MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENİRİLMESİ PROJESİ) EĞLENCE HİZMETLERİ SU SPORLARI ANKARA 2007

2 i

3 İÇİNEKİLER İÇİNEKİLER İÇİNEKİLER...i AÇIKLAMALAR...ii GİRİŞ...1 ÖĞRENME FAALİYETİ SU SPORLARI Tam Çeitleri enizde Yaplan Su Sporla Havuzda Yaplan Su Sporla...10 UYGULAMA FAALİYETİ...14 EĞERLENİRME ÖLÇÜTLERİ...15 ÖLÇME VE EĞERLENİRME...16 ÖĞRENME FAALİYETİ PLANLAMA Hazrlk Yapma...17 UYGULAMA FAALİYETİ...19 EĞERLENİRME ÖLÇÜTLERİ...20 ÖLÇME VE EĞERLENİRME...21 MOÜL EĞERLENİRME...22 CEVAP ANAHTARLARI...23 KAYNAKÇA...25 i

4 AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KO ALAN 813S00003 Eğlence Hizmetleri AL Animatörlük MOÜL Su Sporlar MOÜLÜN TANIMI Havuz ve denizde su sporlartatma ve uygulama konularn verildiği öğrenme materyalidi SÜRE 40 / 24 ÖN KOŞUL Bu modülde ön koul yoktu YETERLİLİK Spor aktivitelerini uygulamak. Genel Amaç Bu modül ile, eğlence hizmetleri departmanda konuklarla oynanabilecek su oyunlararatrarak konuklarn özelliklerine ve oyunlarn kurallarna uygun olarak uygulayabileceksini MOÜLÜN AMACI Amaçalar 1. Eğlence hizmetleri departmanda konuklarla konuk özelliklerine uygun su oyunlarçeitli kaynaklardan aratrabileceksini 2. Eğlence hizmetleri departmanda konuklarla su oyunlarkonuklarn özelliklerine ve oyunlarn kurallarna uygun olarak uygulayabileceksini EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE ONANIMLARI ÖLÇME VE EĞERLENİRME Ortam: Sf ortam, deniz ve havuz onam: Basketbol toplar, voleybol toplar, su topu ve fileleri, kano ve kano kürekleri, su kayağ, yelken, paraüt, sörf, sürat motoru Modülün içinde yer alan herhangi bir öğrenme faaliyetinden sonra, verilen ölçme araçlarile kendi kendinizi değerlendireceksini Modül sonunda, öğretmeniniz çeitli ölçme araçlar uygulayarak, modül uygulamalarile kazandğz bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecekti ii

5 GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci, GİRİŞ Animatör: İnsanlarn tatil yerlerinde iyi zaman geçirmeleri için bir takm eğlence ve gezi programlardüzenleyen kiidi Animatör; çeitli sportif ve kültürel faaliyetlerle, insanlarneelendirmeye çal Bunun için tatil yapmaya gelen insanlarn, yalarna, cinsiyetlerine, kültürel ve ekonomik düzeylerine göre gereksinimlerini ve beklentilerini sapta Spor, çağdakiiliğin oluumundaki bedensel, ruhsal ve zihinsel faktörlerin koordineli ekilde eğitimidi Sportif animasyon hizmetleri; bireysel veya grup halinde katlmlara imkân sağlayan, özellikle konaklama iletmelerinde, yaygn olan turistik ve sportif bo zaman değerlendirme etkinliklerindendi Animatörün çok yönlü kiiliği ve çok çeitli hedef kitlesi olduğundan, kullandğ araçlar da çok çeitlidi Animatörlük ve animasyon ülkemiz için yeni bir kavramd Turizm sektörünün önemi günden güne arttğndan, animatörlük mesleğinin geleceği de parlak olacakt Ülkemiz turizmi bunun için uygun potansiyel oluturmaktad Siz de bu modüldeki bilgiler sayesinde; eğlence hizmetleri departmanda animasyon programnda yer alacak su sporlaraktivitelerini uygulama için gerekli olan uluslararas federasyon kurallarve kullalan malzemeler hakknda bilgi sahibi olacaks Bu bilgiler sayesinde kendi yaratclğzda kullanarak değiik aktiviteler hazrlayabileceksini Unutmayz! Yaratclğzla gelitireceğiniz aktivitelerde, müterilerin stres atmalarve eğlenmelerini sağlayarak, müteri memnuniyetini artrabilirsini Bu ekilde hem iletmenizin müteri saysnda artyaratacak hem de ülkemiz turizminin canlanmas sağlayacaks 1

6 2

7 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ Eğlence hizmetleri departmanda, su sporlarile ilgili aktiviteleri uluslararas federasyon kurallarna uygun olarak konuklarla uygulayabileceksini ARAŞTIRMA Bulunduğunuz çevrede yaplan su sporlar ve hangi malzemelerin kullaldğaratr Bulunduğunuz çevredeki otellerde uygulanan su animasyonlararatr 1.1. Tam 1. SU SPORLARI eniz, havuz, akarsularda ve açk havada doğan etkileriyle beraber, değiik malzemelerle, hem eğlenceye hem de sportif aktivitelere yönelik etkinlikler bütünüdü Su sporlar, tüm kaslarn ahenkle hareket etmesini sağlarken kol ve göğüs kaslar canlandrr, kan dolamve akciğer kapasitesini artr Ayrca denizde yürüme ve bacaklaroynatma gibi suyun içinde yaplan hareketler, kaslara aerobik etkisi yapa Yüzmenin ve su içi hareketlerin bir diğer arts da suyun kaldrma gücünden kaynaklanmaktad Hareketler, arzorlama olmadan kolayca uygulanabilmektedi Bu alanda yaplan aktiviteler, kiilerin eğlenceli ve hovakit geçirmelerini sağlamaktad 1.2. Çeitleri Su sporlardenizde ve havuzda olmak üzere iki grupta incelenebili enizde yaplanlar; Su kayağ Sörf Paraüt Yelken Kürek 3

8 Havuzda yaplan su sporlaraktiviteleri ise: Su topu, Su voleybolu, Su basketbolu, Kano olarak saylabili enizde Yaplan Su Sporlar Su Kayağ Ayağa taklkayaklar yardmyla, hzla giden bir teknenin arkasna bağlolan halata tutunarak su üstünde kaymaya dayanan açk hava sporudu Balangçta yalz yaz mevsiminde yaplan bir spor dalolan su kayağ, artk tüm dünyada modern koruyucu elbiselerin yaygnlamasyla yl boyunca yaplabilen bir spor dalolmutu Hatta baz ülkelerde özürlüler için kurulan özel merkezlerde de su kayağgerçekletirilmektedi Kurallar Resim 1: Su kayağheyecanlve çok zevklidir Yarmalar bireysel olarak yaplmaktad Bütün yarmalar 2 devreden oluur ve yarmaclar ilk devreye katlmak zorundadrla Baarlolanlar 2. devreye katlrla Her yarmacya, yarma srasnda baarsna göre puan verili Yarma srasgelmiolmasna rağmen, hala hazr olmamya da yarma yerine gelmemiolan yarmaclar, yartan diskalifiye olurla Yarmacn diskalifiye olmasdurumunda, eğer bir sonraki yarmaciskelede hazr değilse, hazrlanmas için kendisine 1 dakika süre ta Yarlar erkek ve bayan olarak ayrl Yarlara her yatan yarmackatlabili Yarma görevleri, yarma türlerine göre WSU tarafndan önerilen bahakem, hakem ve yardmclardan oluu Bahakem: Bütün değerlendirme skorlardenetleme ve her yaiçin hakemleri ve yardmclarseçmekle görevlidi 4

9 Su KayağYarmalar Uluslararasyarmalar, üç dalda yapl Bunlar: 1- Atlama yarmalar: Kayakçhzla giden bir motorun (hz erkeklerde azami 58 km/saat bayanlarda 55 km/saattir) arkasnda braktğdalgayçaprazlamasna çkar ve havaya frla Atlama srasnda önemli olan yarmacn ne kadar yükseğe frladğdeğil, atlama uzunluğudu Geçerli ve puan alcatlayiçin kayakç, atlama rampasn üstünden geçtikten sonra düz ve dengeli biçimde suya inmeli ve parkur sonunu gösteren amandra yönünde kaymald Bu yarmalarda uzun, genive altdüz kayaklar kullal 2-Slalom yarmalar: Bu yarmalarda arkaya doğru incelen ve her iki ayak için bağlarbulunan kayaklar kullal Slalom yarmalarnda kayakç, sabit bir hzla çekilen teknenin arkasnda, amandralarla belirlenmiparkuru zikzaklar çizerek hatasz geçmeye çalyarlar tek kayakla yaplyarmaclar geçtikleri amandralara, dümelerine ve amandra atlamalarna göre sralarla 3-Gösteri yarmalar: Artistik ya da akrobatik yarmalar olarak da bilinen su kayağ gösteri yarmalar, yumuaklk ve gücü birletiren yartürüdü Kayakçtek ya da çift kayak kullanabili Yarmalar, girikaplarikier amandra ile belirlenmidüz bir parkurda yapl Kullalan Malzemeler Jet skiler Çekme halatlar Motorlar Rampalar Giysiler Sörf Uzun bir boarddan yararlanarak dalgalarn üstünde ayakta kaymaya dayanan spor dald Rüzgâr ve dalgan etkisiyle yaplan ve rüzgâr sörfü olarak da bilinen wndsurf e yelken daliçinde yer verilmiti Resim 2: Sörf dalgalarla mücadele edilen bir spordur 5

10 Rüzgâr sörfü Uzun bir tahtan üzerinde dalgalara meydan okuyarak yaplan bu spor, dünyan birçok sahilinde en çok tercih edilen alanlardan biri haline gelmiti Rüzgârn estiği her yerde rüzgârn etkisiyle savrulan yelkenler sayesinde sahiller, birbirinden güzel anlara tak olmaya bala Resim 3: Uzun bir tahtan üzerinde dalgalara meydan okuyarak yaplan bu spor, dünyan birçok sahilinde yaplr Kullalan Malzemeler Sörf tahtas: polyester ya da polietilen gibi bir malzemeden yaplr ve içi köpükle doldurulu Yelken: Rüzgar iddetine ve kullanan kiinin becerisine göre genellikle plastik malzemeden 3m2-9 m2 ebadnda imal edilmi, esnekliği ayarlanabilir hale getirilmiyelkenlerdi Yelken direği ve tutma çatal: Yelkenin takldğdirekti Yelken çekme ipi: Yelkeni sudan kaldrmak için kullalan ipti Seren: Yelken direğinin üzerine monte edilen ve rüzgâr sörfçüsünün yelkeni yönlendirmesini sağlayan parçasd Kanca takm: Rüzgâr sörfçülerinin vücut ağrlklarile yelkenin gücünü karlamalarsağlayan, bu sayede kol ve srta binen yükü azaltmaya yarayan, göğüs bağlantl, bel bağlantlve kalça bağlantlolmak üzere üç değiik tipi bulunan parçad Ayak kay: Rüzgâr sörfü kullaclarn dalgalsularda, binek ile ayak temaslarsağlamlatrckaylard Kyafet: Yarslak giysi, sörf yapan kiinin hipotermia (vücut ssnda ki dümeler), güneyaklar, boğulma ve darbelere karkorunma maksadyla giydiği, sörf yaplan suyun scaklğna göre; 2 mm-5 mm kalnlğnda olan genellikle oluklu neopren kauçuktan yaplmözel giysidi Ayakkabve eldiven. 6

11 Paraüt Açk havada, deniz üzerinde, sürat motoru yardmyla, kurulu düzenek sayesinde paraütle beraber havalanarak yaplan bireysel aktivitedi Güvenli bir uçua hazr duruma getirilen sporcu, daha sonra hidrolik sistem vastasyla paraüt salnarak uçurulu Resim 4:Paraüt sporunda emniyet tedbirleri mutlaka alnmaldr Kullalan Malzemeler Paraüt Kask Sürat motoru Can yeleği Yelken İnsanoğlunun suyun kaldrma kuvvetinden istifade ederek kullandğteknelere rüzgârn enerjisini de eklemesiyle oluan ve önceleri bir ulam biçimiyken sonra doğayla mücadelenin ağr bastğbir faaliyet haline gelen spor dald Resim 5:Yelken sporunda doğayla mücadele vardr 7

12 Optimist Yelken sporunu çocuklara sevdirmek, genç yelkenciler yetitirmek gayesiyle 6-16 ya arasgençlerin özel teknelerle yaptğsu sporudu Türkçe karlğ iyimserlik olan ve erken yalarda yelkenciliğe balama aracolarak kullalan optimistler ilk kez animarkal mühendis olan Axel amgard tarafndan tasarlanmt Son derece dengeli, emniyetli ve suda batmayan tekne olan optimistler 2.30 m boyunda, 1.13 m geniliğinde köeli biçimde olup yelken yüzeyi 3.5 m2, toplam ağrlğ35 kg d Optimist teknesinde yelken kullananlarn can yeleği takmalarartt Ayrca teknelerde ip, kürek ve su boaltc (çamçak) bulunmaszorunludu Resim 6: İyi bir rüzgâr pozisyonu yakalamak, yariçin önemlidir Yelken YarKurallar Yelken yarlarnda tekneler, çkiçin bir çizgiye sralanma Hareket halinde olan tekneler çkiareti (görsel, sancak ve ses iareti) üzerine amandra ya da direkle belirlenmiçizgiyi aarak yara bala İyi bir rüzgâr pozisyonu yakalamak yariçin önemlidi Yarma srasnda ana kural, yarmaclarn amandralarve iaretleri geçerken uymalargereken geçikurallarile ilgilidi Rüzgârsoldan alan tekne, diğerinin yolundan çkmald Her iki tekne de rüzgâr ayyönden kullayorsa, rüzgâr üstünde olan tekne, rüzgâr altnda olan tekneye yol vermelidi Eğer tehlikeli bir biçimde gelen teknenin rüzgâr kullayönü belirlenemez ise görülen bu teknenin yolundan çklmald Yelkenli küçük tekne yarlarnda çizgiyi ilk geçen kaza Kulalacak Malzemeler Plastik tekne Şamandralar Turuncu bayrak Mavi finibayrağ Can yeleği Rüzgâr göstergesi Halatlar Board 8

13 Kürek İnsanoğlunun deniz ve akarsular basit araçlar kullanarak mücadelesini temel alan bir spor dald Resim 7: Kürek sporu kol gücünün kullaldğbir spor daldr Kürek Sporunun Kurallar Kürek sporunda kürekçiler, gittikleri istikamete srtlardönerek kürek çeke Kürekte kullalan kürekler kayğa bağld Kürek sporu düz bir hatta ve dalgasz bir parkurlarda yapl Bir kayk, diğer yarçkayğn yolunu keseme Tüm tekneler balama yerlerinde yerlerini aldklarnda görevli 2 dakika diye bağr O andan itibaren kurallar ilemeye bala Eğer hatalçkyapan tekne olursa iaret vererek hatalçkyapan ekip geri çağrl İki kez hatalçkyapan ekip diskalifiye olu Kayklar bitiçizgisini geçtikçe sesli iaretler verili Her bir yarta 3 hakem görev al İki kayk ayanda çizgiye ularsa ikisi de aydereceyi al Resim 8:Kürek sporu tek olarak yaplabildiği gibi iki veya daha fazla kiiyle de yaplabilir 9

14 Kulla lacak Malzemeler Kürekler Kay k Can yeleğ i Havuzda Yap lan Su Sporlar Su Topu Havuzda 7 er ki ilik iki tak m aras nda oynanan, batmaz bir topu rakip tak m n kalesine sokmayamaçlayan su sporudu Su topu, süratli bir tak m oyunudu Oyuncular n iyi yüzücüler olmalar n yas ra, ciğer kapasitelerinin de çok yüksek olmas gereki Resim:9 Su topunun animasyonda uygulanmas Su Topu Yar ma Kurallar Havuzun boyu 33 m (minik tak mlar ve bayanlar için 25 m) ve eni 20 m olmal d Su topu derinliği en az 1.90 m ile 2.00 m aras ndaki havuzlarda oyna Kaleler yükseklik olarak 90 cm ve iki yan direğ in aras3 m olarak yap lm t Her tak mda toplam olarak 13 oyuncu bulunu Bunlar n 7 si (1 kaleci ve 6 oyuncu) oyuna ba la Tak mlardan biri mavi, diğ eri beyaz takke (bone) takmak zorundad Hakemlerin daha rahat ileti im kurmalariçin bu bonelerin üzerinde 1 ile 13 aras nda rakamlar bulunu Resim 10:Oyuncular n bone takmas, maç n hakem taraf ndan kolay izlenmesini sağlar 10

15 Havuzun kenar nda 2 m, 4 m ve 7 m yi belirten koniler bulunu Su topu maçlar dört tane 7 dakikal k devre olmak üzere toplam 28 dakikadan oyna Bu devreler aras nda 2 dakikal k molalar vard Eğ er bir oyunun mutlaka bir kazanaolmas gerek ise ve durum beraber ise iki tane 3 er dakikal k devre oyna Eğ er beraberlik hala bozulmam sa alt n gol devreleri oyna r ve maç bir tak m gol atana kadar uza Her devre, oyuncular n kaleyi yan kulvarlara bağlayan kulvarlara dizilmesi ile ba la Hakem düdük çal p topu tam ortaya b rak Hakemin düdüğü ile yüzmeye ba layan en h zloyunculardan hangisi topu ilk olarak al rsa o oyuncun tak m devreye ba la Bir atağ n gol say labilmesi için topun kale çizgisini geçmesi gereki Her tak m n atak yapabilmesi için 335 sn. vard Bu zaman havuzun kenarlar ndaki oyuncular, antrenörler, hakemler ve seyirciler taraf ndan rahatça görüntülenen kronometrelerle belirtili Bu süre bittiğ i zaman kronometreden gonk sesi gelir ve hakem topu diğ er tak ma veri Oyuncu değ i ikliği sadece molalarda, gollerde ve devre aralar nda yap labili Eğer bir oyuncu çok kötü durumda ise hakeme belirterek kalenin arkas na geçer ve onun yerine biri gire Bir tak m n s rs z oyuncu deği tirme hakkvard Her tak m mola alma hakk na sahipti Molalar ancak antrenörler taraf ndan isteni Oyuncular istedikleri biçimde dizildikten sonra havuzun ortas ndaki kalecinin pas atmas yla oyun tekrar ba la Fauller ile İ lgili Kurallar Su topundaki faul çe itlerinden biri de normal fauldü Normal fauller birçok kez yap labilir: Topu iki elle tutmak (oyuncular için) Topu sürerken topun suyun alt na girmesi Elinde top olmayan kar tak m n oyuncusuna müdahalede bulunmak Kar tak m n oyuncusunu itmek 35 saniye içerisinde topu kullanmamak Hakem bir tak ma normal faul verdiğ i zaman o tak m serbest at ile ödüllendirili Bu serbest at 3 saniye içinde kulla lmal d Bunu kullanmak için topun elden ç kmas yeterlidi At kullanacak olan oyuncu 7 metre d nda olmad ğ sürece ut çekeme Su topundaki ba ka bir faul biçimi de at lma diye adland r l At lmaya unlar sebep olur: Tekme atmak veya vurmak Surat na kasti olarak su atmak Serbest at kullanmadan topa müdahale etmek Hakemle tart mak Topu tutmayan bir oyuncuya vurmak, tutmak vb. 11

16 Eğer bir oyuncuya at lma cezasverilmi se o oyuncu kalenin ya ndaki kulvarlar n aras na girer ve 20 saniye boyunca oyun d nda kal Hakem taraf ndan verilen i aretle oyuncu bir daha oyuna gire Eğ er ayoyuncu 3 kere at lma cezasal rsa oyundan tamamen ç kar ve onun yerine biri gire Buna değ i meli at lma deni Eğer bir oyuncuya kasti olarak ve sakatlay cbir biçimde müdahale olursa, hakem o oyuncuyu oyundan ata Böylece oyuncu bir daha oyuna giremez, yerine biri de gireme Buna da deği mesiz at lma deni Eğer gol atma ansfazla olan bir oyuncuya dört metre çizgisi içinde sert bir faulde bulunulursa, hakem taraf ndan oyuncu penaltile ödüllendirili Penalt4 metre çizgisinden kulla l Penalt ya bunlar sebep olur: Gol atma ansolan oyuncuyu tutmak onu engellemek Kaleci ya da oyuncu taraf ndan kale ile oynanmas Kalecinin topu suya bat rmas Su Topunda Kulla lan Malzemeler Havuz Kaleler Suda batmayan toplar Bone Su Voleybolu Havuzun veya suyun bulunduğu yerin özelliğine göre voleybolun genel kurallar geçerlidi Bununla birlikte uluslararasmüsabakalarda yer alma İ letmelerde eğ lence amaçl, değ i ken kurallarla uygulat labili Resim 11: Su voleybolunun animasyonda uygulanmas 12

17 Kula lan Malzemeler Havuz Suda batmayan toplar Voleybol filesi Say largösteren manuel sayaç Su tutmayan k yafetler ( mayo, ort) Su Basketbolu Havuzun veya suyun bulunduğ u yerin özelliğ ine göre basketbolun genel kurallar geçerlidi Bununla birlikte uluslararasmüsabakalarda yer alma İ letmelerde eğ lence amaçl, değ i ken kurallarla uygulat labili Kula lan Malzemeler Havuz Suda batmayan toplar Mini basketbol potalar Su tutmayan k yafetler Say largösteren manuel sayaç Kano Akarsularda zamanla olduğ u gibi güç doğa ko ullar yla da mücadele etmeye dayanan ve küçük bir tekneyi tek kürek yard m yla hedefe ula t rma prensibi üzerine kurulu spor dal d Kano bir olimpiyat sporu olarak çok çe itli teknelerle yap l Kanolar K z lderililerin teknelerinden doğ mu tu Kano sporu, ülkemizde yeni geli mekte olan spor dallar ndan biridi Bu spor 1980 li y llar n sonunda ülkemizde bulunan yabanc lar taraf ndan rafting ile birlikte yap lmaya ba land. Kano spor yar larikiye ayr l r: üz yar lar; sürat yar larve maraton Kano slalom yar lar Kano Yar ma Kurallar Belirli kulvarlar içinde kalarak yar ma mesafesini en k sa sürede tamamlamakt Kanoda bağlolmayan kürekler kulla l Yar maytamamlayan teknelerin rahatça durmas na imkân verecek uzunlukta bir alan b rak l Kano yar malar n türüne göre kano çe itleri farkl l klar gösteri Kula lacak Malzemeler Kano tekneleri Kürekler Can yeleğ i Kask 13

18 UYGULAMA FAALİ YETİ UYGULAMA FAALİ YETİ Otel ve tatil köylerinin eğ lence hizmetleri departma nda animatörlerin konuklarla uygulad klarsu sporlar n neler olduğ unu ara t r Bulgular zfotoğ raflayarak bir sunu dosyashaz rlay Yapt ğ z çal mayarkada lar zla payla İ lem Basamaklar Öneriler Güler yüzlü, cana yak n ve samimi davra Görü meleriniz için önceden randevu al Çevrenizdeki farkli letmelerin animatörlerinden bilgi toplay ikkatli ve disiplinli çal Yap lan çal malarizleyini Uygulanan su sporlar belirleyini Eksiksiz belirleyini Yap lan uygulamalar fotoğraflay Fotoğ raf çekimleri s ras nda kat l mc larrahats z etmemeye özen gösterini Bulgular zdüzenleyerek dosya olu turunu Kurallardaha detayl öğ renmek için internet ve bas lkaynaklardan yararla 14

19 EĞERLENİ RME ÖLÇÜTLERİ A ağ da haz rlanan değerlendirme ölçeğine göre yapt ğ z çal maydeğ erlendirini Gerçekle me düzeyine göre EVET - HAYIR seçeneklerinden uygun olan kutucuğ u i aretleyini eğerlendirme Ölçütleri Evet Hay r Çevrenizdeki farkli letmelerin animatörlerinden bilgi toplad z m? Yap lan çal malarizlediniz mi? Uygulanan su sporlar belirlediniz mi? Yap lan uygulamalarfotoğ rafland rd z m? Bulgular z düzenleyerek dosya olu turdunuz mu? Yap lan değerlendirme sonunda hay r eklindeki cevaplar zbir daha gözden geçirini Kendinizi yeterli görmüyorsa z öğrenme faaliyetini tekrar edini Cevaplar z n hepsi evet ise bir sonraki faaliyete geçini 15

20 ÖLÇME VE EĞERLENİ RME ÖLÇME VE EĞERLENİ RME A ağ daki cümleleri doğru veya yanl olarak i aretleyini 1. ( ) Su kayağ yar malarüç dalda yap l 2. ( ) Kürek sporunda yar mac lar n s rtyar ala na dönüktü 3. ( ) Kano k z lderililerden doğ mubir spor dal d 4. ( ) Kano sporunda yar mac lar n yüzü yar ala na dönüktü 5. ( ) Yelken ve optimist aktiviteleri rüzgârs z havada daha iyi yap l 6. ( ) Sörf yaparken board kullanmaya gerek yoktu 7. ( ) Su kayağ, ayağ a tak lkayaklar yard m yla, h zla giden bir teknenin arkas na bağ lolan halata tutunarak yap l 8. ( ) Su topu, iki tak m aras nda normal bir topla oynanan bir spor dal d 9. ( ) Sörf, su kayağ, kürek, kano gibi aktivitelerde kat l mc lar n can yeleği takmas na gerek yoktu 10. ( ) eniz para ütü yaparken sürat motoruna ve güvenlik aksam na ihtiyaç duyulma EĞERLENİ RME Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtar zkar la t r Cevaplar z doğ ru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçini Yanl cevap verdiyseniz öğ renme faaliyetine dönerek konuyu tekrar edini 16

21 ÖĞRENME FAALİ YETİ 2 ÖĞRENME FAALİ YETİ -2 AMAÇ Eğlence hizmetleri departma nda, su sporlarile ilgili aktiviteleri gelen konuklar n özelliklerine, tesis ve malzeme durumuna göre haz rlayabileceksini ARAŞTIRMA Çevrenizdeki tesislerde ve i letmelerde uygulanan su sporlar nda ne gibi malzemeler kulla ld ğ ara t r Gözlemlerinizi arkada lar zla payla Su sporlar nda eğlenceye yönelik aktivitelerde ki al nan güvenlik önlemlerini ara t r Turistik tesislerde uygulat lan su sporlarile ilgili bilgileri ara t rarak rapor edini 2. PLANLAMA Konuklarla yap lacak olan sportif etkinliklerin ilk a amasiyi bir planlama n yap lmas d Planlama animasyon aktivitelerinin genel düzenidi Animasyon aktivitelerinin amaçlar gerçekle tirmek için ihtiyaç duyulan her eyi dü ünmek, tasarlamak ve belli bir plan çerçevesinde uygulamaya koymak gereki Planlama n ta mas gereken ba l ca özellikler unlard r: Animasyon planlar, ula labilir amaçlarta mal d Uygun süreyi kapsamal d Zamanlama iyi belirtilmelidi iğ er departman planlar na ve i letmenin genel amaçlar na uyum sağ lamal d Aktivite haberleri, i letmenin belirli bölümlerinde sergilenmelidir. Animasyon aktivite programlar n planlamasyap l rken; yer, araç gereç, ta t m ve konaklamaya gelen konuklar n kültürel özelliklerinin göz önünde bulundurulmasgereki Planlama yap l rken aktiviteler için gerekli olan malzemelerin al mlarsezon ba lamadan yap lmal d Bu nedenle bir bütçe olu turulmal, sezon öncesi yap lan planlar doğrultusunda hareket edilmelidi Planlardaki ve aktivitelerdeki değ i imler için i letmeler ayr ca harcama yapamazla 2.1. Haz rl k Yapma Aktivitelerinizi gerçekle tirmeye ba lamadan önce haz rlad ğ z planlar doğrultusunda ön haz rl klar yapmal s Aktiviteler uygula rken unlara dikkat edilmelidir: 17

22 Sportif etkinlere kat lacak olanlar n ya na, cinsiyetine, kilosuna ve bedensel rahats zl ğ n olup olmad ğ na dikkat edilmelidi Aktiviteler fizyolojik, psikolojik, sosyal ve zihinsel aç dan sak ncalolmamal d Sportif etkinliklerin yap lacağ alanlar ve kulla lan malzemeler temiz, hijyenik ve kulla m aç s ndan güvenlikli olmal d Kat l mc lar gönüllü olmal d Kat l mc lar aktivitelere özendirilmelidi Aktiviteler uygula rken olu abilecek sağ l k problemleri için sağl k ekibi haz r bulundurulmal d Aktivitenin zamanlamasiyi yap lmal, diğ er departmanlar n planlar na ters dü memelidi Güvenle olu turulan ve izlenen bir aktivite daha fazla keyif verecekti Aktivitelerin ne eli geçmesi, konuklar n bir sonraki aktiviteye kat l m art racakt Aktiviteyi yönetecek animatör ne eli, esprili, aktiviteye hakim, insan psikolojisinden anlayan ve kolay ileti im kurabilen biri olmal d Yapt r lan aktivitelerde katkurallar uygulanmamal, yapt r lan aktivitelerin eğ lenceye yönelik olduğ u unutulmamal d Uygulama Örnekleri ÖRNEK 1: Aktivitenin Ad : Kano polo müsabakas Amaç: İ ki tak m aras nda oynanan bu oyunda, oyuncular havuz içinde kanonun üzerinde küreklerle ilerlerken rakip tak m n kalesine elleriyle topu atmaya çal En çok golü atan tak m galip geli Kulla lan Malzemeler: Kano, kürek, suda batmayan top, minyatür kale, 23mx35m ölçülerinde havuz, kask ve can yeleğ i. Uygulama: Tak mlar biri kaleci olmak üzere 6 ar ki ilik tak mlardan olu u Yedek iki oyuncu, oyun içerisinde zaman zaman değ i eceklerdi Tak m n kalesinde bir kaleci, kanoya binen 3 oyuncu maç süresince oyunda bulunacaklard Hakemin i aretiyle top oyun ala na at l Top oyun ala ndan d arç kt ğ nda, oyuna tekrar hakem taraf ndan at l Yar malar bayanlar ve erkekler aras nda da ayrayrtak mlar olu turularak oynat labili Oyunun süresi 15 er dakikal k iki devre halinde oynat l ÖRNEK-2 Aktivitenin Ad : Su voleybolu Amaç: Havuz içerisinde eğlence amaçlolarak voleybol oyun kurallarçerçevesinde bir sette 15 say yala n galip geldiğ i ve kaza lm iki set üzerinden uygulat lan bir aktivitedi Araçlar: Havuz, voleybol filesi, voleybola uygun suda batmayan top, manuel sayaç ve değ i ik kostümler kulla labili Uygulama: Havuzun bir bölümü plastik eritlerle i aretleni İ aretlenen oyun ala n ortas na file yerle tirili Sahada bir tak mdan 3 oyuncu oynayabili Oyuncu deği ikliğ i yap lma Plaj voleybolu kurallaruygula 18

23 UYGULAMA FAALİ YETİ UYGULAMA FAALİ YETİ Eğlence hizmetleri departma nda konuklarla su voleybolu turnuvasdüzenleyini İ ŞLEM BASAMAKLARI Su voleybolu turnuvasiçin planlama yap Aktiviteyle ilgili olan k yafetleri kulla Su voleybolu turnuvasiçin zaman ve yer çizelgesi haz rlay Su voleybolu turnuvasiçin kullanacağ z malzemeleri haz rlay Su voleybolu turnuvas düzenleyeceğiniz ala n güvenliğ ini sağ lay Kat l mc lar n özelliklerine uygun tak mlar olu turunu Kat l mc lara kurallaraç klay Konuklarla birlikte sportif aktiviteye uygun temel becerileri uygulay Aktivite sonunda ödülleri haz rlay ÖNERİ LER Kullanacağ z araçlarkontrol edini ikkatli ve titiz çal Enerjik olunu İ disiplinine sahip olunu Planlve sistemli çal Sorumluluk sahibi olunu Kaza ve tehlikelere kar ilk yard m bilgisine sahip olunu Kazalara kar uya k olunu Gerekli güvenlik önlemlerini al Her zaman güler yüzlü olunu Sorumluluk sahibi olunu ikkatli ve titiz çal Ki isel temizliğinize dikkat ediniz, her zaman bak mlolunu Yapt racağ z aktivite için oyun kurallarbilgisine sahip olunu Aktiviteleri eğ lence amaçl yapt rd ğ z unutmay Güler yüzlü olunu Aktiviteler için gerekli temel becerilere sahip olunu Enerjik olunu Aktivitelerin sonundaki ödüllendirmeyi mutlaka yap EĞERLENİ RME Sorulara verdiğ iniz cevaplar ile cevap anahtar zkar la t r Cevaplar z doğ ru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçini Yanl cevap verdiyseniz öğ renme faaliyetine dönerek konuyu tekrar edini 19

24 EĞERLENİ RME ÖLÇÜTLERİ Uygulama faaliyetinde i lem basamaklamalar takip ederek, a ağ daki değ erlendirme kriterlerine göre EVET-HAYIR eklinde seçeneklerden uygun olan kutucuğu i aretleyini. eğerlendirme Ölçütleri Evet Hay r Su voleybolu turnuvasiçin planlama yapt z m? Aktiviteyle ilgili olan k yafetleri kulland z m? Su voleybolu turnuvasiçin zaman ve yer çizelgesi haz rlad z m? Su voleybolu turnuvas n için kullanacağ z malzemeleri haz rlad z m? Su voleybolu turnuvasdüzenleyeceğ iniz ala n güvenliğ ini sağ lad z m? Kat l mc lar n özelliklerine uygun tak mlar olu turdunuz mu? Kat l mc lara kurallar aç klad z m? Konuklarla birlikte sportif aktiviteye uygun temel becerileri uygulad z m? Aktivite sonunda ödülleri haz rlad z m? Yap lan değerlendirme sonunda hay r eklindeki cevaplar zbir daha gözden geçirini Kendinizi yeterli görmüyorsa z öğrenme faaliyetini tekrar edini Cevaplar z n tamamevet ise bir sonraki faaliyete geçebilirsini 20

25 ÖLÇME VE EĞERLENİ RME ÖLÇME VE EĞERLENİ RME A ağ daki cümleleri OĞRU () veya YANLIŞ (Y) olarak i aretleyini Cevaplar z n kontrolü için modül sonundaki cevap anahtar ndan faydala 1. ( ) Yapt r lacak aktiviteler için önceden planlama yapmaya gerek yoktu 2. ( ) Animatörler istedikleri saatte bir etkinlik yapabili 3. ( ) Aktiviteyi uygulatanlar n temel becerilere sahip olmasgereki 4. ( ) Aktiviteyi uygulatacaklar n oyun kurallarbilgisine sahip olmasgereki 5. ( ) Yap lacak olan aktivitelere herkes kat labili Her yar mac yayaktiviteye alabiliri 6. ( ) Planlama n d ndaki aktivitelere i letmelerde yer verilme 7. ( ) Aktivitelerin uygulat lacağalanlar ve kulla lan e yalar temiz ve hijyen kurallar na uygun olmal d 8. ( ) Konuklara aktivitelerin temel becerilerini göstermeye gerek yoktu 9. ( ) Aktiviteye ba lamadan önce mutlaka ön haz rl klar tamamlanmal d 10. ( ) Konuklarzorla aktivitelere katabiliri 11. ( ) Yüzme bilmeyenleri su oyunlar na almam z doğ ru olma 12. ( ) Uluslararasoyun kurallar n d na ç kamay 13. ( ) Aktivitelerde kurallar, eğlence amaçlolduğu için değ i kenlik gösteri 14. ( ) Ödül kazanan konuklar için, tatil güzel bir aolarak kal 15. ( ) Aktivitelerde çok da titiz olmaya gerek yoktu 21

26 MOÜL EĞERLENİ RME MOÜL EĞERLENİ RME A- A ağ da verilen cümlelerde bob rak lan yerleri uygun sözcüklerle doldurunu Su sporlaraç k havada, doğa n etkileriyle beraber, değ i ik malzemelerle uygulanan... bütünüdü Su kayağ, ayağ a tak lan kayaklar yard m yla h zla giden bi...arkas na bağl,... tutunarak su üstünde kaymaya deni... uzun bir boarddan yararla larak dalgalar n üstünde ayakta kaymaya dayanan spor dal d... uzun bir board n ve yelkenin kulla ld ğ bu spor dünya n birçok sahilinde yap l... yelken sporu 6 16 yagrubu arasgençlerin özel teknelerle yapt ğ su sporudu... insanoğlunun denizle ve akarsularla basit araçlar kullanarak mücadelesini temel alan bir spor dal d... K z lderililerin teknelerinden doğ mubir spor dal d Aktivitelere ba lamadan önce gerekli olan... al nmal d Aktivitenin sonundaki...aktivitelere olan ilgiyi art r B- A ağ da verilen ifadeleri dikkatle okuyunuz Cümlelerin ba nda verilen bo luğ u OĞRU veya YANLIŞolarak i aretleyini 1. ( ) Su sporlarile uğ ra rken mutlaka can yeleği kulla lmal d 2. ( ) Su topu havuzda 7 er ki ilik iki tak m aras nda oynanan, batmaz bir topu rakip tak m n kalesine atmayamaçlayan su sporudu 3. ( ) Aktivitelere kat lacak olan kat l mc lara kurallar aç klanmal d 4. ( ) Aktiviteler uygula rken temizlik kurallar na uyulmas na gerek yoktu 5. ( ) Aktiviteyi yönetecek olan animatörün gerekli olan temel becerilere sahip olmas gereki 6. ( ) Aktiviteler uygula rken kurallar çok katbir ekilde uygulanma EĞERLENİ RME Sorulara verdiğ iniz cevaplar ile cevap anahtar zkar la t r Cevaplar z doğ ru ise bir sonraki modüle geçmek için ilgili ki iler ile ileti im kurunu Yanl cevap verdiyseniz modülün ilgili faaliyetine dönerek konuyu tekrar edini MOÜL EĞERLENİ RME 22

27 CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİ YETİ-1 İ N CEVAP ANAHTARI Y 6 7 Y 8 Y 9 10 Y Y ÖĞRENME FAALİ YETİ-2 İ N CEVAP ANAHTARI Y Y Y Y Y Y Y 23

28 MOÜL EĞERLENİ RMENİ N CEVAP ANAHTARI BOŞLUK OLURMA Aktiviteler bütünüdür Teknenin, halata Sörf Rüzgâr sörfü Optimist Kürek Kano Güvenlik Ödül OĞRU - YANLIŞ Y 24

29 KAYNAKÇA KAYNAKÇA ENGİ Nİ dris Özgür (Beden Eğitimi Öğretmeni), ers Notlar. HACIOĞLU Necdet, BoZaman & Rekreasyon Yönetimi Örnek Animasyon Uygulamalar, etay Yay nc l k, Ankara, Eylül, HAZAR Atila, Rekreasyon ve Animasyon, etay Yay nc l k, Ankara, Eylül, / Varanla Yol Boyunca Say, 74 Eylül, (Türkiye Kano ve Rafting Federasyonu) 25

M BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİ

M BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ TAŞIMA VE BOŞTOPLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlğtarafndan geliştirilen modüller;

Detaylı

BASKETBOL FEDERASYONU

BASKETBOL FEDERASYONU TÜRK YE BASKETBOL FEDERASYONU 2004 BASKETBOL OYUN KURALLARI BASKETBOL OYUN KURALLARI 2004 Haziran 2004 Sayfa 4/81 NDEK LER NC KURAL - OYUN...8 Madde 1 Tan mlar...8 NC KURAL SAHA VE DONANIM...8 Madde 2

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIGI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİBELGELER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlğtarafndan gelitirilen modüller; Talim

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

T.C. MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ OTOMOTİV MOTOR MEKANİĞİ- 3

T.C. MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ OTOMOTİV MOTOR MEKANİĞİ- 3 T.C. MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ OTOMOTİV MOTOR MEKANİĞİ- 3 ANKARA 2007 Milli Eitim Bakanltarafndan gelitirilen

Detaylı

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR T.C. LLÎ E M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMI ANKARA 2008 LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMINDA GÖREV ALANLAR lkö retim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNDE HACCP (Kritik Kontrol Noktalarnda Risk Analizi) ANKARA

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD. Bildiriler 8. Ulusal Müzik E itimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ MÜZ K E NDE L SANSÜSTÜ E M VE BU PROGRAMLARA KAYITLI ARA TIRMA GÖREVL LER N E M SORUNLARI Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA

TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Haluk TANRIVERD Sakarya Üniversitesi

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN Türkiye nin Geleceği Aydınlık Deniz Çevresinin Petrol ve Di er Zararl Maddelerle Kirlenmesine Müdahale Tatbikat SKEN I. Streetball Ve Tenis Turnuvas Prof. Dr. Üstün

Detaylı

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ POST (İLK AÇILIŞ) ANKARA 2007 Milli Eitim Bakanltarafndan gelitirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

TÜRKÇE Ö RET M NDE DRAMA YÖNTEM N N GEREKL L *

TÜRKÇE Ö RET M NDE DRAMA YÖNTEM N N GEREKL L * TÜRKÇE Ö RET M NDE DRAMA YÖNTEM N N GEREKL L * Ar. Gör. Sedat MADEN ÖZ: Dil becerisi, kal pla m kuramsal bilgilerden ziyade becerilere dayan r. Dil ö retiminde içerik ve uygun yöntem için bu kurala dikkat

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

Türkiye Özürlüler Ara t rmas kincil Analizleri ve Sonuçlar. Prof. Dr. smail Tufan & Yrd. Doç. Dr. Özgür Arun

Türkiye Özürlüler Ara t rmas kincil Analizleri ve Sonuçlar. Prof. Dr. smail Tufan & Yrd. Doç. Dr. Özgür Arun Türkiye Özürlüler Ara t rmas kincil Analizleri ve Sonuçlar Prof. Dr. smail Tufan & Yrd. Doç. Dr. Özgür Arun Türkiye Özürlüler Ara t rmas kincil Analizlerinden Ülkemizin Elde Etti i Faydalar... 1 Giri...

Detaylı

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan

Detaylı

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURNA Ni de Üniversitesi,

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

RADYASYON GÜVENL EL K TABI

RADYASYON GÜVENL EL K TABI ONDOKUZ MAYIS ÜN VERS TES Sa k Uygulama ve Ara rma Merkezi RADYASYON GÜVENL EL K TABI HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Fevziye CANBAZ TOSUN Uzm. Fiz. Tenzile YA AYACAK OFLUO LU 2013 1 NDEK LER 1. Genel Bilgiler 6

Detaylı

Dili ya ayarak ö renin NG LTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YEN ZELANDA SV ÇRE FRANSA MALTA. www.lsi.edu

Dili ya ayarak ö renin NG LTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YEN ZELANDA SV ÇRE FRANSA MALTA. www.lsi.edu Language Studies International Tan t m Bro ürü 2013 Dili ya ayarak ö renin NG LTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YEN ZELANDA SV ÇRE FRANSA MALTA www.lsi.edu 1 2 Ho Geldiniz Welcome Willkommen Bienvenue Bienvenido

Detaylı