PETROL PİYASASINDA BAYİ DENETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PETROL PİYASASINDA BAYİ DENETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ"

Transkript

1 PETROL PİYASASINDA BAYİ DENETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ Mayıs 2014 Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı

2 GENEL ÇERÇEVE Bu kılavuz, kılavuzun yayımı tarihinde geçerli olan 1240 sayılı Kurul Kararı kapsamında kurulan ve uygulanan istasyon otomasyon sistemlerine ilişkin olarak ilgili lisans sahiplerinin iş ve işlemlerinde yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuzda yer alan tüm ifadeler bilgilendirme amaçlı olup, bu kılavuzda yer alan ifadeler ile ilgili mevzuat arasında uyuşmazlık bulunması durumunda ilgili mevzuatın esas alınması gerekmektedir. Bu çalışma tamamen kamuyu bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, başka internet siteleri dahil olmak üzere her ne şekilde olursa olsun hiçbir yerde yayınlanamaz, kopya edilemez, çoğaltılamaz. Ancak, kaynak gösterilmek suretiyle kısmen alıntı yapılabilir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bu çalışmada yer alan bilgi ve verilerin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Sayfa 1

3 İçindekiler 1. BAYİ DENETİM SİSTEMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI İLGİLİ LİSANS SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Dağıtıcı Lisansı Sahibinin Yükümlülükleri Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri MUTABAKAT BELİRSİZLİK ORANLARI VE KOŞULLAR Mutabakat Belirsizlik Oranları Koşullar EK-1 TABLOLAR VE AÇIKLAMALAR Tablolardaki Ortak Parametreler İstasyon Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu (Tablo 1) Tarımsal Satış Amaçlı Tanker Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu (Tablo 2) Köy Pompası Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu (Tablo 3) İstasyon Otomasyon Sistemi Aylık Özet Bilgi Tablosu (Tablo 4) İstasyonlu Bayi Dış Satış Bilgileri Tablosu (Tablo 5) Satış Takip Tablosu (Tablo 6) Aylık Akaryakıt Stok Ve Alım Satım Raporu Tablosu (Tablo 7) Özel Durum Tablosu - (Tablo 8) Akaryakıt İstasyonu Fiyat Takip Tablosu - (Tablo 9) Numune Analiz Bilgileri Tablosu- (Tablo 10) İstasyonsuz Bayi Satış Bilgileri Tablosu - (Tablo 11) Tarımsal Amaçlı Satış Tankeri Aylık Özet Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu - (Tablo 12) Köy Pompası Aylık Özet Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu - (Tablo 13) Günlük Satış Takip Tablosu (Tablo 14) Bayi Bilgi Tablosu (Tablo 15) Köy Pompası Bilgi Tablosu (Tablo 16) Tarımsal Amaçlı Satış Tankeri Bilgi Tablosu (Tablo 17) Dolum Satış Eşleştirme Tablosu (Tablo 18) BAYİYE AKARYAKIT İKMALİNİN KESİLECEĞİ DURUMLAR Koşulların sağlanamaması veya verilerinin gönderilmemesi Kayıt dışı ikmal ve/veya satış tespit edilmesi Kayıt dışı ikmal ve/veya satış nedeniyle mutabakat sağlanmaması İstasyon otomasyon sistemine izinsiz müdahalede bulunulması İstasyondaki sistemin yılda en az bir defa yapılacak kontrolünde sistemin doğru çalışmadığının tespit edilmesi ELEKTRONİK İMZA BİLDİRİMLERİ İstasyon Tadilat Başlama Beyanı(BDS-01) İstasyon Tadilat Bitiş Beyanı(BDS-02) İkmal Kesme Bildirimi(BDS-03) Sayfa 2

4 6.4. İkmal Başlama Bildirimi(BDS-04) Diğer Aykırılık Bildirimi(BDS-05) Yeniden Satış amaçlı Satış Tespit Bildirimi(BDS-06) Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporu(BDS-TABLO-07) Mutabakatsızlık Bilgi Belge Beyanı (BDS-TABLO-07-MBB) Numune Analiz Bilgileri Tablosu(BDS-Tablo-10) Bayi Bilgi Tablosu(BDS-Tablo-15) Köy Pompası Bilgi Tablosu(BDS-Tablo-16) Tarımsal Satış Amaçlı Satış Tankeri Bilgi Tablosu(BDS-Tablo-17) KURUMUN ANLIK ERİŞİMİNE SUNULACAK OLAN SİSTEM SIKÇA SORULAN SORULAR Sayfa 3

5 1. BAYİ DENETİM SİSTEMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI Bayi Denetim Sistemine ilişkin esaslar 5576 sayılı Kanun ile ortaya çıkmaya başlamıştır. 13/2/2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5576 sayılı Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 2 nci maddesi ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere Dağıtıcı lisansı sahipleri, Kurum tarafından belirlenen esaslara uygun olarak bayilerinde kaçak petrol satışının yapılmasını önleyen teknolojik yöntemleri de içeren bir denetim sistemi kurar ve uygular." hükmü eklenmiştir. Bu çerçevede, 6 Temmuz 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının 4 ünü maddesinin (b) bendinde Bu kapsamda dağıtıcı lisansı sahibi: Akaryakıt istasyonlarında stok hareketleri ve akaryakıt alım satım işlemlerinin elektronik ortamda, günlük olarak izlenebilmesine yönelik bir istasyon otomasyon sistemi kurar. Merkez bağlantısı olan istasyon otomasyon sistemi ile bayilerindeki akaryakıt alım satım hareketlerini izler ve raporlar. Kayıt dışı ikmal ve satış tespit edilmesi halinde Kurumu derhal bilgilendirir. hükmüne yer verilmiştir. Ardından, 6455 sayılı Kanun ile 5015 sayılı kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası Dağıtıcı lisansı sahipleri, Kurum tarafından belirlenen esaslara uygun olarak bayilerinde kaçak akaryakıt satışının yapılmasını önleyen teknolojik yöntemleri de içeren bir denetim sistemi kurmak ve uygulamakla yükümlüdür. Dağıtıcı lisansı sahibi, Kurumun bu sisteme erişimini sağlar. Kurum; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görevlerinin gerektirdiği ölçüde bu sisteme doğrudan erişimini sağlar. Kurum, yukarıda sayılan kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyacağı bilgi ve belgeleri yine görevlerinin gerektirdiği ölçüde verir. Söz konusu sistemi kurmadığı ya da Kurumca belirlenen usul ve esaslara uygun denetimi sağlayamadığı tespit edilen dağıtıcılara 19 uncu maddede öngörülen miktarda idari para cezası uygulanır. Dağıtıcı lisansı sahipleri, bayi denetim sisteminin kurulmadığı veya kurulan sistemin Kurumca yapılan düzenlemelere uygun bulunmadığı tespit edilen bayilere akaryakıt ikmali yapamaz. şeklinde değiştirilmiştir. Kanun değişikliğinin ardından 1240 sayılı Kurul Kararında belirli değişiklikler yapılarak değişikliklerin büyük bir kısmı için 01/03/2014 tarihi yürürlük tarihi olarak belirlenmiştir. Sayfa 4

6 2. İLGİLİ LİSANS SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1240 sayılı Kurul Kararı büyük oranda dağıtıcı lisansı sahiplerine yükümlülükler getirmekte olup, sistemin sağlıklı işleyebilmesini teminen bayilik lisansı sahiplerine de bir takım yükümlülükler getirilmiştir. Aşağıda dağıtıcı ve bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri özetlenmiştir Dağıtıcı Lisansı Sahibinin Yükümlülükleri Dağıtıcı lisansı sahiplerinin yükümlülükleri inceleme kolaylığı açısından 2 ana başlıkta ele alınabilir: Kalite Kontrol ve İstasyon Otomasyon; Kalite Kontrol Tescilli markası altında piyasaya sunulan akaryakıta ilişkin kalite kontrol izlemesini etkin biçimde yapmak, Bayilerinin akaryakıt istasyonlarında akaryakıt fiyatları, ilan, pano ve akaryakıt türlerinin isimlendirilmesi hususlarının EPDK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığını kontrol etmek, Tahsis edeceği kalite kontrol araçları ve kalite kontrol uzmanları vasıtasıyla periyodik olarak akaryakıt bayilerindeki tesisleri denetlemek; tank, pompa bakım ayarları ve kalibrasyonu, tesiste tağşiş ve/veya hile amaçlı akaryakıta katılabilecek ürünlerin bulunup bulunmadığı kontrollerini yapmak, İhbar ve şikayet üzerine alınan numuneler hariç olmak üzere yılda en az bir defa bayisine ait tesiste ikmal edilen her bir akaryakıt türünden numune almak ve gerekli analizleri yaptırmak, Kendilerine iletilen ihbar ve şikâyetler üzerine ihbar ve şikâyetin geliş tarihinden itibaren en geç 3 gün içerisinde ihbar veya şikâyete konu hususların niteliğine uygun denetim yapmak, Akaryakıt istasyonundaki kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlamak, Bayilerinin faaliyetlerine ilişkin tüketici ihbar ve şikâyetleri için ücretsiz telefon numarası, elektronik posta adresi ve yazışma adresi tahsis ettirilmesini sağlamak, İstasyon Otomasyon Sistemi Bayilerinde kaçak akaryakıt satışının yapılmasını önleyen teknolojik yöntemleri de içeren bir denetim sistemi kurmak ve uygulamak, Akaryakıt istasyonlarında stok hareketleri ve akaryakıt alım satım işlemlerinin elektronik ortamda, günlük olarak izlenebilmesine yönelik bir istasyon otomasyon sistemi kurmak, sistem ile bayisindeki hareketleri izlemek ve raporlamak, Yapılan kontrollerde 5015 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuata aykırılıklar bulunması halinde EPDK ya bildirmek, Sayfa 5

7 EPDK nın talep edeceği bilgi, belge ve raporları hazırlamak ve verilerin Kurumca izlenebilir olmasını sağlamak olarak genel anlamda sınıflandırılabilecek yükümlülükler detaylandırıldığında; i sayılı Kurul Kararının ekinde yer alan tabloların doldurulması, ii. Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporunu takip eden ayın 20 nci gününe kadar Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik imza kullanarak Kuruma bildirilmesi, iii. İstasyon otomasyon sisteminin gerekli bakım ve onarımlarını elektronik veri aktarımını kesintiye uğratmayacak şekilde yapması, iv. İstasyon otomasyon sisteminin arıza yapması durumunda veri kaybı oluşmaması için gerekli önlemleri alır. İstasyon otomasyon sisteminde oluşan arıza giderildiğinde kesinti dönemindeki verileri de kapsayacak şekilde elektronik veri akışının devamlılığını sağlaması, v. İstasyon otomasyon sistemlerinde oluşan arızalar, arızanın meydana geliş tarihinden itibaren en geç 4 iş günü içerisinde dağıtıcı lisansı sahibi tarafından giderilmesi, vi. Akaryakıt istasyonunun bakım onarım ve arıza hallerinde, elektronik veri aktarımının kesintiye uğratılmaması, vii. İstasyon otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmasını engelleyecek müdahalelere karşı her türlü tedbirin alınması, viii. Dağıtıcı lisansı sahipleri, elektronik verileri Ek-1 de yer alan tablolara uygun olarak Kurum tarafından belirlenen web hizmeti aracılığıyla Kurumun erişimine sağlanması, ix. Dağıtıcı lisansı sahipleri, bayi denetim sistemi kapsamında elde ettiği ticari sır niteliğindeki bilgilerin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumlu olması, x. İstasyon otomasyon sistemi çerçevesinde bayilerini izledikleri merkezi sistemi kesintisiz olarak Kurumun anlık erişimine sunması, xi. İstasyon otomasyon sistemi çerçevesinde bayilerini izledikleri sistemlerin Kurum tarafından anlık olarak sorgulanmasına yönelik Ek-2 de yer alan tanımlara uygun web hizmetlerini kesintisiz olarak Kurumun erişimine sunması, xii. Ek-1 de yer alan Tablo Açıklamaları nda belirlenen haller dışında, elektronik verilerde düzeltme yapmaması, xiii. Bayisinin kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı satış yaptığını tespit etmesi halinde Kuruma bildirmesi, hususları ön plana çıkmaktadır. Sayfa 6

8 2.2. Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri Bayilik lisansı sahiplerinin ise dağıtıcı lisansı sahiplerine nazaran daha az sayıda yükümlülüğü bulunmaktadır. Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri; Bağlı olduğu dağıtıcı lisansı sahibinin yazılı izni olmadan istasyon otomasyon sistemine müdahale etmemek, İstasyon otomasyon sisteminde meydana gelen arızaları en geç 24 saat içerisinde dağıtıcı lisansı sahibine bildirmek, Yaptıkları dış satışlara ilişkin satış belgelerini, dağıtıcı lisansı sahibince düzenlenen irsaliyeler ile eşleştirmek ve dağıtıcı lisansı sahibine bildirmek, Bakım onarım ve arıza durumlarında, bakım onarıma veya arızaya konu ilgili yerlerden akaryakıt satışı yapmamaktır. 3. MUTABAKAT BELİRSİZLİK ORANLARI VE KOŞULLAR 3.1. Mutabakat Belirsizlik Oranları Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporu oluşturulurken mutabakat belirsizlik oranının aşağıdaki formüllere göre hesaplanması gerekir. İstasyonlu Bayiler MBO (%) = DaS (OSGAM + DıS) DaS 100 İstasyonsuz Bayiler MBO (%) = DaS DıS DaS 100 Mutabakat Belirsizlik Oranı: Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporu için en fazla ± %3,00 MBO (Mutabakat Belirsizlik Oranı): Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporu oluşturulurken hesaplanacak olan yüzdesel oranı, DaS (Dağıtıcı Tarafından Satılan Akaryakıt Miktarı): Dağıtıcı lisansı sahibinin ilgili ay içerisinde bayisine yaptığı satışların irsaliye bazında toplamını, OSGAM (Otomasyon Sisteminden Geçen Akaryakıt Miktarı): İlgili ay içerisinde dağıtıcı lisansı sahibi tarafından bayisine düzenlenen her bir irsaliyeye karşılık olarak istasyonun tankına yapılan dolum miktarı, köy pompasına yapılan dolum miktarı ve tarımsal satış amaçlı tankerden yapılan satış miktarı toplamını, DıS (Dış Satış): İlgili ay içerisinde dağıtıcı lisansı sahibi tarafından bayisine düzenlenen her bir irsaliyeye karşılık olarak bayi tarafından istasyon otomasyon sistemi haricinde yapılan her türlü akaryakıt satış miktarı toplamını ifade eder. Sayfa 7

9 Örnek 1. DaS Mayıs ayında bayiye satılan motorin miktarı = litre OSGAM Mayıs ayı içerisinde bayiye satılan ve en geç 19 Hazirana kadar istasyonun tankına doldurulan miktar = litre Mayıs ayı içerisinde bayiye satılan ve en geç 19 Hazirana kadar köy pompası tankına doldurulan miktar = litre Mayıs ayı içerisinde bayiye satılan ve en geç 19 Hazirana kadar tankerden satışı yapılan motorin miktarı = litre DıS Mayıs ayı içerisinde bayiye satılan ve en geç 19 Hazirana kadar dış satışı yapılan motorin miktarı = litre 3.2. Koşullar MBO(%) = ( ) = %1 Koşullar 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinde tanımlanmış olup, istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalışıp çalışmadığının kontrolünün yapılabileceği formüllerdir. Koşul 1 = S1 Koşul 1 Koşul 2 S1 = KS DSS n KS = DBS + (DİTDj DİPSj) j=1 Koşul 2(%) = S1 KS 100 S1 = KS DSS n KS = DBS + (DİTDj DİPSj) j=1 Koşul 3 Koşul 3(%) = S2 DİPS 100 Sayfa 8

10 n: Dönemdeki gün sayısını, Petrol Piyasasında Bayi Denetim Sistemi Kapsamında İstasyon Otomasyon Sistemi KS (Kaydi Stok): Dönem sonunda stokta olması beklenen akaryakıt miktarını, DBS (Dönem Başı Stok):Dönem başı itibarıyla tanklarda bulunan akaryakıt miktarını, DİTD (Dönem İçi Tanka Dolum):Dönem içerisinde tanklara yapılan dolum miktarını, DİPS (Dönem İçi Pompa Satış):Dönem içerisinde pompadan yapılan satış miktarını, DSS (Dönem Sonu Stok):Dönem sonu itibarıyla tanklarda bulunan akaryakıt miktarını, S2 = KPS DİPS n KPS = DBS + (DİTDj DSS) KPS (Kaydi Pompa Satışı): Dönem içerisinde gerçekleşmesi beklenen pompa satış miktarını, S1 (Sapma 1): Kaydi stok ile dönem sonu stoku arasındaki farkı, S2 (Sapma 2): Kaydi pompa satış miktarı ile dönem içerisinde fiilen pompadan yapılan satış miktarı arasındaki farkı ifade eder. İstasyon Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu, Köy Pompası Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu, İstasyon Otomasyon Sistemi Aylık Özet Bilgi Tablosu ve Köy Pompası Aylık Özet Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu için; i) Koşul 1 için en fazla ±288 litre ii) Koşul 2 için en fazla ±% 3,00 ve Kaydi Stok 0 iii) Koşul 3 için en fazla ±% 3,00 ve Dönem İçi Pompa Satış 0 olarak dikkate alır. j=1 Örnek 2. DBS DİTD DİPS DSS Koşul 1 Koşul 2 Koşul 3 KS= =7.550 S1 = = 50 KS= =7.550 S1 = = 50 Koşul 2(%) = KPS = = S2 = = 50 Koşul 3(%) = Koşul 1 = 50 Koşul 2 = %0,66 Koşul 3 = %0,67 Sayfa 9

11 Önemli: Koşul 2 için kaydi stok verisinin 0 olması durumunda Koşul 2 sağlanmamış olacaktır. Koşul 3 için Dönem İçi Pompa Satış Verisinin 0 olması durumunda Koşul 3 sağlanmamış olacaktır EK-1 TABLOLAR VE AÇIKLAMALAR 1240 sayılı Kurul Kararının ekinde birbirleri ile bağlantılı 18 tablo bulunmaktadır. Tablolar; i. Web servis ii. Elektronik İmza iii. Web Servis ve Elektronik İmza yöntemleri ile Kuruma sağlanabilmektedir. Tablolar T1 İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 1) T2 TARIMSAL AMAÇLI SATIŞ TANKERİ OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 2) T3 KÖY POMPASI OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 3) T4 İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ AYLIK ÖZET BİLGİ TABLOSU (TABLO 4) T5 İSTASYONLU BAYİ DIŞ SATIŞ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 5) T6 SATIŞ TAKİP TABLOSU (TABLO 6) T7 AYLIK AKARYAKIT STOK VE ALIM SATIM RAPORU TABLOSU (TABLO 7) T8 ÖZEL DURUM TABLOSU (TABLO 8) T9 AKARYAKIT İSTASYONU FİYAT TAKİP TABLOSU (TABLO 9) T10 NUMUNE ANALİZ BİLGİLERİ TABLOSU- (TABLO 10) T11 İSTASYONSUZ BAYİ SATIŞ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 11) T12 TARIMSAL AMAÇLI SATIŞ TANKERİ AYLIK ÖZET OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 12) T13 KÖY POMPASI AYLIK ÖZET OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 13) T14 GÜNLÜK SATIŞ TAKİP TABLOSU (TABLO 14) T15 BAYİ BİLGİ TABLOSU (TABLO 15) T16 KÖY POMPASI BİLGİ TABLOSU (TABLO 16) T17 TARIMSAL AMAÇLI SATIŞ TANKERİ BİLGİ TABLOSU (TABLO 17) T18 DOLUM SATIŞ EŞLEŞTİRME TABLOSU (TABLO 18) Kurumun takip edeceği verilere ilişkin web servis adresleri; https://ppdbo.epdk.org.tr/ppdbo/data.asmx https://ppdbo.epdk.org.tr/ppdbo/data2.asmx olup, sisteme giriş için; Kullanıcı Adı: Dağıtıcı lisans numarası Şifre: Dağıtıcı lisans numarasında bulunan 5 haneli sayı olarak atanmaktadır. İstenildiği takdirde web servis aracılığı ile yeni şifre oluşturabilmekte olup, lisans sahiplerinin kendi şifrelerini oluşturmaları tavsiye edilmektedir. Sayfa 10

12 Bununla birlikte, web servis adreslerinin test edilebileceği, gerçek ortamın kopyası olan test ortamı da mevcuttur. Söz konusu test hizmetlerine, https://ppdbo.epdk.org.tr/test/data.asmx https://ppdbo.epdk.org.tr/test/data2.asmx adreslerinden ulaşılabilmektedir. Bayi lisans numarası tüm tablolara temel oluşturmaktadır. EPDK internet sitesinde bayilik lisansları bölümünde görülen tüm bayiler dağıtıcıların sorumluluğu altındadır. Bu sebeple, bayi dağıtıcı lisansı sahibinin bayisi göründüğü sürece mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesi gerekmektedir. Her bir tabloya ilişkin yükümlülüklerin ayrı değerlendirilmesi gerektiğinden bir yükümlülüğün yerine getirilmemiş olması diğer yükümlülüğün yerine getirilmesine engel olmamalıdır. Veriler Kurumca belirlenen adreslere gönderilmesi gerekmekte olup, Kuruma gönderim yapılan herhangi bir adrese gönderim yapılmış olması yükümlülüğün yerine getirildiği anlamına gelmemektedir Tablolardaki Ortak Parametreler Bayi Lisans No: Epdk Servislerinde Bulunan Lisans No (Bayi İle Olan Sözleşme Sona Erdirildiğinde Durum Epdk ya Tebliğ Şerhli Olarak Bildirilmeli Ve Lisans Web Sitesinden Kontrol Edilmelidir.) Akaryakıt Türü: GTİP bazında tanımlanan tüm ürünler bulunmalıdır. Tanımlı ürünlerin listesi aşağıdadır. Tarih: İlgili tablonun ait olduğu dönemi gösterir. Tablolarda bulunması gereken tarihler aşağıdadır. D Ö N E M A N L I K T A B L O F İ Y A T T A K İ P G Ü N L Ü K T A B L O 1-3 A Y I N 5. G Ü N Ü N E K A D A R T A B L O A Y I N 20. G Ü N Ü N E K A D A R T A B L O O L U Ş U M A B A Ğ L I T A B L O Sayfa 11

13 Açıklama: Her bir tabloda bulunan açıklama sütunu ilgili satıra ilişkin varsa gerekli olabilecek açıklamaların yapılması amacıyla bulunmaktadır. Verilerde tutarsızlık olup olmadığı durumu hakkında uyarı: Tutarsızlık var ise 1, yok ise 0 bildirilecektir. Ölçü Birimleri: Birimler beyaz ürünler için litre, siyah ürünler için kilogram olmalıdır. Birimler virgülden sonra en fazla 2 hane girilmelidir İstasyon Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu (Tablo 1) İstasyondaki akaryakıt hareketlerinin günlük olarak izleneceği/raporlanacağı tablo. Tarih Bayi Lisans No Akaryakıt Türü Dönem Başı Stok Tanka Dolum Pompa Satış Dönem Sonu Stok Dönem Başı Stok: 00:00 itibarıyla tanklarda bulunan akaryakıt miktarı. Köy Pompaları ve Tarımsal Satış Amaçlı Tankerlere Yapılan Dolum Miktarı Açıklama Saat 00:00 itibariyle aynı ürün tipindeki tanklarda bulunan ürünlerin toplam miktarı. Dönem Başı Stok miktarı bir önceki gün Dönem Sonu Stok miktarı ile eşit olmalıdır. Tanka Dolum: 00:00-23:59 arası tanklara dolumu yapılan akaryakıt miktarı. Gün içerisinde ayni ürün tipinde yapılan dolumların toplam miktarı. Pompa Satış: 00:00-23:59 arası pompadan yapılan akaryakıt satış miktarı. Söz konusu miktarın içinde dış satış için ve ayrıca köy pompası ve tarımsal amaçlı satış tankeri için yapılan transferler dâhil edildi ise toplam hesapta yanlışlık olmaması amacıyla Köy Pompaları ve Tarımsal Satış Amaçlı Tankerlere Yapılan Dolum Miktarı dikkatli bir şekilde takip edilmelidir. Dönem Sonu Stok: 23:59 itibarıyla tanklarda bulunan akaryakıt miktarı Saat 23:59 itibariyle aynı ürün tipindeki tanklarda bulunan ürünlerin toplam miktarı. Dönem Sonu Stok miktarı bir sonraki gün Dönem Başı Stok miktarı ile eşit olmalıdır. Köy Pompaları ve Tarımsal Satış Amaçlı Tankerlere Yapılan Dolum Miktarı: 00:00-23:59 arası köy pompaları ve tarımsal satış amaçlı tankerlere dolum amacıyla çıkışı yapılan akaryakıt miktarı. Periyot: Günlük Son Gönderim Zamanı: İlgili günü takip eden gün saat 06:00 İlişkili Olduğu Tablolar: T2, T3, T4, T18 T1 verilerinin belirlenen son gönderim zamanından sonra gönderilmesi mevzuat kapsamında mümkün olmayıp, gönderilemeyen elektronik verilerin e-posta yoluyla gönderilmesi yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamamaktadır. Sayfa 12

14 4.3. Tarımsal Satış Amaçlı Tanker Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu (Tablo 2) Tarih Tarımsal Satış Amaçlı Tankerlerdeki akaryakıt hareketlerinin günlük olarak izleneceği/raporlanacağı tablo. Bayi Lisans No Akaryakıt Türü Tanker Plaka No Pompa Satış Tanker Plaka No: Tarımsal satış amaçlı tanker plaka numarası İstasyondan Yapılan Dolum Miktarı Pompa Satış: 00:00-23:59 arası pompadan yapılan akaryakıt satış miktarı Açıklama İstasyondan Yapılan Dolum Miktarı: 00:00-23:59 arası istasyondan tarımsal satış amaçlı tankere ikmal edilen akaryakıt miktarı. Periyot: Aylık Son Gönderim Zamanı: Rapora esas dönemi izleyen ayın 4 üncü günü. İlişkili Olduğu Tablolar: T1, T3, T4, T12 Tarımsal amaçlı satış tankerlerinin verileri günlük bazda aylık dönemler itibarı ile EPDK ya gönderilecektir. Tankerden satılan akaryakıt, istasyondan dolduruldu ise İstasyondan Yapılan Dolum Miktarı sütunu mutlaka doldurulmalıdır Köy Pompası Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu (Tablo 3) Köy pompasındaki akaryakıt hareketlerinin günlük olarak izleneceği/raporlanacağı tablo. Tarih Bayi Lisans No Köy Pompası No Akaryakıt Türü Dönem Başı Stok Tanka Dolum Pompa Satış Dönem Sonu Stok Köy Pompası No: Kurum tarafından sağlanan köy pompası belirleyici numarası İstasyondan Yapılan Dolum Miktarı Açıklama Dönem Başı Stok: 00:00 itibarıyla tanklarda bulunan akaryakıt miktarı Tanka Dolum: 00:00-23:59 arası tanklara dolumu yapılan akaryakıt miktarı Pompa Satış: 00:00-23:59 arası pompadan yapılan akaryakıt satış miktarı Dönem Sonu Stok: 23:59 itibarıyla tanklarda bulunan akaryakıt miktarı İstasyondan Yapılan Dolum Miktarı: 00:00-23:59 arası istasyondan köy pompasına ikmal edilen akaryakıt miktarını Periyot: Günlük Son Gönderim Zamanı: İlgili günü takip eden gün saat 06:00 İlişkili Olduğu Tablolar: T1, T2, T4, T13 Herhangi bir nedenle bayilik lisansı altında bulunan köy pompalarından birine ikmal kesilmesi gereken bir durum ortaya çıkarsa, diğer köy pompalarına ikmalin durdurulması gerekmemektedir. Sayfa 13

15 4.5. İstasyon Otomasyon Sistemi Aylık Özet Bilgi Tablosu (Tablo 4) Dönem Dönem Başı Stok: Ayın başlangıcında tanklarda bulunan akaryakıt miktarı Tanka Dolum: Ay içerisinde tanklara dolumu yapılan akaryakıt miktarı Pompa Satış: Ay içerisinde pompadan yapılan akaryakıt satış miktarı Dönem Sonu Stok: Ay sonu itibarı ile tanklarda bulunan akaryakıt miktarı Köy Pompaları ve Tarımsal Satış Amaçlı Tankerlere Yapılan Dolum Miktarı: İlgili ay içerisinde köy pompaları ve tarımsal satış amaçlı tankerlere dolum amacıyla çıkışı yapılan akaryakıt miktarı Periyot: Aylık Son Gönderim Zamanı: Rapora esas dönemi izleyen ayın 4 üncü günü İlişkili Olduğu Tablolar: T1, T2, T3 Ay içerisindeki akaryakıt hareketlerinin özetleneceği tablo olup, ay içerisinde akaryakıt istasyonunda hatalı ölçüm, verilerin alınamaması vb. sebeplerle Tablo 1 e hatalı yansımış veya yansımamış verilerin düzeltilerek gönderileceği tablodur İstasyonlu Bayi Dış Satış Bilgileri Tablosu (Tablo 5) Bayi Belge Tarihi Dağıtıcı lisansı sahibinin tüm akaryakıt istasyonlarına ilişkin oluşturacağı düzeltilmiş verilerin bulunduğu özet tablo Bayi Lisans No Bayi Belge No Akaryakıt Türü Dağıtıcı lisansı sahibinin bayisinin yaptığı dış satışları takip edeceği tablo. Bayi Lisans No Dönem Başı Stok Akaryakıt Türü Satış Yapılan İl Belgelenen Dış Satış Miktarı Dağıtıcı Sevk İrsaliye Tarihi Dağıtıcı Sevk İrsaliye No Açıklama Bayi Belge Tarihi: Bayinin istasyon tankına girmeden dış satış olarak yaptığı satışa ilişkin düzenlediği belgenin tarihi Bayi Belge No: Bayinin istasyon tankına girmeden dış satış olarak yaptığı satışa ilişkin düzenlediği belgenin numarası Satış Yapılan İl: Satışın yapıldığı il Tanka Dolum Pompa Satış Dönem Sonu Stok Köy Pompaları ve Tarımsal Satış Amaçlı Tankerlere Yapılan Dolum Miktarı Açıklama Belgelenen Dış Satış Miktarı: Bayi tarafından dağıtıcı lisansı sahibine gönderilen satış belgesi örneğindeki miktar Dağıtıcı Sevk İrsaliye Tarihi: Dağıtıcı lisansı sahibi tarafından düzenlenen ve bayilik lisansı sahibinin dış satışı ile eşleşen sevk irsaliyesinin tarihi Sayfa 14

16 Dağıtıcı Sevk İrsaliye No: Dağıtıcı lisansı sahibi tarafından düzenlenen ve bayilik lisansı sahibinin dış satışı ile eşleşen sevk irsaliyesinin numarası Periyot: Aylık, Son Gönderim Zamanı: Dış satışa esas dönemi izleyen ayın 19 uncu günü İlişkili Olduğu Tablolar: T6, T7 Dış satış bulunmasa da dış satış yapılmadığının beyan edilmesi açısından "0" değeri girilmelidir. Bayilik lisansı sahipleri yaptıkları dış satışlara ilişkin satış belgelerini, dağıtıcı lisansı sahibince düzenlenen irsaliyeler ile eşleştirmek ve dağıtıcı lisansı sahibine bildirmek ile yükümlüdür. Ancak, dış satış faturalarının dağıtıcı lisansı sahiplerine bildirimi esnasında ticari sır niteliğinde olan bilgilerin üçüncü taraflar ile paylaşılması gerekmemektedir. Dağıtıcı lisansı sahibi bayisinin gönderdiği satış belgelerini düzenlediği irsaliyelerle eşleştirmelidir Satış Takip Tablosu (Tablo 6) Dağıtıcı lisansı sahibinin bayisine düzenlediği sevk irsaliyeleri üzerinden tüm satışları izleyeceği/raporlayacağı tablo. Belge Tanzim Tarihi Bayi Lisans No Akaryakıt Türü Dağıtıcı Satış Miktarı Dağıtıcı Sevk İrsaliye No İstasyon Dolum Köy Pompası Dolum Tarımsal Satış Amaçlı Tanker Satış Dış Satış Miktarı İade Edilen Miktar Açıklama Belge Tanzim Tarihi: Dağıtıcının satış esnasında bayisine düzenlediği belgenin tarihi Dağıtıcı Satış Miktarı: Dağıtıcının bayiye kestiği her bir sevk irsaliyesinde o akaryakıt türü için belirtilen miktar Dağıtıcı Sevk İrsaliye No: Dağıtıcının satış esnasında bayisine düzenlediği sevk irsaliyesinin numarası İstasyon Dolum: Bayinin dağıtıcısından aldığı, ilgili sevk irsaliyesine karşılık istasyon tankına koyduğu ve otomasyon sisteminden gelen istasyon tankına akaryakıt dolum miktarı Köy Pompası Dolum: Bayinin dağıtıcısından aldığı, ilgili sevk irsaliyesi karşılığı köy pompası deposuna koyduğu ve otomasyon sisteminden gelen köy pompası tankına akaryakıt dolum miktarı Tarımsal Satış Amaçlı Tanker Satış: Bayinin dağıtıcıdan aldığı, ilgili sevk irsaliyesi karşılığı tarımsal satış amaçlı tankerinden sattığı ve otomasyon sisteminden gelen akaryakıt satış miktarı Dış Satış Miktarı: Bayi tarafından dağıtıcı lisansı sahibine gönderilen satış belgesi nde belirtilen akaryakıt miktarı İade Edilen Miktar: Bayinin dağıtıcı lisansı sahibine iade ettiği akaryakıt miktarı Periyot: Aylık, Son Gönderim Zamanı: İlgili dönemi izleyen ayın 19 uncu günü Sayfa 15

17 İlişkili Olduğu Tablolar: T5, T7 Satış takip tablosu mutabakat tablosunun oluşturulmasında esas alınması gereken tablodur. Mutabakat tablosu T6 nın özet hali olup, her iki tablo arasında farklılık olmamalıdır. T18 ve T6 arasında farklılık olmamalıdır. Ancak, T18 de bildirilmemiş bir bilginin T6 da da bildirilmemesi uygulaması yanlıştır. Her ne kadar tablo 4 ile tablo 6 verilerinin birebir tutması beklenmese de birbirleri ile uyumlu olması beklenmektedir. Bunun temel nedeni tablo 4 ün ilgili aya ait istasyondaki tüm hareketleri gösteriyor olması ancak tablo 6 nın ise dağıtıcının ilgili ayda bayisine sattığı satışların toplamı ve bu satılan akaryakıtın nereye gittiğinin tespitidir. Bu nedenle dağıtıcının, bayisine kestiği her bir irsaliyeyi bayi ile koordineli bir şekilde nereye gittiğini takip etmesi gerekmektedir Aylık Akaryakıt Stok Ve Alım Satım Raporu Tablosu (Tablo 7) Mutabakat Dönemi Dağıtıcı lisansı sahibinin aylık dönemler itibarıyla düzenleyeceği mutabakat tablosu. Bayi Lisans No Mutabakat Dönemi: Aylık Akaryakıt Türü Dağıtıcı Tarafından Satılan Akaryakıt Miktarı Otomasyon Sisteminden Geçen Akaryakıt Miktarı Dış Satış Miktarı Mutabakat Açıklama Dağıtıcı Tarafından Satılan Akaryakıt Miktarı: Dağıtıcının ilgili ay içerisinde bayisine yaptığı akaryakıt satışlarının irsaliye bazında toplamı Otomasyon Sisteminden Geçen Akaryakıt Miktarı: İrsaliye bazında istasyonun deposuna dolan, köy pompasına dolan, tarımsal amaçlı satış tankeri ile satışı yapılan akaryakıt miktarı Dış Satış Miktarı: Bayilik lisansı sahibi tarafından yapılan toplam akaryakıt dış satış miktarı (irsaliye bazında) Mutabakat: "Sağlandı" - "Sağlanmadı" ibaresinin bulunduğu alan Aylık Akaryakıt Stok Ve Alım Satım Raporu Tablosu mutabakata esas dönemi izleyen ayın 20 nci gününe kadar Kuruma Petrol Piyasası Bilgi Sistemi üzerinden elektronik imza ile gönderilecek olduğundan web servis üzerinden bildirilmesine gerek bulunmamaktadır Özel Durum Tablosu - (Tablo 8) Açıklama Kodu Bayi Lisans No Akaryakıt Türü Açıklama gerektiren özel durumların bildirileceği tablo. Özel Durum Başlangıç Tarihi ve Saati Özel Durum Bitiş Tarihi ve Saati Özel Durum Türü Akaryakıt Miktarındaki Kayıp Açıklama Kodu: Diğer tablolarda bulunan açıklamalara verilen kod Akaryakıt Miktarındaki Kazanç Durum Açıklama Özel Durum Başlangıç Tarihi ve Saati: Özel durumun başladığı tarih ve saat Özel Durum Bitiş Tarihi ve Saati: Özel durumun bittiği tarih ve saat Özel Durum Türü: Özel durumun türü Sayfa 16

18 Akaryakıt Miktarındaki Kayıp: kayıp Özel durum sonucunda oluşan toplam akaryakıt miktarındaki Akaryakıt Miktarındaki Kazanç: Özel durum sonucunda oluşan toplam akaryakıt miktarındaki kazanç Durum: Özel durum kaydı kapatma işareti Periyot: Oluşuma Bağlı Son Gönderim Zamanı: Yok Gönderim Yöntemi: Web Servis İlişkili Olduğu Tablolar: Tüm Tablolar Durum kolonuna özel durum kaydını tamamlamak ve kesinleştirmek için 1, kaydı kesinleştirmeden güncellemek için 0 girilecektir. Tabloda yer alan akaryakıt miktarındaki kayıp ve kazanç ifadeleri temel olarak akaryakıt istasyonundaki tanklarda yapılan temizlik işlemleri sonucunda tanktan çıkan ve sonradan tanka gire akaryakıt miktarı arasındaki farkın tabloya yansıtılabilmesi amacını taşımaktadır Akaryakıt İstasyonu Fiyat Takip Tablosu - (Tablo 9) Tarih- Saat: Anlık Bayilerin akaryakıt türlerine göre satış fiyatlarının izleneceği tablo. Tarih-Saat Bayi Lisans No Akaryakıt Türü Geçerli Satış Fiyatı Geçerli Satış Fiyatı: Geçerli olan fiyat(virgülden sonra iki haneye kadar girilecektir) Akaryakıt türlerine göre bayinin satış fiyatları günlük olarak gönderilecek, ayrıca akaryakıt fiyatının değişmesini müteakip yeni fiyat anlık olarak gönderilecektir. Periyot: Oluşuma Bağlı Son Gönderim Zamanı: Anlık Gönderim Yöntemi: Web Servis İlişkili Olduğu Tablolar: Yok Fiyat bildirimlerinde kullanılacak olan akaryakıt türleri: Kurşunsuz benzin 95 oktan Katkılı kurşunsuz benzin 95 oktan Kurşunsuz benzin 95 oktan (diğer) = 97 Oktan Kurşunsuz Benzin Motorin Motorin (diğer) = Katkılı Motorin Motorin (diğer 2) = GTL Gazyağı Yakıt nafta Fuel oil 3 Sayfa 17

19 Fuel oil 4 Fuel oil 5 Fuel oil Numune Analiz Bilgileri Tablosu- (Tablo 10) Numune Alım Tarihi Bayi Lisans No İstasyonlardan alınan numunelerin izleneceği tablo. Akaryakıt Türü Analiz Tarihi Analizi Yapan Kurum Numune Alım Tarihi: Numunenin istasyondan alındığı tarih Analiz Tarihi: Numunenin analizinin yapıldığı tarih Akreditasyon No Analizi Yapan Kurum: Numune analizini yapan kurumun resmi adı Akreditasyon No: Numune analizini yapan kurumun akreditasyon numarası Analiz No: Numune analizini yapan kurumun verdiği analiz numarası Analiz Sonucu: Analiz raporunun sonucu (Geçerli veya Geçersiz) Periyot: Oluşuma Bağlı Son Gönderim Zamanı: Numune analiz tarihinden bir ay sonra Gönderim Yöntemi: Petrol Piyasası Bilgi Sistemi İlişkili Olduğu Tablolar: - Analiz No Analiz Sonucu Açıklama Numune Analiz Bilgileri Tablosu elektronik imza ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi üzerinden bildirilecektir İstasyonsuz Bayi Satış Bilgileri Tablosu - (Tablo 11) İstasyonsuz bayilerin yaptığı satışların izleneceği/raporlanacağı tablo. Bayi Belge Tanzim Tarihi Bayi Belge No Bayi Lisans No Akaryakıt Türü Dağıtıcı Satış Dağıtıcı Sevk İrsaliye Tarihi Dağıtıcı Sevk İrsaliye No Belgelenen Dış Satış Miktarı Bayi Belge Tanzim Tarihi: Bayinin yaptığı satışa ilişkin düzenlediği belgenin tarihi Satış Yapılan İl Açıklama Bayi Belge No: Bayinin yaptığı satışa ilişkin düzenlediği belgenin numarası Dağıtıcı Satış: Dağıtıcının bayiye kestiği her bir sevk irsaliyesinde o akaryakıt türü için belirtilen miktar Dağıtıcı Sevk İrsaliye Tarihi: Dağıtıcının satış esnasında bayisine düzenlediği sevk irsaliyesinin tarihi Dağıtıcı Sevk İrsaliye No: Dağıtıcının satış esnasında bayisine düzenlediği sevk irsaliyesinin numarası Sayfa 18

20 Belgelenen Dış Satış Miktarı: Bayi tarafından dağıtıcı lisansı sahibine gönderilen satış belgesi örneği esasındaki miktar Satış Yapılan İl: Bayinin akaryakıt satışını gerçekleştirdiği il Periyot: Aylık Son Gönderim Zamanı: İlgili dönemi izleyen ayın 19 uncu günü Gönderim Yöntemi: Web Servis İlişkili Olduğu Tablolar: BDS-TABLO-07 Ölçü birimi kilogram dır İstasyonsuz bayilere ilişkin BDS-TABLO-07 formları bildirilirken dikkate alınması gereken tablodur. Dış satış bulunmasa da dış satış yapılmadığının beyan edilmesi açısından "0" değeri girilmelidir Tarımsal Amaçlı Satış Tankeri Aylık Özet Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu - (Tablo 12) Tarımsal Satış Amaçlı Tankerlerdeki akaryakıt hareketlerinin aylık olarak yer alacağı düzeltilmiş tablo. Dönem Bayi Lisans No Akaryakıt Türü Tanker Plaka No Pompa Satış Tanker Plaka No: Tarımsal satış amaçlı tanker plaka numarası İstasyondan Yapılan Dolum Miktarı Açıklama Pompa Satış: İlgili ay içerisinde pompadan yapılan akaryakıt satış miktarı İstasyondan Yapılan Dolum Miktarı: İlgili ay içerisinde istasyondan tarımsal satış amaçlı tankere ikmal edilen akaryakıt miktarı Periyot: Aylık Son Gönderim Zamanı: Rapora esas dönemi izleyen ayın 4 üncü günü Gönderim Yöntemi: Web servis İlişkili Olduğu Tablolar: T1, T2, T3 Tarımsal amaçlı satış tankerleri verisinin düzeltilmiş olarak özet bir biçimde gönderileceği tablo. Ay içerisinde tankerde hatalı ölçüm, verilerin alınamaması vb. sebeplerle Tablo 2 ye hatalı yansımış veya yansımamış verilerin düzeltilerek gönderileceği tablodur. Tablo 2 de gün bazlı olan elektronik veriler T12 de kümülatif olarak verilecektir Köy Pompası Aylık Özet Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu - (Tablo 13) Dönem Köy Pompasındaki akaryakıt hareketlerinin aylık olarak yer alacağı düzeltilmiş tablo. Bayi Lisans No Köy Pompası No Akaryakıt Türü Dönem Başı Stok Tanka Dolum Pompa Satış Dönem Sonu Stok İstasyondan Yapılan Dolum Miktarı Açıklama Sayfa 19

PETROL PİYASASI MEVZUATI DEĞİŞİKLİK KLAVUZU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ YİRMİNCİ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU

PETROL PİYASASI MEVZUATI DEĞİŞİKLİK KLAVUZU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ YİRMİNCİ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU DEĞİŞİKLİK KLAVUZU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ YİRMİNCİ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU BÖLÜM BÖLÜM NO ÇIKACAK SAYFA GİRECEK SAYFA İçindekiler --- Tüm metin Tüm metin

Detaylı

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

PETDER. PETROL SANAYi DERNEGi PETROL VE LPG PIYASALARI MEVZUATI

PETDER. PETROL SANAYi DERNEGi PETROL VE LPG PIYASALARI MEVZUATI PETDER PETROL SANAYi DERNEGi PETROL VE LPG PIYASALARI MEVZUATI MART2015 IÇINDEKILER BÖLÜM - 1: KANUN Petrol Piyasası Kanunu PETROL PIYASASI MEVZUATI YÖNETMELIKLER Lisans Yönetmeliği Lisans Yönetmeliği

Detaylı

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Taslağı

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Taslağı Ulusal Marker Uygulamasına ilişkin olarak mevzuatta çeşitli düzenlemeler yapılması ve 02/12/2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASALARI MEVZUATI

PETROL VE LPG PİYASALARI MEVZUATI PETROL VE LPG PİYASALARI MEVZUATI TEMMUZ - 2014 PETDER PETROL SANAYİ DERNEĞİ PETROL VE LPG PİYASALARI MEVZUATI TEMMUZ -2014 İÇİNDEKİLER BÖLÜM -1 : PETROL PİYASASI MEVZUATI KANUN Petrol Piyasası Kanun...

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 3 Aynı Tebliğin 16.2.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 3 Aynı Tebliğin 16.2.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: KAM U İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILM ASINA DAİR TEBLİĞ TEBLİĞ MADDE 1 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

PETROL PİYASASI MEVZUATI DEĞİŞİKLİK KLAVUZU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ ONDOKUZUNCU REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU

PETROL PİYASASI MEVZUATI DEĞİŞİKLİK KLAVUZU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ ONDOKUZUNCU REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU PETROL PİYASASI MEVZUATI DEĞİŞİKLİK KLAVUZU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ ONDOKUZUNCU REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU BÖLÜM BÖLÜM NO ÇIKACAK SAYFA GİRECEK SAYFA İçindekiler

Detaylı

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 17.06.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25495 PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ ONDÖRDÜNCÜ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ ONDÖRDÜNCÜ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU PETROL PİYASASI MEVZUATI REVİZYON NO:14 DEĞİŞİKLİK KILAVUZU TEMMUZ 2011 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ ONDÖRDÜNCÜ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU BÖLÜM BÖLÜM NO ÇIKACAK

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ DOKUZUNCU REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU DEĞİŞTİRİLECEK MEVZUAT LİSTESİ

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ DOKUZUNCU REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU DEĞİŞTİRİLECEK MEVZUAT LİSTESİ PETROL PİYASASI MEVZUATI REVİZYON NO:9 DEĞİŞİKLİK KILAVUZU EKİM 2009 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ DOKUZUNCU REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU DEĞİŞTİRİLECEK MEVZUAT LİSTESİ

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 13/03/2005 tarih ve 25754 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

TPAO SİLİVRİ YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ TEMEL KULLANIM USUL VE ESASLARI (KUE)

TPAO SİLİVRİ YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ TEMEL KULLANIM USUL VE ESASLARI (KUE) TPAO SİLİVRİ YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ TEMEL KULLANIM USUL VE ESASLARI (KUE) 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR VE YORUMLAMA 2. TEMEL UYGULAMALAR 3. KAPASİTE ve BAŞVURU 4. KAPASİTE DEVRİ 5. ENVANTER DEVRİ

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9313 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5307 Kabul Tarihi : 2/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/3/2005

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2015/64 23 /Temmuz/2015 İçindekiler: * Adalet Bakanlığı UYAP ta elektronik tebligat uygulamasına geçti. ADALET BAKANLIĞI UYAP TA ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASINA GEÇTİ: Adalet Bakanlığı nın

Detaylı

Petrol Piyasası Kanunu

Petrol Piyasası Kanunu (20/12/2003 tarih ve 25322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir) Petrol Piyasası Kanunu Kanun No. 5015 Kabul Tarihi : 4.12.2003 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Kanun. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5307 Kabul Tarihi : 2.3.2005 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TEBLİĞ. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: İNTERNET ALAN ADLARI TEBLİĞİ

TEBLİĞ. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: İNTERNET ALAN ADLARI TEBLİĞİ 21 Ağustos 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28742 TEBLİĞ Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: İNTERNET ALAN ADLARI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1)

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) Genelge İçeriği 1 GENEL ESASLAR... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 Yetki ve sorumluluk... 3 2 ÖİB

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI:

SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI: TARİH : 01/04/2015 SİRKÜLER NO : 2015/28 SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI: Ülke genelindeki elektrik kesintisi nedeniyle yapılan uzatmaya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 32 6/6/2002

Detaylı

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1 4/1/1961

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1 4/1/1961

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 18 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 27 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29043 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İHRACI İLE ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan :

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan : 13 Haziran 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28676 Sermaye Piyasası Kurulundan : TEBLİĞ SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI : 1 / 14 Amaç IEP tarafından, kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili ATEX Direktifleri kapsamındaki Türk Standardlarına ve/veya EN Standardlarına göre yapılan inceleme, muayene deney sonucu verilen

Detaylı

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ ÖZEL DURUMLAR REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 3 II. İÇSEL BİLGİLER... 3 1. İÇSEL BİLGİ NEDEN AÇIKLANMALIDIR?... 3 2. İÇSEL BİLGİ NEDİR?... 3 2.1. Bilginin Niteliklerinin Belirli Olması... 4 2.2.

Detaylı

23 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28891 TEBLİĞ

23 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28891 TEBLİĞ 23 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28891 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, yatırımcıların

Detaylı