MÜŞTERİ YÖNETİM SİSTEMİ (CRM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜŞTERİ YÖNETİM SİSTEMİ (CRM)"

Transkript

1 MÜŞTERİ YÖNETİM SİSTEMİ (CRM) Amaç ve Fayda Müşteri Yönetim Sistemi modülü ile, pazarlama aktiviteleri ile başlayıp satış faturasının kesilmesi ile son bulan satış sürecindeki tüm işlemlerin kayıt altına alınması ve daha sonra da bu bilgilerin raporlanabilmesi amaçlanmıştır. Yayın Tarihi 18/11/2005 Kategori Ürün Grubu [X] Yeni Modül [X] Fusion [X] Fusion Standard Modül Versiyon Önkoşulu Yükleme ve Gereken Dosyalar [X] Müş.Yön.Sistemi [X] Modül Önkoşulu [X] Versiyon Önkoşulu CRM.DLL, CRMTRK.DLL, CARI.DLL, CARTRK.DLL, NETTRK.DLL Yükleme Sonrası İşlemler Uygulama [X] DBUPDATE Programının Çalıştırılması [X] İlgili Program Seçeneklerine Hak Tanımlanması Bir ürün veya hizmetin satışından önce gerçekleşen satış süreçlerinin bu modül ile takip edilmesi sağlanmıştır. Bu süreçlerin neler olduğu aşağıda açıklanmaktadır. Pazarlama Aktiviteleri Aday Oluşumu Aday Yönetimi Fırsatlaştırma Fırsat Yönetimi Faturalaştırma Sipariş Yönetimi Satış Takibi Herhangi bir ürünün satışından önce bazı pazarlama aktiviteleri gerçekleştirilmektedir. Pazarlama aktiviteleri; Satış yaratmak amacıyla yapılan tüm aktiviteleri pazarlama

2 aktivitesi olarak düşünebiliriz. Bu aktivitelerin sistem altında tutulması, ileri bir tarihte, bu faaliyetlerin getirilerinin izlenmesine olanak sağlayacaktır. Gerçekleştirilen aktiviteler sonucunda oluşan potansiyel müşterilerin kimler olduğu (aday ve fırsat kayıtları), bu kişilere hangi üründen ne kadar tutarla, tahmini hangi tarihte, ne kadar olasılıkla satış yapılacağı takip edilebilmektedir. Aday; Satış yapılma olasılığı olan her müşteri bir aday olarak düşünülebilir. Mevcut müşteriye yeni bir mal satılma olasılığı da yeni bir aday olarak düşünülmelidir. Müşteri adayı, sadece bir isim olarak elde edilmiş ve sisteme kaydedilerek henüz hiçbir işlem yapılmamış olabileceği gibi irtibat kurulmuş, randevu alınmış vb. aşamalarda da olabilir. Fırsat; Satış organizasyonun yapısına göre belirlenmiş aşamalardan geçmiş ve belli kriterleri sağlamış adaylar, fırsat (potansiyel) haline dönüşür. Mevcut müşteriye yeni bir mal satılma olasılığı da yeni bir fırsat olarak düşünülmelidir. Fırsatlar satış aşamasına daha yakın olup, satış olasılığı yüksek, yakın ilgilenilmesi gereken potansiyeller olarak düşünülmelidir. Müşteri; CRM modülünde müşteri, cari hesaplar modülünde kayıtlı müşterilerden biri ya da yeni kaydedilen satış olasılığı olan bir müşteri adayı olarak düşünülebilir. Ancak müşteri kaydı tek başına bir satış otomasyon işlemini başlatmaz. Müşteriye kaydıyla birlikte, satılma olasılığı olan ürün de belirtilmeli ve müşteri + ürün bir aday kaydı olarak yaratılmalıdır. Satış otomasyon sürecinde, bu aday kaydı, takibi yapılarak satışa dönüşecektir. Otomasyon içinde, bir müşteriye ait birden fazla ve her biri farklı ürünleri içeren aday ve fırsat kayıtları bulunabilir. Satış Aktiviteleri; Aday ve fırsat kayıtlarına satış yapılabilmesi için gerçekleştirilen satış aktivitelerinin programa girişinin yapılması ile, aday ve fırsat yönetiminin ne şekilde gerçekleştiği raporlanabilmektedir. Ek bilgi sahaları; Ayrıca programda yapılabilecek tanımlamalar ile, müşterilere ait bulunması istenen bilgiler için saha tanımlamaları yapılarak müşteriler için detaylı bilgi havuzu oluşturulabilir. Entegre Kayıtlar; Gerçekleştirilen pazarlama ve satış aktiviteleri sonucunda, potansiyel olarak kaydedilen müşterilere ait teklif ve sipariş kayıtlarının program tarafından oluşturulması mümkündür. Satış Organizasyonu ve Hedefler; CRM modülü, tüm satış personeli tarafından belli bir hiyerarşi ve güvenlik sınırları dahilinde kullanılır. Satış temsilcisi kendisine ait aday, fırsat, aktivite, hedef takibini bu sistemde yapar. Satış ekibi kullanıcıları ve organizasyonu tanımlanabilmekte, kişilere ait hedef bilgileri girilebilmekte ve bu hedeflere bağlı olarak performansları ölçülebilmektedir. Tüm bu süreçlerin takibi için öncelikle parametrelerin tanımlanması gerekmektedir. Parametrelerde bulunan sahaların ne için kullanıldıkları ve yapılan tanımlamalar sonucunda, modüldeki bazı uygulamaların ne şekilde gerçekleşeceği, aşağıda bulunan Parametre Kayıtları bölümünde detaylı olarak anlatılmaktadır. PARAMETRE KAYITLARI 1. GENEL PARAMETRELER 1.1 ŞİRKET AYARLARI

3 Mali yıl Başlangıç/ Bitiş: Mali yıl başlangıç ve bitiş tarihlerinin girileceği bölümdür. Burada başlangıç tarihi girildikten sonra, bitiş tarihi, başlangıçtan itibaren 1 yıl sonrası olarak program tarafından getirilecektir. Burada yapılacak tanımlamaya göre çeyrekler belirlenecek ve satışların bu çeyrekler bazında takibi yapılabilecektir. Başlangıç ve bitiş tarihlerinin, 01/06/ /05/2004 şeklinde verilmesi halinde oluşacak çeyrekler aşağıdaki gibidir: Q1 01/06/ /08/2004 Q2 01/09/ /11/2004 Q3 01/12/ /02/2005 Q4 01/03/ /05/2005 Mali yıl Adı Başlangıç Tarihinin Yılı Kabul Edilsin: Mali yıl adının, bilgi amaçlı olarak, mali yıl başlangıç veya bitiş tarihine göre belirlenmesinde kullanılan seçenektir. Yukarıdaki örneğe göre, bu seçenek işaretlendiğinde mali yıl adı başlangıç tarihi baz alınarak oluşacak ve 2004 MALİ YILI olarak belirlenecektir. İşaretlenmediğinde ise bitiş tarihi baz alınacak ve 2005 MALİ YILI olarak belirlenecektir. Döviz Takibi: Modül içinde tutar bilgilerinin sorgulandığı alanlarda dövizli kayıt girilebilmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. Aday ve fırsatlarda satılacak stoklar için fiyat bilgileri de girilmektedir. Bu parametrenin işaretli olduğu durumlarda, stoklara ait döviz fiyatlarının da girilebilmesi mümkün olacaktır. Kota Sistemi: Daha sonraki versiyonlarda desteklenmek üzere eklenmiş parametredir. İadeler dikkate alınsın: Gerçekleşen satış tutarlarının bulunması esnasında iade tipli irsaliye ve fatura hareketlerinin dikkate alınıp alınmayacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde, müşteriye yapılan satış tutarlarından iade fatura bedelleri düşülecektir.

4 Harici Satış Organizasyonu: Bu parametrenin işaretlenmesi ile, firmanın kendi organizasyonunun dışında yer alan alt birimlerin (Örn: Bayi) takibi sağlanmaktır. Modülde bulunan raporlar ve bazı tanımlama ekranları burada yapılan seçime göre değişkenlik gösterecektir. Bu parametreden kaynaklanan değişkenlikler dökümanın ilerleyen kısmında anlayılacaktır. Teklif/Sipariş/Fatura için kullanılacak ek saha: Aday ve Fırsat kayıltarından teklif ve sipariş daha sonra da bu belgelerden satış faturası oluşturulduğunda, belgenin Crm ile bağlanıtısının hangi sahadan yapılacağı bu parametre ile belirlenmektedir. Burada aşağı ok tuşuna basıldığında fatura belgelerinde bulunan kullanıcı tanımlı sahalardan biri seçilmelidir. Bu durumda, Müşteri Yönetim Sistemi modülünden oluşturulan teklif ve sipariş kayıtlarının seçilen ek sahasına, satışın kaynağı olan aday veya fırsat kodu program tarafından atılacaktır. Bu belgelerden oluşturulan faturalarda da bu bilgi olacağından, CRM kaynaklı satışlara ait bilgiye ulaşılabilecektir. Seri No Takibi: Modül içinde tanımlanacak olan Aday, Fırsat, Satış Aktivite, Pazarlama Aktivite ve Cari Kodlarının ardışık olarak program tarafından üretilmesi için kullanılan parametredir. Seri No Takibi bölümünde bulunan seçenekler işaretlendiğinde, program tarafından getirilecek kodların başlangıç karaketerlerinin belirleneceği ekran gelecektir. Örneğin, C1001 kodu ile kaydedilmiş bir müşteri için aday kaydı üzerine, A(seri) + C1001(cari kod) (rakam) olmak üzere, AC aday kodu, program tarafından üretilerek getirilecektir. Seri No Takibi bölümünde, parametreler işaretlenerek başlık sahası boş geçilebilir. Bu durumda, örneğimize göre getirilecek aday kodu C olacaktır. 1.2 SATIŞ PARAMETRELERİ SATIŞ GENEL

5 Otomatik Sipariş: Satış Otomasyon Kayıtlarında tanımlı fırsatlar için Satış Aşaması sahasında 9-Satıldı seçilmesi halinde, satılan stoklar için, mevcut tanımlı satış koşulları ile otomatik Müşteri Siparişi oluşturulması isteniyor ise işaretlenmesi gereken parametredir. Bununla ilgili detaylı bilgi Satış Otomasyon Kayıtları bölümünde verilecektir. Tek Seviyeli Hedef: Bu parametrenin işaretlenmesi halinde, satış temsilcisi sadece organizasyonda kendilerine ilk seviyede bağlı personel için hedef girişi yapabileceklerdir. Parametrenin işaretlenmemesi halinde ise, satış temsilcisi, organizasyonda kendisine bağlı tüm seviyelerdeki personel için hedef girişi yapmaları mümkün olacaktır. Adayda, Fırsatta Otomatik Fiyat: Satış Otomasyon Kayıtlarında Adaylar ve Fırsatlar için girilen stokara ait fiyat bilgilerinin program tarafından getirilmesi isteniyosa bu parametre işaretlenmelidir. Stok fiyat bilgisi, faturalama belgelerindeki fiyat belirleme algoritması ile belirlenerek getirilecektir. Siparişte Otomatik Fiyat: Fırsat sonucu sipariş oluşturulması esnasında stoğa ait fiyat bilgilerinin program tarafından getirilmesi isteniyorsa işaretlenmesi gereken parametredir. Otomatik Fırsatlaştırma: Bu parametrenin işaretli olması halinde, tanımlı adayın firsatlaştırılması program tarafından yapılacaktır. Ancak bunun için, Satış Parametrelerinde bulunan Fırsatlaştırma Kriterlerinin tanımlanmış olması gerekmektedir. Adaylar verdiğiniz kriterlere ulaştığında, sizin onayınız alınarak fırsatlaştırılacaktır. Bu paremetre işaretlenmediğinde ise fırsatlaştırma işleminin, kullanıcı tarafından manual yapılması gerekmektedir. Aday/Fırsat Ekipleri Ayrı: Büyük satış organizasyonlarında, aday oluşturmak ve belli aşamaya kadar getirmekle görevli ekip ile, fırsat takibini ve aşamalarını gerçekleştiren ekip ayrı kişilerden oluşabilmektedir. Modülde, Aday ve Fırsat kayıtları girilirken, adayın ya da fırsatın hangi satış temsilcisine ait olduğu belirtilmektedir. Bu parametre ile, herhangi bir aday otomatik olarak

6 fırsatlaştırıldığında, oluşacak fırsatın sahibi olan satış temsilcisinin, neye göre atanacağı belirlenmektedir. Parametrenin kapalı olması halinde adayın sahibi olan kişi, adaydan oluşturulan fırsatın da sahibi olacaktır. Parametrenin işaretlenmesi halinde ise, aday kaydı fırsatlaştırılırken, fırsat kaydının hangi satış temsilcisine atanacağı sorgulanacaktır. CRM Stok Kısıtı: Burada bulunan Kısıt Ver butonuna bastığınızda, CRM e dahil edilmesini istediğiniz stoklar için kısıt verebileceğiniz ekran açılacaktır. Örneğin, sadece Grup Kodu 01 ve Kod-1 sahası K01 olan stokların CRM kayıtlarında kullanılmasını istiyorsanız, aşağıdaki gibi kısıt verebilirsiniz. Bu bölümde herhangi bir kısıt verilmemesi halinde, Stok Kartı Kayıltarında bulunan tüm stokaların CRM kayıtlarına dahil edileceği anlaşılacak ve Aday ve Fırsat ekranlarında tüm stoklar için kayıt girişi yapılabilecektir. Hedef Oran Tanımlamaları: Hedef Girişi bölümünde yıl bazında girilen satış hedeflerinin ay bazında dağıtılmasında kullanılacak oranların girildiği bölümdür. Burada girilen hedef oranları toplamının 100 olması gerekmektedir GÜVENLİK Satış Otomasyon Kayıtları bölümünde bulunan Aday, Fırsat ve Satış Aktivitesi kayıtları için farklı kullanıcıların yetkilerinin ne şekilde olacağını belirlendiği bölümdür.

7 Burada bulunan parametreler Aday, Fırsat ve Not(Satış Aktivitesi) için tekrarlı olduğundan sadece Aday için anlatılacaktır. Grup Bilgi Paylaşımı: Aynı yöneticiye bağlı satış personelinin birbirlerine ait aday kayıtlarını görebilmeleri için işaretlenmesi gereken parametredir. Aday kaydının özel işaretlenmesi ile bir tek adayın paylaşım dışı bırakılması sağlanabilir. Kullanıcı Bazında Gizlilik: Bu parametrenin işaretli olması halinde, aday kaydı sırasında, kaydın kullanıcı için özel olup olmadığını sorgulayan Gizli başlıklı bir seçenek gelecektir. Gizlilik uygulaması grup bilgi paylaşımı olduğunda anlamlı olacaktır. Şöyle ki, grup bilgi paylaşımının olması halinde, kullanıcının girdiği kaydı aynı grupta olan diğer kullanıcı görebilmektedir. Ancak kullanıcı, kaydı girerken gizli seçeneğini işaretlemiş ise, ilgili kayıt diğer kullanıcı tarafından görülemeyecektir. Ancak, kullanıcı kaydı girerken gizli seçeneğini işaretlemiş olsa dahi, bu kayıt yöneticisi tarafından görülebilecektir. Gizlilik Öndeğeri: Kullanıcı Bazında Gizlilik parametresinin işaretlenmesi halinde, aday kaydı sırasında sorgulanacak olan Gizli seçeneğine ait öndeğerin ne olacağının belirlendiği parametredir. Gizlilik Öndeğeri olarak Herkese Açık seçilirse Gizli sahası işaretsiz gelecektir. Ancak burada Özel seçilmesi halinde Gizli sahası işaretli gelecektir. Kullanıcı isterse, kayıt sırasında programın getireceği değeri değiştirebilir. Kayıt Düzeltme Tipi Öndeğeri: Bir kullanıcının, farklı kullanıcılara ait aday kayıtlarını görebilmesi halinde, bu kayıtlar üzerinde hangi yetkiye sahip olacağının belirlendiği alandır. Burada bulunan seçenekler Salt Okuma ve Oku/Yaz şeklindedir. Eğer Salt Okuma seçilirse, kullanıcı kendine ait olmayan kayıtları sadece izleyebilecek ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapamayacaktir. Oku/Yaz seçilmesi halinde ise, Kullanıcı farklı kullanıcıya ait kayıtları hem izleyebilecek hem de üzerinde değişiklik yapabilecektir.

8 1.2.3 SATIŞ AŞAMALARI Aday ve Fırsat kayıtlarında kullanılmak üzere, satış ve öncesindeki aşamaların kaydedilebileceği bölümdür. Modül ilk kullanılmaya başlandığında, burada 11 adet satış aşama kodu, açıklaması ile birlikte program tarafından getirilecektir. Yine bu bölümü kullanarak yeni kod ve açıklama girişi yapabilirsiniz. Satış Aşama Kodu: Tanımlanacak satış aşamasına verilecek kodun girileceği alandır. Açıklama: Tanımlanacak satış aşama koduna ait açıklamanın girileceği alandır KAYIP NEDENLERİ Satış Aşamasında kaybedilen aday veya fırsatların kayıp nedenlerinin tanımlandığı bölümdür.

9 Modül ilk kullanılmaya başlandığında, burada 5 adet kayıp neden kodu, açıklaması ile birlikte program tarafından getirilecektir. Bu bölümden yeni kod ve açıklama girişi yapılabilir. Kayıp Neden Kodu: Tanımlanacak kayıp nedenine verilecek kodun girileceği alandır. Açıklama: Tanımlanacak kayıp neden koduna ait açıklamanın girileceği alandır FIRSATLAŞTIRMA KRİTERLERİ Satış Genel parametrelerinde bulunan Otomatik Fırsatlaştırma parametresinin

10 işaretli olması halinde, program tarafından fırsatlaştırılacak adaylar için kriterlerin belirlendiği alandır. Yani otomatik fırsatlaştırma, burada belirlenen kritelere göre yapılacaktır. Herhangi bir kriter verilmemesi halinde ise hiçbir aday kaydı, manuel ya da program tarafından fırsat haline getirilmeyecektir. Alanlar: Otomatik fırsatlaştırma işleminin yapılması için hangi sahanın kontrol edileceğinin belirlendiği alandır. Geçerlilik Kısıtları: Alanlar sahasında seçilen alan için hangi koşulun gerçekleşmesi halinde otomatik fırsatlaştırma işleminin yapılacağının belirlendiği alandır. Null Kontolü: Otomatik fırsatlaştırma yapılabilmesi için, aday kaydında bulunan bir sahanın boş geçilmemesi istreniyorsa, ilgili saha için null kontrolü seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir. Örneğin Satış Aşama Kodu 6 ve 9 arasında ve Olasılık sahası 70 ten fazla olan adayların program tarafından fırsatlaştırılması isteniyor ise, yapılması gereken tanımlama aşağıdaki gibi olmalıdır. Alanlar Geçerlilik Kısıtları OLASILIK >60 SATASAMAKOD BETWEEN 6 AND 9 Fırsatlaştırma Kritelerine girilen tüm kriterleri karşılayan aday kayıtları, otomatik fırsatlaştırılacaktır. Adayların manuel ya da program tarafından otomatik olarak fırsatlaştırılabilmesi için, mutlaka verilen kriterlere uyması gerekmektedir. Aksi taktirde manuel fırsatlaştırma da yapılamayacaktır SATIŞ AKTİVİTE TÜRÜ

11 Satış Otomasyon Kayıtlarında kullanılmak üzere satış aktivite tiplerinin tanımlandığı bölümdür. Modül ilk kullanılmaya başlandığında, burada 4 adet satış aktivite tür kodu, açıklaması ile birlikte program tarafından getirilecektir. Yine bu bölümü kullanarak yeni kod ve açıklama girişi yapabilirsiniz. Satış Aktivite Tür Kodu: Tanımlanacak satış aktivite türüne ait kodun girileceği alandır. Açıklama: Tanımlanan satış aktivite türüne ait açıklamanın girileceği alandır PAZARLAMA AKTİVİTE TÜRÜ

12 Pazarlama aktivite türleri, programda takip edilen pazarlama aktivitelerinin gruplandırılması amacıyla kullanılmaktadır. Pazarlama kayıtlarının girişi esnasında kullanılacak aktivite türleri öncelikle bu bölümde tanımlanmalıdır. Aktivite Türü: Pazarlama aktivitesine ait kodun girileceği alandır. Açıklama: Tanımlanan pazarlama aktivitesine ait açıklamanın girileceği alandır ÖNDEĞER TANIMLAMALARI

13 Aday, Fırsat ya da Aktivite kayıtları sırasında bazı sahalara, önceden belirlenen öndeğerlerin getirilmesi mümkün olmaktadır. Bu sahalar Aday ve Fırsat kayıtları için Satış Aşaması, Kapanış Günü ve Olasılıktır. Aktivite kayıtlarında ise Aktivite Günü için öndeğer ataması yapılabilir. Örneğin; bu bölümde aday kayıtları için Kapanış Günü sahasına öndeğer olarak 30 girilmesi halinde, aday kaydı sırasında kapanış günü, kayıt tarihinden 30 gün sonrası olarak program tarafından getirilecektir. Kullanıcı isterse programın getirdiği kapanış tarihini değiştirebilir. 1.3 SERBEST TANIMLAMALAR SAHA TANIMLAMALARI Saha Tanımlama Aday, Fırsat ya da Müşteri Bilgileri sayfalarında bulunan sahaların dışında ek bilgi sahalarına ihtiyaç duyulması halinde, ilgili sahaların tanımlanabileceği bölümdür. Öncelikle sahaların tanımlanması, sonrasında da aday, fırsat ve müşteri kayıtlarından hangilerinde yer alması istendiğinin belirlenmesi ile kullanılabilecetir. Bu bölüm kullanıllarak Cari Sabit Kayıtlarında da yani alanlar oluşturmak mümkündür. Alan Adı: Bu bölümde tanımlanan yeni alanlar, eklendiği tabloda yeni bir saha olarak yer alır. Burada verilen isim, esasında tablodaki bu sahanın ismidir. Buraya girilen alan adının başına program tarafından KT_ ön değeri gelecektir. Bunun sebebi alanın kullanıcı tarafından tanımlandığının belirlenebilmesidir. Bu ön değer değiştirilemez ya da kaldırılamaz. Bu sahalar kayıt ekranında bulunan Kullanıcı Tanımlı Alanlar bölümünde görülebilecektir. Alan adı verilirken boşluk ve Türkçe karakter kullanılmamalıdır. Alan Tipi: Tanımlanan sahaya uygun tipin girileceği alandır. Karakter, Karakter Dizesi, Tamsayı, Ondalık Sayı, Bayt ve Tarih tiplarinden biri seçilebilir. Örneğin, tanımlanan saha tarih bilgisi için kullanılacaksa burada belirtilmelidir. Başlık: Tanımladığınız alanın ekranda görülecek olan başlığının girileceği alandır. Burada belirlenen başlıklar daha sonra değiştirilebilir. Bileşen Tipi: Ekranda sahaların görüntülenmesi sırasında bazı ekran bileşenleri kullanılır. Ekranda görünen her bir saha, kendi tipinin gerektirdiği özellikleri taşıyan bir bileşenle eşleştirilir. Burada da tanımlanan sahanın ekran bileşenlerinden hangisiyle eşleştirilmek istendiği belirlenir. Seçilebilecek ekran bileşenleri ComboBox, Edit, CheckBox, RadioGroup ve Memo dur. Memo, uzun yazı, döküman, resim gibi bilgilerin yer aldığı sahalar için

14 kullanılabilir. ComboBox ve RadioGroup birden fazla seçeneğin içinden bir tanesi seçtirilmek istendiğinde kullanılabilir. CheckBox, işaretli/işaretsiz (Evet/Hayır gibi) iki durumu olabilen bileşendir. Edit ise normal karakter, tarih, sayı vb. bilgilerin girilebileceği bileşendir. Öndeğer: Tanımlanan saha için, yeni kayıtta bir ön değer atanması isteniyorsa burada belirtilmelidir. Uzunluk: Tanımlanan sahaya kaç karakterlik bilgi girişi yapılması isteniyorsa burada belirtilmelidir. Alan Tipi sahasında Karaketer ve Tarih tiplerinden birinin seçilmesi halinde bu saha pasif gelecektir. Bu bölümde tanımlanan sahalar, veritabanında sadece yeni sahaların tutulduğu tabloya kaydedilecektir. Öndeğer Tanımalama Bileşen Tipi sahasında ComboBox ya da RadioGroup seçilmesi halinde, kullanıcının içinden seçim yapacağı seçeneklerin, combo ya da radio içine program tarafından yerleştirilebilmesi için tanımlanacağı bölümdür. Gösterim Sırası: Tanımlanan öndeğerin ekrana kaçıncı sırada getirileceğinin belirlendiği alandır. Örneğin, Sektör sahasında bulunan Turizm sektörü, ComboBox içinde ilk sırada gösterilecektir. Değer: Tanımlanan sahanın alabileceği değerlerin tanımlandığı bölümdür SAHA TABLO EŞLEŞTİRMELERİ

15 Bu aşamaya kadar tanımlanan sahaların, aday, fırsat ve müşteri bilgilerinden hangi(ler)inde bulunması istendiğinin belirlendiği bölümdür. Eşleştirme sonrasında, tanımlanan sahalar, Satış Otomasyon Kayıtlarında Aday, Fırsat ve Müşteri Bilgileri (Cari Hesap) sayfasında gösterilebilir. Örneğin, Aday kayıtlarında, Sektör bilgisinin girilmesi/görülmesi isteniyorsa, ilk olarak Saha Tablo Eşleştirme seçeneklerinden Aday seçilmelidir. Alan Adı: Daha önceden tanımlanmış ve tabloya eklenecek sahanın seçildiği alandır. Aktif: Eklenen sahanın ekranda görüntülenebilmesi için Aktif seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir. Aksi halde bu saha tabloya eklense bile giriş ekranlarında kullanılamayacaktır. Bu sahayı, daha önceden eklediğiniz ancak artık kullanılmasını istemediğiniz sahaları silenemeyeceğinden sadece pasif hale getirmek için de kullanabilirsiniz. Zorunlu: Tabloya eklenen sahanın, kayıt girişi esnasında boş geçilmemesi isteniyorsa işaretlenmesi gereken sahadır. Gösterim Sırası: Eklenen sahanın Satış ek bilgi sahalarının içinde kaçıncı sırada gösterileceğinin belirlendiği sahadır. Saha Tanımlamalarında kaydedilen alanlar, sadece tanım olarak saklanmaktadır. Eşleştirmede yapılan tanımlama ile, bu sahaların hangi tabloda kullanılacağı belirlenmekte ve saha tabloya eklenmektedir. Tanımalanan sahalar eşleştirildikten sonra kaydedilirken aşağıdaki uyarı gelecektir.

16 Tanımlı saha tabloya eklendikten sonra silinemeyecektir. Sektör bilgilerinin takibi için KT_SEKTOR sahasını tanımlamıştık. Daha sonra bu sahanın Aday kaydında kullanıcağını belirlemek için gerekli eşleştirmeyi yaptık. Ancak aday bilgilerinin tutulduğu tabloda henüz bu saha olmadığından, aday kaydı sırasında sorgulanmayacaktır. Bu yüzden, eşleştirme kaydı yapılırken, ilgili sahanın tabloya eklenip eklenmeyeceği sorgulanmaktadır. Bu onaylama ekranında Evet butonuna basılması halinde, saha, eşleştirildiği tabloya eklenecektir. Örneğimize göre, KT_SEKTOR sahası aday bigilerinin tutulduğu TBLCRMADAY tablosuna eklenecektir. Sahanın eşleştirilmesi sırasında Aktif seçeneğinin de işaretlenmiş olması halinde ilgili saha Satış Otomasyon Kayıtlarında kullanılabilecektir. Onaylama ekranında Hayır butonuna basılması halinde, ilgili saha tabloya eklenmeyecektir. Ancak daha sonra bu kaydın tabloya eklenmesi isteniyorsa, Saha Tablo Eşleştrmeleri bölümünde ilgili sahayı seçip, üzerinde sağ klik yaptıktan sonra Veritabanına Ekle seçeneği kullanılabilir.

17 Bu durumda, ilgili saha eşleştirildiği tabloya eklenecektir. Herhangi bir saha seçildikten sonra Veritabanına Ekle seçeneği pasif geliyorsa, ilgili saha daha önceden tabloya eklenmiştir. Bu tablolardan herhangi biri ile eşleştirilen saha diğer tablolar ile de eşleştirilebilir. Tanımlı sahaların Cari ile eşleştirilmesi ve tabloya eklenmesi sonucunda, ilgili saha, Satış Otomasyon Kayıtlarında bulunan Müşteri bilgileri ve Cari Sabit kayıtlarında gelecektir. Cari Sabit Kayıtlarında oluşacak CRM alanları sayfasında, CRM den oluşturulan ve eklenen sahalar bulunmaktadır. 2. KULLANICI PARAMETRELERİ 2.1 KULLANICI TANIMLAMALARI Modül içindeki kayıt girişleri esnasında (Satış, Pazarlama gibi), ilgili kaydın hangi kullanıcıya ait olduğunun belirlenmesi ve satış ekibinin organizasyon yapısının oluşturulması amacıyla kullanılan bölümdür. Satış Otomasyon Kayıtlarında ve Pazarlama Kayıtlarında, ilgili kaydın hangi

18 kullanıcıya ait olduğu sorgulanmaktadır. Örneyin Aday kaydı yapılırken bu adayın hangi kullanıcıya ait olduğu belirlenmektedir. Böylece raporların kullanıcı bazında alınabilmesi sağlanmaktadır. Netsis paketinde tanımlı kullanıcılardan hangilerinin CRM Kaydı gireceği burada belirlenecektir. Ayrıca Netsis paketinde tanımlı olmayan harici kullanıcılar da bu bölümde tanımlanmalıdır. Örneğin, bayinizin yürüttüğü pazarlama aktivitelerinin takibinin yapılması isteniyorsa, parametrelerden bu bayiye ait kullanıcı tanımlanmalıdır. Daha sonra yetkisi olan bir Netsis kullanıcısı bayiye ait pazarlama aktivitesini kaydedebilir. Kayıt esnasında bayi için tanımlanan kullanıcı kodunu Aktivite Sahibi sahasında belirtmelidir. Kullanıcı Tanımlamalarında ayrıca kullanıcıların bağlı olduğu yöneticiler de belirlenmektedir. Böylece, dahili ve harici CRM kullanıcılarının hiyerarşileri izlenebilecektir. Burada tanımlanan kullanıcıların Müşteri Yönetim Sistemi modülünde işlem yapabilmeleri için Kullanıcı İşlemleri modülünden yetki tanımlaması yapılmalıdır. Aksi halde, CRM kullanıcısı olmasına rağmen bu modüldeki menülere giremeyecektir. CRM Kullanıcı Kod: Tanımlanan kullanıcının CRM modülü içindeki kullanıcı numarasının belirlendiği sahadır. Kullanıcı: Tanımlanan kullanıcı dahili kullanıcı(kullanıcı İşlemleri modülünde tanımlı) ise, bu kullanıcı için Kullanıcı İşlemleri modülünde verilen kodun girileceği sahadır. Ancak tanımlanması istenen kullanıcı harici organizasyona tabi ise, kendisi için Kullanıcı İşlemleri modülünde herhangi bir tanımlama olmayacağından, bu saha boş geçilmelidir. Yönetici: Tanımlanan kullanıcının bağlı olduğu yöneticinin belirtildiği alandır. Dahili ve harici tüm kullanıcılar yönetici olabileceği gibi, bir kullanıcı birden fazla kullanıcının yöneticisi olarak atanabilir. Bu saha sadece tek bir CRM kullanıcısı için boş geçilebilir. Yani, en üst seviyedeki kullanıcı dışındaki tüm kullanıcılar için yönetici ataması yapılmalıdır. Plasiyer Kodu: Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube Parametre Tanımlamalarında bulunan Plasiyer Uygalaması Var parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda aktif gelen sahadır. Buraya, CRM kullanıcısı için Cari/ Plasiyer Kodu Kayıtlarında tanımlanan plasiyer kodu girilmelidir. Şöyleki, CRM modülünde oluşturulan kayıtların kime ait oldukları CRM Kullanıcı Kodu ile belirlenmektedir. Ancak CRM modülününden oluşturulan teklif ve sipariş belgelerine, Crm kullanıcısı için verilen plasiyer kodu atanacaktır. Dolayısıyla hangi satış temsilcisine ait ne kadar teklif ya da sipariş kaydı oluşturulduğu plasiyer kodları ile takip edilmektedir. Firma Adı: : Tanımlanan CRM kullanıcısı harici satış organizasyonuna bağlı ise çalıştığı firma adının girileceği sahadır. Harici Satış Organşzasyonunun işaretlendiği durumlarda Firma Adı sahasına mutlaka bilgi girişi yapılması gerekir. Ancak dahili kullanıcı tanımlanıyor ise bu saha boş geçilebilir. Harici Satış Organizasyonu: Tanımlanan CRM kullanıcı firma bünyesinde tanımlı bir kullanıcı değil ise bu seçeneğin işaretlenmesi gerekecektir. Böylece, Kullanıcı sahası boş geçilebilir. 2.2 TÜM KULLANICILAR

19 SATIŞ 1. SATIŞ OTOMASYON KAYITLARI Otomasyon Kayıtları, pazarlama aktivitesi ile başlayıp fatura kesilmesiyle son bulan satış süreçlerinin takibi amacıyla kullanılmaktadır. Bu bölümde, hem daha önceden satış yapılmış hem de hiç satış yapılmamış firmalara ait kayıt girilebilir. Satış Otomasyon Kayıtları, farklı kayıt bilgilerinin bulunduğu 6 sayfadan oluşmaktadır. Her sayfanın kullanım amacı aşağıda açıklanmıştır MÜŞTERİ BİLGİLERİ Müşteri Bilgileri bölümü, daha önceden satış yapılan ya da yapılmayan müşteri bilgilerinin sistem altında tutulması için tasarlanmıştır. Bu bölümde sadece Cari Sabit Kartlarda olduğu gibi, mevcut müşteri ya da potansiyel müşteriler için sabit bilgiler bulunmaktadır.

20 Burada bulunan sahaların açıklamaları şöyledir: Müşteri Kodu: Müşteriye ait kodun girileceği alandır. Eğer müşteri daha önce Cari modülde ya da bu CRM modülünde tanımlandıysa rehberden çağrılabilir. Ancak müşteriye ait daha önce tanımlama yapılmamış olması halinde bu alana yeni bir kod girilmesi gerekmektedir. Parametre Kayıtlarında cari kodları için seri no takibi parametresinin işaretlenmiş olması halinde, yeni cari kod program tarafından getirilecektir. Ancak bunun için Müşteri Kodu sahasının sağ tarafında bulunan butona basılması gerekmektedir. Aksi taktirde kullanıcının bu sahaya elle kayıt girmesi gerekecektir. Daha önce cari hesaplar modülünden kayıt edilmeksizin ilk kez bu CRM modülünde tanımlanan müşteriler, Cari Sabit Kayıtlarında görülemeyecektir. Ancak satış süreci tamamlanarak sipariş kaydı yapıldığında, müşteri cari hesaplarda görülebilir. Müşteri kaydı tek başına satış otomasyon takip sürecini başlatmaz. Müşteriye satılma olasılığı bulunan ürünlerin de belirtildiği aday ya da fırsat kayıtlarının da açılması gerekir. Bir müşteriye ait herbiri farklı ürünleri içeren birden fazla aday ve fırsat kaydı bulunabilir. Temel Bilgiler: Tanımlanan müşteriye ait adı, adresi, telefonu, e-posta adresi gibi temel bilgilerin girildiği bölümdür. Cari modülde tanımlanan bir müşteri çağrıldığında, bilgileri Cari modülde girildi ise, prgram tarafından buraya getirilecektir. Bu bilgiler üzerinde değişiklik yapıldığında Cari Sabit Kayıtlarındaki bilgiler de aynı şekilde program tarafından değiştirilecektir. Kullanıcı Tanımlı Sahalar: Parametre Kayıtlarında bulunan Saha Tanımlamaları bölümünden tanımlandıktan sonra Saha Eşleştirmeleri kullanılarak cari ile eşleştirilen sahaların bulunduğu bölümdür. Tanımlanan müşteriler, Cari Sabit Kayıtlarında izlenebiliyorsa, bu müşteriler için yine Cari Sabit Kayıtlarında açılacak olan CRM Alanları başlıklı sayfada, burada tanımlı sahalar girilen bilgiler ile birilikte izlenebilir. Aday/ Fırsat Listesi: Bu bölümde üzerinde bulunulan müşteriye ait aday ve fırsatlar listelenmektedir. Aday/ Fırsat Listesi bölümünde yapacağınız seçime göre de, gridde müşteriye ait sadece aday, sadece fırsat ya da hepsinin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Müşteri bilgilerini klavyenizin F5 ya da araç çubuklarındaki Kaydet tuşlarını kullanarak kaydedebilirsiniz. Müşteri bilgileri ekranında, Netsis programlarının diğer ekranlarında alışıldığı şekilde, kayıtlı müşterilerin listelendiği ve izlenebildiği bir grid yoktur. Aday/Fırsat Listesi bölümündeki grid ise, müşteriye ait aday ve fırsatları içermektedir. Üzerinde bulunulan müşteri kaydına ait aday ve fırsat kayıtları ekranın diğer sayfalarına geçilerek yapılabilir. Aday/Fırsat Listesindeki kayıtlara çift tıklanarak, ilgili aday/fırsat kaydının giriş ortamına hızlı ulaşılabilir. Daha önceden Cari Sabit Kayıtlarında tanımlaması yapılan müşteriler için buradan ayrıca sabit bilgi tanımlanmasına gerek yoktur. İlgili müşteriye ait kod rehberden çağrıldığında, sabit bilgileri Cari Sabit Kayıtlarından gelecektir. ADAY Aday kavramı, ileri bir tarihte ürünü alma ihtimali olan kişi ya da firmalar için kullanılmaktadır.

Seri Takibi Yenilikleri

Seri Takibi Yenilikleri Seri Takibi Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube/Parametre Tanımlamaları bölümünde

Detaylı

Uygulama İş Akış Kaydında Koşul Tanımlamaları

Uygulama İş Akış Kaydında Koşul Tanımlamaları İŞ AKIŞ YÖNETİMİ YENİLİKLERİ Amaç ve Fayda İş Akış Kayıtlarında yapılan değişiklikler ile; İş akış kayıtlarının koşula bağlı tanımlanabilmesi, İş akış kaydında bulunan açık işlerin farklı iş akış kaydına

Detaylı

KOŞUL UYGULAMASINDA YAPILAN YENİLİKLER

KOŞUL UYGULAMASINDA YAPILAN YENİLİKLER KOŞUL UYGULAMASINDA YAPILAN YENİLİKLER Amaç ve Fayda Bu döküman ile koşul uygulamasında yapılan değişikliklerin anlatılması amaçlanmıştır. Bu değişiklerden bazıları şöyledir; Koşul Sabit Kayıtları ve Detay

Detaylı

KOŞUL UYGULAMALARINDA GRUP DESTEĞİ

KOŞUL UYGULAMALARINDA GRUP DESTEĞİ KOŞUL UYGULAMALARINDA GRUP DESTEĞİ Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Koşul uygulamasında yapılan yenilikler ile, mal fazlası iskontolarının stok grupları bazında tanımlanabilmesi ve hakedilen

Detaylı

Anket Yönetimi. 1. Anket İçerik Grup Tanımlama

Anket Yönetimi. 1. Anket İçerik Grup Tanımlama Anket Yönetimi Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Toplam kalite yönetimi, anketleri, müşteri memnuniyeti ölçümleme araçlarından biri

Detaylı

E-Netsis.Net Yenilikleri

E-Netsis.Net Yenilikleri E-Netsis.Net Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu Uygulama [X] Yeni Fonksiyon @6 E-Netsis.Net parametrelerinin başka şubeden okunması Bu uygulama,

Detaylı

SMS. Netsis in bünyesinde bulunan server yardımı ile internet üzerinden sms atılmasını sağlamak amacı ile geliştirilmiştir.

SMS. Netsis in bünyesinde bulunan server yardımı ile internet üzerinden sms atılmasını sağlamak amacı ile geliştirilmiştir. SMS Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Netsis SMS uygulaması; cari hesaplara direk Turkcell e bağlanmadan Netsis in bünyesinde

Detaylı

STOK KARTLARINDA ÇOKLU ÖLÇÜ BİRİMLERİ

STOK KARTLARINDA ÇOKLU ÖLÇÜ BİRİMLERİ STOK KARTLARINDA ÇOKLU ÖLÇÜ BİRİMLERİ Amaç ve Fayda Stok sabit tanımlarında 3 adet olan ölçü birimi seçiminde esneklik sağlamak. Stok kartı bazında istenildiği kadar farklılıkta ölçü birimi tanımlaması

Detaylı

1. Dekont Modülü Yenilikleri

1. Dekont Modülü Yenilikleri B Formu Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] İyileştirme @6 Dekont.dll, Cari.dll, Kasa.dll, Dektrk.dll, Kastrk.dll, Cartrk.dll Uygulama

Detaylı

NETSİS PAKETLERİNİ ORTAK UYGULAMA İLE ÇALIŞTIRMA

NETSİS PAKETLERİNİ ORTAK UYGULAMA İLE ÇALIŞTIRMA NETSİS PAKETLERİNİ ORTAK UYGULAMA İLE ÇALIŞTIRMA Amaç ve Fayda Bu uygulama ile, Netsis paketlerinin (temelset, personel ve demirbaş) ortak bir uygulamadan tek isim ve şifre ile çalıştırılabilmesi, Muhasebeci

Detaylı

Fiyat Farkı Faturası

Fiyat Farkı Faturası Fiyat Farkı Faturası Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu Uygulama 5.0.10 (Onaylı sürüm) Fiyat Farkı Faturası, kaydedilmiş

Detaylı

Proje Takibi Uygulaması

Proje Takibi Uygulaması Proje Takibi Uygulaması Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama 1. Temelset Paketinde Proje Takibi Proje bazında iş yapan firmaların, aldıkları

Detaylı

Dizaynda Word Desteği

Dizaynda Word Desteği Dizaynda Word Desteği Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon 4.0.4 Onaylı Sürüm Uygulama 1.1 Amaç Dizayn modülüne eklenen yeni özellik

Detaylı

MUHTASAR VE KDV BEYANNAME DEĞİŞİKLİKLERİ İLE GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

MUHTASAR VE KDV BEYANNAME DEĞİŞİKLİKLERİ İLE GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ MUHTASAR VE KDV BEYANNAME DEĞİŞİKLİKLERİ İLE GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Bu döküman ile, KDV ve Muhtasar Beyannamaleri ile ilgili programda yapılan değişikliklerin

Detaylı

Grafik Hazırlama Aracı

Grafik Hazırlama Aracı Grafik Hazırlama Aracı Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon 4.0.4 Uygulama Netsis Grafik Hazırlama aracı ile programın raporlarından

Detaylı

Döviz tipi ve döviz fiyatı aynı olan kalemlerde kümülasyon desteği,

Döviz tipi ve döviz fiyatı aynı olan kalemlerde kümülasyon desteği, TOPLU FATURALAMA İŞLEMLERİNDE YENİLİKLER Amaç ve Fayda Toplu faturalama işlemlerinde yapılan yenilikler ile; Toplu faturalama işlemlerinde sorgulamalara girilen değerler için eklenen Oku/Sakla fonksiyonu,

Detaylı

ECZACI İSKONTOSU UYGULAMASI

ECZACI İSKONTOSU UYGULAMASI ECZACI İSKONTOSU UYGULAMASI Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Bu uygulama ile, ecza depolarının eczacılara kestikleri satış faturalarında, ilaçların perakende ve depo satış fiyatları baz alınarak,

Detaylı

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Entegre@6 (Muhasebeci Paketi) [X] Yeni Fonksiyon @6 4.0.12 Seti ve 4.0.10 Onaylı Sürüm Uygulama 6 Şubat 2008

Detaylı

NİTELİK YÖNETİMİ. [X] Yeni Modül. [X] Fusion. [X] Fusion Standart. [X] Nitelik. [X] Ürün Kategorisi Önkoşulu. [X] Modül Önkoşulu (Sistem)

NİTELİK YÖNETİMİ. [X] Yeni Modül. [X] Fusion. [X] Fusion Standart. [X] Nitelik. [X] Ürün Kategorisi Önkoşulu. [X] Modül Önkoşulu (Sistem) NİTELİK YÖNETİMİ Amaç ve Fayda Bu doküman ile, personel yetkinliklerinin tanımlanması ve personel, pozisyon, kademe ve departmanlara bu yetkinliklerin atanması ile ilgili bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Detaylı

ESNEK YAPILANDIRMA UYGULAMASINDA YENİLİKLER

ESNEK YAPILANDIRMA UYGULAMASINDA YENİLİKLER ESNEK YAPILANDIRMA UYGULAMASINDA YENİLİKLER Amaç ve Fayda Esnek yapılandırma uygulamasında yapılan yenilikler ile; Hareket girişlerinde, daha önceden tanımlanmamış özellik değerlerinin kullanılabilmesi,

Detaylı

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014 14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,

Detaylı

Grup Koşul Yenilikleri

Grup Koşul Yenilikleri Grup Koşul Yenilikleri Amaç ve Fayda Koşul uygulamasında yapılan yenilikler ile; stok grupları bazında miktar aralığı verilerek tanımlanabilen mal fazlası iskontolarının, belgedeki koşulun geçerli olduğu

Detaylı

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan Kargo Modülü Ürün Grubu [X] 7.0 NetsisEnterprise Kategori [X] Yeni Modül Versiyon Önkoşulu 7.0 Onaylı Sürüm Uygulama Kargo modülü ile işletme içerisinde satışa yönelik yapılan işlemler, dağıtım şirketleri

Detaylı

YUVARLAMA FARKI KAPATMA

YUVARLAMA FARKI KAPATMA YUVARLAMA FARKI KAPATMA Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Entegrasyon aktarımından oluşan ya da elle girilen muhasebe yevmiye fişlerinde oluşan ve özellikle ondalıklardan kaynaklanan bakiye

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

Personel Programında Bordro Zarfı İçin Dizayn Desteği

Personel Programında Bordro Zarfı İçin Dizayn Desteği Personel Programında Bordro Zarfı İçin Dizayn Desteği Amaç ve Fayda Personel Programında Bordro zarfı için kullanılan standart dizaynda değişiklik yapılabilmesi için dizayn modülü geliştirildi Dizayn modülü

Detaylı

efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu

efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu 1 efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu 2015 2 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...3 2 UYGULAMAYA ERİŞİM...4 3 YETKİLENDİRME...5 3.1 Kullanıcı Rol Tanımları... 5 Firma Finansman Kullanıcı Rolü... 5 efinans

Detaylı

Ürün Profil ve Yapılandırma Kodu Tanımlama

Ürün Profil ve Yapılandırma Kodu Tanımlama ESNEK YAPILANDIRMA YENİLİKLERİ Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Stoğa ait profil tanımının ve yapılandırma kodlarının tek bir ekrandan tanımlanıp ilişkilendirilebilmesi amacı ile geliştirilmiştir. 22/03/2005

Detaylı

KREDİ KARTI. Yapılacak tanımlamalar ve bu tanımlamalar doğrultusunda oluşacak uygulama sonuçları aşağıda anlatılmaktadır.

KREDİ KARTI. Yapılacak tanımlamalar ve bu tanımlamalar doğrultusunda oluşacak uygulama sonuçları aşağıda anlatılmaktadır. KREDİ KARTI Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard 2000 [X] Entegre@6 (Ek Modül) Kategori [X] Yeni Modül Versiyon Önkoşulu @6 Uygulama Kredi kartı modülü, mağaza ile bankalar arası sözleşmelerin

Detaylı

MENÜ AYARLAMA 1. MENÜ AYARLAMA. [X] Fusion@6. [X] Fusion@6 Standard. [X] Entegre@6. [X] Yeni Fonksiyon

MENÜ AYARLAMA 1. MENÜ AYARLAMA. [X] Fusion@6. [X] Fusion@6 Standard. [X] Entegre@6. [X] Yeni Fonksiyon MENÜ AYARLAMA Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Fusion@6 serisi ürünlerde ürün ana menüsü çeşitli temalarla görsel olarak

Detaylı

Süreç Yönetimi. Logo

Süreç Yönetimi. Logo Süreç Yönetimi Logo Kasım 2013 SÜREÇ YÖNETİMİ Süreç belirlenen bir amaca ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. Örn; Sistemde kayıtlı personellerinize doğum günü kutlama maili gönderme, Deneme

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri LOGO PROGRAM KURULUMU VE AYARLARI Logo programlarının yüklemesi için kullanılacak,setup dosyaları ftp://download.logo.com.tr/ adresinden indirilerek yapılır. Örneğin Kobi ürünleri için; ftp://download.logo.com.tr/windows/kobi/guncel/go_plus/klasöründen

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011 İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011 içindekiler İş Akış Yönetimi...3 İş Akış Rol Tanımları...4 İş Akış Rol Tanımı...5 Sicil İş Akış Rol Tanımları...6 İş Akış Rol Tanımı...7 İş Akış Kartları...8 İş Akışı...9

Detaylı

Yükleme Emrinde bulunan belge numarası, kamyon plaka numarası ve şoför adının irsaliyeye taşınması,

Yükleme Emrinde bulunan belge numarası, kamyon plaka numarası ve şoför adının irsaliyeye taşınması, SEVK VE YÜKLEME EMRİ YENİLİKLERİ Amaç ve Fayda Sevk ve Yükleme Emrine bağlı işlemlerde yapılan yenilikler ile; Yükleme Emri oluştururken stok bakiye kontrolü, Yükleme Emri Oluşturulurken stoktan ayrılan

Detaylı

Risk toplamının hesaplanmasında, risk öğelerine ait kısıt verebilmesi ve risk takibinin daha etkin şekilde kullanılabilmesi için geliştirilmiştir.

Risk toplamının hesaplanmasında, risk öğelerine ait kısıt verebilmesi ve risk takibinin daha etkin şekilde kullanılabilmesi için geliştirilmiştir. DİNAMİK RİSK TAKİBİ Amaç ve Fayda Müşteri riskleri hesabında, borç bakiyesinin, risk toplamını belli bir oranda etkilemesi Risk toplamının hesaplanmasında, risk öğelerine ait kısıt verebilmesi ve risk

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

Netsis Cari Muhasebe Açıklama Kayıtları

Netsis Cari Muhasebe Açıklama Kayıtları Netsis Cari Muhasebe Açıklama Kayıtları Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu @6 Uygulama Yardımcı programlar modülüne eklenen bu işlem

Detaylı

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI Sürüm 1.3.5 Ağustos 2013 TegsoftCC Supervisor (Yetkili Kullanıcı) Kampanya Yönetimi Eğitim Dokümanı Sayfa 2 / 14 İÇİNDEKİLER A. SES KAMPANYASI

Detaylı

Makine Bakım - Yenilikler

Makine Bakım - Yenilikler Makine Bakım - Yenilikler Amaç ve Fayda Makina Bakım modülünün daha etkin ve rahat kullanımı için bazı güncellemeler yapılmıştır. Mevcut durumda bakım talimat şablonu bazında tanımlanan stok ve personel

Detaylı

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan

Detaylı

Stok Kısıt Tanımları. [X] Fusion Standard. [X] Entegre W3 [X] 3.0.2 STOK.DLL, DBUPDATE. [X] DBUPDATE Programının Çalıştırılması

Stok Kısıt Tanımları. [X] Fusion Standard. [X] Entegre W3 [X] 3.0.2 STOK.DLL, DBUPDATE. [X] DBUPDATE Programının Çalıştırılması STOK FİYAT İŞLEMLERİ Amaç ve Fayda Stok fiyat işlemlerinde yapılan düzenlemeler ile, fiyat tanımlamalarında daha fazla saha için kısıt verilebilmesi ve fiyat tanımlama ekranlarının daha kullanışlı hale

Detaylı

Personel Net Ödenecek ve Kesinti Entegrasyonunda Yenilik

Personel Net Ödenecek ve Kesinti Entegrasyonunda Yenilik Personel Net Ödenecek ve Kesinti Entegrasyonunda Yenilik Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu @6 Uygulama Personel entegrasyonunda,

Detaylı

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV 20 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ İndirilecek KDV Listesi raporu özellikle ihraç kayıtlı mal satan, ihracat yapan, yatırım

Detaylı

KALİTE KONTROL GRUP MİKTAR ARALIĞI DESTEĞİ

KALİTE KONTROL GRUP MİKTAR ARALIĞI DESTEĞİ KALİTE KONTROL GRUP MİKTAR ARALIĞI DESTEĞİ Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Modül Yükleme ve Gereken Dosyalar Yükleme Sonrası İşlemler Uygulama Kalite kontrol gruplarına ait örnekleme miktarları

Detaylı

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Bilgi Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Presto Plus da iki farklı tip devir yapılabilir. İhtiyaca göre bu iki devir programından birisi tercih edilerek devir işlemi yapılmalıdır. Devir işlemlerinden

Detaylı

Netsis SMS Uygulaması

Netsis SMS Uygulaması Netsis SMS Uygulaması Ürün Grubu [x] Fusion@6 [x] Fusion@6 Standard [x] Entegre@6 Kategori [x] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu Gerekli Dosyalar 4.0.8 Onaylı Versiyon 4.0.10 Seti Dosyaları Uygulama Müşteriler

Detaylı

EĞİTİM VE ETKİNLİKLER

EĞİTİM VE ETKİNLİKLER EĞİTİM VE ETKİNLİKLER Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Modül Versiyon Önkoşulu Yükleme ve Gereken Dosyalar Yükleme Sonrası İşlemler Uygulama Bu doküman ile, eğitim ve etkinliklerin kayıt

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014

İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014 İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014 İçindekiler İş Akış Yönetimi... 3 Görevler... 4 Görev Bilgileri... 5 Mesajlar... 7 Zaman Ayarlayıcı İşlemler... 8 Zamanlanmış Görevler... 10 Zamanlanmış Görev Bilgileri...

Detaylı

E-NETSİS.NET 15/12/2005. [X] Yeni Ürün. [X] Fusion. [X] Fusion Standard. [X] E-Netsis.Net. [X] Yardımcı Programlar. [X] Kullanıcı İşlemleri 3.0.

E-NETSİS.NET 15/12/2005. [X] Yeni Ürün. [X] Fusion. [X] Fusion Standard. [X] E-Netsis.Net. [X] Yardımcı Programlar. [X] Kullanıcı İşlemleri 3.0. E-NETSİS.NET Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Modül E-netsis.Net uygulaması ile, firmanın bayileri, plasiyerleri, müşterileri vb. iş ortaklarının siparişlerini internet üzerinden girip, takibini

Detaylı

Üretim ve MRP Yenilikleri

Üretim ve MRP Yenilikleri Üretim ve MRP Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama 1. MRP Yenilikleri MRP modülüne eklenen yeni parametreler

Detaylı

NETSİS 3 BORDRO BİREYSEL EMEKLİLİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ

NETSİS 3 BORDRO BİREYSEL EMEKLİLİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ NETSİS 3 BORDRO BİREYSEL EMEKLİLİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ Logo Yazılım 31/12/2016 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 01.Ocak.2017 tarihinde

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara

Detaylı

[X] Fusion Standard. [ ] EntegreW3 [X] 3.0.2. [X] Set. [X] DBUPDATE Programının Çalıştırılması. [X] İlgili Program Seçeneklerine Hak Tanımlanması

[X] Fusion Standard. [ ] EntegreW3 [X] 3.0.2. [X] Set. [X] DBUPDATE Programının Çalıştırılması. [X] İlgili Program Seçeneklerine Hak Tanımlanması ESNEK YAPILANDIRMA Amaç ve Fayda Bu uygulama ile, stokların sahip oldukları özellikler bazında, ayrı kartlar yerine tek bir kartta takibinin yapılabilmesi amaçlanmıştır. Böylece hareket girişlerinde, reçetelerde

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI

BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Yakamoz ve Üstü Ticari Paketler Tarih : 26.01.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ Teminat mektubu, bankadan alınarak

Detaylı

KARİYER PLANLAMA Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Modül Versiyon Önkoşulu Yükleme ve Gereken Dosyalar Yükleme Sonrası

KARİYER PLANLAMA Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Modül Versiyon Önkoşulu Yükleme ve Gereken Dosyalar Yükleme Sonrası KARİYER PLANLAMA Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Modül Versiyon Önkoşulu Yükleme ve Gereken Dosyalar Yükleme Sonrası İşlemler Bu doküman ile Netsis İnsan Kaynakları paketinde bulunan Kariyer

Detaylı

Yenilikler. İcra Modülü

Yenilikler. İcra Modülü İcra Modülü Yenilikler Alacaklar ekranına "İpoteği/Rehni Aşan Takip" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek işaretlendiğinde, Rehin Açığı takiplerinde borçlu sorumluluk tutarları girilebilecektir. Böylece "İpoteği/Rehni

Detaylı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı BİLNEX YAZILIM Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı Hazırlayan Sinan Karagöz BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARINDA SERİ NUMARASI TAKİBİ İŞLEMLERİ Bilnex Yazılım Programlarında bir ürün için tek bir stok kartı

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Fiş listelerinden de hatırlanacağı gibi pull down menüden fiş menü tercihleri veya görsel butonlardan Yeni, Değiştir, İzle, Sil, Kopyala ile kasa tahsilat ödeme ekranı açılır. Kasa tahsilat ve ödeme fişleri

Detaylı

Küresel personel takip programı bordro, mesai hesaplama sürenizi ve alacağınız raporları en kısa sürede almanız için hazırlanmıştır.

Küresel personel takip programı bordro, mesai hesaplama sürenizi ve alacağınız raporları en kısa sürede almanız için hazırlanmıştır. Personel Takip Yazılımı Küresel Personel Devam Kontrol Programı Küresel personel takip programı bordro, mesai hesaplama sürenizi ve alacağınız raporları en kısa sürede almanız için hazırlanmıştır. İçindekiler

Detaylı

Netsis Konumsal Teknolojileri Yenilikleri

Netsis Konumsal Teknolojileri Yenilikleri Netsis Konumsal Teknolojileri Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu @6 Uygulama Netsis paketlerinde bulunan Netsis Konumsal

Detaylı

NNR Raporlarında Grafik Desteği

NNR Raporlarında Grafik Desteği NNR Raporlarında Grafik Desteği Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu 4.0.4 Onaylı Sürüm Uygulama Rapor modülünde bulunan Đlişkisel Serbest

Detaylı

Kredi Ödeme Planı- Tahakkuk Ayırma

Kredi Ödeme Planı- Tahakkuk Ayırma Kredi Ödeme Planı- Tahakkuk Ayırma Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yenilik Versiyon Önkoşulu Uygulama 5.0.12 Onaylı Sürüm Banka modülünde, ödeme planı

Detaylı

Dinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon

Dinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon Dinamik Kodlama Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Fusion@6 [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama @6 Serisi ürünlerde, kullanıcı arabirimlerinin her yerine eklenen dinamik kodlama özelliği ile, programın

Detaylı

Asorti Uygulaması. Asorti Tanımlamaları, Stok Modülü > Esnek Yapılandırma > Asorti Tanımlamaları ekranından yapılmaktadır. Şekil 1

Asorti Uygulaması. Asorti Tanımlamaları, Stok Modülü > Esnek Yapılandırma > Asorti Tanımlamaları ekranından yapılmaktadır. Şekil 1 Asorti Uygulaması Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu 5.0.10 Uygulama Asorti uygulaması, Esnek Yapılandırma uygulamasına

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Kayıt Numaralama

DESTEK DOKÜMANI. Kayıt Numaralama Kayıt Numaralama Oluşturulacak şablon yardımıyla, sicil kartlara verilen numaraların özelleştirilmesi ve izlenebilirliğinin kolaylaştırılması sağlanmıştır. Bu özellik TB, Bordro ve IK ürünlerimizde bulunmaktadır..

Detaylı

NetPos ver:4.0 Yenilikleri

NetPos ver:4.0 Yenilikleri NetPos ver:4.0 Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Kampanya Uygulamaları Mağazalarda çoğunlukla uygulanan satış

Detaylı

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi 22 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Muhasebe modülüne

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli Karma Koli Malzemeler alış/satış yöntemlerine ve şekillerine göre de farklılıklar gösterir. Karma koli bir satış yöntemidir. Firmanın elindeki ürünleri birleştirerek yeni bir sepet, paket oluşturmasıdır.

Detaylı

8.0.2 Versiyonu Sanayi Uygulamaları Yenilikleri. İş Emrinde Kalem Desteği

8.0.2 Versiyonu Sanayi Uygulamaları Yenilikleri. İş Emrinde Kalem Desteği 8.0.2 Versiyonu Sanayi Uygulamaları Yenilikleri Amaç ve Fayda Netsis Sanayi Modülleri ile ilgili aşağıdaki yenilikler kullanıma sunulmuştur. İş Emrinde Kalem Desteği Müşteri Siparişi Önceliklendirme MRP

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

KBS - MATRAH BİRLEŞTİRME (KBS DIŞINDA HESAPLANARAK ÖDENEN DÖNER SERMAYE KATKI PAYI VB. ÖDEMELERE AİT MATRAHLARIN MAAŞ MATRAHLARI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ)

KBS - MATRAH BİRLEŞTİRME (KBS DIŞINDA HESAPLANARAK ÖDENEN DÖNER SERMAYE KATKI PAYI VB. ÖDEMELERE AİT MATRAHLARIN MAAŞ MATRAHLARI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ) KBS - MATRAH BİRLEŞTİRME (KBS DIŞINDA HESAPLANARAK ÖDENEN DÖNER SERMAYE KATKI PAYI VB. ÖDEMELERE AİT MATRAHLARIN MAAŞ MATRAHLARI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ) UYGULAMA KILAVUZU (VERSİYON-2) PERSONEL YAZILIM VE

Detaylı

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 Ek Özellik Paketi 3 İçeriği * : 1 Yeni Fonksiyonel Özellikler... 2 1.1 Sipariş Planlama - Satınalma Siparişleri İçin Şablon Tasarımı... 2 1.2 Emanet Ambarı ve Stok Fişlerinin

Detaylı

İŞE ALMA. Kaynakları paketi ile ne şekilde takip edebilecekleri ile ilgili bilgi verilmesi amaçlanmıştır. [ ] Diğer

İŞE ALMA. Kaynakları paketi ile ne şekilde takip edebilecekleri ile ilgili bilgi verilmesi amaçlanmıştır. [ ] Diğer İŞE ALMA Amaç ve Fayda Bu doküman ile, firmaların işe alma süreçlerini Netsis İnsan Kaynakları paketi ile ne şekilde takip edebilecekleri ile ilgili bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Yayın Tarihi Kategori

Detaylı

Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011

Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011 Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011 içindekiler Turkcell Hizmetleri...3 Toplu Mesaj Gönderimleri...4 Sicil Kartları Listesi nden SMS Gönderimleri...5 Raporlar...7 Durum Bilgisi...7 Başvurular...9 Turkcell

Detaylı

Kurumsal Karne. 1. Model Tanımlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon

Kurumsal Karne. 1. Model Tanımlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon Kurumsal Karne Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Fusion@6 [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Kurumsal karne, kurumun rakamlarla belirlenmeyen, tablolarla gösterilemeyen psikolojik değerleri olarak

Detaylı

Netsis e-fatura UBL-TR v1.2 Geçişi

Netsis e-fatura UBL-TR v1.2 Geçişi Netsis e-fatura UBL-TR v1.2 Geçişi Amaç ve Fayda Ürün Grubu Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen elektronik fatura çalışmaları kapsamında oluşturulan UBL-TR v1.2, UBL 2.1 standardında yer alan

Detaylı

TAKSĐTLĐ VE UZUN/ORTA VADELĐ KREDĐLER

TAKSĐTLĐ VE UZUN/ORTA VADELĐ KREDĐLER TAKSĐTLĐ VE UZUN/ORTA VADELĐ KREDĐLER Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu 4.0.12 Seti Dbupdate Uygulama Banka modülünde yapılan iyileştirmeler

Detaylı

5 Haziran Kıymetli ETA Dostu Bayimiz,

5 Haziran Kıymetli ETA Dostu Bayimiz, 5 Haziran 2007 Kıymetli ETA Dostu Bayimiz, Sizlere, müşterilerimize sunduğunuz Eğitim ve Destek kalitesini arttırmanıza katkıda bulunmak ve teknik çalışmalarınıza destek olmak üzere hazırladığımız Teknik

Detaylı

Doğrudan Borçlanma Sistemi

Doğrudan Borçlanma Sistemi Doğrudan Borçlanma Sistemi DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS), ana firmanın elektronik ortamda bankaya gönderdiği fatura bilgilerine göre fatura tarihlerinde müşteri hesaplarından

Detaylı

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER 11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ ENTEGRATÖR KULLANIM YÖNTEMİ

BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ ENTEGRATÖR KULLANIM YÖNTEMİ BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ ENTEGRATÖR KULLANIM YÖNTEMİ Bayt EntegrePro e-fatura modülü avantajları; -Yıllık güncelleme bedeli alınmıyor. -Firma dosyası sınırlaması yok. -Firma dosya sayısına bağlı

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

İşe Giriş/Çıkış Bildirgesi ve E-bildige nin Sgk Web Sitesine Aktarımında Yenilik. 1.1 Sgk Kullanıcı Adı ve Şifresinin Programda Tanımlanması

İşe Giriş/Çıkış Bildirgesi ve E-bildige nin Sgk Web Sitesine Aktarımında Yenilik. 1.1 Sgk Kullanıcı Adı ve Şifresinin Programda Tanımlanması İşe Giriş/Çıkış Bildirgesi ve E-bildige nin Sgk Web Sitesine Aktarımında Yenilik Ürün Grubu [ ] RcEnterprise [ ] RCStandard [ ] Entegre.Net Kategori [ ] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu 5.0.10 Onaylı Versiyon

Detaylı

9 Ekim 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Cari II

9 Ekim 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Cari II 9 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Cari II CARĐ BAZLI FĐYAT TANIMLAMA YÖNTEMLERĐ Cari bazlı fiyat takibi sayesinde programımız, her cari için ayrı ayrı fiyat tanımlamaya

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr KULLANIM KILAVUZU Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr RESERVE ONLİNE REZERVASYON YAZILIMI KULLANIM KİTABI...3 ADMİN PANELİ... 3 Admin Panel Giriş (Login)... 3 Yönetim Paneli... 3 OTEL

Detaylı

AKILLI GRİD. [X] Netsis Enterprise. [X] Netsis Standart. [X] Netsis Entegre 7.0.2

AKILLI GRİD. [X] Netsis Enterprise. [X] Netsis Standart. [X] Netsis Entegre 7.0.2 AKILLI GRİD Ürün Grubu [X] Netsis Enterprise [X] Netsis Standart [X] Netsis Entegre Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu 7.0.2 Uygulama Netsis programında tüm modüllerde bulunan grid ekranlarına,

Detaylı

Kalite Kontrol Yenilikler

Kalite Kontrol Yenilikler Kalite Kontrol Yenilikler Amaç ve Fayda Kalite Kontrol modülünde ISO 2859 standardının desteklenmesine, kullanımın daha fonksiyonel ve rahat olabilmesine yönelik bazı iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

SMS Gönderim Đyileştirmeleri

SMS Gönderim Đyileştirmeleri SMS Gönderim Đyileştirmeleri Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yeni Fonksiyon [X] Đyileştirme Versiyon Önkoşulu 5.0 Uygulama Netsis kullanıcılarının artık

Detaylı

RedCode Anket Tanımlama

RedCode Anket Tanımlama RedCode Anket Tanımlama Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu Uygulama RedCode paketi Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) modulünün

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS)

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) AGENT KULLANIM DOKÜMANI HİZMETE ÖZEL 1/21 Rev. 1 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER 2 1.1. AYARLAR... 3 1.2. YENİLE... 7 1.3. BİLDİRİM VE GÖREVLER... 9 1.4. ENVİSİON ANA

Detaylı

18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe

18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe 18 Haziran 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Muhasebe ÖRNEKLER ĐLE FĐŞ CAMBAZI Fiş cambazları muhasebe fişlerini işlerken hızlı, pratik ve hatasız işlememizi sağlayan ETA

Detaylı

HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu (Netsis Modülü)

HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu (Netsis Modülü) HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu () 24.10.2011 İÇİNDEKİLER 1. Kurulum... 1 2. Uygulamayı çalıştırma... 1 3. Ayarlar... 3 3.1. Netsis Bağlantı Ayarları... 4 3.2. Şube Eşleştirme... 5

Detaylı

Vega Ayarları. Vega Programının kurulu olduğu veritabanı ve web servisi için bağlantı ayarlarının yapıldığı menüdür.

Vega Ayarları. Vega Programının kurulu olduğu veritabanı ve web servisi için bağlantı ayarlarının yapıldığı menüdür. Vega Ayarları Vega muhasebe sistemini kullanan müşterilemizin, muhasebe sistemleri ile E Ticaret sitesi arasındaki entegrasyon parametrelerini tanımladıkları menüdür. Bu menü altındaki alt menüler kullanılarak

Detaylı

İndirilecek KDV Listesi Uygulaması

İndirilecek KDV Listesi Uygulaması İndirilecek KDV Listesi Uygulaması Ürün Grubu [X] Redcde Enterprise [X] Redcde Standart [X] Entegre.NET Kategri [X] Yeni Fnksiyn Versiyn Önkşulu Uygulama Katma değer vergisi iade talepleri ile ilgili larak

Detaylı

NETSİS e-fatura ENTEGRASYON UYGULAMASI TEST ÇALIŞMASI

NETSİS e-fatura ENTEGRASYON UYGULAMASI TEST ÇALIŞMASI NETSİS e-fatura ENTEGRASYON UYGULAMASI TEST ÇALIŞMASI Bu döküman Netsis te entegrasyon lisansına sahip, Entegrasyon çalışmalarına başlayabileceği Başkanlık tarafından kendisine bildirilen ve mali mühürleri

Detaylı

DARA PLUS PARAKENDE MODULU

DARA PLUS PARAKENDE MODULU DARA PLUS PARAKENDE MODULU PARAKENDE SATIŞ MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİŞ VE DEĞİŞİKLİK Peşin satış adında bir tane cari hesap oluşturulur kod 1 adı peşin soyadı satış olan. Yeni bir müşteri açmak için : yeni

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür.

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Bölüm ANKET YÖNETİMİ Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Anket uygulaması için aşağıdaki işlem adımlarını uygulamak gerekmektedir.

Detaylı