ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16"

Transkript

1 Orn Ornt Özellikleri TEST : ,44 0,5 = 0, = oldu un göre, kçt r? A) 0,2 B) 0,25 C) 0,5 D) 0,6 E) 0,75 y = y oldu un göre, y orn kçt r? A) 7 B) 1 C) 1 D) 7 E) 10 oldu un göre, A) 0 B) 3 4 oldu un göre, A) = ,2 = + 0,5 B) C) 1 2 orn kçt r? C) 1 5 D) 3 2 orn kçt r? D) 2 5 E) 2 E) 3 5 Ege Yy nc l k oldu un göre, + en z kçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16 oldu un göre, A) 1 2 orn kçt r? c oldu un göre, z kçt r? A) Bir kutudki lmlr n % 45 i r zl d r. Bu kutudki ozuk lmlr n sy s n n s lm lmlr n sy s n orn kçt r? A) = 3 2 c + c = 1 2 B) 1 2 2y = y = z B) 1 4 B) 9 20 C) 1 D) 2 E) 4 C) 1 D) 4 E) 5 ege yyıncılık C) 11 9 D) E)

2 9. Bir tordki mvi ve k rm z ilyelerin sy s, s rs yl 1,4 ve 1,6 sy lr ile ornt l d r. Bun göre, tord en z kç ilye vrd r? A) 7 B) 8 C) 13 D) 15 E) Bir okuldki k z ö rencilerin sy s n n erkek ö rencilerin sy s n orn dir. K z ö rencilerin 3 7 sy s 200 den fzl oldu un göre, u okuld en z kç ö renci vrd r? 11. A) 201 B) 469 C) 670 D) 676 E) 826 4c oldu un göre, orn kçt r? A) 15 B) 12 C) 10 D) 6 E) pozitif reel sy d r. = 3 5, oldu un göre, = 2 3, c = c c = 2 5 orn kçt r? Ege Yy nc l k 13., y, z mddeleri ornlr nd kr flt r lrk 460 grml k ir kr fl m elde edili- y = 3 5 ve y z = 10 7 yor. Kr fl mdki z mddesi kç grmd r? A) 200 B) 180 C) 160 D) 140 E) Bir okuldki ö rencilerin ö retmenlere orn 7 2, ö retmenlerin k z ö rencilere orn 1 oldu- 2 un göre, erkek ö rencilerin ö retmenlere orn kçt r? y = 3 7, y z = 21 5 y 3 + 2z = 12 oldu un göre, kçt r? A) 27 B) 9 C) 3 D) 9 E) 27 ege yyıncılık A) 1 2 B) = 3 C) = 5 oldu un göre, orn kçt r? D) 3 4 E) 2 5 A) 5 3 B) 3 5 C) 2 5 D) 3 5 E) 5 3 A) 5 3 B) 3 5 C) 3 2 D) 2 3 E) B 2.D 3.C 4.E 5.C 6.E 7.E 8.A 9.D 10.C 11.A 12.A 13.D 14.C 15.A 16.B

3 Orn Ornt Özellikleri TEST : çrp m kç- oldu un göre, t r? A) 1 2 oldu un göre, A) 1 6.c.f oldu un göre,.d.e A) 2 3 B) 3 4 B) 1 3 B) 1 3 = c d = = 4 = c c = 39 + d = c d = e f = 3 C) 2 9 = c d = e f = 2 3 C) 3 2 = c d = e f.d.e 2.c.f = 64 2 c + e d + f c + d orn kçt r? oldu un göre, orn kçt r? D) 9 2 A) 16 B) 8 C) 4 D) 1 8 çrp m kçt r? C) 2 D) 3 E) 6 D) 8 27 E) 2 3 E) 4 9 E) 1 16 Ege Yy nc l k oldu un göre, kçt r? A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 E) 15 5 = y 4 = z 7 + 2y 3z = 16 oldu un göre, 2 y 2 frk kçt r? A) 36 B) 36 C) 64 D) 80 E) = 4 = c = 50 oldu un göre, c kçt r? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 12 ege yyıncılık 1 = + 1 = c c = 11 oldu un göre, c 2 toplm kçt r? A) 6 B) 14 C) 16 D) 24 E)

4 = 2 c + 2 = c = = oldu un göre, + + c kçt r? A) 3 B) 2 C) 2 D) 3 E) = y 4 = z + 5 = 2 z y oldu un göre, + y + z kçt r? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 + c oldu un göre, orn kçt r? A) 2 B) 1 C) 1 D) 2 E) 4 y = z t = k = k 3y + t c = c ornt s ndn + 1 = oldu un göre, kçt r? = c c Ege Yy nc l k A) 24 B) 6 C) 6 D) 24 E) 30 orn elde edildi ine göre, kçt r? oldu un göre, d orn kçt r? A) 3 B) 4z C) 4 z D) 4 E) z 4 A) 1 8 B) 1 4 C) 1 2 D) 4 E) eflitli ini s lyn kçt r? A) = = 2 4 B) 8 5 C) = y 3 = z c = c = 6 oldu un göre, kçt r? z = 4 A) 1 B) 1 C) 2 D) 4 E) 6 ege yyıncılık = c = c d = 1 2 D) 4 5 E) D 2.E 3.A 4.D 5.C 6.B 7.D 8.B 9.D 10.C 11.D 12.C 13.E 14.A 15.C 16.A

5 Do ru ve Ters Ornt TEST : , ile do ru ornt l d r. = 3 için = 2 oldu un göre, = 6 için kçt r? A) 3 B) 6 C) 8 D) 9 E) 12 2.,, c sy lr s rs yl 2, 3, 4 sy lr yl do ru ornt l d r c = 22 oldu un göre, + + c kçt r? A) 12 B) 10 C) 9 D) 8 E) milyon lir 3 kifli rs nd 1 sy lr 3, 1 5, 1 6 ile ornt l olck flekilde pylflt r ld nd en çok ln kç milyon TL l r? A) 330 B) 300 C) 280 D) 180 E) ile ters ornt l d r. = 3 için = 1 9 oldu un göre, = 3 için kçt r? A) 27 B) 9 C) 1 D) 1 3 E) 1 Ege Yy nc l k 5.,, 3 sy lr s rs yl 5, 6 ve c sy lr ile ters ornt l d r. 2 + c = 12 oldu un göre, + + c kçt r? A) 42 B) 36 C) 24 D) 20 E) Bir üçgenin iç ç lr 1 sy lr ile 3, 1 7 ve 1 8 ters ornt l d r. Bu üçgenin en küçük ç s ile en üyük ç s toplm kçt r? A) 80 B) 90 C) 100 D) 110 E) Emre, Ni ve Selim s rs yl 4, 7 ve 8 yfllr nd üç krdefltir. 87 ilye u üç krdefle yfllr ile ters ornt l olrk pylflt r ld nd, Ni kç ilye l r? A) 21 B) 24 C) 36 D) 48 E) 52 ege yyıncılık ile ters ornt l d r. n n de eri % 20 zlt ld nd nin de eri yüzde kç rtr? A) 20 B) 22 C) 24 D) 25 E) 30

6 9. Bir musluk ir hvuzu tek fl n 12 stte doldurmktd r. Muslu un kpsitesini %20 rtt rd m zd musluk yn hvuzu kç stte doldurur? sy s, c + 2 ile do ru, 1 ile ters ornt l d r. = 2 ve = 3 için c = 2 oldu un göre, = 4 ve = 5 için c kçt r? A) 4 B) 12 C) 21 D) 25 E) , y ve z pozitif reel sy lrd r. sy s 4 ile ters, y ve z sy lr s rs yl 3 ve 2 ile do ru ornt l d r..z = 2 oldu un göre, y kçt r? A) 3 B) 5 C) 6 D) 8 E) ki krdeflin prlr s rs yl 6 ve 5 ile ornt l d r. Prlr 6 flr milyon eksik olsyd 4 ve 5 ile ters ornt l olckt. Bfllng çt iki krdeflin toplm ne kdr prs vrd r? 13. A) 6 B) 7 C) 8 D) 10 E) 72 5 A) 88 B) 77 C) 66 D) 40 E) 26 y = 3 5, y z = 2 3 oldu un göre,, y ve z s rs yl hngi sy lr ile ornt l olilir? A) 3 : 5 :7 B)6:10:15 C)15:10:6 D) 2 : 3:5 E)3:5:15 Ege Yy nc l k 14.,, c sy lr s rs yl 2, 3, 4 sy lr ile do ru ornt l oldu un göre,,, c sy lr s rs yl fl dki hngi sy lrl ters ornt l d r? A) 3, 4, 6 B) 4, 3,2 C) 6, 4, 3 D) 6, 8, 12 E) 3, 6, Bir knl 6 iflçi 8 günde kz yors, 8 iflçi yn knl kç günde kzr? A) 4 B) kiflilik izci gruun 20 gün yetecek kdr yiyecek vrd r. 8 gün sonr 10 kifli kmptn yr ld n göre, kln yiyecek izcilere kç gün yeter? A) 24 B) 18 C) 12 D) 10 E) Bir tölyede 10 iflçi 9 günde 72 m 2 hl dokuyiliyors, 8 iflçi 15 günde kç m 2 hl dokuyilir? A) 64 B) 72 C) 78 D) 84 E) iflçi günde st çl flrk c günde d prç ml üretiyors, iflçi günde c st çl flrk prç ml kç günde üretir? A) 2 d C) 5 D) 6 E) 10 ege yyıncılık 246 B).d C) 2 D) 2 c 1.D 2.B 3.B 4.C 5.A 6.D 7.B 8.D 9.D 10.E 11.C 12.C 13.B 14.C 15.D 16.B 17.E 18.A E) d 2

7 Aritmetik Geometrik Hrmonik Ortlm TEST : tne sy n n ritmetik ortlms 20 oldu un göre, u sy lr n toplm kçt r? A) 200 B) 240 C) 265 D) 300 E) ve y sy lr n n ritmetik ortlms 15, y ve z sy lr n n ritmetik ortlms 13, ve z sy lr n n ritmetik ortlms 18 oldu un göre, kçt r? A) 15 B) 18 C) 20 D) 22 E) erkek ve 10 yndn olufln ir gruun yfl ortlms 25 tir. Bu gruptki ynlr n yfl ortlms 22 oldu un göre, erkeklerin yfl ortlms kçt r? A) 29 B) 27 C) 25 D) 24 E) Toplmlr 440 oln 20 sy n n ir k sm n n ritmetik ortlms 25, geri kln n ritmetik ortlms 20 dir. Bun göre, ortlms 25 oln kç sy vrd r? Ege Yy nc l k 5. 6 sy n n ritmetik ortlms 60 t r. Bu sy lr hngi sy eklenmelidir ki u 7 sy n n ortlms 56 olsun? A) 24 B) 32 C) 36 D) 40 E) tne sy n n ritmetik ortlms d r. Bu sy - lr n heririnden 15 ç krt ld nd ritmetik ortlm oldu un göre, kçt r? 7. A) 7 B) 5 C) 5 D) 7 E) 12 Kifli Sy s Ücret (milyon) Yukr dki tlod ir iflyerindeki çl flnlr n sy - s ile ld klr ücret verilmifltir. Bun göre, çl flnlr n ücretleri ortlms kçt r? A) 245 B) 310 C) 335 D) 345 E) 360 ege yyıncılık 8. 9 ve 16 sy lr n n ort ornt l s (geometrik ortlms ) fl dkilerden hngisidir? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) A) 6 B) 9 C) 10 D) 12 E) 14

8 9. ve 8 sy lr n n geometrik ortlms 4ñ2 oldu- un göre, kçt r? A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) ve sy lr n n geometrik ortlms 64 oldu un göre, kçt r? 11. A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) ve sy lr n n geometrik ortlms kçt r? A) ñ2 B) 2 C) 4 D) 2ñ3 E) 2ñ5 12. ile nin geometrik orts 4, ile c nin geometrik orts ñ6, ile c nin geometrik orts 9ñ6 oldu un göre,,, c nin geometrik orts kçt r? A) 4ñ2 B) 4ñ6 C) 6 D) 6ñ3 E) 9 Ege Yy nc l k 13. ile y nin geometrik orts 4ñ2 dir. ile ritmetik orts 6, y ile ritmetik orts 8 oln sy kçt r? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) ile nin ritmetrik orts 4 tür. ile geometrik orts 2ñ5, ile geometrik orts 6 oln sy kçt r? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) Aritmetik orts geometrik orts n eflit oln pozitif iki sy n n iririne orn fl dkilerden hngisi olilir? A) 1 B) 2 C) 1 2 ege yyıncılık 248 D) 2 3 E) Aritmetik ortlms 8, ort ornt l s 4ñ5 oln iki sy n n hrmonik ortlms kçt r? A) 5 B) 10 C) 12 D) 16 E) 20 1.D 2.C 3.B 4.C 5.B 6.A 7.D 8.D 9.C 10.C 11.A 12.C 13.E 14.D 15.A 16.B

9 Orn Ornt TEST : 95 oldu un göre, kçt r? A) 0,1 B) 0,2 C) 5 D) 10 E) 20 = 6 7 0,125 c oldu un göre, orn kçt r? A) 9 B) 14 C) 7 D) = y 1 = 3 y 2 oldu un göre, y orn kçt r? A) 2 B) 1 C) 1 2, = 0,25 0,2 c = Bir mddesinden grm, y mddesinden grm ve z mddesinden c grm kr flt r lrk 129 grml k ir kr fl m elde ediliyor. 5 = 2, 3 = 4c D) 1 E) 2 E) 7 4 oldu un göre, kr fl m giren mddelerin en ço- u kç grmd r? A) 60 B) 45 C) 36 D) 30 E) 24 Ege Yy nc l k = y = cz = c = 8 oldu un göre, y + 1 z A) 1 B) 1 C) kçt r? 6. Bir musluk ofl ir hvuzu 24 stte doldurmktd r. Musluktn irim zmnd kn su miktr % 40 zlt l rs, ofl su deposunun yr s kç stte dolr? 7. A) 8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24 c = 2 c = 3 c = 4 D) 1 2 oldu un göre, c 2 kçt r? E) 2 A) 2 B) 6 C) 8 D) 20 E) y (Boy) Yndki grfikte, A ve A B itkilerinin y llr göre B oylr ndki rt fl verilmifltir. Bun göre, kç nc y ld iki itkinin oylr iririne eflit olur? 1 2 (Y l) A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 ege yyıncılık

10 9. Bir miktr klem üç ö renciye 2, 1 ve 1 sy lr 3 4 ile ornt l olrk pylflt r l yor. En çok ln ö renci 48 klem ld n göre, toplm klem sy s kçt r? 10. A) 28 B) 31 C) 48 D) 56 E) 62 = 2 3 oldu un göre, 5 orn kçt r? A) 2 5 B) Biririne ml hreket eden üç çrk n diflli sy - s 65 tir. I. çrk 20 dönüfl yprken II. çrk 30 dönüfl, 2 = 2 5 C) 3 4 III. çrk 40 dönüfl ypmktd r. D) 2 3 E) 4 3 Bun göre, en küçük çrk n diflli sy s kçt r? A) 12 B) 15 C) 20 D) 24 E) iflçi ir ifli 12 günde itirmektedir. flçilerin sy s 2 kifli rtt r l p kpsitelerini yr y düflürmeleri istenirse, ifli kç günde itireilirler? A) 8 B) 12 C) 15 D) 18 E) 24 Ege Yy nc l k 13.,, c pozitif tmsy lrd r. 2 = 3 = 4z eflitli ini s lyn nin en küçük de eri için, + + c toplm kçt r? A) 24 B) 18 C) 13 D) 9 E) Bir koyun ir kenr 30 m oln kre fleklindeki ir hçenin ir köflesine 10 m uzunlu undki ir iple lnd nd koyunun ulflilece i lndki otlr (Bhçe ln ndki otlr) 3 gün yeteilmektedir. Koyunun ulflilece i lndki otlr n koyun 12 gün yeteilmesi için ipin uzunlu u kç metre rtt r lml d r? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) , 6 ve 4 sy lr n n dördüncü ornt s kçt r? A) 3 B) 2 C) 2 D) 3 E) 12 ege yyıncılık Bir s n ftki ö rencilerin ortlm rl n hespl yoruz. Hes 75 kg l k ö retmeni de kt nc ortlm 1 kg rtrken, hem ö retmeni hem de 14 kg l k küçük k z n kt nc ortlm 1 kg zl yor. S n ft kç ö renci vrd r? A) 19 B) 20 C) 21 D) 22 E) 25 1.A 2.B 3.D 4.A 5.B 6.D 7.A 8.D 9.E 10.E 11.B 12.D 13.C 14.B 15.A 16.A

11 1. sy s ile do ru, c ile ters ornt l d r. = 5, c = 16 ise = 9 dur. Bun göre, = 25, c = 144 ise, kçt r? A) 20 B) 15 C) 12 D) 8 E) 5 ( ÖSS) 2.,, c pozitif tm sy lr ve = 5 ve c = 2 3 oldu un göre, + + c toplm n n en küçük de eri kçt r? Orn Ornt ile lgili ÖSYM Sorulr A) 10 B) 15 C) 20 D) 30 E) 45 oldu un göre, kçt r? ( ÖSS) A) 14 B) 12 C) 10 D) 8 E) 6 oldu un göre, c kçt r? A) 1 5 B) = 2, 2 + = 24 = = c C) 3 5 D) 4 5 ( ÖYS) E) 1 ( ÖYS) Ege Yy nc l k 5. Toplmlr 24 oln,y ve z sy lr s rs yl 1, 3 ve 4 sy lr yl ornt l d r. Bun göre, 2 +z 2 orn kçt r? y 2 A) 17 9 B) > 0, y > 0, z > 0 ve 3 = y 4 = z 5 C) 2 D) 3 E) 4 ( ÖSS) 2 + y 2 + z 2 = 200 oldu un göre, + y + z toplm kçt r? A) 18 B) 21 C) 24 D) 27 E) 30 ( ÖSS) 7. Toplmlr 166 oln 28 sym sy s vrd r. Bunlrdn ir k sm n n ortlms 7, ötekilerin ortlms ise 5 tir. Bun göre, ortlms 7 oln sy lr kç tnedir? A) 17 B) 16 C) 15 D) 14 E) 13 ( ÖYS) ege yyıncılık tne sy n n ortlms 25 tir. Bu sy lr toplm 300 oln 10 sy dh ekleniyor. Bun göre, yeni ortlm kçt r? A) 22 B) 23 C) 24 D) 25 E) 27 ( ÖSS)

12 ve sy lr n n ritmetik ortlms kçt r? A) 6 B) 12 C) ñ5 D) ñ6 E) 6 + ñ6 oldu un göre, + c + d de eri kçt r? ( ÖYS) ( ÖYS) m 2 lik ir rzi 9 ile do ru ornt l, 2 ve 5 ile ters ornt l olrk üç prçy yr lm flt r. 12. A) 1 2 = d c = 1 2 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 Bun göre, en üyük prç kç m 2 dir? A) 450 B) 400 C) 350 D) 300 E) 200 = c d = c = 100 ( ÖYS) oldu un göre, + 2d iflleminin sonucu kçt r? A) 30 B) 20 C) 15 D) 10 E) 5 ( ÖSS) sy n n ritmetik ortlms 19 dur. Bunlrdn, ritmetik ortlms 15 oln 3 sy ç kr l yor. Geriye kln 4 sy n n toplm kçt r? A) 66 B) 68 C) 76 D) 78 E) 88 Ege Yy nc l k 14. Pun Ö renci sy s Yukr dki tlo ir s n ftki ö rencilerin mtemtik s nv nd ld punlr n d l m n göstermektedir. Bun göre, s n f n u s nvdki punlr n n ortlms kçt r? A) 3 B) 4 C) 29 6 D) 29 7 E) 27 8 ( ÖYS) 15. Bir miktr pry K, L, M kiflileri s rs yl 2 ve 4 sy lr ile do ru, 6 ile ters ornt l olrk pylfl yorlr. Bun göre, fl dkilerden hngisi do rudur? A) L, K n n iki kt pr l r. B) M, K n n üç kt pr l r. C) K, L nin iki kt pr l r. D) En çok pry M l r. E) En z pry K l r. ( ÖYS) 16. Bugünkü yfllr 6 ve 8 ile ornt l iki krdeflin 6 y l sonrki yfllr 4 ve 5 ile ornt l olckt r. Bu iki krdeflten üyük oln n ugünkü yfl kçt r? A) 26 B) 24 C) 20 D) 18 E) 16 ( ÖYS) ege yyıncılık 17. Bir musluk, ofl ir su deposunu 15 stte doldurmktd r. Musluktn irim zmnd kn su miktr % 25 zlt l rs ofl su deposu kç stte dolr? A) 26 B) 25 C) 24 D) 22 E) 20 ( ÖSS) ( ÖYS) E 2.B 3.E 4.C 5.A 6.C 7.E 8.E 9.C 10.C 11.A 12.D 13.E 14.E 15.A 16.B 17.E

13 Orn Ornt ile lgili ÖSYM Sorulr 18. Etiket numrlr 1, 2, 3, 4 oln dört kutuy, etiket numrlr n n kreleriyle ornt l miktrlrd pr konuluyor. Kutulrd toplm pr TL oldu un göre, 2 numrl kutuy kç TL konmufltur? A) B) C) D) E) ( ÖSS) 19. oldu un göre, A) 1 2 B) = 3 1 = 12 orn kçt r? C) k tne iflçinin günde 12 st çl flms yl 20 günde itirileilen ir ifl, iflçi sy s rt r lrk ve günde 10 st çl fl lrk 10 günde itiriliyor. Bun göre, k fl dkilerden hngisi olilir? A) 11 B) 10 C) 9 D) 8 E) 7 ( ÖSS) 21.,, c pozitif tmsy lr, : 7 10 = c, : = d D) 3 E) ( ÖSS) oldu un göre, c + d nin lilece i en küçük de- er kçt r? A) 8 B) 10 C) 12 D) 13 E) 15 ( ÖSS) Ege Yy nc l k 22. Bir gruptki k z sporculr n yfl ortlms 15, erkek sporculr n yfl ortlms 24 tür. K z sy s, erkeklerin sy s n n 2 kt oldu un göre, u gruun yfl ortlms kçt r? A) 16 B) 17 C) 18 D) 20 E) 22 ( ÖSS) 23. Tek tür ml üreten ir tölyede mkinelerden iri stte irim ml üretiyor. Ayn süre içinde u mkinenin c kt ml üreten flk ir mkine, irim ml kç stte üretir? ( ÖSS) 24. Bir frik % 72 kpsiteyle ve günde 15 st çl flt r ld nd 10 günde üretti i miktrdki ürünü, % 90 kpsiteyle ve günde 12 st çl flt r l rs kç günde üretir? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 ( ÖSS) 25. Biririnden frkl üç pozitif tmsy n n ritmetik ortlms 45 tir. Bu sy lr n en küçü ü, di er ikisinin ortlms ndn 15 eksiktir. Bun göre, en küçük sy kçt r? A) 24 B) 30 C) 35 D) 36 E) 40 ( ÖSS) ege yyıncılık 253 A) B) c C) c D) c E) c 26. Üretim miktr n n, iflçi sy s ve günlük çl flm süresiyle do ru ornt l oldu u ir frikd günlük çl flm süresi % 20 zlt l yor. Bu frikd yn üretim miktr n n elde edileilmesi için iflçi sy s % kç rt r lml d r? A) 20 B) 22,5 C) 25 D) 27,5 E) 40 ( ÖSS)

14 27. Bir rc n durufl mesfesi, frene s ld ndki h z n n kresiyle do ru ornt l d r. Bu rç stte 60 km h zl giderken durufl mesfesi 20 m oldu un göre, stte 90 km h zl giderken durufl mesfesi kç m dir? A) 30 B) 45 C) 50 D) 60 E) 72 ( ÖSS 1) 28. Terimleri iririnden frkl irer do l sy ve rtn oln ir dizinin ilk yedi terimi 5, 6, 10,, 12,, c dir. Bu sy lr n ritmetik ortlms 11 oldu un göre, + toplm n n en üyük de eri kçt r? A) 25 B) 27 C) 28 D) 32 E) 34 ( ÖSS 1) 29. Bir çiftçinin hçesindeki meyve çlr n n d l m fl dki diresel grfikte gösterilmifltir. 30. Armut Muz Elm 70 Portkl Bhçedeki rmut çlr n n sy s portkl çlr n n sy s ndn 24 fzl oldu un göre, muz çlr n n sy s kçt r? A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 ( YGS) 1 = c c 2 = oldu un göre, 3c 2 ifdesinin de eri kçt r? A) 8 B) 9 C) 6 D) 3 E) 4 ( YGS) Ege Yy nc l k 31. Afl dki do rusl grfiklerden irincisinde kuklu f nd ktn elde edilen iç f nd k miktr, ikincisinde ise iç f nd ktn elde edilen f nd k y miktr gösterilmifltir. 3 ç f nd k (kg) 5 Kuklu f nd k (kg) F nd k y (litre) ç 6 f nd k (kg) Bun göre, 5 kg kuklu f nd ktn kç litre f nd k y elde edilir? A) 2,5 B) 3 C) 2 D) 1,5 E) 1 ( YGS) 32. Befl ö rencinin dy oldu u s n f flknl seçiminde dylr n ld klr oy sy lr oln A, B, C, D, E rs nd A = B = 2C = 3D = 6E eflitli i vrd r. Seçim sonucu diresel grfikte gösterildi inde C tne oy ln dy it dire diliminin merkez ç s kç derece olur? A) 180 B) 60 C) 45 D) 90 E) 120 ( YGS) ege yyıncılık ve sy lr n n geometrik ortlms 3. ritmetik ortlms ise 6 d r. Bun göre, 2 ve 2 sy lr n n ritmetik ortlms kçt r? A) 67 B) 65 C) 63 D) 61 E) 57 4 ( LYS) 18.D 19.C 20.B 21.D 22.C 23.B 24.E 25.C 26.C 27.B 28.B 29.E 30.C 31.C 32.B 33.C

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 4.

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki TEMEL MATEMAT K TEST  bölümüne iflaretleyiniz. 4. TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevplyc n z soru sy s 40 t r + u bölümdeki cevplr n z cevp k d ndki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflretleyiniz.. ( + )y + = 0 (b ) + 4y 6 = 0 denklem sisteminin çözüm

Detaylı

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5 Komisyon LES EŞİT ĞRILIK ve SYISL DYLR TMMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 97-605-36-1-5 Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem kdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem kdemi Yy. Eğt. Dn.

Detaylı

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR YILLAR 00 003 00 00 006 00 008 009 00 0 3 - - ÖYS ORAN ORANTI ve t. t. t.e zılilir. f Or: E z iri sıfır frklı ı iste iki çokluğu ölümüe or eir. Or irimsizir. Ortı : iki ve h fzl orı eşitliğie ortı eir.

Detaylı

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre,

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre, TI BSINCI TEST - 1 1 1 π dir π Bun göre, 4 > 1 CEV B de ve cisimlerinin e ypt klr s nçlr eflit oldu un göre, SX S Z + 4 8 S Y I II III CEV B Tu llr n X, Y ve Z noktlr n ypt s nç, X S Y S Z S dir Bun göre,

Detaylı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 1 Nisan 2012. Matematik Soruları ve Çözümleri

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 1 Nisan 2012. Matematik Soruları ve Çözümleri Yükseköğretime Geçiş Sınvı (Ygs) / Nisn 0 Mtemtik Sorulrı ve Çözümleri. 0,5, işleminin sonuu kçtır? 0,5 0, A) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7 Çözüm 0,5 0,5, 0, 05 50 5.5.4 5.5. 4 4 0 5 .. 4.6 6 işleminin sonuu

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullanabiliriz? Alan tahmin etmede kullanabiliriz.

Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullanabiliriz? Alan tahmin etmede kullanabiliriz. 4.1 Aln Neler Ö renece iz? Geometrik flekillerin lnlr n hesplyc z. Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullnbiliriz? Aln thmin etmede kullnbiliriz. Söz Vrl Prlelkenrsl bölge Bir y içinde yklfl k lt metre krelik

Detaylı

1.BÖLÜM SORU. (x+3) (4x 2 13) = 3(x+3) denklemini sa layan x de- erlerinin çarp m kaçt r? x+3 kümesi afla dakilerden hangisidir?

1.BÖLÜM SORU. (x+3) (4x 2 13) = 3(x+3) denklemini sa layan x de- erlerinin çarp m kaçt r? x+3 kümesi afla dakilerden hangisidir? 1.BÖLÜM MATEMAT K Derginin u s s nd kinci Dereceden Denklemler, Eflitsizlikler ve Prol konusund çözümlü sorulr er lmktd r. Bu konud, ÖSS de ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel ilgileri ve prtik ollr,

Detaylı

ORAN ORANTI ORAN ORANTI ORANTININ ÖZELLİKLERİ ÖRNEK - 1 TANIM. x ve y tamsayıdır. x y

ORAN ORANTI ORAN ORANTI ORANTININ ÖZELLİKLERİ ÖRNEK - 1 TANIM. x ve y tamsayıdır. x y ORAN ORANTI TANIM Anı irimden iki çokluğun iririle krşılştırılmsın orn denir. ornınd ve nı irimden olduğu için nin irimi oktur. ÖRNEK - 1 ve tmsıdır. = ve + = 0 olduğun göre, kçtır? A) 1 B) C) 0 9 D) 1

Detaylı

DENKLEM ÇÖZME DENKLEM ÇÖZME. Birinci dereceden İki bilinmeyenli. 2x 2 + 5x + 2 = 0. 3x x 2 + 1 = 0. 5x + 3 = 0. x + 17 = 24.

DENKLEM ÇÖZME DENKLEM ÇÖZME. Birinci dereceden İki bilinmeyenli. 2x 2 + 5x + 2 = 0. 3x x 2 + 1 = 0. 5x + 3 = 0. x + 17 = 24. DENKLEM ÇÖZME + + = 0 + = 0 + = 0 + y = 0 İkinci dereceden ir ilinmeyenli denklemdir. İkinci dereceden ir ilinmeyenli denklemdir. Birinci dereceden ir ilinmeyenli denklemdir. Birinci dereceden İki ilinmeyenli

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

ORAN ve ORANTI-1 ORAN-ORANTI KAVRAMI. 1. = olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin. + c c sisteminin çözümüne. 3. olduğuna göre, nin değeri

ORAN ve ORANTI-1 ORAN-ORANTI KAVRAMI. 1. = olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin. + c c sisteminin çözümüne. 3. olduğuna göre, nin değeri ORAN ve ORANTI- ORAN-ORANTI KAVRAMI A) B) 9 C) 7 D) 5 E). olduğun göre, şğıdki ifdelerin hngisi d doğrudur? + d A) d + 4 + d C) 4 d E) 5 + 5 5 5 + d d + d B) n + m n + md D) d x y z. 4 5 sisteminin çözümüne

Detaylı

Veri, Sayma ve Olasılık. Test / 30. soru 1. soru 5. soru 2. soru 6. soru 3. soru 7. soru 8. soru 4

Veri, Sayma ve Olasılık. Test / 30. soru 1. soru 5. soru 2. soru 6. soru 3. soru 7. soru 8. soru 4 Test / 0 soru soru Bir zr t ld nd üste gelen sy n n tek oldu u ilindi ine göre, sy n n sl sy olm Bir çift zr t ld nd üste gelen sy lr n toplm n n 0 oldu u ilindi ine göre, zrlrdn irinin olm soru soru Bir

Detaylı

Uzunluklar Ölçme. Çevre. Alan. Zaman Ölçme. S v lar Ölçme. Hacmi Ölçme

Uzunluklar Ölçme. Çevre. Alan. Zaman Ölçme. S v lar Ölçme. Hacmi Ölçme MTEMT K Uzunluklr Ölçme Çevre ln Zmn Ölçme S v lr Ölçme Hcmi Ölçme Temel Kynk 5 Uzunluklr Ölçme UZUNLUKLRI ÖLÇME Çevremizde metre, sntimetre, milimetre vey bunlr n herhngi ikisi ile söyledi imiz uzunluklr

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI Dilek ARDAÇ, Ebru MUĞALOĞLU Boğziçi Üniversitesi, Eğitim Fkültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, İSTANBUL ÖZET: Çlışm bilimsel süreçlerin kznımını mçlyn

Detaylı

1.BÖLÜM SORU SORU. Reel say larda her a ve b için a 2 b 2 = (a+b) 2 2ab biçiminde bir ifllemi tan mlan yor.

1.BÖLÜM SORU SORU. Reel say larda her a ve b için a 2 b 2 = (a+b) 2 2ab biçiminde bir ifllemi tan mlan yor. .BÖLÜM MATEMAT K Derginin u sy s n fllem ve Moüler Aritmetik konusun çözümlü sorulr yer lmkt r. Bu konu, ÖSS e ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel ilgileri ve prtik yollr, sorulr m z n çözümü içine

Detaylı

SORU SORU. ABCDEF... düzgün çokgenin ard fl k köfleleridir. m(ebf) = 12 ise

SORU SORU. ABCDEF... düzgün çokgenin ard fl k köfleleridir. m(ebf) = 12 ise GMR erginin bu sy s nd Çokgenler ve örtgenler konusund çözümlü sorulr yer lmktd r. u konud, ÖSS de ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel bilgileri ve prtik yollr, sorulr m z n çözümü içinde ht rltmy

Detaylı

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka)

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka) PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ (19-22 Ağustos 213 Akyk) Pljlr Çevre Bilinçlenirme Projesi 19-22 Ağustos trihleri rsın TÜRÇEV Muğl Şuesi ve Akyk Beleiyesi iş irliği ile gerçekleştirili. Proje TÜRÇEV

Detaylı

5. a ve b pozitif tamsay lard r say taban olmak üzere,

5. a ve b pozitif tamsay lard r say taban olmak üzere, 1. ve b pozitif tmsy lrd r. + b = 13 oldu un göre, + 3b toplm n n en büyük de eri kçt r? 5. ve b pozitif tmsy lrd r. Yndki bölme iflleminde, n n lbilece i en büyük de er kçt r? b 8 b 8 ) 4 ) 8 ) 34 ) 37

Detaylı

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında ORAN ORANTI syısının 0 dn frklı oln b syısın ornı :b vey olrk gösterilir. b İki vey dh fzl ornın eşitlenmesiyle oluşn ifdeye orntı denir. b =c d ifdesine ikili orntı denir. Bir orntı orntı sbitine eşitlenerek

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI ., ÖZEL EGE LİSESİ OKULLR RSI 8. MTEMTİK YRIŞMSI 8. SINI TEST SORULRI 5. 0,0008.0 b 0,0000.0 ise; b.0 kç bsmklı bir sıdır? olduğun göre, ifdesinin değeri şğıdkilerden hngisine eşittir? ) 80 ) 8 ) 8 ) 8

Detaylı

SAYI KÜMELERİ. Örnek...1 :

SAYI KÜMELERİ. Örnek...1 : SAYILAR SAYI KÜMELERİ RAKAM S yı l r ı i f d e e t m ek i ç i n k u l l n d ı ğ ı m ız 0,,,,,,6,7,8,9 semollerine rkm denir. DOĞAL SAYILAR N={0,,,...,n,...} k üm e s i n e d o ğ l s yı l r k üm e s i d

Detaylı

K Kitabı. Ŋ Önder DORUK. Ú ö ğ Remzi ahin AKSANKUR. Copyright kartezyen egitim yay nlar CEREN MATBAACILIK İSTANBUL

K Kitabı. Ŋ Önder DORUK. Ú ö ğ Remzi ahin AKSANKUR. Copyright kartezyen egitim yay nlar CEREN MATBAACILIK İSTANBUL v Ú Ú Ŷ Ú Ú m ı t l n u n o K Kitı ISN 978-0--97-0 w. w w r k te e z c n. o tr. m Sertifik No 978 Ú ö ğ Remzi hin KSNKUR Ŋ Önder ORUK Ú RN MTILIK İSTNUL 07 u kit n tüm s m ve n hklr krtezen egitim nlr

Detaylı

JOVO STEFANOVSKİ NAUM CELAKOSKİ. Sekizyıllık İlköğretim

JOVO STEFANOVSKİ NAUM CELAKOSKİ. Sekizyıllık İlköğretim JOVO STEFNOVSKİ NUM CELKOSKİ Sekizyıllık İlköğretim Syın Öğrenci! u kitp, ders proğrmınd öngörülen ders mlzemesini öğrenmek için yrdımcı olcktır. Vektörler, öteleme ve dönme hkkınd yeni ilginç bilgiler

Detaylı

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında ORAN ORANTI syısının 0 dn frklı oln b syısın ornı :b vey olrk gösterilir. b İki vey dh fzl ornın eşitlenmesiyle oluşn ifdeye orntı denir. b =c d ifdesine ikili orntı denir. Bir orntı orntı sbitine eşitlenerek

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

ALES / SONBAHAR 2008 DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ

ALES / SONBAHAR 2008 DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınvın bu bölümünden lcğınız stndrt pun, Syısl Ağırlıklı ALES Punınızın (ALES-SAY) hesplnmsınd

Detaylı

MATEMATÝK TESTÝ. 1. K = {Okuldaki ceketli öðrenciler} 4. 15+7=22. 2. 0<K<L olmak üzere,

MATEMATÝK TESTÝ. 1. K = {Okuldaki ceketli öðrenciler} 4. 15+7=22. 2. 0<K<L olmak üzere, MATEMATÝK TESTÝ. K = {Okuldki ceketli öðrenciler} L = {Okuldki erkek öðrenciler} M = {Okuldki kýz öðrenciler} olduðun göre, (M L) \ K kümesi þðýdkilerden hngisidir? A) {Okuldki ceketsiz erkek öðrenciler}

Detaylı

DRC. 4. Sekiz basamaklı herhangi bir özel sayı x = abcdefgh olsun. Deneme - 2 / Mat. c m. m m. y Cevap A. Cevap D 21, 25, = = =. 21.

DRC. 4. Sekiz basamaklı herhangi bir özel sayı x = abcdefgh olsun. Deneme - 2 / Mat. c m. m m. y Cevap A. Cevap D 21, 25, = = =. 21. Deneme - / Mt MATMATİK DNMSİ. - + -. 0,.., f -, 0, p. 0,. c- m.,,. ^- h.. 7. ^- h 7 - ulunur. +. c m olur.. + + ulunur. ( ) c m + c m. cc m m. c m.. ulunur. evp evp. Sekiz smklı herhngi ir özel syı cdefgh

Detaylı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı Sim Dinmiği v Modllmi Doğrul Simlrin Sınıflndırılmı Doğrul Simlrin Zmn Dvrnışı Giriş: Sim dinmiği çözümlmind, frklı fizikl özlliklr şıyn doğrul imlrin krkriiklrini blirlyn ml bğınılr rınd bnzrlik noloji

Detaylı

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0. Tnıtım Bhçe Mh. Soğuksu Cd. No:73 MERSİN www.srtnitim.com info@srtnitim.com Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.532 592 60 05 çık hvdki prestijiniz 1 Tnıtım ,Büfe Durk Rket 118 x 178 cm Gintbord

Detaylı

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57 99 ÖYS. si oln si kçtır? A) 9 B) 8 C) D) 6 E) 5 6. Bir nın yşı, iki çocuğunun yşlrı toplmındn üyüktür. yıl sonr nın yşı, çocuklrının yşlrı toplmının ktı olcğın göre ugün kç yşınddır? A) 5 B) 5 C) 55 D)

Detaylı

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 7 ÖYS. 0,00 0,00 k 0,00 olduğun göre, k kçtır? 6. Bir ust günde çift ykkbı, bir klf ise günde çift ykkbı ypmktdır. İkisi birlikte, 8 çift ykkbıyı kç günde yprlr? 0 C) 0 D) 0 C) D). (0 ) ( 0) işleminin

Detaylı

BÖLÜM 5. MATRİS ve DETERMİNANTLAR 5.1. MATRİSLER. Taşkın, Çetin, Abdullayeva. reel sayılardan oluşan. olmak üzere tüm a.

BÖLÜM 5. MATRİS ve DETERMİNANTLAR 5.1. MATRİSLER. Taşkın, Çetin, Abdullayeva. reel sayılardan oluşan. olmak üzere tüm a. MTEMTİK BÖLÜM 5 Tşkın, Çetin, bdullyev MTRİS ve DETERMİNNTLR 5 MTRİSLER Tnım : mni,,, j + olmk üzere tüm ij reel syılrdn oluşn m m n n mn tblosun m x n tipinde bir mtrisi denir ve kısc şeklinde gösterilir

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI Uygulm Yönerge Kitpçığı 11.02.2015 ESOGÜ Eğitim Fkültesi Özel Eğitim Bölümü ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR

Detaylı

1987 ÖSS A) 0 B) 2. A) a -2 B) (-a) 3 C) a -3 D) a -1 E) (-a) 2 A) 1 B) 10 C) 10 D) 5 10 E) a+b+c=6 olduğuna göre a 2 +b 2 +c 2 toplamı kaçtır?

1987 ÖSS A) 0 B) 2. A) a -2 B) (-a) 3 C) a -3 D) a -1 E) (-a) 2 A) 1 B) 10 C) 10 D) 5 10 E) a+b+c=6 olduğuna göre a 2 +b 2 +c 2 toplamı kaçtır? 987 ÖSS. Yukrıdki çıkrm işlemine göre, K+L+M toplmı şğıdkilerden hngisine dim eşittir? A) M B) L C) K M K 5. 4 işleminin sonucu kçtır? A) 0 B) C) 5 4 5. Aşğıdki toplm işleminde her hrf sıfırın dışınd fklı

Detaylı

KARŞI AKIŞLI SU SOĞUTMA KULESİ BOYUTLANIDIRILMASI

KARŞI AKIŞLI SU SOĞUTMA KULESİ BOYUTLANIDIRILMASI KARŞI AKIŞI SU SOĞUTMA KUESİ BOYUTANIDIRIMASI Yrd. Doç. Dr. M. Turh Çob Ege Üiversitesi, Mühedislik Fkultesi Mkie Mühedisliği Bölümü turh.cob@ege.edu.tr Özet Bu yzımızd ters kışlı soğutm kulelerii boyut

Detaylı

MATEMATİK TESTİ. 5. a, b birer gerçek sayı ve a + b < 3tür. Bu sayıların sayı doğrusunda gösterilişi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?

MATEMATİK TESTİ. 5. a, b birer gerçek sayı ve a + b < 3tür. Bu sayıların sayı doğrusunda gösterilişi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? MTEMTİK TESTİ 1 1 1 1 1. + 4 4 1 ) 0 ) 4 işleminin sonucu kçtır? ) 1 ) 1., irer gerçek syı ve + < 3tür. u syılrın syı doğrusund gösterilişi şğıdkilerden hngisindeki gii olilir? ) -3 - -1 0 1 3 ) -3 - -1

Detaylı

Kontak İbreli Termometreler

Kontak İbreli Termometreler E-mil: Fx: +49 661 6003-607 www.jumo.net www.jumo.co.uk www.jumo.us Veri Syfsı 608523 Syf 1/8 Kontk İbreli Termometreler Özellikler Pnel montj vey ek cihz gibi proses değeri göstergeli sıcklık kontrolörü

Detaylı

1986 ÖSS. olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1986 ÖSS. olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 986 ÖSS. (0,78+0,8).(0,3+0,7) Yukrıdki işlemin sonucu nedir? B) C) 0, D) 0, E) 0,0. doğl syısı 4 ile bölünebildiğine göre şğıdkilerden hngisi tek syı olbilir? Yukrıdki çrpm işleminde her nokt bir rkmın

Detaylı

Parabol, Elips ve Hiperbol Cebirsel Tan mlar ve Geometrik Çizimler

Parabol, Elips ve Hiperbol Cebirsel Tan mlar ve Geometrik Çizimler Mtemtik Düns, 2005 Yz Kpk Konusu: Konikler Geçen z d, ir koni in denkleminin, düzlemin eksenlerini döndürerek ve öteleerek, 0, c ve ƒ sitleri için, 2 + c 2 = 0, 2 = ƒ, 2 + c 2 = 1, d = 2 içiminde z lilece

Detaylı

Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Yalvaç Meslek Yüksek Okulu

Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Yalvaç Meslek Yüksek Okulu PERSONEL SEÇĐMĐNĐN ANALĐTĐK HĐYERARŞĐ PROSESĐ YÖNTEMĐYLE GERÇEKLEŞTĐRĐLMESĐ ÖZET Orhn ADIGÜZEL Glolleşmenin neden olduğu ilgi ve teknolojideki gelişmeler, işletmeleri ve kurumlrı dh kliteli insn kynğın

Detaylı

0;09 0;00018. 5 3 + 3 2 : 1 3 + 2 3 4 5 1 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 136 87 0;36 0;09. 10. a = 0,39 b = 9,9 c = 1,8 d = 3,7.

0;09 0;00018. 5 3 + 3 2 : 1 3 + 2 3 4 5 1 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 136 87 0;36 0;09. 10. a = 0,39 b = 9,9 c = 1,8 d = 3,7. MC. + + +.. Rsyonel Syılr TEST I sonsuz kesrinin eşiti kçtır? A) B) C) D) E) 4 www.mtemtikclu.com, 006 Ceir Notlrı. 8. Gökhn DEMĐR, gdemir@yhoo.com.tr 0;0 0;0008 = 0; x ise x kçtır? A) 0,0 B) 0,000 C)

Detaylı

Kemalpaşa (İzmir) Kentsel Dış Mekanlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma

Kemalpaşa (İzmir) Kentsel Dış Mekanlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma Ege Üniv. Zirt Fk. Derg., 2001; 38 (2-3):143-150 ISSN 1018-8851 Kemlpş (İzmir) Kentsel Dış Meknlrının Yeterliliği Üzerine Bir Arştırm Şerif HEPCAN 1 Adnn KAPLAN 2 Erhn KÜÇÜKERBAŞ 3 Bülent ÖZKAN 4 Summry

Detaylı

1988 ÖYS. 1. Toplamları 242 olan gerçel iki sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 4, kalan 22 dir. Küçük sayı kaçtır?

1988 ÖYS. 1. Toplamları 242 olan gerçel iki sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 4, kalan 22 dir. Küçük sayı kaçtır? 988 ÖYS. Toplmlrı 4 oln gerçel iki syıdn üyüğü küçüğüne ölündüğünde ölüm 4, kln dir. Küçük syı kçtır? A) 56 B) 5 C) 48 D) 44 E) 40. 0,5 6 devirli (peryodik) ondlık syısı şğıdkilerden hngisine eşittir?

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

İDEAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU TASARIMINDA ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI

İDEAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU TASARIMINDA ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI Gzi Üniv Müh Mim Fk Der J Fc Eng Arch Gzi Univ Cilt 20, No 1, 95-106, 2005 Vol 20, No 1, 95-106, 2005 İDEAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU TASARIMINDA ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI Ergün ERASLAN

Detaylı

MATEMATİK VE MESLEK MATEMATİĞİ

MATEMATİK VE MESLEK MATEMATİĞİ ÇIRKLIK VE YYGIN EĞİTİM KURUMLRI MTEMTİK VE MESLEK MTEMTİĞİ 2 YZRLR Cfer Tyyr DEMİRHN Cndn Dilek ÖZBEK DEVLET KİTPLRI LTINCI BSKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YYINLRI... : 4348 DERS KİTPLRI DİZİSİ...

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Mtemtk Deneme Sınvı 8. sısının pozitif tek tmsı bölenlerinin sısı kçtır? 8. olmk üzere; kesrinin değeri şğıdkilerden hngisi olmz?. (8!) sısının sondn kç bsmğı sıfırdır? 8. ifdesinin sonucu kçtır? (

Detaylı

12. SINIF MATEMATİK DERSİ İLERİ DÜZEY ÖĞRETİM PROGRAMI

12. SINIF MATEMATİK DERSİ İLERİ DÜZEY ÖĞRETİM PROGRAMI 12. SINIF MATEMATİK DERSİ İLERİ DÜZEY ÖĞRETİM PROGRAMI Progrmın öğrencilerde geliştirmeyi hedeflediği becerilerle 12. sınıf mtemtik öğretim progrmı ilişkisi Modelleme/Problem çözme Mtemtiksel Süreç Becerileri

Detaylı

Ö.Y.S. 1998. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.Y.S. 1998. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.Y.S. 998 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. Üç bsmklı bir doğl syısının ktı, iki bsmklı bir y doğl syısın eşittir. 7 Bun göre, y doğl syısı en z kç olbilir? A) B) C) 8 D) E) Çözüm y 7 7y (, en küçük bsmklı,

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN 978-605-38-985-5 Kitpt yer ln bölümlerin tüm sorumluluğu yzrlrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitbın bsım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt.

Detaylı

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit Kpk Konusu: Gerçel S lr V: Süreklilik Limit Limit v = ƒ() Bir bflk örne e bkl m. < c < b olsun. ƒ: [, b] \ {c}, grfi i fl dki gibi oln bir fonksion olsun. Fonksion c nokts nd tn mlnmm fl. Os fonksion c

Detaylı

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. Su miktar 4k olsun. Eklenen tuz miktar k olur.

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. Su miktar 4k olsun. Eklenen tuz miktar k olur. .ÖLÜM MTEMT K Derginin bu say s nda Problemler konusunda çözümlü sorular yer almaktad r. u konuda, ÖSS de ç kan sorular n çözümü için gerekli temel bilgileri ve pratik yollar, sorular m z n çözümü içinde

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE OKSİJENİN SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE OKSİJENİN SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (24), Syı 3, 415-425 TEKNOLOJİ VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE OKSİJENİN SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ ÖZET Hüseyin USTA* Kevser DİNCER**

Detaylı

OKS DENEME SINAVI II

OKS DENEME SINAVI II OKS DENEME SINVI II TÜRKÇE TEST 1. Bu bölümde cevplyc n z soru sy s 25'tir. 2. Cevplr n z cevp kâ d n z n Türkçe için yr ln k sm n iflretleyiniz. 1. 1. S n ftki olylr hrfi hrfine bbs n nltt. 2. Sözlerimi

Detaylı

LKÖ RET M MATEMAT K 8 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI. Lokman GÜNDO DU

LKÖ RET M MATEMAT K 8 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI. Lokman GÜNDO DU LKÖ R M MM K 8 Ö RMN KILVUZ K I Lokmn GÜNO U u kitp, Millî itim knl lim ve erbiye Kurulu flknl n n 8.06.00 trih ve 6 sy l krr yl 0-0 ö retim y l ndn itibren (befl) y l süreyle ders kitb olrk kbul edilmifltir.

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 6 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 6 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 6 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 6.1. SĐSTEM... 6/ 6.. YÜKLER... 6/4 6..1. Düşey Yükler...

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Mtemtk Deneme Sınvı., b olduğun göre, b. b ifdesinin değeri şğıdkilerden hngisidir?,,,9 8... b b ifdesinin eşiti şğıdkilerden hngisidir?.. Bun göre, verilior. ifdesinin değeri kçtır? 8. b b c 8 c d

Detaylı

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER TEOG Tm Syılr ve Mutlk Değer TAMSAYILAR Eksi sonsuzdn gelip, rtı sonsuz giden syılr tm syılr denir ve tm syılr kümesi Z ile gösterilir. Z = {...,,, 1,0,1,,,... } Tmsyılr kümesi ikiye yrılır: ) Negtif Tmsyılr:

Detaylı

LYS LİMİT VE SÜREKLİLİK KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

LYS LİMİT VE SÜREKLİLİK KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI LYS LİMİT VE SÜREKLİLİK KONU ÖETLİ ÇÖÜMLÜ SORU BANKASI ANKARA İÇİNDEKİLER Limit Kvrmı ve Grfik Sorulrı... Limitle İlgili Bzı Özellikler...7 Genişletilmiş Reel Sılrd Limit... Bileşke Fonksionun Limiti...

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI- MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 09 BU SORU KİTAPÇIĞI LYS- MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. . Bu testte 0 soru vrdýr. MATEMATİK TESTİ. Cevplrýnýzý,

Detaylı

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden F Z A IRI EREZ ÖRNE 1 : I m II 2m ütleleri m, 2m olan eflit bölmeli, düzgün ve türdefl I ve II levhalar flekildeki gibi birbirine tutturularak noktas ndan bir iple as l yor. Bu levhalar afla dakilerden

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ. A, B ve C noktaları O merkezli çember üzerinde. Buna göre, BE uzunluğu kaç cm dir? B) 7 3 C) 8 3 A) 5 2 E) 9 5 D) 7 5 (2008 - ÖSS)

11. SINIF GEOMETRİ. A, B ve C noktaları O merkezli çember üzerinde. Buna göre, BE uzunluğu kaç cm dir? B) 7 3 C) 8 3 A) 5 2 E) 9 5 D) 7 5 (2008 - ÖSS) ÇMR ÖSS SRULRI 1., ve noktlrı merkezli çember üzerinde m( ) = m( ) =. ir dik üçgeni için, = cm ve = 4 cm olrk veriliyor. Merkezi, yrıçpı [] oln bir çember, üçgenin kenrını ve noktlrınd kesiyor. un göre,

Detaylı

BİREYSEL YARIŞMA SORULARI. IV. BAHATTİN TATIŞ MATEMATİK YARIŞMASI Bu test 30 sorudan oluşmaktadır. 2 D) a = olduğuna göre, a 1 1. 4 2 3 + 1 4.

BİREYSEL YARIŞMA SORULARI. IV. BAHATTİN TATIŞ MATEMATİK YARIŞMASI Bu test 30 sorudan oluşmaktadır. 2 D) a = olduğuna göre, a 1 1. 4 2 3 + 1 4. IV. HTTİN TTIŞ MTEMTİK YRIŞMSI u test 30 sorudn oluşmktdır. İREYSEL YRIŞM SORULRI 1. 4 3 + 1 4. 3 3 + = + 1 + 1 denkleminin çözüm kümesi şğıdkilerden hngisidir? ) 5 3 ) ) 3 D) 13 3 ) { 0 } ) { 1} ) { }

Detaylı

1984 ÖSS. 6. a, b, c birer pozitif sayı ve. olduğuna göre, a, b, c arasındaki bağlantılardan hangisi doğrudur? 7. a, b, c birer tamsayı olmak üzere

1984 ÖSS. 6. a, b, c birer pozitif sayı ve. olduğuna göre, a, b, c arasındaki bağlantılardan hangisi doğrudur? 7. a, b, c birer tamsayı olmak üzere 984 ÖSS 033 0. = x 0 olduğun göre x in değeri nedir? A) 0063 B) 063 C) 63 D) 63 E) 630. 6. b c birer pozitif syı ve b c = = 03 04 05 olduğun göre b c rsındki bğlntılrdn hngisi doğrudur? A) c

Detaylı

TÜRKİYE DE İLLERİN TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP)İLE BELİRLENMESİ

TÜRKİYE DE İLLERİN TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP)İLE BELİRLENMESİ Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:4, Syı:2, 2014,57-69/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:4, No:2,2014,57-69 TÜRKİYE DE İLLERİN TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP)İLE BELİRLENMESİ ÖZET Emine

Detaylı

Ünite Planı Şablonu. Öğretmenin. Fatma BAĞATARHAN Yunus Emre Anadolu Lisesi. Ġnönü Mahallesi. Bingöl. Adı, Soyadı. Okulunun Adı

Ünite Planı Şablonu. Öğretmenin. Fatma BAĞATARHAN Yunus Emre Anadolu Lisesi. Ġnönü Mahallesi. Bingöl. Adı, Soyadı. Okulunun Adı Intel Öğretmen Progrmı Ünite Plnı Şlonu Öğretmenin Adı, Soydı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mhlle Okulun Bulunduğu Ġl Ftm BAĞATARHAN Yunus Emre Andolu Lisesi Ġnönü Mhllesi Bingöl Ünit Bilgisi Ünite Bşlığı

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 7 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 7 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınvı (Öss) / 7 Nisn 99 Mtemtik Sorulrı ve Çözümleri (0,0 0,8) işleminin sonucu kçtır? 0,00 A) 00 B) 0 C) D), E) 0, Çözüm (0,0 0,00 0,8) 0, 0,00 0, 0,00 0 işleminin sonucu kçtır? A) B) C)

Detaylı

1992 ÖYS. 1. Bir öğrenci, harçlığının 7. liralık otobüs biletinden 20 adet almıştır. Buna göre öğrencinin harçlığı kaç liradır?

1992 ÖYS. 1. Bir öğrenci, harçlığının 7. liralık otobüs biletinden 20 adet almıştır. Buna göre öğrencinin harçlığı kaç liradır? 99 ÖYS. Bir öğrenci, hrçlığının 7 si ile, 000 lirlık otobüs biletinden 0 det lmıştır. Bun göre öğrencinin hrçlığı kç lirdır? 0 000 B) 0 000 C) 60 000 D) 80 000 E) 00 000 6. Bir lstik çekilip uztıldığınd

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

ege yayıncılık Parabolün Tan m ve Tepe Noktas TEST : 49 1. Afla daki fonksiyonlardan hangisinin grafi i bir parabol belirtir?

ege yayıncılık Parabolün Tan m ve Tepe Noktas TEST : 49 1. Afla daki fonksiyonlardan hangisinin grafi i bir parabol belirtir? Parabolün Tan m ve Tepe Noktas TEST : 9. Afla daki fonksionlardan hangisinin grafi i bir parabol belirtir? 5. Afla daki fonksionlardan hangisi A(,) noktas ndan geçer? A) f() = B) f() = f() = + f() =. f()

Detaylı

Mantık ve Muhakeme Soruları. 1. Bir uçağın rüzgara karşı hızı 2A km/s, rüzgar yönündeki hızı ise B km/s ise rüzgarın hızı kaç km/s'dır?

Mantık ve Muhakeme Soruları. 1. Bir uçağın rüzgara karşı hızı 2A km/s, rüzgar yönündeki hızı ise B km/s ise rüzgarın hızı kaç km/s'dır? Mntık ve 1. Bir uçğın rüzgr krşı hızı 2A km/s, rüzgr yönündeki hızı ise B km/s ise rüzgrın hızı kç km/s'dır? A) (2A B)/2 B) 2A B C) B 2A D) (B 2A)/2 E) (2A + B)/2 2. Bir tord 8 yeşil, 9 mvi, 10 kırmızı

Detaylı

Ğ Ğ Ö İ İĞİ» Çö İ İ İĞİ Ç İ İĞİ Ü İ İĞİ İ İ ö ö ö Ğ İ ç Ö Ö ö ö ö ç ç ö Ö ö ö ö ö ö Ö ç ç ç ç ç Ğ ç Ğ İ Çö öğ ö İ İ İ ç ö ö ç Ğ İ ö ö İ İĞİ İ İĞİ Ğ Ç Ğ ö ö ö Ğ ç Ö Ö ö ç ö Ö ö ö ç ö ö ö ç Ö ç ç ç ç ç Ğ

Detaylı

İ Ğ Ş İ» Ğ Ğ ö Ğ ö ö Ç ö Ç İ Ş ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ç ö ö ö ö ö ö İ İ ö ö ö Ü ö ö ö ö ö ö ö Ş ö ö İ ö ö İ ö ö İ İ ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ç İ İ ö İ İ İ İ Ö İ Ç ö ö Ö Ç ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö

Detaylı

ğ Ş ğ ş ğ İ ö ç ö ö İ ğ ş ş ç ç ğ ç ğ ş ğ İ Ş Ü İş ö Ö ğ Öğ ş ğ ğ İ ö ö Çğ ö İ ö ç İ ş ş ş ç ş öğ ş Ş ğ ö ğ ş ö ğ İ ğ ö ş ş ş ğ ğ İ ş ğ çö ğ ğ ş ö öğ ç öği İ ğ ğ ğ ğ öğ ö ş ğ İ ç ş İ İ ğ ç İ İ Ö ÖĞ İ ğ

Detaylı

İ» Ö İ İ ğ ğ İ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ ö ö ç ğ ğ ğ ğ ğ Ö Ü Ü ğ ğ ğ ö ğ ğ ğ ğ ö ğ ğ İ İ İ İ ğ ğ ğ ö İ ğ ğ ğ ğ ğ ö ğ ğ ö ö ğ öğ ğ ğ ğ İ ö ç ç ğ ö ö ç ğ ç ç ğ ç ğ ö ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ Ü Ş İ ö İ ğ ğ İ İ ğ ğ ğ ç ğ ğ

Detaylı

Ü Ö Ö ö ö Ü Ü Ö ö ç ç ö ç ö ç ç ö ö ö ö ö ç ö ö ç ç ç ç ç ç ö ö ö ö ç ç ö ç» ö ö ö ö ç ö ö ö ö ç ö ç ö ç ö ç ö ö ç ç ç ç ö ö ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ö ç ç ö ç ç ç ç ç ç ö ö ö ç ç ç ö ö ö ç ç ç ç ö ç ç ç ç

Detaylı

İ Ç Ü ş ö ğ ş ö ğ Ü öğ ç ş Ö Ü ğ ç ö ç ş ş ğ Ğ ç ç ğ ğ ö ş İ ç Ü ç ş ö ğ ö ç ç ş ş İ ğ ş ğ ş ç ş ğ ş ç ş ğ ç ç ş ş ö ş Ö Ş Ö ğ ş ö ç ş ğ Ç Ü Ç ğ ş Ç ğ İ Ü İ Ü ö ş ş ş ğ ç ş ö ğ çö ğ ş ş ç ö ş ş ş ğ ç ş

Detaylı

Ş İ İ İ ç İ İ İ İ ç ç ç Ç ç ç ç ç İ Ö İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç Ö Ö ç ç ç ç Ö ç Ö ç ç ç ç ç ç ç Ç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç Ç ç Ö ç ç ç ç Ç ç Ö Ç ç ç Ş ç ç Ç Ş ç İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç

Detaylı

Ç Ü ö ö Ü ö ç Ö Ü ç ö ç ç Ğ ç ç ç ö ö ç ç Ü ç ö ö ç ç ç ç ç ç ö Ö Ş Ö ö ç Ç Ü Ç Ç Ü Ü ö ç ö ç ç ç ç ö ç ç ç ö ç ö ö ö ç ö ö Ü ç çö çö Ü ç çö Ö ö ö çö ç Ü ö ç ç ç çö ç ç ç ö ç çö çö ö ö ö ç Çö çö çö ö ç

Detaylı

Ü İ İ İ İ ö İ ö ğ ğ Ü ö Ş Ç ğ İç Ş Ç ğ Ü ö İ İ ğ Ü ö ğ Ü ö İ İ Ş Ç ğ İ İ ğ Ü ğ ğ ğ ç ç ö ğ ö ö ğ ğ ğ ö ç ç Ç Ç ö Ö ğ ğ ç ç Ş ğ ğ Üç Ç ğ ç ö Ş Ç ğ ğ Ş Ü ğ ğ Ş ğ ç ç ç ğ ö ö ğ ö ö İ ç ç ğ ğ Ü ö İ İ ğ Ş ğ

Detaylı

Ç ö Ü ğ ö Ş ç ç Ş Ü Ö Ü Ü ö Ü ğ ğ ö ö ç ç Ü ğ ç ç ğ ğ ğ Ü ğ ö ö Ş ö ç ğ ö ç ç ğ ç ç ö Ş Ş ö ğ ç Ç ç ö ö ç Ç ö ğ Ü ö ğ ğ ç ö ç ğ ç ğ ö ç ö ö Üç ğ ö ç ö ç ö ç ğ ö ğ ö ç Ç ğ ç ç ğ ö ö ç ç ç ğ ğ ç ğ ç ğ ç

Detaylı

Ç Ç ç Ğ ç Ö Ğ Ş ç Ö Ö Ğ Ğ Ö Ö Ç Ü ç Ç Ü ç Ö ç ç ç ç Ğ ç ç Ç Ç ç Ç Ü ç ç Ç ç ç ç Ö ç Ö Ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ö Ş ç ç ç ç ç ç ç ç Ü ç ç Ü ç ç ç ç ç ç ç Ö Ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ö ç ç Ğ Ç Ü ç ç Ç Ü ç ç Ç

Detaylı