NAK L EN YAYI N K AMERA SI STEM L ERI, LENS, TASI YI CI SI STEM L ER VE AK SESUARL ARI ALI M I NA I LI SKI N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NAK L EN YAYI N K AMERA SI STEM L ERI, LENS, TASI YI CI SI STEM L ER VE AK SESUARL ARI ALI M I NA I LI SKI N"

Transkript

1 NAK L EN YAYI N K AMERA SI STEM L ERI, LENS, TASI YI CI SI STEM L ER VE AK SESUARL ARI ALI M I NA I LI SKI N M adde 1- M adde 2- M adde 3- M adde 4- M adde 5- M adde 6- M adde 7- M adde 8- M adde 9- M adde 10 M adde 11- M adde 12- M adde 13- M adde 14- M adde 15- M adde 16- M adde 17- M adde 18- M adde 19- M adde 20- M adde 21- M adde 22- M adde 23- M adde 24- M adde 25- M adde 26- M adde 27- M adde 28- M adde 29- M adde 30- M adde 31- M adde 32- M adde 33- M adde 34- M adde 35- M adde 36- M adde 37- M adde 38 M adde 39- M adde 40- M adde 41- BI RI M FI YAT M AL AL I M I SÖZL ESM E TASARI SI (4734) I ÇI NDEK IL ER Sözlesmenin Taraflari Taraflara Iliskin Bilgiler Sözlesmenin Dili Tanimlar Sözlesme Konusu Isin/Alimin Tanimi Sözlesmenin Türü ve Bedeli Sözlesme Bedeline Dahil Giderler Sözlesmenin Ekleri Sözlesmenin Süresi - Malin/Isin Teslim Alma Sekil ve Sartlari ile Teslim Programi Teminata Iliskin Hükümler Ödeme Yeri ve Sartlari Avans Verilmesi, Sartlari ve Miktari Fiyat Farki Alt Yüklenicilere Iliskin Bilgiler ve Sorumluluklar Yüklenicinin Yükümlülükleri Egitim Alim Konusu Mala Iliskin Dokümantasyon Yeni Model Ambalajlama Reklam Yasagi Fikri ve Sinai Mülkiyet Haklari Sözlesmede Degisiklik Yapilmasi Sözlesme Kapsaminda Yaptirilabilecek Ilave Isler, Is Eksilisi ve Isin Tasfiyesi Süre Uzatimi Verilebilecek Haller ve Sartlari Sigorta Idarenin Yükümlülükleri Bildirimler, Olurlar, Onaylar, Belgeler ve Tespitler Yüklenicinin Vekili Denetim, Muayene ve Kabul Islemleri Ödeme Belgelerinin Düzenlenmesi Sözlesmenin Devir Sartlari Sözlesme ve Eklerine Uymayan Isler Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Kesintiler ile Sözlesmenin Feshi Sözlesmenin Feshi ve Isin Tasfiyesi Fesih Tarihinin Belirlenmesi Fesih Halinde Yapilacak Islemler - Sözlesmenin Feshi Halinde Yüklenicinin Mallarinin Tahliyesi Yüklenicinin Ölümü, Iflasi, Agir Hastaligi, Tutuklulugu veya Mahkumiyeti Kabulden Sonraki Hata ve Ayiplardan Sorumluluk Yüklenicinin Ceza Sorumlulugu 1

2 M adde 42- Anlasmazliklarin Çözümü M adde 43- Hüküm Bulunmayan Haller M adde 44- Diger Hususlar M adde 45- Yürürlük M adde 46- Sözlesmenin Imzalanmasi 2

3 NAK L EN YAYI N K AMERA SI STEM L ERI, L ENS, TASI YI CI SI STEM L ER VE AK SESUARL ARI ALI M I NA I LI SKI N BI RI M FI YAT M AL AL I M I SÖZL ESM E TASARI SI (4734) Ihale K ayit Numarasi : Madde 1 - Sözlesmenin taraflari 1.1. Bu sözlesme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon K urumu (bundan sonra Idare olarak anilacaktir) ile diger tarafta... (bundan sonra Yüklenici olarak anilacaktir) arasinda asagida yazili sartlar dahilinde akdedilmistir. Madde 2 - Taraflar a iliskin bilgiler 2.1. I darenin a)adi: Tür kiye Radyo-Televizyon K ur umu Genel M üdür lügü b) Adresi : TRT Sitesi Tur an Günes Bulvar i Or an/ank ARA c) Telefon numarasi: (312) ç) Faks numarasi: (312) d) Elektronik posta adresi (varsa): Yüklenicinin a) Adi ve soyadi/ticaret unvani: b) T.C. Kimlik No:. c) Vergi Kimlik No: ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:.. d) Telefon numarasi:. e) Bildirime esas faks numarasi:... f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) : 2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmislerdir. Adres degisiklikleri usulüne uygun sekilde karsi tarafa teblig edilmedikçe en son bildirilen adrese yapilacak teblig ilgili tarafa yapilmis sayilir Taraflar, yazili tebligati daha sonra süresi içinde ya elektronik posta gibi diger yollarla da bildirim yapabilirler. Madde 3 - Sözlesmenin dili 3.1. Sözlesme Türkçe olarak hazirlanmistir. Madde 4 - Tanimlar kaydiyla, kurye, faks veya 4.1. Bu Sözlesmenin uygulanmasinda; 4734 sayili Kamu Ihale 4735 sayili Kamu Ihale Sözlesmeleri Kanunu, Mal Alimi Ihaleleri Uygulama Yönetmeligi ile Mal Alimlari Denetim Muayene ve Kabul Islemlerine Dair Yönetmelik v ihale dokümaninda yer alan tanimlar geçerlidir. 3

4 M adde 5 - Sözlesmenin konusu isin/alimin tanimi 5.1. Sözlesmenin konusu; Idarenin ihtiyaci olan ve asagida miktari belirtilen ve teknik özellikleri teknik sartnamede düzenlenen Naklen Yayin K amera Sistemleri, L ens, Tasiyici Sistemler ve Aksesuarlari Aliminin ihale dokümani ile bu sözlesmede belirlenen sartlar dahilinde Yüklenici tarafindan temini ve Idareye teslimi isidir Sözlesme kapsaminda alimi yapilacak [mal / mallarin] miktari: Sözlesme kapsaminda alimi yapilacak mallarin miktari Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilmistir Bu Sözlesme ile temin edilecek mallar, sözlesme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir. Madde 6 - Sözlesmenin türü ve bedeli 6.1. Bu sözlesme birim fiyat sözlesme olup, Idarece hazirlanmis cetvelde yer alan her bir is kaleminin miktari ile bu is kalemleri için Yüklenici tarafindan teklif edilen birim fiyatlarin çarpimi sonucu bulunan tutarlarin toplami olan... (rakam ve yaziyla) bedel üzerinden akdedilmistir. Alinan mallarin ve yapilan islerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettigi ve sözlesme bedelinin tespitinde kullanilan birim fiyatlar esas alinir. Madde 7 - Sözlesme bedeline dahil giderler 7.1. Sözlesme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar Taahhüdün yerine getirilmesine iliskin ulasim, sigorta, gümrük, ardiye, ordino, banka giderleri, ambalajlama, yükleme, nakliye, gümrükten idare depolarina kadar olan tüm masraflar, akit pulu, karar pulu, sözlesme pulu, vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile akreditif açilacaksa, akreditif tesisi, teyidi ve ödenmesiyle ilgili olarak yapilacak tüm masraflar, mense sahadetnamesi tasdik masraflari ile muhabir banka komisyon ve masraflari, vesaik masraflari ve benzeri giderler sözlesme bedeline dahildir. (Ihale konusu mal, yatirim tesvik belgesi kapsamina aldirilacak olup, yatirim tesviki kapsamina aldirilmasi halinde KDV den muaf olacagindan ödemeye esas faturalar KDV siz tanzim edilecektir.) Ilgili mevzuati uyarinca hesaplanacak Katma Deger Verg olmayip Idare tarafindan yükleniciye ödenecektir Sözlesme bedeline dahil olan diger gider ler sözlesme bedeline dahil Taahhüdün yerine getirilmesine iliskin ulasim, sigorta, gümrük, ardiye, ordino, banka giderleri, ambalajlama, yükleme, nakliye, gümrükten idare depolarina kadar olan tüm masraflar ile akreditif açilacaksa, akreditif tesisi, teyidi ve ilgili olarak yapilacak tüm masraflar, mense sahadetnamesi tasdik masraflari ve ile muhabir banka komisyon ve masraflari, vesaik masraflari ve benzeri giderler sözlesme bedeline dahildir. Teslime kadar ihale konusu malla ilgili bütün vergi, resim, harç ve tüm masraflar sözlesme bedeline dahildir. Madde 8 - Sözlesmenin ekleri 8.1. Ihale dokümani, bu sözlesmenin eki ve ayrilmaz parçasi olup Idareyi ve Yükleniciyi baglar. Ancak, sözlesme hükümleri ile ihale dokümanini olusturan belgelerdeki hükümler 4

5 arasinda çeliski veya farkliliklar olmasi halinde ihale dokümaninda yer alan hükümler esas alinir Ihale dokümanini olusturan belgeler arasindaki öncelik ralamasi asagidaki gibidir: 1) Idari sartname 2) Teknik sartname 3) Sözlesme tasarisi 4) Yazili açiklamalar 5) Birim Fiyat Teklif Cetveli 8.3. Yukaridaki belgelerin zeyilnameleri, ait olduklari dokümanin öncelik sirasina sahiptir. Madde 9 - Sözlesmenin süresi 9.1. Sözlesmenin süresi, ise baslama tarihinden itibaren günüdür. Madde 10 - M alin/isin teslim alma sekil ve sartlari ile teslim programi M alin teslim edilme/isin yapilma yer i veya yer ler i 1095 (Bindoksanbes) takvim Yüklenicinin teklif sekline (Dogrudan Depo Teslimi veya DDP vasitasiyla Depo Teslimi) bagli olarak her iki halde de sözlesme konusu mal; TRT Genel M üdürlügü Satinalma Dairesi Baskanligi Ambar ve Stok K ontrol M üdürlügü TRT Sitesi ORAN/ANK ARA adresine teslim edilecektir Ise baslama tar ihi Dogrudan Depo Teslimi seklindeki alimlarda, sözlesmenin imzalanmasini müteakip idare tarafindan yüklenicinin kendisine veya tebligat in gösterdigi adrese yapilacak ise baslama talimatinin tebliginden itibaren ise baslanacaktir Akreditif açtirilmak suretiyle ödemesi yapilacak DDP vasitasiyla Depo Teslimi seklindeki alimlarda, akreditifin lehtar firmaya tebli ihinden itibaren ise baslanacaktir Teslim programi ve teslim tarihi Mal teslimati 90 (doksan) takvim günü içerisinde ve tek parti halinde yapilacaktir. DDP Vasitasiyla Depo Teslimi seklindeki alimda Gümrük leri Yüklenici tarafindan yapilacaktir. Ancak, Yüklenicinin talebi ve Idarenin uygun görmesi halinde; gümrük ve ilgili diger islemler Idare tarafindan yapilabilecektir. Bu takdirde, teslimi yapilacak olan malin Istanbul/Ankara Gümrük Müdürlükleri veya Istanbul Serbest Bölge Gümrük Müdürlükleri ne sevk edilmis olmasi gerekmektedir. Gümrük islemlerinin Idare tarafindan yapilmasi halinde; Yüklenici, gümrük islemleri ile ilgili olarak yapilabilecek muhtemel masraflar [TSE, DTS, ÖTV, Kültür Bakanlig Fonu, Gümrük ve Damga Vergisi, Ardiye ve Ordino ücreti, resim, harç, her türlü ulasim gideri, gümrük komisyon masrafi (CIF bedel üzerinden EURO ya kadar olan kisim için %0,5, üzeri içinse %0,3)] ile gümrük islemleri için görevlendirilecek Kurum personelinin konaklama, yol, harcirah vb. masraflarina karsilik olarak Idarece bildirilecek tutardaki avans bedelini, ilgili bankanin ithal evraklarini Idareye ulastirmasindan ve ithalat masraflarinin yaklasik olarak belirlenerek yükleniciye faks ile bild ilmesinden bir isgünü sonra Idarenin banka hesabina veya veznesine yatiracaktir. Söz konusu avansin tespit edilmesi için (Serbest 5

6 Bölge alimlari hariç) yüklenicinin ithalat konusu malin G.T.I.P numarasini Idareye bildirmesi gerekmektedir. Istenilen avansin yeterli gelmemesi hal ilave bedel talep edilecektir. Idare gümrük islemlerini müteakip yapmis oldugu masraflari bir liste halinde Yükleniciye bildirilecek ve varsa avans aldigi miktardan kalanini Yükleniciye iade edecektir. Gümrük islemlerinin Idare tarafindan yapilmasi halinde Yüklenici, gümrük islemlerinin tamamlanmasindan sonra, ithalati yapilan mali Gümrük sahasinda teslim alarak, teslimat adresine sevk edecektir. Yüklenici, teçhizatin teslim yerine kadar tasinmasi ve gümrük formalitelerinin yerine getirilmesi ile ilgili riziko ve giderlerden sorumludur. DDP vasitasiyla Depo Teslimi alimlarda gümrükleme isleminin Yüklenici tarafindan yapilmasi halinde, gümrükleme sirasinda olusabilecek KDV Yüklenici tarafindan ödenecek ve gümrük islemlerinin bitmesini müteakip KDV bedelini gösterir Gümrük Giris Beyannamesi ibraz edilmek suretiyle Idareden talep edi ktir. Gümrükleme isleminin Idare tarafindan yapilmasi halinde ise gümrükleme sirasinda olusabilecek KDV dogrudan Idare tarafindan ödenecektir Teslim pr ogr aminda degisiklik Yüklenici, Idarece onaylanmis teslim programina uymak dir. Ancak zorunlu hallerde Idarenin uygun görüsü ile teslim programinda iklik yapilabilir. Idarece onaylanan bir süre uzatimi bulundugu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebligi tarihinden baslamak üzere bes is günü içinde yeni duruma göre bir teslim programi düzenlemek zorundadir. M adde 11 - Teminata iliskin hükümler K esin teminatin miktari ve süresi: Yüklenici... [Teminat tutari rakam ve yazi ile yazilacaktir.] teminat olarak vermistir Kesin teminat mektubunun süresi../../. tarihine kadardir. Bu sözlesme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatimi verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatilan süre kadar yenilenir Ek kesin teminat: Sözlesmenin 14/1 fikrasinda öngörüldügü sekilde fiyat farki ödenmesinin söz konusu olmasi halinde, fiyat farki olarak ödenecek bedelin % 6 si, is artisi olmasi halinde artis tutarinin %6 si oraninda teminat olarak kabul edilen degerler üzerinden ek kesin teminat alinir. Fiyat farki olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktari, hakedislerden kesinti yapilmak suretiyle de karsilanabilir Ek kesin teminatin, teminat mektubu olmasi halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz Yüklenici tarafindan verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayili Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen degerlerle degistirilebilir K esin teminat ve ek kesin teminatin geri verilmesi: Taahhüdün, sözlesme ve ihale dokümani hükümlerine uygun olarak yerine getirildigi ve Yüklenicinin bu isten dolayi Idareye herhangi bir borcunun olmadigi tespit edildikten sonra sözlesmenin konusunun piyasadan hazir halde alinip satilan mal alimi olmasi ve bir 6

7 garanti süresinin öngörülmesi halinde yarisi, garanti dolduktan sonra kalani, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamami, Yükleniciye iade edilir Yüklenicinin sözlesme konusu is nedeniyle Idareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlari ile ücret ve ücret sayilan ödemelerden yapilan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksizin kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarina karsilik mahsup edilir, varsa kalani yükleniciye iade edilir Yukaridaki hükümlere göre mahsup islemi yapilmasina gerek bulunmayan hallerde; alim konusu malin veya mallarin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yil içinde Idarenin yazili uyarisina ragmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektuplari hükümsüz kalir ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu disindaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir Her ne suretle olursa olsun, Idarece alinan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 12 - Ödeme yeri ve sartlari Ödeme yeri Idare tarafindan sözlesmeye iliskin ödemeler TRT M uhasebe ve Finansman Dair esi Baskanligi nda yapilacaktir. Yüklenici tarafindan alim konusu malin, sözlesme ve ihale dokümanina uygun sekilde teslim edilmesi kosuluyla ödemelere iliskin hususlar ve ödeme zamani asagida düzenlenmistir Ödeme kosullar i ve zamani Ödemeye esas para birimi TL (Türk Lirasi), USD (Amerikan Dolari), EUR (Avro) dir Idare, Geçici Kabul Komisyonunca hazirlanan olumlu Geçici K abul raporunun Idare tarafindan onaylanmasini müteakip Yüklenicinin yazili talebi üzerine en geç 30 (Otuz) gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktir a) Teslimatin Dogr udan Depoya Olmasi Dur umunda; Teçhizatin teslimine müteakip düzenlenecek olumlu fiziksel muayene raporu neticesinde toplam malzeme ve teçhizat bedelinin %10 u olumlu fizikse muayene raporuna göre fiziksel muayene raporu tarihindeki T.C. döviz alis kuru karsiligi TL olarak, geri kalan mal bedeli ise düzenlenecek müspet i kabul raporunun Idarece onaylanmasi sonucunda fatura karsiligi, Geçici Kabul Raporu Onay tarihindeki T.C.M.B döviz alis kuru karsiligi TL olarak, ödeme evrakinin tam ve hatasiz olarak TRT Muhasebe ve Finansman Dairesi Baskanligina intikal sonra varsa tahakkuk ettirilmis cezalar da kesilmek suretiyle en geç 30 (otuz) gün içerisinde ödenecektir. b)teslimatin DDP (Delivery Duty Paid) Vasitasiyla Depoya Olmasi Durumunda Yüklenicinin Ter cihi Dogr ultusunda; 1. Teslim edilen mallar için yüklenicinin teklifinde belirtilen para birimi üzerinden akreditif açtirilmak suretiyle ödeme yapilacaktir. veya 2. Sözlesme konusu malzemenin Idare ye teslim edilmesini ipidare tarafindan kurulacak komisyon tarafindan düzenlenecek müspet geçici kabul muayenesi 7

8 12.3. Akreditif raporunun Idarece onaylanmasi sonucunda teklif mektubunda belirtilen banka hesabina Yüklenicinin teklifinde belirtilen para birimi üzerinden havale yapilmak suretiyle mal bedeli ödenecektir. (Malzemenin ithalati sirasinda ortaya çikabilecek KKDF bedeli yüklenici tarafindan ödenecektir.) Sözlesmenin yürürlüge girmesini takiben, yüklenici leh malzeme ve teçhizat bedelinin %100 (yüzde yüz) ü üzerinden gayri kabili rücu, kismi teslime müsait, teyitli ve yüklenicinin teklifinde belirtilen para birimi üzerinden bir akreditif açilacaktir. 1. Mal bedelinin %5 i, sevkiyati müteakip uygun vesaik inda, 2. Mal bedelinin %5 i, malin depoya tesliminde düzenlenecek olumlu fiziksel muayeneraporu karsiliginda, 3. Mal bedelinin %90 i, olumlu geçici kabul muayene raporunun Idarece onaylanmasini müteakip serbest birakilacaktir. Sevk evraki asagida belirtilmis olup, TRT Genel Müdürlügü adina düzenleneceklerdir. a) 4 nüsha fatura ve çeki listesi (biri orijinal), b) 4 nüsha konsimento (biri orijinal), c) 6 nüsha orijinal Serbest Bölge Islem Formu ç) 2 nüsha Ön Statü Belgesi (biri orijinal), d) 2 nüsha mensei sahadetnamesi (biri orijinal), e) 1 nüsha Sigorta poliçesi fotokopisi, f) 2 nüsha ATR dolasim belgesi (AT Ülkeleri için) (bir orijinal), g) 2 nüsha EUR-1 Belgesi (EFTA Ülkeleri için) (biri orijinal), h) Ara Denetim Muayene Raporu Sevk evraki, her parti malzemenin sevkiyatin yapilacag vasitaya yüklendigi tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde Yüklenici taraf muhabir bankaya teslim edilecektir. Ayrica, sevk evraklarinin birer suretleri sevkiyati takiben en malzemenin ilgili Gümrük Müdürlügüne gelisine kadar TRT Genel Müdürlügü inalma Dairesi Baskanligi Oran ANKARA TÜRKIYE adresine gönderilecektir. Sevk evrakinin yukarida belirtilen sekilde gönderilmemesi ve bundan dolayi Idareye geç intikal etmesi sebebiyle, gümrük idarelerine fazladan ödenecek ardiye ücreti ve buna benzer ödemelerden ve isin gecikmesinden Yüklenici sorumlu olacaktir. Malzemenin konsimentolarda, koli listelerinde, orijina fatura ve mense sahadetnamelerinde yazili olan miktarlari, cinsleri, agirliklari ve fiyatlari birbirine uygun olacak ve bu siparise ait Idarece verilen siparis numarasi evrak üzerinde gösterilecektir. Söz konusu sevk evraki içeriginde veya sevk evraki ile gönderilen malin arasinda çeliski, noksanlik veya yanlisliklarin sebep oldugu her türlü masraf ve sorumluluk Yükleniciye aittir Akr editif Teminati: Akr editif Teminati Alinmasi: Ithalat yoluyla yapilacak alimlarda yüklenici, mallarin sevkinden önce, sevk edilen malzeme ve teçhizat bedelinin %10 u oranindaki akreditif teminatini Idareye verecektir. Akr editif Teminatinin I adesi: Bu teminat, malzeme ve teçhizatin Türkiye de düzenlenecek Olumlu Geçici Kabul Raporunun onaylanmasini müteakip serbest birakilacaktir 8

9 Madde 13 - Avans verilmesi sartlari ve miktari Yükleniciye taahhüdün gerçeklestirilmesi sirasinda avans verilmeyecektir Bu madde bos birakilmistir. Madde 14 - Fiyat Farki Bu ihalede fiyat farki hesaplanmayacaktir. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle isin bitim tarihinin süre uzatimi verilmek suretiyle uzatilmasi halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkina iliskin esaslar dikkate alinarak fiyat farki hesaplanacaktir Sözlesmede yer alan fiyat farkina iliskin esas ve usullerde sözlesme imzalandiktan sonra degisiklik yapilamaz. M adde 15 - Alt yükleniciler e iliskin bilgiler ve sor umluluklar Bu iste alt yüklenici çalistirilmayacak ve islerin tamami yüklenicinin kendisi tarafindan yapilacaktir. M adde 16 - Yüklenicinin yükümlülükler i 16.1.Yüklenicinin genel yükümlülükler i Yüklenici, islere gereken özen ve ihtimami göstermeyi, sözlesme konusu mali/isi, sözlesme ve ihale dokümanlarina göre belirlenen süre, ve bedel dahilinde gerçeklestirmeyi ve olusabilecek kusurlari sözlesme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmis oldugu is ve bu ise iliskin programa uygun olarak, malin süresinde teslim ve montaji için gerekli her türlü makine, araç ve yardimci tesisleri hazirlamak, her türlü malzemeyi ve personeli saglamak zorundadir. Idarenin uyari ve talimatlarina uymamasi veya sözlesmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, Idarenin ve/veya üçüncü sahislarin bir zarara ugramasi halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir Yüklenici, isin yapimi sirasinda 4735 sayili Kanun i yürürlükteki diger kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülügünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çikan zararlar ile üçüncü kisilere çevreye veya Idare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici Bu sekilde meydana gelen zarar ve ziyanin Idarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarindan kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapilacak kesintilerin Idare alacagini karsilayamamasi durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminati ile varsa ek kesin teminati paraya çevrilmek suretiyle karsilanir. Idare lacaginin bu sekilde dahi tahsil edilemedigi durumlarda, alacak miktari genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir Yüklenici, sözlesme konusu mallarin Idareye teslimine korunmasindan sorumludur. Yüklenici, malin Idareye tesliminden önce su baskini, toprak kaymasi, firtina, yangin, hirsizlik, üçüncü kisiler tarafindan ilecek zararlar dahil olmak üzere malin zayii, kismen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda mali yenisi ile degistirmek zorundadir Yüklenici, yetkili kuruluslarca alim konusu malin piyasaya arzina ve ürün güvenligine iliskin yaptiklari düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadir Yüklenicinin montaja iliskin yükümlülükler i Montaj gerektiren mal alimlarinda; Yüklenicinin montaja iliskin yaptigi hazirliklar ve aldigi önlemlerin yeterli olup olmadigi Idarece degerlendi ilir. Yapilan hazirliklar veya alinan 9

10 önlemlerin yeterli olmadiginin tespit edilmesi durumun Yükleniciden ilave hazirliklar yapmasi veya önlemler almasi istenilir Yüklenici, montaj ve diger isler için gerekli olan tüm elektrik, su, gaz tesis ve baglantilarini kullanmasi sirasinda ortaya çikacak olasi zararlari tazminle yükümlüdür Yüklenici, montaj sirasinda ayni mekan içerisinde çalismakta olan Idare personeli ve/veya diger yüklenicilerin personeli ile uyumlu çalismak zorundadir Is programi Yüklenici personeli, teslim programinda yapilan düzenlemeye uygun olarak teslim ve montaj islemini gerçeklestirecektir. Ancak, Idarece yapilacak alimin montaj, yerinde üretim gibi durumlari da kapsayan teslim programinda bir degisiklik yapilmasi halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak is saatlerini Idarenin talebi dogrultusunda degistirecektir. Ancak, Idare tarafindan yapilan degisiklik, is programinin uzamasina sebep olmamalidir Yüklenici, bir aydan fazla süreli ve montaj gerektiren islerde her ayin bitiminde üç nüsha faaliyet raporu hazirlayarak Idareye sunacaktir. Yüklenici tarafindan raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir. Her raporda; a) Teslimi gerçeklestirilen mal miktarlari, isin asamasi ve alt yükleniciler tarafindan yapilan islerin asamalari, b) Mallarin montaji, depolanmasi, isletmeye alinmasi, egitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler, c) Tehlike yaratan olaylar, çevre olaylari dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili bilgiler, ç) Isin bitirilmesini tehlikeye sokan olaylarin ayrintilari, teslim programi ile fiili ilerlemenin karsilastirilmasi, gecikmeleri gidermek üzere alinmis veya alinacak tedbirler, d) Yüklenicinin personeli ile ilgili kayitlar, e) Varsa kalite belgeleri, test sonuçlari ve malzemelere iliskin sertifikalar, ile Idarece talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktir Güvenlik önlemler i Yüklenici; a) Isle ilgili olarak uyulmasi gereken tüm güvenlik kural rina uymak, b) Isyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenligini saglamak, c) Isyerinin ve bu is nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliginin saglanmasi için her türlü tedbiri almak, ç) Malin temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle kisilerin can ve mal güvenliginin saglanmasi amaciyla ilgili mevzuat uyarinca her türlü tedbiri almak, zorundadir Yüklenicinin bu zorunluluklara uymamasi nedeniyle Idarenin ve/veya üçüncü sahislarin bir zarara ugramasi halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir Yüklenicinin çalistir digi personele iliskin sor umluluklar i Yüklenici, isin yerine getirilmesi sirasinda yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun is ve isçi sagligi ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. 10

11 Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasina ragmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya ugrayanlarin tedavilerine iliskin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrica, personelden is basinda veya is yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatin tümü de Yüklenici tarafindan karsilanir Yüklenicinin teknik ve idari personelinden her ne sekilde olursa olsun, is basinda bulunmasina engel durumlari tespit edilenler, Idare tarafindan yapilacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafindan derhal is basindan uzaklastirilir Ihale dokümaninda Yüklenici tarafindan personel çalistirilmasi öngörülmüs ise bu personelin çalistirildigina iliskin belgeleri Idareye vermek zorundadir M allarin tasinmasi Yüklenici, is için gerekli tüm mal ve malzemenin montajindan, ambalajlanmasindan, yüklenmesinden, tasinmasindan, teslim edilmesinden, bosaltilmasindan, depolanmasindan ve korunmasindan sorumludur. Malzemelerin tasinmasi siras meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur Yüklenici malin tasinmasi sirasinda kendi personelinden dolayi yollarin, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayi gösterecektir. Bu uygun tasitlarin ve yollarin kullanilmasi esastir. Yollarin kullanimi ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alinmasi gerekiyorsa, gerekli izinler tasima isleminin baslamasindan önce Yüklenici tarafindan temin edilir. Erisim yollarinin kullanilmasi nedeniyle, ilgi i kurum ve kuruluslardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafindan karsilanir Garanti ve bakim, onarim Garanti: Yüklenici tarafindan teslim edilecek mallarin kabulünden sonra asgari 2 (Iki) yil garanti süresi olacaktir. Yüklenici bu malla ait garanti belgelerini Idare adina düzenletmek ve orijinal nüshalarini Idareye teslim etmekle mükelleftir. Alinan mallara iliskin Idare adina garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmamasi durumunda yüklenici garantiye iliskin taahhütleri içeren bir belgeyi Idareye sunmak zorundadir. Garanti kapsamindaki malzemede sözlesme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayip ve eksikliklerin garanti saglayan kisi veya kurulus tarafindan giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülügün Yüklenici tarafindan yerine getirilmemesi halinde Idare, garantinin saglanmasi için yapacagi tüm giderleri Yüklenicinin alacagindan keserek veya teminatini paraya çevirerek tahsil eder Yüklenici, malin; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve isçilik gerekse montaj hatalarindan dolayi arizalanmasi halinde isçilik masrafi, degistirilen parça bedeli ya da baska herhangi bir ad altinda hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptirmakla yükümlüdür Yüklenici, garanti süresi boyunca, malin kullanim kilavuzu veya diger dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakimini, her türlü sarf malzemesinin bedeli kendine ait olmak üzere gerçeklestirecektir Malin arizalanmasi durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir Satis sonrasi bakim, onarim ve yedek par ça temini Malin tamir süresi en fazla 45 is günüdür. Bu süre mala iliskin arizanin yükleniciye veya yetkili servise bildirildigi tarihinden baslar. Malin arizasinin 45 is günü içerisinde giderilememesi halinde yüklenici tamir sonuna kadar benzer özelliklere sahip baska bir mali Idareye tahsis eder. (Son cümle mülga: 3/7/ R.G/40. md.) 11

12 Malin Idareye teslim edildigi tarihten itibaren, kul hatalari disinda yukarida belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydiyla, bir l içerisinde; ayni arizanin 3 ten fazla tekrarlanmasi veya farkli arizalarin 6 dan fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farkli arizalarin toplaminin 9 dan fazla olmasi ve bu arizalarin maldan yararlanamama sonucunu ortaya çikarmasi durumunda, yüklenici mali degistirmekle yükümlüdür. (Ek: 3/7/ R.G/40. md.) Ancak, malin birden fazla üniteden olusmasi halinde yüklenici, sadece arizanin meydana geldigi ünite veya üniteleri degistirmekle yükümlüdür Yüklenicinin sözlesmede hüküm altina alinmis olmasina gmen; bakim ve onarim yükümlülügünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle malda olusacak zarar ve hasarlarin giderilmesinden Yüklenici sorumludur. Yüklenicinin bakim ve onarim yükümlülügünü tam veya zamaninda yerine getirmemesi sebebiyle malin onarimi imkansiz hale gelmisse ve bu durum garanti kapsami disinda ise Yüklenici, malin aynisini ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktir Garanti süresi sonrasi yedek parça temininde malzeme ile gerektigi takdirde bakim ve onarim ile ilgili ödeme idarece yapilacaktir. Madde 17 - Egitim Bu madde bos birakilmistir. M adde 18 - Alim konusu mala iliskin dokümantasyon Yüklenici, alim konusu mala iliskin bakim talimatlari, bakim prosedürleri, yeni parçalarin montaji için gerekli montaj bilgilerini içeren teknik ve/veya kullanici kilavuzunu Idareye sunmak zorundadir Bu madde bos birakilmistir. Madde 19 - Yeni model Sözlesme konusu malin özelligi geregi yeni tasarlanan üretilen modeline dönüstürülme imkaninin mevcut olmasi halinde; mevcut teknik sartnameye uygun olmasi, bu degisiklik sebebiyle fiyat farki veya ek bir maliyet talep edilmemesi ve Idare ile Yüklenicinin mutabakati halinde, alim konusu mal yeni tasarlanan veya üretilen modeli ile degistirilebilir. Madde 20 - Ambalajlama Sözlesme konusu mal, teknik sartnamesinde aksi kararlastirilmadigi durumlarda, orijinal ambalajinda teslim edilecektir Malin uygun sekilde ambalajlanmamasi nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafindan karsilanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir. Madde 21 - Reklam yasagi Yüklenici, Idare tarafindan yazili olarak izin verilmedigi sürece, temin ettigi mal ile ilgili olarak Idarenin adini brosür veya herhangi bir itim vasitasinda kullanamaz, ilan edemez. Madde 22 - Fikri ve sinai mülkiyet haklari Yüklenici, Sözlesme hükümlerine göre saglayacagi mal ve montaj sistemler ile bunlarin herhangi bir parçasina ait marka, patent, endüstriyel ve faydali model hak bedellerini ödeyecektir Yüklenici üstlendigi yükümlülükleri yerine getirmesi s inda veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri geregince koruma altina alinmis fikri ve/veya sinai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda 12

13 Idareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna ragmen Idare hukuksal bir yaptirimla karsi karsiya kalirsa, diger haklari sakli kalmak kaydiyla Yükleniciye rücu eder. Idarenin talebi üzerine Yüklenici, sözlesme imzalanmadan önce, üstlenecegi hizmetin fikri ve sinai mülkiyet konusu olup olmadigini, eger bu kapsamda ise konuya il in kendisine ve üçüncü kisilere ait hak ve yükümlülükleri, Idareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadir Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sinai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki haklarin lisanslarini Idare adina temin edecektir Sözlesme konusu malin Idare tarafindan gelistirilmis yeni bir patent, tasarim, bulus, faydali model ve benzeri kapsamda olmasi halinde Yüklenici, bu fikri ve sinai haklara tecavüz etmeyecegini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayali olarak herhangi bir sinai mülkiyet iddiasinda bulunmayacagini kabul ve taahhüt eder Bu madde bos birakilmistir. M adde 23 - Sözlesmede degisiklik yapilmasi Sözlesme imzalandiktan sonra, sözlesme bedelinin asilmamasi ve Idare ile yüklenicinin karsilikli olarak anlasmasi kaydiyla, asagida belirtil hususlarda sözlesme hükümlerinde degisiklik yapilabilir: a) Malin montaj veya teslim yeri. b) Malin süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydiyla isin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme sartlari Bu hallerin disinda sözlesme hükümlerinde degisiklik yapilamaz ve ek sözlesme düzenlenemez. M adde 24 - Sözlesme kapsaminda yaptir ilabilecek il ave isler, is eksilisi ve isin tasfiyesi 24.1.Öngörülemeyen durumlar nedeniyle is artisinin zorunlu olmasi halinde, isin; a) Sözlesmeye konu alim içinde kalmasi, b) Idareyi külfete sokmaksizin asil isten ayrilmasinin teknik veya ekonomik olarak mümkün olmamasi, sartlariyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale ilen mal alimlarinda sözlesme bedelinin % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözlesme ve ihale dokümanindaki hükümler çerçevesinde ilave is ayni Yükleniciye yaptirilabilir Isin bu sartlar dahilinde tamamlanamayacaginin anlasilmasi durumunda ise artis yapilmaksizin hesabi genel hükümlere göre tasfiye edil Bu durumda, Yüklenicinin sözlesme bedeli tamamlanincaya kadar isi ihale dokümani ve sözlesme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur Bu ihalede, 4735 sayili Kamu Ihale Sözlesmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde is eksilisi yapilabilir. Ihale konusu isin sözlesme bedelinin % 80'inden daha düsük bedelle tamamlanacaginin anlasilmasi halinde ise Yükleniciye, yapmis oldugu gerçek giderler ve yüklenici kârina karsilik olarak, sözlesme bedelinin % 80'i ile sözlesme fiyatlariyla yaptigi isin tutari arasindaki bedel farkinin % 5'i ödenir. Madde 25 Süre uzatimi verilebilecek haller ve sartlari Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatimi verilebilecek haller asagida sayilmistir Mücbir sebepler: a) Dogal afetler. b) Kanuni grev. 13

14 c) Genel salgin hastalik. ç) Kismi veya genel seferberlik ilani. d) Gerektiginde Kamu Ihale Kurumu tarafindan belirlenecek benzeri diger haller Yukarida belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatimi verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamis olmasi, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olmasi, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldirmaya gücünün yetmemesi, ç) Mücbir sebebin meydana geldigi tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin Idareye yazili olarak bildirimde bulunmasi, d) Yetkili merciler tarafindan belgelendirilmesi, zorunludur I dar eden kaynaklanan nedenler le sür e uzatimi ver ilecek haller Idarenin sözlesmenin ifasina iliskin yükümlülüklerini icinin kusuru olmaksizin, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumlulugu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahh ün yerine getirilmesine engel nitelikte olmasi ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldirmaya gücünün yetmemis olmasi halinde, isi engelleyici sebeplere ve yapilacak isin niteligine göre, isin bir kismina veya tamamina ait süre en az gecikilen süre kadar uzatilir Yükleniciye süre uzatimi verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim teslim programini en geç bes is günü içinde Idareye bildirir Is artisi yapilmasi durumunda isin süresi, bu artisla tamami için uzatilir. Madde 26 - Sigorta ini gösterir li olarak isin ilgili kismi veya Idari sartnamede sigortaya iliskin bir zorunluluk olmadigi hallerde, Yükleniciler malin tamamini, Idareye teslim edildigi tarihten malin kabulüne kadar geçen süreler için sigorta ettirmemeleri halinde ortaya çikan zararlar yükleniciye aittir. Yüklenici, sözlesme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadigi takdirde, isyerlerindeki her türlü mal, araç, malzeme, is makineleri, tasitlar, tes er ve benzeri ile yapilan isin bütün kisimlarini, özellik ve niteliklerine göre, deprem, su baskini, toprak kaymasi, firtina, yangin, hirsizlik, kâr kaybi, üçüncü kisiler tarafindan verilecek zararlar mali mesuliyet vb. tehlikeler ile Idarece gerekli görülenlere karsi (all risk) sigorta ettirmekle yükümlüdür. Sigortaya esas alinacak bedeller, mal bedeli, ödeme tutarlari ile geçici tesis, makina, araç, tasit ve benzeri için piyasa rayiçlerine göre hesaplanan bedellerin toplamidir. Yüklenicinin sözlesme ile üstlendigi sorumluluk ve yükümlülükler söz konusu (all risk) sigortalarla sinirlandirilmistir. Ancak Idarece bu tür bir yükümlülük idari sartname ve sözlesme ile yükleniciye getirilmemis ise; Sözlesme konusu mallar ile bunlarin montajinda kullanilacak her türlü araç, malzeme, is makineleri, tasitlar ve benzeri ile, kabul süresinin basindan sonuna kadar olan süreci düzenleyen hükümler dikkate alinmak sarti ile kabul tarihine korunmasindan ve dogacak tüm zararlardan Yüklenici sorumludur Yüklenici, sigorta poliçelerini teslim programina uygun olarak Idareye vermek zorundadir. Aksi halde yükleniciye ödeme yapilmaz. Sözlesmenin feshi veya tasfiyesi halinde 14

15 bu sigortalar, is yeni Yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye iliskin sigorta giderleri ilk Yüklenici tarafindan karsilanir. Ancak bu süre, fesih veya tasfiye tarihinden baslamak üzere doksan günü geçemez. Madde 27 - Idarenin yükümlülükleri M ontaj ger ektir en isler de isyer inin yükleniciye teslimi Bu madde bos birakilmistir M ontajli isler de plan ve pr ojeler in yükleniciye teslimi Bu madde bos birakilmistir I zinler ve ruhsatlar Sözlesme konusu mallarin teslim ve/veya montaji için gerekli izin, ruhsat ve onaylardan Idarenin yükümlülügünde olanlarin alinmasi veya bu konuda Yükleniciye gerekli yardimlarin yapilmasi Idarenin yükümlülügü altindadir I dar enin personeli Sözlesme konusu ile sinirli olmak ve ihale dokümaninda belirtilmis olmasi kaydiyla; mallarin teslimi, montaji, isletmeye alinmasi ve bu mallarla ilgili egitim verilmesi için Yüklenicinin Idarenin personelinden yardim almasi veya birlikte çalismasi gerekirse Idare; Yüklenicinin personeline gerekli yardimda bulunur ve/veya birlikte çalisacak personelinin adini, soyadini, çalistiklari birimleri, yardim veya isin kapsami ile süresini Yükleniciye yazili olarak bildirir. Madde 28 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler Idare ve Yüklenici arasinda sözlesmenin uygulanmasina önelik her türlü islem yazili yapilir. Sözlesmeye göre taraflardan birinin isin yürütülmesi ve malin teslim edilmesine iliskin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapmasi, ihbar, çagri veya davette bulunmasi gerektiginde bu islemler taraflar arasinda yazili olarak yapilir Idare veya Yüklenici, sözlesmenin yürütülmesi ve/veya in teslim edilmesine iliskin tespit yapilmasini gerektiren durumlarda, bu tespiti yazili olarak yapar veya yaptirir ve tutanaga baglar. M adde 29 - Yüklenicinin vekili Yüklenici, bu sözlesmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken Idarenin onayi ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözlesmenin imzalanmasindan sonra Idarenin uygun görecegi bildirim süreleri ve kosullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adi, soyadi, adres ve telefonlarini Idareye bildirmekle yükümlüdür Yüklenici vekili, muayene ve kabul islemleri ya da montaj islemleri sirasinda, Idarenin yetkili birimleri veya komisyonlari ile birlikte çalisacaktir. Madde 30 Denetim, muayene ve kabul islemleri sayili Kanuna göre yapilan ihalelere iliskin Mal limlari Denetim, Muayene ve Kabul Islemlerine Dair Yönetmelik hükümlerince; a) Malin sevkiyatindan önce A.Naklen Yayin Kamera Sistemleri ve Aksesuarlari kismi Kameralari, lindeki Sistem 15

16 B.Lens ve Aksesuarlari kismi dahilindeki Lensler için üretim merkezi veya teknik testleri yapilabilecek ve servis hizmeti verilebilecek yeterlilikteki üretici firma sevk merkezinde Ara Denetim Muayeneleri, b) Teslimat sonrasinda, teslim yeri olan TRT Genel M üdürlügü Satinalma Dairesi Baskanligi Ambar ve Stok K ontrol M üdürlügü TRT Sitesi ORAN/ANK ARA adresinde fiziksel muayeneler, c) Geçici kabul muayeneleri, d) Garanti süresi sonrasinda kesin kabul muayeneleri, yapilacaktir. Ara Denetim M uayeneleri Idarenin görevlendirecegi personel ve Yüklenici temsilcilerinden olusan heyetçe Üretici fabrikasinda yapilacaktir. Bu is için görevlendirilen personelin her türlü masrafi Idare tarafindan karsilanacaktir. Yüklenici, ara denetim muayenelerine hazir olan teçhizatin muayene baslangiç tarihini 20 (yirmi) gün önce Idareye bildirecektir. Idare yüklenicinin bildirmis oldugu muayene baslangiç tarihi itibariyle 7 (yedi) gün içinde muayene heyetini üretimin yapildigi yerde bulunduracaktir. Malzemenin muayene için kabul heyetine arz edilmesi sözlesmedeki teslimat programina göre yapilacak olan sevkiyati ve teslimati r zaman geciktirmeyecek sekilde planlanacak ve muayeneye yeterli zaman ayrilacaktir. Muayene zamaninin geç bildirilmesi veya muayenelerde sözlesmeye uymayan hususlarin görülmesi halinde, teslimatin zamaninda yapilmamasindan Yüklenici sorumlu olacaktir. Bu durumda yükleniciye süre uzatimi verilmeyecektir. Yüklenici ara denetim muayenesinde yapilacak muayene, ve ölçü metotlarini muayene baslangicindan en az 15 (on bes) gün önce Idareye bildirecek ve idarenin mutabakatini alacaktir. TRT bu prosedürü oldugu gibi veya gerekli gördügü degisikliklerle onaylayarak yükleniciye 7 (yedi) gün içinde iade edece r. Ancak görevlendirilen heyet tespit edilen ölçüler disinda lüzum gördügü baska ölçü ve muayeneleri de isteyebilecektir. Yüklenici bunlari yer irmekle yükümlüdür. Yüklenici ara denetim muayeneleri için gerekli bütün d n, alet, edevat ve ölçü aletlerini muayene heyetlerine temin edecektir. Gerek alet ve edevatin kullanilmasi ve gerekse muayene heyetince yapilmasina lüzum görülen is için Yüklenici hiçbir ücret ve masraf talep etmeyecektir. Yüklenici, Teknik Sartnamede belirtilen esaslar dahilindeki teknik dokümanlardan 1 seti ara denetim muayenesi sirasinda hazir edecektir. heyeti dokümanlardaki eksik ve cihazlara uymayan kisimlari belirleyerek müteahhide bildirecektir. Muayene heyeti tarafindan, teçhizattaki malzeme ve isçilik gözle ve mekanik olarak incelenerek, sözlesme ve eklerindeki istekleri karsilayip karsilamadigi tespit edilecektir. Sistemin genel yapisal özelliklerini bozmamak kaydi ile belirlenen bütün eksik ve kusurlu isler ile sözlesme asamasinda teknik protokolle belirl konular sözlesmeyi imzalayan Yüklenici tarafindan düzeltilecektir. Yapilan testlerin sonucunda hazirlanacak "ARA DENETIM UAYENE RAPORU" idare heyeti ve yüklenici yetkilileri tarafindan imza altina alinacaktir. Hazirlanacak bu raporu, yüklenici yetkilisi imzalamaktan imtina ederse gerekçesi bu rapora eklenecek ve muayene heyetinin imzaladigi rapor esas kabul edilecektir. Ara Denetim Muayene raporunun 1 (bir) nüshasi yükleniciye verilece r. 16

17 Teçhizat, Olumlu Ara Denetim Muayene Raporunun Muayene Heyetince imzalanmasindan sonra sevk edilecektir. Muayene heyeti ara denetim muayeneleri sirasinda herhangi bir eksiklik veya kusur buldugu takdirde durumu yükleniciye bildirir. Yüklenic bu kusurlari en kisa zamanda sözlesme sartlarina uygun olarak ve muayene heyetinin istedigi sekilde düzeltmekle yükümlüdür. Muayene heyetince düzeltilmesi lüzum görülen eksik, kusurlu ve hatali islerin giderilmesi, heyetin görev süresi içinde giderilmesinin teknik olarak mümkün oldugunun heyet tarafindan tespiti halinde, yükleniciden istenecek ve yüklenici muayene heyetinin tanidigi süre içinde bu eksik ve kusurlu isleri giderecektir. Bunun üzerine muayene heyeti sürenin sonunda eksik ve/veya kusurlu islerin giderilip giderilmedigini tekrar kontrol edecektir. Muayene heyeti sürenin sonunda eksik ve/veya kusurlu islerin giderildigini tespit ederse buna göre Ara Denetim Muayene Raporu tanzim edilecek ve bir nüshasi yükleniciye verilecektir. Eksik ve kusurlu islerin giderilmedigi tespit edilmisse yine bu durumu belirtir bir rapor tanzim edilerek bir nüshasini yükleniciye verecektir. Yüklenic imzadan imtina etmesi halinde bu durum rapora eklenecek ve muayene heyetinin imzaladigi rapor esas alinacaktir. Idarenin muayene heyetinin ara denetim muayene çalismalari sirasinda tespit ettigi eksik kusurlu ve hatali islerin taninan süre (görev süresi) içinde giderilmesi teknik olarak mümkün görülmez ise eksik, kusurlu ve hatali isleri gösterir test raporu hazirlanacak ve bir nüshasi yükleniciye verilmekle görev tamamlanacaktir. Yüklenicinin imzadan imtina etmesi durumunda bu maddede yazili hükümler li olacaktir. Bundan sonra yüklenici eksik ve kusurlu isleri tamamlayarak, tamamladigini ve yeni test muayeneleri için belirledigi tarihi bu maddede yazili r içinde idareye yazili olarak bildirecektir. Muayene heyetince/trt ce belirtilen ara denetim muayenesine engel eksiklik, noksanlik veya kusurlu islerin yüklenici tarafindan giderilmesinden sonra, test muayenelerini yapmakla görevlendirilen heyet (Idare istedigi takdirde yeni bir muayene heyeti gönderebilir) seyahat ve konaklama masraflari yükleniciden daha sonra tahsil edilmek üzere, tekrar imalat mahallinde bulundurulacak ve ara denetim muayene ölçülerine devam edeceklerdir. Eksikliklerin giderilmesi teslimat programini etkilemeyecek sekilde en kisa sürede yapilacaktir. Idarece olusturulan heyet ara denetim muayenesine gittiginde; önceki testlerde tespit edilen eksik-kusurlu islerin giderilip giderilmedigini kontrol eder. Giderilmedigi görülürse, bununla ilgili tutanak tutulur ve ekip geri döner. TRT ce müspet bulunmayan ve ara denetim muayeneleri idarece onaylanmamis hiçbir malzeme Türkiye'ye sevk edilemez. Teçhizat için özel alet, avadanlik ve ölçü aleti gerek bu husus Yüklenici tarafindan belirtilecek ve cihazlarla birlikte bedelsiz olarak sevk edilecektir. Mal veya yapilan is yüklenici tarafindan Idareye teslim edilmedikçe fiziksel muayenesi ve geçici kabul islemleri yapilamaz. Fiziksel M uayeneler i Bu sözlesmeye konu malin fiziksel muayene isleri, tesl linde yapilacaktir. Muayenelerde önce fiziksel nitelikler kontrol edilir. iziksel muayenede niteliklerin bazilari uygun çikmazsa muayene yarida birakilmaz, muayene islemi tamamlanir. Yükleniciler, fiziksel muayene sonucu verilen red raporuna usulüne göre itiraz ederek ikinci bir muayeneyi isteyebilirler. Bu takdirde, mal korunmak suretiyle ilk muayenede 17

18 bulunmamis olan kisilerden kurulacak en az üç kisilik kinci bir komisyona muayene yaptirilir. Bu komisyonun verecegi kararlar kesin olup, muayene ve kabulün bu karar esas alinarak sonuçlandirilacaktir. Ikinci komisyon fiziksel muayenede itiraz konusu olan kisimlari inceler. Sonuç olumsuz ise red raporu verilir. Bu durumda bu rapora itiraz edilemez. Idare tarafindan son teslim tarihinden önce teslim edilen malin sözlesme ve eklerine uygun olmadiginin tespit edilmesi durumunda, yüklenici sözlesmede öngörülen teslim süresi içinde malini alip yenisi getirecektir. Isin süresi dolmussa ihale dokümaninda belirtilen ihtarli süre verilerek bu süre içinde bir defa olmak üzere getirilecek mallar teslim alinarak muayeneleri yapilir. Uygun çikmayan mallar yerine yeniden getirilen mallarin muayene sonucunun da olumsuz çikmasi durumunda yüklenici idarenin deposundaki malin tamamini ihale dokümaninda belirtilen süre içerisinde geri almak zorundadir. Yüklenici süresinde geri almadigi mallara iliskin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Her sevkiyat partisine ait mallarin tamami fiziksel muayene yapilacak yere geldikten sonra fiziksel muayeneleri asagidaki kisilerden tesekkül eden muayene heyeti tarafindan yapilacaktir. a) Idarenin temsilcileri, b) Yüklenicinin yetkili temsilcisi (Idarece belirlenen gün ve saatte yetkili temsilci hazir bulunmadigi takdirde fiziksel muayene islemleri diger temsilciler huzurunda yapilir), c) Nakliye sigortasini yüklenen sigorta sirketi eksper igorta sirketi eksper bulundurmak istedigi takdirde). Fiziksel muayene heyeti Idareye gelmis bulunan koli listeleri ve sair evraka göre fiziksel muayenelerini yapacak ve bu hususu bir tutanakla tespit edecektir. Yapilan fiziksel muayene sonunda; a) Yüklenici kendisine ait ambalajlama ve sair kusurlardan dolayi, hasarli veya noksan çikan malzeme veya teçhizatin yerine yenisini nakliye, sigorta, gümrük, fon, katma deger vergisi ve diger her türlü masraflar kendisine ait olmak üzere bedelsiz olarak en kisa zamanda ve en seri vasita ile sevk edip Idareye teslim etmek zorundadir. b) Sigorta sirketini ilgilendiren hasar, noksanlik ve r hususlarin tespiti halinde gerekli döviz Idare tarafindan temin edilmek sartiyla, söz konusu hasarli, kusurlu ve noksan malzemenin yerine yenisi ayni fiyat ve sartlarla en kisa zamanda Idareye sevk edilecektir. Geçici K abul M uayeneleri Sözlesme konusu teçhizatin geçici kabul muayeneleri; Teçhizatin teslim edilmesinden sonra, TRT tarafindan teskil edilecek bir komisyon tarafindan yapilacaktir. Geçici kabul komisyonu, bütün teçhizatin nicelik, nitelik, malzeme, imalat, konstrüksiyon, montaj bakimlarindan sözlesmeye uygun, tam ve mükemmel bir halde islemekte oldugunu tespit için gerekli görecegi bütün muayene ve tecrübeleri yapar. Geçici kabul muayeneleri sonunda teçhizat kabule sayan görülür ve bulunabilecek noksanlar sistemin çalismalarina engel teskil etmez ve eksik malzeme, teçhizat ve kusurlu islerin tutari sözlesme bedelinin %5 ini geçmezse geçici kabul yapilabilir. Yüklenici, eksik olan hususlari geçici kabul raporunda belirtilen süre içinde temin ve monte yükümlüdür. 18

19 Geçici kabul muayeneleri sirasinda sistem kabule sayan görülmezse, geçici kabul yapilmaz. Yüklenicinin hata ve noksanlarini giderdikten sonra geçici kabule hazir oldugunu Idareye yazili olarak tekrar bildirmesini müteakip geçici kabul muayenelerine tekrar baslanir. Bu defa geçici kabul yapildigi takdirde, raporun Idarece onaylandigi tarih geçici kabul tarihi olarak kabul edilir. Buna ragmen yine geçici kabul yapilmazsa, geçici kabul için bu maddede yukarida yazili esaslar çerçevesinde hareket edilir. Taahhüt konusu isiçin geçici kabulden önce Idare elemanlari tarafindan her ne sekilde olursa olsun herhangi bir belge verilmis olmasi, Idarenin geçici kabul sirasinda tespit edilen sözlesmeye aykiri hususlar ve noksanlar hakkinda taleplerde bulunmasina ve sözlesme hükümlerinin uygulanmasina engel olusturmaz. K esin K abul M uayeneleri Garanti süresi sonunda yüklenicinin talebi üzerine Idarece kurulacak bir komisyon vasitasiyla kabul muayenelerine baslanir. Kabul muayenesinde geçic kabulde yapilan muayene ve tecrübelerden gerek görülenleri tekrar edilerek teçhizat ve malzemenin teknik vasiflarinin degisip degismedigi tespit edilir. Kabul komisyonu garanti süresindeki çalisma durumunu ve arizalari göz önüne alarak lüzumlu gördügü bütün muayene ve ölçüleri yapar. Bu muayeneler sonunda komisyon tarafindan hazirlanan müspet raporun Idare tarafindan onaylanmasiyla kabul islemi tamamlanir. Kabul muayenelerinde sözlesme ve eklerindeki sartlara i tespit edilen teçhizat reddedilir. Yüklenici reddedilen unsurlari, Idarece tayin edilen süre içinde her türlü masraflari kendisine ait olmak üzere temin etmekle yükümlüdür. Bu sekilde degistirilen unsurlarin her türlü gümrük, fon, katma deger vergisi, nakliye, sigorta gibi masraflari yükleniciye aittir. Ancak; yüklenici idarenin talep ettigi süre içinde arizayi gidermezse, idare bu arizayi kendisi gidermekte veya üçüncü kisilere gidertmekte serbesttir. Bu is için idarenin yaptigi masraflar yükleniciye aittir. Ancak tespit edilen kusur ve noksanliklar teçhizatin mükemmel bir sekilde çalismasina engel teskil etmezse Idare, kendisinin tayin edecegi bir nefaset farkini yükleniciden kesmek suretiyle kabul yapip yapmamakta serbesttir. M adde 31 - Ödeme belgeler inin düzenlenmesi Yüklenicinin teslim edecegi mal götürü olarak, partile veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alinacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazir bulunmasi ile Komisyon tarafindan; her teslimatta; a) Sözlesme baslangicindan itibaren teslim edilen mallarin miktari, b) Mallarin ya da yapilan isin sözlesme ve ekinde yer teknik sartnameye uygunlugu, bir kabul tutanagi ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon mallarin kalitesini, teknik sartnamede belirtilen özelliklere uygunlugu ile varsa li ve kusurlu olanlari belirtir. Komisyon burada yazilanlarla sinirli olmaksizin, kendi görev ve yetkileri dahilinde varsa ilave görüslerine de sözlesme ve teknik sartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir Komisyon tarafindan, raporun sonuç bölümünde mallarin kabulü ile mallarin/islerin gerekli özellikleri tasimamasi ya da teknik sartnamesine uymamasi halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve Idareye sunulur Idare, kabule iliskin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malin bedelinin ödenmesine iliskin mevzuatina uygun bir ödeme belgesi ödeme islemlerini 19

20 baslatir. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapilabilmesi muayene kabul islemlerinden muaftir Bu madde bos bir akilmistir. Madde 32 - Sözlesmenin devir sartlari Sözlesme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazili izni ile baskasina devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki sartlarin aranmasi zorunludur. Ayrica, isim ve statü degisikligi geregi yapilan devirler hariç olmak üzere, 4734 sayili Kanun kapsaminda gerçeklestirilen ihalelerde bir sözlesmenin devredildigi tarihi takip eden üç yil içinde ayni yüklenici tarafindan baska bir sözlesme devredilemez veya devir alinamaz. Izinsiz devredilen veya devir alinan veya bir sözlesmenin devredildigi tarihi takip eden üç yil içinde devredilen veya devir alinan sözlesmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkinda 4735 sayili Kanunun 20, 22 ve 26 nci madde hükümleri uygulanir Ihale yetkilisince gerekli iznin verilmesi üzerine dev sözlesmesi imzalanmadan önce, sözlesmeyi devralan Yüklenici, 4734 sayili Kanunda sayilan degerler üzerinden sözlesme bedelinin % 6 si oraninda kesin teminati Idareye vermek zorundadir. Bu durumda Idare, devredenden almis oldugu kesin teminati, devir sözlesmesinin imzalanmasini takip eden ilk is günü içinde kendisine iade eder. Madde 33 - Sözlesme ve eklerine uymayan isler Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, sözlesme ve sartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu olduklari tespit edilen llari, Idarenin talimati ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak degistirmek veya düzeltmek zorundadir. Bundan dolayi bir gecikme olursa bu sözlesmenin gecikme cezasina iliskin hükümleri uygulanir Bu madde bos birakilmistir. M adde 34 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözlesmenin feshi Idare tarafindan, bu sözlesmede belirtilen süre uzatim halleri hariç, Yüklenicinin, sözlesmeye uygun olarak mali veya mallari süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazili ihtar yapilarak gecikme cezasi uygulanir Yüklenici sözlesmeye uygun olarak mali süresinde teslim etmedigi/isi süresinde bitirmedigi takdirde gecikilen her takvim günü için sözlesme bedelinin %0,2 (bindeiki) si oraninda gecikme cezasi uygulanir Gecikme cezasi, ayrica protesto çekmeye gerek kalmaksizin yükleniciye yapilacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutari; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karsilanamamasi halinde Yükleniciden ayrica tahsil edilir Ihtarda belirtilen sürenin bitmesine ragmen ayni durumun devam etmesi halinde, ayrica protesto çekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözlesme feshedilerek, alim konusu is genel hükümlere göre tasfiye edilir Sözlesmenin uygulanmasi sirasinda yüklenicinin 4735 sayili Kanunun 25 inci maddesinde sayilan yasak fiil veya davranislarda bulundugunun tespit edilmesi halinde ise ayrica protesto çekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözlesme feshedilerek hesabi genel hükümlere göre tasfiye edilir Idareye süresi içerisinde teslim edilen mallarin muayene ve kabulü için Idare tarafindan yapilan inceleme sirasinda geçen süreler isin süresinden sayilmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözlesme ve eklerine uygun olmayan mallarin sözlesme sartlarina uygun mallar ile degistirilmesi için teslim süresi içerisinde 1(bir) defaya mahsus yükleniciye teslim 20

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare. Kombinası

Detaylı

YAYIN İZLEME VE DEĞERLENDİRME AMAÇLI LCD VİDEOWALL GÖRÜNTÜ SİSTEMİ MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

YAYIN İZLEME VE DEĞERLENDİRME AMAÇLI LCD VİDEOWALL GÖRÜNTÜ SİSTEMİ MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI YAYIN İZLEME VE DEĞERLENDİRME AMAÇLI LCD VİDEOWALL GÖRÜNTÜ SİSTEMİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/33175 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

2 ADET GÜVENLİK DUVARI CİHAZI ( 3 YILLIK BAKIMI DAHİL) MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2 ADET GÜVENLİK DUVARI CİHAZI ( 3 YILLIK BAKIMI DAHİL) MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 2 ADET GÜVENLİK DUVARI CİHAZI ( 3 YILLIK BAKIMI DAHİL) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/24957 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo

Detaylı

2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/91102 2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare

Detaylı

Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/157723 Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta ÇANAKKALE Eceabat İlçe Özel

Detaylı

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE 21 KALEM MAKİNA TECHİZAT ALIMINA AİT BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI İhale Kayıt Numarası:

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE 21 KALEM MAKİNA TECHİZAT ALIMINA AİT BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI İhale Kayıt Numarası: T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE 21 KALEM MAKİNA TECHİZAT ALIMINA AİT BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI İhale Kayıt Numarası: Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir

Detaylı

MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi İhale Kayıt Numarası: 2009/63966 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel

Detaylı

MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı E-Radyo Projesi Kapsamında Kullanılmak Üzere 3 adet Ağa Bağlı Depolama Ünitesi (NAS) ve 1 adet Depolama Birimi Kabineti 5 Yıl 7/24 Sistem Desteği İKN (İhale Kayıt

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN :... ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN :... ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN... ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1- Sözleşmenin Taraflarõ : Bu sözleşme, Bir tarafta İzmir Yüksek teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 15/03/2016

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 15/03/2016 MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 15/03/016 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Madde - Taraflara ilişkin bilgiler Madde 3 - Sözleşmenin

Detaylı

2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/100129 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu

Detaylı

Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Düzce İl Özel İdaresi (bundan sonra İdare

Detaylı

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/6829 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ

Detaylı

Çocuk Oyun Parkı Alım İşi MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Çocuk Oyun Parkı Alım İşi MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/84388 Çocuk Oyun Parkı Alım İşi MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Düzce İl Özel İdaresi (bundan sonra İdare

Detaylı

TRT Kurumuna ait iki adet kamyon için Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde iki adet kasanın imalatı, kasalara monte edilecek donanımın temin

TRT Kurumuna ait iki adet kamyon için Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde iki adet kasanın imalatı, kasalara monte edilecek donanımın temin TRT Kurumuna ait iki adet kamyon için Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde iki adet kasanın imalatı, kasalara monte edilecek donanımın temin edilerek kasalara montajı ve iki adet kasanın söz konusu

Detaylı

BALÇOVA BELEDİYESİ 2016 YILI SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIM İŞİ MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

BALÇOVA BELEDİYESİ 2016 YILI SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIM İŞİ MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI BALÇOVA BELEDİYESİ 2016 YILI SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIM İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/87361 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir

Detaylı

YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME

YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta Eceabat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta bundan

Detaylı

2016 Yılı İdaremiz Memur ve Sözleşmeli Personeline Yemek Hizmeti Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2016 Yılı İdaremiz Memur ve Sözleşmeli Personeline Yemek Hizmeti Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016 Yılı İdaremiz Memur ve Sözleşmeli Personeline Yemek Hizmeti Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/170346 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir

Detaylı

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı 1 Damacana İçme ve Çay suyu adet 13.000

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı 1 Damacana İçme ve Çay suyu adet 13.000 İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/145606 Damacana İçme ve Çay Suyu MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü

Detaylı

MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 2016 Yılı Belediyemiz hizmet araçlarından 35 AD 6479 plakalı 2011 model Ford Cargo 1826 marka kamyon üzerine monte hidrolik sıkıştırmalı ve üstten vinçli yer üstü çöp konteyneri toplama üst yapı sistemi

Detaylı

Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/131672 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu

Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/131672 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/131672 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi

Detaylı

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/121250

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/121250 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları İle Sayaç Okuma Endeks Tespiti Personel Çalıştırılması

Detaylı

EURO DİZEL MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

EURO DİZEL MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/584015 EURO DİZEL MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayi/ Satınalma Daire Başkanlığı

Detaylı

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNİN ORGANİZASYONU İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/71244 Madde 1 - Sözleşmenin

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNİN ORGANİZASYONU İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/71244 Madde 1 - Sözleşmenin KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNİN ORGANİZASYONU İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/71244 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Konak Belediyesi

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ OLUŞTURULMASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İÇ KONTROL SİSTEMİ OLUŞTURULMASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/181006 İÇ KONTROL SİSTEMİ OLUŞTURULMASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayii / Satınalma

Detaylı

Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/119014 Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

78 gün süre ile 74 personel çalıştırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

78 gün süre ile 74 personel çalıştırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/113295 78 gün süre ile 74 personel çalıştırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ BELEDİYE

Detaylı

Madde 5- İş tanımı 5.1 Sözleşme konusu iş; Belediyemizce İzmir ve Konak İlçesinde İnsan ve Mekan

Madde 5- İş tanımı 5.1 Sözleşme konusu iş; Belediyemizce İzmir ve Konak İlçesinde İnsan ve Mekan Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde Dergi Çıkarılması işi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi İhale kayıt numarası : 2010 / 55548 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

KAMERA SİSTEMİ NETWORK ALT YAPISI MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

KAMERA SİSTEMİ NETWORK ALT YAPISI MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/156126 KAMERA SİSTEMİ NETWORK ALT YAPISI MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ Türkiye Vagon Sanayii /

Detaylı

YÜZME HAVUZU KİMYASALI (8 KALEM) MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

YÜZME HAVUZU KİMYASALI (8 KALEM) MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/34683 YÜZME HAVUZU KİMYASALI (8 KALEM) MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü

Detaylı

KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2014/138650 KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri Đşletme Müdürlüğü (bundan

Detaylı

Ses İletişim Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Ses İletişim Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Ses İletişim Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/144189 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta KONAK

Detaylı

MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi]

MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi] MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi] İhale Kayıt Numarası: Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (bundan sonra İdare

Detaylı

ALÜMİNYUM GÖVDE İMALAT ATÖLYESİ UYGULAMA PROJESİ ÇİZİMİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ALÜMİNYUM GÖVDE İMALAT ATÖLYESİ UYGULAMA PROJESİ ÇİZİMİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI ALÜMİNYUM GÖVDE İMALAT ATÖLYESİ UYGULAMA PROJESİ ÇİZİMİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/3195 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ Türkiye

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G)

MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIMI SÖZLEŞME TASARISI (3/G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/63973 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan

Detaylı

1 x 240 / 25 mm2 YALITKANLI ENERJİ KABLOSU MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

1 x 240 / 25 mm2 YALITKANLI ENERJİ KABLOSU MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/20113 1 x 240 / 25 mm2 YALITKANLI ENERJİ KABLOSU MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri İşletme

Detaylı

2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi

2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi 2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İpekyolu Kalkınma

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA DMO İhale No 1 İhalenin Adı Teklif Sahibinin Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı Vergi Kimlik Numarası 2 TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA / / 20.. *

Detaylı

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/91986 Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta TARIM İŞLETMELERİ GENEL

Detaylı

Veritabanı Loglama Yazılımı lisansları, 1 yıllık garanti-bakım destek, kurulumkonfigurasyon ve Eğitim hizmetinin alınması

Veritabanı Loglama Yazılımı lisansları, 1 yıllık garanti-bakım destek, kurulumkonfigurasyon ve Eğitim hizmetinin alınması Veritabanı Loglama Yazılımı lisansları, 1 yıllık garanti-bakım destek, kurulumkonfigurasyon ve Eğitim hizmetinin alınması İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/156184 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde

Detaylı

2 adet Network Yük Dengeleyici Cihazı (3 yıl bakım dahil) MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2 adet Network Yük Dengeleyici Cihazı (3 yıl bakım dahil) MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 2 adet Network Yük Dengeleyici Cihazı (3 yıl bakım dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/123721 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ACCESS POİNT ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ACCESS POİNT ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ACCESS POİNT ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare

Detaylı

TRT Genel Müdürlüğü Or-An Sitesinde bulunan 13 adet trafonun ve bu sistem içerisinde yer alan kesici, sigorta, geçit ve mesnet izolatörleri v.

TRT Genel Müdürlüğü Or-An Sitesinde bulunan 13 adet trafonun ve bu sistem içerisinde yer alan kesici, sigorta, geçit ve mesnet izolatörleri v. TRT Genel Müdürlüğü Or-An Sitesinde bulunan 13 adet trafonun ve bu sistem içerisinde yer alan kesici, sigorta, geçit ve mesnet izolatörleri v.b teçhizatların 1 yıl süreyle (parça hariç) periyodik bakım

Detaylı

Adet 40,000 Tipi Dört Mevsim Sırt Desenli 265/70 R 19,5 TL(Tubeless) Dış Lastik-Düz Asfalt 2

Adet 40,000 Tipi Dört Mevsim Sırt Desenli 265/70 R 19,5 TL(Tubeless) Dış Lastik-Düz Asfalt 2 İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/62661 MUHTELİF EBATLI DIŞ LASTİK MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TANITIM MALZEMELERİ YAPIM İŞİ SÖZLEŞME TASARISI

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TANITIM MALZEMELERİ YAPIM İŞİ SÖZLEŞME TASARISI AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TANITIM MALZEMELERİ YAPIM İŞİ SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Ahmet Yesevi Üniversitesi TÜRTEP Döner

Detaylı

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TANITIM MALZEMELERİ YAPIM İŞİ SÖZLEŞME TASARISI

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TANITIM MALZEMELERİ YAPIM İŞİ SÖZLEŞME TASARISI AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TANITIM MALZEMELERİ YAPIM İŞİ SÖZLEŞME TASARISI İhale Kayıt Numarası: Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Ahmet Yesevi

Detaylı

Microsoft Birincil (Premıer) Destek HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Microsoft Birincil (Premıer) Destek HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/150574 Microsoft Birincil (Premıer) Destek HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

BİLGİSAYAR (MASA ÜSTÜ) - DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR - YEDEK PARÇA MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

BİLGİSAYAR (MASA ÜSTÜ) - DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR - YEDEK PARÇA MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI BİLGİSAYAR (MASA ÜSTÜ) - DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR - YEDEK PARÇA İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/47398 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta TÜVASAS

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ [Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi]

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ [Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi] BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ [Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi] İhale Kayıt Numarası: 2015/157971 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

Detaylı

SÖZLEŞME (Teleskopik Işık Askı ve Dimmer Sistemi ile truss ışık askı sistemi elektrik ve mekanik malzemeleri)

SÖZLEŞME (Teleskopik Işık Askı ve Dimmer Sistemi ile truss ışık askı sistemi elektrik ve mekanik malzemeleri) SÖZLEŞME (Teleskopik Işık Askı ve Dimmer Sistemi ile truss ışık askı sistemi elektrik ve mekanik malzemeleri) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2009/181707 Sipariş Numarası : BTD.07.(DIŞ).2009/100 Madde 1- Sözleşmenin

Detaylı

SONY KAMERA VE RESİM KAYIT CİHAZLARI YEDEK MALZEMELERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASARISI 3(G)

SONY KAMERA VE RESİM KAYIT CİHAZLARI YEDEK MALZEMELERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASARISI 3(G) SONY KAMERA VE RESİM KAYIT CİHAZLARI YEDEK MALZEMELERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASARISI 3(G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/14670 SİPARİŞ NO : SPDB1-13-İH-29110 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ [Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi]

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ [Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi] BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ [Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi] İhale Kayıt Numarası: 2016/9567 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

Detaylı

AKÜ 2014 Yılı OG ve AG Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve Bakım Hizmetleri İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

AKÜ 2014 Yılı OG ve AG Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve Bakım Hizmetleri İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): AKÜ 2014 Yılı OG ve AG Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve Bakım Hizmetleri İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/181719 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir

Detaylı

BİLGİSAYAR (MASA ÜSTÜ - NOTEBOOK) MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

BİLGİSAYAR (MASA ÜSTÜ - NOTEBOOK) MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/27760 BİLGİSAYAR (MASA ÜSTÜ - NOTEBOOK) MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ Türkiye Vagon Sanayii/ Satınalma

Detaylı

2017 YILI AKARYAKIT ALIMI MOTORİN(DİĞER) LT-KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN LT MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2017 YILI AKARYAKIT ALIMI MOTORİN(DİĞER) LT-KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN LT MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 2017 YILI AKARYAKIT ALIMI MOTORİN(DİĞER) 310000 LT-KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN 15000 LT İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/229187 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme,

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/23717 İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ) (bundan sonra

Detaylı

LİTRE 2.000 (95 OKTAN)

LİTRE 2.000 (95 OKTAN) TAŞIT TANIMA SİSTEMİNE GÖRE AKARYAKIT MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta SGK BALIKESİR İL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır)

Detaylı

GrafikTasarımlarında, Yapım ve Yayın Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 25 kalem 185 adet Yazılım Alımı

GrafikTasarımlarında, Yapım ve Yayın Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 25 kalem 185 adet Yazılım Alımı GrafikTasarımlarında, Yapım ve Yayın Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 25 kalem 185 adet Yazılım Alımı İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/562 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

Detaylı

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak----

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak---- Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak---- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde 1- Sözleşmenin

Detaylı

ASANSÖR BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ASANSÖR BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/31445 ASANSÖR BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Uygulama Araştırma Merkezi YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşme Tasarısı] İÇİNDEKİLER

MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşme Tasarısı] İÇİNDEKİLER MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşme Tasarısı] İÇİNDEKİLER Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler Madde 3- Sözleşmenin Dili Madde 4- Tanımlar

Detaylı

TRAKTÖR MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

TRAKTÖR MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/531025 TRAKTÖR MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayi/ Satınalma Daire Başkanlığı

Detaylı

MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşme Tasarısı] İÇİNDEKİLER

MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşme Tasarısı] İÇİNDEKİLER MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşme Tasarısı] İÇİNDEKİLER Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler Madde 3- Sözleşmenin Dili Madde 4- Tanımlar

Detaylı

MAL ALIMLARINA AİT SÖZLEŞME [Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi

MAL ALIMLARINA AİT SÖZLEŞME [Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi MAL ALIMLARINA AİT SÖZLEŞME [Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi İhale Kayıt Numarası: 2017/150620 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma

Detaylı

Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/1668 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Düzce İl Özel İdaresi

Detaylı

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Havalandırma Sistemi Test Ayar ve Dengeleme İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/47890 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

Detaylı

Masaüstü Bilgisayar, Mini Kompak Bilgisayar ve Monitör MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Masaüstü Bilgisayar, Mini Kompak Bilgisayar ve Monitör MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Masaüstü Bilgisayar, Mini Kompak Bilgisayar ve Monitör İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/127675 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EK:7 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi] İhale Kayıt Numarası:

Detaylı

TRT Aylık '' Bir Dünya Müzik'' ve '' Bir Dünya Müzik Sesli Dergisi''nin basım, dağıtım hizmet alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

TRT Aylık '' Bir Dünya Müzik'' ve '' Bir Dünya Müzik Sesli Dergisi''nin basım, dağıtım hizmet alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI TRT Aylık '' Bir Dünya Müzik'' ve '' Bir Dünya Müzik Sesli Dergisi''nin basım, dağıtım hizmet alımı İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/30122 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

Detaylı

EK:7 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME

EK:7 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME EK:7 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi] İhale Kayıt Numarası:

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde

Detaylı

EK:7 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

EK:7 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EK:7 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi] İhale Kayıt Numarası: 2013/87287

Detaylı

MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşme Tasarısı] İÇİNDEKİLER

MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşme Tasarısı] İÇİNDEKİLER MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşme Tasarısı] İÇİNDEKİLER Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler Madde 3- Sözleşmenin Dili Madde 4- Tanımlar

Detaylı

MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı Değirmenözü Stok ve Sevkiyat Tesislerindeki Yeni Ambar Binasına Ağır Yük (Hizmet) Raf Sisteminin İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA 1 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA AMAÇ-KAPSAM 2 AMAÇ Bu Kanunun amacı, Kamu İhale Kanunu na göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili

Detaylı

Yemek Hazırlama Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Yemek Hazırlama Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Yemek Hazırlama Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmet Alım İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/183820 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Tunceli

Detaylı

18.600.000 ADET HOLOGRAM TİPİ BANDROL İHALESİ SÖZLEŞME TASLAĞI

18.600.000 ADET HOLOGRAM TİPİ BANDROL İHALESİ SÖZLEŞME TASLAĞI 18.600.000 ADET HOLOGRAM TİPİ BANDROL İHALESİ İhale Kayıt Numarası: 2010/123512 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME TASLAĞI 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü.(bundan

Detaylı

MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/49196

MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/49196 1 adet Sunucu Sanallaştırma Yazılımları (16 adet fiziksel CPU lisanslayacak şekilde ve 5 yıl yazılım güvencesi - 7/24 destek hizmeti- 4 kişilik Arıza Giderme Eğitimi Dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

Kurumsal Veri Depolama Sistemi MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Kurumsal Veri Depolama Sistemi MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/11952 Kurumsal Veri Depolama Sistemi MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞA KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğumhane Padoksunun üzerine çatı kaplama yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞA KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğumhane Padoksunun üzerine çatı kaplama yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞA KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğumhane Padoksunun üzerine çatı kaplama yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/131304 Madde 1 - Sözleşmenin

Detaylı

İŞ İSTASYONLARI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

İŞ İSTASYONLARI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/83756 İŞ İSTASYONLARI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1-Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

YAZICI KİRALAMA VE BASKI HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

YAZICI KİRALAMA VE BASKI HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/116793 YAZICI KİRALAMA VE BASKI HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş.

Detaylı

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mutfak Ekipmanları -Taslak-

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mutfak Ekipmanları -Taslak- ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mutfak Ekipmanları -Taslak- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır.

Detaylı

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 2013 model ve üstü, en az 4 kapılı, klimalı ve dizel yakıtlı (yakıt hariç) sürücüsüz panel taşıtın kiralama suretiyle temin edilmesine ilişkin

Detaylı

MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra Yüklenici

Detaylı

İSTANBUL C, D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZATI ALIMI. BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

İSTANBUL C, D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZATI ALIMI. BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İSTANBUL C, D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZATI ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/91998 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

Ayrıntılı bilgi İdari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgi İdari şartnamenin ekinde yer almaktadır. TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI VE 32 ADET VERİCİ İSTASYONLARI İÇİN SERBEST PİYASADAN BİR YIL SÜRELİ ELEKTRİK ENERJİSİ MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/189983 Madde

Detaylı

[Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi]

[Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi] HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TÜRKİSTAN MERKEZ KÜTÜPHANESİ BARKOD VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALMA İŞİ İHALESİ SÖZLEŞMESİ [Birim Fiyat / Götürü Bedel

Detaylı

LOJMANLARIN KOMBİ DÖNÜŞÜMÜ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

LOJMANLARIN KOMBİ DÖNÜŞÜMÜ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/36346 LOJMANLARIN KOMBİ DÖNÜŞÜMÜ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ Türkiye Vagon Sanayii / Satınalma Daire

Detaylı

YAZLIK AYAKKABI (ERKEK) MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

YAZLIK AYAKKABI (ERKEK) MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/45642 YAZLIK AYAKKABI (ERKEK) MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (bundan

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf

Detaylı