ÖNSÖZ İZMİR Nihal ÖZEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ. 16.10.1995 İZMİR Nihal ÖZEL"

Transkript

1

2 ÖNSÖZ Beşparmak Dağları ve Dilek Yarımadası nın bitki örtüsünü incelemeye çalıştığımız bu çalışmada amaçlarımızdan biri de temel bilimciyle uygulamacı arasındaki iletişimsizliği bir parça olsun azaltabilmektir. Bu nedenle çalışma sırasında objemize elimizden geldiğince hem botanikçi hem ormancı gözüyle bakmaya çalıştık. Her ne kadar çalışma çok küçük boyutlarda ise de bulgularımızın yeni çalışmalara ışık tutması umudu ve beklentisi içersindeyiz. Bundan sonraki çalışmalarımızın bu alanda çok daha verimli olmasını dilerken, çalışmalarım sırasında her türlü bilgi birikiminden faydalandığım hocam Doç. Dr. Yusuf Gemici ye, yine çalışmalarım sırasında büyük destek ve teşviklerini gördüğüm kurumum Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yöneticileri ve personeline, herbaryum çalışmalarım sırasında her türlü açmazımda yanımda olan başta Prof. Dr. Özcan Seçmen olmak üzere tüm herbaryum personeline, arazi çalışmalarım sırasında yardımlarını gördüğüm Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne ve Kuşadası Milli Park Şefliğine teşekkürlerimi sunar, araştırmanın uygulamaya yararlı olmasını dilerim İZMİR Nihal ÖZEL 1

3 ÖZ yılları arasında gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada Beşparmak (Batı Menteşe) Dağları ve Dilek Yarımadasının bitki örtüsü incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Beşparmak Dağlarının flora ve vejetasyonu ortaya konmuş, Dilek Yarımadasının ise yalnızca florası çalışılmıştır. Beşparmak Dağları Aydın-Muğla illeri sınırları içinde kalmakta olup, genel olarak Akdeniz iklim tipine sahiptir. Dilek Yarımadası ise yine Aydın ili sınırları içinde kalmaktadır ve Akdeniz iklim tipinin yarattığı bitki örtüsünü en iyi temsil eden alanlardan birisidir. Çalışmamızda her iki alanın flora listeleri ve Beşparmak Dağlarında tespit edilen altı bitki topluluğuna ait vejetasyon tabloları verilmiştir. ABSTRACT This study carried out in the period of for determining the floristic structure vegetation types of the region of Beşparmak (Batı Menteşe) Mountains and Dilek Peninsula (National Park). The climate types of study area are humid and semi-humid Mediterranean types. In the areas of which climate type is humid Mediterranean type there are both of European-Siberian and Mediterranean flora region elements, but in the areas of which climate type semi-humid Mediterranean type covered by the only Mediterranean flora elements. The plant species lists and vegetation type tables are given attached. 3

4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 ÖZ... 3 ABSTRACT GİRİŞ ARAŞTIRMA ALANININ TANIMI BEŞPARMAK DAĞLARI Coğrafik Konum ve Jeomorfolojik Durum Jeolojik Yapı Büyük Toprak Grupları İklim Özellikleri Ortalama Sıcaklık ( C) Yağış Miktarı (mm) Ortalama Rüzgar Hızı ve Yönü (m/sn) Biyoiklimsel Sentez DILEK YARIMADASI MİLLİ PARKI Coğrafik ve Jeomorfolojik Konum Jeolojik Yapı Büyük Toprak Grupları İklim Özellikleri MATERYAL VE METOD BULGULAR BEŞPARMAK DAĞLARI Flora Vejetasyon Pinus brutia Ormanları Pinus pinea Ormanları Quercus coccifera Toplulukları Cistus creticus Toplulukları

5 Erica manipuliflora Toplulukları Lavandula stoechas Toplulukları Sucul Vejetasyon DILEK YARIMADASI TARTIŞMA BEŞPARMAK DAĞLARI Flora Vejetasyon DILEK YARIMADASI SONUÇ VE ÖNERİLER ÖZET SUMMARY KAYNAKÇA

6 1. GİRİŞ 21. yüzyıla girerken dünyamızın karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan birisinin çevre sorunları olduğu bilinmektedir. Sanayileşmeyle birlikte sorun öylesine büyük boyutlara ulaşmıştır ki sonunda çevre kuruluşlarının yanında birçok uluslararası kuruluş da (Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, vb.) konuyla ilgilenme gereği duymuştur. Çevre sorunlarının başında doğal bitki örtüsündeki bozulma ve bunun doğurduğu olumsuzluklar gelmektedir. Özellikle son çeyrek yüzyılda çeşitli nedenlerle bitki örtüsünün aşırı tahrip edilmesi, gerek doğal gen kaynaklarının yok olması, gerek büyük bir ormansızlaşmanın görülmesinde rol oynamıştır. Nitekim Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerinde etkili olan asit yağmurları sonucu orman örtüsü büyük tehdit altına girmiş ve konu Avrupa da ormanların yıkımı olarak adlandırılmıştır. Keza ülkemizde uzun yıllardan beri devam eden aşırı orman tahribi ve otlatma doğal bitki örtüsünün önemli oranda ortadan kalkmasına yol açmıştır. Nitekim konuyla ilgili pek çok kişi potansiyel orman alanlarının gerçek orman alanlarından çok daha fazla olduğu görüşünde birleşmektedirler. Tüm bu gerçekler bitki örtüsüne yönelik çalışmaların daha bir hız kazanmasına neden olmuştur. Özellikle ülkemiz gerek vejetasyon, gerek flora yönünden çok zengin bir yapıya sahiptir. Bunda da en büyük etken fiziki özellikleri ve tarihsel gelişiminin yanısıra coğrafik olarak üç farklı flora bölgesinin kesişim noktasında bulunmasıdır. Bundan ötürü 1700 lü yıllardan beri bir çok yabancı araştırıcının ilgi odağı haline gelmiştir. Genel flora ile ilgili olarak Boissier ( ) ve Bornmüller (1908) in geniş kapsamlı çalışmaları dikkat çekmektedir den itibaren İngiliz araştırıcı P. H. Davis ülkemize bilimsel amaçlı geziler yapmaya başlamış 1960 lı yılların sonuna değin binlerce bitki örneği toplamıştır. Toplanan bu örnekler aynı araştırıcının editörlüğünde hazırlanan Flora of Turkey and The East Aegean Islands adlı on ciltlik esere kaynak oluşturmuştur. Bu eser bu güne değin ülkemiz florasına ilişkin yazılmış en kapsamlı kaynaktır. Ülkemiz vejetasyonuna ilişkin çalışmalar flora çalışmalarına nazaran daha geç başlamıştır. Schwarz (1936) ın Batı Anadolu ya, Zohary (1973) nin tüm Ön Asya ya ait çalışmaları bu konudaki ilk dikkat çekici eserlerdir. Gerçek anlamda fitososyolojik çalışmalar ise Quézel ve Pamukçuoğlu (1970); Quézel (1973); Quézel, Barbero ve Akman ( ); Akman, Ketenoğlu, Quézel ve Demiröz (1984); Akman, Quézel, Barbero, Ketenoğlu ve Aydoğdu (1991); Küschner ( ); Mayer, Aksoy (1986) gibi çalışmalarla hız 7

7 kazanmıştır.bu çalışmalara ilave olarak ülkemiz araştırmacılarınca gerçekleştirilmiş pek çok lokal ve ayrıntılı araştırmalar da mevcuttur. Araştırma alanı olarak seçtiğimiz Beşparmak (Batı Menteşe) Dağlarına ilişkin herhangi bir çalışmaya rastlanmadığı gibi, bölgeden hemen hemen hiçbir örnek toplanmamıştır.ancak bölgenin batısında yer alan Bafa Gölü ve çevresinde Seçmen ve Leblebici (1982) nin sucul bitkiler üzerinde yaptığı çalışmalar bulunmaktadır. Dilek Yarımadası ise Milli Park olması dolayısı ile pek çok araştırıcının dikkatini çekmiş, ancak bu ilgi arzu edilen bir araştırma şekline dönüşememiştir. Yarımadanın vejetasyonu, Uslu (1978, 1981) nun Aydın ve Samsun Dağlarında yaptığı çalışmanın devamı olarak ortaya konmuş, ancak floristik çalışma yapılmamıştır. Oysa araştırma alanımızı oluşturan her iki alan da kaya yapıları, toprak tipleri ve mikroklima, dolayısıyla bitki örtüsü açısından özgün şekiller göstermektedir. Örneğin Beşparmak Dağlarında ülkemizdeki fıstıkçamı alanlarının büyük bölümünün ( ha) bulunması alanın kaya yapısı, toprak ve mikroklima açısından özgünlüğünü göstermektedir. Dilek Yarımadası ise Akdeniz flora elementlerini bünyesinde bulundurması nedeniyle Avrupa Konseyi tarafından yürütülen Avrupa Biyogenetik Rezervleri Şebekesine göre Flora Biyogenetik Rezervi kabul edilmiştir. Bu nedenle her iki alan, özgünlükleri dolayısıyla incelemeye değer görülmüştür. Yapılan çalışmada iki alan öncelikle ayrı ayrı çalışılmış ve daha sonra çalışmalarımız sonucu elde ettiğimiz bulgular karşılaştırmalı olarak yorumlanmıştır. 8

8 2. ARAŞTIRMA ALANININ TANIMI 2.1. Beşparmak Dağları Coğrafik Konum ve Jeomorfolojik Durum Beşparmak (Batı Menteşe) Dağları kuzeyde Aydın, güneyde Muğla ili sınırları içinde kalmakta olup kuzey enlemleri ve batı boylamları arasında yer almaktadır. Batısında 4-5 bin sene önce Ege Denizi nin bir körfezi olan, fakat Büyük Menderes Nehri nin getirdiği alüvyonları körfez ağzına biriktirmesi ile bugün bir lagün haline gelen Bafa Gölü bulunmaktadır. Güneyinden İzmir-Milas karayolu, kuzeyinden ise İzmir-Aydın-Muğla Karayolu geçmekte, doğusunda Büyük Menderes Nehri nin küçük bir kolu olan Karpuzlu Çayı yer almaktadır. Yine sahanın kuzeyinde Büyük Menderes Nehri nin getirdiği alüvyonlarla verimlileşen Büyük Menderes Ovası yer alır (Harita 1). İnceleme alanının en yüksek noktası Beşparmak Dağları (1367 m) olup, sahanın güneyinde yer alır. Dağın güney kısmı oldukça sarptır. Batı kısmı doğuya göre daha alçak olup Bafa Gölü sahillerinde yükseklik 10 m ye kadar inmektedir. Kuzeye doğru yükseklik tedrici olarak azalmakla birlikte saha oldukça arızalıdır ve en kuzeyde Koçarlı da Büyük Menderes Ovasına ulaşır. Bölgede yerleşim alanları oldukça yaygındır. Kuzeyde Koçarlı, kuzeybatıda Söke, güneyde Milas ilçeleri ile Bağarası, Selimiye, Karpuzlu ve Bafa beldeleri, Çavdar, Kızılcabölük, Karakaya, Köprüalan, Yeşilköy, Akmescit, Mersinbelen, Karahayıt, Kurudere, Kaykılı, Sakarkaya, Narhisar, Çukurköy önemli yerleşim alanlarıdır. İlçe ve beldelere asfalt, köylere stabilize yolla ulaşılabilir. Ayrıca bölgenin ormanlarında yoğun bir şebeke halinde orman yolları mevcuttur. Dağın kuzey yamaçlarında Kızılcabölük köyü yolu civarında Amyzone harabeleri, zirveye doğru Arap Avlusu Damları ören yerleri bulunmaktadır. Ancak yeterli kazı yapılmadığından buraların tarihi hakkında kesin bir bilgi edinilememiştir. Dağın güneybatısında ise Bafa Gölüne yakın Heraklea antik kenti yer almaktadır. 9

9 Jeolojik Yapı Çalışma alanını da içine alan bölgede Menderes Masifinin metamorfik serisine ait kaya birimleri gözlenmektedir (Harita 2). Bölgenin jeolojisi bir çok araştırıcı tarafından incelenmiştir (Srg. Schuiking, 1962, Başarır, 1970, Taşkın, 1981). Bu çalışmalarda belirlenen kaya birimleri alttan üste doğru gözlü gnayslar, mikaşistler, kalkşist mercekler içeren kuvarsitler ve mermerlerdir. Gözlü gnayslar, Menderes Grabeninin batı kesiminde olduğu gibi, Beşparmak Dağları nda da geniş bir yayılım gösterirler. Genellikle sarımsı beyaz renklidirler. Daha çok potasyum feldspat içeren iri gözlerin aralarını kuvars kristallerinden ibaret bir hamur doldurur. Jura esnasında bölge kısmi bir metamorfizmadan etkilenmiş, bu esnada eski gnaysların erimesiyle gözlü gnayslar meydana gelmiştir. Başarır (1970) ın bölgede yaptığı jeolojik araştırmaya göre yörede gözlü gnaysların mineral bileşimi (hacım olarak) aşağıdaki gibidir: Mineraller Ortalama (%) Maksimum (%) Minimum (%) Kuvars 39,3 42,2 33 Ortoklas 32,4 37,8 27 Plajioklas 9,4 10,4 8,4 Muskovit 6,6 11 2,3 Biotit 3,6 5,5 1,6 Beşparmak Dağları nda gözlü gnaysların yanında ince zerreli gnayslara da raslanmaktadır. Oldukça beyaz renkli olan bu kayaçlar, iri feldspat porfiroblastları hariç ince zerrelidirler ve bileşimlerindeki kuvars oranı çok fazladır (% 60 dan fazla). Mikaşistler Beşparmak Dağları nın batı, kuzeybatı ve güneyinde yayılış gösterirler. Genel olarak dayanımsızdırlar ve yayvan tepeler oluştururlar. Renkleri mineral bileşimlerine göre değişik olabilir. Kuvarsitler de içerdikleri minerale göre değişik renkte olabilirler. Yeşilimsi gri veya açık gri olduğu gibi kırmızımsı olan kesimler de vardır. Kuvarsitlerden gnayslara geçişte kalkşist veya mermer mercek veya bantları gözlenir. Ayrıca dağın güneybatısında mermerlere de rastlanmakla birlikte bunlar oldukça sınırlı bir yayılışa sahiptirler. 10

10 2.1.3.Büyük Toprak Grupları Topraksu Genel Müdürlüğü (1970) ne göre, Beşparmak dağlarında en yaygın toprak tipi kalkersiz kahverengi topraklarıdır. Bu topraklar A(B), C horizonuna sahip topraklardır. Kahverengi veya açık kahverengi olup, dağılabilir üst toprağa ve soluk kırmızımsı kahverengi B horizonuna sahiptirler asitle muamelede köpürme göstermezler genellikle yıkanma mevcut olup, üst toprak alt toprağa nazaran daha asidik bir karakter göstermektedir. Alanımızda geniş yayılış gösteren bir başka toprak tipi kalkersiz kahverengi orman toprakları dır. İyi Teşekkül etmiş A horizonu gözenekli bir yapı gösterir. Bu horizondaki organik madde genellikle asit karekterlidir. (B) horizonu zayıf oluşmuştur. Kahverengi veya koyu kahverenginde granüler veya yuvarlak köşeli blok yapıdadır. Profilin aşağılarına doğru gidildikçe ph 6.0 dan daha düşüktür. Toprak derinliği cm arasındadır. Beşparmak dağlarında ayrıca çok büyük yer işgal etmemekle birlikte Kolüviyal topraklar ve kırmızı kahverengi akdeniz toprakları da görülmektedir. (Harita:3) 11

11 Harita 1. Beşparmak Dağları nın Coğrafik Konumu Map 1. Geographic situation of Beşparmak Mountains 12

12 Harita 2. Beşparmak Dağları ve Çevresinde Jeolojik Durum Map 2. Geologic Situation of Beşparmak Mountains and Surrounding 13

13 İklim Özellikleri Beşparmak dağlarının iklim özellikleri en yakın istasyonlar olan Söke, Milas ve Çine den elde edilen verilere göre çıkarılmıştır (Meteoroloji Bülteni: 1974). İstasyon özellikleri aşağıdaki gibidir. İstasyon Yükseklik (m) Enlem (K) Boylam (B) Söke Milas Çine Sözkonusu istasyonlar araştırma alanımıza yakın olmakla birlikte rakımlarının çok düşük olması(bkz. Tablo) nedeniyle yüksekliğe bağlı değişimleri yeterince vermemektedir. Ayrıca rasat sürelerinin kısalığı da bir dezavantaj oluşturmaktadır. Ne var ki 1985 bülteninde bu istasyonlara ait veriler bulunmadığından, mevcut verilerle yetinilmek zorunda kalınmıştır. Ayrıca dağın bakı ve eğimleri düzensiz olduğundan enterpolasyon da yapılamamıştır. İklim özellikleri incelenirken kriter olarak herşeyden önce bitki yaşamı için büyük önemi olan sıcaklık (ortalama, yüksek, düşük) ve yağış değerleri alınmıştır. Ayrıca bunun yanında ortalama nisbi nem ve ortalama rüzgar hızı da değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ortalama Sıcaklık ( C) Verileri aldığımız 3 istasyon arasında sıcaklık değerleri arasında fark görülmemekle birlikte; Çine de, denizden uzaklık ve yükseltinin biraz fazla olması dolayısıyla bir parça karasallık gözlenmektedir. Örneğin; en soğuk ayın en düşük sıcaklığı Söke de 5.9, Milas ta 5.1 iken bu değer Çine de 4.5 e düşmektedir. Buna karşın en sıcak ayın en yüksek sıcaklığı Söke de 31.6, Milas ta 35.6 iken, Çine de 36.3 tür. Ayrıca ortalama nisbi nem değerlerindeki farklılıklarda bu durumu destekler niteliktedir. En düşük nisbi nem oranı tüm istasyonlarda Temmuz ayında görülmekte olup, Söke de % 50, Milas ta % 44, Çine de % 33 dür. Her üç istasyon da genel olarak benzeşmekte olup, yıllık ortalama sıcaklıklarda çok küçük farklar gözlenmektedir. (Söke de 17,6 C, Milas da 17,9 C, Çine de 18,1 C). Yine her üç istasyonda en sıcak ay Ağustos olup, en soğuk ay da Ocak tır. 14

14 Yağış Miktarı (mm) Çalışma alanına ait yağış verileri açısından biraz daha avantajlı bir durum bulunmaktadır. Zira, araştırma alanının içinde kalan Koçarlı, Karpuzlu ve Selimiye kasabalarına ait yağış miktarları meteoroloji bülteninde mevcuttur. Elde edilen verilere göre çalışma alanında yağış miktarları mm ile mm arasında değişmektedir.en fazla yağış alan istasyon Söke dir. Ancak Beşparmak dağlarının Söke ye bakan yüzünün çok fazla arızalı olması nedeniyle, bitki örtüsü bakımından bu yağışın etkisi görülmemektedir. Buna karşın dağın güney tarafındaki istasyonlar Söke ye göre daha az yağış almasına rağmen (Milas mm, Selimiye mm) dağın burada birden dikleşmesi bu yağışların daha etkili olmasını sağlamaktadır. Her üç istasyonda yağış rejimi KİSY (Kış, Sonbahar, İlkbahar, Yaz) olup, en kurak mevsim yaz, en yağışlı mevsim ise kıştır. Yaz ayları yağış toplamı oldukça düşük olup, bu değer Söke de 7.9 mm ye kadar düşmektedir. Ortalama Rüzgar Hızı ve Yönü (m/sn) Araştırma alanımızda yıllık ortalama rüzgar hızı m/sn arasında değişmekte olup bu değer bitkilerin yaşamı ve formu açısından olumsuz bir etkiye sahip değildir. Ancak en kuvvetli rüzgar hızının yaz aylarına rastlıyor olması, zaten çok sıcak ve az yağışlı olan bu devrede nisbi nemin daha düşük olmasına yol açacaktır. Bu da orman yangınları açısından oldukça kritik bir durum yaratabilir. Biyoiklimsel Sentez Emberger (1932) nin yaz kuraklığı indisine (S) göre PE/M değerleri (PE= yaz aylarının yağış toplamı, M= En sıcak ayın en yüksek sıcaklık ortalaması) tüm istasyonlarda 5 ten küçüktür. Ayrıca en az yağış alan mevsim yazdır ve yaz aylarının toplam yağış miktarı 200 mm den küçüktür kısacası sözkonusu istasyonlar Akdeniz iklim tipinin özelliklerini göstermektedirler P Emberger (1992) in yağış-sıcaklık indisi Q = 2 2 M m 2 formülüne göre (P= yıllık yağışmiktarı M= En sıcak ayın en yüksek sıcaklık ortalaması m= en soğuk ayın en düşük sıcaklık ortalaması) ise Milas ve Söke yağışlı ılık Çine az yağışlı ılık iklim katına girmektedir. (İstasyonlara ait yağış-sıcaklık eğrilerini gösteren ombrotermik diyagramlar Ek 9, 10, 11,12 de verilmiştir.) 15

15 Harita 3. Beşparmak Dağlarında Büyük Toprak grupları Map 3. Important Soil Groups in Beşparmak Mountains 16

16 2.2. Dilek Yarımadası Milli Parkı Coğrafik ve Jeomorfolojik Konum Ege Bölgesinde Aydın il sınırları içinde bulunan Dilek Yarımadası Kuşadası ve Söke İlçelerinin batısında yer almakta olup Doğu ve ve kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. Bu ilçelerin sınırları Dilek Yarımadası yükseltilerinin sırt çizgisinden geçmektedir. 20 km uzunlukta ortalama 6 km genişlikte bir şekil gösteren yarımadanın 1966 yılında Milli Park olarak ayrılan kısmı ha dır ve çalışma alanımızı oluşturmaktadır tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yaklaşık 16 bin ha büyüklüğünde, Büyük Menderes deltasının Akköy dalyanına kadar olan kısmı Milli Parka eklenmiş ancak bu kısım çalışma alanımızın dışında kalmıştır. Ortalama m yüksekliğe sahip olan Dilek Yarımadasının en yüksek yeri Dilek tepesi 1237 m dir. Vadi ve kanyonlarla parçalanmış yüzey şekilleri gösteren yarımada yine çeşitli yüzey şekilleri gösteren plaj ve koylara sahiptir. Bunların en önemlileri İçmeler, Karasu, Kavaklıburun (Kalamaki), Aydınlık, Hayvan İskelesi, Nero olup yarımada batıda Dipburun ile sonlanmaktadır. Yeraltı ve yerüstü suları açısından zengin olan alanda özellikle kuzey bakıda yıl boyu sulu kalan dereler mevcuttur. Milli Park içinde hiç yerleşim yeri bulunmamakta, ancak güneydoğu kısmında Doğanbey, doğu kısmında ise Güzelçamlı yerleşim yerleri sınır oluşturmaktadırlar. Kabarık yüzey şekilleri gösteren Yarımadada vadi ve kanyonlar görülmeye değer bir güzellik sergilemektedirler (Harita 4) Jeolojik Yapı Dilek Yarımadasında jeolojik yapı Beşparmak Dağlarındaki kadar zenginlik göstermemektedir (Güngör, 1996). Genel olarak homojen bir yapı gösteren Yarımadada mermerler, şistler ve kalkşistler görülmektedir. Tüm seriler yataya yakın bir tabakalanma göstermektedir. Kireçtaşlarının metamorfizması sonucu oluşan mermerlerin yaşlarını tespit etmek oldukça zordur. Ancak, kabaca Mezozoik zamanlı oldukları söylenebilir ve bileşimlerinde CaCO 3 ın baskınlığı gözlenmektedir. Lokal yayılış gösteren şistlerde ise SiO 2 baskın olup ayrıca Na 2 O, FeO 2, MgO 2, CaO ve FeO 3 gibi bileşimler bulunmaktadır. Milli Parkın uzantısı olan Samsun Dağında da durum aynıdır. Ancak Güzelçamlı nın güneyinde lokal olarak andezitik volkanik kayalar ile karasal çakıl taşları ve kum taşları yer almaktadır. Söke nin batısında ise (Akçakonak- Söke arası) mikaşistler görülmekte, yine Söke nin batı kısmında lokal olarak killi kireç taşları bulunmaktadır Büyük Toprak Grupları Dilek Yarımadasının büyük bölümünde kırmızı kahverengi Akdeniz 17

17 toprakları yayılış göstermektedir. Bu topraklar kırmızı Akdeniz ve kahverengi Akdeniz topraklarının karışık halidir ve ABC horizonlu topraklardır. A1 horizonu iyi gelişmiş orta derece organik maddeye sahip ve organik madde mineral maddeyle iyice karışmıştır.bazen A2 horizonu da görülebilir. B horizonuna geçiş tedricidir. B horizonunda yer yer kil görülebilir. Bu killer İllit ve Kaolen grubundandır. Yarımadada ayrıca eğimin azaldığı yerlerde kolüviyal topraklar görülmektedir. Bu topraklar yan derelerin ve sathi akımlarla depo edilen materyalin oluşturduğu genç (A)C horizonlu topraklardır (Harita 5) İklim Özellikleri Dilek Yarımadasının iklim özellikleri en yakın iki istasyon olan Kuşadası ve Söke Meteoroloji İstasyonlarından alınan iklim verilerine göre çıkarılmıştır (Meteoroloji Bülteni-1974). İstasyonların özellikleri aşağıdaki gibidir: İstasyon Adı Yükseklik (m) Enlem (Kuzey) Boylam (Batı) Söke Kuşadası Sözkonusu istasyonlar araştırma alanımıza yakın olmakla birlikte bu alanı tam olarak temsil ettikleri söylenemez. Zira, Dilek Yarımadası bir yarımada olması nedeniyle denizden gelen etkilere ve tüm rüzgarlara açıklığı, ayrıca kendine has jeomorfolojik yapısı nedeniyle çeşitli mikroklima özellikleri göstermektedir. Ne var ki Yarımadaya daha yakın bir meteoroloji istasyonu bulunmadığından mevcut veriler kullanılmıştır. İklim özellikleri incelenirken Beşparmak Dağlarında olduğu gibi sıcaklık (ortalama, yüksek ve düşük) ve yağış değerleri alınmıştır. Ayrıca bunun yanında ortalama nisbi nem ve ortalama rüzgar hızı da değerlendirilmeye çalışılmıştır. 18

18 Harita 4. Dilek Yarımadası nın Coğrafik Konumu Map 4. Geographic Situation of Dilek Peninsula 19

19 Ortalama Sıcaklıklar ( C) Verilerini aldığımız Kuşadası ve Söke Meteoroloji İstasyonları arasında çok büyük bir fark bulunmamakla birlikte Kuşadası nın sıcaklık değerleri Söke ye göre bir parça düşük görülmektedir. Kuşadası nda yıllık ortalama sıcaklık 16.7 C, düşük sıcaklık 11.9 C, yüksek sıcaklık 21.7 C iken Söke de bu değerler sırasıyla 17.6 C, 13.4 C, 22.2 C dir. En sıcak ay her iki istasyonda da temmuz ayı olup bu ayın en yüksek sıcaklığı Kuşadas ında 30.3 C, Söke de ise 31.6 C dir.her iki istasyonda da en sıcak aylar Haziran, Temmuz, Ağustos olup, en soğuk aylar ise Kuşadası nda Ocak, Şubat, Mart iken, Söke de Aralık, Ocak, Şubattır. Yağış Miktarı Yağış miktarları bakımından iki istasyon arasında önemli sayılabilecek bir farklılık görülmektedir. Söke de yıllık ortalama yağış miktarı mm iken bu değer Kuşadası nda 659.4mm dir.ancak çalışma alanımızda bu farklılığın etkileri görülmemektedir. Çünkü, Kuşadası her ne kadar az yağış alsa da ortalama nisbi nem oranları Söke ye göre daha yüksektir.yıllık ortalama nisbi nem Söke de % 62 iken, bu değer Kuşadası nda % 70 dir. Yaz ayları ortalama nisbi nem oranları da Söke de % 51 iken, Kuşadası nda % 65 dir. Yağış rejimi her iki istasyonda da KSİY (Kış, Sonbahar, İlkbahar, Yaz) olup, yaz ayları tüm Akdenizli iklimlerde olduğu gibi en az yağış alan aylardır. Ortalama Rüzgar Hızı ve Yönü Kuşadası nda yıllık ortalama rüzgar hızı Söke ye göre çok daha fazladır(ort. 2.6 m/sn). Ancak hakim rüzgar yönü genel olarak benzeşmektedir. İstasyonlar arasındaki en önemli fark Kuşadası nda hızlı rüzgarların çok kuvvetli olmasıdır (Kuşadası nda 34 m/sn, Söke de 7 m/sn). Ancak bu rüzgarların daha çok kış aylarına rastlaması orman yangınları açısından bir avantaj sayılabilir. Biyoiklimsel Sentez Emberger (1932) in yaz kuraklık indisine (S) göre PE/M değerleri (PE= Yaz ayları yağış toplamı, M= En sıcak ayın ortalama yüksek sıcaklığı) her iki istasyonda da 5 den küçüktür. En az yağış alan aylar yaz aylarıdır ve yaz ayları yağış toplamı 200 mm den küçüktür.kısacası her iki istasyon da Akdeniz iklim tipine sahiptir.yine Emberger (1932) in yağış-sıcaklık indisine göre ise Söke yağışlı ılık, Kuşadası az yağışlı ılık iklim tipine girmektedir. 20

20 Harita 5. Dilek Yarımadası Büyük Toprak Grupları Map 5. Important Soil Groups in Dilek Peninsula 21

21 3. MATERYAL VE METOD Beşparmak dağlarında hem floristik hem de vejetasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla çoğunlukla vejetasyon mevsimi içinde olmak üzere periyodik olarak dağın çeşitli bakı ve yönleri taranmış, bitki örnekleri toplanmıştır. Toplanan bitkiler toplama yerlerine göre ayrılarak bilinen yöntemlerle preslenmiş ve kurutulmuştur. Teşhis işlemleri P.H.Davis in Flora of Turkey and The East Aegean Islands isimli 10 ciltlik eserindeki anahtarlara göre yapılmış, Flora listesi Josef Donner in Verbreitungskarten Zu P.H. Davis Flora of Turkey 1-8 isimli eser dikkate alınarak alfabetik olarak hazırlanmıştır. Bölgenin vejetasyon analizi Braun-Blanquet (1932) yöntemine göre yapılmıştır. Buna göre saha taranarak homojen alanlarda tesadüfi olarak seçilen, toplam 37 deneme alanı alınmıştır. Örnek alanların büyüklüğü minimal alan yöntemine göre bulunmuş olup, orman vejetasyonu için m, maki ve frigana için m, otsu vejetasyon için ise 1 1m alınmıştır. Bolluk ve sosyabilite değerleri de yine aynı yöntem kullanılarak tespit edilmiş ve vejetasyon tabloları önce ham halleri ile sonra da düzenlenmiş olarak hazırlanmıştır. Sintaksonomik sınıflandırma için ise konuyla ilgili ülkemizde yapılmış çalışmalardan yararlanılmıştır. Bu çalışmalar, Akman, Barbero, Quezel (1979: 1, 2, 3,); Akman, Ketenoğlu, Quezel (1985); Akman, Quezel (1978); Quezel, Barbero, Akman (1978, 1980); Quezel, Pamukçuoğlu (1978) dur. Dilek Yarımadasında ise sadece floristik çalışma yapılmış olup, yöntem olarak Beşparmak Dağlarında kullanılan yöntemler kullanılmıştır. 22

22 4. BULGULAR 4.1.Beşparmak Dağları Flora Çalışmalarımız sonunda alandan tarafımızdan veya diğer araştırıcılarca toplanan bitki türlerinin listesi Ek 1 de verilmiştir. Familya, cins ve türlerin alfabetik olarak verildiği listede türlerin yanında yer alan numaralar Nihal ÖZEL e ait herbaryum numaralarını, D Davis i, E Ege Üniversitesi Herbaryumunu, End. endemikleri, Medit Akdeniz elementlerini, E.Medit. Doğu Akdeniz elementlerini, Euro-Sib. Avrupa-Sibirya elementlerini, Ir-Tur. İran-Turan elementlerini temsil etmektedir. Kolaylık olması açısından bitki toplanan lokaliteler sıra numaralarına göre başta verilmiştir. Bitki Toplanan lokaliteler: 1-2 : Bağarasından Çavdara çıkış, su içi, 500m : Bağarasından Çavdara çıkış, bozuk maki, çayırlık ve yol kenarı, m : Çavdarın güney kısımları, kızılçam ormanı, 700 m : Karakaya köyünün üst kısımları, fıstıkçamı ve kızılçam ormanları, m : Yeşilköy ve Köprüalan köyleri arası, m : Koçarlı ilçesinin üst kısımları, Gündoğan mevkii : Asar tepesi, Amyzone harabeleri civarı, 600 m : Kızılcabölük köyü, Bağarcık mevkii, sulak ve nemli ortam : Narhisar köy üstü, kestanelik alan, 700 m : Aynı mevkii : Narhisar köy üstü, kestane bahçesi, nemli ortam, 700 m : Kandak köy civarı, vadi içi, m : Narhisar köy üstü, yol üzeri, 730 m : Kandak köy civarı : Çavdar Kızılkaya arası, m : Çavdar köyü demir madeni arası, 600 m : Avcılar köyü Bağarası arası, m : Bağarası Çavdar arası, m : Narhisar köy civarı, 600 m : Selimiye nahiyesinden 500 m ye kadar : Karakaya köyü zirve arası 23

23 4.1.2.Vejetasyon Beşparmak dağları gerek coğrafi konumu, gerekse anakaya ve toprak yapısı nedeniyle kendine özgü bir bitki örtüsüne sahiptir. Ancak anakayanın yapısı ve antropojen etkilerle çok fazla çeşitlilik göstermemektedir. Anakayanın büyük oranda gnays olması dolayısıyla toprak genel olarak kumlu ve geçirgendir. Buna bir de son yıllardaki artan kuraklık eklenince floranın oldukça fakir olduğu gözlenmekte, özellikle tek yıllık bitkilerde vejetasyon süresinin çok kısa sürdüğü görülmektedir. Ayrıca antropojen etkiler de çok yoğundur. Örneğin hemen hemen tüm bakılarda, alçak rakımlardaki vejetasyon tamamiyle bozulmuş ve yerine zeytin kültürü yapılmıştır. Ayrıca çok yoğun olmasa da özellikle zirveye doğru otlatma oldukça etkilidir. Beşparmak dağlarında en geniş yayılışlı bitki topluluğu, genel olarak tüm bölgede olduğu gibi, Pinus brutia dır. Ekolojik istekleri bakımından çok fazla seçici olmayan bu tür dağın bütün bakılarında mevcut olup, zeytin kültüründen sonra başlamakta ve m lere kadar yer yer saf, yer yer Pinus pinea ile karışık meşcereler oluşturmaktadır. Anakaya ve toprak yapısının ve mikroklimanın uygun olduğu yerlerde Pinus brutia nın yerini Pinus pinea almaktadır. P. pinea Türkiye deki en geniş yayılışını bu bölgede göstermektedir (Yaklaşık 20 bin ha) ve kanımızca anakayanın oldukça gevşek, toprağın kumlu olduğu yerlerde bir hayli şanslıdır. Alanda yer yer m lere çıktığı görülen tür, en geniş yayılışını m ler arasında yapmaktadır.yayılış alanlarının ise daha çok deniz rüzgarlarına açık alanlar olduğu gözlenmektedir. Yörede ayrıca bir başka doğal türümüz olan Pinus nigra subsp. pallasiana ya da rastlanmaktadır. Zirveye yakın kesimlerde ( m) görülen söz konusu tür, geniş bir yayılım göstermemekte, düzenli meşcereler oluşturmamaktadır. Yine bu kesimlerde çok fazla olmamakla birlikte, serpili olarak ağaçcık halinde Juniperus oxycedrus subsp oxycedrus lar görülmektedir. Tahrip olan maki sahalarında zeytinler arasında yer yer Quercus coccifera bozuk makilikleri görülmekte, fakat yoğun topluluk oluşturmamaktadırlar. Ancak kesintili de olsa 750 m ye kadar çıkmaktadırlar. 500 m den sonra maki sahalarında ve yer yer kızılçam açıklıklarında Quercus infectoria ve Q. pubescens, toprağın ve nemin yeterli olduğu yerlerde yine kızılçam ormanlarında Q. cerris lere rastlanmaktadır. Araştırma alanı frigana üyeleri açısından oldukça zengindir. Kızılçamın çeşitli nedenlerle tahrip olduğu sahalarda genel olarak Cistus creticus topluluk oluşturmakta, ancak koşulların daha çok bozulduğu yerlerde yerini Erica 24

24 manipuliflora ya bırakmaktadır. P. pinea nın alt tabakasında ve açıklıklarında Lavandula stoechas görülmekte olup, yer yer saf topluluklar oluşturmaktadır. Ayrıca yine P. pinea nın alt tabakasında ve bazı açık alanlarda Cistus salviifolius yer almaktadır. Asidofil olan bu iki türün yöredeki yetişme ortamlarının da asidik olduğu düşünülmektedir. Dağın kuzey kısmında Selimiye beldesinin Kandak vadisinde lokal olarak Liquidambar orientalis topluluklarına rastlanmaktadır. Tüm sahada dere içlerinde Platanus orientalis görülmekte, dere ve sel yataklarında Nerium oleander, Styrax officinalis, Vitex agnus-castus ve Alnus glutinosa gibi türlere rastlanmaktadır. Ayrıca daha yüksek kesimlerdeki nemli vadi yamaçlarında Castanea sativa bulunmakta, tür yer yer 450 m ye kadar inmektedir. 700m den sonra boş alanlarda ve orman altlarında Pteridium aquilinum görülmektedir. Ayrıca maki sahalarında ve bazı orman açıklıklarında Crateagus monogyna, Pyrus amygdaliformis Rosa canina, Pistacia terebinthus, Spartium junceum, Arbutus unedo, Arbutus andrachne gibi çalılarla Piptatherum miliaceum, Dactylis glomerata, Cynosorus echinatus, Moenchia mantica, Leontodon tuberosus, Muscari neglectum, Campanula lyrata, Poa bulbosa gibi otsular oldukça yaygındır. Zeytin plantasyonlarının altında ve bazı alçak rakımlarda Asphodelus aestivus lar yer almaktadır. Yol kenarlarında ise Picnomon acarna, Pallanis spinosa, Adenocarpus complicatus, Ornithopus compressus, Onopordum illyricum, Origanum onites, Teucrium polium, Thymbra spicata, Satureja thymbra, Micromeria myrtifolia, Ziziphora taurica, Capparis spinosa, Carlina corymbosa,gibi türler gözlenmektedir. Bazı nemli dere içlerinde ve su başlarında Salix alba görülmekte, yine sulak ortamlarda Mentha pulegium, Mentha longifolia, Cyperus longus, Blysmus compressus, Scirpoides holoschenus, Juncus hybridus, Carex divisa, Ranunculus muricatus, Ranunculus marginatus, Callitriche stagnalis gibi bitkiler yer almaktadır. Durgun ve akarsular üzerinde Montia minor görülmektedir. Ayrıca çalışma alanının batısında yer alan Bafa Gölü çevresinde Tamarix hampeana, Schoenoplectus maritimus, Cyperus fuscus, Schoenoplectus littoralis gibi türlere baskın olarak rastlanılmaktadır. 25

25 Pinus brutia Ormanları Beşparmak dağları coğrafik olarak türün genel yayılış alanı içersinde yer almaktadır. Ekolojik istekleri bakımından fazla seçici olmayışı nedeniyle sahada hemen hemen bütün substrat ve bakılarda bulunmakta ve nispeten geniş bir alan kaplamakadır. Ancak hiç kuşku yok ki potansiyel kızılçam alanları mevcut alanlardan daha geniş olmalıdır. Bölgede Pinus brutia nın yayılış gösterdiği alanlardan (Çavdar Köyünün güneyi, 750m; Mersinbelen Köyü civarı, 750m; Koçarlı üstü, 530m; Koçarlı üstü, 400m) açılan toprak profillerine göre P. brutia ormanları genel olarak kahverengi orman toprakları üzerinde yer almaktadır ve bu toplulukların olduğu topraklar net horizonlaşma göstermemektedir. Toprak derinliği yer yer değişmekte, ancak genel olarak 30 cm nin üstünde görülmektedir. Topraklarda kum oranı fazla görülmekte, yalnızca C horizonunda yer yer kile rastlanmaktadır. Drenaj sorunu bulunmayan topraklarda C horizonu ayrışmış anakaya görünümünde olup, genellikle gevşek yapıdadır. Çalışma alanımızda Pinus brutia toplulukları için yükseltileri m arasında değişen 14 deneme alanı alınmıştır (Tablo Ek 3). Örnek alanlarda eğim %20-90, vejetasyon örtüsü ise %40-85 arasında değişmektedir. Buna göre Pinus brutia ormanlarında ot, çalı ve ağaç olmak üzere üç tabaka tespit edilmiştir. Sintaksonomik olarak Pinus brutia bitki grubu açıkça Quercetalia(-ea) ilicis ordosu içinde yer almaktadır. Alyans düzeyinde ise Olea-Ceratonion a yakın görünmektedir. Ayrıca Querco-Cedretalia libani ordosu ve bu ordonun dahil olduğu Quercetea pubescentis sınıfı ve Querco Fagea üst sınıfı da temsil edilmektedir. Alt tabakada ise Cisto-Micromerietalia karakteristikleri görülmektedir. Pinus pinea Ormanları Ülkemizde yayılışı oldukça sınırlı olan fıstıkçamı (yaklaşık 30 bin ha), en geniş yayılışını Beşparmak Dağlarının kuzey kısımlarında Koçarlı ilçesi sınırları içinde yapmaktadır (yaklaşık 20 bin ha). Ayrıca güney bakıda Milas ilçesi sınırları içinde de lokal olarak bulunan tür, en geniş yayılışını m ler arasında yapmakta, yer yer m lere çıkabilmekte, yer yer de m lere inebilmektedir. Genel olarak gevşek, kumlu, derin toprakları tercih eden tür (Saatçioğlu 1976), araştırma alanımızda anakayanın gevşek, feldspat oranının fazla olduğu yerlerde görülmektedir. Bu kayalar büyük çoğunlukla gnays, kısmen de şist ve fillittir. Bu kayalardan aldığımız ince kesitlerde yapılan mikroskopik incelemeye göre tespit edilen mineraller sırasıyla Kuvars, Plajioklas, Potasyum feldspat, Biotit, Muskovit, Klorit, Zirkon ve Apatit şeklindedir. Bu da kum oranı fazla olan, kumlu-killi bir toprak anlamına gelmektedir. Akgün (1991) ün Koçarlı-Çallı fıstıkçamı alanlarında yaptığı araştırmaya göre, toprak kireçsiz olup ph 6,25-6,48 26

26 arasında değişmektedir. organik madde miktarı yeterli, kum oranları %49-53 arasında değişmektedir. Yine fıstıkçamı yayılış alanlarında 600m yükseltide iki profil açılmıştır. Bu profillerde yapılan gözlemlere göre toprak derinliği 30cm nin üstünde olup, toprak genel olarak bol çakıllı, C horizonu ayrışmış anakaya görünümündedir. Bunun yanısıra yayılış alanı olarak deniz rüzgarlarına açık, nemli-ılıman mikroklima alanlarını tercih etmektedir ve bu nedenle yayılış alanları kesintili bir görünüm arzetmektedir. Pinus pinea orman alanlarından toplam 10 adet örnek alan alınmıştır (Tablo Ek 4). Buna göre fıstıkçamı bitki toplulukları sintaksonomik olarak Quercetalia(-ea) ilicis e girmektedir. Ancak sosyolojik ünitelere ait karakteristiklere az sayıda rastlanmaktadır. Buna neden olarak da kaya yapısına bağlı floristik fakirlik ve örtü derecesinin düşüklüğü gösterilebilir. Bu topluluklarda ayrıca Querco-Cedretalia libani ordosu Quercetea pubescentis sınıfı ve Querco Fagea üst sınıfı karakteristiklerine de rastlanmaktadır. Alt tabakada ise bu ormanlarda da Cisto-Micromeritalia karakteristikleri yer almaktadır. Quercus coccifera Toplulukları Quercus coccifera, yaygın olarak kalker substratlar üzerinde bulunur. Çalışma alanımızda ise hemen hemen hiç kalker bulunmadığından türün yaygın olmayışı buna bağlanabilir. Sahada 700 m ye kadar zeytinlik alanların arasında Quercus infectoria, Quercus pubescens, Olea europea, Pyrus amygdaliformis gibi türlerle birlikte yer almakta, kızılçam ormanlarında çalı tabakasını oluşturmakta ve 700 m de Amyzone harabeleri civarında küçük bir alanda saf topluluk oluşturmaktadır. Burada da Crateagus monogyna, Pyrus amygdaliformis, Lonicera etrusca, Phillyrea latifolia, Anagyris foetida gibi çalılarla birlikte görülmektedir. Burada açılan profilde toprak derinilğinin 30 cm civarında olduğu, B C horizonlarının net ayrışmadığı ve C horizonunun çok sıkı bir yapıda olduğu gözlenmiştir. Çalışma alanında Quercus coccifera topluluklarının bünyesinde Quercetalia(-ea) ilicis ordosu ve bu üniteye ait Olea-Ceratonion alyansının üç karakteristiği bulunmaktadır (Tablo Ek 5). Ayrıca pek fazla olmamakla birlikte Quercetea pubescentis ve Cisto-Micromeritalia(-ea) karakteristiklerine de rastlanmaktadır. Quercus coccifera nın yayılış alanlarındaki topraklar kumlu fakat sıkı yapıda A, B, C horizonlarına sahip topraklardır. 27

27 Cistus creticus Toplulukları Çalışma alanında tür, tüm bakılarda bulunmakta, yer yer 1000 m ye çıkmaktadır. Hem kızılçamın hem fıstıkçamının alt tabakasında bulunduğu gibi, kızılçamın özellikle yangınla tahrip olduğu alanlarda daha yaygın görülmektedir. Cistus creticus toplulukları sintaksonomik olarak Quercetalia (-ea) ilicis ordosuna ve Olea-Ceratonion alyansına dahil görülmekte, ancak önemli oranda Cisto-Micromeritalia (-ea) karakteristiklerini de içermektedir (Tablo Ek 6) Erica manipuliflora Toplulukları Ülkemizde Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde bulunan Erica manipuliflora, sahada fazla yaygın olmamakla birlikte, 650 m ye kadar çıkmaktadır.daha çok güney bakılarda görülen tür, kızılçamın tahrip olduğu alanlarda topluluk oluşturmaktadır. Bu topluluklardan alınan örnek alanlara göre en fazla Quercetalia(-ea) ilicis ve Cisto-Micromeritalia karakteristiklerini içrmektedir (Tablo Ek 7). Lavandula stoechas Toplulukları Akdenizin tipik bir bitkisi olan Lavandula stoechas Beşparmak Dağlarında yer yer açıklıklarda birlik oluşturmakta, fıstıkçamı alanlarında alt tabakada oldukça yaygın bulunmakta, ancak kızlçamın altında da rastlanmaktadır. Alınan örnek alanlarda görüldüğü gibi bu topluluklar en fazla Quercetalia(-ea) ilicis ve Cisto-Micromeritalia(-ea) karakteristiklerini içermektedir (Tablo Ek 8). Sucul Vejetasyon Beşparmak Dağlarının batı kesiminde Bafa Gölü bulunmaktadır. Bir lagün olan gölün güneybatı ucunda Phragmites australis toplulukları baskındır. Ayrıca birlikte Bulboschoenus maritimus, Schoenoplectus littoralis, Tamarix hampeana, Myrophyllum spicatum, Ranunculus sphaerospermus, Zanichellia peltata gibi türler bulunmaktadır. Kuzeybatı yönünde ise Tamarix hampeana baskın olup, topluluğun diğer üyeleri Juncus hybridus, Salix triandra, Cyperus fuscus, Polygonum lapathifolium v.b. dir (Seçmen ve Leblebici, 1982). 4.2 Dilek Yarımadası 28

28 Dilek Yarımadası nda yaptığımız çalışmalar sonucu elde ettiğimiz flora listesi verilmektedir. Burada da kullandığımız numara ve kısaltmalar Beşparmak Dağları flora listesindeki gibidir. Bitki topladığımız lokaliteler ise aşağıdadır. Bitki Toplanan Lokaliteler: : Kavaklıburun koyu : Güzelçamlı Depo yolu, 0-500m : Aynı yer, m : Kanyon yolu, 0-300m : Kanyon karakol arası, sahil : Sahil yolu, maki ve frigana : Dipburun mevkii, maki ve sahil : Kavaklıburun karakol arası : Kanyon radar arası, m : Dilek Tepesi çıkışı, m : Dilek Tepesi, m : Kanyon vadisi, Havuz civarı : Sahil yolu, maki ve kızılçam ormanı : İçmeler koy çevresi : Dipburun, kumul : Dipburun Nero arası 29

29 5. TARTIŞMA 5.1.Beşparmak Dağları Flora Çalışmalarımız sonucu Beşparmak Dağlarından 85 familyaya ait, tür, alttür ve varyete düzeyinde toplam 503 takson belirlenmiştir. Bu taksonların 15 adedi Pteridophyta, 5 adedi Gymnospermae, 80 adedi Monocotyledoneae ve 403 adedi Dicotyledoneae olmak üzere 483 adedi Angiospermae dir. Toplam flora bakımından yakın yörelerde yapılmış çalışmalarla bir karşılaştırma yapıldığında alanın florasının çok zengin olduğu söylenemez. Örneğin, Aydın ve Samsun Dağlarında toplam 870 (Uslu 1981), Manisa Dağında 593 (Duman 1985), Yamanlar Dağında 725 (Gemici 1981), Nif Dağında 471 (Seçmen 1978) takson belirlenmiştir. Beşparmak Dağları İzmir Yamanlar Dağı dışında diğer dağlarla yakın benzerlik göstermektedir. Floranın pek zengin olmayışının en başta gelen nedeni, kanımızca çalışma alanının anakaya özellikleri ile ilgilidir. Zira dağın hemen tamamını oluşturan gnayslar oldukça yüksek feldspat oranına sahiptir. Bu nedenle de bu topraklar üzerinde oluşan topraklar bitki besleyicileri bakımından oldukça fakir olmaktadır.ayrıca araştırma alanımızın habitat bakımından yeknesak oluşu da floranın pek zengin olmayışının nedenlerinden biri olabilir. Şüphesiz bunlara aşırı tahribi de eklemek gerekmektedir. Belirlenen taksonların familyalara dağılımına gelince; toplam 59 taksonla Leguminosae ilk sırada yer almaktadır.bunu 57 taksonla Compositae, 52 taksonla Gramineae, 29 taksonla Labiatae ve 25 taksonla Caryophyllaceae takip etmektedir. Bunların dışında kalan diğer taksonlar ya çok yaygın olan cozmopolit türler, ya da element olup olmadığı bilinmeyen türlerdir. Yukarıda sözü edilen yörelerle karşılaştırıldığında bu sıralamanın büyük oranda benzer olduğunu görmekteyiz. Bunun da en başta gelen nedeni bu familyaların ülkemizin de büyük familyaları olmasıdır. Diğer familyaların sıralamasında gözlenen farklar konum ve habitat farklarından kaynaklanmaktadır. Floranın bitki coğrafyası açısından değerlendirilmesi ise aşağıdaki gibidir: Akdeniz elementi 85 (%17) Doğu Akdeniz elementi 76 (%15) Avrupa-Sibirya elementi 25 (%5) İran-Turan elementi 7 (%1,4) Endemik 25 (%5) Bu durum da yakın yörelerde yapılan çalışmalarla benzerlik 30

30 göstermektedir. Akdeniz ve Doğu Akdeniz elementlerinin fazla oluşu kuşkusuz araştırma alanının Akdeniz flora bölgesi içinde yer almasının bir sonucudur. Avrupa-Sibirya elementleri ise nemli vadilerde bulunmaktadır. Bölgede endemizm oranı Türkiye ortalamasına göre oldukça düşüktür. Ülkemiz endemikce zengin olmasına karşın, bunlar daha çok İç ve Doğu Anadolu ile Güney Anadolunun yüksek kesimlerinde yoğunlaşmışlardır (Gemici ve Şık, 1992). Çoğunluğu 1000 m yükseklikten sonra ve kireçli kayalar üzerinde bulunurlar. Bu açıdan bakılınca araştırma alanımızın endemizm için büyük dezavantaja sahip olduğu görülür Vejetasyon Vejetasyon çalışmalarında temel dayanak olarak aldığımız Braun- Blanquet yöntemi bitki sosyolojisinde temel birimi asosiasyon olarak kabul etmiş ve temel olarak floristik, ekolojik, dinamik, genetik ve coğrafik olarak bireyselleştirilebilen vejetasyon birimi ve sistematikteki tür gibi soyut bir kavram şeklinde tanımlamıştır. Braun- Blanquet in bu tanımı doğrultusunda Beşparmak Dağlarında 6 bitki topluluğu tespit edilmiştir. Ancak yakın yörelerde ve benzer koşullarda yapılan çalışmalar henüz yeterli düzeyde olmadığından gerçek anlamda birlik tanımlamasından kaçınılmıştır. Çalışma alanımızın hemen tamamında anakaya olarak gnayslar bulunmaktadır. Bu nedenle vejetasyon kademelenmesi ve farklılaşmasının büyük oranda iklimsel olduğu düşünülebilir. Bölgede vejetasyon kademelenmesi özellikle alçak rakımlarda aşırı tahrip yüzünden gözlenememektedir m ler arsında bulunması gereken sıcak Akdeniz katına ait bitki grupları tamamen yokedilmiş, yerine zeytin kültürü yapılmış durumdadır m ler arsındaki Akdeniz katı bitkileri ise ancak m den sonra görülebilmektedir ki bu katta Pinus brutia ve Pinus pinea toplulukları yer almaktadır. Araştırma alanımızdaki orman gruplarının sintaksonomik konumuna gelince: batı ve güney Anadolu da sıcak Akdeniz ve Akdeniz katındaki orman grupları büyük oranda Quercetalia (-ea) ilicis içersinde yer almaktadır (Quézel, Barbero, Akman 1978-a; Akman, Barbero, Quézel, 1978-b). Söz konusu ünite Yunanistan dan Yakındoğuya kadar kıyıya yakın olan kısımlarda yayılış gösterir ve kurakçıl maki elemanları ile bazı koniferleri içerir. Ünitenin en yaygın alyansı Oleo-Ceratonion dur. Yunanistanda bulunan ve esas olarak İzmir in güneyinden itibaren görülmeye başlanan alyans, Suriye ve Lübnan a değin de uzanır. Çoğunlukla kıyıya yakın maki toplulukları ile aynı kuşakta yer alan koniferleri içerir. Akdeniz katındaki 31

31 Quercetalia (-ea) ilicis grupları büyük oranda İzmir in kuzeyinde Quercion ilicis, İzmir in güneyinde Quercion calliprini alyanslarına aittir.bu iki alyansın yayılış alanı İzmir civarında çakıştığından, maalesef araştırma alanımızın da yer aldığı bu bölgede alyans düzeyinde yorum yapmak güçleşmektedir. Araştırma alanımızdaki kızılçam ormanları açıkça Quercetalia (-ea) ilicis e aittir.alyans düzeyinde ise Oleo-Ceratonion a yakındır. Araştırma alanımıza çok yakın Aydın ve Samsun Dağlarında (Uslu 1981) belirlenen Pinus brutia birliği de aynı alyansa dahil edilmiştir. Fıstıkçamının sintaksonomik durumu konusunda ülkemizde hemen hiç çalışma yapılmamıştır. Sadece Akman, Barbero ve Quézel (1979) güneybatı Anadolu daki fıstıkçamı topluluklarının Quercion calliprini alyansına girdiklerini ifade etmişlerdir. Yine Akman (1995), bu toplulukların hem Quercetea pubescentis hem de Quercetea ilicis sınıfının karakterlerini taşıdığını belirtmektedir. Araştırma alanımızdaki fıstıkçamı toplulukları açıkça Quercetalia (-ea) ilicis e girmekle birlikte alyans düzeyinde bir ayrım sayılan nedenlerle güç görünmektedir. Araştırma alanımızda çalı vejetasyonu, boylu çalı olarak Quercus coccifera, alçak çalı olarak Erica manipuliflora, Cistus creticus ve Lavandula stoechas topluluklarından oluşmuştur. Bunlardan ilk ikisini maki, son ikisini de frigana ( veya garik) olarak değerlendirmek uygun olur kanısındayız. Tüm bu çalı toplulukları başlıca sıcak Akdeniz ve Akdeniz katlarında yayılış gösterirler. Bunlardan Q. coccifera batı ve güney Anadolu da maki vejetasyonunun en yaygın türü olup, gözlemlerimize göre daha çok kalker kayalar üzerinde yaygındır. Gemici, Seçmen ve Yılmazer (1990) e göre tür batı Anadolu da genel olarak kalker kayalar ile, iyi havalanan ve kilce zengin kırmızı Akdeniz toprakları üzerinde yaygındırlar.araştırma alanımızda ise bu tür kaya ve toprak tipleri görülmemektedir. Kanımızca bu nedenle türün Beşparmak Dağlarındaki yayılışı nispeten sınırlı ve lokaldir. Yine Gemici, Seçmen ve Yılmazer (1990) e göre batı Anadolu daki Quercus coccifera toplulukları Quercion ilicis, Oleo-Ceratonion ve Quercion calliprini alyanslarına dahildirler. Araştırma alanımızdakiler ise Oleo- Ceratonion alyansına yakındırlar. Uslu (1981) tarafından Samsun dağında belirlenen Q. coccifera birliği de aynı alyans içersinde değerlendirilmiştir. Erica manipuliflora ya gelince tür ülkemizde, özellikle batı ve güney Anadolu da sıcak Akdeniz ve Akdeniz katlarında, bol güneşli yamaçlarda ve çoğunlukla şist, gnays, serpantin, peridodit gibi silikat kayalarla marnlar üzerinde yayılış göstermektedir. Bu haliyle kısmen de olsa asidofil karakterli olduğundan söz edilebilir (Uslu, 1981). Araştırma alanımızda tür Cistus creticus 32

32 ile aynı çevrede, ancak toprak koşullarının daha kötü olduğu alanlarda bulunmaktadır. Nitekim açılan toprak profillerinde yapılan gözlemlerde bu türe ait toprakların C.creticus a nazaran daha sıkı ve sığ olduğu, alttaki anakayanın da yatay tabakalanma gösterdiği belirlenmişitir. Uslu (1981) da Samsun ve Aydın Dağlarında yaptığı çalışmada bu alanlarda yapılan fıstıkçamı ağaçlandırmalarının başarılı olmadığından söz etmektedir. Uslu (1981) ya göre Samsun Dağlarında belirlenen Erica manipuliflora birliği Cisto-Micromerietalia (-ea) nın Cistion orientale alyansına girmektedir. Tarafımızdan belirlenen Erica manipuliflora topluluğu hem bu ordonun, hem de Quercetalia (-ea) ilicis in karakteristiklerini eşit oranda içermektedir. Öte yandan Cisto-Micromerietalia (-ea) Yunanistan da iyi çalışılmış olmakla birlikte (Raus, 1979), Anadolu daki durumu özellikle alyans düzeyinde net değildir. Bu nedenle topluluğu bu iki ordo arasında değerlendirmeyi uygun gördük. Çalı vejetasyonuna ait Cistus creticus özellikle güneybatı Anadolu da geniş alanlar kaplamakla birlikte, ekolojik ve sosyolojik olarak yeterince araştırılmamıştır. Sintaksonomik olarak Erica manipuliflora ile büyük benzerlik göstermektedir. Çalı vejetasyonunun son birliği olan Lavandula stoechas ise asidofil karakterli bir tür olup, çok büyük oranda fıstıkçamına eşlik etmektedir. C. creticus un aksine gnayslar üzerinde yaygın olan türün araştırma alanımızdaki yayılış alanları potansiyel fıstıkçamı alanları olarak düşünülebilir. Sintaksonomik olarak yeri tam net olmamakla birlikte Quercetalia (-ea) ilicis ile Cisto- Micromerietalia (-ea) arasında görülmektedir. Çalışmamızda sintaksonomik yorumlarda çoğu kere alyans düzeyine inilememiş olmasının bir nedeni de kanımızca bu ünitelerin büyük oranda kalker kayalar üzerinde tanımlanmış olmasıdır. Bu nedenle de araştırma alanımızda pek çok karakteristiği görülmemektedir Dilek Yarımadası Araştırma alanımızın diğer kısmını oluşturan Dilek Yarımadasında yapılan floristik çalışmalarda 77 familyaya ait tür, alttür ve varyete düzeyinde 626 takson belirlenmiştir. Bunların 12 adedi Pteridophyta, 5 adedi Gymnospremae, 117 adedi Monocotyledoneae, 492 adedi Dicotyledoneae olmak üzere 609 adedi Angiospermae dir. Belirlenen taksonların familyalara dağılımına gelince 92 taksonla Leguminosae gelmekte, bunu 65 taksonla Compositae, 53 taksonla Gramineae, 36 taksonla Umbelliferae ve 33 taksonla Labiatae izlemektedir. Diğer familyaların dağılımı alanın özgün koşullarından dolayı farklılık göstermekte ve bunlar arasında Orchidaceae familyasının zenginliği dikkat çekmektedir (21 takson). Bitki coğrafyası açısından Dilek Yarımadası ilginç bir özellik 33

33 göstermektedir. Taksonların element durumlarını inceleyecek olursak: Akdeniz elementi 138 (%22) Doğu Akdeniz elementi 140 (%22) Avrupa-Sibirya elementi 24 (% 4) İran-Turan elementi 9 (% 1.4) Endemik 25 (%5) Akdeniz ve Doğu Akdeniz elementlerinin yüksekliği enteresan görülmektedir. Avrupa-Sibirya elementlerinin sayısının az olmasına karşın bu türlerin Yarımada içerisinde nemli vadi ve kanyonlarda baskın durumda olmaları da ilginç bir durumdur. Bu tür alanlarda Tilia rubra subsp. caucasica, Tilia argentea, Acer sempervirens, Sorbus torminalis, Castanea sativa, Populus tremula Fraxinus ornus, Viburnum lantana ve Quercus cerris gibi türlerin baskın olduğu bir vejetasyon görülmektedir. Ayrıca Yarımada da batı Akdenizde geniş bir yayılış gösteren, ülkemizde lokal ve sınırlı bir yayılış gösteren Quercus ilex yoğun bir yayılış göstermektedir. Vadi, kanyon ve taban arazilerde yayılış gösteren bu tür, Ceratonia siliqua, Olea europea,laurus nobilis, Arbutus andrachne, Spartium junceum, Phillyrea latifolia gibi türlerle bir arada bulunmaktadır. Yine ibreli türlerimizden Türkiye de çok sınırlı yayılışa sahip Cupressus sempervirens ve Juniperus phoenicia nın bulunuşu oldukça ilginçtir. Yarımada nın ilginç olan bir başka özelliği ise korumadan dolayı bir çok maki türünün ağaç halini almış olmasıdır. Bu da bize, birer çalı olarak gördüğümüz maki türlerinin gerçekte tahripten dolayı bu durumda olduklarını ve gerçek hayat formlarının bu olmadığını göstermektedir. Dilek Yarımadasında da endemizm oranı Beşparmak Dağlarında olduğu gibi oldukça düşüktür (%5). Kuşkusuz bunun nedeni, yukarıda da açıklandığı gibi, alanın endemik oranını yükseltebilecek ekstrem koşullara sahip olmayışıdır. Ayrıca, doğu Ege adalarının floristik yapısı incelendiğinde, Yarımadanın florasının adalar florası özellikle de coğrafik olarak çok yakın olduğu Samos Adası florası ile büyük bir benzerlik gösterdiği görülmektedir. Floristik çeşitlilik bakımından Beşparmak Dağlarına göre daha zengin olduğu görülen Dilek Yarımadasının sanıldığı kadar zengin olmadığı düşünülebilir. Ancak mevcut flora içerisinde Akdeniz ve Doğu Akdeniz flora bölgesi elementlerinin % 45 gibi büyük oranda bulunduğu ve bu nedenle Akdeniz flora bölgelerini en iyi temsil eden alanlardan biri olduğu düşünülürse Yarımadanın önemi anlaşılacaktır. 34

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN DOĞA Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN 100 Çoruh Vadisi: Suya Gömülecek Miras Eray ÇAĞLAYAN Doğa Derneği Bozayı Araştırma ve Koruma Projesi Sorumlusu Çoruh Vadisi, Türkiye deki 305 Önemli Doğa Alanı ndan bir

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ

EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ Doğal Kay. ve Eko. Bült. (2015) 20: 37-45 EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ oluşturmaktadır. Günümüzde artan su ihtiyacı ve mevcut su

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ÖZELLĠKLERĠ DĠKKATE ALINMADAN YAPILAN SONDAJ

ÖZELLĠKLERĠ DĠKKATE ALINMADAN YAPILAN SONDAJ AKĠFERLERĠN HĠDROLOJĠK ve GEOMETRĠK ÖZELLĠKLERĠ DĠKKATE ALINMADAN YAPILAN SONDAJ ÇALIġMALARI SONUCU YOK OLAN AKĠFERLER ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA. ÖRNEK: SURUÇ OVASI ÖZET: * Yazan : Hasan KIRMIZITAġ Türkiye

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Prof.Dr. Musa Genç * Arş.Gör. Ayşe Deligöz * Orm. Müh. H. Cemal Gültekin **

Prof.Dr. Musa Genç * Arş.Gör. Ayşe Deligöz * Orm. Müh. H. Cemal Gültekin ** Ladin Sempozyumu, 20-22 Ekim 2005, Trabzon DOĞU LADİNİ, TOROS SEDİRİ, ANADOLU KARAÇAMI, BOYLU ARDIÇ, KOKULU ARDIÇ VE DİKEN ARDIÇ FİDANLARININ STRES ETMENLERİNE DAYANMA YETENEKLERİ Prof.Dr. Musa Genç *

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1.1.Su Kaynakları ve Hidrolojik Rejim Üzerindeki 1.2. Toprak Kaynakları Üzerindeki 1.3. Atmosfer Üzerindeki 1.2.Toprak Kaynakları Üzerindeki Toprak Tuzluluğu ve Suya Doygunluk Toprak u Sedimentasyon 1.2.Toprak

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

A New Association for Alliance Quercion ilicis in West Menteşe Mountains (Muğla)

A New Association for Alliance Quercion ilicis in West Menteşe Mountains (Muğla) Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (1): 59-63, 2010 ISSN: 1308-3961, www.nobel.gen.tr Batı Menteşe Dağları nda (Muğla) Quercion ilicis Alyansı için Yeni Bir Birlik Kerim GÜNEY 1* Osman KETENOĞLU 2

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ

BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ Muzaffer ANDAÇ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara Etüdü

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis*

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* Mustafa Özgür KESKİN Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet M. KILIÇ Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

İKLİM BÖLGELERİNE BAĞLI OLARAK ÇATI EĞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İKLİM BÖLGELERİNE BAĞLI OLARAK ÇATI EĞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 7. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu 3 4 Nisan 2014 İKLİM BÖLGELERİNE BAĞLI OLARAK ÇATI EĞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Gamze Özkaptan Alptekin 1 Esra Bostancıoğlu 2 Esin Kasapoğlu 3 Konu Başlık No: 2 Çatı

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

KONUTTA YENİ FİKİRLER

KONUTTA YENİ FİKİRLER KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI KONUTTA YENİ FİKİRLER: EMİNEVİM İstanbul, Tuzla da Konut Yerleşimi

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Doğal Alanların Korunması Çalışmalarının İzmir/Foça Örneğinde İrdelenmesi 1

Doğal Alanların Korunması Çalışmalarının İzmir/Foça Örneğinde İrdelenmesi 1 Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(3):139-148 ISSN 18-8851 Doğal Alanların Korunması Çalışmalarının İzmir/Foça Örneğinde İrdelenmesi 1 Bahar ZAFER TÜRKYILMAZ 2 Aydın GÜNEY 3 Adnan KAPLAN 4 Summary Examination

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

GROWTH RELATIONSHIPS OF PINUS SILVESTRIS FOR AFFORESTATIONS OF DERBENT (MOR BEL)- HASAN MOUNTAIN (YENIPINAR)

GROWTH RELATIONSHIPS OF PINUS SILVESTRIS FOR AFFORESTATIONS OF DERBENT (MOR BEL)- HASAN MOUNTAIN (YENIPINAR) [ DERBENT (MOR BEL) VE HASAN DAĞI (YENĠPINAR) AĞAÇLANDIRMALARINDA SARIÇAMIN BÜYÜME ĠLĠġKĠLERĠ M. Doğan Kantarcı M. BarıĢ Uzun Bayram Kaçar İst. Üni. Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Abd (EM). E.Mail

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Makale Adı Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Faruk Baştürk* Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

URLA-KARABURUN-ÇEŞME YARIMADALARI

URLA-KARABURUN-ÇEŞME YARIMADALARI URLA-KARABURUN-ÇEŞME YARIMADALARI URLA-KARABURUN-ÇEŞME YARIMADALARI Urla-Karaburun-Çeşme yarımadası, Bozdağların sona erdiği Kemalpaşa (Nif) Dağı batısındaki kuzey-güney doğrultulu Menderes Ovası (Cuma

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ KURULUŞ: Madde 1 İstanbul Kültür Üniversitesi, Anayasa, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 12 OCAK 2011 MALKARA/TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin sağladığı

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı İstanbul un geleceğini etkileyecek üç proje olan 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul un hayata geçirilmesi halinde meydana gelebilecek etkiler TEMA

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 01 TEMMUZ-30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Raporun Dönemi : 01 Temmuz-30 Eylül 2008 Faaliyete Geçiş Tarihi Bankanın Merkezi Ödenmiş Sermayesi

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Faaliyet Onayı Alma Koşulları Hayvansal üretimin geliştirilmesine katkıda bulunacak

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Mak.Y.Müh. Nuri ERTOKAT Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Çalışmamızın isminden de anlaşılacağı gibi Avrupa

Detaylı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Overview Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industrylevel, and Firm-level Perspective

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/1 (2009) 65-70

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/1 (2009) 65-70 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/1 (2009) 65-70 New distribution areas of Kadıncık shrub (Flueggea anatolica Gemici) determined

Detaylı

ÇOK-SENSÖRLÜ YAĞIŞ TAHMİN ÜRÜNÜ

ÇOK-SENSÖRLÜ YAĞIŞ TAHMİN ÜRÜNÜ ÇOK-SENSÖRLÜ YAĞIŞ TAHMİN ÜRÜNÜ (MULTI SENSOR PRECIPITATION ESTIMATE - MPE) M. Kürşad ATALAR 1, İsmail MERT 2, Mustafa YURTSEVEN 3 1 Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Uzman Tel: 302 2695 mail:

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK

DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK Ender ÇETİN (*), Yasin BAYRAKLI (*), Erol GÜLER (**) ÖZET Bu çalışmada, Şişli, Harbiye Mahallesi, Taşkışla Caddesi, 95 Pafta, 808 Ada, 2 Parselde inşa

Detaylı

MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK KARŞILAŞTIRMA ÇİZELGESİ. Geçerli yönetmelik tarihi : 11.03.2006 MEVCUT MADDE ÖNERİLEN GEREKÇE

MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK KARŞILAŞTIRMA ÇİZELGESİ. Geçerli yönetmelik tarihi : 11.03.2006 MEVCUT MADDE ÖNERİLEN GEREKÇE MEVCUT MADDE ÖNERİLEN GEREKÇE GENEL GENEL 17.02.2006 Tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Mevzuat Hazırlama Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği yapılan düzenlemelerle, format, başlıklar

Detaylı