FJNANS KESİMİNİN REEL SEKTÖRE KAYNAK YARATMA KAPASİTESİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FJNANS KESİMİNİN REEL SEKTÖRE KAYNAK YARATMA KAPASİTESİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET DASI YAYIN N: FJNANS KESİMİNİN REEL SEKTÖRE KAYNAK YARATMA KAPASİTESİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ Prf.Dr.Targan ÜNAL İ.Ü. iktisat Fakültesi Öğreti Üyesi İstanbul, 1996

3 Kitabın her hakkı İstabul Ticaret dası'na ait lup, İBtarıbul Ticaret dası'nın ve y a a r ı n isi belirtilerek alıntı yapılabilir. fset Haırlık İVIEGA AJAMS Basın Yayın Hietleri Tel: [SlSlSiyS 50-5iy 99 1B

4

5

6 ÖNSÖ Gelişekte lan ülke eknilerde fansan srunu öneli bir yer tutaktadır. Sürekli gelişe eğilide lan ekni, büyüeyi sağlayabilek iç önlikle ali kaynak gereksii karşılaak runda kalaktadır. Bu tür eknilerde yeterli fansan unsurları bulunadığından ali kaynak tei güç ve pahalı laktadır. Bu nedenle, kalkına ylunda lan ülkeler, eknileri ile birlikte fans piyasalarını da geliştireye çalışakta ve sağlıklı bir seraye piyasası luşturacak uygulaaları hayata geçirektedirler. Gelişekte lan bir ekniye sahip ülkei de, kalkınasını deva ettirebilek iç sağlıklı bir fans sektörü luşturaya gayret gösterektedir. Öellikle 1980'li yılların rtalarından itibaren bu alanda refr niteliğde adılar atılıştır. Daha önki yıllarda, bankalar devlet yğun kntrlü altında uyguladıkları düşük fai ranları ile sınırlı ölçüde tasarruf birikii luşturakta ve fansal kaynak sağlaada sn dere yetersi kalakta idi yıllarından itibaren eknide gerçekleştirilen liberasynla birlikte fans alanındaki kısıtlaalar da büyük ölçüde kaldırılıştır. Eknik hayatta yeni yeni fans unsurlan ve bunları uygulayan fans kuruluşları yeri alaya başlaıştır. Bu ylla iç ve dış piyasalardan öneli iktarda fansal kaynak tplanış ve bu kaynaklar ekniye kaandırılaya çalışılıştır yılında ülkei eknisi büyük ölçüde sarsan eknik kri önlikle fans keside görülüş, daha snra da bütün kesileri etkisi altına alıştır. Bugün ülkei fans sektörü ta anlaı ile yeterli seviyeye ulaşaaış lakla birlikte, eknii yönlendiricisi duruuna geliştir. Ülkei fans kesii sn n yıllık dönede büyük gelişe kaydetese rağen, luşturduğu kaynakları reel kesie aktarada aynı başarıyı göstereeiştir. Tplanan kaynaklar üreti artışı sağlayacak şekilde ekniye kaandırılaaış ve daha çk spekülatif aaçlı larak yönlendirileye başlanıştır. daı, fans piyasalarının gelişi süreci, eknik büyüeye katkıları, reel kesie fn aktara işlevleri, kaynak yarataya yönelik fansal enstrüanlar, kaynak dağılıı etkliğ sağlanasındaki rlü ve işleteler büyüese lan katkılarının lenesi aacıyla "Fans Kesi Reel Sektöre Kaynak Yarata Kapasitesi" knulu bir araştıra yaptırıştır. Knuyu ayrıntılı larak leyen bu araştıraıın tü ilgililere faydalı lasını diler, araştırayı gerçekleştiren Prf. Dr. Targan ÜNAL'a teşekkür ederi. Prf.Dr. İsail ÖASLAN Genel Sekreter

7

8 İÇİNDEKİLER Giriş 9 Öet, Bulgular ve Snuç 9 BÖLÜM I Fas Piyasaların Gelişnnişlik Düeyi ile Ülke Ekniler Gelişişlik Düeyler Karşılaştırılası 1.1. Fans Piyasaların Gelişi Süreci ve Ülke Ekniler Büyüelere lan katkıları, Sanayileşe Sürecde Bankacılık Sistei Ağırlıklı Fansan Mdeli Sanayileşe Sürecde Seraye Piyasası Ağırlıklı Fansan Mdeli Fans Piyasaların Reel Kesie Fn Aktaradaki Fnksiynu 27 BÖLÜM» Türkiye'de Fans Piyasaları ve Reel Kesi 2.1. Türkiye'de Fans Kesii Refrları ile Aaçlanan Yapısal Değişe ve Fansal Derleşe Tasarrufların Yatırılara Dönüşesde Brsa'nın Rlü İstanbul Menkul Kıyet Brsası'nda Piyasası Bulunan Şirketler Bedelli Seraye Artırıları Halka Açılan ve Hisse Senetleri İstanbul Menkul Kıyetler Brsası'nda İşle Göreye Başlayan Şirketler Seraye Piyasası'ndan Fnlana İkanı 50 i. Halka Ar'da Şirket Sayılan 50 ii. Halka Ar'da Elde Edilen Gelir 51 İÜ. Halka Ar Edilen Hisse Senedi Miktarı Seraye Piyasasında Yeni Fansan Yönteleri 51 i. Bölgesel Brsalar 51 ii. Yeni Şirket Paarları 53 İÜ. Tptan Satış Raarían 54 iv. Uluslararası Paarlar 55 BÖLÜM III Tabllar - Şekiller - Grafikler - Ekler Ek-1 Bölgesel Paarlar 129 Ek-2 Yeni Şirketler Paarı 137

9

10 GİRİŞ ÖET, BULGULAR ve SNUÇ EKNMİK KALKINMA SÜRECİNDE; FİNANSAL SERBESTLİK - SER MAYE PİYASASI AĞIRLIKLI FİNANSMAN MDELİ Sanayileşekte lan ülkelerdeki teel srun, kaynak yetersiliği içerisde hılı büyüe öleler gerçekleştirilek istenesidir. Kapasite üstü brçlana ve dış fansandaki darbğalar ile birlikte gelişekte lan ekniler fans 'piyasalarında sn yiri yıldır yaşanan düensilikler, reel kesi yatırılarının fansanında kaynak yetersiliği srununu gündee getirektedir. Kaynak yetersiliği srunun çöüünde, eknik büyüeye hı kaandırada ve istikrarın yeniden sağlanasında, tasarruf ylu ile kalkınaya kaynak yaratılasında, iç tasarruf ranlarını artıraya yönelik paracı plitikaların yanısıra tü eknik sistei yönlendiren fans piyasalarında; fiyat ve iktar kntrlleri aaltacak ya da kaldıracak, ekniyi uluslararası seraye akılarına açacak; fans piyasalarında kriler yaratan üdahaleci plitikalar yere serbestiyi, aliyeti düşürücü rekabeti sağlayacak yeni düenleelere gidilektedir. Eknik kalkınanın kıt kaynaklarla gerçekleştirilesde karşılaşılan teel srunlardan biri, yatırıların fansanı iç gereken fnların teidir. Ekn fansan ihtiyacının karşılanasında tplanabilir kaynakların en yüksek ölçüde ve en düşük aktara aliyetleriyle kullanılabilir fnlara dönüştürülesi, eknide en verili alanlara kanalie edilesi, eknik gelişeyi teşvik etekte, hı kaandıraktadır. Gelişiş eknilerde, fn dağılıının etk şekilde gerçekleştirilesi, sn dere öneli bir lgudur. Eknide kaynakların verili şekilde dağılıında fans piyasalannın, öneli işlevleri bulunaktadır. Sanayileşe sürecde eknik gelişeye hı kaandırada; reel kesie düşük aliyetle fn aktara işleve sahip gelişiş fans piyasalarına, fans piyasalarındaki araç

11 çeşitliliğe ihtiyaç duyulaktadır. Fans piyasaların gelişii ile eknik kalkına birbirleri taalaakta ve birbirler gelişie katkıda bulunaktadır. Sanayileşe sürecde artan tasarruf ranları ile yaratılan kaynağın eknide en verili alanlara, gerçek yatırılara kanalie edilebilesi iç ekni içde iyi işleyen fans piyasalanna ihtiyaç bulunduğu, öellikle yatırıların fansanında etk işleyen bir seraye piyasasınının şart lduğu görüşü, çeşitli eknistler tarafından savunuluş, öellikle eknik büyüe ile fans piyasalarının gelişii arasında öneli bir ilişki bulunduğu ileri sürülüştür. 1980'li yılların başından itibaren ağırlık kaanan bu görüşün teelde, kıt serayen etk kullanı alanlarına yöneltilesde 1980 önsi uygulanan ekni plitikalarının snuçlarının değerlendirilesi yataktadır önsi gelişekte lan eknilerde görülen yatırıları teşvik etek aacı ile fans sistee üdahale ederek reel faileri enflasynun altında tuta plitikası snrası, düşük tasarruf ranları ile birlikte aaçlanan üreti artışının gerçekleştirileeesi, ihracata yönelik üreti kapasiteler yaratılaayışı yatırıların fansanında öneli kriler yaratış veya yaşanan krileri derleştiriş, bu da üdahaleci plitikalar yere fansal sistee bir serbest getiriles kaçınıla lduğu görüşünü gündee getiriştir. Bankacılık sistei üerde deneti ve üdahaleler öneli ölçüde aaltıldığı "deregülasyn" plitikalarının snucu larak görülen fansal serbestlik, ekniler fans sisteleri üerde öneli etkilere sahiptir. Çeşitli ülke ekniler fans sisteleri lendiğde, sanayileşe sürecde yatırıların fansanında iki farklı fansan del biri baskın çıkacak şekilde bir arada uygulandığı görülektedir. Bunlardan bircisi lan yatırıların fansanında etk bir işlev üstlenen bankacılık ağırlıklı siste bu fnksiynunu, sanayileşe süreci içde fans kesii refrları ile ağırlıklı larak seraye piyasası kurularına bıraktığı görülektedir. Sanayileşe süreci içde seraye piyasası ağırlıklı fansan del baskın lasındaki teel neden, ülke eknisde yaşanan fansal kriler sanayi ve ticaret kesie yansıyan etkisi ükün lduğu kadar aaltabilek, fans siste en gelişiş kuruları lan bankaların dışında çeşitli seraye piyasası enstrüanları ile bu kesi fansan ihtiyaçlarının karşılanasına lanak yarataktır. Seraye piyasasının gelişii, reel kesi dğrudan kaynak sağlayabileği bircil piyasaların gelişii etkileekte, bircil piyasadaki büyüen, istikrarın sürdürülebilesi ise ikcil piyasanın ve bu piyasanın rganie kuruları lan, bir başka anlada seraye piyasasında alt yapı

12 görevi gören Brsa'lann ve yeni paarlarının (yeni fansan yönteler) sanayileşe süreci içde ağırlık kaanası ile ükündür. TÜRKİYE'DE FİNANS KESİMİNİN REEL SEKTÖRE KAYNAK YARATMA KAPASİTESİ Eknik kalkına sürecde kapasite üstü brçlana, dışfansandaki darbğalar, fans piyasalarında yaşanan düensilikler; reel kesi yatırılarının fansanında kaynak yetersiliği srununu gündee getirekte, eknik krilere neden lakta, eknik dengeleri yeniden düeltek iç fans kesii refrları gündee gelektedir. Kaynak yetersiliği srunun çöüünde; iç tasarruf ralarını artıraya yönelik paracı plitikaların yanısıra tü eknik sistei yönlendiren fans piyasalarında; fiyat ve iktar kntrlleri aaltacak ya da kaldıracak, ekniyi uluslararası seraye akılarına açacak, fans piyasalarında kriler yaratan üdahaleci plitikalar yere serbestiyi, fn aktara aliyetleri düşürücü rekabeti sağlayacak yeni düenleelere gidilektedir. Türkiye eknisde, 1980 önsde sanayi ve ticaret kesii yatırılarını teşvik etek aacı ile bankacılık ağırlıklı fans sistee üdahale edilerek reel faileri enflasynun altında tuta plitikası, düşük tasarruf ranları ile birlikte aaçlanan üreti artışının gerçekleştirileeesi, ihracat yönelik üreti kapasiteler yaratılaayışı, yatınlar fansanında öneli kriler yaratıştır veya yaşanan eknik krileri derleştiriş, bu da üdahaleci plitikalar yere fansal sistee bir serbest getiriles, fans kesili refrunun kaçınıla lduğunu gündee getiriştir. Gerek ligplistik bir yapıya sahip lası (yğun rekabet yaşanaaası) ve gerekse kaunun fansan ihtiyacını bu sisteden sağlaaya yönelik çabaları (fn aktara aliyetleri öneli byutlara vardıraktadır) ile birlikte yüksek enflasynun (bankalar büyüyebileleri, reel kesie gerekli kaynağı yaratabilede enflasyn ranı kadar öseraye karlılık ranlarını artıraaışlardır) etkisi, ekni içde gelişiş en öneli fans sistei lan Türk Bankacılık Sistei'ni, reel kesi kaynak ihtiyacına vap veree hale getiriştir. Bir başka deyişle yüksek aliyet ile ulaşabildiği kaynakları reel kesie, etk kullanı alanlarına yönelteeesi, bankacılık sistei iç ciddi bir srun luşturaktadır snrası, Türk eknisi dışa açada öneli aşaa kaydediliş, dövi darbğaını aşada ödeeler dengesde öneli gelişeler sağlanış, düşük kur plitikası ile enflasynu kntrl altına alak iç yğun çaba sarfediliştir. Kaunun kapasite üstü brçlana gereği nedeni ile bankacılık ağırlıklı sistede fai ranlarının yüksek seviyelerde gerçekleşesi,

13 reel kesie fn aktara aliyetler düşürüleees yanında düşük kur plitikası; ülkeie kısa süreli seraye girişi hılandırış, dış ticaret açıklarındaki büyüen süreklilik kaanası ödeeler dengesdeki 1980'li yılların ikci yarısından itibaren süregelen lulu gelişeyi buş, eknideki dengeler yeniden sağlanasında öneli sıkıntılar yaratıştır yıii başında düşük tutulan kur plitikaları snrası dö ie lan talep İle başlayan fînansal kri, eknik krie dönüşüş, kri snucunda yaşanan küçüle ile birlikte artış gösteren reel fai ranları, reel sektörü ve fans sektörünü birbirden kparış, kau kesi giderek daralan fans sektöründen daha çk kaynak kullana talebde bulunası bir yandan failer üerde baskı yaparken bir yandan da fans sektöründe dışlaa etkisi yaratış, ekn ihtiyaç duyduğu kaynak iktarını giderek aaltış, fans piyasalarında istikrarın sağlanası iç gerekil lan fai ranı i!e reel sektörün yeni üreti kapasiteleri yaratasında gereken, fai ra arasındaki arjı giderek büyütüş, i yılların rtasında başlayan ve uygulaaya geçirilesde srunlar yaşanan fansal kesi refru sürec hılandırılası çöüünü gündee getiriştir. Ülkei fans piyasalarının gelişiş en öneli kuruları lan bankalar, yıllardır, reel kesie kaynak yaratada, evcut yatırılarının fansanında^ ve yeni üreti kapasiteler yaratılasında etk rller üstlenişlerdir. Tasarrufları Bankacılık Sistei'ne çekede en öneli fansal araç evduat luş, yüksek enflasyn ve kaunun brçlana gereği nedeni ile ulaşılabilen yüksek aliyetli fnlar, yüksek aktara aliyeti ile reel kesie aktarılaya çalışılıştır. Seraye yetersiliği nedeni ile büyüyeeyen siste içde kredilendire ekaniası çalışaa hale geliş, reel kesii (hatta bankacılık sistei), fansan ihtiyacını karşılaada alternatif yönte arayışı içe skuştur, Türk Bankacılık Sistei'ndeki öseraye'karlılık artış ranı, enflasynun ldukça gerisdedir. Öseraye artışı, siste büyüese ikan vereekte, ökaynak yetersiliği nedeni ile siste, krediiendire işlevi yere getireeektedir (siste 1995 snu aktif büyüklüğü dlar baında 1993 seviyesdedir, sn 10 yıldır kredilerdeki artış, evduat hacdeki artışın çk gerisdedir). Türk Bankacılık sistei'n yüksek aliyet ile reel kesie aktardığı fnların haci, giderek daralaktadır. Karlılıkta.reel artış sağlanaaası karşısında bankalarıı; yüksek enflasyn ve kaunun kaynak kullanıını daraltıcı plitikalarının fansal yapılarında yarattığı tahribata karşısında büyüyebilek iç ge-

14 rekli lan düşük aliyetli fnları aktif taraflanyla tplaaya çalışışlardır (1990'lı yıllardan itibaren sistee aktif tarafıyla fn yarata ikanı getiriliş, sistede başta varlığa dayalı enkul kıyetler lak üere çeşitli fansal araçlar yaratılıştır). Ancak verisi çalışan Bankacılık Sistei'i, içden ve dışından kaynaklanan teel srunları kalıcı öelliği sürdürektedir. Sanayileşe süreci içde seraye piyasası ağıriılciı fansan del bask lasındaki teel neden, ülke eknisde yaşanan fansal kriler sanayi ve ticaret kesie yansıyan etkisi ükün lduğu kadar aaltabilek, fans siste en gelişiş kuruları lan bankaların dışında çeşitli seraye piyasası enstrüanları ile bu kesi fansan ihtiyaçlarının karşılanasına lanak yarataktır. Seraye piyasasının gelişii, reel kesi dğrudan kaynak sağlayabileği bircil piyasaların gelişii etkileekte, bircil piyasadaki büyüen, istikrarın sürdürülebilesi ise ikcil piyasanın ve bu piyasanın rganie kuruları lan, bir başka anlada seraye piyasasında alt yapı görevi gören Brsaların ve yeni paarlarının (yeni fansan yönteler) sanayileşe süreci içde ağırlık kaanası ile ükündür. Öellikle sn n yıldır seraye piyasasını geliştireye yönelik,' fans kesii refrları adı altında getirilen düenleeler ile bankacılık sistee baskın çıkan ekni içde ağırlık kaandırılan seraye piyasası ağırlıklı bir fansan del reel kesi kaynak ihtiyacını karşılaada alternatif fansan yönteleri üretesi (ulusal paarın yanısıra, öellikle küçük ve rta ölçekli şirketler fnlanasına yönelik bölgesel paarlar, yeni şirketler paarı. Bu yeni fansan yöntelerden faydalana, bir yandan yatırılar iç sıfıra yakın aliyetle fnlana ikanı yaratakta, diğer yandan şirket ppülaritesi dlayısıyla kredibilitesi artıraktadır), fans piyasalarının reel kesie kaynak yarata ikanlarının çeşitlilik kaandığını gösterektedir. Öyleki, reel kesi yanısıra teel fnksiynu lan kredilendire işlevi yere getirek iç reel kesi yanısıra bankacılık sistei de fnlana ikanını bu piyasadan te eteye çalışaktadır (ökaynak srunu karşısında bankalarıı da seraye piyasasından fnlanayı tercih etektedirler. Brsa'da paarı bulunan 13 bankanın - bu bankalar, aktif büyüklükleri açısından sektörde öneli bir paya sahiptir - bircil piyasadan sağladıkları fnlar öneli eblağlara ulaşaktadır). Seraye piyasasınının gelişie yönelik sarfedilen çabaların snuçları reel kesi yatırıları üerde değerlendirilektedir. Bir başka anlada tasarrufların yatırıa dönüşesde sn 10 yıllık döne içde seraye pi-

15 yasasının bircil ve ikcil piyasalarının, kendilerden beklenen işlevleri yere getirip getirediği değerlendirek iç, reel keside yaratılan üreti kapasiteler, gündee alınan yeni yatırı prjeler byutlarını değerlendirek gerekektir. Yüksek ranlardaki enflasynist süreçte bu analii yapak ldukça rdur. Bunun öneli bir nedeni, yül(sel enflasyn, rtaında seraye piyasasdan sağlanan fnlar, reel kesi pasif kısda yer değiştirekte, aktif taraf a geçeeektedir. Reel kesi faaliyetler ve evcut yatırılarının yüksek enflasyn rtaında sürdürebilesi iç öneli ranlara varan brç iktarları, ökaynak piyasasından te edilen fnlar ile yer değiştirekte, bir başka deyişle sö knusu fnlardan evcut yatınlar taalanasında faydalanılakta, ökaynak piyasasından sağlanan fnlar yeni yatırı prjelere kanalie edileeektedir. Yüksek enflasynun ali bünye üerde yarattığı tahbiratın giderile sürecde, enflasynun hıını aaltaya yönelik uygulanan ekni plitikalarının yanısıra seraye piyasasındaki yeni fansan yönteleri öne kaanaktadır. Enflasynun akul seviyelere düşürüldüğü bir rtada, seraye piyasasının önei daha iyi rtaya çıkacak, tasarrufların yatırılara dönüşesde seraye piyasası ağırlıklı bir fans kesi, reel sektöre; sanayi ve ticaret kesie ve eknik büyüeye hı kaandıra işlevi etk bir şekilde sağlanış lacaktır.

16 BÖLÜM I Fans Piyasaların Gelişişlik Düeyi ile Ülke Ekniler Gelişişlik Düeyler Karşılaştırılası

17

18 1.1. Fans Piyasalarının Gelişi Süreci ve Ülke Ekniler Büyüelere lan katkıları Kapasite üstü brçlana ve dış fansandaki darbğalar nedeni ile gelişekte lan ekniler fans piyasalarında sn yiri yıldır yaşanan düensilikler, sanayileşe sürecde yatırıların fansanında kaynak yetersiliği srununu gündee getirektedir. Kaynak yetersiliği srunun çöüünde, eknik büyüeye hı kaandırada ve istikrarın yeniden sağlanasında, tasarruf ylu ile kalkınaya kaynak yaratılasında^""), iç tasarruf ranlarını artıraya yönelik paracı plitikaların yanısıra tü eknik sistei yönlendiren fans piyasalarında; fiyat ve iktar kntrlleri aaltacak ya da kaldıracak, ekniyi uluslararası seraye akılanna açacak, bir başka anlada fans piyasalarında kriler yaratan üdahaleci plitikalar yere serbestiyi, aliyeti düşürücü rekabeti sağlayacak yeni düenleelere gidilektedir. Gelişekte lan ekniler fans kesilerde gerçekleştirilesi aaçlanan refraların, eknik siste içerisde çeşitli lusuluklar da yaratacağı iteri sürülektedir. Bir kısı görüş, fans keside gerçekleştirilek refra yönelik tedbirler gelişekte lan eknilerde tasarrufa dayalı sıkı para plitikaları ile birlikte ele alınacağı, bunun snucu larak da para piyasasındaki gelişi seraye piyasasındaki gelişii engelleyici rle sahip lduğunu ileri sürektedir. Tasarruf artışında fans keside gerçekleştirilek refrlarının önei ve fans kesie getirilek lan serbest sanayileşe sürecdeki rlü üerde bir diğer eleştiri; ulusal ve uluslararası brçlana antalarının ülke eknise yönelttikleri fnların kullanı yerleri ve bu fnların geri dönüş süreleri karşısındaki tutuları üeredir. Bu görüşe göre, bu tür antalar, fnlarını uun süreli ve verili piyasalarda kullanak yere geri dönüş süresi kısa lan yatırılara kanalie etek aacındadırlar. Ülke riski artıkça, ağırlık kaanan bu görüşe göre; gelişekte lan eknilerde tasarrufları artırak, uluslararası fn akılarını ülke eknise kanalie etek iç fans keside gerçekleştirilek lan refrlar, sanayileşe sürecdeki eknide üreti kapasiteleri artırıcı yatırıların fi- 1. Kaynak yetersiliğ eknik kalkınayı etkilediği knusunda çeşitli deller luşturuluştur. Kalkına ile tasarruflar arasındaki ilişkiyi rtaya kyan fansan delleri arasında; sanayileşe sürecde yatırılar iç yeterli kaynak sağlanaaasının kalkınayı engellediği öne süren Nurske Mdeli, endüstri sektörünün eknik kalkınadaki önei vurgulayan Lewis Mdeli ve iç tasarrufları artırada kau harcaalarını kntrl altına alayı, uluslararası rekabete uyu sağlayan teknljiye kau yatırıları ile ulaşayı aaçlayan Baran Mdeli yer alaktadır.

19 nansanından çk, evcut yatırıların fansan sıkıntılarını rtadan kaldırak, erteleek ve dış brç servisi klaylaştırak aacına yöneliktir. Yatırıları öendirek aacı ile getirilen fansal düenleeler ülke ekniler yapılarına göre farklılık gösterdiği de dikkate alındığında, bu görüşe göre fans piyasalarında rekabete yönelik fiyat ve iktar ile ilgili getirilen serbestiler snucu yaratılan kaynakların sanayileşe süre öneli bir katkısı layacaktır. Bu knuda gerçekleştirilen araştıralar da, bu snucu destekler niteliktedir. Çeşitli araştıralarda, gelişekte lan eknilerde "uluslararası fn akıları ile desteklenen yatırıların bir yandan dış brç yüküne paralel larak dışarıya yapılan kaynak transferi artırdığı ve yatırılara dönüşen kaynakları aalttığı, diğer yandan yabancı tasarruflar ile ile yurt içi yatırıların aan içde birlikte hareket bir trend gösterediği"^^) snucuna varılaktadır. Ayrıca, sö knusu araştıralarda, "gelişekte lan eknilerde yabancı tasarrufların yurtiçi tasarrufları aaltıcı etkisi lduğu snucuna varılakta, bu ekni-ler dışa açıla plitikalarından beklenildiği gibi büyüe ve yatırı artışı ihracata yönelik sektörlerde gerçekleşediği, akse göreli fiyatlardaki gelişeleri ve seraye aliyetdeki artışı fiyatlarına yansıtabilen iç talebe yönelik sektörlerde karlılığın artası, ticarete knu layan sektörlerde yatırıları teşvik ettiği belirtilektedir."^^) Fans kesii refrlarının sanayileşe süreci üerde öneli bir katkısının laayacağı görüşünü destekler nitelikte lan bu araştıralara göre, "gelişekte lan ekniler dış brçları giderek artarken, eknilerde beklenen yapısal değişe gerçekleşeeekte, fansal serbesti ile beraber yaratılan fnların öellikle artan kau harcaalarını karşılaaka aacıyla kullanılası, eknideki dengesilikleri pekiştirekte, rta ve uun dönede sürdüleeyek lan bu ali plitikalar snucu, kriler rtaya çıkacaktır."^'^) Sanayileşe sürecde artan tasarruf ranları ile yaratılan kaynağın eknide en verili alanlara, gerçek yatırılara kanalie edilebilesi iç ekni içde iyi işleyen fans piyasalarına ihtiyaç bulunduğu, öellikle yatırıların fansanında etk işleyen bir seraye piyasasınının şart lduğu görüşü, çeşitli eknistler tarafından savunuluş, öellikle eknik büyüe ile fans piyasalarının gelişii arasında öneli bir ilişki bulunduğu ileri sürülüştür. 2. Dr. Meysl Seviğ, "Nurhan Yentürk, Ekni Plitikaları Çalışa Grubu, Fansal Sektördeki Gelişeler Reel Sektöre Etkileri" knulu çalışasından aktara, Yeni Yüyıl, Nurhan Yentürk, Ekni Plitikaları Çalışa Grubu, a.g.ç. 4. Nurhan Yentürk, Ekni Plitikaları Çalışa Grubu, a.g.ç.

20 1980'li yıllardan itibaren ağırlık kaanan bu görüşün teelde, kıt serayen etk kullanı alanlarına yöneltilesde 1980 önsi uygulanan ekni plitikalarının snuçlarının değerlendirilesi yataktadır önsi gelişekte lan eknilerde görülen yatırıları teşvik etek aacı ile fans sistee üdahale ederek reel faileri enflasynun altında tuta plitikası snrası, düşük tasarruf ranları ile birlikte aaçlanan üreti artışının gerçekleştirileeesi, ihracata yönelik üreti kapasiteler yaratılaayışı yatırıların fansanında öneli kriler yaratış veya yaşanan krileri derleştiriş, bu da üdahaleci plitikalar yere fansal sistee bir serbest getiriles kaçınıla lduğu görüşünü gündee getiriştir. Bankacılık sistei üerde deneti ve üdahaleler öneli ölçüde aaltıldığı "deregülasyn" plitikalarının snucu larak görülen fansal serbestlik, ekniler fans sisteleri üerde öneli etkilere sahiptir. Çeşitli ülke ekniler fans sisteleri lendiğde, sanayileşe sürecde yatırıların fansanında iki farklı fansan del biri baskın çıkacak şekilde bir arada uygulandığı görülektedir.(^) Bunlardan bircisi lan yatırılann fansanında etk bir işlev üstlenen bankacılık ağırlıklı siste bu fnksiynunu, sanayileşe süreci içde fans kesii refrları ile ağırlıklı larak seraye piyasası kurulanna bıraktığı görülektedir. Ekn gelişe süreci içde sürecde, fansal serbestlikle seraye piyasasına yatırıların fansanında, öneli bir işlev üstlenese ikan tanınası, % 90'lara kadar varan bankacılık siste ağırlığının süreç içde % 40'lara kadar düşese neden laktadır. Sanayileşe süreci içde seraye piyasası ağırlıklı fansan del baskın lasındaki teel neden, ülke eknisde yaşanan fansal kriler sanayi ve ticaret kesie yansıyan etkisi ükün lduğu kadar aaltabilek, fans siste en gelişiş kuruları lan bankaların dışında çeşitli seraye piyasası enstrüanları ile bu kesi fansan ihtiyaçlarının karşılanasına lanak yarataktır. 5. "Sanayileşe sürecde, tasarruflar bilie edilesi sağlayan ticaret bankaları, tasarrufların yatırılara aktarılasında öneli bir fnksiyna sahiptir. Fans piyasalarının gelişişlik düeyi yükseldikçe, dğrudan plasan yapan ali aracıların önei aalaya, beri-yğun bir tarda faaliyet gösteren ve dğrudan plasan yere, tasarrufçular ile yatırı yapanları enkul kıyet aracılığı ile karşılaştıran, diğer bir deyişle, tasarruf yapanların hak ve alacaklarını belgeleyen enkul kıyetler yatırıcıdan tasarrufçulara, bunun karşılığında da seraye fnlarının tasarrufçulardan yatırıcılara aktarılasını sağlayan kuruların önei artaya başlar. Fans piyasalan belirli bir gelişe aşaasına geldikten snra bu piyasaların çalışasını sağlayan enkul kıyetler csleri arttığı gibi, kurularında da çeşitlene eydana gelir. Yatırı bankaları tipde aracı kurular ve kurusal yatırıcılar, her türlü ihtiyaca vap verebilek hietler ar eteye başlarlar. Fans piyasalarındaki alıcı ve satıcılann alış ve satış eirleri aynı aan dönede, erkei bir sistede karşılaştıniası; işleler çk hılı gerçekleşesi, işleler hakkında bilgi edilesi ve işle aliyetler asgariye dirilesi ükün kılar. İşte bu aşaada enkul kıyet brsalannın fans piyasasının bir düeni larak rtaya çıktığı görülektedir" Muharre Karslı, "Seraye Piyasası, Brsa, Menkul Kıyetler", Renk Yapıevi, İstanbul 1989, S.156.

21 Seraye piyasasının ve bu piyasanın ikcil piyasasının rganie kuruları lan, bir başka anlada seraye piyasasında alt yapı görevi gören Brsaların süreç içde ağırlık kaanası aşaa aşaa gerçekleşektedir; Birci aşaada, fans keside gerçekleştirilen refrlar ile bankacılık sistei içde ekni plitikaları gereği üdahale edilen ranların, öellikle fn kullanı yeri larak kredi fai ranlarının ve fn kaynağı larak evduat fai ranlarının piyasa şartlarında, ar ve talep kurallarına göre belirlenese ikan tanınakta, kabiy rejide yapılan yeniden düenleeler ile uluslararası seraye hareketlere^^) ve bankaların seraye piyasasına giriş ve çıkışlarına serbesti getirilektedir. Gelişekte lan ülkeler eknik yapısı ve bu ülkelerde uygulanan eknik ücadele, para plitikalarının ve para plitikası araçlarının önei artıraktadır. Para piyasasındaki gelişi, seraye piyasasında gelişie neden lacağı, üerde tartışaların yapıldığı bir knudur. Yeniden düenleeler snucu fans kesie getirilen serbesti, seraye piyasaları ile birlikte önlikle kredi ve fai ranlarının ar ve talebe göre belirlenese rta yarattığı para piyasalarının önei artıraktadır. Fansal serbesti ile aaçlanan reel kesi yatırılarının fansanında kullanılan paranın reel aliyeti düşürektir. Bankacılık sistei ağırlıklı fansan delde, öellikle 1980 önsi negatif fai dönelerde uygulanan üdahaleci ekni plitikaların fansal kriler derleşese neden lası, yatırıların fansanında öneli srular yaratıştır. Bu srunun çöüünde, fans piyasalarının geliştirilese yönelik larak gerçekleştirilen fans kesii refrları, önlikle para piyasalarını ve bu piyasalarda uygulanan plitikaları önei ön plana çıkaraktadır. İkci aşaada, gelişekte lan eknilerde yüksek enflasyn rtaında para piyasası araçlarının öne kaanası, para piyasası kısa vadeli fansal araçlarının riskler daha düşük lası nedeni ile getiriler uun vadeli fansal arçların getirilerden yüksek lası, seraye piyasasında hisse senedi ve tahvil işle hac artasında para piyasasındaki reel failer düşes runlu lası, para piyasasının gelişii runlu kılaktadır. Para piyasası araç ve kurularının gelişii de seraye piyasası araç^^) 6. Bankacılık ağırlıklı fansan sistelerde, fansal serbestlik ile ilk aşaada "ülke dışına seraye kaçışını en aa direk" aaçlanaktadır. Bu düenleen nedeni, fansal serbestlik önsi negatif fai döneler snuçları ile yakından ilgilidir. Negatif fai dönelerde, tasaruflar getirişi yüksek yatırı alanlarına yönelektedir. Ülke eknis gelişişlik düeye bağlı larak gelişeiş para ve seraye piyasalarında beklediği getiriyi bulaayan yatırıcı tasarruflarını, ülke dışı fans piyasalarına yöneltektedir 7. Fans piyasalarının geliştirilebilesi iç seraye piyasası araçlannın çeşitlendirilesi gerekektedir. Çeşitlendiren öneli bir nedeni, fn ar edenler ile fn kullananların farklı tercihlere vap verebilektir Yetirli iktar ve çeşitde fansal araçtan yksunluk, gerekli hukuki alt yapı luşturulsa bile

22 ve kurularının gelişie katkıda bulunacaktır. Para piyasası araçlarının ekni içde öne kaanası brsaya işle haci kaandıracak,^^) bunun snucu larak seraye piyasasının alt yapısı niteliğdeki brsaların gelişie hı kaandıracaktır. Ayrıca para piyasalarında yaşanan gelişi, seraye piyasasında da faaliyet gösteren; fansal aracı kurular, yatırı danışanlığı ve yönetii kuruları, istihbarat kuruları, derelendire ve sınıflandıra kurularının gelişii de rta yaratacaktır. Fans kesii refrunun, para ve seraye piyasalarının gelişileri üerdeki etkisi, sanayileşe sürecdeki eknilerde yatırıların fansanında, yeni üreti kapasiteler yaratılasında görülektedir. Gelişiş fans piyasalarında fn ihtiyaçlara göre yaratılan fansal araçların çeşitliliği, yatırı sürecde ihtiyaç duyulan kaynaklar ile eknide yatırılarda kullanılabilek kaynakların aynı vade, iktar ve risk grubu iç karşı karşıya getirilerek fn aktara aliyetler düşürülesi, sanayi ve ticaret keside verililiğe, yeni üreti kapasiteler luşasına ikan tanıaktadır. Bankacılık siste faaliyetleri üerde yeniden düenleeler ile getirilen serbesti, para piyasalarında ar ve talebi karşı karşıya getirekte, piyasa kşullarına göre fiyatı (örneğ kredi fai ranları) ve iktarı luşturaktadır. Bu gelişi, eknilerde para piyasalarını ve bu piyasalarda uygulanacak plitikalann önei ön plana çıkaraktadır. Para piyasalarının gelişii, seraye piyasalarının gelişie öneli katkıda bulunakta, ülke eknileri sö knusu süreç içde seraye piyasasının alt yapısını geliştirici bir dii önlei ala çabası içe girektedir. Sö knusu süreç içde sanayileşe hı kaanakta, seraye piyasasının gelişii ile birlikte evcut yatırılarının taalanası, yeni üreti kapasiteler yaratılası, yeni girişiciler piyasaya giresi, küçük ve rta ölçekli işleteler^^) seraye piyasına açılası süreci içde reel kesie, ülke eknisde yaşanan krilerden en alt seviyede etkilenesi rtaı sağlanaktadır. seraye piyasasının gelişii ve bu piyasası geliştirebile[ iç brsaya işle haci kaandıra çabalarını snuçsu bırakacaktır. 8. Yatırıcıya gelişen fans piyasalarında; vade, iktar ve risk ayarlaası ikanın getirilesi, tasarrufların fansal varlıklara dönüşü ranının artırılası, bir başka anlada reel varlıklann kaanç ranlarıyla fansal varlıklann kaanç ranlarının aynı vade, iktar ve risk grupları iç eşitleyerek gelişiş fans piyasalarında küçük tasarrufçulara reel varlıklardan luşan servet luştura ikanına kavuşturula rtaının yaratılası, ekni içdeki atıl fnlan; fans sistee, getirişi yüksek fansal araçlara dlayısıyla brsaya kanalie etese neden lacaktır. 9. İşleteler fansan kaynaklarını, genel larak kısa ve uun süreli fansan kaynaklan larak gruplandırak ükündür. Vade yapısı açısından yapılan bu gruplandıraya göre öellikle alacak ve stkların fansanında kısa süreli kaynaklara başvurulakta (aynca yüksek enflasyn dönelerde işlete serayesi gereksi artası ve rta, uun süreli kaynaklardaki daralalar işleteleri kısa süreli kaynakları kullanaya yöneltektedir), üreti kapasitesi artıraya yönelik sabit seraye yatınlarının fansanında da seraye piyasasından sağlanabilek uun süreli kaynaklar kullanılaktadır. Uun süreli fansan kaynağına örnek larak, rta ve uun süreli banka kredileri ve tahvil ihraçları örnek gösterilebil Seraye piyasasının gelişişlik düeyi küçük lan eknilerde, küçük ve rta ölçekli işleteler, sabit seraye yatırılarının fansanı iç gerekli lan rta ve uun vadeli kaynak tede banka kredilere başvura runluluklan, yüksek aliyetli fnlar ile faalivetieri sür-

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Ocak 2016 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

MERKEZ BANKASI 1998 YILI İLK ALTI AYLIK PARA PROGRAMI GERÇEKLEŞMESİ VE İKİNCİ ALTI AYLIK PARA POLİTİKASI UYGULAMASI

MERKEZ BANKASI 1998 YILI İLK ALTI AYLIK PARA PROGRAMI GERÇEKLEŞMESİ VE İKİNCİ ALTI AYLIK PARA POLİTİKASI UYGULAMASI PARA PROGRAMI MERKEZ BANKASI 1998 YILI İLK ALTI AYLIK PARA PROGRAMI GERÇEKLEŞMESİ VE İKİNCİ ALTI AYLIK PARA POLİTİKASI UYGULAMASI 1998 yılı başında açıklanan para prgramında Merkez Bankası para tritesi

Detaylı

Öğretim Programı Çerçeve Soruları

Öğretim Programı Çerçeve Soruları Kesirlere Ylculuk Ünite Özeti Öğrenciler, kesirli sayıları kullanan birer esleğe atanırlar. Öğrenciler, 'Kesinlik gerçekten bu kadar öneli idir?' ve 'Kesirler bir işte nasıl kullanılırlar ve işi taalaak

Detaylı

harald@bilgi.edu.tr Vehbi Sinan Tunalıoğlu vst@bilgi.edu.tr 8 Kasım 2006

harald@bilgi.edu.tr Vehbi Sinan Tunalıoğlu vst@bilgi.edu.tr 8 Kasım 2006 Türkiye deki Üniversiteleri İnternet te Daha Görünür Kılan Faktörler Harald Schidbauer İstanbul Bilgi Üniversitesi İşlete Bölüü harald@bilgi.edu.tr Vehbi Sinan Tunalığlu İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar

Detaylı

Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tüneller Şubesi Müdürlüğü OCAK 2013

Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tüneller Şubesi Müdürlüğü OCAK 2013 Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tüneller Şubesi Müdürlüğü OCAK 2013 TÜNELLER ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ AMACI 1-Yapılacak tünellerin, projelendire kriterlerini belirleek ve teknik

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Kasım 2015 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı FİNANSAL YÖNETİM www.firstgate.cm.tr FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM Prf. Dr. Prf. Dr. Yrd. Dç. Dr. Yrd. Dç. Dr. Ramazan Aktaș Mete Dğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU A. Rapr dönemi ve Yönetim Kurulu hakkında bilgi: Şirket Ünvanı: Gdyear Lastikleri

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SERMAYE PİYASASI KURUMU KONFERANSI 8 MAYIS 2003 1 FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ I Malların, hizmetlerin

Detaylı

1. HAFTA (FİNANSAL PAZARLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

1. HAFTA (FİNANSAL PAZARLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 1. HAFTA (FİNANSAL PAZARLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL PİYASA KAVRAMI İktisadi açıdan piyasa, alıcı ve satıcıların birbirleri ile karşılıklı iletişim içinde oldukları ve mübadelenin meydana geldiği yer

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR 6.1. Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için Krdinasyn Kurulu Oluşturulması [2011/102] KARAR NO Y Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek

Detaylı

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK (12 Nisan 2002 tarih ve 24724 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır) Madde 1- Amaç Bu

Detaylı

TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ

TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ V. Ulusal Üreti Araştıraları Sepozyuu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, - Kası 0 TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ Ein Başar BAYLAN İstanbul Ticaret Üniversitesi Özet Portföy

Detaylı

Zorunlu Karşılık Oranları

Zorunlu Karşılık Oranları Zrunlu Karşılık Oranları Mevduat bankalarının elindeki mevduatlara karşılık Merkez Bankası nda bulundurmak zrunda ldukları mevduat ranıdır; Oranlar TCMB tarafından belirlenir; Amacı piyasa likiditesi kntrlüdür.

Detaylı

I. YILLIK BEYANA TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. YILLIK BEYANA TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. YILLIK BEYANA TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI A. Yıllık beyana tabi menkul sermaye gelirleri 2012 takvim yılında elde edilen yıllık beyana tabi menkul sermaye gelirlerinin 25.000,00

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU A. Rapr dönemi ve Yönetim Kurulu hakkında bilgi: Şirket Ünvanı: Gdyear Lastikleri

Detaylı

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri AB eşleştirme Prjesi Türkiye Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Perfrmans Yönetimi KURS PROGRAMI 1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri TARİH : Kursun 1. kısmı: 30.5 17.6.2011 2. kısmı 04.07

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ A. GENEL İLKELER

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ A. GENEL İLKELER 23.06.2015 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ A. GENEL İLKELER 15. Yatırımcıların internet ve mbil iletişim tabanlı interaktif bağlantılar

Detaylı

ÜNİTE 9: BANKACILIK SİSTEMİNİN FAALİYETLERİ VE KAYDİ PARA YATIRILMASI

ÜNİTE 9: BANKACILIK SİSTEMİNİN FAALİYETLERİ VE KAYDİ PARA YATIRILMASI ÜNİTE 9: BANKACILIK SİSTEMİNİN FAALİYETLERİ VE KAYDİ PARA YATIRILMASI Para arzında meydana gelen değişimler eknmik faaliyetler üzerinde geniş etkilere sahiptir. Para arzının eknminin genelini etkilemesi

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr 29 KMÜ Sosyal ve Ekonoik Araştıralar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.ku.edu.tr Karaanoğlu Mehetbey Üniversitesi (KMÜ) Öğrencilerinin Barına Sorunlarının Tespiti ve Değerlendirilesi *

Detaylı

VARANT AKADEMİ. Eğitimin Konusu: Eğitimin Amacı: Kimler İçin Uygundur: Varantın İpuçları

VARANT AKADEMİ. Eğitimin Konusu: Eğitimin Amacı: Kimler İçin Uygundur: Varantın İpuçları Varantın İpuçları VARANT AKADEMİ Eğitimin Knusu: Varantın İpuçları Eğitimin Amacı: Varant fiyatına etki eden parametreleri açıklamak ve en çk merak edilen srulara cevap vermek Kimler İçin Uygundur: Yeni

Detaylı

ODEABANK SERMAYE PİYASASI HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ. I. Portföy Aracılığı Kapsamında Sunulacak İşlemler

ODEABANK SERMAYE PİYASASI HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ. I. Portföy Aracılığı Kapsamında Sunulacak İşlemler ODEABANK SERMAYE PİYASASI HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ Sermaye Piyasası Lisans Grubu 1. Prtföy Aracılığı 2. İşlem Aracılığı 3. Emir İletimine Aracılık 4. Sınırlı Saklama İlgili Sermaye Piyasası İşlemleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Ekonoetri ve İstatistik Sayı:2 2005-11-29 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Dr.

Detaylı

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi Finansal Sistem ve Bankalar 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi 3. Türk Finans Sektöründe Bankacılık Sistemi 4. Bankacılıkta ve Sigortacılıkta Risk

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı

2015 YILI. MENKUL KIYMET KAZANÇLARININ VERG LEND R LME ve BEYAN ESASLARI REHBER ARKAN & ERG N. Audit, Tax, SAS Turkey

2015 YILI. MENKUL KIYMET KAZANÇLARININ VERG LEND R LME ve BEYAN ESASLARI REHBER ARKAN & ERG N. Audit, Tax, SAS Turkey INTERNATIONAL ARKAN & ERG N Audit, Tax, SAS Turkey 2015 YILI MENKUL KIYMET NIN VERG LEND R LME ve BEYAN ESASLARI REHBER 2015 MEVDUAT FA ZLER (*) (TL, DTH, ENDEKSL ) (ÖZEL F NANS LARI ile KAR ve ZARAR ORTAKLI

Detaylı

SABAH RAPORU - 27/04/2017

SABAH RAPORU - 27/04/2017 SABAH RAPORU - 27/04/2017 TÜRKİYE Veriler TCMB Geç Likidite Penceresi faiz ranını 50 baz puan artış ile yüzde 11,75 den yüzde 12,25 e yükseltti TCMB Nisan ayı tplantısında geç likidite faiz ranında 50

Detaylı

ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ

ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ The Journal of Acadeic Social Science Studies International Journal of Social Science Volue 6 Issue 3, p. 1217-1230, March 2013 ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ THE SIGNIFICANCE

Detaylı

Türk Telekom Halka Arz Bilgi Notu (28/04/2008)

Türk Telekom Halka Arz Bilgi Notu (28/04/2008) Türk Telekm Halka Arz Bilgi Ntu (28/04/2008) Bu çalışma, şirket içi bilgilendirme amaçlı larak, Türk Telekm internet sitesi ve şirketin düzenlemiş lduğu Analist sunumundan yararlanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI MEVZUAT HÜKÜMLERI

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI MEVZUAT HÜKÜMLERI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI MEVZUAT HÜKÜMLERI 15/12/2011 İstanbul Onur ATİLLA Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkan Yardımcısı GYO 2 Tanım Gayrimenkullere, Gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına,

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

2002 YILI SEKTÖRLER İTİBARİYLE

2002 YILI SEKTÖRLER İTİBARİYLE Yayın N : 2003-20 İSTANBUL TİCARET ODASI 2002 YILI SEKTÖRLER İTİBARİYLE EKONOMİK DURUM ANALİZİ İSTATİSTİK ŞUBESi 2003 MAYIS Bu eserin telifhakları İstanbul Ticaret Odası'na aittir. İTO'nun ve yazarın ismi

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

Muhasebe ve Finans Yönetimi Eğitimleri

Muhasebe ve Finans Yönetimi Eğitimleri Muhasebe ve Finans Yönetimi Eğitimleri İşletmelerde Bütçe Sistemleri ve Bütçe Yönetimi Eğitimi Mali Tabllar Analizi Eğitimi Uluslararası Muhasebe Standartları ve Finansal Raprlama Sistemleri Maliyet Muhasebesi

Detaylı

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Detaylı

ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Diğer Mal ve Hizmet Gelirlerinin Kapsamı 3. Diğer Gelirlerin

Detaylı

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Sistem I. Finansal Sistemin Tanımı... 1 II. Finansal Sistemin Amaçları... 4 III. Finansal Sistemin Amaçları... 4 IV. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme... 5 A. Makroekonomik

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

SABAH RAPORU - 09/05/2017

SABAH RAPORU - 09/05/2017 SABAH RAPORU - 09/05/2017 TÜRKİYE Gündem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillersn ile telefnda görüştü. Diplmatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşğlu'nun ABD'li mevkidaşı

Detaylı

Fonu" tanıtım formu Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan A./.fc./.'I.S'... tarih ve.. S:b3.S'.. sayılı izin

Fonu tanıtım formu Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan A./.fc./.'I.S'... tarih ve.. S:b3.S'.. sayılı izin AIIianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Gelir Amaçlı ikinci Kamu Dış Brçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fnu Tanıtım Frmu Değişikliği ^AIIianz Hayat Ve Emeklilik A. Ş. Gelir Amaçlı ikinci Kamu Dış Brçlanma Araçları

Detaylı

SABAH RAPORU - 04/05/2017

SABAH RAPORU - 04/05/2017 SABAH RAPORU - 04/05/2017 TÜRKİYE Gündem Mdy s Türk bankacılık sekörü hakkında rapr yayınladı. http://spekulatr.cm/haberler/524/ Enflasyn düşmediği süre yatırımcılar TCMB'nin sıkı para plitikasını sürdürmeye

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR

109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR -1- 109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR Yabancıların, 8 Haziran itibariyle Türkiye de 53 milyar 130 milyon dolarlık hisse senedi, 38 milyar 398 milyon dolar devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve 407

Detaylı

RAC Tüketici Katalog

RAC Tüketici Katalog R Tüketici Katalg Değerler ve Felsefe İnternet Çağı yalın ürünler n ve bas t çözüler n, tüket c ler ç n yeterl ladığı farklı ve sıra dışı b r zaan d l n yarattı. Bu yen zaan d l nde, tüket c ler b rey

Detaylı

TEMEL EKONOMİ 1. GİRİŞ

TEMEL EKONOMİ 1. GİRİŞ 1 TEMEL EKONOMİ 1. GİRİŞ 1. GİRİŞ Eknmi Nedir? Üretim lanakları eğrisi Eknminin ilgilendiği temel srular Eknmi plitikasının temel hedefleri Eknmik sistemler Bir ssyal bilim larak eknminin başlangıcı 2

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

YAPI STATİĞİ I ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER. Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. q =10 kn/m. f = 4m. P 1 =20 kn. P 2 =30 kn. 9 m. A o.

YAPI STATİĞİ I ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER. Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. q =10 kn/m. f = 4m. P 1 =20 kn. P 2 =30 kn. 9 m. A o. YPI SİĞİ I ÇÖZÜLÜ ÖRELER P k P k q k/,5,5 9 f 9 9 L8 ZİREDDİ EEDOV RİF GÜREL Harran Üniversitesi İnşaat ühendisliği ölüü YPI SİĞİ I ÇÖZÜLÜ ÖRELER ZİREDDİ EEDOV RİF GÜREL Harran Üniversitesi ühendislik

Detaylı

Finansal Yönetim Giriş

Finansal Yönetim Giriş Finansal Yönetim Giriş İKTİSAT İKTİSAT 1900 LÜ YILLARIN BAŞI FİNANSMAN 1900 LERİN BAŞI İYİ BİR FİNANSMANCI 1930 LARA KADAR Firmayı kredi kuruluşlarına karşı en iyi biçimde takdim eden Firmaya en fazla

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA Antalya Böyûkşehir Belediyesi Planlaa Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.1522 Tarih: 02.06.2017 10:05 Dsya Nuarası: 2017-101727 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 23 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL KRİZ KAVRAMI VE FİNANASAL KRİZLERİN TEORİK ÇERÇEVESİ

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL KRİZ KAVRAMI VE FİNANASAL KRİZLERİN TEORİK ÇERÇEVESİ Sosyal Bililer Dergisi 2007, (2), 35-60 Araş. Gör. M. Büşra ENGİN İstanbul Üniversitesi Sosyal Bililer Meslek Yüksek kulu Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Prograı ÖZET 1980'li yıllardan ifibaren uygulanan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

formu Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan Q.. lh. l.^... tarih ve. S.H.?... sayılı izin dogrultusunda

formu Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan Q.. lh. l.^... tarih ve. S.H.?... sayılı izin dogrultusunda Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fnu Tanıtım Frmu Değişikliği 'Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR VAKIF EMEKLİLİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

28 Haziran 2013. Grafik 1: 2013 Başından Bu Yana Getiriler (%)* Grafik 2: Gösterge Faiz (%) Grafik 3: USD/TL 2,00 1,943 1,9189 1,90 1,80 1,7484 1,70

28 Haziran 2013. Grafik 1: 2013 Başından Bu Yana Getiriler (%)* Grafik 2: Gösterge Faiz (%) Grafik 3: USD/TL 2,00 1,943 1,9189 1,90 1,80 1,7484 1,70 Haftalık Bülten 28 Haziran 2013 ABD de lumlu makr veriler sürüyr Çin de Merkez Bankası bankaları bir miktar rahatlattı 2013 yılında gelişmiş ülke brsaları rtalama %7,5 yukarıda Altın ve gümüş erimeye devam

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski Unvanıyla KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUP ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU ) 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 18 Ocak 2013 31/12/2015

Detaylı

TEORİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF

TEORİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PARA TEORİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI art Kau İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Duru Öngörülen veya ler veya Taala Açıklaa Uygulaa Sonucu (*),

Detaylı

MKT Risk Yönetimi Genel Uygulama Esasları

MKT Risk Yönetimi Genel Uygulama Esasları MKT Risk Yönetimi Genel Uygulama Esasları Merkezi Karşı Taraf (MKT) mevzuatının Takasbank iş birimleri tarafından tatbikine ilişkin genel uygulama esasları Takasbank Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen

Detaylı

I. PARA VE SERMAYE PİYASALARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

I. PARA VE SERMAYE PİYASALARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER I. PARA VE SERMAYE PİYASALARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER A. Para ve sermaye piyasalarından elde edilen gelirlerin niteliği Ülkemizde gerçek kişilerin elde ettiği kazançların vergilendirilmesi esasları Gelir

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

Yatırım Fonu" tanıtım formu Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan. 3. /. b/. l '... tarih ve. Ç.^3İ'... sayılı

Yatırım Fonu tanıtım formu Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan. 3. /. b/. l '... tarih ve. Ç.^3İ'... sayılı Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Brçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fnu Tanıtım Frmu Değişikliği "AIIianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

SABAH RAPORU - 05/04/2017

SABAH RAPORU - 05/04/2017 SABAH RAPORU - 05/04/2017 TÜRKİYE Gündem Zeybekci: Yüzde 6 ve üzerinde büyümek zrundayız http://spekulatr.cm/haberler/537/ Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Merkez Bankası'nın elindeki araçların yeterliliğini

Detaylı

AVRASYA BÖLGESİNDEKİ TÜRK CUMHURİYETLERİNİN ENERJİ KAYNAKLARI VE İLETİM HATLARININ TÜRKİYE'YE KATKILARı

AVRASYA BÖLGESİNDEKİ TÜRK CUMHURİYETLERİNİN ENERJİ KAYNAKLARI VE İLETİM HATLARININ TÜRKİYE'YE KATKILARı Türk Dünyası İnceleeleri Dergisi / JournalofTurkish World Studies, Cilt: VI, Sayıl, Sayfa: 151-167, İZMİR 2006. AVRASYA BÖLGESİNDEKİ TÜRK CUMHURİYETLERİNİN ENERJİ KAYNAKLARI VE İLETİM HATLARININ TÜRKİYE'YE

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması YERALTISUYU BESLENİM SICAKLIK VE YÜKSELTİSİNİN BELİRLENMESİ Yeraltısuyu sistemlerinde beslenim kşulları, arazi gözlemleri ile tpgrafik, jeljik, hidrjeljik, meterljik bilgilerin birleştirilmesi ile belirlenebilir.

Detaylı

Mali Analiz Teknikleri

Mali Analiz Teknikleri Mali Analiz Teknikleri Karşılaştırmalı Tablo analizi (Yatay Analiz) Yüzde Analizi (Dikey Analiz) Eğilim Yüzdeleri Analizi (Trend Analizi) Oran Analizi ORAN ANALİZİ Bir işletmenin mali tablolarında yer

Detaylı

2015 NİSAN-HAZİRAN DÖNEMİ BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ

2015 NİSAN-HAZİRAN DÖNEMİ BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ 21 NİSAN-HAZİRAN DÖNEMİ BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ 1 Temmuz 21 Banka Kredileri Eğilim Anketi nin 21 yılı ikinci çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 1 Temmuz 21 tarihinde

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Temmuz

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından tarihinde yayımlanan 2011 yılı Nisan ayına ilişkin Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılı

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 3

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 3 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 3 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 5. HAFTA 1.)MALİ PİYASALARIN ULUSLAR ARASI DÜZEYDE ENTEGRASYONU 1.1.Mali Piyasalarda Yaşanan Entegrasyon: Uluslar arası düzeyde

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 30 Aralık 2016 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİ ORANLARI HABER BÜLTENİNDE YAPILAN ANA REVİZYONA İLİŞKİN METODOLOJİK DOKÜMAN

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİ ORANLARI HABER BÜLTENİNDE YAPILAN ANA REVİZYONA İLİŞKİN METODOLOJİK DOKÜMAN Giriş FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİ ORANLARI HABER BÜLTENİNDE YAPILAN ANA REVİZYONA İLİŞKİN METODOLOJİK DOKÜMAN 1997-2013 yılları arasında, Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

MEVDUAT BANKACILIĞINDA KARLILIK VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

MEVDUAT BANKACILIĞINDA KARLILIK VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Atatürk Ü. İİBF Dergisi, 10. Ekonoetri ve İstatistik Sepozyuu Özel Sayısı, 2011 243 MEVDUAT BANKACILIĞINDA KARLILIK VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Fata GÜNDOĞDU 1 Hayati

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI TEMĐNAT ĐŞLEMLERĐ. Unity/Tiger/ GO ürünlerinde Alınan/Verilen Teminat işlemlerinin kullanılabilmesi sağlanmıştır.

DESTEK DOKÜMANI TEMĐNAT ĐŞLEMLERĐ. Unity/Tiger/ GO ürünlerinde Alınan/Verilen Teminat işlemlerinin kullanılabilmesi sağlanmıştır. TEMĐNAT ĐŞLEMLERĐ Unity/Tiger/ GO ürünlerinde Alınan/Verilen Teminat işlemlerinin kullanılabilmesi sağlanmıştır. Teminatlar, herhangi bir knuda iş yaptırmak isteyen kişi/kuruluş ile bu işi üstlenmek isteyen

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 20 Ocak 2010

GÜNE BAŞLARKEN 20 Ocak 2010 GÜNE BAŞLARKEN 20 Ocak 2010...eknmikarastirma@halkbank.cm.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dlar kuru bugün açılışta, eur dlar paritesinin aşağı yönlü hareketine

Detaylı

SABAH RAPORU - 28/04/2017

SABAH RAPORU - 28/04/2017 SABAH RAPORU - 28/04/2017 TÜRKİYE TÜİK verilerine göre eknmik güven endeksi yıl başından bu yana izlediği yükseliş trendine devam ederek Nisan ayında da % 3.6 artış gösterdi ve 99.5 ldu. Nisan ayında Tüketici

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 15 Ekim 2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 26.267.484

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

2015 Makroekonomik Beklentiler

2015 Makroekonomik Beklentiler AKBANK 2015 Makreknmik Beklentiler Aralık 2014 Şahin Zuluğ Melek Sibel Yapıcı Dğukan Ulusy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014T 2015T BÜYÜME: 2015 BEKLENTİMİZ %3,5 1. Özel Tüketim Harcamaları:

Detaylı