VERİ ANALİZİ TEKNİĞİ. Çağdaş Denetim Uygulamaları. Hazırlayan Yeminli Mali Müşavir İlker ÇAĞCI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERİ ANALİZİ TEKNİĞİ. Çağdaş Denetim Uygulamaları. Hazırlayan Yeminli Mali Müşavir İlker ÇAĞCI"

Transkript

1 VERİ ANALİZİ TEKNİĞİ Çağdaş Denetim Uygulamaları Hazırlayan Yeminli Mali Müşavir İlker ÇAĞCI

2 Vergi İdaresi; Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP-3) ve Merkezi Risk Analizi Katmanı (MERAK) projeleri ile, vergi mükellefleri hakkında aşağıda başlıcaları sıralanan bilgileri toplayarak, merkezi veri ambarında depolamaktadır. Veri anbarına, aşağıdaki bilgiler on-line olarak aktarılmaktadır. Vergi Mükelleflerinin bildirim ve beyanları ile; Kurum ve Gelir Vergisi Beyanları, Katma Değer Vergisi ve Muhtasar Vergisi Beyanları, Bilanço ve Gelir tabloları, ve dipnotları Ba (Belge Alım), Bs (Belge Satım) bildirimleri, tarihinde yayınlanan tebliğ taslağı ile getirilmesi planlanan Elektronik kati mizan, 2

3 Diğer Kurumlar Tarafından elektronik olarak aktarılan bilgiler ile; Tapudaki emlak alım satım bilgileri, Gümrük Müsteşarlığı ndan alınan ithalat ve ihracat bilgileri, Kredi kartlarına ait harcama bilgileri, Araç alım satım bilgileri, Banka hesap hareket bilgileri, Kullanılan kredi bilgileri, Noterlerden gelen defter tasdik bilgileri, Anlaşmalı matbaalardan gelen fatura basım bilgileri, Sicil bilgileri ile ilgili değişiklik bilgileri, 07 Ocak 2011 Cuma 3

4 Ne Yapılıyor? Veri anbarında oluşan bu bilgiler, şimdilik tespit edilen 914 kriterde analiz edilerek, mükelleflerin risk analizleri yapılmaktadır. Karşılaştırmalar, Türkiye genelinden gelen bilgiler esas alınarak sektörel bazda belirlenmektedir. Tespit edilen kriterlerle, mükellef bilgileri karşılaştırılarak risk puanlaması oluşturulmaktadır. Riskli mükellefler tespit edilerek, olumsuzluk içeren konularda incelenmek üzere, elektronik ortamda otomatik olarak kayıtlı oldukları Vergi Dairelerine bilgi aktarılmaktadır. 07 Ocak 2011 Cuma 4

5 Sunu Planı Risturn istisnası ve analiz teknikleri Bağış ve Yardımlar Eğitim öğretim kazanç İstisnasından yararlanan mükelleflerin belge kontrolü. Ar-Geİndiriminden yararlanan mükelleflerin belge kontrolü.(5746 Sayılı Kanuna Göre) Yatırım indirimi tasdik raporu ibraz etmesi gereken mükelleflerin tespiti. İndirim esasları Maddi duran varlık amortismanları toplamı, arsa ve araziler hariç maddi duran varlıklar toplamından büyük olan mükelleflerin tespiti. Satışların maliyeti satış hasılatlarından daha fazla olan mükelleflerin tespiti. KDV Tutarı ile Gelir tablosundan Yurtiçi Yurtdışı Satışların karşılaştırılması. Ödenmeyen sosyal güvenlik primleri toplamı beyannamede yer alan kanunen kabul edilmeyen giderlerden büyük olan mükelleflerin tespiti. Geçmiş yıl zararlarının kontrolü. Bilançolarında üpheli Ticari Alacaklar Karşılığı olan mükelleflerin VUK Md. de belirtilen şartları taşıyor mu? Ortaklardan Alacaklar Hesabı ile faiz gelirlerinin karşılaştırılması sonucu finansman gideri dolu olup, faiz giderleri boş olan mükelleflerin tespiti. Yıllara Sari İnşaat işi ile iştigal edip hak ediş ödemesi aldığı halde gelir vergisi tevkifatı yapılmayan mükelleflerin tespiti. 07 Ocak 2011 Cuma 5

6 RİSTURN İSTİSNASI Risturn, genel olarak geri verme anlamına gelmektedir. Burada ifade ettiği anlam ise; Kooperatiflerin ortaklarıyla yaptıkları işlemlerden sağladıkları kazançların, kooperatifle yaptıkları işlem hacmi oranında ortaklara geri verilmesi ya da iade edilmesidir. Bir başka ifadeyle bu paylar, kooperatif kazancı olmayıp ortağın parasıdır. 07 Ocak 2011 Cuma 6

7 Kimler Dağıtır & Kimler Alır Tüketim( İstihlak) Kooperatifleri Tüketici ortaklar Ortakların şahsi ve ailevi gıda ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamak için satın aldıkları malların kıymetlerine göre hesaplanan risturnlar Üreticiler Ortakların üretip kooperatife sattıkları veya kooperatiften üretim faaliyetinde kullanmak üzere satın aldıkları malların kıymetine göre hesaplanan risturnlar. Üretim( İstihsal) Kooperatifleri 07 Ocak 2011 Cuma 7

8 Ortakların kullandıkları kredilere göre hesaplanan risturnlar. Kredi Kooperatifi Ortaklar Ortakların idare gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan harcanmayarak iade edilen kısımlar. Risturn un konusunu oluşturmaktadır. 07 Ocak 2011 Cuma 8

9 Elde Edilen Varlık EVET Risturn un; nakden veya ayni değerde mal olarak ödenmesi istisnanın uygulanmasına engel değildir. Ayrıca istisna uygulaması için ödeme şartı da bulunmamaktadır. 9 Hesaplamanın yapılarak ortaklara alacak kaydı yeterlidir. ( Tahakkuk Esası)

10 Kazanç Türü? Kooperatiflerin ortakları ile yaptıkları işlem hacmine göre hesaplanan RİSTURN KAR DAĞITIMI DEĞİLDİR. Kurum tarafından Kurumlar Vergisinden İstisna Edilir, Alan Ortak tarafından Gelir Vergisi Beyannamesi Verilmez. YANİ 07 Ocak 2011 Cuma 10

11 Nasıl Hesaplanır? Örnek: Bir tüketim kooperatifinde, dönem safi kazancı TL., genel iş hacmi (satış hasılatı) TL., ortaklarla ortaklık statüsü içinde yapılan iş hacmi TL., ortaklarla ortaklık statüsü dışında yapılan iş hacmi ile ortak dışı işlemlerdeki iş hacmi toplamı ise TL. dır. Buna göre, vergiden istisna edilecek risturn şöyle hesaaplanacaktır x = Lira, Vergiye tabi safi kurum kazancı ise; (-) = Lira olacaktır. 07 Ocak 2011 Cuma 11

12 LÜTFEN DİKKAT Ortaklardan başka kimselere yapılan işlemlerden doğan kazançlar ile ortaklarla ortaklık statüsü dışında yapılan işlemlerden doğan kazançlar istisnadan yararlanamaz. Bunların genel kazançtan ayrılmasında, ortaklarla yapılan iş hacminin, genel iş hacmine olan oranı esas alınır. Risturn istisnası ile ilgili koşullar ise; Tüketim kooperatiflerinde, ortakların kişisel ve ailevi gıda ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamak için satın aldıkları malların değerine, Üretim kooperatiflerinde, ortakların üreterek kooperatife sattıkları veya kooperatiften üretim faaliyetinde kullanmak üzere satın aldıkları malların değerine, Kredi kooperatiflerinde, ortakların kullandıkları kredilere göre hesapladıkları risturnlar olarak sayılmıştır. Ortak olmayanlara yapılan işlemler istisna kapsamına girmemektedir. 12

13 HEP ALMA OLMAZ Kİ! VERENLER NE YAPACAK BAĞI VE YARDIMLAR 07 Ocak 2011 Cuma 13

14 Neden? Dayanışmayı, sivil toplum örgütlerini ve araştırma geliştirme faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla kurumlar vergisi mükelleflerinin yapmış oldukları bağışların belli bir kısmının kazançtan indirimine izin verilmektedir. Vergi Bağış = Eğitim Sağlık Kültür Savunma 07 Ocak 2011 Cuma 14

15 Kimlere? Bağış ve yardım, Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, İl özel idarelerine, Belediyelere ve köylere, KAMU Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, Kamu menfaatine yararlı sayılan dernekler ile Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılmalıdır. KAMU Denetiminde Özel 07 Ocak 2011 Cuma 15

16 Neler Bağışlanabilir? Nakdi bağışlar, Nakit para Para ile ölçülebilen her türlü menkul kıymet Ayni bağışlar Taşınır taşınmaz her türlü mal Gayrimenkul; Bina, arsa, arazi Gayrı maddi haklar vb.varlıklardır. 07 Ocak 2011 Cuma 16

17 Nasıl Belgelenmeli? Makbuz karşılığı olmalı, Nakit bağışlarda kurum yetkililerince onaylanmış makbuz, 07 Ocak 2011 Cuma 17

18 AYNİ BAĞI LARDA TİCARİ EMİA Sevk İrsaliyesi Fatura ile teslim edilmeli. Fatura üzerinde bağış yapılan kuruma ait bilgiler açık olarak yer alacak, mal bedeli ve KDV hesaplanmayacaktır. Ayrıca Bağış olup bedeli tahsil edilmeyecektir. İbaresi yer alacaktır. 07 Ocak 2011 Cuma 18

19 Gayrimenkul Bağışı Gayrimenkuller tapuya tescil ile devir olunacağından, tapuda devir ve iktisap şekli belirtilmesi yeterli olacaktır. 07 Ocak 2011 Cuma 19

20 Diğer Emtia ( İşletme dışından satın alınarak bağışlanan mallar) Alış faturası bağışlayan adına alınır, KDV indirim konusu yapılmaz. Bağışlanan malzeme, demirbaş vs. tutanak ile teslim olunur. 07 Ocak 2011 Cuma 20

21 Hangi Kazançlardan İndirilir? Gelir Vergisine Tabi Kazançtan Zarar mahsubu sonrası kazançtan. KKEG dikkate alınmayacaktır. Kurumlar Vergisinde Kurum Kazancından Zarar mahsubu dahil giderler ile iştirak kazançları istisnası düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutar. KKEG dikkate alınmayacaktır. Ticari Bilanço Karı-(iştirak Kaz.+G.Yıl Zararı) 07 Ocak 2011 Cuma 21

22 Genel Kurallar Bağış tutarı beyannamede ayrıca gösterilmelidir. Aynı dönemde indirilemeyen tutarlar devredilmemelidir. Kazancın %5 i ve %100 ü tutarında indirim hakkı ayrımına dikkat edilmelidir. 07 Ocak 2011 Cuma 22

23 GELELİM EN HASSAS NOKTAYA

24 Bağış Türleri ve İndirim Oranları Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu SPONSORLUK HARCAMALARI Amatör Spor Dallarında Profesyonel Spor Dallarında Sponsorluk alan ile sponsorlar arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini içeren yazılı sözleşme yapılması zorunludur. Sponsorluk, ayni veya nakdi olarak yapılabilir. Vergi veya sosyal güvenlik kuruluşlarına borcu nedeniyle takibata uğrayan gerçek veya tüzel kişiler sponsorluk yapamazlar. %100 %50 KURUMLARA MAKBUZ KAR ILIĞI YAPILAN BAĞI LAR %5 Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere, Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflara ve Kamu Yararına Çalışan Dernekler ile Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetinde Bulunan Kurum ve Kuruluşlara (Yalnız Kurumlar) KÖY %10 07 Ocak 2011 Cuma 24

25 Bağış Türleri ve İndirim Oranları Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu Kurumlara bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımlar. Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflara ve Kamu Yararına Çalışan Dernekler ile Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetinde Bulunan Kurum ve Kuruluşlara bu madde kapsamında yapılacak nakdi ve ayni bağış ve yardımlar beyan edilen kazançtan indirilemez. Kurum ve Kuruluşlar tarafından yapılan veya Kültür ve Turizm Bakanlığı nca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların %100 % Ocak 2011 Cuma 25

26 Bağış Türleri ve İndirim Oranları Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu Bakanlar Kurulu nca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığı ile makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığı nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin Safi kurum kazancının tespitinde, GVK nun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanacağından dolayı GVK nun 40.Maddesinde yapılan düzenlemeden Kurumlar Vergisi Mükellefleri de yararlanacaktır. Gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışların gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi niteliğinde olması %100 %100 gerekmektedir. 26

27 Özel Durumlar Kamu kurum ve kuruluşları ile imzalanan protokol gereğince kamu arazisi üzerine okul yaptırılması halinde, söz konusu okul inşasına ilişkin olarak yapılan harcamaların, harcamanın yapıldığı yıla ilişkin kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. İndirim için teslimin gerçekleşmesi beklenmez. Özel mülkiyete sahip arazi üzerine yapılan okul inşaatına ilişkin harcamalar ancak teslimin gerçekleştiği dönemde indirilir. Kültür Bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen harcamalar ile ilgili olarak; Bu indirimden yararlanan mükellefin tarh dosyasından bağış yapılan projenin Kültür Bakanlığı tarafından desteklendiği veya desteklenmesinin uygun görüldüğüne ilişkin ilgili Bakanlığın yazısının bulunması gerekmektedir. 07 Ocak 2011 Cuma 27

28 Eğitim öğretim kazanç İstisnasından yararlanan mükelleflerin belge kontrolü sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5/1-ı maddesinde; okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel öğretim ve orta öğretim özel okulları ile Bakanlar Kurulu nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı nın belirleyeceği usuller çerçevesinde beş hesap dönemi itibarıyla elde edilen kazançların kurumlar vergisinden müstesna olduğu, bendin parantez içi hükmünde ise istisnanın, belirtilen okulların ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyete geçtiği hesap döneminden itibaren başlayacağı hükümlerine yer verilmiştir. Özel eğitim ve öğretim kurumlarının söz konusu istisnadan yararlanabilmesi için kurumların 01/01/2006 tarihinden itibaren faaliyete geçmiş olmaları gerekmektedir. 07 Ocak 2011 Cuma 28

29 Eğitim Hizmeti Yanında Verilen Destekleyici Hizmetler Eğitim tesisleri ile rehabilitasyon merkezlerinde yer alan kantin, büfe, kafeterya, kitap satış yeri gibi tesislerin gerek bizzat işletilmesinden, gerekse kiraya verilmesinden elde edilen kazançlar istisna kapsamı dışındadır. Yemek ve konaklama hizmetlerinin okul bünyesinde verildiği ve bu hizmetlere ilişkin bedelin okul ücretine dahil olduğu durumlarda, elde edilen kazanç herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan istisna uygulamasına konu olacak olup, yemek hizmetinin dışarıdan satın alınması istisna uygulamasına engel teşkil etmeyecektir. 07 Ocak 2011 Cuma 29

30 Dershaneler, Etüd Merkezleri, Özel Eğitim Kurumları Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan, öğrencileri istedikleri derslerde yetiştirmek, bilgi düzeyini yükseltmek üzere faaliyet gösteren dershaneler ile kişilerin sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirmek veya serbest zamanlarını değerlendirmek üzere faaliyet gösteren özel eğitim kurumları ile öğrenci etüt merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar hakkında istisna uygulanmaz. 07 Ocak 2011 Cuma 30

31 AR-GE HARCAMALARINDA BELGE DÜZENİ AR-GE İndirimi YMM Tasdik Raporu ile hüküm ifade etmektedir. Bu nedenle süresi içinde Tam Tasdik veya Özel Rapor sözleşmesi düzenlenmelidir. Kazancın yeterli olmaması halinde devreden indirim hakkı için ayrıca YMM Raporu düzenlenmeyecektir. AR-GE indirimine ilişkin esasların denetimi YMM raporuna bağlandığından projenin başlangıcından itibaren YMM ile birlikte kayıtların yürütülmesi ve yönlendirilmesinde yarar bulunmaktadır. AR-GE projelerinde salt bilim kurulu onayı ve Tübitak tan desteğin onaylanmış olması, indirim için yeterli değildir. Fiili durum; desteğe ilişkin Kurumlar Vergisi düzenlemelerine uygun olmalıdır. AR-GE projelerinin muhasebe kayıtları ve dikkat edilmesi gereken hususlar oldukça geniş kapsamlı olup, ayrı bir seminer konusu yapılmasında yarar vardır. 07 Ocak 2011 Cuma 31

32 Biraz Mola! 07 Ocak 2011 Cuma 32

33 Yatırım İndirimi u anda yürürlükten kalkmış olmakla beraber; geçmiş dönemden devir eden yatırım harcamaları, cari dönem kazançlarının yetersizliği nedeniyle indirim konusu yapılamayan Yatırım İndirimi harcamaları aşağıda belirlenen şartlarda indirim konusu yapılmaktadır. En son GVK. nın 19. Maddesinde düzenlenmiş olan yatırım indirimi müessesesi; 5497 sayılı Kanun un 2.maddesiyle tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer taraftan GVK.69.madde çerçevesinde, kullanılmamış olan yatırım indirimi tutarı için 2008 yılına kadar indirim imkanı tanınmıştır. Ancak, tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak bu tarihte yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi Kararı ile Yatırım İndirimi süresini 2006,2007 ve 2008 yılları ile sınırlayan yasa hükmü Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir. 07 Ocak 2011 Cuma 33

34 Yatırımİndirimi Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 69 uncu maddesinde; gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin; 31/12/2005 tarihi itibarıyla mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile; 24/04/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 09/04/2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 1,2,3,4,5 ve 6 ıncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımlar için belge kapsamında 01/01/2006 tarihinden sonra yapacakları yatırımları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 01/01/2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımlarla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımları, nedeniyle, 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oranına ilişkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilecekleri hüküm altına alınmıştır. 60 numaralı Gelir Vergisi Sirküleri nde; Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 69 uncu maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde yatırım indiriminden yararlanacak olan gelir vergisi mükelleflerini, 01/01/ /12/2006 vergilendirme dönemine ilişkin beyan ettikleri kazançları üzerinden, Gelir Vergisi Kanunu nun 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan gelir vergisi tarifesi üzerinden vergilendirileceklerdir. 07 Ocak 2011 Cuma 34

35 Yatırım indirimi tasdik raporu ibraz etmesi gereken mükelleflerin tespiti. Yatırım İndirimi istisnasından yararlanan mükellef, istisnanın uygulandığı dönemde, Yatırım harcamaları ile ilgili Yeminli Mali Müşavir raporunu, beyanname verme süresini takip eden iki ay içinde mükellefi bulunduğu Vergi Dairesine teslim etmek zorundadır. Süresinde düzenlenmiş Tam Tasdik Sözleşmesi bulunan mükellefler ayrıca rapor düzenletmeyeceklerdir. Kazancın yeterli olmaması halinde devreden indirim hakkı için ayrıca YMM Raporu düzenlenmeyecektir. 07 Ocak 2011 Cuma 35

36 Yatırım İndiriminde İzlenen Konular Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri tarihi itibariyle mevcut olup 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarlarını tarihindeki mevzuat hükümleri çerçevesinde sadece yılı kazançlarından indirebilirler. ( ibaresi iptal edilmiştir.) 31/12/2005 tarihinden sonra alınan teşvik belgeleri yatırım indirimi unsurları kapsamamaktadır. Önceki tarihli alınan ancak 31/12/2005 ten sonra teşvik belgesi global listesine eklenen yatırım harcamalarına dikkate edilmelidir. 07 Ocak 2011 Cuma 36

37 İktisadi Teknik Bütünlük GVK19 uncu madde kapsamında tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla ilgili iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımları için; tarihindeki vergi oranı dahil mevzuata göre hesaplanan yatırım indirimi istisnası yılları kazançlarından indirilebilir. Teşvik belgeli yatırımlar içeriği yatırım harcamaları zaten iktisadi bütünlük arz etmektedir. Bu nedenle 19. madde kapsamında belgesiz yatırım harcamaları için bu açıklama yapılmıştır. İktisadi bütünlük kavramı dikkatle araştırılmalı gerekirse bilirkişi raporları ile desteklenmelidir. 07 Ocak 2011 Cuma 37

38 Vergi oranları Yapılan düzenlemeler ile seçimlik olarak uygulaması öngörülen yasal düzenlemeler ve Kurumlar Vergisi Oranları dikkatle uygulanmalıdır. Kurumlar vergisi mükellefleri açısından: Yatırım indiriminden yaralanmayı seçen mükellefler, yatırım indiriminden sonra kalan matrah için %30 kurumlar vergisi tahakkuk ettirmelidir. Örneğin 2005 yılı kazancından indirilemeyen belgeli (%19,8 stopaja tabi) ,- YTL yatırım indirimi devri olan (A) A.., 2006 yılında ,- YTL kazanç elde etmiştir. Yaptığı hesaplama sonucu 2006 yılı matrahından yatırım indirimi düşmemeye karar veren (A) A.. bu yatırım indirimini 2007 yılına devredemeyecektir. Eğer (A) A..nin aksine yatırım indirimi istisnasında faydalanmayı seçerse; indirimden sonra kalan ( ) YTL.için % 30 oranında Kurumlar Vergisi tahakkuk ettirecektir. Eğer (A) A..nin 2006 yılı kazancı örneğin ,- YTL olarak gerçekleşmiş ise ve 2006 yılında yatırım indirimi uygulansa da uygulanmayacaksa da, 2007 yılına devredebileceği yatırım indirimi 38 tutarı ,- YTL olacaktır. 07 Ocak 2011 Cuma

39 Maddi Duran Varlıklarda İzlenen Konular MDV lar mal oluş değerleri ile aktifleştirilirler. MDV alış giderleri maliyete eklenmiş midir? MDV alışı ile ilgili finansman giderleri maliyete eklenmiş midir? Amortismanlar faydalı ömür esasına göre ayrılmış mıdır? 1/1/2004 ten önce alınan MDV için eski hükümlere göre amortisman ayrılmaya devam olunmuş mudur? 07 Ocak 2011 Cuma 39

40 Varlık Amortisman Dengesi Bir işletmede maddi duran varlıklar için birikmiş amortismanların toplam tutarı, maddi duran varlıkların toplam tutarından fazla olamaz. M.D.V < B. Amortismanlar VUK 314 üncü maddesinde; boş arazi ve boş arsaların amortismana tabii olmadığı, ancak; 1- Tarım işletmelerinde vücuda getirilen meyvalık, dutluk, fındıklık, zeytinlik ve güllüklerle incir bahçeleri ve bağlar gibi tarım tesisleri, 2-İşletmede inşa edilmiş olan her nevi yollar ve arkların, amortismana tabi tutulacağı ifade edilmiştir. 07 Ocak 2011 Cuma 40

41 Yatırımlar Tamamlanan yatırımlar aktife alınmış mıdır? Kısmen de olsa kullanıma başlanan varlıklar tamamlanan kısımlar itibariyle aktifleştirilmiş olmalıdır. 258 Hesaptaki eksilmeler aynı tutarda MDV artışına neden olmuş mudur? 07 Ocak 2011 Cuma 41

42 Satış ve Maliyet Analizleri Ticari Zarar söz konusu olmadığı hallerde satışların maliyetinin, satış hasılatında fazla olmaması gerekir. Sektörel bazda, Türkiye geneline ait karlılık oranları ile; Beyan edilen hasılat ve maliyet karşılaştırılması yapılmakta, Mükellefe ait kayıtların incelenmesinde; izah edilebilecek gerekçeler yoksa, faturasız mal alım ve satımı yapıldığı varsayımı ile cezalı tarhiyata muhatap 07 Ocak 2011 Cuma olunmaktadır. 42

43 DİKKAT!!!... NELER OLUYOR. 602 Diğer Gelirler Hesabında tutar olduğu halde, diğer satışların maliyetinde değer bulunmamakta. 602 Diğer Gelirler Hesabında değer bulunmadığı halde, Diğer Satışların Maliyetinde değer bulunmakta. Satışların maliyeti satış hasılatından yüksek olmakta. ( Açıklanabilir zararlar hariç) 153 Ticari mallar hesabındaki azalışlar, Satılan Ticari Mal Maliyetinden düşük olmakta. 152 Mamul mallar hesabındaki azalışlar, Satılan Mamul Mal Maliyetinden düşük olmakta. Yıllar itibariyle satış maliyet yüzdelerinde önemli sapmalar ortaya çıkmakta. Yıllık net satışlar artarken satış maliyetleri düşmekte veya tam tersi net satışlar azalırken satış maliyetleri artmakta. 07 Ocak 2011 Cuma 43

44 Karşılaştırma ve Mutabakat Analizleri Hesaplar, beyan ve bildirimler arasında karşılaştırma ve mutabakat yoluyla yapılan analizler. 07 Ocak 2011 Cuma 44

45 Katma Değer vergisi yıllık kümülatif hasılat toplamı ile Gelir Tablosundaki hasılat kalemlerin karşılaştırılması Gelir Tablosundaki Brüt Satışlar toplamı ile Katma değer vergisi beyannamelerindeki teslim ve hizmet bedelleri toplamının karşılaştırılması yapılmaktadır. Bu analiz doğrudan sonuç vermese de farklılık inceleme sebebi olarak görülmektedir. Farklar Nereden kaynaklanıyor? Neden? Ne yapmak gerekir? Dönemde sabit kıymet satışı varsa; (araç, bina, makine gibi.) Bir takvim yılından fazla süre içeren gelir tahakkukları varsa,(kira geliri, intifa hakkı,...) İhracattan doğan kur farkları (601 hesapta kayda alınmakta ancak beyana dahil edilmemektedir.) Bu tür gelirleri olup, KDV beyannamesinde teslim ve hizmet bedelleri içinde gösterilmeyen tutarlar için; AÇIKLAMA YAPILMASI ARTTIR. Açıklama, E Beyannamede Gelir Tablosu dipnotlarında yapılabileceği gibi Vergi Dairesine Verilecek bir dilekçe ile de yapılabilir. 07 Ocak 2011 Cuma 45

46 Ödenmeyen sosyal güvenlik primleri toplamı beyannamede yer alan kanunen kabul edilmeyen giderlerden büyük olan mükelleflerin tespiti sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 88. maddesinde, kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarlarının gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamayacağı hükme bağlanmıştır. Gelir Vergisi Kanunu nun 40. Maddesinin 2. Bendine göre, ticari kazancın tespitinde, işverenlerce hizmet erbabı için ödenen sigorta primleri gider olarak indirilebilmektedir. Bu nedenle, sigorta primleri dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiğinde gider yazılacaktır. Sadece istisna Aralık ayına aittir. Bir sonraki takvim yılında ödenmesine rağmen döneminde giderleştirilebilir. 07 Ocak 2011 Cuma 46

47 ÖDENMEMİ SİGORTA PRİMLERİNİN MUHASEBELE TİRİLMESİ Sigorta primleri ödensin veya ödenmesin ilgili olduğu dönemde gider veya maliyet hesabına borç, 361 no.lu hesaba alacak kaydedilerek tahakkuk ettirilir. / / 770-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ/ VEYA DİĞER GİDER HESAPLARI 335-PERSONELE BORÇLAR/VEYA 381- GİDER TAHAKKUKLARI 360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR Gelir Vergisi Damga Vergisi 361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ SSK İşveren Payı SSK İşçi Payı / / 07 Ocak 2011 Cuma 47

48 Tahakkuk ettirilen ücret gideri yukarıdaki şekilde gider yazıldıktan sonra dönem sonunda halen ödenmemişse aşağıdaki kaydın yapılması ve ödenmeyen bu giderin kanunen kabul edilmeyen gider olarak muhasebeleştirilmesi gerekir. 31/12/ 361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ 368-VADESİ GEÇMİ ERTELENMİ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER / / 950-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Ödenmeyen SSK Primi 951-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER KAR ILIĞI / / Ödenmeyen sigorta primleri tahakkuk tarihinde gider kaydedildiği için kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihte, KKEG olarak kazanca ilave edilip, 950 ve 951 no.lu hesaplar karşılıklı olarak ödeninceye kadar takip edilmek üzere kayda alınır. 07 Ocak 2011 Cuma 48

49 Daha Sonra Ödenen Sigorta Priminin Muhasebeleştirilmesi / / 368-VADESİ GEÇMİ ERTELENMİ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 100-KASA / BANKA / / 960-İNDİRİLECEK GELİRLER Geçmiş Yıla Ait SSK Primleri 961-İNDİRİLECEK GELİRLER KAR ILIĞI / / 07 Ocak 2011 Cuma 49

50 Ödenmeyen Sigorta Primleri Ödenmeyen sigorta primlerini ödemenin yapıldığı yılda mali karın tespitinde indirim olarak dikkate alabilmek için, ilgili olduğu dönemde ticari kazancın tespitinde indirilmiş ve mali kara ilave edilmiş olmalıdır. Ticari kazançta dönemsellik ilkesi ve tahakkuk esası geçerli olduğu için ödenmeyen sigorta primleri, ticari kazancın tespitinde gider veya maliyet olarak dikkate alınacaktır. Bu durum Tekdüzen Muhasebe Sisteminin de bir gereğidir. Bu bakımdan mali kara ilişkin düzenlemeler beyanname üzerinde yapılmalıdır. 07 Ocak 2011 Cuma 50

51 Gider veya Maliyet Yazmazsak Ne Olur? Bir Örnek :İşletme 100 adet dikiş makinesi üretmiştir. Bununla ilgili İlk madde Malzeme Maliyeti TL, Direk İşçilik ( TL SGK Primi Dahil )3.000 TL, G.Ü.G TL dir. Üretilen makinelerin 70 adedi 300 TL den satılmış, 30 adet stokta kalmıştır. İstenen 1 : SGK primi ödenmemiş ve 280 hesaba yazılarak gelecek yıllara ait giderler hesabında aktifleştirilmiştir. Satışların maliyetini ve KV matrahını hesaplayınız. İstenen 2 : SGK primi ödenmemiş maliyet hesaplarına dahil edilmiş, KV beyannamesinde KKEG olarak dikkate alınmıştır. Satışların maliyetini ve KV matrahını hesaplayınız. Vergi ziyaı doğup doğmadığını tespit ediniz. 07 Ocak 2011 Cuma 51

52 Çözüm 1 İlk Madde Malzeme Gideri Direkt İşçilik Gideri ( SGK Primi Dahil ) Genel Üretim Giderleri Üretim maliyeti Toplamı Birim Maliyet ( 100 adet üretilen için ) Satılan malın maliyeti 70*180= TL TL TL TL 180 TL TL Satışlar 70*300= Satılan Malın Maliyeti Dönem Karı KKEG ( Ödenmeyen Sigorta Primleri ) Kurumlar Vergisi Matrahı TL TL TL TL TL 07 Ocak 2011 Cuma 52

53 Çözüm 2 İlk Madde Malzeme Gideri Direkt İşçilik Gideri ( SGK Primi HARİÇ ) Genel Üretim Giderleri Üretim maliyeti Toplamı Birim Maliyet ( 100 adet üretilen için ) Satılan malın maliyeti 70*168= TL TL TL TL 168 TL TL Satışlar 70*300= Satılan Malın Maliyeti Dönem Karı KKEG ( Ödenmeyen Sigorta Primleri 280 Hesapta aktifleşti.) Kurumlar Vergisi Matrahı TL TL TL 0 TL TL FARK : Çözüm 1 Matrah : 9600 TL Çözüm 2 Matrah : 9240 TL 360 TL 07 Ocak 2011 Cuma 53

54 Geçmiş yıl Zararları Kurumlar Vergisi beyannamesinde, her yıla ilişkin zararlar ayrı ayrı gösterilmek ve beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla, geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar, kurum kazancında indirilebilir. Kurumların bir hesap dönemi içerisinde oluşan zararının, müteakip 5 hesap döneminde oluşacak kârlarla mahsup edilememesi halinde, mahsup imkânı artık ortadan kalkmaktadır. Zarar mahsubu, istenilen dönemde değerlendirilebilecek bir hak değildir. Yani mükellefler, kâr dağıtım politikaları veya başka sebeplerle belli bir dönemde geçmiş yıl zararlarını mahsup etmedikleri takdirde, bu haklarından vazgeçmiş kabul edilirler ve izleyen dönemde artık bu haklarını kullanamazlar. Yatırım indiriminden yararlanan mükelleflerin, önce geçmiş yıl zararlarını mahsup etmeleri, daha sonra kalan tutardan yatırım indirimini düşmeleri gerekmektedir. 07 Ocak 2011 Cuma 54

55 Geçmiş yıl zararları yıllık beyannamede düşülebileceği gibi, aynı zamanda geçici vergi beyannamelerinde de mahsup konusu yapılabilir. Zarar mahsubunun kullanılması, defterlerin (ve belgelerin) saklama ve ibraz sürelerini uzatabilir. Vergi Usul Kanunumuzda saklama ve ibraz ödevi, her ne kadar 5 yıllık tarh zamanaşımı süresi ile sınırlandırılmışsa da zarar mahsubu bu süreyi uzatan hallerden biridir. Zira saklama ve ibraz ödevi, vergilendirmeyle ilgili işlemlerin vergi ile ilgisinin kurulduğu son tarihi izleyen yılbaşından itibaren başlamaktadır Mahsup süresi geçmiş veya mahsup edilmeyen geçmiş yıl zararları? 5 yıllık mahsup sınırı, geçmiş yıllar zararlarının dönem matrahından indirilmesi için konulmuş bir sınırdır. 5 yıl geçtikten sonra, artık bu zararlar matrahtan indirilemez. Ancak, bu zararların, vergi sonrası karlara mahsubu için zaman sınırlaması yoktur. Zaten vergi sonrası karları, dağıtmak ya da sermayeye eklemek için önce bu zararların mahsup edilmesi gerekir. Öte yandan bu zararlar vergi sonrası karlardan mahsup edilemiyorsa, yani vergi sonrası kar kalmıyorsa, daha önce ayrılmış yedeklerden mahsup edilerek kapatılabilir. Ama hiç bir biçimde bunları 131 veya 331 hesapla kapatmayınız. O işlem ancak tasfiye sonunda mümkündür. 07 Ocak 2011 Cuma 55

56 Alacaklarda Amortisman DEĞERSİZ ALACAKLAR (V.U.K 322) Değersiz hale gelen alacak, ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idamesi ile ilgili işletme karının oluşumuna etkide bulunmuş mudur? Alacağın tahsilinin imkansız hale geldiği mahkeme kararı veya kanaat verici bir belgeye dayanmakta mıdır? Ölüm ve reddi miras,gaiplik kararı, İflas Kararı vb. İcra dairelerince verilen aciz vesikalarına göre işlem yapılmış mıdır? Bu belge alacağın değersiz olduğunu ortaya koymaz şüpheli alacak karşılığı ayrılmalıdır. Alacak değersiz hale düştüğü tarihte zarar yazılmış mıdır? Sonraki dönemlerde zarar yazılması mümkün değildir. 07 Ocak 2011 Cuma 56

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu na 4/a (Eski SSK) ile ilgili defter ve belge Muhafaza ve denetime ibraz süreleri I. GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanununa göre, Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014

Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014 Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014 Verginin Konusu KVK nın 1. maddesinde sayılan kurumların kazançları kurumlar vergisinin konusunu oluşturmaktadır. Kurum kazancı gelir vergisinin konusuna

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKİ VİZYONUMUZ İşletmelerin değer yaratmasına katkı, İşletme organizasyonuna katkı ve işletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME. Bölüm 2. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir

2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME. Bölüm 2. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME Bölüm 2 A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 1 TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 11/03/2013 ALFA GENELGE 2013/18 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 17/03/2014 ALFA GENELGE 2014/15 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU - VERGİ KANUNLARI KAPSAMINDA M U H A S E B E KADİR DODİ MALİ MÜŞAVİR İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM UZMANI

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU - VERGİ KANUNLARI KAPSAMINDA M U H A S E B E KADİR DODİ MALİ MÜŞAVİR İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM UZMANI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU - VERGİ KANUNLARI KAPSAMINDA M U H A S E B E KADİR DODİ MALİ MÜŞAVİR İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM UZMANI 1 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VERGİ KANUNLARI KAPSAMINDA MUHASEBE Kadir DODİ Ankara

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden;

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden; ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ > SORU 1: Asgari geçim indiriminden kimler yaralanır? Asgari geçim indiriminden; Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ankara, Şubat 2014 2013 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 18 1. GELİR VERGİSİNDE

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Yürürlüğü Girdi Duyuru:2006/14

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Yürürlüğü Girdi Duyuru:2006/14 1 İstanbul, 22.06.2006 13 Haziran 2006 tarihinde TBMM de kabul edilen ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun tüm hükümlerini iptal ederek yeniden düzenleyen 5520 sayılı kanun Cumhurbaşkanı tarafından

Detaylı

2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI

2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI 2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI 9 Ekim 2012-Salı 18:00 HATIRLATMA! Bu sınavda sorulan sorulara verilen cevaplarda; Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI)

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Ayşe Çırak (SMMM) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Aralık 2014 A. MURAT YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Sayfa 1 ÖNSÖZ Meslek mensupları olarak oldukça hareketli ve mesleki anlamda

Detaylı

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir NİSAN 2008 1 SUNUŞ : VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP ismini verdiğim bu kitabı yazma fikri TESMER tarafından

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

2013 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN BEYANINDA BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK İNDİRİMLER

2013 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN BEYANINDA BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK İNDİRİMLER ANKARA SMMM ODASI 2013 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN BEYANINDA BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK İNDİRİMLER A. Murat YILDIZ ATAMER Serbest Yeminli Muhasebeci Mali Müşavir Mali Müşavir 1 2 3 YILLIK BEYANNAME

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 9881 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 5520 Kabul Tarihi : 13/6/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/6/2006 Sayı : 26205 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/012 BURSA, 26.02.2014. Konu: 2013 Yılında Elde Edilen (GMSİ) Kira Gelirleri Beyanı Hakkında

SİRKÜLER: 2014/012 BURSA, 26.02.2014. Konu: 2013 Yılında Elde Edilen (GMSİ) Kira Gelirleri Beyanı Hakkında SİRKÜLER: 2014/012 BURSA, 26.02.2014 Konu: 2013 Yılında Elde Edilen (GMSİ) Kira Gelirleri Beyanı Hakkında Sayın Mükellefimiz; Vergi hukukunda "Gayrimenkul Sermaye İradı" (GMSİ) olarak adlandırılan kira

Detaylı

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti CUMHUR İNAN BİLEN Eski Hesap Uzmanı Özet Kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG), vergi matrahının tespitinde gayrisafi kazançtan

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ocak 2013 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU& A. MURAT YILDIZ- YMM 1 ÖNSÖZ: Meslek mensupları olarak oldukça hareketli

Detaylı

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770 03 12 Faks

Detaylı

GİRİŞ... 7 1. KİRA GELİRİ... 7 2. KİRA GELİRİNE KONU MAL VE HAKLAR... 8 3. KİRA GELİRİNİN ELDE EDİLMESİ... 9

GİRİŞ... 7 1. KİRA GELİRİ... 7 2. KİRA GELİRİNE KONU MAL VE HAKLAR... 8 3. KİRA GELİRİNİN ELDE EDİLMESİ... 9 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 7 1. KİRA GELİRİ... 7 2. KİRA GELİRİNE KONU MAL VE HAKLAR... 8 3. KİRA GELİRİNİN ELDE EDİLMESİ... 9 3.1. Kira Bedelinin Nakden Tahsil Edilmesi... 9 3.2. Kira Bedelinin Ayni Olarak

Detaylı