EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ"

Transkript

1 1

2 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 Türkçe öğretimi beceri kazandırmaya yönelik etkinlikler bileşkesidir. Türkçe öğretimindeki temel amacımız; dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini edinmiş, düşünen, duyarlı okur yetiştirmektir. Yıl içinde yapacağımız çalışmalar, bu dört beceriyi geliştirme üzerine odaklanacaktır. Öğrencilerimizle haftada altı ders saati birlikte olacağız. Bu ders saatlerinin en az biri sadece okuma etkinliklerine ayrılmıştır. Bu etkinlikler başta kütüphane olmak üzere okulumuzun çeşitli yerlerinde gerçekleştirilecektir. Bu etkinliklerdeki temel amacımız öğrencilerimize ana dilinin anlatım güzelliğini sezdirmek, kitap okuma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmak, bu alışkanlıklarını perçinlemek, kitap okumayı bir zevk olarak görmelerini sağlamak ve kitabı onların yaşam alanına katmaktır. Çocuğun kitapla etkileşimi kişilik, toplumsal, dilsel ve bilişsel gelişimi için doğal yaşantı kaynaklarının oluşmasına olanak sağlar. Bu amaçlar doğrultusunda birinci yarıyıl öğrencilerimizle Yalancı Şahit, Pal Sokağı Çocukları ve Şimdiki Çocuklar Harika kitaplarını okuyacağız. Okuma saatleri dışındaki uygulamalarda, öğretimin temel gereçleri olan öğretici ve yazınsal nitelikli metinler kullanılmaktadır. Çocukların ilgi, gereksinim ve dil evrenine uygun, Türkçenin anlatım olanaklarının yansıtıldığı nitelikli metinlerle hem dilsel becerilerinin gelişmesi hem de ana dilinin kurallarının sezdirilmesi sağlanır. Bu nedenle ana dili öğretiminde bilgi edindirmeye dayalı süreçler yerine öğrencilerin sanatçı duyarlığıyla hazırlanmış, ana dilinin anlatım gücünü ve güzelliğini yansıtan, çeşitli türdeki metinlerle karşılaştırmayı yeğliyoruz. Bu yüzden sadece MEB in kaynağıyla yetinmiyor ders içinde farklı kaynaklardan aldığımız metinleri de kullanıyoruz. Metinlerle üst düzey zihinsel becerileri geliştirecek etkinlikler yapıyor ve öğrencilerimizin düşünen, üreten, eleştiren, sorgulayan bireyler olarak yetişmesine çabalıyoruz. 6. sınıf müfredat olarak en yoğun dönemdir. Dolayısıyla dil bilgisi konularına da sıklıkla yer vermek durumundayız. Dil bilgisi öğretimini, öğrencilerimizin Türkçenin özelliklerini kavramaları, gücünü sezmeleri, dil bilinci ve duyarlılığı kazanmaları amacıyla çoğu zaman işlenen metinden yola çıkarak işliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırlanmış gazete ve dergiler, çocuk edebiyatının özgün ürünleri, sanatçılar tarafından yapılmış resimler, karikatürler, klasik müzik CD leri, bilgisayar, tablet vb. görsel işitsel araçlar anlama ve anlatma becerilerinin geliştirilmesi sürecinde kullanılarak öğretimi etkili ve ilginç hâle getirmeye çalışıyoruz. Birinci yarıyıl öğrencilerimize yönelik okuma, yazma, eleştirel düşünme, dil bilgisi kurallarını uygulama ve dinleme becerilerinin ölçüldüğü üç ortak yazılı uygulanacaktır. Bu ortak yazılılara hazırlanılması amacıyla hafta sonu çalışmaları verilecektir. Yarıyıl sonunda öğrencilerimizin konuşma alanındaki gelişmelerini takip etmek amacıyla topluluk önünde hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar yapmaları sağlanacak bu çalışmalar herhangi bir puanla değerlendirilmeyecektir. Topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amacıyla yapılan bu çalışmalarda öğrencimize ders öğretmeni tarafından gereken yönlendirmeler ve geri bildirimler anında yapılacaktır. Öğrencilerimiz kendi seçtikleri bir konu veya kavram hakkında hazırlıklı; öğretmenin belirleyeceği bir konu veya kavram hakkında da hazırlıksız konuşma yapacaktır. Bu çalışmalar sınıf içi ve sınıflar arası yarışmalar şeklinde de düzenlenecektir. 8

9 Öğrencilerimiz tercih ederlerse proje ödevlerini Türkçe dersinden alabileceklerdir. Ödev konuları okul idaresinin belirlediği tarihte öğrencilerimize ve velilerimize duyurulacaktır. Proje ödevleri bütün bir yılı kapsayan geniş araştırmaların gerçekleştirileceği çalışmalardır. Bu sebeple öğrencimiz ödevini Türkçe dersinden almaya karar verdiğinde bütün bir yıl, ders öğretmeniyle koordineli çalışması ve öğretmeninin belirleyeceği tarihlerde ödeviyle ilgili geri bildirimlerde bulunması gerektiğini bilmelidir. Öğretmeni tarafından belirlenen tarihlerde izleme toplantılarına katılmayan veya çalışmasını tamamlamayan öğrencilerimizin durumları velilerine bildirilecektir. Öğrencilerimize her hafta sonu, öğrendiklerini ve okudukları kitapları da kapsayan kırk dakika ile bir saat arasında tamamlayabilecekleri hafta sonu çalışmaları verilecektir. Hafta sonu çalışmaları öğrenilen bir konunun veya dil becerisinin geliştirilmesine yönelik olacağı gibi öğrenilecek bir konu ya da kavramla ilgili keşfe dayalı da olabilecektir. Bu çalışmaların düzenli yürütülmesi öğrencilerimizin akademik gelişimi açısından çok önemlidir. Çalışmaların takibi haftanın ilk Türkçe dersinde öğretmeni tarafından yapılacak ve çalışmanın tamamlanıp tamamlanmaması durumuna göre öğrencimizin ders içi performans notu da belirlenmiş olacaktır. Öğrencilerimizin eksiklerini tamamlamaya yönelik de yıl içinde destek çalışmalarımız bireysel veya gruplar şeklinde ders öğretmeninin belirleyeceği gün ve saatlerde gerçekleşecektir. Bu çalışmalara katılacak öğrencilerimizin velileri veya yazılı bir katılım izin belgesiyle bilgilendirilecektir. Öğrencimiz destek çalışmalarına ancak velisinin izniyle katılabilecektir. Okulumuzda Türkçe eğitimi, teknolojinin gelişiminden bağımsız düşünülmemiştir. Öğrencilerimiz ders içeriklerini, proje ödev konularını ve hafta sonu çalışmalarını öğretmenlerinden yazılı almaları dışında bu çalışmalara dijital platformlardan da ulaşabileceklerdir. Tüm çalışmalar aynı zamanda E-Işık a yüklenecektir. Tablet bir eğitim aracı olarak Türkçe derslerinin de vazgeçilmezi olacaktır eğitim öğretim yılının birinci yarıyılında Türkçe derslerinde öğrencilerimizin öğrendiklerini pekiştirmeleri adına okudukları kitaplara ve yazma çalışmalarına yönelik atölyeler yapılacak, okudukları kitapların yazarlarıyla buluşmaları için okur ve yazar günleri düzenlenecek, şiir dinletileri, söyleşi etkinleri ve resmi törenlerle öğrencilerimizin okul içinde daha aktif olmaları ve sorumluluk almaları sağlanarak kendilerini ifade etmeleri ve kişisel gelişimlerini zenginleştirmeleri sağlanacaktır. 9

10 Haftada dört ders saati olarak planlanan dersimizde öğrencilerimizin demokratik değerlerle donanmış, insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, haklarını ve sorumluluklarını bilen, eleştirel düşünen, içinde yaşadığı toplumun ve dünyanın sorunlarına eğilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamak temel hedefimizdir. Dersimizde kullanılan öğretim materyalleri; öğrencilerin görsel, işitsel, bedensel ve sosyal zekâ gereksinimleri dikkate alınarak öğrencinin aktif katılımını sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır. Sınıf içinde animasyonlar, videolar, slayt gösterileri gibi görsel bakımdan zenginleştirilmiş içerikler kullanılarak öğrenme süreci eğlenceli, etkili ve kalıcı hâle getirilirken öğrencilerin sorgulama ve yorumlama becerilerini geliştirecek örnek olay metinleri de kullanılmaktadır. Dersimizde MEB Sosyal Bilgiler Ders ve Çalışma Kitabı nın yanında her ünite için ayrı ayrı hazırladığımız konu anlatım ve etkinliklerden oluşan fasiküllerimiz kullanılacaktır. Ayrıca konularımızı pekiştirmek ve bu öğrenme sürecini daha renkli hâle getirmek için Çizgilerle Anadolu Uygarlıkları adlı kitap okutulacaktır. Öğrencilerimizin öğrendikleri bilgileri pekiştirmeleri amacıyla en fazla kırk dakikada bitirebilecekleri ödevler verilecektir. Her dönem üç yazılı sınav uygulanacaktır. Son sınav sadece çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Öğrencilerimiz tercih ederlerse proje ödevlerini Sosyal Bilgiler dersinden alabileceklerdir. Ödev konuları okul idaresinin belirlediği tarihte öğrencilerimize ve velilerimize duyurulacaktır. Proje ödevleri bütün bir yılı kapsayan geniş araştırmaların gerçekleştirileceği çalışmalardır. Bu sebeple öğrencimiz ödevini Sosyal Bilgiler dersinden almaya karar verdiğinde bütün bir yıl, ders öğretmeniyle koordineli çalışması ve öğretmeninin belirleyeceği tarihlerde ödeviyle ilgili geri bildirimlerde bulunması gerektiğini bilmelidir. Öğretmeni tarafından belirlenen tarihlerde izleme toplantılarına katılmayan veya çalışmasını tamamlamayan öğrencilerimizin durumları velilerine bildirilecektir. Öğrencilerimiz ders dokümanlarını, proje ödev konularını ve hafta sonu ödevlerini yazılı almaları dışında bu çalışmalara tabletlerinden ve E-ışık platformundan da rahatlıkla ulaşabileceklerdir. Öğrencilerimizin eksiklerini tamamlayabilmeleri için ders öğretmeninin belirleyeceği gün ve saatlerde bireysel veya grup hâlinde etüt çalışmaları düzenlenecektir. Bu çalışmalara katılacak öğrencilerimizin velileri ya da katılım izin belgesiyle bilgilendirilecektir. Öğrencimiz destek çalışmalarına ancak velisinin izniyle katılabilecektir. Öğrencilerimizle ders içi ve ders dışı aktiviteler ve öğrenci merkezli etkinliklerle aktif öğrenme ortamı oluşturulmakta; öğrencilerin bilgi düzeylerini belirleyici yarışmalar, yıl içinde okudukları kitapların yazarlarıyla söyleşi ve sosyal sorumluluk projeleri düzenlenecektir. 10

11 Haftada 5 saat olarak planlanan Matematik dersinde temel amacımız öğrencilerimizin bireysel farklılıkları gözetilerek onların birer matematik okuryazarı olarak yetişmesini sağlamaktır. Öğrencilerimizin, Matematik derslerini severek ve anlamlandırarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla derslerimizde somut materyaller kullanılır. Teknolojik alt yapı ile donatılmış Matematik Atölyesi nde etkinlikler, zekâ oyunları, etkileşimli bilgisayar programları ve animasyonlarla daha görsel ve eğlenceli interaktif bir öğrenme ortamı oluşturulur. Öğrencilerin gözlemden modelleme ve tasarım yapmaya, hipotez kurmadan proje üretmeye kadar geniş bir öğrenme alanında bilimsel süreçlere aktif olarak katılmaları amaçlanarak, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri geliştirilmeye çalışılır. Öğrencilerimiz ilgi ve istekleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmaları için yönlendirilir. Bilimsel süreçlerin uygulama basamakları 5. sınıftan başlayarak 8. sınıfın sonuna kadar MEB programlarının uygulanmasında ağırlıklı yer tutacak şekilde planlanır. Öğrencilerin karşılaştıkları gerçek hayat problemleri karşısında teknolojiyi kullanarak yaratıcı çözümler ortaya koymaları ve kendilerini değişik şekillerde ifade ederek 21. yüzyıl becerileri kazanmaları hedeflenir. 5. sınıf düzeyinde öğrencilerimizin okul başarılarının artması yönünde destekleyici çalışmalar planlanır. Ünite sonlarında ünite kazanımlarının sorgulandığı değerlendirme sınavları uygulanır ve bu sınavların sonuçları ile ilgili geri bildirimler yapılır. Sınıf içi çalışmalarımızda öğrencilerimizin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştiren, yöneticilik, işbirliği, sorun giderme, yaratıcı ve eleştirel düşünce gibi önemli hayat becerileri kazandıran, matematiğin renkli ve farklı dünyasını keşfetmeyi amaçlayan etkinlikler yapılır. Yıl içinde ünitelerle ilgili geziler gerçekleştirmeye önem verilir, araştırma ödevleri ve çeşitli sunumlarla matematik bilgisi pekiştirilir, farklı eğitim ve öğretim metotları kullanılır. 11

12 Haftada 5 saat planlanan Fen Bilimleri dersinde temel amacımız, bireysel farklılıkları gözetilerek bütün öğrencilerimizin fen okuryazarı olarak yetişmesini sağlamaktır. Öğrencilerimizin, gözlemden deney ve model yapmaya, hipotez kurmadan proje üretmeye kadar geniş bir öğrenme alanında bilimsel süreçlere aktif olarak katılmaları amaçlanır. Karşılaştıkları gerçek hayat problemleri karşısında teknolojiyi kullanarak yaratıcı çözümler ortaya koymaları ve kendilerini değişik şekillerde ifade ederek 21. yüzyıl becerileri kazanmaları hedeflenir. Bilimsel süreçlerin uygulama basamakları 5. sınıftan başlayarak 8. sınıfın sonuna kadar MEB programlarının uygulanmasında ağırlıklı yer tutacak şekilde planlanır. Öğrencilerimizin laboratuvar imkânlarından üst düzeyde yararlanmaları hedeflenir, ilgi ve istekleri doğrultusunda proje çalışmalarına, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmaları sağlanır. Bireysel farklılıklar dikkate alınarak, etkinlikler, ünitelerle ilişkilendirilen geziler düzenlenir. Araştırma ödevleri ve sunumlarla, farklılaştırılmış eğitim ve öğretimle desteklenen dersler işlenir. Okul başarısının artması yönünde destekleyici çalışmalar planlanır. Ünite sonlarında ünite kazanımlarının sorgulandığı değerlendirme sınavları uygulanır ve bu sınavların sonuçları ile ilgili geri bildirimler yapılır. Kulüp çalışmalarımızın içerikleri çeşitlilik gösterir. Öğrencilerimizin proje üretme ve geliştirme, sergi, pano düzenleme, deney tasarlama, sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütme gibi geniş bir yelpaze alanında yaratıcılıklarını geliştirdikleri, eğlenirken de öğrendikleri çalışmalar yapmaları sağlanır. Vizyonu, küreselleşen dünyada 21. yüzyıl öğreneni olan öğrencilerini, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, sorgulayan, bilgili, dengeli, iletişim becerisi yüksek, disiplinli, açık görüşlü bireyler olarak yetiştiren kurumumuzda, İngilizce dersleri, öğrencilerimizin okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini etkin bir şekilde geliştirmelerini sağlayarak, onlara İngilizceyi doğru ve akıcı bir şekilde kullanabilme yetkinliğini kazandırmak hedeflenmektedir. Yıl sonunda öğrencilerimizin Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı B1 düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmaları amaçlanmaktadır. Birinci yarıyıl 6. sınıflarda, 6 saat Main Course, 3 saat Skills dersi olmak üzere toplamda 9 saat İngilizce dersi yapılacaktır. Müfredatımız; dört temel dil becerisini (dinleme, okuma, yazma ve konuşma) geliştirecek şekilde düzenlenmiştir. Kullanılan ders araç gereçleri ve öğretim materyalleri öğrencilerin görsel, işitsel ve dokunsal zeka gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Sınıf içinde interaktif ve öğrenci merkezli etkinlikler yapılmakta, aynı zamanda öğrenim ortamı teknoloji ile desteklenmektedir. Her dönem, üç yazılı sınav ve bir sözlü değerlendirme gerçekleştirilecektir. Ayrıca öğrencilerimize yıl boyunca çalışmaları sürecek olan proje ödevi alma seçeneği sunulacaktır. Öğrencilerimizin proje ödevleriyle ilgili çalışmaları hakkında yıl boyunca öğretmenlerine düzenli geri bildirim vermeleri ve verilen ödevi zamanında tamamlamaları gerekmektedir. 12

13 Verilen ödevler öğrenilen bir konunun veya dil becerisinin pekiştirilmesine yönelik olduğu gibi öğrenilecek konunun öğretmen tarafından sağlanan malzemelerle öğrencimiz tarafından önceden keşfedilmesi şeklinde de olabilecektir. Bu bağlamda flipped classroom uygulaması yapılacaktır. Verilen malzemeyi öğretmenin rehberlik edeceği yöntemleri kullanarak ve sonrasında bireysel yöntemleri geliştirme yoluyla keşfederek gelen öğrencilerimize daha fazla pekiştirme ve farklılaştırılmış malzemelerle bireysel gelişim fırsatı tanınacaktır. Sınıf kurallarına uyma, ödev yapma ve derse katılım öğrencilerimizin ders içi performansı olarak değerlendirilecektir. Öğrencilerimizin daha iyi davranış ve tutumlar sergilemesi ve olumlu davranışlarını pekiştirmesi için sanal bir platform olan Class Dojo kullanılacaktır. Öğrencilerimiz kendi avatarlarını tasarlayacaklar ve gelişim süreçlerini evden ya da okuldan çevrim içi olarak takip edebileceklerdir. Hafta içi bir gün öğretmenlerin belirleyeceği öğrencilerle etüt çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmaların derslerin dışında özel bir programı vardır ve bu nedenle düzenli katılım son derece önemlidir. Mazeret bildirmeden iki defa etüt çalışmalarına katılmayan öğrencilerimiz tekrar etüde alınmayacaktır. Bu yarıyıl 6. sınıflarda Main Course dersinde Elementary Language Practice, What a World Reading 2, What a World Listening 2, Strategic Reading 1 ; Skills dersinde ise The Demon Headmaster kitapları okutulacaktır. Öğrencilerimize haftada üç kez en fazla 40 dakika içinde tamamlayabilecekleri ödevler verilecektir. Ödev devamsızlığı olması durumunda veli, öğretmen tarafından bilgilendirilecektir. Ders içi ve ders dışı okuma kitapları için öğrencilerimizin okul kütüphanemizin yanı sıra Reading A-Z, BrainPOP ESL online kütüphanesini kullanmaları da sağlanacaktır. Bu bağlamda eğitim farklılaştırılacak ve bireyselleştirilecektir. Bunun yanı sıra, öğrencilerimizin entelektüel birikimlerini sergilemeleri, kendine güvenlerini geliştirmeleri, İngilizce konuşma yeteneklerini pekiştirmeleri amacıyla eğlenerek katılacakları, Genius Games, Ethical Dilemmas Challenge, Balloon Debate, The Weakest Link gibi ders dışı etkinlikler düzenlenecektir. Okul olarak katıldığımız yazma yarışmaları ve uluslararası projelerde öğrencilerimiz etkin olarak yer alacaktır. Işık Okulları, dil eğitiminin yüksek derecede kültür aktarımı içerdiğinin de farkında olan bir kurumdur. Bu sebeple sene boyunca, İngilizce konuşulan ülkelerdeki çeşitli festivaller ve özel günler öğrencilerle kutlanacaktır. Derslerimiz dışında İngilizce kulüplerimiz de dilin dünya vatandaşı olmak için araç olarak kullanıldığı platformlardır. İmgelemin genişletildiği, çözüm oluşturma becerilerinin geliştirildiği Uluslararası Destination Imagination Kulübümüz ve Birleşmiş Milletler çalışma esaslarının uygulandığı uluslararası konferanslara katılarak geleceğin politikacılarının yetiştirildiği Model United Nations Kulübümüz bu platformlardan bazılarıdır. Bilindiği üzere dil, etkileşimin ve okuma kültürünün daha yaygın olduğu ortamlarda daha hızlı gelişir. Ödevlerin dışında, çevrim içi okuma programını her gün düzenli olarak uygulayan ve öğretmenin verdiği çalışmalar dışındaki kaynakları da kullanarak sürekli dille etkileşim içinde olan öğrencileimiz daha hızlı gelişim kaydedecektir. 13

14 Fransızca dersi 6.sınıf düzeyinde haftada 4 ders saati olarak planlanmıştır. Fransızca öğretimi, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı ve Avrupa Dil Portfolyosu' nun belirlemiş olduğu prensip ve eğitim politikalarına göre planlanır ve uygulanır. Hedefimiz, öğrencilerimize temel seviyede Fransızca öğretmek; okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kazanmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimizin 7.sınıfın sonunda A1, 8.sınıf sonunda ise A2 düzeyinde Fransızca konuşabilmeleri hedeflenmektedir. Yöntem kitabı olarak kullanılacak Club Ados 1, öğrencilerimizin dil seviyeleri ve yaş özellikleri göz önüne alınarak seçilmiştir. Hedef dilin, otantik ortamında kullanabilmesini sağlamak amacıyla uygun kaynak kitaplardan, görsel ve işitsel malzemelerden, çağdaş teknoloji araçlarından sıkça faydalanılacaktır. Ders yöntem ve teknikleri, öğrenci merkezli ve etkileşimli eğitim ortamı oluşturacak şekilde planlanmıştır. 6. sınıf düzeyinde, Fransızca öğretimimizin esasını temel söz varlığı teşkil etmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerimize, günlük hayatta gerçekleştirdiğimiz eylem ve davranışları ifade eden sözcükler ve kavramlar öğretilecektir. İşlenecek konular arasında sayılar, sınıf kuralları, okul eşyaları, dersler, kendini ve başkasını tanıtma, ülkeler, uyruklar, meslekler, hobiler, taşıtlar, fiziksel betimleme, aile hayatı, hava durumu, tatil planları, sporlar, kıyafetler, müzik aletleri, okul ve ders programı, yiyecek ve içecekler gibi daha çok somut olan kelime ve kavramlara dayalı konular yer almaktadır. Dilbilgisi konuları olarak fiil çekimleri, şimdiki ve geniş zaman kipleri, kişi zamirleri, olumsuz cümle yapma, iyelik sıfatları, yer-yön zarfları, soru sıfat ve zamirleri öğretilir. Sözcükler, dil bilgisi yapılarıyla ele alınır. Sınıf içi etkinliklerimiz arasında müzik dinletileri, kısa film, çizgi film, çocuk filmi gösterimleri, hedef dilin kültürünü benimsetme amaçlı uygulamalar (Fransız mutfağına ait basit bir yemek tarifinin ya da Fransız bayramlarına ilişkin adetlerin sınıf içinde uygulanması vb.), pano ve powerpoint çalışmaları, sözcük dağarcıklarını geliştirmeye yönelik kutu oyunları sayılabilir. Öğretilen her yeni sözcüğün doğru şekilde yazılması ve uzun süreli bellekte yerini almasını sağlamak amacıyla öğrencilerimize her ders sonrası yazma çalışmaları ve/veya işlenen konuyu destekleyici alıştırma sayfaları verilecek ve sonrasında bu çalışmaların kontrolü yapılacaktır. Her yarıyıl, dört dil becerisinin sınandığı iki adet sınav uygulanır. Bunun yanı sıra, izleme sınavları (quiz), sözlü sınavlar, projeler, derse katılım, ödev sorumluluğu, sınıf içi tutum ve ders malzemeleriyle (ders defteri, yöntem kitabı, alıştırma kitabı, 1 adet çift dilli sözlük, boya kalemleri, makas, yapıştırıcı) hazır bulunuşluk öğrencinin değerlendirilmesinde etkili olacaktır. Dil becerilerini belgelemek amacıyla, öğrencilerimiz her yıl Fransız Kültür Merkezi tarafından uygulanan ve uluslararası geçerliliğe sahip olan DELF Dil Sınavı'na katılacaklar ve bu sınavda başarılı oldukları takdirde alacakları bir sertifikayla dil yetkinlikleri belgelenecektir. Yıllık planlarımız, Delf Sınavı esas alınarak, hedef temelli olarak yapılmaktadır. Öğrencilerimizin Fransızcayı daha etkin kullanmalarını ve Fransızca konuşulan ülkelerin kültürel zenginliklerini, tarihi ve turistik yerlerini, gastronomilerini yakından tanımalarını sağlamak amacıyla yılsonunda çeşitli ülkelere kültür gezisi düzenlenir. 14

15 Almanca dersi 6. sınıf düzeyinde haftada 4 ders saati olarak planlanmıştır. Almanca öğretimi, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı ve Avrupa Dil Portfolyosu' nun belirlemiş olduğu prensip ve eğitim politikalarına göre yapılır. Hedefimiz, öğrencilerimize temel seviyede Almanca öğretmek öğrencilerimizde; okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin kazanılmasını sağlamaktır. Uzun vadede öğrencilerimizin 7.sınıfın sonunda A1, 8. sınıf sonunda ise A2 düzeyinde Almanca konuşabilmeleri hedeflenmektedir. Yöntem kitabı olarak kullanılacak Ideen 1/1, öğrencilerimizin dil seviyeleri ve yaş özellikleri göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Hedef dilin, otantik ortamında kullanabilmesini sağlamak amacıyla uygun kaynak kitaplar, görsel ve işitsel malzemeler, çağdaş teknoloji araçlarından sıkça faydalanılacaktır. Derslerde kullanılan tüm yöntem ve teknikler, öğrenci merkezli ve interaktif eğitim ortamı oluşturacak şekilde planlanmıştır. Kullanılan ders kitabının internette bulunan sayfasında öğrencilerimiz konuları pekiştirebilir. 6. sınıf düzeyindeki, Almanca öğretimimizin esasını temel söz varlığı teşkil etmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerimize, günlük hayatta kullanılan eylem ve davranışları ifade eden sözcük ve kavramlar öğretilecektir. İşlenecek konular arasında sınıf kuralları, okul eşyaları, dersler, kendini ve başkasını tanıtma, ülkeler, uyruklar, meslekler, hobiler, taşıtlar, sayılar, renkler, mevsimler ve aylar, yiyecek ve içecekler (alışveriş yapma ve sipariş verme), haftanın günleri, aile fertleri gibi daha çok somut olan kelime ve kavramlara dayalı konular yer almaktadır. Dilbilgisi konuları olarak fiil çekimleri, şimdiki ve geniş zaman kipleri, olumlu olumsuz soru ve cümleler, yer-yön zarfları, soru sıfatları ve zamirleri, iyelik zamirleri, emir cümleleri öğretilir. Sınıf içi etkinliklerimiz arasında müzik dinletileri, kısa film, çizgi film, sinema filmi gösterimleri; hedef dilin kültürünü benimsetme amaçlı çeşitli etkinlikler (Alman mutfağına ait basit bir yemek tarifinin ya da Alman bayramlarına ilişkin adetlerin sınıf içinde uygulanması...), sözcük dağarcıklarını geliştirmeye yönelik kutu oyunları, sayılabilir. Alman Kültür Merkezi (Goethe Enstitüsü) iş birliğiyle en yeni yöntem ve farklı ders etkinlikleri ders işlenişine entegre edilmektedir. Öğretilen her yeni sözcüğün doğru şekilde yazılmasını ve uzun süreli bellekte yer almasını sağlamak amacıyla öğrencilerimize her ders sonrası yazma çalışmaları ve/veya işlenen konuyu destekleyici alıştırma sayfaları verilecek sonrasında da bu çalışmaların değerlendirilmeleri yapılacaktır. Her yarıyıl, dört dil becerisinin sınandığı iki adet sınav uygulanacaktır. Bunun yanı sıra izleme sınavları (quiz), sözlü sınavlar, projeler, ders içi performans, ödev sorumluluğu, sınıf içi tutum ve ders malzemeleriyle (ders defteri, yöntem kitabı, alıştırma kitabı, 1 adet çift dilli sözlük, boya kalemleri, makas ve yapıştırıcı) hazır bulunuşluk öğrencinin değerlendirilmesinde etkili olacaktır. Dil becerilerini belgelemek amacıyla, öğrencilerimiz, Alman Kültür Merkezi tarafından uygulanan ve uluslararası geçerliliğe sahip olan Fit in Deutsch 1 Dil Sınavı'na katılacak ve bu sınavda başarılı oldukları takdirde alacakları sertifikayla dil yetkinlikleri belgelenecektir. Yıllık planlarımız, Fit in Deutsch 1 Sınavı esas alınarak, hedef temelli olarak yapılmıştır. Öğrencilerimizin Almancayı daha etkin kullanmalarını sağlamak amacıyla; 5 yıldan beri Almanya da bulunan Anne-Frank Schule adlı okul ile öğrenci değişim projesi gerçekleştirilmektedir. Mayıs ayında okulumuz öğrencileri Almanya daki okulu ziyaretleri ardından, Eylül ayında da Alman öğrencileri okulumuzu ziyaret etmektedir. Böylelikle öğrencilerimiz Almanların yaşam ve eğitim sistemleri hakkında detaylı bilgi edinmektedir 15

16 Bunun dışında Almanca konuşulan ülkelerin kültürel zenginlikleri tarihi ve turistik yerlerini, gastronomisini yakından tanımak amacıyla yılsonunda çeşitli ülkelere kültür gezileri düzenlenir. Bugüne kadar Almanya nın Berlin, Köln, Münih ile Avusturya nın Viyana şehirlerine geziler düzenlenmiştir. İspanyolca dersi 6. sınıf düzeyinde haftada 4 ders saati olarak planlanmıştır. İspanyolca öğretimi, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı ve Avrupa Dil Portfolyosu' nun belirlemiş olduğu prensip ve eğitim politikalarına göre yapılır. Hedefimiz, öğrencilerimize temel seviyede İspanyolca öğretmek; öğrencilerimizin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kazanmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimizin 7. sınıfın sonunda A1, 8. sınıf sonunda ise A2 düzeyinde İspanyolca konuşabilmeleri hedeflenmektedir. Yöntem kitabı olarak kullanılacak Joven. es 1, öğrencilerimizin dil seviyeleri ve yaş özellikleri göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Hedef dilin, otantik ortamında kullanabilmesini sağlamak amacıyla uygun kaynak kitaplardan, görsel ve işitsel malzemelerden, çağdaş teknoloji araçlarından sıkça faydalanılacaktır. Derslerde kullanılan tüm yöntem ve teknikleri, öğrenci merkezli ve interaktif eğitim ortamı oluşturacak şekilde planlanmıştır. 6. sınıf düzeyinde, İspanyolca öğretimimizin esasını temel söz varlığı teşkil etmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerimize, günlük hayatta gerçekleşen eylem ve davranışları ifade eden sözcükler ve kavramlar öğretilecektir. İşlenecek konular arasında sınıf kuralları, okul eşyaları, dersler, kendini ve başkasını tanıtma, ülkeler, uyruklar, meslekler, hobiler, taşıtlar, sayılar, renkler, mevsimler, yiyecek ve içecekler (alışveriş yapma ve sipariş verme) haftanın günleri, aylar aile fertleri gibi daha çok somut olan kelime ve kavramlara dayalı konular yer almaktadır. Dilbilgisi konuları olarak fiil çekimleri, şimdiki ve geniş zaman kipleri, olumlu olumsuz soru ve cümleler, yer-yön zarfları, soru sıfat ve zamirleri iyelik zamirleri, emir cümleleri öğretilir. Sınıf içi etkinliklerimiz arasında müzik dinletileri, kısa film, çizgi film, çocuk filmi gösterimleri, hedef dilin kültürünü benimsetme amaçlı çeşitli etkinlikler (İspanyol mutfağına ait basit bir yemek tarifinin ya da İspanyol bayramlarına ilişkin adetlerin sınıf içinde uygulanması vb.), sözcük dağarcıklarını geliştirmeye yönelik kutu oyunları vb. sayılabilir. İspanyol Kültür Merkezi (Instituto Cervantes) iş birliğiyle en yeni yöntem ve farklı ders etkinlikleri ders işlenişine entegre edilmektedir. Öğretilen her yeni sözcüğün doğru şekilde yazılmasını ve uzun süreli bellekte yerini almasını sağlamak amacıyla öğrencilerimize her ders sonrası yazma çalışmaları ve/veya işlenen konuyu destekleyici alıştırma sayfaları verilecek ve sonrasında bu çalışmaların kontrolü yapılacaktır. Her yarıyıl, dört dil becerisinin sınandığı iki adet sınav uygulanacaktır. Bunun yanı sıra izleme sınavları (quiz), sözlü sınavlar, projeler, ders katılım, ödev sorumluluğu, sınıf içi tutum ve ders malzemeleriyle (ders defteri, yöntem kitabı, alıştırma kitabı, 1 adet çift dilli sözlük, boya kalemleri, makas ve yapıştırıcı) hazır bulunuşluk öğrencinin değerlendirilmesinde etkili olacaktır. 16

17 Dil becerilerini belgelemek amacıyla, öğrencilerimiz, İspanyol Kültür Merkezi tarafından uygulanan ve uluslararası geçerliliğe sahip olan DELE A1 Dil Sınavı'na katılacak ve bu sınavda başarılı oldukları takdirde alacakları sertifikayla dil yetkinlikleri belgelenecektir. Yıllık planlarımız, DELE A1 Sınavı esas alınarak, hedef temelli olarak yapılmaktadır. Öğrencilerimizin İspanyolca yı daha etkin kullanmalarını ve İspanyol kültürüne adapte olmalarını sağlamak amacıyla Instituto Cervantes e ait olan Alvaro Mutis Kütüphanesi ne isteyen öğrencilerimizin üyelikleri sağlanarak yıl içerisinde geziler düzenlenecektir. Buna ek olarak İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel zenginliklerini, tarihi ve turistik yerlerini yakından tanımak amacıyla yılsonunda İspanya ya geziler düzenlenmektedir. Görsel sanatlar dersimizde öğrencilerimizin eleştirel düşünme, sanat aracılığı ile iletişim kurma, karar verme, görsel okuma, çevre ve doğa bilinci kazanma, estetik algılarının açma, kendini ifade etme gibi temel becerilerin geliştirmek hedeflemektedir. Yıl içinde yapacağımız gezilerle ülkemizin müze, ören yeri, tarihi eser, anıt gibi zenginliklerinin görülmesi sağlanarak kültürel mirasımıza sahip çıkma vurgusuyla farkındalık yaratıp öğrencilerimizin Anadolu uygarlıklarını tanımaları sağlanacaktır. Görsel sanatlar alanında özel çaba ve zaman harcayan öğrencilerimize sergiler düzenleyerek, arkadaşlarına örnek olmalarını ve sanatı hayatlarının bir parçası haline getirmeleri de sağlanacaktır eğitim öğretim yılında Her Öğrenciye Bir Enstrüman Öğretimi içeriğince öğrencilerimizin fiziksel, işitsel, ritimsel özelliklerine göre farklı enstrüman branşlarına ayrılmaları sağlanarak başlattığımız proje eğitim öğretim yılında da devam edecektir. Müzik öğretmenleri olarak öğrencilerimizin bu enstrümanları çalarken solfej ve teknik eğitimin yanı sıra enstrümanlarla ilgili eserleri, bestecileri tanımalarını hedeflemekteyiz. Derslerimizde araç gereç olarak müzik defteri, enstrüman metotları, enstrüman (flüt, klarnet, keman, viyolonsel, piyano, gitar, perküsyon ) kullanılacaktır. Enstrüman çalan öğrencilerimiz, 2015 Mayıs ta düzenlenecek Bahar Konseri nde performanslarını sergileme fırsatını yakalayacak; ayrıca 16 Haziran 2015 Salı akşamı da okul koro ve orkestramız performanslarını sergileyecektir eğitim-öğretim yılında orkestramızla her ayın son çarşamba günü saat arasında çalışma yapılması planlanmaktadır. Bu yıl koro çalışmalarımız Sacit Öncel Salonu nda salı günleri saatleri arasında yapılacaktır. Okul korosunun 1-3 Mayıs 2015 tarihleri arasında yurt içindeki ve 3-7 Haziran 2015 tarihleri arasında yurt dışındaki yarışmalara katılması hedeflenmektedir. 17

18 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimiz, biri koordinatör olmak üzere üç psikolojik danışmandan oluşmaktadır. Servisimizde; gizlilik, saygı, nesnellik ve koşulsuz kabul ilkeleri doğrultusunda öğrencilerimize ve ailelere yaşadıkları çeşitli uyum güçlükleri, akademik alanda zorlanma, öğrenme güçlüğü, arkadaşlık kurma ve sürdürmedeki sorunlarla ilgili psikolojik danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Amacımız; öğrencilerimizin duygusal, sosyal ve zihinsel alanlarda yaşayabilecekleri güçlüklerde çözüm yolları bulmalarına yardımcı olarak onların kendileri ve çevreleriyle barışık, kendilerini gerçekleştirme yolunda temel kişilik özelliklerini kazanmış bireyler olmalarını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, bütün düzeylerde yapılan sınıf etkinliklerinin yanısıra, rehberlik servisinde öğrencilerimizin gereksinimlerine göre yaratıcı oyunlar ve drama çalışmaları, dikkat geliştirici çalışmalar, duyguları tanıma, öfkeyle baş etme, farklılıkları kabul, etkili iletişim becerileri, verimli ders çalışma teknikleri, sağlıklı arkadaşlık ilişkileri, cinsel sağlık eğitimi, atılganlık eğitimi, sınav kaygısıyla baş etme gibi başlıklar altında bireysel ve grup çalışmaları yapılmaktadır. Yıl içerisinde, velilerimizle yapılan bireysel ve gerektiğinde öğrencinin veya öğretmenin de dahil olduğu görüşmeler, öğrencilerimize yardımın büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu görüşmelerin yanı sıra her sınıf düzeyinde çeşitli konularda hazırlanan bilgilendirici bülten ve konferanslarla da velilerimizin okul sürecini keyifli geçirmelerine katkıda bulunmayı hedefleyen çalışmalar yapılmaktadır. Rehberlik servisi olarak eğitim-öğretim yılının II. yarıyılında da öğrencilerimiz ve velilerimizle ilgili olan çalışmalarımıza devam edilecektir. Çalışmalarımızda; bilgi paylaşımlarında bulunulması, gerekli yeterliliklerin arttırılması, aramızdaki iletişimin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Yeni dönemde yapılacak olan bazı çalışmalarımız aşağıda belirtmiş olduğumuz şekildedir; Mart 2015 tarihinde tüm velilerimize yönelik olarak yapılacak olan Filmlerdeki Ben isimli veli etkinliği Aralık 2014 tarihinde tüm velilerimize yönelik olarak Anne-Baba Okulu çalışması tarihinde 6. sınıf öğrencilerine yönelik Bilişim Suçları ile Güvenli ve Kontrollü İnternet Kullanımı konulu sunum tarihinde 6. sınıf öğrencilerine yönelik Test Tipi Sınavlarda Başarıyı Artıran Etmenler konulu sunum 6. Sınıf öğrencilerinden gereksinim duyan ve istekli öğrencilerimizle Öğrenme ve Ders Çalışma Sürecinde Zaman Yönetimi ve Verimli Ders Çalışma Teknikleri konulu grup çalışması Mart sınıf öğrencilerine yönelik Cinsel Sağlık Eğitimi konulu sunumlar 18

19 Beden Eğitimi derslerimiz Lise spor salonunda MEB belirlediği müfredat ve kazanımları doğrultusunda işlenecektir. Konularımız: Etkin Katılım ve Sağlıklı Yaşam, Özelleşmiş Hareket Bilgi ve Becerileri, Düzenli Fiziksel Etkinlik, Atatürk ve Ulusal Bayramlar, Spor Organizasyonu ve Olimpiyat Oyunları olarak öğrenme alanları formatında öğrencilerimizin temel hareket bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla oyun şeklinde işlenecektir. Öğrencilerimiz Beden Eğitimi derslerinin yapılacağı gün okula beden eğitimi spor kıyafeti ile gelecektir. Spor kıyafeti olmayan öğrenci derse aktif olarak katılamayacaktır. Ders bitiminde kıyafetlerini değiştirmek için yanlarında yedek atlet ve tişört getirmeleri zorunludur. Hastalık ve diğer nedenler ile derse katılamayacak öğrencilerimiz, durumlarını belirten veli izin notunu Beden Eğitimi öğretmenine iletecektir. Etkinliklerimiz: Eğitim Öğretim Yılı Sınıflar Arası Futbol Turnuvası, Basketbol Turnuvası, Voleybol Turnuvası, Bireysel Masa Tenisi Turnuvası, Kalecili Yakantop Turnuvası, Penaltı Yarışması, Üç Hedef Turnuvası, Üç sayı yarışması Bisiklet Turu (Caddebostan) İl ilçe ve özel okullar turnuvalarına katılım sağlanacaktır. Ocak ve mart aylarında Bursa-Uludağ Kayak Kampı gerçekleştirilecektir. Eylül yada Mayıs ayında Kemer Country Çadır Kampı (6. Sınıflara özel), Haziran ayında İzmir Alaçatı Wind Sörf Kampı yapılacaktır. 19

20 6.SINIFLAR - DERS ÖĞRETMENLERİ VE E-POSTA ADRESLERİ DERS SINIF ÖĞRETMEN E-POSTA DAHİLİ TÜRKÇE 6 A/B/C Duygu ÇAYIR 1323 MATEMATİK 6/A Hakan YAVUZER 1317 MATEMATİK 6 B/C Zeliha ALTUNKAYNAK 1317 FEN VE TEKNOLOJİ 6 A Süheyla ÖZKAN 1317 FEN VE TEKNOLOJİ 6 B/C İlknur ÖZTÜRK 1317 SOSYAL BİLGİLER 6 A/B/C Ramazan YOKUŞ 1311 İNGİLİZCE 6 A Jana Cana KOLELLE 1311 İNGİLİZCE 6 B Esma ŞAŞMAZ 1311 İNGİLİZCE 6 C Yasemin Gül BAYRAKTAR 1311 ALMANCA 6 A/B/C Gülay ÖZBAY 1311 FRANSIZCA 6 A/B/C Banu ÇETİNSARAÇ 1311 İSPANYOLCA 6 A/B/C Beril TAPKAN 1311 DİN K. VE AHLAK BİLGİSİ 6 A/B/C Orhan SARIKAYA 1323 GÖRSEL SANATLAR 6 A/B/C Zuhal BALKAN 1322 MÜZİK 6 A/B Yaşar PINAR 1321 MÜZİK 6 C Sinem SÖZAY 1321 BEDEN EĞİTİMİ 6 A/B/C Gülnur UYLUKÇU 1313 SINIF ÖĞRETMENİ 6A Duygu ÇAYIR 1323 SINIF ÖĞRETMENİ 6B Esma ŞAŞMAZ 1311 SINIF ÖĞRETMENİ 6C Zeliha ALTUNKAYNAK 1317 BT KOORDİNATÖRÜ 6 A/B/C Uğur AKAR 1147 MÜDÜR YARDIMCISI 6 A/B/C Sevinç ZEREN

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 1 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 2 3 4 5 Türkçe öğretimi beceri kazandırmaya yönelik etkinlikler bileşkesidir. Türkçe öğretimindeki temel amacımız; dinleme, konuşma, okuma, yazma

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ 1 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ 2 3 4 5 Bilgi çağını yaşayan dünyamızda birey ve toplumun geleceği bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 1 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 2 3 4 5 6 7 5. sınıf düzeyinde Türkçe dersi haftada altı saat planlanmıştır. Derslerimizde öğrencilerimize ana diline karşı ilgi, sevgi ve duyarlılık

Detaylı

I. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ

I. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 1 I. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 2 3 4 6. SINIFLAR ÖDEV TAKİP ÇİZELGESİ 6A ÖDEVİN VERİLDİĞİ GÜN ÖDEVİN İSTENDİĞİ GÜN TÜRKÇE SALI PERŞEMBE CUMA SALI MATEMATİK PERŞEMBE PAZARTESİ FEN VE TEKNOLOJİ PERŞEMBE PERŞEMBE

Detaylı

2014-2015 EĞTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ

2014-2015 EĞTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 2014-2015 EĞTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 2 3 4 5 6 7 Türkçe dersi haftada 6 ders saati olup sınıf öğretmenleri tarafından işlenecektir. Türkçe dersinde ders kitabının yanında temalara bağlı

Detaylı

ZAMAN ÇİZELGESİ PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA-PERŞEMBE-CUMA

ZAMAN ÇİZELGESİ PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA-PERŞEMBE-CUMA 1 ETKİNLİK TAKVİMİ 2 3 4 ZAMAN ÇİZELGESİ PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA-PERŞEMBE-CUMA Planlama (ders hazırlık) 08.00 08.20 Dinlenme 08.20-08.25 1.Ders 08.25 09.05 Dinlenme 09.05 09.10 2.Ders 09.10 09.50 Dinlenme

Detaylı

I. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ

I. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 1 I. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 2 3 4 5. SINIFLAR ÖDEV TAKİP ÇİZELGESİ 5-A ÖDEVİN VERİLDİĞİ GÜN ÖDEVİN İSTENDİĞİ GÜN TÜRKÇE CUMA CUMA MATEMATİK PERŞEMBE SALI FEN VE TEKNOLOJİ ÇARŞAMBA ÇARŞAMBA SOSYAL CUMA

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 1 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 2 3 4 5 6 İkinci yarıyılda Türkçe dersinde Dünyamız ve Uzay, Değerlerimiz, Oyun ve Spor, Güzel Ülkem Türkiye temaları işlenecektir. Temaların

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 2 3 4 5 6 4. Sınıflar II. Yarıyıl Sınav Takvimi TARİH DERSLER SS 04.03.2015 Türkçe (1. sınav) 2 06.03.2015 İngilizce(1.sınav) 1-2 09.03.2015 Matematik(1.

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

DERSİN ADI SAATİ TÜRKÇE 6 MATEMATİK 5 FEN BİLİMLERİ 4 SOSYAL BİLGİLER 3 İNGİLİZCE 10 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 GÖRSEL SANATLAR 1 MÜZİK 1

DERSİN ADI SAATİ TÜRKÇE 6 MATEMATİK 5 FEN BİLİMLERİ 4 SOSYAL BİLGİLER 3 İNGİLİZCE 10 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 GÖRSEL SANATLAR 1 MÜZİK 1 ZORUNLU DERSLER 0.07.01 Sayın Velimiz, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 5.06.01 tarih ve 69 Sayılı kararı doğrultusunda öğrencilerimizin 01-013 eğitim-öğretim yılında alacağı

Detaylı

HEDEFLERİMİZ. Öğrencilere

HEDEFLERİMİZ. Öğrencilere MİSYONUMUZ Özel Üsküdar SEV Ana sınıfı, İlkokulu ve Ortaokulu güncel öğretim teknik ve yöntemleri ile zenginleştirilmiş eğitim programlarını uygular. Ulusal kültüre ve evrensel değerlere saygılı, Türkçe

Detaylı

2. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ

2. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 2. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 2 4 Sınıflar II. Yarıyıl Sınav Takvimi TARİH 4.Sınıflar DERSLER 11 Mart 2014 Sosyal Bilgiler(1) 3 13 Mart 2014 Türkçe(1) 3 17 Mart 2014 Fen ve Teknoloji(1) 2 20 Mart 2014 Matematik(1)

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9. VELİ BÜLTENİ Değerli Velimiz, 10 Kasım Atatürk ü Anma Günü töreni hazırlıkları, ortaokul öğrencilerimizin 1. deneme

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME Öğretmenlerimiz: Esra Akkoyun: 1 A/B Pelin Yaman: 1 C/D ATAFENDE İngilizce programı Avrupa Dil standartları ve çoklu zekâ kuramına uygun olarak

Detaylı

AKADEMİK BÜLTEN 6. SINIF 2015-2016 1. YARIYIL

AKADEMİK BÜLTEN 6. SINIF 2015-2016 1. YARIYIL AKADEMİK BÜLTEN 6. SINIF 2015 2016 1. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ AYLAR ETKİNLİĞİN KONUSU VE SINIFI TARİH SAAT YER SORUMLU BİRİM 02.09.2015 10.0012.00 MYBB 0304.09.2015 9.0012.00 MYBB 3. SINIFLAR VE 4A VELİÖĞRENCİ

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Temel Fransızca becerisi kazandırmak. Temel Fransızca konuları

Temel Fransızca becerisi kazandırmak. Temel Fransızca konuları DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca I BİS 311 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

ARMADA OKULLARI BAŞARININ ANAHTARI

ARMADA OKULLARI BAŞARININ ANAHTARI BAŞARININ ANAHTARI ARMADA OKULLARI Armada okullarında her sınıf seviyesine uygun MEB program standartlarına dikkat edilerek eğitim ve öğretim yöntemleriyle de zenginleştirilmiş uygulamalar ve teknolojik

Detaylı

1. ANA DİL ve YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 1.A.) ANA DİL TÜRKÇE

1. ANA DİL ve YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 1.A.) ANA DİL TÜRKÇE DİL POLİTİKASI Çakır Eğitim Kurumları; öğrencilerinin kendilerini ana dillerinde ve farklı dillerde ifade edebilen, yaşam boyu öğrenen dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Kurumumuzda,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca III BİS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca III BİS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca III BİS407 7 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (9 EYLÜL-25 EKİM 2013) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili

Detaylı

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ!

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! EĞİTİMİN ALTIN MARKASINDA BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! %100 ÖĞRENİM BURSU FIRSATI ANADOLU LİSESİ TEOG PUANINLA SÜRESİZ BURS KAZAN! GELECEĞE GÜÇLÜ BAŞLA! EN İYİSİNİ SEÇ, DOĞRU KARAR VER ŞANSA İHTİYACIN YOK EĞİTİME

Detaylı

İstek Kemal Atatürk İlkokulu Eğitim Öğretim Yılı 1. SINIFLAR BÜLTENİ

İstek Kemal Atatürk İlkokulu Eğitim Öğretim Yılı 1. SINIFLAR BÜLTENİ İstek Kemal Atatürk İlkokulu 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 1. SINIFLAR BÜLTENİ Sayın Velilerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, 2015-2016 eğitim öğretim yılının ilk dönemini bugün tamamlıyoruz. İlk dönem,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

5. Sınıflar Tanışma Toplantısı Eylül-2014

5. Sınıflar Tanışma Toplantısı Eylül-2014 5. Sınıflar Tanışma Toplantısı Eylül-2014 5. Sınıf Haftalık Ders Programı İngilizce: 12+5 +1= 18 saat (3 öğretmen) Türkçe: 6 saat Matematik: 5 saat Fen: 4 saat Sosyal Bilgiler: 3 saat Din Kültürü: 2 saat

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Dilbilgisi Çalışmaları II BIS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Dilbilgisi Çalışmaları II BIS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İleri Dilbilgisi Çalışmaları II BIS302 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ PROJENİN ADI: KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJENİN AMAÇLARI: Genel Amaç(lar): Projenin temel amacı, Gaziosmanpaşa ilçesindeki dört lise ve altı imam hatip ortaokuldaki

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders ve kaynak kitaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken akademik

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017)

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE BİLGİ EVLERİ BİRİM FAALİYETLERİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE BİLGİ EVLERİ BİRİM FAALİYETLERİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE BİLGİ EVLERİ BİRİM FAALİYETLERİ 1. Bilgi Evlerinin Kuruluş amacı; 2014 ve 2015 Eğitim Öğretim yılı Çocukların kendilerini tanımalarını, bilgi ve becerilerini

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (8 EYLÜL EKİM 2014)

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (8 EYLÜL EKİM 2014) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (8 EYLÜL 2014-17 EKİM 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

2. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ

2. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 1 2. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 2 3 4 I.Yarıyılda her dersten planlanan çalışmalar zamanında tamamlanmıştır. 20 dakikalık rehberlik ve hazırlık saatinde kitap okuma, zümre hedefi çalışmaları, gündem takibi

Detaylı

1,2 ve 3. sınıf seviyesinde öğrencinin;

1,2 ve 3. sınıf seviyesinde öğrencinin; Sosyal Takip Programı: Öğrencilerin Uygulamalı derslerde 1-4. sınıf ve sonrasında spor ve sanat eğilimlerini takip eden yeteneklerin keşfedilmesini sağlayan ve arşivleyen bir programdır. Öğrencilerin bu

Detaylı

PROJEMİZİN AMACI: Velilerimize ve öğrencilerimize kitap okuma sevgisini kazandırmak. Kitap okumayı bireyin hayatının her döneminde kalıcı kılmak ve

PROJEMİZİN AMACI: Velilerimize ve öğrencilerimize kitap okuma sevgisini kazandırmak. Kitap okumayı bireyin hayatının her döneminde kalıcı kılmak ve PROJEMİZİN AMACI: Velilerimize ve öğrencilerimize kitap okuma sevgisini kazandırmak. Kitap okumayı bireyin hayatının her döneminde kalıcı kılmak ve kitap okuma alışkanlığı oluşturmak. Ailelerin çocuklarıyla

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA HAFTALIK DERS DAĞILIMLARI

OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA HAFTALIK DERS DAĞILIMLARI OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA HAFTALIK DERS DAĞILIMLARI 1 Okul Öncesi ve İlkokulların Haftalık Dersleri Okul Öncesi Okul öncesi dönem 4 yaş grubunda dersler 8:30 da başlar ve 12:00 da sona erer.

Detaylı

Öğretenden Öğrenene Tavsiyeler

Öğretenden Öğrenene Tavsiyeler Öğretenden Öğrenene Tavsiyeler İNGİLİZCE -İngilizce telaffuzun düzeltilmesi adına film ve dizilerin İngilizce alt yazılı olanları izlenilebilir -İngilizce sesli hikâyeler, dinlenerek takip edilebilir.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazınbilim I BİS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazınbilim I BİS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yazınbilim I BİS 303 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Almanca Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR NİSAN AYI E-BÜLTENİ

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR NİSAN AYI E-BÜLTENİ İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR NİSAN AYI E-BÜLTENİ TÜRKÇE Nisan ayında iki yazarımızı Sayın Almıla Aydın ve Sayın Aytül Akal ı okulumuza davet ettik. Yazarlarımız

Detaylı

7. SINIF AKADEMİK BÜLTEN 2015-2016 1. YARIYIL

7. SINIF AKADEMİK BÜLTEN 2015-2016 1. YARIYIL 7. SINIF AKADEMİK BÜLTEN 2015 2016 1. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ AYLAR ETKİNLİĞİN KONUSU VE SINIFI TARİH SAAT YER SORUMLU BİRİM 02.09.2015 10.0012.00 MYBB 0304.09.2015 9.0012.00 MYBB 3. SINIFLAR VE 4A VELİÖĞRENCİ

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Etkinlikler

Etkinlikler 2017-2018 Etkinlikler Sayın Velimiz, İzmir Özel Türk Koleji olarak 2017-2018 öğretim yılında ilkokul sınıflarımızın etkinlik programını sınıf ve kampüslere göre dağılımı ile birlikte aşağıda bulabilirsiniz.

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

Biz dünyayı merkeze alıyoruz çünkü bizim dünyamız çocuklarımız.

Biz dünyayı merkeze alıyoruz çünkü bizim dünyamız çocuklarımız. Biz dünyayı merkeze alıyoruz çünkü bizim dünyamız çocuklarımız. Milli Eğitim Bakanlığı nın genel amaçları doğrultusunda öğrencilerimizin; evrensel dünya görüşü çerçevesinde çağının çizgilerini yeniden

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER SINIFLAR 1 2 3 4 5 6 7 8 Türkçe 11 11 11 6 6 5 5 5 Matematik 4 4 4 4 4 4 4 4 Hayat Bilgisi 4 4 4 Fen ve Teknoloji 3 3 4 4 4 Sosyal Bilgiler 3 3 3 3 T.C.

Detaylı

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu Başarının Önsöz ü 1 2 Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu 1200 m² kullanım alanı, oyun salonları, çalışma sınıfları, sınıfların dışında açık ve kapalı oyun bahçesi, kum havuzu, bilim atölyesi, spor salonu,

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 12. SINIF DERSLER 9. 10. 11. SINIF SINIF SINIF DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 TARİH

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ DERS KODU: AFE 123 AFE 153 Okuma, Bilimsel Yazı & Eleştirel Düşünme I DERS KODU: AFE 124 AFE 154 Okuma, Akademik Yazma ve Eleştirel Düşünme I I Üç saatlık

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

Öğrencilerimizin dil bilgisi becerilerini geliştirirken, ilk yıllarda oluşmaya başlayan sözcük dağarcıklarını zenginleştirmek, böylece öğrencilerin

Öğrencilerimizin dil bilgisi becerilerini geliştirirken, ilk yıllarda oluşmaya başlayan sözcük dağarcıklarını zenginleştirmek, böylece öğrencilerin LOGO Öğrencilerimizin dil bilgisi becerilerini geliştirirken, ilk yıllarda oluşmaya başlayan sözcük dağarcıklarını zenginleştirmek, böylece öğrencilerin kendilerini sözlü ve yazılı olarak daha akıcı ve

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

2014-2015 EĞTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ

2014-2015 EĞTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 1 2014-2015 EĞTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 2 3 4 5 6 Türkçe derslerinde hedefimiz öğrencilerimize Türk dilini sevdirmek, kurallarını sezdirmek, süreç içerisinde Türkçeyi bilinçle, özenle

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank ORTAOKUL YAYINLARI 5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank 2 4 6 8 10 12 13 5. SINIF HAZIRLIK PRENSİP KRİTER Step serisinde yer alan materyaller ve aktiviteler,

Detaylı

2013-2014 EĞTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ

2013-2014 EĞTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 1 2013-2014 EĞTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 2 3 4 5 Türkçe derslerinde hedefimiz öğrencilerimize Türk dilini sevdirmek, kurallarını sezdirmek, öğrencilerimizi gelişim süreci içinde Türkçeyi

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

TEOG. Kuralları. Yeni Sınav Sisteminin TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ

TEOG. Kuralları. Yeni Sınav Sisteminin TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ TEOG TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Yeni Sınav Sisteminin Kuralları Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi Eğitimin doğasında var olan değişim

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR MAYIS-HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR MAYIS-HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR MAYIS-HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ TÜRKÇE HAYAL GÜCÜ TEMASINDA -Masal Perisi -Okula Giden Robot -Neden Rüya Görürüz? metinlerini işledik.

Detaylı

4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI FEN VE TEKNOLOJİ Anabilim Eğitim Kurumalarında Fen ve Teknoloji dersi, sınıf öğretmenleri ve Fen Bilgisi Branş öğretmenlerinin işbirliği ile hazırlanan

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIFA HAZIRLIK

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIFA HAZIRLIK FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIFA HAZIRLIK 1 BU YIL OKUTULACAK DERSLER Bu yıl haftada; 6 saat, Türkçe 3 saat, Sosyal Bilgiler 3 saat, Fen ve Teknoloji 4 saat, Matematik 2 saat, Din Kültürü

Detaylı

ALKEV Ozel. Ilkokulu

ALKEV Ozel. Ilkokulu ALKEV Ozel Ilkokulu 2014-2015 AG-Broschure 1 ve 2. SINIF KULÜPLERİ ÇİZGİLERDEN RESİMLERE YOLCULUK Kulübümüzde aşamalı çizgileri kullanarak çocuklarımıza resim yapmayi öğretmek hem kolay hem de eğlenceli

Detaylı

AĞUSTOS 2016 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

AĞUSTOS 2016 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR AĞUSTOS 2016 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 *2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Seminer Çalışmalarının Başlangıcı 22 23 24 25 27 28 12.Sınıflar YGS/LYS KURS PROGRAMININ BAŞLAMASI Yabancı

Detaylı

EMİN ALİ TURHAN, KAMİLE ÖZER AYTEKİN,

EMİN ALİ TURHAN, KAMİLE ÖZER AYTEKİN, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM Ders No : 0310340020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 1 YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 1 YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Çalışması 1 YDA 409 7 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 36. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 36. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 36. VELİ BÜLTENİ Bugün ilkokul öğrencilerimizin sergilemiş olduğu sahne performansları da bizleri ayrıca gururlandırdı.

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

İLKOKUL BÜLTENİ DEĞERLİ VELİLERİMİZ TED İSTANBUL KOLEJİ 13 EYLÜL 2013

İLKOKUL BÜLTENİ DEĞERLİ VELİLERİMİZ TED İSTANBUL KOLEJİ 13 EYLÜL 2013 İLKOKUL BÜLTENİ TED İSTANBUL KOLEJİ Yıl:4 Hafta:1 Sayı: 1 13 EYLÜL 2013 DEĞERLİ VELİLERİMİZ 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılının ilk Bültenine aramıza bu sene katılan tüm velilerimize TED Ailesine hoş geldiniz

Detaylı

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN İL İLÇE PROJENİN ADI PROJEDEN SORUMLU BİRİM PROJE KOORDİNATÖRÜ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE EKİBİ : Tekirdağ : Şarköy : Gündem Eğitim : İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü : Zekeriya GÜNEY_Kaymakam : İrfan BALLI_İlçe

Detaylı

ALKEV Ozel. Ortaokulu

ALKEV Ozel. Ortaokulu ALKEV Ozel Ortaokulu 2014-2015 AG-Broschure ALMANCA MÜZİKAL Öğrenciler ile öncelikle Almanca dilini kullanarak oyunculuk yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak amacımızdır. - 15 Sorumlu Öğretmeni: Nuray

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Yazma Becerileri1 YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Yazma Becerileri1 YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İleri Yazma Becerileri1 YDA 205 3 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Temel İngilizce II (ENG122) Ders Detayları

Temel İngilizce II (ENG122) Ders Detayları Temel İngilizce II (ENG122) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel İngilizce II ENG122 Bahar 4 0 0 4 4 Ön Koşul Ders(ler)i ENG121 Dersin Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Yabancı Dil-1 Ders No : 0010050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (02 Mayıs -17 Haziran 2016 )

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (02 Mayıs -17 Haziran 2016 ) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (02 Mayıs -17 Haziran 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. ( 07 Eylül-16 Ekim 2015 )

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. ( 07 Eylül-16 Ekim 2015 ) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ ( 07 Eylül-16 Ekim 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

T.C GEDİZ KAYMAKAMLIĞI ALTINKENT İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ

T.C GEDİZ KAYMAKAMLIĞI ALTINKENT İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ T.C GEDİZ KAYMAKAMLIĞI ALTINKENT İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ Öğretim Çalışmaları: Öğretim Çalışmaları: 5-6-7 ve 8.sınıflarda kazanımlara ulaşma düzeyini ölçmek için 3 adet ölçme yapılarak, sonuçları

Detaylı

28 Ekim, 11 Kasım ve 25 Kasım 2017 tarihlerinde kurslar yapılmayacaktır.

28 Ekim, 11 Kasım ve 25 Kasım 2017 tarihlerinde kurslar yapılmayacaktır. ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI OKUL ve ÖĞRENCİLERİ KORUMA DERNEĞİ Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı No:5 06800 ODTÜ - ANKARA Tel/Fax :(0312) 210 1434 Kod No :06-210-878 Tarih : 18.09.2017

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Televizyonda yapım ve uygulamalara giriş Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

Yukarı Dudullu Mah. B3 Kapısı Karşısı Metanet Sokak No:6 / Ümraniye

Yukarı Dudullu Mah. B3 Kapısı Karşısı Metanet Sokak No:6 / Ümraniye www.erseegitim.com.tr 0538 931 30 33 Yukarı Dudullu Mah. B3 Kapısı Karşısı Metanet Sokak No:6 / Ümraniye Çekmeköy Kampüsü Madenler Mah. Halid Sok. No:2 Madenler / Ümraniye / İstanbul Esenşehir Kampüsü

Detaylı