BİRLİK BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRLİK BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU"

Transkript

1 BİRLİK BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU Hastaneler için HBYS, Birlikler için BBYP...

2 Hastaneler için HBYS, Birlikler için BBYP... Birlik Bilgi Yönetim Platformu (BBYP) Nedir? Genel Sekreterliğin birlik hastaneleri arası koordinasyonu etkin şekilde sağlamak; hastanelerin kalite ve verimliliğinin geliştirmek; birlik için belirlenen hedef politika ve stratejilerle ilgili düzenlemeleri yönetmek; birlik hastanelerini denetleyerek süreç etkinliğini gözlemlemek; bütçe ve yatırım planlaması yapmak; birliğin mali politikalarını belirlemek; kaynak ve personeli etkin şekilde değerlendirmek; hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak gibi 663 sayılı KHK da belirtilmiş olan tüm görev, yetki ve sorumlulukları: Bilgi teknolojilerini en etkin şekilde kullanarak gerçekleştirebilmesini sağlayan Bilgi Yönetim Sistemlerinin uyumlu birlikteliğidir. 2 HBYS ve BBYP arasındaki en temel fark nedir? HBYS, sağlık tesislerinin bilgiyi üretme ve ona erişmedeki tüm ihtiyaçlarını mikro düzeyde ele alan bilgi sistemlerinin (Klinik Modüller, LBYS, RIS-PACS, Satın alma, Personel yönetimi vb.) birbirleri ile uyumlu olarak çalışması olarak ifade edilebilir. BBYP ise birliğe bağlı hastanelerde üretilen bilgiyi makro düzeyde ele alan ve bunu birlik tarafından üretilen bilgi ile birleştirerek birlik yönetiminin ihtiyaçlarını karşılayan bilgi yönetim sistemlerinin birlikte işler modelde çalıştırılmasıdır. Birlik hastanelerinde tek tedarikçiden temin edilen HBYS ler birliğin Bilgi Yönetim Sistemi ihtiyaçlarını karşılar mı? Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üreticileri, BBYP yi HBYS den farklı olarak ele almadıkça birliğe bağlı hastanelerde aynı tedarikçiden temin edilmiş HBYS ler olsun ya da olmasın birliğin bilgi yönetim sistemi ihtiyaçları karşılanamayacaktır. Bir hastanenin iyi bir HBYS ye sahip olması nasıl ki bu hastaneyi başarılı kılan en önemli etkenlerden biriyse, hastane birliğinin de iyi bir BBYP ye sahip olması birlik başarısında çok büyük bir etkiye sahip olacaktır. Bu nedenle hastane birliğine bağlı hastanelerde aynı tedarikçiden temin edilmiş HBYS ler olsun ya da olmasın, birlik yönetimin mutlaka etkin bir BBYP ye sahip olması gerekir. Hastaneler için HBYS, Birlikler için BBYP...

3 BBYP hangi Bilgi Yönetim Sistemlerinden oluşmalıdır? Merkezi Performans Degerlendirme Sistemi Birliğe bağlı sağlık tesislerinde toplanan ve birlik yönetimi tarafından üretilen verilerin performans değerlendirmesi ve birlik karnelerinin oluşturulması için kullanıldığı sistemdir. Merkezi Tedarik ve Talep Takip Yönetim Sistemi Birlik harcamalarının etkin şekilde kontrol edilebilmesi için Merkezi Tedarik ve Talep Takip Yönetim Sistemine ihtiyacı vardır. Ancak böyle bir sistem sayesinde tüm satın alma süreçleri başarılı bir şekilde takip altına alınabilecektir. Merkezi Personel Bilgi Yönetim Sistemi Birliğin en değerli kaynağı olan personel kaynağını etkin şekilde kullanabilmesi için hastanelerde birbirinden bağımsız çalışan Personel Bilgi Yönetim Sistemleri ne değil, tek bir merkezden yönetilen ve parçayı değil bütünü görmeyi sağlayan Merkezi Personel Bilgi Yönetim Sistemi ne ihtiyacı vardır. Merkezi Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi Laboratuvar maliyetlerini düşürmenin yollarından bir tanesi de birlik hastanelerinde çalışılan ve acil olmayan nispeten yüksek maliyetli testleri merkezi laboratuvarlarda çalışmaktan geçmektedir. Ülkemizde Hastane birliklerinin kurulmasından bu yana merkezi laboratuvarlar konusunda birçok girişim başlatılmıştır. Merkezi Ortam Denetleme Sistemi Birlik hastanelerinde bulunan kritik malzemelerin depolandığı alanlardaki sıcaklık değerleri ve sistem odaları gibi kritik noktalardaki sıcaklık ve nem değerlerinin merkezi olarak kontrol altında tutulduğu sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Merkezi Radyoloji Bilgi Yönetim Sistemi Gerek yüksek maliyetli radyoloji cihazlarından, gerek de radyolog gereksiniminin zaman zaman ihtiyacı karşılamaktan uzak olmasından kaynaklı olarak CT, MR gibi radyolojik görüntülerin merkezi sistemler tarafından merkezi olarak raporlanabilmesi yine maliyetleri aşağı çekecek önlemlerden biri olarak değerlendirilmektedir. Hastaneler için HBYS, Birlikler için BBYP... 3

4 effectus Birlik Performans Değerlendirme Sistemi TKHK tarafından yayınlanan Birlik Değerlendirme El Kitabı ile %100 uyumludur Web tabanlı olarak birlik yönetiminin sunucuları üzerinde çalışır, aynı zamanda birlik hastanelerinin de kendi performanslarını değerlendirmelerine olanak sağlar Birlik bünyesindeki sağlık tesislerinin; tıbbi, idari, mali, kalite, hasta çalışan güvenliği, emniyet, eğitim, alanlarındaki performans bilgilerini Sağlık-Net, TSİM, Medula üzerinden toplar EFFECTUS VERİ TOPLAMA MODELİ 4

5 effectus Birlik Performans Değerlendirme Sistemi Gerektiğinde veri manüel olarak da girilebilir. Ya da toplanmış veriler web arayüzleri üzerinden izlenebilir 9 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan Birlik Değerlendirme El Kitabı ve Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları ile %100 uyumlu olarak çalışır Toplanan verilerle ilgili olarak tüm hesaplamalar otomatik olarak yapılır Hesaplama yöntemlerinde yapılacak değişiklikler yine Ventura tarafından sizin için güncellenir. Toplanan verilerin değerlendirmesi mevzuata uygun olarak aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak yapılır * Ekran çıktılarındaki tüm veriler test ekranlarında hayali olarak üretilmiştir 5

6 effectus Birlik Performans Değerlendirme Sistemi Karne puanlarına kadar tüm hesaplamalar otomatik olarak yapılır Bu verileri değerlendirebilmek için gerekli arayüzler Effectus tarafından sağlanır * Ekran çıktılarındaki tüm veriler test ekranlarında hayali olarak üretilmiştir 6

7 effectus Birlik Performans Değerlendirme Sistemi Sağlık tesislerinin puanları toplam veya detaylı olarak dönemsel olarak izlenebilir Birlik hedefleri kayıt altına alınıp karşılaştırılabilir Effectus ile artık birlik hastanelerinden performans için veri toplamanıza da, hesaplama yapmanıza da gerek kalmıyor Effectus ile hem birlik hastanelerine kendilerini değerlendirebilme olanağı sunuyoruz, hem de birlik yönetimine detaylarla ilgilenmek yerine etkin karar verebilmek için doğru mekanizmaları sağlıyoruz * Ekran çıktılarındaki tüm veriler test ekranlarında hayali olarak üretilmiştir 7

8 redimo Merkezi Tedarik ve Talep Takip Yönetim Sistemi Redimo Merkezi Tedarik ve Talep Takip Yönetim Sistemi: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak tasarlanmış; talep toplama, satın alma ve teslimat sürecini yöneten bilgi yönetim sistemidir. EKAP Robotu Kullanılarak EKAP tan Bilgi Alabilme ve Bilgi Gönderebilme Web üzerinden ve tek merkezden tüm birimlerin merkezi yönetim ve denetimi %100 Web Tabanlı E-imza desteği Toplu Alım, Çerçeve Alım, Münferit Alım Web Üzerinden Talep Toplama Personel Bilgi Yönetim Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, MKYS ve HBYS ler ile bütünleşik yapı Teslimat, Muayene Kabul, Hakediş, Tahakkuk Yaklaşık maliyet çalışmasında MKYS (**) ve SUT fiyatlarını kullanabilme ve ÜFE ile güncelleme Tıbbi cihaz ve ilaçların geri ödeme kontrolü Olur imzalı tutanaklar ve sözleşmelerin ıslak imzalı halini sisteme yüklenme EBYS (Elektronik Belge yönetim Sistemi) - DYS (Doküman Yönetim Sistemi) ile entegre çalışarak yazışma numaralarını otomatik alabilme ve elektronik imza ile yazışmaları imzalama İhale dosyalarının sürecini takip ederek kullanıcılara e-posta/duyuru şeklinde bilgi verme Kesin teminatların iade takibi ve SGK yazışmaları İtiraz ve şikayet süreçlerinin yönetimi İş artış ve eksilişi Hastane birlikleri için özel tasarlanmış hiyerarşik yetkilendirme sayesinde tek merkezden yönetim Opsiyonel mevzuat desteği 8

9 redimo Karşılaştırma Tablosu ÖZELLİKLER EKAP R1 R2 R3 R4 Redimo Hiyerarşik Yetkilendirme Sayesinde Tek Merkezden Yönetim X X %100 Web Tabanlı X X Toplu Alım X X Çerçeve Alım Münferit Alım X Web Üzerinden Talep Toplama X X X X Personel Bilgi Yönetim Sistemi ile Bütünleşik Çalışma X X X X X Teslimat ve Muayene Kabul X X Hakediş X X X X X Tahakkuk X X X X EKAP Robotu Kullanılarak EKAP tan Bilgi Alma ve Bilgi Gönderme(*) Yaklaşık Maliyet Çalışmasında MKYS(**) ve SUT fiyatlarını kullanma ve ÜFE ile güncelleme TİTUBB (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası) Tıbbi Cihaz ve İlaçların Geri Ödeme Kontrolü Olur İmzalı Tutanaklar ve Sözleşmelerin Islak İmzalı Halini Yükleme EBYS ile Entegre Çalışarak Yazışma Numaralarını Otomatik Alabilme ve Elektronik İmza ile Yazışmaları İmzalama İhale Dosyalarının Sürecini Takip Ederek Kullanıcılara E-posta/ Duyuru Şeklinde Bilgi Verme Kesin Teminatların iade takibi ve SGK yazışmaları X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X İtiraz ve Şikayet Süreçlerinin Yönetimi X X X X İş artış ve eksilişi X X X (*) EKAP tarafından herhangi bir web servisi hizmeti verilmemekte ve EKAP ile klasik anlamda bir entegrasyon hiçbir tedarikçi tarafından yapılamamaktadır. Bununla birlikte EKAP robotu, EKAP a kayıtlı kullanıcılar kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme girdikten sonra kullanıcının elle yapacağı işlemleri çok hızlı bir şekilde otomatik olarak yapabilmektedir. Bu sayede kullanıcıların Redimo ya kaydettikleri verileri EKAP a yeniden kaydetmelerine gerek kalmamaktadır. EKAP robotu kullanıcı adı ve şifresine ihtiyaç duymamakta, kullanıcılar kendi kullanıcı adları ve şifreleri ile EKAP a giriş yaptıktan sonra EKAP robotu kullanılabilmektedir. Bu sebeple EKAP robotunun kullanılmasında herhangi bir güvenlik açığı olmadığı gibi yalnızca EKAP kullanıcısına verilen yetki çerçevesince işlem yapılabilmektedir. Kullanılan bu yetki firmamız ve yazılımımızla ilgili değil, ilgili kullanıcının yetkisi ile ilgilidir. (**) Mayıs 2013 itibari ile Sağlık Bakanlığı tarafından MKYS fiyatları yalnızca ilgili kurumun daha önce MKYS ye aktarılmış stok giriş fiyatlarının ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelindeki MKYS fiyat ortalaması ve stok fazlası ile ilgili web servisleri açıldığında da en geç 1 hafta içerisinde bu servisler sisteme dahil edilecektir. Sağlık Bakanlığı nın bunun dışında Mayıs 2013 itibari ile başka herhangi bir yazılım tedarikçisine sağladığı herhangi bir özel servis mevcut değildir. Böyle bir erişim olduğu iddia ediliyorsa da bu iddia doğru değildir veya bu erişim izinsiz bir erişimdir. 9

10 Merkezi Personel Bilgi Yönetim Sistemi PAGO da tüm Ek Ödeme ve Maaş bilgilerini sağlık sektörü için analitik hale getirdik, mevzuat uygulamasını otomatize ettik. PAGO, sizin yerinize mevzuat takibini yapar, siz yalnızca PAGO yu denetlersiniz PAGO, Kamu Hastaneleri Birliği için de hazır! Yepyeni bir yaklaşımla personel denetimini ay değil gün bazında gerçekleştirerek 200 den fazla kullanıcıyı mutlu etmeyi başardık. Kümülatif Vergi Matrahı otomatik takibini ve kullanımı için Maaş-Döner Sermaye döngüsünü kullanır Web üzerinden Personel Bordro izleme, Ek-3 Girişi, Web Personel Kartı üzerinden 375-DDSO Personel Bildirimi imkanı sağlar. Tüm ek ve fark bordrolarını hesaplar Bakanlık gönderim kayıt ve bordro karşılaştırmalarını yapar Sınırsız geçmiş yıl terfi ve otomatik terfi imkanı sağlar. Personel kartlarını ayrıntılı şekilde tutar Tüm kanun gruplarına yönelik bordrolandırma yapar (657/5510, 4B/4C, 4924, İşçi, 663 Kamu Hastaneleri Birliği, Nöbet-İcap ve diğer özel kanunlar) A dan Z ye Personel ve Özlük Takibi yapar PAGO nun en önemli özelliklerinden bir tanesi de günlük tutmasıdır. Personelin herhangi bir günde nerede, niçin, hangi ünvanla, ne kadar, ve hangi özelliklerle çalıştığını tutar ve raporlar Aile ve çocuk yardımı ve asgari geçim indirimlerinin ödenek kontrolünü otomatik yapar. Sistem kendisini mernis ile güncel tutarak aile ve çocuk yardımlarını sistem üzerinden otomatik günceller PAGO ile PDC modülününe, dinamik sorgu ve raporlara sahip olacaksınız Veri Alanı bazında yetkilendirme ile kullanım kolaylığına ve rahatlığına ulaşacaksınız PAGO ile KBS karşılaştırmasını otomatik olarak yapacaksınız Size ve kurumunuza özel raporlamalara sahip olacaksınız PAGO da otomatik sürüm güncellemelerine ücretsiz ulaşacaksınız PAGO nun canlı destek (Online) Ekibiyle 7/24 yeni mevzuatları tartışacak bilinmezleri bilinir hale getireceksiniz PAGO ile excel ve benzeri tablolama yazılımlarından kurtulacaksınız 10

11 PAGO Karşılaştırma Tablosu ÖZELLİKLER R1 R2 R3 PAGO Hastane Birlikleri için tek merkezden personel yönetimi X X X Web üzerinden Ek3 kaydı X X X Web üzerinden bordro görüntüleme X X X Otomatik HAKÜK hesaplama X X Akıllı bordro kontrol sistemi X X X Yıllık vergi mahsuplaşmasının otomatik yapılması X X X Eş zamanlı 1. ve 2. basamak desteği X X X Muhasebe işlem ve ödeme emri belgelerinin eksiksiz ve saymanlık ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi X X KHK 663 Desteği Maaşa esas hesaplama verilerini otomatik oluşturma X Ek ödemeye esas gelirleri otomatik hesaplama X İzin haklarını otomatik hesaplayarak devreden izinlerle birlikte kontrol etme X X Her kullanıcının sadece yetkili olduğu alanda işlem yapma X X Yasal değişiklikleri en kısa sürede sisteme uyarlama Personel, Maaş ve Ek ödeme için tek ortak veritabanı X X Ek ödeme tahakkuku için gerekli verileri manuel girişle değil otomatik yapma Sözleşmeli personel ücretlerini otomatik getirme, maaş hesaplamalarında manuel bilgiye ihtiyaç duymama AGİ icmal ve bordrolarını KBS ile eşit olmak üzere hesaplayıp raporlama Sözleşmeli personel ek ödeme esas gelirlerini emsal gelir şeklinde otomatik hesaplama Kademe ilerleme terfi işlemlerini toplu ve otomatik olarak yapma X X X X X X X Geçmiş yıl terfi farklarını hatasız ve ilgili yıl verileri ile yapma X Personel verilerini aylık değil günlük olarak tutma X X X Aylık ve kümülatif vergi matrahlarını doğru hesaplama ve ayrıntılı olarak raporlama 657 ve 5510 statüsündeki personelin SGK keseneklerine ait TXT dosyalarının hazırlama Sözleşmeli personel SSK prim keseneklerinin istenilen formatta alma Ek ödeme kararları ödül, hak ve ceza için ayrı raporlama ve ek puan cetveli ile sunumu İcra, nafaka, kişi borcu, haciz kesintilerinin dosya takibi ve otomatik ödeme yönetimi Kartlı giriş-çıkış sistemlerine entegrasyon ve bu doğrultuda performans ödemesi Veri çıktılarının Office, PDF, Resim ve TXT dosyası şeklinde dışarı aktarılması ve aktarılan verilerin işlenebilir özellikte olması X X X X X X X X X X X X Kesinti muvafakatnamesi X X X EBYS ve Satın Alma Bilgi Yönetim Sistemleri ile entegrasyon X X X E-İmza desteği X X X 11

12 Merkezi Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi Devlet Hastaneleri, Eğitim Araştırma Hastaneleri, Üniversite hastaneleri ve Halk Sağlığı Merkez Laboratuvarlarından sonra artık LOINC kodları ve IHE standartlarıyla, Hastane Birlikleri Merkez Laboratuvarlarındayız! ALIS, Türkiye nin birçok bölgesindeki Halk Sağlığı Laboratuvarları, Hıfzıssıhha Laboratuvarları, Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri, Özel Hastaneler, Özel Laboratuvarlar, Kan Bankaları ve çeşitli sağlık tesislerinde çalışan Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemidir. ALIS, uluslararası platformda diğer sistemlerle birlikte çalışabilirliğin tek ölçütü sayılan IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) testlerinden başarıyla geçerek, laboratuvar alan bilgisinde IHE deklarasyonuna sahip Türkiye de ilk ve Nisan 2013 tarihi itibari ile tek yerli yazılımı olmuştur. ALIS, Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün ortak kararı ile proje çalışmaları Mayıs 2013 itibari ile tamamlanmış olan LOINC (Logical Observation Identifier Names and Codes) kodlama sistemine hazırdır. Türkiye de yaklaşık 300 sağlık tesisinin laboratuvarlarında ALIS kullanılmakta olup, bu kuruluşlardaki ALIS kullanıcılarının sayısı den fazladır. ALIS laboratuvarlardaki işlemleri test kararından başlayarak faturalandırma işlemine kadar izleyen, raporlayan ve yöneten Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemidir. Merkezi Kullanım : ALIS le bir merkezdeki farklı laboratuvarlar birbirine bağlanabildiği gibi, birden fazla merkez ve bu merkeze bağlı laboratuvarlar tek bir sistem içinde çalıştırılır Esneklik ve Entegrasyon: ALIS, farklı veri tabanları, yazılımlar (HBYS) ve cihazlar ile entegre çalışır. Her türlü Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile bütünleşik olarak çalışabildiği gibi hastanede kullanılan HBYS nin değişmesi durumunda bile ALIS yeni gelen sistemle entegre olarak çalışmaya devam edebilir Uzmanlık: LBYS, başlı başına bir uzmanlık alanıdır. AB ülkelerindeki ve ABD deki uygulamaların % 79 unda tekil çözümler yerine, bütünleşik HBYS + LBYS çözümleri tercih edilmektedir. ALIS ayrıca Bakteriyoloji ve Kan Bankası uygulamalarında Türkiye de öncü konumundadır İzlenebilirlik : Hastanın testlerinin hangi aşamada olduğu sürekli olarak izlenebilir Dogru Faturalandırma : Laboratuvarda çalışılan tüm testler faturalandırılır, testlerde kayıp ya da kaçak olmaz Güvenilirlik, Tutarlılık : ALIS le tüm süreçler sisteme dâhil edildiğinden, aksama veya karışıklık olmaz. Sonuçlar arasındaki tutarsızlıklar raporlanır. Tüm sonuçlar arşivlenir Kullanım Kolaylıgı : Anlaşılır ekran ve menü tasarımı ile kullanıcılar, ALIS te istedikleri işlemleri kolaylıkla yapabilirler ALIS Web : ALIS Web ile hasta test istemleri web üzerinden girilebilir ve laboratuvara gelmeden önce barkodlanması sağlanabilir. Web üzerinden hasta sonuçları izlenebilir ve bu sonuçlara erişim kullanıcının özelliğine göre kısıtlanabilir 12

13 Neden biz tercih ediliyoruz? Olmazların değil nasıl olurların peşindeyiz... Size çözümsüzlük sunmayız, sizinle birlikte çözüm için çalışırız... Kendi sistemimize göre çözüm sunmayız, ihtiyacınıza göre çözüm üretiriz... ALIS in Üstün Yanları İhtiyaca göre hem web tabanlı hem de istemci/sunucu mimari Oracle, MS-SQL ve Postgre ile %100 uyumlu IHE standartlarında entegrasyon LOINC kodlama sistemi Turn Around Time Analizi AON Analizi Laboratuvar İş Zekası ve sınırsız istatistik çözümleri ISO desteği Akıllı tetkik istem yönetimi TÜBİTAK-TEYDEB destekli cihaz entegrasyon kütüphanesi MiddleWare çözümü Elektronik depo talep ve takip sistemi Örnek lokasyon takibi LOT bazında sonuç takibi ALIS merkezi/merkezi olmayan tüm modellerde, her HBYS yazılımı ile ve kurumun sahip olduğu VTYS* lisansı ile çalışabilir. * Oracle 10x ve üzeri veya MS SQL Server 2005 üzeri veya Postgre 9.x ve üzeri * Oracle 10x ve üzeri veya MS SQL Server 2005 üzeri veya Postgre 9.x ve üzeri 13

14 Hastaneler Birliği Merkez Laboratuvar Çözümü Bu modelde hastanelerdeki HBYS ler merkezi web sunucu ile konuşur. Hastane içinde bulunan acil laboratuvarda çalışılan acil testler ve merkez laboratuvarda çalışılan rutin ve spesifik test istem ve sonuçları aynı ara yüzlerle çalışır. Acil örnekler hastane içinde çalışılır, diğer örnekler ise merkez laboratuvar(lar)a taşınır. Sonuçlar ise hem birlik merkezi veritabanında tutulur, hem de hastanelerin HBYS uygulamalarına gönderilir. (Bu model 2012 yılı başından bu yana İstanbul genelinde 5 merkez laboratuvarda başarı ile uygulanmaktadır) Spesifik Test Merkez Laboratuvar Bu modelde hastaneler kendilerine ait HBYS-LBYS çözümü ile çalışırlar. Spesifik testler ise merkez laboratuvar(lar)a taşınır. Sonuçlar da merkez laboratuvar(lar)dan hastanelerin HBYS-LBYS çözümlerine aktarılır. (Bu model 2008 yılından bu yana Ventura tarafından çok sayıda özel laboratuvar kamu hastanesi arasında başarı ile uygulanmıştır) 14

15 Spesifik Test Dağıtık Model Bu model özü itibari ile Spesifik Test Merkez Laboratuvar ve Hastaneler Birliği Merkez Laboratuvar çözümlerinin bir arada kullanılmasından farklı değildir. Bu model sayesinde spesifik testler tek bir laboratuvarda çalışılmak zorunda değildir, spesifik testler hem merkez laboratuvarlarda hem de hastaneler içindeki laboratuvarlarda çalışabilmektedir. 15

16 VENCC Merkezi Ortam Denetleme Sistemleri Harita Üzerinde Kontrol Yazılım Özellikleri %100 Web tabanlıdır, kurulum gerektirmez, herhangi bir bilgisayar ya da mobil cihazdan her an görüntülenebilir ve yönetilebilir Kullanımı kolaydır, eğitim gerektirmez Sorumlu olarak tanımlanmış kişilere gelişmiş alarm sistemi ile SMS/e-posta ile uyarı (Ölçüm aralığının dışına çıkılması, WiFi/GSM hattında sorun yaşanması, cihazın bozulması, batarya zayıflaması gibi her türlü sorunda) Sınırsız geriye dönük raporlama ve grafik desteği Ölçülen değerlerin herhangi bir şekilde silinmesinin/ değiştirilmesinin engellenmesi Web servisleri ile diğer sistemlere opsiyonel bilgi transferi Merkezi web tabanlı sunucu yazılımından her türlü yönetimsel tanımlamanın yapılabilmesi (ölçüm aralığı, sorumlu kişilere ait mobil telefon ve e-posta bilgileri tanımlama vb.) 7 x 24 x 365 teknik servis desteği Hiyerarşik yetkilendirme özelliği sayesinde Hastane Birlikleri, Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü gibi merkezi kullanımlara uygun tasarlanmıştır VENCC GPRS WIFI GPS UHF RF MODUL VENCC UHF RF MODUL %100 Yerli Tasarım, %100 Yerli Üretim, %100 Ventura Garantisi Cihaz Özellikleri Dâhili hafızada 3000 veri saklama özelliği LCD Ekran üzerinden sonuçların görüntülenmesi WiFi ya da GSM altyapı ile kablosuz kullanım Opsiyonel GPS desteği ile anlık konum bilgisi Dolap içinin SBT (ISM) frekans bandında kablosuz ölçümü İstenilen sıklıkla ölçüm yapabilme Dâhili buzzer ile uyarı Şarj edilebilir batarya sayesinde 8 saate kadar elektrik kesintilerinde kesintisiz çalışma Kalibrasyon gerektirmeyen dijital sensör Kurulum esnasında dolapta herhangi bir konfigürasyon değişikliğine gidilmemesi (dolabın delinmemesi, dolap kapağının lastiklerinin bozulmaması, elektrik aksamına müdahale gerektirmemesi) Kablosuz LCD ile yalnızca bilgisayarda değil ölçüm yapılan noktada da anlık sıcaklık izleme olanağı Sıcaklık Ölçümü (Dijital Sensör) 0.5 C Ölçüm Kesinliği (Accuracy) (0 C - 65 C aralığında) 1.0 C Ölçüm Kesinliği (Accuracy) (-40 C - 0 C ve 65 C C aralığında) (-)40 C (+)125 C Ölçüm aralığı Sıcaklık Ölçümü (PT100 Sensör) 0.5 C Ölçüm Kesinliği (Accuracy) 0.01 C Çözünürlük (Resolution) (-)200 C (+)600 C Ölçüm aralığı Nem Ölçümü ±%5 kesinlik (Accuracy) %1 Çözünürlük (Resolution) 16

17 RiPACS Merkezi Radyoloji Bilgi Yönetim Sistemi RiPACS, Birlik Hastanelerinden radyoloji görüntüleri ve raporları için hazır Ve uluslararası platformda diğer sistemlerle birlikte çalışabilirliğin tek ölçütü sayılan IHE standartlarında Hastane birliğindeki tüm hastaların görüntüleri tek bir merkezde toplanabilir Hastane birliğindeki radyologlar yetkileri ölçüsünde görüntülerle ilgili rapor yazabilir Rapor yazma aşamasında hasta demografik bilgileri ve klinik bilgilerine erişilebilir Her radyolog kendine özel şablonları kullanabilir Radyologlar rapor yazmak yerine ses kaydı yapabilir ve daha sonra tıbbi sekreterlerin ses kaydı üzerinden yazdığı raporu onaylayabilir Radyolog performansları elektronik ortamda raporlanabilir ve personel sistemine aktarılabilir RiPACS Hastane birliğindeki radyoloji randevuları merkezi olarak verilebilir ve denetlenebilir Tüm hasta görüntü ve raporlarına birlik hastanelerinin tüm hekimleri tarafından yetkileri ölçüsünde erişilebilir RiPACS in Genel Özellikleri Filmsiz radyoloji Görüntülere internet/intranet/lokal ağ üzerinden erişim Radyoloji Raporlarının 2D/3D DICOM Görüntülerle birlikte görüntülenebilmesi Web tabanlı radyoloji randevu sistemi HBYS ile entegre yapı. Hastanın klinik bilgileri, laboratuvar bilgileri ve radyoloji sonuçlarına tek noktadan erişim İş, çalışan ve modalitelerin merkezi olarak yönetimi Modalitelerin RIS üzerinden worklist ile çalıştırılabilmesi Hasta CD/DVD sini hasta raporu ile birlikte hazırlama olanağı Sağlık Bakanlığı Görüntü Arşivleme Ve İletişim Sistemi (PACS) Alım Kılavuzu ile %100 uyumlu Çok dilli yapı (Viewer için Türkçe/İngilizce seçimi) Esnek yetkilendirme Opsiyonel Tıbbi Dikte Entegrasyonu Ses Kayıt ve ses kaydı üzerinden dikte Rapor yazımı aşamasında online yazım denetimi Rapor Şablonu tanımlama PACS tan Hasta Sorgulama Thumbnail Görüntüleme PACS a Görüntü Aktarımı Cine Mode 3 Boyutlu Görüntüleme CD/DVD Yazma Rapor Görüntüleme 17

18 - Diger Çözümlerimiz. Halk/Il Saglık Bilgi Yön. Sis. Müdürlüklerin kendilerine bağlı kurum ve kuruluşlarında idari, yönetim, denetleme görevlerinin yürütülebilmesi, idari-mali kayıtların tutulması, sağlık verilerinin kayıt altına alınması, mali-tıbbi raporlamalar için gerekli çıktıların üretilebilmesini sağlamak amacıyla, Halk/İl Sağlık Müdürlüklerine özel geliştirilmiş; Pago, Redimo, ALIS, RiPACS ve VenCC çözümlerimizle de birlikte çalışan ortak platformdur. Evde Saglık Bilgi Yönetim Sistemi Evde Sağlık Hizmetleri ile ilgili tüm işlemlerin kayıt altına alınmasını, formların oluşturulmasını ve rapor istatistiklerin hazırlanmasını sağlayan web tabanlı bilgi yönetim sistemidir. Hastanelerde bulunan HBYS ler ile de entegre edilebilir. EvrakA - Evrak Takip Sistemi Saglık.NET Veri Aktarım Sistemi Kullanılan HBYS den bağımsız olarak Sağlık.Net e standartlara uygun olarak veri gönderilmesini sağlayan sistemdir. Her türlü HBYS ile entegre edilebilir. Kan Ürünleri ve Transfüzyon B.Y.S. %100 Web tabanlıdır. Kurumların evrak takibini hatasız ve kolay bir şekilde yapabilmesi için tasarlanmıştır. EHIP platformuna entegre olan EvrakA, evrakların Geldiği/ Gittiği yerler (kamu/özel kurumlar ve kişiler) sistemde daha önce tanımlanmış yerlerden yapılabilir. Bilgiler tekrarlanmaz, ayrıntılı istatistiklerin oluşması sağlanır. Gelen, giden evrakların takibinin yanı sıra, iç yazışmaların da kaydı yapılabilir. Evraklar istenen bölümlere/kişilere gönderilebilir/sevk edilebilir. Evrakların dolaşım süreci planlanabilir ve bu süreç evrakla ilişkilendirildiğinde, evrak planlanan süreçteki sırayla çalışanların önüne gelir. Her evrak için barkod alınabilir. Elektronik imza kullanılabilir. Kan Ürünleri ve Transfüzyon Bilgi Yönetim Sistemi, Kan Bankalarının tüm kayıt, raporlama ve saklama gereksinimlerini karşılayacak esneklikte tasarlanmıştır. Hastanelerde bulunan HBYS ler ile entegre edilebilir. 18

19 Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Egesoft HBYS %100 Web Tabalıdır Birinci, İkinci ve Üçüncü basamak sağlık tesislerinde sunulan her türlü sağlık hizmetini en iyi şekilde verebilmek, gelir ve giderleri sağlıklı olarak izleyebilmek, gelir kaçaklarını önlemek, kaynakları doğru yönlendirebilmek ve hastane yönetimine stratejik kararlar verebilmesi için bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmış %100 web tabanlı bilgi yönetim sistemidir. Egesoft HBYS paket yazlımı ideal bir bilgi sisteminden beklenildiği gibi kullanıcı gereklerini karşılayan, kolay kullanılabilir, etkin, güvenilir, kolay güncellenebilir ve modüler bir yapıya sahiptir. Implementasyon aşamasında hastane gereksinimlerine göre düzenlemeler etkin ve hızlı olarak yapılabilmekte, hastaneye özgü modeller oluşturulabilmektedir. 18 Yıllık HBYS tecrübemizle tüm segmentlerdeki hastanelere uygun çözümler geliştiriyoruz. Referanslarımız için : Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Modüler yapıda, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış olan Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Alım Kılavuzu na uygun olarak tasarlanmıştır. HBYS MODÜLLERİ Hasta Kayıt/Kabul Modülü Poliklinik Modülü Hasta Yatış, Yatan Hasta Takip Ve Hasta Çıkış İşlemleri Modülü Vezne Modülü Eczane Modülü Laboratuvar Modülü (ALIS) Satın Alma Modülü (Redimo) Stok Takip Ve Demirbaş İşlemleri Modülü Döner Sermaye, Fatura Ve Finansman İşlemleri Modülü Personel İşlemleri Modülü (Pago) Bilgi Yönetim, İstatistik Ve Raporlama İşlemleri Modülü Danışma Modülü Bilfo HBYS İstemci/Sunucu Mimaridedir Hemşire Gözlem Ve Girişim Modülü Ameliyathane Modülü Ağız Ve Diş Sağlığı Modülü Hemodiyaliz Modülü Sağlık Kurulu Modülü Dosya Ve Arşiv Modülü Kan Merkezi Modülü (VitAlis) Diyet Modülü Cihaz Takip Modülü (Ventis) Sterilizasyon Modülü Referanslarımız için : 19

20 Ventura Yazılım Ltd. Şti. Merkez Ofis Cyberpark, Cyberplaza A-Blok Z04-Z05 Bilkent/ANKARA Telefon : (PBX) Faks : İletişim Ofisi Mustafa Kemal Mah sokak No:17/9-10 Çankaya/ANKARA İstanbul Ofisi Ataşehir Bulvarı, 41 ADA, Ata 4-5B Kat:14 D:59, Ataşehir/İSTANBUL Telefon : Faks : Saglık - sektöründeki 11 yıllık deneyimimizle tüm sorunlarınızda yanınızdayız...

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

SEKTÖR LİDERİ OLUN! İÇERİK İŞİNİZİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER HEDEF: DEĞER YARATMAK BAŞARIYA DAHA HIZLI ULAŞIN HIZLI İLERLEYENLER 2011 SAYI 15

SEKTÖR LİDERİ OLUN! İÇERİK İŞİNİZİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER HEDEF: DEĞER YARATMAK BAŞARIYA DAHA HIZLI ULAŞIN HIZLI İLERLEYENLER 2011 SAYI 15 2011 SAYI 15 İŞİNİZİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER İÇERİK HEDEF: DEĞER YARATMAK İşinizin dayanağı olan yazılımlar yetersiz kalmaya başladığında ne yapabilirsiniz? BAŞARIYA DAHA HIZLI ULAŞIN Kurumsal sınıftaki kaynaklar

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Oğuz IŞIK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ (Ünite 2, 3) Doç.Dr.

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 2010. Tüm hakları saklıdır. Sayfa 1 ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ MODELLEME VE

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ Dr. Öğ. Bnb. İsmet Ergin KHO Dekanlığı Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı İsmet.ergin@gmail.com, iergin@kho.edu.tr Dz. Öğ. Bnb. Bekir Akseki AÜEBF Yüksek

Detaylı

Bir Daha Kesinti Yaşamayın.

Bir Daha Kesinti Yaşamayın. Bir Daha Kesinti Yaşamayın. Multichannel VPN Router Multichannel VPN Hub Her tür bağlantıya uygun Altı adetten fazla WAN bağlantısını tam olarak birleştirme Modüler tasarım sayesinde esneklik Farklı erişim

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

2015 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular

2015 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular 1. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatının hizmet birimidir? A) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu B) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu C) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

CSDYS CSDYS BİLGİ, DOKÜMAN VE İŞ AKIŞ YÖNETİM SİSTEMİ. www.cs.com.tr

CSDYS CSDYS BİLGİ, DOKÜMAN VE İŞ AKIŞ YÖNETİM SİSTEMİ. www.cs.com.tr Hızlı Veri Transferi Bilgiye Erişim Kolaylığı CSDYS BİLGİ, DOKÜMAN VE İŞ AKIŞ YÖNETİM SİSTEMİ CSDYS, Kurumların ve Şirketlerin iç mevzuatlarına ve prosedürlerine uygun olarak dokümanların güvenli bir ortamda

Detaylı

Harcama Birimleri Kılavuzu 2.Sürüm

Harcama Birimleri Kılavuzu 2.Sürüm 2.Sürüm BAŞBAKANLIK STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Aralık 2012 2.Sürüm BAŞBAKANLIK STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Aralık 2012 DERLEYENLER Alfabetik Sırayla Adnan KUM Burcu B. BAŞAL Hasan Murat BERKSOY

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ KOD: YÖN. YD. 01 YAYIN TARİHİ: 01.04.2003 REV. TARİHİ: 01.04.2013 REV. NO:08 SAYFA: 1 / 28 BÖLÜM 1 ÖNSÖZ Bu Kalite El Kitabı Kalite Yönetim Sisteminin temelini oluşturan TS EN ISO 9001 2008 e uygun, en

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) SÜRÜM : 02 TARİH : 28.08.2013 1. GİRİŞ... 7 1.1. Genel Bakış... 7 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 7 1.3. Taraflar... 8 1.3.1. Zaman Damgası Üretim Merkezi... 8

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

HASAR VE TAZMİNAT İŞLEMLERİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

HASAR VE TAZMİNAT İŞLEMLERİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu HASAR VE TAZMİNAT İŞLEMLERİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından sigorta ve emeklilik şirketlerinin

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı