Eskişehir Kent Bilgi Sistemleri Paneli. Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrencilerini Ziyaret

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eskişehir Kent Bilgi Sistemleri Paneli. Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrencilerini Ziyaret"

Transkript

1 Eskişehir Kent Bilgi Sistemleri Paneli 10 Şubat 2001 tarihinde "Eskişehir Kent Bilgi Sistemi" konulu panelimiz Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde yapıldı. Bu panele; yönetici olarak Doç.Dr. Erol KÖK- TÜRK ile Prof.Dr. Doğan UÇAR, HKMO Ankara Şube Başkanı İlyas OSMANAĞAOĞLU, BUSKİ Daire Başkanı Fikri HAŞAL, EBŞB Nazım ve Stratejk Planlama Mrk. Müd. Murat DİREN ile EBŞB Kent Bilgi Sistemi Teknik Müdürü Hakan UYGUÇ- GİL panelist olarak katılmışlardır. Ayrıca Oda Başkanımız Hüseyin ÜLKÜ, Genel Sekreter A. Fahri ÖZTEN, Genel Sayman Zafer KA- YA, II. Başkan Zeki KARAHAN, Ankara Şube Başkanı İlyas OSMANAĞAOĞLU, Sayman Z. Ertuğrul ÖZKALAYCI, Yazman Ertuğrul C AND AŞ, Gizem Özlem ÖZKALAYCI, Atakan BAYKOÇAK, Levent TURAN, Şube Müdürü Murat İŞBİLİROĞLU, Eskişehir İl Temsilcisi İdris UZUN, Temsilci Yardımcısı Ali ÇANAK, Afyon İl Temsilcimiz Hazım ABİ ile Ankara, Afyon ve Eskişehir'den meslektaşlarımız ve öğrencilerimiz bulunmuşlardır. Bilgi çağı diye adlandırdığımız günümüzde bilginin değeri elbette yadsınamaz. Elimizdeki bilgiyi konumla ilişkilendirip, analizler yapabilmek, yönetim ve karar vermede kullanılan en etkili yöntemdir.belediyecilikte de Kent Bilgi sistemi önemli ve gereklidir. Eskişehir Büyük Şehir Belediyesi de böyle bir çalışma içine girmiştir. Şubemiz tarafından yapılan panel, hem Eskişehir'liler hem de meslektaşlarımız tarafından ilgi ve takdir gördü. Panelde teknolojik gelişmelerle birlikte kentleşmenin ve coğrafi koşulların, ekonominin, planlamanın dayatmasıyla bilgi sistemleri oluşturulmasının kaçınılmaz bir gerçek olduğu belirtilerek, Eskişehir Kent Bilgi Sistemi kurma çalışmalarının da bu gereksinimden kaynaklandığı vurgulandı. Bu konudaki çalışmalar, Eskişehir'de yapılan uygulamaların son durumu, kaynağından aktarıldı. Bursa'da yapılan çalış- mada sistemin kurulumu ve işleyişle ilgili zorluklarla birlikte bilgi sisteminin getirdiği kolaylıklar da ortaya kondu. Panelden sonra Eskişehir'deki meslektaşlarımızla yediğimiz akşam yemeğinde üyelerimizle sohbet etme olanağı da bulduk. Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrencilerini Ziyaret 24 Şubat 2001 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri bölümü öğrencileri ile bir toplantı yapılmıştır. Toplantıya Eski Oda Genel Başkanlarımızdan Erdal AKDAĞ, Andaç KAYNAK, Cemal İŞLEYİCİ ve Yönetim Kurulu Üyelerimizden Levent TURAN ile Şube Sekreterimiz Ertuğrul CANDAŞ ile Afyon İl Temsilcimiz Hazım ABİ katılmışlardır. Toplantıda Erdal AKDAĞ Odamızın kuruluşu, amacı ve ilkeleri konusunda, Andaç KAYNAK İnsanlığın Gelişim Süreci konusunda, Cemal İŞLEYİCİ ise Meslek etiği, mesleğimizin çalışma alanları ve Odamızın üzerinde çalıştığı kanun taşanları konusunda öğrencilere bilgi ve açıklamalarda bulunmuşlardır. Öğrenciler ise üniversite içindeki sorunlarını, üniversitelerinden ve Odamızdan beklentilerini anlatarak karşılıklı sohbet ortamı yaratılmıştır. Toplantıda öğrenciler genel olarak üniversite içersinde örgütlenemediklerini, bilgisayar eğitimi alamadıklarını, kütüphanelerinde yeterince kaynak olmadığından yararlanamadıklarını, bölümlerinde yeterince ölçme aletlerinin olmadığını, üniversite kapsamında yabancı dil eğitiminden yeterince yararlanamadıkları hususlarında sorunları olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca Odamızdan, yarıyıl ve yaz aylarında ken 53

2 HKMO Bülteni Haziran 2001 dileri için bilgisayar eğitimi programı hazırlanmasını istemişlerdir. Odamız tarafından öğrencilere yönelik hazırlanan anket, öğrenciler tarafından doldurulmuştur. Anketin değerlendirilmesi Odamızca sürdürülmektedir. Afyon Tanışma Toplantısı, 24 Şubat 2001 Ayrıca bu toplantıda Odamızın 2001 yılı ajandası öğrencilere dağıtılmıştır. Türk Hukuk Kurumu Ziyareti 12 Mart 2001 tarihinde Türk Hukuk Kurumu Başkanı Yekta Güngör ÖZDEN ziyaret edildi. Ziyaretin amacı, Şubemizce yapacağımız bir etkinlik için kendisinin yönetici olarak bizlere katkı verip veremeyeceği konusunda olup, kendileri sağlık problemleri ve sesinin kısılması nedeniyle üzüntülerini bildirdi Saym ÖZDEN. İleride yapacağımız etkinlikler konusunda Şubemize yardımcı olacağını belirtti. Enerji Yapi-Yol Sen Genel Başkani'm Ziyaret Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı İlyas OSMA- NAĞAOĞLU ile Sekreterimiz Ertuğrul CANDAŞ Nisan ayında Enerji Yapı-Yol Sen Genel Başkanı Cengiz FAYDALI'yı ziyaret etttiler. Bu ziyarette Ülkemizdeki memur sendikacılığının mevzuatımızdaki durumu, gelişimi ve sorunları değerlendirilerek Kamu sektöründeki sürgünler konusunda değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca 14 Nisan'da Ankara'da "Memurların Ekonomik ve Siyasal Hakları" konulu panele panelist olarak davet edildi. Sayın FAYDALI davetimizi kabul ederek, panelimize panelist olarak katılmışlardır. I H İ '- Türk Hukuk Kutunu Pıı Yı-^tc. (.-.>>ı^-oı Ozcicıo yapııan /ıyc,re', 12 ı,î«rt 2001 Memurların Ekonomik ve Siyasal Hakları Paneli 14 Nisan 2001 tarihinde SHÇEK Toplantı Salonunda "Memurların Ekonomik ve Siyasal Hakları" konulu panel yapılmıştır. Panelimizi SBF'den Prof.Dr.Alpaslan IŞIKLI yönetmiştir. Panelimize Doç.Dr. Oya ÇİTÇİ (TODAİE), Cengiz FAYDALI (Enerji-Yapı-Yol Sen Genel Başkanı), Yıldırım KOÇ (Türk-İş Başkan Danışmanı) ve Musa ÖZDEMİR (Sayıştay Uzman Denetçisi) ise panelist olarak katılmışlardır. Panel Yöneticisi Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI Devletin küçültülmesi ve özelleştirme sürecinde memurların ekonomik ve siyasal haklarını genel olarak değerlendirmiş ve Türkiye Cumhuriyetini memurların kurduğunu ifade ederek, memurların günümüzdeki durumunu irdelemiştir. Yıldırım KOÇ, Türkiye'deki memur sendikacılığını mevzuatlarımızdan da örnek vererek değerlendirmiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin imza koyduğu uluslararası anlaşmaların yaptırımlarına değinmiştir. Musa ÖZDEMİR, memur sendikacılığında "sendikal hak" arama düzeyinde hükümetten nelerin somut olarak talep edilmesinin gerektiği hususlarında bilgiler vererek sendikayı temsilen yönetimde bulunmanın gerekliliğini vurgulamıştır. Ayrıca toplu görüşme, toplu sözleşme, pazarlık ve grev konularında açıklamalarda bulunmuştur. Doç. Dr. Oya ÇİTÇİ ise memurların siyasal haklarının diğer ülkelerdeki uygulamayı açıklayarak Ülkemizdeki durumu vurgulamıştır. Ayrıca yurttaşlık kimliği ile kamu görevliliği kimliğinin birbirleri ile 54

3 HKİViO Bülteni Haziran 2001 Meliha DÜZAĞAÇ'in Resim Sergisi Memurların Ekonomik-Siyasal HaklarıPaneli ayrıştırılmadan nasıl örtüştürülebileceği hususlarında bilgi vererek kamu görevlilerinin yurttaşlık haklarından biri olan seçilme hakkının kamu görevliliğinden istifa etmeden yürütülebilen ülkelerin olduğunu belirterek bu ülkelere İsveç, Danimarka ve Hollanda'yı örnek vermiştir. Kamu görevlilerinin seçilme hakkının tümü ile yasaklanan ülkelere ise Kenya, Malezya ve Uganda'yı örnek vermiştir. Ayrıca kamu görevlilerinin siyasal haklarının yasaklandığı ülkelerde, kamu yönetiminin partizanlaştığı hususunu vurguluyarak ülkemizi örnek göstermiştir. Cengiz FAYDALI, 1990 yılından sonraki memur sendikacılığının oluşumunu ve eylemlilik sürecini anlatarak bugünkü gelinen noktayı, bölünme ve partizanca atamalara temas ederek çeşitli örnekler vermiştir. özel Sektör Toplantısı Ankara Şubemizce 05/05/2001 Cumartesi günü saat 13:00'de Oda Lokalinde özel sektör ve sorunları konulu bir toplantı yapılmıştır. Toplantıya Ankara Şube Yönetimi ve Genel Merkez Yönetimi ile birlikte özel sektörde çalışan şirket ve büro sahibi çok sayıda meslektaşımız katılmıştır. Toplantı gündemi mevcut özel sektör derneklerinin durumunun görüşülmesi, ihaleler, yeni iş alanlarının açılması yolunda yapılması gereken çalışmalar, haksız rekabet ve özel sektör kamu sektörü ilişkileri olarak belirlenmiştir. Bu gündeme bağlı olarak meslektaşlarımız söz alarak görüşlerini, eleştirilerini ve Önerilerini toplantıda dile getirmişlerdir. Toplantı sonucunda mesleki dayanışma ve birlik olmanın önemi vurgulanarak toplantıda belirlenen gündem doğrultusunda çalışmalarda bulunmak üzere bir komisyon oluşturulmuştur sicil nolu üyemiz Meliha DÜZAĞAÇ'in 20 Mart 2001 tarihinde Ankara'da Valör Sanat Eserleri Merkezi'nde açmış olduğu resim sergisi ziyaret edildi. Seyredilmeye değer bir çok tablosu, evrenselleğin sıcaklığını içimize taşıdı. Geçmiş zamanın anıları bir köprü oluştururken, sanatın ve sanatçının bir ülkenin temel taşlarından biri olduğunu dost çevrelere vurguluyordu. Emek Platformu "AİKK" Üst birliğimiz TMMOB'nin de içinde bulunduğu Emek Platformu, hükümetin tüm emekçileri ve ülke çıkarlarını gözardı eden ekonomik politikalarına set çekmek için bir eylem takvimi ortaya koydu. Ankara İl Koordinasyon Kurulu bünyesinde HKMO Ankara Şubesi olarak yer aldığımız ve katkı koyduğumuz Emek Platformu eylemlerinin kısa dökümü şu şekilde gerçekleşti. 17 Mart 2001 Mimarlar Odası'nın Konur Sokaktaki binasının önünde saat ll:00'de kitlesel basın açıklaması yapıldı. Emek Platformu Ankara Bileşenleri adına yapılan basın açıklamasını TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Hayati KARATOKUŞ okudu. Emek Paltformunun aldığı karar gereği, her bileşen binasının cephesine "Yolsuzluğa ve Yoksulluğa Hayır" yazılı pankartlar astı Mart 2001 Emek Platformu, hükümetin açıkladığı programa karşın Ankara'da oluşturduğu program ve taslağın tartışıldığı ve 2 gün süren "Emek Palatformu Sempozyumu" düzenledi. 31 Mart Mart'ta Güvenpark'ta bir araya gelen Emek Platformu Ankara Bileşenleri "Emek Platformu Programı"nı kamuoyuna açıkladılar. Mitingde konuşma yapan TMMOB Başkam Kaya GÜVENÇ, hükümete seslenerek çözüm arayışlarının IMF ve Dünya Bankası masalarında olmadığını, Emek Platformu progra- 55

4 HKıviO Bülteni Haziran 2001 Eghas Kursu sonunda yapılan dağıtım ve kokteyl, 3 Mayıs minin çerçevesinde çözüm aranması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca Emek Platformu'nu oluşturan kuruluşların merkez yöneticileri de mitinge katıldılar. 1 Nisan 2001 Emek Platformunun alternatif programı ülkenin her tarafında kurulan standlarda halka dağıtılmaya başlandı. 4 Nisan 2001 Ülke çapında saat 11:30-12:00 arasında emekçiler iş bıraktı. Başta Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük kentler olmak üzere Ülkenin bir çok bölgesinde küçük esnaf ve köylü, büyük gösteriler düzenlediler. 14 Nisan 2001 Emek Platformu 14 Nisan'da basın açıklaması yaptı. Şubemizce de aynı gün saat 14:30'da "Memurların Ekonomik ve Siyasal Hakları" konulu panel düzenlendi. 1- Kültürel ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu Kültürel ve Sosyal Etkinlikler Komisyonunun çalışmaları sonucunda aşağıda isimleri yazılı tiyatro oyunlarına gidilmiştir. Komisyon periyodik olarak toplanmakta, Şube Yönetimine etkinlikler konusunda öneriler getirmektedir. İçinde bulunduğumuz ve hepimizin yaşantısını etkileyen ekonomik kriz yapılacakları olumsuz yönde etkilemektedir. Üyelerimizden, bu komisyonda çalışmak isteyen, önerisi olanların Şubemizle diyaloga geçmelerini bekliyoruz Ocak 2001 tarihinde Yıldız Yargılanması, - 1 Mart 2001 tarihinde Seher Vakti, - 24 Nisan 2001 tarihinde Bit Yeniği adlı oyunla ra gidildi. Eğitim Çalışmaları "Eghas 2000 for WIndows Kursu" Şubemiz ile Graftek A.Ş. tarafından ortaklaşa düzenlenen Eghas Kursları Şubat-Mart-Nisan 2001 tarihlerinde düzenlenmiştir. Bu eğitim programına 50 meslektaşımız katılmış ve eğitimi başarıyla tamamlamışlardır. Eğitime katılan meslektaşlarımıza Odamız Lokalinde yapılan kokteylde sertifikaları verilmiştir. Şube Başkanı İlyas OSMANAĞAOĞLU sertifika dağıtımında yapmış olduğu konuşmada, kısaca hizmet içi eğitimin önemini vurgulayarak, gelişen teknolojinin mesleğimizde de bir çok yeniliğe neden olduğunu vurgulamıştır. Şube programı çerçevesinde hizmet içi eğitimin sürekli olacağını belirtirken, katkı koyacak kişi ve kuruluşlara kapılarımızın her zaman açık olduğunu belirtmiştir. İnternet Kursu Ankara Şubemizce meslektaşlarımızın kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak için Şube Eğitim Merkezimizde çeşitli konularda eğitim kursları düzenlemekteyiz. Geçen dönem içinde bu kurslara, çağımızın kaçınılmaz iletişim aracı olan İnternet'e ilişkin olarak İnternet Sistemleri konulu kurs ilave edilmiştir. Bu kurs çerçevesinde İnternet'in gelişimi ve bugün ulaştığı noktada elektronik posta, ftp, telnet, ire, usenet ile web'de sörf ve web tasarımı hakkında temel bilgiler işlenmektedir. Yine Şubemizce önümüzdeki dönem için GPS ve KBS konularında da temel bilgilendirme amaçlı kurslar düzenlenmesi için çalışmalar yapılmaktadır. İlgi duyduğunuz konular için Şubemizle temasa geçerek, ayrıntılı olarak görüşebilirsiniz. Eğitim Çalışmaları, Eghas Kursu 56

5 İKİNCİ DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI tarihinde saat 10.00'da Oda toplantı salonunda üyelerimiz ve temsilciliklerimizle II. Danışma Kurulu toplantısı 26 kişinin katılımı ile gündemsiz olarak yapıldı. Toplantı açılış öncesi Şubemizin yapmış olduğu çalışmalar anlatıldı. Üyelerimizin ve Temsilciliklerimizin önerileri ile aşağıdaki gündem maddeleri oluşturuludu. 1. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgesi 2. İhaleli işlerde üyelerimizin sorumlulukları 3. Oda ve Meslektaşlar arası iletişim 4. Görsel ve yazılı basının kullanılması 5. Mesleki etik. şılığı olarak, SHKMMH'nin fatura bedeli üzerinden %2, ihaleli işlerde ihale bedeli üzerinden %c2 oranında mesleki denetim ücreti ödemesinin gerekliliği vurgulandı. 3. Meslektaşlarımızın odaya karşı adres değişiklikle rini zamanında bildirilmesi, genç meslektaşlarımızın oda etkinliklerine kazandırılmasının yollarının aranması, 4. Etkin olan görsel ve yazılı basının kullanılması, 5. Her üyemizin yasa ve yönetmelikler çerçevesinde hareket etmeleri, mesleki çalışmalarında onur kinci dav ranışlardan kaçınması gerektiği, konulan urgulandı Şubat 2001 tarihleri arası, antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (ATA- UM) düzenlemiş olduğu Avrupa Birliği Temel Eğitim Seminerine, şubemiz de katılımcı göndermiştir. Eğitim Semineri Kışlahan Otel'de düzenlenmiş, Antalya'daki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katılmışlardır. Eğitim Semineri amacı, Avrupa Birliği'ne aday olan ülkemizin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik durumu itibariyle, o zamanki adı olan Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ile ilişkileri ve ülkemizin 1959 yılından itibaren bu topluluğa başvuru sürecinin aşamaları anlatılmıştır. Seminere odamızı temsilen Yönetim Kurulu üyemiz Fikret Horzum ve Devlet Su İşlerini temsilen meslektaşımız İbrahim Güral katılmıştır. v ANKARA'DA YAPILDI 1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün yayınla mış olduğu genelgenin içeriğine göre mesleki denetimi aramaması, üyelerimizin mesleki denetim sorumluluğunu ortadan kaldırmadığı, yönetmeliğiniz gereği yaptırması nın zorunlu olduğu hatırlatıldı. 2. Üyelerimizin almış olduğu ihaleli işlerde SHKMMB'nin yetki ve sorumlulukları başlıklı 14. mad desinin i.j.k. bentleri hatırlatıldı. Yani ihaleli işin 30 gün içinde ilgili temsilciliğe bildirmeleri, yapılan işin idare ve onay makamınca istensin veya istenmesin oda deneti minin yapılması gerektiği, mesleki denetim hizmeti kar Mart 2001 tarihleri arasında, 8. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara Bilkent Otel'de yapıldı. Kurultay süresince, bilimsel bildiriler ve panellerin yapılması ve mesleğimizdeki gelişmiş teknolojinin sergilenmesi şeklinde oldu. Kurultaya odamızı temsilen, Şener Özdemir ve Fikret Horzum katılmışlar, Antalya'daki diğer kamu kurumlarındaki meslektaşlarımızdan Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'nden Necati Çetinkaya, Zeynali Demirel ve Mustafa Dedeoğlu ile Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünden Funda Aydın, Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü'nden Hayri Çelik ve Serbest Mühendisliği temsilen Dr. Davut Koyuncu ile eşi Feriha Koyuncu 57

6 katılmışlardır. Kurultay süresi içerisinde yapılan "21. yüzyılda Jeodezi ve Fotoğrametri Mühendisliği ve Yeniden Yapılanma Gereksinimi" konulu panele Davut Koyuncu konuşmacı olarak katılmıştır. 5 günlük kurultay süresi içerisinde, sergiye katılan firmaların yapmış oldukları hatıra niteliğindeki armağanlı çekiliş, şanslı olan üyemiz Mustafa Dedeoğlu'na çıkmıştır. Dedeoğlu'nu bu şansından dolayı ayrıca Yönetim Kurulu olarak kutluyoruz. 3. Mevcut ön raporun, yazılı meslek odaları görüşleri doğrultusunda redokslanması karan alınmış ve bu işlem adımları için görev paylaşımı yapılmıştır. Görev paylaşımı sonucunda raporun Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Ant Belediye Başkanlıklarına ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığına sunulması için girişimlerde bulunulmuştur. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şubesi mekanında yapılan ve komisyon sekreteryalığını yaptığı toplantıya, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ve Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şubeleri temsilcilerinin katılımıyla tarihinde 1. Toplantısını yapmıştır. Odamızı temsilen yönetim kurulu üyemiz Mahir Güzelçiftçi ve Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'nde görevli üyemiz Zeynali Demirel katılmıştır. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şubesi 1992 yılından bu yana hazırlayıp, müteakip seferler Belediye Başkanlıklarına sunduğu ön raporun tarihçesi açıklanmış, Antalya için önemi anlatılmıştır. Ancak 2001 yılının henüz başında Antalya'da olan sel felaketinin yansımaları, projenin ön plana çıkmasında önemli bir neden oluşturduğu tespit edilmiştir. Toplantıya katılan meslek odaları temsilcilerine konu hakkında daha çok bilgilendirilmeleri için raporun örneği sunulmuş, tarihinde tekrar ikinci toplantı yapılmıştır. Ön rapordaki olması gereken ilaveler İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası Temsilcilerinin yazılı önerileri ve Ziraat Mühendisleri Odası ile Jeoloji Mühendisleri Odası Temsilcilerinin sözlü önerileri ile rapor revize edilmiştir. Raporun hazırlanmasını daha görsel ve sanat donelerle işlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bunun için; 1. Yüzey sularının tahliyesinin olmamasının görsel olarak rapora ilave edilmesi, örneğin fotoğrafların kulla nılması, 2. Antalya kenti yollarının sel baskınına maruz kalan kavşak ve yollarının şematik haritalarının hazırlanması, Antalya Meslek Odaları'nın, geleneksel hale gelen 10. Hah Saha Futbol Turnuvası tarihinde başladı. Odamızdan master grubunda katıldığı takımımız ilk maçını tarihinde Antalya Barosu ile yaparak 4-3 galibiyet almıştır. Turnuvaya katılan takımımızın oyuncuları ile aileleri ve üyelerimiz karşılaşmaya yoğun ilgi göstermiştir. Odamızın turnuvadaki sponsorluğunu, TOPCON distribütörlüğünü yapan PAKSOY LTD. ŞTİ. üstlen- mistir. HKMO Antalya Şubesi'nin tarihinde sponsorluğunu üstlenen PAKSOY LTD. ŞTİ. yöneticisi Erhan Ölçüm'e şubemiz Yönetim Kurulu olarak teşekkür ederiz. 58

7 Sinan SEYDİOĞULLARf Ekoturizm şöyle tanımlanmakta: Doğaya dönüş, doğa turizmi ya da yeşil turizm. Doğa sporları, kültürel geziler, macera gezileri. Av, dağ, kış, deniz, yat, termal, sağlık, yayla, çiftlik ve köy, kamp ve karavan turizmi. Doğaya mutlak bir saygı ile yaklaşım. Kişisel tatil. Doğal çevreyle sağlıklı ilişkiler kurmak. Doğal ortamlarda yaşamak ve fiziksel yetenekleri geliştirmek. Doğal, tarihsel, görsel ve kültürel değerleri koruyup kullanmak suretiyle gelecek kuşaklara ulaştırmak. Yaşama hakkına saygı ve değerbilirlik. Yaban hayatına ve biyolojik çeşitliliğe önem vermek. Yöreye has doğal güzellikleri, flora ve fauna türlerini görmek ve tanımak. Yerel kültürleri tanımak. Rekreasyon imkanları. Sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak. Etkinlikleri ise; doğa yürüyüşü (hiking), kamplı yürüyüş (trekking), manzara ve kuş gözlemciliği, fotoğrafçılık, dağcılık, avcılık, mağaracılık, binicilik, dağ bisikleti, motokros, jeep safari, golf, kayak, çim kayağı ve pateni, yamaç paraşütü, rafting, kürek, yüzme, dalgıçlık, su kayağı, sörf, amatör balıkçılık ve yelkencilik. BM 2002 yılını "Ekoturizm Yılı" olarak ilan etmiş bulunuyor Bölgemiz ekoturizm imkanları, iklimi, bitki örtüsü, denizi, gölleri, akarsulan, kayaç ve jeomorfolojik yapısı gibi doğal ortamı ve kültürel değerleri bakımından oldukça zengin. Bu nedenle, oluşturulan böl- 'Harita Mühendisi, Alanya Belediyesi Harita Müdürü ge ekoturizm envanteri ve haritası, Köyceğiz'den başlayarak kuzeye doğru Karacasu, Buharkent, doğuya Atabey, Konya, Emirgazi, buradan güneye Halkapınar, Göksu Deltası ve Akdeniz kıyılarını; yaklaşık 90 bin km2'lik bir bölgeyi, onbir il sınırını, altı il ve 79 ilçe merkezini kapsıyor. İl merkezleri: Denizli, Burdur, İsparta, Konya, Karaman ve Antalya. Köyceğiz Dalyan'dan Silifke Göksu Deltası'na kıyı uzunluğu yaklaşık 750 km., hinterlandı ise 200 km. Göksu nehri, Köprü ırmağı(çayı), Dalaman ve Alara çayları rafting yapılan akarsularımızdan. Ülkemizde, araştırması yapılmış olan mağaraların yaklaşık yansı bu bölgede. Ülkemizin bilinen en uzun mağarası Tilkiler ile en derin düdeni Peynirlikönü bölgemizde bulunmakta. Dünya üzerindeki tek doğal yayılış alanı ülkemizin güneybatısı ile Rodos Adası olan ve Günlük Ağacı olarak da bilinen Sığla Ağacı bölgemizin doğal zenginliklerinden. Bölgenin şelaleleri/özellikle Kurşunlu Şelalesi peyzaj güzelliği açısından önemli. Bölgemiz Göller Yöresi olarak da bilinir. Bölgemizin yüksek kesimlerinde (Karapınar Acı Krater ve Meke Tuzlası Gölleri, Beyağaç Kartal Gölü gibi) kaya buzulu ve krater gölleri bulunmakta. Kaplıcaların merkezi, hatta jeotermal enerjinin kaynağı olan Pamukkale yöresi ve Köyceğiz kaplıcaları bölgenin önemli ekoturizm imkanlarından. Batık kentleri, deniz dibi güzellikleri açısından kayda değer güzellikte dalış alanlarımız bulunmakta. Altın sarısı kumsallara sahibiz. Akdenizin 500 metre genişliği ve 18 km. uzunluğu ile en uzun kumsalı olan Patara Kumsalı, bölgemizin doğal değerlerinden birisi. Bölgemiz kış-kayak merkezi ve alanlarına; Saklıkent'in yanısıra İsparta Davras Dağı ve Köyceğiz Sandras Dağı kayak merkezlerine, Alanya Akdağ kayak alanına sahip. Toros Dağları sırasında yeralan 59

8 HKıviO Büitenî Haziran 2001 Beydağları Kızlarsivrisi 3070 m.'lik zirvesiyle bölgenin en yüksek noktası. Fethiye, Eğirdir, Honaz, Kaş ve Pamukkale'de yamaç paraşütü yapılmakta. Yasal statü verilerek koruma altına alınan ve kontrollü turizme açılmış olan alanlarımızda zengin flora ve fauna türleri bulunuyor. Göksu Deltası'nda Saz Horozu, Fethiye Göcek'te ormanlar ve koylar. Bölgemizde dokuz ulusal park var. Ülkemizin en büyük ulusal parkı Beyşehir Gölü ve Saklıkent, Köprülü Kanyonları bunlardan. Çığlıkara Ormanı, Denizli Beyağaç'ta buzul vadisinde oluşmuş bir moren şeddi gölü olan Kartal Gölü, Sütçüler Sığla Ormanı, Finike Alacadağ Ormanı Tabiatı Koruma Alanlarından, Fethiye Ölüdeniz, İsparta Gölcük Tabiat Parklarından sadece birkaçı. Yüksek oranda biyolojik çeşitlilik içeren sazlık ve bataklıklardan, sulak alanlardan Ramsar Sözleşmesi'ne konu olan Burdur Gölü'nde Dikkuyruklar, Akgöl Ereğli Sazlığı'nda çeşitli kuş türleri yaşamakta. Dağ/Yörük köyleri. Kelebeğin endemik türleri. Köyceğiz Kavakarası köyü gül bahçeleri, Antalya Kuran Dağı laleleri, yaban atları. Sarıveliler Dumlugöze ve Daran köyleri kardelen bahçeleri, Manavgat Sırtköy ve Silifke Uzuncaburç defne ağaçları, Beşkonak servi ağaçlan. Alanya, Gazipaşa ve Akseki yaylalarının kekikleri. Akdeniz'in sembol bitkisi kutsal zeytin ağaçları, harnup olarak da bilinen keçiboynuzu ağaçlan. Bir zamanlar Finike'den Mısır'a gemilerle nakledilerek Firavun saraylannın yapımında kullanılan kutsal Toros sedirleri ya da diğer adıyla katran ağaçlan. Kutsal ardıç ağaçlan, köknarlar. Çamlıklar, yaylalar, parklar, anıt ağaçlar ve kan- yonlar. Babadağ'da Taşdelen yaylası, Burdur Bozmuşa Söbüce yaylası. Alanya Gedevet Yaylası'nda ve Kumluca Altınyaka'da kovuğu berber dükkanı olarak kullanılan çınar ağaçlan. Bindiği gemiden denize atılan Yunus Peygamberi karnında taşıyarak kıyıya çıkartan yunus balıklan. Dünyadaki popülasyonu civannda olan Akdeniz Fokunun yaşam alanlanndan biri olan ülkemizde 50 civarında fok yaşıyor. Deniz kaplumbağalannın Akdeniz'deki onyedi üreme kumsalı ülkemizde bulunuyor. Bölgemizde dağ keçisi, alageyik, keklik, yaban koyunu ve su kuşlarının koruma altına alındığı yirmidört ayn bölge bulunmakta. Bölgemiz Yağmurca da denilen kutsal alageyiğin anayurdu. Ağaçlık alanlarda yaban domuzuna rastlamak mümkün. Bolkar dağlannda dağ kartalı, sakallı akbaba gibi yırtıcı kuş türleri yaşamakta. Bölgemiz arkeolojik açıdan antik yerleşimlere sahip. Noel Baba olarak bilinen StNicholas'ın doğduğu Patara kenti, İlk kadın azize Aya Tekla'nın sığındığı Silifke'deki mağara/şehitlik, ilk yedi kiliseden birine sahip Denizli'deki Laodikeia, ilk yerleşim yerlerinden biri olan Çumra'daki Çatalhöyük, İkonium, Erdemli'de Kız Kalesi, Aspendos, Perge, Myra, Kadyanda, Xanthos ve Arykanda. Aynca, Silifke'deki Adam Kayalan, Karaman'daki Binbirkilise, Gazipaşa'da Antiocheia Ad Cragum Kalesi, Halkapınar'da İvriz Kabartmalan, Aksu'da Eurymedon Anıtı, Hüyük'te Eflatunpınar Anıtı, Alanya Kalesi, Anamur Mamure Kalesi, Bozkır'da Zengibar Kalesi, Alanya Aya Yorgi Kilisesi, Kaş Hoyran Manastırı gibi birçok tek kilise ve manastır. Tarihi köprüler. Osmanlı-Selçuklu eserleri; camiler, türbeler, medreseler, konaklar, hamamlar, kümbetler, köşkler, kervansaraylar, çeşmeler. Karacasu Afrodisias'tan Silifke Narlıkuyu'ya bölgemizde bulunan arkeoloji, etnografya ve Atatürk Evi müzesi sayısı 28. Mevlana Müzesi'nde her yıl Aralık ayının ilk yarısında sema gösterileri yapılmakta. Daha bir çok doğal, tarihi ve kültürel değerimiz var. Bunları ortaya koymak, ülke ekoturizm envanteri ve haritasını oluşturmak gerekiyor. 60

şube etkinlikleri 20 Temmuz- EMO Ankara Şubesi Mühendislik

şube etkinlikleri 20 Temmuz- EMO Ankara Şubesi Mühendislik ADANA 12 Eylül- 12 Eylül ün 25 inci yıldönümü dolayısıyla yapılan mitinge katılındı. 16 Eylül- İl Koordinasyon Kurulu (İKK) toplantısına katılındı. 28 Eylül- İKK toplantısına katılım sağlandı. 3 Ekim-

Detaylı

TÜRÇEV BÜLTEN. Sayı: 14 Yıl: 2012 TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI. (Bu bülten TÜRÇEV in 2011 yılı faaliyetlerini kapsamaktadır.)

TÜRÇEV BÜLTEN. Sayı: 14 Yıl: 2012 TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI. (Bu bülten TÜRÇEV in 2011 yılı faaliyetlerini kapsamaktadır.) TÜRÇEV BÜLTEN TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI Sayı: 14 Yıl: 2012 (Bu bülten TÜRÇEV in 2011 yılı faaliyetlerini kapsamaktadır.) TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI Foundation for Environmental Education in Turkey Mebusevleri

Detaylı

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MANİSA ŞUBE AÇILIŞI ANTALYA ŞUBE AÇILIŞI. DANIŞMA KURULU HATAY da TOPLANDI BAŞKANIMIZA TARIM ÖDÜLÜ

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MANİSA ŞUBE AÇILIŞI ANTALYA ŞUBE AÇILIŞI. DANIŞMA KURULU HATAY da TOPLANDI BAŞKANIMIZA TARIM ÖDÜLÜ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HABER BÜLTENİ MAYIS-AĞUSTOS 2008 SAYI: 87 MANİSA ŞUBE AÇILIŞI ANTALYA ŞUBE AÇILIŞI DANIŞMA KURULU HATAY da TOPLANDI BAŞKANIMIZA TARIM ÖDÜLÜ MISIR BALONU BURSA da Prof. Dr.

Detaylı

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010 2012) TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010-2012) 10. OLAĞAN

Detaylı

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz EKOTURİZM SEKTÖR RAPORU

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz EKOTURİZM SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz EKOTURİZM SEKTÖR RAPORU Eylül, 2012 ÖNSÖZ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Antalya, Isparta ve Burdur illerinin ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir

Detaylı

www.antalyabilgisistemi.org.tr

www.antalyabilgisistemi.org.tr ATSO Ocak 2013 1 Antalya ticaretinin nabzı bu adreste: www.antalyabilgisistemi.org.tr Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Bilgi Sistemi Projesi ile Antalya daki işletmelerin konum, faaliyet ve iletişim

Detaylı

Mart 2011-Eylül 2011 tarihleri arasındaki 7 aylık projede yürütülen faaliyetler;

Mart 2011-Eylül 2011 tarihleri arasındaki 7 aylık projede yürütülen faaliyetler; PROJENİN TANITIMI AB Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Hibe Programı, Türkiye'de yerel düzeyde etkinlik gösteren yerel STK'ların küçük ölçekli projelerini desteklemek amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

Kasım 2009 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534

Kasım 2009 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534 KASIM 2009 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534 2 ayda 1 yayınlanır. Yaygın Süreli Yayındır. Ücretsizdir. HKMO Adına Sahibi: A. Fahri ÖZTEN Genel Yayın Yönetmeni: Ufuk Serdar

Detaylı

tanıdığı Parlamenter, İl Başkanları, Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri nezdinde çaba gösterme sorumluluğu vardır.

tanıdığı Parlamenter, İl Başkanları, Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri nezdinde çaba gösterme sorumluluğu vardır. HKiviO Büitenı Subai 2001 13. 7 defa Anayasa Mahkemesince Anayasaya aykırı bulunarak reddedilmesine rağmen, kı yak emeklilik konusunda ısrarcı olunması güven bunalımı yaratmaktadır. 14. Kamuda çalışan

Detaylı

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te sayı 248 / 1 kasım 2014 Marmara Depreminden Van depremine ülkemizin 1Kasım değişmez 20141 yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te " # "# $ "

Detaylı

Şubat 2009. HKMO Diyarbakır Şubesi Tarafından Düzenlenen Mesleğimizde Güncel Gelişmeler Başlıklı Eğitim Seminerine Katılım ve Katkı Sağlanmıştır

Şubat 2009. HKMO Diyarbakır Şubesi Tarafından Düzenlenen Mesleğimizde Güncel Gelişmeler Başlıklı Eğitim Seminerine Katılım ve Katkı Sağlanmıştır Şubat 2009 Şubemiz Afetler Teknik Rapor ve İnceleme Çalışma Grubu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nı Ziyaret Etti Harita ve Kadastro Mühendisleri

Detaylı

dikkate alma sorumlulukları yoktur.

dikkate alma sorumlulukları yoktur. ederek kıyı yağmasına neden olduğu. Köy senetli arsa satışlarında 650.000-1.000.000 TL/m2 fiyat uygulandığını (alıcı gibi davranarak öğrendiğimiz) köy defterine gerçek satış değeri yazılmayarak devletten

Detaylı

T.C. TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ

T.C. TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ T.C. TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1 I-GENEL BİLGİLER 3 A-Misyon ve Vizyon 3 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C-İdareye İlişkin Bilgiler 7 1-Fiziksel Yapı 7 2-Örgüt

Detaylı

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası ODAMIZIN 24. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIMINIZ ODAMIZA GÜÇ KATACAKTIR TMMOB. 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası ODAMIZIN 24. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIMINIZ ODAMIZA GÜÇ KATACAKTIR TMMOB. 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006 www.spo.org.tr ŞUBELERİMİZİN GENEL KURULLARI TAMAMLANDI... 3 ŞUBELERDE YÖNETİM KURULLARI GÖREV DAĞILIMINI YAPTI... 6 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İLE GÖRÜŞTÜK... 7 METROPOLİTEN

Detaylı

HKMO BURSA ŞUBESİ BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER KENT REHBERİ ÖNEMLİ TELEFONLAR. Bültene Yazı Göndermek İsteyenlerin Dikkatine:

HKMO BURSA ŞUBESİ BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER KENT REHBERİ ÖNEMLİ TELEFONLAR. Bültene Yazı Göndermek İsteyenlerin Dikkatine: HKMO BURSA ŞUBESİ Odunluk Mah. Kale Cd. No: 20 K.3 Nilüfer/BURSA Tel: 0224 451 27 00-452 27 00 Faks: 0224 453 24 00 e-mail: bursa@hkmo.org.tr BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER BALIKESİR İL TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17 1 2 İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17 1.1. Amaç... 17 1.2. İçerik... 17 2. TURİZMİN KÜRESEL BOYUTU VE EKONOMİK KATKISI... 18 3. DOĞU MARMARA BÖLGESİ COĞRAFİ DURUMU...

Detaylı

genç-imo 8. Öğrenci Meclisi Antalya da gerçekleştirildi

genç-imo 8. Öğrenci Meclisi Antalya da gerçekleştirildi sayı 258/ 1nisan 2015 1 Nisan 2015 1 genç - İMO 8.öğrenci meclisi Antalya da gerçekleştirildi...2 de Japon meslektaşımızın intiharı mesleki ve insani ders niteliğindedir...4 te TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ

Detaylı

birlik haberleri Eylül - Ekim 2014/Sayı 158

birlik haberleri Eylül - Ekim 2014/Sayı 158 birlik haberleri 1 TMMOB 43. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından 06 Eylül 2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Türkiye Barolar Birliği nin talebi üzerine; Meriç Ergene Havzası OSB müşterek

Detaylı

5. DÖNEM FAALİYET RAPORU

5. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN Açılış 1. Yönetim kurulu adına açılış, başkanlık divanı seçimi ve

Detaylı

Bursa Akademik Odalar Birliği BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ (BAOB)

Bursa Akademik Odalar Birliği BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ (BAOB) 13 BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ (BAOB) 13. BÖLÜM BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ Bursa Akademik Odalar Birliği Çalışma İlkeleri 1-BİRLİĞİN ADI VE NİTELİĞİ: Bursa Akademik Odalar Birliği dir. Birliğe sadece

Detaylı

MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL

MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL JFMO Köşesi JFMO HABERLER TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLERİ YAPILDI TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası XIV. Olağan Genel Kurulu 14 Nisan 2012 tarihinde Ankara da Devlet

Detaylı

harita HKMO 41. Olağan Genel Kurulu yapıldı BÜLTENİ BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MART-NİSAN 2008 YIL: 8 SAYI:23

harita HKMO 41. Olağan Genel Kurulu yapıldı BÜLTENİ BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MART-NİSAN 2008 YIL: 8 SAYI:23 harita BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MART-NİSAN 2008 YIL: 8 SAYI:23 İki ayda bir yayınlanır BÜLTENİ Bursa Şubesi Yayınıdır HKMO 41. Olağan Genel Kurulu yapıldı HİTAM Mühendislik Ltd.

Detaylı

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE HAZİRAN 2011 YIL: 21 SAYI: 81 ISSN 1300/3535 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: A. Fahri Özten Genel Yayın Yönetmeni: Özkan Talay Yazı İşleri

Detaylı

SUNUŞ. TMMOB Makina Mühendisleri Odası. Bursa Şubesi Haber Bülteni

SUNUŞ. TMMOB Makina Mühendisleri Odası. Bursa Şubesi Haber Bülteni SUNUŞ TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Haber Bülteni Yerel Süreli Yayın Ayda Bir Yayınlanır. Basım Tarihi : 6 Aralık 2010 Kasım 2010 Sayı : 124 MMO Bursa Şubesi Adına Sahibi İbrahim MART Sorumlu

Detaylı

2006-2007 YÖNETİM KURULU

2006-2007 YÖNETİM KURULU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 4. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN 1.Açılış 2.Başkanlık divanı seçimi ve saygı duruşu, 3.Konuk konuşmacıların dinlenmesi, 4.Şube Yönetim Kurulu Çalışma raporunun

Detaylı

Kültür okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden mana çıkarmak, intibah almak, düşünmek, zekâyı etmektir. (1936)

Kültür okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden mana çıkarmak, intibah almak, düşünmek, zekâyı etmektir. (1936) Atatürk diyorki; TOBB 69. Genel Kurulu Ata nın Huzuruna Çıktı. Kültür okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden mana çıkarmak, intibah almak, düşünmek, zekâyı etmektir. (936) www.mto.org.tr 3 M.Rifat

Detaylı

BAKAN YILDIZ DAN JEOTERMALE TAM DESTEK

BAKAN YILDIZ DAN JEOTERMALE TAM DESTEK 4 Ayda Bir Yayınlanır.ÜCRETSİZDİR Yıl: 3 Sayı: 5 Nisan 2012 ISSN 1302-4388 BAKAN YILDIZ DAN JEOTERMALE TAM DESTEK JEO TERMAL BELEDİYELER DERGİSİ İçindekiler T.C Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-251 01 Temmuz 2005 Sayı : 2005-07

Detaylı

Yıl : 4 Sayı : 38 01 Şubat- 01 Mart 2015. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır

Yıl : 4 Sayı : 38 01 Şubat- 01 Mart 2015. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır Haberler Yıl : 4 Sayı : 38 01 Şubat- 01 Mart 2015 Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır Fethiyeli Öğrenciler Gastronomi Festivalinde Fırtına Gibi Esti FTSO İmar Planı Sorununu Ankara ya Taşıdı

Detaylı