GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015"

Transkript

1 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU

2 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL MUHASEBE KASA Kasa mevcutları İTİBARİ kıymetleri ile değerlenir. Daima BORÇ bakiyesi verir. (Alacak bakiyesi vermesi durumunda = V.U.K. nun 30/4. maddesine göre re sen takdir nedenidir İtibari değer, her nevi senetlerle esham ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değerlerdir. 2

3 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI KASA SAYIM FAZLASI 31/12/ KASA XXX 397 KASA SAYIM VE TESELLUM FAZ. XXX 31/12/ KASA SAYIM VE TESELLUM FAZ. XXX 679 DİĞER OLAĞAN DIŞI GEL. VE KAR. XXX (Fazlalığın nedeni bulunmadığı takdirde gelir olarak matraha ilave edilecektir.) 3

4 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI KASA SAYIM NOKSANI 31/12/ SAYIM TESELLÜM NOKSANLARI XXX 100 KASA XXX 31/12/ DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR XXX 197 SAYIM TESELLÜM NOKSANLARI XXX (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak matraha dahil edilecektir.) 4

5 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI KASA FAZLASI / ORTAKLAR CARİ TTK MD.562 TTK md 358, Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz. TTK md 358, Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393 üncü maddede sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi hâlde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilir. 5

6 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI KASA FAZLASI / ORTAKLAR CARİ Vergisel açıdan kasa fazlası: Kasa hesabının bakiyesi ticari hayatın gereklerinin üzerinde olduğu ve işletmenin gelir hanesine girmeyecek bir şekilde, işletme kayıtlarının dışında değerlendirildiği kabul edilen tutardır. Azami kasa tutarı tespit edilecek ve asgari tutarın üzerinde kalan bakiyeler faiz hesabında dikkat alınacaktır. 6

7 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI KASA FAZLASI / ORTAKLAR CARİ ADAT: Vergisel açıdan yapılacak adat yöntemiyle faiz hesabında kredi tutarı; REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI TC. Merkez Bankası Tebliği den itibaren Reeskont işlemlerinde % 9 Avans İşlemlerinde %10,50 TC. Merkez Bankası Tebliği den itibaren Reeskont işlemlerinde %10,25 Avans İşlemlerinde %11,75 7

8 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÖRNEK Faiz = A x N x T 360 x 100 Tarih Bakiye Olağan Bakiye Fiktif Tutar Gün Faiz (%11,75) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 Adat Faiz 3455,16 8

9 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI KASA HESABINA ADAT UYGULANMASI 31/12/ ORTAKLARDAN ALACAKLAR 3.455, DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KAR , İLAVE EDİLECEK KDV 518, Dönemi Kasa Adatı 9

10 GELİR VERGİSİ TEVKİFATI UYGULAMASI (GVK Md.94/6) Tam mükellef Kurumlarda Gelir Vergisi Tevkifatı Uygulaması Tam mükellef kurumlar tarafından sadece tam mükellef gerçek kişilere dağıtılacak kâr paylarından tevkifat yapılmaktadır. Tam mükellef kurumlardan tam mükellef kurumlara dağıtılacak kâr payları iştirak kazancı niteliğinde olmalarından dolayı tevkifata konu değildir. Kurum kazançlarında istisna olsun olmasın tevkifat, kârın dağıtılması aşamasında yapılmaktadır. (GVK 94. md 1-6) Halka açık ya da halka açık olmayan şirketlerden elde edilen kâr paylarına uygulanan tevkifat oranı, tarihinden itibaren %15 olarak uygulanmaktadır. 20 Şubat

11 Örnek Uygulama Ödenmiş Sermayesi ,00 TL olan 2 ortaklı bir limited şirket in genel kurulu kârın tamamını dağıtma kararı almıştır. Geçmiş yıl ticari zararı ,00 TL dır. Ancak bu zararın 4.000,00 TL sı K.K.E.G. lerin düşülmesinden kaynaklanmıştır. (-) ,00 TL ye (+) 4.000,00 TL ilave edildiğinde mali zarar (-) ,00 TL olmaktadır. 20 Şubat

12 20 Şubat

13 20 Şubat

14 20 Şubat

15 20 Şubat

16 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ALACAKLARIN DEĞERLEMESİ Alacaklar mukayyet değer (kayıtlı değer) ile değerlenirler. Mukayyet değer ölçüsü uygulanmadan önce alacaklar içinde şüpheli ve değersiz alacaklar varsa saptanır ve bunlar muhasebe kayıtlarıyla düşüldükten sonra geriye kalan alacaklara mukayyet değer ölçüsü uygulanır. Alacakların envanter ve değerlemesinde cari hesaplarla ilgili olarak dönemsel gelir tahakkuklarının yapılması sağlanmalıdır. 16

17 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ALACAKLAR HESABI İÇERİSİNDE ALACAK BAKİYESİ VEREN HESAPLARLA İLGİLİ DÖNEM SONU UYGULAMALARI Alacaklar hesabı içerisinde alacak bakiye veren hesapların bulunmasının en önemli nedeni, karşı taraftan ödeme alınmasına rağmen firma tarafından fatura düzenlenmemiş olmasıdır. Bu durumda olan hesaplar için, dönem sonundan önce mal teslimi ve hizmet ifası işleminin fiili olarak yapılıp yapılmadığı incelenmelidir. V.U.K. nun 231/5. maddesine göre fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmesi gerektiği unutulmamalıdır. 17

18 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ŞÜPHELİ ALACAKLAR Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; 1. Dava ve icra safhasında bulunan alacaklar; 2. Yapılan protestoya veya yazı ile birden fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek küçük alacaklar, şüpheli alacak sayılır. Şüpheli hale gelen alacaklar için değerleme gününde tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir. (Tasarruf değeri, bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değeridir. (VUK 264)) 18

19 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYIRABİLMEK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR 1. Alacak ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve devamı ile ilgili olmalıdır. 2. Alacak hasılat olarak kaydedilmiş olmalıdır. 3. Alacak dava veya icra safhasında olmalıdır. 4. Veya yapılan protestoya ya da yazı ile birden fazla istenilmiş olmasına rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacak olması gerekir. 5. Alacak teminatlı olmamalıdır. 6. Alacaklı mükellef bilanço esasına göre defter tutuyor olmalıdır. 7. Alacak değerleme günü itibarıyla şüpheli hale gelmiş olmalıdır. 19

20 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI Alacağın vadesi geldiği halde tahsil edilmemiş olması karşılık ayırmak için tek başına yeterli değildir. Vadesinde ödenmeyen alacaklar için kanuni yollara hangi dönemde başvurulduysa alacak o dönemde şüpheli hale gelir. Şüpheli alacak karşılığı ayırmak ihtiyaridir. Alacağın şüpheli hale geldiği dönemde karşılık ayrılmadığı durumda, ihtiyariliğin karşılık ayırmama yönünde kullanıldığı kabul edilerek, daha sonraki dönemlerde bu alacak için karşılık ayrılamaz. Ancak hakim görüşün bu olmasına rağmen aksine mahkeme kararları da mevcuttur. 20 Şubat

21 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILMASI İLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR Kampanyalı (ön ödemeli) satışlardan doğan alacaklar ve avans mahiyetindeki alacaklar için karşılık ayrılamaz. 334 sayılı VUK Genel Tebliği ne göre alacağın ilgili dönem kayıtlarına girmiş olması ve KDV beyannamelerinde beyan edilmiş olması şartıyla, KDV içeren şüpheli alacaklarda KDV için de karşılık ayrılabilecektir. Aciz vesikasına bağlanan alacaklarda alacağın tamamı için değil bu vesikada yer alan tutar kadar karşılık ayrılabilir. Yurt dışından olan alacaklar içinde dava açıldığının dış temsilciliklere onaylatılması şartıyla karşılık ayrılabilir. (VUK md 323) İştiraklerden olan alacaklar için karşılık ayrılabilir. 21

22 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI Dövize endeksli veya döviz cinsinden olan şüpheli alacaklar için karşılık ayrılmasına karar verilmesi halinde, bu alacağa bağlı olarak ortaya çıkan kur farkları da şüpheli alacak kabul edilerek karşılık ayrılır. İflas halindeki kişilerden olan alacaklar için karşılık ayrılabilir. Ferdi işletme ve şahıs şirketlerinde şirketin ortaklarından olan alacakları için karşılık ayrılamaz. Hatır senetleri için şüpheli alacak karşılığı ayrılamaz. 20 Şubat

23 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI Ciro edilmek suretiyle gelen senet bedelinin ödenmemiş olması durumunda, şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesi için bu senedi ciro eden kişi hakkında takibat yapılmış olması gerekir. Kefalete bağlı olan alacaklarda asıl borçlunun yanı sıra kefil nezdinde de takibata geçilmiş olması gerekir. TMSF ye devredilen bankalarda bulunan mevduat ve repo hesapları için karşılık ayrılamaz. Grup içi firmalardan olan alacaklar için şüpheli alacak ayrılabilir. Kamu idare ve müesseselerinden olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılamaz. 20 Şubat

24 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE KAYITLARI / / ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR XXX 120 ALICILAR XXX Alacağın şüpheli alacakları devredilmesi / / KARŞILIK GİDERLERİ XXX 129 ŞÜP.TİC.ALACAKLAR KARŞ. XXX Şüpheli alacak için karşılık ayrılması Şubat

25 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI / / BANKALAR XX 128 ŞÜP.TİC.ALACAKLAR XX Şüpheli alacağın tahsil edilmesi / / ŞÜP.TİC.ALACAKLAR KARŞ. XX 644 KON.KALMAYAN KARŞILIKLAR XX Tahsil edilen XX TL. karşılığın kapatılarak gelir kaydedilmesi Şubat

26 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI DEĞERSİZ ALACAKLAR (V.U.K. 322) Değersiz alacak, bir yargı kararına veya kanaat verici bir belgeye istinaden tahsiline olanak kalmayan alacaklardır. Şüpheli alacaklar ile değersiz alacaklar arasındaki en önemli fark; değersiz hale gelen alacağın tahsili artık imkansızdır. Oysa şüpheli alacağın tahsili her zaman gerçekleşebilir. Bir alacağın değersiz alacak sayılabilmesi için tüm hukuki yolların tüketilmiş olması gerekir. 20 Şubat

27 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI DEĞERSİZ ALACAKLARDA KANAAT VERİCİ VESİKA Kanaat verici vesikaların neler oldukları vergi kanunlarında sayılmamış olmakla birlikte yargı kararlarına göre kanaat verici vesikalar şunlardır; Alacaktan vazgeçildiğine dair konkordato anlaşması, Borçlunun ülkeye dönmemek üzere terk ettiğini ve haczi mümkün mal bulunmadığını gösteren belgeler, Borçlunun gaipliğine ilişkin mahkeme kararı, Mahkeme tarafından kabul edilen alacaktan vazgeçildiğine dair belgeler, Borçlunun mal varlığı bırakmadan ölümü ve mirasçıların mirası reddettiklerine dair resmi belgeler, Ticaret mahkemesince borçlu hakkında verilmiş ve ilgili masa tarafından tasfiyeye tutulmuş iflas kararına ilişkin belgeler. Aciz vesikası kanaat verici belge değildir. 20 Şubat

28 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI DEĞERSİZ ALACAKLARDA ZARAR YAZILACAĞI DÖNEM (VUK 322 f.2,3) Değersiz alacaklar, bu kapsama girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve kayıtlı değerleri zarara geçirilerek yok edilirler. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerde değersiz alacaklar, gider kaydedilmek suretiyle yok edilirler. İlgili yılda zarara geçirilmeyen değersiz alacağın, sonraki yıllarda zarar yazılabilmesi mümkün değildir. 20 Şubat

29 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE KAYITLARI / / DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR XXX 120 ALICILAR XXX Alacağın değersiz hale gelmesi Şubat

30 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI VAZGEÇİLEN ALACAKLAR (VUK 324) Vazgeçilen alacak, konkordato veya sulh yoluyla alınmasından vazgeçilen alacaklardır. Vazgeçilen alacakları değersiz alacaklardan ayıran en önemli husus sulh yoluyla alacaktan vazgeçilmesidir. Sulh yolunun kabul edilebilmesi için sulhun yine de mahkeme sürecinde ve mahkeme vasıtasıyla sağlanmış olması gereklidir. Vazgeçilen alacak, borçlu açısından kar hükmünde olup, borçlunun defterinde özel bir karşılık hesabına alınır. Bu hesabın muhteviyatı alacaktan vazgeçildiği yılın sonundan başlayarak üç yıl içinde zararla itfa edilmediği takdirde kar hesabına aktarılır. 20 Şubat

31 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI Üç yıllık bekleme süresi içerisinde borçlunun işi terki, ölümü ve kurumlarda devir halinde ertelenen tutar o yılın karına eklenir. Kaynağı ne olursa olsun geçmiş yıllara ait zararların, vazgeçilen alacaklar sebebiyle oluşturulan karşılıklardan mahsup edilmeleri mümkün değildir. Sadece üç yıllık bekleme süresi içerisinde oluşan zararların vazgeçilen alacaklar sebebiyle ayrılan karşılık tutarından mahsup edilebilmeleri mümkündür. 20 Şubat

32 MUHASEBE KAYITLARI 20 Şubat 2015 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ALACAKLININ MUHASEBE KAYDI / / OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR XXX 120 ALICILAR XXX Vazgeçilen alacağın zarara aktarılması BORÇLUNUN MUHASEBE KAYITLARI / / SATICILAR XXX 549 ÖZEL FONLAR XXX Vazgeçilen borcun özel fon hesabına aktarılması Üç Yıl İçerisinde Zararla İtfa Edilemeyen Tutarın Gelir Hesabına Aktarılması / / ÖZEL FONLAR XXX 679 D.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR XXX İtfa edilemeyen fon hesabının gelir hesabına aktarılması

33 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ALACAK VE BORÇ SENETLERİ REESKONTU Reeskont, işletme aktifinde veya pasifinde yer alan alacak ve borç senetlerinin değerleme günündeki gerçek değerine indirgenmesidir. Şartları Alacak veya borç senede veya çeke bağlı olmalıdır. Senet, vade içermelidir. Senedin vadesi değerleme günü itibariyle gelmemiş olmalıdır. Senet bilançoda yer almalıdır. Senet kazancın elde edilmesine yönelik olmalıdır. Borç senedi veya çeki gider veya maliyet özelliği taşımalıdır tarihinden itibaren yapılacak olan reeskont işlemlerinde % 10,25 oranı uygulanacaktır. 33

34 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI REESKONTTA ÖZELLİKLİ DURUMLAR Bankalar, bankerler ve sigorta şirketleri dışında kalan ve bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için reeskont işlemi ihtiyaridir. Ancak alacak senetlerini reeskonta tabi tutan kuruluşlar, borç senetlerini de reeskonta tabi tutmak zorundadır. Kısmi reeskont işlemi yapılamaz. Örneğin; alacak senetlerinin bir kısmını reeskonta tabi tutup, diğer kısmını tutmamak olmaz. Bankalara Teminata ve tahsilata verilen senetler için reeskont hesaplanabilir. Kampanyalı ( ön ödemeli ) satışlarla ilgili olarak alınan senetler için reeskont hesaplanamaz. Hatır senetleri için reeskont hesaplanamaz. 34

35 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI Yıllara sari inşaat dolayısı ile alınan senetler için reeskont hesaplanamaz. Vadesi belli olan senetsiz alacak ve borçlar için reeskont hesaplanamaz. Müflisten olan alacaklar için reeskont hesaplanamaz. Senet tutarı KDV de içeriyorsa, KDV hasılat unsuru olmadığından, reeskont işlemi yapılırken bu kısım senet bedelinden düşülüp düşülmeyeceği tartışmalıdır Vade içermeyen senetler için reeskont işlemi yapılamayacaktır. Vade, reeskont hesaplamasında teknik bir gerekliliktir. 31/12/2017 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir. 35

36 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI STOKLAR Stoklar işletmenin üretimde kullanmak veya satmak amacı ile edindiği ilk madde ve malzeme ticari mal yarı mamul, mamul hurda gibi varlıklar ile kendi ürettiği benzeri nitelikteki iktisadi kıymetleri ifade eder. Dönem sonunda işletme stoklarının fiili envanteri çıkarılır. Fiili envanter ile kaydi envanter arasında oluşan farklar stok sayım fazlalıkları veya stok sayım noksanlıkları hesaplarına alınırlar. V.U.K na göre stoklar genel olarak maliyet bedeli ile değerlenir. 20 Şubat

37 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI SATIN ALINAN STOKLARIN DEĞERLEMESİ Satın alınan mallarda maliyet bedelini oluşturan unsurlar aşağıdaki gibidir: 1. Malın satın alma bedeli, 2. Malın işyerine getirilmesi için yapılan nakliye ve hammaliye giderleri, 3. Malın alımı ile ilgili olarak ödenen sigorta giderleri, 4. Alış komisyonları, 5. Mal ile ilgili finansman giderleri, 6. Malın işyerine getirilmesi aşamasına kadar yapılan depolama giderleri, 7. İthal edilen emtianın CİF bedeli, gümrükte ödenen vergiler ve emtianın gümrükten işyerine gelinceye kadar yapılan nakliye, komisyon ve benzeri giderler, 8. İthalat teminatları için ödenen faiz ve komisyonlar, 9. Emtianın satın alınıp işletme stoklarına girdiği tarihe kadar oluşan kur farkları. 20 Şubat

38 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI STOKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ (V.U.K. 274) Satın alınan veya imal edilen malların maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış bedelleri %10 ve daha fazla bir düşüklük gösterdiği hallerde, maliyet bedeli yerine emsal bedeli ölçüsü tatbik edilebilir. Ayrıca; Yangın, deprem, su basması gibi afetler yüzünden veya, bozulmak, çürümek, kırılmak, paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi kıymetinde önemli bir azalış olan mallar emsal bedelle değerlenirler. 20 Şubat

39 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI STOKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ Tabi afetler sonucu değeri düşen malların emsal bedelle değerlenerek uğranılan zararın gider kaydedilebilmesi için; meydana gelen olayın itfaiye, mahkeme gibi yetkili makamlara tespit ettirilmesi gerekir. Tespit belgeleri ile birlikte vergi dairesine müracaat edilerek emsal bedelin takdiri istenmelidir. 20 Şubat

40 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI STOKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ Stoklarında meydana gelen bir azalmanın takdir edilmesi talebinde bulunan bir mükellefin; Değer düşüklüğüne yol açan olayı, Stoklarında iddia ettiği miktarda mal bulunduğunu, Değer düşüklüğünün yangın, deprem ve su basması, bozulmak, kırılmak, çürümek, çatlamak, paslanmak gibi haller sayılan olaylardan kaynaklandığını, her türlü maddi delil ile ispatlaması gerekir. 20 Şubat

41 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI STOKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ Örnek: Dönem sonu stok miktarı 200 birim olan, söz konusu malın, işletmedeki birim maliyet bedelinin 55 TL ve değerleme günü itibariyle piyasada oluşan fiyatının 48 TL olması halinde, Piyasada oluşan fiyat, maliyet bedelinin % 10 undan daha fazla oranda düşük olduğundan, işletme emsal bedelle değerleme yapılabilir. 41

42 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI 42

43 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI Diğer Stoklar Değeri Düşen Mallar 153- Ticari Mallar A Ticari Malı Karşılık Giderleri Değeri Düşen Malla 158- Stok Değer Düş. Karş A Ticari Malı 43

44 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI STOKLARDA FİRE Fire, vergi kanunlarımızda özel olarak tanımlanmış bir konu değildir. Vergi mevzuatı açısından işletme stoklarında ticari teamüllere uygun olarak ortaya çıkan miktar azalmaları olağan fire olarak kabul edilir. Ticari teamüllere uygun ortaya çıkan olağan firelerin gider veya maliyet unsuruna dönüşmesi için takdir komisyonu kararına gerek bulunmamaktadır. Olağanüstü fireler için takdir komisyonunu başvurulur. Takdir komisyonu tarafından belirlenen tutar doğrudan gider hesaplarına alınabilir. Takdir komisyonu kararı bulunmaması halinde olağanüstü fireler ancak KKEG olarak kayıtlara alınabilir. 20 Şubat

45 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ZAYİ OLAN MALLAR Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan malların ekonomik değeri yoksa satışı da söz konusu değildir. Alış belgelerinde yer alan KDV tutarının indirim hesaplarından çıkartılarak malların zayi olduğu dönemde hesaplanan KDV olarak ilave edilmesi gereklidir. 20 Şubat

46 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇALINAN MALLARIN DEĞERLEMESİ Hırsızlık veya dolandırıcılık sonucu işletmeden çıkan mallar dolayısıyla oluşan zararın vergi matrahından düşülmesi mümkün değildir. Hırsızlık veya dolandırıcılık sebebiyle çalınan malların maliyet bedelleri, olayın polis raporu veya benzeri belgelerle kanıtlanması halinde KKEG olarak kayıtlara alınır. Alış belgelerinde indirim konusu yapılan KDV tutarlarının da hesaplanan KDV olarak beyan edilmeleri gerekir. Olayın polis raporu veya benzeri belgelerle kanıtlanamaması durumunda söz konusu mallar işletmeden çekilmiş olarak kabul edilirler. Bu durumda söz konusu mallar için fatura düzenlenerek mallar emsal bedelleri ile hasılat yazılırlar. 20 Şubat

47 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI HURDALAR VE KULLANIM ÖMRÜ TAMAMLANMIŞ MALLAR Vergi idaresi, işletme stoklarında yer alan ve kullanım ömürlerini tamamlamak suretiyle hurda hale gelmek suretiyle değeri düşen malların emsal bedelleri ile değerlenebilmesi için, V.U.K. 267/3.maddesi gereği takdir esasına göre değerleme yapılması, bunun için takdir esasını talep eden şirketin takdir komisyonuna yazılı olarak müracaat etmesini istemektedir. Satış imkanı kalmayan, takdir komisyonunca 0 değer tespiti yapılan malların alış faturalarında gösterilen KDV lerin indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. 20 Şubat

48 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI DURAN VARLIKLAR Satın alınan ATİK maliyet bedeli ile değerlenir. Satın alınan ATİK maliyetine ilave edilecek giderler. Satın alma bedeli, Makine tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri, Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsanın tesviyesinden oluşan giderler. İmal ve inşa edilen iktisadi kıymetlerde, imal ve inşa bedelleri toplamından oluşur. Yatırımın finansmanında kullanılan kredi faizleri ile yurt dışından döviz kredisi ile sabit kıymet ithali nedeniyle oluşan kur farları aktifleştirildikleri dönemde maliyete intikal ettirilmesi gerekir. sonraki dönemlerde maliyete veya giderleştirilmesi serbesttir.

49 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI Maliyet bedeline eklenmesi ihtiyari giderler. Satın alınmaları sırasında ödenen Noter, Mahkeme, Kıymet takdiri, Komisyon ve Tellaliye, Emlak alım ve taşıt alım vergileri. ÖTV Binek otomobil alımında ödenen KDV 49

50 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI Maliyet bedelini artıran giderler İktisadi kıymetin ömrünü uzatan harcamalar, Normal iktisadi ömründe, fonksiyonlarını değiştiren harcamalar. Normal bakım, tamir ve temizleme giderleri maliyete eklenmeyerek doğrudan gider yazılır. 50

51 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI Amortismanlar İşletmede bir yıldan fazla kullanılan, Yıpranmaya aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan, Envantere dahil olan ve işletmede kullanılan, Değeri belli tutarı aşan (2014 yılı 800 TL) Gayrimenkuller, maden ocakları, petrol kuyuları, makine ve tesisat, gemiler, diğer taşıt araçları, alet, edevat, mefruşat, demirbaş, sinema ve benzeri sabit kıymetlerle patent, telif, ihtira, imtiyaz, gayrimaddi haklar amortisman konusuna girmektedir. Boş arazi ve arsalar amortismana tabi değildir. 51

52 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI İktisadi kıymetin ömrünü uzatıcı giderler, aktifleştirildikleri yıldan itibaren bağımsız olarak. Fonksiyon artırıcı giderler, asıl İktisadi kıymetin kalan itfa süresi içerisinde eşit tutarlarda itfa edilirler. 52

53 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI Amortisman ayırma yöntemleri Normal amortisman 01/01/2004 tarihinden itibaren Faydalı ömür dikkate alınacak (VUK G.tebliğ 333,339,365, 389) Bu tarihten önce aktife giren iktisadi kıymetler aktife alındıkları yıldaki hükümlere göre amortisman ayrılmaya devam olunur. (Geçici md. 18) 53

54 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI Azalan bakiyeler usulü amortisman % 50 yi geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katıdır. Bilanço usulü defter tutan mükellefler uygulayabilirler. 54

55 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI Azalan Bakiyeler Yöntemine Göre Amortisman Hesaplaması Aşağıdaki gibi olacaktır. 55

56 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI Fevkalade amortisman Doğal afetler, yeni icatlar veya cebri çalışmaya maruz tutulmadan dolayı kullanılamaz hale gelen ve mükellefin ilgili bakanlıkların görüşü alınarak uygulanır. Maliye Bakanlığınca her işletme için ayrı nispetler uygulanır. 56

57 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI Amortisman ayırmada özellikli durumlar Amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan orandan daha düşük bir oran uygulanmasından dolayı amortisman süresi uzamaz. Amortisman ayırma hakkı o yıl için kullanılır. Kullanılmaması halinde sonraki yıla devretmez. O yıl için amortisman hakkından vazgeçilmiş sayılır. Amortisman yönteminde normal amortisman uygulamasından azalan bakiyeler usulüne geçiş mümkün değildir. Ancak azalan bakiyeler usulünden normal usule dönmek mümkündür. Yöntem değişikliği amortisman süresini uzatmaz. Amortismana tabi tutulan iktisadi kıymetler ve bunların amortismanları envanter defterinin ayrı bir yerinde, özel bir amortisman defterinde veya amortisman listelerinde gösterilmek zorundadır. 57

58 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI Amortisman ayırmada özellikli durumlar Alındıktan sonra montajı gereken iktisadi kıymetlerde, montaj işlemi tamamlandıktan sonra iktisadi kıymetin kendisinden bekleneni yerine getirebilir, (kullanılabilir) duruma geldikten sonra amortisman uygulanabilir. İşletmede imal ya da inşa edilen iktisadi kıymetlerde de, imal ya da inşa tamamlandıktan, kendisinden beklenen yerine getirebilir, (kullanılabilir) duruma geldikten sonra amortisman uygulanabilir. Burada söz konusu iktisadi kıymetler inşaat, imalat hesaplarından çıkarılarak sabit kıymet hesabına aktarılmış olmalıdır. Tarım tesislerinde, tesislerin ürün vermesi beklenmez, tesislerin tamamlanması yeterli sayılmalıdır. 58

59 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI Kıst Dönem Amortismanı - Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılması zorunlu olup, amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer ise, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilmelidir. 59

60 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI YENİLEME FONU Yenileme fonu ayırabilmek için bilanço hesabı esasına göre defter tutmak gerekir. Satılan iktisadi kıymetin yenilenmesinin zaruri olması veya işletmeyi yönetenlerce karar verilip teşebbüse geçilmiş bulunulmalıdır. Satın alınacak iktisadi kıymetin daha önce satılan kıymetle aynı nitelikte olması gerekir. Satılan ve yenilenecek olan iktisadi kıymet Amortismana Tabi iktisadi kıymet olmalıdır. Boş arazi ve arsalar amortismana tabi olduğundan satışından doğan kar yenileme fonuna alınmaz. 60

61 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI Yenileme Fonunda kullanım süresi Süre ile ilgili birinci görüş: Amortismana tabi iktisadi kıymetin satışından elde elde edilen karın yenileme giderlerini karşılamak üzere pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl sure ile tutulabileceği kesin hüküm olduğundan, yıl deyimi dönem kabul edilmekte, yenileme fonuna alınıldığı yılı başlangıç yılı sayılmaktadır. Süre ile ilgili ikinci görüş: Danıştay tarafından benimsenen ikinci görüş karın satışın yapıldığı yılı izleyen üçüncü yılın vergi matrahına dahil edileceği yönündedir. Satış karından oluşan fonun döviz veya mevduat hesaplarında tutulması sonucu elde edilen kur veya faiz geliri fona eklenmez 61

62 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÖRNEK * Makine Satışı Kasa Birikmiş Amortismanlar Makine ve Teçhizat Hesaplanan KDV Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar / *Satış Karının Yenileme Fonuna Devri /12/ Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Özel Fonlar Yenileme Fonu /

63 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÖRNEK * Yeni Makinenin alım kaydı / MAKİNE TESİS VE CİHAZLAR BANKALAR / * Yeni Makinenin amortismanı / ÖZEL FONLAR BİRİKMİŞ AMORTİSMAN /

64 SAT - KİRALA - GERİ AL MODELİ (SELL AND LEASEBACK) 20 Şubat

65 SAT, KİRALA VE GERİ AL MODELİ İşletmenin aktifine kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerin, finansal kiralama şirketine satıldıktan sonra tekrar geri kiralanması işlemidir. Kiralama süresinin sonunda satılan mallar tekrar kiracıya devredilir. Bu şekilde işlem yapılmasının sağlayacağı faydalar şunlardır: 1. İşletme aktifinde kayıtlı, yıllar itibarıyla gerçek değerini yansıtmaktan uzaklaşmış ATİK lerini (örneğin; gayrimenkullerini) güncel bedeli ile finansal kiralama şirketine satmak suretiyle bir nevi kredi almış olmaktadır. 2. Aynı ATİK güncel bedeli ile finansal kiralama şirketi tarafından işletmeye geri satılmak suretiyle aktifteki kayıtlı değeri V.U.K. na muhalefet etmeden düzeltilebilecektir. 20 Şubat

66 KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI K.V.K. (Md. 5/1-e) Taşınmazların 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında, geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, finansal kiralama şirketlerine satışı ve varlık kiralama ile finansal kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar için gayrimenkul satış kazancı istisnası %100 olarak uygulanır. ( KVK 5/1-e) Bu taşınmazlar için en az iki tam yıl aktifte bulunma şartı aranmaz. Yürürlük Tarihi: Şubat

67 KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI K.V.K. (Md. 5/1-e) Bu satış karının istisnadan yararlanan kısmının satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulması gerekmektedir. Fona alınan tutardan, beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılacaktır. Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanacaktır. 20 Şubat

68 KDV İSTİSNASI KDVK (Md. 17/4-y) Finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile, 1. kiralanmaya konu taşınmazların kiralayana satılması, 2. bu taşınmazların satan kişilere kiralanması ve 3. kira süresinin sonunda kiracıya yani satan kişiye devri işlemlerinin her biri KDV den istisnadır. 20 Şubat

69 KDV İSTİSNASI KDVK (Md. 17/4-y) Bu istisna 17/4-r maddesinde yer alan istisna ile karıştırılmamalıdır. Buna göre; - İki yıldan daha az süreyle elde tutulan taşınmazların satışı ve geri kiralanması, - Gelir Vergisi mükellefleri ya da adi ortaklıklar ve şahıs firmaları tarafından yapılacak taşınmaz satışları ve geri kiralanması, - Taşınmaz ticareti ile uğraşanların bu amaçla elde tuttukları da dahil olmak üzere yapacakları taşınmaz satış ve geri kiralama işlemleri de, Finansal kiralama sözleşmesinde, kira süresinin sonunda bu taşınmazların mülkiyetinin kiracıya devredilecek olduğuna ilişkin hüküm bulunması şartıyla, anılan istisnadan yararlanabilecektir.. 20 Şubat

70 İSTİSNA KAPSAMINDAKİ A.T.İ.K. LER Kurumlar Vergisi Kanunu ve KDV Kanunu nda yer alan istisna düzenlemelerinde de dikkat edileceği üzere sadece taşınmazlar üzerinde istisna hükümleri bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile şirketlerin aktifinde kayıtlı - taşıtlar, - makine ve teçhizatlar, - demirbaşlar sat, kirala ve geri al modeli içerisinde işlem görebilir fakat bunların KVK 5/1-e ve KDVK 17/4-y bendinde yer alan istisnalardan faydalanmaları mümkün değildir. 20 Şubat

71 DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI (6361/37.Md.) Finansal kiralama sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kağıtlar ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, bu kağıtlarla ilgili yapılacak işlemler harçtan müstesnadır. 20 Şubat

72 TAPU HARCI (HARÇLAR KANUNU-4 SAYILI TARİFE/20-g) TAŞINMAZIN FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNE SATIŞINDAKİ TAPU HARCI Satıp geri kiralama yöntemi ile gerçekleştirilen kiralama sözleşmeleri kapsamında kiracı tarafından sözleşme süresi sonunda geri alınmak kaydıyla kiralanan taşınmazların kiralayana satışı sırasında devredenden binde 4,55 tapu harcı alınır. Ödenen bu harç Kurumlar Vergisi açısından KKEG sayılır. Not: Gayrimenkullerin bu model haricinde devir ve iktisabında tapuda binde 20 oranında harç alınmaktadır. 20 Şubat

73 TAPU HARCI İSTİSNASI (6361/37.Md.) TAŞINMAZIN FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİ TARAFINDAN SATIŞINDA TAPU HARCI Satıp geri kiralama yöntemi ile yapılan kiralama sözleşmeleri kapsamında kiralanan taşınmazların, sözleşme süresi sonunda kiracı adına tapuya tescili tapu harcından müstesnadır. 20 Şubat

74 KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ F/4.21 KVD Kanunu ndaki 17/4-y maddesinde yer alan istisna kısmi istisna mahiyetinde olduğundan ve bu konuda aksi yönde bir düzenleme yapılmadığı için; KDV Kanunu un 30/a maddesine göre, Finansal kiralama şirketine satılan taşınmazın iktisabında yüklenilen KDV nin düzeltilmesi gerekir. KDV Genel Uygulama Tebliğinde yer alan bu hüküm, düzenlemenin getiriliş amacı ile bir çelişki içerisindedir. 20 Şubat

75 FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNDEN GERİ ALINAN TAŞINMAZLARDA KVK 5/1-e YE GÖRE 2 YIL AKTİFTE BULUNDURMA SORUNU Henüz yayınlanmamakla birlikte, 8 No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağında verilen örneklerde; Sat, Kirala, Geri Al Modeline göre Finansal Kiralama Şirketinden kiralanan ve kiralama süresinin sonunda geri satılan taşınmazlarda, Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5/1-e maddesinde yer alan taşınmazın iki tam yıl süreyle aktifte yer alması şartının, kiralama işleminin sonrasında kiracının taşınmazı geri aldığı tarih iktisap tarihi olarak değerlendirilmiş ve bu tarih esas alınarak iki tam yıl süresinin hesaplaması yapılmıştır. Bu durum modelin hedeflenen amacı ile çelişki yaratmaktadır. 20 Şubat

76 SİSTEMİN ÇALIŞMA ŞEKLİ Örnek: İşini büyütmek isteyen ve nakite ihtiyacı bulunan bir şirket, aktifinde kayıtlı değeri ,00 TL. olan fakat piyasa değeri ,00 TL. olan şirket binasını sat, kirala ve geri al modeli ile değerlendirmek istemektedir. 1. Bina bir finansal kiralama şirketine ,00 TL. bedelle satılır ,00 TL. tahsil edilir ve şirketin finansman sorunu çözülür. (KVK 5/1- e ye göre iki yıl içerisinde tahsil şartı gerçekleşir.) 3. Satıştan doğan kazancın %100 ü Kurumlar Vergisinden istisnadır. (KVK 5/1-e) 4. Satış işlemi KDV den istisnadır. (KDVK 17/4-y) 5. Satış işleminde binde 20 yerine binde 4,55 tapu harcı alınır. (Harçlar Kanunu-4 Sayılı Tarife/20-g) 6. Satış işleminin ardından, finansal kiralama şirketi ile sözleşme yapılarak taşınmaz kiralanır. (Finansal Kiralama Sözleşmesi) 7. Kiralama işlemleri KDV den istisnadır 20 Şubat

77 SİSTEMİN ÇALIŞMA ŞEKLİ 8. Finansal Kiralama şirketine ödenen faizler KVK veya GVK yönünden gider yazılır. 9. Bilançonun dönen varlıklar bölümüne ,00 TL. giriş olurken, 549 Özel Fonlar bölümünde ,00 TL. artış gerçekleşir. Bu artış aynı zamanda Özkaynakları da yükseltir. 10. Bu tablo, Kamu İhalelerinde şirketin rasyolarını olumlu yönde etkiler. 11. Kiralama süresinin bitiminde taşınmaz geri alınır. Bu aşamada herhangi bir para ödemesi yapılmaz. 12. Finansal Kiralama şirketi tarafından taşınmazın şirkete devri KDV den istisnadır. (KDVK 17/4-y) 13. Finansal Kiralama şirketi tarafından taşınmazın şirkete devri tapu harcından istisnadır. (6361 Finansal Kiralama Kanunu Md.37) 20 Şubat

78 Özel Maliyet Özel Maliyet ; kira süresi sonunda kiralayanda bırakılacak, kiralanan gayrimenkullerle ilgili olarak işletmeler tarafından yapılan değer artırıcı veya gayrimenkulü genişletici nitelikteki giderlerdir. Doğrudan gider yazılmayıp duran varlık olarak değerlendirilirler. Maliyet bedeli ile değerlenirler.

79 Özel Maliyet - Amortisman Özel maliyetler kira süresine göre eşit yüzdelerle amortismana tabi tutulur. Kira süresinin belirsiz olması durumunda amortisman beş yıllık süre esas alınarak hesaplanır. Özel maliyet bedellerinin itfasında kıst amortisman uygulaması ve/veya azalan bakiyeler usulü kullanılmaz. Özel maliyetin bir bedel karşılığında devredilmesi durumunda iktisadi kıymet satışı gibi işlem yapılacaktır.

80 Yap işlet devret Özel Yap-İşlet- Devret Modelinin İşleyiş Biçimi : Adına ister yap işlet devret modeli, ister özel maliyet bedeli sistemi diyelim, işlem aşağıdaki şekilde cereyan etmektedir. Bir mükellef (gelir veya kurumlar vergisi), diğer bir kişinin( mükellef olabilir de, olmayabilir de). arsası üzerinde; otel, lokanta veya büro gibi bir işyerini inşa etmekte, bu işyerini anlaştıkları süre boyunca herhangi bir bedel ödemeden bizzat kullanmakta ve sürenin sonunda tesisi, arsa sahibine hiçbir bedel almadan devretmektedir. Bu tür olaylarda, genellikle imarlı arsalar söz konusu olmaktadır. Bina inşaat ruhsatı, arsa sahibi adına düzenlemekte ve inşaat tamamlandıktan sonra, tapuda cins tahsisi işlemi de arsa sahibi adına yapılmaktadır.

81 Yap işlet devret Maliye Bakanlığı nın bugüne kadar vermiş olduğu görüşlerden bazıları şöyledir: İstanbul Defterdarlığı nın tarih ve B.07.4.DEF GVK-94/ sayılı özelgesi. Arsa sahibinin arsası üzerine kullanım alanı için şirketinizce yapılacak inşaatın tamamlanmasından sonra bu hizmetinize karşılık olarak inşa ettiğiniz binayı 5 yıl süre ile bir bedel ödemeksizin kullanacağınız anlaşılmış olup, gayrimenkulün iktisadi kıymetlerini arttırıcı harcamaların özel maliyet bedeli hesabına aktarıldığı tarihte ayın şeklinde kira peşin olarak ödenmiş sayılacağından bu tarihte yürürlükte olan gelir vergisi tevkifatı oranı üzerinden (emsal bedeli esas alınarak) gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

82 Yap işlet devret İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı nın tarih ve B.07.1.GİB / GVK-94/ sayılı özelgesi. Şahsa ait arsa üzerine şirketiniz tarafından inşa edilen işyerlerinin kiralanmak suretiyle belli bir süre (5 ile 10 yıl) işletildikten sonra arsa sahibine devredilmesi durumunda, gayrimenkulün iktisadi kıymetini artırıcı nitelikteki harcamaların, arsa sahibi şahıs tarafından Gelir Vergisi Kanunu nun 70.maddesi uyarınca gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilerek, kira süresinin sonunda yapılan işyerlerinin emsal bedelinin gayrimenkul sermaye iradı olarak beyan edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, şirketiniz tarafından inşa edilen ve belli bir süreyle işletilecek olan işyerleri için nakden veya hesaben bir kira ödemesi söz konusu olmadığı için şirketiniz tarafından gelir vergisi tevkifatı da yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ayrıca binanın arsa sahibine devrinde de tevkifat yapılmayacaktır.

83 Yap işlet devret Bu özelgelere rağmen; Kiralık arsa üzerine yapılan binanın, arsanın değerini arttırıcı mahiyette olması sebebiyle özel maliyet bedeli hesabı kullanılırdı. Kiracılar özel maliyet bedelini kira sözleşmesinin süresine uygun olarak yılda giderleştirmekteydi. Kira süresi bitiminde ise, emsal bedeli üzerinden bedelsiz devredilirdi. Bu aşamada kiracının, kiralayana bedelsiz devrinde KDV hesaplanıyordu. Kiracının mükellefiyet durumuna göre ise %20 tevkifat yapılıyordu. Kiraya veren de ayni (bina ve tesis) olarak tahsil ettiği kira gelirini, beyan edip vergi ödüyordu.

84 Yap devret işlet modeli ( tarih ve 2013/ sayılı özelge) Kiracı ile arsa sahibi şahıslar arasında akdedilen sözleşmeye istinaden bina inşa edilmesi için yapılan harcamaların özel maliyet bedeli olarak dikkate alınmasının mümkün olmadığı, Söz konusu bina harcamaları için emsal bedel üzerinden kar marjı ilave edilmek suretiyle arsa sahibine fatura edilmesi gerektiğini ve harcamalar ile fatura bedeli arasındaki farkın inşaatı yapan (binayı kullanan şirketçe) kazanç olarak kurumlar vergisi matrahına dahil edilerek % 18 KDV hesaplanması gerektiği, Fatura kaynaklı alacak tutarının peşin ödenen kira olarak kabul edilmek suretiyle sözleşme süresi içinde eşit tutarlar ile kira gideri olarak dikkate alınması gerektiği, Her ay alacaktan mahsup edilerek gider yazılan kira tutarının (arsa sahibi gerçek kişi ise) gelir vergisi tevkifatına konu olacağını, Arsa sahibinin ise bir yıl içinde borcuna mahsup edilen kira bedellerini ilgili yıla ait gayrimenkul sermaye iradı olarak beyan etmesi gerektiği görüşlerine yer verilmiştir.

85 Ciro Primleri: Ciro primi; bayilere ve sürekli mal alımında bulunanlara belli bir sürede, belirli bir miktarın üzerinde mal alımı şartına bağlı olarak yıl içinde yapılan alımların belli oranında sağlanan nakit, mal ve benzeri şekildeki menfaatlerdir. Alt firmaların ana firmaya ciro primi uygulaması bünyesinde vermiş oldukları hizmet neticesinde ana firmadan sağladıkları menfaatlerin elde eden mükellef açısından faaliyetlerin gerçekleştirilmiş olduğu dönemin geliri olarak değerlendirilmeli ve ticari kazanç olarak vergilendirilmelidir. Ana firmanın alt firmaya sağladığı menfaat açısından, ciro priminin ana firma açısından bir pazarlama gideri olduğu ve yapılan bu gider, GVK nun İndirilecek Giderler başlıklı 40/1.maddesinde sayılan Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler içerisinde değerlendirilmektedir. Ciro primlerinde satışa konu olmuş olan mal ya da hizmet için daha önce uygulanmış olan KDV oranını esas alınacaktır.

86 Ödenmeyen SGK Primleri SGK ya göre fiilen ödenmeyen prim tutarlarının Gelir ve Kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamaz. Ödenmeyen sigorta primlerini ödemenin yapıldığı yılda mali karın tespitinde indirim olarak dikkate alabilmek için ilgili olduğu dönemde ticari karın tespitinde indirilmiş ve mali kara ilave edilmiş olması gerekir. SGK primi ödendiği yıla ait kurumlar vergisi beyannamesinde Kazanç ve İlaveler sayfasında Zarar Dahi Olsa İndirilecek İstisna ve İndirimler bölümünde Diğer İndirim ve İstisnalar satırına yazılarak açıklama bölümünde vergi matrahından indirilir.

87 Gelecek Dönemlere Ait Giderler: Kira, sigorta primi vb. gibi gelecek aylara yada yıllara ilişkin olarak şimdiden peşin olarak ödenen giderlerin dönemsellik ilkesi gereğince cari yıla ait olan kısmının tespit edilerek geri kalan kısmının giderler arasından çıkarılması (yada aktifleştirilmiş ödemenin cari yıla isabet eden kısmının giderlere atılması) gerekmektedir.

88 Süresinden Sonra Gelen Faturalar: Genellikle dönem sonundan sonra gelen elektrik, su, telefon vb. gibi faturaları dolayısıyla kapatılan döneme isabet eden giderler için tahakkuk yapılması gerekir. Söz konusu tahakkuk hesaplamalarının isabetli olması için sayaçların dönem sonu itibariyle okunması, önceki dönemlere göre tahmin yapılması uygundur. Yapılan tahakkuklar kurumlar vergisi beyannamesi verilme tarihine kadar gerçekleşme durumuna göre gerekirse düzeltilmelidir.

89 Faiz Giderleri: İşletmelerin kullanmış olduğu yabancı kaynaklar dolayısıyla doğan faiz, vade farkı gibi giderlerden kapatılan döneme isabet eden kısımların tahakkuk ettirilerek gider yazılması gerekmektedir. Söz konusu giderlerin karşı işletmeler tarafından sözleşme gereği kapanış tarihi itibariyle hesaplanmaması ve bunlar için faturalama yapılmaması, dönem sonu itibariyle tahakkuk etmiş bu finansman giderlerinin gider yazılmasına engel değildir.

90 Faiz Gelirleri: İşletmelerin vadeli mevduatları dolayısıyla doğan faiz, vade farkı gibi gelirlerden kapatılan döneme isabet eden kısımların tahakkuk ettirilerek gelir yazılması gerekmektedir. Söz konusu karşı işletmeler tarafından sözleşme gereği kapanış tarihi itibariyle hesaplanmaması ve bunlar için gider yapılmaması, dönem sonu itibariyle tahakkuk etmiş bu finansman gelirlerinin gelir yazılmasına engel değildir.

91 İhracatta Dönemsellik: İhraç tarihi malın gümrük hattından çıkış tarihidir. Malın ihraç faturası Aralık ayında, çıkış tarihi ise Ocak ayında ise ihraç tarihi olan Ocak ayı dikkate alınır. İhracat istisnası buna göre uygulanır. Bu husus satış faturalarının ilgili vergi döneminin beyannamelerine dahil edilmesi zorunluluğunun bir istisnasıdır.

92 İhracatta Dönemsellik İhracat Faturası Düzenlendiği Dönemde; / ALICILAR GELECEK AY. AİT GELİRLER / Gümrük Hattını Terk Ettiği Dönemde; / GELECEK AY. AİT GELİRLER YURT DIŞI SATIŞLAR /

93 MAL TESLİM EDİLMEDEN VEYA HİZMET TAMAMLANMADAN ÖNCE FATURA DÜZENLENEBİLİR Mİ? V.U.K. nun 232 nci maddesinde belirtildiği gibi, normal olarak fatura ve fatura yerine geçen diğer belgeler mal teslim edildikten veya hizmet tamamlandıktan sonra düzenlenir. Peki alıcının faturayı erken istemesi yani malın teslimi ya da hizmetin ifası tamamlanmadan talep etmesi olanak dahilinde midir? Bu duruma ilişkin düzenleme ya da açıklama Katma Değer Vergisi Kanunu nun 10. maddesinde saklıdır. 20 Şubat

94 MAL TESLİMİNDEN ÖNCE FATURA DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ: KDV nin 10 uncu maddesinin (a) bendine göre vergiyi doğuran olay, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile meydana gelmektedir. Aynı maddenin (b)bendinde ise, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesiyle vergiyi doğuran olayın meydana geleceği hüküm altına alınmıştır. 20 Şubat

95 MAL TESLİMİNDEN ÖNCE FATURA DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ Buna göre; işlemden önce fatura düzenlenmesi ile vergiyi doğuran olay meydana gelmekte ancak iade hakkını doğuran işlem vukuu bulmamaktadır. Bu nedenle, yüklenip indirim konusu yapılamayan KDV'nin iadesinin, en erken malın fiilen teslim edildiği dönemde gerekirse düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle talep edilmesi gerekmektedir. 20 Şubat

96 YIL SONLARINDA KDV İNDİRİMİ İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir. (md.29/3) 20 Şubat

97 YIL SONLARINDA KDV İNDİRİMİ KDV de indirim hakkının verginin tahakkukuna bağlanmayıp vergiyi doğuran olayın vukuu bulduğu yıla bağlanması, KDV nin çeşitli sebeplerle geç tahakkuk ettiği, dolayısıyla tevsik edici belgelerin vergiyi doğuran olayın vukuu bulduğu yıldan daha sonra düzenlenmesi halinde KDV indiriminde problem yaratabilmektedir. KDV indiriminde problem yaratabilecek durumlar. 1. Teslim veya ifanın gerçekleşmesine rağmen bedelin hesaplanamadığı durumlar 2. Geç düzenlenen veya geç tebliğ edilen faturalar 3. Yurtdışından gelen faturalarda sorumlu sıfatıyla KDV 4. Vergi incelemesi sonucu KDV tarhiyatları 20 Şubat

98 YIL SONLARINDA KDV İNDİRİMİ Hesap dönemi kapandıktan sonra gelen faturalarda yer alan ve indirim konusu yapılamayan KDV tutarlarının gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması mümkündür. Bu tutarların gider olarak dikkate alınması halinde, fatura tarihinin içinde bulunduğu vergilendirme döneminin kazancının tespitinde dikkate alınmalıdır. 20 Şubat

99 GOOGLE, FACEBOOK VB.KURUMLARA VERİLEN HİZMETLERDE KDV UYGULAMALARI hizmet ihracatında KDV istisnası uygulanabilmesinin şartları: Hizmet Türkiye de, yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır. Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır. Fatura veya benzeri belge yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmiş olmalıdır. Hizmetin bedeli döviz olarak Türkiye ye getirilmelidir. 20 Şubat

100 GOOGLE, FACEBOOK VB.KURUMLARA VERİLEN HİZMETLERDE KDV UYGULAMALARI Verilen bu bilgiler ışığında Elektronik ticaretten sağlanan gelirlerin durumuna KDV açısından bakacak olursak Türkiye de iş yeri veya temsilcisi olmayan arama motoru Google ve sosyal paylaşım sitesi Facebook a internet üzerinden, internet reklam alanı satılması KDV kanunumuz açısından Web sitenizde google kendi reklamını veriyor ise bu hizmet ihracatıdır açıkladığımız gibi hizmet ihracatı KDV den muaftır. Fakat hizmet ihracatının KDV den muaf olması bu hizmet için aldığımız paranın beyan edilmesine engel değildir. Verdiğimiz bu hizmet için hizmet ihraç faturası düzenleme zorunluluğumuz ve bu faturaları beyan etme zorunluluğumuz da bir muafiyet yoktur. 20 Şubat

101 GOOGLE, FACEBOOK VB.KURUMLARDAN ALINAN HİZMETLERDE KDV UYGULAMALARI Bu konunu diğer boyutu da; Google ve Facebook gibi firmalardan internet üzerinden reklam alanı satın alınması durumunda ne olacağıdır? Google gerekse de Facebook tan internet üzerinden, internet reklam alanı satın alınması hizmetten Türkiye de faydalanılması sebebi ile KDV nin konusuna girmektedir. KDV nin konusuna giren bu işlemler nedeniyle vergiyi kim, nasıl beyan edip ödeyecektir? 20 Şubat

102 GOOGLE, FACEBOOK VB.KURUMLARDAN ALINAN HİZMETLERDE KDV UYGULAMALARI Katma Değer Vergisi Kanununun 1. maddesine göre işlemler Türkiye de yapıldıkları takdirde vergiye tabi tutulabilecektir. Aynı Kanun un 6/b maddesine göre, Türkiye de yapılan, değerlendirilen veya faydalanılan hizmetler Türkiye de ifa edilmiş sayılacaktır denmektedir 20 Şubat

103 GOOGLE, FACEBOOK VB.KURUMLARDAN ALINAN HİZMETLERDE KDV UYGULAMALARI Yurt dışındaki firmalara yaptırılan hizmetlerden bu kapsama girenlerin vergiye tabi olacağı açıktır. Bu gibi hizmet ifalarında, mükellef esas olarak yurt dışındaki firmadır. Fakat firmanın Türkiye de ikametgahı, iş yeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmaması halinde vergi, sözü edilen Kanun un 9. maddesi gereğince hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından bağlı bulunulan vergi dairesine sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilip ödenecektir. Diğer taraftan ödenen bu verginin aynı dönemde 1 no.lu KDV beyannamesinde genel hükümlere göre indirim konusu yapılması mümkündür. 20 Şubat

104 DÖNEM SONU DÖVİZLİ CARİ HESAPLARIN DEĞERLEMESİNDE KDV 1- Değerleme İşlemi Yapılırken Esas Alınması Gereken Döviz Kuru (VUK Tebliği Sıra No: 130, 283, 380, GVK Tebliği Sıra No: 217) - Değerlemenin Yapılacağı Geçici Vergi Dönemlerinde - Tahsilatın yapıldığı tarihte - Takvim yılı sonunda 2- Faturalı İşlemlerden Kaynaklanan Borç-Alacakların Değerlemesi (VUK Md. 280, 281, 285 KDVK Md.24/c, Kdv uygulama tebliği 1 MSUGT-1, TMS-4, TMS-12) 3- Dövizli Emtia Alımlarından Doğan Kur Farkları ve KDV: (VUK NL. GENEL TEBLİĞ) 20 Şubat

105 Örnek : tarihinde ,00 USD + KDV bedelli ticari mal alındığı varsayımı altında söz konusu işleme ilişkin kayıtlar (1USD=2,3 TL.) Ticari Mallar , İnd.KDV 4.968, Satıcılar , Vade 95 gün ve tarihinde faturanın ödeneceği ve ilk geçici vergi döneminde 1 USD = 2,37 TL. olduğu varsayımı altında yapılacak işlemler; ,00 USD x 2,37 = ,20 TL. [ , ,20 = - 991,20 Kur Zararı] Kambiyo Zararları 991, Gider Tahakkukları 991,00 ( Geçici Vergi Dönemi Kur Değerlemesi) Şubat

106 Ödeme vadesinde ( ) döviz kuru 1 USD = 2,41 TL. (TCMB Döviz alış kuru ) ,00 USD x 2,41 = ,60 TL. [ , ,60= ,60 Kur Zararı] İç yüzde yöntemiyle KDV de hesaplanarak kur farkı faturası düzenlenmelidir Kambiyo Zararları 328, İnd. KDV 237, Gider Tahakkukları 991, Satıcılar 1.557,60 ( Kur Farkı Faturası) Şubat

107 tarihinde döviz kurunun 1 USD = 2,21 TL. olduğu varsayımı altında ; ,00 USD x 2,21 = ,60 TL. [ , ,60= 1.274,40 Kambiyo Karı] Gelir Tahakkukları 1.274, Kambiyo Karları 1.274,40 ( Geçici Vergi Dönemi Kur Değerlemesi) Ödeme vadesinde ( ) döviz kuru 1 USD = 2,18 TL. (TCMB Döviz alış kuru ) ,00 USD x 2,18 = ,80 TL. [ , ,80= 1.699,20 Kur Karı] Faturayı düzenleyen taraf 1.699,20 TL. İç yüzde yöntemiyle KDV de hesaplanarak kur farkı faturası düzenlenmelidir. 20 Şubat

108 Satıcılar 1.699, Kambiyo Karları 165, Hesaplanan KDV 259, Gelir Tahakkukları 1.274,40 ( Kur Farkı Faturası) Şubat

109 KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER 20 Şubat

110 TEBLİĞİN KÜNYESİ Yayımlanma Tarihi: Yürürlük Tarihi: Bu tebliğ kendisinden önce yayınlanmış 123 adet KDV Genel Tebliğini yürürlükten kaldırmıştır. Tebliğin oransal dağılımı şu şekildedir; - %60 KDV İstisnaları (Kapsamı, Tevsiki ve Beyanı, İadesi) - %15 KDV Tevkifatı - %25 Yürürlükte Bulunan Diğer Hususlar 20 Şubat

111 GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLATI (ÖZET) 2012 (Bin TL) % 2013 (Bin TL) % Gelir Vergisi %21, %21,42 Kurumlar Vergisi %10, %8,55 KDV %32, %33,71 Diğer Vergiler %35, %36,32 Toplam Vergi Gelirleri %100, %100,00 111

112 KDV TEVKİFATI (KDV Kanunu Md. 9/1) KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama olmayıp, Maliye Bakanlığınca uygulama kapsamına alınan işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. Diğer taraftan, Maliye Bakanlığınca tevkifat kapsamına alınmamış işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması mümkün değildir. Bu sistemde bazı hallerde tevkif edilen verginin tamamı alıcı tarafından (Tam Tevkifat), bazı hallerde tevkif edilen verginin Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen kısmı alıcı tarafından kalan kısmı ise satıcı tarafından beyan edilir. (Kısmi Tevkifat) 112

113 TEVKİFATIN BEYANI İşleme ait fatura veya benzeri belge izleyen ay içinde düzenlense dahi sorumlu sıfatıyla beyan, işlemin vuku bulduğu dönemin beyan süresi içinde yapılacaktır. - İşlem bedelinin ödenmemesi, - işleme ait faturanın süresinde düzenlenmemesi, - alıcıya geç gelmesi veya - hiç gelmemesi, tevkifatın yapılıp yukarıda belirtilen süre içinde sorumlu tarafından beyan edilmesine engel değildir. 20 Şubat

114 VERGİNİN SONRADAN, İKMALEN VEYA RE SEN TARH EDİLMESİ HALİNDE İNDİRİLECEĞİ DÖNEM SORUNU Vergi idaresi tarafından KDV tevkifatının sonradan mükellef tarafından pişmanlıkla veya idare tarafından ikmalen veya re sen tarhedilmesi halinde, KDV2 beyannamesi ile beyan edilen verginin hangi dönemde indirim konusu yapılabileceği konusunda KDVGUT de tam bir açıklık bulunmamaktadır. Benzeri bir durumun geçmiş oluşabileceğini düşünen Vergi İdaresi tarihinde yayınlanan 49 no.lu KDV tebliğinde; KDV indiriminin, ikmalen veya re sen tarhedilen vergi aslının vergi dairesine ödenmesi ve ödemenin gerçekleştiği takvim yılı aşılmaması şartıyla kanuni defterlere kaydedildiği dönemde, I numaralı katma değer vergisi beyannamesi ile yapılacaktır. görüşüne yer vermiştir. Bu tebliğ 117 no.lu tebliğ ile yürürlükten kaldırılmış olup KDVUGT de de bu konuda herhangi bir açıklamaya yer verilmemiştir. 114

115 KISMİ TEVKİFATLI FATURADA YER ALAN MAL VEYA HİZMETİN BİR KISMININ AYNI AY İÇERİSİNDE İADE EDİLMESİ SORUNU GENEL KURAL: işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tevkifata tabi tutulmayan kısmı üzerinden düzeltme işlemi gerçekleştirilecektir. Diğer bir ifade ile düzeltme işlemi satıcı tarafından beyan edilen kısım üzerinde yapılacaktır. Alıcı tarafından KDV2 beyannamesi ile beyan edilip ödenen kısım düzeltme işlemine konu edilmeyecektir. Yani, alış faturasında tevkifata tabi tutulmuş kısımdan iade işlemi yapılmış olsa dahi faturada yer alan tutarın tamamının KDV2 beyannamesi ile beyan edilmesi zorunludur. Önemli Not: Satıcının KDV Beyannamesinde, alıcının VKN, Adı- Soyadı, satış faturasının tarihi, seri no.su, tevkifat uygulanan işlemin cinsi ve işlemin tutarının yer aldığı unutulmamalıdır. 115

116 MAL İHRACATI GETİRİLEN YENİLİKLER Yurtiçi gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimler mal ihracatı kapsamına alınmıştır. Uluslararası taşımacılık yapan yerli ve yabancı gemilere kumanya, teknik malzeme ve akaryakıt teslimlerinde Gümrük Çıkış Beyannamesi düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir. Satış faturası ile Gümrük Çıkış Beyannamesi arasında uyumsuzluk bulunması halinde Vergi İdaresi Gümrük Müdürlüğünden bilgi talep edebilecektir. 116

117 İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLER GETİRİLEN YENİLİKLER İmalatçı kapsamı genişletilmiştir. Önceden sadece sanayi üretiminde bulunanlar imalatçı olarak kabul edilirken artık zirai ürün üretenler de imalatçı olarak kabul edilmektedir. Evvelce Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri tarafından da yapılan ihraç kayıtlı mal teslimi uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır. Bedelsiz ihraç edilecek malların yurtiçinden ihraç kaydıyla teslim alınabileceği uygulaması kabul edilmiştir. İmalatçı belgesinde yer alan malların tamamının fason olarak imal ettirilmesinin, ihraç kaydıyla teslime mani olmayacağı esası kabul edilmiştir. 117

118 İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLER GETİRİLEN YENİLİKLER Tecil edilen verginin terkininde indirilecek KDV Listesi aranılmayacaktır. İhraç kayıtlı teslimlerden kaynaklanan KDV İadelerinin indirim yoluyla telafi edilebileceği kabul edilmiştir. Bu amaçla BDP nın indirimler bölümüne 107 no.lu satır eklenmiştir. İhracatın üç ay içerisinde gerçekleşmemesi halinde, imalatçının ihracatçıya rücu etmesi vekdv indirimi uygulamasına açıklık getirmiştir. DİİB kapsamında belge sahiplerine mal satacak satıcıların evvelce imalatçı olmaları öngörülürken yeni düzenleme ile KDV mükellefi olmaları yeterli görülmüştür. DİİB kapsamında imalat yapan bir üretici, ürettiği malları yine DİİB ne sahip alıcılara satabilecektir. 118

119 HİZMET İHRACATI GETİRİLEN YENİLİKLER Evvelce DAB gelmeden iade talebinde bulunulamayacağına ilişkin zorunluluk kaldırılmıştır. Ancak dövizin Türkiye ye getirildiğinin belgelendirilmesi zorunluluğu yine devam etmektedir. Hizmete ait DAB ibrazı yerine, dövizin Türkiye ye getirildiğini tevsiki, kambiyo mevzuatına göre geçerli kabul edilen bir belgeye (banka dekontu vb.) bağlanmıştır. Tebliğde hizmet ihracatının direkt olarak tanımı yapılmamakta olup, konuya ilişkin verilen örnekler çoğaltılarak konu daha anlaşılır bir hale getirilmiştir. 119

120 BAVUL TİCARETİ GETİRİLEN YENİLİKLER Türkiye de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Teslimler Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler bölümüne alınmıştır. İstisna, onaylı faturanın satıcıya ulaştığı tarihte beyan edilecektir. İstisnanın tevsikinde (belgelendirilmesinde) DAB ibrazı zorunluluğu kaldırılmıştır. Evvelce 600,00 TL. olan alt limit 2.000,00 TL. na çıkarılmıştır. Eskiden fatura tarihinden başlayarak uygulanan üç aylık süre, takip eden ay başından başlamak üzere üç ay olarak değiştirilmiştir. 120

121 YOLCU BERABERİ EŞYA GETİRİLEN YENİLİKLER Sadece kişisel tüketime yönelik her türlü mal satışı için getirilmiş bir istisna türüdür. ÖTV Kanun unda yazılı mallar bu istisnanın kapsamı dışındadır. Faturada yer alan bilgileri taşımak kaydıyla, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz fişleri de bu istisnanın tevsikinde kullanılabilir. İşlem bazında 100,00 TL. lik alt limit getirilmiştir. Bu tutara aynı satış belgesinde yer alan birden fazla mal çeşidi dahildir. 121

122 PROJE SİSTEMİ Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Tesliminde, Tadil, Bakım ve Onarımında, İmal ve İnşasına İlişkin Alımlarda İstisna (13/a) Kıymetli Maden ve Petrol Aramalarına ilişkin İstisna (13/c) Limanlar ve Hava Meydanlarına Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna (13/e) 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası (Geçici 29) 122

123 PROJE SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ Proje Sistemi kapsamında alım yapacak firmalar, bağlı bulundukları vergi dairelerine alım yapılacak mallara ilişkin listeleri ile başvurarak projeleri için barkod numarası alacaklardır. Başvurudan sonra projenin revize edilmesi her zaman için mümkündür. Alıcılar barkod numaraları ile mal satışı yapan firmalara başvurarak istisna kapsamında alım yapabileceklerdir. Satıcılar, alıcının kendi sattığı mallarla ilgili olarak daha önceden alım yapıp yapmadığını, alım yaptıysa istisna kapsamında ne kadar daha satış yapabileceğini sistem üzerinden görüntüleyebilecektir. İstisna kapsamında satış yapan satıcı GİB nın sistemi üzerinden gerekli onayı verecektir. 123

124 BİNEK OTOMOBİLLERDE KDV (KDVK 30/b) Faaliyetleri; kısmen veya tamamen - binek otomobillerin kiralanması, - taksi işletmeciliği yapılması veya - binek otomobillerinin çeşitli şekilde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobillerinin alışlarında ödenen ve faturalarda ayrıca gösterilen KDV indirim konusu yapılabilir. Örnek; taksi işletmecisi, sürücü kursu, otomobil kiralama şirketi. 124

125 BİNEK OTOMOBİLLERDE KDV (KDVK 30/b) Ancak mükelleflerin işletme amacı dışında iktisap ettikleri binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen KDV nin indirimi mümkün değildir. İndirim konusu yapılamayan bu vergi, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları çerçevesinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilir. Bu uygulama binek otomobili işletmeciliği ile uğraşan mükelleflerin işletme amacı dışında satın aldıkları binek otomobiller için de geçerlidir. Aynı zamanda VUK 270/2 ye yeni binek otomobil alımlarında ödenen ÖTV tutarı da gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilir. 125

126 BİNEK OTOMOBİLLERDE KDV (KDVK 30/b) Araç kiralama şirketi tarafından alınan binek otomobile ilişkin KDV, aracın kiralanıp kiralanmadığına bakılmaksızın indirim konusu yapılabilir. Araç kiralama şirketinin genel müdürüne veya satış elemanına tahsis edilen araç için ödenen KDV indirim konusu yapılamaz. Test sürücü için aktife kayıtlı olan binek otomobile ait alışta ödenen KDV indirim konusu yapılamaz tarife pozisyonunda (eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar) belirtilen taşıtların sonradan değişiklik yapılarak binek otomobiline dönüştürülmesi durumunda, bu taşıtların iktisabında yüklenilen KDV ile binek otomobiline dönüşüm nedeniyle oluşacak ÖTV farkı üzerinden hesaplanacak KDV indirim konusu yapılamayacaktır. 126

127 CARİ HESAP NETLEŞTİRMELERİ CARİ HESABIN TANIMI (TTK Md.89) (1) İki kişinin herhangi bir hukuki sebep veya ilişkiden doğan alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem alacak ve borç şekline çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak artan tutarı isteyebileceklerine ilişkin sözleşme cari hesap sözleşmesidir. (2) Bu sözleşme yazılı yapılmadıkça geçerli olmaz. Not: Cari hesap sözleşmesi ile ilgili hükümler TTK nun maddeleri arasında yer almaktadır. 127

128 YASAL DAYANAKLAR 26/12/1992 tarihinde yayınlanan 1 Seri No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği nde; Bilanço hesapları arasında mahsup yapılamaz. açıklaması yer almaktadır. Vergi inceleme elemanları da VUK nun 353/6.maddesine dayanarak cezai işlem uygulamaktadır. VUK 353/6.Madde: Bu kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 4.800,00 TL.(2015 yılı için geçerli tutar) özel usuzsüzlük cezası kesilir. 128

129 KGK UYGULAMALARI 1 - Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri BAĞIMSIZ DENETİM KRİTERİ BKK 2012/4213 (ESKİ) BKK 2014/5973 (ESKİ) BKK 2014/7149 (YENİ) AKTİF TOPLAM 150 MİLYON TL. 75 MİLYON TL. 50 MİLYON TL. NET SATIŞ HASILATI 200 MİLYON TL. 150 MİLYON TL. 100 MİLYON TL. ÇALIŞAN SAYISI 500 VE ÜZERİ 250 VE ÜZERİ 200 VE ÜZERİ 20 Şubat

130 KGK UYGULAMALARI Bağımsız Denetim kapsamına girilip girilmediğinin tespiti için ; Finansal tablolar açısından 2013 ve 2014 finansal tabloları Çalışan sayısı bakımında ise 2013 ve 2014 yıllarındaki ortalama çalışan sayısı dikkate alınacaktır. 20 Şubat

131 Denetime Tabi Olma Hesap dönemleri Bilanço aktif toplamı 50 milyon TL veya üzeri midir? Yıllık net satış hasılatı 100 milyon TL veya üzeri midir? Çalışan sayısı 200 veya üzeri midir? Kriterlerden en az ikisini sağlıyor mu? Denetime tabi midir? 2013 Evet Hayır Hayır Sağlamıyor Referans yıl 2014 Evet Evet Hayır Sağlıyor Referans yıl 2015 Evet Hayır Evet Sağlıyor Tabi değildir 2016 Hayır Hayır Evet Sağlamıyor Tabidir 2017 Hayır Hayır Evet Sağlamıyor Tabidir 2018 Evet Hayır Evet Sağlıyor Tabi değildir

132 KGK UYGULAMALARI 2 Uygulanacak Muhasebe Standartları Bağımsız denetim sürecinde denetçilerin esas alması gereken iki temel uygulama seti; DENETİM STANDARTLARI MUHASEBE STANDARTLARI 20 Şubat

133 KGK UYGULAMALARI Bağımsız denetimin UDS ye (BDS ye) uygun olarak yapılması gereklidir. KGK nın de yayınlanan Kararı ile; Bağımsız denetimde genel olarak Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların (KAYİK) finansal tablolarının hazırlanmasında TMS nin esas alınacağı, TMS uygulama kapsamı dışında kalanlar için ise Kurumca yayımlanacak standart ve düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar yürürlükteki mevzuatın uygulanabileceği açıklanmıştır. (İhtiyari) 20 Şubat

134 KGK UYGULAMALARI TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI TMS/TFRS (UMS/UFRS) çerçevesi (uluslararası) Yerel Raporlama (MSUGT-TDHP) çerçevesi (ulusal) 20 Şubat

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar 1. Giriş 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu nda yapılan

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO

DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO İşletmelere dahil iktisadi kıymetlerin kayda alınması ve değerlenmesine ilişkin bilgiler aşağıda tablo halinde özet olarak yer almaktadır. Söz konusu tablo VUK

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Selim TUNA* Öz Katma Değer Vergisinde kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin alıcı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM Makale Necat KOLĞU YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM Bu makalemizde İstanbul vergi dairesi başkanlığı tarafından yap-işlet-devret modeli çerçevesinde 07.08.2013 tarihinde verilen mukteza

Detaylı

YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ?

YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ? YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN 22* 1-GİRİŞ Şirketler zamanla eskiyen ya da eski işlevini tam olarak yerine getirmeyen

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL.

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. DUYURU Sayı: 2017/015 BURSA, 16.01.2017 Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. Döviz bazında fatura düzenlenmesi ve dövizli

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları*

Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları* Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları* Hüseyin DİNÇER *BU MAKALE VERGİ DÜNYASI DERGİSİ KASIM 2013 SAYI 387 DE YAYIMLANMIŞTIR. 1.GİRİŞ Son yıllarda işletmelerin

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8)

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) MADDE 1- Aynı Tebliğin (II/F-4.7.1.) bölümünün birinci ve

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, 07.04.2014 Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında Sayın Mükellefimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

SİRKÜLER-2013/003 BURSA ;

SİRKÜLER-2013/003 BURSA ; SİRKÜLER-2013/003 BURSA ; 08.01.2013 KONU: Şüpheli Alacaklar Değersiz Alacaklar ve Vazgeçilen Alacaklar SAYIN MÜKELLEFİMİZ, Ticari hayatın gereklerinden biri de yapmış olduğumuz ticari işlemlerde karşılıksız

Detaylı

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16)

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) Konu: Taşınmazların 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu na istinaden yapılacak sat ve geri kiralama (sale and lease back) işlemlerinde

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

Yıl Sonu Katma Değer Vergisi Uyarıları

Yıl Sonu Katma Değer Vergisi Uyarıları Yıl Sonu Katma Değer Vergisi Uyarıları Bu yazımızda, yıl sonu işlemlerinde Katma Değer Vergisi açısından dikkate edilmesi gerekenleri özetlemek ve hatırlatmayı amaçlıyorum. Yıl içinde şirketinizde aşağıdaki

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR

GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR DÖNEMSELLİK VE TAHHAKUK ESASLARININ VERGİSEL AÇIDAN DOĞURDUĞU SONUÇLAR NELERDİR? ÖZEL DOSYA NO:19 Türk vergi sisteminde dönemsellik ilkesi benimsenerek işletme faaliyet

Detaylı

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Dönem Sonu Envanter İşlemleri Dönem Sonu Değerleme İşlemleri Finansal Tabloları Oluşturma Süreci 4 Dönem Sonu

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Sayfa 1 / 5 KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Yazar: SalimKARADENİZ (*) Yaklaşım Dergisi / Ocak 2007 / Sayı: 169 I- GİRİŞ Bilindiği üzere, 24.04.2003 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 4842

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 1 Değerli Müşterimiz, Kurumlar vergisi beyannamesinin ekler bölümüne

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

8 Aralık 2009 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

8 Aralık 2009 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi İSMMMO-İş İş Kuleleri 8 Aralık 2009 31.12.200912 2009 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Dönembaşında Yapılan İşlemler MUHASEBE SÜRECİ İşine Devam Etmekte Olan İşletmeler 1. Açılış Kaydının Yapılması: Önceki döneme

Detaylı

FABRİKA BİNASI SATIŞINDAN DOĞAN VE YENİLEME FONU HESABINDA BEKLETİLEN KAR, İŞYERİ (BÜRO) AMAÇLI BİNA ALIMINDA KULLANILABİLİR Mİ?

FABRİKA BİNASI SATIŞINDAN DOĞAN VE YENİLEME FONU HESABINDA BEKLETİLEN KAR, İŞYERİ (BÜRO) AMAÇLI BİNA ALIMINDA KULLANILABİLİR Mİ? FABRİKA BİNASI SATIŞINDAN DOĞAN VE YENİLEME FONU HESABINDA BEKLETİLEN KAR, İŞYERİ (BÜRO) AMAÇLI BİNA ALIMINDA KULLANILABİLİR Mİ? Bilindiği üzere, Yenileme Fonu Müessesesi Vergi Usul Kanununun (VUK) 328

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 41931384-105[Mük.257-2014-11]-73 24/11/2015 Konu : Elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken

Detaylı

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 SUNUM KONUSU İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ Haydar ÇAMALAN Yeminli Mali Müşavir Alâattin KÜREN Mali Müşavir Eylül 16 1 6736 SAYILI KANUNUN

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/41 Ref: 4/41

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/41 Ref: 4/41 SİRKÜLER İstanbul, 22.02.2012 Sayı: 2012/41 Ref: 4/41 Konu: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI NCA YAYIMLANAN BİR ÖZELGEDE TAŞINMAZ SATIŞINDAN ELDE EDİLEN KAZANCA K.V.K MADDE 5/1-(e) BENDİNDE BELİRTİLEN KAZANÇ İSTİSNASI

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM

FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdür Yardımcısı www.muhasebenet.net sitesinde

Detaylı

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. 19 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28977 TEBLİĞ M aliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 4 üncü maddesinin 2 numaralı

Detaylı

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ.

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Sirküler Tarihi : 11.02.2009 Sirküler No : 750 DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Dövizli işlemler önceki yılda yapıldığı halde işlem tutarından

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Geç Gelen Faturalarda KDV İndirimi

Geç Gelen Faturalarda KDV İndirimi Geç Gelen Faturalarda KDV İndirimi Bilindiği üzere 3065 sayılı Katma Değer Vergisi kanunu 29/1- a maddesinde mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinden,

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

ÖZEL İNŞAATLAR MUHASEBESİ Dursun GÖKTAŞ Oda Başkanı

ÖZEL İNŞAATLAR MUHASEBESİ Dursun GÖKTAŞ Oda Başkanı ÖZEL İNŞAATLAR MUHASEBESİ Dursun GÖKTAŞ Oda Başkanı VERGİ HUKUKU YÖNÜNDEN İNŞAATLAR Özel İnşaatlar - Satmak Amacıyla Yapılan Daire, Kat ve Dükkânlar - Kendi Gereksinimi İçin, Satma Amacı Gütmeksizin Yapılanlar

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ

BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ GİRİŞ Son yıllarda banka kredisi ile binek otomobil alımındaki artış sözkonusu satın alımlara ait kredi faizi, ÖTV, KDV ve masrafların ne şekilde kayıtlandırılacağı

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

İHRACAT MUHASEBESİ UYGULAMALARI

İHRACAT MUHASEBESİ UYGULAMALARI İHRACAT MUHASEBESİ UYGULAMALARI PEŞİN İHRACAT İŞLEMLERİ İhracat Bedelinin Fiili İhracattan Önce Tahsil Edildiği Bir İhracat Şeklidir. Mal Bedelinin Ödenmesi Genelde Banka Kanalıyla İhracatçı Firmanın Hesabına

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Beyanname düzenleme programının yeni versiyonu 01.04.2014 tarihinde güncellenmiştir. Kurumlar vergisi beyannamesi doldurmadan

Detaylı

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI 6736 sayılı Kanunun 6/1 Maddesinin ile bazı mükelleflere; işletmelerinde mevcut olduğu hâlde

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

Vergi İncelemelerine Konu Teşkil Muhasebe Kayıtları ve İşlemler. İsmail ÖĞÜN Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı

Vergi İncelemelerine Konu Teşkil Muhasebe Kayıtları ve İşlemler. İsmail ÖĞÜN Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı Vergi İncelemelerine Konu Teşkil Muhasebe Kayıtları ve İşlemler Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı 2 Türk Vergi Sistemi Modern Vergiciliğe Geçiş Beyan Esası Kural Olarak Verilen Beyannamelerin Mükellef

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...i KISALTMALAR LİSTESİ...vii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR 1.1.Özel İnşaat İşlerinde Fiziki Yapıya İlişkin Temel Kavramlar...5 1.1.1.

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 URAY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 23.04.2015-20:03:42 Vergi Kimlik 0860460178 E-Posta Adresi askaro33@gmail.com Ticaret Sicil No

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00

www.aktifonline.net 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00 Soru 1: Aşağıdaki kavram ve konuları, ilgili oldukları vergi kanunları hükümlerini

Detaylı

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler:

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler: ŞİRKETİN AKTİFİNDE KAYITLI GAYRİMENKULÜN SAT-GERİ KİRALAMA YÖNTEMİ İLE FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNE DEVRİNDEN SAĞLANAN FİNANSMANIN GRUP ŞİRKETİNE AYNEN KULLANDIRILMASININ VERGİSEL BOYUTU 1. KONU: Bilindiği

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Yrd. Doç. Dr. Figen Esin 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Kısa vade içinde likide çevrilebilme kabiliyeti taşımayan veya kısa vadede

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ŞEHİTKERİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 16.04.2013-19:01:26 Vergi Kimlik Numarası 8250003458 Ticaret Sicil İrtibat Tel Soyadı (Unvanı)

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 20.09.2016 Sirküler No : 2016/24 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN VERGİ AFFI KAPSAMINDA KAYITLARA

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 19 MAYIS VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 13.04.2011-13:08:53 Vergi Kimlik Numarası 1050027525 E-Posta Adresi sengul-oner@hotmail.com

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR SERBEST BÖLGELERDE KDV UYGULAMASI AÇISINDAN ÖZELLİK GÖSTEREN HUSUSLAR NELERDİR? ÖZEL DOSYA NO:10 Serbest bölgelerdeki mal ve/veya hizmet hareketleri KDVK açısından

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 26.04.1999 SĠRKÜ 99.04 Üçer Aylık Geçici Vergi Dönemi Çalışmaları Hk. Bilindiği gibi, 4369 sayılı kanunla yeniden düzenlenen Geçici Vergi uygulaması, 01.01.1999 tarihinde

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2016 Onay Zamanı : 28.04.2017-16:29:46 Vergi Kimlik Numarası 6480462806 Ticaret Sicil No 198079 İrtibat Tel No 312

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KOCAMUSTAFAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 29.04.2013-10:08:52 Vergi Kimlik Numarası 8370536813 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KOCAMUSTAFAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 21.04.2012-16:08:04 Vergi Kimlik Numarası 6430208499 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 1 / 6 B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[232-2012/VUK-1-...]--2532 13/08/2012 Konu : İkinci el otomobil

Detaylı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR 1 Yurt dışında yabancı bir firma tarafından yapılmakta olan inşaat işinde çalışmak amacıyla yurt dışına personel gönderilmesi işleminden elde edilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 SULTANBEYLİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2016 Onay Zamanı : 20.04.2017-14:11:07 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

E-BÜLTEN 2014 / 25 YIL SONU GELMEDEN YAPILMASI GEREKENLER

E-BÜLTEN 2014 / 25 YIL SONU GELMEDEN YAPILMASI GEREKENLER İstanbul 15.12.2014 E-BÜLTEN 2014 / 25 YIL SONU GELMEDEN YAPILMASI GEREKENLER Kendilerine özel hesap dönemi tahsis edilen mükellefler dışında, ülkemizde 31 Aralık tarihi mali açıdan bir dönemin bitimi,

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 16.09.1998 SİRKÜ -1998 /13 Bilindiği üzere 29.07.1998 tarih ve mükerrer 23417 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4369 sayılı kanunun 54. maddesi ile G.V.K.

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 TUZLA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 24.04.2014-18:23:47 Vergi Kimlik Numarası 0080096849 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı) ADMARİN

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/20

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/20 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 29.08.2016 Sayı : 2016/20 Değerli Müşterimiz, BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUNUN İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ 19.08.2016

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49 -İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar:... 2 B. Uygulamalı Sorular:... 4 1. İştirak Kazancının Ticari Bilanço Karından Fazla Olması:... 4 2. Dar Mükellef Kurumların

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ Bilindiği üzere, daha önce Kurumlar Vergisi Kanunu nun geçici

Detaylı

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Sirküler No : 2016-67 Sirküler Tarihi : 15.08.2016 Konu : Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Resmi Gazete'de henüz yayınlanmayan ancak 3 Ağustos 2016 tarihinde kabul edilen 6736 sayılı

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ANKARA, 06.05.2016 Sakıp ŞEKER Yeminli Mali Müşavir 1 Finansal Kiralamanın Tanımı - 6361 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde Finansal kiralama; bir finansal

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 84974990-130[29-2013-20]-279278 13.10.2016 Konu : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:40:48 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 4730010448 huseyinkorkmaz76@hotmail.com

Detaylı

SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi.

SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi. İSTANBUL, 08.05.2012 SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi. 14.04.2012 tarih 28364 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 117 seri numaralı

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II)

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II) FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II) 1. KONU: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile uygulamaya konulan

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 SULTANBEYLİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2015 Onay Zamanı : 27.04.2016-12:01:06 Vergi Kimlik 3850003845 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

4 40 400 401 402 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 DIŞKAPI VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 29.04.2013-16:39:54 Vergi Kimlik Numarası 6130008594 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 URAY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 28.04.2012-09:21:21 Vergi Kimlik Numarası 0860460178 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı)

Detaylı