ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI DÖVİZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI DÖVİZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30.09.2012 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU"

Transkript

1 GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI DÖVİZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

2 GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI DÖVİZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KURULU NA Ziraat Hayat Ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz Emeklilik Yatırım Fonu nun ( Fon ) tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosu, gelir tablosu, fon toplam değeri ve fon portföy değeri tablolarını, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. Kurucu, finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan yatırım fonları hakkındaki muhasebe ve değerleme düzenlemelerine göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetimlere dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, fonun iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, fon yetkilileri tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca fon yetkilileri tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüşümüze göre, fon portföyünün değerlenmesi, fon toplam değeri ve birim pay değerinin hesaplanması işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulu nun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri ve Ziraat Hayat Ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz Emeklilik Yatırım Fonu nun iç tüzük hükümlerine uygunluk arz etmekte; ilişikteki finansal tablolar, Fonun tarihi itibariyle finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait finansal performansını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan yatırım fonları hakkındaki muhasebe ve değerleme düzenlemeleri çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. İstanbul, 02 / 11 / 2012 İRFAN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Hamza UZUN Sorumlu Ortak Başdenetçi Kısıklı Alemdağ Cad. Masaldan İş Merkezi No:46-A Kat:2/7 Büyükçamlıca Üsküdar-İSTANBUL

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No BİLANÇO 1 GELİR TABLOSU 2 FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU 3 FON TOPLAM (NET VARLIK) DEĞERİ TABLOSU 4 FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR 5-12 NOT 1 Fon Ve Katılma Belgeleri Hakkında Genel Bilgi 5 NOT 2 Bilanço Dipnotları 6 NOT 3 Gelir Tablosu Dipnotları 7 NOT 4 Fon Portföy Değeri Tablosu Dipnotları 8 NOT 5 Fon Toplam (Net Varlık) Değeri Tablosu Dipnotları 9 NOT 6 Uygulanan Muhasebe Ve Değerleme İlkeleri 10-12

4 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO (TL) VARLIKLAR I. Hazır Değerler A. Kasa 0 0 B. Bankalar C. Diğer Hazır Değerler 0 0 II. Menkul Kıymetler A. Hisse Senetleri 0 0 B. Özel Kesim Borçlanma Senetleri 0 0 C. Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri D. Diğer Menkul Kıymetler 0 0 III. Alacaklar 0 0 A. Takasbank'tan Alacaklar 0 0 B. Diğer Alacaklar 0 0 IV. Diğer Varlıklar 0 0 VARLIKLAR TOPLAMI V. BORÇLAR A. Banka Avansları 0 0 B. Banka Kredileri 0 0 C. Menkul Kıymet Alımı 5 1 D. Diğer Borçlar Yönetim Ücreti Denetim Ücreti Ödenecek Pay Geri Alım Bedeli Diğer 60 8 BORÇ TOPLAMI VARLIKLAR TOPLAMI NET VI. FON TOPLAM DEĞERİ A. Katılma Belgeleri B. Katılma Belgeleri Değer Artış/Azalışı C. Fon Gelir Gider Farkı Cari Yıl Fon Gelir Gider Farkı Geçmiş Yıllar Fon Gelir Gider Farkı FON TOPLAM DEĞERİ ( Ekte sunulan dipnotlar mali tabloların ayrılmaz parçasıdır.) 1

5 ve DÖNEMLERİNE AİT KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU (TL) I. FON GELIRLERI A. Menkul Kıymetler Portföyünden Alınan Faiz ve Kar Payları Özel Kesim Men. Kıymet Faiz ve Kar P. 0 0 Hisse Senetleri Kar Payları 0 0 Borçlanma Senetleri Faizleri Kamu Kesimi Men. Kıy. Faiz Ve Kar P Diğer Men. Kıy. Faiz Ve Kar P Katılım Hesabı Faiz ve Karpayları VOB Nema Gelirleri 0 0 B. Men. Kıy. Satış Karları Özel Kesim Men Kıy. Satış Karları 0 0 Hisse Senetleri Satış Karları 0 0 Borçlanma Senetleri Satış Karları Kamu Kesimi Men Kıy. Satış Karları Diğer Men Kıy. Satış Karları VOB Satış Karları Opsiyon ve Varant Satış Karları BYF Satış Karları 0 0 C. Gerçekleşen Değer Artışları D. Diğer Gelirler 0 0 II. FON GİDERLERİ A. Menkul Kıymetler Satış Zararları Özel Kesim Men. Kıymet Satış Zararları 0 0 Hisse Senetleri Satış Zararları 0 0 Borçlanma Senetleri Satış Zararları Kamu Kesimi Men. Kıy. Satış Zararları Diğer Men. Kıy. Satış Zararları VOB Satış Zararları Opsiyon ve Varant Satış Zararları BYF Satış Zararları 0 0 B. Gerçekleşen Değer Azalışları C. Faiz Giderleri Banka Avans Faizleri Banka Kredi Faizleri 0 0 D. Diğer Giderler İhraç İzin Ücretleri İlan Giderleri Sigorta Ücretleri Aracılık Komisyon Giderleri Noter Harç ve Tasdik Ücreti Fon Yönetim Ücreti Denetim Ücretleri Katılma Belgesi Basım Giderleri Vergi Resim Harç vb Giderler Saklama Hizmeti için Ödenen Ücretler Tahvil Tescil Payı Giderleri Varlıkların Nakte Çevrilmesi ve Transferi Ücretleri Diğer Giderler 0 78 III FON GELİR GİDER FARKI , ( Ekte sunulan dipnotlar mali tabloların ayrılmaz parçasıdır.) 2

6 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU (TL) Nominal Değeri Rayiç Değeri (%) TERS REPO ,17 TRT170615T ,57 TRT240914T ,61 DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI EUROBOND (*) ,83 XS (EURO) ,80 US900123AL40 (USD) ,03 FON PORTFÖY TOPLAMI , Nominal Değeri Rayiç Değeri (%) TERS REPO ,12 TRT T ,12 DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI EUROBOND (*) ,88 XS (EURO) ,64 US900123AL40 (USD) ,24 FON PORTFÖY TOPLAMI ,00 (*) Eurobondların nominal değerleri orijinal para birimi cinsinden ifade edilmiştir. ( Ekte sunulan dipnotlar mali tabloların ayrılmaz parçasıdır.) 3

7 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI FON TOPLAM DEĞER TABLOSU (TL) TUTAR % TUTAR % A-) FON PORTFÖY DEĞERİ , ,57 B-) HAZIR DEĞERLER(+) 229 0, ,01 C-) ALACAKLAR(+) 0 0,00 0 0,00 D-) DİĞER VARLIKLAR(+) 0 0,00 0 0,00 E-) BORÇLAR(-) , ,58 FON TOPLAM DEĞERİ , ,00 ( Ekte sunulan dipnotlar mali tabloların ayrılmaz parçasıdır.) 4

8 NOT 1- FON VE KATILMA BELGELERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ Ziraat Hayat Ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz Emeklilik Yatırım Fonu ( Fon ) emeklilik yatırım fonudur. Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. ( Şirket ) tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu nun 15. maddesine dayanılarak emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz Emeklilik Yatırım Fonu kurulmuştur. Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz Emeklilik Yatırım Fonu Sermaye Piyasası Kurulunun tarih ve 6/210 sayılı kararına istinaden, Fon İçtüzüğü nün Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 15 Mart 2011 tarihinde ilanı ile kurulmuştur. Fon 5,000,000,000 TL tutar ile 500 milyar paya bölünerek ve Kurucu şirketten tarihinde alınan 500,000 TL avans tahsisi ile faaliyetlerine başlamıştır. Fon un halka arz edilme tarihi dir.fonun avans iadesi tarihi ile tamamlanmıştır. Fon Kurucusu, Yöneticisi, Aracı Kurum ve Saklayıcı Kurum ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir: Kurucu: Ziraat Hayat Ve Emeklilik A.Ş. Turgut Özal Millet Caddesi No:7 Fatih, Aksaray / İstanbul Yönetici: Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Osmanağa Mah. Rıhtım Cad. No:4 Kat: Kadıköy / İstanbul Aracı Kurum: Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Levent Mah. Gonca Sok. No:22 Kat: Beşiktaş / İstanbul Saklayıcı Kurum: İ.M.K.B. Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Şişli Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: Şişli / İstanbul 5

9 NOT 2- BİLANÇO DİPNOTLARI a- Katılma Belgesi nin tarihli birim pay değeri, fon net varlık değeri/dolaşımdaki pay sayısı: Fon Net Varlık Değeri (TL) Dolaşımdaki Pay Sayısı (Adet) Birim Pay Değeri (TL/Adet) 0, , b- Çıkarılmış katılma belgesi sayısı ve dönem içinde satılan ve geri alınan katılma belgesi sayısı: Önceki Dönemden Devir (*) Dönem İçi Satılan Pay Sayısı Geri Alınan Pay Sayısı (-) Dolaşımdaki Pay Sayısı (*) Kuruluş avans karşılığı katılma belgesi sayısı c- Fon süresi ve kaçıncı yılda olduğu: Fon, 01 Nisan 2011 tarihinde, süresiz olarak kurulmuş olup, ikinci yılındadır. d- Menkul kıymetlerin sigorta tutarı: Fon a ait menkul kıymetler ve katılma belgeleri İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ( Takasbank ) nezdinde saklamada tutulmaktadır. Yapılan saklama sözleşmesine istinaden menkul kıymetler Takasbank güvencesi altındadır. e- Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklanmayı gerektiren hususlar: f- Değerlemede kullanılan döviz kurları: Portföyde döviz cinsinden yer alan menkul kıymetler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz satış kuru ile değerlenmiştir. Değerleme kurları aşağıdaki gibidir: USD 1,7933 1,8601 EUR 2,3196 2,5128 g- Değerlemede esas alınan gelir ortaklığı senetlerinin fiyatları: h- Açıklanması gereken diğer hususlar: : tarihi itibariyle bilançoda gözüken TL tutarındaki diğer borçların TL si yönetim ücretinden, 158.-TL si denetim ücretinden, TL si ödenecek pay geri alım bedelinden ve 60.-TL si ters repo borsa payından oluşmaktadır : tarihi itibariyle bilançoda gözüken 3,227 TL tutarındaki diğer borçların 1,196 TL si yönetim ücretinden, 2,023 TL si denetim ücretinden ve 8 TL si ters repo borsa payından oluşmaktadır. 6

10 NOT 3- GELİR TABLOSU DİPNOTLARI a- Tahsil edilemeyen anapara, faiz ve temettü tutarları: b- Kurucu dan alınan avans ve kredi faiz oranları: Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz Emeklilik Yatırım Fonu Sermaye Piyasası Kurulunun tarih ve 6/210 sayılı kararına istinaden, Fon İçtüzüğü nün Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 15 Mart 2011 tarihinde ilanı ile kurulmuştur. Fon 5,000,000,000 TL tutar ile 500 milyar paya bölünerek ve Kurucu şirketten tarihinde alınan 500,000 TL avans tahsisi ile faaliyetlerine başlamıştır. Fon un halka arz edilme tarihi dir. Fonun avans iadesi tarihi ile tamamlanmıştır. Bilanço tarihi itibariyle kurucu şirketten alınan kredi mevcut değildir. c- Gelir ve gider hesaplarında bir önceki yıla göre % 25 in üzerinde ortaya çıkan artış veya azalışın nedenleri: Cari Dönem Geçmiş Dönem % Değişim Menkul Kıymetler Portföyünden Alınan Faiz ve Kar Payları Men. Kıy. Satış Karları Gerçekleşen Değer Artışları Diğer Gelirler Menkul Kıymetler Satış Zararları Gerçekleşen Değer Azalışları Diğer Giderler Giderlerdeki önceki döneme göre artış; katılımcı sayısının artması dolayısıyla portföyün büyümesi ve buna paralel portföy üzerinden ödenen giderlerin artmasından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte menkul kıymet satış zararları ve gerçekleşen değer azalışlarındaki artış da piyasadaki dalgalanmalar da etkili olmuştur. Gelirlerdeki önceki döneme göre artış; portföydeki büyümeye paralel olarak gerçekleşen değer artışlarındaki büyümeden kaynaklanmaktadır. Ayrıca artan işlem hacimleri sebebiyle menkul kıymetler portföyünden alınan faiz ve kar payları ile menkul kıymet satış karlarında artış meydana gelmiştir. d- Fon İşletim Ücretleri: Fon un yönetimi ve temsili ile Fon a tahsis edilen donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için net varlık değeri üzerinden hesaplanan günlük yüzbinde 6.85 (% ), yıllık basit % 2.5 (yüzde 2.5) oranında fon işletim gider kesintisi tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu ya ödenmektedir. e- Diğer hususlar 7

11 NOT 4- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU DİPNOTLARI a. Varsa imtiyazlı hisse senetleri: b. Alınan bedelsiz hisse senetleri: c. İhraç edilen menkul kıymetlerin toplam tutarın %10 unu aşan kısmı: d. Menkul kıymet borsalarına kote edilmemiş menkul kıymetler: e. Yatırım Politikası: Fon, portföyünün en az %80 ini kamu ve/veya özel sektörün döviz cinsinden ve/veya dövize endeksli iç ve/veya dış borçlanama senetlerine yatırır ve faiz geliri elde etmeyi hedefler. Fon, karşılaştırma ölçütünü Fon un izahnamesinde de belirtildiği gibi %5 KYD DİBS 91 Bono Endeksi + %15 KYD O/N Brüt Repo Endeksi + %40 KYD USD_TL Eurobond Endeksi + %40 KYD EURO_TL Eurobond Endeksinden oluşan portföyün getirisi olarak belirlemiştir. Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; Devlet İç Borçlanma Senetleri: %0 - %20; Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemleri: %0 - %20; Kamu Dış Borçlanma Araçları (USD): %30 - %60; Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR): %30 - %60 olarak belirlenmiştir. Borsa para piyasası işlemleri fon portföyünün %0 - %20 aralığında olacaktır. Dönem içerisinde karşılaştırma ölçütü ve yatırım stratejisinde yapılan değişiklikler: Fon İzahnamesinde yapılan değişiklik ile karşılaştırma ölçütü olarak kullanılan; %5 KYD DİBS 91 Bono Endeksi + %14 KYD O/N Brüt Repo Endeksi + %40 KYD USD_TL Eurobond Endeksi + %40 KYD EURO_TL Eurobond Endeksi + %1 KYD FX DİBS USD_TL Endeksi kullanılacaktır yerine tarihinden itibaren geçerli olmak üzere karşılaştırma ölçütü olarak; %5 KYD DİBS 91 Bono Endeksi %15 KYD O/N Brüt Repo Endeksi %40 KYD USD_TL Eurobond Endeksi %40 KYD EURO_TL Eurobond Endeksi kullanılacaktır. Fon İzahnamesinde yapılan değişiklik ile, yatırım stratejisi bant aralığı Devlet İç Borçlanma Senetleri: %0 - %20; Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemleri: %0 - %20; Kamu Dış Borçlanma Araçları (USD): %30 - %60; Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR): %30 - %60; Devlet İç Borçlanma Senetleri (USD): %0 - %30 aralığında olacaktır yerine tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yatırım stratejisi bant aralığı olarak; Devlet İç Borçlanma Senetleri: %0 - %20; Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemleri: %0 - %20; Kamu Dış Borçlanma Araçları (USD): %30 - %60; Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR): %30 - %60 aralığında olacaktır. f. Diğer hususlar: Bilanço tarihi itibariyle fon portföyü içerisinde yer alan menkul kıymetlerin tekrar geri satılmalarını öngören anlaşmalar çerçevesinde ters repo işlemlerinden alınan menkul kıymetler mevcuttur. Bu tür anlaşmaların piyasa değeri TL dir. ( : ). 8

12 NOT 5- FON TOPLAM (NET VARLIK) DEĞERİ TABLOSU DİPNOTLARI a. Varsa şüpheli alacakların tutarı: b. Fon toplam değerinin %5 inden fazla tutardaki diğer varlıkların ayrıntısı: c. Diğer hususlar: 9

13 NOT 6- UYGULANAN MUHASEBE VE DEĞERLEME İLKELERİ Genel Sunum Esasları Fon un finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu nun tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ile emeklilik yatırım fonları tarafından finansal tablo ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilişkin ilke ve kurallara uygun olarak hazırlanmaktadır. İlgili ilke ve kurallar Fon un finansal tablolarının hazırlanışında tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, Seri XI, No:6 sayılı tebliği ve bu tebliğe değişiklik getiren tebliğleride içermektedir. Fon muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını TL cinsinden, Türk Ticaret Kanunu, SPK nın yayınlamış olduğu tebliğler ve Vergi Usul Kanunu na uygun olarak hazırlamaktadır. Bu finansal tablolar tarihi maliyet esasına göre tutulan yasal kayıtların emeklilik yatırım fonları için SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. Katılma Belgeleri (Fon Payları): Fon payları, temsil ettiği değerin tam olarak nakden ödenmesi şartıyla katılımcının bireysel emeklilik hesabına aktarılır.fon un pay değeri, net varlık değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesi ile elde edilir. Gerçekleşen Değer Artışları/Azalışları Fon menkul kıymetlerinin her gün itibariyle İçtüzüğü/İzahnamesi hükümlerine göre değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan değerleme farkları, bilançodaki fon toplamı değerinin içinde yer alan katılma belgeleri değer artış/azalış hesabında muhasebeleştirilmektedir. Bu suretle, değerleme farkları, ancak ilgili menkul kıymetin elden çıkarılması halinde gelir veya gider hesaplarına yansıtılmaktadır. Gelir/Giderin Tanınması: Fon portfoyünde bulunan menkul kıymetlerin, alım ve satımı, fon paylarının alım ve satımı, fonun gelir ve giderleri ile fonun diğer işlemleri yapıldıkları gün itibariyle muhasebeleştirilir. Fon dan satılan bir menkul kıymet satış günü değeri (alış bedeli ve satış gününe kadar oluşan değer artış veya azalışları toplamı) üzerinden "Menkul Kıymetler Hesabı na alacak kaydedilir. Satış günü değeri, ortalama bir değer olup; Menkul Kıymetler Hesabı nın borç bakiyesinin, ilgili menkul kıymetin birim sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Satış tutan ile satış günü değeri arasında bir fark oluştuğu takdirde bu fark Menkul Kıymet Satış Karları Hesabı na veya "Menkul Kıymet Satış Zararlar Hesabı na kaydolunur. Satılan menkul kıymete ilişkin Fon Payları Değer Artış/Azalış Hesabı nın bakiyesinin ortalamasına göre satılan kısma isabet eden tutar ise, bu hesaptan çıkarılarak "Gerçekleşen Değer Artışları/Azalışları Hesapları na aktarılar. Menkul kıymet alım satımına ait aracılık komisyonları alım ve satım bedelinden ayrı olarak "Aracılık Komisyonu Gideri Hesabı 'nda izlenir. Fon un Vergilendirmesi tarih ve no.lu Resmi Gazete de yayımlanan 5520 no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu nun; istisnaları düzenleyen 5. maddesinin 1. fıkrasının d bendine göre, Emeklilik Yatırım Fonlarının kazançları Kurumlar Vergisi nden istisnadır. Ayrıca bu kazançlar Gelir Vergisi Kanunu nun 94 üncü maddesine göre tevkifata tabi tutulmamaktadır. 10

14 NOT 6- UYGULANAN MUHASEBE VE DEĞERLEME İLKELERİ (Devamı) Menkul Kıymetlerin Değerleme Yöntemi: Fon içtüzük/izahname hükümleri gereğince menkul kıymetlerin değerlemesinde aşağıdaki esaslar uygulanmaktadır. 1. Fon portföyündeki varlıkların değerlemesi her işgünü itibariyle yapılır. Değerleme günü itibariyle portföye alınmış olan menkul kıymetler, alım fiyatlarıyla kayda geçirilmektedir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur. 2. Alış tarihinden başlamak üzere portföydeki varlıklardan; a) Borsa da işlem gören varlıklar değerleme gününde Borsa da oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyat veya oranlarla değerlenir. b) Değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan hisse senetleri son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla, borçlanma araçları, ters repo ve repolar ile borsa para piyasası işlemleri, son işlem günündeki günlük bileşik faiz oranı esas alınarak değerlenir. c) Portföyde yer alan yabancı para birimine dayalı para ve sermaye piyasası araçları, değerleme günü itibariyle ilgili borsalarda oluşan en son fiyatlarının ilgili oldukları yabancı paranın TCMB döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir. 3. Yatırım fonu katılma payları, değerleme günü itibariyle en son açıklanan fiyatlan esas alınarak değerlenir. 4. Porföydeki vadeli mevduat, bileşik faiz oranı kullanılarak tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlenir. 5. Türkiye Cumhuriyeti Eurobondlarının değerlemesinde; Temiz fiyat olarak saat 16:30-17:00 daki bloomberg generic price alış fiyatı (Bid Price) ve satış fiyatı (Ask Price) ortalaması alınır. Değerlemede kullanılacak kirli fiyat, temiz fiyatın üzerine değerleme tarihine kadarki islemiş faizin eklenmesi yoluyla bulunur. Fiyatı olmayan Eurobondlar için ise ilgili piyasada en son yer alan temiz fiyat (alış fiyatı ve satış fiyatı ortalaması) alınır. Değerlemede kullanılacak kirli fiyat, temiz fiyatın üzerine değerleme tarihine kadarki islemiş faizin eklenmesi yoluyla bulunur. Olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde fon kurulu karan ile değerlendirmede kullanılacak fiyatlar Bloomberg veri dağıtım ekranlarından 16:30-17:00 saatleri dışında yada farklı veri dağıtım kanallarından ayni esaslar ile alınabilir. 6. Değişken faizli tahvillerin değerlemesinde; borsada işlem görmesi halinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatından, söz konusu piyasada alım satım fiyatının bulunmadığı günlerde ise son işlem günündeki iç verim oranı ile değerlenir. En son açıklanan kupon faiz oranı tüm kuponlar için aynı kabul edilerek fiyat belirlenir. Bunlar dışında kalan para ve sermaye piyasası araçları Fon un izahnamesinde yer alan esaslar çerçevesinde değerlenir. 11

15 NOT 6- UYGULANAN MUHASEBE VE DEĞERLEME İLKELERİ (Devamı) Net Varlık Değerinin hesaplanması Net Varlık Değeri ( Fon Toplam Değeri ), Fon portföy değerine varsa diğer varlıkların eklenmesi ve borçların düşülmesi suretiyle bulunur. Fon un devamı süresince alınan bedelsiz hisse senetleri, temettü, faiz ve kar payları v.b. alındıkları gün Fon un toplam değerine dahil edilir. Fon Pay Değerinin Hesaplanması ve İşlem Esasları Bir payın değeri, net varlık değerinin tedavüldeki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon paylarının satışa sunulmasını takiben, katılımcılar tarafından yapılan pay alımları ile eşanlı olarak, Şirket aktifinden aynı sayıdaki pay fona iade edilir. Bu işlem Şirket aktifindeki payların tamamı fona iade edilinceye kadar sürdürülür. Şirket aktifinden Fon a iade edilecek pay sayısı hesaplanırken katılımcılar tarafından fona iade edilen pay dikkate alınarak netleştirme yapılmaz, Fon paylarının satışa sunulmasından önce tahsis edilmiş olan avansa karşılık alınan paylar dışında fon payı, şirket aktifine alınmaz. 12

1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVH)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVH) BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVH) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2009-31.12.2009 dönemine ilişkin

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONYEDİNCİ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONYEDİNCİ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONYEDİNCİ ALT FONU 21 ŞUBAT 2011-25 NİSAN 2012 YATIRIM DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türk Ekonomi

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Hizmeti A Tipi Değişken Fonu Fon Kurulu na TÜRK EKONOMİ BANKASI

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AEH)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AEH) HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AEH) Bu rapor AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2009-31.12.2009 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş Rapor N o : SYMM 116/1549-114 FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. NUN 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı

Detaylı

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

VARLIKLAR TOPLAMI 160.476,66

VARLIKLAR TOPLAMI 160.476,66 FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİ İLE BİLANÇOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) 31 Aralık 2008 VARLIKLAR I- Hazır Değerler 133,18

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor AK EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2007 31.12.2007 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Bizim Menkul Değerler A.Ş. Katılım Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu Fon Kurulu na 1. Bizim Menkul Değerler A.Ş. Katılım Endeksi A Tipi Borsa Yatırım

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 1 Ocak- 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansaı tabıolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar içindekiler Sayfa Finansal lablolarla

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 13 Ağustos 2010 Bu rapor 3 sayfa sınırlı denetim raporu ile 11 sayfa finansal tablo ve

Detaylı

AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor AK EMEKLİLİK A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2006 31.12.2006 dönemine ilişkin

Detaylı

KOÇBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

KOÇBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

İçindekiler Sınırlı Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Mali Tablo

İçindekiler Sınırlı Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Mali Tablo İçindekiler Sınırlı Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Mali Tablo Dipnotları İç Kontrol Sisteminin Durumuna İlişkin Özel Uygunluk

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 01.01.2009/31.12.2009 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 01.01.2009/31.12.2009 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 01.01.2009/31.12.2009 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FON 01.01.2009

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (AVO)

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (AVO) Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (AVO) 25 Ekim - 31 Araıık 2013 hesap dönemine ait finansaı tabıoıar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolarla ilgili bağımsız

Detaylı

Sayfa No: 1 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Şubat 1998 tarihinde İstanbul da tescil ve ilan olunarak kurulmuştur. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nun

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi :... Kayıt Belge No :... Kayıt Nedeni : İlk kayda alma ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK

Detaylı

İçindekiler Bağımsız denetçi raporu Finansal durum tablosu Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu Nakit akış tablosu Toplam net değer/net

İçindekiler Bağımsız denetçi raporu Finansal durum tablosu Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu Nakit akış tablosu Toplam net değer/net İçindekiler Bağımsız denetçi raporu Finansal durum tablosu Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu Nakit akış tablosu Toplam net değer/net varlık değeri değişim tablosu Finansal tablolara ilişkin

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1 KAR

Detaylı

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi )

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) 1 Ocak 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi :... Kayıt Belge No :... Kayıt Nedeni : İlk kayda alma ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Burgan Yatırım Menkul Değerler

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMİNLERİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL

Detaylı