MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

2 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FALİYET RAPORU 2004 Yılında Belediyemiz birimleri günü geçmiş birbirinden bağımsız bilgisayar teknolojisiyle hizmetini sürdürürken, 2005 yılında bilişim ağının yenilenmesi ile başlayan değişim rüzgarı, Internet ortamında Belediye otomasyon programıyla tüm birimlerimizin donatımı ile devam etmiş,bugün 2008 yılında E-Belediyecilik programıyla çağı yakalayan günün yeniliklerini takip eden, en iyi şekilde halka hizmet anlayışını sürdürme çabalarımız devam etmektedir. Son teknolojiyle hizmette istenilen bilgilere hızlı, güvenle ulaşılmakta.bilgi isteyen Bakanlık,Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ve birim amirlerimize sağlıklı bilgi akışı yapılmaktadır. Çalışanlarımızın bilgileri gerek Internet ortamında gerek yazılı dokümanlar ile gerek iç ve dış seminerlerle bilgileri pekiştirilmektedir. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ; 1 Müdür, 1 Şef, 2 Tahsildar, 2 Memur la, Muhasebe ve Gelir servisi olarak hizmet vermektedir. Hukuki sorunlarımızı çözmek için avukat çalışmaktadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol kanunu gereği Kamu kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere muhasebe iş ve işlemler yürütülmektedir yıllarında yapılan iç denetimlerde ve Sayıştay Başkanlığınca yapılan ve 2006 yıllarını kapsayan denetimlerde belgeler üzerinde eksik görülen tenkitler göz önünde tutularak daha dikkatli,titiz davranıldı. Yerel Yönetimler Harcama Belgesi yönetmeliğinde istenen belgeler dikkate alınarak ödemeler yapıldı. Gelirlerimizin büyük payını oluşturan ulaştırma ve su hizmeti 5018 sayılı yasa ile Büyükşehir ve Kaski Genel Müdürlüğüne devredilince İller Bankası payımız % 45 oranında kesintiye uğradı. Bu gelirlerden de yoksun kaldık.yeni kaynak bulmak ve atıl duran hurdalar, ekonomik ömrü bitmiş araçlar satılarak ekonomiye kazandırmak zorundaydık. TAHSİLAT: Emlak Vergisi tahsilatı YTL.tahmin edilmiş olup, YTL. olarak tahsilat gerçekleşmiştir. 51 adet İdari para cezası tutarı olan ,00 YTL. den tahsil edilmiş olup, tl si kurum avukatına takip için verilmiştir.sözleşmesi biten 32 adet işyeri ve büfelerimizin ihaleleri yapılarak günümüzde geçerli olan kira değerlerine kavuşturulmuştur.. Talas İlçemizdeki tüm esnaflara ödeyecekleri vergiler hakkında bilgilendirme davetiyesi çıkarıldı.

3 BÜTÇE: Yıllara göre Bütçe gerçekleşme oranları ; % 2004 yılı Bütçesi Gerçekleşmesi : yılı Gider Bütçesi Gerçekleşmesi : yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşmesi : yılı GiderBütçesi Gerçekleşmesi : yılı GelirBütçesi Gerçekleşmesi : yılı Gider Bütçesi Gerçekleşmesi : yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşmesi : yılı Gelir bütçe gerçekleşmesi : yılı Gider bütçesi gerçeklemesi : 108 Oranlarında gerçekleşme sağlanmış olup hedef yakalanmıştır. BÜTÇE GELİRLERİ: Belediyemizin 2008 yılı Gelir bütçesi YTL. olarak tahmin edilmiştir. Belediye Başkanlığı katma bütçe ile kurulmuş olup kendi gelirleri ile kendi harcamalarını karşılamaktadır yılı Tahsilat Toplamı ,52 YTL. Gerçekleşme oranı % 111 dir. Bunun; ,46 YTL % 19 u vergi gelirlerinden; ,54 YTL %6 sı Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, ,33 YTL % 14 ü Alınan Bağış ve yardımlar ,19 YTL % 42 si diğer gelirlerden ,00 YTL % 19 u sermaye gelirlerinden oluşmaktadır. BÜTÇE GİDERLERİ: Belediyemizin 2008 yılı gider bütçesi YTL. olarak tahmin edilmiştir. Ancak konakların,yolların,parkların Kamulaştırma bedellerinin ödenmesi ve hizmet binasının tadilatı için YTL. tutarında Ek bütçe yapma zorunluluğu oluşmuştur. Yapılan ödeme tutarı ,00 YTL. olup dağılımı şöyledir. gider gerçekleşme oranı da % 108, ek bütçe tahmini ile % 88 dir YTL % Personel Giderleri YTL % 5.22 Sosyal Güvenlik Kurumlarına YTL % Mal ve Hizmet Alımları YTL % 3.49 Cari transfer YTL % 8.27 Sermaye giderleri YTL % 0.19Sermayetransferlerinden oluşmaktadır.

4 ENVANTER: Belediyemizde ilk defa taşınır ve taşınmaz malların tamamının ayrıntılı olarak envanterleri çıkartılarak muhasebe kayıt altına alınmıştır. Barkodlama sistemine geçilmiştir. TALAS BELEDİYESİ EKMEK FIRINI tarih itibari ile ; Döner Sermayede çalışan işçi sayısı 11 kişi idi.ekmek kapasitesi günlük adet/210 gramdı. Bir ekmeğin maliyeti 0,19 Ykr.günlük 316,00 YTL.yakıt bedeli 225,00 YTL.aylık muhasebe ücreti günlük taşıma bedeli 81,00 YTL.sair giderler günlük 90,00 YTL itibariyle ,00 YTL.borç devri yapılmıştır tarihinden itibaren Fon Saymanlığında Çalışan işçi sayısı 8 kişi.günlük kapasite adet/300 gramdır.bir ekmeğin maliyeti 0,41 Ykr.tur.Günlük gaz tüketimi 140,00 YTL.dir Muhasebe ücreti aylık 240,00 YTL.,günlük taşıma ücreti 140,00 YTL.,sair giderler günlük 24,00 YTL.dir itibari ile yekün borç bakiyesi 2.997,00 YTL.dir tarihi itibariyle HESAP HÜLASASI BORÇLAR (TL) ALACAKLAR ÖDENECEK EMANETLER BANKA TEMİNATLAR ÇEKLER VERGİ SSK PRİMİ EMLAK VERGİSİ İŞ MAKİNASI TAKSİTİ AVANSLAR ARSA TAKSİTİ VERİLEN TEMİNAT TOPLAM: TOPLAM GELİR FARKI TOPLAM TOPLAM Giderlerimiz Gelirlerimiz Gelir Farkı

5 Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar: Mali tablo kavramını daha açık bir şekilde ortaya koyabilmek için muhasebenin tanımını bilmek gerekir. Muhasebe, Mali karaktere sahip olayları para birimi ile ifade ederek sınıflayan, tarih sırası ile kaydeden, raporlayan ve bu raporları yorumlayan bir mali sanattır şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanımdan yola çıkıldığında, muhasebenin yerine getirdiği raporlama işlevi Mali Tablo kavramını doğurmaktadır. Buna göre mali tablolar, muhasebe sistemi içinde kaydedilen ve toplanan bilgilerin, belirli zaman aralıklarıyla bu bilgileri kullanacak olan kişilere iletilmesini sağlayan araçlar olup kuruluşun mali yapıları hakkında bilgi vermektedirler. Mali raporlama ile genel olarak kaynakların dağıtımı, uygulanan mali politikaların etkileri ile ileriye yönelik politika oluşturulması ve karar verilmesinde, kamu idaresinin mali durumu, performansı ve nakit akımları hakkında kullanıcılara kapsamlı bilgi sağlar. Mali tablolar kamu idarelerinin; Kaynaklarının dağılımı ve kullanımını, Faaliyetlerinin nasıl finanse edildiği ve nakit ihtiyacının nasıl karşılandığını, Faaliyetlerini finanse edebilme ve sorumlulukları ile taahhütlerini yerine getirebilme yeteneğini, Malim durum ve mali durumdaki değişiklikleri, Faaliyetlerdeki performans, etkinlik ve başarısını, Kendilerine sağlanan kaynakları bütçelerine uygun ve yasal şekilde kullanıp kullanmadıklarını, Mali işlemlerde saydam olup olmadıklarını ve hesap verebilirliğini gösterir. Mali tablolar bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için; kamu idarelerinin varlıklarını, yabancı kaynakları, öz kaynakları, gelirleri, giderleri ve nakit akımları hakkında bilgi verir. Mali tabloların, kullanıcıların karşılaştırma yapabilmelerini mümkün kılmak için son üç dönemin verilerini de içermeleri ve herkes tarafından anlaşılmalarını sağlayacak şekilde ve açıklamaları ile birlikte hazırlamaları esastır sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 49. maddesinin son fıkrasına istinaden İç İşleri Bakanlığınca hazırlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 418. maddesi gereğince aşağıda sayılan mali tablolar hazırlanır ve belirlenen sürelerde ilgililerin bilgisine sunulur, denilmektedir. Bu faaliyet raporunun ekinde; Yıllar İtibarıyla Gelir-Gider Grafiği Giderlerin Harcama Kalemlerine Dağılımı 01/01/ /12/2008 Tarihleri arası Bütçe Gelirlerinin Dağılımı Bütçe Gelirlerinin Dağılımı Ödenek ve Harcamaların Müdürlüklere Dağılım Mizan Bilanço tablolarına yer verilmiştir.

6 TALAS BELEDİYESİ YILLAR İTİBARIYLA GELİR-GİDER (TL) GRAFİĞİ GİDERLERİN HARCAMA KALEMLERİNE DAĞILIMI 22,48% PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ 5,22% GİDERLERİ 60,34% MAL VE HİZMET ALIMLARI 3,49% CARİ TRANSFERLER 8,27% SERMAYE GİDERLERİ 0,19% SERMAYE TRANSFERLERİ TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GELİRLERİNİN DAĞILIMI ,46 VERGİ GELİRLERİ ,54 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,33 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ,19 DİĞER GELİRLER ,00 SERMAYE GELİRLERİ

7

8

HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....2 C- İdareye İlişkin Bilgiler.....2

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ Temmuz 2014 Adres E-Posta : Dikmen Caddesi Merasim Sokak Dikmen/ANKARA : maliraporlama@muhasebat.gov.tr Grafik

Detaylı

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU VE HAZIRLAMA GEREKÇESİ 6 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 6 2007 YILI MALİ BİLGİLER

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 -

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 - T.C. MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 6221 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/12/2014 No : 2014/7052 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 13/12/1983 No: 175 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev,

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 23 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 24 İÇERİK EGE ÜNİVERSİTESİ 1 EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 21 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI EGE ÜNİVERSİTESİ 23 YILI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

2012-20131 STRATEJİK PLANI 2009-2013 T.C. YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU TEMMUZ 2008 2009-2010 2010-2011 2011-2012 K R E D İ K U R U M U V E

2012-20131 STRATEJİK PLANI 2009-2013 T.C. YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU TEMMUZ 2008 2009-2010 2010-2011 2011-2012 K R E D İ K U R U M U V E K R E D İ V E YÜKSEK ÖĞRENİM 1961 Y U RT L A R K U R U M U T.C. YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU STRATEJİK PLANI 2009-2013 TEMMUZ 2008 2009-2010 2010-2011 2011-2012 YURTKUR - STRATEJİK PLAN 2009-2013

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun No. 5018 Kabul Tarihi : 10.12.2003 Resmi Gazete Tarihi 24/12/2003 Resmi Gazete Numarası 25326 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç : Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü nün faaliyetlerinin mahiyetine

Detaylı

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir ve gider

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2015 Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temmuz 2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. 2015 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ...

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 5 II. AMAÇ VE HEDEFLER... 13 A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ... 13 B- TEMEL

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü /// İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 300 Özel durumlarda bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ihtiyaca binaen temizlik yönünden destek Ümraniye İlçesi sınırlarındaki Aile ve Sosyal Politikalar Hizmet Binası,

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve

Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etmiştir; KARAMÜRSEL halkı Kurtuluş

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı