E-Birlik projesi ile birlikte Odalarımızın ve Üyelerimizin hizmetler ve iletişim anlamında TÜRMOB ile olan tüm ilişkilerinin, internet üzerinden,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E-Birlik projesi ile birlikte Odalarımızın ve Üyelerimizin hizmetler ve iletişim anlamında TÜRMOB ile olan tüm ilişkilerinin, internet üzerinden,"

Transkript

1 Hoşgeldiniz

2 E-Birlik projesi ile birlikte Odalarımızın ve Üyelerimizin hizmetler ve iletişim anlamında TÜRMOB ile olan tüm ilişkilerinin, internet üzerinden, kademeli olarak tamamen dijital platformlara taşınması sağlanacaktır.

3 Üyelerimizi, Odalarımızı ve TÜRMOB u kapsayan merkezi bir kütük oluşturulup, böylelikle üyelerimiz, Odalarımız ve TÜRMOB arasındaki; İletişim kopuklukları, Yanlış bilgilendirme, Ve Benzeri sebeplerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin ve bilgi kirliliklerinin önüne geçilecektir.

4 Meslek mensuplarının, Odalarımız ve TÜRMOB tarafında gerçekleştirdikleri Ruhsat Başvurusu Kaşe Başvurusu Kimlik Başvurusu Mühür Başvurusu Büro/Şirket Tescil Nakil ve benzeri her türlü başvuru internet üzerinden online olarak yapılabilecektir.

5 Odalarımız, kendi üyelerine ilişkin bilgileri herhangi bir ek yazılım ya da donanıma ihtiyaç olmaksızın internet üzerinden takip edebileceklerdir. Farklı Odalarımız arasında veri alışverişi mümkün olacaktır. Örneğin nakil işlemleri, disiplin kararları ve benzeri bilgiler, internet üzerinden, anında bir Odamızdan diğer bir Odamıza iletilebilecektir. Farklı Odalarımız, kendilerine kayıtlı olan ve üyelerinin farklı illerde açmış oldukları mesleki büro/şirket şubelerini ve bu şubelere ait bilgilerle, temel merkez büro şirket bilgilerini takip edebileceklerdir. Odalarımız, kendilerini ilgilendiren ödeme, tahsilat ve benzeri işlemleri, E-Birlik projesi üzerinden kayıt altına alıp, Luca vasıtasıyla anında ve nizami olarak muhasebeleştirebileceklerdir.

6 İnternet üzerinden ve merkezi olarak, herkesin yetkisi dâhilinde ve güvenli olarak paylaşılacağından, meslek mensuplarımız ve Odalarımız arasında, Odalarımızın kendi aralarında ve Odalarımız ile TÜRMOB arasında bilgi farklılıkları ortadan kalkacaktır. Böylelikle ortak paylaşımlı, merkezi ve her zaman güncel bir üye kütüğü oluşturulmuş olacaktır. TÜRMOB bahsedilen bu işlemler noktasında üst birlik olarak yalnızca bir onay mekanizması görevini üstlenecektir. TÜRMOB, proje kapsamında meslek mensuplarımıza ve Odalarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, gerekli diğer kurumlarla entegrasyon gerçekleştirerek, ihtiyaç duyulan online servisleri, yazılımları ve altyapıyı sağlayacaktır.

7 TÜRMOB ODA MESLEK MENSUBU

8 ENTEGRASYON SAĞLANANLAR MERNİS (Kimlik Paylaşım Sistemi) LUCA Odalardan Gelen Mevcut Veriler ENTEGRASYON SAĞLANACAKLAR Maliye Bakanlığı/GİB SPK KGK Adli Sicil Kurumu Noterler Birliği (Şirket Bilgileri) TOBB (Ticaret Sicil Bilgileri)

9 E-Birlik Kullanan Odalar 69 Verisi Ulaşmamış Odalar 8

10 1- Bütün Meslek Mensuplarının sözleşme düzenlemesini sağlamak. 2- Hazır sözleşmelerin kullanılmamasını ve satılmamasını sağlamak.

11 3- Ücretin doğru hesaplanmasını sağlamak. 4- Asgari ücretin altında sözleşme düzenlenmesinin önüne geçmek.

12 5- Sözleşmelerin elektronik ortamda düzenlenmesini sağlamak. 6- Sözleşmelerin ilgili kurumlara elektronik ortamda gönderilmesini sağlamak.

13 7- Fesih işlemlerinin takibini sağlamak. 8- Mükellefin çalıştığı bir önceki meslek mensubuna ait bilgilerin ve önceki meslek mensubunun işi bırakma gerekçelerinin gösterilmesi, varsa muhasebe alacağı hakkında bilgi vermesi.

14 9- Odalara her türlü raporların sunulması. 10- Haksız rekabet yapanların takibinin sağlanması ve yapılacak işlemlerin kolaylaştırılması.

15 11- Odalar arası mükellef ve işlem entegrasyonunun sağlanması. 12- TÜRHAK a elektronik rapor akışının sağlanması.

16 13- TÜRHAK a elektronik haksız rekabet taleplerinin iletilmesi. 14- Elektronik ortamda müşteri tahsilatlarının takibinin sağlanması.

17 Hazır sözleşmelerin kullanılmaması Sözleşme düzenleme ve işe başlama tarihi (sözleşmenin imzalanıp işe başlanıldığı tarihtir) Sözleşmenin adedi ve nüshası (isteğe bağlı olarak bir veya iki nüsha olarak düzenlenebilir) Damga Vergisinin Hesaplanması (Tam sözleşme tutarı üzerinden hesaplanıyor) Yabancı para cinsinden sözleşme düzenlenmesi

18 Sözleşme düzenleme ve işe başlama tarihi nedir? İşe Başlama Tarihi ve Düzenleme Tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihidir.

19 Sözleşmenin adedi ve nüshası? Meslek Mensubunun sözleşmenin son aşamasında yaptığı seçime göre bir ve/veya sözleşme nüshası üretilir. Damga Vergisini meslek mensubu veya iş sahibi öder seçilirse bir nüsha sözleşme üretilir. Yada istenmesi halinde her ikisi de seçilerek iki nüsha sözleşme üretilmesi sağlanır, meslek mensubu ve iş sahibi için damga vergisi hesaplanır.

20 E-Birlik Haksız Rekabet Modülü Kullanım İstatistikleri* Üye Bazında Toplam Sözleşme Sayısı: Haksız Rekabet Modülünde Sözleşme Düzenleyen Meslek Mensubu Sayısı: 3674 En çok sözleşme girişi yapılan ilk 3 oda 1 İstanbul Mersin İzmir 3923 * Cuma

21

22 ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİ İYİ OKUYABİLMEK MEVZUATA HAKİM OLMAK SORUNLA İLGİLİ TEST YAPMAK

23 Soru: Damga vergisi nasıl hesaplanıyor? Cevap: Sözleşmeye girilen toplam ücretin binde 9,48 i olarak hesaplanıyor.

24 Soru: 2. Sınıf şahıs işletmelerinde şube sayısı girilemiyor Cevap: İşin mahiyeti seçildiğinde Şube Sayısı otomatik olarak görünecektir.

25 Soru: Danışmanlık Sözleşmesi Girişi yeri bulunmakta mıdır? Cevap: Sistemde ek hizmetler bölümünden diğer işler başlığı altındaki danışmanlık hizmetleri bölümü seçilerek ve gerekli parametreler girilerek sözleşme girişi yapılmaktadır.

26 Soru: Sözleşme düzenlenirken Tasfiye ücreti Ücret Tarifesinde belirtilen tutardan % 40 eksik hesaplanıyor. Fark neden? Cevap: İşin mahiyeti kısmı doğru seçildiği zaman modül doğru hesaplamayı ekrana getirir.

27 Soru: Adi ortaklıklarda Vergi Numarası girilmesi gerekirken sistem muhakkak T.C. numarasını istemektedir. Cevap: Sistem ortaklığın vergi kimlik numarasını istiyor ancak şirket ortaklarından birisinin T.C. Kimlik veya vergi kimlik numarası bildirilmişse sözleşmeler bu kimlik numarası üzerinden düzenleniyor. Odalarımızın veya meslek mensuplarımızın ortaklığın vergi kimlik numarasını bildirmeleri gerekiyor.

28 Soru: Geçen yıl başka bir meslek mensubu, mükellefimle haksız bir şekilde sözleşme yaptı. Bunu sisteme girmek istiyorum. Cevap: Haksız rekabet sistemi 2015 yılı ve sonrasını kapsamaktadır.

29 Soru: Sözleşmeler her yıl yenilenip damga vergisi ödenecek mi? Cevap: Evet sözleşmeler her yıl yenilenip Damga Vergisi ödenecektir.

30 Soru: Stajyerlerin meslek mensubu olduktan sonra, daha önce 2 yıl üst üste birlikte çalıştığı meslek mensubu veya mesleki şirketin müşterileri ile iş yapması meslek kararımıza göre yasaktır. Ancak meslek mensubunun müsaadesi olursa çalışabilir mi? Cevap: Meslek mensubunun yazılı izin vermesi halinde ilgili müşteri ile çalışabilir.

31 Soru: Sözleşmeler net ücretle mi, brüt ücretle mi hazırlanacak? Cevap: * Alacağınız hizmet bedeli Asgari Ücretin üzerinde ise ; Sözleşmelere brüt/ net ücretinden birini yazmanız yeterlidir.buna göre serbest meslek makbuzunuzu veya faturanızı düzenlemeniz gerekmektedir. * Ancak alacağınız hizmet bedeli Asgari Ücret tutarında ise; Sözleşmeyi brüt ücret olarak yazmanız gerekmektedir.

32 Soru: Sözleşme bedeli KDV dahil mi yoksa KDV hariç mi yazılacak? Cevap: Sözleşme bedeli KDV hariç yazılacaktır.

33 Soru: Sözleşme sadece yeni müşterilere mi yapılacak, eski müşteriler içinde sözleşme yapılacak mı? Cevap: Mevcut ve yeni bütün müşteriler için sözleşme yapılacaktır. Düzenlenen sözleşme müşterilere imzalatıldıktan sonra, Haksız Rekabet Modülünde, imzalandı butonuna basılarak verilerek, işlem tamamlanmamış olacaktır.

34 Soru: Tahsilatlar bankalar yoluyla mı yapılacak? Cevap: Mevcut düzenlemelere göre, tahsilatın bankalar yoluyla yapılması zorunluluğu yoktur ancak mücadelemiz bu yöndedir.

35 Soru: Sözleşmede ek hizmetler belirtilecek mi? Cevap: Ek hizmet veriliyorsa belirtilecektir.

36 Soru: Daha önce sözleşme yapıp damga vergisi ödediğim müşteriye, tekrar sözleşme yapıp damga vergisi ödeyecek miyim? Cevap: tarihi itibari ile mevcut tüm sözleşmelerinizi Haksız Rekabet Modülü üzerinden girmeniz gerekmektedir. Sözleşme ile ilgili damga vergisi ödenmişse ayrıca beyan edilmesine gerek yoktur.

37 Soru: Haksız Rekabet Modülüne girmeden sözleşme yaparsam ne olur? Cevap: Haksız Rekabetle Mücadele Modülünün kullanımı Mecburi Meslek Kararımızın gereğidir. Mecburi meslek kararına uymayanlar hakkında 3568 sayılı Meslek Yasamızın disiplin hükümleri uygulanacaktır.

38 Soru: Maliye bakanlığı ile yapılan beyanname düzenleme ile ilgili aracılık ve sorumluluk sözleşmeleri devam edecek midir? Bu sözleşme yapılınca gerek kalmayacak mı? Cevap: Maliye Bakanlığı yapılan sözleşmeler aracılık ve sorumluluk sözleşmeleridir. Haksız Rekabet Modülü üzerinden yapılan hizmet sözleşmeleri yanı sıra yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar aracılık ve sorumluluk sözleşmesi yapılmaya devam edilecektir.

39 Soru: Bu meslek kararına göre,haksız Rekabet Modülü üzerinden ne zamana kadar sözleşme yaplacaktır? Cevap: Mevcut sözleşmeler tarihine kadar sisteme girilecek,yeni sözleşmeler ise işin alındığı aşamada düzenlenmesi gerekmektedir.

40 Teşekkürler TÜRMOB ODA MESLEK MENSUBU

41

42 Sözleşmeleri tıkladığımda hiç bir şey olmuyor? İnternet tarayıcınızın güncel olup olmadığını kontrol ediniz veya açılır pencereye izin vermeniz gerekiyor olabilir.

43 Sözleşmeler ekranı boş beyaz bir sayfa olarak geliyor, çeşitli hatalar veriyor? İnternet tarayıcınızın güncel olup olmadığını kontrol ediniz.

44 Yeni sözleşme girişinde "ilzama yetkili olduğunuz kurum/kuruluş kaydına ulaşılamamıştır. Lütfen odanız ile irtibata geçiniz" mesajı alıyorum. Böyle bir mesaj ile karşılaştığınızda odanızı arayıp bilgilerinizin kontrol edilmesini isteyiniz.

45 Sözleşme girişinde hata yaptım ve onayladım. Nasıl düzeltebilirim? Sözleşmeyi iptal etmelisiniz ve yeni sözleşme girişi yapmalısınız. Ancak meslek mensuplarının hızlı veri girişi yapmasını sağlamak için iptal edilen sözleşmelere taslak olarak kullan özelliği eklenmiştir. Bu fonksiyonla sözleşmelerin bir kopyasını oluşturmak mümkündür.

46 Sözleşme girişinde sonraki adım butonuna basmama rağmen ilerlemiyor? Eksik veya hatalı giriş yapılmış bir veri girişi (kutucuk) alanı bırakıldığı için ilerleme yapılamaz. Sayfanın kontrolü yapılıp ilgili alanlar düzenlendikten sonra ilerleme yapılabilir.

47 Mükellefimin şube sayısını girmek istiyorum ama bununla ilgili alan yok? İşin mahiyeti doğru seçildiğinde, şube seçimi görüntülenecektir.

48 Sözleşme ücretini asgari ücretin üstünde girmeme rağmen onay gerekçesi soruyor. Bu durumun iki sebebi olabilir. 1-Ücret aylık olarak girilmiştir. 2-Eklenen ek hizmet maddelerinin ücretleri ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Her maddenin asgari ücret tutarının üstünde olduğundan emin olunuz

49 Sözleşmeyi yanlış yaptım ne yapacağım? İptal edip yeniden sözleşme girişi yapılacaktır.

50 Borcu olan mükellefim var, bırakmak istiyorum borçları yazacak yer yok? Borçlu mükellefler havuzu gibi bir sistem oluşturulacak.

51 Sözleşme tarihi değiştirilebilir mi? Sözleşme iptal edilip taslak üzerinden yeniden girişinin yapılarak tarihinin değiştirilmesi mümkündür.

52 Mail adresi,t.c. kimlik no ve vergi numarası hatalı girilmiş olsa bile sistem kabul ediyor, bu doğrumudur? Bu gibi bilgilerin formatları kontrol edilmektedir. Ancak içeriğinin kontrol edilmesi mümkün değildir.

53 Haksız Rekabet Modülü Asgari ücreti yanlış mı hesaplıyor? Hayır yanlış hesaplamıyor işin mahiyeti toplam tutarı etkiliyor Örneğin: -Bilanço Esasına Göre defter tutma ücretlerine BA/BS formları varsayılan olarak %4 ekleniyor -Dipnotlar 3.6 ) 1.Grup illerde sadece, tablo I A ve B bentlerinde tespit edilen ücretlere ilave edilir.

54 Teşekkürler TÜRMOB ODA MESLEK MENSUBU

İZMİR SMMM ODASI -HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU ( İZMİR-17.04.2015 ) SORU VE YANITLARLA E-BİRLİK PROJESİ

İZMİR SMMM ODASI -HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU ( İZMİR-17.04.2015 ) SORU VE YANITLARLA E-BİRLİK PROJESİ SORU VE YANITLARLA E-BİRLİK PROJESİ 1 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE YAZILIMININ MESLEK MENSUPLARINCA KULLANILMASI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI VE E-BİRLİK PROJESİ Haksız Rekabetle Mücadele yazılımının meslek

Detaylı

HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU

HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU Sözleşme İşlemleri A- Asgari Ücret Tarifesi B- Yeni Sözleşme C- Sözleşme Listesi D- Devir Teslim Başvuruları A-Asgari Ücret Tarifesi; İlgili yıla

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) : Uğur DOĞAN (Gelir İdaresi Daire Başkanı) : Veli

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Nisan-2010 BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi GİRİŞ ÖEB Uygulamasına bağlanılabilmesi için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir. Uygulama internet

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır.

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 Soruda e-defter Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 SORUDA E-Defter Uğur DOĞAN Gelir İdaresi Daire

Detaylı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı EĞİTİM VE YETKİLENDİRME BİLGİ SİSTEMİ (EYBİS) DENETÇİ YETKİLENDİRME BAŞVURU ALANI KULLANICI KILAVUZU

Detaylı

Ö ZEL PAZAR REHBERİ. İçindekiler

Ö ZEL PAZAR REHBERİ. İçindekiler Ö ZEL PAZAR REHBERİ İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Özel Pazar İnternet Adresi ve Ana Sayfası... 3 3. Kullanıcı Kaydı ve Girişi... 5 3.1. Kullanıcı Kaydı... 5 3.2. Kullanıcı Girişi... 7 3.3. Kullanıcı Ana

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ DEĞİRMENKÖY TEVSİ VE ÇEVRE DOĞAL GAZ SAHALARI DEPOLAMA PROJESİ (FAZ-II) YÜZEY TESİSLERİ İNŞAATI VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri:

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: I: GENEL OLARAK: Elektronik Fatura Uygulaması (e-fatura Uygulaması) ilk olarak

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

HASAR VE TAZMİNAT İŞLEMLERİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

HASAR VE TAZMİNAT İŞLEMLERİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu HASAR VE TAZMİNAT İŞLEMLERİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından sigorta ve emeklilik şirketlerinin

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM, AMAÇ ve TANIMLAR Kapsam Madde 1- Bu Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13 üncü maddesinde yer

Detaylı

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü Madde 1 - Derneğin Adı Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği'dir. Derneğin kısa adı TASİAD'dır. Madde 2 - Derneğin Merkezi Derneğin merkezi

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları

Detaylı

8. SORU: Laboratuvarlar, dış cephe tabelalarını ne zaman yaptırmak zorundadır? 1/5

8. SORU: Laboratuvarlar, dış cephe tabelalarını ne zaman yaptırmak zorundadır? 1/5 Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı SIKÇA SORULAN SORULAR 1. SORU: Yeterlik Belgesine sahip Laboratuvarların belge süreleri 1 yıl uzatıldı mı? CEVAP: Geçici Madde 1 in 2 inci fıkrasına göre:

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 4 II. SÜREKLİ BİLGİLER... 4 1. SÜREKLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR... 4 2. SERMAYE PİYASASI

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI ARALIK 2011 0 GİRİŞ Bilindiği üzere, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde yer alan Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tarafından, kamu idarelerinin

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı