SU ÜSTÜ SPORLARI EL KİTABI 1. Bu kitapçık ülkemizde icra edilen su üstü sporları faaliyetlerine ilişkin vatandaş, işletmelerin bilgilendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SU ÜSTÜ SPORLARI EL KİTABI 1. Bu kitapçık ülkemizde icra edilen su üstü sporları faaliyetlerine ilişkin vatandaş, işletmelerin bilgilendirilmesi"

Transkript

1

2

3 SU ÜSTÜ SPORLARI EL KİTABI 1. Bu kitapçık ülkemizde icra edilen su üstü sporları faaliyetlerine ilişkin vatandaş, işletmelerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 2. Su üstü sporları faaliyetlerine iştirak eden kişilerin can emniyetlerinin sağlanması maksadıyla; a. Söz konusu faaliyetlerin CE belgesi ile belgelendirilmiş deniz araçları, malzemeler kullanılarak, b. Deniz Ticaret Odaları, ilgili Mülki Amirler tarafından icra edilen faaliyet çeşidine göre belirli ve yeterli eğitime tabi tutulmuş, gerekli ve geçerli sertifika/belgelere sahip olan kişilerce, yürürlükteki mevzuata istinaden Liman Başkanlıkları tarafından belgelendirilen gemi/ tekne ve diğer deniz araçları, yeterli ehliyete sahip personel tarafından, c. İl/İlçe Sportif Turizm Kurullarınca 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu Kanun gereğince yayımlanmış mevzuata uygun olarak yetkilendirilmiş işletmelerce, ç sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 618 sayılı Limanlar Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile yürürlükteki diğer mevzuata ve İl/İlçe Sportif Turizm Kurul Kararlarına uygun olarak, 1

4 d. Liman Başkanlıkları tarafından kayıt altına alınarak belgelendirilmiş deniz araçları ve bu deniz araçlarını kullanmaya yeterli ehliyete sahip personel tarafından, e. Her su üstü sporu faaliyeti öncesinde faaliyete iştirak edecek müşteri/sporcuyu faaliyetin yapılışı, uygulanacak emniyet tedbirleri vb. konusunda bilgilendirilmek suretiyle, f. Alkol vb. kişinin sağlıklı karar vermesini engelleyebilecek maddeler almadan, bilgili ve bilinçli bir şekilde yapılarak ülkemiz açısından ciddi bir ekonomik gelir olan turizm faaliyetlerinin ülkemizin tanıtımına yönelik olumlu katkısını sağlamaktır. 3. Su üstü sporları faaliyetleri; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından; a sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, b. 24 Temmuz 2009 tarihli, sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz Turizmi Yönetmeliği c. 23 Şubat 2011 tarihli, sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. 4. Ancak, söz konusu su üstü sporları faaliyetlerinin mavi vatan denizlerimizde yapılıyor olması nedeniyle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanarak yayımlanan; 2

5 a sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, b. 618 sayılı Limanlar Kanunu, c. 29 Nisan 1978 tarih ve sayılı Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü ç. 31 Temmuz 2002 tarih ve sayılı Gemi Adamları Yönetmeliği, d. Kişilerin kendilerine ait jet-ski, sürat teknesi ile yaptıkları faaliyetler kapsamında 02 Mart 2008 tarihli, sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Teknelerin Donatımı, Kullanacak Kişilerin Yeterlilikleri Hakkında Yönetmelik, e. 14 Eylül 2009 tarihli, tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği, f. Kişilerin kendilerine ait jet-ski, sürat teknesi ile yaptıkları faaliyetler kapsamında 25 Nisan 2008 tarihli, Özel Teknelerin Kaydı, Belgelendirme Teçhizat Donatımına İlişkin Tebliğ, g. 31 Ekim 2012 tarih ve sayılı Limanlar Yönetmeliği, ğ. 17 Kasım 2009 tarih ve sayılı Gemilerin Teknik Yönetmeliği, h. 27 Temmuz 2013 tarih ve sayılı Deniz Uçakları ile Hava Taşıma İşletmeciliği Yönetmeliği (SHY-Deniz), 3

6 vb.nde uyulması gereken kurallara da riayet edilmesi gerekmektedir. 5. Su üstü sporlarına ilişkin birçok mevzuatın işin içine girmesi, bölgelerin birbirinden farklı özellikler göstermesi nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 23 Şubat 2011 tarihli, sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği gereğince İl/İlçelerde Mülki Amir Başkanlığında toplanan İl/İlçe Sportif Turizm Kurullarının aldığı kararlarda söz konusu il/ilçede söz konusu kurullarda gelişen su üstü sporları faaliyetlerinde; a. Uygulanacak kuralların, b. Kullanılacak parkurların, vb.nin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Söz konusu kurul kararları nedeniyle aynı ilin iki sınırdaş ilçesinde bile icra edilecek faaliyetlerin yapılışında, uygulanan kurallarında, bulunduracakları malzeme çeşidi ve miktarında farklılıklar olmasına neden olmaktadır. Bu farklılıkların temel nedeni söz konusu bölgelerde yaşanan sorunların çeşitliliği ve bu sorunların çözümüne yönelik alınan tedbirlerdir. 6. Yukarıda belirtilen nedenlerle mavi vatan olarak adlandırdığımız ülkemiz denizlerindeki su üstü sporlarına ilişkin dünyadaki icra yöntemleri de göz önünde bulundurularak tavsiye niteliğinde 4

7 bir doküman hazırlanmıştır. Bu dokümandaki amaç, su üstü sporları faaliyetine ilişkin Mülki Amirlikler, su üstü sporları işletmeleri, Deniz Ticaret Odası gibi sivil toplum örgütleri ile vatandaşlarımızı bilgilendirip söz konusu faaliyetlerin can emniyetini sağlayarak ülkemizin tanıtımına olumlu destek verecek şekilde bilgili, bilinçli örnek bir seviyede yapılmasının sağlanması konusunda destek vermektedir. 7. Bu dokümandaki hususlardan yürürlükteki ilgili mevzuatta yer almayan hususlar tavsiye niteliğinde olup, herhangi bir uygulama zorunluluğu yoktur. Yürürlükteki mevzuatta yer alan hükümlerin ise uygulanmaması durumunda denetim görevlileri tarafından gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı unutulmamalıdır. Uygulamaların yürürlükteki mevzuat ve İl/İlçe Sportif Turizm Kurul Kararlarına uygun olarak yapılması esastır. 8. Yeni uygulamaya konulan su üstü sporları faaliyetlerinin bu dokümandaki şekilde yapılacağı bölgedeki İl/İlçe Sportif Turizm Kurulu Kararı ile belirlenerek standartlara uygun olarak ilgili kurumlardan olumlu görüş ve izin belgelerinin alınması kaydıyla yapılmasında can emniyetinin sağlanması açısından fayda olacağı değerlendirilmektedir. 5

8 CAN KURTARMA Denizde meydana gelebilecek boğulmalara müdahale edilebilmesi için sahildeki cankurtaran kuleleri ile işletmelere ait teknelerde Can Simidi bulundurulmalıdır. Denizde meydana gelebilecek boğulmalarda can simidine bağlanarak boğulma tehlikesi yaşayan kişinin kurtarılabilmesi maksadıyla işletmeye ait cankurtaran kulesi ve teknelerde en az 25 metre uzunluğunda el incesi bulundurulmalıdır. Can Kurtarma Donanımı Boğulma, sürüklenme vb. acil durumlarda su üstü sporuna ait teknelerdeki kişilerin yardım talep edebilmesi amacıyla işletme ve teknelerinde imdat fişeği bulundurulmalıdır. Su üstü sporları işletmelerine ait teknelerden yararlanan kişilerin denize düşmesi neticesinde boğulmaların önlenebilmesi ve denize düşen kişinin su üstünde kalmasını sağlayabilmek amacıyla kişinin can yeleği giymesi sağlanmalıdır. Su üstü sporlarında kullanılan teknelerde çıkabilecek yangınlara müdahale edilebilmesi maksadıyla işletme teknelerinde yangın söndürücü bulundurulmalıdır. Cankurtaran Can Kurtarma Botu Su üstü sporları işletmelerine ait faaliyetlerin icrası sırasında denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren kişiler ile hareketten sakıt kalarak sürüklenen teknelerin önceden tespitinin yapılarak zamanında müdahale edilmesi ve can/mal emniyet/güvenliğinin sağlanması maksadıyla su üstü sporları işletmelerinin bulunduğu koy ve deniz kenarına hâkim bir noktada inşa edilecek gözetleme kulesinde faaliyetlerin başlangıç/bitiş zamanını kapsayacak şekilde cankurtaran görevlendirilmelidir. Su üstü sporu faaliyetlerinin icrası esnasında meydana gelebilecek kazalara müdahale edebilmek, can ve mal emniyetini sağlamak maksadıyla can kurtarma botu faaliyet bitene kadar denizde hazır bulundurulmalıdır. 6

9 Su Sporu İsmi Kaç Kişi ile Yapılacağı Personel Sayısı Yaş Sınırı Alınması Gerekli Eğitim Emniyet Donanımları Kullanıcı Ehliyeti Sürat Sınırlaması Tehlikeli Durumlar Nasıl Yapılacağı Rüzgâr sörfü Bir-İki Yoktur. Dünyadaki uygulamalara istinaden tavsiye edilen 16 yaş ve üstüdür. İlk defa faaliyete iştirak edecek kişilerin bu faaliyete ilişkin belgelendirilmiş su üstü sporları işletmelerinden veya yelken kulüplerinden ön eğitim alması can emniyetinin sağlanması açısından tavsiye edilmektedir. Yüzme bilmeyen kişilerce yapılmamalıdır. Can yeleği/yüzme yardımcısı/dry suit Yoktur sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 618 sayılı Limanlar Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile yürürlükteki mevzuat kapsamında veya İl/İlçe Sportif Turizm Kurulları tarafından belirlenen yer ve hız limitleri dahilinde yapılmalıdır. Yelkenin kullanıcı üzerine devrilmesi Denize düşme ve sürüklenme neticesinde boğulma, yaralanma, güneş yanığı, hipotermia vb. Gerekli eğitim verildikten sonra rüzgâr yardımıyla yapılır. 20 kts.den yüksek rüzgârlarda verimli olarak yapılabilir. - Dalga yüksekliğinin 1 (bir) metreden fazla olduğu yerlerde cankurtaran tarafından kişilere yaptırılmamalıdır. Bu konuda İl/ İlçe Sportif Turizm Kurullarından talimat çıkarılmalıdır. Kısıtlamalar - İlk defa yapacak kişilerin can emniyeti açısından bir eğitmen gözetiminde bu faaliyeti icra etmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. - Sık sık devrilmesi nedeniyle yüzme bilmeyen şahıslar açısından boğulma tehlikesi yaratabilecek bir faaliyettir. 7

10 RÜZGAR SÖRFÜ NÜN KISIMLARI 8

11 1. Rüzgar Sörfü Bineği (Board): Rüzgâr sörfü bineği, genellikle polietilen veya polipropilenden imal edilmiş, kullanım amacına göre 265 cm 400 cm uzunluğuna sahip, rüzgâr sörfçüsünün üzerinde durduğu parçadır. 2. Başlangıç Rüzgar Sörfü Bineği (Beginner board): Başlangıç rüzgâr sörfü bineği, rüzgâr sörfünü yeni öğrenenler için imal edilmiş, boyu 350 cm- 400 cm olan ve 7 10 deniz mili hızla esen rüzgârlarda kullanılan bineklerdir. 3. Orta Boy Rüzgar Sörfü Bineği (Mid-length board): Orta boy rüzgâr sörfü bineği, rüzgâr sörfü tekniklerini ilerletmeye yönelik olarak kullanılan, hafif ve orta rüzgârlarda en uygun teknik performansı elde etmek için imal edilmiş, boyu 320 cm 350 cm arasında olan bineklerdir. 4. Yarış Rüzgâr Sörfü Bineği (Race board): Yarış rüzgâr sörfü bineği, çok iyi derecede rüzgâr sörfü teknik becerisine sahip kişilerce, güçlü rüzgârlarda da kullanılabilen, profesyonel amaçlı, boyu 320 cm. den küçük bineklerdir. 5. Rüzgâr Sörfü Yelkeni (Sail): Rüzgâr sörfü yelkeni, rüzgâr şiddetine ve kullanan kişinin 9

12 becerisine göre genellikle plastik malzemeden imal edilmiş, 3 m2-9 m2 ebadında olabilen Aerodinamik ve RAF (Rotating Asymetric Foil) sistemler dikkate alınarak imal edilmiş, tirizlerle (batten) esnekliği ayarlanabilir hale getirilmiş yelkenlerdir. 6. Yelken Direği (Mast): Yelken direği, yelkenin takıldığı direktir. 7. Yelken Direği Yuvası (Mast track): Yelken direği yuvası, rüzgar sörfü yelken direğinin, ayarlanabilir şekilde takılması için tasarlanmış yuvadır. 8. Yelken Direği Ayağı (Mast foot): Yelken direği ayağı, yelken direğinin, yelken direği yuvasına geçmesini sağlayan ara parçadır. 9. Yelken Direği Başı (Mast head): Yelken direği başı, yelken direğinin en üst uç noktasıdır. 10. Yelken-Direk Geçişi (Luff of the sail): Yelken-direk geçişi, yelken ve direğin bağlantı noktalarıdır. 11. Yelken Başı (Head of the sail): Yelken başı, yelkenin en üst uç kısmıdır. 12. Yelken Sonu (Foot of the sail): Yelken sonu, yelkenin yelken direğinin altı ile buluştuğu kısımdır. 13. Yelken Çekme ipi (Uphaul): Yelken çekme ipi, yelkeni sudan kaldırmak için kullanılan iptir. 10

13 14. Yatay Gergi Makarası (Outhaul fixing): Yatay gergi makarası, yelkenin yatay düzlemde gerginliğini sağlayan makara düzeneğidir. 15. Alt Gergi Makarası (Downhaul): Alt gergi makarası, yelkenin dikey anlamda alt gerginliğini sağlayan makara düzeneğidir. 16. Seren (Boom): Seren, yelken direğinin üzerine monte edilen ve rüzgâr sörfçüsünün yelkeni yönlendirmesini sağlayan parçadır. 17. Seren Mengenesi (Boom clamp): Seren mengenesi, sereni yelken direğine sabitlemek için kullanılan parçadır. 18. Seren Kesiği (Boom cutout): Seren kesiği, yelkenin, yelken direğine geçişinde seren takabilmek için bırakılmış boş kısımdır. 19. Tirizler (Battenes): Tirizler, yelkenin bir düzlem oluşturması ve gerginliğinin ayarlanmasına yardımcı olan, yelkene yatay konumda geçirilmiş çubuklardır. 20. Yüzgeç (Fin): Yüzgeç, rüzgâr sörfü bineğinin arka alt bölümüne sabitlenmiş, yelkenin itme gücünü dengeleyerek ilerlemeyi sağlayan araçtır. 21. Yüzgeç Pimi (Finbolt): Yüzgeç pimi, rüzgâr sörfü bineğine yüzgeci bağlamaya yarayan pimdir. 22. Yüzgeç Kutusu (Fin-box): Yüzgeç kutusu, rüzgâr sörfü bineğine yüzgecin takıldığı yuvadır. 11

14 23. Kama (Rectable daggerboard): Kama, başlangıç ve orta boy bineklerde, yüzgecin sağladığı denge gücüne ek güç sağlayan hareketli parçadır. 24. Kama Girişi (Daggerboard): Kama girişi, rüzgâr sörfü kamasının ana giriş yuvasıdır. 25. Kama Yuvası (Daggerboard casette): Kama yuvası, rüzgâr sörfü kamasının gerektiği takdirde, içe ve geriye doğru hareket etmesi için dizayn edilmiş yuvadır. 26. Kama Yarığı (Daggerboard slot): Kama yarığı, Kamanın rüzgâr sörfü bineğine takılıp çıkarılabilmesi için kullanılan yuvadır. 27. Kanca Takımı (Harness): Kanca takımı, rüzgâr sörfçülerinin vücut ağırlıkları ile yelkenin gücünü karşılamalarını sağlayan, bu sayede kol ve sırta binen yükü azaltmaya yarayan, göğüs bağlantılı (chest), bel bağlantılı (waist) ve kalça bağlantılı (seat) olmak üzere üç değişik tipi bulunan parçadır. 28. Ayak Kayışı (Footstraps): Ayak kayışı, rüzgâr sörfü kullanıcılarının dalgalı sularda, binek ile ayak temaslarını sağlamlaştırıcı kayışlardır. 29. Güverte Istampası (Decpads): Güverte ıstampası, ayak kayışlarının altına yerleştirilmiş, rüzgar sörfçüsünün tutunmasını arttırıcı zemin kaplamasıdır. 12

15 30. Kuyruk (Tail): Kuyruk, rüzgâr sörfü bineğinin arka kısmıdır. 31. Burun (Nose): Burun, rüzgâr sörfü bineğinin ön kısmıdır. 32. Yedekte çekme deliği (Towing eye): Yedekte çekme deliği, rüzgâr sörfünü yedekte çekmek için ucuna ip bağlanan kancadır. 33. Çocuk Donanımı (Children s rigs): Çocuk donanımı, çocukların rüzgâr sörfünü öğrenmelerine yönelik olarak, belirli oranlarda küçültülmüş ve daha hafif malzemelerden imal edilmiş donanımlardır. 34. Yarı Islak Giysi (Wetsuits): Yarı ıslak giysi, sörf yapan kişinin hipotermia, güneş yanıkları, boğulma ve darbelere karşı korunma maksadıyla giydiği, sörf yapılan suyun sıcaklığına göre; 2 mm 5 mm kalınlığında olan, genellikle oluklu neopren kauçuktan imal edilmiş özel giysidir. 13

16 Su Sporu İsmi Kaç Kişi ile Yapılacağı Personel Sayısı Yaş Sınırı Alınması Gerekli Eğitim Emniyet Donanımları Kullanıcı Ehliyeti Nasıl Yapılacağı Sürat Sınırlaması Tehlikeli Durumlar Kısıtlamalar Muz Liman Başkanlığı ve İl/İlçe Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri tarafından oluşturulacak müşterek heyet ile Muz botunun oturma yeri, tutunma kapasitesi gibi özelliklere göre, kullanacak kişi sayısının en fazla kaç kişiden oluşacağının belirlenmesi. Muzu çeken sürat teknesinin özelliklerine göre tekneyi sayılı ve 31 Temmuz 2002 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemi Adamları Yönetmeliği ve İl/İlçe Sportif Turizm Kurulu Kararlarınca belirlenen ve belgelenen miktarda kişi Dünyadaki uygulamalara istinaden can emniyeti açısından 12 yaşının üstündeki kişilerin yapması tavsiye edilmektedir. Su üstü sporları işletmeleri tarafından faaliyete katılacak müşterilere faaliyet öncesinde Güvenlik Emniyet Brifingi verilmelidir. Can yeleği/yüzme yardımcısı/dry suit Muzu çeken sürat teknesinin özelliklerine göre sayılı ve 31 Temmuz 2002 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemi Adamları Yönetmeliğince belirlenen kullanıcı ehliyeti. -Sporcu/müşteriler şişme bot üzerine sırası ile oturur. -Oturan sporcu/müşteriler botun tutma yerlerine tutunarak bot hareket ettiğinde düşmemeye çalışırlar. -Teknede bulunan personel manevra yaparak şişme botu çeker ve sporcu/müşterileri düşürmeye çalışır sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 618 sayılı Limanlar Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile yürürlükteki mevzuat kapsamında veya İl/İlçe Sportif Turizm Kurulları tarafından belirlenen yer ve hız limitleri dahilinde yapılmalıdır. Denize düşme neticesinde; boğulma, denizdeki bir vasıta, şamandıra, sert bir cisme çarparak yaralanma, çeken teknelerin arızalanması nedeniyle akıntıyla sürüklenme neticesinde güneş yanıkları vb. 18 kts.den yüksek rüzgârlarda ve dalga yüksekliğinin 1 (bir) metreden fazla olduğu yerlerde cankurtaran tarafından kişilere yaptırılmamalıdır. Bu konuda İl/İlçe Sportif Turizm Kurullarından talimat çıkarılmalıdır. Faaliyetlerin yapılması durumunda veya yüzme bilmeyen şahısların denize düşmesi neticesinde boğulma tehlikesi gibi sorunların yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Çeken sürat teknesinde emniyet hususlarını kontrol etmek ve arka taraftaki faaliyeti gözlemlemek maksadıyla ilave bir personel daha bulundurulmalıdır. 14

17 MUZ UN DONANIMLARI 1. Şişme Bot: Faaliyetlerin icra edilebilmesi için CE belgesi ile belgelendirilmiş yapılması tavsiye edilen aşağıda bir örneği verilmiş sisme deniz aracıdır. 2. Çekme Halatı: Muzun sürat teknesi tarafından çekilebilmesi için Non Stretch Rope (Polietilen fiberden imal edilmiş, yüzülebilir ve suya dayanıklı malzemeden imal ft uzunluğunda) CE belgeli bir halatın kulanılmasının uygun olacağı tavsiye edilmektedir. 3. Ayna: Muzu çeken tekneyi kullanan ve yeterli ehliyete sahip kişinin muzda olabilecek denize düşme neticesinde, denize düşen kişilerin denizden alınması gibi acil durumların takip edilmesi için teknede bulunması gerektiği değerlendirilen bir malzemedir. 15

18 Su Sporu İsmi Kaç Kişi ile Yapılacağı Personel sayısı Nasıl Yapılacağı Yaş Sınırı Alınması Gerekli Eğitim Emniyet Donanımları Kullanıcı Ehliyeti Sürat Sınırlaması Tehlikeli Durumlar Kısıtlamalar Uçan bot/şişme deniz aracı (oyuncağı) Kişi kapasitesinin İl / İlçe Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından belirlenmesi. Uçan botu çeken sürat teknesinin özelliklerine göre tekneyi sayılı ve 31 Temmuz 2002 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemi Adamları Yönetmeliği ve İl/İlçe Sportif Turizm Kurulu Kararlarınca belirlenen ve belgelenen miktarda kişi Müşteri/sporcular yüz üstü vaziyette uçan botun üzerine yan yana uzanır, baş kısımları uçan botu çekecek olan tekneye dönük olur, müşteri/ sporcular elleri ile uçan botun üzerinde özel yapılmış tutamaklardan tutunur, süratli bir tekne yardımı ile uçan bot çekilir ve teknede bulunan personel manevra yaparak müşteri/sporcuları düşürmeye çalışır. Dünyada yapılan uygulamalara istinaden can emniyetinin sağlanabilmesi için 12 yaşının üstündeki kişilerin yapması tavsiye edilir. Su üstü sporları işletmeleri tarafından faaliyete katılacak müşterilere faaliyet öncesinde Güvenlik Emniyet Brifingi verilmelidir. Can yeleği/yüzme yardımcısı/dry suit Uçan botu çeken sürat teknesinin özelliklerine göre sayılı ve 31 Temmuz 2002 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemi Adamları Yönetmeliğince belirlenen kullanıcı ehliyeti sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 618 sayılı Limanlar Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile yürürlükteki mevzuat kapsamında veya İl/İlçe Sportif Turizm Kurulları tarafından belirlenen yer ve hız limitleri dahilinde yapılmalıdır. Denize düşme neticesinde; boğulma, denizdeki bir vasıta, şamandıra, sert bir cisme çarparak yaralanma, çeken teknelerin arızalanması nedeniyle akıntıyla sürüklenme neticesinde güneş yanıkları vb. 18 kts.den yüksek rüzgarlarda ve dalga yüksekliğinin 1 metreden yüksek olduğu durumlarda yapılmamalıdır. Faaliyetlerin yapılması durumunda veya yüzme bilmeyen şahısların denize düşmesi neticesinde boğulma tehlikesi gibi sorunların yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Çeken sürat teknesinde emniyet hususlarını kontrol etmek ve arka taraftaki faaliyeti gözlemlemek maksadıyla ilave bir personel daha bulundurulmalıdır. 16

19 UÇAN BOT DONANIMLARI 1. Şişme Bot: Müşterilerin üzerine oturarak kendini sabitlediği ve süratli tekne ile çekilen bir şişme bottur. Söz konusu botun CE belgeli olması can emniyeti açısından tavsiye edilmektedir. 2. Çekme Halatı: Uçan botun sürat teknesi tarafından çekilebilmesi için Non Stretch Rope (polietilen fiberden imal edilmiş, yüzebilir ve suya dayanıklı malzemeden imal ft uzunluğunda) CE belgeli bir halatın kullanılması tavsiye edilir. 3. Ayna: Uçan botu çeken tekneyi kullanan ve yeterli ehliyete sahip kişinin uçan botta olabilecek denize düşme neticesinde, denize düşen kişilerin denizden alınması gibi acil durumların takip edilebilmesi için teknede bulunması gerektiği değerlendirilen bir malzemedir. 17

20 UÇAN BOT UN KISIMLARI 18

21 Su Sporu İsmi Kaç Kişi ile Yapılacağı Paraşüt Liman Başkanlığı tarafından belgeli olarak belirlenen miktardaki kişi ile Paraşütü çeken sürat teknesinin özelliklerine göre tekneyi sayılı ve 31 Temmuz 2002 tarihli Personel Sayısı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemi Adamları Yönetmeliği ve İl/İlçe Sportif Turizm Kurulu Kararlarınca belirlenen ve belgelenen miktarda kişi Dünyada yapılan uygulamalara istinaden can Yaş Sınırı emniyetinin sağlanabilmesi için 12 yaşın üstündeki kişilerin yapması tavsiye edilir. Alınması Gerekli Eğitim Emniyet Donanımları Su üstü sporları işletmeleri tarafından faaliyete katılacak müşterilere faaliyet öncesinde Güvenlik Emniyet Brifingi verilmelidir. Can yeleği Paraşütü çeken sürat teknesinin özelliklerine göre sayılı ve 31 Temmuz 2002 tarihli Resmi Kullanıcı Ehliyeti Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemi Adamları Yönetmeliğince belirlenen kullanıcı ehliyeti. Müşteri/sporcular paraşütün oturma yerlerine sabitlenirler. Nasıl Yapılacağı Personel botu kullanarak paraşütü havalandırır. Tekne ile manevra yapılarak paraşüt uçurulur. Faaliyet sonrasında paraşüt deniz trafiğinin yoğun olmadığı emniyetli bir sahada çekilerek sürat teknesine alınır. 19

22 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 618 sayılı Limanlar Kanunu, 2634 sayılı Sürat Sınırlaması Turizmi Teşvik Kanunu ile yürürlükteki mevzuat kapsamında veya İl/İlçe Sportif Turizm Kurulları tarafından belirlenen yer ve hız limitleri dahilinde yapılmalıdır. Hava şartları, halat kopması, paraşütün yırtılması neticesinde; Tehlikeli Durumlar *Denize düşme sonucu yaralanma, boğulma, *Karasal alana düşme sonucu yaralanma, *Çekme halatının başka bir deniz aracına takılması neticesinde yaşanabilecek kazalar. 18 kts.den yüksek rüzgarlarda ve dalga yüksekliğinin 1 (bir) metreden yüksek olduğu durumlarda yapılmamalıdır. Faaliyetlerin yapılması durumunda veya yüzme bilmeyen şahısların denize düşmesi neticesinde boğulma tehlikesi gibi sorunların yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Paraşüt teknelerinde en az dört Kısıtlamalar adet trapez bulundurularak kopma direnci 1500 kg. dan küçük olan halatlar kullanılmalıdır. Kıyıdan paraşüt kaldırılması ve kıyıya paraşüt indirilmesi ve kıyı bandı üzerinde paraşüt uçurulması genellikle İl/İlçe Sportif Turizm Kurullarınca yasaklanmıştır. Çeken sürat teknesinde emniyet hususlarını kontrol etmek ve arka taraftaki faaliyeti gözlemlemek maksadıyla ilave bir personel daha bulundurulması tavsiye edilir. 20

23 PARAŞÜT ÜN DONANIMLARI 1. Paraşüt: Müşterinin havada asılı kalmasını sağlayan uçuş paraşütüdür. Söz konusu paraşütün CE belgeli olması can emniyeti açısından tavsiye edilmektedir. 2. Trapez: Müşterinin üzerine oturduğu aparattır. Bu aparata oturan müşteri emniyet kemerleriyle buraya sabitlenir. Söz konusu materyalin müşterinin can emniyeti açısından CE belgeli ve kaç kg a kadar kişinin yararlanabileceğinin belgede yazılı olması tavsiye edilmektedir. 3. Çekme Halatı: Paraşüt ile süratli tekne arasında bağlantıyı sağlayan esnek halattır. Bu halat tekne üzerindeki vinç yardımıyla toplanır. Söz konusu halatın çekilen paraşüt ve müşteri/ sporcunun ağırlığını taşıyabilecek şekilde CE belgesi ile birlikte kaç kg yük taşıyacağının belgelenmesinin can emniyetinin sağlanması açısından önemli bir faktör olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. 21

24 4. Vinç (Mekanik olarak çalışan sıralı sarma düzeneği ): Halatı toplamaya yarayan araçtır. Söz konusu vincin çekilen paraşüt, müşterinin ağırlığını belirli bir hava şartlarına göre karşılayabilmesi için test edilmiş test neticesinde ne kadar ağırlık taşıyabileceğinin belirlenmiş ve belgelendirilmiş olması ile CE belgesinin bulunması can emniyeti açısından tavsiye edilmektedir. Ayrıca vincin çekme halatı ve paraşütü çeken teknenin elektrik beslemesi ile de uyumlu olması önemlidir. PARAŞÜT ÜN KISIMLARI 22

25 Su Sporu İsmi Kaç Kişi ile Yapılacağı Personel Sayısı Yaş Sınırı Alınması Gerekli Eğitim Emniyet Donanımları Kullanıcı Ehliyeti Sürat Sınırlaması Su kayağı Liman Başkanlığı tarafından su kayağı için belgeli olarak belirlenen miktarda kişi Su kayağını çeken sürat teknesinin özelliklerine göre tekneyi sayılı ve 31 Temmuz 2002 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemi Adamları Yönetmeliği ve İl/İlçe Sportif Turizm Kurulu Kararlarınca belirlenen ve belgelenen miktarda kişi Dünyadaki uygulamalara istinaden can emniyetinin sağlanması açısından 12 yaşından büyük kişilerin yapması tavsiye edilir. Su üstü sporları işletmeleri tarafından faaliyete katılacak müşterilere faaliyet öncesinde Güvenlik Emniyet Brifingi verilmelidir. Can yeleği/yüzme yardımcısı/dry suit Kayak çeken sürat teknesinin özelliklerine göre sayılı ve 31 Temmuz 2002 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemi Adamları Yönetmeliğince belirlenen kullanıcı ehliyeti sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 618 sayılı Limanlar Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile yürürlükteki mevzuat kapsamında veya İl/İlçe Sportif Turizm Kurulları tarafından belirlenen yer ve hız limitleri dahilinde yapılmalıdır. 23

26 Tehlikeli Durumlar Nasıl Yapılacağı Kısıtlamalar *Denize düşme sonucu yaralanma, boğulma, *Diğer deniz araçları ile çatışma sonucu meydana gelebilecek yaralanmalar. Müşteri/sporcular kayak takımlarını giyer. Su üstü sporları personeli botu kullanarak sporcuyu çeker. Sporcu da su üzerinde kalarak kayak yapar. 18 kts.den yüksek rüzgarlarda ve dalga yüksekliğinin 1 metreden yüksek olduğu durumlarda yapılmamalıdır. Faaliyetlerin yapılması durumunda veya yüzme bilmeyen şahısların denize düşmesi neticesinde boğulma tehlikesi gibi sorunların yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Çeken sürat teknesinde emniyet hususlarını kontrol etmek ve arka taraftaki faaliyeti gözlemlemek maksadıyla ilave bir personel daha bulundurulması tavsiye edilir. 24

27 1. Kayak Takımı: 2. Çekme Halatı: Sürat teknesi tarafından çekilebilmesi için Non Stretch Rope (polietilen fiberden imal edilmiş, yüzebilir ve suya dayanıklı malzemeden imal ft uzunluğunda) CE belgeli bir halatın kullanılması tavsiye edilir. 3. Ayna: Kayağı çeken tekneyi kullanan ve yeterli ehliyete sahip kişinin kayak yapan kişide olabilecek sorunlar nedeniyle, denize düşen kişilerin denizden alınması gibi acil durumların takip edilebilmesi için teknede bulunması gerektiği değerlendirilen bir malzemedir. 25

28 Su Sporu İsmi Kaç Kişi ile Yapılacağı Yaş Sınırı Alınması Gerekli Eğitim Emniyet Donanımları Kullanıcı ehliyeti Sürat Sınırlaması Jet-ski Liman Başkanlığı veya İl/İlçe Sportif Turizm Kurulu tarafından jet-ski için belgeli olarak belirlenen miktardaki kişi Dünyadaki uygulamalara bakıldığında su üstü sporları ve özel kullanımdaki yaş sınırlamasının can emniyeti açısından 18 yaş ve üzeri olmasında fayda mütalaa edilmektedir. Bu konuda; a. Ticari amaçlı su üstü sporları işletmelerinde kiralanan tekneler için işletmeler tarafından Güvenlik Emniyet Brifingi verilen kişilerce, b. Özel jet-ski si olan kişiler tarafından ise en az Amatör Denizci Belgesi almış kişilerce kullanılmasının, can ve mal emniyeti/güvenliği açısından faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Can yeleği/yüzme yardımcısı/dry suit Özel kullanımdaki jet-skiler için en az Amatör Denizci Belgesi ne sahip kişilerce, su üstü sporlarında kiralanarak kullanımlarda ise işletme personeli gözetiminde kullanılmasının kişilerin can emniyetleri açısından faydalı olabileceği değerlendirilmektedir sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 618 sayılı Limanlar Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile yürürlükteki mevzuat kapsamında veya İl/İlçe Sportif Turizm Kurulları tarafından belirlenen yer ve hız limitleri dahilinde yapılmalıdır. 26

29 Tehlikeli Durumlar Denize düşme neticesinde yaralanma, boğulma, yüzen bir şahsa, deniz aracına veya bir cisme çarpma sonucu yaralama/ yaralanmaya sebep olunabilir. 1. Bu tür vasıtalar hem belgeli su üstü sporları işletmeleri tarafından ticari, hem de vatandaşlar tarafından alınarak özel olarak kullanılabilmektedir. 2. Söz konusu vasıtaların ticari maksatlı kullanılması durumunda a sayılı Turizmi Teşvik Kanunu gereğince yayımlanan genelgeler ve İl/İlçe Sportif Turizm Kurullarının aldığı kararlara, b sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ve 618 sayılı Limanlar Kanunu nda belirtilen hususlara, Nasıl Yapılacağı Kısıtlamalar uygun olarak kullanılması, 3. Şahıslar tarafından alınıp özel kullanımlarda da aynı hususlara riayet edilip, yeterliliği bulunan kişilerce kullanılması, 4. Bu faaliyeti yapan kişilerin alkol almamış olması, sayfa 45 deki parkurlardan sahile giriş çıkış yapması, hız limitlerine uyması yüzme alanlarına girmemesi, diğer deniz araçları ile tehlike oluşturabilecek manevralardan kaçınılması ve jet-skilerin 29 Nisan 1978 tarihli, sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü ne uygun olarak kullanılması, tavsiye edilmektedir. 18 kts.den yüksek rüzgarlarda ve dalga yüksekliğinin 1 metreden yüksek olduğu durumlarda yapılmamalıdır. Faaliyetlerin yapılması durumunda veya yüzme bilmeyen şahısların denize düşmesi neticesinde boğulma tehlikesi gibi sorunların yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 27

30 Su Sporu İsmi Kaç kişi ile Yapılacağı Personel Sayısı Yaş Sınırı Alınması Gerekli Eğitim Emniyet Donanımları Kullanıcı Ehliyeti Katamaran (Yelkenli) Teknelerin bilgileri ve Liman Başkanlıkları veya İl/İlçe Sportif Turizm Kurulu tarafından belirlenip belgelenen kişi sayısı kadar. Teknelerin bilgileri ve Liman Başkanlıkları veya İl/İlçe Sportif Turizm Kurulu tarafından belirlenip belgelenen kişi sayısı kadar. -Su üstü sporları işletmeleri kapsamındaki tekneler ile yapılacak faaliyetlerde dünyadaki uygulamalara bakıldığında su üstü sporları ve özel kullanımdaki yaş sınırlamasının can emniyeti açısından 16 yaş ve üzeri olması tavsiye edilmektedir. -Yelken kulüpleri tarafından ise verilecek eğitim neticesinde talep durumuna göre öncelikle eğitmen gözetiminde daha sonra ise verilecek belgeye istinaden müstakil yapılabilmektedir. 1. Su üstü sporlarında ilk defa faaliyete iştirak edecek şahısların bu faaliyete ilişkin belgelendirilmiş su üstü sporları işletmelerinden veya yelken kulüplerinden ön eğitim alması bu faaliyeti icra edecek şahsın can emniyeti açısından tavsiye edilmektedir. 2. Yelken kulüpleri için ise belirli bir yeterliliğe ulaşana kadar eğitmen gözetiminde yapılması can emniyetinin sağlanması açısından önem arz etmektedir. Can yeleği/yüzme yardımcısı/dry suit Tekne bilgilerine istinaden yürürlükteki mevzuatta belirtilen ehliyete sahip kişilerce kullanılmalıdır. 28

DENiZLERiMiZDEKi YÜZME VE SU ÜSTÜ/ SU ALTI SPORLARI FAALiYETLERiNiN icrasinda CAN GÜVENLiĞiNiZiN SAĞLANMASI MAKSADIYLA ALINACAK GÜVENLiK TEDBiRLERi

DENiZLERiMiZDEKi YÜZME VE SU ÜSTÜ/ SU ALTI SPORLARI FAALiYETLERiNiN icrasinda CAN GÜVENLiĞiNiZiN SAĞLANMASI MAKSADIYLA ALINACAK GÜVENLiK TEDBiRLERi DENiZLERiMiZDEKi YÜZME VE SU ÜSTÜ/ SU ALTI SPORLARI FAALiYETLERiNiN icrasinda CAN GÜVENLiĞiNiZiN SAĞLANMASI MAKSADIYLA ALINACAK GÜVENLiK TEDBiRLERi 1. Su üstü ve su altı sporları işletmelerine ait can

Detaylı

AMATÖR DENİZCİLİK İLE İLGİLİ OLUP CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİZİN KORUNABİLMESİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER

AMATÖR DENİZCİLİK İLE İLGİLİ OLUP CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİZİN KORUNABİLMESİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER AMATÖR DENİZCİLİK İLE İLGİLİ OLUP CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİZİN KORUNABİLMESİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER 01. ADB nedir, ne işe yarar? ADB, Amatör Denizci Belgesi nin kısaltmasıdır. Kişilerin, ticari amaç olmaksızın

Detaylı

YEDEKLİ SEYİR İŞLEMLERİNDE TAKİP EDİLECEK ESASLARA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI

YEDEKLİ SEYİR İŞLEMLERİNDE TAKİP EDİLECEK ESASLARA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI YEDEKLİ SEYİR İŞLEMLERİNDE TAKİP EDİLECEK ESASLARA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI Amaç Madde 1 - Ülkemizin karasularında yedekli seyir (çeki) yapılması esnasında denizde can, mal ve çevre emniyetine tehdit

Detaylı

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI Elektrik işi ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar Elektrik BEKLENİR KESİN ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ EK - 2.9 RİSK ALTINDAKİLER

Detaylı

SU ÜSTÜ SPORLARINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Turizm amaçlı sportif faaliyet nedir? Herhangi bir spor disiplininin veya birden fazla spor disiplininin

SU ÜSTÜ SPORLARINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Turizm amaçlı sportif faaliyet nedir? Herhangi bir spor disiplininin veya birden fazla spor disiplininin SU ÜSTÜ SPORLARINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Turizm amaçlı sportif faaliyet nedir? Herhangi bir spor disiplininin veya birden fazla spor disiplininin kurallarının tamamen veya kısmen uygulanması ile turiste yaptırılan,

Detaylı

İŞLETME İZİNLERİ / DENETİMLER

İŞLETME İZİNLERİ / DENETİMLER İŞLETME İZİNLERİ / DENETİMLER 1-KIYI TESİSLERİ İşletme İzni Yönetmeliği değişikliği İşletme İzni taleplerinin gecikmeksizin yapılmasının sağlanması Liman tesisi Program Dışı denetim sonuçları Liman tesisi

Detaylı

Boyu 12 metreden büyük özel yatlarda VHF telsiz bulundurulması zorunludur.

Boyu 12 metreden büyük özel yatlarda VHF telsiz bulundurulması zorunludur. TEKNEMĠZDE BULUNMASI GEREKENLER Tablo 1. Teknelerde Bulunması Gerekenler Ekipman Tekne Boyu 7 m ye Kadar Tekne Boyu 7 m. den 15 m ye Kadar Tekne Boyu 15 m den 24 m.ye Kadar Can yeleği Gerekli Gerekli Gerekli

Detaylı

KURTARMADA KULLANILAN EKİPMANLAR

KURTARMADA KULLANILAN EKİPMANLAR KURTARMADA KULLANILAN EKİPMANLAR Karabinalar değişik tiplerde çelik ve alüminyum Mapalar Tekli Makara 8 li İnici 8 li Kulaklı İnici El jumarı Jumarlı Makara Stop Decender Makaralı Palanga Makara Sistemi

Detaylı

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Konu; Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığıve Güvenliği Konunun genel amacı; Katılımcıların, yüksekte yapılan çalışmalarda oluşabilecek muhtemel riskler ve bunlara

Detaylı

PLAJLARDA CAN GÜVENLĠĞĠ VE DONANIM

PLAJLARDA CAN GÜVENLĠĞĠ VE DONANIM PLAJLARDA CAN GÜVENLĠĞĠ VE DONANIM 6. YEREL MAVĠ BAYRAK SORUMLULARI EĞĠTĠMĠ ÇEġME Doğan KARATAġ Ġzmir&Aydın Ġlleri Mavi Bayrak Koordinatörü Mavi Bayrak Kriterleri Mavi Bayrak Ödülü ne aday plaj ve marinalar

Detaylı

ÖBİTAŞ SAHİL SİTESİ GENEL YÖNETİMİ DENİZ VE SAHİL GÜVENLİK ÖNLEM VE EYLEMLERİ EL KİTABI

ÖBİTAŞ SAHİL SİTESİ GENEL YÖNETİMİ DENİZ VE SAHİL GÜVENLİK ÖNLEM VE EYLEMLERİ EL KİTABI ÖBİTAŞ SAHİL SİTESİ GENEL YÖNETİMİ DENİZ VE SAHİL GÜVENLİK ÖNLEM VE EYLEMLERİ EL KİTABI 01.06.2015 KÜÇÜK TEKNE KAZALARININ GENEL NEDENLERİ (Kürekli ya da dıştan takma motorlu küçük tekneler) 1-Hatalı yük

Detaylı

Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik

Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BOLUM Genel Hükümler Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı Türk karasularında sportif amaçlarla yapılacak aletli

Detaylı

Alüminyum Katlanır Bot

Alüminyum Katlanır Bot Alüminyum Katlanır Bot Bot, kumaştan, ısıl işlemler ile yapıştırıcı kullanılmadan imal edilmiştir. Uzun ömürlüdür. Ayrıca tabanı, alüminyum bütünleşmiş profil parçalardan oluşan yapıdadır, taban sökmeden

Detaylı

TÜRÇEV Ege İlleri Mavi Bayrak Koordinatörlüğü. Hazırlayan: Uğur Burhan Yıldırım

TÜRÇEV Ege İlleri Mavi Bayrak Koordinatörlüğü. Hazırlayan: Uğur Burhan Yıldırım TÜRÇEV Ege İlleri Mavi Bayrak Koordinatörlüğü Hazırlayan: Uğur Burhan Yıldırım Açıklama Mavi Bayrak 27. kriteri (İhtiyaca cevap verebilecek sayıda cankurtaran ve gerekli tüm malzemeler plajda bulundurulmalıdır.)

Detaylı

HİDROLİK KURTARMA SETLERİ

HİDROLİK KURTARMA SETLERİ HİDROLİK KURTARMA SETLERİ Kesici ve ayırıcılar; tüm dünya ülkelerinde kurtarma operasyonları, trafik kazaları ve afet yönetimlerinde kullanılmak üzere çeşitli güçlerde ve ebatlarda tasarlanmıştır. İstanbul

Detaylı

RESID UPGRADING PROJECT LIFE-LINE PROSEDURE

RESID UPGRADING PROJECT LIFE-LINE PROSEDURE RESID UPGRADING PROJECT LIFE-LINE PROSEDURE PELİN YILMAZ ARALIK-2014 YÜKSEKLİK KAVRAMI Genel olarak yükseklik, adım atarak çıkamayacağımız yerler olarak tanımlanabilir. İnsanların boyları birbirinden farklı

Detaylı

AY Mühendislik.

AY Mühendislik. AY Mühendislik www.aymuhendislik.com TRAKSİYONEL VİNÇ NEDİR? Traksiyonel vinç halat üzerinde sonsuz tırmanma prensibi ile mesafe (yükseklik) tanımadan çalışan, derin kuyular ve yüksek çalışma mesafelerinde

Detaylı

Minti Monti. Yaz 2013 Sayı:10 Ücretsizdir. Yelkenli Tekneler. Nasıl Yüzer, Bilir misin?

Minti Monti. Yaz 2013 Sayı:10 Ücretsizdir. Yelkenli Tekneler. Nasıl Yüzer, Bilir misin? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Yaz 2013 Sayı:10 Ücretsizdir ISSN: 2146-281X Yelkenli Tekneler Nasıl Yüzer, Bilir misin? Yelkenli teknelerle ilgili bilmeniz gereken 5 şey Dev gemiler nasıl

Detaylı

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ HOŞGELDİNİZ İŞ KAZALARI Önlenebilir nedenlere bağlı olarak

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

ÇATI YAPIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

ÇATI YAPIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇATI YAPIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Yüksekte çalışmaya başlamadan önce çalışmaların önceden planlanması ve organize edilmesi, yüksekten düşme ile ilgili hususlara acil durum planında yer verilmelidir.

Detaylı

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi Güvenli İskele Projesi 2014 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, sportif turizm faaliyetinin yapılmasına ilişkin uyulması zorunlu şartları kapsar.

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, sportif turizm faaliyetinin yapılmasına ilişkin uyulması zorunlu şartları kapsar. TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2634-12.3.1982 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 23 Şubat 2011 - Sayı: 27855 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ. 1. S.G. SUBAY TEMEL EĞİTİMİ: (35 hafta)

DERS İÇERİKLERİ. 1. S.G. SUBAY TEMEL EĞİTİMİ: (35 hafta) 1. S.G. SUBAY TEMEL EĞİTİMİ: (35 hafta) DERS İÇERİKLERİ Sahil Güvenliğe Hazırlık Muhabere Usulleri Lojistik Yazışma Usulleri Cankurtarma ve İlkyardım Su Ürünleri Kolluk İstihbaratı Deniz Kirliliği Denetçisi

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ Yön. No: 18 Yür.Tarihi: 01.01.2007 Değ.Tarihi: / /200. Değ.No: 0. Sayfa:0/11 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 SAYI : B.11.2.DHM.0.10.04.00/ KONU : Ambulans Kullanma

Detaylı

AÇIK ALAN FITNESS TEKNİK ŞARTNAMESİ

AÇIK ALAN FITNESS TEKNİK ŞARTNAMESİ AÇIK ALAN FITNESS TEKNİK ŞARTNAMESİ GENEL ÖZELLİKLER 1. Set içeriğinde yer alan tüm aletlerin taşıyıcı ana gövdeleri Ø 168 mm. çapında ve 5-4 mm. et kalınlığında metal malzemeden imal edilmiştir. 2. Ana

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ne bağlı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kullanılan temel donatım malzemelerinin sadece sağlık, güvenlik, kullanışlılık ve yaş grubunun

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ.

ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ. ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ. OT SİLAJ MAKİNESİ KULLANMA KLAVUZU 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHSAN DEDE CAD. 13.SK. NO:11 SELÇUKLU/KONYA TEL: 444 49 42 FAKS: 0332.345 15 04 www.celikeltarim.com info@celikeltarim.com

Detaylı

DIŞ MEKAN FITNESS ALETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DIŞ MEKAN FITNESS ALETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DIŞ MEKAN FITNESS ALETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ GENEL ÖZELLİKLER 1. Tüm aletlerin taşıyıcı ana gövdeleri Ø 140 mm. çapında ve minimum 5 mm. et kalınlığında metal malzemeden imal edilmiş olacaktır. 2. Yük

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28230

Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28230 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN KATEGORİZASYON REHBERİNE DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28230 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden - levha, - renk, - sesli ve/veya ışıklı sinyal, - sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla

Detaylı

İNDEKS 1.PARÇA LİSTESİ 2.GÜVENLİK VE KULLANIM BİLGİLERİ

İNDEKS 1.PARÇA LİSTESİ 2.GÜVENLİK VE KULLANIM BİLGİLERİ KURULUM TALİMATI 1 İNDEKS 1.PARÇA LİSTESİ 2.GÜVENLİK VE KULLANIM BİLGİLERİ 3.PLANLAMA VE HAZIRLIK Toplama Bölgesinin Hazırlanması Montaj bölümünün seçimi Kat Yüksekliklerine göre ilk parçaların ayarı Ön

Detaylı

SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İlk defa / Belgesi Zayiinden / Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3)Sağlık Raporu sureti 4)STCW kurs başarı belgesi 5)Sınav

Detaylı

DONANIM DİZAYNI. 1. Sabit donanımlar (çarmıklar ve ıstralyalar) 2. Hareketli donanımlar (halatlar, makaralar vs.) olarak ikiye ayırmak mümkündür.

DONANIM DİZAYNI. 1. Sabit donanımlar (çarmıklar ve ıstralyalar) 2. Hareketli donanımlar (halatlar, makaralar vs.) olarak ikiye ayırmak mümkündür. DONANIM DİZAYNI Yelkenli teknelerde bulunan ve yelken sisteminin bir parçası olan teller, halatlar, direkler vs. gibi yelken dışında kalan elemanlara donanım denir. Bu donanımları; 1. Sabit donanımlar

Detaylı

225 RM PARÇA VE FİYAT LİSTESİ

225 RM PARÇA VE FİYAT LİSTESİ 225 RM 06.045.2004 KATLANIR KOÇ BOYNUZU Paslanmaz Çelik Katlanır Koç Boynuzu 60,30 06.055.1012 U MAPA Paslanmaz Çelik 12 mm U Mapa 9,70 Paslanmaz Çelik / 12 mm 06.055.3012 KUŞ GÖZÜ MAPA 4,70 Halat Bağlamak

Detaylı

TEMEL YELKEN TEORİK DERS 1.BÖLÜM

TEMEL YELKEN TEORİK DERS 1.BÖLÜM TEMEL YELKEN TEORİK DERS 1.BÖLÜM TEKNE YÖNLERİ ve KISIMLARI RÜZGAR ALTI ve RÜZGAR ÜSTÜ Rüzgarın tekneye ilk temas ettiği alan teknenin rüzgar üstüdür. Rüzgarın tekneden ayrıldığı son alan ise rüzgar

Detaylı

ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI.

ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI. ÇIĞ VE KORUNMA ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI. Mevcut yapılar, çığ bölgesinden kaldırılana kadar

Detaylı

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI X b) Operatör: Esas işi ekranlı araçlarla çalışmak olan ve normal çalışmasının önemli bir bölümünde ekranlı araç kullanan kişiyi, c) Çalışma merkezi: Operatörün/çalışanın oturduğu sandalye, ekranlı aracın

Detaylı

TERSANE, TEKNE İMAL YERİ, ÇEKEK YERİ VE GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM YERİ İÇİN GEMİ SANAYİ VERİ TABANI PROGRAMI (GSVP) BAŞVURU ŞARTLARI

TERSANE, TEKNE İMAL YERİ, ÇEKEK YERİ VE GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM YERİ İÇİN GEMİ SANAYİ VERİ TABANI PROGRAMI (GSVP) BAŞVURU ŞARTLARI TERSANE, TEKNE İMAL YERİ, ÇEKEK YERİ VE GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM YERİ İÇİN GEMİ SANAYİ VERİ TABANI PROGRAMI (GSVP) BAŞVURU ŞARTLARI Tersane, Tekne İmal Ve Çekek Yerleri Yönetmeliği, gereği tesisler kapsam içi

Detaylı

Cengizhan KARPUZ 145148008

Cengizhan KARPUZ 145148008 Cengizhan KARPUZ 145148008 Yaşam Hattı Sistemleri Yüksekte Çalışma ; Merdiven ya da başka bir yükseltici ekipman yardımı dışında yapılamayan işler ; ayrıca yer seviyesinin altında veya üstünde kişinin

Detaylı

MARINE DOCK ÇEYREK ASIRLIK GÜVEN, KALİTE VE DETAYLARDA GİZLİ BAŞARI

MARINE DOCK ÇEYREK ASIRLIK GÜVEN, KALİTE VE DETAYLARDA GİZLİ BAŞARI ANA PONTONLAR PARMAK İSKELELER YÜRÜME YOLU AKSESUARLAR YEDEK PARÇALAR ÇEYREK ASIRLIK GÜVEN, KALİTE VE DETAYLARDA GİZLİ BAŞARI 22 yıllık deneyimi ve sayısız modüler yüzer platform uygulaması ile PMS Polietilen

Detaylı

Korkmaz İskele, 2005 yılında iskele-kalıp sektöründe ticari faaliyetine başlayarak, üretimini yaptığı

Korkmaz İskele, 2005 yılında iskele-kalıp sektöründe ticari faaliyetine başlayarak, üretimini yaptığı Karadeniz in Öncüsü Hakkımızda Korkmaz İskele, 2005 yılında iskele-kalıp sektöründe ticari faaliyetine başlayarak, üretimini yaptığı sistemlerin satış ve kiralamasını yapmaktadır. Korkmaz İskele, Kaliteli

Detaylı

İçindekiler. Sayfa. Uyarılar 1. Talimatlar 2. Açıklamalar 3. Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4. Dübel Özellikleri 5. Dübel ve Post Montajı 6

İçindekiler. Sayfa. Uyarılar 1. Talimatlar 2. Açıklamalar 3. Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4. Dübel Özellikleri 5. Dübel ve Post Montajı 6 KURULUM KILAVUZU İçindekiler Sayfa Uyarılar 1 Talimatlar 2 Açıklamalar 3 Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4 Dübel Özellikleri 5 Dübel ve Post Montajı 6 Bariyer Montajı 7-8 Montajın Resimli Anlatımı 9-10 Bariyer

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :20117910-111[GGM-9] Konu :Türk Bayrağına Geçiş İşlemleri 22.02.2017 / 22867031 DAĞITIM YERLERİNE Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Detaylı

Ġş Güvenliği ve Mühendislik Etiği -4-

Ġş Güvenliği ve Mühendislik Etiği -4- Ġş Güvenliği ve Mühendislik Fatih ALĠBEYOĞLU Rahim Aytuğ ÖZER -4- İş Sağlığı ve Mühendislik 2 İSG İşaret ve Uyarıcı Levhalar Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden Levha, Renk, Sesli ve/veya ışıklı

Detaylı

FlatGrid Montaj Kılavuzu. Modül kıskacı. Rapid 2+ L Koruyucu Paspas. Gerekli diğer belgeler. Genel montaj kılavuzu - Montaj ve Projelendirme

FlatGrid Montaj Kılavuzu. Modül kıskacı. Rapid 2+ L Koruyucu Paspas. Gerekli diğer belgeler. Genel montaj kılavuzu - Montaj ve Projelendirme FlatGrid Montaj Kılavuzu Modül kıskacı Modül Temel profil Rapid 2+ L Koruyucu Paspas Gerekli Aletler Şerit metre Uçlu tornavida SW6 inbus uç Torx T40 uç Gerekli diğer belgeler Genel montaj kılavuzu - Montaj

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GENEL PRENSİPLERİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ? ÇALIŞANI KORUMAK ÜRETİM GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İŞLETME GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK. KİŞİSEL KORUYUCU

Detaylı

155 RT PARÇA VE FİYAT LİSTESİ

155 RT PARÇA VE FİYAT LİSTESİ 155 RT / 10 mm 06.055.1010 U MAPA ADET 8,45 / 10 mm Halat Bağlamak İçin - Dişi Pasolu 06.055.3010 KUŞ GÖZÜ MAPA ADET 3,60 / 8 mm Halat Bağlamak İçin - Dişi Pasolu 06.055.3008 KUŞ GÖZÜ MAPA ADET 2,30 /

Detaylı

Meteorolojik Gözlem İçin Kullanılacak Sabit Şamandıraların Denize İndirilme İşlemleri Başladı

Meteorolojik Gözlem İçin Kullanılacak Sabit Şamandıraların Denize İndirilme İşlemleri Başladı Meteorolojik Gözlem İçin Kullanılacak Sabit Şamandıraların Denize İndirilme İşlemleri Başladı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, meteorolojik gözlem ağının genişletilmesi projesi

Detaylı

KRİKOLAR VE HİDROLİK SİLİNDİRLER

KRİKOLAR VE HİDROLİK SİLİNDİRLER Krikolar kurtarma olaylarında KRİKOLAR VE HİDROLİK SİLİNDİRLER Sabitleme Dayanak ve destek yapma Yer açma Ayırma Kaldırma çalışmalarında kullanılan malzemelerdir. Krikolar çok çeşitli modellerin yanında

Detaylı

5.BÖLÜM ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT

5.BÖLÜM ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT 5.BÖLÜM ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT Çizgi izleyen robot bu kitapta yer alan yapımı en kolay robottur. Robotlar hakkında temel bilgileri edinebilmek için çizgi izleyen robot uygulamasını yapmak yeterli olacaktır.

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri Sabit Yasin BOSTANCI İSG Uzman Yardımcısı Gaziantep, 2014 Sunum İçeriği

Detaylı

TOSFED TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI GÖZLEMCİ RAPORU

TOSFED TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI GÖZLEMCİ RAPORU TOSFED TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI GÖZLEMCİ RAPORU Yarışmanın Adı İzmir Pist Yarışı Tarih 09-10 Nisan 2016 TOSFED Pist Şampiyonası / Kat Sayı Türkiye Pist Şampiyonası Gözlemcinin Adı Soyadı Murat KAYA Gözlemci

Detaylı

1984 ten bugüne; Daima en iyiye...

1984 ten bugüne; Daima en iyiye... 1984 ten bugüne; Alınteri Bulvarı No:100 Ostim 06370 Ankara-Türkiye Tel: +90 (312) 385 30 30 Fax: +90 (312) 385 44 00 info@copuroglu.com.tr http://www.facebook.com/copurogluas @copuroglu_as Daima en iyiye...

Detaylı

AMBARLI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AMBARLI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMBARLI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İlk defa /Gemiada mı Belgesi Zayiinden /Gemiada mı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3)Sağlık Raporu sureti 4)STCW kurs

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEKTE ÇALIŞMA

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEKTE ÇALIŞMA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEKTE ÇALIŞMA Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği YAPI ALANLARI İÇİN ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI EK 4 Yüksekte Çalışma Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ. Proje ve Uygulama Denetçisi (Elektrik) Eğitim Notu

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ. Proje ve Uygulama Denetçisi (Elektrik) Eğitim Notu İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Proje ve Uygulama Denetçisi (Elektrik) Eğitim Notu İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN TANIMI Çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışmaları için alınması gereken önlemler dizisidir. İşyerlerinde

Detaylı

İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA. Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh.

İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA. Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh. İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh. YAPI İŞYERLERİ İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ne göre ÇOK TEHLİKELİ sınıftadır Yapı işyerlerinde

Detaylı

çocukların ise can yeleği/kolluk kullanması zorunludur. Yalnızca sertifikalı can yelekleri kullanınız.

çocukların ise can yeleği/kolluk kullanması zorunludur. Yalnızca sertifikalı can yelekleri kullanınız. ATLANTİS WATERPARK İŞLETME TALİMATI 1) Ziyaretçilerin yazılı ve cankurtaranlar tarafından verilen kurallara uyması zorunludur. Yönetim tesisin hatalı olarak kullanılmasından ve talimatlara uyulmamasından

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

2017 TÜRKİYE TRIAL ŞAMPİYONASI GÖZLEMCİ RAPORU

2017 TÜRKİYE TRIAL ŞAMPİYONASI GÖZLEMCİ RAPORU Yarışın Adı: 2017 TÜRKİYE TRİAL ŞAMPİYONASI 2.YARIŞI BASK Tarih:20-21 MAYIS 2017 Gözlemci Adı: TUNÇ TUNÇEL Gözlemci Rapor Tarihi / Puan :08 HAZİRAN 2017 / 410 PUAN 1. TOSFED Standart Dökümanlar 1.1. Güvenlik

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı

KARASU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARASU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARASU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER b) Döner Sermaye hesabına yatırılmış belge dekontu,

Detaylı

Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler. Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi

Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler. Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi Ezme veya ezilme Makaslama Kesme veya koparma Dolanma veya takılma Kapma veya yakalama Daha geniş

Detaylı

ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI VE KULLANACAK KİŞİLERİN YETERLİKLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1)

ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI VE KULLANACAK KİŞİLERİN YETERLİKLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1) Resmi Gazete Tarihi: 02.03.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26804 ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI VE KULLANACAK KİŞİLERİN YETERLİKLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

MEGAN KOLTUK KULLANIM KILAVUZU

MEGAN KOLTUK KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER: Sayfa 1. ÖN SÖZ (TAKDİM) 2. HAKKINDA 3. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILAR 4. KOLTUĞUN ÖZELLİKLERİ 5. KOLTUĞUN FONKSİYONLARI 5.1. MEGAN KOLTUĞUN ÖNDEN GÖRÜNÜŞÜ 5.2. MEGAN KOLTUĞUN YANDAN GÖRÜNÜŞÜ

Detaylı

MAVİ BAYRAKLI PLAJLARDA CANKURTARAN ÜNİTESİ STANDARTLARI ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

MAVİ BAYRAKLI PLAJLARDA CANKURTARAN ÜNİTESİ STANDARTLARI ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR MAVİ BAYRAKLI PLAJLARDA CANKURTARAN ÜNİTESİ STANDARTLARI ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Can Güvenliği ve Hizmetler ile ilgili Mavi Bayrak Kriterleri 27. İhtiyaca cevap verebilecek sayıda cankurtaran

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlar. EN Avrupa Baret Standartları Rehberi.

Kişisel Koruyucu Donanımlar. EN Avrupa Baret Standartları Rehberi. Kişisel Koruyucu Donanımlar EN Avrupa Baret Standartları Rehberi www.starlinesafety.com 1 INDEX. STARLINE KKD Rehber ve Yönetmelik Bilgileri... Sy: 3. AVRUPA ELDİVEN STANDARTLARI EN 397 Standardı Endüstriyel

Detaylı

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel)

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel) ./ /2012 (Tarihli Güncel) Müdürlüğü Tesisleri KORUMA ve GÜVENLİK PLANI Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tüm sayfalar yetkili imzası ya da parafı taşıyacaktır)

Detaylı

KOCAELİ SU KAZALARI ENGELLEME MERKEZİ (K O S K E M)

KOCAELİ SU KAZALARI ENGELLEME MERKEZİ (K O S K E M) Tarihçe Kocaeli ilinin Karadeniz e bağlı yaklaşık 52 kilometre sahilleri bulunmaktadır. Bu sahillerimizin genelde kum tabanlı oluşması sebebiyle (RIP) içe çeken akıntıları oluşmaktadır. Bu nedenle boğulma

Detaylı

MAVİ BAYRAKLI PLAJLARDA CANKURTARAN ÜNİTESİ STANDARTLARI ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

MAVİ BAYRAKLI PLAJLARDA CANKURTARAN ÜNİTESİ STANDARTLARI ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR MAVİ BAYRAKLI PLAJLARDA CANKURTARAN ÜNİTESİ STANDARTLARI ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Can Güvenliği ve Hizmetler ile ilgili Mavi Bayrak Kriterleri 27. İhtiyaca cevap verebilecek sayıda cankurtaran

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el - kol işareti

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL YELKEN EĞİTİM PROGRAMI

TÜRKİYE ULUSAL YELKEN EĞİTİM PROGRAMI TÜRKİYE ULUSAL YELKEN EĞİTİM PROGRAMI Tuyep Nedir?... 2 Neden TUYEP?... 2 Akreditasyon Başvuruları... 3 Taahütname... 4 Akreditasyon Başvuru Formu... 6 Tuyep Nedir? TYF ISAF (Uluslararası Yelken Federasyonu)

Detaylı

05.08.2009 HAVA ARAÇLARININ HAVAİ FİŞEKLERİN ZARARLI ETKİLERİNDEN KORUNMASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-12HF.02) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu talimatın amacı, hava araçlarının havai

Detaylı

YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 1. Genel hususlar a. Yüksekte yapılan geçici işler uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılamıyorsa, güvenli çalışma

Detaylı

Gemilerde bulunması gereken emniyet ve haberleşme cihazlarının kullanımı

Gemilerde bulunması gereken emniyet ve haberleşme cihazlarının kullanımı 22 Ekim 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28799 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve 28453

Detaylı

BANTLI KONVEYÖRLER HAZIRLAYANLAR : GÖKHAN DURMAZ 20100254033 CEM ULUSOY 20100254032

BANTLI KONVEYÖRLER HAZIRLAYANLAR : GÖKHAN DURMAZ 20100254033 CEM ULUSOY 20100254032 BANTLI KONVEYÖRLER HAZIRLAYANLAR : GÖKHAN DURMAZ 20100254033 CEM ULUSOY 20100254032 TARİHÇESİ Sonsuz bantla taşıma çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. 1868 yıllında İngiliz mühendis Lyster kauçukla

Detaylı

ÇATI YATAY YAŞAM HATTININ İYİLEŞTİRİLMESİ

ÇATI YATAY YAŞAM HATTININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇATI YATAY YAŞAM HATTININ İYİLEŞTİRİLMESİ Yükseklik kavramı Yükseklik kavramı göreceli olup kişiden kişiye değişir.genel olarak ise yükseklik ; adım atarak çıkamayacağımız ya da inemeyeceğimiz yerler olarak

Detaylı

DENGELENMİŞ (BALANSMANLI) MERDİVENLER VE DAİRESEL (SPİRAL) MERDİVENLER

DENGELENMİŞ (BALANSMANLI) MERDİVENLER VE DAİRESEL (SPİRAL) MERDİVENLER DENGELENMİŞ (BALANSMANLI) MERDİVENLER VE DAİRESEL (SPİRAL) MERDİVENLER 1. Giriş Ülkemizde dengelenmiş merdivenler, şimdiye kadar kaçış yolu olarak kullanılabilmekteydi. Ancak, Bakanlar Kurulu nun 10.08.2009

Detaylı

SDT FİRMASI ÜRÜN SEÇENEKLERİ S.NO RESİMLER ÜRÜN ADI & AÇIKLAMA

SDT FİRMASI ÜRÜN SEÇENEKLERİ S.NO RESİMLER ÜRÜN ADI & AÇIKLAMA SDT FİRMASI ÜRÜN SEÇENEKLERİ S.NO RESİMLER ÜRÜN ADI & AÇIKLAMA 1 ÖZEL GÖREV ARACI -SUALTI TİMİ ÖZEL GÖREV ARACI: Silahlı kuvvetler, emniyet güçleri, afet genel müdürlükleri, arama kurtarma birimleri itfaiye

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Burhanettin KURT Genel Müdür Yardımcısı 23 Aralık 2014 6331 sayılı İş Sağlığı

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Kasım 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29525 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: GEMİ VE SU ARAÇLARININ İNŞA, TADİLAT VE BAKIM-ONARIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı TRAVMADAN KORUNMA Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı Travma önceden ve nereden geleceği bilinmeyen bir darbeye benzetilebileceği gibi, toplumun yeterli özeni göstermediği bir hastalığı olarak da

Detaylı

DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİ

DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİ DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİ 1- GEMİLER DENETİME TABİDİR: 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı ve 11 inci maddeleri ile 10/8/1993

Detaylı

KURULUM VE MONTAJ KILAVUZU

KURULUM VE MONTAJ KILAVUZU GÜN IŞIĞI AYDINLATMA SĐSTEMLERĐ KURULUM VE MONTAJ KILAVUZU PAKET ĐÇERĐĞĐ A B C D E F G H I J K L M KUBBE EPDM KÖPÜK CONTA KUBBE KAĐDE EPDM CONTA ÇATI KAĐDE YANSITICI KANAL FĐTĐL CONTA AÇIK TAVAN DĐFÜZÖR

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI KONU : B.18.0.ÇYG.0.02.00.03/010.06 : Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin Uygulamaları Hk. GENELGE (2007/5) 2872 sayılı Çevre Kanununun 14. maddesi çerçevesinde, Çevresel

Detaylı

Kaptan GüvenliG. venliği. Kılavuz Kaptan Transfer Düzenekleri

Kaptan GüvenliG. venliği. Kılavuz Kaptan Transfer Düzenekleri Çarmıh h Kazaları ve Kılavuz K Kaptan GüvenliG venliği Kılavuz Kaptan Transfer Düzenekleri Kapt. Ali CÖMERT TDİ A.Ş. Kılavuz Kaptan Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Yönetim kurulu II. Başkanı 25 Aralık

Detaylı

ARAÇ PROJE ONAY GRUP BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARACI TEKNİK MUAYENE RAPORU

ARAÇ PROJE ONAY GRUP BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARACI TEKNİK MUAYENE RAPORU Doküman ULM-03-FR-04-035 Tadilatı Yapan Firmanın Adı Adresi Adı Soyadı MMO Sicil Yetkili Mühendisin SMM Büro Adı Büro Adresi ARAÇ BİLGİLERİ Marka Tip Ticari Adı Plaka Kategori/ Sınıf Araç Tanıtım Numarası

Detaylı

MEKANİK DESTEK SETİ MEKANİK DESTEKLER TAHTA DESTEKLER VİDALI DESTEK BARLARI

MEKANİK DESTEK SETİ MEKANİK DESTEKLER TAHTA DESTEKLER VİDALI DESTEK BARLARI MEKANİK DESTEK SETİ MEKANİK DESTEKLER Mekanik desteklerin boy ve uzunlukları desteklenecek yerin özelliklerine göre değişir. Uygun uzunlukta dayanaklar seçilmelidir. Bu tip desteklerin yerleştirilmeleri

Detaylı

YER HİZMETLERİ VE RAMP - I. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

YER HİZMETLERİ VE RAMP - I. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN YER HİZMETLERİ VE RAMP - I Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN Kokpit daha çok uçan araçların olmakla birlikte genelde bir aracın sürücüsünün bulunduğu bölüme verilen isimdir. Bu bölüm çoğunlukla aracın ön kısmında

Detaylı

Yüksekte Çalışmalarda Güvenlik Ekipmanları

Yüksekte Çalışmalarda Güvenlik Ekipmanları Yüksekte Çalışmalarda Güvenlik Ekipmanları Düşme riski nerelerde meydana gelir? Yerden 1.5m yüksekliğinde olan çalışmalarda, ekıpmansız şantiyelerde, döşemelerde, yaya geçişlerinde ve ulaşım yollarında

Detaylı

20 Ekim 2015 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

20 Ekim 2015 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: 20 Ekim 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29508 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve 28453

Detaylı

2 CESUR DENİZCİLİK MALZEMELERİ Güzelyalı Mah. Dörtçelik Cad. Aydınalp Apt. Blok 3/B Mudanya/BURSA Gsm:

2 CESUR DENİZCİLİK MALZEMELERİ Güzelyalı Mah. Dörtçelik Cad. Aydınalp Apt. Blok 3/B Mudanya/BURSA Gsm: KATALOG O-70 Far East Yarış Teknesi Paket 1: Kuru Tekne Paket 2: Full Tekne O-80 O-83 J Sails Yarış Yelkeni Ulkman Sails Yarış Yelkeni O-85 O-90 Optinew Yarış Yelkeni Optinew Eğitim Yelkeni 2 CESUR DENİZCİLİK

Detaylı

10. DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME

10. DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME 10. DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME 1. Dar bir kanalda ilerleyen bir tekne, kanalın neresinde seyredecektir? Kanalın, teknenin sancak tarafındaki dış sınırına olabildiğince güvenle yaklaşabileceği mesafede 2.

Detaylı

08-09 Ağustos 2015 Karamürsel/Kocaeli

08-09 Ağustos 2015 Karamürsel/Kocaeli 2015 TÜRKİYE PİRAT LİGİ 5.Etap Karamürsel Yelken Kulübü Pirat Kupası 08-09 Ağustos 2015 Karamürsel/Kocaeli Yarış İlanı 2015 Türkiye Pirat Ligi 5.Etap Karamürsel YK Pirat Kupası, Türkiye Yelken Federasyonu

Detaylı

MARMARA ADASI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MARMARA ADASI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MARMARA ADASI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 3) Sağlık Raporu sureti (Tam Heyet) 4) STCW kurs bitirme

Detaylı