ARÇEL K'TEN SOFRANIZIN LEZZET NE LEZZET KATACAK FIRINLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARÇEL K'TEN SOFRANIZIN LEZZET NE LEZZET KATACAK FIRINLAR"

Transkript

1 SOLO FIRINLAR

2 ARÇEL K'TEN SOFRANIZIN LEZZET NE LEZZET KATACAK FIRINLAR

3 Ç FT BÖLMEL FIRINLAR Ç FT BÖLMEL FIRINLAR 9631 HS Çift Bölmeli Gümüfl Gri Turbo Özellikli Ana Bölme Statik Üst Bölme 3 Gaz+1 Elektrikli Ocak Dijital Programlanabilir Saat Çocuk Tufl Kilidi Katalitik Piflirme Bölmesi Sökülebilir Emaye+tel Raf Tepsi çi Tel Izgara Teleskobik Sistem Alt 44, Üst 35 lt Piflirme Bölmesi 9640 H Çift Bölmeli Turbo Özellikli Ana Bölme Statik Üst Bölme Katalitik Piflirme Bölmesi Sökülebilir Emaye+tel Raf Alt 44, Üst 35 lt Piflirme Bölmesi Bu ürünün do algazl versiyonu 9631 HS DG dir. Bu ürünün do algazl versiyonu 9640 H DG dir. D J TAL SAAT ÇOCUK K L D 9641 H Çift Bölmeli Turbo Özellikli Ana Bölme Statik Üst Bölme 3 Gaz + 1 Wok Ocak Dijital Programlanabilir Saat Çocuk Tufl Kilidi Katalitik Piflirme Bölmesi Sökülebilir Emaye+tel Raf Tepsi çi Tel Izgara Teleskobik Sistem Alt 44, Üst 35 lt Piflirme Bölmesi Bu ürünün do algazl versiyonu 9641 H DG dir. D J TAL SAAT ÇOCUK K L D

4 MULT FONKS YON FIRINLAR MULT FONKS YON FIRINLAR 9541 HI Multifonksiyon noks Buz Çözme fonksiyonu Surf Özelli i 3D Piflirme 3 Gaz + 1 Wok Ocak Dijital Programlanabilir Saat Çocuk Tufl Kilidi 2 Emaye Tepsi-Standart Teleskobik Sistem A Enerji Tüketim Seviyesi 9540 H Multifonksiyon Buz Çözme fonksiyonu Surf Özelli i 3D Piflirme Komple Cam ç Kapak 2 Emaye Tepsi-Standart A Enerji Tüketim Seviyesi Bu ürünün do algazl versiyonu 9541 HI DG dir. Bu ürünün do algazl versiyonu 9540 H DG dir. + FAN D J TAL SAAT + FAN ÇOCUK K L D BUZ ÇÖZME + FAN BUZ ÇÖZME + FAN 9541 H Multifonksiyon Buz Çözme fonksiyonu Surf Özelli i 3D Piflirme 3 Gaz + 1 Wok Ocak Dijital Programlanabilir Saat Çocuk Tufl Kilidi 2 Emaye Tepsi-Standart Teleskobik Sistem A Enerji Tüketim Seviyesi Bu ürünün do algazl versiyonu 9541 H DG dir. + FAN D J TAL SAAT ÇOCUK K L D BUZ ÇÖZME + FAN

5 ELEKTRO FIRINLAR ELEKTRO FIRINLAR 9431 H Elektroturbo H zl Is tma 3 Gaz+1 Elektrikli Ocak Dijital Programlanabilir Saat Çocuk Tufl Kilidi Komple Cam ç Kapak 9440 H Elektroturbo H zl Is tma Bu ürünün do algazl versiyonu 9431 H DG dir. Bu ürünün do algazl versiyonu 9440 H DG dir. D J TAL SAAT ÇOCUK K L D HIZLI ISITMA (BOOSTER) + FAN HIZLI ISITMA (BOOSTER) + FAN 9440 HS Elektroturbo Gümüfl Gri H zl Is tma Bu ürünün do algazl versiyonu 9440 HS DG dir. HIZLI ISITMA (BOOSTER) + FAN

6 FIRINLAR FIRINLAR 9330 HS 9314 F Turbo Gümüfl Gri Turbo Piflirme 3 Gaz+1 Elektrikli Ocak Bu ürünün do algazl versiyonu 9330 HS DG dir. Turbo Turbo Piflirme Otomatik Çakmak Siyah Emaye Piflirme Bölmesi Bu ürünün do algazl versiyonu 9314 F DG dir. 2 Emaye Tepsi-Standart FIRIN 9313 F 9240 H Turbo Turbo Piflirme 3 Gaz+1 Elektrikli Ocak Otomatik Çakmak Siyah Emaye Piflirme Bölmesi Sabit Saklama Bölmesi 2 Emaye Tepsi-Standart Statik Üst Is t c 67,5 lt Piflirme Bölmesi Bu ürünün do algazl versiyonu 9313 F DG dir. Bu ürünün do algazl versiyonu 9240 H DG dir.

7 HT YACINIZA GÖRE KARfiILAfiTIRIN Ç FT BÖLMEL FIRINLAR MULT FONKS YON FIRINLAR ELEKTRO FIRINLAR FIRINLAR FIRIN Genel Özellikler 9631 HS 9641 H 9640 H 9541 HI 9541 H 9540 H 9431 H 9440 HS 9440 H 9330 HS 9313 F 9314 F 9240 H Renk Gümüfl gri Beyaz Beyaz Inoks Beyaz Beyaz Beyaz Gümüfl gri Beyaz Gümüfl gri Beyaz Beyaz Beyaz F r n Özelli i Cift Bolmeli Cift Bolmeli Cift Bolmeli Multifonksiyon Multifonksiyon Multifonksiyon Elektroturbo Elektroturbo Elektroturbo Turbo Turbo Turbo Statik Ocak Grubu 3 G. Gaz+1 G. Elektrik 3 G. Gaz+1 G. Wok 4 G. Gaz 3 G. Gaz+1 G. Wok 3 G. Gaz+1 G. Elektrik 3 G. Gaz+1 G. Wok 3 G. Gaz+1 G. Elektrik 4 G. Gaz 4 G. Gaz 3 G. Gaz+1 G. Elektrik 3 G. Gaz+1 G. Elektrik 4 G. Gaz 4 G. Gaz Buz Cozme Surf Alt Isitici Izgara Hizli Isitma Turbo Statik 3D Piflirme Kapak Kapali Izgara Yapma Ozelligi Dugmeden atesleme Otomatik cakmak Firin ici aydinlatma Ayarl Ayak Alt Saklama Cekmecesi Cocuk Tus Kilidi Emaye Tepsi-standart Emaye Tepsi-derin Emaye Tepsi-küçük Tel zgara Kahve Beki Adaptörü Ocaklar için Gaz Emniyeti Teleskobik Sistem Piflirme Hacmi lt lt lt 65 lt 65 lt 65 lt 65 lt 65 lt 65 lt 65 lt 65 lt 65 lt 67,5 lt Fabrika Ç k fl Do algazl Versiyonu 9631 HS DG 9641 H DG 9640 H DG 9541 HI DG 9541 H DG 9540 H DG 9431 H DG 9440 HS DG 9440 H DG 9330 HS DG 9313 F DG 9314 F DG 9240 H DG LÜTFEN D KKAT! Do algaz kullan yorsan z, Arçelik f r nlar n do algaza ayarl modellerini* tercih edin.

8 Tüm Bu Özellikler Ne fle Yar yor? Tüm Bu Özellikler Ne fle Yar yor? filem NE YÖNEL K ÖZELL KLER Elektroturbo Özelli i: Alt ve üst s t c lar ile birlikte turbo fan n da devreye girdi i bu özellikteki f r nlarda, yeme in her iki yüzünün homojen bir flekilde piflirilmesi sa lan rken, ayn zamanda çok daha çabuk piflirme elde edilir. Fan ve s t c lar n birlikte ya da ayr ayr çal flt r labilmesi sayesinde 7 farkl kombinasyonda piflirme yap lmas mümkündür. Bu sayede yemek türüne göre çok daha lezzetli piflirme elde edilir. Arçelik f r nlarda piflirme fonksiyonlar Statik piflirme Üstte ve altta yer alan s t c lar kek, kurabiye ve pasta gibi hamur iflleri için uygun olan geleneksel piflirme özelli i sunar. Izgara K sa sürede zgara yapmak isteyenler için ideal. Bu özellik sayesinde, yiyece inizin üzerini k zartarak daha gevrek hale getirebilirsiniz. Turbo Özelli i: Bu özellik, üç tepsi yeme in ayn anda, kokular birbirine kar flmadan, homojen bir flekilde piflirilmesine imkân tan yarak, hem enerji hem de zamandan tasarruf sa lar. Turbo rezistans ile s t lan hava, turbo fan yard m yla tepsiler aras nda eflit olarak dolaflt r larak, her yeme in ayn özenle piflirilmesini sa lar. Piflirme s ras nda koku yapan ya zerrecikleri f r n n içinde sirküle edilen havaya kar flarak, arka taraftaki s t c ya kadar sürüklenir ve oraya yap fl p yanar. Bu sayede yemeklerin kokular birbirine kar flmaz. Statik Özelli i: Alt ve üst s t c lar n devreye ayn anda girdi i bu özellik sayesinde yeme in her iki yüzü de eflit pifler. Çift Bölme Özelli i: Birbirinden ba ms z iki ayr f r n bölmesinden oluflan çift bölmeli f r n n üst bölmesi Statik, daha büyük hacimdeki alt bölmesi ise Turbo özelli ine sahiptir. stenirse f r n n hem üst hem alt bölmesinde ayn anda piflirme yap larak zamandan tasarruf sa lanaca gibi, sadece tek bölmede de piflirme yap labilir. Multifonksiyon Özelli i: Hem Turbo, hem Elektroturbo, hem de Statik piflirme özelli inin bir arada bulunmas d r. Ayn f r nda üç farkl f r n özelli i, yemek türüne göre çok daha lezzetli piflirme yapabilme imkân sunar. Multifonksiyon ürünlerde bulunan Süper Turbo fonksiyonu sayesinde, piflirme bölmesinin arka duvar ndaki Turbo s t c yla beraber alt ve üst s t c lar ayn anda devreye girer. Bu sayede, klasik Turbo piflirme ifllemine göre çok daha iyi piflirme performans elde edilir. Kapak Kapal Izgara Özelli i: Ön kapak kapal yken zgara yapabilme özelli i sayesinde, ortama çok fazla koku yay lmas ve d flar ya s çramas engellenir. Ayr ca zgara yap lan etlerin daha yumuflak ve lezzetli olmas sa lan r. Defrost Özelli i: Dondurulmufl g dalar n çözülmesi ve piflirmeye haz r hale getirilmesi için idealdir. Fan destekli piflirme (statik + fan) Üstte ve altta yer alan s t c lar n üretti i s fan yard m yla f r n n içine eflit bir flekilde da l r. Bu sayede daha k sa sürede yiyeceklerin eflit flekilde piflmesi sa lan r. Fanl piflirme (turbo) Hamur ifllerini en iyi flekilde k zartma veya 3 tepsiyi ayn anda piflirebilme imkân sa lar. Fanl s tma, s y eflit olarak da tarak, yeme inizin bütününü ayn oranda piflirme imkân sunar. Izgara + fan Fan, zgara s ras nda oluflan s y f r n n her yerine da t r. Bu sayede, içi sulu, d fl gevrek bir bal k, tavuk filetosu ya da pirzola piflirebilirsiniz. TEM ZL E YÖNEL K ÖZELL KLER Küçük zgara Az miktarda yiyece i zgara yapmak isteyenler için ideal. Küçük zgara özelli i sayesinde, üst s t c n n sadece orta bölümü s n r. Böylelikle gereksiz enerji ve s kayb önlenmifl olur. 3 boyutlu piflirme 3D piflirme, f r n içindeki tüm s t c lar n bir arada çal flt r ld, profesyonel yemek piflirme teknolojisinde yeni bir jenerasyondur. 3D piflirmede alt, üst ve turbo s t c lar n ayn anda bir arada çal flmas sayesinde eflit s da l m sa lan r. Böylece kokular ve tatlar birbirine kar flmadan, ayn anda 3 farkl yeme i birlikte piflirebilirsiniz. Zaman tasarrufu: Otomatik jet s tma (Booster) ile h zl ön s tma Otomatik jet s tma (Booster) özelli i sayesinde tüm s t c lar devreye girer ve piflirme ifllemi için gerekli olan s cakl k derecesine k sa sürede ulafl l r. Bu da ön s tma ifllemi için gereken zamandan %35 tasarruf sa lar. Katalitik Arka Duvar: Piflirme s ras nda s çrayan ya lar, ulafl m zor olan yerlerde kald nda istenmeyen kokulara sebep olmas n n yan s ra, f r n içinde kötü görüntü de oluflturmaktad r. Ya emme özelli i sayesinde koku oluflumunu azaltan katalitik malzeme, piflirme bölmesinin ulafl m zor olan arka duvar nda temizlik yapman za gerek b rakmayarak kullan m kolayl yarat r. Tamamen Cam ç Kapak: Dekoratif görünümlü tamamen cam iç kapak, düz cam yüzeyi sayesinde, temizli i son derece kolaylaflt r r. WOK Ocak Gözü: Çift halkal yap s sayesinde daha güçlü s tma yaparak, fazla s ile piflirilmesi gereken yiyecekleri istenildi i flekilde ve daha çabuk piflirir. Surf Piflirme Teknolojisi piflirme teknolojisi ile yanlardan ve arka duvardan s cak hava da t larak yiyeceklerin her taraf n eflit piflirme imkân sa lan r. Özellikle kabaran yiyeceklerde mükemmel piflirme sonuçlar elde edilir. Özel tasar ml arka ve yan duvarlar sayesinde, f r n içerisinde piflirme s ras nda sadece tepsinin üzerinde ve alt nda yatay s cak hava dolafl m vard r. Yiyeceklerin kokular birbirine kar flmaz. Ayn anda; pizza, kek ve et yeme i rahatl kla piflirilebilir. F r n yan duvarlar, tüketici taraf ndan diledi i zaman sökülerek elde ya da bulafl k makinesinde kolayl kla temizlenebilir. 3 tepsiyi ayn anda piflirme imkân bulunmas sayesinde enerji tasarrufu sa lan r. Çocuk emniyet kilidi F r n n kontrol panosunu kilitleyerek, dikkatsizlik sonucu herhangi bir tehlike oluflmas n veya çocuklar n piflirme ayarlar n de ifltirmesini engellemektedir. 3D piflirme 3 çeflit yeme i, ister ayn ister farkl olsun, ayn anda, tatlar n ve kokular n koruyarak piflirir. KULLANIMA YÖNEL K ÖZELL KLER Kolay Temizlenebilir Üst Yan c Ocaklar: Tasar m ile, dekoratif parlak yüzeylerin yemek taflmalar ndan etkilenmesini önleyen ve kolayca temizlenebilen, gizli ateflleme sistemine sahip üst yan c ocaklar, ayn zamanda fl k görünüme sahiptir. Cam Üst Kapak: Kolayca temizlenebilir cam üst kapak, fl k görünüme sahiptir. Temizlik amac ile kolayca yerinden ç kar labilir. Ocaklar çin Gaz Emniyet Sistemi: Yemek taflmas, rüzgâr veya baflka nedenlerle oca n sönmesi durumunda, gaz kaça n önlemek için otomatik olarak devreye giren sistem, gaz ç k fl n kapatarak güvenli kullan m sa lar. Programlanabilir Dijital Saat: Bu saat, istedi iniz herhangi bir zamanda piflirme iflleminin otomatik olarak bafllat lmas n ve tekrar müdahalenize gerek b rakmadan sonland r lmas n sa lar. Böylece, yemeklerinizin istedi iniz saatte piflmifl olaca ndan emin olman n verdi i huzurla, ev d fl ndaki ifllerinize de zaman ay rman z sa layarak hayat n z kolaylaflt r r; zaman n z daha iyi planlaman za imkân tan r. Ayr ca, f r n n za dekoratif bir görünüm kazand ran bu saatten günün saatini de izleyebilirsiniz. Ayarlanan piflirme süresi doldu unda, sesli uyar verme özelli i ile, sürekli mutfa a giderek piflirme süresinin dolup dolmad n kontrol etmenize gerek b rakmaz, kolay kullan m sa lar.

9 Tüm Bu Özellikler Ne fle Yar yor? KULLANIMA YÖNEL K ÖZELL KLER Teleskopik Raf Sistemi: Bu sistem, tepsilerin raf ile ayn seviyede ç kar lmas n sa lar. Tepsinin f r n d fl na tamamen ç kar lmas na gerek b rakmadan, yiyece in piflip piflmedi ini kolayl kla kontrol etmenize, piflirme ifllemine devam edilmesi gerekiyorsa, s cak tepsiyi güvenle ve kolayl kla f r na tekrar geri sürmenize imkân tan r. Bu enerji etiketi ne diyor? Niye bütün beyaz eflyalar n üstünde var? Ç kar labilir Yan Tel Raf: Bu raflar, tepsilerin f r n içine rahatl kla sürülmesini sa layarak kullan m konforu yarat r. Ç kar labilme özelli iyle bulafl k makinesinde y kanabilir. Ayr ca, bu sayede f r n içi kolayl kla temizlenebilir. Dü meden Ateflleme: Bu sistem ile, tek elle hem gaz n aç lmas hem de atefllemenin ayn anda yap lmas sa lanarak kullan m kolayl yarat l r. F r n çi Ayd nlatma: F r n içi ayd nlatma özelli i ile, piflirme ifllemi süresince f r n içindeki yemekleri izlemek mümkündür. Çekmeceli Alt Bölme: S k kullan lmayan f r n aksesuvarlar n n saklanabilece i, genifl iç hacimli, kullan m kolay çekmece, mutfakta yer kullan m aç s ndan tasarruf sa lar. Burada yazan harf, ürünün enerji s n f n gösterir. En çok ifli daha az elektrikle yapabildi i oranda f r n n enerji s n f yükselir. Bu oran ters yönde de ifltikçe enerji s n f da afla do ru iner. A en yüksek, G en düflük de erdir. AKSESUVARLAR Standart Emaye Tepsi: Genellikle hamur ifli yiyeceklerin piflirilmesinde kullan l r. Derin Emaye Tepsi: Genellikle sulu yemeklerin piflirilmesinde kullan l r. Küçük Emaye Tepsi: Günlük pratik piflirme iflleminde kullan l r. Tepsi çi Tel Izgara: Izgara yap l rken tepsi içine konularak kullan l r. Böylece zgara yap lan yiyeceklerden damlayacak ya lar n f r n kirletmesini önler. Tepsi içine bir miktar su konularak, damlayan ya lar n koku ve duman yapmas engellenir. F r n n statik olarak s nd durumda, bir saatte kaç kilowat elektrik harcad n gösterir. F r n n turbo modunda fanl hava dolafl m yla s nd durumda, bir saatte kaç kilowat elektrik harcad n gösterir. Tel Izgara: Kek, pasta gibi tatl lar piflirmede kullan lan özel kaplar tel zgara üzerine konularak piflirilir. Sanayi Bakanl n n karar yla bir süredir her marka beyaz eflyan n ön yüzünde bu enerji etiketlerinden bulunmak zorunda... htiyac n za en uygun f r n seçebilmek için, bu etiketleri iyice inceleyin. Arçelik in fark n fark edin, sizin için en do ru modeli seçin. Yukar da, enerji etiketlerindeki bilgileri daha iyi de erlendirebilmeniz için faydal bilgiler var. Arçelik, katalogdaki ürünlerde renk, görünüm, kullan m ve benzeri konularda de ifliklik yapma hakk n sakl tutar. Olas de iflikliklerle ilgili Arçelik Tüketici Dan flma Hatt ndan bilgi alabilirsiniz. Bu katalogdaki bilgilerin her hakk sakl d r. Herhangi bir bölümü Arçelik in izni olmadan ço alt lamaz veya kullan lamaz. FR10-01

10 Enerjimizi ilk günkü gibi koruyoruz.

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

ZANUSS Professional Zanussi Professional N900 N900

ZANUSS Professional Zanussi Professional N900 N900 N900 2 Sistem Modern catering dünyas n n geliflimine ZANUSS Professional Sistemi'nin katk lar n kim inkar edebilir. Bu sektördeki her profesyonel, mutfakta çal flma yaflam n iyilefltiren ve olanaklar geniflleten

Detaylı

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde Sinbo yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan once bu

Detaylı

Teknoloji ve tasarımın eşsiz buluşması Arçelik yenilikçi ev teknolojileri...

Teknoloji ve tasarımın eşsiz buluşması Arçelik yenilikçi ev teknolojileri... Ankastre Kataloğu Teknoloji ve tasarımın eşsiz buluşması Arçelik yenilikçi ev teknolojileri... Arçelik pişirme katagorisindeki uzmanlığı ve son teknoloji ankastre ürünleriyle profesyonel şef deneyimini

Detaylı

buzdolabına ne dersiniz? yeni özellikler (Sayfa 12) hayatınıza renk katın Daha az enerji harcayan Çamaşırları teknolojiyle buluşturan

buzdolabına ne dersiniz? yeni özellikler (Sayfa 12) hayatınıza renk katın Daha az enerji harcayan Çamaşırları teknolojiyle buluşturan MART-NİSAN 2014 arcelik.com.tr 444 0 888 Daha az enerji harcayan buzdolabına ne dersiniz? (Sayfa 9) Çamaşırları teknolojiyle buluşturan yeni özellikler (Sayfa 12) in love serisi küçük ev aletleri ile hayatınıza

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

Ankastre Ürün Broürü. Ankastre Ürün Broşürü. Serviste mükemmellik. Gelecek evinizde.

Ankastre Ürün Broürü. Ankastre Ürün Broşürü. Serviste mükemmellik. Gelecek evinizde. Serviste mükemmellik. Siemens, ev teknolojisindeki tüm bilgi ve deneyimini kullanarak ev aletlerinin kaliteli, dayan kl ve uzun ömürlü olmalar n sa lar. Olas bir ar za halinde ise Yetkili Servislerimiz

Detaylı

ARÇELİK TEN SONBAHAR FIRSATI

ARÇELİK TEN SONBAHAR FIRSATI ARÇELİK TEN SONBAHAR FIRSATI Eylül 01 KURUTMA MAKİNESİ ALANA 4 ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE SADECE S 63 Arçelik Ütü Hediye Kampanyası: Hediye kampanyası 1-30 Eylül 01 tarihleri arasında geçerlidir. Hediye K-41 ütü

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Sofra Tasar m Sanat. Siemens ve Monev in katk lar yla... Gelecek evinizde.

Sofra Tasar m Sanat. Siemens ve Monev in katk lar yla... Gelecek evinizde. Sofra Tasar m Sanat Siemens ve Monev in katk lar yla... Gelecek evinizde. Sofra Tasar m Sanat Siemens ve Monev in katk lar yla... Künye Proje Yönetmeni : Demet Kaptano lu Proje Dan flmanlar : Suna Genceren

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

çindekiler Sayfa F r nlar 2-8 60 cm F r nlar 2-7 Pirolitik ve Buharl F r nlar 7 Kompakt F r nlar 7-8 90 cm F r nlar 8 Mikrodalgalar 9-11

çindekiler Sayfa F r nlar 2-8 60 cm F r nlar 2-7 Pirolitik ve Buharl F r nlar 7 Kompakt F r nlar 7-8 90 cm F r nlar 8 Mikrodalgalar 9-11 çindekiler Sayfa F r nlar 2-8 60 cm F r nlar 2-7 Pirolitik ve Buharl F r nlar 7 Kompakt F r nlar 7-8 90 cm F r nlar 8 Mikrodalgalar 9-11 Kahve Makinas & Is tma Çekmeceleri 12 Ocaklar 13-22 Indüksiyonlu

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Fırsat haberleri! KASIM. Bosch El Aletleri, Olivetti, Telefunken, Philips Bosch bayilerinde. ANLAŞMALI KREDİ KARTLARI

Fırsat haberleri! KASIM. Bosch El Aletleri, Olivetti, Telefunken, Philips Bosch bayilerinde. ANLAŞMALI KREDİ KARTLARI Fırsat haberleri! Bosch El Aletleri, Olivetti, Telefunken, Philips Bosch bayilerinde. ANLAŞMALI KREDİ KARTLARI Advantage ile peşin fiyatına ve 24 aya varan vade farklı taksit seçenekleri. Bonus ile 2-7

Detaylı

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI SAYI 2 TEMEL B LG LER SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI MS WORD LE TANIfiMA B R KEL ME filem PROGRAMININ TEMEL TANITIMI WINDOWS WINDOWS DONATILARI WINDOWS UN DONATILAR

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

Profilo NoFrost Soğutucular, 1.179 TL den başlayan fiyatlarla!**

Profilo NoFrost Soğutucular, 1.179 TL den başlayan fiyatlarla!** Profilo NoFrost Soğutucular, 1.179 TL den başlayan fiyatlarla!** * DF1029W3VV ve DF6015W2VV kodlu modeller hariç diğer tüm modellerde derin dondurucu alan tüketicilere, KM1550 kodlu kıyma makinesi hediye

Detaylı

S v Yak tl Kat Kaloriferi

S v Yak tl Kat Kaloriferi S v Yak tl Kat Kaloriferi YI GARANT 03 Yeni Seri AARKO SIVI YAKITI KAT KAOR FER Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.fi. yar m yüzy la yaklaflan geçmifliyle Türkiye de s sanayisinin deneyimli ve güvenilir

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı

Ankastre ürünlerde sonbahar fırsatları...

Ankastre ürünlerde sonbahar fırsatları... Kasım kampanyaları Ankastre ürünlerde sonbahar fırsatları... www.bosch-home.com/tr Bosch Çağrı Merkezi 444 6 333 7/24 hizmetinizde Daha fazla bilgi için cep telefonunuz ile QR kodunu tarayabilir ya da

Detaylı

Sonbaharda mutfaklar daha şık olacak!

Sonbaharda mutfaklar daha şık olacak! Eylül kampanyaları Sonbaharda mutfaklar daha şık olacak! www.bosch-home.com/tr Bosch Çağrı Merkezi 444 6 333 7/24 hizmetinizde Daha fazla bilgi için cep telefonunuz ile QR kodunu tarayabilir ya da www.bosch-home.com/tr

Detaylı

62192 I TechTouch 63109 HIT 62105 H

62192 I TechTouch 63109 HIT 62105 H BULAŞIK MAKİNELERİ BULAŞIK MAKİNELERİ BULAŞIK MAKİNELERİ TASARRUFUNDA DÜNYA REKORTMENİ 2192 I TechTouch 3109 HIT 2105 H 31 HSBJ Parmak İzi Kalmayan İnoks Otomatik Yıkama Programı Otomatik 40-70 Yük Sensörü

Detaylı