1 YOLCUlAR IÇIN. ;sım: i : 2'0o~ )1: Kal J. Hazırlayan : ı ı. ll Jl 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 YOLCUlAR IÇIN. ;sım: i : 2'0o~ )1: Kal... -. 1... J. Hazırlayan : ı ı. ll Jl 1"

Transkript

1 1 YOLCUlAR IÇIN ll Jl 1 ı ı ıl ı ı ;sım: i : 2'0o~ )1: Kal J Hazırlayan : N :aml.l\,#; ft: ~~~uu.çu~.." ı.,"'"''~ Mu~&tu

2 YOLCUNUN TANIMI Herhangi bir amaçla (ticaret, tahsil, memuriyet, ziyaret, tedavi, turizm, geri dönme gibi), geçerli pasaport veya pasaport yerini tutan belge ile, giriş ve çıkış kapılarından Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den giden Türk veya yabancı kişi "yolcu"dur. Nakil vasıtaları hizmetiileri yolcu sayılmazlar. (Kaptan, hostes, garson, telsiz memuru, makinist gibi) YOLCU BERABERiNDE TÜRK LİRASI, DÖVİZ VE ZİYNET EŞYASI SINIRLANDIRMALARI Yolcular, sınırsız miktarda. Türk parasını ve dövizi beraberlerinde Türkiye'ye sokabilirler. Yolcular beraberlerinde en çok ABD Doları karşılığı Türk parasını yurt dışına çıkarabilirler. Yolcular, ABD Doları veya eşiti kadar efektifı beraberlerinde yurt dışına çıkarabilirler. Dışarıda yerleşik kişiler ile yurt dışında çalışan Türk uyruklu kişiler, yurda girişlerinde beyan etmiş olmak, Türkiye'de yerleşik kişiler ise bankalardan döviz satın aldıklarını tevsik etmek kaydıyla ABD Doları veya eşitini aşan miktardaki efektifı beraberlerinde yurt dışına çıkarabilirler. Bankalar vasıtası ile yurt dışına Türk parası ve döviz transferi serbesttir. -ı-

3 Yolcular, beraberlerindeki kendilerine ait değeri ABD Dolarını aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenierden ve taşlardan yapılmış eşyalan yurda getirebilirler ve yurt dışına çıkarabilirler. Daha fazla değerdeki ziynet eşyalarının yurt dışına çıkarılması, girişte beyan edilmiş olmasına veya Türkiye'de satın alındığını tevsik etme şartına bağlıdır. Türkiye'ye giriş yapan yolcuların yanlarında bulundurdukları dövizleri beyan etmek istemeleri halinde, (örneğin ihracat bedeli döviz getirmiş olmaları halinde) Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 2001/22 sayılı tarihli genelgesine göre, Gümrük İdarelerince bir "Döviz Beyan Tutanağı" düzenlenir, bunun bir nüshası ilgili yolcuya verilir. TÜRKİYE'YE GELEN YOLCULAR Türkiye'ye gelen yolcuların beraberlerinde getirdikleri eşyaya gümrüklerce aşağıdaki işlemler uygulanır. ı. Yolcuların beraberlerinde getirdikleri kişisel kullanımlarına özgü olan ve kendilerine ait bulunan zati eşyaları, kullanılmış olup olmama kaydı aranmaksızın, zati eşya muafiyetinden yararlandırılarak, gümrük- vergileri allnmadan yolcuların kendilerine verilir. Yolcuların gelişlerinden iki ay önce veya altı ay sonraki süreler içerisinde gelen zati eşyaları da, yolcu beraberi gelmiş eşya addolunur. -2-

4 2. Yolcuların zati eşyalarından başka hediye olarak getirecekleri belli bir sınır içinde kalan eşyaları da hediyelik eşya muafiyetinden yararlandırılarak, gümrük vergileri alınmadan, sahipleri olan yolculara verilir. 3. Yolcuların zati eşya ve hediyelik eşya muafiyeti dışında kalan eşyaları bulunduğunda, ticari miktar ve mahiyet arz etmemek şartı ile gümrük vergileri alınarak sahiplerine verilir. 4. Yolcuların getirdikleri eşya arasında, muaf ve vergili olarak kendilerine verilen eşya dışında da eşya kalmış ise, örneğin ticari mahiyette olan bir eşya bulunduğunda, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmak üzere, makbuz karşılığında, ilgili gümrük idaresince gümrük ambarına alınır. Gümrük arnbariarına konulan eşya, buralarda üç ay kalabilir. Bu süre içinde, varacağı yeri tayin edilmeyen eşya tasfiyeye tabi tutulur. YOLCULAR TARAFINDAN GÜMRÜK VERGİLERİ ÖDENMEDEN YURDA SOKULABİLECEK EŞYA A. ZATİ EŞYA MUAFİYETİ Yolcuların beraberlerinde ya da yolcudan iki ay önce veya altı ay sonraki süreler içerisinde gelen, kendi kullanımlarına mahsus, gayri ticari nitelikteki kullanılmış veya kullanılmamış zati eşya gümrük vergilerinden muaftır. 1 1 Zati eşya muafiyeti, 2000/53 sayılı tarihli Kararname'nin 5.maddesi ile belirlenmiştir. -3-

5 Zat eşyası muaflığından yararlandırılacak ve zat eşyası olarak kabul edilen eşya, Gümrük Müsteşarlığı'nın Internet Sitesi'ndeki "Zati Eşya Muafiyet Listesi"nde gösterilmiştir. Bu listede miktar olarak sınırlandırılmış olan eşyanın, bu miktardan fazlası muaflıktan yararlandırılamaz. Bu muafiyet, zaman tahdidi olmaksızın, her girişte uygulanır. ZAlİ EŞYA MUAFİYET LİSTESİ A- GİYİM VE YOLCULUK EŞY ASI ı- Yolcunun giyinip kuşanmasına mahsus eşya, 2- Yolcunun yaşantısına mahsus eşya ile seyahat eşyası, 3- Yolcu için elbiselik kumaş (en fazla 5 metre), 4- Naklihane hakkını. haiz olan ve yurda kesin dönüş yapan yolcuya ait bir adet kürkten mamul giyim eşyası, B- ELEKTRONİK EŞYA ı- Bir adet siyah-beyaz televizyon, 2- Bir adet ı6 ekrana kadar renkli cep televizyonu (ı6 ekran dahil), 3- Bir adet siyah beyaz televizyon-radyo-teyp (kombine), 4- Bir adet video kamera ve 5 adet boş video teyp kaseti, 5- Sekiz mm.ye kadar alıcı veya gösterici sinema makinası (On adet boş sinema filmi ile birlikte), 6- Bir adet slayt gösterme makinası, 7- Cep tipi bilgisayar (ana bellek kapasitesi-ram 128 K.byte'a [128 dahil] kadar), 8- Portatif compact d ise play_er. 9- Bir adet kendi ses verebilen portatif radyo ve portatif radyoteyp (portatif radyo-teybin özellikleri Müsteşariıkça. belirlenir.) ıo-bir adet volkmen veya cepte taşınabilen küçük teyp, 11-Kasetsiz ve kartuşsuz elektronik oyun aletleri, 12-Her birinden en çok 5 er adet olmak üzere plak, teyp kaseti veya compact disc, 13-GSM-Cep telefonu (SIM kartını havi olanlar), -4-

6 C- MÜZİK ALETLERİ ı- Armonika, 2- Mandolin, 3- Kaval, 4- Mızıka, 5- Flüt f 6- Gitar, 7- Akordeon, (Her birinden birer adet olmak üzere en çok 3 adet) D- SPOR VE OYUN ALETLERİ ı- İki bölmeli bir adet kamp çadırı, 2- Sualtı sporları için bir adet dalgıç takımı (nitelikleri, aksam, ve parçaları Müsteşariıkça belirlenir.), 3- Uçan kanatlar (bir çift), 4- Motor takılınayan cinsten şişirme bir adet bot, 5- Su sporu için kullanılan yelken tertibatlı bir adet sörf, 6- Ayak paleti (bir çift), 7- Yolcunun tek başına kullanabileceği özelliğe sahip birer adet olmak üzere spor yapmasına mahsus diğer spor alet ve giysileri (deniz motosikleti ve motorlu deniz kızağı hariç), 8- Satranç takımı, 9- Dama takımı, 10-Beş adet oyun kağıdı, E- SAGLIK CİHAZLARI 1- Hasta yolcuya ait yataklar, 2- Malüller için hareket ettirici tertibatı bulunan motorlu, motorsuz koltuklar, 3- Şahsi tedavide kullanılan ilaçlar, 4- Gaz maskesi ve benzeri koruyucu elbise (en çok 2 adet). F- MUTFAK EŞYASI ı- Yolculuk esnasında kullanılacak kadar tabak, tencere, çatal, kaşık, bıçak gibi mutfak aletleri, 2- Bir adet portatif piknik ocağı, 3- Bir adet semaver, 4- İki adet termos, 5- Akü ile çalışan kahve makinası, -5-

7 G- TÜKETİM MADDELERİ Yerli ve yabancı ayrımı yapmaksızın; ı- a) 200 adet sigara (1 karton) ile SO adet yaprak sigara. Ayrıca, 200 gr. kıyılmış tütün ve 200 yaprak sigara kağıdı veya 200 gr pipo tütünü veya 200 gr ağız tütünü veya 200 gr tömbeki veya SO gr enfıye, b) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarından satın alınmış olması halinde (a) bendinde yer alanlara ek olarak 200 adet sigara (1 karton), ıoo adet yaprak sigara ve SOO gr. pipo tütünü, ı- l,s kg. kahve, l,s kg. nescafe. SOO gr. çay, ı kg. çikolata, ı kg. şekerden mamül yiyecek, 2- ıoo cl'lik bir (ı) şişe ya da 7S veya 70 cl'lik iki (2) şişe alkollü içki, 3- En fazla ı20 ml.lik şişeler içinde beş adet kolonya, lavanta, parfüm, esans veya losyon, H- DiGERLERİ ı- Bir adet portatif yazı makinası, 2- Bir adet fotoğraf makinası (S adet filmi ile birlikte), 3- Çocuk yolculara mahsus bir adet çocuk arabası, 4- Çocuk yolcuya mahsus ebadına bakılmaksızın bir adet bisiklet, s- Çocuk yolcuya mahsus oyuncaklar (en çok 10 adet), 6- Cepte taşınabilen ve pille çalışan hesap makinası, 7- Bir adet ütü (buharlı veya buharsız), 8- ı x ı,s metre ebadında seccade (yünlü, pamuklu veya sentetik olmak kaydıyla),-_ 9- Bir adet el dürbünü (gece görüş dürbün ve gözlükleri ile gece görüş keskin nişancı dürbünleri hariç), 10-Bir adet masa saati, ll-bir adet portatif gaz soba sı, 12-Araçla birlikte yolculuk halinde (sadece araç sahibi veya sürücüsüne uygulanmak kaydıyla) -6-

8 a) Tornavida takımı (ayrı büyüklükte olmak üzere en fazla 5 adet), b) Lokma takımı (araçta kullanılan tipte olmak üzere en fazla 10 parça), c) Oto pompası, d) Akü şarj cihazı, e) Akü ile çalışan otomobil süpürgesi, f) Akü ile çalışan buzluk, g) Stepne dışında bir adet oto iç ve dış lastiği, 13-Yolcunun durumuna göre Müsteşariıkça zati eşya kapsamında mütalaa edilecek diğer eşya, 14-Yolcunun beraberinde olmak kayıt ve şartıyla 1 adet kedi veya 1 adet köpek veya ı adet kuş veya 10 adet akvaryum balığı (veteriner sağlık raporu, orijin ve aşı belgesi ile varsa kimlik ve eşgal belgesi ibrazı şartı ve veteriner kontrolü kaydıyla). Not : "G-TÜKETİM MADDELERİ", 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 36. maddesinde, Yolcu Seraberi Hediyelik Eşya Muafiyeti kapsamında, her bir yolcu başına karşılarında belirtilen miktarlarla sınırlı kılınmak suretiyle AYRICA düzenlenmiştir. B. YOLCU BERABERİ HEDİYELİK EŞYA MUAFİYETİ Türkiye'ye gelen yolcular, zati eşyalarından ayrı olarak, hediyelik niteliğinde olmak, ticari miktar ve mahiyette olmamak kaydıyla, gerçek kıymeti 300 EURO'yu geçmeyen eşyalarını da gümrük vergisi ödemeden yurda sokabilirler. ıs yaşından küçük yolcular için bu miktar 145 EURO olarak uygulanır. -7-

9 Bu muafiyet, zaman tahdidi olmaksızın, her girişte uygulanır. Hediyelik eşyayı belirleyen bir eşya listesi yoktur. Hediyelik eşya içerisinde, aynı eşyadan birden fazla olmamalıdır, hediyelik eşya mamul bir madde olmalıdır. Hediyelik eşyanın toplam satınalma değeri 300 EURO içinde kalmalıdır; bu limiti aşan eşya, hediyelik eşya muafiyetinden yararlandırılamaz. Bu muafiyet limiti her yolcuya ayrı olarak tanınmıştır; iki veya daha fazla yolcu, bu haklarını birleştirmek suretiyle kullanamazlar, Transit yolcular, bu muafiyetten yararlandırılamaz. Gemi adamları ile diğer nakil araçları hizmetlileri, sadece, zati ve hediyelik eşya muafiyetlerinden yararlanırlar. Yolcu Seraberi Hediyelik Eşya Muafiyeti'nin düzenlendiği 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 36. maddesinde, bu muafiyet, AŞAGIDA YER ALAN EŞYA İÇİN, her bir yolcu başına karşılarında belirtilen miktarlarta sınırlı kılınmıştır. a) Tütün ürünleri: Sigaralar Sigariliolar (herbiri 3gr.dan ağır olmayan purolar) Puro Kıyılmış tütün (200 yaprak sigara kağıdı ile) Pipo tütünü Ağız tütünü Tömbeki Enfıye b) Alkol ve alkollü içecekler 100 cc'lik 70 cc veya 751ik 200 adet ve 50 adet ve 10 adet ve 200 gr ya da 200 gr ya da 200 gr ya da 200 gr ya da 50 gr ı 2 şişe şişe ya da c) En fazla 120 ml'lik şişeler içinde beş adet kolonya, lavanta, parfüm, esans veya losyon -8-

10 d) Kahve Çözülebilir hazır kahve Çay Çikolata Şekerden mamul yiyecek ı ı kg kg soo kg ı ı kg kg e) Yolcuların kişisel ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda tıbbi malzeme ve ilaç. Bu maddenin (a) ve (b) bendierinde yer alan muafiyet ıs yaşın altındaki yolcular için uygulanmaz. Bu 36. maddede belirtilen eşya, sadece bir sınırlama getirilmesi amacı ile düzenlenmiş olup, Yolcu Seraberi Hediyelik Eşya Muafiyeti, bu maddede belirtilen eşya HARİÇ olmak üzere, her bir yolcu için toplam gerçek kıymeti 300 EURO'yu geçmeyen eşya için uygulanır. POSTA YOLUYLA GELEN, HEDİYELİK EŞYA MUAFİYETİ Ramazan (Şeker) ve Kurban Bayramları ile Yılbaşı (1 Ocak) ve Noel (24 Aralık) münasebetiyle Türkiye'deki kişilere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, şahsi, ailevi ve hediyelik eşya niteliğinde olan ve gerçek kıymeti 300 EURO'yu geçmeyen her türlü eşyanın ithali gümrük vergilerinden muaftır. Bu muafiyet, yukarıda belirtilen olaylardan bir ay önce veya bir ay sonraki süreler içinde gönderilmiş veya Türkiye Gümrük Bölgesine girmiş eşya için uygulanır. -9-

11 Birden fazla kalemden oluşan bir sevkiyatın toplam kıymeti 300 EURO'yu aşması halinde, toplam değerin 300 EURO tutarındaki kısım için muafiyet uygulanır. Bu muafiyet, 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 36. maddesinde yeralan sigara, tütün, alkollü içecek, kozmetik eşya, kahve, çay, çikolata ve şekerleme için, sevkiyat başına, karşılarında belirtilen miktarlarla sınırlıdır. Miktar sınırlamasına tabi olan bu maddeler, toplam 300 EURO gerçek kıymete DAHİL edilir. VERGİLERİ ÖDENMEK SURETİYLE POSTA YOLUYLA VEYA YOLCU BERABERiNDE İTHAL EDİLEN EŞYA Gümrük vergileri ödenmeksizin ithal edilebilecek toplam gerçek kıymeti 300 EURO'yu geçmeyen eşya saklı kalmak üzere, yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ya da 18 ve daha yukarı yaştaki yolcuların beraberlerinde veya kendilerinden iki ay önceki veya altı ay sonraki süreler içerisinde gelip, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve her bir sevkiyat ya da yolcu başına kıymeti 1500 EURO'yu geçmeyen eşyadan sabit oranlı vergi tahsil edilir. uygulanır. Bahsi geçen sabit oran, eşyanın kıymeti üzerinden % 10 olarak Sözü edilen limit dahilinde getirilen eşya; a) Türkiye'deki kişilere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen, b) Yolcuların beraberlerinde getirdikleri, c) Hediye edilmek üzere getirilen ya da gönderilen, d) Kişinin şahsına veya ailesinin kullanımına mahsus, e) Karşılığında alıcı tarafından herhangi bir ödeme yapılmamış olan, f) Ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, nitelikte olmalıdır. -10-

12 Bu çerçevede getirilen eşyanın toplam kıymetinin 1500 EURO'yu aşması halinde, sözkonusu eşyanın ithalinde ödenmesi gereken vergiler, yürürlükte bulunan esaslara göre tahakkuk ve tahsil edilir. ithal konusu eşyanın kıymetinin tek başına 1500 EURO'yu geçmesi halinde, bu eşyanın gümrük vergileri İthalat Rejimi Kararı ile belirlenen oraniara göre tahakkuk ve tahsil edilir. Eşyaya sabit oranlı vergi uygulamadan önce, beyan sahibi bunun yerine ithalat vergilerinin uygulanmasını talep edebilir. Bu durumda eşya için ithalat vergileri tahsil edilmek suretiyle eşyanın ithaline izin verilir. Bu çerçevede getirilen eşyanın vergi matrahının tespitinde esas alınacak kıymeti, ibraz edilen faturaya veya satış fişine göre belirlenir. Bu tür belge ibraz edilernemesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin gümrük idaresince düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti idarece belirlenir. POSYA YOLUYLA GELEN VE ÖNEMLİ DEGERİ OLMAYAN EŞYA Yurt dışından Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye mektupla veya posta paketi ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ve gerçek kıymeti gönderim başına toplam 100 EURO'yu geçmeyen ve ticari miktar ve mahiyette olmayan her türlü eşya gümrük vergilerinden muaftır. ( 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 167/4.maddesi) -ll-

13 YOLCU GİRİŞ ÇIKIŞ KAPILARINDA BULUNAN GÜMRÜK HATn DIŞI EŞY~ SATIŞ MAGAZALARINDAN EŞYA ITHALI Yolcular, yolcu girişi ve çıkışı yapılan gümrük kapılarında bulunan mağazalardan satın aldıkları Zati Eşya Muafiyet Listesinde yer alan eşya ile Yolcu Beraberi Hediyelik Eşyayı gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edebilirler. Yolcular, yolcu giriş ve çıkışı yapılan gümrük kapılarında mevcut mağazalardan Vergileri Ödenmek Suretiyle Yolcu Beraberinde ithal Edilen eşyadan ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve yolcu başına 1500 EURO'yu geçmeyen eşyayı, eşyanın kıymeti üzerinden % 10 oranında vergi ödemek suretiyle ithal edebilirler. ithal konusu eşyanın toplam kıymeti ile eşyanın kıymetinin tek başına 1500 EURO'yu geçmesi halinde eşyanın gümrük vergileri İthalat Rejimi Kararında belirlenen oraniara göre tahakkuk ve tahsil edilir. Yolcuların Zati Eşya Muafiyet Listesinde kayıtlı eşya ile Yolcu Beraberi Hediyelik Eşya Muafiyetinden faydalanmak suretiyle eşya ithal etmiş olmaları halinde, yolcu giriş ve çıkışı yapılan gümrük kapılarında mevcut mağazalardan aynı eşyayı satın almaları mümkün değildir. Yolcu giriş ve çıkışı yapılan gümrük kapılarında mevcut mağazalardan konvertibl dövizler -v_eya Türk Lirası ile satış yapılması mümkündür. Daha önce, Ankara-Esenboğa ve İstanbul Atatürk Hava Limanında faaliyette bulunan, YURTİÇİ Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalarının faaliyetlerine son verilmiştir. (5 Ağustos 2000) -12-

14 TURİSTİK KOLAYLIKLAR A. TAŞIT ARAÇLARININ GEÇİCİ İTHALİ Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik Türk ve yabancı uyruklu turistlere ait olan ve özel kullanımlarına mahsus taşıt araçları (kara - hava - deniz taşıt araçları) için gümrük idareleri tarafından, Taşıt Giriş - Çıkış Formu düzenlenerek, gümrük vergilerinden tam muafiyet suretiyle ve teminat alınmadan, geçici girişlerine izin verilir. Bu taşıt araçları, herhangi bir 12 aylık dönem içinde aralıklı veya aralıksız olarak 6 ay süreyle Türkiye'de kalabilirler. Bu süre, yurda giriş yapılan tarih itibariyle kişiye ait taşıtın son altı ayını Türkiye dışında geçirdiğinin anlaşılması halinde verilecek süredir. Yurda taşıt sokmak istedikleri tarih itibariyle son altı ayı kesintisiz biçimde Türkiye gümrük bölgesi dışında geçirmediği anlaşılan kişinin taşıtı ile Türkiye'de kaldığı süreler düşüldükten sonra kalan süre verilecektir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan emekli olanlar için, bu uygulamadaki 6 aylık süre, ı yıl olarak uygulanır. Özel yatların Türkiye Gümrük Bölgesinde kalacağı süreler Turizmi Teşvik Kanunu ve Yat Turizminin Geliştirilmesi Hakkında Yönetmeliğe göre, ayrıca bir izne gerek kalmaksızın iki yıla kadar Türkiye'de kalabilirler. Motorlu taşıtların mutat depolarındaki akaryakıt ve madeni yağlardan vergi alınmaz. -13-

15 Özel kullanıma mahsus taşıtların, çalınmak veya kaza neticesi parçalanmak yüzünden tekrar çıkarılması mümkün olmaması halinde taşıta ait vergiler aranmaz. Çalınma veya kaza olayının, mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınacak belge ile ispat olunması gerekir. B. KİŞİSEL VE SPORTİF AMAÇLI EŞYANIN GEÇİCİ ithali Türkiye Gümrük Bölgesinde ikamet etmeyen yolcuların, ekli (a) ve (b) listelerinde yer alan ve seyahatleri esnasında kişisel kullanımları için getirdikleri yeni veya kullanılmış eşyaları ile Türkiye'de yapılan antrenman, gösteri ve yarışmalarda kullanılmak üzere getirecekleri spor aletleri ve malzemelerinin, gümrük vergilerinden tam muafiyet suretiyle ve teminat alınmadan, geçici girişlerine izin verilir. Kişisel ve sportif amaçla ithal edilen eşyanın geçici ithalat rejimi altında kalabileceği süre 12 aydır. SPORTİF AMAÇLARLA İTHAL EDİLEN KİŞİSEL EŞYA VE SPOR MALZEMESiNE İLİŞKİN LİSTE a) Seyahat Edenlere Ait Kişisel Eşya 1. Giysi 2. Tuvalet malzemesi 3. Kişisel mücevherat 4. Sabit ve hareketli resim kameraları ile birlikte bunlara ait makul miktarda film ve aksesuar 5. Taşınabilir slayt ve film projektörleri ve aksesuarları ile birlikte bunlara ait, makul miktarda slayt ve film 6. Video kameraları ve taşınabilir video kaydedicileri ile makul miktardaki bant, -14-

16 7. Taşınabilir müzik aletleri 8. Taşınabilir gramofon ve plaklar 9. Taşınabilir ses kaydediciler ve kaydedilmiş sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar (dikte edici makineler ve bantları dahil) ı o. Taşınabilir telsiz alıcıları ı ı. Taşınabilir televizyon setleri ı2. Taşınabilir daktilolar ı3. Taşınabilir hesap makineleri ı 4. Taşınabilir kişisel bilgisayarlar ıs. Dürbünler ı6. Çocuk arabaları ı 7. Özürlüler için tekerlekli arabalar ı8. Çadır ve diğer kamp malzemeleri, dalgıçlık malzemeleri, avcılık silahları ve mühimmatı, motorize olmayan bisikletler, 5,5 metre uzunluğun altındaki kano ve eskimo kayıkları, skiler, deniz raketleri, sörf tahtaları, rüzgar sörfleri ı9. Taşınabilir diyaliz ve benzeri tıbbi donanım ve bunlarla birlikte kullanılmak üzere ithal edilmiş, tek kullanımlık malzeme 20. Kişisel olduğu açıkça belli olan diğer eşyalar b) Sportif Amaçlarla İ thal Edilen Eşya ı. Pist ve saha donanımı a) Engeller b) Ciritler, diskler, sırıklar, gülleler, çekiçler 2. Top oyunları donanımı a) Her türlü toplar b) Raketler, sopalar, golf sopaları, çubuklar ve benzerleri c) Her türlü net (ağ) d) Gol potaları 3. Kış sporları donanımı a) Kar kayak ve sapaları b) Patenter c) Kızaklar d) Körling donanımı - 15-

17 4. Her türlü spor elbiseleri, ayakkabılar, eldivenler, başlıklar, v.s. 5. Su sporları donanımı a) Kano ve eskima kayıkları b) Yelkenli ve kürekli kayıklar, yelken, kürek ve kısa kürekler c) Sörf tahtaları ve yelkenleri 6. Motorlu taşıtlar ve araçlar a) Arabalar b) Motorlu bisikletler c) Motorlu kayıklar 7. Diğer sportif amaçlar için donanım a) Spor silahları ve mühimmatı b) Motorsuz ok ve yayları c) Okçuların ok ve yayları d) Eskrim aletleri e) Jimnastik aletleri f) Pusulalar g) Güreş minderi h) Ağırlık-kaldırma donanımı i) Binicilik donanımı, tek kişilik, iki tekerlekli, tek atlı arabalar j) Asılı planörler 1 delta kanatlar, rüzgar sörfleri k) Dağcılık donanı mı 1) Performansa eşlik edecek müzik kasetleri 8. Yardımcı donanım a) Ölçme ve puanlama gösterim donanımı b) Kan ve idrar testleri cihaziarı - 16-

18 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK PASAPORTSUZ SEYAHATLAR Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında, iki taraf ülke vatandaşlarının pasaport yerine kimlik belgesi ile seyahat etmeleri hakkında yapılan ve tarihinde yürürlüğe girmiş olan anlaşmada: İki ülke giriş ve çıkışlarında pasaport yerine kimlik belgesi kullananlar giriş yaptığı ülkenin sınır kapısında Giriş-Çıkış Formunu düzenlemek ve bu formu seyahat süresince muhafaza ederek, istenildiğinde ibraz etmek ve çıkışta yetkili makamlara iade etmekle yükümlü kılınmışlardır. - Kimlik belgesi ile seyahat eden taraf ülke vatandaşlarının yararlanabilecekleri veya yararlanamayacakları gümrük muafiyetleri ve diğer haklar taraf ülkelerin mevzuatiarına göre belirleneceği öngörülmüştür. Buna göre; ı. Taraf ülke vatandaşlarının her iki ülkeye en fazla 3 ay süreli yolculuklarında pasaport yerine kimlik belgelerini ibraz etmek suretiyle giriş ve çıkış yapmaları halinde Gümrük Kanunu'ndan kaynaklanan "Zati" ve "Hediyelik" eşya muafiyeti uygulanacaktır. 2. Giriş-Çıkış Formlarının üç aylık bir seyahat için geçerli olması sebebiyle, "Naklihane" ve triptik aranmadan Taşıt Giriş-Çıkış Formu ile yurda taşıt sokulması haklarından yararlanabilmesi için gerekli koşullara sahip olanların, seyahatlerini kimlik belgeleri ile değil pasaportları ile yapmaları ve pasaportlarındaki kayıtlara göre bu durumlarını tevsik etmeleri gerekir. -17-

19 TÜRKİYE'DEN GİDEN YOLCULAR Türkiye'den çıkış yapan yolcular zati eşyalarını beraberlerinde serbestçe yurt dışına çıkarabilirler. Yabancı turistlerin ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının, beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adiarına gönderilecek eşya ve taşıt ihracatına, doğrudan gümrük idarelerince izin verilir. Bu kişilerin satın aldıkları eşya ve taşıtları beraberlerinde götürmeyip, önce veya sonra gönderilmesi halinde, Türkiye'de satın alındığının belgelenmesi gerekir. Türkiye'de oturan Türk ve yabancı yolcuların beraberlerinde götürecekleri kürkten mamul giyim eşyasına, dönüşlerinde muafiyet uygulanabilmesi için bu gibi eşyanın tüm vasıflarının yolcunun pasaportuna yazılması gerekir. Yabancı ülkelere seyahat eden Türkiye'de oturan Türk veya yabancıların Türkiye'den çıkışlarından itibaren en geç üç yıl içinde geri gelen ve her türlü taşıtları ve bunların yedek ve yenileme parçaları, römork ve rulotlar ve taşıtlara takılmış radyo, televizyon, ses kayıt cihaziarı ve pikapları, seyahat esnasında kullanılmaya mahsus kamplama eşyası, av ve spor eşyası gümrük vergisine tabi değildir. Yolcu beraberinde yurt dışına götürülecek halı, kilim, seccade ve bakır, sarı ve pirinçten mamul hediyelik eşya ile tamamen elle yapılmış tablo ve resimler için, -eski eser olmadığına dair müze müdürlüklerinden ekspertiz raporu alınması zorunludur. Bu raporların, bu tür eşyayı satan fırmalar tarafından temin edilmesi daha uygun ve kolay olacaktır. Makine halılarının müze müdürlüklerine ekspertiz yaptınlmasına gerek yoktur. -18-

20 ikametgahı Türkiye'de bulunan kişilerin, yabancı ülkelere geçici olarak çıkaracakları ve en geç üç yıl içerisinde getirecekleri taşıtları için "Triptik" veya "Gümrük Geçiş Karnesi" beyanname olarak kabul olunur. Kişilerin, bu belgeleri ibraz etmemeleri halinde, taşıtları için, çıkış işlemlerini yapan gümrük idaresince 3 nüsha olarak düzenlenen, Gümrük Yönetmeliği'nin 61 no.lu ekinde yer alan Yurt dışına Giden Taşrtlara İlişkin Geçici İhracat Beyannamesi ve Taahhütnamesi ihracat işlemini yapan gümrük idaresine ibraz edilir. Geçici olarak çıkarılacak gayri ticari nitelikteki eşyanın çıkışında da gene Gümrük Yönetmeliği'nin 62 no.lu ekinde yer alan beyanname 3 nüsha olarak düzenlenir. Alınan bu beyannamenin 2. nüshası, tekrar girişte gümrük idaresine ibraz edilmek üzere yükümlüye verilir. Taşıt veya eşyanın süresi içi'nde (üç yılda) tekrar getirilmesi halinde, giriş işlemini yapan gümrük idaresince çıkış kaydı kapatılır. -19-

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmî Gazete Tarihi: 07 Ekim 2009 Resmî Gazete Sayısı: 27369 Karar Sayısı : 2009/15481 Ekli "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının

Detaylı

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 2009/15481 Bakanlar Kurulu Kararı; 07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı R.G. Ekli 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı

Detaylı

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 2009/15481 Karar Tarihi : 29/9/2009 Resmî Gazete Tarihi : 07/10/2009 Resmî Gazete Sayısı : 27369 1 BİRİNCİ KISIM

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/146 Ref: 4/146

SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/146 Ref: 4/146 SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/146 Ref: 4/146 Konu: 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU NUN BAZI MADDELERĐNĐN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR ĐLE YENĐ GÜMRÜK YÖNETMELĐĞĐ YAYINLANMIŞTIR 4458 Sayılı Gümrük Kanunu

Detaylı

vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ

vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ Önder Şafak TONGAL Stj.Gümrük Kontrolörü Özel Tüketim Vergisi Kanununun, 12.06.2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

GÜMRÜK MUAFİYETİ TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

GÜMRÜK MUAFİYETİ TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: 06.07.2011-27986 Resmi Gazete GÜMRÜK MUAFİYETİ TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, gerçek kişiler tarafından

Detaylı

Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No:1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No:1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No:1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulacak şahsi eşya, genel amaçlarla serbest

Detaylı

Resmi Gazete No: 20918 R.G. Tarihi : 3.7.1991. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden:

Resmi Gazete No: 20918 R.G. Tarihi : 3.7.1991. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI I-M SAYILI GENELGESİ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden: Resmi Gazete No: 20918 R.G. Tarihi : 3.7.1991 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI HAZIRLAYAN Ali HİTALOĞLU Vergi Denetmen Yrd. Eylül 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...3 II. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI...3 A.VERGİNİN KONUSU...3 1.

Detaylı

ENGELLİLER İÇİN VERGİ REHBERİ

ENGELLİLER İÇİN VERGİ REHBERİ ENGELLİLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2013 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

VERG REHBER. www.gib.gov.tr

VERG REHBER. www.gib.gov.tr Ücretsizdir ENGELL LER Ç N VERG REHBER www.gib.gov.tr 2 ENGELLİLER İÇİN VERGİ REHBERİ Ücretsizdir Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 18 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29330 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun

Detaylı

18 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29330 TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

18 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29330 TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 18 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29330 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 191 Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) I- TEBLİĞİN KONUSU VE YASAL DAYANAK A. TEBLİĞİN KONUSU 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2013/48

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2013/48 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 31775355-10.06-01 Konu : Diplomatik Muafiyetler 27/11/2013 GENELGE 2013/48 4458 sayılı Gümrük Kanununun gümrük vergilerinden muafiyet ve

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR...

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR... KAMBİYO MEVZUATI 1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 91 32/5)... 17 Türk Parası Kıymetini

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yatırım Teşvik Belgesi 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

(3.7.1991 tarih ve 20918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) TÜRK PARASI, DÖVİZ İLE KIYMETLİ MADEN, TAŞ VE EŞYALARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

(3.7.1991 tarih ve 20918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) TÜRK PARASI, DÖVİZ İLE KIYMETLİ MADEN, TAŞ VE EŞYALARA İLİŞKİN HÜKÜMLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR İLE BAŞBAKANLIK HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI'NIN 91-32/5 SAYILI TEBLİĞİNE İLİŞKİN I-M SAYILI

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

MADDE 1 - Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir:

MADDE 1 - Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir: KANUN NO: 3065 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kabul Tarihi: 25 Ekim 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 2 Kasım 1984 - Sayı: 18563 5.t. Düstur, c.24 - s. BİRİNCİ KISIM MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM VERGİNİN

Detaylı

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN Madde 1- Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ Bağlayıcı Tarife Bilgisi MADDE 28.. (3) Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurularının aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermesi zorunludur: a) Hak sahibinin adı, soyadı ve adresi,

Detaylı

SMMM Halim BURSALI İSMMMO Eğitmeni

SMMM Halim BURSALI İSMMMO Eğitmeni SMMM Halim BURSALI İSMMMO Eğitmeni ORTAK HUSUSLAR İade Uygulamasında geçiş Tebliğin yürürlük tarihinden sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin iade talepleri, standart iade talep dilekçesi kullanılmak

Detaylı

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 2002/1)...Error! Bookmark

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLANTILARI (MEMUR UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLANTILARI (MEMUR UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLANTILARI (MEMUR UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1. Geçici depolanan eşya statüsünü aşağıdakilerden hangisi sona erdirir? A) Antrepo rejimi B) Eşyanın geçici

Detaylı

Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi Karar Sayısı : 2004/7905 21.10.2004 tarihli, 25620 sayılı R.G.

Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi Karar Sayısı : 2004/7905 21.10.2004 tarihli, 25620 sayılı R.G. Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi Karar Sayısı : 2004/7905 21.10.2004 tarihli, 25620 sayılı R.G. 31/3/2004 tarihli ve 5108 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli Geçici İthalat Sözleşmesi

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2015/10)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2015/10) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 18723479/010.06 Konu : Diplomatik Muafiyetler GENELGE (2015/10) 9/2/2015 4458 sayılı Gümrük Kanununun gümrük vergilerinden muafiyet ve

Detaylı

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (31 Temmuz 2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Kanun No. 5228 Kabul Tarihi : 16.7.2004

Detaylı