scanf () Fonksiyonu Klavyeden veri okumak için kullanılır. Yapı olarak printf () fonksiyonu aynıdır. Kullanım biçimi:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "scanf () Fonksiyonu Klavyeden veri okumak için kullanılır. Yapı olarak printf () fonksiyonu aynıdır. Kullanım biçimi:"

Transkript

1 scanf () Fonksiyonu Klavyeden veri okumak için kullanılır. Yapı olarak printf () fonksiyonu aynıdır. Kullanım biçimi: Genel yazım formatı; scanf( format_dizisi,değer yada değişken listesi); scanf("%d",&x); Girilen karakterler format ile belirtilen şekle göre değişkenlere aktarılır. Değişkenler işaretçi tipinde olmalıdır. Yani parametre olarak değişkenin adresi gönderilmelidir.

2 scanf("%f %f %f ", &a, &b, &c); scanf işlevinin değeri =0 ise hiçbir değişkene değer atanmamış >0 ise başarılı bir şekilde değer atanan değişken sayısı

3 int a,b,c; float m,n; scanf("%d", &a); Klavyeden tamsayı okur. Girilen değer a değişkenine aktarılır. scanf("%d %d",&a,&b); Klavyeden girilen ilk değer a değişkenine, ikinci değer b değişkenine aktarılır. scanf("%f %d", &m, &a); Klavyeden 1. float, ikincisi tamsayı olmak üzere iki değer okur.

4 İkinci dereceden denklem çözümünün yapıldığı örnekte katsayıları klavyeden okutmak istersek scanf("%f %f %f ", &a, &b, &c); printf( Katsayıları sırasıyla giriniz (a b c) : ); scanf("%f %f %f ", &a, &b, &c); printf( a katsayısını giriniz : ); scanf( %f, &a); printf( b katsayısını giriniz : ); scanf( %f, &b); printf( c katsayısını giriniz : ); scanf( %f, &c);

5 cin Komutu (C++) cin komutu ile klavyeden girilen değerler ismi geçen değişkene atanır. cin komutu ile >> karakterleri birlikte kullanılır. Örnek: 1. # include <iostream> 2. # include <string.h> 3. int main() 4. { 5. char x; 6. cin>>x; 6. cout<<x; 7. } Ayrıca cout << komutu programda belirlenen ifadenin ekranda gösterilmesini sağlar.

6 #include <iostream> #include <math.h> using namespace std; int main() { double a, b, c, delta, x1, x2; cout << "Lütfen 2.Derece denklemin katsayılarını giriniz: " << endl; cin >> a >> b >> c ; delta = pow(b,2) - 4 * a * c ; if(delta < 0) cout << "Reel kök yoktur.!!" << endl; else if (delta == 0) { x1 = -b / (2 * a); cout<<"denklemin Kökü=" << x1; cout << endl ; } else { x1 = (-b + sqrt(delta)) / (2 * a); x2 = (-b - sqrt(delta)) / (2 * a); cout<<"denklemin Kökleri:"<<x1<<"and"<<x2; cout << endl; } }

7 puts() Fonksiyonu (Karakter dizisi yazdırma) #include <stdio.h> puts( katar ); katar olarak belirtilen karakter topluluğunu ekrana yazdıktan sonra, imleci alt satıra geçirir. Örneğin: puts("puts() fonksiyonunun gösterimi!"); şekinde kullanılırsa çıkış şöyle olacaktır. puts() fonksiyonunun gösterimi! puts() fonksiyonu ESC karakterleri ile kullanılabilir. puts("bu birinci satır...\nbu ikinci satır..."); Bu birinci satır... Bu ikinci satır...

8 gets() Fonksiyonu Klavyeden bir karakter topluluğu, katar, okumak için kullanılır. Okuma işlemi yeni satır karakteriyle karşılaşılıncaya kadar sürer. puts()-gets() arsındaki ilişki, printf()- scanf() arasındaki gibidir. puts() ile ekrana bir katar yazdırılırken, gets() ile okunur. Örneğin:... char ktr[10]; puts("bir şeyler yazın:"); gets(ktr);... Yukarıdaki program parçası, klavyeden girilen karakterlerin, gets() fonksiyonu ile ktr katarına aktarmak için kullanılır. ktr[10] şeklindeki kullanım girilen katarın içerisinden ilk 10 karakteri değerlendir manasındadır. Bu kullanım daha sonra açıklanacaktır.

9 getchar() Fonksiyonu Standart girişten bir karakter okur. Programı istenen bir yerde durdurup, bir karakter girinceye kadar bekletir.örneğin:... { getchar(); printf("%d\n",i); }... Yukarıdaki program parçası 0-9 arası sayıları sırasıyla ekranda göstermek için kullanılır. Fakat her rakamı yazdırılmadan önce klavyeden herhangi bir karakter girip ENTER tuşuna basılması beklenir. Bu bekleme getchar() fonksiyonu ile gerçekleştirilir.

10 C++ da Okuma ve yazma komutları C++ derleyicilerine C dilinden gelen başlık dosyaları da yeni standarda uydurulmuş ve uzantıları kaldırılmıştır. Bu dosyaların C den geldiğini belirtmek için isimlerinin başına c harfi eklenmiştir. C de C++ da include<stdio.h> #include<cstdio> include<stdlib.h> #include<cstdlib> C++ da C den farklı olarak giriş/çıkış fonksiyonlarının yerine giriş/çıkış nesneleri kullanılır. cin : Standart giriş birimi. Çoğunlukla tuş takımı işlemlerinde kullanılır. cout : Standart çıkış birimi. Çoğunlukla ekran işlemlerinde kullanılır. cout nesnesi üzerinde ekrana bir veri yazmak için gönderme operatörü << kullanılır. Giriş işlemlerinde ise cin nesnesi ve giriş operatörü >> kullanılmaktadır.

11 Örnek program Kullanıcıya yarıçapını sorduğu dairenin alan ve çevresini hesaplayan program.

12 Örnek program Adım 1: Başlangıçta içi boş programı yazalım: Eğer cin, cout kullanılacaksa dev c++ 5 ve üstü versiyonlarda using namespace std; komutu header tanımının altında eklenmelidir #include <iostream.h> #include <stdlib.h> main() {... system( pause ); }

13 Örnek program Adım 2: yapılacakları sırayla sözel olarak yazalım: #include <iostream.h> using namespace std; void main() { // kullanıcıdan yarıçapı oku // alanı hesapla // çevreyi hesapla // sonuçları göster }

14 Örnek program Adım 3: Hangi değişken ve formüllerin kullanılacağına karar verelim : #include <iostream.h> using namespace std; int main() { const double pi = ; // yarıçap,için r sayısına ihtiyacımız var double r; // kullanıcıdan bu sayıyı okuyoruz cin >> r; // alanı hesaplıyoruz. A = pi * r^2 double A = pi * r^2; // çevreyi hesaplıyoruz double C = 2 * pi * r; // sonuçları ekrana yazıyoruz cout << A; cout << C; system( pause ); }

15 Şimdi eğer C++ kuralı hatası yaptıysak derleyiciyi çalıştırıp öğreniyoruz. Derleyici r^2 "unknown mesajı verdi, r^2 yi tanımadığını söylüyor bu satırı değiştiriyoruz: A = pi * r*r;

16 Adım 4: Programımızın son durumu: //#include <iostream> #include <iostream.h> #include <stdlib.h> using namespace std; main() { const double pi=3.1415; double r,a,c; cin >> r; A = pi * r*r; C = 2 * pi * r; cout << A; cout << C; system( pause ); }

17 Örnek program Yeniden derleyici çalıştırıldığında hata vermeyecektir. Programı çalıştırıyoruz. Bağlayıcı (Linker) da hata vermezse çalıştırılabilir dosya (executable file) üretilir ve çalıştırılır. Sonuç doğru ama ekran görüntüsü düzgün değilse giriş-çıkış komutlarını yeniden gözden geçiririz. Ancak sonuç hatalı ise mantık hatası yapmışızdır. Programı adım adım yürüterek hatayı bulabiliriz.

18 // cout nesnesinin kullanımı Örnek 1 #include<iostream> // Başlık dosyası ekleniyor int main() { int i=5; float f=4.6; std::cout<<"tamsayı i="<<i<<"kayan noktalı sayı f="<<f; return 0; } using namespace std; Eklenmediği takdirde bu şekilde de gösterilebilir

19 Örnek 2 // cin ve cout nesnelerinin kullanımı #include<iostream> using namespace std; // Her erişimde std ismi kullanılmayacak int main() { int i,j; // İki adet tamsayı değişken tanımlanıyor cout << "İki sayı giriniz \n "; // Mesaj ekrana çıkıyor alt satıra geçiliyor cin >> i >> j; // i ve j tuş takımından okunuyor cout << "Toplam= " << i + j << "\n"; // Sayıların toplamı ekrana yazılıyor return 0; }

20 AÇIKLAMA İÇİN TÜRKÇE KARAKTER DESTEĞİ #include "locale.h" setlocale(lc_all,"turkish");

21 #include <iostream> #include "locale.h" using namespace std; int main() { int a=0,b=0,c=0,d=0; setlocale(lc_all,"turkish"); cout<<" "<<endl; cout<<"bir Sayı Giriniz: "; cin>>a; cout<<"bir Sayı Daha Giriniz: "; cin>>b; cout<<"bir Sayı Daha Giriniz: "; cin>>c; cout<<"bir Sayı Daha Giriniz: "; cin>>d; cout<<endl<<"girilen Sayılar: "<<a<<" "<<b<<" "<<c<<" "<<d; cin.get(); return(0); }

22 C Programlama Dilinde Çıktı Ekranının Renklendirilmesi

23 #include <stdlib.h> #include <conio.h> #include <stdio.h> #include <string.h> #include <windows.h> main() { HANDLE hconsole; hconsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE); SetConsoleTextAttribute(hConsole, FOREGROUND_RED); printf("kirmizi.\n"); SetConsoleTextAttribute(hConsole, FOREGROUND_BLUE); printf("mavi.\n"); SetConsoleTextAttribute(hConsole, FOREGROUND_GREEN); printf("yesil.\n"); }

24

25 Diziler Dizi Tanımı Dizi Elemanlarına Değer Atama Diziler ve Göstergeler 2-Boyutlu Diziler

26 Dizi Tanımı Değişkenler aynı anda tek bir değer tutabilen temel değişkenler ve birden fazla değer saklayabilen bileşik değişkenler olmak üzere ikiye ayrılır. Temel değişkenler bellekte tek bir hücreyi tanımlayıp, içlerinde tek bir değeri tutabilirler. Diziler ise ardarda sıralanmış bellek hücreleridirler. Diziler bu bağlamda bileşik değişkenlerdir ve bellekte aynı anda birden fazla değerin saklamasını mümkün kılarlar.

27 Dizi Tanımı veri_tipi dizi_ismi [eleman_sayısı]; Bellek Görüntüsü:

28 Örnek: int not[4]; int i; Dizi Tanımı not[0]=20; 20 not[2]= not[0]+10; i=0; not[i]=90; not[++i]=70;

29 Dizi Elemanlarına Değer Atama int a[3],b; scanf( %d, &b); a[2]=b; veya int a[3]; scanf( %d, &a[2]);

30 Dizi Elemanlarına Değer Atama Örnek:Kullanıcıdan alınan 5 tamsayı değerini bir dizide saklayan ve bu değerlerin ortalamasını bulan bir program yazalım #include <stdio.h> int main(void) { int a[5]; int i,toplam; double orta; /*Kullanici degerlerinin dizide saklanmasi*/ printf( Bes tamsayi giriniz: ); for(i=0;i<5;++i) scanf( %d,&a[i]); /*Toplam ve ortalamanin bulunmasi*/ toplam=0; for(i=0;i<5;++i) toplam=toplam+a[i]; orta= toplam/5.0; printf( Ortalama=%5.2f,orta); return (0); }

31 Diziler ve Göstergeler Bir dizi ismi aslında dizinin ilk elemanını gösteren sabit bir gösterge olarak yaratılır. 5 5

32 Diziler ve Göstergeler Gösterge Gösterimi Dizi Gösterimi *dizptr = 5; diz[0] = 5; *(dizptr + 1) = 6; diz[1] = 6; *(dizptr + 2) = 7; diz[2] = 7; *(dizptr + i) = 8; diz[i] = 8;

33 Diziler ve Göstergeler

34 Dizi Elemanının Fonksiyona Gönderilmesi Diziler ve Fonksiyonlar

35 Diziler ve Fonksiyonlar Dizinin Fonksiyona Gönderilmesi int a[5]={10,20,30,40,50}; a dizisini f() fonksiyonuna yollamak için aşağıdaki komutu kullanmalıyız. f(...,a,...); Bu fonksiyonun başlığı ise iki şekilde olabilir. void f(,int x[5], ) void f(,int x[], ) Fonksiyon parametresinde tanımlanan x dizisi yoluyla yapılan değişiklikler, gerçek parametre olan a dizisini etkileyecektir. Çünkü dizi ismi dizinin ilk elemanının yerini gösteren bir göstergedir ve kaynak parametresi gibi davranacaktır.

36 Diziler ve Fonksiyonlar Örnek: #include <stdio.h> void f1(int b[], int n); int main(void) { int i, a[]={1,2,3}; f1(a,3); printf("\nmain fonksiyonu "); for(i=0;i<3;++i) printf("%d", a[i]); return(0); } void f1(int b[], int n) { int i; printf("f1 fonksiyonu "); for(i=0;i<n;++i) { printf("%d", b[i]); b[i]=8; } } Çıktı: f1 fonksiyonu 123 main fonksiyonu 888

37 Dizi Yerine Gösterge Kullanımı Diziler ve Fonksiyonlar

38 veri_tipi dizi_ismi[satır_büyüklüğü][sütun_ büyüklüğü]; int not[3][30]; 2-Boyutlu Diziler Her elemanı bir boyutlu dizi olan yapılara ise çok boyutlu diziler denir. Bu bölümde matris veya tablo olarak da bilinen 2-boyutlu dizilere değineceğiz.

39 2-Boyutlu Diziler 2-Boyutlu Dizilere Değer Atama scanf( %d, &not[29][0]); not[1][1]=90; Tanımlama Sırasında Değer Atama satır yönünde atama

40 Tanımlama Sırasında Değer Atama 2-Boyutlu Diziler

41 2-Boyutlu Diziler Tanımlama Sonrasında Satır Yönünde Değer Atama int a[30][3]; for(satir=0; satir<30; ++satir) { for (sutun=0;sutun<3; ++sutun) a[satir][sutun]=0; }

42 2-Boyutlu Diziler Tanımlama Sonrasında Sütun Yönünde Değer Atama int a[30][3]; for(sutun=0; sutun <3; ++sutun) for (satir=0;satir<30;++satir) a[satir][sutun]=0;......

43 2-Boyutlu Diziler Örnek:Kullanıcının, 30 kişilik bir sınıftaki her öğrenci için 3 er sınav notu gireceği ve her sınav için sınıf ortalamasının ekranda gösterileceği bir program yazınız. #include <stdio.h> int main(void) { int not1[5][3]; int i,j,toplam; double orta; /* Kullanicidan notlarin alinmasi*/ for(i=0;i<5;++i) { printf("%d. ogrenci notlari:",i+1); for(j=0;j<3;++j) scanf("%d", &not1[i][j]); } /*Her sinavin ortalamasinin bulunmasi*/ for(j=0;j<3;++j) { toplam=0; for(i=0;i<5;++i) toplam+=not1[i][j]; orta=toplam/5.0; printf("%d. sinav ortalamasi: %5.2f\n",j+1,orta); } return (0); }

44 2-Boyutlu Diziler 2-Boyutlu Diziler ve Fonksiyonlar Dizi tanımı int a[2][3]={1,2,3,4,5,6}; Fonksiyon çağırma f1(,a, ); Fonksiyon başlığı f1(, int b[][3], );

45 2-Boyutlu Diziler Örnek: Öğrencilerin sınav ortalamalarını bulacak bir program yazalım. Bu program için ortalama() isimli bir fonksiyon kullanalım. ortalama() fonksiyonu çağırıldığı yerden 2-boyutlu bir dizi alır, dizinin her satırının ortalamasını bulup, tek boyutlu bir başka dizide saklar ve ortalamaları tutan bu tek boyutlu diziyi çağırıldığı yere geri döndürür.

46 #include<stdio.h> #include<conio.h> void ortalama(int ogr_sa,int sinav_sa, int not1[][3], double orta[]) { double toplam; int i,j; for(i=0;i<ogr_sa;++i) { toplam=0; for(j=0;j<sinav_sa;++j) toplam+=not1[i][j]; orta[i]=toplam/3.0; } } int main(void) { int test[30][3]; int i,j,toplam; double averaj[30]; for(i=0;i<30;++i) /*Kullanicidan notlarin alinmasi*/ { printf("%d. ogrenci notlari:", i+1); for(j=0;j<3;++j) scanf("%d",&test[i][j]); } ortalama(30,3,test,averaj) ; /*Her ogrencinin ortalamasinin bulunmasi*/ for(i=0;i<30;++i) printf("%d.ogrenci ortalamasi:%5.2f\n",i+1, averaj[i]); }

47 Dizgiler Dizgi Tanımı Dizgi Girdi İşlemleri Dizgi Çıktı İşlemleri Dizgi Fonksiyonları Karakter Fonksiyonları Gösterge Dizgileri

48 Dizgi Tanımı İki çift tırnak işareti ve (string) adı verilmektedir. içinde tanımlanmış olan sıralı karakterler bütününe dizgi Dizgi Açıklama Merhaba 7 karakter içeren bir dizgi Bu bir dizgi 12 karakter içeren dizgi. B Bir karakter içeren bir dizgi Boş dizgi

49 Dizgi Tanımı char dizi_adı[uzunluk] ; char kelime[11]; kelime[0] = A ;

50 Dizgi Tanımı kelime[1] = l ; kelime[2] = i ; kelime[3] = \0 ; Bir dizginin sonu boş karakter (NULL character) olan \0 karakteri ile biter.

51 Dizgi Tanımı Dizgileri tanımlarken ilk değerini de atayabiliriz. char dizi_adı[uzunluk] = dizgi_sabiti; char ad[30]= IRMAK ; ad[0]= E ;

52 Dizgi Tanımı Dizgi tanımlamalarını, dizgi uzunluğunu dizi tanımlaması sırasında verilmeden ve ilk değerini atayarak da yapabiliriz. char dizgi[] = dizgi_sabiti; char cumle[] = Bilim Kurgu ;

53 Dizgi Tanımı Dizgiler tanımlanırken göstergeler kullanılarak da aşağıdaki gibi tanımlanabilir. Çünkü her bir dizgi aslında bir dizi ile tanımlanmıştır. char *dizgi_adı = dizgi_sabiti; char *cumle = Bilim Kurgu ;

54 Karakter dizisine değer yükleme Üç farklı yolla yapılır: o static char kk[]= Ankara ; /* burada program derlenirken karakter uzunluğu*/ o static char kk[]={ A, n, k, a, r, a, \0 }; o static char kk[7]= Ankara ;

55 Dizgi Tanımı Örnek: ileriki bölümlerde açıklanacak bir yapı char cumle[] = "Merhaba Dunya"; int say = 0; int i; for (i = 0; cumle[i]!= '\0'; i++) say++; printf("%s %d karakter icerir.", cumle, say); Çıktı: Merhaba Dunya 13 karakter icerir.

56 ÖRNEK: Üniversitenizin adını ekrana yazdıran kodu yazınız? #include <stdio.h> #include <conio.h> int main() { char kk[]= Gazi Universitesi ; printf( Universiteniz %s dir\n, kk); return 0; }

57 Dizgi Girdi İşlemleri scanf() fonksiyonu girilen değerler içinde boşluk veya enter işareti ( ) görünceye kadar okuma işine devam eder Örnek: scanf ( %s, dizgi_adı); char kelime[11]; scanf ( %s, kelime);

58 Dizgi Girdi İşlemleri char kelime[11]; scanf ( %7s, kelime); Girdi kelime Programlama P r o g r a m \0 Prog. P r o g. \0

59 Örnek: char cumle[15]; gets (cumle); gets (dizgi_adı); Dizgi Girdi İşlemleri gets() fonksiyonu enter ya da girdi sonunu belirleyen (ctrl+z) karakterini görünceye kadar girdiyi okumaya devam eder ve okuduğu değerin sonuna boş karakterini \0 otomatik olarak ekleyerek dizgi_adı na bu değerleri atar.

60 Dizgi Girdi İşlemleri sscanf() fonksiyonu kullanıldığında girdi bilgisi klavyeden değil bir başka dizgiden alınır. sscanf (dizgi_adı, format_dizgisi, girdi_listesi); Örnek: char cumle[]="hakan bugun 40 yasina girdi"; char dizgi1[20], dizgi2[20]; int i; sscanf (cumle,"%s %s %d",dizgi1,dizgi2,&i); printf ("%s --> %d\n",dizgi1, i);

61 printf() fonksiyonunu dizgilerin bastırılması amacıyla da kullanabiliriz. Dizgi Çıktı İşlemleri printf ( %s, dizgi_adı); Örnek: char dizgi1[15]= merhaba ; char dizgi2[]= iyi ;

62 Dizgi Çıktı İşlemleri puts() fonksiyonu standart çıktı birimine yani ekrana dizginin değerinin bastırılmasını sağlar ve daha sonra yeni satır karakterini otomatik olarak çıktının sonuna ekler. puts (dizgi_adı); Örnek: char dizgi1[15]= merhaba ; char dizgi2[]= iyi ; char dizgi1[]="merhaba"; char dizgi2[]="nasilsin?"; puts(dizgi1); puts(dizgi2); Çıktı: merhaba nasilsin?

63 Dizgi Çıktı İşlemleri sprintf() fonksiyonu farklı değişkenlerin değerini belirli bir format dizgisine uygun olarak yeni bir dizginin içine kopyalar. sprintf (dizgi_adı, format_dizgisi, liste); Örnek: float benzin = 47.0; float km = 300; char benzin_km[80]; sprintf(benzin_km,"km.de %5.3f lt. benzin yakiyor", km/benzin); printf ("%s ", benzin_km); Çıktı: km. de lt. benzin yakiyor

64 Dizgi Fonksiyonları Dizgi işleme amacıyla hazırlanmış programlarda kolaylık sağlayabilecek bir çok fonksiyon <string.h> kütüphanesi içinde tanımlanmıştır. Bir dizginin içindeki karakter sayısını bulmak için strlen() fonksiyonu kullanılır. strlen (dizgi_adı); Örnek: int uzunluk; char dizgi[10] = Ali uzunluk = strlen(dizgi); 3

65 Dizgi Fonksiyonları strcpy() fonksiyonu dizgi kopyalama fonksiyonudur. strcpy (dizgi2_adı, dizgi1_adı); Örnek: char dizgi1[13]="iyi gunler"; char dizgi2[13]; strcpy (dizgi2, dizgi1);

66 strncpy (dizgi2_adı, dizgi1_adı, n); Örnek: char isim[30]= Onur Ahmet Uslu ; char soyad[10], ilkad[10], ortaad[10]; Dizgi Fonksiyonları strncpy() fonksiyonu dizgi1_adı nın içindeki ilk n karakterin dizgi2_adı na kopyalanmasını sağlar. strncpy(ilkad, isim,4); ilkad[4]= \0 ; strncpy(ortaad, &isim[5], 5); ortaad[4]= \0 ; strcpy(soyad, &isim[11]);

67 Dizgi Fonksiyonları strcat() fonksiyonu bir dizginin sonuna diğer bir dizginin yapıştırılmasını sağlar. strcat (dizgi1_adı, dizgi2_adı); Örnek: char dizgi1[12]="iyi gunler "; char dizgi2[12]= Nasilsiniz? ; strcat (dizgi1, dizgi2); printf ("\ndizgi 1: %s %d",dizgi1, strlen(dizgi1)); printf ("\ndizgi 2: %s ",dizgi2);

68 Dizgi Fonksiyonları strncat() fonksiyonu dizgi2_adı nın ilk n karakterinin dizgi1_adı nın sonuna yapıştırılmasını sağlar. strncat (dizgi1_adı, dizgi2_adı, n); Örnek: char dizgi1[15]="iyi gunler "; char dizgi2[15]= Nasilsiniz? ; strncat (dizgi1, dizgi2, 5); printf ("\ndizgi 1: %s ",dizgi1); printf ("\ndizgi 2: %s ",dizgi2); Çıktı: dizgi 1: iyi gunler Nasil dizgi 2: Nasilsiniz?

69 Dizgi Fonksiyonları strcmp() fonksiyonu iki dizginin karşılaştırılmasını sağlar. strcmp (dizgi1_adı, dizgi2_adı);

70 Dizgi Fonksiyonları strncmp() fonksiyonu iki dizginin ilk n karakterlerinin karşılaştırılmasını sağlar. strncmp (dizgi1_adı, dizgi2_adı, n); Örnek: char dizgi1[13]="iyi gunler "; char dizgi2[13]= "iyi misiniz?"; printf ("\n%d ",strncmp (dizgi1, dizgi2, 3)); Çıktı: 0

71 Dizgi Fonksiyonları strstr() fonksiyonu bir dizginin içinde diğer bir dizgiyi arar. strstr(dizgi1_adı, dizgi2_adı); Örnek: char dizgi1[13]="iyi gunler "; char dizgi2[13]= "gun"; if (strstr (dizgi1, dizgi2) == '\0') printf ("dizgi2 dizgi1 in icinde YOK"); else printf ("dizgi2 dizgi1 in icinde VAR"); Çıktı: dizgi2 dizgi1 in icinde VAR

72 Dizgi Fonksiyonları Örnek: Kullanıcının girdiği bir dizgiyi okuyarak, bu dizginin tersini bulan bir program yazınız. #include <string.h> int main(void) { char str2[30], str1[30]; int i, uzunluk; printf("bir dizgi giriniz:"); gets(str1); uzunluk=strlen(str1); for(i=0;i<=uzunluk;++i) strncpy(&str2[i],&str1[uzunluk-i-1],1); printf("%s", str2); return(0); } Çıktı: Bir dizgi giriniz:kitap patik

73 Karakter Fonksiyonları char k; Fonksiyon isalpha(k) isdigit(k) islower(k) isupper(k) isspace(k) tolower(k) toupper(k) Döndürdüğü Değer k bir harf ise, sıfırdan farklı, diğer durumlarda sıfır k bir sayı ise, sıfırdan farklı, diğer durumlarda sıfır k küçük bir harf ise, sıfırdan farklı, diğer durumlarda sıfır. k büyük bir harf ise, sıfırdan farklı, diğer durumlarda sıfır k boşluk, yeni satır veya tab karakteri gibi bir karakterse, sıfırdan farklı, diğer durumlarda sıfır k nın değerinin küçük harf karşılığı k nın değerinin büyük harf karşılığı

74 Karakter Fonksiyonları Örnek:Kullanıcıdan isimler ve notların karışık olarak girildiği bir dizgi alan ve bu dizginin içindeki isimleri ekranda gösteren bir program yazınız. #include <stdio.h> #include <ctype.h> #include <string.h> int main(void) { char str1[70]; int k, i; printf("bir dizgi giriniz:"); gets(str1); k=strlen(str1); for(i=0;i<=k;++i) if(isalpha(str1[i])) printf("%c", str1[i]); return(0); } Çıktı: Bir dizgi giriniz:o12s34m6a7n 100 Osman

75 Diziler ve göstergeleri kullanarak da dizgileri tanımlayabiliriz. Gösterge Dizgileri Örnek: char diz1[4][4]; char *diz2[4];

76 Gösterge Dizgileri Örnek: char mevsimler[4]={ Sonbahar, Kis, Ilkbahar, Yaz };

77 ÖRNEK: Klavyeden doğum yerinizi girdiğinizde bunu görüntüleyen program yazınız? #include <stdio.h> # include <conio.h> int main() { char kk[10]; printf( Doğum yerinizi yazınız\n ); fgets(kk,20,stdin); printf( Doğum yeriniz %s,kk); return 0; }

78 ÖRNEK: Klavyeden adınızı ve soyadınızı giren ve ekrana görüntüleyen bir program yazınız? #include <stdio.h> # include <conio.h> int main() { char kk[20]; printf( Adınızı ve Soyadinizi yaziniz\n ); fgets(kk,20,stdin); /*Çok kelimelerin hepsini alır*/ Scanf( %s,kk); /*Tek kelime alır*/ printf( Adiniz %s,kk); return 0; }

79 Yapılması istenenler 1 Bir kelime ile malzeme ismini sonra birim fiyatını ve sonra miktarını sorup bunu aşağıdaki ekran gibi gösteren program Malzeme Cinsi Birim Fiyat Adet Kalem TL 2 Adet 2 Bir sayı girilmesini isteyen ve girilen sayıyı ekrana yazan program. 3 Kullanıcıdan iki sayı girmesini isteyen ve bu iki sayının toplamlarını ekrana yazdıran program. 4 Bir kenarı girilen karenin alanı ve çevresini hesaplayan program. 5 İki kenarı girilen dikdörtgenin karesi ve çevresini bulan program. 6 Yarıçapı girilen dairenin alanını ve çevresini bulan program. 7 ff değişkenine 1000 tamsayısını atayıp ekranda görüntüleyiniz? 8 a=7, b=5 ve c=6 ise a ile b yi toplayıp c ye bölen ve sonucu ekrana yazan bir kod yazınız? 9 Ekrana ASCII kodu ile ATA yazdıran kodu yazınız? 10 a= , b= ve c= ise a ile b yi toplayıp c ye bölen ve sonucu ekrana yazan bir kod yazınız? 11 Gazi Universitesi ifadesini karakter olarak tanımlayıp ekrana yazan kodu yazınız?

Diziler. Dizi Tanımı Dizi Elemanlarına Değer Atama Diziler ve Göstergeler 2-Boyutlu Diziler

Diziler. Dizi Tanımı Dizi Elemanlarına Değer Atama Diziler ve Göstergeler 2-Boyutlu Diziler Diziler Dizi Tanımı Dizi Elemanlarına Değer Atama Diziler ve Göstergeler 2-Boyutlu Diziler Dizi Tanımı Değişkenler aynı anda tek bir değer tutabilen temel değişkenler ve birden fazla değer saklayabilen

Detaylı

int printf (const char *format [, argument,...]);

int printf (const char *format [, argument,...]); 1 printf (): Fonksiyonu Sayısal ve alfanümerik değerleri ekrana (çıkış elemanı olarak tanımlı ise) göndermek için kullanılan formatlı çıkış fonksiyonudur. Bu fonksiyon stdio.h başlık dosyası altında tanımlıdır.

Detaylı

Temel Giriş/Çıkış Fonksiyonları (Devam) Örnek :

Temel Giriş/Çıkış Fonksiyonları (Devam) Örnek : Temel Giriş/Çıkış Fonksiyonları (Devam) Örnek : scanf() Fonksiyonu Birçok programda ekrana verilerin yazdırılması yanısıra klavyeden veri okunması gerekebilir. scanf() fonksiyonu klavyeden veri okumak

Detaylı

DİZİLER-KATARLAR ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II

DİZİLER-KATARLAR ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II DİZİLER-KATARLAR ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II DİZİLER Dizi, aynı tipteki verilere tek bir isimle erişmek için kullanılan bir kümedir. Bir dizi bildirildikten sonra, dizinin bütün elemanları bellekte peşpeşe

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama

Temel Bilgisayar Programlama BÖLÜM 9: Fonksiyonlara dizi aktarma Fonksiyonlara dizi aktarmak değişken aktarmaya benzer. Örnek olarak verilen öğrenci notlarını ekrana yazan bir program kodlayalım. Fonksiyon prototipi yazılırken, dizinin

Detaylı

PROGRAMLAMA TEMELLER. C Program Yap s

PROGRAMLAMA TEMELLER. C Program Yap s PROGRAMLAMA TEMELLER 1 C Program Yap s 2 Aç klama sat r Program kodlar n makine diline çeviren C dili derleyicisi /* ve */ karakterleri aras nda kalan bölümleri ihmal eder. /* Aç klama Sat r */ Sadece

Detaylı

ALFASAYISAL BİLGİLER KARAKTER DİZİLERİ (STRING)

ALFASAYISAL BİLGİLER KARAKTER DİZİLERİ (STRING) ALFASAYISAL BİLGİLER KARAKTER DİZİLERİ (STRING) 1. HAFTA KARAKTER Karakterler, programlarda kullanılan temel simgelerdir. Her karakterin ASCII kod tablosunda bir tamsayı değer karşılığı vardır ve C programlama

Detaylı

1.SORU. Genişlemiş ascii karakterlerinin kodlarını karşılarına yazan C programını

1.SORU. Genişlemiş ascii karakterlerinin kodlarını karşılarına yazan C programını 1.SORU. Genişlemiş ascii karakterlerinin kodlarını karşılarına yazan C programını a. while döngüsü, b. do-while c. for döngüleri ile ayrı ayrı yazınız. Çözüm (while): int harf=0; while(harf

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ AD SOYAD : TESLİM TARİHİ : OKUL NO : TESLİM SÜRESİ : 1 hafta Ödev No : 6 *********(ilk 4 soru çıktı üzerinde

Detaylı

Fonksiyonlar (Altprogram)

Fonksiyonlar (Altprogram) Fonksiyonlar (Altprogram) C Programlama Dili fonksiyon olarak adlandırılan alt programların birleştirilmesi kavramına dayanır. Bir C programı bir ya da daha çok fonksiyonun bir araya gelmesi ile oluşur.

Detaylı

ENF - 102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. 2014 2015 Eğitim/Öğretim Yılı Bahar Dönemi DÖNEM SONU LAB. ÖDEV TESLİM DUYURUSU

ENF - 102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. 2014 2015 Eğitim/Öğretim Yılı Bahar Dönemi DÖNEM SONU LAB. ÖDEV TESLİM DUYURUSU ENF - 102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 2014 2015 Eğitim/Öğretim Yılı Bahar Dönemi DÖNEM SONU LAB. ÖDEV TESLİM DUYURUSU İÇİNDEKİLER 1. Ön Bilgi... 1 2. Çalışmaları Kimler Teslim Edecekler?... 1 3. Çalışmalar

Detaylı

Diziler. Dizi Tanımı Dizi Elemanlarına Değer Atama Diziler ve Göstergeler 2-Boyutlu Diziler

Diziler. Dizi Tanımı Dizi Elemanlarına Değer Atama Diziler ve Göstergeler 2-Boyutlu Diziler Diziler Diziler Dizi Tanımı Dizi Elemanlarına Değer Atama Diziler ve Göstergeler 2-Boyutlu Diziler Dizi Tanımı Değişkenler aynı anda tek bir değer tutabilen temel değişkenler ve birden fazla değer saklayabilen

Detaylı

String ve Karakter Dizileri. Yrd. Doç. Dr. Fehim KÖYLÜ Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

String ve Karakter Dizileri. Yrd. Doç. Dr. Fehim KÖYLÜ Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü String ve Karakter Dizileri #include Temel giriş çıkış akımları nesnelerinin tanımlandığı kütüphanedir. cin,cout,cerr,clog, wcin,wcout,wcerr,wclog nesneleri içerir. using namespace std; //std

Detaylı

BİL1001 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 1

BİL1001 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 1 DEÜ Bilgisayar Bilimleri Bölümü BİL1001 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 1 Öğr. Gör. Dr. Alper VAHAPLAR 2017 Yaz Okulu Tekrarlı Yapılar Algoritmanın belirli bir kısmının, belirli kere ya da belirli durumlar

Detaylı

Fonksiyonlar. C++ ve NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA 51. /* Fonksiyon: kup Bir tamsayının küpünü hesaplar */ long int kup(int x) {

Fonksiyonlar. C++ ve NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA 51. /* Fonksiyon: kup Bir tamsayının küpünü hesaplar */ long int kup(int x) { Fonksiyonlar Kendi içinde bağımsız olarak çalışabilen ve belli bir işlevi yerine getiren program modülleridir. C programları bu modüllerden (fonksiyonlar) oluşurlar. Fonksiyonların yazılmasındaki temel

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Editör Disk 1)Kaynak kodlar editör aracılığı ile oluşturulur. (.c) Kaynak dosya Önişleyici Disk 2)Önişleyici kodlar içerisindeki ilk işleme işini

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

Yandaki resimlerde Excel Pazartesi den başlayarak günleri otomatik olarak doldurmuştur.

Yandaki resimlerde Excel Pazartesi den başlayarak günleri otomatik olarak doldurmuştur. Otomatik Doldurma; Hızlı veri girişi için Microsoft Excel'in otomatik olarak verileri tekrarlamasını sağlayabilir veya verileri otomatik olarak girebilirsiniz. Excel'in sayı, sayı ve metin birleşimi, tarih

Detaylı

C Operatörler. Öğr. Gör. M. Ozan AKI. Rev 1.0

C Operatörler. Öğr. Gör. M. Ozan AKI. Rev 1.0 C Operatörler Öğr. Gör. M. Ozan AKI Rev 1.0 Operatörler Bir veya iki değişken ya da sabit arasında işlem yaparak yeni bir değer üreten ya da mevcut bir değişkenin değerinin değiştirebilen, işlem yapan

Detaylı

DERS SEÇME KOMUTLARI

DERS SEÇME KOMUTLARI DERS 3 SEÇME KOMUTLARI Koşul Đfadesi Örnek : Sayac >= 100 Ortalama < 50 Final>=45 && Ortalama

Detaylı

Bil 105 Laboratuvar (1. Hafta Problemleri)

Bil 105 Laboratuvar (1. Hafta Problemleri) Bil 105 Laboratuvar (1. Hafta Problemleri) Aşağıdaki problemler, C programları ile çözülmüştür. Ancak istenen algoritmalarıdır. Aşağıdaki çözümlere bakarak algoritmalarını başka türlü yazmayı ve akış çizeneklerini

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Hafta 12 Karakter Tutan Diziler

Hafta 12 Karakter Tutan Diziler BLM111 Programlama Dilleri I Hafta 12 Karakter Tutan Diziler Yrd. Doç. Dr. Caner ÖZCAN Katar (String) Tanımlama Dizileri ve çok boyutlu dizileri gördük. Katar dediğimiz şey de aslında bir dizidir. Değişken

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

ELN1002 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2

ELN1002 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2 ELN1002 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2 KARAKTERLER KARAKTER DİZİLERİ (STRING) Sunu Planı Karakterler ve Stringler Karakter İşleme Kütüphanesi String Dönüşüm Fonksiyonları Standart Giriş/Çıkış Kütüphane Fonksiyonları

Detaylı

Diziler. Yrd.Doç.Dr.Bülent ÇOBANOĞLU

Diziler. Yrd.Doç.Dr.Bülent ÇOBANOĞLU Diziler Yrd.Doç.Dr.Bülent ÇOBANOĞLU Dizi (Array) Nedir? Bellekte sürekli yer kaplayan artarda sıralanmış aynı türden verilerin oluşturduğu kümeye dizi (array) denir. Dizi, çok fazla miktardaki tek tip

Detaylı

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır.

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. Evrak Ekle Kurum İçi Giden Evrak Ekleme Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. İçyazı No sistem tarafından otomatik verilmekte, müdahale

Detaylı

Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net

Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net Bilgisayar Programlama Ders 6 Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net Fonksiyon Prototipleri Fonksiyon Prototipleri Derleyici, fonksiyonların ilk hallerini (prototiplerini)

Detaylı

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I YZM 1101 Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Genel Bakış 2 Karakter Dizileri Karakter Dizilerini Okumak ve Yazmak Karakter Dizilerinin Uzunluğunu

Detaylı

Sınav tarihi : Süre : 60 dak.

Sınav tarihi : Süre : 60 dak. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü Final Sınavı Test Soruları Adı soyadı : Öğrenci no : Sınav tarihi : 31.05.2016 Süre : 60 dak. 1. Ekranda ne görüntülenir? int i =

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

BM102 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II LABORATUVAR UYGULAMALARI. 3Hafta

BM102 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II LABORATUVAR UYGULAMALARI. 3Hafta Ön bilgi: Özyineli fonksiyon tanımlanabilmeli. Dizilerin fonksiyon parametresi veya geri dönüş değeri olarak kullanımı bilinmeli. 1. Klavyeden girilen sayı n olmak üzere [1..n] aralığındaki sayıların toplamı

Detaylı

BLM-111 PROGRAMLAMA DİLLERİ I. Ders-11 Karakter Diziler. Yrd. Doç. Dr. Ümit ATİLA

BLM-111 PROGRAMLAMA DİLLERİ I. Ders-11 Karakter Diziler. Yrd. Doç. Dr. Ümit ATİLA BLM-111 PROGRAMLAMA DİLLERİ I Ders-11 Karakter Diziler Yrd. Doç. Dr. Ümit ATİLA umitatila@karabuk.edu.tr http://web.karabuk.edu.tr/umitatilla/ Karakter ve String Karakter Karakter bir sabit tek tırnak

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ ALES İlkbahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

C Konsol Giriş Çıkış Fonksiyonları

C Konsol Giriş Çıkış Fonksiyonları C Konsol Giriş Çıkış Fonksiyonları Öğr. Gör. M. Ozan AKI Rev 1.0 Stringlerde Özel Karakterler \n : Bir sonraki satırın ilk sütununa git \b : Backspace (önceki karakteri sil) \a : Bip sesi \\ : Ters bölü

Detaylı

BASİT C PROGRAMLARI Öğr.Gör.Dr. Mahmut YALÇIN

BASİT C PROGRAMLARI Öğr.Gör.Dr. Mahmut YALÇIN BASİT C PROGRAMLARI Öğr.Gör.Dr. Mahmut YALÇIN Basit C Programları: Bir Metni Yazdırmak #include /* program çalışmaya main fonksiyonundan başlar*/ int main() { printf( "C diline hoşgeldiniz!\n"

Detaylı

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ deniz.kilinc@cbu.edu.tr YZM 1101 Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Genel Bakış 2 Karakter Dizileri Karakter Dizilerini

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

1 Aralık 2015. E-Beyanname Modülünde Yapılan İşlemler

1 Aralık 2015. E-Beyanname Modülünde Yapılan İşlemler 1 Aralık 2015 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Beyanname E-Beyanname Hazırlama ve Takip Modülü ETA:E-Beyanname modülü ile bir mali müşavirlik bürosunda veya bir şirkette

Detaylı

C Dosyalama. Öğr. Gör. M. Ozan AKI. Rev 1.0

C Dosyalama. Öğr. Gör. M. Ozan AKI. Rev 1.0 C Dosyalama Öğr. Gör. M. Ozan AKI Rev 1.0 Dosyalama Dosyalar, disk üzerinde verilerin kalıcı olarak saklanmasını ve başka bir ortama kopyalanarak taşınabilmesini sağlayan yapılardır. Dosyalama C Dili ve

Detaylı

13 Kasım 2012. İlgili Modül/ler : Satın Alma ve Teklif Yönetimi. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

13 Kasım 2012. İlgili Modül/ler : Satın Alma ve Teklif Yönetimi. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 13 Kasım 2012 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL STOK BİLGİLERİNİ KULLANARAK TOPLU ALIM TALEP FİŞİ OLUŞTURMA Satın Alma ve Teklif Yönetimi modülü ile ihtiyaç duyulan stoklar otomatik belirlenip,

Detaylı

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Bir algoritma, herhangi bir programlama dili (C, C++, Pascal, Visual Basic, Java gibi) ile kodlandığında program haline gelir. Algoritmada yer alan

Detaylı

OPERATÖRLER BÖLÜM 4. 4.1 Giriş. 4.2. Aritmetik Operatörler

OPERATÖRLER BÖLÜM 4. 4.1 Giriş. 4.2. Aritmetik Operatörler BÖLÜM 4. OPERATÖRLER 4.1 Giriş Turbo Pascal programlama dilinde de diğer programlama dillerinde olduğu gibi operatörler, yapılan işlem türüne göre aritmetik, mantıksal ve karşılaştırma operatörleri olmak

Detaylı

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

Programlama Dilleri 1. Ders 4: Diziler

Programlama Dilleri 1. Ders 4: Diziler Programlama Dilleri 1 Ders 4: Diziler Genel Bakış Tanım Dizilerin tanımlanması Dizilere ilk değer verilmesi Yerel ve Global diziler Dizilerin birbirine atanması Diziler ile ilgili örnekler Çalışma soruları

Detaylı

Giriş. ENF102 Jeoloji

Giriş. ENF102 Jeoloji DİZİLER Arrays Giriş Aynı isim altında, aynı türde birden fazla değer tutmak için kullanılan veri yapılarıdır (Data Structure). Dizi bir kümedir; aynı türde verilere tek bir isimle erişmek için kullanılır.

Detaylı

DERLEYİCİ TASARIMI ÖDEV-2 RAPORU

DERLEYİCİ TASARIMI ÖDEV-2 RAPORU DERLEYİCİ TASARIMI ÖDEV-2 RAPORU Nadia Erdoğan Mustafa Cantürk (Image generated by unlicensed version of UMLStudio.) Sınıf tanımları: Token: tokenize() fonksiyonu sonucunda gelen stringi Token lara ayrılır.

Detaylı

1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi Tanımlama Đşlemleri

1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi Tanımlama Đşlemleri MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM KULLANICI KILAVUZU MESAJ TĐPĐ VE MESAJ FONKSĐYONU BAZINDA BĐLDĐRĐM MAIL ADRESĐ TANIMLAMA Đçindekiler Đçindekiler... 2 1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi

Detaylı

BİR SAYININ ÖZÜ VE DÖRT İŞLEM

BİR SAYININ ÖZÜ VE DÖRT İŞLEM ÖZEL EGE LİSESİ BİR SAYININ ÖZÜ VE DÖRT İŞLEM HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Sıla Avar DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Gizem Günel İZMİR 2012 İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN AMACI.. 3 2. GİRİŞ... 3 3. YÖNTEM. 3 4. ÖN BİLGİLER... 3 5.

Detaylı

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri derslerle ilgili yoklama, not girişi yapabildikleri ve öğrencilerin aldıkları derslerle ilgili bilgileri görebildikleri sistemdir.

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

Eln 1001 Bilgisayar Programlama I

Eln 1001 Bilgisayar Programlama I Eln 1001 Bilgisayar Programlama I GiriŞ / ǹk¹Ş Fonksiyonlar¹ Ne ÖĆreneceĆiz? Temel Giriş/Çıkış Yapısı Giriş Fonksiyonları Karakterler için giriş fonksiyonları Scanf fonksiyonu Formatlı giriş Çıkış Fonksiyonları

Detaylı

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi 1 İçindekiler KolayOfis e Hoş Geldiniz Sözleşme İmza İşleminin Tamamlanması Kullanıcı Bilgilerinin Hazırlanması Destek Hizmeti Kısa Mesaj Yönetimi Duruşma, Ara Karar ve İş Planı Bilgilendirmesi Duruşma,

Detaylı

WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU. Süheyla GÜVEN

WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU. Süheyla GÜVEN WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU Süheyla GÜVEN İÇİNDEKİLER 1. İÇERİK 1 2. WEB VE SAP (ORION) KULLANICI YAPISI.. 2 3. 1. AŞAMA ÖĞRENCİ GİRİŞİ.3 4. 2. AŞAMA DANIŞMAN ONAYI..6 5. 3. AŞAMA

Detaylı

ENF-106 C Programlama Dili Ders İçeriği. Grafik fonksiyonları C Programlama Dili Ders Notları Dr. Oğuz ÜSTÜN

ENF-106 C Programlama Dili Ders İçeriği. Grafik fonksiyonları C Programlama Dili Ders Notları Dr. Oğuz ÜSTÜN ENF-106 C Programlama Dili Ders İçeriği Programlamaya giriş ve algoritma kavramları Basit ve karmaşık veri tipleri Program kontrol komutları (Döngü ve şart yapıları) Diziler ve karakterler Pointerler Fonksiyonlar

Detaylı

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h...

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h... Page 1 of 7 Tevkifatlı Satış Faturası listesinin excel dosyası olarak oluşturulması için gerekli açıklamalar Oluşturulan excel dosyasının yüklenmesinde karşılaşılan sorunların çözümü (Teknik açıklamalar)

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

Diziler (Arrays) Çok Boyutlu Diziler

Diziler (Arrays) Çok Boyutlu Diziler Diziler (Arrays) Çok Boyutlu Diziler ÇOK BOYUTLU DİZİLER Birden fazla indis numarası ile elemanlarına ulaşılan dizilere çok boyutlu diziler denir. Bunlardan en sık kullanılanı çift boyutlu dizilerdir.

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

Karma C/C + + Kodlama

Karma C/C + + Kodlama Karma C/C+ + Kodlama /********************************************************** * Bâkır EMRE * emre ~ enderunix.org * EnderUNIX Yazılım Gelistirme Takım ı * http:/ /www.enderunix.org * * Sürüm : 1.0 *

Detaylı

B05.11 Faaliyet Alanı

B05.11 Faaliyet Alanı 82 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B05. C de Fonksiyonlar) Bir tanıtıcının faaliyet alanı, tanıtıcının kod içinde kullanılabileceği program kısmıdır. Örneğin, bir blok içinde

Detaylı

DİZİLER 5/4/2010. ENF-102 Jeoloji Giriş. Tek Boyutlu Diziler. Tek Boyutlu Diziler. Örnek. Örnek

DİZİLER 5/4/2010. ENF-102 Jeoloji Giriş. Tek Boyutlu Diziler. Tek Boyutlu Diziler. Örnek. Örnek Giriş DİZİLER Arrays Aynı isim altında, aynı türde birden fazla değer tutmak için kullanılan veri yapılarıdır (Data Structure). Dizi bir kümedir; aynı türde verilere tek bir isimle erişmek için kullanılır.

Detaylı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR MODÜLÜ ENVANTER AKTARMA İŞLEMLERİ 1. ENVANTER AKTARMA İŞLEMİ İÇİN EXCEL DOSYASININ İNDİRİLMESİ VE EXCEL FORMATI Envanter aktarma işleminin gerçekleştirilebilmesi için http://www.dmisproje.muhasebat.gov.tr/download.html

Detaylı

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular 23/11/2008 Aylık prim ve hizmet belgesi 23 Kasım 2008 tarihli ve 27063 sayılı resmi gazete tebliğinde Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin güncel formatı yayınlanmıştır. Bu yönde personel paketinde de 4.0.13

Detaylı

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir.

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir. 2. Niceleme Mantığı (Yüklemler Mantığı) Önermeler mantığı önermeleri nitelik yönünden ele aldığı için önermelerin niceliğini göstermede yetersizdir. Örneğin, "Bazı hayvanlar dört ayaklıdır." ve "Bütün

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

Nesneye Yönelik Programlama-JAVA, Ders sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi KU ÇU

Nesneye Yönelik Programlama-JAVA, Ders sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi KU ÇU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 13/11/2009 devam Dokümantasyon & Aç klamalar Üç türlü yöntem vard r: // Bu i aret sat r sonuna kadar olan tüm ifadeyi aç

Detaylı

Karakter katarları ile ilgili fonksiyonlar içerir Yerel kayan noktalı sayılar tanımlanır

Karakter katarları ile ilgili fonksiyonlar içerir Yerel kayan noktalı sayılar tanımlanır stringh floath Karakter katarları ile ilgili fonksiyonlar içerir Yerel kayan noktalı sayılar tanımlanır 32 Sorgulama İfadesi - if Deyimi (5 Hafta) Bu deyim sorgulamanın tek basamakta yapılacağı yerlerde

Detaylı

İŞLEM BASAMAKLARI, KARŞILAŞILABİLECEK HATALAR ve ÇÖZÜM YOLLARI

İŞLEM BASAMAKLARI, KARŞILAŞILABİLECEK HATALAR ve ÇÖZÜM YOLLARI İŞLEM BASAMAKLARI, KARŞILAŞILABİLECEK HATALAR ve ÇÖZÜM YOLLARI Yapılacak işlemleri 4 basamak halinde inceleyelim. 1. (Bilgi aktarımı) İdarenin yapması gereken bilgi güncelleme işlemleri 2. (Bilgi aktarımı)

Detaylı

Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon

Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon Levent ÖZBEK Fikri ÖZTÜRK Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Sistem Modelleme ve Simülasyon Laboratuvarı 61 Tandoğan/Ankara

Detaylı

YATIRIM FONU ALIM SATIM İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

YATIRIM FONU ALIM SATIM İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU YATIRIM FONU ALIM SATIM İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU İÇERİK A. YATIRIM FONLARI ALIM SATIM İŞLEMLERİ KILAVUZU... 3 B. YATIRIM FONU ALIM/SATIM YETKİ TANIMLAMA GİRİŞ VE SİLME... 3 C. YATIRIM FONU ALIM/SATIM

Detaylı

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI.

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI. TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI Birinci Bölüm Soru Kitapçığı Türü DENEME-7 Bu sınav iki bölümden

Detaylı

scanf () Fonksiyonu Klavyeden veri okumak için kullanılır. Yapı olarak printf () fonksiyonu aynıdır. Kullanım biçimi:

scanf () Fonksiyonu Klavyeden veri okumak için kullanılır. Yapı olarak printf () fonksiyonu aynıdır. Kullanım biçimi: scanf () Fonksiyonu Klavyeden veri okumak için kullanılır. Yapı olarak printf () fonksiyonu aynıdır. Kullanım biçimi: Genel yazım formatı; scanf( format_dizisi,değer yada değişken listesi); scanf("%d",&x);

Detaylı

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU A-) DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 1-) Cihazınızın panelinden Sistem Yöneticisi menüsünden ağ ayarlarınızın yapılandırılmış olması gerekmektedir. Kurulumu yapan

Detaylı

for döngüsü for (başlangıç değeri; şart; artım) ifade; for (başlangıç değeri; şart; artım) { ifadeler; }

for döngüsü for (başlangıç değeri; şart; artım) ifade; for (başlangıç değeri; şart; artım) { ifadeler; } for döngüsü for (başlangıç değeri; şart; artım) ifade; for (başlangıç değeri; şart; artım) ifadeler; Başlangıç değeri; koşul içinde tanımladığımız değişkene ilk değerin atanmasını sağlar. Koşul: Döngünün

Detaylı

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 İÇİNDEKİLER 1. EK ÜCRETLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 2 a. Tarife ve Kademe Ayarları (F4) Ekranında Yapılan

Detaylı

Değişkenler, içerisinde tek bir değer tutabilen yapılardır. Örneğin haftanın günlerini değişkenlerde tutmak istersek, her bir gün adı için bir

Değişkenler, içerisinde tek bir değer tutabilen yapılardır. Örneğin haftanın günlerini değişkenlerde tutmak istersek, her bir gün adı için bir DİZİLER (ARRAYS) Değişkenler, içerisinde tek bir değer tutabilen yapılardır. Örneğin haftanın günlerini değişkenlerde tutmak istersek, her bir gün adı için bir değişken tanımlamak gereklidir. string gun1,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ PROGRAMLAMAYA GİRİŞ DERSİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ PROGRAMLAMAYA GİRİŞ DERSİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ PROGRAMLAMAYA GİRİŞ DERSİ Cemil Hoca Grubu PROJE ÖDEVİ ÖDEV TESLİM KURALLARI Ödevin son

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

Program Kodlamaya Geçiş

Program Kodlamaya Geçiş Program Kodlamaya Geçiş Akış diyagramı çizilmiş veya algoritması yazılmış işlemi, bilgisayar programlama dillerinden biriyle kodlamak kolaydır. Bu bölümden itibaren çözülecek problemler C++ dilinde kodlanacaktır.

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

CSD-OS İşletim Sistemi Projesi - Fonksiyon Açıklama Standardı

CSD-OS İşletim Sistemi Projesi - Fonksiyon Açıklama Standardı CSD-OS İşletim Sistemi Projesi - Fonksiyon Açıklama Standardı C ve Sistem Programcıları Derneği Kasım 2002 İçindekiler: 1 -GIRIŞ 3 1.1.NEDEN STANDARTLARA IHTIYACIMIZ VAR? 3 2 -İMLA VE YAZIM 3 2.1.TÜRKÇE

Detaylı

scanf () Fonksiyonu Klavyeden veri okumak için kullanılır. Yapı olarak printf () fonksiyonu aynıdır. Kullanım biçimi:

scanf () Fonksiyonu Klavyeden veri okumak için kullanılır. Yapı olarak printf () fonksiyonu aynıdır. Kullanım biçimi: scanf () Fonksiyonu Klavyeden veri okumak için kullanılır. Yapı olarak printf () fonksiyonu aynıdır. Kullanım biçimi: Genel yazım formatı; scanf( format_dizisi,değer yada değişken listesi); scanf("%d",&x);

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

C Programlama Dilininin Basit Yapıları

C Programlama Dilininin Basit Yapıları Bölüm 2 C Programlama Dilininin Basit Yapıları İçindekiler 2.1 Sabitler ve Değişkenler......................... 13 2.2 Açıklamalar (Expresions)........................ 14 2.3 İfadeler (Statements) ve İfade

Detaylı

Programlamaya Giriş. Program : Belirli bir problemi çözmek için bir bilgisayar dili kullanılarak yazılmış deyimler dizisi.

Programlamaya Giriş. Program : Belirli bir problemi çözmek için bir bilgisayar dili kullanılarak yazılmış deyimler dizisi. Programlamaya Giriş Program : Belirli bir problemi çözmek için bir bilgisayar dili kullanılarak yazılmış deyimler dizisi. Programın Yazımında İzleyeceğimiz Adımlar Problemi anla. İhtiyaçları belirle. Problemin

Detaylı

Döngü Komutları. Komutu. while Komutu Diğer Operatörler Bileşik Komut for Komutu. İçiçe Döngüler break ve continue Komutları

Döngü Komutları. Komutu. while Komutu Diğer Operatörler Bileşik Komut for Komutu. İçiçe Döngüler break ve continue Komutları Döngüler Döngü Komutları while Komutu Diğer Operatörler Bileşik Komut for Komutu do-while Komutu İçiçe Döngüler break ve continue Komutları while Komutu Döngü komutları komutların bir çok kez yeniden yürülmesini

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6., 7., 8. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ MÜFREDAT PROGRAMINDA GEÇEN CEBİR KONULARININ İNCELENMESİ MAT YL 2009 0001

İLKÖĞRETİM 6., 7., 8. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ MÜFREDAT PROGRAMINDA GEÇEN CEBİR KONULARININ İNCELENMESİ MAT YL 2009 0001 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM 6., 7., 8. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ MÜFREDAT PROGRAMINDA GEÇEN CEBİR KONULARININ İNCELENMESİ MAT YL 2009 0001

Detaylı

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ İçindekiler Tablosu... 1 KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ KULLANICI KLAVUZU(OKUL)... 3 1.ETS (Evrak Takip Sistemi )Nedir?... 3

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

Bölgeler kullanarak yer çekimini kaldırabilir, sisli ortamlar yaratabilirsiniz.

Bölgeler kullanarak yer çekimini kaldırabilir, sisli ortamlar yaratabilirsiniz. Bölge (Zone) Bölge nesnesi kullanılarak tapınak çevresinde gölgeli, ürpertici bir ortam yaratılmış. Yine bölge nesnesi kullanılarak mağara ortamının karanlık olması sağlanmış. Bu da ortamının gerçekliği

Detaylı

Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı

Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı TUİK ve TÜRMOB'un işbirlikteliği sonucunda Yıllık iş istatistikleri Sanayi ve Hizmet soru kağıtlarının hazırlanması ve gönderilmesi Web

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

Deney 7: Fonksiyon Tanımlama ve Parametre Aktarım Yöntemleri

Deney 7: Fonksiyon Tanımlama ve Parametre Aktarım Yöntemleri Deney 7: Fonksiyon Tanımlama ve Parametre Aktarım Yöntemleri 7.0. Amaç Ve Kapsam Deneyde C dilinde kullanılan fonksiyon tanımlama ve parametre aktarım yöntemleri hakkında bilgi verilecektir. 7.1. Deneyden

Detaylı

4 ab sayısı 26 ile tam bölünebildiğine göre, kalanı 0 dır.

4 ab sayısı 26 ile tam bölünebildiğine göre, kalanı 0 dır. BÖLME, BÖLÜNEBİLME A. Bölme İşlemi A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, Bölünen A 75, bölen B 9, bölüm C 8 ve kalan K tür. Yukarıdaki bölme işlemine göre, 1. 9 yani, K B dir. işlemine bölme denir.

Detaylı

İşletim Sisteminin Katmanları

İşletim Sisteminin Katmanları İşletim Sistemi Bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve yönetiminden, temel sistem işlemlerinden ve uygulama yazılımlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımıdır. Bütün diğer yazılımların belleğe,

Detaylı

TG 12 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 12 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı