- Eski ve marifetli bir kaykayd r bu Senin ya lar ndayken dünyay dola m t m bu kaykayla. imdi s ra sende!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- Eski ve marifetli bir kaykayd r bu Senin ya lar ndayken dünyay dola m t m bu kaykayla. imdi s ra sende!"

Transkript

1 Besmeleyle başlayalım, Şeytanlarla savaşalım, Şehit gazi emaneti Yurdumuzu koruyalım.

2 Merhaba! Ben Batuta, bu da birlikte nice maceralar ya ad m z uçan kaykay m. Her ey babam n bana bu kaykay hediye etmesiyle ba lad. Kaykay ilk defa babam n elinde gördü ümde eski görüntüsüne ra men çok sevmi tim. Henüz marifetlerinden haberim de yoktu. Babam kaykay bana uzat rken konu maya ba lad : - Eski ve marifetli bir kaykayd r bu Senin ya lar ndayken dünyay dola m t m bu kaykayla. imdi s ra sende! Ben a k nl kla babama bakarken o konu mas na devam etti: - Merak etme, birazdan her eyi anlayacaks n. Haydi, atla kaykay na ve onun götürdü ü yere git. Bu sözlerin ard ndan ayaklar m n alt ndaki kaykay yava yava havalanmaya ba lad. Annem ve babam arkam zdan el sallarken kaykay m ve ben, pencereden süzüldük ve gökyüzüne do ru yükseldik. Korku ve a k nl m att ktan sonra bunun e lenceli bir yolculuk olaca n dü ünmeye e ba lad m. O günden sonra kaykay mla dünyan n birçok ehrini gezdik. Bulutlar n aras nda ehirlerin, da lar n, tepelerin, nehirlerin in üstünden geçtik. lginç yerler gördük, birçok farkl insanla tan t k. Bu kitapta size hiç unutamad m bir yolculu umu, dedemin tavsiyesi ile gitti im ve beni en çok etkileyen ehirlerden birini anlataca m: Çanakkale

3 Kısa bir Çanakkale turuna ne dersiniz? Öyleyse atlayın kaykaya! Çanakkale Geçilmez!6 Çanakkale Savaşı kahramanları arasında biri var ki farklı etkiledi beni. Sanki birlikte savaştık Çanakkale de, düşmana birlikte 10 göğüs gerdik. Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyyid Onbaşı nın kısa hayat hikâyesi Seyyid Onba Vee Yolculuğumun en özel hatırası Geçmişten uzanan bir el, beni kendine çekiyor. Seyyid Onbaşı ile omuz omuza bir macera 12 Batuta ve Seyyid Onba Hem öğrenip hem eğlenmek isteyenlere Bulmacalar, ve etkinliklerle Çanakkale Savaşı E lenelim Ö renelim49

4 Çanakkale Geçilmez! Vurulmu tertemiz aln ndan, uzanm yat yor, Bir hilâl u runa, yâ Rab, ne güne ler bat yor! Gökyüzünden denize do ru süzülüyorum yava yava. Evet, imdi Çanakkale Bo az nday m. Hey, bu harika bir ey! Bo az da sörf yap yorum! Neden daha önce denememi im sanki? Bo az n köpüklü sular üzerinde kaykay m beni h zla ehitler diyar Çanakkale ye ale do ru götürüyor. Denizden ehre var nca dikkatimi ilk çeken, bo az n iki yakas ndaki ki Çimenlik ve tam kar s ndaki Kilitbahir kaleleri oluyor. Bu kaleleri Fatih Sultan Mehmet, stanbul un n fethinden önce bo azdan geçi leri kontrol etmek için yapt rm. Bugünkü Çanakkale ehrinin ilk kurulu unu u da Çimenlik Kalesi olu turmu. Bu ka- K sa K sa... Osmanl döneminde, Çanakkale çevresinde nüfusun büyük bir k sm çanak çömlek yap m ve ticaretiyle u ra m lar. ehre Çanakkale ismi bu yüzden verilmi. Çanakkale de, köyler de dâhil olmak üzere 800 ün üzerinde cami bulunmaktad r. 6 Çanakkale

5 lelerden ba ka bo az k y lar nda Nara Kalesi, Kum Kalesi, Seddülbahir gibi ba ka kaleler de yap lm. Hemen Çimenlik Kalesi ne çeviriyorum kaykay n yönünü. Bir zamanlar Kale-i Sultaniye diye isimlendirilen bu kale, bugün halka aç k müze olarak kullan lmakta. Müzede, Çanakkale Sava s ras nda bo aza may n dö eyen Nusret Gemisi nin büyükçe bir maketi yer al yor. Kalenin bir kö esi, Gelibolu da do an büyük Türk denizcisi Piri Reis in ( ) ad n ta yan bir müzeye dönü türülmü. Piri Reis in, Kitab- Bahriye adl ünlü kitab n bu kalede yazd söyleniyor. Müzede Piri Reis in yapt haritalar ve yazd kitaplar sergileniyor. Daha sonra Aynal Çar ya yöneliyorum. Çanakkale içinde aynal çar /Ana ben gidiyom dü mana kar dizeleriyle ba layan türkü, büyük bir sava özetliyor. Ziyaretçilerin u rak yeri olan Aynal Çar, eskiyle yeninin uyumunu gözler önüne seriyor. Çe itli hediyelik e ya sat lan irin bir çar buras. Çanakkale ye e ad n veren seramikler, çömlekler, testi ve sürahiler sat l yor buradaki dükkânlarda. Çanakkale yemeklerini merak ediyorum do rusu. Yöresel yemeklerin yap ld bir lokantaya giriyo- rum, Çanakkale yemeklerinden ara u- ra ve köbete ile bir güzel karn m doyuruyorum. Ö le ezan okunur okunmaz da Fatih Camii nde namaz m k larak gezime devam ediyorum. ehir turundan sonra Gelibolu Yar madas na geçiyorum. Yar madan n çevresini yukar dan turlay nca k y ormanlar, yemye il tepeler, alt n rengi kumsallar ve masmavi denizin özenle korunmu oldu unu görüyorum. Yar mada, Çanakkale Sava nda ehit olan askerlerimizin an s na Millî Park Çanakkale 7

6 12 Çanakkale

7 Çanakkale 13

8 Resimli Çarpraz Bulmaca Resimlere göre bulmacay çözün. 50 Çanakkale

9 O Kahraman A a daki harf gruplar ndan sadece biri Çanakkale gazimiz Seyyid in ad n n bütün harflerini içeriyor, hangisi acaba? 1 D H Y 3 Y D 5 R Y S E S S Y A E D 2 E S D 4 D Y E 6 A E Y Y H Y S T S Y ehitler Ölmez! A a daki ayet mealinde sesli harfler ifreli olarak yaz lm. ifreyi çözüp ayetin mealini okuyun. ll h y l nd ld r l nl r l l r d m y n. B l k s nl r d r d rl r, f k t s z nl y m zs n z. (2 / B k r S r s, 154. y t) ifre Anahtar : Harflerin birini biz verdik, di erlerini de siz bulup yaz n. a e i o ö u ü Çanakkale 51

Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları. SBS - Bilim - Olimpiyat ve Proje Başarıları Velilerimize Yönelik Etkinlikler

Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları. SBS - Bilim - Olimpiyat ve Proje Başarıları Velilerimize Yönelik Etkinlikler Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları Geleceğe Hazırlayan Eğitim Faaliyetleri Avcılar Fatihle Özdeşleşmiş Geleneksel Etkinlikler Eğitim Gezileri - Öğrenci ve Veli Gezileri SBS - Bilim - Olimpiyat

Detaylı

Deniz seviyesinden yüksekli i 1067 m. yükseklikte, yüzölçümü 9313 km 2 olan Elaz, Do u Anadolu Bölgesinin Yukar F rat Bölümü nde yer al r.

Deniz seviyesinden yüksekli i 1067 m. yükseklikte, yüzölçümü 9313 km 2 olan Elaz, Do u Anadolu Bölgesinin Yukar F rat Bölümü nde yer al r. K saca Elaz Deniz seviyesinden yüksekli i 1067 m. yükseklikte, yüzölçümü 9313 km 2 olan Elaz, Do u Anadolu Bölgesinin Yukar F rat Bölümü nde yer al r. Do uda Bingöl, kuzeyde Keban Baraj Gölü ve Tunceli,

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

Sonra, Önce Kelimelerinin Edat Kategorisi çindeki Durumu 1

Sonra, Önce Kelimelerinin Edat Kategorisi çindeki Durumu 1 Dil Ara t rmalar Dergisi Cilt: 1 Say : 1 Güz 2007, 39-48 ss. Sonra, Önce Kelimelerinin Edat Kategorisi çindeki Durumu 1 Leylâ KARAHAN 2 Özet: Kelimelerin hangi tür kategorisinde yer alaca n belirleyen

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Gezi. Fatih ERKOÇO LU* NEW YORK NOTLARI -I-

Gezi. Fatih ERKOÇO LU* NEW YORK NOTLARI -I- Gezi Fatih ERKOÇO LU* NEW YORK NOTLARI -I- Kızılderililerin katledildi i kendi yapımları western filimler ve di er ba ka pek çok filmden tanıyordum bu ülkeyi. Tabii olarak bu ülke ile alakam sadece televizyonda

Detaylı

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

HECE. Ö - ret - men - ler Gü - nü nüz kut - lu - ol - sun.

HECE. Ö - ret - men - ler Gü - nü nüz kut - lu - ol - sun. Temel Kaynak 3 HECE Ö - ret - men - ler Gü - nü nüz kut - lu - ol - sun. Ece, Ö retmenler Günü nde ö retmenine bir sürpriz yapmak istedi. Tahtaya Ö retmenler Günü nüz kutlu olsun. cümlesini heceleyerek

Detaylı

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef pekböce i, yerli otomobilin lokomotifi olacak B ursa Büyük ehir Belediyesi nin dan manl nda; Türk mühendisleri taraf ndan projelendirilerek Otomotiv ehri Bursa da üretilen pekböce i isimli tramvay; yerli

Detaylı

Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde

Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde Reflit Galip Caddesi Hafta Sokak 11/B G.O.P. ANKARA TEL: 0.312 447 12 00 - www.trilye.com.tr Y l: 3 Say 9 Eylül-Ekim-Kas m-aral k 2009 ISSN: 1307-0800

Detaylı

ANTALYA. Yeryüzü Cenneti

ANTALYA. Yeryüzü Cenneti ANTALYA 9/18/08 7:57 AM Page 1 ANTALYA Yeryüzü Cenneti Antalya, antik kentleri, alt n kumsallar, Akdeniz mavisi koylar, denizle kucaklaflan ormanlar, tropik bitkileri, akarsular ve flelaleleri ile dünya

Detaylı

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI,

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, ÖNEM VE ULUSLARARASI HRACI Prof. Dr. Sabahattin AYDIN stanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Say n Ba kan m, de erli kat l mc arkada lar, sektörümüzün emekçileri

Detaylı

Türkmen İktisat Tarihi

Türkmen İktisat Tarihi BOLŞEVİK ESARETİNDEN ENERJİ İMPARATORLUĞUNA Türkmen İktisat Tarihi Prof. Dr. Güngör TURAN Doç. Dr. Ahmet DiNÇ Bol evik Esaretinden Enerji mparatorlu una TÜRKMEN KT SAT TAR H Bol evik Esaretinden Enerji

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

IKITEKER. Haz rlayanlar Ceyda Vatan - Sinan Özgen. Katk da Bulunanlar Atilla Karasu Turgay Avc Volkan Olgun. Kapak Foto raf Sinan Özgen

IKITEKER. Haz rlayanlar Ceyda Vatan - Sinan Özgen. Katk da Bulunanlar Atilla Karasu Turgay Avc Volkan Olgun. Kapak Foto raf Sinan Özgen IKITEKER i k i t e k e r. o r g motosiklet e-zine para ile satilmaz ayda BIR YaYInLaNIr ozel sayi Yunan Adalar Samos - Pisagor un Adas Mikonos u kaç r rsan z nereye gidece iniz belli olmaz (Siros) Mikonos

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

Türkiye yi dönü türüyoruz

Türkiye yi dönü türüyoruz Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. HAZ RAN 2013 Say : 15 Türkiye yi dönü türüyoruz Sar lar n aat: birli imiz büyüyecek Odaba Nett Makina, yeni vizyonu ile fark yarat yor Nurkan Karayel:

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN Türkiye nin Geleceği Aydınlık Deniz Çevresinin Petrol ve Di er Zararl Maddelerle Kirlenmesine Müdahale Tatbikat SKEN I. Streetball Ve Tenis Turnuvas Prof. Dr. Üstün

Detaylı

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR lim ve gönül insan Prof. Dr. Ba n tarihi imzay kaleme ald müthi yaz s 12 DE Meltemli Ö rencinin BÜYÜK BA ARISI Sayfa 12 de Tarih Kokan As rl k Kilis Evleri Sayfa 11 de Prof. Dr. Haydar BA Mütabakat n S

Detaylı

Bükre Büyükelçisi Hamdullah Suphi ve Gagauz Türkleri

Bükre Büyükelçisi Hamdullah Suphi ve Gagauz Türkleri Bükre Büyükelçisi Hamdullah Suphi ve Gagauz Türkleri Yard.Doç.Dr. Yonca ANZERL O LU Özet: Türk Ocaklar n n kapanmas sonras nda 1931 y l nda Bükre Elçili ine atanan Hamdullah Suphi görevine ba lad andan

Detaylı

MALTEPE BELEDøYESø PROJELER

MALTEPE BELEDøYESø PROJELER MALTEPE BELED YES PROJELER MALTEPE BELED YES çindekiler 1. MALTEPE SANAT SOKA I PROJES... 3 2. ÖZEL TASARIM AYDINLATMA D REKLER PROJES... 6 3. ENGELS Z ER M P LOT BÖLGE PROJES... 10 4. GÖRME ENGELL LER

Detaylı

EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL

EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL Prof. Dr. M.Orhan OKAY 1931 y l nda stanbul da do du. Vefa Lisesi nden ve.ü. Edebiyat Fakültesi nden mezun oldu (1955). Edebiyat Ö retmenli i ile mesleki hayat na bafllad

Detaylı

Gökova-Akyaka'y Sevenler Derne i. Nail Çak rhan ve Halet Çambel Kültür ve Sanat Evi hakk nda 2008 SERG LER:

Gökova-Akyaka'y Sevenler Derne i. Nail Çak rhan ve Halet Çambel Kültür ve Sanat Evi hakk nda 2008 SERG LER: G.A.S.-DER (Gökova-Akyaka'y Sevenler Derne i), Nail ÇAKIRHAN Sok.9, 48 650 Akyaka, ULA Tel/Fax: (+90) 0 252-243 4334 e-mail: dernek@akyaka.org 2008 SERG LER: Gökova-Akyaka'y Sevenler Derne i 23.05.08-1.06.08

Detaylı

21-1-924. 1 May s da. Lambay yakma b rak! sar bir insan ba dü mesin pencereden kara. Kar ya yor karanl klara. ve ben hat rl yorum.

21-1-924. 1 May s da. Lambay yakma b rak! sar bir insan ba dü mesin pencereden kara. Kar ya yor karanl klara. ve ben hat rl yorum. 21-1-924 Lambay yakma, b rak, sar bir insan ba dü mesin pencereden kara. Kar ya yor karanl klara. Kar ya yor ve ben hat rl yorum. Kar... Üflenen bir mum gibi söndu koskocaman klar... Ve ehir kör bir insan

Detaylı

BODRUM. Her koyunda sakl bir cennet Her köflesinde mandalina kokular Bembeyaz evler, begonviller, Halikarnas ve Ege nin ma rur k z Bodrum

BODRUM. Her koyunda sakl bir cennet Her köflesinde mandalina kokular Bembeyaz evler, begonviller, Halikarnas ve Ege nin ma rur k z Bodrum BODRUM 9/18/08 8:10 AM Page 1 BODRUM Her koyunda sakl bir cennet Her köflesinde mandalina kokular Bembeyaz evler, begonviller, Halikarnas ve Ege nin ma rur k z Bodrum Ad na flark lar yap lmas, flairlere,

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

www.hindistangezi.com sitesi bülteni

www.hindistangezi.com sitesi bülteni www.hindistangezi.com sitesi bülteni Bu bülten, periyodik bir yay n de ildir. Sadece Hindistangezi.com sitesi üyelerine e-mail ile ücretsiz gönderilir 32 S ay : 32 Haziran 2008 Haz rlayan Zafer Bozkaya

Detaylı