BİRLİK BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRLİK BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU"

Transkript

1 BİRLİK BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU Hastaneler için HBYS, Birlikler için BBYP...

2 Hastaneler için HBYS, Birlikler için BBYP... Birlik Bilgi Yönetim Platformu (BBYP) Nedir? Genel Sekreterliğin birlik hastaneleri arası koordinasyonu etkin şekilde sağlamak; hastanelerin kalite ve verimliliğinin geliştirmek; birlik için belirlenen hedef politika ve stratejilerle ilgili düzenlemeleri yönetmek; birlik hastanelerini denetleyerek süreç etkinliğini gözlemlemek; bütçe ve yatırım planlaması yapmak; birliğin mali politikalarını belirlemek; kaynak ve personeli etkin şekilde değerlendirmek; hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak gibi 663 sayılı KHK da belirtilmiş olan tüm görev, yetki ve sorumlulukları: Bilgi teknolojilerini en etkin şekilde kullanarak gerçekleştirebilmesini sağlayan Bilgi Yönetim Sistemlerinin uyumlu birlikteliğidir. 2 HBYS ve BBYP arasındaki en temel fark nedir? HBYS, sağlık tesislerinin bilgiyi üretme ve ona erişmedeki tüm ihtiyaçlarını mikro düzeyde ele alan bilgi sistemlerinin (Klinik Modüller, LBYS, RIS-PACS, Satın alma, Personel yönetimi vb.) birbirleri ile uyumlu olarak çalışması olarak ifade edilebilir. BBYP ise birliğe bağlı hastanelerde üretilen bilgiyi makro düzeyde ele alan ve bunu birlik tarafından üretilen bilgi ile birleştirerek birlik yönetiminin ihtiyaçlarını karşılayan bilgi yönetim sistemlerinin birlikte işler modelde çalıştırılmasıdır. Birlik hastanelerinde tek tedarikçiden temin edilen HBYS ler birliğin Bilgi Yönetim Sistemi ihtiyaçlarını karşılar mı? Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üreticileri, BBYP yi HBYS den farklı olarak ele almadıkça birliğe bağlı hastanelerde aynı tedarikçiden temin edilmiş HBYS ler olsun ya da olmasın birliğin bilgi yönetim sistemi ihtiyaçları karşılanamayacaktır. Bir hastanenin iyi bir HBYS ye sahip olması nasıl ki bu hastaneyi başarılı kılan en önemli etkenlerden biriyse, hastane birliğinin de iyi bir BBYP ye sahip olması birlik başarısında çok büyük bir etkiye sahip olacaktır. Bu nedenle hastane birliğine bağlı hastanelerde aynı tedarikçiden temin edilmiş HBYS ler olsun ya da olmasın, birlik yönetimin mutlaka etkin bir BBYP ye sahip olması gerekir. Hastaneler için HBYS, Birlikler için BBYP...

3 BBYP hangi Bilgi Yönetim Sistemlerinden oluşmalıdır? Merkezi Performans Degerlendirme Sistemi Birliğe bağlı sağlık tesislerinde toplanan ve birlik yönetimi tarafından üretilen verilerin performans değerlendirmesi ve birlik karnelerinin oluşturulması için kullanıldığı sistemdir. Merkezi Tedarik ve Talep Takip Yönetim Sistemi Birlik harcamalarının etkin şekilde kontrol edilebilmesi için Merkezi Tedarik ve Talep Takip Yönetim Sistemine ihtiyacı vardır. Ancak böyle bir sistem sayesinde tüm satın alma süreçleri başarılı bir şekilde takip altına alınabilecektir. Merkezi Personel Bilgi Yönetim Sistemi Birliğin en değerli kaynağı olan personel kaynağını etkin şekilde kullanabilmesi için hastanelerde birbirinden bağımsız çalışan Personel Bilgi Yönetim Sistemleri ne değil, tek bir merkezden yönetilen ve parçayı değil bütünü görmeyi sağlayan Merkezi Personel Bilgi Yönetim Sistemi ne ihtiyacı vardır. Merkezi Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi Laboratuvar maliyetlerini düşürmenin yollarından bir tanesi de birlik hastanelerinde çalışılan ve acil olmayan nispeten yüksek maliyetli testleri merkezi laboratuvarlarda çalışmaktan geçmektedir. Ülkemizde Hastane birliklerinin kurulmasından bu yana merkezi laboratuvarlar konusunda birçok girişim başlatılmıştır. Merkezi Ortam Denetleme Sistemi Birlik hastanelerinde bulunan kritik malzemelerin depolandığı alanlardaki sıcaklık değerleri ve sistem odaları gibi kritik noktalardaki sıcaklık ve nem değerlerinin merkezi olarak kontrol altında tutulduğu sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Merkezi Radyoloji Bilgi Yönetim Sistemi Gerek yüksek maliyetli radyoloji cihazlarından, gerek de radyolog gereksiniminin zaman zaman ihtiyacı karşılamaktan uzak olmasından kaynaklı olarak CT, MR gibi radyolojik görüntülerin merkezi sistemler tarafından merkezi olarak raporlanabilmesi yine maliyetleri aşağı çekecek önlemlerden biri olarak değerlendirilmektedir. Hastaneler için HBYS, Birlikler için BBYP... 3

4 effectus Birlik Performans Değerlendirme Sistemi TKHK tarafından yayınlanan Birlik Değerlendirme El Kitabı ile %100 uyumludur Web tabanlı olarak birlik yönetiminin sunucuları üzerinde çalışır, aynı zamanda birlik hastanelerinin de kendi performanslarını değerlendirmelerine olanak sağlar Birlik bünyesindeki sağlık tesislerinin; tıbbi, idari, mali, kalite, hasta çalışan güvenliği, emniyet, eğitim, alanlarındaki performans bilgilerini Sağlık-Net, TSİM, Medula üzerinden toplar EFFECTUS VERİ TOPLAMA MODELİ 4

5 effectus Birlik Performans Değerlendirme Sistemi Gerektiğinde veri manüel olarak da girilebilir. Ya da toplanmış veriler web arayüzleri üzerinden izlenebilir 9 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan Birlik Değerlendirme El Kitabı ve Verimlilik Karnesi Gösterge Kartları ile %100 uyumlu olarak çalışır Toplanan verilerle ilgili olarak tüm hesaplamalar otomatik olarak yapılır Hesaplama yöntemlerinde yapılacak değişiklikler yine Ventura tarafından sizin için güncellenir. Toplanan verilerin değerlendirmesi mevzuata uygun olarak aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak yapılır * Ekran çıktılarındaki tüm veriler test ekranlarında hayali olarak üretilmiştir 5

6 effectus Birlik Performans Değerlendirme Sistemi Karne puanlarına kadar tüm hesaplamalar otomatik olarak yapılır Bu verileri değerlendirebilmek için gerekli arayüzler Effectus tarafından sağlanır * Ekran çıktılarındaki tüm veriler test ekranlarında hayali olarak üretilmiştir 6

7 effectus Birlik Performans Değerlendirme Sistemi Sağlık tesislerinin puanları toplam veya detaylı olarak dönemsel olarak izlenebilir Birlik hedefleri kayıt altına alınıp karşılaştırılabilir Effectus ile artık birlik hastanelerinden performans için veri toplamanıza da, hesaplama yapmanıza da gerek kalmıyor Effectus ile hem birlik hastanelerine kendilerini değerlendirebilme olanağı sunuyoruz, hem de birlik yönetimine detaylarla ilgilenmek yerine etkin karar verebilmek için doğru mekanizmaları sağlıyoruz * Ekran çıktılarındaki tüm veriler test ekranlarında hayali olarak üretilmiştir 7

8 redimo Merkezi Tedarik ve Talep Takip Yönetim Sistemi Redimo Merkezi Tedarik ve Talep Takip Yönetim Sistemi: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak tasarlanmış; talep toplama, satın alma ve teslimat sürecini yöneten bilgi yönetim sistemidir. EKAP Robotu Kullanılarak EKAP tan Bilgi Alabilme ve Bilgi Gönderebilme Web üzerinden ve tek merkezden tüm birimlerin merkezi yönetim ve denetimi %100 Web Tabanlı E-imza desteği Toplu Alım, Çerçeve Alım, Münferit Alım Web Üzerinden Talep Toplama Personel Bilgi Yönetim Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, MKYS ve HBYS ler ile bütünleşik yapı Teslimat, Muayene Kabul, Hakediş, Tahakkuk Yaklaşık maliyet çalışmasında MKYS (**) ve SUT fiyatlarını kullanabilme ve ÜFE ile güncelleme Tıbbi cihaz ve ilaçların geri ödeme kontrolü Olur imzalı tutanaklar ve sözleşmelerin ıslak imzalı halini sisteme yüklenme EBYS (Elektronik Belge yönetim Sistemi) - DYS (Doküman Yönetim Sistemi) ile entegre çalışarak yazışma numaralarını otomatik alabilme ve elektronik imza ile yazışmaları imzalama İhale dosyalarının sürecini takip ederek kullanıcılara e-posta/duyuru şeklinde bilgi verme Kesin teminatların iade takibi ve SGK yazışmaları İtiraz ve şikayet süreçlerinin yönetimi İş artış ve eksilişi Hastane birlikleri için özel tasarlanmış hiyerarşik yetkilendirme sayesinde tek merkezden yönetim Opsiyonel mevzuat desteği 8

9 redimo Karşılaştırma Tablosu ÖZELLİKLER EKAP R1 R2 R3 R4 Redimo Hiyerarşik Yetkilendirme Sayesinde Tek Merkezden Yönetim X X %100 Web Tabanlı X X Toplu Alım X X Çerçeve Alım Münferit Alım X Web Üzerinden Talep Toplama X X X X Personel Bilgi Yönetim Sistemi ile Bütünleşik Çalışma X X X X X Teslimat ve Muayene Kabul X X Hakediş X X X X X Tahakkuk X X X X EKAP Robotu Kullanılarak EKAP tan Bilgi Alma ve Bilgi Gönderme(*) Yaklaşık Maliyet Çalışmasında MKYS(**) ve SUT fiyatlarını kullanma ve ÜFE ile güncelleme TİTUBB (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası) Tıbbi Cihaz ve İlaçların Geri Ödeme Kontrolü Olur İmzalı Tutanaklar ve Sözleşmelerin Islak İmzalı Halini Yükleme EBYS ile Entegre Çalışarak Yazışma Numaralarını Otomatik Alabilme ve Elektronik İmza ile Yazışmaları İmzalama İhale Dosyalarının Sürecini Takip Ederek Kullanıcılara E-posta/ Duyuru Şeklinde Bilgi Verme Kesin Teminatların iade takibi ve SGK yazışmaları X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X İtiraz ve Şikayet Süreçlerinin Yönetimi X X X X İş artış ve eksilişi X X X (*) EKAP tarafından herhangi bir web servisi hizmeti verilmemekte ve EKAP ile klasik anlamda bir entegrasyon hiçbir tedarikçi tarafından yapılamamaktadır. Bununla birlikte EKAP robotu, EKAP a kayıtlı kullanıcılar kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme girdikten sonra kullanıcının elle yapacağı işlemleri çok hızlı bir şekilde otomatik olarak yapabilmektedir. Bu sayede kullanıcıların Redimo ya kaydettikleri verileri EKAP a yeniden kaydetmelerine gerek kalmamaktadır. EKAP robotu kullanıcı adı ve şifresine ihtiyaç duymamakta, kullanıcılar kendi kullanıcı adları ve şifreleri ile EKAP a giriş yaptıktan sonra EKAP robotu kullanılabilmektedir. Bu sebeple EKAP robotunun kullanılmasında herhangi bir güvenlik açığı olmadığı gibi yalnızca EKAP kullanıcısına verilen yetki çerçevesince işlem yapılabilmektedir. Kullanılan bu yetki firmamız ve yazılımımızla ilgili değil, ilgili kullanıcının yetkisi ile ilgilidir. (**) Mayıs 2013 itibari ile Sağlık Bakanlığı tarafından MKYS fiyatları yalnızca ilgili kurumun daha önce MKYS ye aktarılmış stok giriş fiyatlarının ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelindeki MKYS fiyat ortalaması ve stok fazlası ile ilgili web servisleri açıldığında da en geç 1 hafta içerisinde bu servisler sisteme dahil edilecektir. Sağlık Bakanlığı nın bunun dışında Mayıs 2013 itibari ile başka herhangi bir yazılım tedarikçisine sağladığı herhangi bir özel servis mevcut değildir. Böyle bir erişim olduğu iddia ediliyorsa da bu iddia doğru değildir veya bu erişim izinsiz bir erişimdir. 9

10 Merkezi Personel Bilgi Yönetim Sistemi PAGO da tüm Ek Ödeme ve Maaş bilgilerini sağlık sektörü için analitik hale getirdik, mevzuat uygulamasını otomatize ettik. PAGO, sizin yerinize mevzuat takibini yapar, siz yalnızca PAGO yu denetlersiniz PAGO, Kamu Hastaneleri Birliği için de hazır! Yepyeni bir yaklaşımla personel denetimini ay değil gün bazında gerçekleştirerek 200 den fazla kullanıcıyı mutlu etmeyi başardık. Kümülatif Vergi Matrahı otomatik takibini ve kullanımı için Maaş-Döner Sermaye döngüsünü kullanır Web üzerinden Personel Bordro izleme, Ek-3 Girişi, Web Personel Kartı üzerinden 375-DDSO Personel Bildirimi imkanı sağlar. Tüm ek ve fark bordrolarını hesaplar Bakanlık gönderim kayıt ve bordro karşılaştırmalarını yapar Sınırsız geçmiş yıl terfi ve otomatik terfi imkanı sağlar. Personel kartlarını ayrıntılı şekilde tutar Tüm kanun gruplarına yönelik bordrolandırma yapar (657/5510, 4B/4C, 4924, İşçi, 663 Kamu Hastaneleri Birliği, Nöbet-İcap ve diğer özel kanunlar) A dan Z ye Personel ve Özlük Takibi yapar PAGO nun en önemli özelliklerinden bir tanesi de günlük tutmasıdır. Personelin herhangi bir günde nerede, niçin, hangi ünvanla, ne kadar, ve hangi özelliklerle çalıştığını tutar ve raporlar Aile ve çocuk yardımı ve asgari geçim indirimlerinin ödenek kontrolünü otomatik yapar. Sistem kendisini mernis ile güncel tutarak aile ve çocuk yardımlarını sistem üzerinden otomatik günceller PAGO ile PDC modülününe, dinamik sorgu ve raporlara sahip olacaksınız Veri Alanı bazında yetkilendirme ile kullanım kolaylığına ve rahatlığına ulaşacaksınız PAGO ile KBS karşılaştırmasını otomatik olarak yapacaksınız Size ve kurumunuza özel raporlamalara sahip olacaksınız PAGO da otomatik sürüm güncellemelerine ücretsiz ulaşacaksınız PAGO nun canlı destek (Online) Ekibiyle 7/24 yeni mevzuatları tartışacak bilinmezleri bilinir hale getireceksiniz PAGO ile excel ve benzeri tablolama yazılımlarından kurtulacaksınız 10

11 PAGO Karşılaştırma Tablosu ÖZELLİKLER R1 R2 R3 PAGO Hastane Birlikleri için tek merkezden personel yönetimi X X X Web üzerinden Ek3 kaydı X X X Web üzerinden bordro görüntüleme X X X Otomatik HAKÜK hesaplama X X Akıllı bordro kontrol sistemi X X X Yıllık vergi mahsuplaşmasının otomatik yapılması X X X Eş zamanlı 1. ve 2. basamak desteği X X X Muhasebe işlem ve ödeme emri belgelerinin eksiksiz ve saymanlık ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi X X KHK 663 Desteği Maaşa esas hesaplama verilerini otomatik oluşturma X Ek ödemeye esas gelirleri otomatik hesaplama X İzin haklarını otomatik hesaplayarak devreden izinlerle birlikte kontrol etme X X Her kullanıcının sadece yetkili olduğu alanda işlem yapma X X Yasal değişiklikleri en kısa sürede sisteme uyarlama Personel, Maaş ve Ek ödeme için tek ortak veritabanı X X Ek ödeme tahakkuku için gerekli verileri manuel girişle değil otomatik yapma Sözleşmeli personel ücretlerini otomatik getirme, maaş hesaplamalarında manuel bilgiye ihtiyaç duymama AGİ icmal ve bordrolarını KBS ile eşit olmak üzere hesaplayıp raporlama Sözleşmeli personel ek ödeme esas gelirlerini emsal gelir şeklinde otomatik hesaplama Kademe ilerleme terfi işlemlerini toplu ve otomatik olarak yapma X X X X X X X Geçmiş yıl terfi farklarını hatasız ve ilgili yıl verileri ile yapma X Personel verilerini aylık değil günlük olarak tutma X X X Aylık ve kümülatif vergi matrahlarını doğru hesaplama ve ayrıntılı olarak raporlama 657 ve 5510 statüsündeki personelin SGK keseneklerine ait TXT dosyalarının hazırlama Sözleşmeli personel SSK prim keseneklerinin istenilen formatta alma Ek ödeme kararları ödül, hak ve ceza için ayrı raporlama ve ek puan cetveli ile sunumu İcra, nafaka, kişi borcu, haciz kesintilerinin dosya takibi ve otomatik ödeme yönetimi Kartlı giriş-çıkış sistemlerine entegrasyon ve bu doğrultuda performans ödemesi Veri çıktılarının Office, PDF, Resim ve TXT dosyası şeklinde dışarı aktarılması ve aktarılan verilerin işlenebilir özellikte olması X X X X X X X X X X X X Kesinti muvafakatnamesi X X X EBYS ve Satın Alma Bilgi Yönetim Sistemleri ile entegrasyon X X X E-İmza desteği X X X 11

12 Merkezi Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi Devlet Hastaneleri, Eğitim Araştırma Hastaneleri, Üniversite hastaneleri ve Halk Sağlığı Merkez Laboratuvarlarından sonra artık LOINC kodları ve IHE standartlarıyla, Hastane Birlikleri Merkez Laboratuvarlarındayız! ALIS, Türkiye nin birçok bölgesindeki Halk Sağlığı Laboratuvarları, Hıfzıssıhha Laboratuvarları, Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri, Özel Hastaneler, Özel Laboratuvarlar, Kan Bankaları ve çeşitli sağlık tesislerinde çalışan Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemidir. ALIS, uluslararası platformda diğer sistemlerle birlikte çalışabilirliğin tek ölçütü sayılan IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) testlerinden başarıyla geçerek, laboratuvar alan bilgisinde IHE deklarasyonuna sahip Türkiye de ilk ve Nisan 2013 tarihi itibari ile tek yerli yazılımı olmuştur. ALIS, Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün ortak kararı ile proje çalışmaları Mayıs 2013 itibari ile tamamlanmış olan LOINC (Logical Observation Identifier Names and Codes) kodlama sistemine hazırdır. Türkiye de yaklaşık 300 sağlık tesisinin laboratuvarlarında ALIS kullanılmakta olup, bu kuruluşlardaki ALIS kullanıcılarının sayısı den fazladır. ALIS laboratuvarlardaki işlemleri test kararından başlayarak faturalandırma işlemine kadar izleyen, raporlayan ve yöneten Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemidir. Merkezi Kullanım : ALIS le bir merkezdeki farklı laboratuvarlar birbirine bağlanabildiği gibi, birden fazla merkez ve bu merkeze bağlı laboratuvarlar tek bir sistem içinde çalıştırılır Esneklik ve Entegrasyon: ALIS, farklı veri tabanları, yazılımlar (HBYS) ve cihazlar ile entegre çalışır. Her türlü Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile bütünleşik olarak çalışabildiği gibi hastanede kullanılan HBYS nin değişmesi durumunda bile ALIS yeni gelen sistemle entegre olarak çalışmaya devam edebilir Uzmanlık: LBYS, başlı başına bir uzmanlık alanıdır. AB ülkelerindeki ve ABD deki uygulamaların % 79 unda tekil çözümler yerine, bütünleşik HBYS + LBYS çözümleri tercih edilmektedir. ALIS ayrıca Bakteriyoloji ve Kan Bankası uygulamalarında Türkiye de öncü konumundadır İzlenebilirlik : Hastanın testlerinin hangi aşamada olduğu sürekli olarak izlenebilir Dogru Faturalandırma : Laboratuvarda çalışılan tüm testler faturalandırılır, testlerde kayıp ya da kaçak olmaz Güvenilirlik, Tutarlılık : ALIS le tüm süreçler sisteme dâhil edildiğinden, aksama veya karışıklık olmaz. Sonuçlar arasındaki tutarsızlıklar raporlanır. Tüm sonuçlar arşivlenir Kullanım Kolaylıgı : Anlaşılır ekran ve menü tasarımı ile kullanıcılar, ALIS te istedikleri işlemleri kolaylıkla yapabilirler ALIS Web : ALIS Web ile hasta test istemleri web üzerinden girilebilir ve laboratuvara gelmeden önce barkodlanması sağlanabilir. Web üzerinden hasta sonuçları izlenebilir ve bu sonuçlara erişim kullanıcının özelliğine göre kısıtlanabilir 12

13 Neden biz tercih ediliyoruz? Olmazların değil nasıl olurların peşindeyiz... Size çözümsüzlük sunmayız, sizinle birlikte çözüm için çalışırız... Kendi sistemimize göre çözüm sunmayız, ihtiyacınıza göre çözüm üretiriz... ALIS in Üstün Yanları İhtiyaca göre hem web tabanlı hem de istemci/sunucu mimari Oracle, MS-SQL ve Postgre ile %100 uyumlu IHE standartlarında entegrasyon LOINC kodlama sistemi Turn Around Time Analizi AON Analizi Laboratuvar İş Zekası ve sınırsız istatistik çözümleri ISO desteği Akıllı tetkik istem yönetimi TÜBİTAK-TEYDEB destekli cihaz entegrasyon kütüphanesi MiddleWare çözümü Elektronik depo talep ve takip sistemi Örnek lokasyon takibi LOT bazında sonuç takibi ALIS merkezi/merkezi olmayan tüm modellerde, her HBYS yazılımı ile ve kurumun sahip olduğu VTYS* lisansı ile çalışabilir. * Oracle 10x ve üzeri veya MS SQL Server 2005 üzeri veya Postgre 9.x ve üzeri * Oracle 10x ve üzeri veya MS SQL Server 2005 üzeri veya Postgre 9.x ve üzeri 13

14 Hastaneler Birliği Merkez Laboratuvar Çözümü Bu modelde hastanelerdeki HBYS ler merkezi web sunucu ile konuşur. Hastane içinde bulunan acil laboratuvarda çalışılan acil testler ve merkez laboratuvarda çalışılan rutin ve spesifik test istem ve sonuçları aynı ara yüzlerle çalışır. Acil örnekler hastane içinde çalışılır, diğer örnekler ise merkez laboratuvar(lar)a taşınır. Sonuçlar ise hem birlik merkezi veritabanında tutulur, hem de hastanelerin HBYS uygulamalarına gönderilir. (Bu model 2012 yılı başından bu yana İstanbul genelinde 5 merkez laboratuvarda başarı ile uygulanmaktadır) Spesifik Test Merkez Laboratuvar Bu modelde hastaneler kendilerine ait HBYS-LBYS çözümü ile çalışırlar. Spesifik testler ise merkez laboratuvar(lar)a taşınır. Sonuçlar da merkez laboratuvar(lar)dan hastanelerin HBYS-LBYS çözümlerine aktarılır. (Bu model 2008 yılından bu yana Ventura tarafından çok sayıda özel laboratuvar kamu hastanesi arasında başarı ile uygulanmıştır) 14

15 Spesifik Test Dağıtık Model Bu model özü itibari ile Spesifik Test Merkez Laboratuvar ve Hastaneler Birliği Merkez Laboratuvar çözümlerinin bir arada kullanılmasından farklı değildir. Bu model sayesinde spesifik testler tek bir laboratuvarda çalışılmak zorunda değildir, spesifik testler hem merkez laboratuvarlarda hem de hastaneler içindeki laboratuvarlarda çalışabilmektedir. 15

16 VENCC Merkezi Ortam Denetleme Sistemleri Harita Üzerinde Kontrol Yazılım Özellikleri %100 Web tabanlıdır, kurulum gerektirmez, herhangi bir bilgisayar ya da mobil cihazdan her an görüntülenebilir ve yönetilebilir Kullanımı kolaydır, eğitim gerektirmez Sorumlu olarak tanımlanmış kişilere gelişmiş alarm sistemi ile SMS/e-posta ile uyarı (Ölçüm aralığının dışına çıkılması, WiFi/GSM hattında sorun yaşanması, cihazın bozulması, batarya zayıflaması gibi her türlü sorunda) Sınırsız geriye dönük raporlama ve grafik desteği Ölçülen değerlerin herhangi bir şekilde silinmesinin/ değiştirilmesinin engellenmesi Web servisleri ile diğer sistemlere opsiyonel bilgi transferi Merkezi web tabanlı sunucu yazılımından her türlü yönetimsel tanımlamanın yapılabilmesi (ölçüm aralığı, sorumlu kişilere ait mobil telefon ve e-posta bilgileri tanımlama vb.) 7 x 24 x 365 teknik servis desteği Hiyerarşik yetkilendirme özelliği sayesinde Hastane Birlikleri, Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü gibi merkezi kullanımlara uygun tasarlanmıştır VENCC GPRS WIFI GPS UHF RF MODUL VENCC UHF RF MODUL %100 Yerli Tasarım, %100 Yerli Üretim, %100 Ventura Garantisi Cihaz Özellikleri Dâhili hafızada 3000 veri saklama özelliği LCD Ekran üzerinden sonuçların görüntülenmesi WiFi ya da GSM altyapı ile kablosuz kullanım Opsiyonel GPS desteği ile anlık konum bilgisi Dolap içinin SBT (ISM) frekans bandında kablosuz ölçümü İstenilen sıklıkla ölçüm yapabilme Dâhili buzzer ile uyarı Şarj edilebilir batarya sayesinde 8 saate kadar elektrik kesintilerinde kesintisiz çalışma Kalibrasyon gerektirmeyen dijital sensör Kurulum esnasında dolapta herhangi bir konfigürasyon değişikliğine gidilmemesi (dolabın delinmemesi, dolap kapağının lastiklerinin bozulmaması, elektrik aksamına müdahale gerektirmemesi) Kablosuz LCD ile yalnızca bilgisayarda değil ölçüm yapılan noktada da anlık sıcaklık izleme olanağı Sıcaklık Ölçümü (Dijital Sensör) 0.5 C Ölçüm Kesinliği (Accuracy) (0 C - 65 C aralığında) 1.0 C Ölçüm Kesinliği (Accuracy) (-40 C - 0 C ve 65 C C aralığında) (-)40 C (+)125 C Ölçüm aralığı Sıcaklık Ölçümü (PT100 Sensör) 0.5 C Ölçüm Kesinliği (Accuracy) 0.01 C Çözünürlük (Resolution) (-)200 C (+)600 C Ölçüm aralığı Nem Ölçümü ±%5 kesinlik (Accuracy) %1 Çözünürlük (Resolution) 16

17 RiPACS Merkezi Radyoloji Bilgi Yönetim Sistemi RiPACS, Birlik Hastanelerinden radyoloji görüntüleri ve raporları için hazır Ve uluslararası platformda diğer sistemlerle birlikte çalışabilirliğin tek ölçütü sayılan IHE standartlarında Hastane birliğindeki tüm hastaların görüntüleri tek bir merkezde toplanabilir Hastane birliğindeki radyologlar yetkileri ölçüsünde görüntülerle ilgili rapor yazabilir Rapor yazma aşamasında hasta demografik bilgileri ve klinik bilgilerine erişilebilir Her radyolog kendine özel şablonları kullanabilir Radyologlar rapor yazmak yerine ses kaydı yapabilir ve daha sonra tıbbi sekreterlerin ses kaydı üzerinden yazdığı raporu onaylayabilir Radyolog performansları elektronik ortamda raporlanabilir ve personel sistemine aktarılabilir RiPACS Hastane birliğindeki radyoloji randevuları merkezi olarak verilebilir ve denetlenebilir Tüm hasta görüntü ve raporlarına birlik hastanelerinin tüm hekimleri tarafından yetkileri ölçüsünde erişilebilir RiPACS in Genel Özellikleri Filmsiz radyoloji Görüntülere internet/intranet/lokal ağ üzerinden erişim Radyoloji Raporlarının 2D/3D DICOM Görüntülerle birlikte görüntülenebilmesi Web tabanlı radyoloji randevu sistemi HBYS ile entegre yapı. Hastanın klinik bilgileri, laboratuvar bilgileri ve radyoloji sonuçlarına tek noktadan erişim İş, çalışan ve modalitelerin merkezi olarak yönetimi Modalitelerin RIS üzerinden worklist ile çalıştırılabilmesi Hasta CD/DVD sini hasta raporu ile birlikte hazırlama olanağı Sağlık Bakanlığı Görüntü Arşivleme Ve İletişim Sistemi (PACS) Alım Kılavuzu ile %100 uyumlu Çok dilli yapı (Viewer için Türkçe/İngilizce seçimi) Esnek yetkilendirme Opsiyonel Tıbbi Dikte Entegrasyonu Ses Kayıt ve ses kaydı üzerinden dikte Rapor yazımı aşamasında online yazım denetimi Rapor Şablonu tanımlama PACS tan Hasta Sorgulama Thumbnail Görüntüleme PACS a Görüntü Aktarımı Cine Mode 3 Boyutlu Görüntüleme CD/DVD Yazma Rapor Görüntüleme 17

18 - Diger Çözümlerimiz. Halk/Il Saglık Bilgi Yön. Sis. Müdürlüklerin kendilerine bağlı kurum ve kuruluşlarında idari, yönetim, denetleme görevlerinin yürütülebilmesi, idari-mali kayıtların tutulması, sağlık verilerinin kayıt altına alınması, mali-tıbbi raporlamalar için gerekli çıktıların üretilebilmesini sağlamak amacıyla, Halk/İl Sağlık Müdürlüklerine özel geliştirilmiş; Pago, Redimo, ALIS, RiPACS ve VenCC çözümlerimizle de birlikte çalışan ortak platformdur. Evde Saglık Bilgi Yönetim Sistemi Evde Sağlık Hizmetleri ile ilgili tüm işlemlerin kayıt altına alınmasını, formların oluşturulmasını ve rapor istatistiklerin hazırlanmasını sağlayan web tabanlı bilgi yönetim sistemidir. Hastanelerde bulunan HBYS ler ile de entegre edilebilir. EvrakA - Evrak Takip Sistemi Saglık.NET Veri Aktarım Sistemi Kullanılan HBYS den bağımsız olarak Sağlık.Net e standartlara uygun olarak veri gönderilmesini sağlayan sistemdir. Her türlü HBYS ile entegre edilebilir. Kan Ürünleri ve Transfüzyon B.Y.S. %100 Web tabanlıdır. Kurumların evrak takibini hatasız ve kolay bir şekilde yapabilmesi için tasarlanmıştır. EHIP platformuna entegre olan EvrakA, evrakların Geldiği/ Gittiği yerler (kamu/özel kurumlar ve kişiler) sistemde daha önce tanımlanmış yerlerden yapılabilir. Bilgiler tekrarlanmaz, ayrıntılı istatistiklerin oluşması sağlanır. Gelen, giden evrakların takibinin yanı sıra, iç yazışmaların da kaydı yapılabilir. Evraklar istenen bölümlere/kişilere gönderilebilir/sevk edilebilir. Evrakların dolaşım süreci planlanabilir ve bu süreç evrakla ilişkilendirildiğinde, evrak planlanan süreçteki sırayla çalışanların önüne gelir. Her evrak için barkod alınabilir. Elektronik imza kullanılabilir. Kan Ürünleri ve Transfüzyon Bilgi Yönetim Sistemi, Kan Bankalarının tüm kayıt, raporlama ve saklama gereksinimlerini karşılayacak esneklikte tasarlanmıştır. Hastanelerde bulunan HBYS ler ile entegre edilebilir. 18

19 Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Egesoft HBYS %100 Web Tabalıdır Birinci, İkinci ve Üçüncü basamak sağlık tesislerinde sunulan her türlü sağlık hizmetini en iyi şekilde verebilmek, gelir ve giderleri sağlıklı olarak izleyebilmek, gelir kaçaklarını önlemek, kaynakları doğru yönlendirebilmek ve hastane yönetimine stratejik kararlar verebilmesi için bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmış %100 web tabanlı bilgi yönetim sistemidir. Egesoft HBYS paket yazlımı ideal bir bilgi sisteminden beklenildiği gibi kullanıcı gereklerini karşılayan, kolay kullanılabilir, etkin, güvenilir, kolay güncellenebilir ve modüler bir yapıya sahiptir. Implementasyon aşamasında hastane gereksinimlerine göre düzenlemeler etkin ve hızlı olarak yapılabilmekte, hastaneye özgü modeller oluşturulabilmektedir. 18 Yıllık HBYS tecrübemizle tüm segmentlerdeki hastanelere uygun çözümler geliştiriyoruz. Referanslarımız için : Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Modüler yapıda, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış olan Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Alım Kılavuzu na uygun olarak tasarlanmıştır. HBYS MODÜLLERİ Hasta Kayıt/Kabul Modülü Poliklinik Modülü Hasta Yatış, Yatan Hasta Takip Ve Hasta Çıkış İşlemleri Modülü Vezne Modülü Eczane Modülü Laboratuvar Modülü (ALIS) Satın Alma Modülü (Redimo) Stok Takip Ve Demirbaş İşlemleri Modülü Döner Sermaye, Fatura Ve Finansman İşlemleri Modülü Personel İşlemleri Modülü (Pago) Bilgi Yönetim, İstatistik Ve Raporlama İşlemleri Modülü Danışma Modülü Bilfo HBYS İstemci/Sunucu Mimaridedir Hemşire Gözlem Ve Girişim Modülü Ameliyathane Modülü Ağız Ve Diş Sağlığı Modülü Hemodiyaliz Modülü Sağlık Kurulu Modülü Dosya Ve Arşiv Modülü Kan Merkezi Modülü (VitAlis) Diyet Modülü Cihaz Takip Modülü (Ventis) Sterilizasyon Modülü Referanslarımız için : 19

20 Ventura Yazılım Ltd. Şti. Merkez Ofis Cyberpark, Cyberplaza A-Blok Z04-Z05 Bilkent/ANKARA Telefon : (PBX) Faks : İletişim Ofisi Mustafa Kemal Mah sokak No:17/9-10 Çankaya/ANKARA İstanbul Ofisi Ataşehir Bulvarı, 41 ADA, Ata 4-5B Kat:14 D:59, Ataşehir/İSTANBUL Telefon : Faks : Saglık - sektöründeki 11 yıllık deneyimimizle tüm sorunlarınızda yanınızdayız...

Biz Kimiz? Türkiye çapındaki yaygınlığımızı 4 temel nedene dayanır;

Biz Kimiz? Türkiye çapındaki yaygınlığımızı 4 temel nedene dayanır; SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU Tüm Saglık Bilgi Yönetim Platformları için VENTURA.. VENTURA İL/HALK SAĞLIĞI BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU REFERANSLARIMIZ (Kasım 2013) ALIS

Detaylı

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks IRONIC İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Bilgi Sistemi IRONIC Nedir? IRONIC, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilişim alt yapısı oluşturmak amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ISO14001,

Detaylı

Selahattin Esim CEO

Selahattin Esim CEO info@esimyazilim.com www.esimyazilim.com Selahattin Esim CEO A private cloud is a new model for IT delivery. It turns a datacenter s infrastructure resources into a single compute cloud and enables the

Detaylı

YÖNTEM FİLO YÖNETİMİ ARAÇ İZLEME SİSTEMLERİ

YÖNTEM FİLO YÖNETİMİ ARAÇ İZLEME SİSTEMLERİ YÖNTEM FİLO YÖNETİMİ ARAÇ İZLEME SİSTEMLERİ YÖNTEM M2M ÇÖZÜMLERİ Makineler arası iletişim olarak değerlendirebileceğimiz Yöntem M2M çözümleri sayesinde, sahada bulunan her tür makineden dilediğiniz veriler

Detaylı

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ SUNUŞ Türkiye de pek çok alanda olduğu gibi sağlık sektörünün de kendine özgü çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Hastanelerde tutulacak düzenli kayıtlar, doğru analizler ve sistemli bir çalışma ortamı

Detaylı

www.akgunyazilim.com.tr AKGÜN YAZILIMÜRÜN KATALOĞU

www.akgunyazilim.com.tr AKGÜN YAZILIMÜRÜN KATALOĞU www.akgunyazilim.com.tr AKGÜN YAZILIMÜRÜN KATALOĞU size özel çözümlerle daha yalın ve hızlı süreçler Bilgiyi, insan yaşamının vazgeçilmez parçası olarak gören Akgün Yazılım, 1986 yılında Trabzon da kurulmuştur.

Detaylı

HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en

HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en üst düzeye çıkarmak amacıyla geliştirdiğimiz yazılımlardan

Detaylı

Altasoft kolay anlaşılan, kolay uygulana ve yalın bir yazılımdır.

Altasoft kolay anlaşılan, kolay uygulana ve yalın bir yazılımdır. Yönetim Sistemlerinin uygulanmasında ve sürdürülmesinde çok önemli sıkıntılar ve kayıplar yaşanmaktadır. Altasoft bu sıkıntıları ve kayıpları en aza indiren çözümleri içeren bir yazılımdır. Çok sayıda

Detaylı

E-MEB. Doküman Yönetimi, Yazışma ve İstatistik Sistemi

E-MEB. Doküman Yönetimi, Yazışma ve İstatistik Sistemi E-MEB Doküman Yönetimi, Yazışma ve İstatistik Sistemi E-MEB FAYDALARI Kağıt İsrafını Önler Yazışma Sürecini Hızlandırır Diğer Yazılımlar = 5-20 Dk. E-MEB = 1-7 Dk. Çevreyi Korur Bilgisayarınız Formatlandığında

Detaylı

ÜNİVERSİTE BİLGİ SİSTEMLERİ

ÜNİVERSİTE BİLGİ SİSTEMLERİ ÜNİVERSİTE BİLGİ SİSTEMLERİ Üniversite Bilgi Sistemleri Proje Grubu 1998 Yılında Ege Üniversitesinin Personel ve Öğrenci işleri yazılımları ile başlandı. 2006 Yılında 11 üniversiteye hizmet veren 8 kişilik

Detaylı

OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ

OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı Nedir? Kalite Yönetim Sistemi; gereklerinin yerine getirildiğinin

Detaylı

Ömer SİSO Genel Müdür Sağlık Bilişimi Reformu ve Sisoft Kağıtsız Hastane Çözümleri

Ömer SİSO Genel Müdür Sağlık Bilişimi Reformu ve Sisoft Kağıtsız Hastane Çözümleri Ömer SİSO Genel Müdür Sağlık Bilişimi Reformu ve Sisoft Kağıtsız Hastane Çözümleri Dünden Bugüne Teknolojide İvme Dünden Bugüne Sisoft ta İvme Dünden Bugüne Sağlıkta İvme Hakkımızda SISOFT Ankara/Turkey

Detaylı

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU NİSAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak, -Memur -Kadro karşılığı

Detaylı

Logsign Hotspot. Güvenli, izlenebilir, hızlı ve. bağlantısı için ihtiyacınız olan herşey Logsign Hotspot da!

Logsign Hotspot. Güvenli, izlenebilir, hızlı ve. bağlantısı için ihtiyacınız olan herşey Logsign Hotspot da! Logsign Hotspot Misafir Ağlar İçin Yeni Nesil Bütünleşik Erişim ve Analitik Çözümü Misafir ağların her geçen gün artan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeni nesil mimari ile tasarlanmış olan Logsign

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU. Op. Dr. Merve Akın

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU. Op. Dr. Merve Akın TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Op. Dr. Merve Akın Ölçmediğiniz şeyi iyileştiremezsiniz, yönetemezsiniz İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı 2 İstatistik, Analiz ve Raporlama Verimlilik

Detaylı

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi 2013 Sayın Yetkili; Sunduğumuz danışmanlık hizmeti ve geliştirmiş olduğumuz yazılım çözümleriyle müşterilerimizin Bilgi Teknolojileri alanında sektörel rekabet

Detaylı

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi 1. Genel Bakış Değişen rekabet ortamı ve farklılaşan müşteri beklentileri, bayi ağlarının kompleks ve yönetiminin zor olması satış süreçlerini oldukça farklı bir

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ Sayfa No 1 / 9 HASTANE GENELİ ÇALIŞANLAR A - HATA KODLARI ARIZA BİLDİRİM AYLIK PERFORMANS DÖKÜMÜ B - ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BELGE SORGULA GERİ ALMA BİLGİ İŞLEM SORUN BİLDİRME C - İLAÇ GÜVENLİĞİ D - LABORATUVAR

Detaylı

iş zekası business intelligence- harita- performans göstergeleri - balanced scorecard 7 boyut da görsel tasarım LOGOBI İş Zekası Platformu

iş zekası business intelligence- harita- performans göstergeleri - balanced scorecard 7 boyut da görsel tasarım LOGOBI İş Zekası Platformu iş zekası business intelligence- harita- performans göstergeleri - balanced scorecard 7 boyut da görsel tasarım LOGOBI İş Zekası Platformu LOGOBI LOGOBI İş Zekası Platformu İnternet veya intranet ortamlarda

Detaylı

w w w. a n k a r a b t. c o m

w w w. a n k a r a b t. c o m Şirket Profili w w w. a n k a r a b t. c o m AnkaraBT, yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen kurumsal çözümlerini üreten %100 Türk sermayeli bilgi teknolojisi

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İç Kontrol Standartları Formatı 2012 yılı Aralık ayına kadar 2 Performans ve Kalite Ölçütleri

Detaylı

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKCONCENTO Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları Kurumsal İş & Operasyonel süreçlerin performans tabanlı otomasyonu ile hizmet verimliliği ve kalitesinde artış sağlanır. sıgnum WINDESK

Detaylı

AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ KAPSAM AMP Doğrudan Temin programı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22. Maddesinde belirtilen şartlar doğrultusunda yapılacak doğrudan teminlere ilişkin uygulama

Detaylı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu (Bilgisayar İşletmeni) Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

MKYS/KARAR DESTEK SİSTEMLERİ-İŞ ZEKASI MODÜLÜ ANALİZİ. Seyide ATAK

MKYS/KARAR DESTEK SİSTEMLERİ-İŞ ZEKASI MODÜLÜ ANALİZİ. Seyide ATAK MKYS/KARAR DESTEK SİSTEMLERİ-İŞ ZEKASI MODÜLÜ ANALİZİ Seyide ATAK MKYS (MALZEME KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ) KDS (KARAR DESTEK SİSTEMLERİ İŞ ZEKASI) MODÜLÜ KDS (KARAR DESTEK SİSTEMLERİ İŞ ZEKASI) MODÜLÜ

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU ŞUBAT - 2014 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA GELİŞTİRME VE DESTEK ŞUBESİ 1 İçindekiler GİRİŞ......3 1. HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER..3 1.1.

Detaylı

Module. ZA-ARC Tek kullanıcı versiyonu

Module. ZA-ARC Tek kullanıcı versiyonu Modüller ZA-ARC Tek kullanıcı versiyonu ZA-ARC Tek kullanıcı Lisansı (Ürün No.: HKO-002010) Yasal düzenlemelerin talep ettiği Arşivleme yükümlülükleri karşılayan temel yazılım sürümüdür. Verileri Arşivleyebilir

Detaylı

ONLINE BA/BS SİSTEMİ. Tanıtım Dokümanı

ONLINE BA/BS SİSTEMİ. Tanıtım Dokümanı ONLINE BA/BS SİSTEMİ Tanıtım Dokümanı Sayfa 0 Online BA/BS Sistemi Günümüz Maliye politikaları gereği aylık 5000 TL (KDV hariç) üstündeki fatura üzerinden ilerleyen tüm ticari ilişkilerde her iki tarafın

Detaylı

Ekin RED EAGLE (OS) GÜVENLİ ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ

Ekin RED EAGLE (OS) GÜVENLİ ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ Ekin RED EAGLE (OS) GÜVENLİ ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ Leader in Safe City Technologies Güvenli Şehir Teknolojileri Yönetim Sistemi olan Ekin Red Eagle (OS) şehirdeki tüm sistemler ile iletişim

Detaylı

Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyonu

Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyonu Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyonu Teknik Alt Yapı Microsoft Visual Studio Asp.Net C# Oracle Veritabanı Framework 2 Genel Özellikler Tamamen Web Tabanlı Modüler yapıya sahip Detaylı yetkilendirme yapılabiliyor

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Danışmanlık Hizmeti Verilmesi Birimin Bilgi Görüş Talep Yazısı. (Yazılı bilgi istenmesi durumunda) Yazılı talep halinde; en fazla Değer Durumda; en fazla 4 iş günü 2 İç Kontrol Sisteminin kurulması,

Detaylı

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ TANIMLAR KURUMSAL HAFIZA: Bilgiyi gelecekte kullanmak amacıyla insanlarda ve/veya teknolojilerde gerektiğinde geri çağrılabilir şekilde depolamak

Detaylı

InspireIT Abone Yönetim Bilgi Sistemi (AYBS)

InspireIT Abone Yönetim Bilgi Sistemi (AYBS) InspireIT Abone Yönetim Bilgi Sistemi (AYBS) InspireIT 2003 yılından bu yana Yazılım, Đş Zekası Projeleri, Oracle Veritabanı Yönetimi, Sistem Yönetimi alanlarında hizmet vermekte olan InspireIT Su ve

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU BİLGİ YÖNETİMİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu Yayın

Detaylı

ayrı ayrı veya birlikte yapılabilir.

ayrı ayrı veya birlikte yapılabilir. e-dönüşüm Ürünlerimiz IDECON e-mutabakat IDECON e-beyanname IDECON e-bankacılık IDECON e-irsaliye IDECON e-fatura IDECON e-defter IDECON e-arşiv IDECON e-mutabakat, B Formu ve Cari hesap mutabakatlarını

Detaylı

Belge, ABYSIS içinde kullanılan, kayıt, fiş, fatura, hesap kartı gibi bir tanımı veya bir işlemi ifade eden kayıt veya evraklardır.

Belge, ABYSIS içinde kullanılan, kayıt, fiş, fatura, hesap kartı gibi bir tanımı veya bir işlemi ifade eden kayıt veya evraklardır. Belge, ABYSIS içinde kullanılan, kayıt, fiş, fatura, hesap kartı gibi bir tanımı veya bir işlemi ifade eden kayıt veya evraklardır. ROBO Framework içinde uygulanan tüm belgeler aynı yapıdan miras yolu

Detaylı

Sent Sen e t z e LIVE İş Çözümleri Çö Plat Pla f t o f rmu o sentez.com

Sent Sen e t z e LIVE İş Çözümleri Çö Plat Pla f t o f rmu o sentez.com SentezLIVE İş Çözümleri Platformu sentez.com Malzeme Finans Malzeme Genel Özellikler Esnek Parametrik Geliştirilebilir Güvenilir Erişilebilir Entegre Finans Parametrik İşinizin gerektirdiği şekilde özelleştirilebilen

Detaylı

Hakkımızda ECOFİLO KİMDİR? Değerlerimiz

Hakkımızda ECOFİLO KİMDİR? Değerlerimiz Hakkımızda Değerlerimiz ECOFİLO KİMDİR? 01 Müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanır, uzun vadeli güvene dayalı ilişkiler kurarız. Müşterilerimiz için değer katacak ve işlerini kolaylaştıracak çözümler

Detaylı

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ HASTANE GENELİ ÇALIŞANLAR A - HATA KODLARI ARIZA BİLDİRİM AYLIK PERFORMANS DÖKÜMÜ B - ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BELGE SORGULA GERİ ALMA BİLGİ İŞLEM SORUN BİLDİRME C

Detaylı

Güç Parmaklarınızın Ucunda

Güç Parmaklarınızın Ucunda Güç Parmaklarınızın Ucunda BU YAKIT SEVİYESİNİ KONTROL ETMİŞ... BU ARIZA TESPİT ETMİŞ... BU BAKIM ZAMANI UYARISI VERMİŞ... BU AKÜ VOLTAJINI BAKMIŞ... BU RADYATÖR SU SEVİYESİNİ KONTROL ETMİŞ... WEB TABANLI

Detaylı

Şeffaf İnsan Kaynakları. Aktif personel. Etkin yönetici

Şeffaf İnsan Kaynakları. Aktif personel. Etkin yönetici Şeffaf İnsan Kaynakları Aktif personel Etkin yönetici HR-WEB ile Fark Yaratacak uygulamalar! HR-WEB İnsan Kaynakları ve Bordro Yönetimi çözümümüz, uzun yıllar boyunca edindiğimiz tecrübelerimiz ve iş dünyasının

Detaylı

LABORATUVAR BİLGİ SİSTEMİ NEDİR? ÇALIŞMA PRENSİPLERİ NELERDİR?

LABORATUVAR BİLGİ SİSTEMİ NEDİR? ÇALIŞMA PRENSİPLERİ NELERDİR? LABORATUVAR BİLGİ SİSTEMİ NEDİR? ÇALIŞMA PRENSİPLERİ NELERDİR? Dr. Ü. Gül Erdem S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Amaç Bilgi sistemi nedir? Hastane bilgi sistemi nedir?

Detaylı

İş Uygulamalarınızı 3. Boyuta Taşıyın!

İş Uygulamalarınızı 3. Boyuta Taşıyın! İş Uygulamalarınızı 3. Boyuta Taşıyın! Yeni nesil teknolojilerle geliştirilen GO 3 ile iş süreçlerinizi dilediğiniz gibi yönetirken verimliliğinizi de artırabilirsiniz. GO 3 rol bazlı kişiselleştirilebilir

Detaylı

DataRut: Web Mobil Sıcak, Soğuk Satış Rut Planları Yönetim Sistemi

DataRut: Web Mobil Sıcak, Soğuk Satış Rut Planları Yönetim Sistemi DataRut: Web Mobil Sıcak, Soğuk Satış Rut Planları Yönetim Sistemi DataRut Rut Takibi Rut, saha satışı/ziyareti yapan firmaların, gerek randevu gerekse lojistik sıralamaya göre yapmış olduğu müşteri ziyaret

Detaylı

DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİRİŞİ UYGULAMA KILAVUZU

DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİRİŞİ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİRİŞİ UYGULAMA KILAVUZU HAZİRAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ MUTEMETLER TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER; 1-

Detaylı

Microsoft Dynamics AX Hastane Çözümü: MedAX

Microsoft Dynamics AX Hastane Çözümü: MedAX Microsoft Dynamics AX Hastane Çözümü: MedAX Microsoft Dynamics AX - HBYS Hastane Yönetim Bilgi Sistemi Hastaneler için özel geliştirilmiş Microsoft Dynamics AX dikey çözümü olan MedAX Hastane Bilgi Yönetim

Detaylı

Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır.

Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. BİLGİ YÖNETİMİ Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. o Yazılım-donanım destek birimi 24 saat kesintisiz hizmet sunmalı, o Yazılım-donanım destek birimi çalışanlarının güncel iletişim bilgileri santralde

Detaylı

Sağlık Bilgi Sistemleri ve Güncel Mevzuat. Dr. M. Mahir ÜLGÜ (MD, MSc.) Sağlık Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğü

Sağlık Bilgi Sistemleri ve Güncel Mevzuat. Dr. M. Mahir ÜLGÜ (MD, MSc.) Sağlık Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğü Sağlık Bilgi Sistemleri ve Güncel Mevzuat Dr. M. Mahir ÜLGÜ (MD, MSc.) Sağlık Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğü VIII. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi Kasım 2011 Antalya SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİNE

Detaylı

PROBEL Radyoloji Bilgi Sistemi

PROBEL Radyoloji Bilgi Sistemi PROBEL Radyoloji Bilgi Sistemi Eğitim Dökümanı Doküman No Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No PRBL-HBYS-30002 12.020.2018 Konu Probel Radyoloji Bilgi Sistemi Eğitim Dökümanı Menüler Uygulamayı Genel

Detaylı

Trimble icapture Mobil Yazılımı. Ömer ALPORAL

Trimble icapture Mobil Yazılımı. Ömer ALPORAL Trimble icapture Mobil Yazılımı Ömer ALPORAL Rev A May 2009 Trimble icapture Mobile Yazılımı İstenilen şekilde form oluşturma. Her tür öznitelik ve öznicelik tarifi, nesting, seçim listeleri oluşurma Lazer

Detaylı

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri:

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görevin Amacı: Temel İş ve Sorumluluklar: Adalet Meslek Yüksekokulu Satın alma (Bilgisayar İşletmeni Ahmet Kutlay DURMUŞOĞLU) Yüksekokul

Detaylı

Müşteri İlişkileri Süreçlerinize Değer Katan Çözüm!

Müşteri İlişkileri Süreçlerinize Değer Katan Çözüm! Müşteri İlişkileri Süreçlerinize Değer Katan Çözüm! Daha Güçlü, Daha Çevik, Daha Sağlıklı Süreçler ile Fark Yaratın Pazarlama, satış ve müşteri hizmet süreçlerini uçtan uca yönetmek, müşteri ilişkilerinde

Detaylı

E-FATURA /E-DEFTER / E-ARŞİV ÇÖZÜMLERİ

E-FATURA /E-DEFTER / E-ARŞİV ÇÖZÜMLERİ E-FATURA /E-DEFTER / E-ARŞİV ÇÖZÜMLERİ SAKLAMA HİZMETİ ENTEGRASYON & ÖZEL ENTEGRATÖR efatura@vbt.com.tr edefter@vbt.com.tr earsiv@vbt.com.tr E-Fatura Çalışma Mimarisi Müşteri VBT I-GATE E-FATURA ÇÖZÜMÜ

Detaylı

Genel Sağlık Sigortası MEDULA KASIM-2006

Genel Sağlık Sigortası MEDULA KASIM-2006 Sosyal Güvenlik G Kurumu Sağlık k Geri Ödeme Sistemi Genel Sağlık Sigortası MEDULA KASIM-2006 Hedefler Hizmet Sunucunun iç iş süreçlerine en az müdahale Tüm Hizmet Sunucularını kapsayan bütünleşik bir

Detaylı

16.10.2011. İkili sayı sistemine göre çalıșırlar:

16.10.2011. İkili sayı sistemine göre çalıșırlar: 16.10.2011 Tarihçe Çinlilerin abaküsü bulması. Pascal aritmetereyi buldu (sadece toplama çıkarma) Yine Fransızlar çarpma ve bölme ișlemlerini yapan cihazı geliștirdiler. Hasta Takip Sistemleri Mark1 Doç.

Detaylı

Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU

Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU ARALIK - 2012 SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html linkine tıklanır. Açılan sayfada KBS GİRİŞ butonuna tıklanır.

Detaylı

Sistem kullanıcısına hangi geçiş noktalarında hangi zaman aralıklarında geçebileceği gibi yetki atamaları tanımlanabilir.

Sistem kullanıcısına hangi geçiş noktalarında hangi zaman aralıklarında geçebileceği gibi yetki atamaları tanımlanabilir. n Tanımı : Sistem kampus kart sistemine kayıtlı mifare teknolojisine sahip akıllı kartların, belirlenen geçiş noktalarında kullanıcı yetkisi dahilinde okuyucular vasıtası ile kullanılmasını ve bu noktalarda

Detaylı

KoçSistem. İK Uygulaması

KoçSistem. İK Uygulaması KoçSistem İK Uygulaması 444 0 262 www.kocsistem.com.tr İK Uygulaması nedir? İnsan kaynakları ekiplerinin işe alım sürecinden başlayarak, tüm insan kaynakları fonksiyonlarında uçtan uca çözüm üretebilen

Detaylı

Döküman. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası. Excel Toplu Ürün Giriş Yardım Dokümanı

Döküman. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası. Excel Toplu Ürün Giriş Yardım Dokümanı Döküman 1 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Excel Toplu Ürün Giriş Yardım Dokümanı Excel Toplu Ürün Girişi Yardım Kullanıcı Kılavuzu 2012 TCHEALTH Bilgi Teknolojileri A.Ş. Cyberpark ankara

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GSS Yazılımları Daire Başkanlığı MEDULA UYGULAMALARI ALİ GELENLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GSS Yazılımları Daire Başkanlığı MEDULA UYGULAMALARI ALİ GELENLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GSS Yazılımları Daire Başkanlığı MEDULA UYGULAMALARI ALİ GELENLER SUNUM PLANI TANIM TARİHÇE AMAÇ-HEDEF MEDULA Hastane Uygulamasının Yapısı MEDULA Hastane

Detaylı

windesk.com.tr BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır.

windesk.com.tr BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır. windesk.com.tr WINDESKINTEGRA BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır. sıgnum WINDESK Süreç Tabanlı Uygulama Platformu

Detaylı

EDM Bilişim 2010 yılında kurulmuş olup,

EDM Bilişim 2010 yılında kurulmuş olup, EDM KURUMSAL SUNUM Şirketimiz EDM Bilişim 2010 yılında kurulmuş olup, Güçlü sermaye yapısı, GİB E-Fatura, E-Defter ve E-Arşiv Lisansları BTK E-İmza ve KEP Kayıt Makamı Yetkisi İstanbul ve Ankara da iki

Detaylı

1) Radyoloji Modülü İstem Kabul formunda cihaz seçimi yapılmamışsa kabulün engellenmesi (280)

1) Radyoloji Modülü İstem Kabul formunda cihaz seçimi yapılmamışsa kabulün engellenmesi (280) yo Sayfa 1 1) Radyoloji Modülü İstem Kabul formunda cihaz seçimi yapılmamışsa kabulün engellenmesi (280) Radyoloji / İstem Kabul ekranında, işlemler sorgulandıktan sonra İsteme Bağlı Hizmetler alanında

Detaylı

NOA YAZILIM İNŞAAT ÖN MUHASEBE PROGRAMI

NOA YAZILIM İNŞAAT ÖN MUHASEBE PROGRAMI İNŞAAT MUHASEBE & ŞANTİYE MALİYET YÖNETİMİ www.noayazilim.com İNŞAAT ÖN MUHASEBE PROGRAMI NOA YAZILIM» Şantiye Gelir & Gider & Hakediş» Cari Hesap Takibi & Borç & Alacak» Fatura & İrsaliye & Stok & İmalat»

Detaylı

yenilikçi bir yatırım yönetim sistemine giriş yapın.

yenilikçi bir yatırım yönetim sistemine giriş yapın. yenilikçi bir yatırım yönetim sistemine giriş yapın. arias yatırım yönetim sistemi ne hoşgeldiniz. arias yatırım yönetim sistemi modern, yenilikçi ve pratik bir proje yatırım takip ve kontrol sistemidir

Detaylı

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yönetim Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Akosis, sektörel olarak farklılık gösteren dinamikler ve iş

Detaylı

Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi

Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi Son güncelleme: 19 Ocak 12 Winner Merkez ve Zincir Mağaza......2 Winner Ticari ı......4 Opsiyon Fiyatlar...... Winner Üretm Yönetmi......6 Winner Tedarik Yönetmi......7

Detaylı

MKYS/İş Zekası-Karar Destek Sistemi Analiz Kılavuzu

MKYS/İş Zekası-Karar Destek Sistemi Analiz Kılavuzu 2014 MKYS/İş Zekası-Karar Destek Sistemi Analiz Kılavuzu Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı Stok Yönetim Birimi Hazırlayan: Ecz. Neşe KAYA İÇİNDEKİLER: İçindekiler Tablosu ŞEKİLLER... 2 KULLANICI GİRİŞ

Detaylı

Türkiye nin İlk Stage 6 Hastanesi Ankara GAZİ MKDH. Uz. Dr. Hamit Doğan Hastane Yöneticisi ve Başhekimi

Türkiye nin İlk Stage 6 Hastanesi Ankara GAZİ MKDH. Uz. Dr. Hamit Doğan Hastane Yöneticisi ve Başhekimi Türkiye nin İlk Stage 6 Hastanesi Ankara GAZİ MKDH Uz. Dr. Hamit Doğan Hastane Yöneticisi ve Başhekimi HIMSS EMRAM AŞAMALARI Stage 7: Tümüyle elektronik Medikal kayıt, HCO (sağlık kuruluşu) EMR nin yan

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Kemal ÖZAT. İSG Uzman Yardımcısı İSG-KATİP Şubesi

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Kemal ÖZAT. İSG Uzman Yardımcısı İSG-KATİP Şubesi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kemal ÖZAT İSG Uzman Yardımcısı İSG-KATİP Şubesi Aralık, 2014 1 AMAÇ GENEL BİLGİLER PAYDAŞLAR MEVCUT DURUM SONUÇ 2 İSG-KATİP

Detaylı

Plaka Tanıma. Plaka. Tanıma Sistemi. Sistemi

Plaka Tanıma. Plaka. Tanıma Sistemi. Sistemi Plaka Plaka Tanıma Tanıma Sistemi Sistemi Otus Plaka Tanıma Sistemi (PTS), kontrollü geçiş yapılan noktalarda giriş ve çıkış yapan araçların plakasını okuyarak elde ettiği veriler ile kontrol ve doğrulama

Detaylı

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım Hakkımızda LOGOBI Yazılım A.Ş. iş zekası alanında faaliyet gösteren, Türkiye de sahip olduğu yüzlerce müşterinin

Detaylı

GENEL BAKIŞ MOBILTECH

GENEL BAKIŞ MOBILTECH GENEL BAKIŞ MOBİL ÇÖZÜMÜMÜZ ile sağlanacak kazanımları sıralarsak; İşletme maliyetlerinizi azaltır, Daha verimli ve güncel bilgilerle çalışmasını sağlar, Anlık olarak merkezden hatasız bilgi alımını sağlar,

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU ARALIK - 2012 SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html linkine

Detaylı

ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1.0. KONU VE KAPSAM 2.0. KULLANIM AMACI 3.0. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 4.0. ÇALIŞMA ŞARTLARI 5.0. DONANIM DESTEĞİ 6.0. KURULUM VE EĞİTİM 7.0.

Detaylı

Kısa Dönem. Araç Kiralama Çözümü. KoçSistem. 444 0 262 www.kocsistem.com.tr

Kısa Dönem. Araç Kiralama Çözümü. KoçSistem. 444 0 262 www.kocsistem.com.tr KoçSistem Kısa Dönem Araç Kiralama Çözümü 444 0 262 www.kocsistem.com.tr Kısa Dönem Araç Kiralama Çözümü Kısa Dönem Araç Kiralama Sektörünün ihtiyaç duyduğu mevcut ve gelişen tüm bileşenleri içeren bir

Detaylı

ULTIMATE OTEL YÖNETİM SİSTEMİ ( BACK OFFICE )

ULTIMATE OTEL YÖNETİM SİSTEMİ ( BACK OFFICE ) ( BACK OFFICE ) RMOS MUHASEBE SİSTEM OTOMASYONU Rmos önbüro,pos sistemi ile tam entegre. Sistem üzerinden birden fazla modül ( ekran ) üzerinde aynı anda çalışabilme imkanı. Gelişmiş yetkilendirme sistemi

Detaylı

HiMSSTurkey 4-5 Haziran 2014 İstanbul Doç. Dr. Kemal Memişoğlu İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği

HiMSSTurkey 4-5 Haziran 2014 İstanbul Doç. Dr. Kemal Memişoğlu İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği HiMSSTurkey 4-5 Haziran 2014 İstanbul Doç. Dr. Kemal Memişoğlu İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği 11 Hastane (7 Eğitim Araştırma) 4000 Yatak Kapasitesi Günlük 35-40 bin Poliklinik 2.5 milyon

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim

Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim Organizasyon Yönetimi Özlük Yönetimi İşe Alım Yönetimi ve Portalı İşçi Sağlığı Yönetimi Performans/İzin Yönetimi Çalışan Portalı 30 yılı aşkın süredir iş uygulamaları

Detaylı

Alışveriş Merkezi Yönetim Yazılımı

Alışveriş Merkezi Yönetim Yazılımı Alışveriş Merkezi Yönetim Yazılımı Avmagent Konu Başlıkları Neden Avmagent? Avmagent ın Arkasında Kim Var? Avmagent ın Özellikleri Nelerdir? Avmagent ın Entegrasyon Yeteneği Var mı? Avmagent Sistem Altyapısıİçin

Detaylı

Fuel Automation Systems

Fuel Automation Systems Fuel Automation Systems Akaryakıt Otomasyon Sistemleri Akaryakıt Otomasyon Sistemleri Back Office Yönetim Sistemleri 444 8 129 / www.turksist.com.tr HAKKIMIZDA about us TURKSİST sektöre yeni giriş yapmış

Detaylı

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YAZILIMI

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YAZILIMI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YAZILIMI OSGB ler için oluşturulmuş bu yazılım sadece iş sağlığı güvenliği uygulamalarını değil Bir OSGB de gerekli olan bütün faaliyetleri kapsamaktadır.

Detaylı

worksforce Saha Satış Otomasyon Çözümü

worksforce Saha Satış Otomasyon Çözümü worksforce Saha Satış Otomasyon Çözümü 444 0 262 www.kocsistem.com.tr worksforce Saha Satış Otomasyon Çözümü worksforce Saha Satış Otomasyonu çözümü, saha satış ekiplerinin rota bazlı bir satış planı üzerinden,

Detaylı

Ofis Binası, Plaza ve İş Merkezi Yönetim Yazılımı

Ofis Binası, Plaza ve İş Merkezi Yönetim Yazılımı Ofis Binası, Plaza ve İş Merkezi Yönetim Yazılımı Plazamen Konu Başlıkları Neden Plazamen? Plazamen in Arkasında Kim Var? Plazamen in Özellikleri Nelerdir? Plazamen in Entegrasyon Yeteneği Var mı? Plazamen

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ SUNUŞ Türkiye de pek çok alanda olduğu gibi sağlık sektörünün de kendine özgü çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Hastanelerde tutulacak düzenli kayıtlar, doğru analizler ve sistemli bir çalışma ortamı

Detaylı

TIG (DRG) ve Bilgi Teknolojileri. Erol YALÇIN

TIG (DRG) ve Bilgi Teknolojileri. Erol YALÇIN TIG (DRG) ve Bilgi Teknolojileri Erol YALÇIN Sunum İçeriği TIG Grouper, Sunucu ve Veritabanı Sağlık Tesislerinden Veri Toplanması E-Kitap ve Akıllı kod arama TIG Dönem Kapatma BBAG Web Yönetim TIG Panel

Detaylı

HBYS & LBYS. A. Özen Akyürek HBYS & LBYS

HBYS & LBYS. A. Özen Akyürek HBYS & LBYS A. Özen Akyürek Sunum Planı Sağlık Hizmeti Paydaşları Tarihsel Bakış Sağlık ve Sağlık Bilişimi Harcamaları Sağlık Bilişimi Nelerden Oluşuyor? Sağlık Bilişimine Yeni Bakış Kısmi Teklife Açık Sağlık Bilişimi

Detaylı

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014 14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,

Detaylı

İzleme. Üçüncü parti cihazlarla (klima, UPS, jeneratör ) entegre çalışma

İzleme. Üçüncü parti cihazlarla (klima, UPS, jeneratör ) entegre çalışma EXAGATE Hakkında Elektronik ve IT alanlarında Ar-Ge, İmalat, Uygulama, Satış ve Danışmanlık, Yerli üretim odaklı, Ar-ge si Biten Ürünler, SysGuard 6001 SysGuard 3001 Ar-ge si Devam Eden Ürünler, SysGuard

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliği Finansal Değerlendirme Toplantısı

Kamu Hastaneleri Birliği Finansal Değerlendirme Toplantısı Kamu Hastaneleri Birliği Finansal Değerlendirme Toplantısı..Ankara TOPLANTI PROGRAMI 1. Giriş 2. Finansal Analiz 3. Satınalma ve Stok Analizi 4. Verimlilik Karnesi Mali Kriterlerine Göre Analiz 5. Tıbbi

Detaylı

Sizin başarınız için çalışıyorlar

Sizin başarınız için çalışıyorlar Sizin başarınız için çalışıyorlar NAVmobile ve AXmobile çalışanlarınıza ve ortaklarınıza daha erişimli yaparak iş verilerinizin gücünü arttıran çözümlerdir. NAVmobile ve AXmobile firmanın İşletme kaynaklarını

Detaylı

innovation inspired by technology İnnova deneyimiyle SharePoint 2016 ya geçin

innovation inspired by technology İnnova deneyimiyle SharePoint 2016 ya geçin innovation inspired by technology İnnova deneyimiyle SharePoint 2016 ya geçin SharePoint 2016 neler getiriyor? Herhangi bir cihazdan basit bir şekilde veri paylaşımı yapabilir. Modern ekip siteleri, yayınlama

Detaylı

Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim!

Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim! Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim! Kurumun misyon ve hedefini benimsemiş, iyi eğitim almış, konusunda uzman kişilerin doğru görev tanımları altında verimli bir şekilde görev aldıkları firmalarda

Detaylı

SAP Sigortaclık Zirvesi 2015

SAP Sigortaclık Zirvesi 2015 SAP Sigortaclık Zirvesi 2015 Sigortacılık için ERP Çözümleri Turgut BAKIR / Proje Yöneticisi 22 Mayıs 2015, Cuma Agenda CYBERSOFT Hakkında ERP Nedir? SAP ERP ve Sigortacılık İnsan Kaynakları Lojistik Süreçler

Detaylı

EnRoutePlus 5.0 MOBİL SATIŞ-DAĞITIM YAZILIMI

EnRoutePlus 5.0 MOBİL SATIŞ-DAĞITIM YAZILIMI EnRoutePlus 5.0 MOBİL SATIŞ-DAĞITIM YAZILIMI 1992 yılından bu yana satış-dağıtım sektörüne hizmet veren Univera 35 yerli ve çok uluslu büyük marka ve 2,300 den fazla bayi ve distribütörde geliştirdiği

Detaylı

Türkiye nin lider Şerit ve Tel üreten işletmesi için özel olarak 2014 yılında projelendirilmiş ve geliştirilmiştir.

Türkiye nin lider Şerit ve Tel üreten işletmesi için özel olarak 2014 yılında projelendirilmiş ve geliştirilmiştir. ENTEGRE ŞERİT ÜRETİM YAZILIMI Octopus BS Entegre Şerit Üretim Yazılımı Türkiye nin lider Şerit ve Tel üreten işletmesi için özel olarak 2014 yılında projelendirilmiş ve geliştirilmiştir. Ham döküm girişi

Detaylı