İZMİR SMMM ODASI -HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU ( İZMİR ) SORU VE YANITLARLA E-BİRLİK PROJESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR SMMM ODASI -HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU ( İZMİR-17.04.2015 ) SORU VE YANITLARLA E-BİRLİK PROJESİ"

Transkript

1 SORU VE YANITLARLA E-BİRLİK PROJESİ 1

2 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE YAZILIMININ MESLEK MENSUPLARINCA KULLANILMASI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI VE E-BİRLİK PROJESİ Haksız Rekabetle Mücadele yazılımının meslek mensuplarınca kullanılması hakkında mecburi meslek kararı 13 Aralık 2013 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanmış olup yürürlük tarihi tir. Bu mecburi meslek kararı; yazılı hizmet sözleşmesi düzenlemeden iş kabul edilmemesi, ücret tarifesine uyulması ve bunun sonucunda ücretsiz veya tarifenin altında iş görülmesinin önüne geçilmesi, sözleşmeden dolayı ücret borcu olan müşteriye bu edimini yerine getirmeden bir başka meslek mensubu tarafından iş yapılmasının engellenmesi, stajyerlerin ve bürolarda bağımlı çalışan meslek mensuplarının işten ayrılması halinde daha önce çalıştığı büronun müşterilerine iki yıl geçmedikçe hizmet vermeme (meslek mensubunun yazılı izin vermesi hali hariç) yasağına uyup uymadıklarının izlenmesi ve bu yöndeki aykırı uygulamaları sonlandıracak önlemlerin alınması amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda TÜRMOB nezdinde e-birlik projesi hazırlanarak tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur. İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası haksız rekabetle mücadele kurulu kasım-aralık/2014 tarihleri ile şubat-mart/2015 tarihlerinde olmak üzere iki etap halinde ilçe ve semtlerde bu projenin tanıtılmasıyla ilgili farkındalık eğitimlerini gerçekleştirerek meslek mensuplarını bilgilendirmiştir. Ancak sözleşme düzenleme süresinin 30 nisan 2015 tarihine uzatılması nedeniyle yapılan eğitimler dışında bir kez de e-bülten aracılığıyla bilgilendirme yapmak üzere aşağıdaki soru-yanıt sunumuyla karşılaşılan sorunlara ışık tutmak amaçlanmıştır. 2

3 E - BİRLİK HAKSIZ REKABET MODÜLÜ UYGULAMASI HAKKINDA SORU VE YANITLAR 3

4 SORU : 1 Yazılımın kullanıma açılma tarihi 13 ocak 2015 olduğundan bu tarihten önce odanın sisteminden ya da kağıt ortamında yapılan sözleşmelerle ilgili uygulama nasıl olacaktır? YANIT :1 Tüm sözleşmelerin e-birlik sisteminden yapılması zorunlu olduğundan yapılan sözleşmeler sistemde yeniden düzenlenecek ve çıktıları alınarak önceden yapılan sözleşmelerin arkasına zımbalanacaktır. Damga vergileri ödenmiş ise ikinci kez ödenmesine gerek yoktur. SORU: 2 Önceki yıllarda yapılan 3 yıllık ya da 5 yıllık gibi uzun süreli sözleşmelerle ilgili uygulama nasıl olacaktır? YANIT: yılından devam etmekte olan müşterilerle ilgili sözleşmeler 1 yıllık düzenlenmek ve her yıl yenilenmek zorunda olduğundan eskiden süre gelen sözleşmeler geçerliliğini yitirmiş olacaktır. Bu nedenle böyle düzenlenmiş olan tüm sözleşmeler yeniden sisteme girilecektir. SORU: 3 Sözleşme ve işe başlama tarihi nedir? YANIT: 3 Sözleşmenin düzenlendiği tarihtir. Bu tarihi takip eden 15 gün içerisinde damga vergisi tahakkuk ettirilecek ve ödenecektir. 4

5 SORU:4 Yıl içerisinde yeni işe başlayan ya da devralınan müşterilerle ilgili sözleşmenin bitiş tarihi ne olacaktır? YANIT:4 Mecburi meslek kararı gereği bu tür sözleşmeler de kıst dönem uygulaması söz konusu olduğundan sözleşmenin başlangıç tarihi işe başlama ya da hizmetin verilmeye başladığı tarih, bitiş tarihi ise olacaktır. Yeni SORU: 5 bir müşteriyle hizmet sözleşmesi düzenlenirken asgari ücretin doğru belirlenebilmesi yönünden meslek mensubu şahsi iradesiyle ücretini düşük çıkarmak adına ek bilgileri eksik ya da yanlış girerse nasıl bir sonuç doğacaktır? YANIT: 5 Konu tamamen etik olmayan bir davranıştır. Bu meslek mensubu kısa vadede çıkar sağladığını düşünse bile gerek hak ettiği ücreti tam belirlemediği için düşük ücretle çalışacak, devir yapması durumunda ise bilerek bu davranışı gerçekleştirdiği için hakkında oda yönetimi tarafından kovuşturma yapılacaktır. 5

6 Müşteri SORU: 6 devri sırasında öneki meslek mensubunun hizmet sözleşmesini yeni meslek mensubu görebilecek mi? YANIT: 6 Hayır sadece abc ltd. şti. nin isimli meslek mensubu ile hizmet sözleşmesi vardır uyarısı çıkacaktır ve aynı anda devreden meslek mensubuna bu bilgi ulaşacaktır. Onayla demediği müddetçe de yeni meslek mensubu hizmet sözleşmesi düzenlenemeyecektir. SORU:7 Yeni devralınan bir müşteriyle sözleşme düzenlenirken ücret belirlenmesi sırasında devreden meslek mensubunun sözleşmesiyle ilgili hangi bilgilere ulaşabilecektir? YANIT:7 Devralan meslek mensubu firmanın vergi ya da t.c. kimlik numarasını sisteme girdiğinde bir önceki meslek mensubunun iptal ettiği bir sözleşmenin varlığından (sisteme eski sözleşmenin iz i kaydedildiğinden) haberdar olacak ancak hangi ücret üzerinden sözleşme düzenlendiği bilgisine ulaşamayacaktır. SORU: 8 Sözleşme düzenlendikten sonra firmanın ücret değişikliliğine sebep olacak boyutta faaliyet değişiklikleri yaşanırsa sözleşme yeniden güncellenebilecek midir? YANIT: 8 Evet sistem buna izin vermektedir. SORU: 9 Meslek mensubuyla hizmet sözleşmesi devam ederken başka bir meslek mensubunun mevcut sözleşme kapsamı dışında (örneğin ; sermaye ödendi tespit raporu veya veraset intikal vergisi beyannamesi doldurulması vb. ) bir hizmet verilmek istendiğinde bu duruma özel ikinci bir sözleşme düzenlenebilir mi? YANIT: 9 Evet sistem buna izin vermektedir. 6

7 SORU: 10 Sözleşmenin adedi ve nüsha sayısı ne olacaktır? YANIT: 10 Meslek mensubunun sözleşmenin son aşamasında yaptığı seçime göre bir ve/veya birden fazla sözleşme nüshası üretilir. damga vergisini meslek mensubu ya da iş sahibi öder seçilirse sözleşme bir nüsha üretilir. her ikisi birlikte seçilirse iki nüsha üretilir. ancak bu durumda damga vergisi taraflar adına ayrı ayrı hesaplanır. SORU: 11 Sözleşmenin yanlış düzenlenmesi halinde ne yapılacaktır? YANIT: 11 Sözleşme listesi bölümüne girilerek yanlış düzenlenen firmanın üstüne gelinerek en sağdaki mavi dişli tıklanır, iptal tuşlanarak sözleşmenin iptal edilmesi sağlanır. iptal edilen bir sözleşmeyi görüntülemek için yine mavi dişli tıklanır ve sözleşme detayı tuşlanarak iptal edilmiş olan sözleşmenin çıktısı görüntülenebilir. istendiği takdirde aynı menüde taslak olarak kullan tuşlanarak mükellef bilgilerine kolaylıkla ulaşılır ve yeniden doğru sözleşme düzenlenir. SORU: 12 Damga vergisi beyannamesi nasıl düzenlenecektir? YANIT: 12 Sözleşme listesi bölümüne girilerek ilgili firmaya ait mavi dişli tıklanır ve damga vergisi beyannamesi tuşlanır. sonrasında damga vergisi beyannamesinin sistemden otomatik olarak çıktısı alınır. SORU: 13 Danışmanlık hizmeti sözleşmesi nasıl düzenlenecektir? YANIT: 13 Sistemde ek hizmetler bölümü nden diğer işler başlığı altındaki danışmanlık hizmetleri bölümü seçilerek ve gerekli parametreler girilerek sözleşme düzenlenir. 7

8 SORU: yılında ilk defa gerçek usulde defter tutacak mükellefler için ücret uygulaması nasıl olacaktır? YANIT: 14 Sözleşme girişi işleminin ikinci adımında sayfanın altında yer alan ilgili alanın seçilmesi sonucunda ücret % 50 indirimli olarak uygulanacaktır. SORU: 15 Mükellefin ticari faaliyetinin dışında özel şoför çalıştırması halinde ya da bir apartmanda muhtasar mükellefiyet kaydı olmaksızın SGK lı olarak görevli çalıştırılması halinde sadece bu işlere özel sözleşme nasıl düzenlenecektir? YANIT: 15 Sözleşme girişi işleminin ikinci adımında tablo 1 (defter tutma) alanı pasif hale (siyah renk) getirildikten sonra ek hizmetler bölümü tıklanarak ekrana gelen tablodan yukarıdaki işlerle ilgili bölüm seçilir ve sözleşme işlemlerine devam edilir. 8

9 SORU: 16 Sözleşme girişi işlemlerinin tamamlanmasından sonra çıktı almadan sözleşmeyi görmek mümkün müdür? YANIT: 16 Evet sözleşme işleminin son adımında bitir butonuna bastığınızda sözleşmenin ön izleme si ekrana gelir, kontrol edildikten sonra her hangi bir hatanın olmaması durumunda kabul et butonuna basarak sözleşmenin çıktısı alınır. SORU: 17 Adi ortaklıklarda sözleşme nasıl düzenlenecektir? YANIT: 17 Sistem ortaklığın vergi kimlik numarasını istemekle birlikte sisteme önceden ortaklardan birisinin T.C. kimlik veya vergi kimlik numarası bildirilmişse sözleşme bu numara üzerinden düzenlenebilecektir. bu nedenle meslek mensuplarının ortaklıklarının vergi kimlik numarasını bağlı oldukları odalar üzerinden Türmob a bildirmeleri gerekmektedir. SORU: 18 Okul aile birliği gibi defterlerinin tutulmadığı ancak SGK ve muhtasar işlemlerinin yapılması durumunda sözleşme nasıl düzenlenecektir? YANIT: 18 Bu tür (okul aile birliği) işlemlerde sözleşmenin birinci adımında tabi olunan usül (işletme defteri, vb.) seçilir daha sonra sözleşme girişi işleminin ikinci adımında tablo 1 (defter tutma) alanı pasif hale (siyah renk) getirildikten sonra ek hizmetler bölümü tıklanarak ekrana gelen tablodan yukarıdaki işlerle ilgili bölüm seçilir ve sözleşme işlemlerine devam edilir. SORU: 19 Haksız Rekabet modülüne girmeden sözleşme yapılması halinde yaptırım ne olacaktır? YANIT: 19 Haksız Rekabetle Mücadele modülünün kullanımı mecburi meslek kararımız gereği zorunludur. mecburi meslek kararına uymayanlar hakkında 3568 sayılı meslek yasamızın disiplin hükümleri uygulanacaktır. 9

10 SORU: 20 T.C. Maliye Bakanlığı ile yapılan aracılık ve sorumluluk sözleşmeleri uygulaması devam edecek midir? daha önce yapılan sözleşmelerle ilgili güncelleme yapılacak mıdır? YANIT: 20 Haksız rekabet modülü üzerinden yapılan sözleşmeler meslek mensuplarının yapmakla zorunlu oldukları hizmet sözleşmeleridir. T.C. maliye bakanlığı ile yapılan sözleşmeler ise mükelleflerin beyannamelerinin gönderilme yetkisiyle ilgili aracılık ve sorumluluk sözleşmeleridir. dolayısıyla bu yetkinin kullanılabilmesi için yeni çalışmaya başlanacak mükelleflerle meslek mensubu arasında düzenlenmeye devam edecektir. Geçmiş yıllarda düzenlenen aracılık ve sorumluluk sözleşmeleri bilgilerinin güncellenme zorunluluğu yoktur. ancak noter bilgilerinin girilmesi zorunluluğu süre sınırlaması olmaksızın devam etmektedir. SORU: 21 Müşteri devir işlemleri uygulamaları nasıl olacaktır? YANIT: 21 Yeni bir müşteri ile hizmet sözleşmesi düzenlenebilmesi için öncelikle eski meslek mensubunun onay vermesi zorunludur. Bu sonucu sağlayabilmek için yeni meslek mensubunun devir teslim başvurusu yap talebinde bulunması gereklidir. Her iki meslek mensubu devir teslim başvuruları menüsünde yer alan bana gelenler / cevap beklediklerim bölümlerini kullanarak gerek devir alma işlemlerini gerekse devir etme işlemlerini takip edebileceklerdir. SORU: 22 Bağımsız olarak SMMM hizmeti vermekte olan meslek mensubunun aynı zamanda mali müşavirlik ve bağımsız denetim limited şirketi kurucusu ve yetkilisi olarak başka bir adreste faaliyet göstermesi halinde sözleşme nasıl düzenlenecektir? YANIT: sayılı meslek yasamızın çalışma usül ve esasları hakkında yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca bir meslek mensubunun birden fazla bürosu olamayacağı ve bürolarının da bağımsız olması gerektiğinden bu meslek mensubunun limited şirketteki yetkisini sona erdirmeden ilgili şirket adına sözleşme düzenlemesi mümkün bulunmamaktadır. bu nedenle sözleşmelerini yalnızca bağımsız olarak yürüttüğü SMMM unvanı ile düzenleyebilecektir. 10

11 SORU: 23 Sözleşmelerin düzenlenmesiyle ilgili yöneticiye sistem tarafından hangi konuda ihbar bildirilecektir? YANIT: 23 Sistem yalnızca asgari ücret tarifesinin altında sözleşme düzenleyen meslek mensuplarına ilişkin ihbarı yöneticiye bildirecektir. Asgari ücret tarifesine uygun ya da tarifenin üstünde ücretle düzenlenmiş sözleşmelerin bilgilerini yönetici görmeyecektir. Ancak 30 nisan 2015 tarihine kadar sistemden sözleşme girişi yapmayanlar ile müşteri bildirim listeleri sistem üzerinden göndermeyenler hakkında oda yönetimi tarafından inceleme süreci başlatılacaktır. SORU: sayılı meslek yasamız gereği bağlı olunan odaya verilmesi gereken müşteri bildirim listesi uygulaması nasıl olacaktır? YANIT: 24 Meslek mensupları hizmet sözleşmelerini sistem üzerinden düzenledikten sonra imzalandı butonunu kullandıkları takdirde müşteri bildirim listesi otomasyondan gönderilmiş olacak ve odaya bu konuyla ilgili başkaca bir bildirim yapılmasına gerek kalmayacaktır. 11

E-Birlik projesi ile birlikte Odalarımızın ve Üyelerimizin hizmetler ve iletişim anlamında TÜRMOB ile olan tüm ilişkilerinin, internet üzerinden,

E-Birlik projesi ile birlikte Odalarımızın ve Üyelerimizin hizmetler ve iletişim anlamında TÜRMOB ile olan tüm ilişkilerinin, internet üzerinden, Hoşgeldiniz E-Birlik projesi ile birlikte Odalarımızın ve Üyelerimizin hizmetler ve iletişim anlamında TÜRMOB ile olan tüm ilişkilerinin, internet üzerinden, kademeli olarak tamamen dijital platformlara

Detaylı

HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU

HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU Sözleşme İşlemleri A- Asgari Ücret Tarifesi B- Yeni Sözleşme C- Sözleşme Listesi D- Devir Teslim Başvuruları A-Asgari Ücret Tarifesi; İlgili yıla

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı

I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ

I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ Açıklamalı Sirküler Rapor 2014/01 11.12.2014 RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ Aşağıda

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 4 II. SÜREKLİ BİLGİLER... 4 1. SÜREKLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR... 4 2. SERMAYE PİYASASI

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19662804-866 20 Ekim 2014 Konu : Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri

Detaylı

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından

Detaylı

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Sunanın Adı Sunu Tarihi Sunum Planı Sorumlu olunan Kanun ve Yönetmelikler Deprem sonrası

Detaylı

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 17 GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı Resmi Gazete Tarihi Kapsam (9, 10, 14, 23, 24, 26 ve 31 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri Değişiklikleriyle

Detaylı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı EĞİTİM VE YETKİLENDİRME BİLGİ SİSTEMİ (EYBİS) DENETÇİ YETKİLENDİRME BAŞVURU ALANI KULLANICI KILAVUZU

Detaylı

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 34) (11/8/2001 tarihli ve24490 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Değişiklikler Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) 1 Temmuz 2012

Detaylı

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Telekomünikasyon Kurumundan: Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik imzanın hukuki

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Nisan-2010 BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi GİRİŞ ÖEB Uygulamasına bağlanılabilmesi için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir. Uygulama internet

Detaylı

4- Mor renkli düzenlemeler, Zeyilname-3 ile yapılan düzenlemeleri Üzeri çizili ve pembe dolgulu olanlar Zeyilname-3 ile iptal edilen hükümleri

4- Mor renkli düzenlemeler, Zeyilname-3 ile yapılan düzenlemeleri Üzeri çizili ve pembe dolgulu olanlar Zeyilname-3 ile iptal edilen hükümleri SÖZLEŞME YÜRÜRLÜK TARİHİ : 07.01.2009 ZEYİLNAME-1 YÜRÜLÜK TARİHİ : 13.02.2009 ZEYİLNAME-2 YÜRÜRLÜK TARİHİ : 06.11.2009 DUYURU VE YÜRÜRLÜK TARİHİ : 14.12.2009 / 15.12.2009 ZEYİLNAME-3 YÜRÜRLÜK TARİHİ :

Detaylı

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Vergi Alma Hakkı, devletlerin en önemli egemenlik haklarından biri olduğu gibi, Vergi Ödevi

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin

Detaylı

Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015

Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015 Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 13 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER

TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER Erkan YETKİNER E. Baş Hesap Uzmanı, YMM VergiDepartmanıOrtağı Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. E-yaklaşım Dergisi,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı