Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamaları"

Transkript

1 Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamaları 1 GİRİŞ Geride bıraktığımız 2013 yılının son günlerinde en çok konuştuğumuz ve belki de bizi meşgul eden önemli konulardan bir tanesi de e fatura ve e defter uygulamalarıydı. Her ne kadar 433 Sıra Numaralı V.U.K. Genel Tebliği ile e fatura uygulaması tarihine kadar ertelenmiş olsa da ben bu yazımla sizlere kısaca e fatura ile e defter uygulamaları hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. 2 TANIM E Fatura Nedir? Elektronik fatura VUK nin 229. maddesinde yer alan faturadan ayrı bir belge türü değildir. VUK nin verdiği yetkiye dayanarak oluşturulma esasları Maliye Bakanlığı nca belirlenen elektronik bir belgedir. Bildiğimiz gibi faturanın tanımı VUK 229. maddesinde şöyle tanımlanmıştır: Satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. 3 YASAL DAYANAKLAR E Faturanın Kanuni Dayanağı Nedir? Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de (R.G) yayımlanan 397 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile getirilen uygulama, başlangıçta anonim ve limited şirketlerin kullanımına açılmıştır Tarih ve Sayılı R.G. yayımlanan 416 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile gerçek kişi mükellefler uygulamaya katılmışlardır Tarih ve Sayılı R.G. yayımlanan 421 SIRA NO.LU VUK Genel Tebliği Bazı sektörler için e fatura kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Özel entegratör yöntemi getirilmiştir. E Faturanın saklanması konusunda Başkanlıktan izin almış saklamacı kuruluşlardan hizmet alınabilmesine izin verilmiştir.

2 E Faturaya geçen kullanıcılar 1/9/2013 tarihinden itibaren kendi aralarında sadece e fatura düzenleyeceklerdir. Çok uluslu şirketlerin uygulamadan yararlanabilmesi için kolaylık sağlanmıştır Tarih ve Sayılı R.G. Yayımlanan 424 SIRA NO.LU VUK Genel Tebliğ İsteyen kullanıcılar faturalarının özel entegratörün mali mührü ile onaylanmasını talep edebileceklerdir Tarih ve Mükerrer Sayılı R.G. Yayımlanan 433 Sıra NO.LU VUK Genel Tebliğ 421 sayılı tebliğ ile zorunluluk getirilen mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları 1/4/2014 tarihinden itibaren elektronik fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunludur. 4 KULLANICILAR E Fatura Kullanıcıları Kimlerdir? Tarihinde, 421 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ne açıklık getirmek üzere VUK 58 No.lu Sirküleri ekinde 2 ayrı liste açıklanmıştır. Bu listelerden; Birincisi 5015 Sayılı Kanunla Madeni Yağ Lisansına Sahip Olanlar İkincisi ise, 4760 SAYILI ÖTV Kanunu III Sayılı Listedeki Malları İmal, İnşa Ve İthal Edenler Söz konusu listelerde yer alan mükelleflerden 2011 yılında mal alan ve Tebliğde belirtilen brüt satış hasılatına sahip olan mükellefler zorunluluk kapsamındadır sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olan mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın, 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları 25 Milyon TL veya daha yüksek ise elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarına dahil olacaklardır. Lisans sahibi mükelleflerden alış yapanların, madeni yağ sektöründe veya başka bir sektörde faaliyet göstermesi zorunluluk karşısındaki durumlarını etkilememektedir sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları (alkollü içecekler) imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları 10 Milyon TL veya daha yüksek ise elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarına dahil olacaklardır. Bu kapsamda alış yapanların tütün, alkol, kolalı gazozlar sektörlerinde veya başka sektörlerde faaliyet göstermesi zorunluluk karşısındaki durumlarını etkilememektedir SAYILI ÖTV Kanunu III Sayılı Listedeki Malları İmal, İnşa Ve İthal Edenler Örnekler CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİC.MERKEZİ A.Ş.

3 MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5015 Sayılı Kanunla Madeni Yağ Lisansına Sahip Olanlar Listesine Örnekler SHELL&TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ TOTAL OİL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ 5 ZAMAN E Fatura Başvurusu Ne Zaman Yapılmalı? 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ne göre 2013 takvim yılı sonuna kadar e fatura uygulamasına zorunlu olarak dahil olacak mükellefler için son başvuru tarihi tür. E fatura uygulamasına son başvuru tarihi olan 01 Eylül 2013 te başvuru yapmadık ya da şirketimizin e faturaya geçtiğini bugün fark ettik. Bu durumda ne olacak? Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kağıt ortamında fatura düzenleyemezler; düzenlemeleri halinde kağıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. Bu nedenle geç de olsa e fatura başvurusu yapmalıyız. 6 HANGİ YÖNTEM E Fatura Uygulaması İçin Hangi Yöntemi Seçmeliyim? E Fatura uygulamasından yararlanmak için üç farklı yöntemden istediğinizi seçebilirsiniz. a) Entegrasyon b) Özel Entegratör c) GİB Portalı Bu 3 yöntemden istediğinizi seçebilirsiniz. Aynı anda birden fazla yöntemle e fatura uygulaması yapılamaz. Seçtiğiniz yöntemi değiştirebilirsiniz. Yöntemler arası geçiş serbesttir. PORTAL ENTEGRASYON ÖZEL ENTEGRATÖR Web Uygulaması Gelişmiş bilgi işlem sistemi gerektirir Başkanlıktan onay almış özel entegratörler aracılığıyla fatura değişimi sağlar. Temel Fonksiyonlara Doğrudan bağlantı Yazılım kurma zorunluluğu yoktur. Küçük İşletmeler İçin uygun 7/24 sistem açık ve çalışır olmalı Özel entegratörlerin listesi efatura.gov.tr sitesinde vardır. Ayda 500 adet e fatura kesebilirsiniz. İzinle dahi sadece 2 gün kapanabilir Sizin adınıza faturayı imzalar ve eğer seçtiğiniz özel entegratörün saklama hizmeti için ayrıca bir izin belgesi var ise yaptığınız anlaşmaya göre size arşivleme hizmeti de verebilir. Arşivleme hizmeti vermez. Saklama mükellefe aittir. E imza/ mali mühür Arşivleme imkanı verir

4 Büyük işletmeler için uygundur Maliyetlidir. 7 BAŞVURU ŞEKLİ E Fatura Başvurusu Nasıl Yapılır? Aşağıda yer alan belgeler ile Başkanlığa yazılı olarak başvuruda bulunulabilir ya da internet ortamında da olmak üzere 2 ayrı yöntemle başvuru yapabiliriz. 1. E Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi (Tüzel Kişiler için) nin imzalı aslı, 2. Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi nin imzalı aslı, 3. Şirket kuruluş sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği (Sonradan unvan değişikliği yapılması halinde en son unvanın ilan edildiği ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneğinin de eklenmesi gerekmektedir.) 4. Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği. Uygulamadan Bazı Notlar; adresinden elektronik imza ile şirket yetkilimiz başvuru yaptı. Başvuru sırasında mali mühür isteğimizi ve türünü belirledik. Eğer şubeniz var ise birden fazla mali mühür isteyebilirsiniz. İletişim için mail ve SMS seçeneklerini seçelim. SMS uygulaması ücretsiz. Başvurumuz değerlendirildikten sonra mail olarak bir onay kodu geliyor ve TUBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezine 690,30 TL ücreti yatırıyoruz. İlgili banka hesabına yatırdığımız 690,30 TL banka dekontuna mail olarak bize gönderilen mali mühür onay kodunu yazmalıyız Elektronik imza ile kim başvuru yapmış ise Mali Mühür ona teslim ediliyor. Mali mühür teslim alındıktan sonra yaklaşık bir ay sonra GİB den tekrar bir mail geliyor. Sn. İlgili, E-Fatura Portal kullanıcı hesabınız açılmıştır. Ünvan:. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VKN/TCKN: Gönderici Birim Posta Kutusu 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe konan e-fatura Uygulamasını, e- Fatura Portalı aracılığı ile kullanmak için yapmış olduğunuz başvuru kapsamında Mali Mühür

5 Sertifikanızın ve şifrenizin TÜBİTAK-BİLGEM KamuSM (Kamu Sertifikasyon Merkezi) tarafından üretildiği bilgisi Başkanlığımıza ulaşmış bulunmaktadır. Bu bağlamda e-fatura Uygulamasını e-fatura Portalı aracılığı ile kullanmaya başlayabilmeniz amacıyla e-fatura Portal hesabınız aktive edilmiştir. e-fatura Uygulaması aracılığı ile oluşturulan e-faturalarınız, Portal Hesabınızdan gönderilebilecek tarafınıza gönderilen e-faturalar alınabilecektir.uygulamaya yeni kaydolan mükelleflerin, kayıtlı kullanıcılar listesinde ilan edilmelerini izleyen 7 gün içerisinde e-fatura düzenlemeleri ve almaları, diğer kayıtlı kullanıcıların yeni kayıt olan kullanıcılara bu süre içerisinde e-fatura göndermeleri zorunlu değildir. e-fatura uygulamasından yararlanan mükellefler hesapların aktive edilmesini takip eden 7 günden sonra kayıtlı kullanıcılara e-fatura göndermek ve almak zorundadırlar. İyi çalışmalar. GİB PORTAL Bu yukarıdaki mail geldiği zaman aktivasyon işleminiz tamamlanmış oluyor ve siz bu mail geldiği tarihten 7 gün içinde e fatura sistemi içinde dahil olanlara e fatura kesmeye ve almaya başlamış oluyorsunuz. 8 CEZALAR/YAPTIRIMLAR 421 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğince, Elektronik fatura ve elektronik deftere ilişkin olarak bu Tebliğ ile getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında, Vergi Usul Kanunu 353/1 deki ceza hükümleri tatbik olunur. Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemezler; düzenlemeleri halinde kağıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. Her bir belge için 190 TL den az olmamak üzere meblağın % 10 kadar özel usulsüzlük cezası kesilir. Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı TL yi geçemez. 9 GİB PORTALI İLE E FATURA UYGULAMA AŞAMALARI 1 Firmamız, e fatura uygulaması için GİB Portalı nı seçmiştir. İnternet üzerinde başvurularımızı yaptık ve TUBİTAK tarafından üretilen Mali Mührümüz elimize ulaşmıştır. Aktivasyonumuzun yapıldığına dair mail de tarafımıza ulaşmıştır. GİB Portalı üzerinde sisteme giriş yapalım. (Bakınız Tablo 1) 2 Mali Mührümüz bilgisayarımıza takılı iken adresine giriş yapıyoruz. Ve karşımıza kullanıcı kodu ve şifremizi soran bir ekran geliyor. (Bakınız Tablo 2)

6 3 Gereken bilgileri girdikten sonra karşımıza tıpkı bir Outlook uygulaması gibi gelen fatura ve fatura oluşturabileceğimiz ekran geliyor. (Bakınız Tablo 3) 4 Gelen faturalarınız zarf bazında yani firma isimlerine göre ya da fatura bazında (tarih sırasında) görüntüleyebiliriz. (Bakınız Tablo 4) 5 E Fatura düzenlemek istersek; aşağıdaki ekrandan yararlanacağız. Burada dikkate etmemiz gereken konu Temel Fatura mı yoksa Ticari Fatura mı düzenleyeceğiz. (Bakınız Tablo 5 ) Temel Fatura Senaryosu Temel Fatura Senaryosu, sadece e faturanın gönderen sistemden alıcı sisteme ulaşma durumunu ele alan senaryodur. Bu senaryoda kurum kendisine gönderilen e faturada teknik (zorunlu alan eksikliği veri bozulması, imza geçersizliği gibi) bir sorun yoksa e faturayı kabul etmek zorundadır. Ticari Fatura Senaryosu Temel Fatura Senaryosu na ek olarak Posta Kutusu gelen faturayı KABUL, RET veya İADE etme hakkına sahiptir. Diğer bir ifadeyle; e fatura Uygulaması kurumdan, kendisine gönderilen e faturayı kabul edip etmeyeceğini bildirmesini beklemektedir. Kabul, ret veya iade bildirimi yeni bir e fatura gönderilmesinde olduğu gibi imzalanarak iletilmeli ve arşivlenmelidir. 10 SONUÇ E fatura uygulamasından sonra e defter ve e arşiv de ele alınması gereken önemli yazı konuları arasındadır. Ancak, ben burada sadece e fatura uygulamasından örnekler verdim. GİB portalı sisteminin, e uygulamalara mükellefleri alıştırmak amacıyla oluşturulmuş geçici bir sistem olduğunu düşünmekteyim. Zamanla her firma kendi sistemini kuracak ya da özel entegratör firmasıyla anlaşma sağlayacaktır. Çünkü bunun devamı olan e defter ve e arşiv uygulamaları da bizleri buna yöneltmektedir. Sanıyorum ki, yakın bir gelecekte e banka, e çek, e senet gibi birçok e uygulamaları ile karşılaşacağız. Kendimizi ve firmalarımızı yeni başlayan ve hızla devam eden e dünya ya hazırlamak gerekmektedir. FATMA ÇİL ERADAŞ Smmm. Vergi Mevzuatı Komisyon Başkan Yardımcısı

7 Ek: Tablolar Tablo 1: GİB Portalı Giriş Ekranı Tablo 2: GİB Portalı Giriş Ekranı

8 Tablo 3: GİB Portalı Tablo 4: GİB Portalı Gelen Fatura Zarf Bazında Görüntüleme

9 Tablo 5: GİB Portalı E Fatura Oluşturma Ekranı Yararlanılan Kaynaklar: 1 397, , 424, 433 Sıra Numaralı Vergi Usul Genel Tebliğleri 2 58 Sıra Numaralı Vergi Usul Sirküleri 3 sitesi 4 sitesi

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri:

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: I: GENEL OLARAK: Elektronik Fatura Uygulaması (e-fatura Uygulaması) ilk olarak

Detaylı

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI 30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1 1)E-fatura yeni bir belge türü müdür?... 2 2)E-fatura uygulaması neler getiriyor?... 2 3)E-fatura ve e-defter uygulaması hangi mükellefleri kapsamaktadır?...

Detaylı

GÜNDEM GENEL BİLGİLER YASAL DAYANAK *E-FATURA *E-DEFTER YENİ TTK VE BİLİŞİM E-FATURA PORTAL UYGULAMASI

GÜNDEM GENEL BİLGİLER YASAL DAYANAK *E-FATURA *E-DEFTER YENİ TTK VE BİLİŞİM E-FATURA PORTAL UYGULAMASI GÜNDEM GENEL BİLGİLER YASAL DAYANAK *E-FATURA *E-DEFTER YENİ TTK VE BİLİŞİM E-FATURA PORTAL UYGULAMASI E-FATURA-E-DEFTER LUCA UYGULAMASI * LUCA NET * LUCA KOZA * LUCA E-FATURA * LUCA E-DEFTER GÜNCEL İSTATİSTİKLER

Detaylı

E- FATURA VE E-DEFTER

E- FATURA VE E-DEFTER SORU VE CEVAPLARLA E- FATURA VE E-DEFTER İTO ÇAĞRI MERKEZİ Tel: (212) 444 0 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi nden alınabilir. Tel : (212) 455

Detaylı

LOGO DA E-FATURA UYGULAMASI

LOGO DA E-FATURA UYGULAMASI LOGO DA E-FATURA UYGULAMASI E-FATURA, GENEL BAKIŞ e-fatura Nedir? Değerli kağıda basılı olan fatura ile aynı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş,

Detaylı

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir.

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir. E-Fatura Nedir? E-fatura Uygulaması, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı nın sistemi üzerinden, belirlenen standart ve formata göre birbirlerine fatura alıp göndermelerini sağlayan sistemin genel adıdır.

Detaylı

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Kuzey YMM AŞ Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:20 34381 Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Elektronik fatura ve elektronik defter uygulaması Aykut Erdoğan I. Giriş

Detaylı

E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. E-Fatura Nedir? Değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik belgedir. E-Fatura, yeni

Detaylı

ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI

ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI H. Oral LEVENDER 29.07.2013 S.M.Mali Müşavir ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI A- Elektronik Fatura Uygulamasına İlişkin Düzenleme ve Yasal Mevzuat: 1- Yasal Mevzuat: Vergi Usul Kanununun,

Detaylı

E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. E-Fatura Nedir? Değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik belgedir. E-Fatura, yeni

Detaylı

2 Temmuz 2013. Varlık barışı

2 Temmuz 2013. Varlık barışı 2 Temmuz 2013 Varlık barışı Varlık barışı Varlık barışı, en basit haliyle, işletmelerin öz kaynakları içinde görünmeyen ancak kayıt dışı olarak sahip olunan para, döviz, altın, menkul kıymet, taşınmaz

Detaylı

E-FATURA SÜRECİNİN YOL HARİTASI VE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN ÖZET ANALİZİ

E-FATURA SÜRECİNİN YOL HARİTASI VE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN ÖZET ANALİZİ E-FATURA SÜRECİNİN YOL HARİTASI VE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN ÖZET ANALİZİ Kullanıcı Hesabı için Başvuru : E-fatura uygulamasını kullanacak mükellefler öncelikle kullanıcı hesabı oluşturmalıdırlar. Bunun

Detaylı

Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura. e-defter, e-fatura VE E- ARŞİV UYGULMALARI

Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura. e-defter, e-fatura VE E- ARŞİV UYGULMALARI Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura e-defter, e-fatura VE E- ARŞİV UYGULMALARI SUNUM PLANI 1) E-DEFTER i. E-DEFTER NEDİR? ii. NEDEN E-DEFTER? iii. KİMLER E-DEFTER TUTABİLİR? iv.

Detaylı

e-fatura Uygulaması Uğur DOĞAN* THE PRACTICE OF e-invoice ÖZET ABSTRACT

e-fatura Uygulaması Uğur DOĞAN* THE PRACTICE OF e-invoice ÖZET ABSTRACT Sayı: 300 Eylül 2013 e-fatura Uygulaması Uğur DOĞAN* ÖZET Gelir İdaresi nin hayata geçirdiği en önemli projelerden olan e-fatura projesinin kanuni dayanağı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun Elekronik ortamdaki

Detaylı

Bilişim. E-Fatura Özel Entegrasyon

Bilişim. E-Fatura Özel Entegrasyon Bilişim E-Fatura Özel Entegrasyon E-Fatura Nedir? Değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik

Detaylı

Sirküler Rapor 02.01.2014/3-1 433 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 02.01.2014/3-1 433 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 02.01.2014/3-1 433 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 433 Sıra No lu VUK Tebliğinde, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek

Detaylı

TÜRKİYE DE E-DÖNÜŞÜM DÜZENLEMELERİ VE UYUMLULUK

TÜRKİYE DE E-DÖNÜŞÜM DÜZENLEMELERİ VE UYUMLULUK TÜRKİYE DE E-DÖNÜŞÜM DÜZENLEMELERİ VE UYUMLULUK E-Dönüşüm Düzenlemeleri Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), yasal geçerli ve güvenli e-posta olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile 1 Temmuz 2012

Detaylı

E - FATURA E-FATURA İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER

E - FATURA E-FATURA İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER E - FATURA Amaç ve Fayda Faturaların elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin e-fatura uygulaması, 2010 yılında çıkarılan tebliğ ile isteğe

Detaylı

E-Fatura Nedir? E-fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

E-Fatura Nedir? E-fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. E-Fatura Nedir? Değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, uluslararası bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik belgedir. E-fatura,

Detaylı

e-fatura ve e-defter Uygulamaları

e-fatura ve e-defter Uygulamaları www.pwc.com/tr e-fatura ve e-defter Uygulamaları Türkiye Ekim 2013 Konularımız e mükellef e vergi dairesi e - vergi dünyası e - defter ve e-fatura uygulamalarına genel bakış e - fatura uygulaması ve mali

Detaylı

E-5 MEVZUATI. Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

E-5 MEVZUATI. Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. E-5 MEVZUATI E- TİCARET E- FATURA E- DEFTER E- ARŞİV E- BİLET FİHRİST-1/145 NO KONULAR SAYFALARI 01 KAPAK DİZAYNI- 2 SLAYT -1-2 02 FİHRİST 1 SLAYT-3 03 YAYINLANMIŞ MUVZUAT 3 SLAYT-4-6 04 213 VUK KANUN

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE E-DEFTER UYGULAMASI

TÜM YÖNLERİYLE E-DEFTER UYGULAMASI Mustafa ŞİMŞEK Yeminli Mali Müşavir antalya@ankaymm.com TÜM YÖNLERİYLE E-DEFTER UYGULAMASI E-fatura ve E-defter kullanma mecburiyeti ile ilgili 397 ve 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği

Detaylı

e-fatura & e-defter Genel Açıklamalar ve Güncel Gelişmeler

e-fatura & e-defter Genel Açıklamalar ve Güncel Gelişmeler e-fatura & e-defter Genel Açıklamalar ve Güncel Gelişmeler Sunum Planı e-fatura Uygulaması e-defter Uygulaması 1 ve 2 Sıra No lu Elektronik Defter Genel Tebliğleri 421 Sıra No lu VUK G.T. Kayıt Saklama

Detaylı

Özet: Vergi Usul Kanunu 397 Sıra Nolu Genel Tebliğ % Mart 2010 tarihinde resmi gazatede

Özet: Vergi Usul Kanunu 397 Sıra Nolu Genel Tebliğ % Mart 2010 tarihinde resmi gazatede S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.03.2010 Sayı: 2010/19 Konu: Vergi Usul Kanunu 397 Sıra Nolu elektronik fatura ile ilgili Genel Tebliğ Resmi Gazete de yayımlandı. Özet: Vergi Usul Kanunu 397 Sıra Nolu

Detaylı

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE 1 E UYGULAMA 2 E UYGULAMALAR İÇERİK 1. Giriş 2. E Fatura 3. E Arşiv Fatura 4. E Defter 5. E Berat 6. Zaman Damgası 7. E Muhafaza ve Arşiv 8. E Kayıt Saklama 3 E UYGULAMA NEDİR?

Detaylı

e-defter: Zorunluluk Kapsamına İlişkin Düzenleme:

e-defter: Zorunluluk Kapsamına İlişkin Düzenleme: e-defter e-defter: Mevzuat e-defter: 1 Sıra No lu Elektronik Defter Genel Tebliği Zorunluluk Kapsamına İlişkin Düzenleme: 421 No lu Tebliğ ile bazı mükelleflere zorunluluk getirilmiş, 58 No lu Sirküler

Detaylı

E-Deftere Geçiş Yol Haritası

E-Deftere Geçiş Yol Haritası E-Deftere Geçiş Yol Haritası Denetçi SMMM Özcan Aymak 1 Soru 1. E-defterin yasal mevzuatımızdaki dayanakları nelerdir? - 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, - 1 Sıra No.lu

Detaylı

SĠRKÜLER. SAYI : 2013/58 İstanbul,31.12.2013

SĠRKÜLER. SAYI : 2013/58 İstanbul,31.12.2013 SĠRKÜLER SAYI : 2013/58 İstanbul,31.12.2013 KONU : E Fatura zorunluluğu süresi ile ilgili değişiklik ve irsaliye hakkında düzenleme ile E Arşiv uygulamasına ilişkin düzenlemeler yapıldı. Gündem & Haberler

Detaylı

Halihazırda Anonim Şirket ve Limited Şirket statüsünde olan tüzel kişiler yararlanabilmektedir.

Halihazırda Anonim Şirket ve Limited Şirket statüsünde olan tüzel kişiler yararlanabilmektedir. E-Fatura Nedir? E-fatura Hizmet Sağlayıcılığı (Entegrasyon Hizmeti), elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların taraflar arasında dolaşımını güvenli kılan ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) 1- Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı, elektronik

Detaylı