Bu kitapçıkta bulunabilecek eksiklik ve hatalardan sorumlu değiliz. Okuyucunun, bu kitapçıktaki bilgi ve yorumlarla yetinmeyerek konuyu araştırıp ona

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu kitapçıkta bulunabilecek eksiklik ve hatalardan sorumlu değiliz. Okuyucunun, bu kitapçıktaki bilgi ve yorumlarla yetinmeyerek konuyu araştırıp ona"

Transkript

1

2 Bu kitapçıkta bulunabilecek eksiklik ve hatalardan sorumlu değiliz. Okuyucunun, bu kitapçıktaki bilgi ve yorumlarla yetinmeyerek konuyu araştırıp ona göre hareket etmesi gerekir.

3 EL KİTAPÇIĞI SAHİBİNİN KİŞİSEL BİLGİLERİ Adı, Soyadı İş Adresi Ev Adresi İş Telefonu Ev Telefonu Cep Telefonu Kan Grubu Ehliyet No Oto Plaka No 1

4 Değerli Meslektaşlarım, Bu yıl da, yapılan değişiklikleri ekleyerek el kitabımızı hazırlamış ve sizlerin istifadesine sunmuş bulunmaktayız. Her geçen yıl, uygulamalara yeni mevzuatlar eklenmesi, bu yeni mevzuatların, yeni yönetmelik ve tebliğlerle uygulamaya sokulması, bir de bu uygulamaların mevzuatların yürürlüğe girmesine çok yakın bir tarihte açıklanması bizleri gerçekten zora sokmaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanununun 2013 ve 2014 yıllarında uygulanacak yol haritası ve uygulanabilecek olan cezalar el kitabımızda açıklanmıştır. Ayrıca, iş güvenliği ile ilgili olan uygulamalara da dikkat etmemiz gerekmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren aşamalı olarak uygulanacaktır. Uygulamada yeni yaptırımlar ve cezalar getirilmiştir. Her yıl olduğu gibi 2013 yılında da panel ve seminerler düzenleyerek sizlere yardımcı olacağız. Bu kitapçığın hazırlanmasında emeği geçen meslektaşlarıma teşekkür eder, 2013 yılının mesleğimiz için başarılı geçmesini dilerim. Saygılarımla, AHMET COŞAR ODA BAŞKANI 2

5 HAZIRLAYANLAR Ahmet COŞAR Oda Başkanı Cemal AKBULUT Oda Başkan Yardımcısı Hasan TİYEK Oda Sekreteri Hasan TASLAKÇI Oda Disiplin Kurulu Başkanı İbrahim GÜLER Vergi Mevzuatı Kom. Bşk. Ferhat DEMİRKIRAN Sosyal Güvenlik Kom. Bşk. Ömer AVCI Eğitim Kom. Bşk. 3

6 İÇİNDEKİLER Mükellef Hakları Bildirgesi Disiplin Cezaları Vergi Türleri Listesi Oda Aidat Ödeme Zamanı Gelir Vergisi Tarifeleri Vergi ile İlgili Bazı Pratik Bilgiler Bazı Amortisman Oranları Asgari Geçim İndirimi Veraset ve İntikal Vergisi Oranları Usulsüzlük Cezaları Yıllara Göre yeniden değerleme oranları Değerli Kağıt Bedelleri Gecikme Zammı ve Tecil Faizi Oranları Beyanname, Form, Bildirimler verilme zamanı Özel Usulsüzlük Cezaları Bilanço Esasına Göre Defter Tutma Hadleri Bazı Damga Vergisi Oranları Bilgi Vermekten Çekinenler için Uygulanacak Cezalar Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmayacaklar Listesi İşe Başlamada Aranılacak Belgeler İş Kanunu ile İlgili Pratik Bilgiler İş Kanunu ve İşkur Tarafından Uygulanacak Para Cezaları İş Sağlığı ve Güvenliği Kan. Göre Uygulanacak Para Cezaları İşten Ayrılma Nedenleri Eksik Gün Nedenleri Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Haller İhbar Tazminatları ve İş Süresi Günlük Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Ara Dinlenmesi, Genel Tatil Günleri, Toplu İşçi Çıkartma SGK ya göre Asgari Ücret ve İşverene Maliyeti SGK ile İlgili Bazı Pratik Bilgiler SGK Prim Oranları S.G. ve G.S.S. Kanununa göre Uygulanacak İ.Para Cezaları Dönemler İtibariyle Sigorta Primine Esas Ücret Sınırları S.G. Kanununa Göre Prime Tabi olan/olmayan kazançlar Yeni TTK Hakkında Uygulanacak Yol Haritası Yeni TTK ile İlgili Cezalar T.T.K da Son Durum ve TMS-TFRS, KOBİ TFRS Uygulamaları Ltd. Şirketlerde Müdür veya Müdürler Kurulu ile Genel Kurulun Alması Gereken Kararlar Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Temsil Yetkisinin Devrinde İç Yönerge Mecburiyeti Bu Cezalar Çok Can Yakacak KDV de Tevkifat Uygulaması Yeniden Düzenlendi 131-Ortaklardan Alacaklar Hesabı ve KDV 4482 ve 5520 S.K. lara göre kar paylarında Vergileme Rejimi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Tek Düzen Hesap Planı 2013 Takvimi 2014 Takvimi Bazı Önemli Günler ve Haftalar Önemli Bazı Telefon Numaraları Okuyucuya Ait Notlar

7 5

8 DİSİPLİN CEZALARI UYARMA CEZASI -Müşterilerin işlerine karşı, kayıtsız ve ilgisiz kalınması, müşterilerle mesleki konularda yapılacak sözleşme hükümlerine aykırı davranılması. Sözleşmenin taraflarca feshedilmesi halinde, iş sahibinin defter ve belgelerinin otuz gün içinde devir ve teslim tutanağı düzenleyerek teslim edilmemesi, (Devir ve teslim işleminin gerçekleşemediğinin meslek mensubu tarafından Oda'ya bildirilmesi durumu hariç) -Birlikçe yayımlanan, genelge vs yönerge hükümlerine aykırı, olarak, meslek disiplinini bozucu hareketlerde bulunulması, -Aday meslek mensubunun, mesleğin vakar ve onuru ile bağdaşmayan işler yapmasına neden olunması veya bilerek izin verilmesi veya bu eyleme göz yumulması, -Yasal düzenlemelere uygun tabela asılmaması, -En az iki kez yazı ile istenmesine rağmen, aidat borçlarının haklı gerekçe olmaksızın ödenmemesi, -Kanun ve yönetmeliklerde öngörülen sosyal sorumluluk hükümlerine uyulmaması, -Müşteri bildirim listelerinin tam ve doğru olarak Oda'ya süresinde verilmemesi, -Adres değişikliklerinin, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak süresinde bildirilmemesi, -Mesleğin yürütülmesi esnasında; görevi ile ilgisi olmayan konularda, çıkar çatışmalarına taraf olunması, -Meslek mensuplarınca, Oda yönetim, denetim, disiplin kurulu tarafından görevleri ile ilgili olarak istenen her türlü belge ve bilginin verilmemesi, -Bir diğer meslek mensubunun çalışanlarına her türlü vasıtayla meslektaşın veya müşterilerinin iş sırlarını ele geçirmeye veya açıklamaya yöneltmesi, -Yukarıda sayılanlar dışında, mesleğin vakar ve onuruna aykırı davranışlarla, görevin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunulması durumunda uygulanır. KINAMA CEZASI -Üç yıllık bir dönem içinde uyarma cezası gerektiren herhangi bir eylemin yinelenmesi, -Sahip olunmayan unvanların kullanılması, -Yeminli Mali Müşavirlerce, kendisinin, eşinin (boşanmış dahi olsa) usul ve fürundan birinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kain ve sıhri hısımlarının veya bunların ortak veya yönetiminde oldukları firmaların işlerine bakılması. 6

9 Bu yakınlıktaki akrabalarından olan Serbest Muhasebecilerin ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin baktığı işlerin, tasdik edilmesi, -Reklam yasağına uyulmaması -Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte öngörülen yazılı hizmet sözleşmesi yapmadan iş kabul edilmesi, -Sahte veya içeriği itibariyle yanıltıcı belge düzenlendiği resmi kurum ve kuruluşlarca saptanan iş sahiplerinin (zorunlu olarak Oda tarafından görevlendirmeleri hariç), Odalar ve Birlik tarafından ilanından sonra defterlerinin tutulması ve işlerinin görülmesi, -Asgari ücret tarifesinde yer alan ücretlerin altında iş kabul edilmesi, ücret yönetmeliğine aykırı olarak, ücretini tahsil etmediği halde daha sonraki yıllarda işin sürdürülmesi, -Çalışanlar listesine kaydolmadan unvan kullanarak mesleki faaliyette bulunulması, -Yeminli Mali Müşavirler tarafından, kendi defterleri hariç, defter tutulması, muhasebe bürosu açılması veya muhasebe bürosuna ortak olunması, -Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan müşterilere, bilerek iş önerilmesi ve diğer meslek mensubu hakkında olumsuz yorumlarda bulunulması, -Aynı unvan sahibi meslek mensubunun sorumluluğundaki işlerle ilgili, görev ve sorumluluk almadan, bir başka meslek mensubunun görüş bildirmesi. Uygulamaları hakkında iş sahiplerine karşı olumsuz eleştiriler yapması, -Mesleğin gereği gibi yürütülmesini sağlayacak şekilde; şubenin bağlı bulunduğu odanın çalışanlar kütüğüne kayıtlı sorumlu ortak görevlendirmeden ve bu ortak sayısından fasla şube açılması, -Kasıt olmaksızın gerekli özen ve titizlik yeterince gösterilmeden; yasal düzenlemelere ve ilan olunmuş norm ve standartlara aykırı olarak beyanname ve bildirimlerin imzalanması, denetlenmesi ve tasdik edilmesi, -Oda ve Birlik kuralları başkan ve üyelerinin; bu görevleri dolayısıyla kanun ve yönetmeliklere aykırı davrandıklarının tespit edilmesi, -Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından, çalışanlar kütüğüne kayıt olmadan birden fazla beyanname imzalanması, -Bu yönetmelikte yer almayan; 3568 sayılı kanuna aykırı diğer eylemlerde bulunulması ve Birlikçe çıkarılmış diğer yönetmelik hükümlerine ve zorunlu meslek kararlarına uyulmaması, -Büro Tescil Belgesi alınmaması, süresinde vize ettirilmemesi, -Meslek mensubunun, kendisi, hizmetleri ve faaliyetleri hakkında gerçekdışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunması, -Birlik Genel Kurulu'nca belirlenen büro standartları na uyulmaması, açılan işyerlerinin bağımsız büro şeklinde olmaması. Başka bir serbest meslek faaliyeti veya ticari faaliyet ile iç içe olması veya ev olarak kullanılan ikametgahların aynı zamanda büro olarak kullanılması. 7

10 Bir meslek mensubunun (ortaklık durumu hariç) birden fazla bürosunun olması, -Stajını tamamlayarak mesleği yapmaya hak kazanan meslek mensuplarının, meslek ruhsatlarını aldıkları tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe staj yaptıkları meslek mensuplarının rızası olmadan onların müşterilerine hizmet vermesi, -Üçüncü kişilere ücret ya da herhangi bir çıkar sağlanması veya vaat edilmesi sureti ile iş alınması, -Mevzuat hükümlerinin emredici kurallarına aykırı davranmak sureti ile rekabette avantaj yaratılması, -Diğer meslek mensubu hakkında, ilgili kuruluşlara asılsız ihbar veya şikayette bulunulması, -Bir diğer meslek mensubunun çalışanlarına ve vekillerine onları işlerini yerine getirirken yükümlülüklerine aykırı davranmaya yöneltebilecek çıkarlar sağlayarak veya önererek doğrudan veya dolaylı olarak menfaat sağlaması durumlarında uygulanır. GEÇİCİ OLARAK MESLEKİ FAALİYETTEN ALIKOYMA CEZASI Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası, her bir eylem için altı aydan az, bir yıldan çok olmamak üzere aşağıdaki hallerde uygulanır. -Üç yıllık bir dönem içinde kınama cezası gerektiren herhangi bir hal ve eylemin yinelenmesi, -Çalışanlar listesinde kayıtlı bulunan meslek mensuplarınca, sahip olunan unvanla kanunun 2. maddesinde yer alan işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek veya tüzel kişilere bağlı ve onların işyerlerine bağımlı olarak açık veya gizli hizmet sözleşmesi ile çalışılması, -Meslek mensuplarınca; meslek mensubu olmayan veya mesleği yapmaları yasaklanmış kişilerle Kanunun ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işbirliği yapılması, -Müşterilerden makbuz düzenlemek veya her türlü yöntem ile topladıkları para veya para hükmündeki değerleri kendisine veya bir başkasına mal edilmesi veya emanetin inkar edilmesi, -Ticari faaliyet yasağına uyulmaması, -Beyanname ve bildirimlerin imzalanması ve denetimi ile ilgili yasal düzenlemelerdeki ilke ve kurallarla, ilan olunmuş norm ve standartlara kasten aykırı davranılması. Beyanname imzalama ve denetim yetkisinin kasten gerçeğe aykırı olarak kullanılması, -Yeminli Mali Müşavirlerce, tasdike ilişkin yasal düzenlemelerdeki ilke ve kurallarla, ilan olunmuş norm ve standartlara kasten aykırı davranılması. Tasdik yetkisinin kasten gerçeğe aykırı olarak kullanılması, -Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası kesinleştiği halde, mesleki faaliyete doğrudan devam edilmesi. 8

11 MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI Aşağıdaki hallerde uygulanır: -Beş yıllık dönem içinde iki defa mesleki faaliyetleri alıkoyma cezası ile cezalandırılmasından sonra bu cezayı gerektiren eylemin yeniden işlenmesi. -Mesleğin yürütülmesi sırasında, meslek dolayısıyla işlenen suçlardan dolayı ağır hapis cezası ile cezalandırılmış olunması. -Meslek mensuplarının kasten vergi zıyaına sebebiyet verdiklerinin mahkeme kararı ile kesinleşmesi. -Başka meslek mensuplarının ad ve unvanları kullanılarak, beyanname düzenlenmesi ve imzalanması. -Meslek mensubu olabilmenin genel şartlarının kaybedilmesi. -Meslek ruhsatnamesinin bir başkasına kiraya verilmesi, herhangi bir şekilde bir başkasına kullandırılması. Meslek mensubunun mesleki konulardaki yetkilerini genel vekaletname ve/veya düzenleme şeklinde vekaletname ile veya muvazaa yoluyla ya da başka kanunlardaki düzenlemeleri kötüye kullanarak, mesleğini bizzat yapmayıp, yetkilerini devamlı ya da geçici olarak meslek mensubu olmayan kişilere kullandırması. Kendi adına müşteri kabul edilmesine, resmi belgelerde mühür ya da kaşesinin kullanılmasına izin vermesi. -Meslekten çıkarılanlar, yeminli sıfatı kaldırılanlar ve geçici olarak mesleki faaliyetten alıkonulanlar; bu yasakların gereklerini derhal yerine getirirler. Bu gerekleri yerine getirmeyenler hakkında Odalar veya Birlik tarafından Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulur. -Yeminli Mali Müşavirlerin, mükerrer şekilde, tasdike ilişkin yasal düzenlemelerdeki ilke ve kurallarla, ilan olunmuş norm ve standartlara kasten aykırı davrandıklarının veya tasdik yetkilerini mükerreren kasten gerçeğe aykırı olarak kutlandıklarının anlaşılması ve bu durumun mahkeme kararı ile kesinleşmesi halinde, Yeminli sıfatını kaldırma cezası verilir ve mühürü geri alınır. -Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliği uyarınca, kanunun ve bu yönetmeliğin meslek mensupları hakkında düzenlemiş olduğu disiplin esasları aday meslek mensuplarına da uygulanır. -Çalışan meslek mensupları görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı, fiillerin niteliğine göre Türk Ceza Kanunu'nun devlet memurlarına ait hükümleri uyarınca cezalandırılırlar. 9

12 VERGİ TÜRLERİ Vergi Kodu Vergi Adı YILLIK GELİR VERGİSİ ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ S.(MUHTASAR) GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI GELİR GÖTÜRÜ ÜCRET DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI (KVKM24) GELİR VERGİSİ (GMSİ) BASİT USULDE TİCARİ KAZANÇ GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ MEB İŞTİRAKÇİSİ KURUMLAR VERGİSİ BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 5811 YURTDIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR 5811 TÜRKİYE DE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR (GELİR V. MÜK. OLMAYAN) GELİR VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ GELİR GEÇİCİ VERGİ KURUM GEÇİCİ VERGİ DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ) AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ GELİR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ HER TÜRLÜ İSPİRTOLAR VE FÜZEL YAĞINDAN ALINAN EK VERGİ KURUMLAR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ DİĞER ÜCRETLER KURUMLAR VERGİSİ KURUM GEÇİCİ VERGİ OYUN KAĞITLARINDAN ALINAN EK VERGİ RÖNTGEN FİLMLERİNDEN ALINAN EK VERGİ MÜLGA MADEN FONU KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ MÜLGA KOOPERATİFÇİLİK TANITMA VE EĞİTİM FONU GVK GEÇİCİ 67/11 MADDESİNE GÖRE YAPILAN İHTİYARİ BEYAN PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜL. İLİŞKİN ÖZEL TÜK. VERGİSİ DAYANIKLI TÜKETİM VE DIĞER MALLARA İLİSKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ALKOLLÜ İÇECEKLERE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN EK VERGİ VERGİSİ HER TÜRLÜ ALKOLLÜ İÇKİLERE İLİŞKİN EK VERGİ SAİR ŞARAP VE BİRALARA İLİŞKİN VERGİ HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ İÇECEKLERDEN ALINAN EK VERGİ EĞİTİM,GENÇLİK,SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİ MAHSUPLARDAN KESİLEN DAMGA VERGİSİ 10

13 Vergi Kodu Vergi Adı FON PAYI 5254 SAY. KAN. GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VER. ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZ. AL. DÖN. AİT FAİZ 2004/5682 SAY. BKK İLE HAZİNE AL. DÖN. TOHUMLUK KREDİLERİNE DÖN. AİT FAİZ 5335 SAYILI KANUNA GÖRE DESTEKLEME FİYAT İSTİKRAR FON.AİT FAİZ PİŞMANLIK ZAMMI İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK İÇİN ALINAN FAİZ TRAFİK MUAYENESİ PARA CEZALARI E.KATKI PAYI ÖZEL İŞLEM VERGİSİ TEVKİFATTAN ALINAN DAMGA VERGİSİ DAMGA VERGİSİ 5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ VERGİ BARIŞI TEFE TUTARI VERGİ BARIŞI GEÇ ÖDEME ZAMMI 5335 SAY. KAN. GÖRE HAZ. AL. DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE AİT GEÇ ÖD. ZAMMI 5736 SAYILI KANUN UYARINCA GEÇ ÖDEME ZAMMI DÜŞÜK OLAN DEĞERLEME TUTARI 6111 YENİDEN YAPILANDIRMA TEFE TUTARI 6111 YENİDEN YAPILANDIRMA GEÇ ÖDEME ZAMMI VERGİ YARGI HARÇLARI GECİKME FAİZİ PARA CEZASI FAİZİ GECİKME ZAMMI ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ ALINAN DİĞER FAİZLER KANUNİ FAİZ 5736 SAYILI KANUN UYARINCA ALINAN FAİZ HESAPLANAN FAİZ 6111 KATSAYI TUTARI DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİNE İLİŞKİN KANUNİ FAİZ SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU KONUT FONU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ FAİZİ KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ CEZAİ FAİZİ CEZAİ FAİZ(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTILERİ) USULSÜZLÜK CEZASI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KUSUR CEZASI AĞIR KUSUR CEZASI KAÇAKÇILIK CEZASI VERGİ ZİYAİ CEZASI VUK 112/4 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz EK GELİR VERGİSİ 11

14 Vergi Kodu Vergi Adı EK ÜCRET GELİR VERGİSİ EK GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERGİSİ FAİZ VERGİSİ EK EMLAK VERGİSİ GELİR DAHİLİ TEVKİFAT EK KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERGİSİ ARGE HARCAMALARI KURUM DAHİLİ TEVKİFAT MÜNFERİT GELİR EKONOMİK DENGE V. TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN GÜÇ. VE MİLLİ HAVA SAN. KUR. KAT. PAYI ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİL EDİLEN ÖZEL İŞLEM VERGİSİ 5811 YURTDIŞINDA SAHİP OLUN. VARLIKLAR (BANKA VE ARACI KURUMLAR) 5811 TÜRKİYEDE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEVKİFAT MOTORLU TAŞITLAR EK VERGİSİ 4837 S.K EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 4962 S. TAŞIT VERGİSİ TRAFİK MUAYENE ÜCRETİ HAZİNE PAYI MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU REKLAM GELİRLERİ GELİR VE KURUM EKONOMİK DENGE VERGİSİ 5035 RTÜK EĞİTİME KATKI PAYI GÖTÜRÜ EKONOMİK DENGE VERGİSİ GELİR VE KURUM STOPAJ EKONOMİK DENGE VERGİSİ AKARYAKIT FİYAT İSTİKRAR PAYI TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ ŞANS OYUNLARI VERGİSİ 5035 SAYILI KANUNA GÖRE FİNANSAL FAALİYET HARCI TEKEL SAFİ HASILAT TECİLLİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT İTHALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ NOTER HARÇLARI G.V.K. GEÇİCİ 70. MD. KAPSAMINDA MUHTASAR V. ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLMAYANLAR) ERTELENEN GELİR STOPAJ ( MADDE/4369 GEÇİCİ 5.MADDE) ERTELENEN GELİR STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDESİ) MÜNFERİT KURUM E. D. V. NET AKTİF VERGİSİ KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASINDAN ALINAN VERGİ ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI YILLIK GELİR VERGİSİ VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI KURUMLAR VERGİSİ VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ (GMSİ) 12

15 Vergi Kodu Vergi Adı VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI BASİT USULDE TİCARİ KAZANÇ VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/AB VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/C VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE/6 MTV VERGİ BARIŞI KESİNLEŞMEYEN KAMU ALACAKLARI 3. MADDE VERGİ BARIŞI İNCELEME VE TARHİYAT 5.MADDE VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/AB VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/DİĞER HÜKÜMLER VERGİ BARIŞI ECRİMİSİL 15.MADDE VERGİ BARIŞI KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASI BEYANI 6183 B/4 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ TAHSİLATI KURUMLAR VERGİSİ(PETROL GELİRLERİ) KURUM PETROL GEÇİCİ VERGİ GELİR VERGİSİ KAN. GEÇ. 78. MAD. KAPSAMINDA MUHTASAR VERGİSİ 6111 MADDE 6/1-2 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI 6111 MADDE 8/1-2 MATRAH ARTIRIMI (Ücret) 6111 MADDE 8/3a, 8/4-a MATRAH ARTIRIMI (Serbest Meslek) 6111 MADDE 8/3b, 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Vergiden Muaf Esnaf) 6111 MADDE 8/3a, 8/4-b MATRAH ARTIRIMI (Kira Stp.) 6111 MADDE 8/3b, 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Çiftçiler) 6111 MADDE 8/3b, 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Yıllara Sari İnşaat) 6111 MADDE 6/1-3 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI 6111 MADDE 6/5-6 KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI 6111 MADDE 7/1 MATRAH ARTIRIMI 6111 MADDE 7/2a-3 MATRAH ARTIRIMI 6111 MADDE 7/2b-3 MATRAH ARTIRIMI 6111 MADDE 7/2c MATRAH ARTIRIMI 6111 MADDE SAYILI KANUNUN 10. MAD. GÖRE VER. KDV. BEYANNAMESİ 6111 MADDE SAYILI KANUNUN 11/2. MAD. GÖRE BEYAN VERGİ BARIŞI TECİLLİ TAHSİLAT İDARİ PARA CEZASI (4703 SK) EMANETEN YAPILAN TAHSİLAT NÜFUS PARA CEZASI SEÇİM PARA CEZASI ASKERLİK PARA CEZASI MAHKEME PARA CEZASI 1475 SAYILI İÇ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI 3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI TRAFİK ZABITASI TESPİTİNE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI TURİZM PARA CEZASI TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNA GÖRE KESİLEN PARA CEZASI ÇEVRE KİRLİLİĞİ PARA CEZASI ESNAF S.HARÇ GÜMRÜK VERGİSİ YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI BİLİRKİŞİ ÜCRETİ 13

16 Vergi Kodu Vergi Adı TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİL KAYIT HARCI YILLIK TONAJ HARCI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU PARA CEZASI MÜKELLEFLERİN VERGİ BORCUNA MAHSUBEN YAPILAN TEVKİFATLAR 4961 BANKA SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ KUR FARKI HESABI YÜKSEK ÖGRENİM KREDİ BORCU HESABI KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ HESABI İHRACATTA VERGİ İADESİ HESABI GELIŞTİRME VE DESTEKLEME FONU HESABI ÇALIŞMA İZİN HARCI DESTEKLEME VE FIYAT İSTİKRAR FONU HESABI DİPLOMA HARCI EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ EK TAŞIT ALIM VERGİSİ TDPK İDARİ PARA CEZASI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TAŞIT ALIM VERGİSİ YİYECEK BEDELLERİ TEMİNAT O. YAPILAN THS. İADELERDEN ALACAKLILAR HESAP KART VE DEFTERLERİNE İŞLENMEYEN TAHSİLATLAR MERA FONU MERA FONU PARA CEZASI MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU TİCARİ PLAKA GELİRLERİ MÜLGA YATIRIM TEŞVİK FONU 4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 3.FIKRASINA GÖRE TAHSİLAT TAHSİLATI HIZLANDIRMA TEBLİĞİNE GÖRE VERİLEN TAHAKKUK ÖZEL HESAP GELİRLERİ TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ 5035 SAYILI KANUNA GÖRE HARÇ 4749 KAMU FİNANS BORÇ YÖN. DÜZEN. HAK. KANUN HAZİNE ALACAKLARI KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNU İDARİ PARA CEZASI DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ GELİRLERİ ECRİMİSİL GELİRLERİ DİĞER TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ DOĞALGAZ PİYASASI KANUNU PARA CEZASI DOĞRUDAN GELİR DESTEĞI ÖDEMELERİ PETROLDEN DEVLET HAKKI TİCARET SİCİL HARCI MADENLERDEN DEVLET HAKKI OYUN KAĞIDI GELİRLERİ TAPU HARÇLARI İSKAN HARCI PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI 14

17 Vergi Kodu Vergi Adı TRAFİK HARÇLARI YARGI HARÇLARI İTHAL VE İMAL RUHSAT VE TEMDİT ÜCRETİ GEMİ VE LİMAN HARÇLARI DİĞER HARÇLAR DEĞERLİ KAGITLAR GELİRLERİ TAVİZLERDEN GERİ ALINANLAR İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR YEM ANALİZ ÜCRETİ ŞEKER FİYAT FARKI AKARYAKIT FİYAT FARKI BAŞKA VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİ MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OL.) GÜBRE DENEY VE ANALİZ ÜCRETİ 4961 S.K. GEÇİCİ 1. MAD. GÖRE PARA CEZASI DIĞER PARA CEZALARI ZİMMETLERE GEÇİRİLEN PARA VE DEĞERLERDEN BORÇLULAR FAZLA VE YERSİZ YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA TEŞVİK FONU İSTİHSAL VERGİSİ TRAFİK CEZALARI HESAPLANAN GECİKME ZAMMI TAKİP GİDERLERİ KARŞILIĞI ALINAN ÇIRAKLIK FONU 2000/2 SAYILI BKK GEREĞİNCE YATIRIMLARI TEŞVİK FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR ÇEŞITLİ GELİRLER PETROLDEN DEVLET HİSSESİ YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ RESMİ ARABULUCULUK ÜCRETİ EM.SAN. 17 MAD. GELİRLERİN THK EDİLMEMESİ CEZASI 4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 1.FIKRAYA GÖRE TAHSİLAT 4369/15 SUÇA İŞTİRAK EDEN KİŞİLER HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ CEZASI KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI GEÇİŞ ÜCRETİ VE İDARİ PARA CEZASI 5188 SK. GÖRE GÜVENLİK RUHSATI HARCI TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2. MADDE İDARİ PARA CEZASI SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZ. ÖNLENMESİ KAN. UYARINCA İPC 4857 S.K MAD. KAP. İDARİ PARA CEZALARI ENERJİ DESTEĞİ ÖDEMELERİNDEN GERİ ALINANLAR 4857 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR KAYDEDİLECEK PARA CEZALARI 5326 S. KABAHATLER KANUNU İDARİ PARA CEZASI 93/4000 SAY. YATIRIM. DÖVİZ. KAZ. HİZ. TEŞ. İLİŞKİN B.K.K.'NCA HAKSIZ ÖD. ENERJİ TEŞ. GERİ ÖD. ORKÖY FONU GELİRLERİ 2762 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN TAVİZ BEDELİ GELİR VERGİSİ TEVKİFATI YABANCI ÜLKEDE GÜÇ VE MUHTAÇ DUR. DÜŞ. YURDA DÖNÜŞ İÇİN ÖDÜNÇ VER. PARALAR 15

18 Vergi Kodu Vergi Adı SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN KDV. HAZİNE ZARARININ GERİ ALINMASI EVRENSEL HİZMETİN GELİRLERİ KATKI PAYI TELEKOMİNİKASYON KUR. TAR. YATIRILAN TELGRAF VE TELEFON KAN. İDARİ PARA CEZALARI SİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MES. DEVLET GARANTİSİ BEDELİ TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %20 Sİ 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU İPC 5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI PİYASASI KANUNU İPC ENERJİ PİYASASI DÜZ. KUR. ÖDENEN ANALİZ ÜCRETİNİN GERİ ALINMASI KİŞİLERDEN ALACAK FAİZLERİ AĞAÇLANDIRMA FONU YÖNETMELİĞİNE GÖRE VER. KREDİLERDEN GERİ ALINANLAR 5254 SAY. KAN. GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VER. ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE AL. DÖNÜŞENLER 2004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİ 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C SAYILI İŞKURUMU KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C. YABANCILARA VERİLECEK ÇALIŞMA İZİN BELGESİ HARCI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ (SAİR İVAZSIZ İNTİKALLER) KLAVUZLUK VE ROMÖRKÖRLÜK HİZMET PAYI MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN PAYLAR İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK(MENKUL MALLAR İÇİN) İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK(GAYRİMENKUL MALLAR İÇİN) ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL KATILIM PAYI GELİR VERGİSİ MÜNFERİT BEYAN KURUMLAR VERGİSİ ÖZEL BEYANI YABANCI DEVLETLERE AİT VERGİ ALACAĞI DENİZ ARAÇ. BAĞ. KÜTÜĞÜ RUHSAT. VE VİZE. AL. HARÇ.-DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI DENİZ ARAÇLARI BAĞLAMA KÜTÜĞÜ RUHSAT VE VİZE İDARİ PARA CEZASI BELEDİYELERCE TAHSİL ED. EĞLENCE VERGİSİ %75 LİK KÜLTÜR BAKANLIĞI PAYI TEDAVİ MASRAFLARININ TAHSİLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKFI ALACAKLARI MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ BEDELİ MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ BEDELİ 4915 VE 5035 SK. GÖRE RUHSAT HARCI KİRLETİLEN ÇEVRENİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN GN. BÜTÇE YAP. HAR. TAHSİLATI 9150 TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİNİN DESTEKLEME FİYAT İSTİKRAR FONU YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM HARCI 5602 SAY. ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLAR 5736 SAYILI KANUN UYARINCA TAHSİL EDİLECEK ECRİMİSİL GELİRLERİ KİMLİK ADRES PAYLAŞIM SİSTEMİNDEN ALINAN KAYIT KATILIM PAYI KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ 3039 SAYILI ÇELTİK EKİM KANUNU İDARİ PARA CEZASI SPK TARAFINDAN VERİLEN İPC LERİN %50 BÜTÇEYE GEL. KAYDED. KISMI MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKINDAN %50 ÖZEL İDARE PAYI MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKININ %30 FAZLALARI (ORMAN GENEL MÜD. PAYI) KADASTRO HARÇLARI 16

19 Vergi Kodu Vergi Adı PASAPORT SATIŞ BEDELİ KONSOLOSLUK HARCI KARAR VE İLAM HARCI MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKINDAN %50 (%25 KÖY PAYI) İL ÖZEL İD. PAYI KAMU İHALE KANUNU 53. MADDE MADEN RUHSAT HARCI BANKA KURULUŞ FAALİYET HARCI SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN ÖTV 1. LİSTE ASKERİ KANTİN VE SOSYAL TESİSLERDE VERİLEN AÇIĞIN GERİ ALINMASI ECRİMİSİL 6009 S.K. 24. MADDESİ BÜTÇE GELİRİ ECRİMİSİL 6009 S.K. 24. MADDESİ KÖY PAYI SURİYE UYRUKLULARA AİT TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL GELİRLERİ ANAYASA MAHKEMESİ BAŞVURU HARCI 6183 SAYILI KANUNUN 79. MADDESİ TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %80' İ 6111 S.K. 10. MADDESİNE GÖRE VERİLECEK ÖTV BEYANNAMESİ HESAPLANAN TRAFİK CEZASI FAİZİ ÇEŞİTLİ GELİRLER (GECİKME ZAMMI HESAPLANAN) EXIMBANK IRAK KREDİ PROGRAMI ANA PARA 6113 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEVİR TAHAKKUKLARI MUAYENE DENETİM VE KONTROL ÜCRETLERİ DSİ SULAMA TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRETİ DSİ SULAMA TESİSLERİ YATIRIM BEDELİ DSİ İÇME-KULLANMA, SAN. SUYU ORTAK TESİS İŞL. VE BAKIM MASRAFI DSİ HES.LERE SU SAĞLAYAN TESİSLERE YAPILAN İŞL. VE BAKIM MASRAFLARI GENEL BÜTÇEYE DAHİL, BÜTÇE KAPSAMI DIŞINDAKİ FAALİYETLER NEDENİYLE YAPILAN TEVKİFAT 6200 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN ZAM DİĞER HİZMET GELİRLERİ DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ KAMU MAKTU DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ KAMU NİSBİ DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ DİĞER MAKTU DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ DİĞER NİSBİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI BAĞIMSIZ DENETÇİ YETKİLENDİRME BELGESİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI ASBIS MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ BEDELİ ASBIS MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ BEDELİ GENEL BÜTÇE DIŞINDA KALAN KURUMLAR TARAFINDAN YAPILAN İ.P.C KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ İPC S.K. 22/A MADDESİNE GÖRE İPC. TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2. MADDE İDARİ PARA CEZASI SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KANUNU UYARINCA İPC 1475 SAYILI İŞ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI 3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI SU ÜRÜNLERİ KANUNUNA GÖRE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI TURİZM PARA CEZASI 5549 SAYILI SUÇ GELİRİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ İ.P.C. 17

20 Vergi Kodu Vergi Adı TÜTÜN MAMÜLLERİNİN ZAR. ÖNLENMESİNE DAİR KAN. UY. ALINAN İPC. (4207 S.K.) ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU İPC. ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI 4054 SAYILI REKABET KANUNUNUN 55. MADDE KAPSAMINDA İPC 5326 SAYILI KANUN UYARINCA CUMHURİYET SAVCILIKLARINCA VER. İ.P.C SAYILI KANUN UYARINCA MAHKEMELER TARAFINDAN VERİLEN İ.P.C. SPK TARAFINDAN VERİLEN İPC. LERİN %50 YATIRIMCILARI KOR. FONU PAYI MERA FONU PARA CEZASI ADİ ORTAKLIK MÜKELLEFİYETSİZ MÜKELLEF KAYDI İÇİN VERGİ KODU 18

vergi ceza harç kodları

vergi ceza harç kodları Güncelleme Tarihi: 31.03.2009 Vergi Kodu Vergi Adı 0001 Yıllık Gelir Vergisi 0002 Zırai Kazanç Gelir Vergisi 0003 Gelir Vergisi S. (Muhtasar) 0004 Gelir Götürü Ticari Kazanç 0005 Gelir Götürü Serbest Meslek

Detaylı

Vergi Türleri, Vergi Kodları, Adları ve İsimleri

Vergi Türleri, Vergi Kodları, Adları ve İsimleri Vergi Türleri, Vergi Kodları, Adları ve İsimleri Vergi Kodu Vergi Adı 1 YILLIK GELİR VERGİSİ 2 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 3 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 4 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ 5 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST

Detaylı

VERGİ TÜRÜ KODLARI 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ

VERGİ TÜRÜ KODLARI 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİ TÜRÜ KODLARI Vergi Kodu Vergi Adı 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ 0005 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI

Detaylı

VERGI KODU VERGİ ADI 0001 YILLIK GELIR VERGISI 0002 ZIRAI KAZANÇ GELIR VERGISI 0003 GELIR VERGISI S. (MUHTASAR) 0004 GELIR GÖTÜRÜ TICARI KAZANÇ 0005 GELIR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI 0006 GELIR GÖTÜRÜ

Detaylı

ÖKC Tebliğleriyle ÖKC Kullanma Zorunluluğu Dışında Bırakılanlar Listesi

ÖKC Tebliğleriyle ÖKC Kullanma Zorunluluğu Dışında Bırakılanlar Listesi ÖKC Tebliğleriyle ÖKC Kullanma Zorunluluğu Dışında Bırakılanlar Listesi (1 Seri Nolu ÖKC Tebliği İle) 1. Devlete ait tekel maddelerinin ticareti 2. Akaryakıt ve Motoryağı satışı (58 Seri Nolu ÖKC Tebliği

Detaylı

VERGİ KODLARI. Sayfa 1 / 6

VERGİ KODLARI. Sayfa 1 / 6 Vergi Kodu Vergi Adı 0001 Yıllık Gelir Vergisi 0002 Zırai Kazanç Gelir Vergisi 0003 Gelir Vergisi S. (Muhtasar) 0004 Gelir Götürü Ticari Kazanç 0005 Gelir Götürü Serbest Meslek Kazancı 0006 Gelir Götürü

Detaylı

1 SERİ NO LU GENEL TEBLİĞ İLE ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİ DIŞINDA TUTULAN MÜKELLEFLER. 1 - Devlete ait tekel maddelerinin ticareti,

1 SERİ NO LU GENEL TEBLİĞ İLE ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİ DIŞINDA TUTULAN MÜKELLEFLER. 1 - Devlete ait tekel maddelerinin ticareti, 1 SERİ NO LU GENEL TEBLİĞ İLE ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ 1 - Devlete ait tekel maddelerinin ticareti, 2 - Akaryakıt ve Motoryağı satışı,( 59 sıra no.lu genel Tebliğ ile 1.8.2004 tarihi itibariyle mecburiyet

Detaylı

VERGİ TÜRÜ KODLARI ASMMMO

VERGİ TÜRÜ KODLARI ASMMMO VERGİ TÜRÜ KODLARI VERGİ KODU 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ VERGİ ADI 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ 0005 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI

Detaylı

VERGİ TÜRÜ KODLARI VERGIKODU VERGİ ADI

VERGİ TÜRÜ KODLARI VERGIKODU VERGİ ADI VERGİ TÜRÜ KODLARI VERGIKODU VERGİ ADI 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ 0005 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI

Detaylı

VERGIKODU VERGİ ADI 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 0003 GELİR VERGİSİ S. MÜK. M. M.V.K

VERGIKODU VERGİ ADI 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 0003 GELİR VERGİSİ S. MÜK. M. M.V.K VERGİ TÜRÜ KODLARI VERGIKODU VERGİ ADI 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ 0005 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI

Detaylı

Vergi Kodu Cumartesi, 13 Ekim 2007

Vergi Kodu Cumartesi, 13 Ekim 2007 Vergi Kodu Cumartesi, 13 Ekim 2007 Taþpýnar Muhasebe Vergi Kodu Vergi Adý 0001 YILLIK GELÝR VERGÝSÝ 0002 ZIRAÝ KAZANÇ GELÝR VERGÝSÝ 0003 GELÝR VERGÝSÝ S. (MUHTASAR) 0004 GELÝR GÖTÜRÜ TÝCARÝ KAZANÇ 0005

Detaylı

VERGİ ADI ŞUBE İNTERNET 1 YILLIK GELİR VERGİSİ VAR VAR VAR YOK YOK VAR VAR VAR VAR YOK D.K.P. STOPAJI (DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI) VAR VAR VAR YOK YOK

VERGİ ADI ŞUBE İNTERNET 1 YILLIK GELİR VERGİSİ VAR VAR VAR YOK YOK VAR VAR VAR VAR YOK D.K.P. STOPAJI (DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI) VAR VAR VAR YOK YOK VERGİ KODU VERGİ ADI ŞUBE İNTERNET ALO GARANTİ CEP ŞUBE PARAMATİK 1 YILLIK GELİR VERGİSİ 2 3 7 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ S. ( D.K.P. STOPAJI (DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI) 10 KURUMLAR VERGİSİ

Detaylı

Vergi Türü Kodları VERGİ TÜRLERİ

Vergi Türü Kodları VERGİ TÜRLERİ Vergi Türü Kodları VERGİ TÜRLERİ VERGİ KODU VERGİ ADI 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ 0005 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

15. Pratik bilgiler-2017

15. Pratik bilgiler-2017 Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi Hadleri ve Miktarları

KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi Hadleri ve Miktarları 1 İstanbul, 02/01/2014 KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi Hadleri ve Miktarları 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayınlanan bazı tebliğler (*) ile 01/01/2014 tarihinden

Detaylı

Duyuru. 2014 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL)

Duyuru. 2014 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL) Duyuru Konu : 2014 Yılı Pratik Bilgiler Vergi Sirküler no : 2014/1 Ramis ÖZTÜRK S.M.MALİ MÜŞAVİRLİK Batı Mah.Karanfil Sk.No:52/1 Pendik/İstanbul Telefon :216/491 08 61 Faks:216/491 08 66 Mail:ramis.ozturk@ismmmo.org.tr

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR 29.12.2016/150-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2017 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 476 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR 442 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 2017/17 ÖZET : Tebliğde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre uygulanacak olan maktu hadler belirlenmiştir. Vergi

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Tebliğde Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2015 Yılında uygulanacak olan hadler yer almaktadır.

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442 Tarih :30.12.2014 Sayı : İST.YMM.2014/322 Sirküler No : İST.YMM.2014/19 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442 30.12.2014 tarih 29221 no.lu Resmi Gazete de yayımlanan VUK Genel Tebliği Sıra No :

Detaylı

uygulanacak olan maktu hadler ile asgari ve azami miktarlar yer almaktadır.

uygulanacak olan maktu hadler ile asgari ve azami miktarlar yer almaktadır. SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-16 16 KONU : 476 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : Tebliğde Vergi Usul Kanununa göre 1.1.2017 tarihinden itibaren uygulanacak olan

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/11-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2016 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 460 Sıra No lu

Detaylı

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik Duyuru Tarihi: 06.01.2014 Duyuru No : 2014-1 KONU : 2014 YILI MAKTU HADLER İLE ÖDENECEK CEZA MİKTARLARI HK. Bilindiği üzere; Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, Bu Kanunda yer alan maktu hadler

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 )

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-2 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Sıra No : 422 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra

Detaylı

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154 SİRKÜLER 2011/98 Erol AKSOY Yeminli Mali Müşavir İstanbul, 26/12/2011 Konu : Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 01/01/2012 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar Aralık 2011 PAZARTESİ

Detaylı

İstanbul, DUYURU NO:2011/09

İstanbul, DUYURU NO:2011/09 İstanbul, 03.01.2011 2011 Yılında Geçerli Olacak VUK da Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarlara İlişkin 402 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/09 29.12.2010

Detaylı

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,31/12/2013 Sayı:2013/46

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. SİRKÜLER SAYI : 2014 01 KONU : Maliye Bakanlığının, 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunda Yer alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarı Belirtilmiş Olan

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2017 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2017 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2017 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER Madde No MADDE 104- MÜKERRER MADDE 115- MADDE 153/A MADDE 177- Konusu İlanın şekli 1- İlanın vergi dairesinde yapılması 3- İlanın;

Detaylı

Sirküler Rapor /21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor /21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 02.01.2014/21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2014 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 432 Sıra No lu Vergi Usul

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/9 Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Konu : 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan, Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 31.12.2012/231-1 VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2013 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 422 Sıra No lu Vergi Usul

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-074 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler İle Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza Miktarları Bilindiği

Detaylı

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00 ASGARİ ÜCRETLER (BRÜT -31.12.2013) 16 Yaşından Büyükler için ( - 30.06.2013) 978,60 16 Yaşından Büyükler için (01.07.2013-31.12.2013) 1.021,50 16 Yaşından Küçükler için ( - 30.06.2013) 839,10 16 Yaşından

Detaylı

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 145 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR

E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR 15.01.2015 E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Resmi Gazetelerde yayımlanan, Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatında yer alan yeni düzenlemeler

Detaylı

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR Vergi Usul Kanunu'nun "Yetki" başlıklı mükerrer 414. maddesinde, Kanun'da yer alan maktu

Detaylı

2015 Yılı VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLAR Broşürü

2015 Yılı VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLAR Broşürü Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr 2015 Yılı VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLAR Broşürü (Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları)

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 Levent İSTANBUL Tel: (0212) pbx Fax: (0212)

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 Levent İSTANBUL Tel: (0212) pbx Fax: (0212) SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 01 İST, 02. 01. 2008 -Vergi Takvimimizin okunmasında dikkat edilecek hususlar; 1. Takvimimize göre beyan ve ödeme sürelerinin sonu tatil gününe rastlayan işlemleriniz için V.U.K

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2013 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2013 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2013 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER 2012 Yılında 2013 Yılında Madde No Konusu Uygulanan Miktar Uygulanacak Miktar (TL) (TL) MADDE 104- İlanın şekli 1- İlanın vergi dairesinde

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:102)

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:102) KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:102) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 5035 sayılı Kanunla değişik 29 uncu maddesinde; Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. SİRKÜLER

KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. SİRKÜLER SAYI: 2013/22 KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. Ankara,01/02/2013 SİRKÜLER 1.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra No.lu

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 200 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 200 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 05.01.2015 SiRKÜLER 2015/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/224 Ref: 4/224

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/224 Ref: 4/224 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/224 Ref: 4/224 Konu: VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 01.01.2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR HAKKINDA 442 SIRA NUMARALI VERGİ

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 03.01.2013 SiRKÜLER 2013/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ NİSAN 14 NİSAN 1 NİSAN DEĞİŞİM % 1 Vergi Gelirleri 8.717.1.4,14 9.61.1.34, 1,3 1 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 6.16.816,39

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük ve Bazı Parasal Değerlerin 2014 Yılı İçin Uygulanacak Tutarları Belirlendi.

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük ve Bazı Parasal Değerlerin 2014 Yılı İçin Uygulanacak Tutarları Belirlendi. MBK ULUSLARARASI RAPORLAMA VE YMM LTD. ŞTİ. Ankara Asfaltı Halk Sokak Sıddıklar Plaza No: 56 Kat: 7 Kozyatağı Kadıköy / İSTANBUL T +90 (216) 368 24 24 F +90 (216) 368 24 45 www.moorestephens.com.tr SİRKÜLER

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 02.01.2014 SiRKÜLER 2014/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

2008 Yılı Vergi Takvimi

2008 Yılı Vergi Takvimi 2008 Yılı Vergi Takvimi Gelir İdaresi Başkanlığı Bu yayına elektronik ortamda www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 52 Aralık

Detaylı

1 YILLIK GELİR VERGİSİ VAR VAR VAR YOK YOK

1 YILLIK GELİR VERGİSİ VAR VAR VAR YOK YOK VERGİ KODU VERGİ ADI ŞUBE İNTERNET ALO GARANTİ CEP ŞUBE PARAMATİK 1 YILLIK GELİR 2 ZIRAİ KAZANÇ GELİR 3 7 GELİR S. (MUHTASAR) D.K.P. STOPAJI (DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI) 10 KURUMLAR 11 KURUMLAR STOPAJI (KVKM24)

Detaylı

2008 Yılı Vergi Takvimi

2008 Yılı Vergi Takvimi 2008 Yılı Vergi Takvimi Bu yayına elektronik ortamda www.gib.gov.tr ve www.nigdesmmmo.org.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz. Bu takvim 10.12.2007 tarihi itibariyle günceldir. Herhangi bir değişiklik olup

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN ve TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HÂD ve MİKTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN ve TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HÂD ve MİKTARLAR Sirküler Tarihi: 22.12.2 Sirküler No : 29/2 Sirküler VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN ve 1.1.29 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HÂD ve MİKTARLAR 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. ( tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 476)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. ( tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 476) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 476) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 149.-YTL ye çıkarılmıştır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 149.-YTL ye çıkarılmıştır. İstanbul, 31.12.2007 SiRKÜLER 2007/13 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- REESKONT ORANI 6- EMLAK VERGİSİ

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160.YTL ye çıkarılmıştır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160.YTL ye çıkarılmıştır. İstanbul, 31.12.2008 SiRKÜLER 2008/14 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- EMLAK VERGİSİ 6- MOTORLU TAŞITLAR

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015 / 50

SİRKÜLER NO: 2015 / 50 28 Aralık 2015 SİRKÜLER NO: 2015 / 50 Konu: 2016 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD VE ORANLAR HK. Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı nca her yıl

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 29.12.2011 SİRKÜLER NO: 2011/49 Konu: 2012 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD VE ORANLAR HK. Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı nca her yıl bir önceki

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ücretsizdir Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No:101 Aralık 2009 Bu takvim 31.12.2009 tarihi

Detaylı

YÜKSEL YMM. Yüksel Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi

YÜKSEL YMM. Yüksel Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi YÜKSEL YMM Yüksel Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi Sülün Sokak No : 20 34330 1. Levent / İSTANBUL Tel: 212. 282 9163 Fax: 212. 282 9164 E-mail: info@yukseldenetim.com.tr Konu:

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri ,

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri , İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi.6.66.78, 4.89.6.6,7,6 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 4..789,4 44.79.49,8 8,44 Gelir

Detaylı

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR 2015-01 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR 01.01.2015 tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/9

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/9 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ücretsizdir Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No:101 Aralık 2009 Vergi takviminde yer alan

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. 14. Pratik bilgiler 14.1 Gelir vergisi oranları 14.1.1 2009 yılı gelirlerine uygulanan tarife Gelir dilimi Vergi oranı 8.700 TL ye kadar 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL'nin

Detaylı

2012 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi, Ceza, Hadlerin Miktar ve Oranları

2012 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi, Ceza, Hadlerin Miktar ve Oranları Sirküler Tarihi : 09.01.2012 Sirküler No : 2012 01 2012 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi, Ceza, Hadlerin Miktar ve Oranları Defter tutma hadleri, fatura kullanma mecburiyeti, doğrudan gider yazılacak demirbaşlar,

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/11

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/11 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

DAMGA VERGİSİ ORANLARI DAVA AÇMA SÜRELERİ DEFTER TASDİK SÜRELERİ DEFTER TUTMA HADLERİ DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI (GVK Mük. Md. 80) DEĞERLİ KAĞITLAR

DAMGA VERGİSİ ORANLARI DAVA AÇMA SÜRELERİ DEFTER TASDİK SÜRELERİ DEFTER TUTMA HADLERİ DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI (GVK Mük. Md. 80) DEĞERLİ KAĞITLAR D D DAMGA Sİ ORANLARI DAVA AÇMA SÜRELERİ DEFTER TASDİK SÜRELERİ DEFTER TUTMA HADLERİ DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI (GVK Mük. Md. 80) DEĞERLİ KAĞITLAR 40 q DAMGA Sİ ORANLARI Bazı Damga Vergisi Oranları ve Tutarları

Detaylı

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ VERGİ TÜRÜ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) /KURUM GEÇİCİ VERGİ STOPAJI (AYLIK) BEYANNAME TÜRÜ Yıllık Gelir Vergisi Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usulde Vergilendirilenler İçin) Münferit (Dar Mükellefiyete

Detaylı

2009 YILI VERGİ TAKVİMİ

2009 YILI VERGİ TAKVİMİ 2009 YILI VERGİ TAKVİMİ Bu takvim 31.12.2008 tarihi itabariyle günceldir. Herhangi bir değişiklik olup olmadığını Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) adresinde yer alan

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 170 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 170 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 04.01.2011 SiRKÜLER 2011/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

: 411 SIRA NO'LU VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ

: 411 SIRA NO'LU VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ Genelge : 2012/03 27.12.2011 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

Sayfa 11 / 1 VERGİ KODU VERGİ ADI

Sayfa 11 / 1 VERGİ KODU VERGİ ADI 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ 0005 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI 0006 GELİR GÖTÜRÜ ÜCRET 0007 DAĞITILMAYAN

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 08.01.2010 SiRKÜLER 2010/02 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

www.gib.gov.tr VERGİ TAKVİMİ

www.gib.gov.tr VERGİ TAKVİMİ www.gib.gov.tr Ücretsiz dir VERGİ TAKVİMİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 154 Aralık 2012 2013 VERGI TAKVIMI Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi

Detaylı

2012 YILI VERGİ TAKVİMİ

2012 YILI VERGİ TAKVİMİ SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 111 İST, 30. 12. 2011 -Vergi Takvimimizin okunmasında dikkat edilecek hususlar; 1. Vergi Takvimimizde yer alan tarihler, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde, beyan ve ödeme

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER 460 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 2015 yılı için %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme

Detaylı

VERGİ TÜRÜ KODLARI VERGİ KODU VERGİ ADI

VERGİ TÜRÜ KODLARI VERGİ KODU VERGİ ADI VERGİ TÜRÜ KODLARI VERGİ KODU 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİ ADI 0005 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 06.01.2009 2009 Yılı Vergi Takvimi Hakkında DUYURU NO:2009/06 01.01.2009 31.12.2009 döneminde beyan edilmesi ve ödenmesi gereken vergiler ile bildirimlere

Detaylı

1 Gelir Vergisi Kanunu

1 Gelir Vergisi Kanunu 31.12.2013 SİRKÜLER NO: 2013/50 Konu: 2014 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD VE ORANLAR HK. Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı nca her yıl bir önceki

Detaylı

Mali Bülten No: 2013/74

Mali Bülten No: 2013/74 ` Mali Bülten No: 2013/74 Vergi/ 31 Aralık 2013 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan 2014 Yılı Had ve Miktarları kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 30.12. 2013 tarih ve 28867 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015 / 01

SİRKÜLER NO: 2015 / 01 31 Aralık 2014 SİRKÜLER NO: 2015 / 01 Konu: 2015 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD VE ORANLAR HK. Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı nca her yıl

Detaylı

TÜRKİYE DE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR

TÜRKİYE DE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR VERGİ TÜRÜ KODLARI KODU VERGİ ADI 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ 0005 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI 0006

Detaylı

(TL) KODLAR 2016 YILI 2017 YILI 2018 YILI AÇIKLAMA

(TL) KODLAR 2016 YILI 2017 YILI 2018 YILI AÇIKLAMA KODLAR 2016 YILI 2017 YILI 2018 YILI AÇIKLAMA I II III IV BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ 01 VERGİ GELİRLERİ 504.450.400.000 562.058.482.000 623.347.340.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 18.965.949.000

Detaylı

(TL) KODLAR 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI AÇIKLAMA

(TL) KODLAR 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI AÇIKLAMA KODLAR 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI AÇIKLAMA I II III IV BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ 01 VERGİ GELİRLERİ 427.048.060.000 469.376.795.000 514.327.838.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 9.545.927.000

Detaylı

(TL) KODLAR 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI AÇIKLAMA

(TL) KODLAR 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI AÇIKLAMA 01 VERGİ GELİRLERİ 347.890.019.000 380.142.375.000 416.294.416.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 9.233.225.000 9.994.661.000 10.367.047.000 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 2.046.203.000

Detaylı

(TL) KODLAR 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI AÇIKLAMA

(TL) KODLAR 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI AÇIKLAMA 01 VERGİ GELİRLERİ 300.995.224.000 330.772.633.000 360.321.529.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 9.301.354.000 8.943.556.000 9.678.272.000 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 1.183.383.000

Detaylı

Disiplin Kurulu Raporu

Disiplin Kurulu Raporu Disiplin Kurulu Raporu - Meslek mensuplarının haklarını korumak adına, yapılan tespitler ve gerek üyelerden gerekse kamu kurumlarından gelen şikayetler doğrultusunda haksız rekabeti önlemek, meslek yasasına

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bu yayına elektronik ortamda  adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ÜCRETSİZDİR Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 118 Aralık 2010 Vergi takviminde yer alan

Detaylı

PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı

PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI 01.01.2011 tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda sıralanmıştır; 1. Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri; Beyanname

Detaylı

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014 2015 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak

Detaylı

Vergi Takvimi. www.denetimvergi.com. www.vergimuhasebe.blogspot.com.tr. Ay İlk Tarih Son Tarih Konu

Vergi Takvimi. www.denetimvergi.com. www.vergimuhasebe.blogspot.com.tr. Ay İlk Tarih Son Tarih Konu Vergi Takvimi www.denetimvergi.com www.vergimuhasebe.blogspot.com.tr Ay İlk Tarih Son Tarih Konu Ocak 01/01/2014 10/01/2014 01/01/2014 10/01/2014 01/01/2014 15/01/2014 01/01/2014 15/01/2014 01/01/2014

Detaylı