VII. BÖLÜM İÇME SUYU ŞEBEKELERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VII. BÖLÜM İÇME SUYU ŞEBEKELERİ"

Transkript

1 VII. BÖÜM İÇME SUYU ŞEBEKEERİ İsale hattı ile haznelere getirilen suları sarfiyat yerlerine dağıtan oru sistemine içme suyu şeeesi adı verilir. İçme suyu şeeesi her inada yeteri adar asınçlı suyu ulunduraca şeilde planlanır. Şeee oruları devamlı su ile dolu ve asınç altında ulunmalıdır. Asi tadirde irlenme ihtimali artar. Şeee oruları ev ihtiyaçları ile irlite sanayi, yangın, ahçe sulaması ve diğer genel ihtiyaçları da temin edece apasite de olmalıdır (Karpuzcu, 005) ŞEBEKE BÖGE VE KADEMEERİ Küçü yerleşim merezlerinde genel olara ir hazneden eslenen te ir su şeeesi ihtiyacı arşılar. Bununla irlite üyü şehirlerde çeşitli menalardan eslenen farlı ölgeler mevcuttur. Buna en iyi örne İstanul dur. İstanul da Üsüdar, Beyoğlu, Zeytinurnu, Baıröy v. gii tamamen ayrı şeeeler mevcuttur. Bazı hallerde şeee ölgeleri irtiatlı olailir. Şeeenin ölgelere ayrılması şehir planındai dağınılıtan dolayı yapılır. Bazı durumlarda fazla üyü olmayan yerleşim merezleri, arazinin topoğrafi yapısından dolayı te ir hazne ile eslenemezler. Değişi notalarındai ot farları üyü olan şehirlerin te hazneden eslenmeleri halinde orular üyü asınçlara maruz alailir. Halui şeeelerde masimum stati asınç 80 m yi geçmemelidir. Bundan dolayı şeee muhtelif atlara ayrılır. 00 H H 100 H Şeil 7.1 Şeee atları Su Temini ve Çevre Sağlığı Ders Notları 64

2 Kasaanın en yüse notasının 170 ve en çuur notasının otu 0 ise şeilde görüldüğü gii şeee 3 ademeye ayrılır. 1. ademe ,. ademe 10-70, 3. ademe ise 70-0 otları arasında alan ölgedir. Su, cazie ile 1 numaralı hazneye getirileilirse H 1 haznesi hem 1. ademeyi hem de. hazneyi esler; H haznesi hem 3 numaralı hazneyi hem de. ademeyi esler. H 3 haznesi ise sadece 3. ademeyi esler. İsalenin terfili olması halinde durum olduça farlıdır. Cazieli durumda olduğu gii toplam ihtiyaç H 1 haznesine asılır ve yuarıda açılandığı şeilde oradan diğer hazneler ve şeee ademeleri esleneilir. Anca u pahalı ir çözümdür. Bu şeee ademelerin iraç şeilde eslenmesi mümündür: 1. Birinci ademenin deisi Q 1, iinci ademenin deisi Q, üçüncü ademenin deisi Q 3 ile gösterilirse, H 3 haznesine Q 1 + Q + Q 3 deileri asılır. H 3 haznesinden Q 1 + Q deisi H haznesine, H haznesinden Q 1 deisi H 1 haznesine iletilir. Genel olara u şeil en ucuz çözüm tarzıdır. En uygun çözümün elirleneilmesi için Q 1, Q ve Q 3 deilerinin değerleri ilinmelidir.. Şayet Q 3 deisi Q 1 ve Q ye nazaran ço üçü ise; Q 1 + Q + Q 3 deisi H haznesine asılır. Q 3 cazie ile H 3 haznesine gelir. Q 1 deisi de H 1 haznesine yüselir. Bu çözüm tarzı azen daha uygun ve eonomi olailir; zira u durumda ir pompa istasyonundan faydalanılır. 3. Şayet Q deisi Q 1 ve Q 3 e göre üçü ise; Q 1 + Q + Q 3 deisi önce H 3 e asılır. Sonra Q 1 +Q, H 1 haznesine asılır. Q deisi H haznesini cazie ile esler. 4. Şayet oru oyları fazla uzun olmaz ise her ir hazne ana tuluma istasyonundan ayrı ayrı esleneilir. Yani Q 1 deisi H 1 haznesine, Q deisi H haznesine, Q 3 deisi de H 3 haznesine asılır. 5. Bazen de Q 1 + Q + Q 3 deisi H 3 haznesine asılır. Q deisi H haznesine ve Q 1 deisi de H 1 haznesine ayrı ayrı asılailir. Bu durumlardan ve diğer mümün çözüm tarzlarından hangisinin uygun olacağı araştırılara en eonomi olanının tercih edilmesi tavsiye edilir. Şeeenin daha fazla atlara ayrılması çözüm tarzlarının sayısını arttırır. Bu durumda ilgisayarlar yardımıyla uygun çözüm olayca ulunailir (Karpuzcu, 005). Su Temini ve Çevre Sağlığı Ders Notları 65

3 7. SU ŞEBEKESİ TEŞKİİ ve ŞEBEKE TİPERİ Şeee Tipleri Şehrin 1 / 000 ölçeli imar planı üzerinde şeee planı çizilir. Yerleşim merezinin topoğrafi durumu masimum ve minimum asınçlar, masimum ve minimum deiler göz önünde tutulara şeee planına arar verilir. Şeee planları: 1. Dal sistem,. Esas oruları dal sisteminden alan ağ sistem, 3. Esas oruları apalı ir çevre teşil eden ağ sistem, olma üzere üç çeşittir (Karpuzcu, 005). Hazne Ana oru Hazne Ana oru Hazne Ana oru Esas oru Tali oru Esas oru Tali oru a) Dal sistem ) Dal şelinde ağ sistem c) Kapalı ağ sistem Şeil 7. Şeee tipleri Dal Sistem Bu sistemde orular ir ağacın dalları gii irirleriyle irleşmeden mesun ölge içinde dağılmışlardır. Daha ziyade şehirlerin sahil esimlerinde, yamaç ile deniz arasında sıışıp almış alanlarda veya enar semtlerde, ana cadde ve soaları taip eden şeritvari isan ölgelerinde söz onusu olur. Buralarda soalar irirleriyle esişmediğinden, oruların irleşere ağ teşil etmesi mümün olmamıştır. Bu sistemin faydaları şunlardır: 1. Şeee hesapları asit ve olaydır.. Boru çapları ve uzunluları daha üçü olduğundan sistem daha eonomitir(muslu, 005). Su Temini ve Çevre Sağlığı Ders Notları 66

4 Sistemin mahzurları ise şu şeilde sıralanailir: 1. Boruların uç notaları hem fizii aımdan, hem de hesap aımından ölü notalardır. Yani uralara adar su tamamen dağıtılmış olduğundan dei sıfır değerine düşmüştür. Bu seeple hızlar ço üçü olup yaancı maddeler sudan ayrılara çöelir. Aynı seepten dolayı da suyun özelliği ozulailir (su ayatlar).. Bir oru ırılması veya tamiri halinde u orulardan su alan ütün ölgeler susuz alır. 3. Sistemde ir yönlü aım mevcuttur. Yeni ölgelerin ilavesi halinde asınçlar düşeilir (Muslu, 005) Ağ Sistem Bu sistemde ütün orular irirleriyle irleşmiş olup hiçir fizii ölü nota mevcut değildir. Su herhangi ir notaya irden fazla yönden ulaşailir. Faydaları: 1. Su çeşitli yönlerden ama imanına sahip olup ölü ölgeler ve yavaş aımlar oluşmaz.. Boru ırılmaları veya tamiri halinde u orunun eslediği ölge aşa ir taraftan su alailir. 3. Su sarfiyatında üyü değişmeler olmasının dal sistemine göre daha az tesiri olur. Yani u sistemin daha fazla işletme esneliği mevcuttur (Muslu, 005). Mahzurları ise şu şeilde sıralanailir: 1. Hidroli hesaı daha armaşıtır.. Daha fazla oru ve oru özel parçasına ihtiyaç vardır (Muslu, 005). 7.. Çap ve Hız Şehir şeeelerinde 80 mm den üçü oru ullanılmamalıdır. Üzerinde yangın musluğu uluna orular ise en az 100 mm çapında seçilmelidir. Şeee orularında ir üyü çap endinden üçü çapa nazaran misli dei geçirmesine rağmen maliyeti anca %0 daha fazladır. Dolayısıyla üyü çapların tercihi yoluna gidilmelidir. Su Temini ve Çevre Sağlığı Ders Notları 67

5 Şeee orularındai su hızı 0,50 m/sn den az olmamalıdır. En ço ullanılan değerler 1 m/sn civarındadır. 1,5 m/sn li hızların üzerine çıılmaması tavsiye edilir. Hem minimum çap hem de minimum hız şartı aynı anda gerçeleşemez. Bunun için azı tali orularda hız 0,5 m/sn nin altına düşer. Bu durumda uygun yerlere tahliye musluları onara meydana geleilece çöeltiler temizlenmelidir (Karpuzcu, 005) ŞEBEKE DONATIMI İşetme esnasında, şeeeden elenen görevlerin tam olara elde edileilmesi için şeee oruları ir taım yardımcı teçhizatla donatılır. Aşağıda işletme organları adı verilen u yardımcı teçhizat ısaca ele alınmıştır Yangın Musluları Yangın muslularının yerleri ölgedei itfaiye teşilatının gücüne göre seçilir. Ülemizde ullanılan yangın hortumunun uzunluğu m arasında değiştiğinden yangın musluları arasındai mesafe m den daha fazla seçilemez. Şeee planında yangın musluları merez olma üzere 75 m yarıçaplı daireler çizilir. Bu dairelerin ütün inaları içine alması gereir. Yangın musluları mümün mertee öşelere yerleştirilir. Müze ve tarihi eserler gii mühim inaların ulunduğu ölgelerde daha sı yangın musluları teşil edilir. Yangın muslularının minimum çapları 80 mm olara verilmete ise de 100 mm nin altına düşülmemesi tavsiye edilir. Yangın musluları yaya aldırımları altında gömülü olara veya aldırımın üzerinde sütun şelinde tesis edileilir. Donma tehliesinin ulunmadığı ılı ilimlerde sütun şelindei yangın musluları tercih edilir. Yangın musluları senede en az ii ere olma üzere ontrol edilmelidir. Gömülü yangın musluları daha asit ve ucuzdur. Geçişleri engellenmez ve trafiten zarar görmezler. Buna arşılı yangın esnasında yerleri zor ulunur. Kirlenme ihtimalleri fazladır. Sütun şelindei yangın musluları pahalıdır. Geçişi engeller ve trafiten zarar göreilirler. Buna arşılı ulunmaları olaydır. Yangın hortumlarının ağlanması vait almaz (Karpuzcu, 005). Su Temini ve Çevre Sağlığı Ders Notları 68

6 7.3. Tevif (apatma) Vanaları İçme suyu şeeelerinde tamir ve aım için orularda zaman zaman suyun esilmesi gereir. Bunun için oru üzerine apatma vanaları onur. Nüfusu den üyü olan yerleşim merezlerinde her oruyu şeeeden tecrit edece şeilde vanalar teşil edilir. Boru oylarının uzun olması halinde her m de ir vana onur. Şeil 7.3 Vanaların yerleştirilmesi Nüfusu den üçü olan şehirlerde her orunun tecrit edilmesi yerine ir ölgenin tecrit edilmesi esasına göre vanalar yerleştirilir. Böylece vana sayısını azaltara maliyeti düşürme mümündür. Mühim ve üyü avşalardai vanalara ir oda içinde teşil edilir (Karpuzcu, 005). Şeil 7.4 Küçü şehirlerde şeeenin vanalanması Su Temini ve Çevre Sağlığı Ders Notları 69

7 7.3.3 Tahliye Vanaları ve Çeşmeler Şeeenin alça otlu notalarına ve oru sonlarına zaman zaman irien çöeltileri temizleme ve geretiğinde oruları oşaltma için tahliye vanaları onur. Binalardai muslular şeee için vantuz vazifesi gördülerinden şeee oruları üzerinde ayrıca vantuz teşili geremez. Anca yüse otlu notalara çeşmeler onailir (Karpuzcu, 005) Sulama Musluları Soaların temizlenmesi, par ve ahçelerin sulanması için uygun ve gereli yerlere sulama musluları onur. Bu muslular gömülü yangın muslularına enzer. Yangın musluları sulama için ullanılailirse de una izin verilmemelidir. Zira arızalanara muhtemel ir yangın esnasında servise hazır olmayailir (Karpuzcu, 005) DEĞİŞKEN DEBİİ BORUARDA YÜK KAYIPARI Su şeeelerinin hesaında oruların irim oylarından aonelere sait ir deinin dağıtıldığı aul edilir. Bu üniform dağılım seeiyle, oru oyunca dei lineer olara değişir. Yani ya üçgen ya da trapez Q u = 0 Q u Q u şelinde ir dei dağılımı ortaya çıar. Gerçete oru uzunluğu oyunca deinin değişmesi son derece arışıtır. Faat hesap olaylığı aımından öyle ir aul yapılması gereir. Aone ağlantılarının esas aım üzerindei etileri de ihmal edilmetedir. Uç deisi sıfır olan Su Temini ve Çevre Sağlığı Ders Notları 70

8 notalara ölü nota adı verilmetedir. Uç deisi olduğuna ve olmadığına göre ii ayrı durum incelenecetir (Muslu, 005) Uç Deisinin Sıfır Olması Hali Q u = 0 Borunun aşlangıcında mevcut olan aş deisinin, orunun uzunluğu oyunca üniform olara dağıtılıp itirildiği farzedilirse, Uç deisi Q u = 0 ve = Q s olur. Q s = Q Q Q = ( ) - Q u = 0 Şeil 7.5 Uç deisinin mevcut olmaması halinde lineer dei dağılımı Burada Q s sarf edilen, yani oru oyunca üniform olara dağıtılan toplam su mitarını gösteren semoldür. Buna göre orunun aşlangıcından itiaren uzunluğu oyunca dağıtılan dei ve u notadai dei Q Q = ( ) (7.1) olur. Yü ayıpları Darcy-Weisach formülünden ulunacatır. λ V Q π D J = ; V = ; A = (7.) D g A 4 Q J = λ = Q D A g (7.3) λ = (7.4) DA g Burada ir saiti gösterir. Çünü, λ, D, A ve g verilen ir oru için sait değerlerdir. Bu prolemdei te değişen oru oyunca değişen Q deisidir. Bu seeple orunun uzunluğunda meydana gelen yü ayı ir integralle ulunur. dh J = ; (h ) = Jd (7.5) d 0 Su Temini ve Çevre Sağlığı Ders Notları 71

9 (h ) Q = Q d = ( ) d (7.6) ( ) ( h ) Q d = Q = (7.7) = onursa uzunluğundai oruda meydana gelen toplam yü ayı Q h = (7.8) 3 olur. Eğer oru etrafına su dağıtmayıp sait deisini iletseydi yü ayı h = Q ulunacatı. Buna göre su dağıtan orunun yü ayı aş deisini geçiren sait deili orunun yü ayının üçte iri adar olmatadır. Uzunluları oyunca su dağıtan orularda yü ayıplarını eşdeğer ir hesap deisi yardımıyla, sait deili ir orunun yü ayı cinsinden ifade edilir. Buna göre C = Eşdeğer dei = Hesap deisi (7.10) 1 h = C = Q (7.11) 3 (7.9) 1 C = Q = 0,577 Q = 0,577Qs (7.1) 3 Q s = Dağıtılan dei (7.13) Olur (Muslu, 005) Uç Deisinin Mevcut Olması Hali (Q u 0) Bu halde orunun sonunda ir Q u uç deisi mevcut olup = Q u + Q s (7.14) yazılailir. Q s Q u Q u Şeil 7.6 Uç deisinin mevcut olması halinde lineer dei dağılımı Su Temini ve Çevre Sağlığı Ders Notları 7

10 Yine eşdeğer ir C hesap deisi yardımıyla yü ayını ifade etme mümündür. h = C (7.15) Benzer şeilde ir hesap sonucunda C değeri C = 0,55Q s + Q u (7.16) ağıntısı ile ifade edilir (Muslu, 005) SU DAĞITMA AĞININ ÖÜ NOKTAAR METODU İE ÇÖZÜMÜ Önce suların en ısa yoldan dağıtılması prensiine göre ölü notaların yeri tesit edilir. Ağ şeee parçalanara ir dal şeee haline dönüştürülür. Daha sonra ölü notalardan aşlanara her orunun uç ve aş deileri hesaplanır. Dağıtılan deilerin tayininde soalardai inaların at adetlerine ve çevrelerindei nüfus sayılarına ağlı olara = 1,, 3. şelindei esafet atsayıları (=yoğunlu atsayıları) göz önünde tutulur. Ölü notaların yeri uygun seçilmişse, apalı çevreler oyunca yü ayıplarının ceirsel toplamı sıfır olmalıdır. Genel olara unu sağlama zor olduğundan İller Banası yönetmeliği u hususta ir hata toleransı tanımıştır. Yönetmeliğe göre gelecetei nüfusu e adar olan eldelerde 1,0 m ye adar olan apanma hatasına müsaade edilmetedir. Daha üyü eldelerde u değerin m ye çıarılması mümündür (Muslu, 005). Kaynalar 1. Karpuzcu, M., Su Temini ve Çevre Sağlığı, Kuealtı Neşriyatı, 005. Muslu, M., Çözümlü Prolemlerle Su Temini ve Çevre Sağlığı, Su Vafı Yayınları, 005. Su Temini ve Çevre Sağlığı Ders Notları 73

11 ÖRNEK UYGUAMA H (75) 600 m = 50 m A (40) B (38) = 1,5 = 00 m = 1 = 50 m = C (35) = 300 m = 1,5 D (3) = 00 m = 1 = 50 m = = 400 m E (30) = 1,5 F (5) Şeilde verilen şeee parçasının 8640 işili ölgeye su verdiği ve masimum günlü su sarfiyatının q mag = 00 lt/n-g olduğu aul edilirse, ölü notalar metoduna göre hesap aşağıdai sıraya göre yapılır: 1. Her apalı göz için ir ölü nota seçilir. Ölü notanın yeri öyle seçilmelidir i farlı istiametlerde u notalara gidildiğinde yalaşı aynı yol at edilmiş olsun. Örne de D ve F notaları ölü nota olara seçilmiştir. Ölü notaya gelinceye adar orudai suyun dağıtılıp ittiği aul edilir. Ölü notada uç deisi sıfırdır. Boru oyunca sarfiyatın lineer olara değiştiği aul edilir. Hesaplara ölü notadan aşlandığı için şeee orularına en uçtai ölü notadan aşlanara numara verme uygun olur.. Şeeede dağıtılan dei Q d = 8640*00*1,5/86400 = 30 /sn olara ulunur. Su Temini ve Çevre Sağlığı Ders Notları 74

12 3. Yalaşı oru oyları hesaplanır. Bunu için isan durumuna göre yuarıda anlatıldığı şeilde yoğunlu atsayıları seçilir. Örnete u değerler şeil üzerinde gösterilmiştir. Buna göre yalaşı oru oylarının toplamı: Σ i = (50*1,5)+(50*)+(300*1,5)+(00*1)+(00*1)+(400*1,5)+(50*) = 85 olara ulunur. Hesaplar Talo 7.1 de verilmiştir. 1. sütuna oru numaraları,. sütuna haii oru oyları, 3. sütuna esafet atsayısı, 4. sütuna itiari oru oyları yazılır. 4. Her oruda dağıtılan deiler hesaplanır. Bunun için irim oru oyunda dağıtılan dei 30 q = = 0, / sn.m 85 olara ulunur. Her oruda dağıtılan dei irim oyda dağıtılan dei ile sözonusu orunun yalaşı oyunu çarpma suretiyle ulunur. Değerler Talo 7.1 de verilmiştir (EF orusu için 600*0, = 6,37 lt/sn) 5. Her orunun hesap deisi, Q h, Q h = C + Q yangın C = Q i + Q uç ; Q i = KQ d İfadelerinden hesaplanır. Burada Q d dağıtılan deiyi, Q uç varsa endinden sonrai orunun aş deisini, Q yangın nüfusa ağlı olara seçilece yangın deisini K saiti gösterir. Q uç = 0 olması halinde K = 0,577, Q 0 olması halinde ise K = 0,55 değerlerini alır. Baş deisi,, = Q uç + Q d İfadesi ile ulunur. Ölü notalarda Q uç = 0 olduğundan uçtai orunun aş deisi endisinde dağıtılan deiye eşit olur. Ayrıca her orunun aş deisi endinden sonrai uç deisine eşittir. Q uç 0 ve Q uç = 0 olması halinde orudai dei dağılımları Şeil 7.7 de gösterilmiştir. Q d Q i Q uç = 0 Q d Q i Q uç Q uç Q uç 0 Q i = 0,577 Q d Q i = 0,55 Q d Önce, Q i yalaşı deiler uç deisinin durumuna göre hesaplanıp duruma göre 6. veya 7. sütuna yazılır. Uç deileri 8., aş deileri de 9 olona yazılır. Sonra C=Q uç +Q i eşitliğinden hesap deisinin ulunmasında ess alınaca dei ulunur. Bu değer 10. olona yazılır. 1. olon 10. ve 11. olonların toplamıdır ve hesap deisini verir. Su Temini ve Çevre Sağlığı Ders Notları 75

13 6. Hız tavsiye edilen değerler arasında alaca şeilde Hazen Williams veya Prandtle Coleroo talolarında oru çapı, hidroli eğim ve hız ounara sırayla 13., 14. ve 16. olonlara yazılır. 15. olona. ve 14. olonların çarpılması ile elde edilen yü ayıpları yazılır. 7. Piyezometre otları ve su asınçları hesaplanır. Bunun için şehrin topoğrafi haritasından oru esen otları oru aşında ve oru sonunda olma üzere ayrı ayrı ulunur, 17. ve 18. olonlara yazılır. 8. Piyezometre otlarının hesaplanması için haznedei su otunun, şeee ana orusunun çapının ve uzunluğunun ilinmesi gereir. Hazne su otundan şeee ana orusundai yü ayıpları çıarılma suretiyle il şeee düğüm notasındai, (A), piyezometre otu ulunur. Sonra sırayla u notaya ağlı orulardai yü ayıpları u değerden çıarılara müteaip notalardai piyezometre otları ulunur. Bu değerler orunun aşında ve sonunda olma üzere 19. ve 0. olonlara yazılır. 9. Her notadai piyezometre otundan o notalardai oru esen otları çıarılma suretiyle su asınçları hesaplanır. Bulunan değerler 1. ve. olonlara yazılır (1. ve. olonlar 17. ile 19. ve 18. ile 0. olonların farıdır). 10. Kapalı gözlerde yü ayı tahileri yapılara hesaplar ontrol edilir. Bunun için ölü notalara farlı yönlerden gidildiğinde meydana gelen yü ayıpları arasındai far hesaplanır. Bu farın 1m den az olması halinde hesaplar doğru aul edilir. Asi tadirde azı değişililer (ölü nota yeri veya azı oru çapları değiştirilir) yapılara şeee dengelenir. Örnete u dengeleme için; (ΔH AB + ΔH BD ) (ΔH AC + ΔH CD ) < 1 (,6+3,40) (,13+4,40) = 0,87 < 1m (ΔH AB + ΔH BD +ΔH DF ) (ΔH AC + ΔH CE +ΔH EF ) < 1 (,6+3,40+3,94) (,13 + 0,95 + 7,3) = 0,80 m < 1 m Su Temini ve Çevre Sağlığı Ders Notları 76

14 Talo 7.1 Ölü nota metodu ile şeee hesaı Boru no Haii Boy, Kesafet atsayısı İtiari Boy, i = * Dağıtılan dei, Qd Q = 0.55Qd, Quç 0 Qi = 0.577Qd, Quç=0 Uç deisi Quç Baş deisi Q Q = Quç + Qi Yangın Deisi Qy Hesap deisi C = Q + Qy D J J* V Boru esen otu Başta Sonda Piyezometre otu Başta Sonda Başta Su asıncı Sonda - m - m /sn /sn /sn /sn /sn /sn /sn /sn mm - m m/sn m m m m m m EF 400 1, ,37-3,68 0 6,37 3,68 5 8, ,0183 7,3 1, ,1 59,80 37,1 34,80 3 CE 00 1,0 00,1 1,166-6,37 8,49 7, , , ,95 0, ,07 67,1 33,07 37,17 4 CD 300 1, ,78 -, ,78, , , ,40 0, ,07 63,67 33,07 31,67 5 AC 00 1,0 00,1 1,166-13,7 15,39 14, , ,01065,13 1, ,0 68,07 30,0 33,07 6 DF 50, ,31-3,06 0 5,31 3,06 5 8, , ,94 1, ,54 60,60 3,54 35,60 7 BD 50, ,31,9-5,31 10,6 8,3 5 13,3 15 0,0136 3,40 1, ,94 64,54 9,94 3,54 8 AB 50 1, ,98,19-10,6 14,60 1, , ,00904,6 1, ,0 67,94 30,0 9,94 9 HA ,008 4,80 1, ,00 70,0 30,0 Su Temini ve Çevre Sağlığı Ders Notları 77

İ Ç M E S U Y U ŞE B E K E L E R İ

İ Ç M E S U Y U ŞE B E K E L E R İ B Ö L Ü M 5 İ Ç M E S U Y U ŞE B E K E L E R İ Bir meskun bölgeye su, bir boru ağı sistemi ile dağıtılır. Buna su şebekesi denir. Su şebekesi hazneden sonra gelir. Şebeke ile hazne arasında su dağıtmayan,

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü V-HAFTA 17.12.2015 1 SULARIN ARITILMASI

Detaylı

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon Shigley s Mechanical Engineering Design Richard G. Budynas and J. Keith Nisbett Malzeme Bağıyla Konstrüsiyon Hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Fırat Maine Mühendisliği Bölümü Saarya Üniversitesi Çözülemeyen

Detaylı

SU TEMİNİ VE KANALİZASYON

SU TEMİNİ VE KANALİZASYON SU TEMİNİ VE KANAİZASYON İ Ç M E S U Y U Ş E B E K E E R İ Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2016 Bir meskun bölgeye su, bir boru ağı sistemi ile dağıtılır. Buna su şebekesi denir. Su şebekesi hazneden

Detaylı

713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1

713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1 713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1 Teslim tarihi:- 1. Bir şehrin 1960 yılındaki nüfusu 35600 ve 1980 deki nüfusu 54800 olarak verildiğine göre, bu şehrin 1970 ve 2010 yıllarındaki nüfusunu (a) aritmetik artışa

Detaylı

BAÜ Müh. Mim. Fak. İnş. Müh. Böl. HAZNELER (DEPOLAR)

BAÜ Müh. Mim. Fak. İnş. Müh. Böl. HAZNELER (DEPOLAR) VI. BÖLÜM HAZNELER (DEPOLAR) Kaptajdan isale hatları ile alınan sular bir haznede biriktirildikten sonra sarfiyat yerlerine dağıtılır. Gerçekte hazneler isale ile arasında bir düzenleme yapısıdır. Dolayısı

Detaylı

İÇME SUYU HAZNELERİ 01.12.2011 İÇME SUYU HAZNELERİNİN İNŞA AMAÇLARI

İÇME SUYU HAZNELERİ 01.12.2011 İÇME SUYU HAZNELERİNİN İNŞA AMAÇLARI B Ö L Ü M 4 İÇME SUYU HAZNELERİ İÇME SUYU HAZNELERİNİN İNŞA AMAÇLARI Sarfiyatların Dengelenmesi Şebekedeki sarfiyat salınımlarının düzenlenmesi gelir. Günün çeşitli saatlerinde şebekede kullanılan su isaleden

Detaylı

SU TEMİNİ VE KANALİZASYON

SU TEMİNİ VE KANALİZASYON SU TEMİNİ VE KANALİZASYON İÇME SUYU HAZNELERİ Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 06 İÇME SUYU HAZNELERİNİN İNŞA AMAÇLARI. Sarfiyatların Dengelenmesi. İşletme Emniyeti. Gerekli Basıncın Temini 4.

Detaylı

1 L=50 m. 2 L=60 m. 3 L=50 m. A=0,25 ha. A=0,2 ha. (90 m)

1 L=50 m. 2 L=60 m. 3 L=50 m. A=0,25 ha. A=0,2 ha. (90 m) KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01-013 BAHAR YARIYILI SU TEMİNİ VE ÇEVRE SAĞLIĞI BÜTÜNLEME SINAV SORULARI 1/06/013 Adı Soyadı: Soru 1: Şekilde boy kesiti verilen isale

Detaylı

ile plakalarda biriken yük Q arasındaki ilişkiyi bulmak, bu ilişkiyi kullanarak boşluğun elektrik geçirgenlik sabiti ε

ile plakalarda biriken yük Q arasındaki ilişkiyi bulmak, bu ilişkiyi kullanarak boşluğun elektrik geçirgenlik sabiti ε Farlı Malzemelerin Dieletri Sabiti maç Bu deneyde, ondansatörün plaalarına uygulanan gerilim U ile plaalarda birien yü Q arasındai ilişiyi bulma, bu ilişiyi ullanara luğun eletri geçirgenli sabiti ı belirleme,

Detaylı

MAK341 MAKİNA ELEMANLARI I 2. Yarıyıl içi imtihanı 24/04/2012 Müddet: 90 dakika Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Hikmet Kocabas, Doç.Dr.

MAK341 MAKİNA ELEMANLARI I 2. Yarıyıl içi imtihanı 24/04/2012 Müddet: 90 dakika Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Hikmet Kocabas, Doç.Dr. MAK3 MAKİNA EEMANARI I. Yarıyıl içi imtihanı /0/0 Müddet: 90 daia Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Himet Kocabas, Doç.Dr. Cemal Bayara. (0 puan) Sıı geçmelerde sürtünme orozyonu nasıl ve neden meydana gelir? Geçmeye

Detaylı

SAYISAL ELEKTRONİK. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı

SAYISAL ELEKTRONİK. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı SYISL ELEKTRONİK Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı ÖLÜM 4 OOLEN RİTMETİĞİ VE DEMORGN TEOREMLERİ OOLEN TOPLM oolean toplama VEY işlemine eşittir. Toplamanın kuralı: 0+0=0 0+= +0= += oolean aritmetiğinde

Detaylı

Q şeb = 1,5 Q il + Q yangın debisine ve 1 < V < 1,3 m/sn aralığında bir hıza göre

Q şeb = 1,5 Q il + Q yangın debisine ve 1 < V < 1,3 m/sn aralığında bir hıza göre 6. ĠÇME SUYU DAĞITIM ġebekesġ TASARIMI 6.1. Dağıtım ġebekesinin OluĢturulması a) Ana Boru (İsale) Hattı: Q şeb = 1,5 Q il + Q yangın debisine ve 1 < V < 1,3 m/sn aralığında bir hıza göre uygun çap (D şeb

Detaylı

BİR FONKSİYONUN FOURİER SERİSİNE AÇILIMI:

BİR FONKSİYONUN FOURİER SERİSİNE AÇILIMI: FOURIER SERİERİ GİRİŞ Elastisite probleminin çözümünde en büyü zorlu sınır şartlarının sağlatılmasındadır. Bu zorluğu gidermenin yollarından biride sınır yülerini Fourier serilerine açmatır. Fourier serilerinin

Detaylı

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS MTEMTĐK ĐM YILLR 00 003 00 005 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - HREKET PROLEMLERĐ Hız msaa verildiğinden süre de saa olmalıdır lınan yol : x Hız: Zaman : ir araç x yolunu hızıyla sürede alır Yol Hız

Detaylı

T = ----- = 1.5'"60 '"60 = ----=== Cd *a *.J2gz 0.6*a *..)19.62*4

T = ----- = 1.5'60 '60 = ----=== Cd *a *.J2gz 0.6*a *..)19.62*4 Sii Getirme ve Kanalizasyon Uygulamalan 185 Poleni formülüne göre Cd = 0.6 için; Q = 3.*Cd *b * hl5 *J2i = 0.08 = 3.*0.6* (n* D) * (0.08l5 *..)19.62 3 3 D= 3*0.08 =0.76m 2 * 0.6 * n * (0.08)15 *..)19.62

Detaylı

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRĠK PĠYASASI DENGELEME VE UZLAġTIRMA YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 405 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 3

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 405 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 3 ONOKUZ MAYIS ÜNİVERSİESİ MÜHENİSLİK FAKÜLESİ KİMYA MÜHENİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 405 KİMYA MÜHENİSLİĞİ LABORAUVARI - 3 ENEY 5: KABUK ÜP ISI EĞİŞİRİCİ ENEYİ (SHALL AN UBE HEA EXCHANGER) EORİ ISI RANSFERİ Isı,

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 407-414 TEKNOLOJİ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ ÖZET Himet DOĞAN Mustafa AKTAŞ Tayfun MENLİK

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 13. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 13. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 1. x,y,z pozitif tam sayılardır. 1 11 x + = 8 y + z olduğuna göre, x.y.z açtır? 3 B) 4 C) 6 D)1 3 1 4. {,1,1,1,...,1 } 1 ümesinin en büyü elemanının diğer 1 elemanın toplamına oranı, hangi tam sayıya en

Detaylı

OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE VENTILATION NETWORKS)

OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE VENTILATION NETWORKS) ÖZET/ABSTRACT DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 2 sh. 49-54 Mayıs 2000 OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE

Detaylı

Özel parçaların uç kısımları genellikle düz, flanşlı veya muflu biçimlerde imal edilir.

Özel parçaların uç kısımları genellikle düz, flanşlı veya muflu biçimlerde imal edilir. 6.5. İçmesuyu Dağıtım Şebekesinin Donanımı a) Vanalar: İçmesuyu şebekelerinde, hazne çıkışında ana vana; şebeke içinde tevkif vanaları ve şebekenin en düşük kotlu noktalarında ise tahliye vanaları kullanılır.

Detaylı

Açık işletme Dizaynı için Uç Boyutlu Dinamik Programlama Tekniği

Açık işletme Dizaynı için Uç Boyutlu Dinamik Programlama Tekniği MADENCİLİK Haziran June 1991 Cilt Volume XXX Sayı No 2 Açı işletme Dizaynı için Uç Boyutlu Dinami Programlama Teniği A Three Dimensional Dynamic Programming Technique for Open Pit Design Ercüment YALÇE\(*)

Detaylı

ANKARA İLİ DELİCE İLÇESİ KÖPRÜSÜNÜN CPM METODU İLE MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ

ANKARA İLİ DELİCE İLÇESİ KÖPRÜSÜNÜN CPM METODU İLE MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

Ders 2 : MATLAB ile Matris İşlemleri

Ders 2 : MATLAB ile Matris İşlemleri Ders : MATLAB ile Matris İşlemleri Kapsam Vetörlerin ve matrislerin tanıtılması Vetör ve matris operasyonları Lineer denlem taımlarının çözümü Vetörler Vetörler te boyutlu sayı dizileridir. Elemanlarının

Detaylı

Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar 61. y = 2 in grafiğinin büzülmesiyle de elde

Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar 61. y = 2 in grafiğinin büzülmesiyle de elde DERS 4 Üstel ve Logaritmik Fonksionlar, Bileşik Faiz 4.. Üstel Fonksionlar. > 0, olmak üzere fonksiona taanında üstel fonksion denir. f = ( ) denklemi ile tanımlanan gösterimi ile ilgili olarak, okuucunun

Detaylı

M İ M K O MÜHENDİSLİK İMALAT MÜŞAVİRLİK KOORDİNASYON ve TİCARET A.Ş

M İ M K O MÜHENDİSLİK İMALAT MÜŞAVİRLİK KOORDİNASYON ve TİCARET A.Ş ALTYAPI SİSTEMLERİNİN PLANLAMASI PLANLAMA, PROJELENDİRME, TEKNİK İNCELİKLER Hüseyin KARIŞAN Çevre Mühendisi (İTÜ) Kısıklı Büyükçamlıca Cad. Başçay Sok. No: 16 Üsküdar İSTANBUL Tel: 0216 422 67 34 36 Fax:

Detaylı

PI KONTROLÖR TASARIMI ÖDEVİ

PI KONTROLÖR TASARIMI ÖDEVİ PI ONTROLÖR TASARIMI ÖDEVİ ONTROLÖR İLE TASARIM ontrolör Taarım riterleri Taarım riterleri genellile itemine yapmaı geretiğini belirtme ve naıl yaptığını değerlendirme için ullanılır. Bu riterler her bir

Detaylı

ANKARA İLİ DELİCE İLÇESİ KÖPRÜSÜNÜN CPM METODU İLE MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ

ANKARA İLİ DELİCE İLÇESİ KÖPRÜSÜNÜN CPM METODU İLE MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ MÜHENDÝSLÝK YIL FAKÜLTESÝ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING CÝLT COLLEGE MÜHENDÝSLÝK BÝLÝMLERÝ SAYI DERGÝSÝ JOURNAL OF ENGINEERING SAYFA SCIENCES : 1995 : 1 : 2-3 : 95-103 ANKARA

Detaylı

2. TRANSFORMATÖRLER. 2.1 Temel Bilgiler

2. TRANSFORMATÖRLER. 2.1 Temel Bilgiler . TRANSFORMATÖRLER. Temel Bilgiler Transformatörlerde hareet olmadığından dolayı sürtünme ve rüzgar ayıpları mevcut değildir. Dolayısıyla transformatörler, verimi en yüse (%99 - %99.5) olan eletri maineleridir.

Detaylı

Türkiye de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1984-2003

Türkiye de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1984-2003 Türiye de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındai Nedenselli İlişisi: 1984-2003 The Causal Relationship Between Exchange Rates and Inflation in Turey:1984-2003 Yrd.Doç.Dr. Erem GÜL* Yrd.Doç.Dr. Ayut EKİNCİ**

Detaylı

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON 01 Mayıs VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON KİRİŞTE BURUŞMA 1-03 Güven KUTAY Semboller ve Kaynalar için "1_00_CeliKonstrusiyonaGiris.doc" a baınız. Koordinat esenleri "GENEL GİRİŞ" de belirtildiği gibi DIN 18800

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 27-35 Mayıs 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 27-35 Mayıs 2003 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: sh. 7-35 Mayıs 003 FATURALI CTP LEVHALARDA GERİLME KONSANTRASYONUNUN ARAŞTIRILMASI (AN INVESTIGATION OF STRESS CONCENTRATION IN FILLETED

Detaylı

k olarak veriliyor. Her iki durum icin sistemin lineer olup olmadigini arastirin.

k olarak veriliyor. Her iki durum icin sistemin lineer olup olmadigini arastirin. LINEER SISTEMLER Muhendislite herhangibir sistem seil(ref: xqs402) dei gibi didortgen blo icinde gosterilir. Sisteme disaridan eti eden fatorler giris, sistemin bu girislere arsi gosterdigi tepi ciis olara

Detaylı

3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA

3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA 3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA Akarsu veya göllerin yakınında bulunan beldeler, eer akarsuyun debisi veya göl yada rezervuarın kapasitesi senenin bütün mevsimlerinde gerekli miktarda suyu çekmeye yeterli

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Ocak 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Ocak 2003 DEÜ MÜENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Oca 00 PERDE ÇERÇEVELİ YAPILARDA a m PERDE KATKI KATSAYISININ DİFERANSİYEL DENKLEM YÖNTEMİ İLE BULUNMASI VE GELİŞTİRİLEN BİLGİSAYAR

Detaylı

RASGELE SÜREÇLER. Bir X rasgele değişkenin, a ve b arasında tekdüze dağılımlı olabilmesi için olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibi olmalıdır.

RASGELE SÜREÇLER. Bir X rasgele değişkenin, a ve b arasında tekdüze dağılımlı olabilmesi için olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibi olmalıdır. RASGELE SÜREÇLER Eğer bir büyülüğün her t anında alacağı değeri te bir şeilde belirleyen matematisel bir ifade verilebilirse bu büyülüğün deterministi bir büyülü olduğu söylenebilir. Haberleşmeden habere

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

YUVACIK VE NAMAZGAH BARAJ DEFORMASYONLARININ İZLENMESİ

YUVACIK VE NAMAZGAH BARAJ DEFORMASYONLARININ İZLENMESİ YUVACI VE NAMAZGAH BARAJ DEFORMASYONLARININ İZLENMESİ Orhan URT-1, Haan İLHAN-, Dile AYDIN-3, İsmail SEYRE-4, Eşref AIŞ-5, Ömer Faru ÇELİ- 6, Önder EİNCİ-7, Veysel BAŞARIR-8, Türer AYGÜN-9 Mail Adresi:

Detaylı

Kanalizasyon Şebekesi ÇEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

Kanalizasyon Şebekesi ÇEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Kanalizasyon Şebekesi ÇEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Kanalizasyon Şebekesi Kullanılmış sular, kanalizasyon şebekesi ile atıksu arıtma tesisine

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matemat Deneme Sınavı. ii basamalı doğal saıdır. 6 en büü saısı ile en üçü saısının toplamı açtır? 8 89 8 6. için, 9 ( ) ifadesinin sonucu aşağıdailerden hangisidir? 6. ile saıları arasındai çift saıların

Detaylı

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr ASAL SAYILAR ve kendisinden aşka pozitif öleni olmayan den üyük doğal sayılara asal sayı denir.,, 5, 7,,, 7, 9, sayıları irer asal sayıdır. En küçük asal sayı dir. den aşka çift asal sayı yoktur. den aşka

Detaylı

CEV306-SU TEMİNİ VE ATIKSULARIN UZAKLAŞTIRILMASI YIL İÇİ UYGULAMASI (1+2=2)

CEV306-SU TEMİNİ VE ATIKSULARIN UZAKLAŞTIRILMASI YIL İÇİ UYGULAMASI (1+2=2) CEV306-SU TEMİNİ VE ATIKSULARIN UZAKLAŞTIRILMASI YIL İÇİ UYGULAMASI (1+2=2) Sorumlu Öğretim Üyeleri ve Yardımcı Öğretim Elemanları: A Grubu Doç. Dr. Senar AYDIN Arş. Grv. Havva KILIÇ B Grubu Yrd. Doç.

Detaylı

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X)

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X) ISI VE SICAI ES - 1 1. adde ütle (g) Verilen s (cal) S cakl k de iflimi 4. adde Erime aynama 2m 3 4 6 3m 2 2 1 12 4m 4 2 8 m.c. c m. 3 c 2m 2 c 3m. 2 3m 4 c 4m. 3m Buna göre, ile ayn olailir, farkl d r.

Detaylı

Tremalarla Oluşum: Kenar uzunluğu 1 olan bir eşkenar üçgenle başlayalım. Bu üçgene S 0

Tremalarla Oluşum: Kenar uzunluğu 1 olan bir eşkenar üçgenle başlayalım. Bu üçgene S 0 SİERPİNSKİ ÜÇGENİ Polonyalı matematiçi Waclaw Sierpinsi (1882-1969) yılında Sierpinsi üçgeni veya Sierpinsi şapası denilen bir fratal tanıttı. Sierpinsi üçgeni fratalların il örneğidir ve tremalarla oluşturulur.

Detaylı

MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ OPTİMİZASYONU. Ercan ŞENYİĞİT 1, *

MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ OPTİMİZASYONU. Ercan ŞENYİĞİT 1, * Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 168-182 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ

Detaylı

Kanalların eğimi, min. ve maks. hızlar

Kanalların eğimi, min. ve maks. hızlar Kanalların eğimi, min. ve maks. hızlar Kanalların kapasitesi, akış kesitinin ve su hızının bir fonksiyonudur. Su hızı büyük ölçüde kanal eğimine bağlıdır. Kanal enkesiti ve kanalın eğiminin sabit olmasına

Detaylı

KENTSEL ALTYAPI SİSTEMLERİNİN HİDROLİĞİ 1. ÖDEVİ

KENTSEL ALTYAPI SİSTEMLERİNİN HİDROLİĞİ 1. ÖDEVİ KENTSEL ALTYAPI SİSTEMLERİNİN HİDROLİĞİ 1. ÖDEVİ Soru 1: Zemin boy kesiti şekilde verilen serbest yüzeyli akiferde açılacak bir d= 0.8 m çaplı bir kuyudan; a) Çekilebilecek optimum debiyi, b) Bu kuyunun

Detaylı

BÖLÜM-1 HİDROLOJİNİN TANIMI VE ÖNEMİ

BÖLÜM-1 HİDROLOJİNİN TANIMI VE ÖNEMİ BÖLÜM-1 HİDROLOJİNİN TANIMI VE ÖNEMİ 1.1 GİRİŞ Hidrolojinin kelime anlamı su bilimi olup böyle bir bilime ihtiyaç duyulması suyun doğadaki bütün canlıların yaşamını devam ettirebilmesi için gereken çok

Detaylı

Suların İletilmesi. Kaynak: SU ve ATIKSU TEKNOLOJİSİ, Prof. Dr. Yılmaz Muslu

Suların İletilmesi. Kaynak: SU ve ATIKSU TEKNOLOJİSİ, Prof. Dr. Yılmaz Muslu Suların İletilmesi Kaynak: SU ve ATIKSU TEKNOLOJİSİ, Prof. Dr. Yılmaz Muslu Su kaynağı ile yerleşim yeri arasındaki su temin sistemi Antalya İçme Suyu Dağıtım Şebekesi 6. Kentsel Altyapı Sempozyumu, 2011,

Detaylı

Prof.Dr. Mehmet Faik SEVİMLİ Yrd.Doç.Dr.Süheyla TONGUR Arş.Grv.Mehmet TÜRKYILMAZ. Nüfuslar 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1997 2000

Prof.Dr. Mehmet Faik SEVİMLİ Yrd.Doç.Dr.Süheyla TONGUR Arş.Grv.Mehmet TÜRKYILMAZ. Nüfuslar 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1997 2000 S.Ü. Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Su Temini ve Sistem Tasarımı Dersi 2014-2015 Öğretim Yılı Uygulaması Sorumlu Öğretim Elemanı ve Yardımcı Öğretim Elemanları Prof.Dr. Mehmet Faik SEVİMLİ

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

DÜŞÜK GÜÇLÜ RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR AKÜ ŞARJ SİSTEMİ

DÜŞÜK GÜÇLÜ RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR AKÜ ŞARJ SİSTEMİ DÜŞÜK GÜÇLÜ RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR AKÜ ŞARJ SİSTEMİ ABSTRACT Şürü Ertie 1, Deniz Yıldırım 2, Efe Turhan 3, Taha Taner İnal 4 İstanbul Teni Üniversitesi, Eletri Mühendisliği

Detaylı

= + ise bu durumda sinüzoidal frekansı. genlikli ve. biçimindeki bir taşıyıcı sinyalin fazının modüle edildiği düşünülsün.

= + ise bu durumda sinüzoidal frekansı. genlikli ve. biçimindeki bir taşıyıcı sinyalin fazının modüle edildiği düşünülsün. 4.2. çı Modülasyonu Yüse reanslı bir işaret ile bilgi taşıa, işaretin genliğinin, reansının veya azının bir esaj işareti ile odüle edilesi ile gerçeleştirilebilir. Bu üç arlı odülasyon yöntei sırasıyla,

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ Sınavın u testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı ALES Puanınızın (ALES-SAY)

Detaylı

0, , ,303 7,8057 2, , ,265 7,7504 0, ,305 7,7504 0, ,291 7,7504 1,

0, , ,303 7,8057 2, , ,265 7,7504 0, ,305 7,7504 0, ,291 7,7504 1, olur. Çeşitli malzemelerin E, G ve υ değerleri Cetvel 1.1 de verilmiştir. Malzemelerde ortalama bir değer G = 0,384 E ve υ = 0,3 olara abul edilir. b. Elastili sınırı E : Malzemenin elasti özelliğinin

Detaylı

VIESMANN VITOCELL 100-V Dikey tip boyler litre hacim

VIESMANN VITOCELL 100-V Dikey tip boyler litre hacim VIESMANN VITOCELL 1-V Dikey tip oyler 16-1 litre hacim Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine akınız VITOCELL 1-V Tip CVA/CVAA Dikey tip oyler Ceraprotect emayeli çelik oyler ile 4/215

Detaylı

KONTROL SİSTEMLERİ YIL İÇİ UYGULAMA. Problem No

KONTROL SİSTEMLERİ YIL İÇİ UYGULAMA. Problem No KONTRO SİSTEMERİ YI İÇİ UYGUAMA Problem No AD SOYAD 10 haneli öğrenci NO Şeil 1 Şeil 1 dei sistem için transfer fonsiyonunu bulalım. Sistem ii serbestli derecesine sahiptir.her bir ütle diğerinin sabit

Detaylı

BAHAR YARIYILI KENTSEL ALTYAPI SİSTEMLERİNİN HİDROLİĞİ ÖDEV I

BAHAR YARIYILI KENTSEL ALTYAPI SİSTEMLERİNİN HİDROLİĞİ ÖDEV I 2015-2016 BAHAR YARIYILI KENTSEL ALTYAPI SİSTEMLERİNİN HİDROLİĞİ ÖDEV I Öğrenci Numarası 060410ba (b ve/veya a 0 ise 5 olarak alınacak.) (NOT 1: ÖDEVLER 1. YILİÇİ SINAV GÜNÜ TOPLANACAK OLUP, DAHA SONRA

Detaylı

Bu deneyin amacı Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır.

Bu deneyin amacı Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır. Deney : Ayrı Fourier Dönüşümü (DFT) & Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) Amaç Bu deneyin amacı Ayrı Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır. Giriş Bir öncei deneyde ayrı-zamanlı

Detaylı

Kuvvet kavramı TEMAS KUVVETLERİ KUVVET KAVRAMI. Fiziksel temas sonucu ortaya çıkarlar BÖLÜM 5 HAREKET KANUNLARI

Kuvvet kavramı TEMAS KUVVETLERİ KUVVET KAVRAMI. Fiziksel temas sonucu ortaya çıkarlar BÖLÜM 5 HAREKET KANUNLARI BÖLÜM 5 HAREKET KANUNLARI 1. Kuvvet avramı. Newton un 1. yasası ve eylemsiz sistemler 3. Kütle 4. Newton un. yasası 5. Kütle-çeim uvveti ve ağırlı 6. Newton un 3. yasası 7. Newton yasalarının bazı uygulamaları

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞAN ISI POMPASININ DENEYSEL İNCELENMESİ EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE HEAT PUMP RUNNING WITH SOLAR ENERGY

GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞAN ISI POMPASININ DENEYSEL İNCELENMESİ EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE HEAT PUMP RUNNING WITH SOLAR ENERGY Isı Bilimi ve Teniği Dergisi, 6,, 3-8, 6 J. of Thermal Science and Technology 6 TIBTD Printed in Turey ISSBN 3-365 GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞAN ISI POMPASININ DENEYSEL İNCELENMESİ adir BAIRCI* ve Bedri YÜSEL**

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI

BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013, Cilt: 6, Sayı: 1, s. 96-115. 96 BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI ÖZ Arzu ORGAN* İrfan ERTUĞRUL**

Detaylı

Kollektif Risk Modellemesinde Panjér Yöntemi

Kollektif Risk Modellemesinde Panjér Yöntemi Douz Eylül Üniversitesi İtisadi ve İdari Bilimler Faültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:, Yıl:, ss.39-49. olletif Ris Modellemesinde anér Yöntemi ervin BAYAN İRVEN Güçan YAAR Özet Hayat dışı sigortalarda, olletif

Detaylı

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90'DIR. "Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü",

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90'DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, SYISL ÖLÜM 004 ÖSS SIN KOPYSI İKKT! U ÖLÜM VPLYĞINIZ TOPLM SORU SYISI 90'IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru "Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü", "en ilimlerindeki Temel Kavram ve İlkelerle üşünme Gücü"

Detaylı

Sirkülasyon Pompalar

Sirkülasyon Pompalar Sirkülasyon Pompalar DO RU MONTJ DO RU YNfi Pompa mili yere paralel olmal d r. Pompa mili yere dik olmamal d r. Pompay yukar daki flekle uygun olarak, pompa mili yere paralel olacak içimde tesisata a lay

Detaylı

ÜÇ AÇIKLIKLI ÇELİK ENDÜSTRİ YAPISI VE EKONOMİK SİSTEM ARAŞTIRMASI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Eren Nesil ÇİFTLİK. Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği

ÜÇ AÇIKLIKLI ÇELİK ENDÜSTRİ YAPISI VE EKONOMİK SİSTEM ARAŞTIRMASI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Eren Nesil ÇİFTLİK. Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜÇ AÇIKLIKLI ÇELİK ENDÜSTRİ YAPISI VE EKONOMİK SİSTEM ARAŞTIRMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Eren Nesil ÇİFTLİK Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği Programı

Detaylı

BASINÇ BİRİMLERİ. 1 Atm = 760 mmhg = 760 Torr

BASINÇ BİRİMLERİ. 1 Atm = 760 mmhg = 760 Torr BASINÇ BİRİMLERİ - Sıı Sütunu Cinsinden anılanan Biriler:.- orr: C 'de yüseliğindei cıa sütununun tabanına yaış olduğu basınç bir torr'dur..- SS: + C 'de yüseliğindei su sütununun tabanına yaış olduğu

Detaylı

MATRİS DEPLASMAN YÖNTEMİ

MATRİS DEPLASMAN YÖNTEMİ SAARYA ÜNİVERSİTESİ M İNŞAAT MÜHENİSİĞİ BÖÜMÜ epartment of Civil Engineering İNM YAI STATIĞI II MATRİS EASMAN YÖNTEMİ Y.OÇ.R. MUSTAA UTANİS tanis@saarya.ed.tr Saarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Detaylı

ÖRNEK PROJENİN HİDROLİK HESAPLARI: HİDROLİK BOYUTLANDIRMAYA ESAS KAPASİTE DEĞERLERİ. DİZAYN KAPASİTESİ m 3 /gün. Havalandırma 42 500 0,492 -

ÖRNEK PROJENİN HİDROLİK HESAPLARI: HİDROLİK BOYUTLANDIRMAYA ESAS KAPASİTE DEĞERLERİ. DİZAYN KAPASİTESİ m 3 /gün. Havalandırma 42 500 0,492 - Pnömatik Sistem Hava Kompresörü Tesisteki tüm pnömatik kapak ve vanaların operasyonunda kuru ve temiz havayı temin edecektir. Tank basıncına göre otomatik olarak devreye girip çıkacaktır. Gerekli emniyet

Detaylı

BÖLÜM 7 Borulama Esasları

BÖLÜM 7 Borulama Esasları BÖLÜM 7 Borulama Esasları 7.1 Genel Ana besleme hatları ve branşman borularının yerleşiminde öncelikli olarak sprinkler arası mesafeler ele alınmalıdır. Genel olarak, borulama sisteminde branşman boruları

Detaylı

b. Gerek pompajlı iletimde, gerekse yerçekimiyle iletimde genellikle kent haznesine sabit bir debi derlenerek iletilir (Qil).

b. Gerek pompajlı iletimde, gerekse yerçekimiyle iletimde genellikle kent haznesine sabit bir debi derlenerek iletilir (Qil). 4. GÜNLÜK DÜZENLEME HAZNESİ TASARIMI 4.1. Düzenleme İhtiyacı: a. Şebekeden çekilen debiler, iletimden gelen debilerden günün bazı saatlerinde daha büyük, bazı saatlerinde ise daha küçüktür. b. Gerek pompajlı

Detaylı

EKSENEL YÜKLÜ TEL HALAT DEMETLERİNİN SONLU ELEMANLAR METODU İLE MODELLENMESİ VE ANALİZİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Mak. Müh.

EKSENEL YÜKLÜ TEL HALAT DEMETLERİNİN SONLU ELEMANLAR METODU İLE MODELLENMESİ VE ANALİZİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Mak. Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ «FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EKSENEL YÜKLÜ TEL HALAT DEMETLERİNİN SONLU ELEMANLAR METODU İLE MODELLENMESİ VE ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ma. Müh. Özgür ŞENTÜRK Anabilim Dalı : MAKİNA

Detaylı

Şekil 7.1 Bir tankta sıvı birikimi

Şekil 7.1 Bir tankta sıvı birikimi 6 7. DİFERENSİYEL DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜMLERİ Diferensiyel denklemlerin sayısal integrasyonunda kullanılabilecek bir çok yöntem vardır. Tecrübeler dördüncü mertebe (Runge-Kutta) yönteminin hemen hemen

Detaylı

ISI DEĞİŞTİRİCİSİ TASARIMI

ISI DEĞİŞTİRİCİSİ TASARIMI 35 ISI EĞİŞTİRİCİSİ TSRIMI Cem PRMKSIZOĞLU Ömür ÇETECİ ÖZET u çalışmada, gövde - oru tipi ısı değiştiricisi ile hava su, soğutucu ve ısıtıcı serpantin tipi ısı değiştiricileri için matematisel modeller

Detaylı

Biyoistatistik (Ders 7: Bağımlı Gruplarda İkiden Çok Örneklem Testleri)

Biyoistatistik (Ders 7: Bağımlı Gruplarda İkiden Çok Örneklem Testleri) ÖRNEKLEM TESTLERİ BAĞIMLI GRUPLARDA ÖRNEKLEM TESTLERİ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Saarya Üniversitesi Tıp Faültesi Biyoistatisti Anabilim Dalı uerormaz@saarya.edu.tr BAĞIMLI İKİDEN ÇOK GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASINA

Detaylı

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI Hamdi DEMİREL (a), Halil SAVURAN (b), Murat KARAKAYA (c) (a) Mühendisli Faültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU OTOMATLARI

ELEKTRİKLİ SU OTOMATLARI ELEKTRİKLİ SU OTOMATLARI ÜRETİM ADRESİ İkitelli O.S.B. Atatürk Cad. Pik Dökümcüler San. Sit.A-3 Blok No: 2 İkitelli Başakşehir / İSTANBUL Basım Tarihi : 01 Temmuz 2015 ONS KALIP MEKANİK MATBAA SAN. TİC.

Detaylı

Selçuk Üniversitesi. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. Kimya Mühendisliği Bölümü. Kimya Mühendisliği Laboratuvarı. Venturimetre Deney Föyü

Selçuk Üniversitesi. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. Kimya Mühendisliği Bölümü. Kimya Mühendisliği Laboratuvarı. Venturimetre Deney Föyü Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimya Mühendisliği Laboratuvarı Venturimetre Deney Föyü Hazırlayan Arş.Gör. Orhan BAYTAR 1.GİRİŞ Genellikle herhangi bir akış

Detaylı

V. BÖLÜM SULARIN İLETİLMESİ (İSALE)

V. BÖLÜM SULARIN İLETİLMESİ (İSALE) V. BÖLÜM SULARIN İLETİLMESİ (İSALE) 5.1 İSALE HATLARININ SINIFLANDIRILMASI Suyun temin edileceği kaynak seçildikten sonra sıra kaynakta derlenen suların ihtiyaç bölgesine taşınmasına gelir. Suyu kaynaktan

Detaylı

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2 GÜNEŞ TOPLAÇLARI VE HAVUZDAN OLUŞAN ENTEGRE BİR SİSTEMİN PERFORMANSININ İNCELENMESİ *

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2 GÜNEŞ TOPLAÇLARI VE HAVUZDAN OLUŞAN ENTEGRE BİR SİSTEMİN PERFORMANSININ İNCELENMESİ * GÜNEŞ TOPLAÇLARI VE HAVUZDAN OLUŞAN ENTEGRE BİR SİSTEMİN PERFORMANSININ İNCELENMESİ * Investigation of The Performance of The Integrated Solar Collector and Pond System İsmail BOZKURT Fizi Anabilim Dalı

Detaylı

MIXED REGRESYON TAHMİN EDİCİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. The Comparisions of Mixed Regression Estimators *

MIXED REGRESYON TAHMİN EDİCİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. The Comparisions of Mixed Regression Estimators * MIXED EGESYON TAHMİN EDİCİLEİNİN KAŞILAŞTIILMASI The Comparisions o Mixed egression Estimators * Sevgi AKGÜNEŞ KESTİ Ç.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Matemati Anabilim Dalı Selahattin KAÇIANLA Ç.Ü.Fen Edebiyat

Detaylı

doğru orantı doğru orantı örnek: örnek:

doğru orantı doğru orantı örnek: örnek: doğru orantı Kazanım :Doğru orantılı ii çolu arasındai ilişiyi tablo veya denlem olara ifade eder. Doğru orantılı ii çoluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. doğru orantı İi çolutan biri artaren

Detaylı

Dinamik Sistem Karakterizasyonunda Averajlamanın Hurst Üsteli Üzerinde Etkisi

Dinamik Sistem Karakterizasyonunda Averajlamanın Hurst Üsteli Üzerinde Etkisi Uluslararası Katılımlı 7. Maina eorisi Sempozyumu, Izmir, 4-7 Haziran 205 Dinami Sistem Karaterizasyonunda Averalamanın Hurst Üsteli Üzerinde Etisi Ç. Koşun * S. Özdemir İzmir Institute of echnology İzmir

Detaylı

Deneysel Metotlara Giriş Temel Kavramlar, Analiz Yöntemleri

Deneysel Metotlara Giriş Temel Kavramlar, Analiz Yöntemleri Gebze Teni Üniversitesi Fizi Bölümü Deneysel Metotlara Giriş Temel Kavramlar, Analiz Yöntemleri Doğan Erbahar 2015, Gebze Bu itapçı son biraç yıldır Gebze Teni Üniversitesi Fizi Bölümü nde lisans laboratuarları

Detaylı

VIESMANN VITOCELL 100-E Isıtma suyu depolamak için boyler litre içerik

VIESMANN VITOCELL 100-E Isıtma suyu depolamak için boyler litre içerik VIESMANN VITOCELL 100-E Isıtma suyu depolamak için oyler 200-2000 litre içerik Teknik Bilgi Föyü Sipariş No ve fiyatlar için fiyat listesine akınız VITOCELL 100-E Tip SVW Isı pompaları ile ağlantılı olarak

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

Cahit Arf Liseler Arası Matematik Yarışması 2008

Cahit Arf Liseler Arası Matematik Yarışması 2008 Cahit Arf Liseler Arası Matemati Yarışması 2008 İinci Aşama 11 Mayıs 2008 Notlar: Birnci tasla. 1. Tamsayılardan gerçel sayılara tanımlı fonsiyonlar ümesi üzerinde şöyle bir operatörü tanımlayalım: f(x)

Detaylı

46.Yıl. 2009 Yılı Faaliyet Raporu 2İNŞAAT ÇALIŞMALARI. ASO II.-III. Organize Sanayi Bölgesi

46.Yıl. 2009 Yılı Faaliyet Raporu 2İNŞAAT ÇALIŞMALARI. ASO II.-III. Organize Sanayi Bölgesi 2İNŞAAT ÇALIŞMALARI 2.1.Sanayi Parsellerinin Tesviye İşleri Bölgemizde tüm parsellerin tesviye işlemleri tamamlanmış olmasına rağmen, yapılan son İmar Planı revizyonu sonucunda oluşan parsellerin tesviye

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ ALES Sonahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ Sınavın u ölümünden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

k = sabit için, Nikuradse diyagramını şematik olarak çiziniz. Farklı akım türlerinin

k = sabit için, Nikuradse diyagramını şematik olarak çiziniz. Farklı akım türlerinin İ. T. Ü İ N Ş A A T F A K Ü L T E S İ - H İ R O L İ K E R S İ BORU İÇERİSİNEKİ BASINÇLI AKIMLAR - 1 Ci sabit için, Niuradse diyagramını şemati olara çiziniz. Farlı aım türlerinin i bölgelerini gösteriniz

Detaylı

METANOLÜN KATALİTİK OKSİDASYONUYLA FORMALDEHİT ÜRETİM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

METANOLÜN KATALİTİK OKSİDASYONUYLA FORMALDEHİT ÜRETİM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ METNOLÜN TLİTİ OİDYONUYL FOMLDEHİT ÜETİM İNETİĞİNİN İNCELENMEİ.H. YILMZ, F.. TLY,. TLY Ege Üniversitesi, Mühendisli Faültesi, imya Mühendisliği ölümü, 3500, ornova- İZMİ ÖZET u çalışmada, metanolün formaldehite

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU ISITILMASI

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU ISITILMASI PROJE 032 GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU ISITILMASI 1 GÜNEŞLİ SU ISITICILARININ TASARIMI Edirne de 84 kişilik 21 dairenin su ihtiyacını tüm yıl karşılayacak sistemin hesabı. Sıcak su sıcaklığı, güneşli su ısıtıcılarda

Detaylı

SERVOVALF VE HİDROLİK SİSTEMDEN OLUŞAN ELEKTROHİDROLİK BİR DÜMEN SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ

SERVOVALF VE HİDROLİK SİSTEMDEN OLUŞAN ELEKTROHİDROLİK BİR DÜMEN SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 08 BİLDİRİLER KİTABI SERVOVALF VE HİDROLİK SİSTEMDEN OLUŞAN ELEKTROHİDROLİK BİR DÜMEN SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ Fevzi ŞENLİTÜRK, Fuat ALARÇİN ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi

Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi M. Ozan AKI Yrd.Doç Dr. Erdem UÇAR ABSTRACT: Bu çalışmada, sıvıların seviye ölçümünde dalgalanmalardan aynalı meydana

Detaylı

ĐÇME SUYU ŞEBEKELERĐNĐN HĐDROLĐK MODELLEMESĐNDE KULLANILAN METOTLARIN KIYASLANMASI. Z.Orhun*, S.Bener*, E. Gençtan*, N. Oruçtut*

ĐÇME SUYU ŞEBEKELERĐNĐN HĐDROLĐK MODELLEMESĐNDE KULLANILAN METOTLARIN KIYASLANMASI. Z.Orhun*, S.Bener*, E. Gençtan*, N. Oruçtut* ĐÇME SUYU ŞEBEKELERĐNĐN HĐDROLĐK MODELLEMESĐNDE KULLANILAN METOTLARIN KIYASLANMASI Z.Orhun*, S.Bener*, E. Gençtan*, N. Oruçtut* ÖZET Bu çalışmada, içme suyu şebekelerinin hidrolik modellemesinde kullanılan

Detaylı

TEK SERBESTLİK DERECELİ TİTREŞİM SİSTEMİNİN LAGUERRE POLİNOMLARI İLE MATRİS ÇÖZÜMÜ

TEK SERBESTLİK DERECELİ TİTREŞİM SİSTEMİNİN LAGUERRE POLİNOMLARI İLE MATRİS ÇÖZÜMÜ EK SERBESLİK DERECELİ İREŞİM SİSEMİNİN LAGUERRE POLİNOMLARI İLE MARİS ÇÖZÜMÜ Mehmet ÇEVİK a, Nurcan BAYKUŞ b a Celal Bayar Üniversitesi Maine Mühendisliği Bölümü, Muradiye 454, Manisa. b Douz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Eşanjör Kontrolü Uygulamaları

Eşanjör Kontrolü Uygulamaları L-ION İçindekiler Giriş...1 Isıtma Eşanjörü Kontrol Senaryosu...2 Analog Giriş Parametreleri...2 Dijital Giriş Parametreleri...3 Analog Oransal ve Yüzer Çıkış Parametreleri...3 Kontrol Tanımı Parametreleri...4

Detaylı

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 Šekil 1 Tip 39-2 1. Yapïsï ve çalïšma prensibi Basïnç düšürücü tek oturtmalï bir vana gövdesi, klape mili ve klape, dengeleme körüÿü ve diyaframlï bir tahrik ünitesinden

Detaylı