YENĠ NESĠL OYUN GRUBU TEKNĠK ġartnamesġ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENĠ NESĠL OYUN GRUBU TEKNĠK ġartnamesġ"

Transkript

1 YENĠ NESĠL OYUN GRUBU TEKNĠK ġartnamesġ MODELE AĠT TEKNĠK ÇĠZĠMLER OYUN GRUBU ĠÇERĠSĠNDEKĠ ÜRÜNLER 1. 1 TAKIM TAġIYICI KONSTRÜKSĠYON: ÜÇ AYAKLI KULE 2. 1 TAKIM KULE TIRMANMA 3. 1 TAKIM KAKTÜS TIRMANMA 4. 1 TAKIM POLĠETĠLEN DAĠRE TIRMANMA 5. 1 TAKIM ĠP BAĞLANTILI POLĠETĠLEN OVAL KÖPRÜ 6. 1 TAKIM POLĠETĠLEN DELĠKLĠ GEÇĠġ 7. 1 TAKIM POLĠETĠLEN UÇAN DÖNENCE 8. 1 TAKIM POLĠETĠLEN BASAMAKLI KANGURU DENGE ALETĠ 9. 1 TAKIM POLĠETĠLEN BASAMAKLI YILAN TWĠST DENGE ALETĠ TAKIM POLĠETĠLEN BASAMAKLI SÖRF DENGE ALETĠ TAKIM POLĠETĠLEN SEKSEK DENGE BASAMAK

2 ÜRÜNÜN AMACI KoĢma, zıplama, tırmanma, sallanma, kayma, denge sağlama, asılma, kuvvet uygulama, eksen etrafında dönme gibi birbirinden farklı fiziksel aktiviteleri tek bir sistemde buluģturacak yapıda tasarlanmıģ Hedef koyma ve hedefe ulaģma, parça-bütün algısını sağlama, problemlerle karģılaģma ve onlarla baģa çıkma, karar verme, harekete geçme, benzerlik ve farklılıkları algılama ve bunları amaç dâhilinde kullanma, yardımlaģma, ortak çalıģma gibi mental kavramları barındırarak kullanıcıların zihinsel geliģimlerine katkı sağlayıcı yapıda tasarlanmıģ Kullanıcıya özgür hareket imkânı sağlamalıdır. Kullanıcının yaratıcılığını ve hayal gücünü sınırlandırmayacak Ģekilde tasarlanmıģ Kullanıcıların fiziki ve mental geliģimlerine katkı sağlayacak oyun zenginliğine sahip +7 yaģ grubu çocuklar için tasarlanmıģ KUMLAMA ve ELEKTROSTATĠK TOZ FIRIN BOYA TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ Kumlama: Kumlama iģlemi, boyanın metal yüzeye tutunmasını güçlendiren ve yüzeydeki pas, yağ, kaynak cürufu gibi istenmeyen kusurları tamamen ortadan kaldıran bir yüzey temizleme iģlemidir. Elektrostatik boya öncesinde metal malzeme, S-330/390 tipindeki çelik gridler ile 4-5 dakika boyunca kumlanarak yüzey temizleme iģlemine tabi tutulmalıdır. Kumlama iģlemi, TS EN ISO SA 2,5 standardı kalitesinde Yağ alma ve fosfatlı yıkama ĠĢlemi: Otomatik boyahane sistemine asılan metal ürünler, yağ ve fosfat banyosunda 80 derece sıcaklıkta basınçlı sıvı kimyasallar kullanılarak temizlenmelidir. Durulama ĠĢlemi: TemizlenmiĢ metal ürünler, pasivasyon katkılı sıvı kimyasal kullanılarak yüksek basınçtaki su ile durulanmalıdır. Kurutma ĠĢlemi: DurulanmıĢ metal ürünler, durulama sonrasında ürünlerin yüzeyinde oluģan ıslaklığı almak için kurutma fırınında derecede sıcak hava ile kurutulmalıdır. Boyama ĠĢlemi: Boyama kabinine gelen kurutulmuģ metal ürünler, otomatik elektrostatik tabancalar ile polyester esaslı kurģunsuz toz boya ile mikron kalınlığında kaplanmalı ve boya tutunması zayıf kalan bölümler varsa manuel olarak desteklenmelidir. PiĢirme ĠĢlemi: BoyanmıĢ metal ürünler piģirme fırınında derece sıcaklıktaki fırında 10 dakika süreyle piģirilerek boyanın piģmesi sağlanmalıdır. Metal üzeri kaplamalarda TS EN MADDE TEHLİKELİ MADDELER sınıfına uyunulmak zorunluluğu mevcuttur. (Örnek: Çinko, kükürt, krom, kurģun, karbon vb. oranlar %1 den az olmalıdır). POLĠETĠLEN MALZEME TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ DüĢük yoğunluklu polietilen (LLDPE-Linear Low Density Polyethylene) malzemeden rotasyon kalıplama metoduyla, tek parça halinde ve kendisinden renkli olarak imal edilmelidir. Polietilen ürünleri renklendirmek için kullanılan masterbatch boyaların ıģık haslığı test değeri 6 veya üzeri Elektriklenmeyi önlemek için polietilenin içine antistatik toz madde ilave edilmelidir.

3 Ürün et kalınlığı malzemenin basınca ve sürtünmeye maruz kalan noktalarında minimum 6 mm; herhangi bir basınca maruz kalmayan bariyer ve gölgelik amaçlı ürünlerde minimum 4 mm Polietilen malzemelerin imalatında kullanılan kalıplar; üründe kusursuz yüzey kalitesinin sağlanması, renklerin parlak çıkması ve kullanım esnasında oluģabilecek çiziklerin ve deformasyonların engellenmesi amacıyla kumlanmıģ ve ardından teflon kaplanmıģ Polietilen malzemelerin kalıp birleģim yerlerindeki saçaklar, kullanıcının güvenliğinin olumsuz etkilememesi için traģlanmalı ve pürüzsüz hale getirilmelidir. TAġIYICI KONSTRUKSĠYON 1. Üç Ayaklı Kule Kule boruları, minimum 114mm (4 ) çapında ve minimum 2,50mm et kalınlığında daire kesitli galvanizli kaplı borulardan oluģmalıdır. 114mm çapındaki borular 330cm uzunluğunda kesilerek aģağıda teknik resimde görünen yapıyı oluģturmak için uygun büküm makinalarında bükülerek imal edilmelidir. OluĢturulan yapının ayak ölçüsü 200cm çapında dairesel form oluģturmalıdır. OluĢturulan yapının tepesinde montaj aksamlarını gizlemek ve ürüne estetik yapı kazandırmak için polietilen malzemeden imal edilmiģ 3 kollu kapak kullanılmalıdır. Kule boruları, tek parça halinde ve kusursuz Yüzeyinde dikiģ izleri olan borular imalatta kullanılmamalıdır. Boruların boyu ekleme, kaynak vb. iģlemler ile uzatılmamalıdır. Taşıyıcı Konstrüksiyon: Üç Ayaklı Kule 2. Polietilen Kule Tırmanma: Kule tırmanma takımı, 4 adet polietilen parçadan oluģmalıdır. Polietilen tırmanma duvarı, 115X115cm±10 cm ebatındaki lineer düģük yoğunluklu polietilenden, çift cidarlı,minimum 12 kg ağırlığında ve kendinden renkli olarak imal edilmelidir. Polietilen tırmanma duvarı, diğer polietilen parça formunu devam ettirebilecek Ģekilde tasarlanmıģ Polietilen tırmanma duvarı üzerinde kullanıcıların el ve ayak ile tutunmalarını sağlayabilecek 8 adet ergonomik tutunma yuvaları bulunmalıdır. Ürün üzerinde kullanıcının güvenliğini tehlikeye atacak girinti, çıkıntı vb. bulunmamalıdır. Polietilen tırmanma duvarları üzerinde bulunan yuvalar, TSE Genel Güvenlik Kuralları na (baģ ve boyun yakalama) uygun ölçülerde tasarlanmıģ

4 Polietilen Kule Tırmanma Ürün Montajı; Tırmanma duvarlarını birbirine sabitlemek için montajlanacağı yuvaya uygun formda imal edilmiģ U kelepçeler kullanılmalıdır. U kelepçe, desmopan malzemeden, minimum 5mm et kalınlığında üretilmiģ Kelepçeyi ürüne sabitlemek için 4 adet galvaniz kaplı M10 bombe baģ civata kullanılmalıdır. Somunlar ve cıvata uçları yaralanmamaya karģı PA6 malzemeden üretilmiģ kapakçıkla kapatılarak gizlenmiģ 3. Polietilen Kaktüs Tırmanma: Polyamid U Kelepçe Ürün, rotasyon yöntemiyle imal edilmiģ, her biri en az 4 kg ağırlığında, toplam 9 adet polietilen ağaç figürlü tırmanma elemanından meydana gelmelidir. Tırmanma elemanları, 50cm yüksekliğinde ve 40cm çapında imal edilmelidir. Tırmanma elemanları, kullanıcının denge sağlamasını engellemeyecek yapıda imal edilmiģ Tırmanma elemanları üzerinde kullanıcının kaymasını engelleyecek yüzey desenleri Tırmanma elemanları, kendi eksenlerinde dönmemeleri için polyamid malzemesinden imal edilmiģ kelepçeler yardımıyla ince borulara sabitlenmelidir. Ürün yüzeyinde kalıptan kaynaklanan taģlama, kaynak izleri, ele takılabilecek pürüzler vb. kesinlikle bulunmamalıdır. Polietilen Kaktüs Tırmanma

5 4. Polietilen Daire Tırmanma: Ürün, rotasyon yöntemiyle imal edilmiģ, her biri en az 1,5 kg ağırlığında, toplam 8 adet polietilen tırmanma elemanından meydana gelmelidir. Tırmanma elemanları, 30cm yüksekliğe ve 40cm çapa sahip Tırmanma elemanları, kullanıcının denge sağlamasını engellemeyecek yapıda tasarlanmıģ Tırmanma elemanları üzerinde kullanıcının kaymasını engelleyecek yüzey desenleri Tırmanma elemanları, kendi eksenlerinde dönmemeleri için polyamid malzemesinden imal edilmiģ kelepçeler yardımıyla ince borulara sabitlenmelidir. Tırmanma elemanları üzerinde tutunmayı kolaylaģtırmak amacıyla 4mm çapında dairesel aksam Ürün yüzeyinde kalıptan kaynaklanan taģlama, kaynak izleri, ele takılabilecek pürüzler vb. kesinlikle bulunmamalıdır. Polietilen Daire Tırmanma 5. Ġp Bağlantılı Polietilen Oval Köprü: Ürün, 114mm çapına ve 2,5mm et kalınlığına sahip borularla sisteme dahil edilmelidir. Ürün, 125cmx85cm ölçülerinde, en az 2 adet polietilen köprü parçasından meydana gelmelidir. Polietilen köprü parçaları, 16mm halatlar yardımıyla 114mm çapındaki borulara sabitlenmelidir. Polietilen köprü parçası, rotasyon imalat yöntemiyle, çift cidarlı olarak, minimum 20 kg ağırlığında ve kendinden renkli Ģekilde imal edilmelidir. Polietilen parçaların yüzeyinde kullanıcının tırmanıģını kolaylaģtırıcı oval formlu girinti ve çıkıntılar bulunmalıdır. Ürün yüzeyinde kullanıcının güvenliğini riske atabilecek; kalıptan sivri uç, kaynak izleri, ele takılabilecek pürüzler vb. kesinlikle bulunmamalıdır. Polietilen Oval Köprü

6 6. Polietilen Delikli GeçiĢ: Ürün, her biri, 105cm dıģ çap ve 50cm iç delik çap ölçülerinde ve en az 10 kg ağırlığında olan polietilen geçiģ elemanlarından meydana gelmelidir. Üründe en az 5 adet geçiģ elemanı bulunmalıdır. Ürün, 114mm çapına ve 2,5mm et kalınlığına sahip borularla sisteme dahil edilmelidir. GeçiĢ elemanları, 16mm halatlar yardımıyla 114mm çapındaki borulara sabitlenmelidir. Ürün yüzeyinde kalıptan kaynaklanan taģlama, kaynak izleri, ele takılabilecek pürüzler vb. kesinlikle bulunmamalıdır. Polietilen Delikli Geçiş 7. Polietilen Askılı Uçan Dönence: Rotasyon yöntemiyle imal edilmiģ ürünün toplam ağırlığı en az 10 kg Ürün, kullanıcının dönen askı elemanına kolaylıkla tutunmasını sağlayacak formda tasarlanmıģ Kullanıcının rahat tutunabilmesi için tutunma (kavrama) bölümünün çapı en fazla 40mm Ürün, eģ zamanlı olarak en fazla 5 kullanıcının kullanabileceği Ģekilde tasarlanmıģ Ürün, kullanıcının rahat tutunabilmesi için kullanıcı baģına çift tutunma bölümüne sahip Ürün, yaralanmalara sebebiyet verebilecek sivri kenar, köģe veya herhangi bir pürüz bulunmayacak Ģekilde tasarlanmıģ

7 Polietilen Uçan Dönence 8. Polietilen Basamaklı Kanguru Denge Aleti: Ürünün üzerinde kullanıcının dengede durmasını sağlayacak, rotasyon yöntemiyle imal edilmiģ, minimum 2,5 kg ağırlığında çift cidar polietilen basamak bulunmalıdır. Polietilen basamağın altında, esneyebilen, 4 6 tel helisel kıvrımlı 60SiCr8 çelik malzemeden üretilmiģ, renk seçeneği olan çelik yay, minimum Ø16mm. +/-0,10 mm çapında, Ø140+/-1 mm dıģ çaplı helisel çelik yay kullanılmalıdır. Çelik yayın esnemesi sırasında iki noktanın birbirine yanaģma ölçüsü minimum 15mm Yayın esneme kabiliyeti teğet yüzeye göre 30 veya altı (Devrilmeyi engellemek için) Polietilen Basamaklı Kanguru Denge Aleti 9. Polietilen Basamaklı Yılan Twist Denge Aleti: Ürünün üzerinde kullanıcının dengede durmasını sağlayacak, rotasyon yöntemiyle imal edilmiģ, minimum 2 kg ağırlığında çift cidar polietilen basamak bulunmalıdır. Polietilen basamak, kullanıcı güvenliği için en az 45x8 cm ebatlarında imal edilmelidir. Tutamak kısımlarını oluģturan metal borular; minimum 48mm çapında ve minimum 3,5 mm et daire kesitli çelik borulardan oluģmalıdır. Polietilen basamağın altında, esneyebilen, 4 6 tel helisel kıvrımlı 60SiCr8 çelik malzemeden üretilmiģ, renk seçeneği olan çelik yay, minimum Ø16mm. +/-0,10 mm çapında, Ø140+/-1 mm dıģ çaplı helisel çelik yay kullanılmalıdır. Çelik yayın esnemesi sırasında iki noktanın birbirine yanaģma ölçüsü minimum 15mm Yayın esneme kabiliyeti teğet yüzeye göre 30 veya altı (Devrilmeyi engellemek için)

8 Polietilen Basamaklı Yılan Twist 10. Polietilen Basamaklı Yaylı Sörf Denge Aleti: Rotasyon yöntemiyle imal edilmiģ ürünün toplam ağırlığı en az 2 kg Ürün, kullanıcının dengesini sağlamasını engellemeyecek yapıda tasarlanmıģ Ürün üzerinde kullanıcının kaymasını engelleyecek yüzey desenleri Polietilen Basamaklı Yaylı Sörf 11. Polietilen Seksek Denge Basamak: Rotasyon yöntemiyle imal edilmiģ polietilen ürünün ağırlığı en az 1,25 kg Ürün, kullanıcının dengesini sağlamasını engellemeyecek yapıda tasarlanmıģ Ürün üzerinde kullanıcının kaymasını engelleyecek yüzey desenleri Ürün, 30cm çapa ve 20cm yüksekliğe sahip Polietilen Seksek Denge Basamak 12. Polietilen Üç Kollu Kapak: Alt ve üst parça olmak üzere iki parçadan oluģan ürün, polietilen malzemeden imal edilmeli ve toplam 2,5 kg ağırlığında Ürün, 114mm çapındaki kule borularının birleģim yerlerinde, görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve bağlantı noktalarını kapatmak amacıyla kullanılmalıdır. Ürün, 85cm çapına ve 114mm iç kol geniģliklerine sahip

9 Polietilen Üç Yollu Kapak 13. Polietilen Tapa Süs: Ürün, tek parça olarak ĢiĢirme kalıplama yöntemi ile ve yüksek yoğunluklu polietilen malzemeden imal edilmelidir. Ürün, 4-6 mm et kalınlığında ve 114mm çapındaki kule borularına uygun çapta üretilmiģ Ürün, aģağıda gösterilen teknik resme uygun olarak tasarlanmalıdır. Polietilen Tapa Süs 14. Polyamid Kelepçe Takımı: BAĞLANTI ELEMANLARI 114mm çapındaki borulara tırmanma elemanlarının taģıyıcı borularını bağlamak için kullanılacak kelepçe, polyamid malzemeden imal edilmeli ve minimum 1 kg Ürün, kaynaksız montaja izin veren yapıda tasarlanmıģ Ürün, taģıyıcının açılı montajına imkan sağlamak için mafsal ve mafsal kapağı yataklı imal edilmiģ Kelepçe montajında bombe baģ vidalar kullanılmalıdır. Kullanıcı sağlığına zarar verilmemesi için vida uçları somunlardan dıģarı taģmamalıdır. Polyamid Kelepçe Takımı ĠP TIRMANMA APARATLARI 15. X Konnektör: 16mm veya 18mm çapına sahip iki ipin birbirini kestiği ve her iki ipin de sonlanmadığı noktalarda kullanılmalıdır. Ürün, polyamid malzemesinden imal edilmiģ Ürün, 2 adet 4,2x20mm vida sıkılarak ip malzemesine sabitlenmelidir.

10 Polyamid X Konnektör 16. T Konnektör: 16mm veya 18mm çapına sahip iki ipin birbirlerini kestiği ve iplerden birinin sonlandığı, diğerinin sonlanmadığı noktalarda kullanılmalıdır. Ürün, polyamid malzemesinden imal edilmiģ Ürün, 2 adet 4,2x20mm vida sıkılarak ip malzemesine sabitlenmelidir. Polyamid T Konnektör 17. Ø 16 mm Çelik özlü Halat: Örgü halat minumum Ø 16 mm. çapında Her bir halat polyamit hammaddeli liften imal edilmiģ merkezin etrafında, 12 adet çelik iplikten oluģan 6 çelik ip sarmalından meydana gelmelidir. Çelik özlü halat toplamda 72 adet güçlendirilmiģ çelik telden oluģmalıdır. Halatın kopma yükü en az kg. Ultraviyole stabilizanlı Ġçeriğinde ve boyasında toksik madde içermemelidir. Halatın dıģı polyamid ipler ile örülü Çelik teller kullanıcıya temas etmeyecek Ģekilde polyamit iplerin merkezinde kalacak Ģekilde imal edilecektir. Çelik İp Halat (Kesit) YAY Esneyebilen, 4 6 tel helisel kıvrımlı 60SiCr8 çelik malzemeden üretilmiģ, renk seçeneği bulunan çelik yay; en az Ø20mm.+/-1mm malzeme çapında ve Ø150mm+/-10mm dıģ çapına sahip Çelik yayın esnemesi sırasında iki noktanın birbirine yanaģma ölçüsü minimum 15mm Yayın esneme kabiliyeti teğet yüzeye göre en fazla 30 derece (Devrilmeyi engellemek için.)

11 CIVATA, SOMUN VE PULLAR Oyun sistemlerinde kullanılan cıvata, pul ve somunlar galvaniz veya dakromat kaplamalı Oyun grubunun hiçbir yerinde somun ve cıvata çıkıntısı bulunmamalıdır. Oyun grubu bünyesindeki tüm somunlar fiberli somun OYUN GRUBU MONTAJI Oyun grupları, beton zemin montajına müsaade edecek Ģekilde imal edilmelidir. Oyun grubu kurulacak alana, C20 kalitesinde beton, terazisinde atılmıģ Kule boruları zemine gelen tarafına minimum 230mm çap ve minimum 5mm kalınlığındaki flanģ, çepeçevre kaynak ile birleģtirilmiģ Oyun grubu kurulumu terazisinde kurulduktan sonra boru üzerinde bulunan flanģlar üzerindeki deliklerden 3 adet M12 çelik dübel ile zemine sabitlenmelidir. Kullanılacak çelik dübel, soğuk ĢekillendirilmiĢ, minimum 5µm çinko kaplı karbon çeliğinden imal edilmiģ M12 klipsli çektirme dübel *Teknik Ģartnamede var olan resim ve görünüģler ürünü tanımlamak için kullanılmıģ olup idarenin onayıyla minimum Ölçüler, kilogramlar ve diğer teknik koģullar sağlanması Ģartıyla farklı görüntüde (kaydırak tiplerine sadık kalarak, oyun grubunun üst görüntüsü değiģtirilmeden) VEYA DENGĠ ürünler kabul edilebilir. Ġlgili teknik Ģartnamedeki ve çizimlerdeki ölçüler minimum Ölçüler olup maksimum ölçüler serbest bırakılmıģtır. KALĠTE BELGELERĠ TS EN ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları ) TS EN ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar Ġçin Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları ) TS EN ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3 Kaydıraklar Ġçin Ġlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları ) TS EN ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 5: Atlı Karıncalar Ġçin Ġlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları ) TS EN ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6: Sallanma Elemanları Ġçin Ġlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları ) TS ( Yetkili servisler Oyun, spor ve av amaçlı alet ve makineler için Kurallar ( HĠZMET YETERLĠLĠK BELGESĠ ) ISO 9001:2008 KALĠTE SĠSTEM SERTĠFĠKASI

12 ISO 14001:2004 KALĠTE SĠSTEM SERTĠFĠKASI OHSAS 18001:2007 KALĠTE SĠSTEM SERTĠFĠKASI TUZLU SU SĠSĠ DENEYĠ RAPORU: ISO 9227 ve ASTM B Standartları na uygun olarak 400 saatlik yapılmıģ ÜRETĠCĠ ÜRÜN SORUMLULUK SĠGORTASI (Tasarım-Üretim ve montaj hatalarından dolayı oluģabilecek kazalar sebebiyle idareye açılabilecek tazminat davalarını karģılamak üzere kaza baģına minimum TL teminat bedeli içeren sigorta poliçesi)

AHŞAP OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

AHŞAP OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ AHŞAP OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ Kurulum Alanı 5.50 X 4.00 m Güvenlik Alanı 8.50 X 7.00 m Ahsap Cinsi İthal Sarıçam Ahsap Boya Vakum Emprenye --------------------------------------------------

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı

PALGAZ DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT TEKNĠK ġartnamesġ (BĠNALAR ĠÇĠN) (2015)

PALGAZ DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT TEKNĠK ġartnamesġ (BĠNALAR ĠÇĠN) (2015) PALGAZ DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT TEKNĠK ġartnamesġ (BĠNALAR ĠÇĠN) (2015) 0 İçindekiler Tablosu 1 AMAÇ,KAPSAM,DAYANAK,AÇIKLAMA... 4 1.1 Amaç... 4 1.2 Kapsam... 4 1.3 Dayanak... 4 1.4 Açıklama... 4 2 ATIF YAPILAN

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No

TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa 1 El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler) m³ 0,008717 * Güzelyalı İ.Ö.O nun projesinde belirtildiği gibi anasınıfı

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI

ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 1 Amaç Elektronik Haberleşme Altyapısına İlişkin Yer Altı Tesisleri Referans Dokümanı, 27/12/2012 tarihli

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. KABLO SİSTEMLERİ MALZEME STANDARTLARI VE ONAYLI ÜRÜN TALİMATI TAL.507

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. KABLO SİSTEMLERİ MALZEME STANDARTLARI VE ONAYLI ÜRÜN TALİMATI TAL.507 TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. KABLO SİSTEMLERİ MALZEME STANDARTLARI VE ONAYLI ÜRÜN TALİMATI TAL.507 2013 İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. KABLO SİSTEMLERİ ONAYLI ÜRÜN TALİMATI 3-13 2. KABLO SİSTEMLERİ

Detaylı

T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ. GEÇĠġ KONTROL SĠSTEMLERĠ MONTAJI 523EO0131

T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ. GEÇĠġ KONTROL SĠSTEMLERĠ MONTAJI 523EO0131 T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ GEÇĠġ KONTROL SĠSTEMLERĠ MONTAJI 523EO0131 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP)

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) ZEMİN KAT VE NORMAL KATLAR I. SALON İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) Döşeme : Tesviye tabakası (27.581) + Şap (27.583) + Laminant parke (Özel 16)+Koridor birleşimlerine metal kot profili Duvar

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

çağdaş ve teknolojik bir yapı malzemesi haline getiriyoruz

çağdaş ve teknolojik bir yapı malzemesi haline getiriyoruz çağdaş ve teknolojik bir yapı malzemesi haline getiriyoruz Doğanın asırlar öncesinden kalan hediyesini işleyerek Tüm ürünlerli ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için, lütfen Lafarge Dalsan Ürün Föyleri

Detaylı

PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 2 3 BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI AMAÇ Bu teknik şartnamenin amacı, doğalgazın tüketimine yönelik olarak kullanılacak her türlü cihaz, ekipman ve tesislerin

Detaylı

GENEL TEKNİK ŞARTNAME (DORADO GOLD SHIELD)

GENEL TEKNİK ŞARTNAME (DORADO GOLD SHIELD) GENEL TEKNİK ŞARTNAME (DORADO GOLD SHIELD) A : Sert PVC den üretilen pencere sistemleri teknik şartnamesi: 1. Profiller 1.1. Avrupa standartlarında, çevreye zarar vermeyen, geri dönüşümlü, Kalsiyum - Çinko

Detaylı

T.C. BURSA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ. BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN MALZEMELERĠN TEKNĠK ġartnamesġ

T.C. BURSA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ. BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN MALZEMELERĠN TEKNĠK ġartnamesġ T.C. BURSA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN MALZEMELERĠN TEKNĠK ġartnamesġ 1-BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN BORULARA AĠT TEKNĠK ġartname : A- PVC BORULAR : a)kapsam :

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK DEPOLAMALARDA (REZERVUARLARDA) GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK DEPOLAMALARDA (REZERVUARLARDA) GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK DEPOLAMALARDA (REZERVUARLARDA) ve BARAJLARDA KULLANILACAK GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK

Detaylı

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ t.c. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ TEMEL ELEKTRĠK 2 525MT0275 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME DOĞAL GAZ KOLON TESİSATI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TEK ABONELĠ YEREL ANTEN TESĠSATI

ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TEK ABONELĠ YEREL ANTEN TESĠSATI T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TEK ABONELĠ YEREL ANTEN TESĠSATI 523EO0150 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri)

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 1 1 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 5-10 cm (10 cm dahil) beher ağaç için Teknik Tarifi: Kazı alanı içine

Detaylı

KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ

KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ KBLO TŞIM SİSTEMLERİ ELINEINFO Teknik Bilgiler Sertifikalar Genel Ürün Özellikleri Yük Taşıma Eğrileri İÇİNDEKİLER 20 22 23 24 25 26 27 2829 30 Teknik Bilgiler Sertifikalar UMK Kablo Merdiveni Genel Ürün

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6 5.1 Genel... 6 5.2 Yönetmenlikler, St andartlar ve İşçilik... 7 5.3 Montaj ve Yerleştirme... 8 5.4 Proje

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2014 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. 9 Eylül 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27344 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması;

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2009/15316-10.8.2009 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 9 Eylül 2009 -

Detaylı

E1 ELEKTRİK İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ

E1 ELEKTRİK İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ E1 ELEKTRİK İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ 1. Resmi kurumlardan alınması gereken (Tedaş,Telekom,Aykome,İzsu,Emniyet Md,Trafik v.s.) izin yazıları (kazı ruhsatı v.s.) yükleniciye aittir. 2. Yapım esnasında

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK KANALLARDA, REZERVUARLARDA ve BARAJLARDA KULLANILACAK GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK KANALLARDA, REZERVUARLARDA ve BARAJLARDA KULLANILACAK GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK KANALLARDA, REZERVUARLARDA ve BARAJLARDA KULLANILACAK GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2013 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3. 1.1 İşin Kapsamı... 3. 1.2 Şantiye Tesisleri... 3. 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3. 1.1 İşin Kapsamı... 3. 1.2 Şantiye Tesisleri... 3. 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3 1.1 İşin Kapsamı... 3 1.2 Şantiye Tesisleri... 3 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3 1.4 Markalama ve İsim Plakaları... 4 1.5 Projelendirme... 4 1.6 Malzemeler, İşçilik

Detaylı

YÖNETMELİK C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.

YÖNETMELİK C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. 9 Eylül 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27344 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması;

Detaylı

NUMUNE ALMA KILAVUZU

NUMUNE ALMA KILAVUZU NUMUNE ALMA KILAVUZU A. AMAÇ Bu kılavuz muayene ve analiz için gümrük laboratuvarlarına gönderilmek üzere tır, tank, varil, konteyner, bidon, kutu, çuval vb. çeģitli taģımacılık araçlarından katı, sıvı

Detaylı