EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ"

Transkript

1 1

2 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 Türkçe öğretimi beceri kazandırmaya yönelik etkinlikler bileşkesidir. Türkçe öğretimindeki temel amacımız; dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini edinmiş, düşünen, duyarlı okur yetiştirmektir. Yıl içinde yapacağımız çalışmalar, bu dört beceriyi geliştirme üzerine odaklanacaktır. Öğrencilerimizle haftada altı ders saati birlikte olacağız. Bu ders saatlerinin en az biri sadece okuma etkinliklerine ayrılmıştır. Bu etkinlikler başta kütüphane olmak üzere okulumuzun çeşitli yerlerinde gerçekleştirilecektir. Bu etkinliklerdeki temel amacımız öğrencilerimize ana dilinin anlatım güzelliğini sezdirmek, kitap okuma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmak, bu alışkanlıklarını perçinlemek, kitap okumayı bir zevk olarak görmelerini sağlamak ve kitabı onların yaşam alanına katmaktır. Çocuğun kitapla etkileşimi kişilik, toplumsal, dilsel ve bilişsel gelişimi için doğal yaşantı kaynaklarının oluşmasına olanak sağlar. Bu amaçlar doğrultusunda birinci yarıyıl öğrencilerimizle Yalancı Şahit, Pal Sokağı Çocukları ve Şimdiki Çocuklar Harika kitaplarını okuyacağız. Okuma saatleri dışındaki uygulamalarda, öğretimin temel gereçleri olan öğretici ve yazınsal nitelikli metinler kullanılmaktadır. Çocukların ilgi, gereksinim ve dil evrenine uygun, Türkçenin anlatım olanaklarının yansıtıldığı nitelikli metinlerle hem dilsel becerilerinin gelişmesi hem de ana dilinin kurallarının sezdirilmesi sağlanır. Bu nedenle ana dili öğretiminde bilgi edindirmeye dayalı süreçler yerine öğrencilerin sanatçı duyarlığıyla hazırlanmış, ana dilinin anlatım gücünü ve güzelliğini yansıtan, çeşitli türdeki metinlerle karşılaştırmayı yeğliyoruz. Bu yüzden sadece MEB in kaynağıyla yetinmiyor ders içinde farklı kaynaklardan aldığımız metinleri de kullanıyoruz. Metinlerle üst düzey zihinsel becerileri geliştirecek etkinlikler yapıyor ve öğrencilerimizin düşünen, üreten, eleştiren, sorgulayan bireyler olarak yetişmesine çabalıyoruz. 6. sınıf müfredat olarak en yoğun dönemdir. Dolayısıyla dil bilgisi konularına da sıklıkla yer vermek durumundayız. Dil bilgisi öğretimini, öğrencilerimizin Türkçenin özelliklerini kavramaları, gücünü sezmeleri, dil bilinci ve duyarlılığı kazanmaları amacıyla çoğu zaman işlenen metinden yola çıkarak işliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırlanmış gazete ve dergiler, çocuk edebiyatının özgün ürünleri, sanatçılar tarafından yapılmış resimler, karikatürler, klasik müzik CD leri, bilgisayar, tablet vb. görsel işitsel araçlar anlama ve anlatma becerilerinin geliştirilmesi sürecinde kullanılarak öğretimi etkili ve ilginç hâle getirmeye çalışıyoruz. Birinci yarıyıl öğrencilerimize yönelik okuma, yazma, eleştirel düşünme, dil bilgisi kurallarını uygulama ve dinleme becerilerinin ölçüldüğü üç ortak yazılı uygulanacaktır. Bu ortak yazılılara hazırlanılması amacıyla hafta sonu çalışmaları verilecektir. Yarıyıl sonunda öğrencilerimizin konuşma alanındaki gelişmelerini takip etmek amacıyla topluluk önünde hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar yapmaları sağlanacak bu çalışmalar herhangi bir puanla değerlendirilmeyecektir. Topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amacıyla yapılan bu çalışmalarda öğrencimize ders öğretmeni tarafından gereken yönlendirmeler ve geri bildirimler anında yapılacaktır. Öğrencilerimiz kendi seçtikleri bir konu veya kavram hakkında hazırlıklı; öğretmenin belirleyeceği bir konu veya kavram hakkında da hazırlıksız konuşma yapacaktır. Bu çalışmalar sınıf içi ve sınıflar arası yarışmalar şeklinde de düzenlenecektir. 8

9 Öğrencilerimiz tercih ederlerse proje ödevlerini Türkçe dersinden alabileceklerdir. Ödev konuları okul idaresinin belirlediği tarihte öğrencilerimize ve velilerimize duyurulacaktır. Proje ödevleri bütün bir yılı kapsayan geniş araştırmaların gerçekleştirileceği çalışmalardır. Bu sebeple öğrencimiz ödevini Türkçe dersinden almaya karar verdiğinde bütün bir yıl, ders öğretmeniyle koordineli çalışması ve öğretmeninin belirleyeceği tarihlerde ödeviyle ilgili geri bildirimlerde bulunması gerektiğini bilmelidir. Öğretmeni tarafından belirlenen tarihlerde izleme toplantılarına katılmayan veya çalışmasını tamamlamayan öğrencilerimizin durumları velilerine bildirilecektir. Öğrencilerimize her hafta sonu, öğrendiklerini ve okudukları kitapları da kapsayan kırk dakika ile bir saat arasında tamamlayabilecekleri hafta sonu çalışmaları verilecektir. Hafta sonu çalışmaları öğrenilen bir konunun veya dil becerisinin geliştirilmesine yönelik olacağı gibi öğrenilecek bir konu ya da kavramla ilgili keşfe dayalı da olabilecektir. Bu çalışmaların düzenli yürütülmesi öğrencilerimizin akademik gelişimi açısından çok önemlidir. Çalışmaların takibi haftanın ilk Türkçe dersinde öğretmeni tarafından yapılacak ve çalışmanın tamamlanıp tamamlanmaması durumuna göre öğrencimizin ders içi performans notu da belirlenmiş olacaktır. Öğrencilerimizin eksiklerini tamamlamaya yönelik de yıl içinde destek çalışmalarımız bireysel veya gruplar şeklinde ders öğretmeninin belirleyeceği gün ve saatlerde gerçekleşecektir. Bu çalışmalara katılacak öğrencilerimizin velileri veya yazılı bir katılım izin belgesiyle bilgilendirilecektir. Öğrencimiz destek çalışmalarına ancak velisinin izniyle katılabilecektir. Okulumuzda Türkçe eğitimi, teknolojinin gelişiminden bağımsız düşünülmemiştir. Öğrencilerimiz ders içeriklerini, proje ödev konularını ve hafta sonu çalışmalarını öğretmenlerinden yazılı almaları dışında bu çalışmalara dijital platformlardan da ulaşabileceklerdir. Tüm çalışmalar aynı zamanda E-Işık a yüklenecektir. Tablet bir eğitim aracı olarak Türkçe derslerinin de vazgeçilmezi olacaktır eğitim öğretim yılının birinci yarıyılında Türkçe derslerinde öğrencilerimizin öğrendiklerini pekiştirmeleri adına okudukları kitaplara ve yazma çalışmalarına yönelik atölyeler yapılacak, okudukları kitapların yazarlarıyla buluşmaları için okur ve yazar günleri düzenlenecek, şiir dinletileri, söyleşi etkinleri ve resmi törenlerle öğrencilerimizin okul içinde daha aktif olmaları ve sorumluluk almaları sağlanarak kendilerini ifade etmeleri ve kişisel gelişimlerini zenginleştirmeleri sağlanacaktır. 9

10 Haftada dört ders saati olarak planlanan dersimizde öğrencilerimizin demokratik değerlerle donanmış, insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, haklarını ve sorumluluklarını bilen, eleştirel düşünen, içinde yaşadığı toplumun ve dünyanın sorunlarına eğilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamak temel hedefimizdir. Dersimizde kullanılan öğretim materyalleri; öğrencilerin görsel, işitsel, bedensel ve sosyal zekâ gereksinimleri dikkate alınarak öğrencinin aktif katılımını sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır. Sınıf içinde animasyonlar, videolar, slayt gösterileri gibi görsel bakımdan zenginleştirilmiş içerikler kullanılarak öğrenme süreci eğlenceli, etkili ve kalıcı hâle getirilirken öğrencilerin sorgulama ve yorumlama becerilerini geliştirecek örnek olay metinleri de kullanılmaktadır. Dersimizde MEB Sosyal Bilgiler Ders ve Çalışma Kitabı nın yanında her ünite için ayrı ayrı hazırladığımız konu anlatım ve etkinliklerden oluşan fasiküllerimiz kullanılacaktır. Ayrıca konularımızı pekiştirmek ve bu öğrenme sürecini daha renkli hâle getirmek için Çizgilerle Anadolu Uygarlıkları adlı kitap okutulacaktır. Öğrencilerimizin öğrendikleri bilgileri pekiştirmeleri amacıyla en fazla kırk dakikada bitirebilecekleri ödevler verilecektir. Her dönem üç yazılı sınav uygulanacaktır. Son sınav sadece çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Öğrencilerimiz tercih ederlerse proje ödevlerini Sosyal Bilgiler dersinden alabileceklerdir. Ödev konuları okul idaresinin belirlediği tarihte öğrencilerimize ve velilerimize duyurulacaktır. Proje ödevleri bütün bir yılı kapsayan geniş araştırmaların gerçekleştirileceği çalışmalardır. Bu sebeple öğrencimiz ödevini Sosyal Bilgiler dersinden almaya karar verdiğinde bütün bir yıl, ders öğretmeniyle koordineli çalışması ve öğretmeninin belirleyeceği tarihlerde ödeviyle ilgili geri bildirimlerde bulunması gerektiğini bilmelidir. Öğretmeni tarafından belirlenen tarihlerde izleme toplantılarına katılmayan veya çalışmasını tamamlamayan öğrencilerimizin durumları velilerine bildirilecektir. Öğrencilerimiz ders dokümanlarını, proje ödev konularını ve hafta sonu ödevlerini yazılı almaları dışında bu çalışmalara tabletlerinden ve E-ışık platformundan da rahatlıkla ulaşabileceklerdir. Öğrencilerimizin eksiklerini tamamlayabilmeleri için ders öğretmeninin belirleyeceği gün ve saatlerde bireysel veya grup hâlinde etüt çalışmaları düzenlenecektir. Bu çalışmalara katılacak öğrencilerimizin velileri ya da katılım izin belgesiyle bilgilendirilecektir. Öğrencimiz destek çalışmalarına ancak velisinin izniyle katılabilecektir. Öğrencilerimizle ders içi ve ders dışı aktiviteler ve öğrenci merkezli etkinliklerle aktif öğrenme ortamı oluşturulmakta; öğrencilerin bilgi düzeylerini belirleyici yarışmalar, yıl içinde okudukları kitapların yazarlarıyla söyleşi ve sosyal sorumluluk projeleri düzenlenecektir. 10

11 Haftada 5 saat olarak planlanan Matematik dersinde temel amacımız öğrencilerimizin bireysel farklılıkları gözetilerek onların birer matematik okuryazarı olarak yetişmesini sağlamaktır. Öğrencilerimizin, Matematik derslerini severek ve anlamlandırarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla derslerimizde somut materyaller kullanılır. Teknolojik alt yapı ile donatılmış Matematik Atölyesi nde etkinlikler, zekâ oyunları, etkileşimli bilgisayar programları ve animasyonlarla daha görsel ve eğlenceli interaktif bir öğrenme ortamı oluşturulur. Öğrencilerin gözlemden modelleme ve tasarım yapmaya, hipotez kurmadan proje üretmeye kadar geniş bir öğrenme alanında bilimsel süreçlere aktif olarak katılmaları amaçlanarak, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri geliştirilmeye çalışılır. Öğrencilerimiz ilgi ve istekleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmaları için yönlendirilir. Bilimsel süreçlerin uygulama basamakları 5. sınıftan başlayarak 8. sınıfın sonuna kadar MEB programlarının uygulanmasında ağırlıklı yer tutacak şekilde planlanır. Öğrencilerin karşılaştıkları gerçek hayat problemleri karşısında teknolojiyi kullanarak yaratıcı çözümler ortaya koymaları ve kendilerini değişik şekillerde ifade ederek 21. yüzyıl becerileri kazanmaları hedeflenir. 5. sınıf düzeyinde öğrencilerimizin okul başarılarının artması yönünde destekleyici çalışmalar planlanır. Ünite sonlarında ünite kazanımlarının sorgulandığı değerlendirme sınavları uygulanır ve bu sınavların sonuçları ile ilgili geri bildirimler yapılır. Sınıf içi çalışmalarımızda öğrencilerimizin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştiren, yöneticilik, işbirliği, sorun giderme, yaratıcı ve eleştirel düşünce gibi önemli hayat becerileri kazandıran, matematiğin renkli ve farklı dünyasını keşfetmeyi amaçlayan etkinlikler yapılır. Yıl içinde ünitelerle ilgili geziler gerçekleştirmeye önem verilir, araştırma ödevleri ve çeşitli sunumlarla matematik bilgisi pekiştirilir, farklı eğitim ve öğretim metotları kullanılır. 11

12 Haftada 5 saat planlanan Fen Bilimleri dersinde temel amacımız, bireysel farklılıkları gözetilerek bütün öğrencilerimizin fen okuryazarı olarak yetişmesini sağlamaktır. Öğrencilerimizin, gözlemden deney ve model yapmaya, hipotez kurmadan proje üretmeye kadar geniş bir öğrenme alanında bilimsel süreçlere aktif olarak katılmaları amaçlanır. Karşılaştıkları gerçek hayat problemleri karşısında teknolojiyi kullanarak yaratıcı çözümler ortaya koymaları ve kendilerini değişik şekillerde ifade ederek 21. yüzyıl becerileri kazanmaları hedeflenir. Bilimsel süreçlerin uygulama basamakları 5. sınıftan başlayarak 8. sınıfın sonuna kadar MEB programlarının uygulanmasında ağırlıklı yer tutacak şekilde planlanır. Öğrencilerimizin laboratuvar imkânlarından üst düzeyde yararlanmaları hedeflenir, ilgi ve istekleri doğrultusunda proje çalışmalarına, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmaları sağlanır. Bireysel farklılıklar dikkate alınarak, etkinlikler, ünitelerle ilişkilendirilen geziler düzenlenir. Araştırma ödevleri ve sunumlarla, farklılaştırılmış eğitim ve öğretimle desteklenen dersler işlenir. Okul başarısının artması yönünde destekleyici çalışmalar planlanır. Ünite sonlarında ünite kazanımlarının sorgulandığı değerlendirme sınavları uygulanır ve bu sınavların sonuçları ile ilgili geri bildirimler yapılır. Kulüp çalışmalarımızın içerikleri çeşitlilik gösterir. Öğrencilerimizin proje üretme ve geliştirme, sergi, pano düzenleme, deney tasarlama, sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütme gibi geniş bir yelpaze alanında yaratıcılıklarını geliştirdikleri, eğlenirken de öğrendikleri çalışmalar yapmaları sağlanır. Vizyonu, küreselleşen dünyada 21. yüzyıl öğreneni olan öğrencilerini, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, sorgulayan, bilgili, dengeli, iletişim becerisi yüksek, disiplinli, açık görüşlü bireyler olarak yetiştiren kurumumuzda, İngilizce dersleri, öğrencilerimizin okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini etkin bir şekilde geliştirmelerini sağlayarak, onlara İngilizceyi doğru ve akıcı bir şekilde kullanabilme yetkinliğini kazandırmak hedeflenmektedir. Yıl sonunda öğrencilerimizin Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı B1 düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmaları amaçlanmaktadır. Birinci yarıyıl 6. sınıflarda, 6 saat Main Course, 3 saat Skills dersi olmak üzere toplamda 9 saat İngilizce dersi yapılacaktır. Müfredatımız; dört temel dil becerisini (dinleme, okuma, yazma ve konuşma) geliştirecek şekilde düzenlenmiştir. Kullanılan ders araç gereçleri ve öğretim materyalleri öğrencilerin görsel, işitsel ve dokunsal zeka gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Sınıf içinde interaktif ve öğrenci merkezli etkinlikler yapılmakta, aynı zamanda öğrenim ortamı teknoloji ile desteklenmektedir. Her dönem, üç yazılı sınav ve bir sözlü değerlendirme gerçekleştirilecektir. Ayrıca öğrencilerimize yıl boyunca çalışmaları sürecek olan proje ödevi alma seçeneği sunulacaktır. Öğrencilerimizin proje ödevleriyle ilgili çalışmaları hakkında yıl boyunca öğretmenlerine düzenli geri bildirim vermeleri ve verilen ödevi zamanında tamamlamaları gerekmektedir. 12

13 Verilen ödevler öğrenilen bir konunun veya dil becerisinin pekiştirilmesine yönelik olduğu gibi öğrenilecek konunun öğretmen tarafından sağlanan malzemelerle öğrencimiz tarafından önceden keşfedilmesi şeklinde de olabilecektir. Bu bağlamda flipped classroom uygulaması yapılacaktır. Verilen malzemeyi öğretmenin rehberlik edeceği yöntemleri kullanarak ve sonrasında bireysel yöntemleri geliştirme yoluyla keşfederek gelen öğrencilerimize daha fazla pekiştirme ve farklılaştırılmış malzemelerle bireysel gelişim fırsatı tanınacaktır. Sınıf kurallarına uyma, ödev yapma ve derse katılım öğrencilerimizin ders içi performansı olarak değerlendirilecektir. Öğrencilerimizin daha iyi davranış ve tutumlar sergilemesi ve olumlu davranışlarını pekiştirmesi için sanal bir platform olan Class Dojo kullanılacaktır. Öğrencilerimiz kendi avatarlarını tasarlayacaklar ve gelişim süreçlerini evden ya da okuldan çevrim içi olarak takip edebileceklerdir. Hafta içi bir gün öğretmenlerin belirleyeceği öğrencilerle etüt çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmaların derslerin dışında özel bir programı vardır ve bu nedenle düzenli katılım son derece önemlidir. Mazeret bildirmeden iki defa etüt çalışmalarına katılmayan öğrencilerimiz tekrar etüde alınmayacaktır. Bu yarıyıl 6. sınıflarda Main Course dersinde Elementary Language Practice, What a World Reading 2, What a World Listening 2, Strategic Reading 1 ; Skills dersinde ise The Demon Headmaster kitapları okutulacaktır. Öğrencilerimize haftada üç kez en fazla 40 dakika içinde tamamlayabilecekleri ödevler verilecektir. Ödev devamsızlığı olması durumunda veli, öğretmen tarafından bilgilendirilecektir. Ders içi ve ders dışı okuma kitapları için öğrencilerimizin okul kütüphanemizin yanı sıra Reading A-Z, BrainPOP ESL online kütüphanesini kullanmaları da sağlanacaktır. Bu bağlamda eğitim farklılaştırılacak ve bireyselleştirilecektir. Bunun yanı sıra, öğrencilerimizin entelektüel birikimlerini sergilemeleri, kendine güvenlerini geliştirmeleri, İngilizce konuşma yeteneklerini pekiştirmeleri amacıyla eğlenerek katılacakları, Genius Games, Ethical Dilemmas Challenge, Balloon Debate, The Weakest Link gibi ders dışı etkinlikler düzenlenecektir. Okul olarak katıldığımız yazma yarışmaları ve uluslararası projelerde öğrencilerimiz etkin olarak yer alacaktır. Işık Okulları, dil eğitiminin yüksek derecede kültür aktarımı içerdiğinin de farkında olan bir kurumdur. Bu sebeple sene boyunca, İngilizce konuşulan ülkelerdeki çeşitli festivaller ve özel günler öğrencilerle kutlanacaktır. Derslerimiz dışında İngilizce kulüplerimiz de dilin dünya vatandaşı olmak için araç olarak kullanıldığı platformlardır. İmgelemin genişletildiği, çözüm oluşturma becerilerinin geliştirildiği Uluslararası Destination Imagination Kulübümüz ve Birleşmiş Milletler çalışma esaslarının uygulandığı uluslararası konferanslara katılarak geleceğin politikacılarının yetiştirildiği Model United Nations Kulübümüz bu platformlardan bazılarıdır. Bilindiği üzere dil, etkileşimin ve okuma kültürünün daha yaygın olduğu ortamlarda daha hızlı gelişir. Ödevlerin dışında, çevrim içi okuma programını her gün düzenli olarak uygulayan ve öğretmenin verdiği çalışmalar dışındaki kaynakları da kullanarak sürekli dille etkileşim içinde olan öğrencileimiz daha hızlı gelişim kaydedecektir. 13

14 Fransızca dersi 6.sınıf düzeyinde haftada 4 ders saati olarak planlanmıştır. Fransızca öğretimi, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı ve Avrupa Dil Portfolyosu' nun belirlemiş olduğu prensip ve eğitim politikalarına göre planlanır ve uygulanır. Hedefimiz, öğrencilerimize temel seviyede Fransızca öğretmek; okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kazanmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimizin 7.sınıfın sonunda A1, 8.sınıf sonunda ise A2 düzeyinde Fransızca konuşabilmeleri hedeflenmektedir. Yöntem kitabı olarak kullanılacak Club Ados 1, öğrencilerimizin dil seviyeleri ve yaş özellikleri göz önüne alınarak seçilmiştir. Hedef dilin, otantik ortamında kullanabilmesini sağlamak amacıyla uygun kaynak kitaplardan, görsel ve işitsel malzemelerden, çağdaş teknoloji araçlarından sıkça faydalanılacaktır. Ders yöntem ve teknikleri, öğrenci merkezli ve etkileşimli eğitim ortamı oluşturacak şekilde planlanmıştır. 6. sınıf düzeyinde, Fransızca öğretimimizin esasını temel söz varlığı teşkil etmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerimize, günlük hayatta gerçekleştirdiğimiz eylem ve davranışları ifade eden sözcükler ve kavramlar öğretilecektir. İşlenecek konular arasında sayılar, sınıf kuralları, okul eşyaları, dersler, kendini ve başkasını tanıtma, ülkeler, uyruklar, meslekler, hobiler, taşıtlar, fiziksel betimleme, aile hayatı, hava durumu, tatil planları, sporlar, kıyafetler, müzik aletleri, okul ve ders programı, yiyecek ve içecekler gibi daha çok somut olan kelime ve kavramlara dayalı konular yer almaktadır. Dilbilgisi konuları olarak fiil çekimleri, şimdiki ve geniş zaman kipleri, kişi zamirleri, olumsuz cümle yapma, iyelik sıfatları, yer-yön zarfları, soru sıfat ve zamirleri öğretilir. Sözcükler, dil bilgisi yapılarıyla ele alınır. Sınıf içi etkinliklerimiz arasında müzik dinletileri, kısa film, çizgi film, çocuk filmi gösterimleri, hedef dilin kültürünü benimsetme amaçlı uygulamalar (Fransız mutfağına ait basit bir yemek tarifinin ya da Fransız bayramlarına ilişkin adetlerin sınıf içinde uygulanması vb.), pano ve powerpoint çalışmaları, sözcük dağarcıklarını geliştirmeye yönelik kutu oyunları sayılabilir. Öğretilen her yeni sözcüğün doğru şekilde yazılması ve uzun süreli bellekte yerini almasını sağlamak amacıyla öğrencilerimize her ders sonrası yazma çalışmaları ve/veya işlenen konuyu destekleyici alıştırma sayfaları verilecek ve sonrasında bu çalışmaların kontrolü yapılacaktır. Her yarıyıl, dört dil becerisinin sınandığı iki adet sınav uygulanır. Bunun yanı sıra, izleme sınavları (quiz), sözlü sınavlar, projeler, derse katılım, ödev sorumluluğu, sınıf içi tutum ve ders malzemeleriyle (ders defteri, yöntem kitabı, alıştırma kitabı, 1 adet çift dilli sözlük, boya kalemleri, makas, yapıştırıcı) hazır bulunuşluk öğrencinin değerlendirilmesinde etkili olacaktır. Dil becerilerini belgelemek amacıyla, öğrencilerimiz her yıl Fransız Kültür Merkezi tarafından uygulanan ve uluslararası geçerliliğe sahip olan DELF Dil Sınavı'na katılacaklar ve bu sınavda başarılı oldukları takdirde alacakları bir sertifikayla dil yetkinlikleri belgelenecektir. Yıllık planlarımız, Delf Sınavı esas alınarak, hedef temelli olarak yapılmaktadır. Öğrencilerimizin Fransızcayı daha etkin kullanmalarını ve Fransızca konuşulan ülkelerin kültürel zenginliklerini, tarihi ve turistik yerlerini, gastronomilerini yakından tanımalarını sağlamak amacıyla yılsonunda çeşitli ülkelere kültür gezisi düzenlenir. 14

15 Almanca dersi 6. sınıf düzeyinde haftada 4 ders saati olarak planlanmıştır. Almanca öğretimi, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı ve Avrupa Dil Portfolyosu' nun belirlemiş olduğu prensip ve eğitim politikalarına göre yapılır. Hedefimiz, öğrencilerimize temel seviyede Almanca öğretmek öğrencilerimizde; okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin kazanılmasını sağlamaktır. Uzun vadede öğrencilerimizin 7.sınıfın sonunda A1, 8. sınıf sonunda ise A2 düzeyinde Almanca konuşabilmeleri hedeflenmektedir. Yöntem kitabı olarak kullanılacak Ideen 1/1, öğrencilerimizin dil seviyeleri ve yaş özellikleri göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Hedef dilin, otantik ortamında kullanabilmesini sağlamak amacıyla uygun kaynak kitaplar, görsel ve işitsel malzemeler, çağdaş teknoloji araçlarından sıkça faydalanılacaktır. Derslerde kullanılan tüm yöntem ve teknikler, öğrenci merkezli ve interaktif eğitim ortamı oluşturacak şekilde planlanmıştır. Kullanılan ders kitabının internette bulunan sayfasında öğrencilerimiz konuları pekiştirebilir. 6. sınıf düzeyindeki, Almanca öğretimimizin esasını temel söz varlığı teşkil etmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerimize, günlük hayatta kullanılan eylem ve davranışları ifade eden sözcük ve kavramlar öğretilecektir. İşlenecek konular arasında sınıf kuralları, okul eşyaları, dersler, kendini ve başkasını tanıtma, ülkeler, uyruklar, meslekler, hobiler, taşıtlar, sayılar, renkler, mevsimler ve aylar, yiyecek ve içecekler (alışveriş yapma ve sipariş verme), haftanın günleri, aile fertleri gibi daha çok somut olan kelime ve kavramlara dayalı konular yer almaktadır. Dilbilgisi konuları olarak fiil çekimleri, şimdiki ve geniş zaman kipleri, olumlu olumsuz soru ve cümleler, yer-yön zarfları, soru sıfatları ve zamirleri, iyelik zamirleri, emir cümleleri öğretilir. Sınıf içi etkinliklerimiz arasında müzik dinletileri, kısa film, çizgi film, sinema filmi gösterimleri; hedef dilin kültürünü benimsetme amaçlı çeşitli etkinlikler (Alman mutfağına ait basit bir yemek tarifinin ya da Alman bayramlarına ilişkin adetlerin sınıf içinde uygulanması...), sözcük dağarcıklarını geliştirmeye yönelik kutu oyunları, sayılabilir. Alman Kültür Merkezi (Goethe Enstitüsü) iş birliğiyle en yeni yöntem ve farklı ders etkinlikleri ders işlenişine entegre edilmektedir. Öğretilen her yeni sözcüğün doğru şekilde yazılmasını ve uzun süreli bellekte yer almasını sağlamak amacıyla öğrencilerimize her ders sonrası yazma çalışmaları ve/veya işlenen konuyu destekleyici alıştırma sayfaları verilecek sonrasında da bu çalışmaların değerlendirilmeleri yapılacaktır. Her yarıyıl, dört dil becerisinin sınandığı iki adet sınav uygulanacaktır. Bunun yanı sıra izleme sınavları (quiz), sözlü sınavlar, projeler, ders içi performans, ödev sorumluluğu, sınıf içi tutum ve ders malzemeleriyle (ders defteri, yöntem kitabı, alıştırma kitabı, 1 adet çift dilli sözlük, boya kalemleri, makas ve yapıştırıcı) hazır bulunuşluk öğrencinin değerlendirilmesinde etkili olacaktır. Dil becerilerini belgelemek amacıyla, öğrencilerimiz, Alman Kültür Merkezi tarafından uygulanan ve uluslararası geçerliliğe sahip olan Fit in Deutsch 1 Dil Sınavı'na katılacak ve bu sınavda başarılı oldukları takdirde alacakları sertifikayla dil yetkinlikleri belgelenecektir. Yıllık planlarımız, Fit in Deutsch 1 Sınavı esas alınarak, hedef temelli olarak yapılmıştır. Öğrencilerimizin Almancayı daha etkin kullanmalarını sağlamak amacıyla; 5 yıldan beri Almanya da bulunan Anne-Frank Schule adlı okul ile öğrenci değişim projesi gerçekleştirilmektedir. Mayıs ayında okulumuz öğrencileri Almanya daki okulu ziyaretleri ardından, Eylül ayında da Alman öğrencileri okulumuzu ziyaret etmektedir. Böylelikle öğrencilerimiz Almanların yaşam ve eğitim sistemleri hakkında detaylı bilgi edinmektedir 15

16 Bunun dışında Almanca konuşulan ülkelerin kültürel zenginlikleri tarihi ve turistik yerlerini, gastronomisini yakından tanımak amacıyla yılsonunda çeşitli ülkelere kültür gezileri düzenlenir. Bugüne kadar Almanya nın Berlin, Köln, Münih ile Avusturya nın Viyana şehirlerine geziler düzenlenmiştir. İspanyolca dersi 6. sınıf düzeyinde haftada 4 ders saati olarak planlanmıştır. İspanyolca öğretimi, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı ve Avrupa Dil Portfolyosu' nun belirlemiş olduğu prensip ve eğitim politikalarına göre yapılır. Hedefimiz, öğrencilerimize temel seviyede İspanyolca öğretmek; öğrencilerimizin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kazanmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimizin 7. sınıfın sonunda A1, 8. sınıf sonunda ise A2 düzeyinde İspanyolca konuşabilmeleri hedeflenmektedir. Yöntem kitabı olarak kullanılacak Joven. es 1, öğrencilerimizin dil seviyeleri ve yaş özellikleri göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Hedef dilin, otantik ortamında kullanabilmesini sağlamak amacıyla uygun kaynak kitaplardan, görsel ve işitsel malzemelerden, çağdaş teknoloji araçlarından sıkça faydalanılacaktır. Derslerde kullanılan tüm yöntem ve teknikleri, öğrenci merkezli ve interaktif eğitim ortamı oluşturacak şekilde planlanmıştır. 6. sınıf düzeyinde, İspanyolca öğretimimizin esasını temel söz varlığı teşkil etmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerimize, günlük hayatta gerçekleşen eylem ve davranışları ifade eden sözcükler ve kavramlar öğretilecektir. İşlenecek konular arasında sınıf kuralları, okul eşyaları, dersler, kendini ve başkasını tanıtma, ülkeler, uyruklar, meslekler, hobiler, taşıtlar, sayılar, renkler, mevsimler, yiyecek ve içecekler (alışveriş yapma ve sipariş verme) haftanın günleri, aylar aile fertleri gibi daha çok somut olan kelime ve kavramlara dayalı konular yer almaktadır. Dilbilgisi konuları olarak fiil çekimleri, şimdiki ve geniş zaman kipleri, olumlu olumsuz soru ve cümleler, yer-yön zarfları, soru sıfat ve zamirleri iyelik zamirleri, emir cümleleri öğretilir. Sınıf içi etkinliklerimiz arasında müzik dinletileri, kısa film, çizgi film, çocuk filmi gösterimleri, hedef dilin kültürünü benimsetme amaçlı çeşitli etkinlikler (İspanyol mutfağına ait basit bir yemek tarifinin ya da İspanyol bayramlarına ilişkin adetlerin sınıf içinde uygulanması vb.), sözcük dağarcıklarını geliştirmeye yönelik kutu oyunları vb. sayılabilir. İspanyol Kültür Merkezi (Instituto Cervantes) iş birliğiyle en yeni yöntem ve farklı ders etkinlikleri ders işlenişine entegre edilmektedir. Öğretilen her yeni sözcüğün doğru şekilde yazılmasını ve uzun süreli bellekte yerini almasını sağlamak amacıyla öğrencilerimize her ders sonrası yazma çalışmaları ve/veya işlenen konuyu destekleyici alıştırma sayfaları verilecek ve sonrasında bu çalışmaların kontrolü yapılacaktır. Her yarıyıl, dört dil becerisinin sınandığı iki adet sınav uygulanacaktır. Bunun yanı sıra izleme sınavları (quiz), sözlü sınavlar, projeler, ders katılım, ödev sorumluluğu, sınıf içi tutum ve ders malzemeleriyle (ders defteri, yöntem kitabı, alıştırma kitabı, 1 adet çift dilli sözlük, boya kalemleri, makas ve yapıştırıcı) hazır bulunuşluk öğrencinin değerlendirilmesinde etkili olacaktır. 16

17 Dil becerilerini belgelemek amacıyla, öğrencilerimiz, İspanyol Kültür Merkezi tarafından uygulanan ve uluslararası geçerliliğe sahip olan DELE A1 Dil Sınavı'na katılacak ve bu sınavda başarılı oldukları takdirde alacakları sertifikayla dil yetkinlikleri belgelenecektir. Yıllık planlarımız, DELE A1 Sınavı esas alınarak, hedef temelli olarak yapılmaktadır. Öğrencilerimizin İspanyolca yı daha etkin kullanmalarını ve İspanyol kültürüne adapte olmalarını sağlamak amacıyla Instituto Cervantes e ait olan Alvaro Mutis Kütüphanesi ne isteyen öğrencilerimizin üyelikleri sağlanarak yıl içerisinde geziler düzenlenecektir. Buna ek olarak İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel zenginliklerini, tarihi ve turistik yerlerini yakından tanımak amacıyla yılsonunda İspanya ya geziler düzenlenmektedir. Görsel sanatlar dersimizde öğrencilerimizin eleştirel düşünme, sanat aracılığı ile iletişim kurma, karar verme, görsel okuma, çevre ve doğa bilinci kazanma, estetik algılarının açma, kendini ifade etme gibi temel becerilerin geliştirmek hedeflemektedir. Yıl içinde yapacağımız gezilerle ülkemizin müze, ören yeri, tarihi eser, anıt gibi zenginliklerinin görülmesi sağlanarak kültürel mirasımıza sahip çıkma vurgusuyla farkındalık yaratıp öğrencilerimizin Anadolu uygarlıklarını tanımaları sağlanacaktır. Görsel sanatlar alanında özel çaba ve zaman harcayan öğrencilerimize sergiler düzenleyerek, arkadaşlarına örnek olmalarını ve sanatı hayatlarının bir parçası haline getirmeleri de sağlanacaktır eğitim öğretim yılında Her Öğrenciye Bir Enstrüman Öğretimi içeriğince öğrencilerimizin fiziksel, işitsel, ritimsel özelliklerine göre farklı enstrüman branşlarına ayrılmaları sağlanarak başlattığımız proje eğitim öğretim yılında da devam edecektir. Müzik öğretmenleri olarak öğrencilerimizin bu enstrümanları çalarken solfej ve teknik eğitimin yanı sıra enstrümanlarla ilgili eserleri, bestecileri tanımalarını hedeflemekteyiz. Derslerimizde araç gereç olarak müzik defteri, enstrüman metotları, enstrüman (flüt, klarnet, keman, viyolonsel, piyano, gitar, perküsyon ) kullanılacaktır. Enstrüman çalan öğrencilerimiz, 2015 Mayıs ta düzenlenecek Bahar Konseri nde performanslarını sergileme fırsatını yakalayacak; ayrıca 16 Haziran 2015 Salı akşamı da okul koro ve orkestramız performanslarını sergileyecektir eğitim-öğretim yılında orkestramızla her ayın son çarşamba günü saat arasında çalışma yapılması planlanmaktadır. Bu yıl koro çalışmalarımız Sacit Öncel Salonu nda salı günleri saatleri arasında yapılacaktır. Okul korosunun 1-3 Mayıs 2015 tarihleri arasında yurt içindeki ve 3-7 Haziran 2015 tarihleri arasında yurt dışındaki yarışmalara katılması hedeflenmektedir. 17

18 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimiz, biri koordinatör olmak üzere üç psikolojik danışmandan oluşmaktadır. Servisimizde; gizlilik, saygı, nesnellik ve koşulsuz kabul ilkeleri doğrultusunda öğrencilerimize ve ailelere yaşadıkları çeşitli uyum güçlükleri, akademik alanda zorlanma, öğrenme güçlüğü, arkadaşlık kurma ve sürdürmedeki sorunlarla ilgili psikolojik danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Amacımız; öğrencilerimizin duygusal, sosyal ve zihinsel alanlarda yaşayabilecekleri güçlüklerde çözüm yolları bulmalarına yardımcı olarak onların kendileri ve çevreleriyle barışık, kendilerini gerçekleştirme yolunda temel kişilik özelliklerini kazanmış bireyler olmalarını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, bütün düzeylerde yapılan sınıf etkinliklerinin yanısıra, rehberlik servisinde öğrencilerimizin gereksinimlerine göre yaratıcı oyunlar ve drama çalışmaları, dikkat geliştirici çalışmalar, duyguları tanıma, öfkeyle baş etme, farklılıkları kabul, etkili iletişim becerileri, verimli ders çalışma teknikleri, sağlıklı arkadaşlık ilişkileri, cinsel sağlık eğitimi, atılganlık eğitimi, sınav kaygısıyla baş etme gibi başlıklar altında bireysel ve grup çalışmaları yapılmaktadır. Yıl içerisinde, velilerimizle yapılan bireysel ve gerektiğinde öğrencinin veya öğretmenin de dahil olduğu görüşmeler, öğrencilerimize yardımın büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu görüşmelerin yanı sıra her sınıf düzeyinde çeşitli konularda hazırlanan bilgilendirici bülten ve konferanslarla da velilerimizin okul sürecini keyifli geçirmelerine katkıda bulunmayı hedefleyen çalışmalar yapılmaktadır. Rehberlik servisi olarak eğitim-öğretim yılının II. yarıyılında da öğrencilerimiz ve velilerimizle ilgili olan çalışmalarımıza devam edilecektir. Çalışmalarımızda; bilgi paylaşımlarında bulunulması, gerekli yeterliliklerin arttırılması, aramızdaki iletişimin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Yeni dönemde yapılacak olan bazı çalışmalarımız aşağıda belirtmiş olduğumuz şekildedir; Mart 2015 tarihinde tüm velilerimize yönelik olarak yapılacak olan Filmlerdeki Ben isimli veli etkinliği Aralık 2014 tarihinde tüm velilerimize yönelik olarak Anne-Baba Okulu çalışması tarihinde 6. sınıf öğrencilerine yönelik Bilişim Suçları ile Güvenli ve Kontrollü İnternet Kullanımı konulu sunum tarihinde 6. sınıf öğrencilerine yönelik Test Tipi Sınavlarda Başarıyı Artıran Etmenler konulu sunum 6. Sınıf öğrencilerinden gereksinim duyan ve istekli öğrencilerimizle Öğrenme ve Ders Çalışma Sürecinde Zaman Yönetimi ve Verimli Ders Çalışma Teknikleri konulu grup çalışması Mart sınıf öğrencilerine yönelik Cinsel Sağlık Eğitimi konulu sunumlar 18

19 Beden Eğitimi derslerimiz Lise spor salonunda MEB belirlediği müfredat ve kazanımları doğrultusunda işlenecektir. Konularımız: Etkin Katılım ve Sağlıklı Yaşam, Özelleşmiş Hareket Bilgi ve Becerileri, Düzenli Fiziksel Etkinlik, Atatürk ve Ulusal Bayramlar, Spor Organizasyonu ve Olimpiyat Oyunları olarak öğrenme alanları formatında öğrencilerimizin temel hareket bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla oyun şeklinde işlenecektir. Öğrencilerimiz Beden Eğitimi derslerinin yapılacağı gün okula beden eğitimi spor kıyafeti ile gelecektir. Spor kıyafeti olmayan öğrenci derse aktif olarak katılamayacaktır. Ders bitiminde kıyafetlerini değiştirmek için yanlarında yedek atlet ve tişört getirmeleri zorunludur. Hastalık ve diğer nedenler ile derse katılamayacak öğrencilerimiz, durumlarını belirten veli izin notunu Beden Eğitimi öğretmenine iletecektir. Etkinliklerimiz: Eğitim Öğretim Yılı Sınıflar Arası Futbol Turnuvası, Basketbol Turnuvası, Voleybol Turnuvası, Bireysel Masa Tenisi Turnuvası, Kalecili Yakantop Turnuvası, Penaltı Yarışması, Üç Hedef Turnuvası, Üç sayı yarışması Bisiklet Turu (Caddebostan) İl ilçe ve özel okullar turnuvalarına katılım sağlanacaktır. Ocak ve mart aylarında Bursa-Uludağ Kayak Kampı gerçekleştirilecektir. Eylül yada Mayıs ayında Kemer Country Çadır Kampı (6. Sınıflara özel), Haziran ayında İzmir Alaçatı Wind Sörf Kampı yapılacaktır. 19

20 6.SINIFLAR - DERS ÖĞRETMENLERİ VE E-POSTA ADRESLERİ DERS SINIF ÖĞRETMEN E-POSTA DAHİLİ TÜRKÇE 6 A/B/C Duygu ÇAYIR 1323 MATEMATİK 6/A Hakan YAVUZER 1317 MATEMATİK 6 B/C Zeliha ALTUNKAYNAK 1317 FEN VE TEKNOLOJİ 6 A Süheyla ÖZKAN 1317 FEN VE TEKNOLOJİ 6 B/C İlknur ÖZTÜRK 1317 SOSYAL BİLGİLER 6 A/B/C Ramazan YOKUŞ 1311 İNGİLİZCE 6 A Jana Cana KOLELLE 1311 İNGİLİZCE 6 B Esma ŞAŞMAZ 1311 İNGİLİZCE 6 C Yasemin Gül BAYRAKTAR 1311 ALMANCA 6 A/B/C Gülay ÖZBAY 1311 FRANSIZCA 6 A/B/C Banu ÇETİNSARAÇ 1311 İSPANYOLCA 6 A/B/C Beril TAPKAN 1311 DİN K. VE AHLAK BİLGİSİ 6 A/B/C Orhan SARIKAYA 1323 GÖRSEL SANATLAR 6 A/B/C Zuhal BALKAN 1322 MÜZİK 6 A/B Yaşar PINAR 1321 MÜZİK 6 C Sinem SÖZAY 1321 BEDEN EĞİTİMİ 6 A/B/C Gülnur UYLUKÇU 1313 SINIF ÖĞRETMENİ 6A Duygu ÇAYIR 1323 SINIF ÖĞRETMENİ 6B Esma ŞAŞMAZ 1311 SINIF ÖĞRETMENİ 6C Zeliha ALTUNKAYNAK 1317 BT KOORDİNATÖRÜ 6 A/B/C Uğur AKAR 1147 MÜDÜR YARDIMCISI 6 A/B/C Sevinç ZEREN

2014-2015 EĞTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ

2014-2015 EĞTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 1 2014-2015 EĞTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 2 3 4 5 6 Türkçe derslerinde hedefimiz öğrencilerimize Türk dilini sevdirmek, kurallarını sezdirmek, süreç içerisinde Türkçeyi bilinçle, özenle

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi 2 4 6 10 14 16 18 20 22 Gelenekten Geleceğe Eğitim Felsefemiz Anaokulu İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Rehberlik Yabancı Dil Öğrenci Takip Sistemi 1 Gelenekten Geleceğe Arte Koleji, kuruluş enerjisini

Detaylı

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ 15 TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul İÇİNDEKİLER AVRUPA KOLEJİ 1 BİLİM DANIŞMA KURULU 2 Bilim Danışma Kurulu Üyeleri 2 KAZLIÇEŞME Avrupa Koleji

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1 Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek ideallerimize durmadan yorulmadan yürüyecektir.

Detaylı

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için)

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) 1- Feyziye Mektepleri Vakfının tarihçesi nedir? Feyziye Mektepleri Vakfı nasıl kurulmuştur? Işık Okullarının

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI

2014-2015 ÖĞRETİM YILI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI VEGA İLKOKULU VEGA ORTAOKULU ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul VİZYON-MİSYON VİZYON Tüm dünya tarafından tanınan, global eğitim alanında saygı duyulan, öğrenim standartlarının

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...2 GİRİŞ...6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM...8 ANAOKULUMUZ...9 İLKÖĞRETİM OKULUMUZ... 16 LİSEMİZ...

Detaylı

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez Yönder Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Kalitesi Kabul

Detaylı

TARİHÇEMİZ EĞİTİM POLİTİKAMIZ

TARİHÇEMİZ EĞİTİM POLİTİKAMIZ 0 TARİHÇEMİZ Özel Anakent Okulları Egitim-Öğretim hayatına 1986 yılında Anadolu Lisesi statüsünde Anakent Koleji olarak başladı. Okulun kurucuları, ikisi de matematikçi ve dershaneci olan Mahmut Gökşen

Detaylı

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ LİSE SINIFLARI 401 - Basketbol / BASKETBALL Basketbol kulübü; Lise seviyelerinde 30 kız/erkek öğrenciye açıktır. Çalışmalar hava şartlarına

Detaylı

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI ÇAMLICA ORTAOKULU 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ. 7. ve 8. SINIFLAR. 301-Basketbol/Basketball Kategori: Spor

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI ÇAMLICA ORTAOKULU 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ. 7. ve 8. SINIFLAR. 301-Basketbol/Basketball Kategori: Spor EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI ÇAMLICA ORTAOKULU 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 7. ve 8. SINIFLAR 301-Basketbol/Basketball 7. ve 8. sınıf seviyelerinde 24 kız/erkek öğrenciden oluşur. Çalışmalar hava

Detaylı

Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 -

Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 - Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 - Büyük olmak için; Hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, Hiç kimseyi aldatmayacaksın, Ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek, O hedefe yürüyeceksin.

Detaylı

Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi için size sunduğumuz bu bilgiler, okul ile aile arasında eşgüdümün kurulmasını sağlayacaktır.

Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi için size sunduğumuz bu bilgiler, okul ile aile arasında eşgüdümün kurulmasını sağlayacaktır. GİRİŞ Bu kitap, siz velilerimiz için, okulumuz hakkında gereksinim duyacağınız tüm bilgileri bulabileceğiniz bir başvuru kaynağı olması amacıyla hazırlanmıştır. Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL IDE 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) Bu ders, öğrencilerin ileri seviyedeki dil

Detaylı

Her dal eğilmez ama. her ağaç meyve verir.

Her dal eğilmez ama. her ağaç meyve verir. Her dal eğilmez ama her ağaç meyve verir. Merhaba, Billtest Koleji, Bilfen Okulları liderliğinde kurulmuş olan, Danışmanlık ve Denetleme Organizasyonu Bilfen Okulları tarafından yapılan uluslararası standartlarda

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Amerikan Kültür Kolejine Hoş Geldiniz... 2 İletişim Detayları 2 Amacımız... 2 İşleyiş... 2 Okul Saatleri.. 3 Teneffüs 3 Aile İletişimi... 3 Veli Görüşmeleri...

Detaylı

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA 1 İçindekiler 2 İçindekiler 62 Okan Koleji Ortaokulu 3 Genel Müdür Yardımcımız dan 63 Ortaokul Müdürümüz den.. 6 Öğretmen-ce Paylaşımlar 64 Yabancı Diller 11

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Komisyon 8 Dil Eğitim Komisyonu Kararları

Komisyon 8 Dil Eğitim Komisyonu Kararları Komisyon 8 Dil Eğitim Komisyonu Kararları İşlerlik Kazandırılmış ve Kalıcı Dil Politikası 1. Dil politikası, özellikle statü ve dil öğrenim politikası, belirlenmeli ve buna uygun olarak yasal düzenlemeler

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

ÖZEL KOŞUYOLU İNGİLİZ KÜLTÜR DERNEĞİ ANAOKULU VELİ EL KİTABI

ÖZEL KOŞUYOLU İNGİLİZ KÜLTÜR DERNEĞİ ANAOKULU VELİ EL KİTABI ÖZEL KOŞUYOLU İNGİLİZ KÜLTÜR DERNEĞİ ANAOKULU VELİ EL KİTABI İçindekiler Sayfa No. Sunuş ve Hoşgeldiniz 2 1. Felsefemiz ve Misyonumuz 3 2. Okulumuzun Eğitim Programı 3 3. İkinci Dil Edinim Süreci 4. Branş

Detaylı

Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU

Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2014-2015 1 Büyük olmak için; Hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, Hiç kimseyi aldatmayacaksın, Ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek, O hedefe yürüyeceksin.

Detaylı