İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ"

Transkript

1 BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ 1. GELİR VERGİSİNİN KONUSU GELİR VERGİSİNİN ESASLARI Gelirin Şahsiliği Gelirin Genelliği Beyan Esası Takvim Yılı Esası Gelirin Gerçek ve Safi Olması Gelirin Elde Edilmiş Olması GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ Tam Mükellefiyet Dar Mükellefiyet... 3 BİRİNCİ BÖLÜM TİCARİ KAZANÇ 1. TİCARİ KAZANCIN NİTELİĞİ ŞİRKET ORTAKLARININ GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMLARI Şahıs Şirketlerinin Ortakları Kollektif Şirket Ortaklarının Durumu Adi Komandit Şirket Ortaklarının Durumu Adi Şirket Ortaklarının Durumu Sermaye Şirketlerinin Ortakları TİCARİ KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları Basit Usulden Yararlanamayacak Olanlar Bakanlar Kurulu Kararları Uyarınca Gerçek Usulde Vergilendirilecekler Ortaklıklarda Basit Usule Tabi Olmak İçin Aranacak Koşullar Basit Usule Tabi Olmanın Şartlarından Herhangi Birini Takvim Yılı İçinde Kaybedenler ile Basit Usulden Yararlanmak İstemeyenlerin Vergilendirilmesi Milli Piyango Bileti, Akaryakıt, Şeker ve Bunlar Gibi Kâr Hadleri, Emsallerine Göre Düşük Olanların Alım ve Satımında Basit Usule Tabi Olmanın Koşulları Basit Usulde Vergilendirmede Belge Düzeni Basit Usulde Vergilendirmede Mükelleflerce Düzenlenecek Belgeler Belgelerin Temini VII

2 Mükellef Kayıtlarının Tutulacağı Bürolar Zarfların Düzenlenmesi Belgelerin Teslimi Bürolarda Tutulacak Kayıtlar Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Satışında Belge Düzeni Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü Yıllık Beyannamelerin Verilmesi Muhtasar Beyanname ve Geçici Vergi KDV Beyannameleri Gerçek Usulde Ticari Kazancın Tespiti İşletme Hesabı Esasında Ticari Kazancın Tespiti Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlarda Ticari Kazancın Tespiti Sentetik Yöntemle Öz Sermaye Hesaplanması Analitik Yöntemle Öz Sermaye Hesaplanması Ticari Kazancın Tespitinde Hasılattan İndirilecek ve İndirilmeyecek Giderler Gelir Vergisi Kanunu na Göre İndirilecek Giderler Gelir Vergisi Kanunu na Göre Ticari Kazançtan İndirilmeyecek Giderler Diğer Kanunlara Göre İndirilebilecek ve İndirilemeyecek Giderler Bir Yıldan Fazla Süren İnşaat ve Onarma İşlerinde Ticari Kazancın Saptanması Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri ile İlgili Olarak 5024 Sayılı Kanun Çerçevesinde Yapılan Düzenlemeler İnşaat ve Onarma İşlerinde İşin Bitim Zamanı İnşaat ve Onarma İşlerinde Ortak Genel Giderlerin Dağıtım Şekli Birden Fazla İnşaat ve Onarma İşinin Birlikte Yapılması Hali İnşaat ve Onarma İşinin Diğer İşlerle Birlikte Yapılması Hali Amortismanların Dağıtımı Özel İnşaatların Durumu İnşaat Sürerken Satış Vaadinin Yapılması Hali Arsa Karşılığında Kat, Dükkan veya Daire Verilmesi Hali TİCARİ KAZANÇLARDA MUAFİYET VE İSTİSNALAR Esnaf Muaflığı PTT Acentalarında Kazanç İstisnası Sergi ve Panayır İstisnası Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası Kapsam Yararlanma Koşulları Eğitim Öğretim Kazançlarına İlişkin İstisna İstisnanın Süresi İstisna Süresi İçinde Yeni Okul Yapılması İstisnadan Yararlanan İşletmenin Satılması veya Devredilmesi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Firmalara Tanınan Kazanç İstisnası İKİNCİ BÖLÜM YATIRIM İNDİRİMİ 1. GEÇİCİ 61'İNCİ MADDE KAPSAMINDAKİ YATIRIMLARA İLİŞKİN YATIRIM İNDİRİMİ UYGULAMASI Devreden Yatırım İndiriminin Endekslenmesi Yatırım Konusu İktisadi Kıymetlerin Finansal Kiralama Yoluyla Edinilmesi Yatırım İndiriminin Uygulanma Sırası Yatırım İndiriminde Vergi Tevkifatı VIII

3 2. GVK NIN MÜLGA 19 UNCU MADDESİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN YATIRIM İNDİRİMİ MÜESSESESİ Yatırım İndiriminin Konusu ve Oranı Yatırım İndirimi Hesaplanmayacak İktisadi Kıymetler Yatırım İndirimi Uygulamasının Başlangıcı Yatırım İndirimi Tutarının Hesaplanması Yatırım İndiriminde Endeksleme Uygulaması Yatırım İndirimine Konu Aktif Değerlerin Satışı veya Devri Halinde Yapılacak İşlemler Finansal Kiralama Konusu Yatırım Mallarında Yatırım İndirimi Uygulaması GVK nın geçici 69 uncu maddesi kapsamında Gelir Vergisi Kanununun Mülga 19 uncu Maddesi Çerçevesinde Yapılan Yatırımlar İçin Yatırım İndirimi Uygulaması tarihleri arasında yeni başlamış yatırımların durumu SAYILI KANUN'LA GETİRİLEN GVK GEÇİCİ 69'UNCU MADDE KAPSAMINDA YATIRIM İNDİRİMİ UYGULAMASI Düzenlemenin Kapsamı Yatırım İndirimi Uygulaması Devreden Yatırım İndirimi Tarihinden Sonra Yapılacak Yatırımlar İçin Yatırım İndirimi Hesaplanması Tarihinden Önce Yapılan Müracaatlara İstinaden Düzenlenen Teşvik Belgeleri Kapsamında Yapılan Yatırımlar Gelir Vergisi Kanununun Mülga 19 uncu Maddesi Kapsamında Tarihinden Önce Başlanılan Yatırımlar Yatırım İndirimi Uygulayan Mükelleflerin Kazançlarına Uygulanacak Vergi Oranı Diğer Önemli Hususlar Anayasa Mahkemesi'nin Kararı SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yatırım İndirimine Konu Yatırım Harcamaları tarihi itibarıyla mevcut olup devreden yatırım indirimi tutarları tarihinden sonra yapılan yatırımlar için yatırım indirimi tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında yapılan yatırımlar için yatırım indirimi uygulaması Gelir Vergisi Kanununun mülga 19 uncu maddesi kapsamında yapılan yatırımlar için yatırım indirimi uygulaması tarihleri arasında yeni başlamış yatırımların durumu Yatırım İndirimi İstisnası Uygulaması İndirime konu yatırım indirimi istisnasının hesaplanması Yatırım indirimi uygulayan mükelleflerin kazançlarına uygulanacak vergi oranı hesap dönemi I. ve II. geçici vergi dönemlerinde uygulanan yatırım indirimi istisnası uygulaması sonucunda yapılacak işlemler Kazancın Bulunmasına Rağmen Herhangi Bir Dönemde Yatırım İndirimi İstisnasından Yararlanılmaması Durumu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ZiRAİ KAZANÇLAR 1. ZİRAİ KAZANCIN NİTELİĞİ Tanımı ve Unsurları Çiftçi, Ürün ve Zirai İşletme Terimleri Zirai Faaliyetin Sınırları Zirai ve Sınai Faaliyet IX

4 Zirai ve Ticari Faaliyet ZİRAİ KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU Genel Açıklama Zirai Kazançta Vergilemenin Genel Esasları Temel Vergilendirme Şekli İşletme Büyüklüğü Ölçüleri Arazi Üzerinde Yapılan Zirai Faaliyetlerde Arazi Üzerinde Yapılmayan Zirai Faaliyetler ile Kara ve Su Avcılığında Aile İşletmeleri ve Ortaklık Şeklinde İşletilen İşletmeler Bakımından İşletme Büyüklüklerinin Belirlenmesi ZİRAİ KAZANCIN TESPİT ŞEKİLLERİ Gerçek Usulde Vergilendirme Zirai İşletme Hesabı Esasına Göre Kazancın Tespiti Bilanço Esasına Göre Zirai Kazancın Tespiti Gerçek Usulde Hasılat ve Zirai Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderler Gerçek Usulde Hasılat Gerçek Usulde Hasılattan İndirilecek Giderler Gerçek Usulde Hasılattan İndirilemeyecek Giderler Tevkif Suretiyle Vergileme Tevkif Suretiyle Vergilendirme Usulünden Gerçek Kazanç Usulüne Veya Gerçek Usulden Tevkif Suretiyle Vergilendirme Usulüne Geçiş Gerçek Usulde Kazancın Tespitinde Kesilen Vergilerin Mahsubu ZİRAİ KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNALAR Teşvik İkramiyesi Yatırım İndirimi ÇİFTÇİLERİN ÇEŞİTLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI TARAFINDAN VERİLEN AVANS, KREDİ, SÜBVANSİYON, PRİM GİBİ AVANTAJLARDAN YARARLANMA KOŞULU ZİRAİ KAZANÇLARIN BEYANI VERGİ ÖDEME ZAMANLARI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÜCRETLER 1. ÜCRETİN NİTELİĞİ ÜCRETİN TANIMI VE UNSURLARI Ücretin Tanımı Ücretin Unsurları İşverene Tabi Olma Belli Bir İşyerine Bağlı Olma Hizmetin Karşılığı Olarak Bir Ödemenin Yapılması ÜCRETLE DİĞER GELİR UNSURLARI ARASINDAKİ SINIR Ücret ile Serbest Meslek Faaliyeti Arasındaki İlişki Ücret ve Serbest Meslek Faaliyeti Arasındaki İlişki Ses ve Saz Sanatçılarının, Oyun Topluluklarının ve Gösteri Gruplarının Durumu Film Artistlerinin Durumu Mankenlerin Durumu İlk ve Orta Dereceli Okullarda Kurs Veren Öğretmenlerin Durumu Özel Dershanelerde Ders Veren Öğretmenlerin Durumu Konferans ve Seminer Veren Kişilerin Durumu Yazar, Muhabir vb. Kişilerin Durumu Ücret ile Ticari Kazanç Arasındaki İlişki X

5 3.3. Ücret Menkul Sermaye İradı Arasındaki İlişki ÜCRET SAYILAN ÖDEMELER İstisna Dışında Kalan Emeklilik, Maluliyet, Dul ve Yetim Aylıkları Evvelce Yapılmış veya Gelecekte Yapılacak Hizmetler Karşılığında Verilen Para ve Ayınlarla Sağlanan Diğer Menfaatler Özel Kanunlarına veya İdari Kararlara Göre Kurulan Daimi veya Geçici Bütün Komisyonların Üyelerine ve Yukarıda Sayılanlara Benzer Diğer Kişilere Bu Sıfatları Dolayısıyla Ödenen veya Sağlanan Para, Ayın ve Menfaatler Yönetim ve Denetim Kurulları Başkanı ve Üyeleriyle Tasfiye Memurlarına Bu Sıfatları Dolayısıyla Ödenen veya Sağlanan Para, Ayın ve Menfaatler Bilirkişilere, Resmi Arabuluculara, Eksperlere, Spor Hakemlerine ve Her Türlü Yarışma Jürisi Üyelerine Ödenen veya Sağlanan Para, Ayın ve Menfaatler Sporculara Transfer Ücreti veya Sair Adlarla Yapılan Ödemeler ve Sağlanan Menfaatler Ücret Sayılan Diğer Ödemeler Yeme ve Yatma Giderleri Karşılığında Verilen Gündeliklerin Durumu Gemi Adamlarının Durumu Kıdem (İşten Çıkma) Tazminatlarının Durumu İhbar ve İşe Başlatmama Tazminatlarının Durumu Tahsil ve Tatbikat Gider Karşılıklarının Durumu Yakacak Yardımlarının Durumu Devlet Memurları Kanunu Kapsamı Dışında Kalan Öğretmen ve İdarecilere Ödenen Tazminatların Durumu Vakıf Üniversitelerinde Görevli Öğretim Elemanlarına Ödenen "Üniversite Ödeneği" ile "Eğitim Öğretim Ödeneği"nin Durumu İSTİSNA VE MUAFİYETLER ÜCRETİN TESPİT ŞEKLİ Gerçek Usule Göre Saptanan Ücretler Hangi Ücretler Gerçek Usule Tabidir? Ücretin Gayrisafi Tutarı Nasıl Hesaplanır? Para ile Ödenen Ücretler Ayın Olarak Verilen Ücretler Konut Sağlanması ve Diğer Yararlar Sağlanması Yoluyla Ödenen Ücretler Ücretin Safi Miktarının Tespiti Yapılacak İndirimler Asgari Geçim İndirimi Sakatlık İndirimi İndirilemeyecek Vergiler Diğer Ücretler ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Gerçek Ücretlerin Vergilendirilmesi Tevkif (Kesinti) Esası Yolu ile Vergilendirme Ücret Bordroları Verginin Hesaplanması İşverenin Sorumluluğu ve Hizmet Erbabının Ödevi Kamu İdare ve Müesseselerinin Durumu Diğer Ücretlerin Vergilendirilmesi Verginin Matrahı Vergi Karnesi Hizmet Erbabının Ödevleri Verginin Tarh Ettirilmesi Verginin Ödenmesi Verginin Ödenme Zamanı XI

6 Diğer Ücret Vergisinin Mahsubu İşverenlerin Sorumluluğu ÜCRETLERİN YILLIK BEYANNAME İLE BİLDİRİLMESİ Yabancı Bir Ülkedeki İşveren Tarafından Doğrudan Doğruya Ödenen Ücretler (İstisna Kapsamında Olanlar Hariç GVK Md.23/14) Yabancı Elçilik ve Konsolosluklarda Çalışan ve İstisnadan Faydalanmayan Memur ve Hizmetlilere Ödenen Ücretler Maliye Bakanlığı'nca Yıllık Beyanname ile Bildirilmesinde Zorunluluk Görülen Ödemeler Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretler Yıllık Beyan Esasında Beyannamenin Verilme Zamanı ve Yeri Hesaplanan Verginin Ödenme Zamanı ve Yeri YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ AMACIYLA ÜCRETLERDE VERGİ TERKİNİ Teşvik Kapsamındaki İl ve İlçeler Uygulamadan Yararlanacak Mükellefler Tarihinden Sonra İşe Başlayan Mükellefler Teşvikten Yararlanamayacak İşlemler Fiilen Çalışma Zorunluluğu Uygulamanın Başlama ve Sona Erme Tarihleri Sağlanan Teşvik Tutarının Belirlenmesi Teşvikin Uygulanması Diğer Hususlar Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Düzenlenen Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulaması Kapsamı Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulaması Uygulama Esasları Uygulamanın Başlangıcı Teşvik Uygulaması Dışında Kalan Ödemeler ve Teşviki Sona Erdiren Haller Teşvik Uygulaması Dışında Kalan Ödemeler Teşvik Uygulamasının Sona Erdiği Haller Diğer Hususlar ÜCRET GELİRLERİNİN BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER BEŞİNCİ BÖLÜM SERBEST MESLEK KAZANÇLARI 1. SERBEST MESLEK FAALİYETİ Faaliyetin Sermayeden Ziyade Şahsi Çalışmaya, Bilimsel veya Mesleki Bilgiye veya İhtisasa Dayanması (Serbest Meslek Kazancı-Ticari Kazanç Ayırımı) Faaliyetin, Bir İşverene Tabi Olmaksızın, Kişisel Sorumluluk Altında, Kendi Nam ve Hesabına Yapılması (Serbest Meslek Kazancı-Ücret Ayırımı) Devamlılık Unsuru (Serbest Meslek Kazancı-Arızi Kazanç Ayırımı) SERBEST MESLEK ERBABI KANUNEN SERBEST MESLEK ERBABI SAYILAN KİŞİLER Gümrük Komisyoncuları, Borsa Ajan ve Acenteleri, Noterler, Noterlik Görevini İfa ile Mükellef Olanlar Serbest Meslek Kazancından Pay Alanların Durumu Kollektif, Adi Komandit ve Adi Şirketler Tarafından Yapılan Serbest Meslek Faaliyeti Sonucunda Doğan Kazanç Dava Vekilleri, Müşavirler, Kurumlar ve Tüccarlarla Serbest Meslek Erbabının Ticari ve Mesleki İşlerini Takip Edenler ve Konser Veren Müzik Sanatçıları XII

7 3.5. Ebe, Sünnetçi, Sağlık Memuru, Arzuhalci, Rehber Gibi Mesleki Faaliyette Bulunanlar Tahkim İşleri Dolayısıyla Hakemlerin Aldıkları Ücretler SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİ Serbest Meslek Kazançlarında İstisna Telif Hakkı ve İhtira Beratı Kazanç İstisnası İstisnanın Kapsamı İstisnadan Yararlanamayacak Olanlar İstisna Uygulaması İçin Başvurulacak Birim Sergi ve Panayır İstisnası Teşvik Ödülü İstisnası Serbest Meslek Kazancında Hasılat Hasılatın Tahsiline İlişkin Esaslar Tahsil Sayılan Haller Asgari Ücret Tutarı Belirlenmiş Hasılat Tutarlarının Fiilen Tahsil Edilmemesi veya Düşük Tahsil Edilmesi Tahsil Çeşitleri Nakden Tahsilat Aynen Tahsilat Menfaat Sağlanması Şeklinde Tahsilat Geçmiş ve Gelecek Yıllara Ait Tahsilat Bono İle Tahsilat Ve Ödeme Mesleki Kazancın Saptanmasında İndirilecek Giderler Mesleki Kazancın Elde Edilmesi ve İdamesi ile İlgili Genel Giderler İşyerinin Kira ile Tutulması Durumu İkametgahın veya İşyerinin Serbest Meslek Erbabının Mülkü Olması Durumu Diğer Durumlar Hizmetli ve İşçilerin Giderleri Mesleki Faaliyetle İlgili Seyahat ve İkamet Giderleri Mesleki Faaliyette Kullanılan Tesisat, Demirbaş Eşya ve Taşıtlar İçin Vergi Usul Kanunu'na Göre Ayrılan Amortismanlar Kiralanan ya da Envantere Dahil Taşıtların Giderleri Alınan Mesleki Yayınlar İçin Ödenen Bedeller Mesleki Faaliyetin İfası İçin Ödenen Mal ve Hizmet Alım Bedelleri Emekli Sandıklarına Ödenen Giriş ve Emeklilik Aidatları ile Mesleki... Teşekküllere Ödenen Aidatlar Ödenen Meslek, İlan ve Reklam Vergileri ile İşyerleriyle İlgili Ayni Vergi, Resim ve Harçlar Kanun, İlam ve Mukavelenameye Göre Ödenen Tazminatlar Mesleki Kazancın Tespitinde İndirilemeyecek Giderler Biletle Girilen Yerlerde Faaliyet Gösteren Dar Mükellefiyete Tabi Serbest Meslek Erbabında Kazanç Tespiti SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA VERGİ TEVKİFATI SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ BEYANI VE BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER Tam Mükellefiyette Dar Mükellefiyette Beyanname Üzerinden Yapılacak İndirimler ZARAR MAHSUBU SERBEST MESLEK ERBABININ TUTACAĞI DEFTER SERBEST MESLEK ERBABININ KULLANACAĞI BELGELER SERBEST MESLEK KAZANÇLARINA İLİŞKİN VERGİNİN ÖDENMESİ SERBEST MESLEK KAZANCININ HESAPLANMASI İLE İLGİLİ ÖRNEK XIII

8 ALTINCI BÖLÜM GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI 1. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDEN MÜKELLEFLER GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINA KONU MAL VE HAKLAR Arazi, Bina, Maden Suları, Menba (Kaynak) Suları, Madenler, Taş Ocakları, Kum ve Çakıl... Üretim Yerleri, Tuğla ve Kiremit Harmanları, Tuzlalar ve Bunların Mütemmim Cüz'leri ve Teferruatı Voli Mahalleri ve Dalyanlar Gayrimenkullerin Ayrı Olarak Kiraya Verilen Mütemmim Cüz'leri ve Teferruatı ile Bilumum Tesisatı, Demirbaş Eşyası ve Döşemeleri Gayrimenkul Olarak Tescil Edilen Haklar Haklar, Ruhsatlar, Markalar vb Telif Hakları Gemi ve Gemi Payları ile Bilumum Motorlu Yükleme ve Boşaltma Araçları Motorlu Nakil ve Cer Vasıtaları ile Her Türlü Motorlu Araç, Makine ve Tesisat ile Bunların Eklentileri Kiraya Verilen Mal Ve Hakların İktisadi İşletmeye Dahil Olması Vakfın Gelirinden Hizmet Karşılığı Olmayarak Alınan Hisseler ile Arazi Sahiplerince Tarımsal Faaliyete Bilfiil İştirak Etmeksizin Sadece Üründen Alınan Paylar GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA VERGİLENDİRİLECEK KAZANCIN TESPİTİ Gayrimenkul Sermaye İradında İstisna Gayrisafi Hasılat Nakden Tahsilat Ayni Olarak Yapılan Tahsilat Tahsilata İlişkin Diğer Hususlar Binaların Dış Yüzeylerine Reklam Almak veya Apartmana Ait Diğer Ortak Alanların Kiralanması Suretiyle Elde Edilen Hasılat Kiracı Tarafından Kira Süresinin Sonunda Bedelsiz Olarak veya Düşük Bedelle Mal Sahibine Devredilen Kıymetler Tahsil Sayılan Haller İşyeri Ve Konut Kiralama İşlemlerine İlişkin Yapılacak Tahsilat Ve Ödemelerin Banka Veya Posta İdarelerince Düzenlenen Belgelerle Tevsiki Emsal Kira Bedeli Esası Emsal Kira Bedeli Uygulama Esasları Emsal Kira Bedeli Uygulanmayacak Durumlar Gayrimenkul Sermaye İradının Tespitinde İndirilecek Giderler Giderlerin Gerçek Usulde Tespit Edilmesi Kiraya Verenler Tarafından Ödenen Aydınlatma, Isıtma, Su ve Asansör Giderleri Kiraya Verilen Malların İdaresi İçin Yapılan ve Gayrimenkulün Önemi ile Orantılı Olan İdare Giderleri Kiraya Verilen Mal ve Haklara Ait Sigorta Giderleri Kiraya Verilen Mal ve Haklar Dolayısıyla Yapılan ve Bunlara Harcanan Borçların Faizleri ve Gayrimenkullerin İktisap Bedelinin % 5'i Vergi, Resim, Harç ve Şerefiyelerle, Belediyelere Ödenen Harcamalara İştirak Payları Kiraya Verilen Mal ve Haklar için Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Ayrılan Amortismanlar Mal Sahibi Tarafından Yapılan Onarım Giderleri Bakım ve İdame Giderleri Kira ile Tuttukları Mal ve Hakları Kiraya Verenlerin Ödedikleri Kiralar ve Diğer Giderler Sahibi Bulundukları Konutları Kiraya Verenlerin Kira ile Oturdukları Konutların Kira Bedeli XIV

9 Zarar, Ziyan ve Tazminatlar Kısmen Kiraya Verilen Mal ve Haklarda Giderlerin Dağıtımı Giderlerin Götürü Gider Usulünde Tespit Edilmesi Götürü Gider Usulünün Seçimi Gider Usulünün Seçiminde Bütünlük Geçmiş Dönemlerle İlgili Olarak Tahsil Edilen Hasılatlarda Gider Uygulaması İstisnadan Yararlanılması Durumunda Gider Uygulaması Gerçek Gider Usulünde İstisnadan Yararlanılması Durumunda İndirilebilecek Giderin Tespiti Götürü Gider Usulünde İstisnadan Yararlanılması Durumunda İndirilebilecek Giderin Tespiti Gayrisafi Hasılattan İndirilemeyecek Giderler Para Cezaları ve Vergi Cezaları Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na Bağlı (I) ve (IV) Sayılı Tarifelerde Yer Alan Taşıtlar İçin Ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi Çevre Temizlik Vergisi Kiralanmayan Mal ve Haklarla İlgili Giderler GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA VERGİ TEVKİFATI GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA DEFTER, KAYIT VE BELGELERİN SAKLANMASI GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA ZARAR GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARININ BEYANI Tam Mükellefiyette Beyan Beyanname Verilmeyecek Gayrimenkul Sermaye İratları Beyan Edilecek Gayrimenkul Sermaye İratları Dar Mükellefiyette (Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşları Dahil) Beyan Beyannamede Yapılacak İndirimler GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINA İLİŞKİN VERGİNİN ÖDENMESİ GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARININ BEYANI İLE İLGİLİ ÖRNEKLER YEDİNCİ BÖLÜM MENKUL SERMAYE İRATLARI 1. GENEL TANIM VE MENKUL SERMAYE İRATLARININ NİTELİĞİ KAYNAĞINA BAKILMAKSIZIN MENKUL SERMAYE İRADI SAYILAN GELİRLER Her Nevi Hisse Senetlerinin Kâr Payları Yatırım Fonları Katılma Belgelerine Ödenen Kâr Paylarının Vergilendirilmesi ( Tarihinden Önce İktisap Edilenler) Yatırım Fonları Katılma Belgelerine Ödenen Kâr Paylarının Vergilendirilmesi ( Tarihinden Sonra İktisap Edilenler) Konut Finansmanı Fonlarını Temsilen İhraç Edilen İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlere Ve Varlık Finansmanı Fonlarını Temsilen İhraç Edilen Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere Ait Gelirlerinin Vergilendirilmesi İştirak Hisselerinden Doğan Kazançlar Kurumların İdare Meclisi Başkan ve Üyelerine Verilen Kâr Payları Kurumlar Vergisi Kanunu Uyarınca Yıllık veya Özel Beyanname Veren Dar Mükellef Kurumların İndirim ve İstisnalar Düşülmeden Önceki Kurum Kazancından Hesaplanan Kurumlar Vergisi Düşüldükten Sonraki Karı Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresi'nce Çıkarılan Menkul Kıymetlerden Sağlanan Gelirler Tahvil Faizlerinin Vergilendirilmesi XV

10 Özel Kesim Tahvil Faizlerinin Vergilendirilmesi ( Tarihinden Önce İhraç Edilenler) Özel Kesim Tahvil Faizlerinin Vergilendirilmesi ( Tarihinden Sonra İhraç Edilenler) Devlet Tahvil Faizlerinin Vergilendirilmesi ( Tarihinden Önce İhraç Edilenler) Devlet Tahvili ve Hazine Faizlerinin Vergilendirilmesi ( Tarihinden Sonra İhraç Edilenler) Eurobond Faizlerinin Vergilendirilmesi Her Nevi Alacak Faizleri Mevduat Faizleri Yurt Dışındaki Bankalardan Elde Edilen Mevduat Faizleri Kıyı Bankacılığı (Off Shore) Kapsamında Elde Edilen Mevduat Faizleri Hisse Senetleri ve Tahvillerin Vadesi Gelmemiş Kuponlarının Satışından Elde Edilen Bedeller İştirak Hisselerinin Kâr Payının Devir ve Temliki Senetlerin İskonto Bedelleri Faizsiz Olarak Kredi Verenlere Ödenen Kâr Payları ile Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Karşılığı Ödenen Kâr Payları ve Özel Finans Kurumlarınca Kâr ve Zarara Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kâr Payları Repo ve Ters Repo İşlemleri Sonucu Elde Edilen Menfaatler Varlık Teminatlı Menkul Kıymet Gelirleri İpotek Teminatlı Menkul Kıymet Gelirleri Tüzel Kişiliği Haiz Emekli Sandıkları, Yardım Sandıkları ile Emeklilik ve Sigorta Şirketleri Tarafından Katılımcılara Yapılan Ödemeler KÂR PAYLARININ BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Kurumlardan Elde Edilen Kâr Paylarında İstisna GVK'nın Geçici 62'nci Maddesi Düzenlemesi Kurumların ve Daha Önceki Tarihlerde Sona Eren Hesap Dönemlerinde Elde Ettikleri Kazançların Dağıtımı Sonucu Elde Edilen Kâr Payları Kurumların ile Tarihleri Arasında Sona Eren Hesap Dönemlerinde Elde Ettikleri Kurumlar Vergisinden İstisna Edilmiş Kazançlarının Dağıtımı Sonucu Elde Edilen Kâr Payları Kurumların GVK'nın Geçici 61'inci Maddesi Kapsamında Yatırım İndirimi Doğrudan veya İştirakleri Aracılığıyla GVK'nın Geçici 62'nci Maddesinin 1 Numaralı Fıkrasında Belirtilen Nitelikte Kâr Payı Elde Eden Kurumların Söz Konusu Kâr Paylarını Dağıtmaları Sonucu Gerçek Kişilerce Elde Edilen Kâr Payları Kâr Paylarının Beyanı Konusunda Getirilmiş Olan Genel Sistem Dar Mükellef Kurumlardan Elde Edilen Kâr Payları Gerçek Kişilerce Kontrol Edilen Yabancı Kurum/İştirak Kazancı Yabancı Kurum/İştirak Kontrol Oranının Tespiti Kontrol Edilen Yabancı İştirak Kazancının Gelir Vergisine Tabi Tutulma Şartları Kontrol Edilen Yabancı İştirak Kazancının Vergilendirilmesi MENKUL SERMAYE İRADI SAYILMAYAN HALLER MENKUL SERMAYE İRATLARIYLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR Elde Etme Yabancı Para Cinsinden Elde Edilen Faiz ve Temettüler Safi İradın Saptanması İSTİSNALAR VE BEYANNAME VERİLMEYECEK HALLER İndirim Oranı Uygulaması Sayılı Kanunla Geçerliliği Tarihinde Kalkan Geçici 55'inci Madde'nin Uygulaması Tüzel Kişiliği Haiz Emekli Sandıkları, Yardım Sandıkları ile Emeklilik ve Sigorta Şirketleri Tarafından Sağlanan Menkul Sermaye İratları XVI

11 Tarihinden Önce İhraç Edilen Devlet Tahvili Faiz Gelirleri Eurobondlardan Elde Edilen Faiz Gelirlerinin Vergilendirilmesi Toplamı TL'yi Aşmayan, Tevkifata ve İstisna Uygulamasına Konu Olmayan Menkul Sermaye İratları MENKUL SERMAYE İRATLARINDAN KESİLEN VERGİLERİN MAHSUBU MENKUL SERMAYE İRATLARININ BEYANI VE YILLIK BEYANNAMEDE TOPLANMASI Tam Mükellefiyette Dar Mükellefiyette Menkul Sermaye İratlarının Beyanına İlişkin Örnekler SEKİZİNCİ BÖLÜM DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR 1. DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI Menkul Kıymetlerin ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar Hisse Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar Diğer Menkul Kıymetlerin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar GVK'nın 70/ 5'inci Maddesinde Sayılan Hakların Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar (GVK Mükerrer Mad. 80/2) Telif Haklarının ve İhtira Beratlarının Müellifleri, Mucitleri ve Bunların Kanuni Mirasçıları Dışında Kalan Kimseler Tarafından Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar (GVK Mükerrer md. 80/ 3) Ortaklık Haklarının veya Hisselerinin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar (GVK Mükerrer md. 80/4) Faaliyeti Durdurulan Bir İşletmenin Kısmen veya Tamamen Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar (GVK Mükerrer md. 80/5) Ticari Kazanç Sayılan Haller GVK'nın 70'inci Maddesinin 1, 2, 4 ve 7 Numaralı Bentlerinde Yazılı Mal ve Hakların Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar (GVK Mükerrer md. 80/6) Elden Çıkarılması Bent Kapsamına Giren Mal ve Haklar GVK'nın Mükerrer 80/6'ıncı Maddesinde Belirtilen Mal ve Hakların İktisap Şekli Mal ve Hakların Elden Çıkarılma Süresi Gayrimenkullerde İktisap Tarihinin Belirlenmesi Cins Tashihi Yapılan Gayrimenkuller ile Kat Karşılığı Olarak Müteahhit veya Konut Yapı Kooperatiflerinden Alınan Gayrimenkullerin Satılması Halinde İktisap Tarihinin Belirlenmesi Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Durumu Değer Artışı Kazancının Tespiti Hisse Senedi ve Diğer Menkul Kıymetlerde Kazancın Tespiti Hisse Senedi ve Diğer Menkul Kıymetlerin İktisap Bedeli Birden Fazla Alım Satım Olması Halinde Kazancın Tespiti Rüçhan Haklarının Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar Zarar Mahsubu Yabancı Kaynak Kullanılarak İktisap Edilen Hisse Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar Değer Artışı Kazançlarını Enflasyondan Arındırma Yöntemleri Endeksleme Uygulaması Kur Farkından Arındırma Uygulaması Değer Artışı Kazançlarında İstisna Vergilendirilmeyecek Değer Artışı Kazançları XVII

12 Ferdi İşletme Sahibinin Ölümü Halinde Kanuni Mirasçılarca İşletmenin Devralınması ve Faaliyetine Devam Etmesi Bilanço Esasına Göre Kazancını Tespit Eden Ferdi Bir İşletmenin Sermaye Şirketine Devrolunması Kollektif ve Adi Komandit Şirketlerin Sermaye Şirketine Dönüşmesi Değer Artış Kazançlarının Beyanı İle İlgili Örnekler ARIZİ KAZANÇLAR Arızi Olarak Ticari Muamelelerin İcrasından veya Bu Nitelikte Muamelelere Tavassuttan Elde Edilen Kazançlar Ticari veya Zirai Bir İşletmenin Faaliyetiyle Serbest Meslek Faaliyetinin Durdurulması veya Terk Edilmesi, Henüz Başlanmamış Olan Böyle Bir Faaliyete Hiç Girişilmemesi, İhale, Artırma ve Eksiltmelere İştirak Edilmemesi Karşılığında Elde Edilen Hasılat (GVK md. 82/2) Gayrimenkullerin Tahliyesi veya Kiracılık Hakkının Devri Karşılığında Alınan Tazminatlar ile Peştemallıklar (GVK Mad. 82/3) Arızi Olarak Yapılan Serbest Meslek Faaliyetleri Dolayısıyla Tahsil Edilen Hasılat (GVK md. 82/4) Gerçek Usulde Vergiye Tabi Mükelleflerin Terkettikleri İşleriyle İlgili Olarak Sonradan Elde Ettikleri Kazançlar (GVK md. 82/5) Dar Mükellefiyete Tabi Olanların Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasında Arızi Olarak Yaptıkları Ulaştırma İşlerinden Elde Ettikleri Kazançlar (GVK Mad. 82/6) Arızi Kazançlarda İstisna DİĞER KAZANÇ VE İRATLARIN BEYANI Tam Mükellefiyette Diğer Kazanç ve İratların Beyanı Beyanname Verilmeyecek Haller Yıllık Beyanname ile Beyan Edilecek Diğer Kazanç ve İratlar Dar Mükellefiyette DOKUZUNCU BÖLÜM GELİR UNSURLARININ TOPLANMASI VE YILLIK BEYANNAME İLE BEYANI 1. GELİRİN TOPLANMASI Yurt İçinde ve Yurt Dışında Elde Edilen Gelir Unsurlarının Toplanması Yurt İçinde Elde Edilen Gelir Unsurları Yurt Dışında Elde Edilen Gelir Unsurları Gelirin Toplanmayacağı Haller Tam Mükellefiyette Dar Mükellefiyette ZARAR MAHSUBU Mahsup Edilebilecek Zararlar Mahsup Edilemeyecek Zararlar Diğer Kazanç ve İratlardan Doğan Zararların Mahsubu Sermayede Meydana Gelen Eksilmelerden Kaynaklanan Zararların Mahsubu Gayrimenkul ve Menkul Sermaye İratlarında Zararların Mahsubu Faaliyeti Sonra Eren Ticari veya Zirai İşletmelerde Zarar Mahsubu Kollektif ve Komandit Şirketlerin Tasfiye Döneminde Doğan Zararların Mahsubu Komanditer Ortakta Zarar Mahsubu Zarar Mahsubunda Sıra Yurt Dışı Faaliyetlerden Doğan Zararların Mahsubu Zarar Devri Halinde, Zararlı Yılla İlgili Defter ve Belgelerin Muhafaza ve İbraz Zamanaşımı Sayılı Kanuna Göre Matrah Artırımında Bulunan Mükelleflerin Zarar Mahsubu Uygulaması XVIII

13 3. GELİRDEN YAPILACAK İNDİRİMLER Sigorta Primleri ve Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları Şahıs Sigorta Primlerindeki İndirim Esasları Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları Bireysel Emeklilik Katkı Payı ile Şahıs Sigorta Primini Beraber Ödeyenlerde İndirim Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Kapsamında Ödenen Primler Eğitim ve Sağlık Harcamaları İndirimi Sakatlık İndirimi Hizmet Erbabı Açısından Sakatlık İndirimi Uygulama Esasları Basit Usulde Vergilendirilen Özürlü Mükellefler, Özürlü Serbest Meslek Erbabı ile Bakmakla Yükümlü Olduğu Özürlü Kişi Bulunan Serbest Meslek Erbabında Uygulama Bağış ve Yardım İndirimi Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdareleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köyler, Kamu Yararına Çalışan Dernekler ve Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflara Yapılan Bağış ve Yardımlar Bağış ve Yardımın Yapılacağı Kişiler Bağış ve Yardım Makbuz Karşılığında Yapılmalıdır Bağış ve Yardım İndiriminde Tutar Sınırlaması Eğitim ve Sağlık Tesisleri İnşası Dolayısıyla Yapılan Harcamalar İle Mevcut Tesislerin Faaliyetlerini Devam Ettirebilmeleri İçin Yapılan Bağış ve Yardımlar Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Yapılan Gıda, Temizlik, Giyecek ve Yakacak Maddeleri Bağışı Bağışın Yapılacağı Dernek veya Vakıflar Bağışa Konu Olacak Mallar ve Bağışın Niteliği Bağışı Yapanlar ve Alanlarca Düzenlenecek Belge Kayıt Düzeni ve Beyannamelerde Gösterim Sanat ve Kültür Faaliyetlerine İlişkin Bağış ve Yardımlar Sponsorluk Harcamaları İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'na Yapılan Bağış ve Yardımlar Bakanlar Kurulu'nca Yardım Kararı Alınan Doğal Afetler Dolayısıyla Yapılan Bağışlar Kızılay Derneği ne Makbuz Karşılığı Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar Bağış ve Yardımın Nakden Yapılmaması Halinde İndirilecek Tutarın Tespiti Zararlı Hallerde Bağış ve Yardım İndirimi Bağış ve Yardımın İndirilebileceği Gelir Unsurları Ortaklıklarda Bağış ve Yardım İndirimi Özel Kanunlarda Yer Alan Bağış ve Yardım İndirimine İlişkin Düzenlemeler Afetlerden Zarar Görenlere Yapılacak Bağış ve Yardımlar Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Uyarınca Yapılan Bağış ve Yardımlar Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Uyarınca Yapılan Bağış ve Yardımlar Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'na Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu'na Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar Sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu'na Göre Yapılan Bağışlar Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Bağışlar Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu Uyarınca Yapılan Bağışlar Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu'na Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar XIX

14 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu na Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar Gazete, Dergi veya Diğer Kuruluşlarca Düzenlenen Kampanyalara Yapılan Bağış ve Yardımlar Araştırma Geliştirme Harcamaları İndirimi MATRAHTAN VE GELİR UNSURLARINDAN İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER VERGİLENDİRME DÖNEMİ Mükellefiyetin Takvim Yılının Bir Bölümünü Kapsaması Özel Hesap Dönemi VERGİNİN HESAPLANMASI GELİR VERGİSİ TARİFESİ BEYANNAMENİN VERİLMESİ Normal Süre Özel Haller Zor Durum-Mücbir Sebep YILLIK BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ VERGİ DAİRESİ Tam Mükellefiyette Dar Mükellefiyette Beyannamelerin Elektronik Ortamda Hazırlanması ve Gönderilmesi TARH MUAMELESİ Tarh Yeri Tarhiyatın Muhatabı Vergilendirme Dönemi Tarh Zamanı VERGİNİN ÖDENMESİ Yıllık Beyana Tabi Gelirler Üzerinden Tahakkuk Eden Vergilerde Ödeme Zirai Kazançlarda Özel Ödeme Zamanı ÖDEME ŞEKİLLERİ Vergi Dairesine Ödeme Diğer Ödeme Şekilleri GELİR VERGİSİNDEN YAPILACAK MAHSUPLAR Yurt İçinde Ödenen Vergilerin Mahsubu Kesinti Yoluyla Ödenmiş Olan Vergilerin Mahsubu Kollektif ve Komandit Şirketlerde Kesilen Vergilerin Mahsubu Geçici Verginin Mahsubu Diğer Ücret Üzerinden Kesilen Verginin Mahsubu Yabancı Memleketlerde Ödenen Vergilerin Mahsubu GELİR VERGiSİNDE NAKDEN VEYA MAHSUBEN İADE Genel Esaslar Kesinti Yoluyla Ödenmiş Vergilerin Diğer Vergi Borçlarına Mahsuben veya Nakden İadesi Mahsup Yoluyla İade Nakden İade Yıllık Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiden Mahsup Edilecek Geçici Vergi Tutarı ile Mahsuplar Sonunda Kalan Geçici Vergi Tutarının İadesi Mahsuben İadelerde Mahsup İşleminin Yapılacağı Tarih İade ile İlgili Diğer Hususlar İade Talebinin Gerçeğe Aykırı Belgelere Dayanması Tevkif Yoluyla Kesilen Verginin Vergi Sorumlusunca Tahakkuk Ettirilmemesi veya Ödenmemesi Adına Vergi Kesintisi Yapılan ile Gelir Sahibinin Farklı Gerçek veya Tüzel Kişi Olması Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu YILLIK BEYANNAMENİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN ÖRNEKLER XX

15 ONUNCU BÖLÜM GELİR UNSURLARININ TOPLANMASI VE BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER GELİR UNSURLARININ TOPLANMASI VE BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER ONBİRİNCİ BÖLÜM MUHTASAR BEYANNAME 1. VERGİ KESİNTİSİNİN NİTELİĞİ Genel Olarak VERGİ KESİNTİSİNDE UYULMASI GEREKEN ilkeler Vergi Kesintisi Yapmak Zorunda Olanlar Vergi Tevkifatına Tabi Kazanç ve İratlar İstihkak Sahibinin Gelir veya Kurumlar Vergisi Mükellefi Olup Olmadığına Bakılarak Yapılacak Vergi Tevkifatları Sadece Gelir Vergisi Mükelleflerinden Yapılacak Vergi Tevkifatı Vergi Kesintisi Oranları Genel Oran Bakanlar Kurulu'nun Oran Belirleme Yetkisi KAZANÇ VE İRATLARDA VERGİ KESİNTİSİ Kazançlarda Vergi Kesintisi Serbest Meslek Kazançlarında Vergi Kesintisi Ticari Kazançlarda Vergi Kesintisi Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşlerinde Vergi Kesintisi Milli Piyango ve Benzeri Nitelikteki Bilet Bedellerinde Vergi Kesintisi Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a Göre Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mallarını İş Akdi ile Bağlı Olmaksızın Satanlara Yapılan Ödemeler PTT Acentelerine Yapılan Ödemelerde Vergi Kesintisi Esnaf Muaflığından Yararlananlara Yapılan Ödemelerde Vergi Kesintisi Zirai Kazançlarda Vergi Kesintisi Ücretlerde Vergi Kesintisi Gayrimenkul Sermaye İratlarında Vergi Kesintisi Menkul Sermaye İratlarında Vergi Kesintisi Faiz Ödemelerinde Vergi Kesintisi Menkul Kıymetler Dolayısıyla Yapılan Faiz Ödemelerinde Vergi Kesintisi Mevduat Faizlerinde Vergi Kesintisi Mevduat Faizi Niteliğindeki Kâr Paylarında Vergi Kesintisi GVK'nın 94/6-a Maddesi Uyarınca Yapılacak Tevkifat Kâr Paylarında Vergi Kesintisi Repo Gelirlerinde Vergi Kesintisi Tüzel Kişiliği Haiz Emekli Sandıkları, Yardım Sandıkları ile Emeklilik ve Sigorta Şirketleri... Tarafından Katılımcılara Yapılan Ödemelerde Vergi Kesintisi Vergi Cennetlerine Nakden ve Hesaben Yapılan ve Tahakkuk Ettirilen Ödemeler Üzerinden Yapılacak Tevkifat VERGİ KESENLERİN SORUMLULUĞU VE KESİNTİNİN BEYANI Vergi Kesenlerin Sorumluluğu Vergi Kesintisinin Beyanı ve Ödenmesi MUHTASAR BEYANNAMENİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN ÖRNEK XXI

16 ONİKİNCİ BÖLÜM GVK NIN GEÇİCİ 67 NCİ MADDESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI 1. GVK'nın Geçici 67'nci Madde Düzenlemesi Verginin Konusu Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Aracı Tanımı Menkul Kıymet veya Diğer Sermaye Piyasası Aracının Tarihi İtibariyle İhraç Edilmiş veya İktisap Edilmiş Olması Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Aracı Üzerinden Elde Edilen Gelirin Banka veya Aracı Kurum Vasıtasıyla Elde Edilmesi GVK'nın 75/5'inci Maddesi Kapsamındaki Gelirin Banka veya Aracı Kurum Vasıtası Olmaksızın Elde Edilmesi Menkul Kıymet Kuponlarının Vadesinden Önce Elden Çıkarılması Teminattaki Menkul Kıymetlerin Nakde Çevrilmesi Hali Mevduat Faizi, Kâr Payı ve Repo Kazançları Bankaların Diğer Bankalardaki Mevduatlarının Durumu Aracı Kurumların Borsa Para Piyasasındaki Mevduatlarının Durumu Bankaların Geçici 67. Madde Kapsamına Girmeyen Gelirleri İstisnalar ve Verginin Konusuna Girmeyen Gelirler Vergiyi Doğuran Olay Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları ile Gerçekleştirilen Hangi İşlemler Vergiyi Doğuran Olayı Oluşturmaktadır Alım Satım İşlemlerinde Tevkifat, İşlem Tarihinde Değil Takas Tarihi İtibariyle Yapılacaktır Başka Kişi ve Kuruma Yapılan Virman İşlemleri Elden Çıkarma Addedilerek Vergiyi Doğuran Olay Olarak Kabul Edilmiştir GDR, ADR ve DR Şeklinde Depo Sertifikası Olarak Çıkarılan Kıymetlerde Tevkifata İlişkin Vergiyi Doğuran Olay Mevduat, Kâr Payı ve Repo Kazançlarında Vergiyi Doğuran Olay Verginin Mükellefi Borsa ve Emeklilik Yatırım Fonu Hariç Tüm Mükellefler Sermaye Piyasası Kanununa Göre Kurulmayan Yatırım Fonlarının Namına Portföy Yatırımı Gerçekleştirdiği Müşterileri Verginin Sorumlusu Banka, Aracı Kurumlar ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Banka ve Aracı Kurumlar Tarafından Alınan Ancak Öncesinde Tevkifat Yapılmayan Menkul Kıymetlerde Tevkifat Saklamacı Kuruluşlar Takasbank'ın Tahsiline Aracılık Edilen Gelirlerdeki Sorumluluğu GVK'nın 75/5'inci Maddesi Kapsamında Banka ve Aracı Kurum Vasıtası Olmaksızın Yapılan Ödemelerde Ödemeyi Yapanların Sorumluluğu Banka, Aracı Kurum, Saklamacı Kurumlar ve Diğer Sorumluluk Yüklenen Kurumlar Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Diğer Mükellefiyetler Maliye Bakanlığı'na Yapılacak Bildirimler Menkul Kıymet veya Diğer Sermaye Piyasası Aracının Başka Kişi veya Kurum Hesabına Nakledilmesi Menkul Kıymet veya Diğer Sermaye Piyasası Aracının Sahibi Tarafından Fiziken Teslim Alınması Menkul Kıymet veya Diğer Sermaye Piyasası Aracının Sahibi Tarafından Fiziken Teslim Edilmesi Bildirim İşlemlerinin Nasıl Yapılacağı Banka ve Aracı Kurumların Birbirlerine Yapacağı Bildirimler XXII

17 1.6. Banka ve Aracı Kurumların Sorumluluğunun Sınırı Matrahın Tespiti Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları Üzerinden Elde Edilen Gelirlerde Matrah Alım Satım İşlemlerinde Matrah Menkul Kıymet veya Diğer Sermaye Piyasası Aracının İtfası Halinde Matrah Dönemsel Getirilerde Matrah Ödünç İşlemlerinde Matrah Müşterek Hesap ve Aynı Mükellefin Birden Fazla Hesabı Olması Halinde Matrah Birden Fazla Banka veya Aracı Kurumla Çalışılması Mevduat Faizi, Kâr Payı ve Repo Kazançlarında Matrah Vergilendirme Dönemi Aylık Dönemler (Geçici 67/2 ve 67/4'e Göre Elde Edilen Gelirler) Üçer Aylık Dönemler (Geçici 67/1 ve 67/3 Kapsamında Elde Edilen Gelirler) Tevkifat Oranı Tevkifata Tabi Tutulan Gelirlerin Beyan ve Mahsubu Tevkif Suretiyle Geçici 67'nci Madde Kapsamında Vergilendirilen Gelirler Nedeniyle Gerçek Kişiler ve Dar Mükellef Kurumlar Tarafından Yıllık veya Özel veya Münferit Beyanname Verilmeyecektir. (İhtiyari Yıllık Beyanname Hariç) Gelirin Ticari Kazancın Bir Unsuru Olması Durumunda Gerçek Kişilerde ve Tam Mükellef Kurumlarda Beyan ve Mahsup Geçici 67'nci Maddenin 2 ve 3 No.lu Fıkralarında Elde Edilen Gelirlerin Mahsubunda Sınır Yatırım Fon ve Ortaklıklarına İlişkin Tevkifatlar SPK' ya Göre Kurulan Yatırım Fonları ve Ortaklıklarının Portföy Yatırımlarından Doğan Kazançlarının Geç.67'nci Maddesinin 8 No.lu Fıkrası Kapsamında Vergilendirilmesi Emeklilik Yatırım Fonları Tevkifat Kapsamı Dışında Bırakılmıştır SPK' ya Göre Kurulmuş Yatırım Fonu ve Ortaklıklarının Tarihinden Önce İktisap Etmiş Oldukları Menkul Kıymetlerden Elde Ettikleri Kazançların Vergilendirilmesinde Uygulanacak Hükümler SPK' ya Göre Kurulmayan, Türkiye'de Mukim Olmayan Yatırım Fonlarının/ Ortaklıklarının ve Fon/Ortaklık Müşterilerinin Kazançlarının Vergilendirilmesi Yabancı Yatırım Fonları/Ortaklıkları ile Fonların/Ortaklıkların Müşterileri Arasındaki İlişki İle Yabancı Yatırım Fonlarının ve Ortaklıklarının Alım Satımını Yaptıkları Kıymetlerin Saklama Süreci SPK'ya Göre Kurulmayan Dar Mükellef Yatırım Fon ve Ortaklıkları Geçici 67'nci Madde ile Kurumlar Vergisi Mükellefi Olmaktan Çıkarıldığı İçin Portföy Kazançları Oluşmayacak ve Bu Kazançlar Üzerinden Vergilendirme Yapılmayacaktır SPK' ya Göre Kurulmamış Dar Mükellef Yatırım Fonları ile Ortaklıklarının Portföy Kazançlarının Vergilendirilmesinde Geçiş Döneminin Uygulama Şekli Yürürlükten Kalkan KVK' nın 45, 47 ve 57 Seri No.lu GT'lerindeki Şartları Sağlayan Dar Mükellef Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Durumu Yürürlükten Kalkan KVK'nın 45, 47 ve 57 Seri No.lu GT'lerindeki Şartları Yerine Getirmeyen Dar Mükellef Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Durumu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları DİBS'lerin İMKB'ye Kotasyonu ÇVÖA Hükümlerinden Faydalananların Gerçek Hak Sahibi (Beneficial Owner) Olduklarının Tevsik Yükümlülüğü Dar Mükellefler Türkiye'de Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarına Yatırım Yapabilmek İçin Vergi Kimlik Numarasına Sahip Olmalıdır Dar Mükelleflerin Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarındaki Hükümlerden Yararlanma Koşulları Türev Ürünler İle Diğer Bazı Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi XXIII

18 2. GEÇİCİ 67'NCİ MADDE KAPSAMINDA VERİLECEK İHTİYARİ BEYANNAME Genel Esaslar İhtiyari Yıllık Beyanname Farklı Aracı Kurum veya Banka Vasıtasıyla Kıymet Alım Satımlarındaki Zararın Mahsubunu Gerçekleştirmek İçin Kullanılır İhtiyari Yıllık Beyanname ile Beyan Edilen Gelire Uygulanacak Vergi Oranı Mahsup Edilemeyen Zararın Kalması Halinde Zararın Diğer Gelirlerden İndirilmesi veya Ertesi Yıl Kazançlarından Mahsup Edilmesi Mümkün Değildir Beyannamenin Verilmesi Aynı Tür Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Sınıflandırması İhtiyari Beyanda Bulunacak Mükellefler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi GEÇİCİ 67'NCİ MADDE SONRASINDA MENKUL KIYMET VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TABLO Tam Mükellef Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesine İlişkin Açıklamalar Dar Mükellef Gerçek Kişilerin Elde Ettikleri Gelirler İçin Açıklamalar ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM MÜNFERİT BEYANNAME 1. MÜNFERİT BEYANNAMEYLE BEYAN OLUNACAK KAZANÇ VE İRATLAR Münferit Beyanname Verecek Olanlar Münferit Beyanname ile Bildirilecek Kazanç ve İratlar İle Beyannamenin Verileceği Yerler Gayrimenkulün Bulunduğu Yerin Vergi Dairesine Verilen Beyanname İle Bildirilen Kazançlar Mal ve Hakların Türkiye'de Elden Çıkarıldıkları Yerin Vergi Dairesine Verilen Beyanname İle Bildirilen Kazançlar İşletmenin Bulunduğu Yerin Vergi Dairesine Verilen Beyanname ile Bildirilen Kazançlar Faaliyetin Yapıldığı Yer ya da Yolcu veya Yükün Taşıta Alındığı Yerin Vergi Dairesine Verilen Beyanname ile Bildirilen Kazançlar Ödemenin Türkiye'de Yapıldığı Yerin Vergi Dairesine Verilen Beyanname ile Bildirilen Kazançlar Diğer Haller MÜNFERİT BEYANNAMENİN VERİLMESİ Beyannamenin İçeriği Beyanname Verme Süresi Verginin Ödenmesi MÜNFERİT BEYANNAMENİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN ÖRNEK ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM GEÇİCİ VERGİ 1. GENEL AÇIKLAMA GEÇİCİ VERGİNİN ESASLARI Geçici Vergi Ödemek Zorunda Olanlar Dar Mükelleflerin Geçici Vergi Karşısındaki Durumu Geçici Vergi Ödemeyecek Olanlar Geçici Vergi Dönemleri Hesap Dönemi Takvim Yılı Olanlar Kendilerine Özel Hesap Dönemi Tayin Edilenler İşe Başlama, İşi Bırakma veya Hesap Döneminin Değişmesi Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespiti XXIV

19 Hazır Değerler Menkul Kıymetler Alacaklar Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması Değersiz Alacaklar Reeskont Uygulaması Stoklar Borçlar Aktif ve Pasif Geçici Hesap Kıymetleri Amortisman Uygulaması Geçici Vergi Uygulamasında Özellik Gösteren Durumlar İndirim ve İstisnaların Dikkate Alınması Geçmiş Yıl Zararları Yatırım İndirimi Uygulaması Bağış, Yardım ve Sigorta Primi İndirimi Gayri Maddi Hak Bedeli ve Ciro Primi Gibi Ödemeler Yenileme Fonu Uygulaması Dar Mükellefiyete Tabi Olanların Ulaştırma İşlerinde Matrah Yeni İşe Başlayan Mükellefler İşi Bırakan Mükellefler GEÇİCİ VERGİNİN HESAPLANMASI, BEYANI VE ÖDENMESİ Geçici Verginin Hesaplanması Geçici Verginin Beyanı Geçici Verginin Ödenmesi Geçici Verginin Hesaplanmasıyla İlgili Örnekler GEÇİCİ VERGİNİN MAHSUP VE İADESİ RE'SEN VEYA İKMALEN TARHİYAT VE CEZA UYGULAMASI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUĞU İKİNCİ KİTAP KURUMLAR VERGİSİ BİRİNCİ BÖLÜM KURUMLAR VERGİSİNDE KONU VE MÜKELLEFLER 1. KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ Sermaye Şirketleri Anonim Şirketler Sermayesi Paylara Bölünmüş (Eshamlı) Komandit Şirketler Limited Şirketler Sermaye Piyasası Kurulu nun Düzenleme ve Denetimine Tabi Fonlar Katılım Bankaları Yabancı Şirketlerle İlgili Özel Kanunlar Sayılı Kanuna Tabi Şirketler Yabancı Banka Şubeleri Kooperatifler İktisadi Kamu Kuruluşları Nitelikleri Vergiye Tabi Olma Şartları XXV

20 Bağlılık İşletme Nev'i Devamlılık Sermaye Şirketi ya da Kooperatif Olmama Kurumlar Vergisi Uygulamasında İktisadi Devlet Teşekkülü ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Durumu Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler Nitelikleri Vergiye Tabi Olma Şartları Yabancı Dernek ve Vakıflara Ait İşletmeler İş Ortaklıkları Tanımı Unsurları İşin Bitiminde Ortaya Çıkan Kâr ve Zararların Durumu Döner Sermayeli İşletmeler KURUMLAR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET Tam Mükellefiyet Tanımı Kanuni Merkez İş Merkezi Dar Mükellefiyet Tanımı Dar Mükellefiyette Konu Türkiye'de Elde Edilen Ticari Kazançlar Türkiye'de Elde Edilen Zirai Kazançlar Türkiye'de Elde Edilen Serbest Meslek Kazançları Taşınır ve Taşınmazlar ile Hakların Türkiye'de Kiralanmasından Elde Edilen İratlar Türkiye'de Elde Edilen Menkul Sermaye İratları Türkiye'de Elde Edilen Diğer Kazanç ve İratlar İKİNCİ BÖLÜM KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFLIKLAR VE İSTİSNALAR 1. MUAFLIKLAR Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Muafiyetler Kamu İdare ve Kuruluşları Tarafından Tarım ve Hayvancılığı, Bilimi, Fenni ve Güzel Sanatları Öğretmek, Yaymak, Geliştirmek ve Teşvik Etmek Amacıyla İşletilen Kuruluşlar Okul Atölyeleri Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Uygulama Otelleri İnsan ve Hayvan Sağlığının Korunması Amaçlı Muafiyetler Vakıf Üniversiteleri Bünyesinde Faaliyet Gösteren Sağlık Kurumları Kamu İdare ve Kuruluşları Tarafından Sosyal Amaçlarla İşletilen Kuruluşlar Sergi, Fuar ve Panayır Muaflığı Kreş, Konukevleri ve Askeri Kışlalardaki Kantinlere İlişkin Muafiyetler Kanunla Kurulan Emekli ve Yardım Sandıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumları Yaptıkları İş veya Hizmet Karşılığında Resim ve Harç Alan Kamu Kuruluşları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme Fonu, Toplu Konut İdaresi... Başkanlığı ve 5602 Sayılı Kanun un 3 üncü Maddesinde Tanımlanan İlgili Kurum ve Kuruluşlar Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile Askeri Fabrika ve Atölyeler İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Köyler Tarafından İşletilen İktisadi İşletmeler Köyler veya Köy Birlikleri Tarafından İşletilen İktisadi İşletmeler XXVI

İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI

İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI I TANIMI VE MUHTEVASI... 65 A) EKONOMİK AÇIDAN GELİR... 65 B) VERGİ UYGULAMASI AÇISINDAN GELİR... 66 C) GELİR

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2014 Sayı:306 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü Vergi Başmüfettişi www.vergisorunlari.com.tr 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2013 Sayı:294 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü www.vergisorunlari.com.tr VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ www.vergisorunlari.com.tr Sipariş

Detaylı

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ankara, Şubat 2014 2013 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 18 1. GELİR VERGİSİNDE

Detaylı

GELĐR VERGĐSĐ KANUNU. VERGĐNĐN MEVZUU Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir.

GELĐR VERGĐSĐ KANUNU. VERGĐNĐN MEVZUU Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. GELĐR VERGĐSĐ KANUNU VERGĐNĐN MEVZUU Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.(gvk -1) Buna göre

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 11/03/2013 ALFA GENELGE 2013/18 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 17/03/2014 ALFA GENELGE 2014/15 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Yürürlüğü Girdi Duyuru:2006/14

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Yürürlüğü Girdi Duyuru:2006/14 1 İstanbul, 22.06.2006 13 Haziran 2006 tarihinde TBMM de kabul edilen ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun tüm hükümlerini iptal ederek yeniden düzenleyen 5520 sayılı kanun Cumhurbaşkanı tarafından

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 9881 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 5520 Kabul Tarihi : 13/6/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/6/2006 Sayı : 26205 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 1. KONU: Bu çalışmamızda; tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2014 takvim yılında elde edilen menkul

Detaylı

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI)

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI) ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI) SEKİZİNCİ BÖLÜM DAR MÜKELLEFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Derleyen DAR MÜKELLEFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Vergilendirme yetkisi ülkeler tarafından kullanılırken ikametgah,

Detaylı

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli yatırımcılar, 2014 yılının ilk çeyreğinde de her ülke kendi ekonomisini istikrara kavuşturmayı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE VERGİLEME ESASLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE VERGİLEME ESASLARI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... İÇİNDEKİLER... BİRİNCİ KISIM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE VERGİLEME ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNE TABİ GELİRİN TANIMI VE KAPSAMI I- GELİR VE KURUMLAR

Detaylı

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770 03 12 Faks

Detaylı

GELİR VERGİSİ NİN KONUSU VE UNSURLARI

GELİR VERGİSİ NİN KONUSU VE UNSURLARI MAKALE Volkan CEVRE GELİR VERGİSİ NİN KONUSU VE UNSURLARI I- GİRİŞ Gelir vergisi, gerçek kişilerin bir takvim yılında elde ettikleri gelirler üzerinden alınan dolaysız bir vergidir. Gelir Vergisi Kanunu,

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM Nevzat PAMUKÇU SMMM Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti. 1 0. Sunum Planı : 1. Giriş, 2. Ticari kazançlar 3. Ücretler 4. Gayrimenkul sermaye iratları 5. Menkul sermaye iratları 6. Diğer kazanç ve iratlar

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU - VERGİ KANUNLARI KAPSAMINDA M U H A S E B E KADİR DODİ MALİ MÜŞAVİR İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM UZMANI

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU - VERGİ KANUNLARI KAPSAMINDA M U H A S E B E KADİR DODİ MALİ MÜŞAVİR İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM UZMANI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU - VERGİ KANUNLARI KAPSAMINDA M U H A S E B E KADİR DODİ MALİ MÜŞAVİR İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM UZMANI 1 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VERGİ KANUNLARI KAPSAMINDA MUHASEBE Kadir DODİ Ankara

Detaylı

III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer

III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer Amaçlarımız: Kazanç ve İratlar 1. Ücretin ve işyerinin tanımını yapıp safi ücreti belirleyebilmek 2. Serbest meslek faaliyetinin

Detaylı

100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi Sunuş Vergileme sistemimizde, gerçek kişilerin vergiye tabi gelirlerinden biri de gayrimenkul sermaye iradı ya da toplumda yaygın olarak bilinen adıyla

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2012 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ AVUKAT DOKTOR MÜHENDİS MİMAR REHBER SANATÇI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR 1 SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2011 ÜCRETSİZDİR

Detaylı