İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş."

Transkript

1 İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK -31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İDAŞ A.Ş. 1

2 1. GENEL BİLBİLGİLER ŞİRKET PROFİLİ TİCARET ÜNVANI : ĠDAġ ĠSTANBUL DÖġEME SANAYĠĠ A.ġ. KURULUŞ TARİHİ : FAALİYET KONUSU MERKEZ ADRESİ FABRİKA ADRESİ : YATAK, BAZA, EV TEKSTĠLĠ VE MOBĠLYA ĠMALATI : DEFTERDAR MAH. OTAKÇILAR CAD. KAR PLAZA NO:80/33 EYÜP / ĠSTANBUL : BOZÜYÜK - BĠLECĠK İLETİŞİM : Merkez Telefon : ( 212 ) PBX Faks : ( 212 ) Fabrika Telefon : ( 228 ) FAKS YOLUYLA : ( 228 ) TİCARET SİCİL BİLGİLERİ : Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, Sicil No : / VERGİ DAİRESİ BİLGİLERİ : BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGĠ DAĠRESĠ; KAYITLI SERMAYE ÇIKARILMIŞ SERMAYE : ,00 TÜRK LĠRASI : ,00 TÜRK LĠRASI ĠdaĢ Ġstanbul DöĢeme Sanayii Anonim ġirketi, 1965 yılında, otomotiv ve yaylı yatak yan sanayi olarak kurulmuģ olup, 1967 yılında oto döģeme üretimine, 1968 yılında ise yaylı yatak üretimine baģlanmıģtır.1974 yılında Bursa da faaliyetine geçen üretim tesisleri ile madeni mobilya üretimine ve 1976 yılında Bilecik ili Bozüyük ilçesinde kurulan üretim tesisleri ile poliüretan sünger üretimine baģlanmıģtır. ġirket yönetiminin kararı ile, 2008 yılından itibaren tüm üretim faaliyetleri, ġirket in bağlı ortaklıklarından ĠdaĢ Yatak ve Mobilya Sanayi A.ġ. ne devredilmiģtir. ġirket, bu tarihten itibaren bağlı ortaklığı tarafından üretilen ürünlerin tüm pazarlama ve toptan satıģ faaliyetlerini yürütmektedir. 2. SİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI ġirketin kayıtlı sermaye tavanı ,00 TL. olup, çıkarılmıģ sermayesi ,00 TL. dir. ġirket sermayesinde %5 ve üzerinde pay sahibi bulunmamakla birlikte 29 Ocak 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul hazır bulunanlar cetveline göre ĠġERĠ ailesinin pay tutar ve oranları aģağıda verilmiģtir. Sermaye Payı Ortağın Adı Soyadı Tutarı ( TL ) % Nihal ĠġERĠ ,32 3,44 AyĢe Benan ĠġERĠ AKOSMAN ,41 3,39 Murat Hilmi ĠġERĠ 5.822,30 0,03 MüĢtak Hilmi ĠġERĠ 5,46 0,00 Mehmet Mustafa ĠġERĠ 3,15 0,00 Diğer ,36 93,14 TOPLAM ,00 100,00 İDAŞ A.Ş. 2

3 3. ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARI Doğrudan Sahiplik Oranı (%) Efektif Doğrudan Sahiplik Sahiplik Oranı (%) Oranı (%) Efektif Sahiplik Oranı (%) ġirket ünvanı ĠdaĢ Ege Dağıtım Ltd. ġti. 100,00 100,00 99,99 99,99 ĠdaĢ Yatak ve Mobilya Sanayi A.ġ. 99,99 99,99 99,99 99,99 ĠdaĢ Almanya ġubesi 100,00 100,00 100,00 100,00 ĠdaĢ Ġstanbul DöĢeme Sanayii A.ġ. nin doğrudan ve dolaylı iģtirakleri, ĠdaĢ Yatak ve Mobilya Sanayii A.ġ. ve ĠdaĢ Ege Dağıtım Limited ġirketi ve ĠdaĢ Almanya ġubesi dir. Tüm üretim faaliyetinin yeni bir Ģirket çatısı altında yeniden yapılandırılarak, Ġstanbul, Bozüyük ve Bursa da üç ayrı tesiste sürdürülen mevcut üretimin Bozüyük te yapılan ilave tesislere taģınarak tek çatı altında sürdürülmesi amacıyla 2 Kasım 2007 tarihinde ĠdaĢ Yatak ve Mobilya San. A.ġ TL. sermaye ile kurulmuģ ve bu Ģirkete ĠdaĢ Ġstanbul DöĢeme Sanayii A.ġ. olarak TL. sermaye ile iģtirak edilmiģtir. ĠdaĢ Yatak ve Mobilya San. A.ġ. nin TL olan ödenmiģ sermayesi tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda alınan karar gereği geçmiģ yıl zararları mahsup edilerek TL olarak belirlenmiģ ve tarihinde Ġstanbul Ticaret Sicilinde tescil edilmiģtir. ĠdaĢ ın bu sermaye içindeki payı % 99,999 oranında ve TL. dır. Ayrıca, perakende faaliyetlerinin baģlatılarak çeģitli formatlarda yatak, mobilya, ev tekstili ve aksesuarlarını satacak mağazaların açılması amacıyla da 2 Kasım 2007 tarihinde ĠdaĢ Mağazacılık A.ġ TL. sermaye ile kurulmuģ ve bu Ģirkete ĠdaĢ Ġstanbul DöĢeme Sanayii A.ġ. olarak TL. sermaye ile iģtirak edilmiģtir.ġdaģ Mağazacılık A.ġ. 12 Temmuz 2013 tarihinde Ticaret Sicili Tescil iģlemleri tamamlanarak yine bağlı ortaklıklarımızdan olan ĠdaĢ Yatak ve Mobilya San.A.ġ. ne devredilmiģtir. ĠdaĢ Ege Dağıtım Limited ġirketi 1999 yılında Ege Bölgesi toptan satıģ dağıtım ağı hizmetini yapmak amacıyla kurulmuģ olup,2009 yılının baģından itibaren dağıtım görevi üçüncü bir toptancı firmaya verildiğinden faaliyetine ara vermiģtir tl sermayeli Ģirketin iģtirak oranı tarihinde % 99,99 olup sermaye payı TL dir. ĠdaĢ Ġstanbul DöĢeme Sanayii A.ġ. ye 1 adet paya iliģkin hisse devri tarihinde Ticaret Sicili nde tescil tarihli T.Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiģ olup,, ĠdaĢ Ege Dağıtım Ltd. ġti. ndeki ortaklık payı %100,00 olup, TL dir. 4. YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Ahmet Vefik EVĠN Ahmet Servet BERKÖZ Murat Hilmi ĠġERĠ Yücel ÖZTÜRK Mustafa Okan BAYRAKTAR Ahmet ÖZEN Hüseyin AYDINDAĞ BaĢkan BaĢkan Vekili Murahhas Üye, Genel Müdür Bağımsız Üye Bağımsız Üye Üye Üye ġirketin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyelikleri için üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçim yapılmıģtır. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ahmet Vefik EVĠN, Ahmet Servet BERKÖZ, Murat Hilmi ĠġERĠ, Yücel ÖZTÜRK, Mustafa Okan BAYRAKTAR, Ahmet ÖZEN, Hüseyin AYDINDAĞ seçilmiģtir. Yönetim Kurulu nda yapılan görev dağılımı sonrasında Yönetim Kurulu BaĢkanlığı na Ahmet Vefik EVĠN, Yönetim Kurulu BaĢkan Vekilliği ne Ahmet Servet BERKÖZ seçilmiģtir. İDAŞ A.Ş. 3

4 Yönetim Kurulu Üyesi Salih ġükrü Çakır (Bağımsız ) tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında görevinden ayrılmıģtır. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YETKİ SINIRLARI Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve ġirket Esas SözleĢmesinin Bölüm III Yönetim Kurulu baģlığı altında belirtilen maddelerdeki yetkilere haizdir. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER DENETİM KOMİTESİ Mustafa Okan BAYRAKTAR Yücel ÖZTÜRK BaĢkan Üye KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Yücel ÖZTÜRK Mustafa Okan BAYRAKTAR BaĢkan Üye RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ Mustafa Okan BAYRAKTAR Yücel ÖZTÜRK BaĢkan Üye 5. PERSONEL BİLGİLERİ Beyaz Yaka Mavi Yaka TOPLAM ġirketlerimizde toplu sözleģme kapsamında çalıģan eleman bulunmamaktadır. ÇalıĢanlarımızın tamamının kıdem tazminatları ĠĢ Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanarak karģılık ayrılmaktadır. 6. YÖNETİM VE ORGANİZASYON Murat Hilmi ĠġERĠ Serap BUĞDAYCI ERGENLĠ A.Ümit DĠZDAROĞLU : Murahhas Üye, Genel Müdür : Finansman Müdürü : SatıĢ ve Pazarlama 7. SEKTÖREL GELİŞMELER VE FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER 2015 Yılının ilk çeyreğinde Türkiye deki siyasi konjonktur ve ekonomideki dalgalanmalar ġirketin verimli üretim yapamamasından dolayı Grubu çok fazla etkilememekte olup, üretimimizin tamamı satıģa arz edilmektedir. Yeterli üretim rakamlarına ulaģıldığında satıģ ve karlılığın artacağı muhakkaktır. İDAŞ A.Ş. 4

5 8. FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA ÖZET BİLGİ Grup yönetiminin iģletme faaliyetlerinin sürekliliğine iliģkin değerlendirmesi ve hareket planı aģağıdaki gibidir: -Küçülme politikası doğrultusunda masrafların azaltılarak kısılması, -ġirket e nakit giriģi sağlamak amacı ile gayrimenkullerinin değerlendirilmesinin hızlandırılması, -Sermaye yapısının güçlendirilmesi için yeni ortak arayıģının hızlandırılması, -Vergi ve SGK borçlarına iliģkin, 6552 Sayılı Kanun uyarınca borçların yeniden yapılandırılmasına gidilerek, faiz indiriminin sağlanması ile taksitlerin zamanında ödenmesi için gerekli nakit akıģının düzenlenmesi, -Zamanında ödenmeyen ve temerrüde düģülen borçlardan dolayı yüklenilen faizlerin anlaģma sağlanarak düģürülmesi, -ġirketin borç /alacak dengesinin yeniden yapılandırılıp, finansman politikalarının daha etkin bir Ģekilde düzenlenmesi, -SatıĢ ve pazarlama ağının büyütülmesi ile ilgili, bayi teģkilatının güçlendirilmesine devam edilerek, yeni Bölge Temsilciliklerinin bünyeye katılmasının sağlanması, -Üretim sürecinin gözden geçirilerek, üretimdeki verimlilik oranını arttıracak tedbirlerin alınması. 20 Nisan 2013 tarihinde Grup mali yapısını güçlendirerek faaliyete devam edebilmesini temin ve yeniden yapılanma faaliyeti kapsamında; Nitelikli Yatırımcı Grubu ile yapılmıģ olan ortaklık sözleģmesi halen yürürlükte olup, ayrıca çok yönlü olarak ilave yatırımcıların aranmasına devam edilmektedir. Vergi ve SGK borçları 6552 saylı kanun uyarınca yeniden yapılandırılmıģtır. İDAŞ A.Ş. 5

6 9. FİNANSAL BİLGİLER -ÜRETİM VE SATIŞ VERİLERİ ġirket, Bozüyük/Bilecik teki m2 lik tesislerinde, yaylı yatak, baza, ev tekstili ve mobilya üretimi yapmaktadır. Üretilen poliüretan sünger ise yarı mamul olarak kullanılmaktadır. ġirket ayrıca ĠdaĢ markası ile fason olarak ev tekstili yaptırmaktadır. ġirket in / olarak verilmiģtir. tarihi itibariyle üretim bilgileri aģağıdaki tabloda karģılaģtırmalı Gerçekleştirilen Üretim Miktarları : Ana Üretim Grubu Ölçü Birimi Ocak-Aralık 2015 Ocak-Aralık 2014 Yatak Baza Adet Mobilya Adet TOPLAM Adet Satışlar : Konsolide net ciro, TL olarak gerçekleģmiģtir. -TEMEL RASYOLAR ĠdaĢ ın konsolide özet finansal bilgileri aģağıdaki gibidir. ( Tutarlar TL olarak ) BİLANÇO Dönen Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Kısa Vadeli Finansal Borçlar Ticari Borçlar Kısa Vadeli Diğer Yükümlülükler Uzun Vadeli Finansal Borçlar Uzun Vadeli Diğer Yükümlülükler TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER ÖZKAYNAKLAR TOPLAM KAYNAKLAR İDAŞ A.Ş. 6

7 ( GELİR GİDER ) SatıĢ Gelirleri SatıĢların Maliyeti BRÜT KAR Pazarlama SatıĢ ve Dağıtım Giderleri Genel Yönetim ve AraĢ. Gel. Giderleri Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI) Finansal Gelirler / ( Giderler ) FAALİYET KARI / ( ZARARI ) ErtelenmiĢ vergi (gideri)/geliri DÖNEM KARI / ( ZARARI ) Hisse Başına Kazanç -0,08-0,04 MALİ ORANLAR Cari Oran 0,32 0,29 Asit Test Oranı 0,26 0,22 Likidite Oranı 0,14 0,13 Net Finansal Borç/Özkaynak Oranı 2,52 1,83 BORÇLULUK ORANLARI Toplam Tic. Borç/Özsermaye 211% 135% Toplam Fin. Borç/Özsermaye 252% 183% Toplam Tic. Borç + Fin. Borç/Özsermaye 463% 318% Toplam Borç/Toplam Aktifler 90% 87% Özkaynaklar/Toplam Aktifler 10% 13% KARLILIK ORANLARI Brüt Kar Marjı 22% -41% Esas Faaliyet Kar Marjı -65% -259% Net Kar Marjı -101% -249% İDAŞ A.Ş. 7

8 10. GENEL KURUL BİLGİLERİ Genel Kurul toplantılarımız, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, pay sahiplerinin yeterli bilgilenmesine ve geniģ katılımına imkan verecek Ģekilde, elektronik haberleģme dahil, her türlü iletiģim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önceden ilan edilmekte ve gerçekleģtirilmektedir. Ana sözleģmemiz buna uygun olarak düzenlenmiģtir. ġirket imiz internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ġirket in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aģağıdaki hususlar dikkati çekecek Ģekilde, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve ekleri ile diğer bölümlerde pay sahiplerine duyurulmaktadır: Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle ġirket in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ġirket in faaliyet raporları ve yılık finansal tabloları, Genel Kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiģtirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiģtirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kiģiler hakkında bilgi, bu kiģilerin özgeçmiģleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ġirket ve ġirket in iliģkili tarafları ile iliģkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kiģilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda ġirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi, Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu nun ve/veya ġirket in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluģlarının gündeme madde konulmasına iliģkin talepleri, Gündemde Ana SözleĢme değiģikliği olması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, ana sözleģme değiģikliklerinin eski ve yeni Ģekilleri. Genel Kurul öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dökümanı hazırlanmakta ve internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır. Genel Kurul toplantısında gündemde yer alan konular açık ve ayrıntılı bir Ģekilde pay sahiplerine aktarılmakta ve ortaklarımıza düģüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmektedir. Genel Kurul da ortaklarımız soru sorma haklarını kullanmıģlar ve sorulan sorulara Yönetim Kurulumuz ve üst düzey yöneticilerimiz tarafından detaylı olarak cevap verilmiģtir. Sorulan sorunun gündemle alakalı olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 30 iģ günü içerisinde Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel Kurul toplantı çağrıları, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Ana SözleĢme hükümlerine uygun olarak, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaģmayı sağlayacak Ģekilde, adresli internet sitemizde yapılmakta ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmaktadır. Tüm bildirimlerde Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne uyulmaktadır. Genel Kurul toplantısı öncesinde toplantı gündemi ve ilgili dökümanlar kamuya duyurularak, tüm bildirimlerde yasal sürelere ve mevzuata uyulmaktadır. Genel Kurul gündem maddeleri kapsamında; yıllık faaliyet raporu, finansal tablolar,kar dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dökümanı ve gündem maddelerine dayanak teģkil eden diğer belgeler ile bağımsız dıģ denetim raporu, kanuni denetçi raporu, kurumsal yönetim uyum raporu, ana sözleģmede değiģiklik yapılacaksa değiģtirilen metnin eski ve yeni Ģekillerini içeren tadil tasarıları Genel Kurul toplantı davetinin ilan tarihinden itibaren ġirket merkezinde ve internet sitesinde pay sahiplerinin kolaylıkla ulaģabileceği Ģekilde incelemeye açık tutulmaktadır. ġirket in Genel Kurul gündem baģlıkları, açık ve farklı yorumlara yol açmayacak Ģekilde ifade edilmektedir. Genel Kurul toplantısından önce verilecek bilgiler ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilir. Genel Kurul öncesinde, kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri ilan metninde yer almakta ve internet sitesinde bulunmaktadır. İDAŞ A.Ş. 8

9 Toplantıdan önce, toplantıda oy kullanma prosedürü ilan edilmekte ve internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. ġirket in bilgisi dahilinde gelecek dönemlerde planladığı yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değiģiklik söz konusu değildir. Böyle bir değiģiklik olduğu takdirde mevzuat dahilinde kamuya açıklama yapılacaktır. Genel kurul toplantıları, pay sahipleri arasında eģitliği sağlamaya yönelik olarak mümkün olan en az maliyetle ve en karmaģık olmayan usulde yapılmaktadır. Pay sahiplerinin Genel Kurul ve gündem maddeleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla gerek duyacakları tüm dökümanlar ġirket internet sitesine yerleģtirilmektedir. Olağan Genel Kurul toplantılarımız, finansal tablolarımızı konsolide olarak hazırlamamız ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği konsolide finansal tablo hazırlamakla yükümlü ortaklıkların yıllık finansal tablolarının kamuya açıklanması için öngörülen 14 haftalık süre nedeniyle yılın ilk üç ayında gerçekleģtirilememektedir. Genel Kurul toplantılarının mümkün olan en erken tarihte yapılması için gayret edilmekte olup mali tabloların açıklanmasını müteakip gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından Genel Kurul toplanmaktadır. Genel Kurul Toplantısı süresince gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir Ģekilde açık ve anlaģılabilir bir yöntemle pay sahiplerine aktarılır; pay sahiplerine eģit Ģartlar altında düģüncelerini açıklama ve soru sorma olanağı verilerek sağlıklı bir tartıģma ortamı oluģturulur. Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu Üyeleri, ilgili diğer kiģiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve murakıplar gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere Genel Kurul toplantısında hazır bulunurlar. Pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere uygulanan ücret politikasına iliģkin görüģ ve önerilerini sunma fırsatı verilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin önceki Genel Kurulda eski Türk Ticaret Kanunu 334. ve 335. maddeleri kapsamında ġirket faaliyet konusuna giren iģleri yapabilmek için aldıkları izne istinaden gerçekleģen iģlemler varsa Genel Kurula bilgi verilir. Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. nezdinde kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettiren pay sahipleri Genel Kurul Toplantısına katılarak ġirket faaliyetleri hakkında görüģ belirtip ġirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendilerine yanıt verilmektedir. Pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısında gündem maddeleri hakkındaki oy kullanımları tutanağa geçirilmektedir. Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmaktadır. Genel Kurul toplantılarımız Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından görevlendirilen Hükümet Komiseri gözetiminde yapılmaktadır. Önemli tutarda mal varlığı alımı, satımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararlar ise ġirket Ana SözleĢmesi gereği Yönetim Kurulu yetkileri arasındadır. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu nun yeni Kurumsal Yönetim Ġlkeleri gereği olarak gerek bu konudaki ve gerek diğer konulardaki Ana SözleĢme değiģiklikleri 2013 yılında yapılan Olağan Genel Kurul da yapılmıģtır. ġirket in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yaptığı bağıģ ve yardımlar hakkında ayrı bir gündem maddesi ile Genel Kurula bilgi verilmektedir. Genel Kurul toplantı tutanakları Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edildiği gibi ġirket in adresli internet sitesinde yayınlanmak suretiyle sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulmaktadır. Ayrıca ġirket merkezinde, Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi tarafından muhafaza edilmekte ve pay sahiplerinin incelemesine açık olup talep edenlere verilmektedir. 11. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI ĠdaĢ payları, Ana SözleĢme ye göre, nama yazılı (A) ve hamiline yazılı (B) olmak üzere iki gruba ayrılmıģtır. A grubu paylar imtiyazlı olup her bir payın Genel Kurul da 8 oy hakkı vardır. B grubu paylar ise 2 oy hakkına sahiptir. Ana SözleĢme değiģikliği gerektiren durumlarda imtiyazlı pay sahipleri toplantısı yapılır ve değiģiklikler onaylanır. Ana SözleĢme değiģikliği gerektiren kararlarda bütün hisselerin, TTK hükümlerine göre 1 oy hakkı vardır. İDAŞ A.Ş. 9

10 ġirket ortakları arasında ġirket iģtiraki olan tüzel kiģi yer almamaktadır. Genel Kurul Toplantılarında oy kullanma prosedürü, toplantı baģlangıcında pay sahiplerine duyurulmakta olup oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. ġirket te oy hakkını zorlaģtırıcı uygulamalardan kaçınılmakta ve pay sahiplerine, oy hakkının kolaylıkla ve eģit Ģartlarda kullanımı imkanı sağlanmaktadır. Oy hakkına sahip olan ortaklarımız bu haklarını bizzat kendisi kullanabileceği gibi pay sahibi olmayan kiģinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm Ana SözleĢme de yoktur. Azınlık paylarını temsil eden hissedarlar, Genel Kurulda sağladıkları katılımlarıyla, Yönetimi çoğunluk pay sahipleri ile birlikte oluģturmaktadır yılında ġirketimize bu konuda ulaģan eleģtiri ya da Ģikayet olmamıģtır. 12. KAR PAYI HAKKI Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve ġirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir yılı ve izleyen yıllara iliģkin olarak kar dağıtım politikası Ġlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçlarımız olanak verdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulacak kar payı tutarlarının uzun vadeli ortalamasının, ġirketimiz yıllık dağıtılabilir karının %50 sinden az olmaması Ģeklinde belirlenmiģtir. ġirketin kar dağıtım politikası internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır. ġirket, TTK hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Ana SözleĢmemizde yer alan hükümler çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Kar dağıtımı, izlenen strateji, ġirketimiz ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve likidite durumu dikkate alınarak karara bağlanan Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul da ortaklarımızın onayına sunularak belirlenir. ġirketimizin kamuya açıklanmıģ bir kar dağıtım politikası olmayıp kar dağıtımına iliģkin esaslar Ana SözleĢme nin 58. maddesinde düzenlenmiģtir. Kar payı dağıtımı ile ilgili olarak, TTK hükümleri, SPK nun düzenlemeleri ve Ana SözleĢmemiz de yer alan hükümler esas alınarak, Yönetim Kurulu nun teklifi ve Genel Kurul un kararına ve belirlenen yasal sürelere uyulmaktadır. 12. PAYLARIN DEVRİ Ana SözleĢmemizde, B grubu pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaģtırıcı ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir. A grubu paylar için ise, Ana SözleĢmemizin 13. maddesinde, payını devretmek isteyen pay sahibinin Ģartlarını kabul eden diğer A grubu pay sahiplerine öncelik tanınmıģ ve devredilmek istenen payların talip olan diğer A grubu pay sahiplerine, oransallık ilkesine göre Yönetim Kurulu nca tahsis edileceği belirtilmiģtir. Yine söz konusu maddeye göre, payını devretmek isteyen pay sahibinin Ģartlarını kabul eden A grubu pay sahibi olmaması halinde, paylar, bedeli pay sahibince Yönetim Kurulu na belirtilen fiyattan aģağı olmamak üzere serbestçe devredilebilecektir. İDAŞ A.Ş. 10

11 13. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Yaylı yatak sanayiinin öncüsü olan ĠdaĢ Ġstanbul DöĢeme Sanayii A.ġ. ( ĠdaĢ, ġirket ) 1965 yılında Ġstanbul da otomobil döģemesi yapmak üzere kurulmuģtur ve 1967 yılından itibaren yatak üretimi de baģlamıģtır yılında Bursa fabrikası kurularak otomobil döģemesi üretimi bu fabrikada yapılmıģ aynı zamanda madeni mobilya üretimine baģlanmıģtır yılında Bozüyük fabrikası kurularak poliüteran sünger üretimine geçilmiģtir.ġdaģ ın ürün gamında yaylı yatak, baza, ev tekstili,ve mobilya bulunmaktadır. Üretilen poliüretan sünger ise yarı mamul olarak kullanılmaktadır. Tüm üretim faaliyetinin yeniden yapılandırılarak, Ġstanbul, Bozüyük ve Bursa da üç ayrı tesiste sürdürülen mevcut üretimin Bozüyük te yapılan ilave tesislere taģınarak tek çatı altında sürdürülmesi amacıyla 2 Kasım 2007 tarihinde ĠdaĢ Yatak ve Mobilya Sanayii A.ġ TL sermaye ile kurulmuģ ve bu Ģirkete ĠdaĢ olarak TL sermaye ile iģtirak edilmiģtir. Ayrıca, perakende faaliyetlerinin baģlatılarak çeģitli formatlarda yatak,mobilya,ev tekstili ve aksesuarlarını satacak mağazaların açılması amacıyla da 2 Kasım 2007 tarihinde ĠdaĢ Mağazacılık A.ġ TL sermaye ile kurulmuģ ve bu Ģirkete ĠdaĢ olarak TL sermaye ile iģtirak edilmiģtir. Tüm pazarlama ve toptan satıģ faaliyetleri de, ĠdaĢ çatısı altında yeniden yapılandırılmıģtır. ġirket in % 99,996 oranında iģtirak etmiģ olduğu ĠdaĢ Yatak ve Mobilya Sanayii A.ġ. ve ĠdaĢ Mağazacılık A.ġ. ĠdaĢ ın kamuya sunulan tüm finansal tablolarında tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilmektedir. ĠdaĢ Grubu kaliteli bir yönetimin ve sermaye ve finansman piyasalarında güvenilir ve saygın olmanın Ģirketler açısından ne denli önemli olduğunun her zaman farkında olmuģtur. Dolayısıyla, eģitlik, Ģeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları esas alınarak herhangi bir çıkar çatıģmasına neden olmadan faaliyetler yürütülmeye çalıģılmaktadır. ġirket, dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanarak, geliģtirmek ve sürdürülebilir kılmak için, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu kadar kurumlara da çok önemli sorumluluklar düģtüğünün bilincinde olarak, faaliyetlerini gelecek kuģaklara daha yaģanabilir bir dünya bırakmak sorumluluğuyla yürütmektedir. Çevre ve toplumsal duyarlılıklar, kanun, ahlak standartları ve insan haklarına tam anlamıyla uyumlu çalıģma ġirketin Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayıģını oluģturmaktadır. ġirket, gücünü, kurum değerlerinden alarak, çalıģanları ve tüm iģ ortaklarıyla sorumluluklarını yerine getirmek için çalıģmaktadır. ġirketin kurumsal değerleri ve kültürü, etik anlayıģı, yönetim felsefesi ve iģ ahlakı ilkeleri, sorumluluklarını yerine getirmesinde çalıģanlara yol göstermektedir. Uluslararası iģ standartları doğrultusunda, pay sahipleri ve kurumlar arasında güveni sağlayan kurumsal yönetim ilkeleri olan hesap verebilirlik, sorumluluk, açıklık ve Ģeffaflık, adil davranıģ ilkelerini faaliyetlerine taģıması uzun vadede ġirketin verimliliği ve baģarısı için kaçınılmazdır. ĠdaĢ, yatırımcılarına karģı güven ve istikrar yönündeki vaatlerini tutabilmenin doğru kurumsal yönetimden geçtiğinin bilincindedir. Hedeflere ulaģmak için sadece iģ sonuçları ve güçlü sermaye yapısına bağlı olmaksızın, uzun yıllar sonucunda yaratılan Kurum Ġtibarı nın da önemli bir değer olduğu hususu daima göz önünde tutulmaktadır. SPK nın tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin uygulanması ve hayata geçirilmesi, özellikle halka açık Ģirketlerin kredibilitesi ve finansman olanakları açısından önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler ġirket tarafından benimsenmiģtir. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:IV No:56 sayılı Tebliği ile kapsamlı değiģikliklere gidilerek Kurumsal Yönetim Ġlkeleri yeniden düzenlenmiģtir. İDAŞ A.Ş. 11

12 Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıģtır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne de tam uyum amaçlanmakla birlikte ilkelerin bir kısmında uygulamada yaģanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartıģmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve ġirket in mevcut yapısı ile tam örtüģmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıģtır. Henüz uygulanmaya konulmamıģ olan ilkeler üzerinde çalıģılmakta olup; ġirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak Ģekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalıģmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır 2013 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalıģmaların baģında SPK nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili yeni düzenlemelerini içeren Seri:IV No:56 Sayılı Tebliği ne ve yeni Türk Ticaret Kanunu na uyum çalıģmaları gelmektedir yılında yapılan olağan genel kurulumuzda ġirketimizin ana sözleģmesinde Tebliğ de öngörülen değiģiklikler yapılmıģtır. Ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına iliģkin süreç gerçekleģtirilmiģtir. Kurulan Yönetim Kurulu Komiteleri faaliyetlerine baģlamıģlardır. Bilgilendirme politikası ve ücret politikası belirlenerek Genel Kurul da ortakların bilgisine sunulmuģtur. Hazırlanan genel kurul bilgilendirme dökümanı ile ilkelerde açıklanması zorunlu olan oy hakları, organizasyonel değiģiklikler gibi genel kurul bilgileri, Yönetim Kurulu üye özgeçmiģleri, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası ve açıklanması gereken diğer bilgiler genel kuruldan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuģtur. Tüm iliģkili taraf iģlemlerimiz Genel Kurul un bilgisine sunulmuģtur. Önümüzdeki dönemde de Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uyum için mevzuattaki geliģmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalıģmalar yapılacaktır. 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ ekinde yeralan Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde öngörülen esaslar doğrultusunda hazırlanan Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporu 2013 yılı faaliyet raporumuz içeriğinde ġirketimizin adresinde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuģtur. Henüz Uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkeleri ĠdaĢ A.ġ. Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Ancak, uygulamada yaģanabilecek ġirket faaliyetlerinin gecikmesine yol açan zorluklar, uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası alandaki tartıģmaların varlığı, piyasa ve ġirketin mevcut yapısı ile tam örtüģmemesi gibi nedenlerle bazı ilkelere uyum henüz sağlanamamıģtır. Kurumsal yönetim uygulamalarındaki iyileģtirme ve kurumsal yönetim ilkelerine tam uyum çalıģmalarına devam edilecektir. 14. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN SERMAYE ARTIŞI ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE KAR DAĞITIMLARI Dönem içinde, sermaye artıģı ve esas sözleģme değiģikliği yapılmamıģtır. 15.ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler ġirket Esas SözleĢmesi nde belirtildiği üzere Genel Kurul ca saptanmaktadır. İDAŞ A.Ş. 12

13 16.PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ ġirket te Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler konusundan sorumlu çalıģanlar : Birim BaĢkanı : Yücel ÖZTÜRK Birim BaĢkan Yardımcısı : Murat Hilmi ĠġERĠ Tel : Faks : KURUMSAL INTERNET SITESI ĠdaĢ internet sitesinde ( ) Türkçe olarak hem güncel hem de geçmiģe yönelik bilgiler yer almaktadır. Mevcut ve potansiyel yatırımcılara daha kapsamlı bilgi akıģının sağlanmasını teminen internet sitesinde ayrı bir yatırımcılar bölümü vardır. Bu bölümdeki bilgiler aģağıdaki gibidir. Misyon ve Vizyon Ticaret Sicil Bilgileri Ortaklık Yapısı Yönetim Kurulu Üyeleri Ana SözleĢme Ġmtiyazlı Paylara ĠliĢkin Bilgiler Faaliyet ve Denetim Raporları Mali Tablo ve Bağımsız Denetim Raporları Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi Özel Durum Açıklamaları Önemli Yönetim Kurulu Toplantı Tutanakları Genel Kurul Bilgi ve Belgeleri Vekaleten Oy Kullanma Formu Sermaye Artırımı Ġzahname ve Sirkülerleri Kurumsal Yönetim uygulamaları ve Uyum Raporu Bilgilendirme Politikası İDAŞ A.Ş. 13

İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.

İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş. İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK -31 ARALIK 2014 YILLIK FAALİYET RAPORU İDAŞ A.Ş. 1 1. GENEL BİLBİLGİLER ŞİRKET PROFİLİ TİCARET ÜNVANI : ĠDAġ ĠSTANBUL DÖġEME SANAYĠĠ A.ġ. KURULUŞ TARİHİ : 09.07.1965

Detaylı

İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.

İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş. İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK -30 EYLÜL 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İDAŞ A.Ş. 1 1. GENEL BİLBİLGİLER ŞİRKET PROFİLİ TİCARET ÜNVANI : İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş. KURULUŞ TARİHİ : 09.07.1965

Detaylı

İDAŞ İstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. 01.01.2011 31.12.2011 Hesap Dönemi Faaliyet Raporu

İDAŞ İstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. 01.01.2011 31.12.2011 Hesap Dönemi Faaliyet Raporu BÖLÜM A : KURUMSAL BİLGİLER 1. ŞİRKET PROFİLİ TİCARET ÜNVANI : İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş. KURULUŞ TARİHİ : 09.07.1965 FAALİYET KONUSU MERKEZ ADRESİ FABRİKA ADRESİ : YATAK, BAZA, EV TEKSTİLİ VE MOBİLYA

Detaylı

İDAŞ İstanbul Döşeme Sanayii A.Ş Hesap Dönemi Faaliyet Raporu

İDAŞ İstanbul Döşeme Sanayii A.Ş Hesap Dönemi Faaliyet Raporu BÖLÜM A : KURUMSAL BİLGİLER 1. ŞİRKET PROFİLİ TİCARET ÜNVANI KURULUŞ TARİHİ : 09.07.1965 : İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş. FAALİYET KONUSU MERKEZ ADRESİ FABRİKA ADRESİ : YATAK, BAZA, EV TEKSTİLİ VE MOBİLYA

Detaylı

İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.

İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş. İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İDAŞ A.Ş. 1 1. GENEL BİLBİLGİLER ŞİRKET PROFİLİ TİCARET ÜNVANI : İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş. KURULUŞ TARİHİ : 09.07.1965

Detaylı

İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖMİNE AİT YILLIK FAALİYET RAPORU

İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖMİNE AİT YILLIK FAALİYET RAPORU İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖMİNE AİT YILLIK FAALİYET RAPORU 1. GENEL BİLBİLGİLER ŞİRKET PROFİLİ TİCARET ÜNVANI : ĠDAġ ĠSTANBUL DÖġEME SANAYĠĠ A.ġ. KURULUŞ TARİHİ :

Detaylı

İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.

İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş. İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 2016 30 HAZİRAN 2016 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İDAŞ A.Ş. 1 1. GENEL BİLBİLGİLER ŞİRKET PROFİLİ TİCARET ÜNVANI : ĠDAġ ĠSTANBUL DÖġEME SANAYĠĠ A.ġ. KURULUŞ

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

MİSH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MİSH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MİSH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 2017 30 HAZİRAN 2017 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU MİSH A.Ş. 1 1. GENEL BİLBİLGİLER ŞİRKET PROFİLİ TİCARET ÜNVANI : MİSH DEKORASYON SANAYİ VE

Detaylı

İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.

İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş. İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 2016 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İDAŞ A.Ş. 1 1. GENEL BİLBİLGİLER ŞİRKET PROFİLİ TİCARET ÜNVANI : İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş. KURULUŞ TARİHİ

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Tacirler Yatırım Holding A.ġ. yönetimi ve ortakları, Ģirketin faaliyetleri sırasında, az gider, en düģük risk, en yüksek

Detaylı

BÖLÜM A : KURUMSAL BİLGİLER

BÖLÜM A : KURUMSAL BİLGİLER BÖLÜM A : KURUMSAL BİLGİLER 1. ŞİRKET PROFİLİ TİCARET ÜNVANI : İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş. KURULUŞ TARİHİ : 09.07.1965 FAALİYET KONUSU MERKEZ ADRESİ FABRİKA ADRESİ : YATAK, BAZA, EV TEKSTİLİ VE MOBİLYA

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 28.05.2015 TARĠHĠNDE SAAT 11:00 DE YAPILACAK 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp karara

Detaylı

TACĠRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 01.01.2013 30.06.2013 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2013 31.06.2013)

TACĠRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 01.01.2013 30.06.2013 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2013 31.06.2013) TACĠRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 01.01.2013 30.06.2013 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2013 31.06.2013) I. GĠRĠġ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2013 30.06.2013 2. Ortaklığın Ünvanı: Tacirler Yatırım

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

BÖLÜM A : KURUMSAL BĐLGĐLER

BÖLÜM A : KURUMSAL BĐLGĐLER BÖLÜM A : KURUMSAL BĐLGĐLER 1. ŞĐRKET PROFĐLĐ TĐCARET ÜNVANI : ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. KURULUŞ TARĐHĐ : 09.07.1965 FAALĐYET KONUSU MERKEZ ADRESĐ FABRĐKA ADRESĐ : YATAK, BAZA, EV TEKSTĐLĐ VE MOBĐLYA

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

a. Pay sahiplerine iliģkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

a. Pay sahiplerine iliģkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, KURUMSAL UYUM RAPORU ġirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uymayı ve geliģen koģullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı, sermaye

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 01.01.2014 31.03.2014 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2014 31.03.2014)

TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 01.01.2014 31.03.2014 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2014 31.03.2014) TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 01.01.2014 31.03.2014 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2014 31.03.2014) I. GĠRĠġ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı: Tacirler Yatırım

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I. SUNUġ 1. Tarihsel GeliĢim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı DeğiĢimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

UYUM RAPORU aģağıda bilgilerinize sunulmuģ olup, ayrıca ġirketimiz internet adresinden (www.otokar.com.tr) ulaģılarak incelenebilir.

UYUM RAPORU aģağıda bilgilerinize sunulmuģ olup, ayrıca ġirketimiz internet adresinden (www.otokar.com.tr) ulaģılarak incelenebilir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Kurumsal yönetim kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler Ģirketimiz tarafından benimsenmiģ olup, bir çoğu halen uygulanmaktadır.

Detaylı

MİSH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MİSH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MİSH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 2016 30 EYLÜL 2016 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU MİSH A.Ş. 1 1. GENEL BİLBİLGİLER ŞİRKET PROFİLİ TİCARET ÜNVANI : MİSH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

BÖLÜM A : KURUMSAL BĐLGĐLER

BÖLÜM A : KURUMSAL BĐLGĐLER BÖLÜM A : KURUMSAL BĐLGĐLER 1. ŞĐRKET PROFĐLĐ TĐCARET ÜNVANI KURULUŞ TARĐHĐ : 09.07.1965 : ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. FAALĐYET KONUSU MERKEZ ADRESĐ FABRĐKA ADRESĐ : YATAK, BAZA, EV TEKSTĐLĐ VE MOBĐLYA

Detaylı

BÖLÜM A : KURUMSAL BĐLGĐLER

BÖLÜM A : KURUMSAL BĐLGĐLER BÖLÜM A : KURUMSAL BĐLGĐLER 1. ŞĐRKET PROFĐLĐ TĐCARET ÜNVANI : ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. KURULUŞ TARĐHĐ : 09.07.1965 FAALĐYET KONUSU MERKEZ ADRESĐ FABRĐKA ADRESĐ : YATAK, BAZA, EV TEKSTĐLĐ VE MOBĐLYA

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİİ A.Ş KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİİ A.Ş KONSOLİDE FAALİYET RAPORU GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİİ A.Ş. 01.01.2015-31.12.2015 KONSOLİDE FAALİYET RAPORU GİRİŞ 1- Raporun Dönemi Faaliyet raporumuz, 01.01.2015-31.12.2015 dönemini kapsamaktadır. 2- Ortaklığın Unvanı GİMSAN

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU 1. Raporun Dönemi 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı Global Yatırım

Detaylı

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan, Şirketimizin 2014 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2 Nisan 2015 Perşembe günü

Detaylı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı sayfa 1 Yönetim Kurulumuzun 06.04.2010 tarihli toplantısında, ġirketimiz Pay Sahipleri nin TTK nın 368. maddesi uyarınca ilanlı olarak aģağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın seçilmesi, 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması

Detaylı

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ 2013-2014 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM

SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01.01.2011/31.03.2011 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1-Son Durum Ġtibariyle Ortaklık Yapısı 2-Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Denetçilerimiz 3-2011/1 Dönem

Detaylı

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31.03.2017 *İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. nin 01.01.2017-31.03.2017 tarihleri arasındaki faaliyetlerine ilişkin

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

Mardin Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mardin Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mardin Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalar; a) Açıklamanın yapılacağı tarih

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ NİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLI MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR.

SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ NİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLI MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR. ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ NİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLI MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR. 1.3.1 Şirketin internet sitesinde, genel kurul

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 03.11.2017

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi :

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi : 01 OCAK 2011-30 EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. Giriş 1- Raporlama Dönemi : 01.01.2011-30.09.2011 2- Ortaklığın Unvanı : İş Portföy Yönetimi AŞ Şirket Hakkında Genel Bilgi ĠĢ

Detaylı

TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ( )

TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ( ) TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 01.01.2013 30.09.2013 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2013 30.09.2013) I. GĠRĠġ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2013 30.09.2013 2. Ortaklığın Ünvanı: Tacirler Yatırım

Detaylı

İDAŞ İstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

İDAŞ İstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI Yaylı yatak sanayiinin öncüsü olan İdaş İstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. ( İdaş, Şirket ) 1965 yılında İstanbul da otomobil döşemesi

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

İstanbul, Ticaret Sicil No: / 46239

İstanbul, Ticaret Sicil No: / 46239 İstanbul, Ticaret Sicil No: 100324 / 46239 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 31.03.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2015 yılı çalışmalarını

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sayfa No: 3 1. Çeyrek Özeti LOGO, üç yıldır sürdürdüğü çift haneli büyüme ivmesini 2013 yılının ilk çeyreğine de taşıdı.

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 21.03.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sicil No:27158 (İstanbul) Şirketimizin 2016 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 21

Detaylı

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı Gündemi

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ.

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. SERMAYE PĠYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETĠM TEBLĠĞĠ NĠN 1.3 GENEL KURUL BAġLIKLI MADDESĠ GEREĞĠNCE YAPILAN DUYURUDUR. 2013 Yılı Olağan Genel Kurul ilanı Kamuyu Aydınlatma

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTI DAVETİ

ARENA BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTI DAVETİ ARENA BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTI DAVETİ Şirket imiz Ortaklar Genel Kurulu nun Olağan Toplantısı, gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

Sicil No: Ticaret Ünvanı KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Sicil No: Ticaret Ünvanı KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Sicil No: 1073 Ticaret Ünvanı KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29.03.2016 günü, saat

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU

01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU FFK FON FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. ĠÇĠNDEKĠLER 1- ġġrket TANITIMI 2- LEASĠNG

Detaylı

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Yönetim Kurulumuz; Aşağıda yer alan gündemi görüşmek üzere 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21 Mart 2017 - Salı günü,

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GENEL BİLGİLER Raporun Dönemi 01.01.2014 31.03.2014 dönemi faaliyet sonuçlarını içermektedir. Ortaklığın Ünvanı Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. Ticaret Sicil Numarası 18825/23244 Merkez

Detaylı

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. 04.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılına ilişkin pay sahipleri olağan genel kurul toplantısı,

Detaylı

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu RAPORUN DÖNEMĐ : 01 OCAK 2012-31MART 2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERĐ : XI NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU A-Giriş 1-Raporlama Dönemi:

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.ġ.

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.ġ. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU ġirket in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Genel Boyner Büyük Mağazacılık Anonim Şirketi 13 Şubat 1992 tarihinde kurulmuş,

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ.

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. SERMAYE PĠYASASI KURULU SERĠ: IV, NO: 56 SAYILI TEBLĠĞĠ NĠN 1.3 GENEL KURULA KATILIM HAKKI BAġLIKLI MADDESĠ GEREĞĠNCE YAPILAN DUYURUDUR. a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle

Detaylı

AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. 01.01.2016 31.03.2016 FAALĠYET RAPORU

AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. 01.01.2016 31.03.2016 FAALĠYET RAPORU AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. 01.01.2016 31.03.2016 FAALĠYET RAPORU *SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 30 EYLÜL 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

UYUM RAPORU aģağıda bilgilerinize sunulmuģ olup, ayrıca ġirketimiz internet adresinden (www.otokar.com.tr) ulaģılarak incelenebilir.

UYUM RAPORU aģağıda bilgilerinize sunulmuģ olup, ayrıca ġirketimiz internet adresinden (www.otokar.com.tr) ulaģılarak incelenebilir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Kurumsal yönetim kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler Ģirketimiz tarafından benimsenmiģ olup, bir çoğu halen uygulanmaktadır.

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerinin

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV, No:56 Sayılı Tebliği nin 1.3 Genel Kurula Katılım Hakkı Başlıklı Maddesi Gereğince Yapılan Duyurudur

Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV, No:56 Sayılı Tebliği nin 1.3 Genel Kurula Katılım Hakkı Başlıklı Maddesi Gereğince Yapılan Duyurudur Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV, No:56 Sayılı Tebliği nin 1.3 Genel Kurula Katılım Hakkı Başlıklı Maddesi Gereğince Yapılan Duyurudur 2012 Yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2012 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemi

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2014 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Şirketimizin 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 BAĞIMSIZ DENETĠM SÖZLEġMESĠ SözleĢmenin tarafları olan, Acarlar Ticaret Sanayi ve Turizm Anonim ġirketi (sözleģmenin bundan sonraki bölümlerinde MüĢteri

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

Fiziken Toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrolü yapılacaktır.

Fiziken Toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrolü yapılacaktır. BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 15 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili Numarası: 639184

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2008-30/06/2008 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 12 Mayıs 2011 0 ĠÇĠNDEKĠLER EGELĠ & CO HAKKINDA... 2 YÖNETĠM KURULU

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012 30.09.2012 FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1.... 3-4 2. Sektörel Gelişmeler... 5 3. Şirketin Sektörel Politikaları... 5 4. Şirketin Faaliyette Bulunduğu

Detaylı

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Ortaklığın unvanı : ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 2. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2014 31.03.2014 FAALİYET RAPORU

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2014 31.03.2014 FAALİYET RAPORU AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2014 31.03.2014 FAALİYET RAPORU *SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t

Detaylı

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler a) Rapor Dönemi b) Şirket Bilgileri c) Şirketin Organizasyon, Sermaye

Detaylı