MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENİRİLMESİ PROJESİ) EĞLENCE HİZMETLERİ SU SPORLARI ANKARA 2007

2 i

3 İÇİNEKİLER İÇİNEKİLER İÇİNEKİLER...i AÇIKLAMALAR...ii GİRİŞ...1 ÖĞRENME FAALİYETİ SU SPORLARI Tam Çeitleri enizde Yaplan Su Sporla Havuzda Yaplan Su Sporla...10 UYGULAMA FAALİYETİ...14 EĞERLENİRME ÖLÇÜTLERİ...15 ÖLÇME VE EĞERLENİRME...16 ÖĞRENME FAALİYETİ PLANLAMA Hazrlk Yapma...17 UYGULAMA FAALİYETİ...19 EĞERLENİRME ÖLÇÜTLERİ...20 ÖLÇME VE EĞERLENİRME...21 MOÜL EĞERLENİRME...22 CEVAP ANAHTARLARI...23 KAYNAKÇA...25 i

4 AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KO ALAN 813S00003 Eğlence Hizmetleri AL Animatörlük MOÜL Su Sporlar MOÜLÜN TANIMI Havuz ve denizde su sporlartatma ve uygulama konularn verildiği öğrenme materyalidi SÜRE 40 / 24 ÖN KOŞUL Bu modülde ön koul yoktu YETERLİLİK Spor aktivitelerini uygulamak. Genel Amaç Bu modül ile, eğlence hizmetleri departmanda konuklarla oynanabilecek su oyunlararatrarak konuklarn özelliklerine ve oyunlarn kurallarna uygun olarak uygulayabileceksini MOÜLÜN AMACI Amaçalar 1. Eğlence hizmetleri departmanda konuklarla konuk özelliklerine uygun su oyunlarçeitli kaynaklardan aratrabileceksini 2. Eğlence hizmetleri departmanda konuklarla su oyunlarkonuklarn özelliklerine ve oyunlarn kurallarna uygun olarak uygulayabileceksini EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE ONANIMLARI ÖLÇME VE EĞERLENİRME Ortam: Sf ortam, deniz ve havuz onam: Basketbol toplar, voleybol toplar, su topu ve fileleri, kano ve kano kürekleri, su kayağ, yelken, paraüt, sörf, sürat motoru Modülün içinde yer alan herhangi bir öğrenme faaliyetinden sonra, verilen ölçme araçlarile kendi kendinizi değerlendireceksini Modül sonunda, öğretmeniniz çeitli ölçme araçlar uygulayarak, modül uygulamalarile kazandğz bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecekti ii

5 GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci, GİRİŞ Animatör: İnsanlarn tatil yerlerinde iyi zaman geçirmeleri için bir takm eğlence ve gezi programlardüzenleyen kiidi Animatör; çeitli sportif ve kültürel faaliyetlerle, insanlarneelendirmeye çal Bunun için tatil yapmaya gelen insanlarn, yalarna, cinsiyetlerine, kültürel ve ekonomik düzeylerine göre gereksinimlerini ve beklentilerini sapta Spor, çağdakiiliğin oluumundaki bedensel, ruhsal ve zihinsel faktörlerin koordineli ekilde eğitimidi Sportif animasyon hizmetleri; bireysel veya grup halinde katlmlara imkân sağlayan, özellikle konaklama iletmelerinde, yaygn olan turistik ve sportif bo zaman değerlendirme etkinliklerindendi Animatörün çok yönlü kiiliği ve çok çeitli hedef kitlesi olduğundan, kullandğ araçlar da çok çeitlidi Animatörlük ve animasyon ülkemiz için yeni bir kavramd Turizm sektörünün önemi günden güne arttğndan, animatörlük mesleğinin geleceği de parlak olacakt Ülkemiz turizmi bunun için uygun potansiyel oluturmaktad Siz de bu modüldeki bilgiler sayesinde; eğlence hizmetleri departmanda animasyon programnda yer alacak su sporlaraktivitelerini uygulama için gerekli olan uluslararas federasyon kurallarve kullalan malzemeler hakknda bilgi sahibi olacaks Bu bilgiler sayesinde kendi yaratclğzda kullanarak değiik aktiviteler hazrlayabileceksini Unutmayz! Yaratclğzla gelitireceğiniz aktivitelerde, müterilerin stres atmalarve eğlenmelerini sağlayarak, müteri memnuniyetini artrabilirsini Bu ekilde hem iletmenizin müteri saysnda artyaratacak hem de ülkemiz turizminin canlanmas sağlayacaks 1

6 2

7 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ Eğlence hizmetleri departmanda, su sporlarile ilgili aktiviteleri uluslararas federasyon kurallarna uygun olarak konuklarla uygulayabileceksini ARAŞTIRMA Bulunduğunuz çevrede yaplan su sporlar ve hangi malzemelerin kullaldğaratr Bulunduğunuz çevredeki otellerde uygulanan su animasyonlararatr 1.1. Tam 1. SU SPORLARI eniz, havuz, akarsularda ve açk havada doğan etkileriyle beraber, değiik malzemelerle, hem eğlenceye hem de sportif aktivitelere yönelik etkinlikler bütünüdü Su sporlar, tüm kaslarn ahenkle hareket etmesini sağlarken kol ve göğüs kaslar canlandrr, kan dolamve akciğer kapasitesini artr Ayrca denizde yürüme ve bacaklaroynatma gibi suyun içinde yaplan hareketler, kaslara aerobik etkisi yapa Yüzmenin ve su içi hareketlerin bir diğer arts da suyun kaldrma gücünden kaynaklanmaktad Hareketler, arzorlama olmadan kolayca uygulanabilmektedi Bu alanda yaplan aktiviteler, kiilerin eğlenceli ve hovakit geçirmelerini sağlamaktad 1.2. Çeitleri Su sporlardenizde ve havuzda olmak üzere iki grupta incelenebili enizde yaplanlar; Su kayağ Sörf Paraüt Yelken Kürek 3

8 Havuzda yaplan su sporlaraktiviteleri ise: Su topu, Su voleybolu, Su basketbolu, Kano olarak saylabili enizde Yaplan Su Sporlar Su Kayağ Ayağa taklkayaklar yardmyla, hzla giden bir teknenin arkasna bağlolan halata tutunarak su üstünde kaymaya dayanan açk hava sporudu Balangçta yalz yaz mevsiminde yaplan bir spor dalolan su kayağ, artk tüm dünyada modern koruyucu elbiselerin yaygnlamasyla yl boyunca yaplabilen bir spor dalolmutu Hatta baz ülkelerde özürlüler için kurulan özel merkezlerde de su kayağgerçekletirilmektedi Kurallar Resim 1: Su kayağheyecanlve çok zevklidir Yarmalar bireysel olarak yaplmaktad Bütün yarmalar 2 devreden oluur ve yarmaclar ilk devreye katlmak zorundadrla Baarlolanlar 2. devreye katlrla Her yarmacya, yarma srasnda baarsna göre puan verili Yarma srasgelmiolmasna rağmen, hala hazr olmamya da yarma yerine gelmemiolan yarmaclar, yartan diskalifiye olurla Yarmacn diskalifiye olmasdurumunda, eğer bir sonraki yarmaciskelede hazr değilse, hazrlanmas için kendisine 1 dakika süre ta Yarlar erkek ve bayan olarak ayrl Yarlara her yatan yarmackatlabili Yarma görevleri, yarma türlerine göre WSU tarafndan önerilen bahakem, hakem ve yardmclardan oluu Bahakem: Bütün değerlendirme skorlardenetleme ve her yaiçin hakemleri ve yardmclarseçmekle görevlidi 4

9 Su KayağYarmalar Uluslararasyarmalar, üç dalda yapl Bunlar: 1- Atlama yarmalar: Kayakçhzla giden bir motorun (hz erkeklerde azami 58 km/saat bayanlarda 55 km/saattir) arkasnda braktğdalgayçaprazlamasna çkar ve havaya frla Atlama srasnda önemli olan yarmacn ne kadar yükseğe frladğdeğil, atlama uzunluğudu Geçerli ve puan alcatlayiçin kayakç, atlama rampasn üstünden geçtikten sonra düz ve dengeli biçimde suya inmeli ve parkur sonunu gösteren amandra yönünde kaymald Bu yarmalarda uzun, genive altdüz kayaklar kullal 2-Slalom yarmalar: Bu yarmalarda arkaya doğru incelen ve her iki ayak için bağlarbulunan kayaklar kullal Slalom yarmalarnda kayakç, sabit bir hzla çekilen teknenin arkasnda, amandralarla belirlenmiparkuru zikzaklar çizerek hatasz geçmeye çalyarlar tek kayakla yaplyarmaclar geçtikleri amandralara, dümelerine ve amandra atlamalarna göre sralarla 3-Gösteri yarmalar: Artistik ya da akrobatik yarmalar olarak da bilinen su kayağ gösteri yarmalar, yumuaklk ve gücü birletiren yartürüdü Kayakçtek ya da çift kayak kullanabili Yarmalar, girikaplarikier amandra ile belirlenmidüz bir parkurda yapl Kullalan Malzemeler Jet skiler Çekme halatlar Motorlar Rampalar Giysiler Sörf Uzun bir boarddan yararlanarak dalgalarn üstünde ayakta kaymaya dayanan spor dald Rüzgâr ve dalgan etkisiyle yaplan ve rüzgâr sörfü olarak da bilinen wndsurf e yelken daliçinde yer verilmiti Resim 2: Sörf dalgalarla mücadele edilen bir spordur 5

10 Rüzgâr sörfü Uzun bir tahtan üzerinde dalgalara meydan okuyarak yaplan bu spor, dünyan birçok sahilinde en çok tercih edilen alanlardan biri haline gelmiti Rüzgârn estiği her yerde rüzgârn etkisiyle savrulan yelkenler sayesinde sahiller, birbirinden güzel anlara tak olmaya bala Resim 3: Uzun bir tahtan üzerinde dalgalara meydan okuyarak yaplan bu spor, dünyan birçok sahilinde yaplr Kullalan Malzemeler Sörf tahtas: polyester ya da polietilen gibi bir malzemeden yaplr ve içi köpükle doldurulu Yelken: Rüzgar iddetine ve kullanan kiinin becerisine göre genellikle plastik malzemeden 3m2-9 m2 ebadnda imal edilmi, esnekliği ayarlanabilir hale getirilmiyelkenlerdi Yelken direği ve tutma çatal: Yelkenin takldğdirekti Yelken çekme ipi: Yelkeni sudan kaldrmak için kullalan ipti Seren: Yelken direğinin üzerine monte edilen ve rüzgâr sörfçüsünün yelkeni yönlendirmesini sağlayan parçasd Kanca takm: Rüzgâr sörfçülerinin vücut ağrlklarile yelkenin gücünü karlamalarsağlayan, bu sayede kol ve srta binen yükü azaltmaya yarayan, göğüs bağlantl, bel bağlantlve kalça bağlantlolmak üzere üç değiik tipi bulunan parçad Ayak kay: Rüzgâr sörfü kullaclarn dalgalsularda, binek ile ayak temaslarsağlamlatrckaylard Kyafet: Yarslak giysi, sörf yapan kiinin hipotermia (vücut ssnda ki dümeler), güneyaklar, boğulma ve darbelere karkorunma maksadyla giydiği, sörf yaplan suyun scaklğna göre; 2 mm-5 mm kalnlğnda olan genellikle oluklu neopren kauçuktan yaplmözel giysidi Ayakkabve eldiven. 6

11 Paraüt Açk havada, deniz üzerinde, sürat motoru yardmyla, kurulu düzenek sayesinde paraütle beraber havalanarak yaplan bireysel aktivitedi Güvenli bir uçua hazr duruma getirilen sporcu, daha sonra hidrolik sistem vastasyla paraüt salnarak uçurulu Resim 4:Paraüt sporunda emniyet tedbirleri mutlaka alnmaldr Kullalan Malzemeler Paraüt Kask Sürat motoru Can yeleği Yelken İnsanoğlunun suyun kaldrma kuvvetinden istifade ederek kullandğteknelere rüzgârn enerjisini de eklemesiyle oluan ve önceleri bir ulam biçimiyken sonra doğayla mücadelenin ağr bastğbir faaliyet haline gelen spor dald Resim 5:Yelken sporunda doğayla mücadele vardr 7

12 Optimist Yelken sporunu çocuklara sevdirmek, genç yelkenciler yetitirmek gayesiyle 6-16 ya arasgençlerin özel teknelerle yaptğsu sporudu Türkçe karlğ iyimserlik olan ve erken yalarda yelkenciliğe balama aracolarak kullalan optimistler ilk kez animarkal mühendis olan Axel amgard tarafndan tasarlanmt Son derece dengeli, emniyetli ve suda batmayan tekne olan optimistler 2.30 m boyunda, 1.13 m geniliğinde köeli biçimde olup yelken yüzeyi 3.5 m2, toplam ağrlğ35 kg d Optimist teknesinde yelken kullananlarn can yeleği takmalarartt Ayrca teknelerde ip, kürek ve su boaltc (çamçak) bulunmaszorunludu Resim 6: İyi bir rüzgâr pozisyonu yakalamak, yariçin önemlidir Yelken YarKurallar Yelken yarlarnda tekneler, çkiçin bir çizgiye sralanma Hareket halinde olan tekneler çkiareti (görsel, sancak ve ses iareti) üzerine amandra ya da direkle belirlenmiçizgiyi aarak yara bala İyi bir rüzgâr pozisyonu yakalamak yariçin önemlidi Yarma srasnda ana kural, yarmaclarn amandralarve iaretleri geçerken uymalargereken geçikurallarile ilgilidi Rüzgârsoldan alan tekne, diğerinin yolundan çkmald Her iki tekne de rüzgâr ayyönden kullayorsa, rüzgâr üstünde olan tekne, rüzgâr altnda olan tekneye yol vermelidi Eğer tehlikeli bir biçimde gelen teknenin rüzgâr kullayönü belirlenemez ise görülen bu teknenin yolundan çklmald Yelkenli küçük tekne yarlarnda çizgiyi ilk geçen kaza Kulalacak Malzemeler Plastik tekne Şamandralar Turuncu bayrak Mavi finibayrağ Can yeleği Rüzgâr göstergesi Halatlar Board 8

13 Kürek İnsanoğlunun deniz ve akarsular basit araçlar kullanarak mücadelesini temel alan bir spor dald Resim 7: Kürek sporu kol gücünün kullaldğbir spor daldr Kürek Sporunun Kurallar Kürek sporunda kürekçiler, gittikleri istikamete srtlardönerek kürek çeke Kürekte kullalan kürekler kayğa bağld Kürek sporu düz bir hatta ve dalgasz bir parkurlarda yapl Bir kayk, diğer yarçkayğn yolunu keseme Tüm tekneler balama yerlerinde yerlerini aldklarnda görevli 2 dakika diye bağr O andan itibaren kurallar ilemeye bala Eğer hatalçkyapan tekne olursa iaret vererek hatalçkyapan ekip geri çağrl İki kez hatalçkyapan ekip diskalifiye olu Kayklar bitiçizgisini geçtikçe sesli iaretler verili Her bir yarta 3 hakem görev al İki kayk ayanda çizgiye ularsa ikisi de aydereceyi al Resim 8:Kürek sporu tek olarak yaplabildiği gibi iki veya daha fazla kiiyle de yaplabilir 9

14 Kulla lacak Malzemeler Kürekler Kay k Can yeleğ i Havuzda Yap lan Su Sporlar Su Topu Havuzda 7 er ki ilik iki tak m aras nda oynanan, batmaz bir topu rakip tak m n kalesine sokmayamaçlayan su sporudu Su topu, süratli bir tak m oyunudu Oyuncular n iyi yüzücüler olmalar n yas ra, ciğer kapasitelerinin de çok yüksek olmas gereki Resim:9 Su topunun animasyonda uygulanmas Su Topu Yar ma Kurallar Havuzun boyu 33 m (minik tak mlar ve bayanlar için 25 m) ve eni 20 m olmal d Su topu derinliği en az 1.90 m ile 2.00 m aras ndaki havuzlarda oyna Kaleler yükseklik olarak 90 cm ve iki yan direğ in aras3 m olarak yap lm t Her tak mda toplam olarak 13 oyuncu bulunu Bunlar n 7 si (1 kaleci ve 6 oyuncu) oyuna ba la Tak mlardan biri mavi, diğ eri beyaz takke (bone) takmak zorundad Hakemlerin daha rahat ileti im kurmalariçin bu bonelerin üzerinde 1 ile 13 aras nda rakamlar bulunu Resim 10:Oyuncular n bone takmas, maç n hakem taraf ndan kolay izlenmesini sağlar 10

15 Havuzun kenar nda 2 m, 4 m ve 7 m yi belirten koniler bulunu Su topu maçlar dört tane 7 dakikal k devre olmak üzere toplam 28 dakikadan oyna Bu devreler aras nda 2 dakikal k molalar vard Eğ er bir oyunun mutlaka bir kazanaolmas gerek ise ve durum beraber ise iki tane 3 er dakikal k devre oyna Eğ er beraberlik hala bozulmam sa alt n gol devreleri oyna r ve maç bir tak m gol atana kadar uza Her devre, oyuncular n kaleyi yan kulvarlara bağlayan kulvarlara dizilmesi ile ba la Hakem düdük çal p topu tam ortaya b rak Hakemin düdüğü ile yüzmeye ba layan en h zloyunculardan hangisi topu ilk olarak al rsa o oyuncun tak m devreye ba la Bir atağ n gol say labilmesi için topun kale çizgisini geçmesi gereki Her tak m n atak yapabilmesi için 335 sn. vard Bu zaman havuzun kenarlar ndaki oyuncular, antrenörler, hakemler ve seyirciler taraf ndan rahatça görüntülenen kronometrelerle belirtili Bu süre bittiğ i zaman kronometreden gonk sesi gelir ve hakem topu diğ er tak ma veri Oyuncu değ i ikliği sadece molalarda, gollerde ve devre aralar nda yap labili Eğer bir oyuncu çok kötü durumda ise hakeme belirterek kalenin arkas na geçer ve onun yerine biri gire Bir tak m n s rs z oyuncu deği tirme hakkvard Her tak m mola alma hakk na sahipti Molalar ancak antrenörler taraf ndan isteni Oyuncular istedikleri biçimde dizildikten sonra havuzun ortas ndaki kalecinin pas atmas yla oyun tekrar ba la Fauller ile İ lgili Kurallar Su topundaki faul çe itlerinden biri de normal fauldü Normal fauller birçok kez yap labilir: Topu iki elle tutmak (oyuncular için) Topu sürerken topun suyun alt na girmesi Elinde top olmayan kar tak m n oyuncusuna müdahalede bulunmak Kar tak m n oyuncusunu itmek 35 saniye içerisinde topu kullanmamak Hakem bir tak ma normal faul verdiğ i zaman o tak m serbest at ile ödüllendirili Bu serbest at 3 saniye içinde kulla lmal d Bunu kullanmak için topun elden ç kmas yeterlidi At kullanacak olan oyuncu 7 metre d nda olmad ğ sürece ut çekeme Su topundaki ba ka bir faul biçimi de at lma diye adland r l At lmaya unlar sebep olur: Tekme atmak veya vurmak Surat na kasti olarak su atmak Serbest at kullanmadan topa müdahale etmek Hakemle tart mak Topu tutmayan bir oyuncuya vurmak, tutmak vb. 11

16 Eğer bir oyuncuya at lma cezasverilmi se o oyuncu kalenin ya ndaki kulvarlar n aras na girer ve 20 saniye boyunca oyun d nda kal Hakem taraf ndan verilen i aretle oyuncu bir daha oyuna gire Eğ er ayoyuncu 3 kere at lma cezasal rsa oyundan tamamen ç kar ve onun yerine biri gire Buna değ i meli at lma deni Eğer bir oyuncuya kasti olarak ve sakatlay cbir biçimde müdahale olursa, hakem o oyuncuyu oyundan ata Böylece oyuncu bir daha oyuna giremez, yerine biri de gireme Buna da deği mesiz at lma deni Eğer gol atma ansfazla olan bir oyuncuya dört metre çizgisi içinde sert bir faulde bulunulursa, hakem taraf ndan oyuncu penaltile ödüllendirili Penalt4 metre çizgisinden kulla l Penalt ya bunlar sebep olur: Gol atma ansolan oyuncuyu tutmak onu engellemek Kaleci ya da oyuncu taraf ndan kale ile oynanmas Kalecinin topu suya bat rmas Su Topunda Kulla lan Malzemeler Havuz Kaleler Suda batmayan toplar Bone Su Voleybolu Havuzun veya suyun bulunduğu yerin özelliğine göre voleybolun genel kurallar geçerlidi Bununla birlikte uluslararasmüsabakalarda yer alma İ letmelerde eğ lence amaçl, değ i ken kurallarla uygulat labili Resim 11: Su voleybolunun animasyonda uygulanmas 12

17 Kula lan Malzemeler Havuz Suda batmayan toplar Voleybol filesi Say largösteren manuel sayaç Su tutmayan k yafetler ( mayo, ort) Su Basketbolu Havuzun veya suyun bulunduğ u yerin özelliğ ine göre basketbolun genel kurallar geçerlidi Bununla birlikte uluslararasmüsabakalarda yer alma İ letmelerde eğ lence amaçl, değ i ken kurallarla uygulat labili Kula lan Malzemeler Havuz Suda batmayan toplar Mini basketbol potalar Su tutmayan k yafetler Say largösteren manuel sayaç Kano Akarsularda zamanla olduğ u gibi güç doğa ko ullar yla da mücadele etmeye dayanan ve küçük bir tekneyi tek kürek yard m yla hedefe ula t rma prensibi üzerine kurulu spor dal d Kano bir olimpiyat sporu olarak çok çe itli teknelerle yap l Kanolar K z lderililerin teknelerinden doğ mu tu Kano sporu, ülkemizde yeni geli mekte olan spor dallar ndan biridi Bu spor 1980 li y llar n sonunda ülkemizde bulunan yabanc lar taraf ndan rafting ile birlikte yap lmaya ba land. Kano spor yar larikiye ayr l r: üz yar lar; sürat yar larve maraton Kano slalom yar lar Kano Yar ma Kurallar Belirli kulvarlar içinde kalarak yar ma mesafesini en k sa sürede tamamlamakt Kanoda bağlolmayan kürekler kulla l Yar maytamamlayan teknelerin rahatça durmas na imkân verecek uzunlukta bir alan b rak l Kano yar malar n türüne göre kano çe itleri farkl l klar gösteri Kula lacak Malzemeler Kano tekneleri Kürekler Can yeleğ i Kask 13

18 UYGULAMA FAALİ YETİ UYGULAMA FAALİ YETİ Otel ve tatil köylerinin eğ lence hizmetleri departma nda animatörlerin konuklarla uygulad klarsu sporlar n neler olduğ unu ara t r Bulgular zfotoğ raflayarak bir sunu dosyashaz rlay Yapt ğ z çal mayarkada lar zla payla İ lem Basamaklar Öneriler Güler yüzlü, cana yak n ve samimi davra Görü meleriniz için önceden randevu al Çevrenizdeki farkli letmelerin animatörlerinden bilgi toplay ikkatli ve disiplinli çal Yap lan çal malarizleyini Uygulanan su sporlar belirleyini Eksiksiz belirleyini Yap lan uygulamalar fotoğraflay Fotoğ raf çekimleri s ras nda kat l mc larrahats z etmemeye özen gösterini Bulgular zdüzenleyerek dosya olu turunu Kurallardaha detayl öğ renmek için internet ve bas lkaynaklardan yararla 14

19 EĞERLENİ RME ÖLÇÜTLERİ A ağ da haz rlanan değerlendirme ölçeğine göre yapt ğ z çal maydeğ erlendirini Gerçekle me düzeyine göre EVET - HAYIR seçeneklerinden uygun olan kutucuğ u i aretleyini eğerlendirme Ölçütleri Evet Hay r Çevrenizdeki farkli letmelerin animatörlerinden bilgi toplad z m? Yap lan çal malarizlediniz mi? Uygulanan su sporlar belirlediniz mi? Yap lan uygulamalarfotoğ rafland rd z m? Bulgular z düzenleyerek dosya olu turdunuz mu? Yap lan değerlendirme sonunda hay r eklindeki cevaplar zbir daha gözden geçirini Kendinizi yeterli görmüyorsa z öğrenme faaliyetini tekrar edini Cevaplar z n hepsi evet ise bir sonraki faaliyete geçini 15

20 ÖLÇME VE EĞERLENİ RME ÖLÇME VE EĞERLENİ RME A ağ daki cümleleri doğru veya yanl olarak i aretleyini 1. ( ) Su kayağ yar malarüç dalda yap l 2. ( ) Kürek sporunda yar mac lar n s rtyar ala na dönüktü 3. ( ) Kano k z lderililerden doğ mubir spor dal d 4. ( ) Kano sporunda yar mac lar n yüzü yar ala na dönüktü 5. ( ) Yelken ve optimist aktiviteleri rüzgârs z havada daha iyi yap l 6. ( ) Sörf yaparken board kullanmaya gerek yoktu 7. ( ) Su kayağ, ayağ a tak lkayaklar yard m yla, h zla giden bir teknenin arkas na bağ lolan halata tutunarak yap l 8. ( ) Su topu, iki tak m aras nda normal bir topla oynanan bir spor dal d 9. ( ) Sörf, su kayağ, kürek, kano gibi aktivitelerde kat l mc lar n can yeleği takmas na gerek yoktu 10. ( ) eniz para ütü yaparken sürat motoruna ve güvenlik aksam na ihtiyaç duyulma EĞERLENİ RME Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtar zkar la t r Cevaplar z doğ ru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçini Yanl cevap verdiyseniz öğ renme faaliyetine dönerek konuyu tekrar edini 16

21 ÖĞRENME FAALİ YETİ 2 ÖĞRENME FAALİ YETİ -2 AMAÇ Eğlence hizmetleri departma nda, su sporlarile ilgili aktiviteleri gelen konuklar n özelliklerine, tesis ve malzeme durumuna göre haz rlayabileceksini ARAŞTIRMA Çevrenizdeki tesislerde ve i letmelerde uygulanan su sporlar nda ne gibi malzemeler kulla ld ğ ara t r Gözlemlerinizi arkada lar zla payla Su sporlar nda eğlenceye yönelik aktivitelerde ki al nan güvenlik önlemlerini ara t r Turistik tesislerde uygulat lan su sporlarile ilgili bilgileri ara t rarak rapor edini 2. PLANLAMA Konuklarla yap lacak olan sportif etkinliklerin ilk a amasiyi bir planlama n yap lmas d Planlama animasyon aktivitelerinin genel düzenidi Animasyon aktivitelerinin amaçlar gerçekle tirmek için ihtiyaç duyulan her eyi dü ünmek, tasarlamak ve belli bir plan çerçevesinde uygulamaya koymak gereki Planlama n ta mas gereken ba l ca özellikler unlard r: Animasyon planlar, ula labilir amaçlarta mal d Uygun süreyi kapsamal d Zamanlama iyi belirtilmelidi iğ er departman planlar na ve i letmenin genel amaçlar na uyum sağ lamal d Aktivite haberleri, i letmenin belirli bölümlerinde sergilenmelidir. Animasyon aktivite programlar n planlamasyap l rken; yer, araç gereç, ta t m ve konaklamaya gelen konuklar n kültürel özelliklerinin göz önünde bulundurulmasgereki Planlama yap l rken aktiviteler için gerekli olan malzemelerin al mlarsezon ba lamadan yap lmal d Bu nedenle bir bütçe olu turulmal, sezon öncesi yap lan planlar doğrultusunda hareket edilmelidi Planlardaki ve aktivitelerdeki değ i imler için i letmeler ayr ca harcama yapamazla 2.1. Haz rl k Yapma Aktivitelerinizi gerçekle tirmeye ba lamadan önce haz rlad ğ z planlar doğrultusunda ön haz rl klar yapmal s Aktiviteler uygula rken unlara dikkat edilmelidir: 17

22 Sportif etkinlere kat lacak olanlar n ya na, cinsiyetine, kilosuna ve bedensel rahats zl ğ n olup olmad ğ na dikkat edilmelidi Aktiviteler fizyolojik, psikolojik, sosyal ve zihinsel aç dan sak ncalolmamal d Sportif etkinliklerin yap lacağ alanlar ve kulla lan malzemeler temiz, hijyenik ve kulla m aç s ndan güvenlikli olmal d Kat l mc lar gönüllü olmal d Kat l mc lar aktivitelere özendirilmelidi Aktiviteler uygula rken olu abilecek sağ l k problemleri için sağl k ekibi haz r bulundurulmal d Aktivitenin zamanlamasiyi yap lmal, diğ er departmanlar n planlar na ters dü memelidi Güvenle olu turulan ve izlenen bir aktivite daha fazla keyif verecekti Aktivitelerin ne eli geçmesi, konuklar n bir sonraki aktiviteye kat l m art racakt Aktiviteyi yönetecek animatör ne eli, esprili, aktiviteye hakim, insan psikolojisinden anlayan ve kolay ileti im kurabilen biri olmal d Yapt r lan aktivitelerde katkurallar uygulanmamal, yapt r lan aktivitelerin eğ lenceye yönelik olduğ u unutulmamal d Uygulama Örnekleri ÖRNEK 1: Aktivitenin Ad : Kano polo müsabakas Amaç: İ ki tak m aras nda oynanan bu oyunda, oyuncular havuz içinde kanonun üzerinde küreklerle ilerlerken rakip tak m n kalesine elleriyle topu atmaya çal En çok golü atan tak m galip geli Kulla lan Malzemeler: Kano, kürek, suda batmayan top, minyatür kale, 23mx35m ölçülerinde havuz, kask ve can yeleğ i. Uygulama: Tak mlar biri kaleci olmak üzere 6 ar ki ilik tak mlardan olu u Yedek iki oyuncu, oyun içerisinde zaman zaman değ i eceklerdi Tak m n kalesinde bir kaleci, kanoya binen 3 oyuncu maç süresince oyunda bulunacaklard Hakemin i aretiyle top oyun ala na at l Top oyun ala ndan d arç kt ğ nda, oyuna tekrar hakem taraf ndan at l Yar malar bayanlar ve erkekler aras nda da ayrayrtak mlar olu turularak oynat labili Oyunun süresi 15 er dakikal k iki devre halinde oynat l ÖRNEK-2 Aktivitenin Ad : Su voleybolu Amaç: Havuz içerisinde eğlence amaçlolarak voleybol oyun kurallarçerçevesinde bir sette 15 say yala n galip geldiğ i ve kaza lm iki set üzerinden uygulat lan bir aktivitedi Araçlar: Havuz, voleybol filesi, voleybola uygun suda batmayan top, manuel sayaç ve değ i ik kostümler kulla labili Uygulama: Havuzun bir bölümü plastik eritlerle i aretleni İ aretlenen oyun ala n ortas na file yerle tirili Sahada bir tak mdan 3 oyuncu oynayabili Oyuncu deği ikliğ i yap lma Plaj voleybolu kurallaruygula 18

23 UYGULAMA FAALİ YETİ UYGULAMA FAALİ YETİ Eğlence hizmetleri departma nda konuklarla su voleybolu turnuvasdüzenleyini İ ŞLEM BASAMAKLARI Su voleybolu turnuvasiçin planlama yap Aktiviteyle ilgili olan k yafetleri kulla Su voleybolu turnuvasiçin zaman ve yer çizelgesi haz rlay Su voleybolu turnuvasiçin kullanacağ z malzemeleri haz rlay Su voleybolu turnuvas düzenleyeceğiniz ala n güvenliğ ini sağ lay Kat l mc lar n özelliklerine uygun tak mlar olu turunu Kat l mc lara kurallaraç klay Konuklarla birlikte sportif aktiviteye uygun temel becerileri uygulay Aktivite sonunda ödülleri haz rlay ÖNERİ LER Kullanacağ z araçlarkontrol edini ikkatli ve titiz çal Enerjik olunu İ disiplinine sahip olunu Planlve sistemli çal Sorumluluk sahibi olunu Kaza ve tehlikelere kar ilk yard m bilgisine sahip olunu Kazalara kar uya k olunu Gerekli güvenlik önlemlerini al Her zaman güler yüzlü olunu Sorumluluk sahibi olunu ikkatli ve titiz çal Ki isel temizliğinize dikkat ediniz, her zaman bak mlolunu Yapt racağ z aktivite için oyun kurallarbilgisine sahip olunu Aktiviteleri eğ lence amaçl yapt rd ğ z unutmay Güler yüzlü olunu Aktiviteler için gerekli temel becerilere sahip olunu Enerjik olunu Aktivitelerin sonundaki ödüllendirmeyi mutlaka yap EĞERLENİ RME Sorulara verdiğ iniz cevaplar ile cevap anahtar zkar la t r Cevaplar z doğ ru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçini Yanl cevap verdiyseniz öğ renme faaliyetine dönerek konuyu tekrar edini 19

24 EĞERLENİ RME ÖLÇÜTLERİ Uygulama faaliyetinde i lem basamaklamalar takip ederek, a ağ daki değ erlendirme kriterlerine göre EVET-HAYIR eklinde seçeneklerden uygun olan kutucuğu i aretleyini. eğerlendirme Ölçütleri Evet Hay r Su voleybolu turnuvasiçin planlama yapt z m? Aktiviteyle ilgili olan k yafetleri kulland z m? Su voleybolu turnuvasiçin zaman ve yer çizelgesi haz rlad z m? Su voleybolu turnuvas n için kullanacağ z malzemeleri haz rlad z m? Su voleybolu turnuvasdüzenleyeceğ iniz ala n güvenliğ ini sağ lad z m? Kat l mc lar n özelliklerine uygun tak mlar olu turdunuz mu? Kat l mc lara kurallar aç klad z m? Konuklarla birlikte sportif aktiviteye uygun temel becerileri uygulad z m? Aktivite sonunda ödülleri haz rlad z m? Yap lan değerlendirme sonunda hay r eklindeki cevaplar zbir daha gözden geçirini Kendinizi yeterli görmüyorsa z öğrenme faaliyetini tekrar edini Cevaplar z n tamamevet ise bir sonraki faaliyete geçebilirsini 20

25 ÖLÇME VE EĞERLENİ RME ÖLÇME VE EĞERLENİ RME A ağ daki cümleleri OĞRU () veya YANLIŞ (Y) olarak i aretleyini Cevaplar z n kontrolü için modül sonundaki cevap anahtar ndan faydala 1. ( ) Yapt r lacak aktiviteler için önceden planlama yapmaya gerek yoktu 2. ( ) Animatörler istedikleri saatte bir etkinlik yapabili 3. ( ) Aktiviteyi uygulatanlar n temel becerilere sahip olmasgereki 4. ( ) Aktiviteyi uygulatacaklar n oyun kurallarbilgisine sahip olmasgereki 5. ( ) Yap lacak olan aktivitelere herkes kat labili Her yar mac yayaktiviteye alabiliri 6. ( ) Planlama n d ndaki aktivitelere i letmelerde yer verilme 7. ( ) Aktivitelerin uygulat lacağalanlar ve kulla lan e yalar temiz ve hijyen kurallar na uygun olmal d 8. ( ) Konuklara aktivitelerin temel becerilerini göstermeye gerek yoktu 9. ( ) Aktiviteye ba lamadan önce mutlaka ön haz rl klar tamamlanmal d 10. ( ) Konuklarzorla aktivitelere katabiliri 11. ( ) Yüzme bilmeyenleri su oyunlar na almam z doğ ru olma 12. ( ) Uluslararasoyun kurallar n d na ç kamay 13. ( ) Aktivitelerde kurallar, eğlence amaçlolduğu için değ i kenlik gösteri 14. ( ) Ödül kazanan konuklar için, tatil güzel bir aolarak kal 15. ( ) Aktivitelerde çok da titiz olmaya gerek yoktu 21

26 MOÜL EĞERLENİ RME MOÜL EĞERLENİ RME A- A ağ da verilen cümlelerde bob rak lan yerleri uygun sözcüklerle doldurunu Su sporlaraç k havada, doğa n etkileriyle beraber, değ i ik malzemelerle uygulanan... bütünüdü Su kayağ, ayağ a tak lan kayaklar yard m yla h zla giden bi...arkas na bağl,... tutunarak su üstünde kaymaya deni... uzun bir boarddan yararla larak dalgalar n üstünde ayakta kaymaya dayanan spor dal d... uzun bir board n ve yelkenin kulla ld ğ bu spor dünya n birçok sahilinde yap l... yelken sporu 6 16 yagrubu arasgençlerin özel teknelerle yapt ğ su sporudu... insanoğlunun denizle ve akarsularla basit araçlar kullanarak mücadelesini temel alan bir spor dal d... K z lderililerin teknelerinden doğ mubir spor dal d Aktivitelere ba lamadan önce gerekli olan... al nmal d Aktivitenin sonundaki...aktivitelere olan ilgiyi art r B- A ağ da verilen ifadeleri dikkatle okuyunuz Cümlelerin ba nda verilen bo luğ u OĞRU veya YANLIŞolarak i aretleyini 1. ( ) Su sporlarile uğ ra rken mutlaka can yeleği kulla lmal d 2. ( ) Su topu havuzda 7 er ki ilik iki tak m aras nda oynanan, batmaz bir topu rakip tak m n kalesine atmayamaçlayan su sporudu 3. ( ) Aktivitelere kat lacak olan kat l mc lara kurallar aç klanmal d 4. ( ) Aktiviteler uygula rken temizlik kurallar na uyulmas na gerek yoktu 5. ( ) Aktiviteyi yönetecek olan animatörün gerekli olan temel becerilere sahip olmas gereki 6. ( ) Aktiviteler uygula rken kurallar çok katbir ekilde uygulanma EĞERLENİ RME Sorulara verdiğ iniz cevaplar ile cevap anahtar zkar la t r Cevaplar z doğ ru ise bir sonraki modüle geçmek için ilgili ki iler ile ileti im kurunu Yanl cevap verdiyseniz modülün ilgili faaliyetine dönerek konuyu tekrar edini MOÜL EĞERLENİ RME 22

27 CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİ YETİ-1 İ N CEVAP ANAHTARI Y 6 7 Y 8 Y 9 10 Y Y ÖĞRENME FAALİ YETİ-2 İ N CEVAP ANAHTARI Y Y Y Y Y Y Y 23

28 MOÜL EĞERLENİ RMENİ N CEVAP ANAHTARI BOŞLUK OLURMA Aktiviteler bütünüdür Teknenin, halata Sörf Rüzgâr sörfü Optimist Kürek Kano Güvenlik Ödül OĞRU - YANLIŞ Y 24

29 KAYNAKÇA KAYNAKÇA ENGİ Nİ dris Özgür (Beden Eğitimi Öğretmeni), ers Notlar. HACIOĞLU Necdet, BoZaman & Rekreasyon Yönetimi Örnek Animasyon Uygulamalar, etay Yay nc l k, Ankara, Eylül, HAZAR Atila, Rekreasyon ve Animasyon, etay Yay nc l k, Ankara, Eylül, / Varanla Yol Boyunca Say, 74 Eylül, (Türkiye Kano ve Rafting Federasyonu) 25

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

MODÜL BİLGİ SAYFASI İÇERİK

MODÜL BİLGİ SAYFASI İÇERİK : 10X10 ÇAPRAZ DAMA OYUN KURALLARI SÜRE : 40/8 AÇIKLAMA : Öğrenci/Kursiyerin 10x10 çapraz dama oyun kurallarını tanıması ve incelemesi sağlanmalıdır. GENEL AMAÇ : Öğrenci/Kursiyer, uygun şartlar sağlandığında

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI TEKNE VE YAT YERLEŞTİRME RESMİ 521MMI623

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI TEKNE VE YAT YERLEŞTİRME RESMİ 521MMI623 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI TEKNE VE YAT YERLEŞTİRME RESMİ 521MMI623 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MÜZİK ALETLERİ YAPIMI

MÜZİK ALETLERİ YAPIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜZİK ALETLERİ YAPIMI VİYOLA TABLOLARININ MONTESİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

YEBKO 2013. Kocaeli İli Kandıra Kıyı Bölge Turizmi Gelişiminin Önündeki. Engeller ve Geliştirmeye Yönelik Çözüm Önerileri: Bir Alan Araştırması

YEBKO 2013. Kocaeli İli Kandıra Kıyı Bölge Turizmi Gelişiminin Önündeki. Engeller ve Geliştirmeye Yönelik Çözüm Önerileri: Bir Alan Araştırması YEBKO 2013 Kocaeli İli Kandıra Kıyı Bölge Turizmi Gelişiminin Önündeki Engeller ve Geliştirmeye Yönelik Çözüm Önerileri: Bir Alan Araştırması Dr. Nilay Kaleli Karasakal ARAŞTIRMANIN AMACI Bölge turizminin

Detaylı

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl RÜZGÂR SÖRFÜ (RS2) KURS PROGRAMI

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl RÜZGÂR SÖRFÜ (RS2) KURS PROGRAMI T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl RÜZGÂR SÖRFÜ (RS2) KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRES : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANA I PROGRAMIN SEV YES

Detaylı

SPOR DALI GÖZLEM VE DEĞERLENDĠRME. Öğr. Gör. Dr. Emre BAĞCI

SPOR DALI GÖZLEM VE DEĞERLENDĠRME. Öğr. Gör. Dr. Emre BAĞCI SPOR DALI GÖZLEM VE DEĞERLENDĠRME Öğr. Gör. Dr. Emre BAĞCI MAÇ ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Günümüzde sporda kazanılan uluslararası başarılar toplumun günlük yaşamında moral düzeyinde oldukça önemli bir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK İŞ GÖMLEĞİ KALIBI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI.

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI. TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI Birinci Bölüm Soru Kitapçığı Türü DENEME-7 Bu sınav iki bölümden

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ EGZERSİZ REÇETESİ? Egzersiz reçetesi bireylere sistematik ve bireyselleştirilmiş fiziksel aktivite önerileri yapılmasıdır. EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL

Detaylı

CANKURTARAN A-GÖREVLER

CANKURTARAN A-GÖREVLER TANIM Havuz, deniz, göl ve plajda insanların güven içinde yüzdüklerinden emin olan ve onları kontrol eden, gerekli durumlarda uyaran, kurtarma ve ilk yardımda bulunabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ SAC METAL

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ SAC METAL T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ SAC METAL Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

KAYSERİ ÇETİN ŞEN BİLİM VE SANAT MERKEZİ

KAYSERİ ÇETİN ŞEN BİLİM VE SANAT MERKEZİ KAYSERİ ÇETİN ŞEN BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖZEL YETENEKLİLER V. ULUSAL ROBOT VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI ÇİZGİ İZLEYEN (LEGO VE BASKI DEVRE) ROBOT YARIŞMASI KURALLARI BÖLÜM 1: GENEL KURALLAR Madde 1 (Amaç): Bu

Detaylı

Futbol Futbol oyun kuralları Futbol sahası ve kullanılan malzemeler

Futbol Futbol oyun kuralları Futbol sahası ve kullanılan malzemeler FUTBOL Futbol Futbol oyun kuralları Futbol sahası ve kullanılan malzemeler Futbol; On birer oyuncudan oluşan iki takım arasında, kendine özgü küresel bir topla oynanan takım sporudur. 21. yüzyıl itibarıyla

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ TEKNOLOJĠLERĠ GES ÜRETĠM TAHMĠNĠ

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ TEKNOLOJĠLERĠ GES ÜRETĠM TAHMĠNĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ TEKNOLOJĠLERĠ GES ÜRETĠM TAHMĠNĠ Ankara, 2015 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır.

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. Evrak Ekle Kurum İçi Giden Evrak Ekleme Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. İçyazı No sistem tarafından otomatik verilmekte, müdahale

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

Bölgeler kullanarak yer çekimini kaldırabilir, sisli ortamlar yaratabilirsiniz.

Bölgeler kullanarak yer çekimini kaldırabilir, sisli ortamlar yaratabilirsiniz. Bölge (Zone) Bölge nesnesi kullanılarak tapınak çevresinde gölgeli, ürpertici bir ortam yaratılmış. Yine bölge nesnesi kullanılarak mağara ortamının karanlık olması sağlanmış. Bu da ortamının gerçekliği

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ. MIG-MAG ĠLE YATAYDA KÖġE KAYNAĞI 521MMI198

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ. MIG-MAG ĠLE YATAYDA KÖġE KAYNAĞI 521MMI198 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ MIG-MAG ĠLE YATAYDA KÖġE KAYNAĞI 521MMI198 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Mühendislikte Deneysel Metodlar I Dersi Deney Föyü

Mühendislikte Deneysel Metodlar I Dersi Deney Föyü Mühendislikte Deneysel Metodlar I Dersi Deney Föyü Uygulama Alanı Uygulama Alt Alanı Toplam Uygulama Uzunluğu (Saat) : Uygulamayı Yapacak Görevli: Yapılacağı Yer Kaynak Elektrot Kaynağı 4 Saat Yrd. Doç

Detaylı

MÜZİK ALETLERİ YAPIMI

MÜZİK ALETLERİ YAPIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜZİK ALETLERİ YAPIMI MANDOLİN ALT VE ÜST TABLOLARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞLENCE HİZMETLERİ OYUN AKTİVİTE PROGRAMLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞLENCE HİZMETLERİ OYUN AKTİVİTE PROGRAMLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞLENCE HİZMETLERİ OYUN AKTİVİTE PROGRAMLARI Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA 0 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Su-Sail Uzun Süreli Geziler Yönetmeliği

Su-Sail Uzun Süreli Geziler Yönetmeliği Su-Sail Uzun Süreli Geziler Yönetmeliği Su-sail in gerçekleştirdiği en önemli aktivitelerden biri uzun süreli geziler yapmaktır. Bu geziler katılımcılarına keyifli birkaç gün geçirtmekle kalmaz, iyi bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı, Diyarbakır Büyükşehir

Detaylı

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI Sporculara Zihin antrenmanları, tüm çalışanlara ekip ruhu içerisinde sporcu motivasyonuna katkı sağlama, teknik ekibe psikolojik yönetim tarzları konusunda destek olamyı amaçlayan

Detaylı

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ DİKSİYON - 1 40/32 DİKSİYON - 2 40/32 BEDEN DİLİ 40/32 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN AMACI DERSİN

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9

Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yaz l m ile çal ma esnas nda zaman iyi kullanmak için makro haz rlayabileceksiniz. ARA TIRMA Sürekli tekrar n yapt n zi lemlere

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi NOSACQ-50- Turkish skandinav mesleki güvenlik ortam anketi Bu anketin amac bu i yerindeki güvenlikle ilgili görü lerinizi almakt r. Cevaplar n z bilgisayara i lenecek ve güvenilir biçimde tutulacakt r.

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 AMAÇ. 2. ŞASİ ÖLÇÜM SİSTEMLERİ 2.1. Teleskopik Ölçüm Cetvelleri

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 AMAÇ. 2. ŞASİ ÖLÇÜM SİSTEMLERİ 2.1. Teleskopik Ölçüm Cetvelleri ÖĞRENME FAALİYETİ 2 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 2 Firma kataloglarındaki değerleri referans alarak ve şasi yapısındaki yüzeysel bozukluklara dikkat ederek şasinin ölçümünü yapabilecektir. ARAŞTIRMA Sanayide

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl ÜST DÜZEY RÜZGÂR SÖRFÜ (RS3) KURS PROGRAMI

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl ÜST DÜZEY RÜZGÂR SÖRFÜ (RS3) KURS PROGRAMI T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl ÜST DÜZEY RÜZGÂR SÖRFÜ (RS3) KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRES : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANA I PROGRAMIN

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Bulunduğu Kaynaştırma

Bulunduğu Kaynaştırma İşitme Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Ortamlarında Fiziksel Düzenlemeler Araş. Gör. Duygu BÜYÜKKÖSE Araş. Gör. Hüseyin KOÇ Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR ÖZEK 2015, Anadolu Üniversitesi Giriş İşitme

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

GENEL ANTRENMAN Antrenmanla gelişimi amaçlanan özellikler:

GENEL ANTRENMAN Antrenmanla gelişimi amaçlanan özellikler: GENEL ANTRENMAN Antrenman fizik ve moral güç ile teknik ve taktik becerilerin artırılması için yapılan fiziksel ve psikolojik yüklenmelerdir. Diğer bir ifade ile antrenman, sporcuların en yüksek sportif

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 yazılımı, daha etkin tasarım yapmanıza ve iletişim kurmanıza yardım eder. Ödediğiniz fiyat karşılığında mükemmel

Detaylı

III. GELENEKSEL SPOR ŞENLİĞİ

III. GELENEKSEL SPOR ŞENLİĞİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ III. GELENEKSEL SPOR ŞENLİĞİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SPOR ŞENLİĞİ YARIŞMA TALİMATI GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen AKICI OKUMA TEKNİKLERİ Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen Akıcı Okuma 2 Bilişsel Beceriden Oluşur: Anlama Akıcı okuma Çözümleme Akıcı Okumanın 3 Temel Öğesi Okuma Hızı Kelimenin Doğru Okunması Prozodik okuma

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL LİGİ FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ

TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL LİGİ FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL LİGİ FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ MADDE 1 TAKIM SAYISI, GRUPLARIN OLUŞUMU 2015 2016 sezonu TMVFL Türkiye Şampiyonası GrupMüsabakaları 16 takımın katılımı

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

BRUNO BOCK Chemische Fabrik GmbH & Co. KG

BRUNO BOCK Chemische Fabrik GmbH & Co. KG Chemische Fabrik GmbH & Co. KG Kargo trafiğinde yüklemeye ilişkin önemli bilgiler Sayın Partnerimiz, Kısmen uzun yıllardır ürünlerimizi taşıyorsunuz. Bu ürünler farklı sınıflarda olmak üzere sadece tehlikeli

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI YÜZME AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI 1.AŞAMA SORULARI VE CEVAPLARI

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI YÜZME AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI 1.AŞAMA SORULARI VE CEVAPLARI LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI YÜZME AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI 1.AŞAMA SORULARI VE CEVAPLARI Yarışmacılar, sorularını 9 ŞUBAT 2016 saat 17.00 ye kadar Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

Destekli Proje Başvuru Prosedürü

Destekli Proje Başvuru Prosedürü Destekli Proje Başvuru Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

KENDİNİ GELİŞTİRMEK VE GERÇEKLEŞTİRMEK EN BÜYÜK BAŞARIDIR

KENDİNİ GELİŞTİRMEK VE GERÇEKLEŞTİRMEK EN BÜYÜK BAŞARIDIR KENDİNİ GELİŞTİRMEK VE GERÇEKLEŞTİRMEK EN BÜYÜK BAŞARIDIR Yarın başarıyı hayal ediyorsan, bugün çalışmaya çoktan başlamış olmalısın. Hiç bir sporcu odaklanmadan, kendini ve hayatını yaptığı spora adamadan

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

Bölüm 8 Tedarik Fonksiyonu

Bölüm 8 Tedarik Fonksiyonu Bölüm 8 Tedarik Fonksiyonu TEDARİK FONKSİYONUNUN KAPSAMI VE İŞLETME AÇISINDAN ÖNEMİ Geniş anlamda tedarik fonksiyonu, işletmenin üretimde bulunabilmesi için ihtiyaç duyduğu üretim faktörlerinin temin edilip

Detaylı

Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi

Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi Şekerbank, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile protokol imzaladı Şekerbank, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi kapsamında protokol

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili HENTBOL Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

BAŞİSKELE ORTAOKULLAR ARASI SCRABBLE İNGİLİZCE KELİME TÜRETME- YARIŞMASI ŞARTNAMESİ MADDE 1

BAŞİSKELE ORTAOKULLAR ARASI SCRABBLE İNGİLİZCE KELİME TÜRETME- YARIŞMASI ŞARTNAMESİ MADDE 1 BAŞİSKELE ORTAOKULLAR ARASI SCRABBLE İNGİLİZCE KELİME TÜRETME- YARIŞMASI ŞARTNAMESİ MADDE 1 KONU: Scrabble bir kelime türetme oyunu olup bir tabla üzerinde oynanır. Bu oyunun İngilizce kelimelerle ilçemiz

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl RÜZGÂR SÖRFÜNÜN TEMELLER (RS1) KURS PROGRAMI

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl RÜZGÂR SÖRFÜNÜN TEMELLER (RS1) KURS PROGRAMI T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl RÜZGÂR SÖRFÜNÜN TEMELLER (RS1) KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRES : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANA I PROGRAMIN

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU MEDİKO-SOSYAL ve GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Üniversite öğrencilerimize sağlık danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca Ağız ve Diş Sağlığı Biriminde personel

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD. 2013 2014 GÜZ YARIYILI OKULLARDA GÖZLEM DERSİ UYGULAMALARI Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Ramin ALİYEV

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak RESMÎ GAZETE 5 Nisan 2016 Sayı : 29675 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

Konteynerler yenileniyor

Konteynerler yenileniyor Konteynerler yenileniyor Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi Bodrum yarımadası genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmek için çalışmaları başlattı. Bodrum Belediyesi Temizlik

Detaylı

YAZ SPOR OKULU 2015. 15 HAZiRAN - 15 TEMMUZ SINIRSIZ SPOR VE EĞLENCEYE DAVETLİSİNİZ!

YAZ SPOR OKULU 2015. 15 HAZiRAN - 15 TEMMUZ SINIRSIZ SPOR VE EĞLENCEYE DAVETLİSİNİZ! YAZ SPOR OKULU 2015 15 HAZiRAN - 15 TEMMUZ SINIRSIZ SPOR VE EĞLENCEYE DAVETLİSİNİZ! Cent Koleji Yaz Spor Okulu Okulumuz Tarabya da 21.000 m2 lik eğitim yerleşkesinde, 1991 y l ndan itibaren, yüce Atatürk

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı