PETROL PİYASASINDA BAYİ DENETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PETROL PİYASASINDA BAYİ DENETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ"

Transkript

1 PETROL PİYASASINDA BAYİ DENETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ Mayıs 2014 Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı

2 GENEL ÇERÇEVE Bu kılavuz, kılavuzun yayımı tarihinde geçerli olan 1240 sayılı Kurul Kararı kapsamında kurulan ve uygulanan istasyon otomasyon sistemlerine ilişkin olarak ilgili lisans sahiplerinin iş ve işlemlerinde yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuzda yer alan tüm ifadeler bilgilendirme amaçlı olup, bu kılavuzda yer alan ifadeler ile ilgili mevzuat arasında uyuşmazlık bulunması durumunda ilgili mevzuatın esas alınması gerekmektedir. Bu çalışma tamamen kamuyu bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, başka internet siteleri dahil olmak üzere her ne şekilde olursa olsun hiçbir yerde yayınlanamaz, kopya edilemez, çoğaltılamaz. Ancak, kaynak gösterilmek suretiyle kısmen alıntı yapılabilir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bu çalışmada yer alan bilgi ve verilerin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Sayfa 1

3 İçindekiler 1. BAYİ DENETİM SİSTEMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI İLGİLİ LİSANS SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Dağıtıcı Lisansı Sahibinin Yükümlülükleri Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri MUTABAKAT BELİRSİZLİK ORANLARI VE KOŞULLAR Mutabakat Belirsizlik Oranları Koşullar EK-1 TABLOLAR VE AÇIKLAMALAR Tablolardaki Ortak Parametreler İstasyon Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu (Tablo 1) Tarımsal Satış Amaçlı Tanker Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu (Tablo 2) Köy Pompası Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu (Tablo 3) İstasyon Otomasyon Sistemi Aylık Özet Bilgi Tablosu (Tablo 4) İstasyonlu Bayi Dış Satış Bilgileri Tablosu (Tablo 5) Satış Takip Tablosu (Tablo 6) Aylık Akaryakıt Stok Ve Alım Satım Raporu Tablosu (Tablo 7) Özel Durum Tablosu - (Tablo 8) Akaryakıt İstasyonu Fiyat Takip Tablosu - (Tablo 9) Numune Analiz Bilgileri Tablosu- (Tablo 10) İstasyonsuz Bayi Satış Bilgileri Tablosu - (Tablo 11) Tarımsal Amaçlı Satış Tankeri Aylık Özet Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu - (Tablo 12) Köy Pompası Aylık Özet Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu - (Tablo 13) Günlük Satış Takip Tablosu (Tablo 14) Bayi Bilgi Tablosu (Tablo 15) Köy Pompası Bilgi Tablosu (Tablo 16) Tarımsal Amaçlı Satış Tankeri Bilgi Tablosu (Tablo 17) Dolum Satış Eşleştirme Tablosu (Tablo 18) BAYİYE AKARYAKIT İKMALİNİN KESİLECEĞİ DURUMLAR Koşulların sağlanamaması veya verilerinin gönderilmemesi Kayıt dışı ikmal ve/veya satış tespit edilmesi Kayıt dışı ikmal ve/veya satış nedeniyle mutabakat sağlanmaması İstasyon otomasyon sistemine izinsiz müdahalede bulunulması İstasyondaki sistemin yılda en az bir defa yapılacak kontrolünde sistemin doğru çalışmadığının tespit edilmesi ELEKTRONİK İMZA BİLDİRİMLERİ İstasyon Tadilat Başlama Beyanı(BDS-01) İstasyon Tadilat Bitiş Beyanı(BDS-02) İkmal Kesme Bildirimi(BDS-03) Sayfa 2

4 6.4. İkmal Başlama Bildirimi(BDS-04) Diğer Aykırılık Bildirimi(BDS-05) Yeniden Satış amaçlı Satış Tespit Bildirimi(BDS-06) Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporu(BDS-TABLO-07) Mutabakatsızlık Bilgi Belge Beyanı (BDS-TABLO-07-MBB) Numune Analiz Bilgileri Tablosu(BDS-Tablo-10) Bayi Bilgi Tablosu(BDS-Tablo-15) Köy Pompası Bilgi Tablosu(BDS-Tablo-16) Tarımsal Satış Amaçlı Satış Tankeri Bilgi Tablosu(BDS-Tablo-17) KURUMUN ANLIK ERİŞİMİNE SUNULACAK OLAN SİSTEM SIKÇA SORULAN SORULAR Sayfa 3

5 1. BAYİ DENETİM SİSTEMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI Bayi Denetim Sistemine ilişkin esaslar 5576 sayılı Kanun ile ortaya çıkmaya başlamıştır. 13/2/2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5576 sayılı Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 2 nci maddesi ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere Dağıtıcı lisansı sahipleri, Kurum tarafından belirlenen esaslara uygun olarak bayilerinde kaçak petrol satışının yapılmasını önleyen teknolojik yöntemleri de içeren bir denetim sistemi kurar ve uygular." hükmü eklenmiştir. Bu çerçevede, 6 Temmuz 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının 4 ünü maddesinin (b) bendinde Bu kapsamda dağıtıcı lisansı sahibi: Akaryakıt istasyonlarında stok hareketleri ve akaryakıt alım satım işlemlerinin elektronik ortamda, günlük olarak izlenebilmesine yönelik bir istasyon otomasyon sistemi kurar. Merkez bağlantısı olan istasyon otomasyon sistemi ile bayilerindeki akaryakıt alım satım hareketlerini izler ve raporlar. Kayıt dışı ikmal ve satış tespit edilmesi halinde Kurumu derhal bilgilendirir. hükmüne yer verilmiştir. Ardından, 6455 sayılı Kanun ile 5015 sayılı kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası Dağıtıcı lisansı sahipleri, Kurum tarafından belirlenen esaslara uygun olarak bayilerinde kaçak akaryakıt satışının yapılmasını önleyen teknolojik yöntemleri de içeren bir denetim sistemi kurmak ve uygulamakla yükümlüdür. Dağıtıcı lisansı sahibi, Kurumun bu sisteme erişimini sağlar. Kurum; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görevlerinin gerektirdiği ölçüde bu sisteme doğrudan erişimini sağlar. Kurum, yukarıda sayılan kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyacağı bilgi ve belgeleri yine görevlerinin gerektirdiği ölçüde verir. Söz konusu sistemi kurmadığı ya da Kurumca belirlenen usul ve esaslara uygun denetimi sağlayamadığı tespit edilen dağıtıcılara 19 uncu maddede öngörülen miktarda idari para cezası uygulanır. Dağıtıcı lisansı sahipleri, bayi denetim sisteminin kurulmadığı veya kurulan sistemin Kurumca yapılan düzenlemelere uygun bulunmadığı tespit edilen bayilere akaryakıt ikmali yapamaz. şeklinde değiştirilmiştir. Kanun değişikliğinin ardından 1240 sayılı Kurul Kararında belirli değişiklikler yapılarak değişikliklerin büyük bir kısmı için 01/03/2014 tarihi yürürlük tarihi olarak belirlenmiştir. Sayfa 4

6 2. İLGİLİ LİSANS SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1240 sayılı Kurul Kararı büyük oranda dağıtıcı lisansı sahiplerine yükümlülükler getirmekte olup, sistemin sağlıklı işleyebilmesini teminen bayilik lisansı sahiplerine de bir takım yükümlülükler getirilmiştir. Aşağıda dağıtıcı ve bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri özetlenmiştir Dağıtıcı Lisansı Sahibinin Yükümlülükleri Dağıtıcı lisansı sahiplerinin yükümlülükleri inceleme kolaylığı açısından 2 ana başlıkta ele alınabilir: Kalite Kontrol ve İstasyon Otomasyon; Kalite Kontrol Tescilli markası altında piyasaya sunulan akaryakıta ilişkin kalite kontrol izlemesini etkin biçimde yapmak, Bayilerinin akaryakıt istasyonlarında akaryakıt fiyatları, ilan, pano ve akaryakıt türlerinin isimlendirilmesi hususlarının EPDK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığını kontrol etmek, Tahsis edeceği kalite kontrol araçları ve kalite kontrol uzmanları vasıtasıyla periyodik olarak akaryakıt bayilerindeki tesisleri denetlemek; tank, pompa bakım ayarları ve kalibrasyonu, tesiste tağşiş ve/veya hile amaçlı akaryakıta katılabilecek ürünlerin bulunup bulunmadığı kontrollerini yapmak, İhbar ve şikayet üzerine alınan numuneler hariç olmak üzere yılda en az bir defa bayisine ait tesiste ikmal edilen her bir akaryakıt türünden numune almak ve gerekli analizleri yaptırmak, Kendilerine iletilen ihbar ve şikâyetler üzerine ihbar ve şikâyetin geliş tarihinden itibaren en geç 3 gün içerisinde ihbar veya şikâyete konu hususların niteliğine uygun denetim yapmak, Akaryakıt istasyonundaki kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlamak, Bayilerinin faaliyetlerine ilişkin tüketici ihbar ve şikâyetleri için ücretsiz telefon numarası, elektronik posta adresi ve yazışma adresi tahsis ettirilmesini sağlamak, İstasyon Otomasyon Sistemi Bayilerinde kaçak akaryakıt satışının yapılmasını önleyen teknolojik yöntemleri de içeren bir denetim sistemi kurmak ve uygulamak, Akaryakıt istasyonlarında stok hareketleri ve akaryakıt alım satım işlemlerinin elektronik ortamda, günlük olarak izlenebilmesine yönelik bir istasyon otomasyon sistemi kurmak, sistem ile bayisindeki hareketleri izlemek ve raporlamak, Yapılan kontrollerde 5015 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuata aykırılıklar bulunması halinde EPDK ya bildirmek, Sayfa 5

7 EPDK nın talep edeceği bilgi, belge ve raporları hazırlamak ve verilerin Kurumca izlenebilir olmasını sağlamak olarak genel anlamda sınıflandırılabilecek yükümlülükler detaylandırıldığında; i sayılı Kurul Kararının ekinde yer alan tabloların doldurulması, ii. Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporunu takip eden ayın 20 nci gününe kadar Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik imza kullanarak Kuruma bildirilmesi, iii. İstasyon otomasyon sisteminin gerekli bakım ve onarımlarını elektronik veri aktarımını kesintiye uğratmayacak şekilde yapması, iv. İstasyon otomasyon sisteminin arıza yapması durumunda veri kaybı oluşmaması için gerekli önlemleri alır. İstasyon otomasyon sisteminde oluşan arıza giderildiğinde kesinti dönemindeki verileri de kapsayacak şekilde elektronik veri akışının devamlılığını sağlaması, v. İstasyon otomasyon sistemlerinde oluşan arızalar, arızanın meydana geliş tarihinden itibaren en geç 4 iş günü içerisinde dağıtıcı lisansı sahibi tarafından giderilmesi, vi. Akaryakıt istasyonunun bakım onarım ve arıza hallerinde, elektronik veri aktarımının kesintiye uğratılmaması, vii. İstasyon otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmasını engelleyecek müdahalelere karşı her türlü tedbirin alınması, viii. Dağıtıcı lisansı sahipleri, elektronik verileri Ek-1 de yer alan tablolara uygun olarak Kurum tarafından belirlenen web hizmeti aracılığıyla Kurumun erişimine sağlanması, ix. Dağıtıcı lisansı sahipleri, bayi denetim sistemi kapsamında elde ettiği ticari sır niteliğindeki bilgilerin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumlu olması, x. İstasyon otomasyon sistemi çerçevesinde bayilerini izledikleri merkezi sistemi kesintisiz olarak Kurumun anlık erişimine sunması, xi. İstasyon otomasyon sistemi çerçevesinde bayilerini izledikleri sistemlerin Kurum tarafından anlık olarak sorgulanmasına yönelik Ek-2 de yer alan tanımlara uygun web hizmetlerini kesintisiz olarak Kurumun erişimine sunması, xii. Ek-1 de yer alan Tablo Açıklamaları nda belirlenen haller dışında, elektronik verilerde düzeltme yapmaması, xiii. Bayisinin kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı satış yaptığını tespit etmesi halinde Kuruma bildirmesi, hususları ön plana çıkmaktadır. Sayfa 6

8 2.2. Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri Bayilik lisansı sahiplerinin ise dağıtıcı lisansı sahiplerine nazaran daha az sayıda yükümlülüğü bulunmaktadır. Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri; Bağlı olduğu dağıtıcı lisansı sahibinin yazılı izni olmadan istasyon otomasyon sistemine müdahale etmemek, İstasyon otomasyon sisteminde meydana gelen arızaları en geç 24 saat içerisinde dağıtıcı lisansı sahibine bildirmek, Yaptıkları dış satışlara ilişkin satış belgelerini, dağıtıcı lisansı sahibince düzenlenen irsaliyeler ile eşleştirmek ve dağıtıcı lisansı sahibine bildirmek, Bakım onarım ve arıza durumlarında, bakım onarıma veya arızaya konu ilgili yerlerden akaryakıt satışı yapmamaktır. 3. MUTABAKAT BELİRSİZLİK ORANLARI VE KOŞULLAR 3.1. Mutabakat Belirsizlik Oranları Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporu oluşturulurken mutabakat belirsizlik oranının aşağıdaki formüllere göre hesaplanması gerekir. İstasyonlu Bayiler MBO (%) = DaS (OSGAM + DıS) DaS 100 İstasyonsuz Bayiler MBO (%) = DaS DıS DaS 100 Mutabakat Belirsizlik Oranı: Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporu için en fazla ± %3,00 MBO (Mutabakat Belirsizlik Oranı): Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporu oluşturulurken hesaplanacak olan yüzdesel oranı, DaS (Dağıtıcı Tarafından Satılan Akaryakıt Miktarı): Dağıtıcı lisansı sahibinin ilgili ay içerisinde bayisine yaptığı satışların irsaliye bazında toplamını, OSGAM (Otomasyon Sisteminden Geçen Akaryakıt Miktarı): İlgili ay içerisinde dağıtıcı lisansı sahibi tarafından bayisine düzenlenen her bir irsaliyeye karşılık olarak istasyonun tankına yapılan dolum miktarı, köy pompasına yapılan dolum miktarı ve tarımsal satış amaçlı tankerden yapılan satış miktarı toplamını, DıS (Dış Satış): İlgili ay içerisinde dağıtıcı lisansı sahibi tarafından bayisine düzenlenen her bir irsaliyeye karşılık olarak bayi tarafından istasyon otomasyon sistemi haricinde yapılan her türlü akaryakıt satış miktarı toplamını ifade eder. Sayfa 7

9 Örnek 1. DaS Mayıs ayında bayiye satılan motorin miktarı = litre OSGAM Mayıs ayı içerisinde bayiye satılan ve en geç 19 Hazirana kadar istasyonun tankına doldurulan miktar = litre Mayıs ayı içerisinde bayiye satılan ve en geç 19 Hazirana kadar köy pompası tankına doldurulan miktar = litre Mayıs ayı içerisinde bayiye satılan ve en geç 19 Hazirana kadar tankerden satışı yapılan motorin miktarı = litre DıS Mayıs ayı içerisinde bayiye satılan ve en geç 19 Hazirana kadar dış satışı yapılan motorin miktarı = litre 3.2. Koşullar MBO(%) = ( ) = %1 Koşullar 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinde tanımlanmış olup, istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalışıp çalışmadığının kontrolünün yapılabileceği formüllerdir. Koşul 1 = S1 Koşul 1 Koşul 2 S1 = KS DSS n KS = DBS + (DİTDj DİPSj) j=1 Koşul 2(%) = S1 KS 100 S1 = KS DSS n KS = DBS + (DİTDj DİPSj) j=1 Koşul 3 Koşul 3(%) = S2 DİPS 100 Sayfa 8

10 n: Dönemdeki gün sayısını, Petrol Piyasasında Bayi Denetim Sistemi Kapsamında İstasyon Otomasyon Sistemi KS (Kaydi Stok): Dönem sonunda stokta olması beklenen akaryakıt miktarını, DBS (Dönem Başı Stok):Dönem başı itibarıyla tanklarda bulunan akaryakıt miktarını, DİTD (Dönem İçi Tanka Dolum):Dönem içerisinde tanklara yapılan dolum miktarını, DİPS (Dönem İçi Pompa Satış):Dönem içerisinde pompadan yapılan satış miktarını, DSS (Dönem Sonu Stok):Dönem sonu itibarıyla tanklarda bulunan akaryakıt miktarını, S2 = KPS DİPS n KPS = DBS + (DİTDj DSS) KPS (Kaydi Pompa Satışı): Dönem içerisinde gerçekleşmesi beklenen pompa satış miktarını, S1 (Sapma 1): Kaydi stok ile dönem sonu stoku arasındaki farkı, S2 (Sapma 2): Kaydi pompa satış miktarı ile dönem içerisinde fiilen pompadan yapılan satış miktarı arasındaki farkı ifade eder. İstasyon Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu, Köy Pompası Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu, İstasyon Otomasyon Sistemi Aylık Özet Bilgi Tablosu ve Köy Pompası Aylık Özet Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu için; i) Koşul 1 için en fazla ±288 litre ii) Koşul 2 için en fazla ±% 3,00 ve Kaydi Stok 0 iii) Koşul 3 için en fazla ±% 3,00 ve Dönem İçi Pompa Satış 0 olarak dikkate alır. j=1 Örnek 2. DBS DİTD DİPS DSS Koşul 1 Koşul 2 Koşul 3 KS= =7.550 S1 = = 50 KS= =7.550 S1 = = 50 Koşul 2(%) = KPS = = S2 = = 50 Koşul 3(%) = Koşul 1 = 50 Koşul 2 = %0,66 Koşul 3 = %0,67 Sayfa 9

11 Önemli: Koşul 2 için kaydi stok verisinin 0 olması durumunda Koşul 2 sağlanmamış olacaktır. Koşul 3 için Dönem İçi Pompa Satış Verisinin 0 olması durumunda Koşul 3 sağlanmamış olacaktır EK-1 TABLOLAR VE AÇIKLAMALAR 1240 sayılı Kurul Kararının ekinde birbirleri ile bağlantılı 18 tablo bulunmaktadır. Tablolar; i. Web servis ii. Elektronik İmza iii. Web Servis ve Elektronik İmza yöntemleri ile Kuruma sağlanabilmektedir. Tablolar T1 İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 1) T2 TARIMSAL AMAÇLI SATIŞ TANKERİ OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 2) T3 KÖY POMPASI OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 3) T4 İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ AYLIK ÖZET BİLGİ TABLOSU (TABLO 4) T5 İSTASYONLU BAYİ DIŞ SATIŞ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 5) T6 SATIŞ TAKİP TABLOSU (TABLO 6) T7 AYLIK AKARYAKIT STOK VE ALIM SATIM RAPORU TABLOSU (TABLO 7) T8 ÖZEL DURUM TABLOSU (TABLO 8) T9 AKARYAKIT İSTASYONU FİYAT TAKİP TABLOSU (TABLO 9) T10 NUMUNE ANALİZ BİLGİLERİ TABLOSU- (TABLO 10) T11 İSTASYONSUZ BAYİ SATIŞ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 11) T12 TARIMSAL AMAÇLI SATIŞ TANKERİ AYLIK ÖZET OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 12) T13 KÖY POMPASI AYLIK ÖZET OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 13) T14 GÜNLÜK SATIŞ TAKİP TABLOSU (TABLO 14) T15 BAYİ BİLGİ TABLOSU (TABLO 15) T16 KÖY POMPASI BİLGİ TABLOSU (TABLO 16) T17 TARIMSAL AMAÇLI SATIŞ TANKERİ BİLGİ TABLOSU (TABLO 17) T18 DOLUM SATIŞ EŞLEŞTİRME TABLOSU (TABLO 18) Kurumun takip edeceği verilere ilişkin web servis adresleri; https://ppdbo.epdk.org.tr/ppdbo/data.asmx https://ppdbo.epdk.org.tr/ppdbo/data2.asmx olup, sisteme giriş için; Kullanıcı Adı: Dağıtıcı lisans numarası Şifre: Dağıtıcı lisans numarasında bulunan 5 haneli sayı olarak atanmaktadır. İstenildiği takdirde web servis aracılığı ile yeni şifre oluşturabilmekte olup, lisans sahiplerinin kendi şifrelerini oluşturmaları tavsiye edilmektedir. Sayfa 10

12 Bununla birlikte, web servis adreslerinin test edilebileceği, gerçek ortamın kopyası olan test ortamı da mevcuttur. Söz konusu test hizmetlerine, https://ppdbo.epdk.org.tr/test/data.asmx https://ppdbo.epdk.org.tr/test/data2.asmx adreslerinden ulaşılabilmektedir. Bayi lisans numarası tüm tablolara temel oluşturmaktadır. EPDK internet sitesinde bayilik lisansları bölümünde görülen tüm bayiler dağıtıcıların sorumluluğu altındadır. Bu sebeple, bayi dağıtıcı lisansı sahibinin bayisi göründüğü sürece mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesi gerekmektedir. Her bir tabloya ilişkin yükümlülüklerin ayrı değerlendirilmesi gerektiğinden bir yükümlülüğün yerine getirilmemiş olması diğer yükümlülüğün yerine getirilmesine engel olmamalıdır. Veriler Kurumca belirlenen adreslere gönderilmesi gerekmekte olup, Kuruma gönderim yapılan herhangi bir adrese gönderim yapılmış olması yükümlülüğün yerine getirildiği anlamına gelmemektedir Tablolardaki Ortak Parametreler Bayi Lisans No: Epdk Servislerinde Bulunan Lisans No (Bayi İle Olan Sözleşme Sona Erdirildiğinde Durum Epdk ya Tebliğ Şerhli Olarak Bildirilmeli Ve Lisans Web Sitesinden Kontrol Edilmelidir.) Akaryakıt Türü: GTİP bazında tanımlanan tüm ürünler bulunmalıdır. Tanımlı ürünlerin listesi aşağıdadır. Tarih: İlgili tablonun ait olduğu dönemi gösterir. Tablolarda bulunması gereken tarihler aşağıdadır. D Ö N E M A N L I K T A B L O F İ Y A T T A K İ P G Ü N L Ü K T A B L O 1-3 A Y I N 5. G Ü N Ü N E K A D A R T A B L O A Y I N 20. G Ü N Ü N E K A D A R T A B L O O L U Ş U M A B A Ğ L I T A B L O Sayfa 11

13 Açıklama: Her bir tabloda bulunan açıklama sütunu ilgili satıra ilişkin varsa gerekli olabilecek açıklamaların yapılması amacıyla bulunmaktadır. Verilerde tutarsızlık olup olmadığı durumu hakkında uyarı: Tutarsızlık var ise 1, yok ise 0 bildirilecektir. Ölçü Birimleri: Birimler beyaz ürünler için litre, siyah ürünler için kilogram olmalıdır. Birimler virgülden sonra en fazla 2 hane girilmelidir İstasyon Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu (Tablo 1) İstasyondaki akaryakıt hareketlerinin günlük olarak izleneceği/raporlanacağı tablo. Tarih Bayi Lisans No Akaryakıt Türü Dönem Başı Stok Tanka Dolum Pompa Satış Dönem Sonu Stok Dönem Başı Stok: 00:00 itibarıyla tanklarda bulunan akaryakıt miktarı. Köy Pompaları ve Tarımsal Satış Amaçlı Tankerlere Yapılan Dolum Miktarı Açıklama Saat 00:00 itibariyle aynı ürün tipindeki tanklarda bulunan ürünlerin toplam miktarı. Dönem Başı Stok miktarı bir önceki gün Dönem Sonu Stok miktarı ile eşit olmalıdır. Tanka Dolum: 00:00-23:59 arası tanklara dolumu yapılan akaryakıt miktarı. Gün içerisinde ayni ürün tipinde yapılan dolumların toplam miktarı. Pompa Satış: 00:00-23:59 arası pompadan yapılan akaryakıt satış miktarı. Söz konusu miktarın içinde dış satış için ve ayrıca köy pompası ve tarımsal amaçlı satış tankeri için yapılan transferler dâhil edildi ise toplam hesapta yanlışlık olmaması amacıyla Köy Pompaları ve Tarımsal Satış Amaçlı Tankerlere Yapılan Dolum Miktarı dikkatli bir şekilde takip edilmelidir. Dönem Sonu Stok: 23:59 itibarıyla tanklarda bulunan akaryakıt miktarı Saat 23:59 itibariyle aynı ürün tipindeki tanklarda bulunan ürünlerin toplam miktarı. Dönem Sonu Stok miktarı bir sonraki gün Dönem Başı Stok miktarı ile eşit olmalıdır. Köy Pompaları ve Tarımsal Satış Amaçlı Tankerlere Yapılan Dolum Miktarı: 00:00-23:59 arası köy pompaları ve tarımsal satış amaçlı tankerlere dolum amacıyla çıkışı yapılan akaryakıt miktarı. Periyot: Günlük Son Gönderim Zamanı: İlgili günü takip eden gün saat 06:00 İlişkili Olduğu Tablolar: T2, T3, T4, T18 T1 verilerinin belirlenen son gönderim zamanından sonra gönderilmesi mevzuat kapsamında mümkün olmayıp, gönderilemeyen elektronik verilerin e-posta yoluyla gönderilmesi yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamamaktadır. Sayfa 12

14 4.3. Tarımsal Satış Amaçlı Tanker Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu (Tablo 2) Tarih Tarımsal Satış Amaçlı Tankerlerdeki akaryakıt hareketlerinin günlük olarak izleneceği/raporlanacağı tablo. Bayi Lisans No Akaryakıt Türü Tanker Plaka No Pompa Satış Tanker Plaka No: Tarımsal satış amaçlı tanker plaka numarası İstasyondan Yapılan Dolum Miktarı Pompa Satış: 00:00-23:59 arası pompadan yapılan akaryakıt satış miktarı Açıklama İstasyondan Yapılan Dolum Miktarı: 00:00-23:59 arası istasyondan tarımsal satış amaçlı tankere ikmal edilen akaryakıt miktarı. Periyot: Aylık Son Gönderim Zamanı: Rapora esas dönemi izleyen ayın 4 üncü günü. İlişkili Olduğu Tablolar: T1, T3, T4, T12 Tarımsal amaçlı satış tankerlerinin verileri günlük bazda aylık dönemler itibarı ile EPDK ya gönderilecektir. Tankerden satılan akaryakıt, istasyondan dolduruldu ise İstasyondan Yapılan Dolum Miktarı sütunu mutlaka doldurulmalıdır Köy Pompası Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu (Tablo 3) Köy pompasındaki akaryakıt hareketlerinin günlük olarak izleneceği/raporlanacağı tablo. Tarih Bayi Lisans No Köy Pompası No Akaryakıt Türü Dönem Başı Stok Tanka Dolum Pompa Satış Dönem Sonu Stok Köy Pompası No: Kurum tarafından sağlanan köy pompası belirleyici numarası İstasyondan Yapılan Dolum Miktarı Açıklama Dönem Başı Stok: 00:00 itibarıyla tanklarda bulunan akaryakıt miktarı Tanka Dolum: 00:00-23:59 arası tanklara dolumu yapılan akaryakıt miktarı Pompa Satış: 00:00-23:59 arası pompadan yapılan akaryakıt satış miktarı Dönem Sonu Stok: 23:59 itibarıyla tanklarda bulunan akaryakıt miktarı İstasyondan Yapılan Dolum Miktarı: 00:00-23:59 arası istasyondan köy pompasına ikmal edilen akaryakıt miktarını Periyot: Günlük Son Gönderim Zamanı: İlgili günü takip eden gün saat 06:00 İlişkili Olduğu Tablolar: T1, T2, T4, T13 Herhangi bir nedenle bayilik lisansı altında bulunan köy pompalarından birine ikmal kesilmesi gereken bir durum ortaya çıkarsa, diğer köy pompalarına ikmalin durdurulması gerekmemektedir. Sayfa 13

15 4.5. İstasyon Otomasyon Sistemi Aylık Özet Bilgi Tablosu (Tablo 4) Dönem Dönem Başı Stok: Ayın başlangıcında tanklarda bulunan akaryakıt miktarı Tanka Dolum: Ay içerisinde tanklara dolumu yapılan akaryakıt miktarı Pompa Satış: Ay içerisinde pompadan yapılan akaryakıt satış miktarı Dönem Sonu Stok: Ay sonu itibarı ile tanklarda bulunan akaryakıt miktarı Köy Pompaları ve Tarımsal Satış Amaçlı Tankerlere Yapılan Dolum Miktarı: İlgili ay içerisinde köy pompaları ve tarımsal satış amaçlı tankerlere dolum amacıyla çıkışı yapılan akaryakıt miktarı Periyot: Aylık Son Gönderim Zamanı: Rapora esas dönemi izleyen ayın 4 üncü günü İlişkili Olduğu Tablolar: T1, T2, T3 Ay içerisindeki akaryakıt hareketlerinin özetleneceği tablo olup, ay içerisinde akaryakıt istasyonunda hatalı ölçüm, verilerin alınamaması vb. sebeplerle Tablo 1 e hatalı yansımış veya yansımamış verilerin düzeltilerek gönderileceği tablodur İstasyonlu Bayi Dış Satış Bilgileri Tablosu (Tablo 5) Bayi Belge Tarihi Dağıtıcı lisansı sahibinin tüm akaryakıt istasyonlarına ilişkin oluşturacağı düzeltilmiş verilerin bulunduğu özet tablo Bayi Lisans No Bayi Belge No Akaryakıt Türü Dağıtıcı lisansı sahibinin bayisinin yaptığı dış satışları takip edeceği tablo. Bayi Lisans No Dönem Başı Stok Akaryakıt Türü Satış Yapılan İl Belgelenen Dış Satış Miktarı Dağıtıcı Sevk İrsaliye Tarihi Dağıtıcı Sevk İrsaliye No Açıklama Bayi Belge Tarihi: Bayinin istasyon tankına girmeden dış satış olarak yaptığı satışa ilişkin düzenlediği belgenin tarihi Bayi Belge No: Bayinin istasyon tankına girmeden dış satış olarak yaptığı satışa ilişkin düzenlediği belgenin numarası Satış Yapılan İl: Satışın yapıldığı il Tanka Dolum Pompa Satış Dönem Sonu Stok Köy Pompaları ve Tarımsal Satış Amaçlı Tankerlere Yapılan Dolum Miktarı Açıklama Belgelenen Dış Satış Miktarı: Bayi tarafından dağıtıcı lisansı sahibine gönderilen satış belgesi örneğindeki miktar Dağıtıcı Sevk İrsaliye Tarihi: Dağıtıcı lisansı sahibi tarafından düzenlenen ve bayilik lisansı sahibinin dış satışı ile eşleşen sevk irsaliyesinin tarihi Sayfa 14

16 Dağıtıcı Sevk İrsaliye No: Dağıtıcı lisansı sahibi tarafından düzenlenen ve bayilik lisansı sahibinin dış satışı ile eşleşen sevk irsaliyesinin numarası Periyot: Aylık, Son Gönderim Zamanı: Dış satışa esas dönemi izleyen ayın 19 uncu günü İlişkili Olduğu Tablolar: T6, T7 Dış satış bulunmasa da dış satış yapılmadığının beyan edilmesi açısından "0" değeri girilmelidir. Bayilik lisansı sahipleri yaptıkları dış satışlara ilişkin satış belgelerini, dağıtıcı lisansı sahibince düzenlenen irsaliyeler ile eşleştirmek ve dağıtıcı lisansı sahibine bildirmek ile yükümlüdür. Ancak, dış satış faturalarının dağıtıcı lisansı sahiplerine bildirimi esnasında ticari sır niteliğinde olan bilgilerin üçüncü taraflar ile paylaşılması gerekmemektedir. Dağıtıcı lisansı sahibi bayisinin gönderdiği satış belgelerini düzenlediği irsaliyelerle eşleştirmelidir Satış Takip Tablosu (Tablo 6) Dağıtıcı lisansı sahibinin bayisine düzenlediği sevk irsaliyeleri üzerinden tüm satışları izleyeceği/raporlayacağı tablo. Belge Tanzim Tarihi Bayi Lisans No Akaryakıt Türü Dağıtıcı Satış Miktarı Dağıtıcı Sevk İrsaliye No İstasyon Dolum Köy Pompası Dolum Tarımsal Satış Amaçlı Tanker Satış Dış Satış Miktarı İade Edilen Miktar Açıklama Belge Tanzim Tarihi: Dağıtıcının satış esnasında bayisine düzenlediği belgenin tarihi Dağıtıcı Satış Miktarı: Dağıtıcının bayiye kestiği her bir sevk irsaliyesinde o akaryakıt türü için belirtilen miktar Dağıtıcı Sevk İrsaliye No: Dağıtıcının satış esnasında bayisine düzenlediği sevk irsaliyesinin numarası İstasyon Dolum: Bayinin dağıtıcısından aldığı, ilgili sevk irsaliyesine karşılık istasyon tankına koyduğu ve otomasyon sisteminden gelen istasyon tankına akaryakıt dolum miktarı Köy Pompası Dolum: Bayinin dağıtıcısından aldığı, ilgili sevk irsaliyesi karşılığı köy pompası deposuna koyduğu ve otomasyon sisteminden gelen köy pompası tankına akaryakıt dolum miktarı Tarımsal Satış Amaçlı Tanker Satış: Bayinin dağıtıcıdan aldığı, ilgili sevk irsaliyesi karşılığı tarımsal satış amaçlı tankerinden sattığı ve otomasyon sisteminden gelen akaryakıt satış miktarı Dış Satış Miktarı: Bayi tarafından dağıtıcı lisansı sahibine gönderilen satış belgesi nde belirtilen akaryakıt miktarı İade Edilen Miktar: Bayinin dağıtıcı lisansı sahibine iade ettiği akaryakıt miktarı Periyot: Aylık, Son Gönderim Zamanı: İlgili dönemi izleyen ayın 19 uncu günü Sayfa 15

17 İlişkili Olduğu Tablolar: T5, T7 Satış takip tablosu mutabakat tablosunun oluşturulmasında esas alınması gereken tablodur. Mutabakat tablosu T6 nın özet hali olup, her iki tablo arasında farklılık olmamalıdır. T18 ve T6 arasında farklılık olmamalıdır. Ancak, T18 de bildirilmemiş bir bilginin T6 da da bildirilmemesi uygulaması yanlıştır. Her ne kadar tablo 4 ile tablo 6 verilerinin birebir tutması beklenmese de birbirleri ile uyumlu olması beklenmektedir. Bunun temel nedeni tablo 4 ün ilgili aya ait istasyondaki tüm hareketleri gösteriyor olması ancak tablo 6 nın ise dağıtıcının ilgili ayda bayisine sattığı satışların toplamı ve bu satılan akaryakıtın nereye gittiğinin tespitidir. Bu nedenle dağıtıcının, bayisine kestiği her bir irsaliyeyi bayi ile koordineli bir şekilde nereye gittiğini takip etmesi gerekmektedir Aylık Akaryakıt Stok Ve Alım Satım Raporu Tablosu (Tablo 7) Mutabakat Dönemi Dağıtıcı lisansı sahibinin aylık dönemler itibarıyla düzenleyeceği mutabakat tablosu. Bayi Lisans No Mutabakat Dönemi: Aylık Akaryakıt Türü Dağıtıcı Tarafından Satılan Akaryakıt Miktarı Otomasyon Sisteminden Geçen Akaryakıt Miktarı Dış Satış Miktarı Mutabakat Açıklama Dağıtıcı Tarafından Satılan Akaryakıt Miktarı: Dağıtıcının ilgili ay içerisinde bayisine yaptığı akaryakıt satışlarının irsaliye bazında toplamı Otomasyon Sisteminden Geçen Akaryakıt Miktarı: İrsaliye bazında istasyonun deposuna dolan, köy pompasına dolan, tarımsal amaçlı satış tankeri ile satışı yapılan akaryakıt miktarı Dış Satış Miktarı: Bayilik lisansı sahibi tarafından yapılan toplam akaryakıt dış satış miktarı (irsaliye bazında) Mutabakat: "Sağlandı" - "Sağlanmadı" ibaresinin bulunduğu alan Aylık Akaryakıt Stok Ve Alım Satım Raporu Tablosu mutabakata esas dönemi izleyen ayın 20 nci gününe kadar Kuruma Petrol Piyasası Bilgi Sistemi üzerinden elektronik imza ile gönderilecek olduğundan web servis üzerinden bildirilmesine gerek bulunmamaktadır Özel Durum Tablosu - (Tablo 8) Açıklama Kodu Bayi Lisans No Akaryakıt Türü Açıklama gerektiren özel durumların bildirileceği tablo. Özel Durum Başlangıç Tarihi ve Saati Özel Durum Bitiş Tarihi ve Saati Özel Durum Türü Akaryakıt Miktarındaki Kayıp Açıklama Kodu: Diğer tablolarda bulunan açıklamalara verilen kod Akaryakıt Miktarındaki Kazanç Durum Açıklama Özel Durum Başlangıç Tarihi ve Saati: Özel durumun başladığı tarih ve saat Özel Durum Bitiş Tarihi ve Saati: Özel durumun bittiği tarih ve saat Özel Durum Türü: Özel durumun türü Sayfa 16

18 Akaryakıt Miktarındaki Kayıp: kayıp Özel durum sonucunda oluşan toplam akaryakıt miktarındaki Akaryakıt Miktarındaki Kazanç: Özel durum sonucunda oluşan toplam akaryakıt miktarındaki kazanç Durum: Özel durum kaydı kapatma işareti Periyot: Oluşuma Bağlı Son Gönderim Zamanı: Yok Gönderim Yöntemi: Web Servis İlişkili Olduğu Tablolar: Tüm Tablolar Durum kolonuna özel durum kaydını tamamlamak ve kesinleştirmek için 1, kaydı kesinleştirmeden güncellemek için 0 girilecektir. Tabloda yer alan akaryakıt miktarındaki kayıp ve kazanç ifadeleri temel olarak akaryakıt istasyonundaki tanklarda yapılan temizlik işlemleri sonucunda tanktan çıkan ve sonradan tanka gire akaryakıt miktarı arasındaki farkın tabloya yansıtılabilmesi amacını taşımaktadır Akaryakıt İstasyonu Fiyat Takip Tablosu - (Tablo 9) Tarih- Saat: Anlık Bayilerin akaryakıt türlerine göre satış fiyatlarının izleneceği tablo. Tarih-Saat Bayi Lisans No Akaryakıt Türü Geçerli Satış Fiyatı Geçerli Satış Fiyatı: Geçerli olan fiyat(virgülden sonra iki haneye kadar girilecektir) Akaryakıt türlerine göre bayinin satış fiyatları günlük olarak gönderilecek, ayrıca akaryakıt fiyatının değişmesini müteakip yeni fiyat anlık olarak gönderilecektir. Periyot: Oluşuma Bağlı Son Gönderim Zamanı: Anlık Gönderim Yöntemi: Web Servis İlişkili Olduğu Tablolar: Yok Fiyat bildirimlerinde kullanılacak olan akaryakıt türleri: Kurşunsuz benzin 95 oktan Katkılı kurşunsuz benzin 95 oktan Kurşunsuz benzin 95 oktan (diğer) = 97 Oktan Kurşunsuz Benzin Motorin Motorin (diğer) = Katkılı Motorin Motorin (diğer 2) = GTL Gazyağı Yakıt nafta Fuel oil 3 Sayfa 17

19 Fuel oil 4 Fuel oil 5 Fuel oil Numune Analiz Bilgileri Tablosu- (Tablo 10) Numune Alım Tarihi Bayi Lisans No İstasyonlardan alınan numunelerin izleneceği tablo. Akaryakıt Türü Analiz Tarihi Analizi Yapan Kurum Numune Alım Tarihi: Numunenin istasyondan alındığı tarih Analiz Tarihi: Numunenin analizinin yapıldığı tarih Akreditasyon No Analizi Yapan Kurum: Numune analizini yapan kurumun resmi adı Akreditasyon No: Numune analizini yapan kurumun akreditasyon numarası Analiz No: Numune analizini yapan kurumun verdiği analiz numarası Analiz Sonucu: Analiz raporunun sonucu (Geçerli veya Geçersiz) Periyot: Oluşuma Bağlı Son Gönderim Zamanı: Numune analiz tarihinden bir ay sonra Gönderim Yöntemi: Petrol Piyasası Bilgi Sistemi İlişkili Olduğu Tablolar: - Analiz No Analiz Sonucu Açıklama Numune Analiz Bilgileri Tablosu elektronik imza ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi üzerinden bildirilecektir İstasyonsuz Bayi Satış Bilgileri Tablosu - (Tablo 11) İstasyonsuz bayilerin yaptığı satışların izleneceği/raporlanacağı tablo. Bayi Belge Tanzim Tarihi Bayi Belge No Bayi Lisans No Akaryakıt Türü Dağıtıcı Satış Dağıtıcı Sevk İrsaliye Tarihi Dağıtıcı Sevk İrsaliye No Belgelenen Dış Satış Miktarı Bayi Belge Tanzim Tarihi: Bayinin yaptığı satışa ilişkin düzenlediği belgenin tarihi Satış Yapılan İl Açıklama Bayi Belge No: Bayinin yaptığı satışa ilişkin düzenlediği belgenin numarası Dağıtıcı Satış: Dağıtıcının bayiye kestiği her bir sevk irsaliyesinde o akaryakıt türü için belirtilen miktar Dağıtıcı Sevk İrsaliye Tarihi: Dağıtıcının satış esnasında bayisine düzenlediği sevk irsaliyesinin tarihi Dağıtıcı Sevk İrsaliye No: Dağıtıcının satış esnasında bayisine düzenlediği sevk irsaliyesinin numarası Sayfa 18

20 Belgelenen Dış Satış Miktarı: Bayi tarafından dağıtıcı lisansı sahibine gönderilen satış belgesi örneği esasındaki miktar Satış Yapılan İl: Bayinin akaryakıt satışını gerçekleştirdiği il Periyot: Aylık Son Gönderim Zamanı: İlgili dönemi izleyen ayın 19 uncu günü Gönderim Yöntemi: Web Servis İlişkili Olduğu Tablolar: BDS-TABLO-07 Ölçü birimi kilogram dır İstasyonsuz bayilere ilişkin BDS-TABLO-07 formları bildirilirken dikkate alınması gereken tablodur. Dış satış bulunmasa da dış satış yapılmadığının beyan edilmesi açısından "0" değeri girilmelidir Tarımsal Amaçlı Satış Tankeri Aylık Özet Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu - (Tablo 12) Tarımsal Satış Amaçlı Tankerlerdeki akaryakıt hareketlerinin aylık olarak yer alacağı düzeltilmiş tablo. Dönem Bayi Lisans No Akaryakıt Türü Tanker Plaka No Pompa Satış Tanker Plaka No: Tarımsal satış amaçlı tanker plaka numarası İstasyondan Yapılan Dolum Miktarı Açıklama Pompa Satış: İlgili ay içerisinde pompadan yapılan akaryakıt satış miktarı İstasyondan Yapılan Dolum Miktarı: İlgili ay içerisinde istasyondan tarımsal satış amaçlı tankere ikmal edilen akaryakıt miktarı Periyot: Aylık Son Gönderim Zamanı: Rapora esas dönemi izleyen ayın 4 üncü günü Gönderim Yöntemi: Web servis İlişkili Olduğu Tablolar: T1, T2, T3 Tarımsal amaçlı satış tankerleri verisinin düzeltilmiş olarak özet bir biçimde gönderileceği tablo. Ay içerisinde tankerde hatalı ölçüm, verilerin alınamaması vb. sebeplerle Tablo 2 ye hatalı yansımış veya yansımamış verilerin düzeltilerek gönderileceği tablodur. Tablo 2 de gün bazlı olan elektronik veriler T12 de kümülatif olarak verilecektir Köy Pompası Aylık Özet Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu - (Tablo 13) Dönem Köy Pompasındaki akaryakıt hareketlerinin aylık olarak yer alacağı düzeltilmiş tablo. Bayi Lisans No Köy Pompası No Akaryakıt Türü Dönem Başı Stok Tanka Dolum Pompa Satış Dönem Sonu Stok İstasyondan Yapılan Dolum Miktarı Açıklama Sayfa 19

Elektronik Veri Tabloları. İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 1) Dönem Sonu Stok. Pompa Satış

Elektronik Veri Tabloları. İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 1) Dönem Sonu Stok. Pompa Satış Elektronik Veri Tabloları EK-1 Tarih Bayi Lisans No Dönem Başı Stok Tanka Dolum İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 1) Pompa Satış Dönem Sonu Stok Köy Pompaları ve Tarımsal Satış Amaçlı

Detaylı

EK-1. Elektronik Veri Tabloları İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 1) Dönem Sonu Stok. Pompa Satış

EK-1. Elektronik Veri Tabloları İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 1) Dönem Sonu Stok. Pompa Satış Elektronik Veri Tabloları EK-1 İSTASYON OTOMASYON SİSTEMİ BİLGİLERİ TABLOSU (TABLO 1) Tarih Bayi Lisans Akaryakıt Türü Dönem Başı Stok Tanka Dolum Pompa Satış Dönem Sonu Stok Köy Pompaları ve Tarımsal

Detaylı

(6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Kurul Kararı. Karar No: 1240 Karar Tarihi: 27/6/2007

(6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Kurul Kararı. Karar No: 1240 Karar Tarihi: 27/6/2007 (6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Kurul Kararı Karar No: 1240 Karar Tarihi: 27/6/2007 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/06/2007 tarihli toplantısında, Petrol Piyasasında

Detaylı

yayımlanarak yürürlüğe giren 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı nın 3 üncü

yayımlanarak yürürlüğe giren 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı nın 3 üncü KURUL KARARI Karar No : 4614-11 Karar Tarihi : 19/09/2013 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/09/2013 tarihli toplantısında; ekte yer alan Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim

Detaylı

KURUL KARARI Karar No : 4614-11 Karar Tarihi : 19/09/2013 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/09/2013 tarihli toplantısında; ekte yer alan Petrol

KURUL KARARI Karar No : 4614-11 Karar Tarihi : 19/09/2013 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/09/2013 tarihli toplantısında; ekte yer alan Petrol KURUL KARARI Karar No : 4614-11 Karar Tarihi : 19/09/2013 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/09/2013 tarihli toplantısında; ekte yer alan Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim

Detaylı

(6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Kurul Kararı. Karar No: 1240 Karar Tarihi: 27/6/2007

(6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Kurul Kararı. Karar No: 1240 Karar Tarihi: 27/6/2007 (6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Kurul Kararı Karar No: 1240 Karar Tarihi: 27/6/2007 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/06/2007 tarihli toplantısında, Petrol Piyasasında

Detaylı

6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. K U R U L K A R A R I. Karar No: 1240 Karar Tarihi: 27/06/2007

6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. K U R U L K A R A R I. Karar No: 1240 Karar Tarihi: 27/06/2007 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: K U R U L K A R A R I Karar No: 1240 Karar Tarihi: 27/06/2007 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

GENELGE KONU YAYIN TARİHİ 28.12.2013

GENELGE KONU YAYIN TARİHİ 28.12.2013 KONU YAYINLAYAN YAYIN TARİHİ 28.12.2013 AMAÇ Değerli Bayimiz, GENELGE Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun 19/09/2013 tarihli toplantısında; EK-6 da yer alan Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin

Detaylı

LPG istasyonları arasındaki asgari mesafe kısıtlaması uygulamalarında,

LPG istasyonları arasındaki asgari mesafe kısıtlaması uygulamalarında, Akaryakıt İstasyonu Açmak İstiyorum diyenlere Yavuzlar Mühendislik ve Danışmanlık olarak Akaryakıt İstasyonu ruhsatı ve İstasyon kurulumu hizmeti veriyoruz. Akaryakıt İstasyonu Yönetmeliği Kilometre Tahdidi

Detaylı

GENEL İLETİŞİM YAPISI

GENEL İLETİŞİM YAPISI GENEL İLETİŞİM YAPISI GENEL ĐLETĐŞĐM YAPISI SAP CENTROMAT TDS (Servis) POMPA ARABİRİM ATG CİHAZI PUMPOMAT TANKOMAT TSS (Servis) GÜVENLİ NETWORK PROB EPDK MUTABAKATI NEDİR? İSTASYONLARIN GÜNLÜK SATIŞ BİLGİLERİNİN

Detaylı

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun petrol piyasasında lisans başvurularında

Detaylı

11 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29590 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

11 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29590 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 11 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29590 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Niğde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40)

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40) SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26384 (SIRA NO: 40) A) İHRAÇ MALI TAŞIYAN

Detaylı

DENIZ YAKITLARI İLE İLGİLİ ÖTV SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

DENIZ YAKITLARI İLE İLGİLİ ÖTV SİRKÜLERİ YAYIMLANDI 24.09.2009/144 DENIZ YAKITLARI İLE İLGİLİ ÖTV SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 25.12.2008 tarih ve 1908 sayılı Kurul Kararının 2/c-2 maddesinde "denizcilik yakıtları" olarak

Detaylı

5 Haziran 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

5 Haziran 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 5 Haziran 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29733 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİGAT METNİ 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER Sayı: 2012/18 10.01.2012 Konu: MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR 23.12.2011 tarih ve 28151 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Düzenlemeyle birlikte dağıtıcıların oluşturacağı tablolar arasına Köy Pompası Aylık Özet Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu da eklendi.

Düzenlemeyle birlikte dağıtıcıların oluşturacağı tablolar arasına Köy Pompası Aylık Özet Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu da eklendi. EPDK, 1240 sayılı otomasyon kararında değişiklik yaptı. Kurul Kararı'nı değerlendiren sektör temsilcileri düzenlemenin Petrol Piyasası Kanunu'na aykırı olduğunu belirtirken, uygulamada önemli sorunlar

Detaylı

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 40 Nolu, SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 12247 ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6563 Kabul Tarihi : 23/10/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 5/11/2014 Sayı : 29166 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç

Detaylı

KURUL KARARI. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 19 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28712 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 4460-8 Karar Tarihi: 20/06/2013 MADDE 1 (1) 9 Nisan 2007 tarihli ve 26488 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

MEHMET SUAT KAYIKÇI PETROL PİYASASI HUKUKU

MEHMET SUAT KAYIKÇI PETROL PİYASASI HUKUKU MEHMET SUAT KAYIKÇI PETROL PİYASASI HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR LİSTESİ... XVII ŞEKİLLER LİSTESİ... XIX KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜRKİYE PETROL MEVZUATININ

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) (27/12/2013 Tarih ve 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste: 1-10/2/2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

c) İhrakiye sayılan akaryakıtlar kapsamında; havacılık yakıtları ile denizcilik yakıtları,

c) İhrakiye sayılan akaryakıtlar kapsamında; havacılık yakıtları ile denizcilik yakıtları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan: Karar No: 5922 Karar Tarihi: 17/12/2015 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/12/2015 tarihli toplantısında; "Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurul un 19/06/2014 tarih ve 5068-51 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/30621 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Altılar Gıda Turizm Nakliyat Akaryakıt Kuyumculuk

Detaylı

19 Aralık 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29567 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

19 Aralık 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29567 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 19 Aralık 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29567 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Çay Köyü Kantarcı Mevkii No:292 Mahallesi (Ada: -, Pafta:i45b06b, Parsel: 565) Aşkale/ ERZURUM adresinde

Detaylı

EPDK BAYĐ MUTABAKAT 2011

EPDK BAYĐ MUTABAKAT 2011 EPDK BAYĐ MUTABAKAT 2011 1- BÖLÜME GĐRĐŞ: Stawiz kullanıcı menüsünde bulunan ĐŞLEMLER başlığı altındaki EPDK MUTABAKAT seçilerek girilir. Bu bölümü, EPDK ĐŞLEMLERĐ yetkisi olan kullanıcılar görebilir ve

Detaylı

Eylül 2011 EPDK MUTABAKAT EĞİTİMİ

Eylül 2011 EPDK MUTABAKAT EĞİTİMİ EPDK MUTABAKAT EĞİTİMİ 1 EPDK MUTABAKATI NEDİR? İSTASYONLARIN GÜNLÜK SATIŞ BİLGİLERİNİN GÜNLÜK TANK ENVANTER BİLGİLERİNİN DIŞ SATIŞLARININ ÖZEL DURUMLARININ OTOMASYON ARIZALARI TABANCA KALİBRASYONLARI

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler SİRKÜLER 2017/16 18.02.2017 tarihli Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) başlıklı muhtasar beyanname ile

Detaylı

3 Nisan 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29673 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

3 Nisan 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29673 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 3 Nisan 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29673 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Gemerek SİVAS adresinde akaryakıt bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Aydınlar Petrole ait istasyonda

Detaylı

: Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yayımlanmıştır.

: Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yayımlanmıştır. Sirküler No : 2014/82 Sirküler Tarihi : 25.11.2014 Konu : Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yayımlanmıştır. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 5 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/06/2013 tarihli ve 4465-47 sayılı kararıyla; İHR/3419-2/30014 sayılı İhrakiye teslim lisansı sahibi Tezer İnşaat İhrakiye Temizlik

Detaylı

Sirküler Rapor /156-1

Sirküler Rapor /156-1 Sirküler Rapor 24.07.2014/156-1 T.C. ŞEKER KURUMU TEBLİĞİNDE YMM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME ÖZET : Yurt içinde pazarlanamayan ve ihraç edilmek zorunda olan C şekerinin, imalatçı-ihracatçıların şeker

Detaylı

31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ

31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: AKARYAKIT ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2009/18)

Detaylı

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhalelerine Yönelik Başvurular 1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhale Kanununun İdareye Şikâyet Başvurusu başlıklı 55 inci maddesi uyarınca şikâyet başvurusu usulüne uygun olarak

Detaylı

Genel Açıklamalar. 4 Uzaktan erişimle alınan raporların Kurumun belirleyeceği filtrelere sahip olması gerekmektedir.

Genel Açıklamalar. 4 Uzaktan erişimle alınan raporların Kurumun belirleyeceği filtrelere sahip olması gerekmektedir. Genel lar 1 Dağıtıcı lisansı sahipleri Kurumun erişimine sunulan ve Kuruma gönderilen tüm verilerden ve bu verilerin oluşturduğu tablolar arası çapraz kontrollerden (A-1a/A1-b ile dolum ve satış eşleştirilmesi,

Detaylı

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 3 Şubat 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29968 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-14.1.a)

Detaylı

SİRKÜLER NO: 70/2014 İstanbul, 05.11.2014. KONU: Elektronik Ticarete İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapıldı

SİRKÜLER NO: 70/2014 İstanbul, 05.11.2014. KONU: Elektronik Ticarete İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 70/2014 İstanbul, 05.11.2014 KONU: Elektronik Ticarete İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapıldı ÖZET: 05.11.2014 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin

Detaylı

(9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Kurul Kararı. Karar No:3242/2 Karar Tarihi: 31/5/2011

(9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Kurul Kararı. Karar No:3242/2 Karar Tarihi: 31/5/2011 (9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurul Kararı Karar No:3242/2 Karar Tarihi: 31/5/2011 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011

Detaylı

NET YAZILIM & DANIŞMANLIK E FATURA GENEL BİLGİLER. Öncelikle kur bölümünde (mikrokur veya kur9000) Firma tanım kartında 501110

NET YAZILIM & DANIŞMANLIK E FATURA GENEL BİLGİLER. Öncelikle kur bölümünde (mikrokur veya kur9000) Firma tanım kartında 501110 E FATURA GENEL BİLGİLER Öncelikle kur bölümünde (mikrokur veya kur9000) Firma tanım kartında 501110 Firma i,vergi dairesi vergi numarası mutlaka tanımlı olmalı U dp ayrıca kart üzerindeki şube bilgileri

Detaylı

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 ARALIK 2012 TARİHLİ (2. MÜKERRER), 28513 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:24)

SİRKÜLER RAPOR ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:24) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 22.08.2012 Sirküler No : 2012 / 62 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:24) 17.8.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 24 Seri No.lu Özel Tüketim

Detaylı

TASLAK HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNDE KULLANILACAK FORM. Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

TASLAK HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNDE KULLANILACAK FORM. Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme DUYURU Bilindiği üzere, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) 10/09/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile

Detaylı

2. BA BS FORMLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLER

2. BA BS FORMLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLER Türk Ceza Kanununun 7. maddesinde "suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur" hükmü

Detaylı

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR 25 Kasım 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29899 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurul un 29/09/2016 tarihli ve 6502-11 sayılı Kararı ile 04/11/2011 tarihli BAY/939-82/30213 numaralı

Detaylı

16 Mayıs 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

16 Mayıs 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 16 Mayıs 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29714 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 26/09/2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/12098 sayılı Otogaz Bayilik Lisansı sahibi Eskar Petrol Turizm

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ. b) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

Resmî Gazete TEBLİĞ. b) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu, 25 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27035 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (MAHALLİ İDARELER MALİ VERİLERİ) (SIRA NO: 1) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR 20.02.2017/35-1 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR ÖZET : Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan MUHTASAR VE

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/83 İstanbul, 07 Eylül 2006 KONU : İhracat Rejimi Kapsamında

Detaylı

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla, A R K A N & E R G İ N ULUSLARARASI DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla, A R K A N & E R G İ N ULUSLARARASI DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ İhracat Rejimi Kapsamında Yurt Dışına Çıkacak Eşyaları Taşıyan Araçlara Yurt Dışına Çıkışlarında Teslim İstanbul, 08.09.2006 1 ÖTVK nun 7/A maddesi hükmü uyarınca, ihraç konusu malları yurt dışına taşıyan

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/73

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/73 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/73 KONU: Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. 7 Haziran 2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete de "Bireysel Emeklilik Sisteminde

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİNDE ÖZEL MATRAH ŞEKİLLERİ TÜZÜĞÜ

KATMA DEĞER VERGİSİNDE ÖZEL MATRAH ŞEKİLLERİ TÜZÜĞÜ KATMA DEĞER VERGİSİNDE ÖZEL MATRAH ŞEKİLLERİ TÜZÜĞÜ [(16.9.1996 - R.G. 105 - EK III - A.E. 914 Sayılı Tüzüğün), (25.1.2006 - R.G. 16 - EK III - A.E. 42) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli] KATMA DEĞER

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI YASAL DAYANAK 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin onüçüncü fıkrası AMACI Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması

Detaylı

(9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Kurul Kararı. Karar No:3242/3 Karar Tarihi: 31/5/2011

(9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Kurul Kararı. Karar No:3242/3 Karar Tarihi: 31/5/2011 (9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurul Kararı Karar No:3242/3 Karar Tarihi: 31/5/2011 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011

Detaylı

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.01.2011/ 25-1 403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 403 No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin mizan

Detaylı

-SPK SİRKÜLERİ- 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır.

-SPK SİRKÜLERİ- 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır. Konu: Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır. İyi çalışmalar dileriz. Amaç ve kapsam

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARIN KAYIT ALTINA ALINMASINA DAİR TEBLİĞ ( T R.G.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARIN KAYIT ALTINA ALINMASINA DAİR TEBLİĞ ( T R.G. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARIN KAYIT ALTINA ALINMASINA DAİR TEBLİĞ (06.09.2012 T. 28403 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2015/47 30/Nisan/ 2015 İçindekiler: * Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayısta yürürlüğe giriyor. ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN GİRİYOR: 1 MAYISTA YÜRÜRLÜĞE

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: GENEL BİLGİ : Vergiye uyum maliyetinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla; vergi

Detaylı

Unvan Değişikliğinde Ne Yapılması Gerekiyor?

Unvan Değişikliğinde Ne Yapılması Gerekiyor? SIK SORULAN SORULAR Unvan Değişikliğinde Ne Yapılması Gerekiyor? Unvan değişikliği halinde mükelleflerimizin e-fatura uygulaması karşısındaki zorunluluk durumunun değişmeyeceği tabiidir. Bu nedenle e-fatura

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

Değerli Üyemiz, 21/02/2011

Değerli Üyemiz, 21/02/2011 Değerli Üyemiz, 21/02/2011 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Sisli Istanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008 KONU

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN KAMU İDARELERİNİN İŞYERİ TESCİL İŞLEMLERİ

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN KAMU İDARELERİNİN İŞYERİ TESCİL İŞLEMLERİ 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN KAMU İDARELERİNİN İŞYERİ TESCİL İŞLEMLERİ EKİM 2008 AYINDAN SONRA İLK DEFA SİGORTALI ÇALIŞTIRMAYA BAŞLAYACAK

Detaylı

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072)

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin

Detaylı

EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu

EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu (Vergi Kanunları Gereğince Vergi Kesintisi Yapma Zorunluluğu Olmayan Ancak 5510 Sayılı Kanun Uyarınca Çalıştırdıkları Sigortalıların

Detaylı

23 Ekim 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

23 Ekim 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 23 Ekim 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29866 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurulun 21/01/2016 tarihli ve 6081-5 sayılı Kararı ile "Kazımiye Köyü Elmalık Yolu 3. Km. YALOVA" adresinde

Detaylı

I - 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ile Tebliğe Eklenen Paragraf ve Bentler

I - 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ile Tebliğe Eklenen Paragraf ve Bentler Elektronik ortamda beyanname gönderme ile ilgili usul ve esaslar 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (1) belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğde, elektronik ortamda beyanname göndermek için kullanıcı

Detaylı

KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI.

KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI. KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI. 24 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği 17.8.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Söz

Detaylı

ÖZEL SİRKÜ: YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI -III 1

ÖZEL SİRKÜ: YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI -III 1 Sirküler Rapor 27.09.2013/175-1 ÖZEL SİRKÜ: YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI -III 1 ÖZET : Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmaya başlanması ve bu konuda karşılaşılabilecek muhtemel

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/192 Ref: 4/192

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/192 Ref: 4/192 SİRKÜLER İstanbul, 02.11.2016 Sayı: 2016/192 Ref: 4/192 Konu: VERGİ İNCELEME VE VERGİ İNCELEME RAPOR SÜREÇLERİNİ DÜZENLEYEN YÖNETMELİKLERDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 25.10.2016 tarihli ve 29868 sayılı

Detaylı

İSTİRAHATLI OLAN İŞÇİLERİN SGK'YA BİLDİRİLMEMESİ YAPTIRIMA TABİ Mİ?

İSTİRAHATLI OLAN İŞÇİLERİN SGK'YA BİLDİRİLMEMESİ YAPTIRIMA TABİ Mİ? İSTİRAHATLI OLAN İŞÇİLERİN SGK'YA BİLDİRİLMEMESİ YAPTIRIMA TABİ Mİ? Tevfik BAYHAN* I. GİRİŞ İşyerlerinde istihdam edilen sigortalıların hekim muayenesi neticesinde sağlık sorunları nedeniyle istirahat

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

MERKEZİ FATURA KAYDI SİSTEMİNİN KURULUŞU, FAALİYETİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

MERKEZİ FATURA KAYDI SİSTEMİNİN KURULUŞU, FAALİYETİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Merkezi Fatura Kaydı Sisteminin kuruluş, faaliyet ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 3 Temmuz 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29049 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1 16/09/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sıvılaştırılmış

Detaylı

2 Mart 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28929

2 Mart 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28929 2 Mart 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28929 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurul un 24/12/2013 tarih ve 4788-95 sayılı Kararı ile, MYG/3112-2/29123 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Antalya Madeni

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Bütünleştirici parça: Aksam imalatında kullanılan ve bu Yönetmeliğin Ek-1 inde belirtilen temel parçaları,

YÖNETMELİK. ç) Bütünleştirici parça: Aksam imalatında kullanılan ve bu Yönetmeliğin Ek-1 inde belirtilen temel parçaları, 24 Haziran 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29752 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN YERLİ AKSAMIN DESTEKLENMESİ

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN BİRLİKTE BEYAN EDİLMESİ HUSUSU

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN BİRLİKTE BEYAN EDİLMESİ HUSUSU MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN BİRLİKTE BEYAN EDİLMESİ HUSUSU 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile aylık prim ve hizmet belgesi

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239)

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurulun; 19/03/2015 tarihli ve 5523-99 sayılı Kurul Kararı ile Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Değişiklik Yapılan Madde

Değişiklik Yapılan Madde Değişiklik Yapılan Madde Mad.1/1 Mad. 3/c'den sonra eklenmiştir. Mad.4 Değişiklik Öncesi Gümrük Genel Tebliği(Transit İşlemleri) Seri No:3 (1) Bu Tebliğin amacı, 18/7/2011 tarihli ve 2011/2033 sayılı Bakanlar

Detaylı

TEBLİĞ. b) Elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile düzenlenen güvenli elektronik imzayı,

TEBLİĞ. b) Elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile düzenlenen güvenli elektronik imzayı, 12 Temmuz 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29058 TEBLİĞ Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİM LİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARIN KAYIT ALTINA ALINM ASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

24 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

24 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 24 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28387 Resmi Gazete Tarihi 17/08/2012 Kapsam 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 1 uygulamasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlara

Detaylı

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 01.11.2010 / 124-1 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Sosyal Güvenlik Kurumunca, ziraat odalarından veya ziraat odalarının müdürlüklerinden alınan kayıtlardan

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 25029274-1093/37-237/436 06/04/2013 Konu : Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi A- GENEL AÇIKLAMALAR GENELGE 2013/19 Bilindiği

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG.0.06.01-010.06.02-7968-29919 15 MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2009/13) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI

ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI Telekomünikasyon Kurumu Bilgilendirme Toplantısı 22 Mart 2005 Ankara 1 YASAL SÜREÇ 30 Temmuz 2001 DTM bünyesinde yapılan çalışmalar 14 Ocak 2002 Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılan

Detaylı

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARININ TESPİTİ, BİLDİRİMİ, KAYDI VE BU UYGULAMALARLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARININ TESPİTİ, BİLDİRİMİ, KAYDI VE BU UYGULAMALARLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARININ TESPİTİ, BİLDİRİMİ, KAYDI VE BU UYGULAMALARLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60)

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) 19 Ocak 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26761 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri,

Detaylı

BAKIM SÖZLEŞMESİ. (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları. Sadettin TOLAY VD ASLANBEY

BAKIM SÖZLEŞMESİ. (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları. Sadettin TOLAY VD ASLANBEY BAKIM SÖZLEŞMESİ (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları Sadettin TOLAY VD ASLANBEY 471 941 757 94 İsmet Paşa Mah. Trabzon Cad. Nar İş Hanı 1 / 8

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurul un 15/09/2011 tarih ve 3422/32 sayılı Kararı ile Gatem Şırahanı 106 Nolu Cadde, No:68 Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde Abut AYNA isimli şahsa ait işyerinde, 01.10.2007

Detaylı