ANTİDEPRESAN. Prof. Dr. Ünsal ÇALIŞ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTİDEPRESAN. Prof. Dr. Ünsal ÇALIŞ. http://yunus.hacettepe.edu.tr/~ucalis/"

Transkript

1 ATİDEPRESA İLAÇLARLAR Prof. Dr. Ünsal ÇALIŞ

2 Depresyon, en yaygın olarak görülen psikiyatrik bozukluklardandır. İnsanların % 15 i yaşamlarının belli bir süresinde depresyona girer. Semptomları kolay farkedilemez, somatik bozukluk belirtileri ile açıklanamayan yakınmaları olan kişilerde depresyondan şüphe edilmelidir. Antidepresanlar; depresyonu çözerler, karamsarlığı ve endişeyi düzeltirler. Karamsarlığı çözen ilaçlar için eskiden timoleptik terimi kullanılırken, günümüzde antidepresan terimi tercih edilmektedir.

3 Antidepresan İlaçların Sınıflandırılması Trisiklik antidepresanlar Tetrasiklik antidepresanlar Monoamin oksidaz inhibitörleri Lityum tuzları Diğer antidepresan ilaçlar Elektrokonvülsif tedavi (elektrokonvülsif şok)

4 Trisiklik Antidepresanlar Timoleptik veya timoanaleptik olarak da isimlendirilirler. Trisiklik antidepresanlar beş grupta incelenirler; 10,11-Dihidro-5H-dibenz[b,f]azepin türevleri (iminodibenzil türevleri) 10,11-Dihidro-5H-dibenz[b,f]azepin türevleri 5H-Dibenz[b,f]azepin türevleri (iminostilben türevleri) Dibenzosiklohepten türevleri Dibenzo[a,d]sikloheptadien türevleri Dibenz[a,d]siklohepten türevleri Dibenz[b,e]-1,4-diazepin türevleri Dibenz[b,e]oksepin ve -tiyepin türevleri Diğer trisiklik antidepresanlar

5 10,11-Dihidro-5H-dibenz[b,f]azepin türevleri (iminodibenzil türevleri) 10,11-Dihidro-5H-dibenz[b,f]azepin türevleri R1 CH 2 CH CH 2 R2 R3 İmipramin 5-[3-(Dimetilamino)propil]- 10,11-dihidro-5H-dibenz[b,f]azepin Dezipramin 5-[3-(Metilamino)propil]- 10,11-dihidro-5H-dibenz[b,f]azepin Trimipramin 5-[3-(Dimetilamino)-2-metilpropil]- 10,11-dihidro-5H-dibenz[b,f]azepin R 1 R 2 R 3 -H -H -H -H - -H H

6 R1 CH 2 CH CH 2 R2 R3 Klomipramin 3-Kloro-5-[3-(dimetilamino)propil]- 10,11-dihidro-5H-dibenz[b,f]azepin Loferpramin 5-[3-[-Metil--(4-klorobenzoilmetil) amino]propil]-10,11-dihidro-5hdibenz[b,f]azepin R 1 R 2 R 3 -Cl -H -H -H CH 2 C Cl 5H-Dibenz[b,f]azepin (iminostilben) türevleri pipramol 5-[3-[4-(2-Hidroksietil)piperazino] propil]dibenz[b,f]azepin CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 H

7 R 1 CH 2 Cl 2 + m-sübstititüe o-nitrobenzil klorür CH 2 Cl KH / C 2 H 5 H 2 HCl 1 R o-nitrobenzil klorür 2 2 1,2-bis(o-nitrofenil)etilen SnCl 2 / H Cl R H 2 H 2 C 2 H 5 a 1 1 R H 2 H 2 ah 2 R 1 H Cl CH 2 CH 2 CH 2 R 10,11-dihidro-5H-dibenz[b,f]azepin (sodyum amidür) R 2 (alkil halojenür) 3 R1 İmipramin Dezipramin Trimipramin Klomipramin Loferpramin CH 2 CH CH 2 R2 R3 pipramol

8 Dibenzosiklohepten türevleri Amitriptilin Dibenzo[a,d]sikloheptadien türevleri Amitriptilin ve nortriptilin bu grubun en önemli iki üyesidir a gf b c de CH CH 2 CH 2 R 5-(3-Dimetilaminopropiliden)dibenzo[a,d]sikloheptadien ortriptilin 5-(3-Metilaminopropiliden)dibenzo[a,d]sikloheptadien R H

9 ftalik anhidrit (fenilasetik asit) CH 2 CH C 2 H 5 a HC C CH HI / P CH PFA (polifosforik asit) 5-okso-10,11-dihidro- 5H-dibenz[a,d]sikloheptadien + BrM g (CH 2 ) 3 R H CH 2 CH 2 CH 2 R HCl 5-hidroksi-5-(3-dimetilaminopropil)- 5H-dibenz[a,d]sikloheptadien H 2 CH CH 2 CH 2 R Amitriptilin ortriptilin

10 Dibenz[a,d]siklohepten türevleri Protriptilin H 5-(3-Metilaminopropil)-5H-dibenz[a,d]siklohepten CH 2 CH 2 CH 2 (-bromosüksinimit) Br Br (C 2 H 5 ) 3 (Red.) H 2 5-okso-10,11-dihidro- 5H-dibenz[a,d]sikloheptadien H CH 2 CH 2 CH 2 H 3-metilaminopropanol HCH 2 (formamit) H CH 2 CH 2 CH 2 CH 3-(-formil--metilamino)propanol SCl 2 5H-dibenz[a,d]siklohepten Cl CH 2 CH 2 CH 2 CH 3-(-formil--metilamino) propil klorür Cl CH 2 CH 2 CH 2 CH KH 5H-dibenz[a,d]siklohepten KH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 5-[3-(-formil-metilamino)]propil-5Hdibenz[a,d]siklohepten Protriptilin H CH 2 CH 2 CH 2 CH3

11 Dibenz[b,e]-1,4-diazepin türevleri Dibenzepin 10-[2-(Dimetilamino)etil]-5,10-dihidro- 5-metil-11H-dibenz[b,e][1,4]diazepin-11-on H 3 C H 3 C CH 2 CH 2 2 Br 2-bromonitrobenzen C + H K 2 C 3 / Cu -metilantranilikasit metil esteri 2 C H 2 / Pd H 2 C ah 2 H H 3 C H 3 C CH 2 CH 2 Cl H 3 C H 3 C CH 2 CH 2 Dibenzepin ah 2

12 Dibenz[b,e]oksepin ve -tiyepin türevleri X CH CH 2 CH 2 Doksepin 11-(3-Dimetilaminopropiliden)-6,11-dihidrobenz[b,e]oksepin Dosulepin (dotiyepin) 11-(3-Dimetilaminopropiliden)-6,11-dihidrobenz[b,e]tiyepin X S

13 (fenol veya tiyofenol) CH 2 Br CC 2 H 5 2-(bromometil) benzoik asit etil esteri (CF 3 C) 2 X ah XH CH 2 X CC 2 H 5 ClMg CH 2 CH 2 CH 2 ah X CH 2 CH X dibenzoksepin veya dibenztiyepin H CH 2 CH 2 CH 2 HCl X CH CH 2 CH 2 X = (Doksepin) S (Dosulepin)

14 Diğer trisiklik antidepresanlar S H (CH 2 ) 6 CH Tiyaneptin 7-[(3-Kloro-6,11-dihidro-6-metil-dibenz[c,f][1,2]tiyazepin-11-il)amino] heptanoik asit-s,s-dioksit örotik ve reaktif depresyonlarda olduğu kadar anksiyete ile ilişkili depresif hastalıklarda da kullanılmaktadır. Bu etkileri yanısıraantiülserveantiemetik özellikleri de vardır.

15 Trisiklik Antidepresanlarda Yapı-Aktivite İlişkileri 140o 120o öroleptik etkili Fenotiyazin klorpromazinde 139, perfenazinde 141, klorprotiksende 142, flupentiksolde 150, tiyotiksende 142 S Antidepresan etkili Dibenzazepin amoksapinde 120, imipraminde 130, loksapinde 115 Açı Büyüdükce öroleptik etki artmakta, Açı küçüldükce Antidepresan etki Artmaktadır

16 H 10,11-dihidro-5H-dibenz[b,f]azepin Antidepresanlarda amino grubu nöroleptiklerde olduğu gibi tersiyer ve sekonder yapıdadır. Amino üzerindeki sübstitüentler metil olduğunda aktivite yüksektir. Metil sübstitüentinin, etil veya daha büyük gruplarla yer değiştirmesi halinde aktivite azalır, toksiste artar. 5 umaralı konumdaki halka azotunun karbon atomu ile yer değiştirmesi aktiviteyi etkilemez. Halkalarda 3-kloro, 10-metil veya 10,11-dimetil sübstitüsyonu ile aktivite devam eder. 1 2 Benzen halkalarından birinin kalkması aktivitenin kaybolmasına neden olur.

17 Tetrasiklik Antidepresanlar Maprotilin 1-(3-Metilaminopropil)-9,10-dibenzo[b,e]bisiklo[2.2.2]oktadien CH 2 CH 2 CH 2 H Mianserin 1,2,3,4,10,14b-Hekzahidro-2-metil-dibenz[c,f]pirazino[1,2-a]azepin H 3 C

18 Monoamin oksidaz (MA) İnhibitörleri monoamin oksidaz (MA), fizyolojik olarak primer ve sekonder aminlerin aldehit, amonyak ve hidrojen perokside oksidatif deaminasyonundan sorumlu mitokondriyel bir enzimdir. MA R CH 2 H H 2 R CH + H 3 + H 2 2 MA, dopamin, epinefrin, norepinefrin ve serotonin gibi transmittter aminleri, yiyeceklerde bulunan tiramin gibi toksik aminleri, benzilamin ve benzeri amin yapısındaki pekçok bileşiği deamine etmektedir.

19 MA enzimi inhibe edilecek olursa, Santral Sinir Sisteminde; dopamin, epinefrin, norepinefrin, serotonin, triptamin ve tiramin gibi merkezi uyarıcı etkideki biyojen aminlerin konsantrasyonları artar.

20 R H H 2 CH R 1 R 2 R R 1 R 2 Fenelzin 2-Feniletilhidrazin Mebanazin 1-Feniletilhidrazin Fenoksipropazin 1-Fenoksipropil-2-hidrazin -H -H -H CH 2 -H CH İproniyazit 1-İzonikotinoil-2-izopropilhidrazin C - - ialamit 4-Piridinkarboksilik asit 2-[3-okso- 3-[(fenilmetil)amino]propil]hidrazit İzokarboksazit 5-Metil-3-izoksazolkarboksilik asit-2-benzil hidrazit C C CH 2 CHCH 2 -H -H

21 H 2 H 2.H 2 + Cl CH 1 R H 2 H 2 CH 1 R R 2 R 2 Fenelzin Mebanazin Fenoksipropazin R 1 H H 2 CH R R 2 İproniazit ialamit İzokarboksazit (R C ) 2

22 Tranilsipromin (±)-trans-2-fenilsiklopropilamin H 2 Pargilin -Metil--(2-propinil)benzilamin CH 2 CH 2 C CH Klorjilin -Metil--(3-propinil)-3-(2,4- diklorofenoksi)propilamin Cl CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 C Cl CH Lilly Siklopropil-3-(2-klorofenoksi)propilamin CH 2 CH 2 CH 2 H Cl Moklobemit 4-Kloro--[2-(4-morfolinil)etil]benzamit Cl C H CH 2 CH 2

23 Lityum tuzları Lityum karbonat Lityum aspartat Lityum asetat Lityum sitrat Lityum sülfat gibi lityum tuzları manik-depresif psikozlarda kullanılmaktadır. 2 LiH sodyum karbonat + a 2 C 3 Li 2 C ah lityum hidroksitin Lityum karbonat Lityumun etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir.

24 Diğer antidepresan ilaçlar Fluvoksamin (E) 5-Metoksi-1-[4-trifluorometil)fenil]- 1-pentanon--(2-aminoetil)oksim F 3 C C CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 H 2 Fluoksetin (±)--Metil-3-fenil-3-[(4-triflurometilfenil)oksi] F 3 C propilamin CHCH 2 CH 2 H Sitalopram 1-[3-(Dimetiletilamino)propil]-1-(4-fluorofenil)-5- siyano-1,3-dihidroizobenzofuran Bupropiyon (amfebutamon) 1-(3-Klorofenil-2-[(1,1-dimetiletil)amino]- 1-propanon C Cl F C CH 2 CH 2 CH 2 CH H C omifensin 8-Amino-1,2,3,4-tetrahidro-2-metil-4-fenilizokinolin H 2 CH3

25 Viloksazin 2-[(2-Etoksifenoksi)metil]morfolin C 2 H 5 CH 2 Trazodon 2-[3-[4-(3-Klorofenil)-1-piperazinil]propil]- 1,2,4-triazolo[4,3-a]piridin-3(2H)-on Zimelidin (Z) 3-Dimetilamino-1-(3-piridil)-1-(4-bromofenil) propen Br H CH 2 CH 2 CH 2 C CHCH 2 Cl İndalpin 3-[2-(4-Piperidinil)etil]-1H-indol Paroksetin (-)-Trans-4-(4-florofenil)-3-[[3,4-(metilendioksi)fenoksi] metil]piperidin Femoksetin (+)-trans-1-metil-3-[(4-metoksi)fenoksimetil]-4- fenilpiperidin CH 2 CH 2 CH 2 H H F CH 2 H H

26 H Sertralin (1S,4S)-4-(3,4-Diklorofenil)- 1,2,3,4- tetrahidro--metil-1-naftilamin Cl Cl ksitriptan (hidroksitriptofan) L-5-Hidroksitriptofan H H CH 2 CH H 2 CH Elektrokonvülsif tedavi (elektrokonvülsif şok) Tedavi, kafatasına yerleştirilen elektrotlarla beyne doğru akım uygulanarak yapılmaktadır Antidepresan ilaçlara yeterli cevap vermeyen depresyonlarda, uygulanır. Lityumun nörotoksisitesini artırdığı için birlikte uygulanmamalıdır.

27 Müstahzarlar Amineptin Survector (Servier) Amitriptilin Laroxyl (Roche), Triptilin (İ.E. Ulagay) Fluoksetin Depreks (A. İbrahim) Prozac (Lilly) Zedprex (Adeka) Fluvoksamin Faverin (Eczacıbaşı) İmipramin Tofranil (ovartis) Klomipramin Anafranil (ovartis), Lityum karbonat Lithuril (Koçak) Maprotilin Ludiomil (ovartis)

28 Mianserin Tolvon (rganon) Moklobemit Aurorix (Roche) pipramol İnsidon (ovartis) İnsomin (A. İbrahim) İnzeton (BioKem) pridon (Deva) primol (Fako) Paroksetin Seroxat (ovartis) Sertralin Lustral (Pfizer) Seralin (Eczacıbaşı) Serdep (Fako) Sitalopram Cipram (Liba) Sulpirit Dogmatil (Synthelabo) Sülpir (Synthelabo) Tiyaneptin Stablon (Servier) Trazodon Desyrel (Santa Farma)

AFEKTİF HASTALIKLARIN (DUYGULANIM BOZUKLUKLARI HASTALIKLARI) TEDAVİSİNDE KULLANILAN ANTİDEPRESAN İLAÇLAR VE YAPI-ETKİ İLİŞKİLERİ

AFEKTİF HASTALIKLARIN (DUYGULANIM BOZUKLUKLARI HASTALIKLARI) TEDAVİSİNDE KULLANILAN ANTİDEPRESAN İLAÇLAR VE YAPI-ETKİ İLİŞKİLERİ AFEKTİF HASTALIKLARI (DUYGULAIM BOZUKLUKLARI HASTALIKLARI) TEDAVİSİDE KULLAILA ATİDEPRESA İLAÇLAR VE YAPI-ETKİ İLİŞKİLERİ Depresyonun edenleri: Depresyon sık görülen bir hastalık olarak tanımlanmıştır.

Detaylı

Az sayıda ilaç. Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması. Hastayı bilgilendirme İzleme

Az sayıda ilaç. Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması. Hastayı bilgilendirme İzleme Temel farmakoterapi ilkeleri Az sayıda ilaç Daha önce kullanılan veya ailede kullanılan ilaç Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması Psikolojik desteğin de sağlanması Hastayı

Detaylı

Antidepresanlar. Trisiklik antidepresanlar Non-trisiklik antidepresanlar MAO inhibitörleri Lityum karbonat

Antidepresanlar. Trisiklik antidepresanlar Non-trisiklik antidepresanlar MAO inhibitörleri Lityum karbonat Antidepresanlar Trisiklik antidepresanlar Non-trisiklik antidepresanlar MAO inhibitörleri Lityum karbonat Antidepresanların Etki Mekanizması Noradrenalin ve/veya serotonin geri alınımını (re-uptake) inhibe

Detaylı

Antidepresan ve antimanik ilaçlar

Antidepresan ve antimanik ilaçlar Antidepresan ve antimanik ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 20.10.2010 Konuşma planı Bu konuda anlatılacak

Detaylı

ANTİDEPRESSAN İLAÇLAR. Prof. Dr. Alaattin Duran

ANTİDEPRESSAN İLAÇLAR. Prof. Dr. Alaattin Duran ANTİDEPRESSAN İLAÇLAR Prof. Dr. Alaattin Duran ANTİDEPRESSAN İLAÇLAR 1950 lerin başlarında klorpromazinin psikotik hastaların tedavisinde etkili olduğu anlaşıldığında, iminodibenzillerin farmakolojik özelliklerine

Detaylı

PSİKOFARMAKOLOJİ-5. ANTİDEPRESANLAR Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar.

PSİKOFARMAKOLOJİ-5. ANTİDEPRESANLAR Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar. PSİKOFARMAKOLOJİ-5 ANTİDEPRESANLAR Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar www.gunescocuk.com DEPRESYONUN NÖROKİMYASI Dopamin Çok az olumlu afekt (mutluluk, neşe, ilgi, haz, uyanıklı,

Detaylı

ANTİDEPRESAN ve ANTİMANİK İLAÇLAR

ANTİDEPRESAN ve ANTİMANİK İLAÇLAR ANTİDEPRESAN ve ANTİMANİK İLAÇLAR Affektif (duygu-durum) hastalıklar ve manik-depresif (bipolar) hastalık durumunda kullanılan ilaçlardır. Etkilerini; SSS deki monoaminlerin (mediyatör görevli olanlar)

Detaylı

ANTİDEPRESAN ZEHİRLENMELERİ TCA DAN SSRI A... ARTIK GÜVENDE MİYİZ? Uzm. Dr. Mustafa Kürşat AYRANCI Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

ANTİDEPRESAN ZEHİRLENMELERİ TCA DAN SSRI A... ARTIK GÜVENDE MİYİZ? Uzm. Dr. Mustafa Kürşat AYRANCI Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi ANTİDEPRESAN ZEHİRLENMELERİ TCA DAN SSRI A... ARTIK GÜVENDE MİYİZ? Uzm. Dr. Mustafa Kürşat AYRANCI Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp ABD DEPRESYON 2014 yılı verileri ABD de %16

Detaylı

Antidepresanlar. Duygu durumu dengeleyici ilaçlar. Timoleptik ilaçlar

Antidepresanlar. Duygu durumu dengeleyici ilaçlar. Timoleptik ilaçlar Antidepresanlar Duygu durumu dengeleyici ilaçlar Timoleptik ilaçlar Ebru Arıoğlu İnan, PhD Dersin hedefleri: 1. Depresyonu tanımlamak 2. Depresyona bağlı olarak sinir ucunda nörotransmitterlerdeki değişimleri

Detaylı

Farmakolojik Ajanların Uyku Üzerine Etkisi. Dr. Sinan Yetkin

Farmakolojik Ajanların Uyku Üzerine Etkisi. Dr. Sinan Yetkin Farmakolojik Ajanların Uyku Üzerine Etkisi Dr. Sinan Yetkin 5-HT 5-HT 1A /5-HT 1D agonizm 5-HT 1A /5-HT 1B antagonizm 5-HT 2 agonizm 5-HT 2 antagonizm 5-HT 3 agonizm α 2 agonizm α 1 antagonizm α 2 antagonizm

Detaylı

KEÇĠÖREN EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ PANĠK DEĞERLER UYGULAMA VE GERĠ BĠLDĠRĠM TALĠMATLARI

KEÇĠÖREN EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ PANĠK DEĞERLER UYGULAMA VE GERĠ BĠLDĠRĠM TALĠMATLARI KEÇĠÖREN EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ PANĠK DEĞERLER UYGULAMA VE GERĠ BĠLDĠRĠM TALĠMATLARI 1. AMAÇ: Laboratuvarda testlerin çalışmaları sonucunda panik değerler ortaya çıktığı zaman, çalışan personelin

Detaylı

MERKEZİ ETKİLİ ADELE GEVŞETİCİ İLAÇLAR

MERKEZİ ETKİLİ ADELE GEVŞETİCİ İLAÇLAR MEKEZİ ETKİLİ ADELE GEVŞETİCİ İLAÇLA Prof. Dr. Ünsal ÇALIŞ http://yunus.hacettepe.edu.tr/~ucalis/ Merkezi etkili adale gevşeticiler, kas tonusunu kontrol altında tutarak merkezi sinir sistemini deprese

Detaylı

An*depresan İlaçlar. An*depresan İlaçlar ve Depresyon 27/02/15. Tarihçe. An*depresan İlaçlarla Tedavi Tanımlar

An*depresan İlaçlar. An*depresan İlaçlar ve Depresyon 27/02/15. Tarihçe. An*depresan İlaçlarla Tedavi Tanımlar An*depresan İlaçlar Tarihçe An*depresan İlaçlar İzoniazid 1 Tüberküloz tedavisi Öforik etkiler à An*depresan etkinlik (?) Potent MAO inhibitörü Yrd. Doç. Dr. Emrah SONGUR GOÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı

Detaylı

Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur.

Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur. Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur. Travma Sonrası Stres Bozukluğu Askerî Harekâtlar Sonrası Ortaya Çıkan Olguların Tedavisi Bir asker, tüfeğini

Detaylı

Antidepresanlar ile Zehirlenmeler. John Fowler, MD, DABEM Kent Hastanesi, İzmir 26 Nisan 2014

Antidepresanlar ile Zehirlenmeler. John Fowler, MD, DABEM Kent Hastanesi, İzmir 26 Nisan 2014 Antidepresanlar ile Zehirlenmeler John Fowler, MD, DABEM Kent Hastanesi, İzmir 26 Nisan 2014 Antidepresanlar MAO inhibitörleri (örn. moklobemid) TCA trisiklik HCA heterosiklik SSRI seçici serotonin geri

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

DEPRESYON TEDAV S NDE HASTAYA YAKLAfiIM, FARMAKOTERAP PRENS PLER, TR S KL K VE TETRAS KL K ANT DEPRESSANLAR, SSRI LAR VE SNRI LER

DEPRESYON TEDAV S NDE HASTAYA YAKLAfiIM, FARMAKOTERAP PRENS PLER, TR S KL K VE TETRAS KL K ANT DEPRESSANLAR, SSRI LAR VE SNRI LER Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Depresyon, Somatizasyon ve Psikiyatrik Aciller Sempozyumu 2-3 Aral k 1999, stanbul, s. 93-106 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ZİZOLİD 600 mg film tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. ZİZOLİD 600 mg film tablet Ağızdan alınır. ZİZOLİD 600 mg film tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her film tablet 600 mg linezolid içerir. Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta, sodyum nisaşta glikolat, povidon K30, kolloidal

Detaylı

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I FNKSİYNLU GANİK BİLEŞİKLE rganik bileşiklerde, bileşiğin temel kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirleyen ve formülleri yazıldığında tanınmalarını sağlayan atom gruplarına fonksiyonel gruplar denir.

Detaylı

AMİNLER SEKONDER AMİN

AMİNLER SEKONDER AMİN AMİNLER (ALKİLLENMİŞ AMONYAK) AMİNLER (RNH 2 )PRİMER AMİN TERSİYER AMİN(R 3 N) SEKONDER AMİN R 2 NH Aminler Alkillenmiş Amonyak olarak tanımlanır. Azot Atomuna bağlı 2 tane H atomu varsa(bir tane alkil

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR 1) P. Volhardt, N. Schore; Organic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E.

Detaylı

Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır.

Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır. 1 2 + Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır. + + Üçüncü basamak nöroloji yataklı servisinde psikiyatrik görüşme ile tespit edilen

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ZYVOXID 2 mg/ml enfüzyon solüsyonu Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ZYVOXID 2 mg/ml enfüzyon solüsyonu Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI ZYVOXID 2 mg/ml enfüzyon solüsyonu Damar içine uygulanır. Etkin madde: Her ml enfüzyon solüsyonu 2 mg linezolid içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum sitrat dihidrat, sitrik asit anhidr,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. EZOXİD 2 mg/ml I.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. EZOXİD 2 mg/ml I.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI EZOXİD 2 mg/ml I.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon Damar içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ml çözeltide 2 mg linezolid Yardımcı maddeler: Sodyum sitrat, sitrik asit anhidroz,

Detaylı

OBEZİTE VE DEPRESYON. Prof. Dr. Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD.

OBEZİTE VE DEPRESYON. Prof. Dr. Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. OBEZİTE VE DEPRESYON Prof. Dr. Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Obezite nedir? Obezite BKİ>30 kg/m² Çoğul etyolojili Kronik Tekrarlayıcı Yaşam kalitesini bozan Çeşitli

Detaylı

KİMYA-IV. Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu)

KİMYA-IV. Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu) KİMYA-IV Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu) Alkoller Bir alkil grubuna (R-) bir hidroksil (-OH) grubunun bağlanmasıyla oluşan yapılardır. Genel formülleri R-OH şeklindedir. Alkollerin

Detaylı

veya Monoalkoller OH grubunun bağlı olduğu C atomunun komşu C atomlarına bağlı olarak primer, sekonder ve tersiyer olmak üzere sınıflandırılabilirler:

veya Monoalkoller OH grubunun bağlı olduğu C atomunun komşu C atomlarına bağlı olarak primer, sekonder ve tersiyer olmak üzere sınıflandırılabilirler: ALKLLE Genel formülleri: n 2n+2 ( n 2n+1 = ) Fonksiyonel grupları: Alkollerin sistematik adlandırmasında en uzun zincirdeki atomuna göre alkan adının sonuna ol eki getirilir. Yapısında 1 tane grubu bulunduran

Detaylı

Bölüm 11 Alkoller ve Eterler. Alkollerin Yapısı. Sınıflandırma. Hidroksil (-OH) fonksiyonel grubu Oksijen sp 3 melezleşmiştir. =>

Bölüm 11 Alkoller ve Eterler. Alkollerin Yapısı. Sınıflandırma. Hidroksil (-OH) fonksiyonel grubu Oksijen sp 3 melezleşmiştir. => Bölüm 11 Alkoller ve Eterler Alkollerin Yapısı idroksil (-) fonksiyonel grubu ksijen sp 3 melezleşmiştir. 2 Sınıflandırma Primer(Birincil): ın bağlandığı karbon sadece bir adet karbona bağlı. Sekonder(Đkincil):

Detaylı

ANTİDEPRESAN İLAÇLAR İLE MEYDANA GELEN ZEHİRLENMELER

ANTİDEPRESAN İLAÇLAR İLE MEYDANA GELEN ZEHİRLENMELER KLİNİK TOKSİKOLOJİ ANTİDEPRESAN İLAÇLAR İLE MEYDANA GELEN ZEHİRLENMELER 02.12.2015 Doç. Dr. Sibel Özden İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı ANTİDEPRESAN İLAÇLAR Toplumda depresyon

Detaylı

PSİKİYATRİDE İLAÇLA TEDAVİ

PSİKİYATRİDE İLAÇLA TEDAVİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 275 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:275-302 PSİKİYATRİDE İLAÇLA TEDAVİ Prof. Dr. Alaattin

Detaylı

İsimlendirilmeleri. Karbonil grubuna bir hidroksil bağlanması ile oluşan yapıya karboksil grubu, bugrubu. karboksilli asitler denir.

İsimlendirilmeleri. Karbonil grubuna bir hidroksil bağlanması ile oluşan yapıya karboksil grubu, bugrubu. karboksilli asitler denir. KARBKSİLLİ ASİTLER İsimlendirilmeleri Karbonil grubuna bir hidroksil bağlanması ile oluşan yapıya karboksil grubu, bugrubu taşıyan R-CH yapısındaki bileşiklere ise karboksilli asitler denir. RCH Karboksilli

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BUADA ÖZET BİLGİ VEİLMİŞTİ. DAHA AYINTILI BİLGİ İÇİN VEİLEN KAYNAK KİTAPLAA BAKINIZ. KAYNAKLA 1) P. Volhardt, N. Schore; rganic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E. Craine,

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz KULLANMA TALĐMATI LĐNEDOR 600 mg/ 300 ml I.V. Đnfüzyon Đçin Çözelti Đçeren Flakon Damar içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ml çözelti 2 mg linezolid içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum sitrat, sitrik

Detaylı

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 3. YAZILI

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 3. YAZILI / / Adı Soyadı : Numara : ÖĞRETİM YL. DÖNEM 1. SNF / KİMYA DERSİ / 3. YAZL Soru Puan 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 TOPLAM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 1. X: 3 NH Y:3 N 3

Detaylı

Molekül formülü bilinen bir bileşiğin yapısal formülünün bulunmasında:

Molekül formülü bilinen bir bileşiğin yapısal formülünün bulunmasında: 1 1 H NMR İLE KALİTATİF ANALİZ-2 IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, 1 H NMR ile Yapı Tayini Molekül formülü bilinen bir bileşiğin yapısal formülünün bulunmasında: 1.

Detaylı

Tetrasiklikler: Maprotilin ve Mianserin. Dr. Tunç ALKIN DEÜTF

Tetrasiklikler: Maprotilin ve Mianserin. Dr. Tunç ALKIN DEÜTF Tetrasiklikler: Maprotilin ve Mianserin Dr. Tunç ALKIN DEÜTF MAPROTİLİN HİDROKLORİD Bir tetrasiklik antidepresandır, ancak farmakolojik özellikleri trisikliklere benzer Noradrenalin geri alımını bloke

Detaylı

ORGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

ORGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Alkanlar, parafinler olarakta adlandırılırlar. lefinler ise alkenlerdir. 5. ( ) 2 C( ) 2 bileşiğinin UPAC adı: 1 C 2 3 4 5 6 2.5 dimetil 2 hekzen dir. 2. Siklo alkenlerin

Detaylı

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI SORU 1.) 1 büten ve 2 büten için cis ve trans izomeri yazmak mümkün müdür? SORU 2.) Aşağıda verilen bileşikleri IUPAC metoduna göre adlandırınız. A) CH2 = C = CH CH3 B) CH3 CH

Detaylı

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu ALKOLLER ve ETERLER Kimya Ders Notu ALKOLLER Alkan bileşiklerindeki karbon zincirinde H atomlarından biri yerine -OH grubunun geçmesi sonucu oluşan organik bileşiklere alkol adı verilir. * Genel formülleri

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ZYVOXID 20 mg/ml oral süspansiyon için granül Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. ZYVOXID 20 mg/ml oral süspansiyon için granül Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI ZYVOXID 20 mg/ml oral süspansiyon için granül Ağızdan alınır. Etkin madde: Her ml oral süspansiyon 20 mg linezolid içerir. Yardımcı maddeler: Sükroz, sitrik asit, sodyum sitrat, aspartam,

Detaylı

DEPRES DEPRE Y S O Y NDA ND PSİKOFARMAKOTERAPİ

DEPRES DEPRE Y S O Y NDA ND PSİKOFARMAKOTERAPİ DEPRESYONDA PSİKOFARMAKOTERAPİ DEPRESYON TANISI Depresif ruh hali İlgi ve isteklerde azalma Enerji azlığı Konsantrasyon bozukluğu ğ İştah bozukluğu Uk Uyku bozukluğu ğ Kendine güven kaybı, suçluluk ve

Detaylı

Major Depresif Bozukluk

Major Depresif Bozukluk Moleküler Modelleme Yöntemiyle Tasarlanan Yeni Monoamin Oksidaz-A Enzim İnhibitörü Selektif 2-pirazolin Türevlerinin Antidepresan Aktivitelerinin Tayini Telli G 1, Salgın-Gökşen U 2, Yalovaç A 3, Çiftçi-Yabanoğlu

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ZİZOLİD 100 mg/5 ml oral süspansiyon için kuru toz Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. ZİZOLİD 100 mg/5 ml oral süspansiyon için kuru toz Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI ZİZOLİD 100 mg/5 ml oral süspansiyon için kuru toz Ağızdan alınır. Etkin madde: Her ml oral süspansiyon 20 mg linezolid içerir. Yardımcı madde(ler): Pudra şekeri, mannitol (E421), sodyum

Detaylı

SERALĠN 50 mg Çentikli Film Tablet

SERALĠN 50 mg Çentikli Film Tablet SERALĠN 50 mg Çentikli Film Tablet FORMÜLÜ Her çentikli film tablette, 50 mg sertraline eşdeğer miktarda sertralin HCI bulunur. Boyar madde: Titanyum dioksit (E 171). FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik

Detaylı

Depresyonda biyolojik tedaviler, farmakoterapi, Depresyonun Biyolojik Tedavileri. Özet

Depresyonda biyolojik tedaviler, farmakoterapi, Depresyonun Biyolojik Tedavileri. Özet Depresyonun Biyolojik Tedavileri Doç. Dr. M. Emin CEYLAN*, Dr. Beril YAZAN* Özet Depresyon oldukça yaygýn, bireyi günlük yaþamýndan koparan ve zaman zaman tekrarlayýcý bir gidiþ göstererek yaþam boyu devam

Detaylı

ÜNİTE 15 Organik Kimya - II Heteroatomlu Bileşikler

ÜNİTE 15 Organik Kimya - II Heteroatomlu Bileşikler ÜİTE 15 rganik Kimya - II eteroatomlu Bileşikler Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; eteroatom kavramını, eteroatom içeren bileşiklerin önemini, eteroatom içeren bileşiklerin reaksiyonlarını, eteroatom

Detaylı

Lokal Anestezikler. Ester türevleri Koka alkoloitleri Ekgonin Kokain

Lokal Anestezikler. Ester türevleri Koka alkoloitleri Ekgonin Kokain Lokal Anestezikler Ester türevleri Koka alkoloitleri Ekgonin Kokain Benzoik asit türevleri 4-Aminobenzoik asit esterleri Benzokain Prokain Klorprokain Tetrakain Butakain Butetamin Benoksinat Propoksikain

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR 1) P. Volhardt, N. Schore; Organic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E.

Detaylı

LYS KİMYA DENEMESİ 1.SORU: 2.soru: I- 0,9 M Ca C sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi

LYS KİMYA DENEMESİ 1.SORU: 2.soru: I- 0,9 M Ca C sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi 1.SRU: I- 0,9 M Ca C 2 0 4 sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi Yukarıda aynı koşullarda bulunan çözeltilerin aşağıdaki hangi nicelikleri eşit değildir? a)donmaya başlama sıcaklığı b)

Detaylı

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Giriş Eter Formülü R--R (R ve R alkil veya aril). Simetrik ve asimetrik olabilir Örnekler: C 3 C 3 C 3 2 Yapı ve Polarite Eğik moleküler geometri ksijen sp 3

Detaylı

Geriyatrik Depresyon. Doç.Dr.E. Yusuf Sivrioğlu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Geriyatrik Depresyon. Doç.Dr.E. Yusuf Sivrioğlu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Geriyatrik Depresyon Doç.Dr.E. Yusuf Sivrioğlu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yıllara Göre Yaşlı Nüfus % 10 9 8 7 Oranları %10,2 6 5 4 Kadın Erkek Toplam 3

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI ZYVOXID 2 mg/ml enfüzyon solüsyonu Damar içine uygulanır. Etkin madde: Her ml enfüzyon solüsyonu 2 mg linezolid içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum sitrat dihidrat, susuz sitrik asit, dekstroz

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Sayfa 1

KULLANMA TALİMATI. Sayfa 1 KULLANMA TALİMATI LİZOREX 600mg/300 ml iv infüzyonluk çözelti içeren flakon Steril, Apirojen Damar içine uygulanır. Etkin madde: 1 ml çözelti 2 mg linezolid içerir. Yardımcı maddeler: Trisodyum sitrat

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI ZYVOXID 600 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her film kaplı tablet 600 mg linezolid içerir. Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, mikrokristalize selüloz, hidroksipropil

Detaylı

AROMATİK BİLEŞİKLERİN NİTROLANMASI

AROMATİK BİLEŞİKLERİN NİTROLANMASI Elektrofilik Aromatik Sübstitüsyon Elektrofil parçacığa atak sonucunda arenyum iyonu oluşumu: AMATİK BİLEŞİKLEİN NİTLANMASI Uzm. Ecz. Dilan KNYA Proton kaybı ile sübstitüsyon ürününün elde edilmesi: Nitrolama

Detaylı

Ödevleri teslim ederken bu soru sayfası da verilmek zorundadır.

Ödevleri teslim ederken bu soru sayfası da verilmek zorundadır. 12. BÖLÜM: ARENLERİN REAKSİYONLARI: ELEKTROFİLİK AROMATİK YER DEĞİŞTİRME TEPKİMELERİ (ÖDEV TESLİM TARİHİ 13/03/2017) 1) Aşağıda verilen tepkimelerin ana organik ürününü yazınız. 2) aşağıda verilen bileşiği

Detaylı

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon 3. Deney Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon Sentezlerde istenen ürünü yan ürünlerden, fazla miktardaki veya tepkimeye girmemiş başlangıç bileşiklerinden, safsızlıklardan ve çözeltiden ayırmak

Detaylı

Organik Reaksiyonlara Giriş

Organik Reaksiyonlara Giriş Formal Yük rganik eaksiyonlara Giriş Araş. Gör. Kayhan BLELLİ Formal Yük = 4 0 4 = 0 Değerlik Elektronları sayısı 6 4 2 = 0 Bağ Sayısı rtaklanmamış Elektronların sayısı : : Atomun Yaptığı 6 6 1 = 1 3 eaksiyon

Detaylı

UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler

UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler 1 2-izononil siklohekzan 1,2 Bağlayıcı dikarboksilat (DINCH) 166412-78-8 431-890-2 2 Akrilik reçine Bağlayıcı 3 Butil akrilat-stiren

Detaylı

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x.

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x. ÇÖZÜMLER. E foton h υ 6.0 34. 0 7 6.0 7 Joule Elektronun enerjisi E.0 8 n. (Z).0 8 (). () 8.0 8 Joule 0,8.0 7 Joule 4. ksijen bileşiklerinde,, / veya + değerliklerini alabilir. Klorat iyonu Cl 3 dir. (N

Detaylı

Balıkesir Kimya Sanayi www.balikesirkimya.com 0 (266) 243 40 24

Balıkesir Kimya Sanayi www.balikesirkimya.com 0 (266) 243 40 24 Ürün kodu Malzeme adı Ambalaj Tipi Amb.Şekli TK.200700.01000 Aktif Karbon HDPE Kavanoz 1 kg TK.200700.05000 Aktif Karbon PP Kova 5 kg TK.200700.10000 Aktif Karbon PP Kova 10 kg TK.200710.01000 Aluminyum

Detaylı

Alkoller, Eterler ve Tiyoller

Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller (R- OH) Alkoller, OH (hidroksil) fonksiyonel grubu taşıyan organik bileşiklerdir (alkil veya aril grubuna bağlı hidroksil) Metanol (CH 3 OH) en basit alkoldür Chemistry,

Detaylı

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 1. YAZILI

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 1. YAZILI / / Adı Soyadı : Numara : ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 1. YAZILI Soru Puan BAŞARILAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOPLAM 100 1. Açık formülü olan bileşiğin genel

Detaylı

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar Doç Dr Selim Tümkaya ANKSİYETE BOZUKLUKLARI Anksiyete bozukluklarının yaşam boyu prevalansı yaklaşık %29 dur. Kessler ve ark 2005 Uzunlamasına çalışmalar

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. NODİZİL 600 mg/300 ml I.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. NODİZİL 600 mg/300 ml I.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI NODİZİL 600 mg/300 ml I.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon Damar içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ml çözeltide 2 mg linezolid içerir. Yardımcı maddeler: Dekstroz monohidrat,

Detaylı

S¹ra No ـrün kodu Malzeme ad¹ Ambalaj Tipi Amb.ھekli

S¹ra No ـrün kodu Malzeme ad¹ Ambalaj Tipi Amb.ھekli S¹ra No ـrün kodu Malzeme ad¹ Ambalaj Tipi Amb.ھekli 1 TK.200700.01000 Aktif Karbon hdpe kavanoz 1 kg 2 TK.200700.05000 Aktif Karbon plastik kova 5 kg 3 TK.200700.10000 Aktif Karbon plastik kova 10 kg

Detaylı

Organik Reaksiyonlara Giriş

Organik Reaksiyonlara Giriş rganik eaksiyonlara Giriş Dr. Kayhan BLELLİ Temel haldeki bazı elementlerin elektron dizilişleri Değerlik Elektronları (idrojen): 1s 1 1 (Karbon): 1s 2 2s 2 2p 2 4 N (Azot): 1s 2 2s 2 2p 3 5 (ksijen):

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. LİNEJECT 600 mg/300 ml İV infüzyon çözeltisi içeren flakon Damar içine uygulanır. Steril, apirojen.

KULLANMA TALİMATI. LİNEJECT 600 mg/300 ml İV infüzyon çözeltisi içeren flakon Damar içine uygulanır. Steril, apirojen. KULLANMA TALİMATI LİNEJECT 600 mg/300 ml İV infüzyon çözeltisi içeren flakon Damar içine uygulanır. Steril, apirojen. Etkin madde: Her ml infüzyon çözeltisi 2 mg linezolid içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum

Detaylı

Mekanizma;

Mekanizma; 4. Asetilen katımı: Aldehit ve ketonlara asetilen veya terminal asetilenik grup içeren alkinler katılarak alkinil bileşiklerini yaparlar. Metil etil ketona asetilen katılması ile sedatif-hipnotik bir ilaç

Detaylı

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından)

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından) 1 SPEKTROSKOPİ PROBLEMLERİ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, Kütle Spektrometre Uygulamaları Molekül yapısı bilinmeyen bir organik molekülün yapısal formülünün tayin edilmesi istendiğinde, başlangıç

Detaylı

RELAXOL 40 mg FİLM TABLET

RELAXOL 40 mg FİLM TABLET RELAXOL 40 mg FİLM TABLET Her film tablet; 40 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram hidrobromür içerir. Boyar madde olarak; Titanyum dioksit kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri

Detaylı

KULLANMA TALİMATI LYNOZİD 600 mg/300 ml İ.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon Damar içine uygulanır. Steril, apirojen

KULLANMA TALİMATI LYNOZİD 600 mg/300 ml İ.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon Damar içine uygulanır. Steril, apirojen KULLANMA TALİMATI LYNOZİD 600 mg/300 ml İ.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon Damar içine uygulanır. Steril, apirojen Etkin madde: Her 1 ml çözeltide 2 mg linezolid içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum

Detaylı

Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları

Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları Serbest radikallerin yapısında, çoğunlukla oksijen yer almaktadır. (reaktif oksijen türleri=ros) ROS oksijen içeren, küçük ve oldukça reaktif moleküllerdir.

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluk. Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5.

Obsesif Kompulsif Bozukluk. Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5. Obsesif Kompulsif Bozukluk Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5. Sınıf Dersi Sunum Akışı Tanım Epidemiyoloji Klinik özellikler Tanı ölçütleri Nörobiyoloji

Detaylı

Birbiri ile ikili bağla bağlanmış karbon ve. Karbonil grubu, aldehit, keton, karboksilli asit, ester, amid vb. fonksiyonel grubun çatısını oluşturur.

Birbiri ile ikili bağla bağlanmış karbon ve. Karbonil grubu, aldehit, keton, karboksilli asit, ester, amid vb. fonksiyonel grubun çatısını oluşturur. ALDEHİT ve KETNLAR Birbiri ile ikili bağla bağlanmış karbon ve oksijene (C=) karbonil grubu denir. Karbonil grubu, aldehit, keton, karboksilli asit, ester, amid vb. fonksiyonel grubun çatısını oluşturur.

Detaylı

COPSAM 20 mg FİLM TABLET

COPSAM 20 mg FİLM TABLET COPSAM 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ : Her film tablet ; 20 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram Hidrobromür içerir. Boyar madde olarak Titanyum dioksit kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

ORGANİK BİLEŞİKLER. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ

ORGANİK BİLEŞİKLER. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ ORGANİK BİLEŞİKLER Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ ORGANİK KİMYA-ORGANİK BİLEŞİK ORGANİK KİMYA NEDİR? Organik kimya temel olarak karbon ve hidrojen elementi içeren bileşikleri inceleyen bir bilim dalıdır. Saç,

Detaylı

Sosyal fobi, insanlarýn hem sosyal hem de iþ

Sosyal fobi, insanlarýn hem sosyal hem de iþ Sosyal Anksiyete Bozukluðunun Farmakolojik Tedavisi Dr. Ali ÖZGEN*, Prof. Dr. Sunar BÝRSÖZ* Sosyal fobi, insanlarýn hem sosyal hem de iþ ortamýnda toplumla iliþkide bulunma yeteneklerini direkt etkileyen

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ADI VE SOYADI GÜZ YARIYILI MBG ORGANİK KİMYA FİNAL SINAVI

ADI VE SOYADI GÜZ YARIYILI MBG ORGANİK KİMYA FİNAL SINAVI 1 ADI VE SYADI : 2013-2014 GÜZ YAIYILI MBG GAİK KİMYA İAL SIAVI 20.01.2014 SIAV AKKKIDA BİLGİ: 40 TAE TEST SUSU (50 PUA), 5 TAE KLASİK SU (50 PUA) VADI. SULA ve ÇÖZÜMLE 1.Aşağıdaki yapılardan hangisinde

Detaylı

A M İ N L E R

A M İ N L E R A M İ N L E Bir azot atomuna bağlı bir, iki veya üç tane radikal taşıyan, amonyak molekülündeki hidrojenlerin radikallerle değişmesi ile oluşmuş bileşiklere amin denir. NH 3 Amonyak -N Alkilamin CH 3 NH

Detaylı

T.W.Graham Solomons ORGANİK KİMYA 7. Basımdan çeviri. ALKOLLER, ETERLER, EPOKSİTLER

T.W.Graham Solomons ORGANİK KİMYA 7. Basımdan çeviri. ALKOLLER, ETERLER, EPOKSİTLER T.W.Graham Solomons ORGANİK KİMYA 7. Basımdan çeviri. ALKOLLER, ETERLER, EPOKSİTLER ALKOL, ETER VE EPOKSİTLER: YAPILARI VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Alkoller, doymuş bir karbon atomuna bağlı bir hidroksil (-OH)

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : İSTİKLAL MAH. ATATÜRK CAD. NO:55 KAT:2 D:1 KIRAÇ-ESENYURT 34522 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0212 689 8818 Faks : 0212 689 8828 E-Posta

Detaylı

Prof.Dr.Hüsnü ERKMEN Üsküdar Üniversitesi

Prof.Dr.Hüsnü ERKMEN Üsküdar Üniversitesi Prof.Dr.Hüsnü ERKMEN Üsküdar Üniversitesi Depresyon toplumda çok yaygın bir hastalıktır. Toplumun % 10-20 si yaşam boyu en az bir depresif atak geçirebilir. Bu yaygınlık toplumda ve kişinin hayat kalitesinde

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. RASALAS 0.5 mg tablet, 30, 60 ve 90 tabletlik blister ambalajlarda karton kutu içinde hasta kullanımına sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. RASALAS 0.5 mg tablet, 30, 60 ve 90 tabletlik blister ambalajlarda karton kutu içinde hasta kullanımına sunulmaktadır. KULLANMA TALİMATI RASALAS 0.5 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: 0.5 mg rasajilin (mesilat olarak). Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, prejelatinize nişasta, mısır nişastası, talk, kolloidal silikon

Detaylı

lması *Bisiklik -Alkenler -Alkinlerin -Alkil halojenürlerin -Aminlerin adlandırılmas -Esterlerin adlandırılmas *Benzen ve türevlerinin t kuralı

lması *Bisiklik -Alkenler -Alkinlerin -Alkil halojenürlerin -Aminlerin adlandırılmas -Esterlerin adlandırılmas *Benzen ve türevlerinin t kuralı 16.05.2010 1 16.05.2010 2 -Alkanların ve sikloalkanların adlandırılmas lması *Bisiklik bileşiklerin iklerin adlandırılmas lması -Alkenler ve sikloalkenlerin adlandırılmas lması -Alkinlerin adlandırılmas

Detaylı

Aminler. amonyak. Primer sekonder tersiyer

Aminler. amonyak. Primer sekonder tersiyer Aminler & Amitler Aminler Aminler amonyak molekülünün organik türevleridirler amonyaktaki hidrojenler alkil grupları ile yer değiş;rmiş;r Aminler bazik özellik gösterirler doğada bulunan en önemli organik

Detaylı

Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim:

Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim: Organik Bileşiklerde C atomunun Yükseltgenme Basamağının Bulunması Yükseltgenme basamağı, C'a bağlı atomların elektronegatifliğine göre değişmektedir. C'un başlangıçta yükseltgenme basamağını 0 gibi düşünelim.

Detaylı

Alkinler (Asetilenler)

Alkinler (Asetilenler) Organik-İnorganik Kimya Alkinler (Asetilenler) ALKİNLER (ASETİLENLER) Genel formülleri C n H 2n-2 şeklinde olan ve yapılarında en az bir üçlü bağ içeren bileşiklerdir. Bu bileşiklere, moleküllerindeki

Detaylı

Depresyona Genel Yaklaş m

Depresyona Genel Yaklaş m Türkiye Tıp Dergisi 2003; 10(2): 79-88 Depresyona Genel Yaklaş m Aylin ULUŞAHİN Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dal, ANKARA Bir hekim, klinik uygulamada, hangi basamakta ya da

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. SELECTRA, 28 film tabletlik ambalaj boyutlarında mevcuttur.

KULLANMA TALĐMATI. SELECTRA, 28 film tabletlik ambalaj boyutlarında mevcuttur. SELECTRA 25 mg film tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALĐMATI Etkin madde: Sertralin hidroklorür (25 mg sertraline eşdeğer) 27.975 mg Yardımcı maddeler: Dikalsiyum fosfat dihidrat, mikrokristalin selüloz

Detaylı

Bileşiklerin Adlandırılması

Bileşiklerin Adlandırılması Bileşiklerin Adlandırılması Bileşiklerin formülleriyle gösterilmesi dışında, kendilerine atanan isimleri de vardır. Bu isimler, belirgin bir sistematiğe göre kurulmasaydı, milyonlarca bileşik için milyonlarca

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ. Prof. Dr. Ünsal ÇALIŞ.

SİNİR SİSTEMİ. Prof. Dr. Ünsal ÇALIŞ. SİNİR SİSTEMİ Prof. Dr. Ünsal ÇALIŞ http://yunus.hacettepe.edu.tr/~ucalis/ SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi, organizmanın gerek kendisinde gerekse çevresinde meydana gelen değişikliklere karşı koordine şekilde

Detaylı

PAROTEVA 20 mg Film Kaplı Tablet

PAROTEVA 20 mg Film Kaplı Tablet PAROTEVA 20 mg Film Kaplı Tablet FORMÜLÜ Her film kaplı tablet 20 mg paroksetine eşdeğer paroksetin hidroklorür hemihidrat içerir. Yardımcı madde olarak titanyum dioksit (E-171) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Detaylı

Tarifname ANKSİYETE TÜREVLERİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON. Buluş, anksiyete türevlerinin tedavisine yönelik bir formülasyon ile ilgilidir.

Tarifname ANKSİYETE TÜREVLERİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON. Buluş, anksiyete türevlerinin tedavisine yönelik bir formülasyon ile ilgilidir. 1 Tarifname ANKSİYETE TÜREVLERİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON Teknik Alan Buluş, anksiyete türevlerinin tedavisine yönelik bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu 1 Günümüzde anksiyete

Detaylı

KİMYA-IV. Alkinler (4. Konu)

KİMYA-IV. Alkinler (4. Konu) KİMYA-IV Alkinler (4. Konu) Alkinler (Asetilenler) En az bir tane karbon-karbon üçlü bağı içeren hidrokarbonlara alkinler veya asetilenler denir. C C 2 Alkinler Yalnızca bir tane karbon-karbon üçlü bağı

Detaylı

Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi

Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi Dr. Berker Duman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi BD Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı