1 YOLCUlAR IÇIN. ;sım: i : 2'0o~ )1: Kal J. Hazırlayan : ı ı. ll Jl 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 YOLCUlAR IÇIN. ;sım: i : 2'0o~ )1: Kal... -. 1... J. Hazırlayan : ı ı. ll Jl 1"

Transkript

1 1 YOLCUlAR IÇIN ll Jl 1 ı ı ıl ı ı ;sım: i : 2'0o~ )1: Kal J Hazırlayan : N :aml.l\,#; ft: ~~~uu.çu~.." ı.,"'"''~ Mu~&tu

2 YOLCUNUN TANIMI Herhangi bir amaçla (ticaret, tahsil, memuriyet, ziyaret, tedavi, turizm, geri dönme gibi), geçerli pasaport veya pasaport yerini tutan belge ile, giriş ve çıkış kapılarından Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den giden Türk veya yabancı kişi "yolcu"dur. Nakil vasıtaları hizmetiileri yolcu sayılmazlar. (Kaptan, hostes, garson, telsiz memuru, makinist gibi) YOLCU BERABERiNDE TÜRK LİRASI, DÖVİZ VE ZİYNET EŞYASI SINIRLANDIRMALARI Yolcular, sınırsız miktarda. Türk parasını ve dövizi beraberlerinde Türkiye'ye sokabilirler. Yolcular beraberlerinde en çok ABD Doları karşılığı Türk parasını yurt dışına çıkarabilirler. Yolcular, ABD Doları veya eşiti kadar efektifı beraberlerinde yurt dışına çıkarabilirler. Dışarıda yerleşik kişiler ile yurt dışında çalışan Türk uyruklu kişiler, yurda girişlerinde beyan etmiş olmak, Türkiye'de yerleşik kişiler ise bankalardan döviz satın aldıklarını tevsik etmek kaydıyla ABD Doları veya eşitini aşan miktardaki efektifı beraberlerinde yurt dışına çıkarabilirler. Bankalar vasıtası ile yurt dışına Türk parası ve döviz transferi serbesttir. -ı-

3 Yolcular, beraberlerindeki kendilerine ait değeri ABD Dolarını aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenierden ve taşlardan yapılmış eşyalan yurda getirebilirler ve yurt dışına çıkarabilirler. Daha fazla değerdeki ziynet eşyalarının yurt dışına çıkarılması, girişte beyan edilmiş olmasına veya Türkiye'de satın alındığını tevsik etme şartına bağlıdır. Türkiye'ye giriş yapan yolcuların yanlarında bulundurdukları dövizleri beyan etmek istemeleri halinde, (örneğin ihracat bedeli döviz getirmiş olmaları halinde) Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 2001/22 sayılı tarihli genelgesine göre, Gümrük İdarelerince bir "Döviz Beyan Tutanağı" düzenlenir, bunun bir nüshası ilgili yolcuya verilir. TÜRKİYE'YE GELEN YOLCULAR Türkiye'ye gelen yolcuların beraberlerinde getirdikleri eşyaya gümrüklerce aşağıdaki işlemler uygulanır. ı. Yolcuların beraberlerinde getirdikleri kişisel kullanımlarına özgü olan ve kendilerine ait bulunan zati eşyaları, kullanılmış olup olmama kaydı aranmaksızın, zati eşya muafiyetinden yararlandırılarak, gümrük- vergileri allnmadan yolcuların kendilerine verilir. Yolcuların gelişlerinden iki ay önce veya altı ay sonraki süreler içerisinde gelen zati eşyaları da, yolcu beraberi gelmiş eşya addolunur. -2-

4 2. Yolcuların zati eşyalarından başka hediye olarak getirecekleri belli bir sınır içinde kalan eşyaları da hediyelik eşya muafiyetinden yararlandırılarak, gümrük vergileri alınmadan, sahipleri olan yolculara verilir. 3. Yolcuların zati eşya ve hediyelik eşya muafiyeti dışında kalan eşyaları bulunduğunda, ticari miktar ve mahiyet arz etmemek şartı ile gümrük vergileri alınarak sahiplerine verilir. 4. Yolcuların getirdikleri eşya arasında, muaf ve vergili olarak kendilerine verilen eşya dışında da eşya kalmış ise, örneğin ticari mahiyette olan bir eşya bulunduğunda, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmak üzere, makbuz karşılığında, ilgili gümrük idaresince gümrük ambarına alınır. Gümrük arnbariarına konulan eşya, buralarda üç ay kalabilir. Bu süre içinde, varacağı yeri tayin edilmeyen eşya tasfiyeye tabi tutulur. YOLCULAR TARAFINDAN GÜMRÜK VERGİLERİ ÖDENMEDEN YURDA SOKULABİLECEK EŞYA A. ZATİ EŞYA MUAFİYETİ Yolcuların beraberlerinde ya da yolcudan iki ay önce veya altı ay sonraki süreler içerisinde gelen, kendi kullanımlarına mahsus, gayri ticari nitelikteki kullanılmış veya kullanılmamış zati eşya gümrük vergilerinden muaftır. 1 1 Zati eşya muafiyeti, 2000/53 sayılı tarihli Kararname'nin 5.maddesi ile belirlenmiştir. -3-

5 Zat eşyası muaflığından yararlandırılacak ve zat eşyası olarak kabul edilen eşya, Gümrük Müsteşarlığı'nın Internet Sitesi'ndeki "Zati Eşya Muafiyet Listesi"nde gösterilmiştir. Bu listede miktar olarak sınırlandırılmış olan eşyanın, bu miktardan fazlası muaflıktan yararlandırılamaz. Bu muafiyet, zaman tahdidi olmaksızın, her girişte uygulanır. ZAlİ EŞYA MUAFİYET LİSTESİ A- GİYİM VE YOLCULUK EŞY ASI ı- Yolcunun giyinip kuşanmasına mahsus eşya, 2- Yolcunun yaşantısına mahsus eşya ile seyahat eşyası, 3- Yolcu için elbiselik kumaş (en fazla 5 metre), 4- Naklihane hakkını. haiz olan ve yurda kesin dönüş yapan yolcuya ait bir adet kürkten mamul giyim eşyası, B- ELEKTRONİK EŞYA ı- Bir adet siyah-beyaz televizyon, 2- Bir adet ı6 ekrana kadar renkli cep televizyonu (ı6 ekran dahil), 3- Bir adet siyah beyaz televizyon-radyo-teyp (kombine), 4- Bir adet video kamera ve 5 adet boş video teyp kaseti, 5- Sekiz mm.ye kadar alıcı veya gösterici sinema makinası (On adet boş sinema filmi ile birlikte), 6- Bir adet slayt gösterme makinası, 7- Cep tipi bilgisayar (ana bellek kapasitesi-ram 128 K.byte'a [128 dahil] kadar), 8- Portatif compact d ise play_er. 9- Bir adet kendi ses verebilen portatif radyo ve portatif radyoteyp (portatif radyo-teybin özellikleri Müsteşariıkça. belirlenir.) ıo-bir adet volkmen veya cepte taşınabilen küçük teyp, 11-Kasetsiz ve kartuşsuz elektronik oyun aletleri, 12-Her birinden en çok 5 er adet olmak üzere plak, teyp kaseti veya compact disc, 13-GSM-Cep telefonu (SIM kartını havi olanlar), -4-

6 C- MÜZİK ALETLERİ ı- Armonika, 2- Mandolin, 3- Kaval, 4- Mızıka, 5- Flüt f 6- Gitar, 7- Akordeon, (Her birinden birer adet olmak üzere en çok 3 adet) D- SPOR VE OYUN ALETLERİ ı- İki bölmeli bir adet kamp çadırı, 2- Sualtı sporları için bir adet dalgıç takımı (nitelikleri, aksam, ve parçaları Müsteşariıkça belirlenir.), 3- Uçan kanatlar (bir çift), 4- Motor takılınayan cinsten şişirme bir adet bot, 5- Su sporu için kullanılan yelken tertibatlı bir adet sörf, 6- Ayak paleti (bir çift), 7- Yolcunun tek başına kullanabileceği özelliğe sahip birer adet olmak üzere spor yapmasına mahsus diğer spor alet ve giysileri (deniz motosikleti ve motorlu deniz kızağı hariç), 8- Satranç takımı, 9- Dama takımı, 10-Beş adet oyun kağıdı, E- SAGLIK CİHAZLARI 1- Hasta yolcuya ait yataklar, 2- Malüller için hareket ettirici tertibatı bulunan motorlu, motorsuz koltuklar, 3- Şahsi tedavide kullanılan ilaçlar, 4- Gaz maskesi ve benzeri koruyucu elbise (en çok 2 adet). F- MUTFAK EŞYASI ı- Yolculuk esnasında kullanılacak kadar tabak, tencere, çatal, kaşık, bıçak gibi mutfak aletleri, 2- Bir adet portatif piknik ocağı, 3- Bir adet semaver, 4- İki adet termos, 5- Akü ile çalışan kahve makinası, -5-

7 G- TÜKETİM MADDELERİ Yerli ve yabancı ayrımı yapmaksızın; ı- a) 200 adet sigara (1 karton) ile SO adet yaprak sigara. Ayrıca, 200 gr. kıyılmış tütün ve 200 yaprak sigara kağıdı veya 200 gr pipo tütünü veya 200 gr ağız tütünü veya 200 gr tömbeki veya SO gr enfıye, b) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarından satın alınmış olması halinde (a) bendinde yer alanlara ek olarak 200 adet sigara (1 karton), ıoo adet yaprak sigara ve SOO gr. pipo tütünü, ı- l,s kg. kahve, l,s kg. nescafe. SOO gr. çay, ı kg. çikolata, ı kg. şekerden mamül yiyecek, 2- ıoo cl'lik bir (ı) şişe ya da 7S veya 70 cl'lik iki (2) şişe alkollü içki, 3- En fazla ı20 ml.lik şişeler içinde beş adet kolonya, lavanta, parfüm, esans veya losyon, H- DiGERLERİ ı- Bir adet portatif yazı makinası, 2- Bir adet fotoğraf makinası (S adet filmi ile birlikte), 3- Çocuk yolculara mahsus bir adet çocuk arabası, 4- Çocuk yolcuya mahsus ebadına bakılmaksızın bir adet bisiklet, s- Çocuk yolcuya mahsus oyuncaklar (en çok 10 adet), 6- Cepte taşınabilen ve pille çalışan hesap makinası, 7- Bir adet ütü (buharlı veya buharsız), 8- ı x ı,s metre ebadında seccade (yünlü, pamuklu veya sentetik olmak kaydıyla),-_ 9- Bir adet el dürbünü (gece görüş dürbün ve gözlükleri ile gece görüş keskin nişancı dürbünleri hariç), 10-Bir adet masa saati, ll-bir adet portatif gaz soba sı, 12-Araçla birlikte yolculuk halinde (sadece araç sahibi veya sürücüsüne uygulanmak kaydıyla) -6-

8 a) Tornavida takımı (ayrı büyüklükte olmak üzere en fazla 5 adet), b) Lokma takımı (araçta kullanılan tipte olmak üzere en fazla 10 parça), c) Oto pompası, d) Akü şarj cihazı, e) Akü ile çalışan otomobil süpürgesi, f) Akü ile çalışan buzluk, g) Stepne dışında bir adet oto iç ve dış lastiği, 13-Yolcunun durumuna göre Müsteşariıkça zati eşya kapsamında mütalaa edilecek diğer eşya, 14-Yolcunun beraberinde olmak kayıt ve şartıyla 1 adet kedi veya 1 adet köpek veya ı adet kuş veya 10 adet akvaryum balığı (veteriner sağlık raporu, orijin ve aşı belgesi ile varsa kimlik ve eşgal belgesi ibrazı şartı ve veteriner kontrolü kaydıyla). Not : "G-TÜKETİM MADDELERİ", 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 36. maddesinde, Yolcu Seraberi Hediyelik Eşya Muafiyeti kapsamında, her bir yolcu başına karşılarında belirtilen miktarlarla sınırlı kılınmak suretiyle AYRICA düzenlenmiştir. B. YOLCU BERABERİ HEDİYELİK EŞYA MUAFİYETİ Türkiye'ye gelen yolcular, zati eşyalarından ayrı olarak, hediyelik niteliğinde olmak, ticari miktar ve mahiyette olmamak kaydıyla, gerçek kıymeti 300 EURO'yu geçmeyen eşyalarını da gümrük vergisi ödemeden yurda sokabilirler. ıs yaşından küçük yolcular için bu miktar 145 EURO olarak uygulanır. -7-

9 Bu muafiyet, zaman tahdidi olmaksızın, her girişte uygulanır. Hediyelik eşyayı belirleyen bir eşya listesi yoktur. Hediyelik eşya içerisinde, aynı eşyadan birden fazla olmamalıdır, hediyelik eşya mamul bir madde olmalıdır. Hediyelik eşyanın toplam satınalma değeri 300 EURO içinde kalmalıdır; bu limiti aşan eşya, hediyelik eşya muafiyetinden yararlandırılamaz. Bu muafiyet limiti her yolcuya ayrı olarak tanınmıştır; iki veya daha fazla yolcu, bu haklarını birleştirmek suretiyle kullanamazlar, Transit yolcular, bu muafiyetten yararlandırılamaz. Gemi adamları ile diğer nakil araçları hizmetlileri, sadece, zati ve hediyelik eşya muafiyetlerinden yararlanırlar. Yolcu Seraberi Hediyelik Eşya Muafiyeti'nin düzenlendiği 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 36. maddesinde, bu muafiyet, AŞAGIDA YER ALAN EŞYA İÇİN, her bir yolcu başına karşılarında belirtilen miktarlarta sınırlı kılınmıştır. a) Tütün ürünleri: Sigaralar Sigariliolar (herbiri 3gr.dan ağır olmayan purolar) Puro Kıyılmış tütün (200 yaprak sigara kağıdı ile) Pipo tütünü Ağız tütünü Tömbeki Enfıye b) Alkol ve alkollü içecekler 100 cc'lik 70 cc veya 751ik 200 adet ve 50 adet ve 10 adet ve 200 gr ya da 200 gr ya da 200 gr ya da 200 gr ya da 50 gr ı 2 şişe şişe ya da c) En fazla 120 ml'lik şişeler içinde beş adet kolonya, lavanta, parfüm, esans veya losyon -8-

10 d) Kahve Çözülebilir hazır kahve Çay Çikolata Şekerden mamul yiyecek ı ı kg kg soo kg ı ı kg kg e) Yolcuların kişisel ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda tıbbi malzeme ve ilaç. Bu maddenin (a) ve (b) bendierinde yer alan muafiyet ıs yaşın altındaki yolcular için uygulanmaz. Bu 36. maddede belirtilen eşya, sadece bir sınırlama getirilmesi amacı ile düzenlenmiş olup, Yolcu Seraberi Hediyelik Eşya Muafiyeti, bu maddede belirtilen eşya HARİÇ olmak üzere, her bir yolcu için toplam gerçek kıymeti 300 EURO'yu geçmeyen eşya için uygulanır. POSTA YOLUYLA GELEN, HEDİYELİK EŞYA MUAFİYETİ Ramazan (Şeker) ve Kurban Bayramları ile Yılbaşı (1 Ocak) ve Noel (24 Aralık) münasebetiyle Türkiye'deki kişilere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, şahsi, ailevi ve hediyelik eşya niteliğinde olan ve gerçek kıymeti 300 EURO'yu geçmeyen her türlü eşyanın ithali gümrük vergilerinden muaftır. Bu muafiyet, yukarıda belirtilen olaylardan bir ay önce veya bir ay sonraki süreler içinde gönderilmiş veya Türkiye Gümrük Bölgesine girmiş eşya için uygulanır. -9-

11 Birden fazla kalemden oluşan bir sevkiyatın toplam kıymeti 300 EURO'yu aşması halinde, toplam değerin 300 EURO tutarındaki kısım için muafiyet uygulanır. Bu muafiyet, 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 36. maddesinde yeralan sigara, tütün, alkollü içecek, kozmetik eşya, kahve, çay, çikolata ve şekerleme için, sevkiyat başına, karşılarında belirtilen miktarlarla sınırlıdır. Miktar sınırlamasına tabi olan bu maddeler, toplam 300 EURO gerçek kıymete DAHİL edilir. VERGİLERİ ÖDENMEK SURETİYLE POSTA YOLUYLA VEYA YOLCU BERABERiNDE İTHAL EDİLEN EŞYA Gümrük vergileri ödenmeksizin ithal edilebilecek toplam gerçek kıymeti 300 EURO'yu geçmeyen eşya saklı kalmak üzere, yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ya da 18 ve daha yukarı yaştaki yolcuların beraberlerinde veya kendilerinden iki ay önceki veya altı ay sonraki süreler içerisinde gelip, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve her bir sevkiyat ya da yolcu başına kıymeti 1500 EURO'yu geçmeyen eşyadan sabit oranlı vergi tahsil edilir. uygulanır. Bahsi geçen sabit oran, eşyanın kıymeti üzerinden % 10 olarak Sözü edilen limit dahilinde getirilen eşya; a) Türkiye'deki kişilere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen, b) Yolcuların beraberlerinde getirdikleri, c) Hediye edilmek üzere getirilen ya da gönderilen, d) Kişinin şahsına veya ailesinin kullanımına mahsus, e) Karşılığında alıcı tarafından herhangi bir ödeme yapılmamış olan, f) Ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, nitelikte olmalıdır. -10-

12 Bu çerçevede getirilen eşyanın toplam kıymetinin 1500 EURO'yu aşması halinde, sözkonusu eşyanın ithalinde ödenmesi gereken vergiler, yürürlükte bulunan esaslara göre tahakkuk ve tahsil edilir. ithal konusu eşyanın kıymetinin tek başına 1500 EURO'yu geçmesi halinde, bu eşyanın gümrük vergileri İthalat Rejimi Kararı ile belirlenen oraniara göre tahakkuk ve tahsil edilir. Eşyaya sabit oranlı vergi uygulamadan önce, beyan sahibi bunun yerine ithalat vergilerinin uygulanmasını talep edebilir. Bu durumda eşya için ithalat vergileri tahsil edilmek suretiyle eşyanın ithaline izin verilir. Bu çerçevede getirilen eşyanın vergi matrahının tespitinde esas alınacak kıymeti, ibraz edilen faturaya veya satış fişine göre belirlenir. Bu tür belge ibraz edilernemesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin gümrük idaresince düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti idarece belirlenir. POSYA YOLUYLA GELEN VE ÖNEMLİ DEGERİ OLMAYAN EŞYA Yurt dışından Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye mektupla veya posta paketi ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ve gerçek kıymeti gönderim başına toplam 100 EURO'yu geçmeyen ve ticari miktar ve mahiyette olmayan her türlü eşya gümrük vergilerinden muaftır. ( 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 167/4.maddesi) -ll-

13 YOLCU GİRİŞ ÇIKIŞ KAPILARINDA BULUNAN GÜMRÜK HATn DIŞI EŞY~ SATIŞ MAGAZALARINDAN EŞYA ITHALI Yolcular, yolcu girişi ve çıkışı yapılan gümrük kapılarında bulunan mağazalardan satın aldıkları Zati Eşya Muafiyet Listesinde yer alan eşya ile Yolcu Beraberi Hediyelik Eşyayı gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edebilirler. Yolcular, yolcu giriş ve çıkışı yapılan gümrük kapılarında mevcut mağazalardan Vergileri Ödenmek Suretiyle Yolcu Beraberinde ithal Edilen eşyadan ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve yolcu başına 1500 EURO'yu geçmeyen eşyayı, eşyanın kıymeti üzerinden % 10 oranında vergi ödemek suretiyle ithal edebilirler. ithal konusu eşyanın toplam kıymeti ile eşyanın kıymetinin tek başına 1500 EURO'yu geçmesi halinde eşyanın gümrük vergileri İthalat Rejimi Kararında belirlenen oraniara göre tahakkuk ve tahsil edilir. Yolcuların Zati Eşya Muafiyet Listesinde kayıtlı eşya ile Yolcu Beraberi Hediyelik Eşya Muafiyetinden faydalanmak suretiyle eşya ithal etmiş olmaları halinde, yolcu giriş ve çıkışı yapılan gümrük kapılarında mevcut mağazalardan aynı eşyayı satın almaları mümkün değildir. Yolcu giriş ve çıkışı yapılan gümrük kapılarında mevcut mağazalardan konvertibl dövizler -v_eya Türk Lirası ile satış yapılması mümkündür. Daha önce, Ankara-Esenboğa ve İstanbul Atatürk Hava Limanında faaliyette bulunan, YURTİÇİ Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalarının faaliyetlerine son verilmiştir. (5 Ağustos 2000) -12-

14 TURİSTİK KOLAYLIKLAR A. TAŞIT ARAÇLARININ GEÇİCİ İTHALİ Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik Türk ve yabancı uyruklu turistlere ait olan ve özel kullanımlarına mahsus taşıt araçları (kara - hava - deniz taşıt araçları) için gümrük idareleri tarafından, Taşıt Giriş - Çıkış Formu düzenlenerek, gümrük vergilerinden tam muafiyet suretiyle ve teminat alınmadan, geçici girişlerine izin verilir. Bu taşıt araçları, herhangi bir 12 aylık dönem içinde aralıklı veya aralıksız olarak 6 ay süreyle Türkiye'de kalabilirler. Bu süre, yurda giriş yapılan tarih itibariyle kişiye ait taşıtın son altı ayını Türkiye dışında geçirdiğinin anlaşılması halinde verilecek süredir. Yurda taşıt sokmak istedikleri tarih itibariyle son altı ayı kesintisiz biçimde Türkiye gümrük bölgesi dışında geçirmediği anlaşılan kişinin taşıtı ile Türkiye'de kaldığı süreler düşüldükten sonra kalan süre verilecektir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan emekli olanlar için, bu uygulamadaki 6 aylık süre, ı yıl olarak uygulanır. Özel yatların Türkiye Gümrük Bölgesinde kalacağı süreler Turizmi Teşvik Kanunu ve Yat Turizminin Geliştirilmesi Hakkında Yönetmeliğe göre, ayrıca bir izne gerek kalmaksızın iki yıla kadar Türkiye'de kalabilirler. Motorlu taşıtların mutat depolarındaki akaryakıt ve madeni yağlardan vergi alınmaz. -13-

15 Özel kullanıma mahsus taşıtların, çalınmak veya kaza neticesi parçalanmak yüzünden tekrar çıkarılması mümkün olmaması halinde taşıta ait vergiler aranmaz. Çalınma veya kaza olayının, mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınacak belge ile ispat olunması gerekir. B. KİŞİSEL VE SPORTİF AMAÇLI EŞYANIN GEÇİCİ ithali Türkiye Gümrük Bölgesinde ikamet etmeyen yolcuların, ekli (a) ve (b) listelerinde yer alan ve seyahatleri esnasında kişisel kullanımları için getirdikleri yeni veya kullanılmış eşyaları ile Türkiye'de yapılan antrenman, gösteri ve yarışmalarda kullanılmak üzere getirecekleri spor aletleri ve malzemelerinin, gümrük vergilerinden tam muafiyet suretiyle ve teminat alınmadan, geçici girişlerine izin verilir. Kişisel ve sportif amaçla ithal edilen eşyanın geçici ithalat rejimi altında kalabileceği süre 12 aydır. SPORTİF AMAÇLARLA İTHAL EDİLEN KİŞİSEL EŞYA VE SPOR MALZEMESiNE İLİŞKİN LİSTE a) Seyahat Edenlere Ait Kişisel Eşya 1. Giysi 2. Tuvalet malzemesi 3. Kişisel mücevherat 4. Sabit ve hareketli resim kameraları ile birlikte bunlara ait makul miktarda film ve aksesuar 5. Taşınabilir slayt ve film projektörleri ve aksesuarları ile birlikte bunlara ait, makul miktarda slayt ve film 6. Video kameraları ve taşınabilir video kaydedicileri ile makul miktardaki bant, -14-

16 7. Taşınabilir müzik aletleri 8. Taşınabilir gramofon ve plaklar 9. Taşınabilir ses kaydediciler ve kaydedilmiş sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar (dikte edici makineler ve bantları dahil) ı o. Taşınabilir telsiz alıcıları ı ı. Taşınabilir televizyon setleri ı2. Taşınabilir daktilolar ı3. Taşınabilir hesap makineleri ı 4. Taşınabilir kişisel bilgisayarlar ıs. Dürbünler ı6. Çocuk arabaları ı 7. Özürlüler için tekerlekli arabalar ı8. Çadır ve diğer kamp malzemeleri, dalgıçlık malzemeleri, avcılık silahları ve mühimmatı, motorize olmayan bisikletler, 5,5 metre uzunluğun altındaki kano ve eskimo kayıkları, skiler, deniz raketleri, sörf tahtaları, rüzgar sörfleri ı9. Taşınabilir diyaliz ve benzeri tıbbi donanım ve bunlarla birlikte kullanılmak üzere ithal edilmiş, tek kullanımlık malzeme 20. Kişisel olduğu açıkça belli olan diğer eşyalar b) Sportif Amaçlarla İ thal Edilen Eşya ı. Pist ve saha donanımı a) Engeller b) Ciritler, diskler, sırıklar, gülleler, çekiçler 2. Top oyunları donanımı a) Her türlü toplar b) Raketler, sopalar, golf sopaları, çubuklar ve benzerleri c) Her türlü net (ağ) d) Gol potaları 3. Kış sporları donanımı a) Kar kayak ve sapaları b) Patenter c) Kızaklar d) Körling donanımı - 15-

17 4. Her türlü spor elbiseleri, ayakkabılar, eldivenler, başlıklar, v.s. 5. Su sporları donanımı a) Kano ve eskima kayıkları b) Yelkenli ve kürekli kayıklar, yelken, kürek ve kısa kürekler c) Sörf tahtaları ve yelkenleri 6. Motorlu taşıtlar ve araçlar a) Arabalar b) Motorlu bisikletler c) Motorlu kayıklar 7. Diğer sportif amaçlar için donanım a) Spor silahları ve mühimmatı b) Motorsuz ok ve yayları c) Okçuların ok ve yayları d) Eskrim aletleri e) Jimnastik aletleri f) Pusulalar g) Güreş minderi h) Ağırlık-kaldırma donanımı i) Binicilik donanımı, tek kişilik, iki tekerlekli, tek atlı arabalar j) Asılı planörler 1 delta kanatlar, rüzgar sörfleri k) Dağcılık donanı mı 1) Performansa eşlik edecek müzik kasetleri 8. Yardımcı donanım a) Ölçme ve puanlama gösterim donanımı b) Kan ve idrar testleri cihaziarı - 16-

18 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK PASAPORTSUZ SEYAHATLAR Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında, iki taraf ülke vatandaşlarının pasaport yerine kimlik belgesi ile seyahat etmeleri hakkında yapılan ve tarihinde yürürlüğe girmiş olan anlaşmada: İki ülke giriş ve çıkışlarında pasaport yerine kimlik belgesi kullananlar giriş yaptığı ülkenin sınır kapısında Giriş-Çıkış Formunu düzenlemek ve bu formu seyahat süresince muhafaza ederek, istenildiğinde ibraz etmek ve çıkışta yetkili makamlara iade etmekle yükümlü kılınmışlardır. - Kimlik belgesi ile seyahat eden taraf ülke vatandaşlarının yararlanabilecekleri veya yararlanamayacakları gümrük muafiyetleri ve diğer haklar taraf ülkelerin mevzuatiarına göre belirleneceği öngörülmüştür. Buna göre; ı. Taraf ülke vatandaşlarının her iki ülkeye en fazla 3 ay süreli yolculuklarında pasaport yerine kimlik belgelerini ibraz etmek suretiyle giriş ve çıkış yapmaları halinde Gümrük Kanunu'ndan kaynaklanan "Zati" ve "Hediyelik" eşya muafiyeti uygulanacaktır. 2. Giriş-Çıkış Formlarının üç aylık bir seyahat için geçerli olması sebebiyle, "Naklihane" ve triptik aranmadan Taşıt Giriş-Çıkış Formu ile yurda taşıt sokulması haklarından yararlanabilmesi için gerekli koşullara sahip olanların, seyahatlerini kimlik belgeleri ile değil pasaportları ile yapmaları ve pasaportlarındaki kayıtlara göre bu durumlarını tevsik etmeleri gerekir. -17-

19 TÜRKİYE'DEN GİDEN YOLCULAR Türkiye'den çıkış yapan yolcular zati eşyalarını beraberlerinde serbestçe yurt dışına çıkarabilirler. Yabancı turistlerin ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının, beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adiarına gönderilecek eşya ve taşıt ihracatına, doğrudan gümrük idarelerince izin verilir. Bu kişilerin satın aldıkları eşya ve taşıtları beraberlerinde götürmeyip, önce veya sonra gönderilmesi halinde, Türkiye'de satın alındığının belgelenmesi gerekir. Türkiye'de oturan Türk ve yabancı yolcuların beraberlerinde götürecekleri kürkten mamul giyim eşyasına, dönüşlerinde muafiyet uygulanabilmesi için bu gibi eşyanın tüm vasıflarının yolcunun pasaportuna yazılması gerekir. Yabancı ülkelere seyahat eden Türkiye'de oturan Türk veya yabancıların Türkiye'den çıkışlarından itibaren en geç üç yıl içinde geri gelen ve her türlü taşıtları ve bunların yedek ve yenileme parçaları, römork ve rulotlar ve taşıtlara takılmış radyo, televizyon, ses kayıt cihaziarı ve pikapları, seyahat esnasında kullanılmaya mahsus kamplama eşyası, av ve spor eşyası gümrük vergisine tabi değildir. Yolcu beraberinde yurt dışına götürülecek halı, kilim, seccade ve bakır, sarı ve pirinçten mamul hediyelik eşya ile tamamen elle yapılmış tablo ve resimler için, -eski eser olmadığına dair müze müdürlüklerinden ekspertiz raporu alınması zorunludur. Bu raporların, bu tür eşyayı satan fırmalar tarafından temin edilmesi daha uygun ve kolay olacaktır. Makine halılarının müze müdürlüklerine ekspertiz yaptınlmasına gerek yoktur. -18-

20 ikametgahı Türkiye'de bulunan kişilerin, yabancı ülkelere geçici olarak çıkaracakları ve en geç üç yıl içerisinde getirecekleri taşıtları için "Triptik" veya "Gümrük Geçiş Karnesi" beyanname olarak kabul olunur. Kişilerin, bu belgeleri ibraz etmemeleri halinde, taşıtları için, çıkış işlemlerini yapan gümrük idaresince 3 nüsha olarak düzenlenen, Gümrük Yönetmeliği'nin 61 no.lu ekinde yer alan Yurt dışına Giden Taşrtlara İlişkin Geçici İhracat Beyannamesi ve Taahhütnamesi ihracat işlemini yapan gümrük idaresine ibraz edilir. Geçici olarak çıkarılacak gayri ticari nitelikteki eşyanın çıkışında da gene Gümrük Yönetmeliği'nin 62 no.lu ekinde yer alan beyanname 3 nüsha olarak düzenlenir. Alınan bu beyannamenin 2. nüshası, tekrar girişte gümrük idaresine ibraz edilmek üzere yükümlüye verilir. Taşıt veya eşyanın süresi içi'nde (üç yılda) tekrar getirilmesi halinde, giriş işlemini yapan gümrük idaresince çıkış kaydı kapatılır. -19-

YOLCU REHBERİ. Eğer yanınızda gümrüğe tabi eşyanız yoksa, girişte yeşil hattı kullanmak suretiyle bu şekilde beyanda bulunmuş olursunuz.

YOLCU REHBERİ. Eğer yanınızda gümrüğe tabi eşyanız yoksa, girişte yeşil hattı kullanmak suretiyle bu şekilde beyanda bulunmuş olursunuz. YOLCU REHBERİ Türk Gümrükleri olarak görevimiz yasal ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve kolaylaştırılması, yasal olmayan ticaretin önlenmesi ve caydırılmasıdır. Bu nedenle, ülkemize giriş yapan

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK Gümrük MüsteĢarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.10.00-010.06.02 14.05.2009 Konu :Yolcu İşlemleri

T.C. BAġBAKANLIK Gümrük MüsteĢarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.10.00-010.06.02 14.05.2009 Konu :Yolcu İşlemleri T.C. BAġBAKANLIK Gümrük MüsteĢarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.10.00-010.06.02 14.05.2009 Konu :Yolcu İşlemleri GENELGE (2009/60) 4458 sayılı Gümrük Kanunu nun 167 nci maddesinin

Detaylı

YOLCU MUAFİYETLERİ FİHRİST

YOLCU MUAFİYETLERİ FİHRİST YOLCU MUAFİYETLERİ FİHRİST 1-)KANUNİ DAYANAK 2-)YOLCU KİMDİR? 3-)KİMLER YOLCU SAYILMAZ? 4-)YOLCU BERABERİ EŞYA NEDİR? 5-)YOLCU BERABERİ HEDİYELİK EŞYA MUAFİYETİ NEDİR? 6-)YOLCU BERABERİ KİŞİSEL EŞYA MUAFİYETİ

Detaylı

YOLCU BERABERİ HEDİYELİK EŞYA VE KİŞİSEL EŞYA MUAFİYETİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLKE VE ESASLAR

YOLCU BERABERİ HEDİYELİK EŞYA VE KİŞİSEL EŞYA MUAFİYETİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLKE VE ESASLAR YOLCU BERABERİ HEDİYELİK EŞYA VE KİŞİSEL EŞYA MUAFİYETİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLKE VE ESASLAR Cevdet BOZKURT* I.Giriş Bilindiği üzere, yurt dışından ülkemize getirilen her türlü eşyanın gümrük işlemlerine

Detaylı

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU Mustafa İnanç * 1.Kapsam Gümrüksüz Satış Mağazaları,Türkiye

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2014/7)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2014/7) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 31775355-10.06.01 Konu : Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya 24.03.2014 GENELGE (2014/7) 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı

Detaylı

ALTINCI KISIM

ALTINCI KISIM ALTINCI KISIM 8.11.2016 osenses@ktu.edu.tr 1 ALTINCI KISIM BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ AYIRIM 8.11.2016 osenses@ktu.edu.tr 2 ALTINCI KISIM Özellik Gösteren Faaliyetler BİRİNCİ BÖLÜM Gümrük Vergilerinden Muafiyet

Detaylı

Değişiklik Yapılan / Eklenen Madde. Gümrük Kanunu 4. Madde'ye 3. fıkranın eklenmesi

Değişiklik Yapılan / Eklenen Madde. Gümrük Kanunu 4. Madde'ye 3. fıkranın eklenmesi Değişiklik Yapılan / Eklenen Madde Gümrük Kanunu 4. Madde'ye 3. fıkranın eklenmesi 39.maddede değişiklik 41. Maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) ve (4) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Detaylı

istanbul TicARET ODAS ı YAYıN NO: 1993 19 YOLCULAR için GUMRUK REHBERI

istanbul TicARET ODAS ı YAYıN NO: 1993 19 YOLCULAR için GUMRUK REHBERI istanbul TicARET ODAS ı YAYıN NO: 1993 19 YOLCULAR için GUMRUK REHBERI İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO YOLCULAR İÇİN GÜMRÜK REHBERİ İSTANBUL, Haziran 1993 GRAFIK & MATBAA HIZMETLERI Klodfarer Caddesi Nüzhetbey

Detaylı

POSTA VE HIZLI KARGO MUAFİYETLERİ FİHRİST

POSTA VE HIZLI KARGO MUAFİYETLERİ FİHRİST POSTA VE HIZLI KARGO MUAFİYETLERİ FİHRİST 1-) KANUNİ DAYANAK 2-) POSTA/HIZLI KARGO EŞYASI İÇİN MUAFİYETİN KAPSAMI NEDİR? 3-)VERGİLERİ ÖDENMEK SURETİYLE POSTA YA DA HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI YOLUYLA SERBEST

Detaylı

/ TL nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı,

/ TL nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, 28.12.2017/160-1 MALUL VE ENGELLİLERE MOTOR SİLİNDİR HACMİNE BAKILMAKSIZIN, HESAPLANMASI GEREKEN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE DİĞER HER TÜRLÜ VERGİLER DÂHİL BEDELİ 200.000 TL NİN ALTINDA OLAN TAŞITLARDA ÖTV

Detaylı

1-Başvuru şartlarının kontrol edilmesi:

1-Başvuru şartlarının kontrol edilmesi: 15/5/2009 GENELGE (2009/65) 13 Ekim 2006 tarihli 26318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği hükümlerinin uygulaması ile ilgili olarak aşağıda belirtildiği şekilde işlem

Detaylı

Ev Eşyası - İşyeri Nakli Muafiyeti I- GÜMRÜK VERGİLERİNDEN MUAF OLARAK KULLANILMIŞ EV EŞYASI İTHALİ

Ev Eşyası - İşyeri Nakli Muafiyeti I- GÜMRÜK VERGİLERİNDEN MUAF OLARAK KULLANILMIŞ EV EŞYASI İTHALİ Ev Eşyası - İşyeri Nakli Muafiyeti I- GÜMRÜK VERGİLERİNDEN MUAF OLARAK KULLANILMIŞ EV EŞYASI İTHALİ Gümrük vergilerinden muaf olarak kullanılmış ev eşyası ithali iki yolla yapılabilir: 1- Yerleşim yerini

Detaylı

23955 sayılı 5 Şubat 2000 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2000/53 sayılı 13 Ocak 2000 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı Ekidir.

23955 sayılı 5 Şubat 2000 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2000/53 sayılı 13 Ocak 2000 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı Ekidir. 23955 sayılı 5 Şubat 2000 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2000/53 sayılı 13 Ocak 2000 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı Ekidir. GÜMRÜK VERGİLERİNDEN MUAFİYET VE İSTİSNA TANINACAK HALLER HAKKINDA KARAR

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü AYLIK BASIN BÜLTENİ

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü AYLIK BASIN BÜLTENİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel AYLIK BASIN BÜLTENİ 1-31 Mayıs 2016 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Aylık Basın Bülteni Gümrükler Muhafaza Genel müzce

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü GENELGE (2016/1)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü GENELGE (2016/1) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Sayı : 87375112-010.06.99 Konu : Nakit Kontrolleri GENELGE (2016/1) Bankacılık sistemi dışında gerçekleşen ve yolcu beraberinde ülkemize

Detaylı

DIŞ TİCARETTE TEK VE MAKTU VERGİ UYGULAMASI THE APPLICATION OF SINGLE AND CUT OFF TAX ON FOREIGN TRADE

DIŞ TİCARETTE TEK VE MAKTU VERGİ UYGULAMASI THE APPLICATION OF SINGLE AND CUT OFF TAX ON FOREIGN TRADE DIŞ TİCARETTE TEK VE MAKTU VERGİ UYGULAMASI THE APPLICATION OF SINGLE AND CUT OFF TAX ON FOREIGN TRADE Gökhan TERZİ 7 * ÖZ Tek ve Maktu Vergi (TMV) ismi çok yaygın bir şekilde bilinmemekle birlikte, toplumdaki

Detaylı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı TRANSİT REJİMİ Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı 1 Transit Rejimi Rejim tanımı Mevzuat Transit rejiminde kullanılan belgeler Rejimin unsurları Rejim hak sahibi Hareket ve varış gümrük

Detaylı

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında SİRKÜLER Sayı : 2017/21 Tarih : 16.05.2017 Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.Güm.0.06.00.33.964-856 30.10.2000 Konu: GENELGE 2000/55 İLGİ: 27.12.1962 tarih ve 18028/99-20158/456 sayılı Genelge. Bilindiği

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2013/8. Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2013/8. Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Detaylı

YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI 05.05.2017/60-1 YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI ÖZET : 6824 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren konut

Detaylı

12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Tarih : 08.05.2017 Sayı : 2017-34 Konu : 12 Seri Nolu KDV Genel Tebliği İle Getirilen Düzenlemeler 12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 05.05.2017 tarihli ve

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI 19.10.2009/155 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu nun 4. Maddesinde 5904 sayılı Yasa nın 36 maddesi ile

Detaylı

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır.

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır. SİRKÜLER 2017/34: Yabancılara Konut Ve İşyeri Satışında Katma Değer Vergisi İstisnasının Uygulanmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı KDV Genel Tebliği Yayımlandı 6824 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi

Detaylı

Gümrük ile ilgili Cezalar Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

Gümrük ile ilgili Cezalar Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Gümrük ile ilgili Cezalar Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Gümrük tarifesi veya vergilendirme unsurlarında aykırılık İlgili Kanun: Madde 234-1 (a) Cezası: İthalat vergilerinden

Detaylı

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ MEVZUAT: 4458 sayılı Gümrük Kanunu (5911 ile değişik) 128 ila 134 üncü maddeleri. 21.10.2004 tarihli ve 2004/7905 sayılı BKK eki Geçici İthalat Sözleşmesi 07.10.2009 tarihli 2009/15481

Detaylı

ÖNSÖZ. İş bu rehberin vatandaşlık bilinci içinde ilgililere faydalı olmasını temenni ederim. BURSA, 21.01.2011

ÖNSÖZ. İş bu rehberin vatandaşlık bilinci içinde ilgililere faydalı olmasını temenni ederim. BURSA, 21.01.2011 ÖNSÖZ Yolcuların (yurt dışından gelen vatandaşlarımız veya turist olarak gelen diğer ülke vatandaşları) yanlarında getirdikleri veya gümrüksüz satış mağazalarından satın alarak getirmek istedikleri eşyadan

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.10.00-010.06.02 19/4/2011 GENELGE (2011/23)

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.10.00-010.06.02 19/4/2011 GENELGE (2011/23) Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.10.00-010.06.02 19/4/2011 Konu : Posta-Yolcu İşlemleri GENELGE (2011/23) 07.10.2009 tarihli ve 23955 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki

Detaylı

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik yapılması konulu 2006/10866 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır Karar Sayısı : 2006/10866 Ekli Dahilde İşleme

Detaylı

YABANCILARA KONUT VEYA İŞYERİ TESLİMLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 12 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ TEBLİĞİ YAYINLANDI

YABANCILARA KONUT VEYA İŞYERİ TESLİMLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 12 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ TEBLİĞİ YAYINLANDI YABANCILARA KONUT VEYA İŞYERİ TESLİMLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 12 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ TEBLİĞİ YAYINLANDI 3065 SAYILI KDV KANUNU NUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN İ BENDİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

Detaylı

YOLCU BERABERİNDE EŞYA İHRACINDA KDV VE MUHASEBE UYGULAMALARI

YOLCU BERABERİNDE EŞYA İHRACINDA KDV VE MUHASEBE UYGULAMALARI YOLCU BERABERİNDE EŞYA İHRACINDA KDV VE MUHASEBE UYGULAMALARI Cansın DEĞİRMENCİOĞLU* 24* Öz Katma Değer Vergisi Kanununda bazı mal ve hizmet teslimleri bu vergiden istisna edilmiştir. Bu istisnalar farklı

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 020 Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. KAPSAM : 12 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

Dünya Gazetesinde Çıkan ve Haber olarak yayınladığımız Muafiyet Sınırı 150 EURO Değil 75 EURO dur..

Dünya Gazetesinde Çıkan ve Haber olarak yayınladığımız Muafiyet Sınırı 150 EURO Değil 75 EURO dur.. 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karara, 2013/5371 sayılı Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırma TABLOSU. Dünya Gazetesinde Çıkan ve Haber olarak

Detaylı

GÜMRÜK ve DIŞ TİCARET MEVZUATINDA NUMUNE, TİCARİ NUMUNE ve MODEL EŞYANIN İTHALAT ve İHRACATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

GÜMRÜK ve DIŞ TİCARET MEVZUATINDA NUMUNE, TİCARİ NUMUNE ve MODEL EŞYANIN İTHALAT ve İHRACATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER ASİST GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞT. GÜMRÜK ve DIŞ TİCARET MEVZUATINDA NUMUNE, TİCARİ NUMUNE ve MODEL EŞYANIN İTHALAT ve İHRACATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER GENEL OLARAK NUMUNE ve MODEL EŞYA sf. 02 GÜMRÜK KANUNU

Detaylı

Yolcu Beraberi Taşıtlar Yolcu Beraberi Taşıtlar Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışından kimler taşıt getirebilir?

Yolcu Beraberi Taşıtlar Yolcu Beraberi Taşıtlar Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışından kimler taşıt getirebilir? Yolcu Beraberi Taşıtlar Yolcu Beraberi Taşıtlar Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışından kimler taşıt getirebilir? Cevap: 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ile

Detaylı

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü B.02.1. HZN.0.09.01.01 SAYI:2009-GNL-1 TARĐH:23.07.2009 1.ĐHRACAT ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Đhracat bedellerinin tahsili 1.1.Đhracat bedelleri, Türk

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.10.00-010.06.02 6/7/2011 GENELGE (2011/39)

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.10.00-010.06.02 6/7/2011 GENELGE (2011/39) Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.10.00-010.06.02 6/7/2011 Konu : Posta-yolcu işlemleri GENELGE (2011/39) 07.10.2009 tarihli ve 23955 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki

Detaylı

MOTORLU TAŞIT ARAÇLARI YAŞ SINIRLANDIRILMASI TÜZÜĞÜ

MOTORLU TAŞIT ARAÇLARI YAŞ SINIRLANDIRILMASI TÜZÜĞÜ MOTORLU TAŞIT ARAÇLARI YAŞ SINIRLANDIRILMASI TÜZÜĞÜ [(4.8.2006 R.G. 130 EK III A.E. 461 Sayılı Tüzüğün), (27.3.2007 R.G. 54 EK III A.E. 219), (17.7.2007 R.G. 130 EK III A.E. 481), (1.11.2007 R.G. 194 EK

Detaylı

BEDELSİZ İTHALAT NEDİR?

BEDELSİZ İTHALAT NEDİR? BEDELSİZ İTHALAT NEDİR? Bedelsiz ithalat; bedeli için döviz transferi yapılmadan yurt dışında elde edilen ve yurda getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan bazı şahsi ve ticari

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$.

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$. TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) A-İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR MART OCAK- MART MART OCAK- MART 2013 214.838.980 666.294.172

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü

T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü EK 10 T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü a. Adı b. Numarası c. Referans numarası d. Ülkesi Tescil No: 2.Beyan sahibi/temsilcisi 5.Yükleme Yeri 6.Boşaltma

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013]

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013] T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013] Konu : Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi 16/01/2013 GENELGE (2013/2) İlgi:28.12.2012 tarihli

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- AĞUSTOS DÖNEMİ ) TL U.S.$. AĞUSTOS OCAK - AĞUSTOS AĞUSTOS OCAK - AĞUSTOS 2015 307.801.642

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR EYLÜL OCAK - EYLÜL EYLÜL OCAK - EYLÜL 2015 292.478.851 2.719.285.208 97.138.158 1.022.326.394 2016 285.236.982

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ 1 KAPATMA MÜRACAATI Firmaların, Dahilde işleme izin belgesi

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/03/2015 Sayı: 2015/22 Ref : 6/22

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/03/2015 Sayı: 2015/22 Ref : 6/22 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/03/2015 Sayı: 2015/22 Ref : 6/22 Konu: İTHALATTA BANDROL ÜCRETİ VE ÇEŞİİ VERGİLER BAKIMINDAN MATRAH 1. Giriş Mevzuat gereği ithalatta çeşitli vergi ve mali yüklerin ödenmesi

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- MART DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR MART OCAK - MART MART OCAK - MART 2015 331.188.309 815.701.486 127.851.561 330.386.817 2016 346.165.094 917.469.044

Detaylı

Mali Bülten No: 2015/68

Mali Bülten No: 2015/68 ` Mali Bülten No: 2015/68 Vergi/ 14 Temmuz 2015 ÖTV Kanunu (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 08.07.2015

Detaylı

YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI VE BAVUL TİCARETİ KARŞILAŞTIRMALI TABLO

YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI VE BAVUL TİCARETİ KARŞILAŞTIRMALI TABLO YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI VE BAVUL TİCARETİ (TÜRKİYE'DE İKAMET ETMEYEN YOLCULARA YAPILAN TESLİMLERDE İSTİSNA UYGULAMASI) Hazırlayan: Yeminli Mali Müşavir Hüseyin YILMAZ 43 ve 61 nolu tebliğlerle yürütülen

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2015 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR EYLÜL OCAK-EYLÜL EYLÜL OCAK-EYLÜL 2014 365.319.053 2.710.202.371 165.114.132 1.251.999.448 2015 302.024.826

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2015 YILI OCAK- ARALIK DÖNEMİ ) TL U.S.$. ARALIK OCAK-ARALIK ARALIK OCAK-ARALIK 2014 359.176.370 3.906.864.197 156.662.514 1.784.268.243

Detaylı

HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞINDA GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMALAR

HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞINDA GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMALAR HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞINDA GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMALAR Elektronik ticaretin gittikçe artan şekilde kulanım alanı bulması ve uluslararası ticarette özellikle numune ve modellerin

Detaylı

ATA karnesi ile gelen tüm eşya için ithalar rejimi sırasında, gümrüklerce ve ithalatçı tarafından başka bir işlem yapılması gerekmemektedir.

ATA karnesi ile gelen tüm eşya için ithalar rejimi sırasında, gümrüklerce ve ithalatçı tarafından başka bir işlem yapılması gerekmemektedir. ATA KARNESİ NEDİR? ATA karneleri uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi (kısaca İstanbul Sözleşmesi) ve Ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın

Detaylı

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$.

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$. TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) A-İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR HAZİRAN OCAK - HAZİRAN HAZİRAN OCAK - HAZİRAN 2013 217.747.583

Detaylı

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN TASARISI

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN TASARISI YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN TASARISI Yurt dışına çıkış harcı MADDE 1- (1) Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkış yapanlardan çıkış başına 15 YTL harç alınır. (2) Yurt dışına çıkış

Detaylı

FATURA. No:55/15 Merter - İstanbul Seri : TK- Sıra No : 651323 Dış Ticaret V.D: 547 005 1604 Tarih (Date) : 30.06.2012 İrsaliye No : 182207

FATURA. No:55/15 Merter - İstanbul Seri : TK- Sıra No : 651323 Dış Ticaret V.D: 547 005 1604 Tarih (Date) : 30.06.2012 İrsaliye No : 182207 M) Özel Fatura 61 Seri No'lu KDV Genel Tebliği ile bavul ticaretinin kayıt dışı kalmasının önlenmesi ve bazı desteklerden yararlanılması sağlanmıştır. Bavul ticareti yoluyla ihracat yapacak yabancı uyruklu

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR MAYIS OCAK-MAYIS MAYIS OCAK-MAYIS 2016 373.710.524 1.700.146.727 127.426.906 582.798.285 2017 494.686.922 2.365.734.606 138.576.184 646.668.021 132

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : 52707093-10.06.01 24/07/2013 GENELGE (2013/28)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : 52707093-10.06.01 24/07/2013 GENELGE (2013/28) GENELGE (2013/28) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 176 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve Gümrük Yönetmeliğinin 418 inci maddesine göre, serbest dolaşımda bulunan yakıt, yağlar ve kumanyalar ile donatım ve işletme

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2016 YILI OCAK- KASIM DÖNEMİ ) TL U.S.$. KASIM OCAK - KASIM KASIM OCAK - KASIM 2015 335.440.622 3.399.379.114 116.608.459 1.256.497.744

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2007/23)

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2007/23) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.18.541.157-4 Konu : Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Teslimleri 01.06.2007 GENELGE (2007/23) Müsteşarlığımıza intikal

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü AYLIK BASIN BÜLTENİ

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü AYLIK BASIN BÜLTENİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel AYLIK BASIN BÜLTENİ 1-31 Ocak 2016 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Aylık Basın Bülteni Gümrükler Muhafaza Genel müzce

Detaylı

Dış Ticaret Mevzuatı I İhracat Şekil ve Esasları. Dr.Dilek Seymen dilek.seymen

Dış Ticaret Mevzuatı I İhracat Şekil ve Esasları. Dr.Dilek Seymen dilek.seymen Dış Ticaret Mevzuatı I İhracat Şekil ve Esasları Dr.Dilek Seymen dilek.seymen seymen@deu.edu.tr İhracatı Düzenleyen Mevzuat-1 Kanun Kararname Yönetmelik Tebliğ Uygulama Esasları Dış Ticaret Müsteşarlığının

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ Kaynak: http://www.kazanci.com Güncelleme Tarihi: 27.09.2011 06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ BİRİNCİ

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A) İTHALAT İŞLEMLERİ... 3 1) SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ... 3 2) GERİ GELEN EŞYA...

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Geçici İthalat Mevzuatı 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

(2015/7757) (09.07.2015 T. 29411 R.G.)

(2015/7757) (09.07.2015 T. 29411 R.G.) 3093 SAYILI TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNU UYARINCA RADYO, TELEVİZYON, VİDEO VE BİRLEŞİK CİHAZLAR İLE BUNLARIN DIŞINDA KALAN?RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARINI ALMAYA YARAYAN HER TÜRLÜ CİHAZDAN

Detaylı

DIŞ TİCARET ( DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI. ( 12/1983, 46/1990 ve 22/1996 Sayılı Yasalar)

DIŞ TİCARET ( DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI. ( 12/1983, 46/1990 ve 22/1996 Sayılı Yasalar) DIŞ TİCARET ( DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI ( 12/1983, 46/1990 ve 22/1996 Sayılı Yasalar) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasası nın 4(2), 8(1)(2), 9(2),13

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Mayıs 1983 ÇARŞAMBA. Tebliğler

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Mayıs 1983 ÇARŞAMBA. Tebliğler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 18 Mayıs 1983 ÇARŞAMBA Sayı: 18051 Mükerrer j J YÜRÜTME

Detaylı

düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler de harçlardan müstesna tutulmuştur.

düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler de harçlardan müstesna tutulmuştur. 05.12.2008/219 DÖVĐZ KAZANDIRICI FAALĐYETLERDE DAMGA VERGĐSĐ VE HARÇ ĐSTĐSNASI UYGULAMASI HAKKINDA 4 SERĐ NO LU TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Tanımlar MADDE 419 (1) Bu bölümde geçen, Serbest Bölgeler a) İşletici deyimi, serbest bölgenin yerli veya yabancı

Detaylı

yerli ve yabancı yolcular için GÜMRÜK REHBERİ

yerli ve yabancı yolcular için GÜMRÜK REHBERİ yerli ve yabancı yolcular için GÜMRÜK REHBERİ İÇİNDEKİLER ı- YOLCU İŞLEMLERİ Ll. Yolcunun Tanımı 1.2. Yolcu Beraberinde Bulundurulabilecek Türk Urası, SAYFA NO, ı ı DöViz, Ziynet Eşyası.. 1 1.3. Yolcular

Detaylı

YURDA GİRİŞ VEYA ÇIKIŞTA YOLCU BERABERİNDE HANGİ MİKTARLARDA DÖVİZ TAŞINABİLECEĞİNİN KAMBİYO MEVZUATI IŞIĞINDA İRDELENMESİ

YURDA GİRİŞ VEYA ÇIKIŞTA YOLCU BERABERİNDE HANGİ MİKTARLARDA DÖVİZ TAŞINABİLECEĞİNİN KAMBİYO MEVZUATI IŞIĞINDA İRDELENMESİ YURDA GİRİŞ VEYA ÇIKIŞTA YOLCU BERABERİNDE HANGİ MİKTARLARDA DÖVİZ TAŞINABİLECEĞİNİN KAMBİYO MEVZUATI IŞIĞINDA İRDELENMESİ Cevdet BOZKURT* 40 1.GİRİŞ Kambiyo mevzuatı konusunda temel düzenlemeler, Türk

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Transit Rejimi 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN TAŞIMACILIK İSTİSNASI VE UYGULAMASI

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN TAŞIMACILIK İSTİSNASI VE UYGULAMASI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN TAŞIMACILIK İSTİSNASI VE UYGULAMASI Ertunç AKSÜMER* 25 ÖZ Taşımacılık İstisnası 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 14. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili yasal

Detaylı

ABD ye İhracatta Lojistik Çözümler. 12 Eylül 2016

ABD ye İhracatta Lojistik Çözümler. 12 Eylül 2016 ABD ye İhracatta Lojistik Çözümler 12 Eylül 2016 Proprietary and Confidential: This presentation may not be used or disclosed to any person other than employees or customer, unless expressly authorized

Detaylı

İngiltere ye İhracatta Lojistik Çözümler. 3 Mayıs 2016

İngiltere ye İhracatta Lojistik Çözümler. 3 Mayıs 2016 İngiltere ye İhracatta Lojistik Çözümler 3 Mayıs 2016 İngiltere ye İhracatta Entegre Lojistik Çözümleri Birden fazla tedarikçinin farklı hizmetler için kullanılması, koordinasyon problemlerine ve verimsizliğe

Detaylı

Yeni Torba Kanun un Vergi Düzenlemeleri Yürürlükte

Yeni Torba Kanun un Vergi Düzenlemeleri Yürürlükte Vergi Bülteni Yeni Torba Kanun un Vergi Düzenlemeleri Yürürlükte 03.07.2017 /2017-52 / DVK, HK, TRT ÜCRET VE PAYLARI Özet Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı

7033 sayılı Kanun un 8. Maddesi ile Harçlar Kanunu nun 59. maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde değişiklik yapılarak;

7033 sayılı Kanun un 8. Maddesi ile Harçlar Kanunu nun 59. maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde değişiklik yapılarak; SİRKÜLER 2017/42: 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun da yer alan vergi ve vergi benzeri

Detaylı

Tarihli Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar /9391 ile;

Tarihli Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar /9391 ile; 11.11.2016 Tarihli 29885 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9391 ile; Plastikten damacana şişe, matara, tapalar, tıpalar, kapaklar, kapsüller, Porselenden ve çiniden

Detaylı

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır.

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır. İHRACAT 2005/9 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ÇERÇEVESİNDEKİ TAAHHÜT KAPATMA VE KISMİ TEMİNAT İADESİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN

Detaylı

SİRKÜLER 2015/15. Gümrüklerde Nakit Kontrolleri Uygulaması

SİRKÜLER 2015/15. Gümrüklerde Nakit Kontrolleri Uygulaması Sayı :2015/S-15 Ankara,30.04.2015 Konu :Gümrüklerde Nakit Kontrolleri Uygulaması SİRKÜLER 2015/15 Gümrüklerde Nakit Kontrolleri Uygulaması Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, 15 Nisan 2015 tarihi itibariyle

Detaylı

Asgari ücretli, 2005 yılı için 365 YTL vergi iadesi alacak

Asgari ücretli, 2005 yılı için 365 YTL vergi iadesi alacak İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL BASIN BÜLTENİ BASIN BÜLTENİ...BASIN BÜLTENİ... Yahya Arıkan İSMMMO Yıllık İadesi Raporu nu Açıkladı:

Detaylı

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU 1. KONU: Bilindiği üzere, daha önce yayımlanmış bütün KDV Genel Tebliğlerini yürürlükten

Detaylı

Aşağıda söz konusu Kanun un Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi Kanunları mevzuatına ilişkin düzenlemeleri sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır:

Aşağıda söz konusu Kanun un Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi Kanunları mevzuatına ilişkin düzenlemeleri sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır: 28 Kasım 2017 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi

Detaylı

KANUN SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 1 Temmuz 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30111 KANUN SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No.

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi İthalat İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları 1. İthalatın tanımı ve ithalatçı olma şartları, 2. Hariçte işleme rejimi,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASININ I-M SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGESİ YAYIMLANDI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASININ I-M SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGESİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.10.2013/185-1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASININ I-M SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGESİ YAYIMLANDI ÖZET : Bankasının Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32

Detaylı

GENEL MERKEZ Eski Londra Asfaltı Kocasinan İş merkezi B Blok No:31 Kat:3 Şirinevler/İstanbul Tel: (212) 251 63 00-251 63 17 Fax: (212) 251 63 18

GENEL MERKEZ Eski Londra Asfaltı Kocasinan İş merkezi B Blok No:31 Kat:3 Şirinevler/İstanbul Tel: (212) 251 63 00-251 63 17 Fax: (212) 251 63 18 GENEL MERKEZ Eski Londra Asfaltı Kocasinan İş merkezi B Blok No:31 Kat:3 Şirinevler/İstanbul Tel: (212) 251 63 00-251 63 17 Fax: (212) 251 63 18 www.gumrukmuayene.org.tr Hayati DEMİR Muayene Memuru Datça

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

MADDE 2- Aynı Kararın ekinde yer alan bandrole tabi eşyanın cins ve GTİP'lerinin belirtildiği liste ilişikte yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın ekinde yer alan bandrole tabi eşyanın cins ve GTİP'lerinin belirtildiği liste ilişikte yer aldığı şekilde değiştirilmiştir. 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/47 TARİH: 17.06.2009. Bazı mallara uygulanacak KDV ve ÖTV oranlarının belirlenmesine dair BKK

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/47 TARİH: 17.06.2009. Bazı mallara uygulanacak KDV ve ÖTV oranlarının belirlenmesine dair BKK VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/47 TARİH: 17.06.2009 KONU Bazı mallara uygulanacak KDV ve ÖTV oranlarının belirlenmesine dair BKK tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2009/15081 sayılı Bazı Mallara

Detaylı