NAK L EN YAYI N K AMERA SI STEM L ERI, LENS, TASI YI CI SI STEM L ER VE AK SESUARL ARI ALI M I NA I LI SKI N

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NAK L EN YAYI N K AMERA SI STEM L ERI, LENS, TASI YI CI SI STEM L ER VE AK SESUARL ARI ALI M I NA I LI SKI N"

Transkript

1 NAK L EN YAYI N K AMERA SI STEM L ERI, LENS, TASI YI CI SI STEM L ER VE AK SESUARL ARI ALI M I NA I LI SKI N M adde 1- M adde 2- M adde 3- M adde 4- M adde 5- M adde 6- M adde 7- M adde 8- M adde 9- M adde 10 M adde 11- M adde 12- M adde 13- M adde 14- M adde 15- M adde 16- M adde 17- M adde 18- M adde 19- M adde 20- M adde 21- M adde 22- M adde 23- M adde 24- M adde 25- M adde 26- M adde 27- M adde 28- M adde 29- M adde 30- M adde 31- M adde 32- M adde 33- M adde 34- M adde 35- M adde 36- M adde 37- M adde 38 M adde 39- M adde 40- M adde 41- BI RI M FI YAT M AL AL I M I SÖZL ESM E TASARI SI (4734) I ÇI NDEK IL ER Sözlesmenin Taraflari Taraflara Iliskin Bilgiler Sözlesmenin Dili Tanimlar Sözlesme Konusu Isin/Alimin Tanimi Sözlesmenin Türü ve Bedeli Sözlesme Bedeline Dahil Giderler Sözlesmenin Ekleri Sözlesmenin Süresi - Malin/Isin Teslim Alma Sekil ve Sartlari ile Teslim Programi Teminata Iliskin Hükümler Ödeme Yeri ve Sartlari Avans Verilmesi, Sartlari ve Miktari Fiyat Farki Alt Yüklenicilere Iliskin Bilgiler ve Sorumluluklar Yüklenicinin Yükümlülükleri Egitim Alim Konusu Mala Iliskin Dokümantasyon Yeni Model Ambalajlama Reklam Yasagi Fikri ve Sinai Mülkiyet Haklari Sözlesmede Degisiklik Yapilmasi Sözlesme Kapsaminda Yaptirilabilecek Ilave Isler, Is Eksilisi ve Isin Tasfiyesi Süre Uzatimi Verilebilecek Haller ve Sartlari Sigorta Idarenin Yükümlülükleri Bildirimler, Olurlar, Onaylar, Belgeler ve Tespitler Yüklenicinin Vekili Denetim, Muayene ve Kabul Islemleri Ödeme Belgelerinin Düzenlenmesi Sözlesmenin Devir Sartlari Sözlesme ve Eklerine Uymayan Isler Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Kesintiler ile Sözlesmenin Feshi Sözlesmenin Feshi ve Isin Tasfiyesi Fesih Tarihinin Belirlenmesi Fesih Halinde Yapilacak Islemler - Sözlesmenin Feshi Halinde Yüklenicinin Mallarinin Tahliyesi Yüklenicinin Ölümü, Iflasi, Agir Hastaligi, Tutuklulugu veya Mahkumiyeti Kabulden Sonraki Hata ve Ayiplardan Sorumluluk Yüklenicinin Ceza Sorumlulugu 1

2 M adde 42- Anlasmazliklarin Çözümü M adde 43- Hüküm Bulunmayan Haller M adde 44- Diger Hususlar M adde 45- Yürürlük M adde 46- Sözlesmenin Imzalanmasi 2

3 NAK L EN YAYI N K AMERA SI STEM L ERI, L ENS, TASI YI CI SI STEM L ER VE AK SESUARL ARI ALI M I NA I LI SKI N BI RI M FI YAT M AL AL I M I SÖZL ESM E TASARI SI (4734) Ihale K ayit Numarasi : Madde 1 - Sözlesmenin taraflari 1.1. Bu sözlesme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon K urumu (bundan sonra Idare olarak anilacaktir) ile diger tarafta... (bundan sonra Yüklenici olarak anilacaktir) arasinda asagida yazili sartlar dahilinde akdedilmistir. Madde 2 - Taraflar a iliskin bilgiler 2.1. I darenin a)adi: Tür kiye Radyo-Televizyon K ur umu Genel M üdür lügü b) Adresi : TRT Sitesi Tur an Günes Bulvar i Or an/ank ARA c) Telefon numarasi: (312) ç) Faks numarasi: (312) d) Elektronik posta adresi (varsa): Yüklenicinin a) Adi ve soyadi/ticaret unvani: b) T.C. Kimlik No:. c) Vergi Kimlik No: ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:.. d) Telefon numarasi:. e) Bildirime esas faks numarasi:... f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) : 2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmislerdir. Adres degisiklikleri usulüne uygun sekilde karsi tarafa teblig edilmedikçe en son bildirilen adrese yapilacak teblig ilgili tarafa yapilmis sayilir Taraflar, yazili tebligati daha sonra süresi içinde ya elektronik posta gibi diger yollarla da bildirim yapabilirler. Madde 3 - Sözlesmenin dili 3.1. Sözlesme Türkçe olarak hazirlanmistir. Madde 4 - Tanimlar kaydiyla, kurye, faks veya 4.1. Bu Sözlesmenin uygulanmasinda; 4734 sayili Kamu Ihale 4735 sayili Kamu Ihale Sözlesmeleri Kanunu, Mal Alimi Ihaleleri Uygulama Yönetmeligi ile Mal Alimlari Denetim Muayene ve Kabul Islemlerine Dair Yönetmelik v ihale dokümaninda yer alan tanimlar geçerlidir. 3

4 M adde 5 - Sözlesmenin konusu isin/alimin tanimi 5.1. Sözlesmenin konusu; Idarenin ihtiyaci olan ve asagida miktari belirtilen ve teknik özellikleri teknik sartnamede düzenlenen Naklen Yayin K amera Sistemleri, L ens, Tasiyici Sistemler ve Aksesuarlari Aliminin ihale dokümani ile bu sözlesmede belirlenen sartlar dahilinde Yüklenici tarafindan temini ve Idareye teslimi isidir Sözlesme kapsaminda alimi yapilacak [mal / mallarin] miktari: Sözlesme kapsaminda alimi yapilacak mallarin miktari Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilmistir Bu Sözlesme ile temin edilecek mallar, sözlesme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir. Madde 6 - Sözlesmenin türü ve bedeli 6.1. Bu sözlesme birim fiyat sözlesme olup, Idarece hazirlanmis cetvelde yer alan her bir is kaleminin miktari ile bu is kalemleri için Yüklenici tarafindan teklif edilen birim fiyatlarin çarpimi sonucu bulunan tutarlarin toplami olan... (rakam ve yaziyla) bedel üzerinden akdedilmistir. Alinan mallarin ve yapilan islerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettigi ve sözlesme bedelinin tespitinde kullanilan birim fiyatlar esas alinir. Madde 7 - Sözlesme bedeline dahil giderler 7.1. Sözlesme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar Taahhüdün yerine getirilmesine iliskin ulasim, sigorta, gümrük, ardiye, ordino, banka giderleri, ambalajlama, yükleme, nakliye, gümrükten idare depolarina kadar olan tüm masraflar, akit pulu, karar pulu, sözlesme pulu, vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile akreditif açilacaksa, akreditif tesisi, teyidi ve ödenmesiyle ilgili olarak yapilacak tüm masraflar, mense sahadetnamesi tasdik masraflari ile muhabir banka komisyon ve masraflari, vesaik masraflari ve benzeri giderler sözlesme bedeline dahildir. (Ihale konusu mal, yatirim tesvik belgesi kapsamina aldirilacak olup, yatirim tesviki kapsamina aldirilmasi halinde KDV den muaf olacagindan ödemeye esas faturalar KDV siz tanzim edilecektir.) Ilgili mevzuati uyarinca hesaplanacak Katma Deger Verg olmayip Idare tarafindan yükleniciye ödenecektir Sözlesme bedeline dahil olan diger gider ler sözlesme bedeline dahil Taahhüdün yerine getirilmesine iliskin ulasim, sigorta, gümrük, ardiye, ordino, banka giderleri, ambalajlama, yükleme, nakliye, gümrükten idare depolarina kadar olan tüm masraflar ile akreditif açilacaksa, akreditif tesisi, teyidi ve ilgili olarak yapilacak tüm masraflar, mense sahadetnamesi tasdik masraflari ve ile muhabir banka komisyon ve masraflari, vesaik masraflari ve benzeri giderler sözlesme bedeline dahildir. Teslime kadar ihale konusu malla ilgili bütün vergi, resim, harç ve tüm masraflar sözlesme bedeline dahildir. Madde 8 - Sözlesmenin ekleri 8.1. Ihale dokümani, bu sözlesmenin eki ve ayrilmaz parçasi olup Idareyi ve Yükleniciyi baglar. Ancak, sözlesme hükümleri ile ihale dokümanini olusturan belgelerdeki hükümler 4

5 arasinda çeliski veya farkliliklar olmasi halinde ihale dokümaninda yer alan hükümler esas alinir Ihale dokümanini olusturan belgeler arasindaki öncelik ralamasi asagidaki gibidir: 1) Idari sartname 2) Teknik sartname 3) Sözlesme tasarisi 4) Yazili açiklamalar 5) Birim Fiyat Teklif Cetveli 8.3. Yukaridaki belgelerin zeyilnameleri, ait olduklari dokümanin öncelik sirasina sahiptir. Madde 9 - Sözlesmenin süresi 9.1. Sözlesmenin süresi, ise baslama tarihinden itibaren günüdür. Madde 10 - M alin/isin teslim alma sekil ve sartlari ile teslim programi M alin teslim edilme/isin yapilma yer i veya yer ler i 1095 (Bindoksanbes) takvim Yüklenicinin teklif sekline (Dogrudan Depo Teslimi veya DDP vasitasiyla Depo Teslimi) bagli olarak her iki halde de sözlesme konusu mal; TRT Genel M üdürlügü Satinalma Dairesi Baskanligi Ambar ve Stok K ontrol M üdürlügü TRT Sitesi ORAN/ANK ARA adresine teslim edilecektir Ise baslama tar ihi Dogrudan Depo Teslimi seklindeki alimlarda, sözlesmenin imzalanmasini müteakip idare tarafindan yüklenicinin kendisine veya tebligat in gösterdigi adrese yapilacak ise baslama talimatinin tebliginden itibaren ise baslanacaktir Akreditif açtirilmak suretiyle ödemesi yapilacak DDP vasitasiyla Depo Teslimi seklindeki alimlarda, akreditifin lehtar firmaya tebli ihinden itibaren ise baslanacaktir Teslim programi ve teslim tarihi Mal teslimati 90 (doksan) takvim günü içerisinde ve tek parti halinde yapilacaktir. DDP Vasitasiyla Depo Teslimi seklindeki alimda Gümrük leri Yüklenici tarafindan yapilacaktir. Ancak, Yüklenicinin talebi ve Idarenin uygun görmesi halinde; gümrük ve ilgili diger islemler Idare tarafindan yapilabilecektir. Bu takdirde, teslimi yapilacak olan malin Istanbul/Ankara Gümrük Müdürlükleri veya Istanbul Serbest Bölge Gümrük Müdürlükleri ne sevk edilmis olmasi gerekmektedir. Gümrük islemlerinin Idare tarafindan yapilmasi halinde; Yüklenici, gümrük islemleri ile ilgili olarak yapilabilecek muhtemel masraflar [TSE, DTS, ÖTV, Kültür Bakanlig Fonu, Gümrük ve Damga Vergisi, Ardiye ve Ordino ücreti, resim, harç, her türlü ulasim gideri, gümrük komisyon masrafi (CIF bedel üzerinden EURO ya kadar olan kisim için %0,5, üzeri içinse %0,3)] ile gümrük islemleri için görevlendirilecek Kurum personelinin konaklama, yol, harcirah vb. masraflarina karsilik olarak Idarece bildirilecek tutardaki avans bedelini, ilgili bankanin ithal evraklarini Idareye ulastirmasindan ve ithalat masraflarinin yaklasik olarak belirlenerek yükleniciye faks ile bild ilmesinden bir isgünü sonra Idarenin banka hesabina veya veznesine yatiracaktir. Söz konusu avansin tespit edilmesi için (Serbest 5

6 Bölge alimlari hariç) yüklenicinin ithalat konusu malin G.T.I.P numarasini Idareye bildirmesi gerekmektedir. Istenilen avansin yeterli gelmemesi hal ilave bedel talep edilecektir. Idare gümrük islemlerini müteakip yapmis oldugu masraflari bir liste halinde Yükleniciye bildirilecek ve varsa avans aldigi miktardan kalanini Yükleniciye iade edecektir. Gümrük islemlerinin Idare tarafindan yapilmasi halinde Yüklenici, gümrük islemlerinin tamamlanmasindan sonra, ithalati yapilan mali Gümrük sahasinda teslim alarak, teslimat adresine sevk edecektir. Yüklenici, teçhizatin teslim yerine kadar tasinmasi ve gümrük formalitelerinin yerine getirilmesi ile ilgili riziko ve giderlerden sorumludur. DDP vasitasiyla Depo Teslimi alimlarda gümrükleme isleminin Yüklenici tarafindan yapilmasi halinde, gümrükleme sirasinda olusabilecek KDV Yüklenici tarafindan ödenecek ve gümrük islemlerinin bitmesini müteakip KDV bedelini gösterir Gümrük Giris Beyannamesi ibraz edilmek suretiyle Idareden talep edi ktir. Gümrükleme isleminin Idare tarafindan yapilmasi halinde ise gümrükleme sirasinda olusabilecek KDV dogrudan Idare tarafindan ödenecektir Teslim pr ogr aminda degisiklik Yüklenici, Idarece onaylanmis teslim programina uymak dir. Ancak zorunlu hallerde Idarenin uygun görüsü ile teslim programinda iklik yapilabilir. Idarece onaylanan bir süre uzatimi bulundugu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebligi tarihinden baslamak üzere bes is günü içinde yeni duruma göre bir teslim programi düzenlemek zorundadir. M adde 11 - Teminata iliskin hükümler K esin teminatin miktari ve süresi: Yüklenici... [Teminat tutari rakam ve yazi ile yazilacaktir.] teminat olarak vermistir Kesin teminat mektubunun süresi../../. tarihine kadardir. Bu sözlesme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatimi verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatilan süre kadar yenilenir Ek kesin teminat: Sözlesmenin 14/1 fikrasinda öngörüldügü sekilde fiyat farki ödenmesinin söz konusu olmasi halinde, fiyat farki olarak ödenecek bedelin % 6 si, is artisi olmasi halinde artis tutarinin %6 si oraninda teminat olarak kabul edilen degerler üzerinden ek kesin teminat alinir. Fiyat farki olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktari, hakedislerden kesinti yapilmak suretiyle de karsilanabilir Ek kesin teminatin, teminat mektubu olmasi halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz Yüklenici tarafindan verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayili Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen degerlerle degistirilebilir K esin teminat ve ek kesin teminatin geri verilmesi: Taahhüdün, sözlesme ve ihale dokümani hükümlerine uygun olarak yerine getirildigi ve Yüklenicinin bu isten dolayi Idareye herhangi bir borcunun olmadigi tespit edildikten sonra sözlesmenin konusunun piyasadan hazir halde alinip satilan mal alimi olmasi ve bir 6

7 garanti süresinin öngörülmesi halinde yarisi, garanti dolduktan sonra kalani, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamami, Yükleniciye iade edilir Yüklenicinin sözlesme konusu is nedeniyle Idareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlari ile ücret ve ücret sayilan ödemelerden yapilan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksizin kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarina karsilik mahsup edilir, varsa kalani yükleniciye iade edilir Yukaridaki hükümlere göre mahsup islemi yapilmasina gerek bulunmayan hallerde; alim konusu malin veya mallarin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yil içinde Idarenin yazili uyarisina ragmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektuplari hükümsüz kalir ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu disindaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir Her ne suretle olursa olsun, Idarece alinan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 12 - Ödeme yeri ve sartlari Ödeme yeri Idare tarafindan sözlesmeye iliskin ödemeler TRT M uhasebe ve Finansman Dair esi Baskanligi nda yapilacaktir. Yüklenici tarafindan alim konusu malin, sözlesme ve ihale dokümanina uygun sekilde teslim edilmesi kosuluyla ödemelere iliskin hususlar ve ödeme zamani asagida düzenlenmistir Ödeme kosullar i ve zamani Ödemeye esas para birimi TL (Türk Lirasi), USD (Amerikan Dolari), EUR (Avro) dir Idare, Geçici Kabul Komisyonunca hazirlanan olumlu Geçici K abul raporunun Idare tarafindan onaylanmasini müteakip Yüklenicinin yazili talebi üzerine en geç 30 (Otuz) gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktir a) Teslimatin Dogr udan Depoya Olmasi Dur umunda; Teçhizatin teslimine müteakip düzenlenecek olumlu fiziksel muayene raporu neticesinde toplam malzeme ve teçhizat bedelinin %10 u olumlu fizikse muayene raporuna göre fiziksel muayene raporu tarihindeki T.C. döviz alis kuru karsiligi TL olarak, geri kalan mal bedeli ise düzenlenecek müspet i kabul raporunun Idarece onaylanmasi sonucunda fatura karsiligi, Geçici Kabul Raporu Onay tarihindeki T.C.M.B döviz alis kuru karsiligi TL olarak, ödeme evrakinin tam ve hatasiz olarak TRT Muhasebe ve Finansman Dairesi Baskanligina intikal sonra varsa tahakkuk ettirilmis cezalar da kesilmek suretiyle en geç 30 (otuz) gün içerisinde ödenecektir. b)teslimatin DDP (Delivery Duty Paid) Vasitasiyla Depoya Olmasi Durumunda Yüklenicinin Ter cihi Dogr ultusunda; 1. Teslim edilen mallar için yüklenicinin teklifinde belirtilen para birimi üzerinden akreditif açtirilmak suretiyle ödeme yapilacaktir. veya 2. Sözlesme konusu malzemenin Idare ye teslim edilmesini ipidare tarafindan kurulacak komisyon tarafindan düzenlenecek müspet geçici kabul muayenesi 7

8 12.3. Akreditif raporunun Idarece onaylanmasi sonucunda teklif mektubunda belirtilen banka hesabina Yüklenicinin teklifinde belirtilen para birimi üzerinden havale yapilmak suretiyle mal bedeli ödenecektir. (Malzemenin ithalati sirasinda ortaya çikabilecek KKDF bedeli yüklenici tarafindan ödenecektir.) Sözlesmenin yürürlüge girmesini takiben, yüklenici leh malzeme ve teçhizat bedelinin %100 (yüzde yüz) ü üzerinden gayri kabili rücu, kismi teslime müsait, teyitli ve yüklenicinin teklifinde belirtilen para birimi üzerinden bir akreditif açilacaktir. 1. Mal bedelinin %5 i, sevkiyati müteakip uygun vesaik inda, 2. Mal bedelinin %5 i, malin depoya tesliminde düzenlenecek olumlu fiziksel muayeneraporu karsiliginda, 3. Mal bedelinin %90 i, olumlu geçici kabul muayene raporunun Idarece onaylanmasini müteakip serbest birakilacaktir. Sevk evraki asagida belirtilmis olup, TRT Genel Müdürlügü adina düzenleneceklerdir. a) 4 nüsha fatura ve çeki listesi (biri orijinal), b) 4 nüsha konsimento (biri orijinal), c) 6 nüsha orijinal Serbest Bölge Islem Formu ç) 2 nüsha Ön Statü Belgesi (biri orijinal), d) 2 nüsha mensei sahadetnamesi (biri orijinal), e) 1 nüsha Sigorta poliçesi fotokopisi, f) 2 nüsha ATR dolasim belgesi (AT Ülkeleri için) (bir orijinal), g) 2 nüsha EUR-1 Belgesi (EFTA Ülkeleri için) (biri orijinal), h) Ara Denetim Muayene Raporu Sevk evraki, her parti malzemenin sevkiyatin yapilacag vasitaya yüklendigi tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde Yüklenici taraf muhabir bankaya teslim edilecektir. Ayrica, sevk evraklarinin birer suretleri sevkiyati takiben en malzemenin ilgili Gümrük Müdürlügüne gelisine kadar TRT Genel Müdürlügü inalma Dairesi Baskanligi Oran ANKARA TÜRKIYE adresine gönderilecektir. Sevk evrakinin yukarida belirtilen sekilde gönderilmemesi ve bundan dolayi Idareye geç intikal etmesi sebebiyle, gümrük idarelerine fazladan ödenecek ardiye ücreti ve buna benzer ödemelerden ve isin gecikmesinden Yüklenici sorumlu olacaktir. Malzemenin konsimentolarda, koli listelerinde, orijina fatura ve mense sahadetnamelerinde yazili olan miktarlari, cinsleri, agirliklari ve fiyatlari birbirine uygun olacak ve bu siparise ait Idarece verilen siparis numarasi evrak üzerinde gösterilecektir. Söz konusu sevk evraki içeriginde veya sevk evraki ile gönderilen malin arasinda çeliski, noksanlik veya yanlisliklarin sebep oldugu her türlü masraf ve sorumluluk Yükleniciye aittir Akr editif Teminati: Akr editif Teminati Alinmasi: Ithalat yoluyla yapilacak alimlarda yüklenici, mallarin sevkinden önce, sevk edilen malzeme ve teçhizat bedelinin %10 u oranindaki akreditif teminatini Idareye verecektir. Akr editif Teminatinin I adesi: Bu teminat, malzeme ve teçhizatin Türkiye de düzenlenecek Olumlu Geçici Kabul Raporunun onaylanmasini müteakip serbest birakilacaktir 8

9 Madde 13 - Avans verilmesi sartlari ve miktari Yükleniciye taahhüdün gerçeklestirilmesi sirasinda avans verilmeyecektir Bu madde bos birakilmistir. Madde 14 - Fiyat Farki Bu ihalede fiyat farki hesaplanmayacaktir. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle isin bitim tarihinin süre uzatimi verilmek suretiyle uzatilmasi halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkina iliskin esaslar dikkate alinarak fiyat farki hesaplanacaktir Sözlesmede yer alan fiyat farkina iliskin esas ve usullerde sözlesme imzalandiktan sonra degisiklik yapilamaz. M adde 15 - Alt yükleniciler e iliskin bilgiler ve sor umluluklar Bu iste alt yüklenici çalistirilmayacak ve islerin tamami yüklenicinin kendisi tarafindan yapilacaktir. M adde 16 - Yüklenicinin yükümlülükler i 16.1.Yüklenicinin genel yükümlülükler i Yüklenici, islere gereken özen ve ihtimami göstermeyi, sözlesme konusu mali/isi, sözlesme ve ihale dokümanlarina göre belirlenen süre, ve bedel dahilinde gerçeklestirmeyi ve olusabilecek kusurlari sözlesme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmis oldugu is ve bu ise iliskin programa uygun olarak, malin süresinde teslim ve montaji için gerekli her türlü makine, araç ve yardimci tesisleri hazirlamak, her türlü malzemeyi ve personeli saglamak zorundadir. Idarenin uyari ve talimatlarina uymamasi veya sözlesmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, Idarenin ve/veya üçüncü sahislarin bir zarara ugramasi halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir Yüklenici, isin yapimi sirasinda 4735 sayili Kanun i yürürlükteki diger kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülügünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çikan zararlar ile üçüncü kisilere çevreye veya Idare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici Bu sekilde meydana gelen zarar ve ziyanin Idarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarindan kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapilacak kesintilerin Idare alacagini karsilayamamasi durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminati ile varsa ek kesin teminati paraya çevrilmek suretiyle karsilanir. Idare lacaginin bu sekilde dahi tahsil edilemedigi durumlarda, alacak miktari genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir Yüklenici, sözlesme konusu mallarin Idareye teslimine korunmasindan sorumludur. Yüklenici, malin Idareye tesliminden önce su baskini, toprak kaymasi, firtina, yangin, hirsizlik, üçüncü kisiler tarafindan ilecek zararlar dahil olmak üzere malin zayii, kismen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda mali yenisi ile degistirmek zorundadir Yüklenici, yetkili kuruluslarca alim konusu malin piyasaya arzina ve ürün güvenligine iliskin yaptiklari düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadir Yüklenicinin montaja iliskin yükümlülükler i Montaj gerektiren mal alimlarinda; Yüklenicinin montaja iliskin yaptigi hazirliklar ve aldigi önlemlerin yeterli olup olmadigi Idarece degerlendi ilir. Yapilan hazirliklar veya alinan 9

10 önlemlerin yeterli olmadiginin tespit edilmesi durumun Yükleniciden ilave hazirliklar yapmasi veya önlemler almasi istenilir Yüklenici, montaj ve diger isler için gerekli olan tüm elektrik, su, gaz tesis ve baglantilarini kullanmasi sirasinda ortaya çikacak olasi zararlari tazminle yükümlüdür Yüklenici, montaj sirasinda ayni mekan içerisinde çalismakta olan Idare personeli ve/veya diger yüklenicilerin personeli ile uyumlu çalismak zorundadir Is programi Yüklenici personeli, teslim programinda yapilan düzenlemeye uygun olarak teslim ve montaj islemini gerçeklestirecektir. Ancak, Idarece yapilacak alimin montaj, yerinde üretim gibi durumlari da kapsayan teslim programinda bir degisiklik yapilmasi halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak is saatlerini Idarenin talebi dogrultusunda degistirecektir. Ancak, Idare tarafindan yapilan degisiklik, is programinin uzamasina sebep olmamalidir Yüklenici, bir aydan fazla süreli ve montaj gerektiren islerde her ayin bitiminde üç nüsha faaliyet raporu hazirlayarak Idareye sunacaktir. Yüklenici tarafindan raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir. Her raporda; a) Teslimi gerçeklestirilen mal miktarlari, isin asamasi ve alt yükleniciler tarafindan yapilan islerin asamalari, b) Mallarin montaji, depolanmasi, isletmeye alinmasi, egitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler, c) Tehlike yaratan olaylar, çevre olaylari dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili bilgiler, ç) Isin bitirilmesini tehlikeye sokan olaylarin ayrintilari, teslim programi ile fiili ilerlemenin karsilastirilmasi, gecikmeleri gidermek üzere alinmis veya alinacak tedbirler, d) Yüklenicinin personeli ile ilgili kayitlar, e) Varsa kalite belgeleri, test sonuçlari ve malzemelere iliskin sertifikalar, ile Idarece talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktir Güvenlik önlemler i Yüklenici; a) Isle ilgili olarak uyulmasi gereken tüm güvenlik kural rina uymak, b) Isyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenligini saglamak, c) Isyerinin ve bu is nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliginin saglanmasi için her türlü tedbiri almak, ç) Malin temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle kisilerin can ve mal güvenliginin saglanmasi amaciyla ilgili mevzuat uyarinca her türlü tedbiri almak, zorundadir Yüklenicinin bu zorunluluklara uymamasi nedeniyle Idarenin ve/veya üçüncü sahislarin bir zarara ugramasi halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir Yüklenicinin çalistir digi personele iliskin sor umluluklar i Yüklenici, isin yerine getirilmesi sirasinda yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun is ve isçi sagligi ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. 10

11 Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasina ragmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya ugrayanlarin tedavilerine iliskin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrica, personelden is basinda veya is yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatin tümü de Yüklenici tarafindan karsilanir Yüklenicinin teknik ve idari personelinden her ne sekilde olursa olsun, is basinda bulunmasina engel durumlari tespit edilenler, Idare tarafindan yapilacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafindan derhal is basindan uzaklastirilir Ihale dokümaninda Yüklenici tarafindan personel çalistirilmasi öngörülmüs ise bu personelin çalistirildigina iliskin belgeleri Idareye vermek zorundadir M allarin tasinmasi Yüklenici, is için gerekli tüm mal ve malzemenin montajindan, ambalajlanmasindan, yüklenmesinden, tasinmasindan, teslim edilmesinden, bosaltilmasindan, depolanmasindan ve korunmasindan sorumludur. Malzemelerin tasinmasi siras meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur Yüklenici malin tasinmasi sirasinda kendi personelinden dolayi yollarin, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayi gösterecektir. Bu uygun tasitlarin ve yollarin kullanilmasi esastir. Yollarin kullanimi ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alinmasi gerekiyorsa, gerekli izinler tasima isleminin baslamasindan önce Yüklenici tarafindan temin edilir. Erisim yollarinin kullanilmasi nedeniyle, ilgi i kurum ve kuruluslardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafindan karsilanir Garanti ve bakim, onarim Garanti: Yüklenici tarafindan teslim edilecek mallarin kabulünden sonra asgari 2 (Iki) yil garanti süresi olacaktir. Yüklenici bu malla ait garanti belgelerini Idare adina düzenletmek ve orijinal nüshalarini Idareye teslim etmekle mükelleftir. Alinan mallara iliskin Idare adina garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmamasi durumunda yüklenici garantiye iliskin taahhütleri içeren bir belgeyi Idareye sunmak zorundadir. Garanti kapsamindaki malzemede sözlesme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayip ve eksikliklerin garanti saglayan kisi veya kurulus tarafindan giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülügün Yüklenici tarafindan yerine getirilmemesi halinde Idare, garantinin saglanmasi için yapacagi tüm giderleri Yüklenicinin alacagindan keserek veya teminatini paraya çevirerek tahsil eder Yüklenici, malin; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve isçilik gerekse montaj hatalarindan dolayi arizalanmasi halinde isçilik masrafi, degistirilen parça bedeli ya da baska herhangi bir ad altinda hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptirmakla yükümlüdür Yüklenici, garanti süresi boyunca, malin kullanim kilavuzu veya diger dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakimini, her türlü sarf malzemesinin bedeli kendine ait olmak üzere gerçeklestirecektir Malin arizalanmasi durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir Satis sonrasi bakim, onarim ve yedek par ça temini Malin tamir süresi en fazla 45 is günüdür. Bu süre mala iliskin arizanin yükleniciye veya yetkili servise bildirildigi tarihinden baslar. Malin arizasinin 45 is günü içerisinde giderilememesi halinde yüklenici tamir sonuna kadar benzer özelliklere sahip baska bir mali Idareye tahsis eder. (Son cümle mülga: 3/7/ R.G/40. md.) 11

12 Malin Idareye teslim edildigi tarihten itibaren, kul hatalari disinda yukarida belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydiyla, bir l içerisinde; ayni arizanin 3 ten fazla tekrarlanmasi veya farkli arizalarin 6 dan fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farkli arizalarin toplaminin 9 dan fazla olmasi ve bu arizalarin maldan yararlanamama sonucunu ortaya çikarmasi durumunda, yüklenici mali degistirmekle yükümlüdür. (Ek: 3/7/ R.G/40. md.) Ancak, malin birden fazla üniteden olusmasi halinde yüklenici, sadece arizanin meydana geldigi ünite veya üniteleri degistirmekle yükümlüdür Yüklenicinin sözlesmede hüküm altina alinmis olmasina gmen; bakim ve onarim yükümlülügünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle malda olusacak zarar ve hasarlarin giderilmesinden Yüklenici sorumludur. Yüklenicinin bakim ve onarim yükümlülügünü tam veya zamaninda yerine getirmemesi sebebiyle malin onarimi imkansiz hale gelmisse ve bu durum garanti kapsami disinda ise Yüklenici, malin aynisini ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktir Garanti süresi sonrasi yedek parça temininde malzeme ile gerektigi takdirde bakim ve onarim ile ilgili ödeme idarece yapilacaktir. Madde 17 - Egitim Bu madde bos birakilmistir. M adde 18 - Alim konusu mala iliskin dokümantasyon Yüklenici, alim konusu mala iliskin bakim talimatlari, bakim prosedürleri, yeni parçalarin montaji için gerekli montaj bilgilerini içeren teknik ve/veya kullanici kilavuzunu Idareye sunmak zorundadir Bu madde bos birakilmistir. Madde 19 - Yeni model Sözlesme konusu malin özelligi geregi yeni tasarlanan üretilen modeline dönüstürülme imkaninin mevcut olmasi halinde; mevcut teknik sartnameye uygun olmasi, bu degisiklik sebebiyle fiyat farki veya ek bir maliyet talep edilmemesi ve Idare ile Yüklenicinin mutabakati halinde, alim konusu mal yeni tasarlanan veya üretilen modeli ile degistirilebilir. Madde 20 - Ambalajlama Sözlesme konusu mal, teknik sartnamesinde aksi kararlastirilmadigi durumlarda, orijinal ambalajinda teslim edilecektir Malin uygun sekilde ambalajlanmamasi nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafindan karsilanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir. Madde 21 - Reklam yasagi Yüklenici, Idare tarafindan yazili olarak izin verilmedigi sürece, temin ettigi mal ile ilgili olarak Idarenin adini brosür veya herhangi bir itim vasitasinda kullanamaz, ilan edemez. Madde 22 - Fikri ve sinai mülkiyet haklari Yüklenici, Sözlesme hükümlerine göre saglayacagi mal ve montaj sistemler ile bunlarin herhangi bir parçasina ait marka, patent, endüstriyel ve faydali model hak bedellerini ödeyecektir Yüklenici üstlendigi yükümlülükleri yerine getirmesi s inda veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri geregince koruma altina alinmis fikri ve/veya sinai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda 12

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU İdari Şartname İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2013/15933 HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 8259 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4735 Kabul Tarihi : 5.1.2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Düstur : Tertip :5 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen CENAZE ARACI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Açık ihale usulü ile ihale edilen CENAZE ARACI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İHALESİ YAPILACAK İŞİN ADI : CENAZE ARACI ALIMI İKN. : 2010/ 543822 YERİ :Bandırma Belediyesi TARİHİ :23/11/2010 SAATI:14.00 İHALE Y. :Bandırma Belediyesi Encümen salonu DİZİ PUSULASI a)idari Şartname,

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5 Açık ihale usulü ile ihale edilen Akaryakıt Ürünleri Motorin Euro Dizel, Fuel Oil 5 mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir ÖZOK Sokak No:8 Balgat/ANKARA

Detaylı

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi 1366.Sokak No:3 Balgat/ANKARA adresinde

Detaylı

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul BOTAŞ İKMAL YÖNETMELİĞİ PAZARLIK USULÜ TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE 4 ADET BOT MAL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı