İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş."

Transkript

1 İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK -31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İDAŞ A.Ş. 1

2 1. GENEL BİLBİLGİLER ŞİRKET PROFİLİ TİCARET ÜNVANI : ĠDAġ ĠSTANBUL DÖġEME SANAYĠĠ A.ġ. KURULUŞ TARİHİ : FAALİYET KONUSU MERKEZ ADRESİ FABRİKA ADRESİ : YATAK, BAZA, EV TEKSTĠLĠ VE MOBĠLYA ĠMALATI : DEFTERDAR MAH. OTAKÇILAR CAD. KAR PLAZA NO:80/33 EYÜP / ĠSTANBUL : BOZÜYÜK - BĠLECĠK İLETİŞİM : Merkez Telefon : ( 212 ) PBX Faks : ( 212 ) Fabrika Telefon : ( 228 ) FAKS YOLUYLA : ( 228 ) TİCARET SİCİL BİLGİLERİ : Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, Sicil No : / VERGİ DAİRESİ BİLGİLERİ : BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGĠ DAĠRESĠ; KAYITLI SERMAYE ÇIKARILMIŞ SERMAYE : ,00 TÜRK LĠRASI : ,00 TÜRK LĠRASI ĠdaĢ Ġstanbul DöĢeme Sanayii Anonim ġirketi, 1965 yılında, otomotiv ve yaylı yatak yan sanayi olarak kurulmuģ olup, 1967 yılında oto döģeme üretimine, 1968 yılında ise yaylı yatak üretimine baģlanmıģtır.1974 yılında Bursa da faaliyetine geçen üretim tesisleri ile madeni mobilya üretimine ve 1976 yılında Bilecik ili Bozüyük ilçesinde kurulan üretim tesisleri ile poliüretan sünger üretimine baģlanmıģtır. ġirket yönetiminin kararı ile, 2008 yılından itibaren tüm üretim faaliyetleri, ġirket in bağlı ortaklıklarından ĠdaĢ Yatak ve Mobilya Sanayi A.ġ. ne devredilmiģtir. ġirket, bu tarihten itibaren bağlı ortaklığı tarafından üretilen ürünlerin tüm pazarlama ve toptan satıģ faaliyetlerini yürütmektedir. 2. SİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI ġirketin kayıtlı sermaye tavanı ,00 TL. olup, çıkarılmıģ sermayesi ,00 TL. dir. ġirket sermayesinde %5 ve üzerinde pay sahibi bulunmamakla birlikte 29 Ocak 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul hazır bulunanlar cetveline göre ĠġERĠ ailesinin pay tutar ve oranları aģağıda verilmiģtir. Sermaye Payı Ortağın Adı Soyadı Tutarı ( TL ) % Nihal ĠġERĠ ,32 3,44 AyĢe Benan ĠġERĠ AKOSMAN ,41 3,39 Murat Hilmi ĠġERĠ 5.822,30 0,03 MüĢtak Hilmi ĠġERĠ 5,46 0,00 Mehmet Mustafa ĠġERĠ 3,15 0,00 Diğer ,36 93,14 TOPLAM ,00 100,00 İDAŞ A.Ş. 2

3 3. ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARI Doğrudan Sahiplik Oranı (%) Efektif Doğrudan Sahiplik Sahiplik Oranı (%) Oranı (%) Efektif Sahiplik Oranı (%) ġirket ünvanı ĠdaĢ Ege Dağıtım Ltd. ġti. 100,00 100,00 99,99 99,99 ĠdaĢ Yatak ve Mobilya Sanayi A.ġ. 99,99 99,99 99,99 99,99 ĠdaĢ Almanya ġubesi 100,00 100,00 100,00 100,00 ĠdaĢ Ġstanbul DöĢeme Sanayii A.ġ. nin doğrudan ve dolaylı iģtirakleri, ĠdaĢ Yatak ve Mobilya Sanayii A.ġ. ve ĠdaĢ Ege Dağıtım Limited ġirketi ve ĠdaĢ Almanya ġubesi dir. Tüm üretim faaliyetinin yeni bir Ģirket çatısı altında yeniden yapılandırılarak, Ġstanbul, Bozüyük ve Bursa da üç ayrı tesiste sürdürülen mevcut üretimin Bozüyük te yapılan ilave tesislere taģınarak tek çatı altında sürdürülmesi amacıyla 2 Kasım 2007 tarihinde ĠdaĢ Yatak ve Mobilya San. A.ġ TL. sermaye ile kurulmuģ ve bu Ģirkete ĠdaĢ Ġstanbul DöĢeme Sanayii A.ġ. olarak TL. sermaye ile iģtirak edilmiģtir. ĠdaĢ Yatak ve Mobilya San. A.ġ. nin TL olan ödenmiģ sermayesi tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda alınan karar gereği geçmiģ yıl zararları mahsup edilerek TL olarak belirlenmiģ ve tarihinde Ġstanbul Ticaret Sicilinde tescil edilmiģtir. ĠdaĢ ın bu sermaye içindeki payı % 99,999 oranında ve TL. dır. Ayrıca, perakende faaliyetlerinin baģlatılarak çeģitli formatlarda yatak, mobilya, ev tekstili ve aksesuarlarını satacak mağazaların açılması amacıyla da 2 Kasım 2007 tarihinde ĠdaĢ Mağazacılık A.ġ TL. sermaye ile kurulmuģ ve bu Ģirkete ĠdaĢ Ġstanbul DöĢeme Sanayii A.ġ. olarak TL. sermaye ile iģtirak edilmiģtir.ġdaģ Mağazacılık A.ġ. 12 Temmuz 2013 tarihinde Ticaret Sicili Tescil iģlemleri tamamlanarak yine bağlı ortaklıklarımızdan olan ĠdaĢ Yatak ve Mobilya San.A.ġ. ne devredilmiģtir. ĠdaĢ Ege Dağıtım Limited ġirketi 1999 yılında Ege Bölgesi toptan satıģ dağıtım ağı hizmetini yapmak amacıyla kurulmuģ olup,2009 yılının baģından itibaren dağıtım görevi üçüncü bir toptancı firmaya verildiğinden faaliyetine ara vermiģtir tl sermayeli Ģirketin iģtirak oranı tarihinde % 99,99 olup sermaye payı TL dir. ĠdaĢ Ġstanbul DöĢeme Sanayii A.ġ. ye 1 adet paya iliģkin hisse devri tarihinde Ticaret Sicili nde tescil tarihli T.Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiģ olup,, ĠdaĢ Ege Dağıtım Ltd. ġti. ndeki ortaklık payı %100,00 olup, TL dir. 4. YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Ahmet Vefik EVĠN Ahmet Servet BERKÖZ Murat Hilmi ĠġERĠ Yücel ÖZTÜRK Mustafa Okan BAYRAKTAR Ahmet ÖZEN Hüseyin AYDINDAĞ BaĢkan BaĢkan Vekili Murahhas Üye, Genel Müdür Bağımsız Üye Bağımsız Üye Üye Üye ġirketin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyelikleri için üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçim yapılmıģtır. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ahmet Vefik EVĠN, Ahmet Servet BERKÖZ, Murat Hilmi ĠġERĠ, Yücel ÖZTÜRK, Mustafa Okan BAYRAKTAR, Ahmet ÖZEN, Hüseyin AYDINDAĞ seçilmiģtir. Yönetim Kurulu nda yapılan görev dağılımı sonrasında Yönetim Kurulu BaĢkanlığı na Ahmet Vefik EVĠN, Yönetim Kurulu BaĢkan Vekilliği ne Ahmet Servet BERKÖZ seçilmiģtir. İDAŞ A.Ş. 3

4 Yönetim Kurulu Üyesi Salih ġükrü Çakır (Bağımsız ) tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında görevinden ayrılmıģtır. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YETKİ SINIRLARI Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve ġirket Esas SözleĢmesinin Bölüm III Yönetim Kurulu baģlığı altında belirtilen maddelerdeki yetkilere haizdir. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER DENETİM KOMİTESİ Mustafa Okan BAYRAKTAR Yücel ÖZTÜRK BaĢkan Üye KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Yücel ÖZTÜRK Mustafa Okan BAYRAKTAR BaĢkan Üye RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ Mustafa Okan BAYRAKTAR Yücel ÖZTÜRK BaĢkan Üye 5. PERSONEL BİLGİLERİ Beyaz Yaka Mavi Yaka TOPLAM ġirketlerimizde toplu sözleģme kapsamında çalıģan eleman bulunmamaktadır. ÇalıĢanlarımızın tamamının kıdem tazminatları ĠĢ Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanarak karģılık ayrılmaktadır. 6. YÖNETİM VE ORGANİZASYON Murat Hilmi ĠġERĠ Serap BUĞDAYCI ERGENLĠ A.Ümit DĠZDAROĞLU : Murahhas Üye, Genel Müdür : Finansman Müdürü : SatıĢ ve Pazarlama 7. SEKTÖREL GELİŞMELER VE FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER 2015 Yılının ilk çeyreğinde Türkiye deki siyasi konjonktur ve ekonomideki dalgalanmalar ġirketin verimli üretim yapamamasından dolayı Grubu çok fazla etkilememekte olup, üretimimizin tamamı satıģa arz edilmektedir. Yeterli üretim rakamlarına ulaģıldığında satıģ ve karlılığın artacağı muhakkaktır. İDAŞ A.Ş. 4

5 8. FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA ÖZET BİLGİ Grup yönetiminin iģletme faaliyetlerinin sürekliliğine iliģkin değerlendirmesi ve hareket planı aģağıdaki gibidir: -Küçülme politikası doğrultusunda masrafların azaltılarak kısılması, -ġirket e nakit giriģi sağlamak amacı ile gayrimenkullerinin değerlendirilmesinin hızlandırılması, -Sermaye yapısının güçlendirilmesi için yeni ortak arayıģının hızlandırılması, -Vergi ve SGK borçlarına iliģkin, 6552 Sayılı Kanun uyarınca borçların yeniden yapılandırılmasına gidilerek, faiz indiriminin sağlanması ile taksitlerin zamanında ödenmesi için gerekli nakit akıģının düzenlenmesi, -Zamanında ödenmeyen ve temerrüde düģülen borçlardan dolayı yüklenilen faizlerin anlaģma sağlanarak düģürülmesi, -ġirketin borç /alacak dengesinin yeniden yapılandırılıp, finansman politikalarının daha etkin bir Ģekilde düzenlenmesi, -SatıĢ ve pazarlama ağının büyütülmesi ile ilgili, bayi teģkilatının güçlendirilmesine devam edilerek, yeni Bölge Temsilciliklerinin bünyeye katılmasının sağlanması, -Üretim sürecinin gözden geçirilerek, üretimdeki verimlilik oranını arttıracak tedbirlerin alınması. 20 Nisan 2013 tarihinde Grup mali yapısını güçlendirerek faaliyete devam edebilmesini temin ve yeniden yapılanma faaliyeti kapsamında; Nitelikli Yatırımcı Grubu ile yapılmıģ olan ortaklık sözleģmesi halen yürürlükte olup, ayrıca çok yönlü olarak ilave yatırımcıların aranmasına devam edilmektedir. Vergi ve SGK borçları 6552 saylı kanun uyarınca yeniden yapılandırılmıģtır. İDAŞ A.Ş. 5

6 9. FİNANSAL BİLGİLER -ÜRETİM VE SATIŞ VERİLERİ ġirket, Bozüyük/Bilecik teki m2 lik tesislerinde, yaylı yatak, baza, ev tekstili ve mobilya üretimi yapmaktadır. Üretilen poliüretan sünger ise yarı mamul olarak kullanılmaktadır. ġirket ayrıca ĠdaĢ markası ile fason olarak ev tekstili yaptırmaktadır. ġirket in / olarak verilmiģtir. tarihi itibariyle üretim bilgileri aģağıdaki tabloda karģılaģtırmalı Gerçekleştirilen Üretim Miktarları : Ana Üretim Grubu Ölçü Birimi Ocak-Aralık 2015 Ocak-Aralık 2014 Yatak Baza Adet Mobilya Adet TOPLAM Adet Satışlar : Konsolide net ciro, TL olarak gerçekleģmiģtir. -TEMEL RASYOLAR ĠdaĢ ın konsolide özet finansal bilgileri aģağıdaki gibidir. ( Tutarlar TL olarak ) BİLANÇO Dönen Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Kısa Vadeli Finansal Borçlar Ticari Borçlar Kısa Vadeli Diğer Yükümlülükler Uzun Vadeli Finansal Borçlar Uzun Vadeli Diğer Yükümlülükler TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER ÖZKAYNAKLAR TOPLAM KAYNAKLAR İDAŞ A.Ş. 6

7 ( GELİR GİDER ) SatıĢ Gelirleri SatıĢların Maliyeti BRÜT KAR Pazarlama SatıĢ ve Dağıtım Giderleri Genel Yönetim ve AraĢ. Gel. Giderleri Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI) Finansal Gelirler / ( Giderler ) FAALİYET KARI / ( ZARARI ) ErtelenmiĢ vergi (gideri)/geliri DÖNEM KARI / ( ZARARI ) Hisse Başına Kazanç -0,08-0,04 MALİ ORANLAR Cari Oran 0,32 0,29 Asit Test Oranı 0,26 0,22 Likidite Oranı 0,14 0,13 Net Finansal Borç/Özkaynak Oranı 2,52 1,83 BORÇLULUK ORANLARI Toplam Tic. Borç/Özsermaye 211% 135% Toplam Fin. Borç/Özsermaye 252% 183% Toplam Tic. Borç + Fin. Borç/Özsermaye 463% 318% Toplam Borç/Toplam Aktifler 90% 87% Özkaynaklar/Toplam Aktifler 10% 13% KARLILIK ORANLARI Brüt Kar Marjı 22% -41% Esas Faaliyet Kar Marjı -65% -259% Net Kar Marjı -101% -249% İDAŞ A.Ş. 7

8 10. GENEL KURUL BİLGİLERİ Genel Kurul toplantılarımız, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, pay sahiplerinin yeterli bilgilenmesine ve geniģ katılımına imkan verecek Ģekilde, elektronik haberleģme dahil, her türlü iletiģim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önceden ilan edilmekte ve gerçekleģtirilmektedir. Ana sözleģmemiz buna uygun olarak düzenlenmiģtir. ġirket imiz internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ġirket in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aģağıdaki hususlar dikkati çekecek Ģekilde, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve ekleri ile diğer bölümlerde pay sahiplerine duyurulmaktadır: Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle ġirket in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ġirket in faaliyet raporları ve yılık finansal tabloları, Genel Kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiģtirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiģtirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kiģiler hakkında bilgi, bu kiģilerin özgeçmiģleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ġirket ve ġirket in iliģkili tarafları ile iliģkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kiģilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda ġirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi, Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu nun ve/veya ġirket in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluģlarının gündeme madde konulmasına iliģkin talepleri, Gündemde Ana SözleĢme değiģikliği olması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, ana sözleģme değiģikliklerinin eski ve yeni Ģekilleri. Genel Kurul öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dökümanı hazırlanmakta ve internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır. Genel Kurul toplantısında gündemde yer alan konular açık ve ayrıntılı bir Ģekilde pay sahiplerine aktarılmakta ve ortaklarımıza düģüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmektedir. Genel Kurul da ortaklarımız soru sorma haklarını kullanmıģlar ve sorulan sorulara Yönetim Kurulumuz ve üst düzey yöneticilerimiz tarafından detaylı olarak cevap verilmiģtir. Sorulan sorunun gündemle alakalı olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 30 iģ günü içerisinde Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel Kurul toplantı çağrıları, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Ana SözleĢme hükümlerine uygun olarak, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaģmayı sağlayacak Ģekilde, adresli internet sitemizde yapılmakta ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmaktadır. Tüm bildirimlerde Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne uyulmaktadır. Genel Kurul toplantısı öncesinde toplantı gündemi ve ilgili dökümanlar kamuya duyurularak, tüm bildirimlerde yasal sürelere ve mevzuata uyulmaktadır. Genel Kurul gündem maddeleri kapsamında; yıllık faaliyet raporu, finansal tablolar,kar dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dökümanı ve gündem maddelerine dayanak teģkil eden diğer belgeler ile bağımsız dıģ denetim raporu, kanuni denetçi raporu, kurumsal yönetim uyum raporu, ana sözleģmede değiģiklik yapılacaksa değiģtirilen metnin eski ve yeni Ģekillerini içeren tadil tasarıları Genel Kurul toplantı davetinin ilan tarihinden itibaren ġirket merkezinde ve internet sitesinde pay sahiplerinin kolaylıkla ulaģabileceği Ģekilde incelemeye açık tutulmaktadır. ġirket in Genel Kurul gündem baģlıkları, açık ve farklı yorumlara yol açmayacak Ģekilde ifade edilmektedir. Genel Kurul toplantısından önce verilecek bilgiler ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilir. Genel Kurul öncesinde, kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri ilan metninde yer almakta ve internet sitesinde bulunmaktadır. İDAŞ A.Ş. 8

9 Toplantıdan önce, toplantıda oy kullanma prosedürü ilan edilmekte ve internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. ġirket in bilgisi dahilinde gelecek dönemlerde planladığı yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değiģiklik söz konusu değildir. Böyle bir değiģiklik olduğu takdirde mevzuat dahilinde kamuya açıklama yapılacaktır. Genel kurul toplantıları, pay sahipleri arasında eģitliği sağlamaya yönelik olarak mümkün olan en az maliyetle ve en karmaģık olmayan usulde yapılmaktadır. Pay sahiplerinin Genel Kurul ve gündem maddeleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla gerek duyacakları tüm dökümanlar ġirket internet sitesine yerleģtirilmektedir. Olağan Genel Kurul toplantılarımız, finansal tablolarımızı konsolide olarak hazırlamamız ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği konsolide finansal tablo hazırlamakla yükümlü ortaklıkların yıllık finansal tablolarının kamuya açıklanması için öngörülen 14 haftalık süre nedeniyle yılın ilk üç ayında gerçekleģtirilememektedir. Genel Kurul toplantılarının mümkün olan en erken tarihte yapılması için gayret edilmekte olup mali tabloların açıklanmasını müteakip gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından Genel Kurul toplanmaktadır. Genel Kurul Toplantısı süresince gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir Ģekilde açık ve anlaģılabilir bir yöntemle pay sahiplerine aktarılır; pay sahiplerine eģit Ģartlar altında düģüncelerini açıklama ve soru sorma olanağı verilerek sağlıklı bir tartıģma ortamı oluģturulur. Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu Üyeleri, ilgili diğer kiģiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve murakıplar gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere Genel Kurul toplantısında hazır bulunurlar. Pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere uygulanan ücret politikasına iliģkin görüģ ve önerilerini sunma fırsatı verilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin önceki Genel Kurulda eski Türk Ticaret Kanunu 334. ve 335. maddeleri kapsamında ġirket faaliyet konusuna giren iģleri yapabilmek için aldıkları izne istinaden gerçekleģen iģlemler varsa Genel Kurula bilgi verilir. Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. nezdinde kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettiren pay sahipleri Genel Kurul Toplantısına katılarak ġirket faaliyetleri hakkında görüģ belirtip ġirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendilerine yanıt verilmektedir. Pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısında gündem maddeleri hakkındaki oy kullanımları tutanağa geçirilmektedir. Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmaktadır. Genel Kurul toplantılarımız Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından görevlendirilen Hükümet Komiseri gözetiminde yapılmaktadır. Önemli tutarda mal varlığı alımı, satımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararlar ise ġirket Ana SözleĢmesi gereği Yönetim Kurulu yetkileri arasındadır. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu nun yeni Kurumsal Yönetim Ġlkeleri gereği olarak gerek bu konudaki ve gerek diğer konulardaki Ana SözleĢme değiģiklikleri 2013 yılında yapılan Olağan Genel Kurul da yapılmıģtır. ġirket in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yaptığı bağıģ ve yardımlar hakkında ayrı bir gündem maddesi ile Genel Kurula bilgi verilmektedir. Genel Kurul toplantı tutanakları Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edildiği gibi ġirket in adresli internet sitesinde yayınlanmak suretiyle sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulmaktadır. Ayrıca ġirket merkezinde, Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi tarafından muhafaza edilmekte ve pay sahiplerinin incelemesine açık olup talep edenlere verilmektedir. 11. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI ĠdaĢ payları, Ana SözleĢme ye göre, nama yazılı (A) ve hamiline yazılı (B) olmak üzere iki gruba ayrılmıģtır. A grubu paylar imtiyazlı olup her bir payın Genel Kurul da 8 oy hakkı vardır. B grubu paylar ise 2 oy hakkına sahiptir. Ana SözleĢme değiģikliği gerektiren durumlarda imtiyazlı pay sahipleri toplantısı yapılır ve değiģiklikler onaylanır. Ana SözleĢme değiģikliği gerektiren kararlarda bütün hisselerin, TTK hükümlerine göre 1 oy hakkı vardır. İDAŞ A.Ş. 9

10 ġirket ortakları arasında ġirket iģtiraki olan tüzel kiģi yer almamaktadır. Genel Kurul Toplantılarında oy kullanma prosedürü, toplantı baģlangıcında pay sahiplerine duyurulmakta olup oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. ġirket te oy hakkını zorlaģtırıcı uygulamalardan kaçınılmakta ve pay sahiplerine, oy hakkının kolaylıkla ve eģit Ģartlarda kullanımı imkanı sağlanmaktadır. Oy hakkına sahip olan ortaklarımız bu haklarını bizzat kendisi kullanabileceği gibi pay sahibi olmayan kiģinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm Ana SözleĢme de yoktur. Azınlık paylarını temsil eden hissedarlar, Genel Kurulda sağladıkları katılımlarıyla, Yönetimi çoğunluk pay sahipleri ile birlikte oluģturmaktadır yılında ġirketimize bu konuda ulaģan eleģtiri ya da Ģikayet olmamıģtır. 12. KAR PAYI HAKKI Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve ġirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir yılı ve izleyen yıllara iliģkin olarak kar dağıtım politikası Ġlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçlarımız olanak verdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulacak kar payı tutarlarının uzun vadeli ortalamasının, ġirketimiz yıllık dağıtılabilir karının %50 sinden az olmaması Ģeklinde belirlenmiģtir. ġirketin kar dağıtım politikası internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır. ġirket, TTK hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Ana SözleĢmemizde yer alan hükümler çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Kar dağıtımı, izlenen strateji, ġirketimiz ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve likidite durumu dikkate alınarak karara bağlanan Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul da ortaklarımızın onayına sunularak belirlenir. ġirketimizin kamuya açıklanmıģ bir kar dağıtım politikası olmayıp kar dağıtımına iliģkin esaslar Ana SözleĢme nin 58. maddesinde düzenlenmiģtir. Kar payı dağıtımı ile ilgili olarak, TTK hükümleri, SPK nun düzenlemeleri ve Ana SözleĢmemiz de yer alan hükümler esas alınarak, Yönetim Kurulu nun teklifi ve Genel Kurul un kararına ve belirlenen yasal sürelere uyulmaktadır. 12. PAYLARIN DEVRİ Ana SözleĢmemizde, B grubu pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaģtırıcı ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir. A grubu paylar için ise, Ana SözleĢmemizin 13. maddesinde, payını devretmek isteyen pay sahibinin Ģartlarını kabul eden diğer A grubu pay sahiplerine öncelik tanınmıģ ve devredilmek istenen payların talip olan diğer A grubu pay sahiplerine, oransallık ilkesine göre Yönetim Kurulu nca tahsis edileceği belirtilmiģtir. Yine söz konusu maddeye göre, payını devretmek isteyen pay sahibinin Ģartlarını kabul eden A grubu pay sahibi olmaması halinde, paylar, bedeli pay sahibince Yönetim Kurulu na belirtilen fiyattan aģağı olmamak üzere serbestçe devredilebilecektir. İDAŞ A.Ş. 10

11 13. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Yaylı yatak sanayiinin öncüsü olan ĠdaĢ Ġstanbul DöĢeme Sanayii A.ġ. ( ĠdaĢ, ġirket ) 1965 yılında Ġstanbul da otomobil döģemesi yapmak üzere kurulmuģtur ve 1967 yılından itibaren yatak üretimi de baģlamıģtır yılında Bursa fabrikası kurularak otomobil döģemesi üretimi bu fabrikada yapılmıģ aynı zamanda madeni mobilya üretimine baģlanmıģtır yılında Bozüyük fabrikası kurularak poliüteran sünger üretimine geçilmiģtir.ġdaģ ın ürün gamında yaylı yatak, baza, ev tekstili,ve mobilya bulunmaktadır. Üretilen poliüretan sünger ise yarı mamul olarak kullanılmaktadır. Tüm üretim faaliyetinin yeniden yapılandırılarak, Ġstanbul, Bozüyük ve Bursa da üç ayrı tesiste sürdürülen mevcut üretimin Bozüyük te yapılan ilave tesislere taģınarak tek çatı altında sürdürülmesi amacıyla 2 Kasım 2007 tarihinde ĠdaĢ Yatak ve Mobilya Sanayii A.ġ TL sermaye ile kurulmuģ ve bu Ģirkete ĠdaĢ olarak TL sermaye ile iģtirak edilmiģtir. Ayrıca, perakende faaliyetlerinin baģlatılarak çeģitli formatlarda yatak,mobilya,ev tekstili ve aksesuarlarını satacak mağazaların açılması amacıyla da 2 Kasım 2007 tarihinde ĠdaĢ Mağazacılık A.ġ TL sermaye ile kurulmuģ ve bu Ģirkete ĠdaĢ olarak TL sermaye ile iģtirak edilmiģtir. Tüm pazarlama ve toptan satıģ faaliyetleri de, ĠdaĢ çatısı altında yeniden yapılandırılmıģtır. ġirket in % 99,996 oranında iģtirak etmiģ olduğu ĠdaĢ Yatak ve Mobilya Sanayii A.ġ. ve ĠdaĢ Mağazacılık A.ġ. ĠdaĢ ın kamuya sunulan tüm finansal tablolarında tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilmektedir. ĠdaĢ Grubu kaliteli bir yönetimin ve sermaye ve finansman piyasalarında güvenilir ve saygın olmanın Ģirketler açısından ne denli önemli olduğunun her zaman farkında olmuģtur. Dolayısıyla, eģitlik, Ģeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları esas alınarak herhangi bir çıkar çatıģmasına neden olmadan faaliyetler yürütülmeye çalıģılmaktadır. ġirket, dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanarak, geliģtirmek ve sürdürülebilir kılmak için, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu kadar kurumlara da çok önemli sorumluluklar düģtüğünün bilincinde olarak, faaliyetlerini gelecek kuģaklara daha yaģanabilir bir dünya bırakmak sorumluluğuyla yürütmektedir. Çevre ve toplumsal duyarlılıklar, kanun, ahlak standartları ve insan haklarına tam anlamıyla uyumlu çalıģma ġirketin Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayıģını oluģturmaktadır. ġirket, gücünü, kurum değerlerinden alarak, çalıģanları ve tüm iģ ortaklarıyla sorumluluklarını yerine getirmek için çalıģmaktadır. ġirketin kurumsal değerleri ve kültürü, etik anlayıģı, yönetim felsefesi ve iģ ahlakı ilkeleri, sorumluluklarını yerine getirmesinde çalıģanlara yol göstermektedir. Uluslararası iģ standartları doğrultusunda, pay sahipleri ve kurumlar arasında güveni sağlayan kurumsal yönetim ilkeleri olan hesap verebilirlik, sorumluluk, açıklık ve Ģeffaflık, adil davranıģ ilkelerini faaliyetlerine taģıması uzun vadede ġirketin verimliliği ve baģarısı için kaçınılmazdır. ĠdaĢ, yatırımcılarına karģı güven ve istikrar yönündeki vaatlerini tutabilmenin doğru kurumsal yönetimden geçtiğinin bilincindedir. Hedeflere ulaģmak için sadece iģ sonuçları ve güçlü sermaye yapısına bağlı olmaksızın, uzun yıllar sonucunda yaratılan Kurum Ġtibarı nın da önemli bir değer olduğu hususu daima göz önünde tutulmaktadır. SPK nın tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin uygulanması ve hayata geçirilmesi, özellikle halka açık Ģirketlerin kredibilitesi ve finansman olanakları açısından önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler ġirket tarafından benimsenmiģtir. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:IV No:56 sayılı Tebliği ile kapsamlı değiģikliklere gidilerek Kurumsal Yönetim Ġlkeleri yeniden düzenlenmiģtir. İDAŞ A.Ş. 11

12 Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıģtır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne de tam uyum amaçlanmakla birlikte ilkelerin bir kısmında uygulamada yaģanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartıģmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve ġirket in mevcut yapısı ile tam örtüģmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıģtır. Henüz uygulanmaya konulmamıģ olan ilkeler üzerinde çalıģılmakta olup; ġirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak Ģekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalıģmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır 2013 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalıģmaların baģında SPK nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili yeni düzenlemelerini içeren Seri:IV No:56 Sayılı Tebliği ne ve yeni Türk Ticaret Kanunu na uyum çalıģmaları gelmektedir yılında yapılan olağan genel kurulumuzda ġirketimizin ana sözleģmesinde Tebliğ de öngörülen değiģiklikler yapılmıģtır. Ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına iliģkin süreç gerçekleģtirilmiģtir. Kurulan Yönetim Kurulu Komiteleri faaliyetlerine baģlamıģlardır. Bilgilendirme politikası ve ücret politikası belirlenerek Genel Kurul da ortakların bilgisine sunulmuģtur. Hazırlanan genel kurul bilgilendirme dökümanı ile ilkelerde açıklanması zorunlu olan oy hakları, organizasyonel değiģiklikler gibi genel kurul bilgileri, Yönetim Kurulu üye özgeçmiģleri, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası ve açıklanması gereken diğer bilgiler genel kuruldan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuģtur. Tüm iliģkili taraf iģlemlerimiz Genel Kurul un bilgisine sunulmuģtur. Önümüzdeki dönemde de Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uyum için mevzuattaki geliģmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalıģmalar yapılacaktır. 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ ekinde yeralan Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde öngörülen esaslar doğrultusunda hazırlanan Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporu 2013 yılı faaliyet raporumuz içeriğinde ġirketimizin adresinde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuģtur. Henüz Uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkeleri ĠdaĢ A.ġ. Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Ancak, uygulamada yaģanabilecek ġirket faaliyetlerinin gecikmesine yol açan zorluklar, uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası alandaki tartıģmaların varlığı, piyasa ve ġirketin mevcut yapısı ile tam örtüģmemesi gibi nedenlerle bazı ilkelere uyum henüz sağlanamamıģtır. Kurumsal yönetim uygulamalarındaki iyileģtirme ve kurumsal yönetim ilkelerine tam uyum çalıģmalarına devam edilecektir. 14. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN SERMAYE ARTIŞI ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE KAR DAĞITIMLARI Dönem içinde, sermaye artıģı ve esas sözleģme değiģikliği yapılmamıģtır. 15.ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler ġirket Esas SözleĢmesi nde belirtildiği üzere Genel Kurul ca saptanmaktadır. İDAŞ A.Ş. 12

13 16.PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ ġirket te Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler konusundan sorumlu çalıģanlar : Birim BaĢkanı : Yücel ÖZTÜRK Birim BaĢkan Yardımcısı : Murat Hilmi ĠġERĠ Tel : Faks : KURUMSAL INTERNET SITESI ĠdaĢ internet sitesinde ( ) Türkçe olarak hem güncel hem de geçmiģe yönelik bilgiler yer almaktadır. Mevcut ve potansiyel yatırımcılara daha kapsamlı bilgi akıģının sağlanmasını teminen internet sitesinde ayrı bir yatırımcılar bölümü vardır. Bu bölümdeki bilgiler aģağıdaki gibidir. Misyon ve Vizyon Ticaret Sicil Bilgileri Ortaklık Yapısı Yönetim Kurulu Üyeleri Ana SözleĢme Ġmtiyazlı Paylara ĠliĢkin Bilgiler Faaliyet ve Denetim Raporları Mali Tablo ve Bağımsız Denetim Raporları Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi Özel Durum Açıklamaları Önemli Yönetim Kurulu Toplantı Tutanakları Genel Kurul Bilgi ve Belgeleri Vekaleten Oy Kullanma Formu Sermaye Artırımı Ġzahname ve Sirkülerleri Kurumsal Yönetim uygulamaları ve Uyum Raporu Bilgilendirme Politikası İDAŞ A.Ş. 13

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ.

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. 1 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU YILLIK FAALĠYET RAPORU www.doganburda.com - ġubat 2014 - 2 3 1. Portföyümüz 4 2. Doğan Burda Dergi Hakkında

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Lokman Hekim Engürüsağ A.ġ., Sermaye Piyasası Kurulu nun 30.12.2011 tarihli ve Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2011-31.12.2011 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum Raporu. Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı

Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum Raporu. Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum Raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler,

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ.

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. 1 OCAK-31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU YILLIK FAALĠYET RAPORU www.doganburda.com -NĠSAN 2013- ĠÇĠNDEKĠLER 1. Portföyümüz...3 2. Genel Bilgiler...4-11

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. A.GENEL BĠLGĠLER: Raporun Dönemi : 01.01.2013-31.03.2013 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Adres : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat 10 34330 Leven, BeĢiktaĢ/ ĠSTANBUL

Detaylı

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : Ġhlas Gazetecilik Anonim ġirketi Dönem

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.06.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy Ġstanbul www.prizmapress.com info@prizmapress.com

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy Ġstanbul www.prizmapress.com info@prizmapress.com Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy Ġstanbul www.prizmapress.com info@prizmapress.com 1 SERİ:XI NO:29 A GÖRE HAZIRLANMIŞ 2014 YILI 1.ÇEYREK FAALİYET RAPORU İçindekiler

Detaylı

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin (Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır.)

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Bu beyan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nın 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV, No:56

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ.

GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 2013 YILI FAALĠYET HESAPLARININ VE ANA SÖZLEġME TADĠLĠNĠN GÖRÜġÜLECEĞĠ 01 TEMMUZ 2014 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI ġirketimizin

Detaylı

: YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU. A. GiriĢ

: YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU. A. GiriĢ A. GiriĢ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Ġdari Faaliyetler : Yönetim Kurulu Üyeleri Mert YAZICIOĞLU (Yönetim Kurulu BaĢkanı ) Göreve

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17. maddesi

Detaylı

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1 KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 31 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sicil No:352307/ Mersis No: 0-5900-0627-1900010 Şirketimizin,

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Egeli & Co. Tarım GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ. ( ġirket ) Ortaklar Olağan Genel

Detaylı

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 ARALIK 2008 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 ARALIK 2008 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU ġirketimizin, 2008 yılı faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmıģ, Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe

Detaylı

14.1SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 2014 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

14.1SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 2014 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU NET NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SPK nun II 14.1SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 2014 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİ GENEL BİLGİLER İlgili Hesap Dönemi : 01.01.2014-30.09.2014

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN 13.06.2013 TARİHLİ SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

Detaylı

1 OCAK- 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU www.doganburda.com -ŞUBAT 2015 -

1 OCAK- 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU www.doganburda.com -ŞUBAT 2015 - DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. 1 OCAK- 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU www.doganburda.com -ŞUBAT 2015 - İÇİNDEKİLER 1. Portföyümüz... 5 2. Genel Bilgiler...

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU: 2.1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU: 2.1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU: 2.1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır.) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2013-31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu b) Şirketin

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. nin PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR YIL: 2010 Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Martı Gayrimenkul

Detaylı