mmo bülteni 4 AYLIK ÇALIŞMA RAPORU (Mayıs - Eylül 2006) 1. ODA ÇALIŞMALARI 4 Aylık Çalışma Raporu eylül 2006/sayý 100

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "mmo bülteni 4 AYLIK ÇALIŞMA RAPORU (Mayıs - Eylül 2006) 1. ODA ÇALIŞMALARI 4 Aylık Çalışma Raporu eylül 2006/sayý 100"

Transkript

1 4 AYLIK ÇALIŞMA RAPORU (Mayıs - Eylül 2006) Nisan 2006 tarihinde yapılan 41. Olağan Genel Kurulun ardından, göreve başlayan Yönetim Kurulumuz, tüm örgütünden süzülerek gelen görüşler, 41. Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulumuza verilen görevler ve Danışma Kurulumuzda yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, ortaya konan 41. Dönem Çalışma Programını yürürlüğe koyarak yoğun bir çalışma dönemine girmiştir. Yönetim Kurulumuz, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda, üyelerimizin hak ve çıkarlarını, halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak, mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmak, mesleğimizle ilgili gelişmeler ile siyasal iktidar tarafından uygulanan politikaların takip edilerek, bunların öncelikle toplum yararına düzenlenmesi için öneriler geliştirmek ve geliştirilen önerilerin yaşama geçirilmesi için mücadele etmek yönündeki çalışmalarını bütünsel bir anlayışla ele almıştır. Bu temel görevler yerine getirilirken de, çalışmaların tüm üye, temsilcilik ve şubelerimizle birlikte hayata geçirme ilkesiyle dört ayı geride bırakmıştır. Bu süre içinde yapılan çalışmaların bir özeti aşağıda sunulmuştur: 1. ODA ÇALIŞMALARI 4 aylık süreçte aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Yeni Üye Kaydı : 1279 Kimlik Yenileme Sayısı : 717 Gelen Evrak Sayısı : 2941 Giden Evrak sayısı : 2419 SMM/Büro Tescil Belgesi Sayısı : 971 Uzmanlık-Mühendis Yetki Belgesi Sayısı : 2241 MİEM Kurs Sayısı : 143 MİEM Kursuna Katılım Sayısı : 2916 Basın Açıklaması Sayısı : 42 OYK Toplantısı Sayısı : 19 OYK Üretilen Karar Sayısı : 616 Katılım sağlanan TMMOB Çalışma Grubu Toplantı Sayısı : 7 LPG Eğiticileri Eğitimi Sayısı : 3 Katılım Sağlanan Eylem ve Etkinlik Sayısı : 18 Oda Onur Kurulu Toplantı Sayısı : 30 Onur Kurulunda İncelenen Dosya Sayısı : 11 Denetleme Kurulu Toplantı Sayısı : 2 Oda ve Şubeleri Denetleme Sayısı : 2 TMMOB ve Oda Sekreter-Saymanlar Toplantı Sayısı : 1 Düzenlenen ve Katılım Sağlanan Panel ve Söyleşi Sayısı : 10 Etkinlik Düzenleme Kurulu Toplantı Sayısı : 5 Tekrar Basım Kitap Sayısı : 12 Mühendis ve Makina Dergisi Baskı (2 özel sayı) Sayısı : 4 Endüstri Mühendisliği Dergisi Baskı Sayısı : 1 Tesisat Mühendisliği Dergisi Baskı Sayısı : 2 Broşür ve Kitapçık Baskı Adedi : Toplam E-posta Sayısı : 7230 Oda Merkezi Duyurularının İletildiği Üye Sayısı : MMO Web Sitesi Ziyaret Sayısı (son 2 yıl) :

2 Merkez Kütüphanesi Günlük Ziyaretçi Sayısı : 5 Merkez Kütüphanesi Web Sitesine Günlük Ziyaret Sayısı : 20 Merkez Kütüphanesini Ziyaret Eden Toplam Kişi Sayısı (4 aylık) : 600 Toplam Taranan Üye Sayısı : Toplam E-Arşiv Doküman Sayfa Sayısı : ODA TOPLANTILARI 2.1. Denetleme Kurulu Toplantıları Denetleme Kurulu ilk toplantısında görev dağılımı yaparak Denetleme takvimini çıkartmış ve çalışmalarına başlamıştır. 41. Dönemde Denetleme Kurulu üyeleri 2 kez toplantı yapmış, Oda ve Şubelerimizi 2 kez denetlemiştir. 13 Mayıs 2006 tarihindeki ilk toplantıda Haydar Şahin ve A. Nihat Angı Dönem koordinatörü olarak belirlenmiştir. Denetleme Kurulu ikinci toplantısı 27 Mayıs 2006 da gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Denetlemede dikkat edilecek hususlar ve denetleme takvimi görüşülmüştür. Denetleme Kurulu üçüncü toplantısı 5 Ağustos 2006 tarihinde toplanarak gündemdeki konularla ilgili görüşmelerde bulunmuştur. 3 Haziran 2006 tarihinde: İstanbul Şube Denetlemesi 6 Denetleme Kurulu Üyesinin katılımıyla gerçekleşti. Denetlemeye, Halil KÖYBAŞI, Yahya BULAT, Nejat ULUKURTLAR, Osman SERTER ve Ercüment Ş. ÇERVATOĞLU, İzmir Şube Denetlemesi 5 Denetleme Kurulu Üyesinin katılımıyla gerçekleşti. Denetlemeye, Servet TETİK, Hüseyin BAĞIŞLAR, Mustafa KOCA, Fikret EKİCİ ve Hakan MERTOĞLU, Bursa Şube Denetlemesi 5 Denetleme Kurulu Üyesinin katılımıyla gerçekleşti. Denetlemeye, M. Bülent TUNÇEL, Selçuk SÜMER, Osman ÇAKIL, Mehmet EYÜBOĞLU ve Ersoy BEY, Ankara Şube Denetlemesi 6 Denetleme Kurulu Üyesinin katılımıyla gerçekleşti. Denetlemeye, Haydar ŞAHİN, M. Nihat ANGI, Murtaza ERGEN, Hasan ESEN, İlker ALTIOK, Alaaddin EKSİN 8 Temmuz 2006 tarihinde: Edirne Şube Denetlemesine Haydar ŞAHİN, Yahya BULAT ve İbrahim ERYILMAZ Mersin Şube Denetlemesine M. İlker ALTIOK, Hasan ESEN ve Hüseyin BAĞIŞLAR Denizli Şube Denetlemesine Murtaza ERGEN, Servet TETİK, Osman ÇAKIL ve Mustafa KOCA Zonguldak Şube Denetlemesine Selçuk SÜMER, M. Bülent TUNCEL ve Ercüment Ş. ÇERVATOĞLU Kocaeli Şube Denetlemesine Osman SERTER, Halil KÖYBAŞI, Fikret EKİCİ ve Ersoy BEY 15 Temmuz 2006 tarihinde: Samsun Şube Denetlemesine Haydar ŞAHİN, Selçuk SÜMER ve Mustafa KOCA Gaziantep Şube Denetlemesine M. İlker ALTIOK, Nihat ANGI ve Mehmet EYÜBOĞLU Antalya Şube Denetlemesine Murtaza ERGEN, Servet TETİK, Hasan ESEN ve Osman ÇAKIL Kayseri Şube Denetlemesine Nejat ULUKURTLAR, Halil KÖYBAŞI, Yahya BULAT ve Hüseyin BAĞIŞLAR 22 Temmuz 2006 tarihinde: Adana Şube Denetlemesine Haydar ŞAHİN, M. İlker ALTIOK, Nihat ANGI ve Mehmet EYÜBOĞLU Konya Şube Denetlemesine Murtaza ERGEN, Servet TETİK ve Osman ÇAKIL Eskişehir Şube Denetlemesine Hasan ESEN, M. Bülent TUNCEL ve İbrahim ERYILMAZ Trabzon Şube Denetlemesine Selçuk SÜMER, Fikret EKİCİ, Ercüment Ş. ÇERVATOĞLU Diyarbakır Şube Denetlemesine Osman SERTER, Nejat ULUKURTLAR ve Hakan MERTOĞLU 5

3 29 Temmuz 2006 tarihinde: İstanbul Şube Denetlemesine Haydar ŞAHİN, Selçuk SÜMER, Fikret EKİCİ, Nihat ANGI ve Yahya BULAT İzmir Şube Denetlemesine M. İlker ATIOK, Murtaza ERGEN, Servet TETİK, Osman ÇAKIL ve Mehmet EYÜBOĞLU Ankara Şube Denetlemesine Osman SERTER, Halil KÖYBAŞI, Hakan MERTOĞLU, İbrahim ERYILMAZ ve Hüseyin BAĞIŞLAR Bursa Şube Denetlemesine Nejat ULUKURTLAR, M. Bülent TUNCEL, Ercüment Ş. ÇERVATOĞLU ve Mustafa KOCA katılım sağlamışlardır. 5 Ağustos 2006 tarihinde: Oda Merkezi denetlemesine Hayar ŞAHİN, Hasan ESEN, Nejat ULUKURTLAR, Fikret EKİCİ, M. Bülent TUNCEL, Ercüment Ş. ÇERVATOĞLU, Alaaddin EKSİN, Mehmet EYÜBOĞLU, İbrahim ERYILMAZ, Selçuk SÜMER, Osman SERTER katılmıştır Oda Yönetim Kurulu Toplantıları 41. Dönem Oda Yönetim Kurulu Üyeleri 19 kez toplanmış ve 616 adet karar üretmiştir Oda Onur Kurulu Toplantıları I. Toplantı: Denetimi Hakkında Kanun uyarınca Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü nce Proje ve Uygulama Denetçisi Oda üyelerinin Oda Mevzuatı açısından işlem yapılmak üzere Odalara bildirilmesi hususunda; ilgili Odaların, bu konudaki uygulamalarında yöntem birliğinin sağlanması amaçlı TMMOB nin organizasyonu ile bir çalışma yapılması ile ilgili karar alındı. III. Toplantı: Oda Onur Kurulu toplantısı 29 Temmuz 2006 da Oda Merkezinde yapıldı. Toplantıda ilgili dosyalar üzerinde görüşmelerde bulunuldu. IV. Toplantı: Oda Onur Kurulu toplantısı 26 Ağustos 2006 da Oda Merkezi nde yapıldı MMO Sekreterler-Saymanlar Toplantısı Birlikte üretme, birlikte karar alma ve birlikte yönetme anlayışının hayata geçirildiği, dönemin yol haritasının çıkarıldığı, yapılacak Oda çalışmalarının programlandığı önemli toplantılardan biri de her dönem belli tarihlerde gerçekleştirilen Oda ve Şube Sekreter-Saymanlar toplantısıdır. Makina Mühendisleri Odası yeni dönem Sekreterler- Saymanlar toplantısının ilkini tarihinde Oda Merkezinde gerçekleştirmiştir. Oda Onur Kurulu dönemin ilk toplantısını 27 Mayıs 2006 tarihinde gerçekleştirmiştir. Toplantıda Oda Onur Kurulu çalışmaları ve çalışmalarda izlenecek yöntemler ve ilkeler konusunda geçmiş dönem Oda Onur Kurulu üyelerinden Arife KURTOĞLU ve Zeki ARSLAN tarafından bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca dönem içinde yapılacak çalışmalarda örgütsel bütünlüğün sağlanması amaçlı Oda organlarının katılımıyla ortak bir toplantının ivedilikle düzenlenmesi konularında karar alınmıştır. II. Toplantı: Oda Onur Kurulu toplantısının ikincisi 17 Haziran 2006 da gerçekleştirildi. Toplantıda 4708 sayılı Yapı 6 Toplantıda yeni dönem çalışma programı görüşülerek, etkinlikler ve kitaplar ile ilgili görev dağılımı yapılmıştır. Ardından kısa dönemde yapılacak çalışmalar programlanmıştır. Yayın (Mühendis ve Makina, Endüstri Mühendisliği, Tesisat Mühendisliği Dergileri, Kitaplar ve Kütüphane) çalışmaları hakkında da yapılan görüşmelerin ardından görüş ve öneriler alınarak toplantı sona ermiştir. Toplantıda: Etkinlikler, Komisyonlar, Teknik Mevzuat, Onaylanmış Kuruluş ve Akreditasyon Çalışmaları,

4 Hukuki Çalışmalar, Bilgi İşlem Çalışmaları, SMMH Yönelik Mesleki Denetimlerde Yapılacak Çalışmalar, LPG Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Kanununun 15. Maddesi Gereğince Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG) Piyasasında Görev Yapan Personelin Eğitimine İlişkin Oda Merkezince ve Şubelerce Yürütülecek Çalışmalar, MİEM/PBK Çalışmaları, BURSA ŞUBE Sekreter Üye Sayman Üye DENİZLİ ŞUBE Sekreter Üye Sayman Üye DİYARBAKIR ŞUBE Sayman Üye Teknik Görevli Doğan USTAER Semiha ÖZBEY Fatih YAŞA Gürsel ERDEMİR Gurbet ÖRÇEN Mehmet TARHAN Basın Yayın Halkla İlişkiler Birimi Çalışmaları, Yayın Çalışmaları, Hakkında 50 ye yakın karar üretilmiştir. Toplantıya aşağıdaki örgüt temsilcileri katılmıştır. Katılım Listesi MMO MERKEZ OYK Sekreter Üye OYK Sayman Üye Teknik Görevli Teknik Görevli Teknik Görevli Teknik Görevli Teknik Görevli Teknik Görevli ADANA ŞUBE Sekreter Üye Sayman Üye Şube Müdürü Ali Ekber ÇAKAR Ahmet ENİŞ Cenk A. LİŞESİVDİN Emin UYSAL Mahir Ulaş AKCAN Emrah AYDEMİR Fatih YİĞİT Akın ÇANKAYA Serol AYSAN Recep NARİNOĞLU Elif DOĞRUYOL EDİRNE ŞUBE Başkan Başkan Vekili ESKİŞEHİR ŞUBE Sekreter Üye Sayman Üye Şube Müdürü GAZİANTEP ŞUBE Sekreter Üye Sayman Üye YK Üyesi YK Üyesi Şube Müdürü MERSİN ŞUBE Sekreter Üye İSTANBUL ŞUBE Sekreter Üye Şube Müdürü Cumhur PEKDEMİR Mustafa VAREL Mehmet Simavi BAKIR İbrahim ÖZÇAKIR K. Levent GÜLER Orhan Tevfik OKUTUCU Başar KÜÇÜKPARMAK Nedim YANIÇ B. K. Özgür ULGER Kerem YELEKÇİ Naci ERÇOLAK Battal KILIÇ Faruk SEVİM ANKARA ŞUBE Sekreter Üye Sayman Üye Şube Müdürü Şenol KARACA A.Abdullah EREN Hüseyin DİNÇER İZMİR ŞUBE Sekreter Üye Sayman Üye Kazım UMDULAR Metin AKDAŞ ANTALYA ŞUBE Sekreter Üye Sayman Üye Şube Müdürü Ümit BÜYÜKEŞMELİ Ali ÇENGEL Hüseyin ÖĞÜNLÜ KAYSERİ ŞUBE Sekreter Üye Sayman Üye Şube Müdürü Ali ALKAN Ramazan BIYIKLI Atilla YILDIRIM 7

5 KOCAELİ ŞUBE Sekreter Üye Sayman Üye KONYA ŞUBE Sekreter Üye Sayman Üye Şube Müdürü SAMSUN ŞUBE Sayman Üye Şube Müdürü TRABZON ŞUBE Sekreter Üye Sayman Üye ZONGULDAK ŞUBE Sekreter Üye Sayman Üye Teknik Görevli Çınar ULUSOY Hasan YİTİM Adnan KUNTOĞLU Ahmet GÜVEN Levent ŞAM Mehmet MUTLU Ercan YÜZBAŞI M.Bülent DEĞERLİ İzzet EYÜPOĞLU Birhan ŞAHİN Ahmet ZOROĞLU Ayhan HİLALCI ONUR KURULU Oda Onur Kurulu Üyesi S. Melih ŞAHİN 2.5. TMMOB Yüksek Onur Kurulu Toplantıları TMMOB Yüksek Onur Kurulu 39. Dönemin ilk toplantısını 15 Temmuz 2006 tarihinde TMMOB de yaptı. Toplantıya TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyeleri Sırdaş KARABOĞA (Elektrik MO), Yavuz BAYÜLGEN (Makina MO), Mahmut KİPER (Metalurji MO), Ü.Nevzat UĞUREL (Şehir Plancıları O), Şevket AKDEMİR (Ziraat MO) katıldı TMMOB Denetleme Kurulu Toplantıları TMMOB Denetleme Kurulu TMMOB de toplanarak, 39. Dönemin ilk denetlemesini 15 Temmuz 2006 tarihinde gerçekleştirdi. Toplantıya TMMOB Denetleme Kurulu Üyeleri Mustafa ÖZDEMİR (Elektrik MO), Köksal ŞAHİN (İnşaat MO), Nadir AVŞAROĞLU (Maden MO), A.Kirami KILINÇ (Makina MO), Zeki MUTLU (Ziraat MO) katıldı TMMOB ve Oda Sekreterler- Saymanlar Ortak Toplantısı I. Toplantı: TMMOB 39. Dönem ilk Oda Yazman Üyeler/ Sekreterler toplantısı 13 Odanın ve TMMOB Yürütme Kurulunun katılımıyla Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı na karşı yapılacak etkinliklerin planlanması gündemi ile 26 Haziran 2006 da yapıldı. Toplantıya; Mehmet SOĞANCI (TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı), Selçuk ULUATA (TMMOB Saymanı), Alaeddin ARAS (TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi), İlker ERTEM (TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi), Hakan GENÇ (TMMOB Genel Sekreter Vekili), Orhan ÖRÜCÜ (TMMOB Danışmanı), Nurten Çağlar YAKIŞ (TMMOB Hukuk Müşaviri), Özlem ERGENLER (Çevre M.O.), Kemal ULUSALER (Elektrik M.O.), Berrin ŞENÖZ (Gıda M.O.), Ertuğrul CANDAŞ (Harita ve Kadastro M.O.), Selin SEPİCİ (İç Mimarlar O.), Seyfullah TUFAN (Jeofizik M.O.), Sabahattin İNAL (Kimya M.O.), Nahit ARI (Maden M.O.), Ali Ekber ÇAKAR (Makina M.O.), Tahsin AKBABA (Makina M.O.), Hüseyin SAVAŞ (Metalurji M.O.), Erhan ANGI (Meteoroloji M.O.), Aydın KILCIOĞLU (Mimarlar O.), Berna ÇELİK (Mimarlar O.), Redife KOLÇAK (Peyzaj Mimarları O.) katıldı. II. Toplantı: 14 Ekim 2006 TMMOB Mitingi gündemli Oda Yazman Üyeleri / Sekreterleri ikinci toplantısı 12 Odanın katılımıyla 17 Ağustos 2006 tarihinde yapıldı. Toplantıya Orhan Örücü (TMMOB), Ayşegül Bildirici (TMMOB), Mahir Ulutaş (Elektrik M.O.), Muammer Yağız (Gemi Mak. İŞl. M.O.), Barış Bal (Gıda M.O.), Ali Zeynel Denizlioğlu (Jeofizik M.O.), Dündar Çağlan (Jeoloji M.O.), Nahit Arı (Maden M.O.), Ali Ekber Çakar (Makina M.O.), Ö. Taner Akman (Meteoroloji M.O.), Necip Mutlu (Mimarlar O.), Redife Kolçak (Peyzaj M.O.), İbrahim Gündoğdu (Şehir Plancıları O.), Fatih Taşdöğen (Ziraat M.O.) katıldı. 8

6 Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı. Alınan Kararlar 1. Katılım için çalışma: 14 Ekim 2006 tarihinde Ankara da yapılacak TMMOB MİTİNGİ ne aktif katılım sağlamak üzere; odalarımızın ve İKK larımızın 14 Ekim 2006 tarihine denk gelen miting dışındaki her türlü toplantı, kurs, gezi, seminer, sempozyum vb. etkinliklerini ertelemelerine ve tüm arasında işyeri toplantıları yapmalarına, toplantı takviminin TMMOB ye iletilmesine, 2.5. TMMOB ce hazırlanacak (30 m 2 ) 6 adet miting pankartının İKKları dolaşmasına ve tüm pankartların 14 Ekim de Ankara ya ulaştırılmasına, pankartların ilden ile dolaşması sırasında o ilde kitlesel basın açıklaması yapılmasına, Pankartların dolaşımı için: Tarih 1 pankart 2 pankart 3 pankart 4 pankart 5 pankart 6 pankart 7 pankart 6 Ekim Antalya 7 Ekim Isparta 9 Ekim Denizli Çanakkale Hakkari Gaziantep 10 Ekim Aydın Edremit Edirne Van 11 Ekim Artvin İzmir Balıkesir Kırklareli Batman Hatay 12 Ekim Trabzon Manisa Bursa İstanbul Zonguldak Diyarbakır Adana 13 Ekim Samsun Afyon Eskişehir Kocaeli Bartın Malatya Mersin 14 Ekim Ankara Ankara Ankara Ankara Ankara Ankara Ankara çalışmaların miting organizasyonuna yoğunlaştırılması için çalışma yapılmasına, 2. Miting öncesi kampanyaya yönelik olarak: 2.1.Her Oda Yönetim Kurulu tarafından mitinge yönelik üyelere çağrı ve kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik olarak 15 Eylül tarihine kadar basın açıklaması ve/veya basın toplantısı yapılmasına, yapılan açıklamanın bir örneğinin TMMOB ye iletilmesine, 2.2. Tüm İKK ların 13 Eylül, 27 Eylül, 11 Ekim 2006 tarihlerinde saat de kitlesel basın toplantıları yapmalarına, yapılan açıklamanın bir örneğinin TMMOB ye iletilmesine, 2.3.Tüm Odalarımızın (merkez, şube, temsilcilik vb) binalarının ön yüzüne 1 Eylül 2006 tarihinden 14 Ekim 2006 tarihine kadar miting ile ilgili pankart asmalarına, 2.4. İKK ların toplu çalışanların bulunduğu işyerlerinde önceden yapılacak planlama ile 15 Eylül - 10 Ekim 2.6. Mitinge çağrı bildirisinden adet basılarak odalara ve İKK lara yollanmasına, (Birlik haberleri özel sayısı olarak) 2.7.Mitingin çağrı bildirisini Ekim ayı içerisinde mitingten önceki son hafta içinde İstanbul, Ankara ve İzmir de İKK lar eliyle kitlesel katılımlı ve elden dağıtımının yapılmasına, 2.8. Miting ile ilgili olarak; mitinge çağrı ile sonuçlanacak ve ayrı ayrı olmak üzere: 01.Ücretli üyelerin sorunlarına sahip çıkıyoruz.(mimarlar O.) 02. İşsiz üyelerin sorunları bizim sorunumuzdur(gıda M. O.) 03.Bilim insanları şimdi sözlerini alanda söylüyor(çevre M.) 04. Kadın Mühendis, mimar, şehir plancılarına yönelik uygulamalara son verilsin(jeoloji M.O., Jeofizik M.O.) 05. Emekli üyelere yoksulluk sınırında ücret veren bu sistem değişmelidir(kimya M.O.) 06. Yasamızın değiştirilmesine yönelik uygulanmalara karşı siyasal iktidara dur diyoruz(makina M.O.) 9

7 07.Emperyalizmin işgal politikalarına ve savaşa karşıyız. (Makina M.O.) 08. Ormanlarımız yağmalanamaz. (Peyzaj M.O.) 09. Madenler halkımızındır(maden M.O.) 10.Kentlerimizin yağmalanmasına izin vermeyeceğiz(peyzaj M.O., Mimarlar O., Şehir Plancıları O.) 11. Biz Yapı denetimi istiyoruz. (İnşaat M.O.) 12. Özelleştirmeler durdurulmalıdır(elektrik M.O.) 13. İş Kazaları ve İş Güvenliği (Maden M.O., Makina M.O.) 14. Enerji Politikasızlığı, Nükleer Enerji (Elektrik M.O.) 15. Tarım (Ziraat M.O.) 16. Denizlerimiz (Gemi Makina İşletme M.O.) 17. Afet ve Deprem (Jeoloji M.O., Jeofizik M.O.) 18. Sosyal Güvenlik (TMMOB) başlıklı basın açıklaması metinlerinin taslaklarının görev alan sekreter/ yazmanlar tarafından 25 Ağustos 2006 tarihine kadar yazılıp TMMOB ye iletmelerine, basın açıklamalarının TMMOB tarafından yapılmasına, 2.9. TMMOB web sitesinde İnsanımıza, üyemize, yaşama, mesleğimize, ülkemize sahip çıkmak için 14 Ekim TMMOB mitingine katılıyorum. Başlıklı İmza Kampanyası linki konulmasına, buradaki imza sayısının arttırılması için odalar ve İKK larca çalışma yapılmasına, TMMOB tarafından emek ve meslek örgütlerine, demokratik kitle örgütlerine ve siyasal partilere ziyaretlerde bulunarak miting içeriğinin anlatılmasına ve destek istenmesine, 2.11.İKK lar tarafından emek platformu yerel bileşenlerine ziyaretlerde bulunarak miting içeriğinin anlatılmasına ve destek istenmesine, 2.12.İKK lar tarafından yerel yazılı ve görsel basın ile ilişkiye geçilmesine ve basın aracılığı ile miting içeriğinin kamuoyuna duyurulmasına, yerel basına ilanlar verilmesine, TMMOB ve odalarca ulusal basına mitingin içeriğinin anlatılmasına yönelik ilanlar verilmesine, 2.14.TMMOB tarafından mühendis mimar milletvekillerine mitinge destek vermeleri için çağrıda bulunulmasına, 2.15 Odalar tarafından, ilgi alanlarındaki mühendislik, mimarlık, şehir plancıları bölüm başkanlıklarına mitinge destek vermeleri için çağrıda bulunulmasına, Ekim de: 3.1. Yürüyüş sırasında önde TMMOB pankartının açılmasına, arkasında alfabetik sıra ile tüm odaların pankart açmalarına, Oda pankartlarının arkasında Şube ve temsilcilik pankartlarının açılmasına, 3.2. Ankara dışından katılacakların organizasyonlarının İKK lar tarafındna yapılmasına, 3.3. Destek için katılacak konukların öndeki TMMOB pankartının altında yürümelerinin sağlanmasına, yürüyüş ve miting sırasında destek veren kuruluşlardan pankart açmamalarının istenmesine, 3.4.Yürüyüş sırasında katılımcıların taşıyacağı TMMOB flamalarının ve şapkaların merkezi olarak yaptırılmasına, taşınacak diğer döviz, pankart vb. nin odalarca yaptırılmasına 3.5 Mitingte tek konuşmanın TMMOB Başkanı tarafından yapılmasına, 3.6. Mitingte görsel zenginlik yaratılmasına, mitingte müzik topluluğunun bulunmasına, 4. Çalışmaların gözden geçirilmesi: Çalışmaların gözden geçirilmesi için Eylül ün son haftasında Oda sekreterleri/yazmanları toplantısının yapılmasına, 2.8.TMMOB ve Oda Saymanları Toplantısı I. Toplantı: Dönemin ilk TMMOB ve Oda Saymanları toplantısı 10 kişinin katılımıyla 10 Mayıs 2006 tarihinde TMMOB de yapıldı. Toplantıya Selçuk Uluata 10

8 (TMMOB), N.Özlem Ergenler (Çevre Mühendisleri Odası), Asiye Ülkü Kutlu (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Saadet Akbay (İç Mimarlar Odası), Ahmet Sardar (Maden Mühendisleri Odası), Ahmet Eniş (Makina Mühendisleri Odası), Ö.Taner Akman (Meteoroloji Mühendisleri Odası), Kemal Başak (Metalurji Mühendisleri Odası), Hamdi Arpa (Ziraat Mühendisleri Odası), Vehbi Turhan (Mali Müşavir) katıldı. II. Toplantı: TBMM gündeminde bulunan Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısı na karşı TMMOB olarak yapılacak eylem programını belirlemek üzere TMMOB ve Oda Sayman Üyeler 2. toplantısı 14 Haziran 2006 da yapıldı. Toplantıya Hakan GENÇ (TMMOB), Nurten Çağlar YAKIŞ (TMMOB Hukuk Danışmanı) Canan Esin UYSAL (Çevre Mühendisleri Odası), Gökhan AYDIN (Fizik Mühendisleri Odası), Cengiz GÖLTAŞ (Elektrik Mühendisleri Odası), Berrin ŞENÖZ (Gıda Mühendisleri Odası), Ertuğrul CANDAŞ (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Seyfullah TUFAN (Jeofizik Mühendisleri Odası), Dündar ÇAĞLAN (Jeoloji Mühendisleri Odası), Ahmet GÖKSOY (İnşaat Mühendisleri Odası), Hasan KÜÇÜK (Kimya Mühendisleri Odası), Nahit ARI (Maden Mühendisleri Odası), Ali Ekber ÇAKAR (Makina Mühendisleri Odası), Hüseyin SAVAŞ (Metalurji Mühendisleri Odası), Nilgün ÇAKIR (Mimarlar Odası), Belgin DURGUN (Peyzaj Mimarları Odası), Özlem ÇELİK (Şehir Plancıları Odası), Ural ERSOY (Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları Ortak Toplantısı TMMOB 39.Dönem Çalışma Programı na yönelik ve son yasal düzenlemeler ile ilgili önerilerin alınması gündemli TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları ortak toplantısı 2 Temmuz 2006 da gerçekleştirildi. Toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI, TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Hüseyin YEŞİL, TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Selçuk ULUATA, TMMOB Yürütme Kurulu Üyeleri Nail GÜLER, Alaeddin ARAS, İlker ERTEM, Sabri ORCAN, TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Halil GEZER, Berrin ŞENÖZ, Ferhat ÖZÇEP, İbrahim VARDAL, Cemalettin KÜÇÜK, İsmail KÜÇÜK, A.Rıza TANRIVERDİ, Müfit HATAT, Baki Remzi SUİÇMEZ, TMMOB Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Burçin OKYAR, Bora ÖZMEN, Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul ÜNLÜTÜRK, Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah ZARARSIZ, Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz AŞKIN, Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı R.Petek ATAMAN, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı A.Fahri ÖZTEN, İçmimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sumruhan Koçoğlu AKCAN, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taner YÜZGEÇ, Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı A.Uğur GÖNÜLALAN, Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu II. Başkanı Bahattin DEMİR, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan KÜÇÜK, Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet TORUN, Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, Meteoroloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa DİREN, Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülend TUNA, Petrol Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mete TOPGÜDER, Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül ORUÇKAPTAN, Yönetim Kurulu II. Başkanı Oğuz YILMAZ, Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Buğra GÖKÇE, Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan GÜNAYDIN, TMMOB Genel Sekreter Vekili N.Hakan GENÇ, Genel Sekreter Yardımcısı Ayşegül BİLDİRİCİ, Teknik Görevliler Özgür GÖKTAŞ ve Bülent AKÇA katıldı. 11

9 3. KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUMLAR Makina Mühendisleri Odası 41. Dönem Kongre- Kurultay-Sempozyumların hazırlıklarına başlandı. Bu dönem 29 adet etkinlik programa alınmıştır. Ulusal ve uluslararası düzeydeki bu etkinlikler örgütünün ve üyesinin birikimleriyle ülkenin dörtbir yanında yine büyük bir ilgi ve katılımla gerçekleştirilecektir. Odamız tarafından düzenlenecek olan 29 etkinlik, Oda merkezimizden takip edilmektedir. Şu ana kadar Uluslararası Doğal Gaz Kongresi, Enerji Verimliliği ve Yalıtım Kongresi, LPG-CNG Kongresi ve II. Tıbbi Cihazlar İmalat Sanayi Kongresi ve Sergisi nin düzenleme kurulları oluşturulmuştur. Tüm etkinliklerin sorumlu Oda Yönetim Kurulu üyeleri belirlenmiştir. Bu dönem Uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek etkinliklerden olan Doğal Gaz Kongresinin 3-5 Mayıs 2007 de Oda Merkezi tarafından Ankara da gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kongrede, özellikle ülkemizde dayatılan doğal gaz politikalarının sonuçlarının ve sorunlara karşı ortak çözüm önerilerinin tartışılacağı bir gündemin içinde bulunduğumuz süreçte anlamlı olacağı düşünülmektedir. Kongre ETKİNLİK ADI TARİH SEKRETERYA I. Serbest Müşavirlik, Mühendislik Hizmetleri ve Mesleki Denetim Kurultayı Aralık 2006 Merkez Öğrenci Üye Kurultayı Mart 2007 Merkez VII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi Mart 2007 İzmir - Eskişehir I. Çukurova da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu Mart 2007 Adana I. Mühendislik, İstihdam ve Ücretlendirme Kurultayı Nisan 2007 İstanbul III. LPG-CNG Kongre ve Sergisi Nisan 2007 Ankara IV. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Nisan 2007 Adana Uluslararası Doğalgaz Kongresi Mayıs 2007 Merkez IV. Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı Mayıs 2007 Eskişehir X. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu Mayıs 2007 Bursa II. Marka, Patent ve Teknoloji Sempozyumu Mayıs 2007 Gaziantep I. Enerji Verimliliği ve Yalıtım Kongresi Haziran 2007 Kocaeli II. Trakya da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu Haziran 2007 Edirne III. İş Makinaları Sempozyumu ve Fuarı Haziran 2007 İstanbul II. Tekstil Teknolojisi ve Tekstil Makinaları Kongresi Eylül 2007 Gaziantep II. Ulusal İklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi Eylül 2007 Antalya III. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi Eylül 2007 Mersin VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Fuarı Ekim 2007 İzmir II. Tıbbi Cihazlar İmalatı Sanayi Kongresi ve Sergisi Ekim 2007 Samsun V. Ulusal Hidrolik-Pnömatik Kongresi ve Sergisi Ekim 2007 İzmir - İstanbul IV. Demir Çelik Kongresi Kasım 2007 Zonguldak VI. Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı Kasım 2007 Bursa Kaynak Teknolojileri VI. Ulusal Kongresi ve Sergisi Kasım 2007 Ankara V. GAP ve Sanayi Kongresi Kasım 2007 Diyarbakır I. Karadeniz de Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu Kasım 2007 Trabzon III. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi Kasım 2007 Denizli IV. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Enerji Yönetimi Sempozyumu Kasım 2007 Kayseri IV. Makina Tasarımı ve İmalat Teknolojileri Kongresi Kasım 2007 Konya TMMOB Sanayi Kongresi Aralık 2007 Merkez 12

10 ile ilgili I. Düzenleme Kurulu toplantısı yapılmıştır, I. Yürütme Kurulu toplantısı da Eylül ayının içinde yapılacaktır. Öğrenci Üye Kurultayı 2007 için hazırlık çalışmaları başlamıştır. Kurultayın Mart 2007 de Oda Merkezi tarafından Ankara da gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Üniversitelerin açılmasıyla kurultay faaliyetleri hızlanacaktır. Ayrıca Diğer kurum ve kuruluşlar ile şubelerimizce düzenlenen etkinliklere katılım sağlanmıştır. Bunlar: - Gaziantep te düzenlenen Kentiçi Ulaşım ve Trafik konulu panel, 4. YAYIN ÇALIŞMALARI Odamız yayın çalışmaları, kitaplar ve süreli yayınlar olarak iki dalda sürdürülmüştür. Bu dönemde, aktif ve yaratıcı çalışmalar üretilmesi, kurgulanmış ve sürdürülmekte olan yayın politikasının, yeni önerilerle geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla kitap komisyonu oluşturma çalışmalarına başlanmıştır. Üyelerimizin önemli bir bilgi ve iletişim kaynağı olan Mühendis ve Makina, Endüstri Mühendisliği ve Tesisat Mühendisliği dergileri ile Oda bültenimiz periyodunda yayınlanmıştır. 4 Aylık dönemde: - Elazığ Temsilcilikte düzenlenen Doğal Gaz Söyleşisi, - Diyarbakır Şube de düzenlenen Doğal Gaz Söyleşisi, - İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinde Enerji Sektörü Paneli, - Denizli Valiliği, Denizli Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli Sanayi Odası ve Denizli Şubemiz tarafından ortaklaşa olarak Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi nde düzenlenen Doğal Gaz Günleri etkinliği, Mühendis ve Makina : 4 sayı (2 özel sayı) Endüstri Mühendisliği : 1 Sayı Tesisat Mühendisliği : 2 Sayı Oda Bülteni : 4 Sayı Basılarak üyelerimize dağıtılmıştır. Bu dönem, Tesisat Mühendisliği Dergisi İstanbul merkezli, diğer Oda periyodiklerimiz ise Oda Merkezli olarak üyelerin adresine gönderilmiştir (Ankara ve İzmir Şubelerimiz hariç). Bu sayede dergiler üyemize daha hızlı ve sağlıklı olarak ulaştırılmıştır. - Makina, Elektrik ve İnşaat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Devrimci Ozan ve Yazarlarımızı Anıyoruz etkinliği, - TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi tarafından geleneksel olarak sürdürülen Kömür Kongresi, - Dünya Güneş Günü etkinlikleri çerçevesinde Mersin de düzenlenen panel, yılları arasında TMMOB Başkanlığını yapmış olan Teoman Öztürk ün 12. ölüm yıldönümü anma etkinliği, - Dünya Biyodizel Günü kapsamında Alternatif Enerji ve Biyodizel Üreticileri Birliği nce Ankara ATO da düzenlenen Uluslararası Biyoyakıt Sempozyumu Odamızın süreli yayınları dışında kitap ve broşür basma çalışmaları sürdürülmüş LPG Sistemli Araçların Güvenli Kullanım Kılavuzu adet, Teknik Kitaplarımız broşüründen adet basılarak üyelerimizin kullanımına sunulmuştur. Web sitesinin ve elektronik haberleşme sistemimizin etkinleştirilmesi; kütüphane, arşiv ve dokümantasyon merkezimizin, kurumlaşması, şube kütüphanelerinin sistemli bir şekilde merkezi koordinasyonla oluşturulması için çalışmalar yürütülmüştür. Bu amaçla Fenike Kütüphaneciliğin tüm Şubelerimizde kurulumu ve merkezi bir sistemle yürütülmesi için çalışmalar yürütülmüş, Oda ve Şube kütüphane sorumluları Oda merkezinde eğitimden geçirilmiştir. 13

11 mmo bülteni 4.1. Kitaplar Kongre, kurultay ve sempozyum etkinlikleri kitaplarının yanı sıra komisyonlar ve uzman üyelerimiz aracılığıyla hazırlanan teknik kitapların, Oda yayını olarak basılması çalışmalarına devam edilmektedir. Yeni basımı yapılacak kitapların basım takvimi ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla gerekli yazışmalar yapılmış ve yayın programı 14 çıkarılmıştır. Ayrıca MMO tarafından yayınlanması gereken kitapları (rapor, kitap, broşür, el kitabı vb) belirlemek, daha önce basılmış kitapların yeniden basılmasına karar vermek, Oda ya gelen kitap basım taleplerini değerlendirmek, Şubeler arasında kitap basımı konusunda koordinasyonu sağlamak amacıyla Kitap Yayın Komisyonu oluşturulması için gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

12 Yeni Basımı Yapılacak Kitaplar Sıra Kitap Adı Birim 1. Yanma ve Bacalar Ankara 2. Vinçlerde Hesaplama Kuralları İstanbul 3. Endüstriyel Tesislerde Doğal Gaz Sistemleri İstanbul 4. Endüstriyel Tesislerde Soğutma Teknikleri İstanbul 5. İş Makinaları Teknik Sözlük İstanbul 6. İngilizce-Türkçe Endüstri Mühendisliği ve Mühendislik Yönetimi Terimler Sözlüğü Ankara 7. Araçların CNG ye Dönüşümü Mühendis El Kitabı Merkez 8. Gıda Ambalajı Üretimi Sorumlu Yönetici El Kitabı Merkez 9. Mekatronik Mühendisliği Merkez 10. LPG Dolum Tesisi ve İkmal Otogaz İstasyonları Sorumlu Yönetici El Kitabı İzmir 11. Tüplü LPG Dağıtım Personeli Eğitim El Kitabı (Üye dışındaki personel için) İzmir 12. Dökme LPG Kullanımında Teknik Personel Eğitimi El Kitabı (Üye dışındaki personel için) 13. LPG Tanker Şoförleri Teknik Emniyet Eğitimi El Kitabı (Üye dışındaki personel için) İzmir 14. Dökme LPG Tesisatı Uygulamalı Pratik Bilgiler El Kitabı (Üye dışındaki personel için) İzmir 15. Mühendisler İçin İstatistiksel Teknikler Bursa 16. Teknik Terimler Türkçe-Almanca Sözlüğü İstanbul 17. Hijyenik Tesisler İçin Klima Tasarım El Kitabı Adana 18. Yapılarda Doğal Gaz Kullanımı ve Denetimi El Kitabı Konya İzmir Bu dönem basılacak yeni kitaplar için aşağıdaki birimlere görev verilmiş ve çalışmalara başlanmıştır. 41. dönemde gerçekleştirilecek kongre, kurultay ve sempozyumlarla ilgili bildiri, panel vb. kitapların, yanı sıra dönem içerisinde uzmanlık komisyonlarının ve şubelerimizin önerileri doğrultusunda ihtiyaç duyulan teknik kitapların basımı için gerekli çalışmalar yapılacaktır Tekrar Basımı Yapılan Kitaplar Dönem içerisinde baskısı tükenen kitaplarımızın güncellenerek yeniden basımı gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla 9 kitabın baskısı yeniden yapılmıştır. Bunlar: İmalat Mühendisliği Basınçlı Kaplar El Kitabı Plastikler Dünyası Makina Mühendisliği El Kitabı Cilt-1 Makina Mühendisliği El Kitabı Cilt-2 ISO 9000 Işığında Toplam Kalite Bacagazı Ölçümleri Mühendis El Kitabı Geometrik Ölçülendirme ve Toleranslandırma Sayısal Denetimli Takım Tezgahları 15

(I) GİRİŞ (II) DÜNYA. 42. Dönem Çalışma Programı

(I) GİRİŞ (II) DÜNYA. 42. Dönem Çalışma Programı TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 42. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Makina Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Programı aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. Odamızın iki yıllık sürecindeki çalışmalarına kılavuzluk

Detaylı

IRAK'TA İŞGALE SON, FİLİSTİN E ÖZGÜRLÜK!

IRAK'TA İŞGALE SON, FİLİSTİN E ÖZGÜRLÜK! bülten IRAK'TA İŞGALE SON, FİLİSTİN E ÖZGÜRLÜK! Yüzbinlerce insan; 1 Mart'ta emperyalist güçlerin topraklarımızı işgal anlamına gelen asker barındırmayla ilgili tezkerenin reddedilmesi için sokaklardaydı.

Detaylı

26. DÖNEM ŞUBE GENEL KURULUNA SUNULAN ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI

26. DÖNEM ŞUBE GENEL KURULUNA SUNULAN ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI 26. DÖNEM ŞUBE GENEL KURULUNA SUNULAN ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI 27.01.2012 İZMİR 26. DÖNEM ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI ÖNSÖZ Şubemizde 2010-2011 yılarını kapsayan 25. dönemde üyelerimizin gönüllü katılımları

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

1.4 KOMİSYON ÇALIŞMALARI

1.4 KOMİSYON ÇALIŞMALARI TMMOB MMO İSTANBUL ŞUBESİ 2012-2013 Çalışma Raporu 1.4 KOMİSYON ÇALIŞMALARI DOĞALGAZ KOMİSYONU MMO İstanbul Şube Başkanı Zeki ARSLAN`ın moderatörlüğünü yaptığı, MMO Doğalgaz Komisyon Başkanı ve MMO Denetleme

Detaylı

GÜNCE SUNUŞ BASINDA ŞUBEMİZ ŞUBEDEN HABERLER

GÜNCE SUNUŞ BASINDA ŞUBEMİZ ŞUBEDEN HABERLER 6 7 8 İcindekiler GÜNCE SUNUŞ BASINDA ŞUBEMİZ ŞUBEDEN HABERLER 10 Geleneksel Gece 13 İş Kazalarına Farklı Açıdan Bakış Kızgın Su Kazanlarının Çalışma Prensibi ve Periyodik Kontrolü 14 Kobi lere AR-GE Teşvikleri

Detaylı

şube etkinlikleri 20 Temmuz- EMO Ankara Şubesi Mühendislik

şube etkinlikleri 20 Temmuz- EMO Ankara Şubesi Mühendislik ADANA 12 Eylül- 12 Eylül ün 25 inci yıldönümü dolayısıyla yapılan mitinge katılındı. 16 Eylül- İl Koordinasyon Kurulu (İKK) toplantısına katılındı. 28 Eylül- İKK toplantısına katılım sağlandı. 3 Ekim-

Detaylı

Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 73. Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar

Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 73. Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 73 Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 74 40. Dönem Çalışma Raporu Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 75 Merkezi

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

2. ÜYE İLİŞKİLERİ ÇALIŞMALARI

2. ÜYE İLİŞKİLERİ ÇALIŞMALARI TMMOB MMO İSTANBUL ŞUBESİ 2012-2013 Çalışma Raporu 2. ÜYE İLİŞKİLERİ ÇALIŞMALARI 2.1 ÜYE İLİŞKİLERİ ÇALIŞMALARI Üye İlişkileri Birimi çalışmaları kapsamında büro personelinin yürütmesi gereken temel işler

Detaylı

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 11. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 MART 2014 İZMİR İÇİNDEKİLER TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melike Anıl BİNGÖL ün 12. Olağan Genel Kurul Açılış

Detaylı

TMMOB 38. DÖNEM ÇALIŞMALARI

TMMOB 38. DÖNEM ÇALIŞMALARI 4. TMMOB 38. DÖNEM ÇALIŞMALARI 4.01. DANIŞMA KURULU TOPLANTILARI 85 38. dönem çalışma raporu TMMOB Ana Yönetmeliğinin 44. maddesinde belirtilen katılımla ve her altı ayda bir toplanması gereken Danışma

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 2 BAKAN SUNUŞU TÜRKAK bakımından 2014 yılındaki en önemli gelişme, günden güne artan akreditasyon taleplerinin karşılanabilmesi için Kurumun ihtiyaç

Detaylı

Protokoller. Milli Piyango İdaresi Sosyal Tesisleri Konya Yolu 25.Km. Gölbaşı-ANKARA

Protokoller. Milli Piyango İdaresi Sosyal Tesisleri Konya Yolu 25.Km. Gölbaşı-ANKARA Protokoller EĞİTİM LOKANTA-CAFE SAĞLIK OTELLER FİRMA-KURUM ADI ADRESİ TELEFON İNDİRİM ORANI HOTEL BEST Atatük Bulvarı No: 195 Kavaklıdere-ANKARA 467 08 80 Şubemizden ayrıntı bilgi alabilirsiniz GÜR KENT

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Grafik Tasarım & Baskı A grafik

Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Grafik Tasarım & Baskı A grafik EKLER Karacadağ Kalkınma Ajansı Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 E-posta : info@karacadag.org.tr İnternet

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Yayın Kurulu Abdülkadir DÖLEK Genel sekreter Aslı ÖZYAMANOĞLU Didem ÖZER Aarıştırma Yayın Müdürlüğü Baskı Güven Ofset 0324 321 14 16 Tasarım Hüseyin Akyar Başkandan Türkiye

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

24. 24. Dönem 1. 1. ve ve 2. 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu

24. 24. Dönem 1. 1. ve ve 2. 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu Türkiye Büyük Büyük Millet Meclisi 24. 1. 1. ve ve 2. 2. 12 12 Haziran 2011 2011 4 Temmuz 4 2012 2012 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 24. DÖNEM YASAMA YILI YASAMA, DENETİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 12 Haziran

Detaylı

Mer ha ba De ğer li Mes lek taş la rı mız,

Mer ha ba De ğer li Mes lek taş la rı mız, BULTEN 114 giris:layout 1 04.03.2013 12:06 Page 1 Mer ha ba De ğer li Mes lek taş la rı mız, Değerli meslektaşlarım, 2013 yılına, tüm ülkede TMMOB Yasasının da içinde yer aldığı Torba yasaya karşı mücadele

Detaylı

Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR

Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Karacadağ Kalkınma Ajansı Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:5/A 2080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (42) 237 2 6-7 Faks : 0 (42) 237 2 4 E-posta : info@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube Karanfil Sokak 19/5 Kızılay Çankaya ANKARA Tel: 0 312 418 20 51 Fax: 0 312 418 16 54 GSM:

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT 2013 YILI EYLEM PLANI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT 2013 YILI EYLEM PLANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT YILI EYLEM PLANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EYLEM PLANI TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EYLEM PLANI Bir Projem Var Bir

Detaylı

ODAMIZ 44. GENEL KURUL ve SEÇİMLERİ, ANKARA DA GERÇEKLEŞTİ

ODAMIZ 44. GENEL KURUL ve SEÇİMLERİ, ANKARA DA GERÇEKLEŞTİ YIL: 26 SAYI: 272 Mayıs 2012 ODAMIZ 44. GENEL KURUL ve SEÇİMLERİ, ANKARA DA GERÇEKLEŞTİ 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü Mitingi Son Yılların En Kitlesel ve Coşkulu Katılımıyla Gerçekleşti EĞİTİM

Detaylı

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MANİSA ŞUBE AÇILIŞI ANTALYA ŞUBE AÇILIŞI. DANIŞMA KURULU HATAY da TOPLANDI BAŞKANIMIZA TARIM ÖDÜLÜ

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MANİSA ŞUBE AÇILIŞI ANTALYA ŞUBE AÇILIŞI. DANIŞMA KURULU HATAY da TOPLANDI BAŞKANIMIZA TARIM ÖDÜLÜ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HABER BÜLTENİ MAYIS-AĞUSTOS 2008 SAYI: 87 MANİSA ŞUBE AÇILIŞI ANTALYA ŞUBE AÇILIŞI DANIŞMA KURULU HATAY da TOPLANDI BAŞKANIMIZA TARIM ÖDÜLÜ MISIR BALONU BURSA da Prof. Dr.

Detaylı

MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL

MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL JFMO Köşesi JFMO HABERLER TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLERİ YAPILDI TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası XIV. Olağan Genel Kurulu 14 Nisan 2012 tarihinde Ankara da Devlet

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. Sebahattin ÖZTÜRK Erzurum Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı II ÖNSÖZ 2012 yılının ilk yarısında

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Detaylı