T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2013 ÇARŞAMBA Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4766 Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu Projesi kapsamında, km: arası ile km: (Kemalpaşa Bağlantı Yolu dahil) arası yol kesimlerinde yer alan ve ekli harita ile listelerde güzergâhı, bulunduğu yer, ada ve parsel numaraları gösterilen taşınmazların, bu kesimlerdeki yol yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 16/5/2013 tarihli ve 5953 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 27/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır. Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELİK E. BAYRAKTAR C. YILMAZ M. Z. ÇAĞLAYAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı V. Ekonomi Bakanı T. YILDIZ N. AVCI M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı V. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı M. GÜLER C. YILMAZ Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEK İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI İ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı M. MÜEZZİNOĞLU B. YILDIRIM Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kuruluşu : 7 Ekim Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 İçindekiler 80. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2013 Sayı : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 5 Haziran 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2013 Sayı : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 5 Haziran 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2013 Sayı : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 5 Haziran 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2013 Sayı : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 5 Haziran 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2013 Sayı : BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Haziran CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere; 5 Haziran 2013 tarihinde Norveç e gidecek olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN in dönüşüne kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Bülent ARINÇ Başbakan V. T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 4 Haziran BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 4/6/2013 tarihli ve sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Haziran 2013 tarihinde Norveç e gidecek olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN in dönüşüne kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ ın vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 5 Haziran 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 ATAMA KARARLARI Maliye Bakanlığından: Karar Sayısı : 2013/360 1 Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Ülkü GÜNGÖR, Serkan ATA, Hayat DELİKTAŞ, Betül TOKAT, Sabri OZAN, Sibel GÜRSOY TAZEGÜL, Serçin YÜKSEL, Yeşim KAYA, Rabia SOLA ASLAN, Onur BAKAR, Turgay ÖZCAN, Sıddık UĞURLU, Yunus TÜFEKÇİ, Eyüp KAYA, Harun EFE, Mustafa YILDIRIM ile Ozan KESER in atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür. 4/6/2013 Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet ŞİMŞEK Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanlığından: Karar Sayısı : 2013/361 Maliye Bakanı 1 Açık bulunan Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığına, Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ nin atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür. 4/6/2013 Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Veysel EROĞLU Orman ve Su İşleri Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2013 Sayı : Orman ve Su İşleri Bakanlığından: Karar Sayısı : 2013/362 1 Açık bulunan Sinop 10. Bölge Müdürlüğüne Bakanlık Müşaviri Oğuz BAYAZİT in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür. 4/6/2013 Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanlığından: Karar Sayısı : 2013/363 1 Açık bulunan Samsun 11. Bölge Müdürlüğüne Bakanlık Müşaviri Emin KARAMAN ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür. 4/6/2013 Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU Başbakan Maliye Bakanlığından: Orman ve Su İşleri Bakanı YÖNETMELİKLER VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1 31/10/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğine aşağıdaki geçici 5 inci madde eklenmiştir. Giriş sınavı GEÇİCİ MADDE 5 (1) Başkanlık, 11 inci madde kapsamında ÖSYM tarafından yapılacak ilk sınavdan önce, aşağıdaki esaslar çerçevesinde giriş sınavı yapabilir. a) Sınava katılabilmek için, en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya Endüstri Mühendisliği ile İşletme Mühendisliği Bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 5 Haziran 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak şarttır. Sınava girmek isteyenler Başkanlığa, şekli Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde Başkanlıkça hazırlanan Sınav Başvuru Formu ile müracaat ederler. Elektronik ortam veya postadaki gecikmelerden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz. b) Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınav soruları aşağıda belirtilen konulardan oluşur. 1) Maliye (Maliye teorisi ve maliye politikası, vergi teorisi ve Türk vergi sistemi, Kamu maliyesi). 2) İktisat (Mikro ve makro iktisat, İktisadi düşünceler tarihi, para teorisi ve politikası, Türkiye ekonomisi, uluslararası iktisat ve iktisadi kuruluşlar). 3) Hukuk (Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları ve idari yargı, ceza hukuku ve ceza muhakemeleri usulünün genel esasları, medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku hariç), borçlar hukuku, ticaret hukuku (Deniz ticareti ve sigorta hukuku hariç)). 4) Muhasebe (Genel muhasebe, Şirketler muhasebesi, Maliyet muhasebesi, Mali tablolar analizi). c) Yazılı sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak Sınav Kurulunca imzalanan bir tutanağa bağlanır. (b) bendinde yer alan konuları içeren yazılı sınavdan başarılı sayılmak için alınan notun 65 ten aşağı olmaması gerekir. ç) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan en az 65 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, sözlü sınavın yerine ve tarihine ilişkin listeler, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. (2) Bu madde kapsamında yapılacak sınavda, birinci fıkrada yer almayan hususlar hakkında, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 31/10/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 27/3/ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2013 Sayı : Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden: GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 12/10/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (3) Öğrenciler; tekrarlamak veya ilk defa almak zorunda oldukları derslerin çokluğu ve alınacak derslerin çakışması durumunda, kayıt olacakları yarıyılın öğretim planındaki derslerin bir kısmını veya tamamını, daha önce en az bir kere kayıt olmuş ve NA notu almış olduğu dersler hariç almayabilir. Ancak, bu sebeple derse kayıt olunamaması 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen öğretim süresinin işlemesine engel olmaz. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Lisans eğitim ve öğretiminde, öğrencinin bir dersteki başarısı, derse devam ve sınav yöntemi ile belirlenir. Öğrencinin; arasınav, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı, yarıyıl sonu sınavından/bütünleme sınavından aldığı not, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre birlikte değerlendirilerek dersteki başarısı belirlenir. Derslere devamı yetersiz olanların diğer notları değerlendirilmez ve bu öğrencilerin dersleri tekrar almaları gerekir. Değerlendirme, dersi veren öğretim üyesi tarafından yapılır. Başarı notlarının ifade ettikleri başarı puanı, yıl sonu başarı notu ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Puanı Yıl Sonu Başarı Notu Katsayı AA BA BB CB CC DC DD ve aşağısı FF 0.0 Vizesiz başarısız NA 0.0 Ortalama Dışı Harf Notu OD Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 5 Haziran 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. b) Yarıyıl sonu sınavına giren öğrenciye dönem içi çalışmaları değerlendirilerek NA notu verilebilir. ç) Bütünleme sınavından alınan notlar ilgili dersin final notu yerine geçer. Başarı notu olarak değerlendirilmez. Bir dersten NA notu alan öğrenciye bütünleme sınav hakkı verilmez. Başarı değerlendirilmesi bir döneme yayılan proje, bitirme çalışması, mimarlık proje dersi ve benzeri çalışmalardan oluşan derslere bütünleme sınav hakkı verilmez. Sadece başarısız olunan derslere bütünleme sınav hakkı tanınır. Koşullu dönem not ortalaması ile başarılı olunan derslerden ve daha önce alınıp başarılı olunan derslerden not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girilemez. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) İkinci yarıyılın sonundan itibaren, herhangi bir yarıyıl sonunda, ağırlıklı genel not ortalaması 1.99 ve aşağı olan öğrenciler sınamalı öğrenci sayılır. Bu öğrenciler; Türkçe, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Resim, Müzik, Yabancı Dil dersleri hariç, en fazla 9 a kadar toplam krediye sahip yeni derse kayıt yaptırabilir. Bu öğrenciler; yeni derslerin ve FF veya NA notu aldıkları için tekrarladıkları derslerin yanı sıra önceki yarıyıllarda DC veya DD notu aldıkları derslerden istediklerini tekrarlayarak ağırlıklı genel not ortalamalarını yükseltmek zorundadır. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin mülga 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. Yaz öğretimi MADDE 5 (1) Enstitü lisans öğrencileri daha önce almadıkları, alıp başarılı ya da başarısız oldukları dersleri, başka bir üniversitede açılan yaz öğretimi derslerinden bölüm başkanlığının olumlu görüşü ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile alabilirler. Ders alınacak olan üniversitenin programının ÖSYM tarafından yapılan sınavdaki yerleştirme taban puanının, öğrencinin enstitüde yerleştiği yıldaki programın taban puanından daha yüksek olması şartı aranır. Bir öğrenci öğrenimi boyunca en fazla 10 kredilik dersi başka üniversiteden Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2013 Sayı : alabilir. Diğer üniversitelerden alınan derslerden CC altındaki notlar enstitüde kabul edilmez. Yaz öğretimi derslerinde alınan notlar transkriptlerde "Yaz Öğretimi" adı altında belirtilir. Yaz öğretimi sonunda alınan not ilgili ders için en son nottur ve öğrencinin yeni yarıyıl kaydı buna göre yapılır. Yaz öğretiminde ortalama ile başarılı olunmaz. MADDE 6 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 7 Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 12/10/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1-27/4/ /10/ /2/ KURUL KARARI Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI Karar Sayısı: 5357 Karar Tarihi: 30/5/2013 Kurul Başkanlığının 29/5/2013 tarihli yazısı ekinde gönderilen 23/5/2013 tarih ve sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Asya Katılım Bankası A.Ş. (Banka) tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerden doğan sorumluluklar saklı kalmak kaydıyla, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi uyarınca; Bankanın bağlı ortaklık ve iştiraklerine, satın alma, insan kaynakları ve çağrı merkezi konularında destek/danışmanlık hizmetini sunabileceğine karar verilmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 T.C. Resmî Gazete İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 5 Haziran 2013 ÇARŞAMBA İLÂN BÖLÜMÜ YARGI İLÂNLARI Sayı : 28668

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2013 Sayı : 28668

19 5 Haziran 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2013 Sayı : 28668

21 5 Haziran 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI TERMİNAL KOMPLEKS ARSASI SATILACAKTIR Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından Mülkiyeti Belediyemize ait, Şeker Mahallesi 4623 ada, 7 parsel ve K34b24dld pafta ,54 m 2 yüzölçümlü Terminal kompleks arsası (özel), mütemmim cüzleri ile birlikte (mevcut idare binası, otopark vs.), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak "Kapalı Teklif Usulü" ihale ile satılacaktır. 1 - İhale 19/06/2013 Çarşamba günü saat 14.00'da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır. 2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler: a sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır) c - Gerçek kişilerde Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri ve diğer adres belgesi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı. d - Noter tasdikli imza sirküleri. e - Şartname bedeli 50,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi. f sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname. 3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir. 4 - Son müracaat tarihi 19/06/2013 Çarşamba günü saat 11.00'e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı'nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. İlanen duyurulur. KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mevkii Ada Parsel M 2 Bedel (TL) Muhammen Şeker Mahallesi Geçici Teminat (TL) , , ,00 Açıklama Terminal Kompleks Arsası 4676/1-1

22 Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2013 Sayı : BALAST SATIN ALINACAKTIR TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: İhale Kayıt No : 2013/ İdarenin : a) Adresi : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü b) Telefon ve Faks Numarası : c) Elektronik Posta Adresi : 2 - İhale konusu işin niteliği, türü, miktarı ve adı : İhsanlı istasyonu teslimi m³, balast satın alınması işi. 3 - İhalenin : a) Yapılacağı Yer : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü b) Tarih ve Saati : 26/06/2013 Saat: 10: Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir. 5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL. bedelle temin edilebilir. 6 - Teklif edilen bedelin en az %3 ü oranında geçici teminat verilecektir. 7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir. 4618/1-1 MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI YAPTIRILMASI İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR İhale Kayıt No : 2013/ İdarenin: a) Adresi : TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü b) Telefon ve Faks Numarası : c) Elektronik Posta Adresi : 2 - İhale konusu hizmetin adı : TCDD 4. Bölge Yol Müdürlüğü mıntıkası Divriği-Çaltı arası 450 adet, Köprüköy-Sarıkamış istasyonları arasında 2000 adet olmak üzere toplam 2450 adet gerilim almalı Makineli Ray Alın Kaynağı yaptırılması hizmet satın alınması 3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 27/06/2013 günü Saat 14:00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL. bedelle temin edilebilir. 6 - Teklif edilen bedelin en az %3 ü oranında geçici teminat verilecektir. 7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir. 4619/1-1

23 5 Haziran 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden: 1 - Satışa esas bedeli en az 100,00 TL ile en çok ,00 TL arasında değişen; 17/06/2013 günü saat ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10,00 TL ile en çok 2.141,70 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Binek Otomobil, Kamyonet, Kapalı Kasa Kamyonet, Minibüs, Motorsiklet, ve motorsiklet hurdası cinsi 33 adet araç; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 18/06/2013 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye ve internet adresimiz ile (0) (326) ( ) numaralı telefondan ulaşılabilir. 2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araca Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Cilvegözü Tasfiye İşletme ile Bölge Müdürlüklerinden alınabilir. İlan olunur. 4531/ SAYILI KANUNUN 16. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Müdürlüğünden: 1 - Satışa esas bedeli en az 244,97 TL ile en çok ,60 TL arasında değişen; 12/06/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 25,00 TL, en çok ,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında Muh. MP3, kulaklık, Web kamera, hafız kartı, muh. kol saati, gözlük, güneş gözlüğü, ahşap dolap, usb kablo, gözlük çerçevesi, muh. çizme, bayan evrak ve kol çantası, biyel kolu, cep telefonu, sim kilidi kırıcı, saç boncuğu, kumaş, tesbih, muh. bujeteri mazemesi, cep telefonu bataryası, bayan giysi, yağmurluk mont, protez saç, cep telefonu kapağı ve kılıfı, ıpad, kamyon lastiği, v.b. 40 (Kırk) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 13/06/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye ve internet adreslerimiz ile (0) (216) /81/ numaralı telefondan ulaşılabilir. 2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10 TL bedel karşılığı Erenköy İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. İlan olunur. 4798/1-1

24 Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2013 Sayı : SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden: 1 - a) Satışa esas bedeli en az 1.034,00 TL ile en çok ,00 TL arasında değişen; 11/06/2013 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 104,00 TL, en çok 3.359,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 48 adet binek otomobil, kamyonet, kamyon, motorsiklet, araç hurdası, arazi taşıtı, çekici vb. araç; açık artırma suretiyle, Sevgi Mah. 905 Sk. No: 1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye ve internet adresimiz ile (0) (232) ( ) numaralı telefondan ulaşılabilir. 2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. İlan olunur. 4774/ SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden: 1 - Satışa esas bedeli en az 5.994,68 TL ile en çok ,91 TL arasında değişen; 10/06/2013 günü saat ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 599,47 TL, en çok 5.727,19 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen toplam 30 Adet Binek Oto, Arazi Taşıtı; açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Bahçekapı Mah.Okul Sk. No:7 Etimesgut/ ANKARA adresindeki ihale salonunda 11/06/2013 tarihinde saat 09:30 da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye ve internet adreslerimiz ile (0) (312) ( ), (05), (06), (07) dahili numaralı telefonlardan ulaşılabilir. 2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. İlan olunur. 4804/1-1

25 5 Haziran 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 BASKILI PİDE VE ROLL EKMEK POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen kg (6 Ton) Baskılı Pide Poşeti, kg (3 Ton) Baskılı Roll Şampiyon Ekmek Poşeti, kg (3 Ton) Baskılı Roll Fındıklı Ekmek Poşeti, kg (2 Ton) Baskılı Roll Taş Değirmeni Ekmek Poşeti, kg (2 Ton) Baskılı Roll Köy Ekmek Poşeti alımları kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 2 - İhale Cuma günü saat 15:00 da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır. 3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü nden temin edilebilir. 4 - Nihai teklifler en geç Cuma günü saat 15:00 a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun İstisna Alımı Kapsamındadır sayılı Kamu İhale Kanunu nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar. ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy/ANKARA Tel: Faks: /1-1 VİTAL GLUTEN ALIMI YAPILACAKTIR 1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen Kg Vital Gluten alımı, teklif alma usulüyle alınacaktır. 2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü nden temin edilebilir. 3 - Teklifler en geç Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü ne verilmiş olması gerekmektedir. 4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA Tel: Faks: /1-1 DÜZELTME İLANI Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 02 Haziran 2013 Pazar günü sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ilanımızda; MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ : ,20 TL dir (2012 yılı fiyatlarıyla) (Ondörtmilyonyediyüzellidokuzbinyirmi Türk Lirası) Olarak çıkmıştır. Düzeltilmiş hali; MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ : ,00 TL dir (2012 yılı fiyatlarıyla) (Ondörtmilyonyediyüzellidokuzbin Türk Lirası) İlanen duyurulur. 4690/1-1

26 Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2013 Sayı : TTK İHTİYACI OLAN ALSZ YERALTI ELEKTRİK KABLOLARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: İhale kayıt numarası : 2013/ İdarenin a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK b) Telefon ve faks numarası : Tel: Fax: c) Elektronik posta adresi (varsa) : 2 - İhale konusu işin nev i : Malzemenin Cinsi Miktarı: a) Niteliği, türü ve miktarı : ALSZ yeraltı elektrik kabloları 26 kalem b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm ambarıdır. c) Teslim süresi : Firmalar siparişi takiben zırhsız lastik kabloları 90 takvim gününde diğer malzemeleri 60 takvim gününde teslim edeceklerdir. 3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK b) Tarihi ve saati : Pazartesi saat c) Dosya no : İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Kasım 2014 69471265-305-10407

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Mart 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 8 Mart 2013 69471265-305-2409

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mart 2013 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 7 Mart 2013 69471265-305-2382

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 6 Kasım 2012 SALI Sayı : 28459 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Aralık 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: Sayı : 29213

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Ekim 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Ekim 2013 69471265-305-8642

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/708

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Şubat 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 12 Şubat 2014 69471265-305-1107

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2015 PAZARTESİ Sayı : 29366 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan:

Detaylı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (izsu) Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında Rehabilitasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Detaylı

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 5 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2009/126646 Akaryakıt Satın Alınacaktır... 5 2. 2009/129579 Akaryakıt Satın Alınacaktır...

Detaylı

1 ADET ARAZÖZ DAR ALAN YANGIN MÜDAHALE ARACI 100,- TL / VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73. demetsenemcam@tulomsas.com.

1 ADET ARAZÖZ DAR ALAN YANGIN MÜDAHALE ARACI 100,- TL / VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73. demetsenemcam@tulomsas.com. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 19 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Görüntüleme Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 22.02.2011 10:00 İhale

Detaylı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 170 İşçi ile 01/08/2014-31/12/2015 tarihleri arası Genel Temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal 4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EK :5 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMI İHALELERİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 19 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Kanalizasyon-Yağmursuyu İnşaatı Yaptırılacaktır İhale Tarihi 14.02.2011 10:00 İhale Metni KANALİZASYON-YAĞMURSUYU

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TÜRKİSTAN MERKEZ KÜTÜPHANESİ BARKOD VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALMA İŞİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ DEĞİRMENKÖY TEVSİ VE ÇEVRE DOĞAL GAZ SAHALARI DEPOLAMA PROJESİ (FAZ-II) YÜZEY TESİSLERİ İNŞAATI VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

11 EYLÜL 2009 Sayı 1429

11 EYLÜL 2009 Sayı 1429 11 EYLÜL 2009 Sayı 1429 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 6 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 6 1. 2009/122524 Akaryakıt Pompası ve Yeraltı Akaryakıt Tankı Satın Alınacaktır... 6

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK HABERLEŞME ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ (EHABS) KURULMASI İŞİNE AİT İHALE DOKÜMANI İHALENİN YAPILACAĞI ADRES Hakkı Turayliç

Detaylı

YAZLIK AYAKKABI, ERKEK

YAZLIK AYAKKABI, ERKEK Açık ihale usulü ile ihale edilen YAZLIK AYAKKABI, ERKEK mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: TÜVASAŞ

Detaylı

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN 5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü 5.000 Litre Kurşunsuz Benzin ve 8.000 Litre Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin f bendine

Detaylı