Doküman Yönetim Sistemi Nedir?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doküman Yönetim Sistemi Nedir?"

Transkript

1 Doküman Yönetim Sistemi Nedir? Bir kurum için en önemli deerlerden biri arividir. Kurum içi ya da kurum dıı evrakların içindeki bilgilerin nasıl saklandıı, nasıl ve ne kadar çabuk eriildii ve tekrar kullanılıp kullanılamadıı ise arivin ne kadar deerli olduunu belirleyen unsurlardır. Çoumuz için ariv sadece evraklar ve klasörleri çarıtırır ancak pek çok kurum için ariv kaıt evrakların yanında fotoraf, ses kaydı, video, elektronik posta ve dokümanlar gibi saklanması gereken dier dosyaların da bulunduu bir bütündür. te bu nedenle tüm bu deerli bilginin doru ekilde ilenmesi, saklanması ve deerlendirilebilmesi için bir doküman yönetim sistemi (DYS)gerekmektedir. Günümüzde özellikle kurumsal firmalar ve kamu kurulularında doküman yönetim sistemi vazgeçilmez bir gerekliliktir. Her gün binlerce dokümanın üretildii, ilendii ve saklandıı bir ortamda kayıplar, zamanında gereken bilgiye ulaamama ve dolaım sorunları büyük maliyetlere neden olmaktadır. te doküman yönetim sistemi de dokümanın ve bilginin ekli ne olursa olsun onu en uygun ekilde ileyip saklamak ve arandıında isim, konu, tarih, yazar, müteri, ilgili gibi türlüayrıntıda bilgilerle ulaabilmek için kullanılan sistemdir. Elektronik doküman yönetim sistemleri bunlara ek olarak dosyaların içeriinden indekslenmemi metinleri de bulmak gibi harika bir özellik sunar. Neden Doküman Yönetim Sistemi Kullanılır? leri verimli kılmanın temelinde bilginin zamanında ve doru kullanımı yatar. Bir kurumun en deerli bilgileriyse arivinde bulunur. Fiziksel bir arivde eer kaıt belgeler ve dier dokümanlar uygun bir ekilde organize edilmi ve iyi tasarlanmı profil kartlarıyla saklanmısa eriimde fazla güçlük yaanmaz ancak eer aynı analiz ve düzen bir elektronik doküman yönetim sistemiyle uygulanırsa tüm bu doküman üretme, saklama ve bulma ilemleri yüzlerce kat hızlanır. Bir doküman ki bu kaıt evraklar gibi elektronik dosyalar da olabilir, türlü ilemlere tabi olabilir. Tiplerine göre dilekçe, yazıma, bildiri gibi evraklar, çizim, mektup, kullanım kılavuzu, fotoraf, faks, teknik çizim, sunum, katalog gibi çeitlerde ele alınabilir. Genellikle dokümanlar aaıdaki ilemlerle kullanılır : Kaydetme Dıarıdan gelen bir doküman eer kaıt ise taranarak, elektronik ise dönütürelerek ya da elektronik ortamdakiler dorudan sisteme alınır. Doküman yeni bir evrak olarak sistemin içinde bulunan editör ile de yaratılabilir. Yaratılan ya da gelen evrak profil bilgileri girilerek sisteme kaydedilir. Deitirme Yeni gelen ya da dolaımdaki bir dokümanın kullanım yerine göre deitirilmesi gerekebilir. Örnein; bir kurum satın alma artnamesi hazırlıyorsa her bölüm kendi ile

2 ilgili kısımları hazırlayarak dokümanı son haline getirir. Bu da aynı doküman üzerinde deiiklikler yaparak gerçekleir. Arama Bulma Bir doküman yönetim sisteminin en büyük katma deerilerinden biri arama ve bulma ilemidir. Milyonlarca farklı türden dosyanın bulunduu bir sitemde profil bilgilerinde mevcut isim, müteri, kurum, tarih, yazar, ilgi gibi alanlara göre arayıp istenen belge ya da belgelere ulamak birkaç saniye alan bir ilemdir. Bunun yanında elektronik olmayan bir arivleme düzeninde mümkün olmayan bir arama daha mevcuttur; tam metin arama. Bu ekilde dokümanların içeriinden istenen metin parçaları aranıp bulunabilir. Görüntüleme Arivdeki ve dolaımdaki dokümanlar, belirli güvenlik kriterlerine göre ilgililer tarafından görüntülenmek durumundadır. Doküman üzerinde deiiklik yapılmasını gerektirmeyen; önceden yazılmı bir dokümanı okuma, onay için gelmi bir dokümanı onaylama gibi durumlarda, dokümanı üreten uygulamaya (örn: Word, Excel, AutoCAD vs) gerek olmadan dokümanın yönetim sisteminin içerisinden görüntülenebiliyor olması sistemin kullanırlıını büyük ölçüde artıracaktır. Kopyalama Elektronik doküman yönetim sistemi kullanmayan bir kurumda evraklar fotokopi makinesiyle çoaltılarak kopyalanır. Eer bir evrakın kurum çapında ve tüm bölümlere daıtımı söz konusu ise yüzlerce ve belki de binlerce kopya oluması mümkündür. Kopyalama tüm doküman yönetim sistemleri tarafından kolaylıkla yapılan bir ilemdir. Öte yandan eer elektronik doküman yönetim sistemi kullanılıyorsa kopyalama ilemi ilgililere birer balantı göndermekten ibaret hale gelebilir, evrakın kopyalarının fiziksel olarak üretilmesine gerek kalmaz. Bu ilem hem iletim sorunlarını ortadan kaldırır hem de arivin gereksiz yere büyümesini engeller. Maliyeti azaltmaya olan yararı ise tartıılmaz! Yazdırma Kaıt olarak sistemin dıında bir yere gönderilmek istenen ya da baka bir amaçla fiziksel olarak ihtiyaç duyulan dokümanlar sistemin eriimde bulunan yazıcılar aracılııyla yazdırılır. Böylelikle belgenin orijinal fiziksel haline eriip fotokopisini çıkartmak gerekmez. Versiyonlama Doküman dolaımdayken üzerinde çeitli deiiklikler yaplabilir. Bu deiikliklerin her adımı farklı birer doküman olarak deil aynı dokümanın farklı veriyonları olarak ele alınır. Bu ekilde bir dokümanla ilgili rapor alındıında her adımda ne deiiklik yapıldıı izlenebilir. Karılatırma Bir dokümanda yapılan deiiklikleri, eer doküman pek çok sayfadan oluuyorsa izlemek fazlasıyla zor hale gelebilir. Bunun için doküman yönetim sistemi otomatik bir

3 karılatırma olanaı sunar. Otomatik karılatırma ile farklı versiyonlar arasındaki deiiklikler ve bunları kimlerin yaptıı kolaylıkla izlenebilir. Faks Bir kurumun gelen ve giden evrak trafiinde önemli yerlerden birini tutan faksla haberleme, eer bir faks yönetim sistemi kullanılıyorsa doküman yönetiminin de önemli bir parçası haline gelir. Baarılı bir doküman yönetim sistemi evrakların otomatik arivlenmesi ve arzu edildiinde otomatik fakslanmasını salar. Eer sistemde bir OCR ya da ICR aracı varsa, gelen faksın içeriine göre de arivleme yapılabilir. Elektronik Posta Internet in ve elektronik posta ile haberlemenin i hayatının bir parçası haline geldii günümüzde elektronik postalar ve bunlarla birlikte taınan dokümanlar da gelen giden evrakın önemli bir kısmını oluturur. Aynı faksta olduu gibi elektrnik postalar da içerii indekslenerek, geldii yere göre, gönderen adrese göre vb. otomatik olarak arivlenebilir. Bir kez sisteme giren posta da doküman yönetim sisteminin bir parçası olur. Akıı Balatma Sisteme herhangi bir yoldan giren bir doküman bir i akıı balatabilir. Bu i akıı bir teklif oluturma, bir ikayet dilekçesi yantlama, bir satın alma sürecine ilikin artname oluturma gibi herhangi bir i olabilir. Bu ekilde evrakın dolaımı, iin geliimi ve sonuçları doküman yönetim sisteminin kontrolünde olur. Birletirme Doküman yönetim sistemi tarafından kullanılan bir doküman tek baına yeterli olmayabilir. Örnek olarak; bir satınalma dokümanına satın alınan malın faturası eklenebilir. Bu ekilde dolaımdayken birlikte bulunması gereken dokümanlar birletirilir. Birletirilen dokümanlar tek bir evrakmı gibi kullanılır. Dokümanın yaam çevrimi bittiinde ise istendii takdirde ayrılabilir ya da arive birlikte kaldırılabilir. Dönütürme Büyük bir arivde tüm dokümanlar aynı tip ve biçimde bulunmaz. Dokümanların bir biçimden dier bir biçime dönütürülmesi gerektiinde doküman yönetim sistemi bu dönüüm ilemini sisteme yüklü araçları kullanarak yapar. Koruma Secure Bir arivde standart yazımalar ve herkese açık evrakların yanında yüksek güvenlik gerektiren ve çok gizli olarak sınıflandırılan evraklar da bulunabilir. Doküman yönetim sistemi ariv ile kullanıcı arasındaki güvenlik katmanı görevini de üstlenir. Bir doküman sisteme alınırken ister otomatik arivlensin isterse bir kullanıcı tarafından girilsin, kullanım yetkileri verilmelidir. Bu ekilde kimlerin görüntüleyebilecei, kimlerin deitirebilecei ve dokümana yapılacak dier ilemler yetkilendirilir. Sıkıtırma

4 Elektronik bir ariv oluturmanın faydalarının baında belki de kaıt belgelerin kapladıı depolar dolusu alana ihtiyaç olmaması gelir. Klasörlerin yerini dizinler, dolaplarınl yerini diskler, rafların yerini teyp sürücüler alsa da elektronik dokümanlar da belirli bir yer kaplar. te bu nedenle iyi bir doküman yönetim sistemi hem arivdeki dosyaları saklarken ve hem de özellikle geni alan alarında dokümanları iletirken sıkıtırma uygular. Bu ekilde dokümanlar ve ilgili bilgiler normalde boyutlarından daha az yer kaplarlar. Bu hem yerden tasarruf salarken hem de iletiimin daha çabuk ve ucuz olmasına yol açar. Not Alma Çou zaman okuduumuz bir kitabın ya da bir belgenin yanına not düeriz. Bunlar kendimiz için olduu gibi o belgeleri okuyacak dierleri için de birer açıklayıcı olarak son derece faydalıdır. Doküman yönetim sisteminde de bu ihtiyacı karılamak amacıyla annotation adı verilen bir not alma yöntemi kullanılır. Bir elektronik doküman yönetim sisteminde alınan notlar farklı katmanlarda ele alınır. Bu ekilde not alma ilemi bir dokümandaki belirli paragrafların üzerini kapatıp bu not katmanındaki kullanım yetkilerini ayarlayarak güvenlik amacıyla da kullanılabilir. Daıtım Arivlenmi bir evrak her zaman tozlu bir rafın bir köesinde ya da bir diskin uzak sektöründe kalacak diye bir kural yoktur; evraklar bazen daıtıma sokulur ve bu birçok kullanıcıya aynı anda olabilir. Daıtım, postayla yapıldıı gibi aynı belgenin binlerce kopyası çıkartılarak zarflanmak suretiyle yapılmak zorunda deildir. Daıtım listesine gönderilen birer balantı ile aynı anda tüm liste kullanıcılarının aynı dokümana eriimi mümkündür. Uzaktan Eriim Internet e balantılı bir elektronik doküman yönetim sistemi kullanıyor olmanın klasik bir ariv kullanmaya kıyasla pek çok avantajı vardır ama uzaktan eriim beki de bunların baında gelir. Uzaktan eriim özeliklerini kullanarak akam evinizdeki bilgisayarınızla ofisinizdeki sisteme güvenli bir giri yaparak siz yokken gelmi bir belgeyi inceleyebilir, üzerinde deiiklikler yapıp i arkadalarınıza gönderebilir ve hatta ofisteki bir yazıcıdan çıktı alabilirsiniz. Ariv Doküman yönetim sisteminde i akıı sona eren ve saklanması gereken dokümanlar hiyerarik yapıda bir arive kaldırılır. Ariv sistemi hızlı ve sık eriilen dosyaları balı disklerde saklarken, eski ve az kullanılan dosyaları daha ucuz olan teyp depolama sistemi gibi medyalarda saklar. Benim bir doküman yönetim sistemine ihtiyacım var mı? 1. Kurum ya da kuruluunuzdaki herhangi bir üye bir dierinin ürettii dokümana kolayca ulaabiliyor mu? 2. Eer anında ulaamıyorsa istedii dokümanı bulması ne kadar sürüyor?

5 3. Ekip üyelerinin doküman ihtiyacının sıklıı nedir? 4. Biz dizi belgeyi listeleyip sadece isimlerine bakarak içeriklerini tam olarak bilebilir misiniz? 5. Tüm dokümanlarınızın isimleri ile müteriler açıkça anlaılacak ekilde ilikilendirilmi durumda mı? 6. çerii kolayca tahmin edebiliyor musunuz? 7. Dokümanlarınız istisnasız ve kesintisiz bir ekilde etiketlenip saklanıyor mu? 8. Bilgisayar aınızda ya da ofisinizin içinde daılmı bulunan dokümanları kolayca toparlayıp sınıflandırabiliyor musunuz? 9. Tüm belgelere, fiziksel konumlarından, ilgili konu ve ekilden baımsız olarak ve tek bir noktadan eriebiliyor musunuz? 10. Her bir sorumlu personelin ya da yöneticinin bulunduu konum ya da rolden herhangi bir çeit belgeyi (tablo, grafik veri, yazıma, resim, veritabanı bilgisi, web sayfası vb.) görmesini salayabiliyor musunuz? 11. Eer elektronik belgeler ve bir yazılım kullanıyorsanız bir tablo görüntülemek için önce onu grafik biçimine mi dönütürmeniz gerekiyor? 12. Tüm belgelerinize görüntüleme, deitirme, not alabilme gibi yetkiler verebiliyor musunuz? 13. Elektronik olsun ya da olmasın sisteminizde her bir dokümana kurumda bulunduu süre boyunca neler yapıldıına ilikin bilgi saklanıyor mu? 14. Artık kullanılmayan belgeler sık sık eriilen belgeler gibi saklanmaya ve yer kaplamaya devam ediyor mu? 15. Hiç belgelerinizin kaybolduu oldu mu? 16. Hiç aynı belge üzerinde birden fazla kii çalıtıı için hereyi batan yapmak zorunda kaldınız mı? 17. Herhangi bir konuya ilikin farklı bölümlere, kiilere, tarihlere ya da formata ait dokümanları aynı anda derlemeniz gerekti mi? 18. Peki ya ana bilgisayara eriimiz koptuysa? Elinizdeki doküman ne olacak? 19. Üzerinde çalımakta olduunuz bir dokümanın ıslak imzalı haline anında ulamak isterseniz bunu yapabilir misiniz? 20. Üzerinde bir ekibin çalımakta olduu bir belgeniz var ve siz hanginizin elindekinin geçerli kopya olduunu bilmiyorsunuz! Baınıza geldi mi? Eer bu soruların bir kısmına bile yanıt verirken zorlanıyorsanız doküman yönetim sistemine ihtiyacınız var demektir. Doküman Yönetim Sistemi benim dokümanlarıma ne yapacak? Hiçbir ey! Öncelikle doküman yönetim sistemi dokümanlarınız için deil kullanıcılarınız ve dier personeliniz içindir, iiniz ve kurumunuzun hızlı ve verimli çalıması içindir. Doküman yönetim sistem size kurumunuzun bsahip olduu tüm bilgilere baından sonuna sahip olma olanaını verir. Bir kurumun bilgilerinin çou ne yazık ki tasniflenmemi ve zayıf yönetilen birimlerde tutulmaktadır ve bunların baında da dokümanlar gelmektedir. Dokümanlarınızın kontrolünü elinize aldıınızda kurumunuzun en önemli deerine de sahip olacaksınız demektir.

6 Doküman yönetimi bir organizasyondaki insanların yönetimi gibi geni uygulama alanı olan disiplinlerarası bir yaklaımdır. Gerçek bir elektronik doküman yönetim sistemi size aaıdaki hizmetleri salayacaktır : Kataloglama ve saklama Yerel ve geni alan destei Belgelere eriim ve eriilmezlik güvenlii Hızlı ve tam metin arama Farklı formatta belge görüntüleyebilme Ariv Versiyon kontrolü Tarihçe ve dokümanın yaam çevrimi Kullanma hakkı kontrolü (Check-in/Check-out) Belge akıı ve ilikilendirme Kataloglama ve saklama Kataloglama ve saklama doküman yöetimini anlayıının temelidir. Aslında dokümanların içeriklerini hızlı eriime hazır hale getirmek olarak bakılabilir. Doküman yönetim sistemini ve içindeki tüm belgeleri bir kütüphane kabul edersek kataloglama, kitap kiralarken arama yapılan kartotekslere yazılan özet bilgidir. Buna profil bilgileri denir. Profil bilgilerine genelikle dokümana en çabuk ulaılmasını salayacak bilgiler yazılır; konu, dokümanı yaratan, tarih, balık, açıklama vb. Yerel ve geni alan destei A destei özellikle tek noktadan yönetimi kolaylatırması ve ister bir ofiste isterse dünyaya yayılm bir organizasyonda olsun tüm kullanıcılara farkında olunmaksızın belgelere ulaım salaması açısından vazgeçilmez bir unsurdur. Gelimi bir doküman yönetim sistemi geni alanda kullanım söz konusu olduunda sıkça kullanılan dokümanların yerel kopyalarını hazırlayarak hızlı ve verimli çalıılmasını salar. Bu özellik aynı zamanda a balantısının kopması durumunda da ilemlerin kesintiye uramaması için gereklidir. Elbette tekrar balantının salanması durumunda ya da belgelerin güncellenmesi gerektiinde veritabanı ve belgelerin senkronizasyonu salanır Belgelere eriim ve eriilmezlik güvenlii Kurumunuzdaki her birim, tüm belgelere canları istedikleri zaman eriemiyorlar deil mi? te elektronik doküman yönetim sistemi de size, kurumunuzdaki hiyerarik yetkilendirmeye dayalı eriim kurallarını arivinize uygulamanızı salar. Her bir doküman için kullanıcı, grup, departman ya da rol bazında yetkiler verebilirsiniz. Bu yetkilerndirme belgeleri görüntüleme, deitirme, yaratma, onaylama eklinde olabilir.

7 Hızlı ve tam metin arama yi bir doküman yönetim sistemi kullanıcılara saklanan bilgiye kolayca eriim ve detaylı arama olanakları sunar. Özellikle tam metin arama temel özeliklerden biridir. Profil bilgilerine kolayca girilemeyecek bilgileri bulmak için de vazgeçilmez bir unsurdur. Kullanıcılara rahatça, belgelerin içeriini sorgulama ve bilgi kaybetmeksizin arivin tamamına eriim olanaı salar. ndekslenmi bilgilere eriim ise çok hızlı yapılabilir. Özellikle profil bilgilerine yazılmı olan anahtar sözcükler ve dier indeks kriterleri sorgulandıında milyonlarca doküman ve klasör içinde aranılan gerçek belge ve bilgiye saniyeler içinde eriilebilir. Farklı formatta belge görüntüleyebilme Kurumsal bir doküman yönetim sistemleri çözümü sadece bir çeit dokümanla çalımak üzere tasarlanmamıtır. Bir kurumda taranıp sayısallatırılan kaıt belgeler olduu gibi farklı kelime ilemciler tarafından hazırlanan dosyalar (WORD belgeleri gibi), tablolar (EXCEL belgeleri gibi ) ve farklı tiplerde görüntü dosyaları da bulunacaktır. Tüm bu farklı belge ve dosyalar aynı sistemin arivinde bulunduundan görüntüleme sorumluluu da aynı doküman yönetim sistemindedir. Herhangi bir arama sonucunda bulunan dokümanların tamamı doküman yönetim sisteminin istemcisi tarafından görüntülenir. Tipik bir doküman yönetim sistemi yüzün üzerinde farklı tipte dosyayı görüntülebilir. Ariv Ariv, dolaımdan kalkan evrakların saklandıı ortamdır. Doküman yönetim sisteminin buradaki görevi ne kadar eski olursa olsun saklanmı bulunan evraklara da eriilmesini salamaktır. Kullanıcılar arama yaparken gelmi geçmi tüm evrakları ararlar. Bulunan evraklar nerede olursa olsun kullanıcıya görüntülenir. Eer evrakların fiziksel haline ulaılmak isteniyorsa fiziksel arivdeki yerine de ulaılabilir. Dokümanların otomatik arivlenmesi de mümkündür. Bunun için otomatik arivlenme ve buna ilikin çevrim süresinin seçilmi olması yeterlidir. Ariv, fiziksel olarak nasıl belirli bir düzende saklanıyorsa elektronik ortamda da aynı düzende saklanabilir. Bunun için; özellikle proje amaçlı bir arada görülmesi gerekenler organize edilmi klasörlerde saklanarak, aynı amaca hitap eden dokümanlara hızlı ulaım salanır. Versiyon kontrolü Versiyon bir dokümanın anlık durumunu tarif eden hali olarak görülebilir. Kullanıcılar arasında dolaan ve deiikliklere urayan dokümanların versiyonları saklanarak geliim evreleri izlenebilir. Versiyonlama büyük deiiklikler kadar küçük deiikliklerin de kaydını tutarak ayrıntılı inceleme olanakları sunar. yi bir doküman yönetim sistemi kullanıcıları belirli kurallar çerçeversinde alt versiyonlar yaratmalarına olanak salar. Bununla birlikte

8 istenen her an eski bir versiyona dönüp kalınan yerden devam etmek de mümkündür. Bu ekilde istenen her an karılatırmalar yapılarak beklenen sonuca ulaılabilir. Tarihçe ve dokümanın yaam çevrimi Bir kurum için evraklar ve içindeki bilgiler son derece önemlidir. Bu nedenle özellikle dolaımdaki belgelerin arive kaldırılana kadarki durumları an be an kaydedilmeli ve sorgulandıında görüntülenebilmelidir. Bu ekilde herhangi bir anda kimin, hangi belgeler üzerinde ne ilemler yaptıı rapor olarak alınabilir. Kullanma hakkı kontrolü (Check-in/Check-out) Kurumların büyümesi, a yapılarının gelimesi ve organizasyonların dünya geneline kadar yaygınlamasıyla ortak arivin kullanımı ve dokümanların her yerde ve anında paylatırılması gündeme gelmitir. Fiziksel belgelerin aynı anda ve ayrı kiilere paylatırılması mümkün deilken elektronik arivde böyle bir kısıt söz konusu deildir. Paylaım sırasında ise çok önemli bir soru ortaya çıkmaktadır; bir doküman birden fazla kiideyse hangisinin yaptıı deiiklik geçerlidir? Bunu düzene sokmanın yolu ise bir kullanım kontrol mekanizması uygulamaktır. Check-in/check-out adı verilen bu uygulamayla bir kullanıcı bir dokümanı deiiklik yapmak üzere açtıında onu kilitleyerek dier kullanıcılara sadece görüntüleme ancak deitirememe yetkisi bırakır. Belge akıı ve ilikilendirme Herhangi bir kurumsal doküman yönetim sistemi kendi içinde bir belge akı sistemi ya da i akı sistemi bulundurmak durumundadır. Tüm kurumların kendi içlerinde tanımlı belirli i akıları bulunur. Bu i akıları mevcut personelin i tanımlarını beirlerken aynı zamanda evrakların dolaımını ve paylaımını da kurallara balar. Onay mekanizmalarını da içeren i akıları elektronik doküman yönetim sistemlerinin de kullanıcıya sunması gereken temel özelliklerden biridir. Tanımlı belge akıı sisteme giren bir dokümanın yaam döngüsü boyunca nerelerden geçecei ve neler yapılması gerektiini kurumun kurallarına göre belirler.

9 TerraDocs, yukarıda geçen özelliklerin tamamını barındıran kurumsal bir doküman yönetim sistemi ürünüdür. Yeni teknolojiler kullanılarak hazırlanan TerraDocs bunlara ek olarak farklı mimari ve yapısal özeliklere de sahiptir : Mimari özellikler - Her konum için kae sunucu (cache server) tanımlama olanaı: Bu özellik sunucular ve kullanıcılar arası dosya transfer ihtiyacını azaltıp sistemin hız kazanmasını salar. - Dokümanları ayrı ortamlarda saklama olanaı: Bu özellik sayesinde dokümanlar ekillerine ve kullanım amaçlarına göre deiik ortamlarda saklanabilir. Uzun süredir kullanılmayan dokümanlar daha yava ama maliyeti düük, sık kullanılanlar daha pahalı ama hızlı ortamlarda saklanarak bir yanda kullanım kolaylıından taviz verilmezken dier yanda da maliyetten tasarruf edilir. - emalar: Profilleri oluturan emalar sayesinde doküman tipleri kolayca tanımlanabilir ve ayrıtırılabilir. - Dı dünya ile etkileim: ERP, CRM vb dı ortamlara entegrasyon kolaylıı sayesinde, dı ortamdaki verileri de kullanarak doküman sorgulamaları yapılabilir. - Ayrıntılı güvenik seçenekleri: zin verilen ya da yasaklanan güvenlik tiplerine kullanıcı, rol ya da grup bazlı eklemeler yapılabilir. Örnein; bu dokümanı sadece müdürler görsün sekreterler görmesin ya da Ahmet Demir bu dokümanı görsün vb. - Hiyerarik güvenlik: Dokümanlara verilen farklı yetkilerin üst rollere doru kalıtsal olarak devam etmesini salar. Bu ekilde bir rol için doküman ya da klasöre verilen yetkiler rolün balı olduu dier rollere doru otomatik olarak iletilir. Bu özellik sistem ayarlarından açılıp kapatılabilir. - Ayrıntılı inceleme: Doküman, klasör gibi güvenlik atanabilen her nesne için ne zaman, kim, hangi ilemi yaptı gibi ayrıntılı kullanım notları tutulur. - Açık ve geni SDK destei: stemci ve sunucu SDK ları kullanılarak dotnet platformunda TerraDOCS a ek modüller yazılabilir, ya da dı sistemler balanabilir. - Ölçeklenebilirlik: Sistemi oluturan tüm modüller bir ya da birden fazla sunucuya yüklenerek dikey ya da yatay ekilde boyutlandırılabilir. Uygulama özellikleri - Limitsiz tanım : Limitsiz adette doküman tipi hiyerarik olarak tanımlanabilir. Bu sayede iç içe birçok doküman ya da alt doküman tipi tanımlanabilir. Bu kütüphane tanımlarında da geçerlidir. Her kütüphane için limitsiz ablon doküman tanımlanabilir. - Güvenli kullanım : Uygulamaya, kütüphaneye, klasörlere, doküman tiplerine ve elbette doküman tiplerine ayrı ayrı güvenlik seçenekleri tanımlanabilir, güvenlik ulaım hakkı ya da ulaamama hakkı olarak belirtilebilir. - Birleik dokümanlar : Dokümanın her versiyonu için birden fazla dosya kaydedilebilir ve birletirilebilir. Örnein; satı raporu dokümanı için MS Excel de bir tablo, MS Word de bir yazı ve MS PowerPoint ile bir prezantasyon tek doküman olarak tanımlanabilir. - Görüntü indeksleyici ek modülü ile imge halindeki dokümanlar da dahil olmak üzere içerik sorgulaması yapılabilir. - Ofis entegrasyonu : TerraDocs istemci modülünün akıllı versiyon kontrolü ile MS Word de düzenleme amacı ile açılmı bir doküman deiiklie uradıında otomatik olarak sisteme checkin yaptırılabilir.

10 - Gömülü uygulamalar : TerraDocs istemci uygulaması içerisinden MS Outlook gibi uygulamalar görüntülenip kullanılabilir. - Orijinali koruma : Not alma özellii sayesinde görüntü temelli dokümanlara (tif, jpg, bmp vs) orjinali bozmadan not düülebilir. - Tarama istasyonu uygulaması ile kaıt dokümanları kolayca sisteme dahil edebilirsiniz. Moreum Biliim Teknolojleri Anonim irketi Kutepe Leylak Sokak Murat Merkezi A Blok Daire 9 ili stanbul/türkye tel: fax:

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak!

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak! Femsoft Ticari Paket Programı küçük ve orta ölçekli iletmelerin optimum seviyede ilemlerini yapabilmesi için tasarlanmıtır ve ileri teknoloji içermektedir. Femsoft Ticari Paket Programı destekledii SQL

Detaylı

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir.

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir. - 1 Bilgisayar Kullanma Taahütnamesi AMAÇ Bu i talimatının amacı aaıdaki gibidir : -- Çalıanlara irket bilgisayarlarının kullanımı için gerekli yol gösterici bilgiyi salamak. -- irkete ait bilgisayar ve

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz XEROX COLORQUBE 9300 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4276656

Kullanım kılavuzunuz XEROX COLORQUBE 9300 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4276656 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya XEROX COLORQUBE 9300 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki XEROX COLORQUBE 9300 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak!

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak! Femsoft Ticari Paket Programı küçük ve orta ölçekli iletmelerin optimum seviyede ilemlerini yapabilmesi için tasarlanmıtır ve ileri teknoloji içermektedir. Femsoft Ticari Paket Programı destekledii SQL

Detaylı

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks IRONIC İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Bilgi Sistemi IRONIC Nedir? IRONIC, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilişim alt yapısı oluşturmak amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ISO14001,

Detaylı

Güvenli Doküman Senkronizasyonu

Güvenli Doküman Senkronizasyonu Güvenli Doküman Senkronizasyonu Güvenli Doküman Senkronizasyon sistemi, hızlı ve güvenli kurumsal doküman paylaşım ve senkronizasyon uygulamasıdır. GDS ne sağlar?» Kurumsal hafıza oluşturulmasını sağlar,»

Detaylı

01.01.2011 Daha detaylı bilgi ve teklif için bilgi@kamubilisim.com adresine eposta gönderebilirsiniz.

01.01.2011 Daha detaylı bilgi ve teklif için bilgi@kamubilisim.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Elektronik Belge Yönetim Sistemi 01.01.2011 Daha detaylı bilgi ve teklif için adresine eposta gönderebilirsiniz. Elektronik Belge Yönetim Sistemi, %100 Web tabanlı olup, Kurumunuzdaki belge ve bilgi alış

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

Dijital Varlık Yönetimi Yardım Dokümanı

Dijital Varlık Yönetimi Yardım Dokümanı Dijital Varlık Yönetimi Yardım Dokümanı İçindekiler Dijital Varlık Nedir?...2 BÖLÜM-1 Dijital Varlık Ekleme...3 Dijital Varlık Bilgi Alanı... 3 Yayın Alanı... 5 BÖLÜM-2 Dijital Varlık Güncelleme... 6 Yeni

Detaylı

daha kolay! MicroDestek +90 232 465 14 99 İş ve Dava Takibi KolayOfis Hukuk Büro Yönetimi, hukuk büroları için hazırlanmış bir ofis otomasyonudur.

daha kolay! MicroDestek +90 232 465 14 99 İş ve Dava Takibi KolayOfis Hukuk Büro Yönetimi, hukuk büroları için hazırlanmış bir ofis otomasyonudur. twitter.com/microdestek facebook.com/microdestek İş ve Dava Takibi daha kolay! KolayOfis Hukuk Büro Yönetimi, hukuk büroları için hazırlanmış bir ofis otomasyonudur. Tek bir programla ofisinizin tüm işlemlerini

Detaylı

Doküman Yönetimi ve Arşivleme

Doküman Yönetimi ve Arşivleme Doküman Yönetimi ve Arşivleme Doküman Yönetim Sistemi ya da kısa ifade ile DYS ler, sayısal ortamdaki bilgi, belge ve dokümanların organizasyonu ve yönetimi için geliştirilmiş uygulamalardır. Ayrıca sık

Detaylı

TekSistem Ebys Kullanın akıllı süreç yönetimi ve arşivleme ile tüm yazışma ve onay süreçlerinizi hızlandırın ve her yerden kolayca ulaşın.

TekSistem Ebys Kullanın akıllı süreç yönetimi ve arşivleme ile tüm yazışma ve onay süreçlerinizi hızlandırın ve her yerden kolayca ulaşın. TekSistem Ebys Kullanın akıllı süreç yönetimi ve arşivleme ile tüm yazışma ve onay süreçlerinizi hızlandırın ve her yerden kolayca ulaşın. EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) 2 Elektronik Belge Yönetim

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

E-Beyanname* *connectedthinking

E-Beyanname* *connectedthinking E-Beyanname* Neden E-beyanname? Maliye Bakanlıı, Tüm dünyada hızla gelien bilgi ilem teknolojilerinden yararlanmak, Vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir ekilde beyanını salamak,

Detaylı

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS)

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) Hale ALTINOVA, Yasemin YALÇIN, ve Serdar ARSLAN Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgi lem Daire Bakanlıı, ANKARA altinova@metu.edu.tr,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP G6031EM

Kullanım kılavuzunuz HP G6031EM Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP G6031EM için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP G6031EM tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

1. Satı ve Daıtım lemleri " # $ "!!

1. Satı ve Daıtım lemleri  # $ !! 1. Satı ve Daıtım lemleri " " " " " %& % ' (& " & ' ( Stok kartı ilemlerine girmeden pratik bir ekilde ilem ) " & * + (& ", ) (& Satı Fatura ilemlerinde bu alan tıklayarak veya F 2 - " '"(& ". / 0 " &

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

Proje Uyarlama Adımları Dokümanı

Proje Uyarlama Adımları Dokümanı Proje Uyarlama Adımları Dokümanı Güncelleme Tarihi: 15.04.2013 İçerik 1. Kullanıcıların Tanımlanması (varsa Kanal Yapısı ve ilgili parametreleri ile beraber):... 3 2. Eposta Ayarlarının Yapılması:... 4

Detaylı

Web tabanlı altyapı sayesinde her cihazdan erişilebilir ve düzenlenebilir dokümanlar oluşturulup anında paylaşılabilir.

Web tabanlı altyapı sayesinde her cihazdan erişilebilir ve düzenlenebilir dokümanlar oluşturulup anında paylaşılabilir. Eğitimde Google Doküman Uygulamaları 1.1 Google Uygulamalarına Giriş Google Doküman uygulamaları, hem öğretmenler, hem öğrenciler, hem de veliler için birçok farklı özellik sağlar. Kelime işleme, elektronik

Detaylı

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme !" #$% &'#(# Konular Binary Özellikler Deerlendirme Binary Özellikler Bir binary özellik iki deer alabilir (kapalı veya açık; var veya yok gibi) Bir kiiye ait bilgiler binary olarak aaıdaki gibi gösterilebilir

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ TEKNOLOJİ TEKNOLOJİ NEDİR? Teknoloji insanoğlunun

Detaylı

efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu

efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu 1 efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu 2015 2 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...3 2 UYGULAMAYA ERİŞİM...4 3 YETKİLENDİRME...5 3.1 Kullanıcı Rol Tanımları... 5 Firma Finansman Kullanıcı Rolü... 5 efinans

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPC-EE4E1E/WI http://tr.yourpdfguides.com/dref/4336930

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPC-EE4E1E/WI http://tr.yourpdfguides.com/dref/4336930 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

DİJİTAL ARŞİV. Sadettin Serhan FERİK

DİJİTAL ARŞİV. Sadettin Serhan FERİK DİJİTAL ARŞİV Sadettin Serhan FERİK Dijital Arşivleme Nedir? Rapor, form, evrak, yazışma, sözleşme, fatura, faks, film gibi kağıda basılmış her türlü bilginin tarayıcı cihazlarla taranarak sayısallaştırılması

Detaylı

IRROMETER NASIL ÇALIIR...

IRROMETER NASIL ÇALIIR... IRROMETER NASIL ÇALIIR... Irrometer bir tansiyometre prensibi ile görev yapar. Irrometer içi saf su dolu bir tüp, bir vakum göstergesi ve gözenekli porselen bir balık ihtiva eder. Kök bölgesi derinliine

Detaylı

Servis Büro Hizmeti Kurumların birikmiş ve/veya arşivlerindeki dokümanlarının hızlı bir şekilde deneyimli operatörler, ekipman ve uzman ekibi ile işlenmesi hizmetidir. Günümüzde kurumlar dokümanlara güvenlik

Detaylı

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh.

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh. BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi Sayın ELİF KILIÇ tarafından

Detaylı

PAPERWORK TEKNİK MİMARİ

PAPERWORK TEKNİK MİMARİ PAPERWORK ECM TEKNİK MİMARİ 1. Şekilde (1) numara ile gösterilen Content Server adı verilen Uygulama Sunucusudur. Content Server tüm iş mantığını içerir. Veri Tabanına ve arşivlenen belgelere erişim yetkisi

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

KULLANICI KULLANIM KILAVUZU

KULLANICI KULLANIM KILAVUZU KULLANICI KULLANIM KILAVUZU İÇERİK 1. Portal üzerinden kullanım 2. Mobil uygulama üzerinden kullanım 3. E-posta üzerinden kullanım İÇERİK / Portal Kullanımı 1. Sisteme Giriş 2. Kullanıcı Ana Ekranı 3.

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP SCANJET 7450C http://tr.yourpdfguides.com/dref/922689

Kullanım kılavuzunuz HP SCANJET 7450C http://tr.yourpdfguides.com/dref/922689 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP SCANJET 7450C tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu Vakum teknolojisi Sistem kılavuzu Yazılım Yazılım aracı: Vakum seçimi Festo, vakum hesaplarına esas tekil eden, hızlı ve kolay bir ekilde uygun vantuz tutucu elemanının seçimini olanaklı kılan 2001 ürünleri

Detaylı

Bir Suistimalcinin Profili

Bir Suistimalcinin Profili Bir Suistimalcinin Profili!dil Gürdil, CPA, CFE, SMMM Ortak, Risk Yönetimi Danı"manlı#ı 17 Ekim 2011 Danı!manlık Ara!tırma Bir Suistimalcinin Profili - 69 ülke - 348 vaka 1 Temel Bulgular Bir Suistimalcinin

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

ASP.NET Web Uygulamalarında Güvenlik

ASP.NET Web Uygulamalarında Güvenlik ASP.NET Web Uygulamalarında Güvenlik Cengiz HAN cengiz@cengizhan.com www.cengizhan.com 1 ASP.NET Web Uygulamalarında Güvenlik Konu 1: Web Uygulaması Güvenlii Temel Kavramlar Konu 2: Windows Tabanlı Kimlik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPC-EH2N1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/4019691

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPC-EH2N1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/4019691 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

,$( -./(,$( 0$0$ 1 2 134(,$(

,$( -./(,$( 0$0$ 1 2 134(,$( !"#$ %& '()*' ' + -./( 0$0$ 1 2 134( 5(/ 4 2 " $#56L = {a n b n c n : n 0}222 #.(.)", #22(# 7# 2", #6,489: 7", #24$62.. ' # #2(; 7 #", #2, #2.24$;7" $.7 2# < #44 )" -2 # 22)#( #4# 7 #7= 8"- 2 " >"",.'#

Detaylı

MİKROGEN. Genel Muhasebe Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKROGEN. Genel Muhasebe Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKROGEN Genel Muhasebe Paketi 1 MİKROGEN GENEL MUHASEBE PAKETİ Hesap planı ve kartları; Bu alandan; tekdüzen hesap planı kullanılarak, bu plan üzerinden kullanıcılar, muavin ve tali hesaplarını istedikleri

Detaylı

BENMAR VE KURUTMA DOLABININ KULLANIMI

BENMAR VE KURUTMA DOLABININ KULLANIMI S.D.U. ARKKARAAAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA LABORATUVARINDA BULUNAN BAZI MKROLEMCL ARAÇLARIN PROGRAMLANMASI VE ÇALITIRILMASI Mikroilemcili bir ekipmana program yapabilmek için ilemin yapılacaı anda herhangi

Detaylı

Umay Tüm Bilişim ve Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tığcılar Mh. Kavaklar Cd. No:6/1/101 Adapazarı/SAKARYA Tel: (0264) 777 11 45 E-posta:

Umay Tüm Bilişim ve Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tığcılar Mh. Kavaklar Cd. No:6/1/101 Adapazarı/SAKARYA Tel: (0264) 777 11 45 E-posta: Komple Faks Çözümü Sunucu-İstemci Yapısı Gelen & Giden Fakslar Arşiv Her yerden Erişim E-posta ile gönderim Her türlü doküman Telefon rehberi Toplu Faks Otomatik Faks Antetli fakslar Faks üzerinde değişiklik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION http://tr.yourpdfguides.com/dref/893269

Kullanım kılavuzunuz HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION http://tr.yourpdfguides.com/dref/893269 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

KolayOfis İzin Talep Süreci Rehberi

KolayOfis İzin Talep Süreci Rehberi 1 İçindekiler KolayOfis e Hoş Geldiniz Teknik Destek Hizmeti KolayOfis İzin Talep Süreci Nasıl Kullanılır İzin Talebi İzin Onayı Matbu Evrakların Sisteme Eklenmesi Matbu Evrakların Onaylanması İzin Talep

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ESET MOBILE ANTIVIRUS için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ESET MOBILE ANTIVIRUS tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 1 İçindekiler Office 365 Nedir?... 2 Office 365 Özellikleri ve Kullanımı... 3 Kurumsal Zimbra E-Posta Adresindeki E-Postaları Yönlendirme... 9 2 Office 365 Nedir? Office

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One KOBİleri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

INTERNET SİTESİ KULLANIM KILAVUZU

INTERNET SİTESİ KULLANIM KILAVUZU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ INTERNET SİTESİ KULLANIM KILAVUZU Bilgi İşlem Birimi Ankara 2. Bölge Genel Sekreterliği 01.02.2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5726 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874068

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5726 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874068 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu (Netsis Modülü)

HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu (Netsis Modülü) HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu () 24.10.2011 İÇİNDEKİLER 1. Kurulum... 1 2. Uygulamayı çalıştırma... 1 3. Ayarlar... 3 3.1. Netsis Bağlantı Ayarları... 4 3.2. Şube Eşleştirme... 5

Detaylı

Akıllı Bilet Online İşlem Merkezi Uygulaması

Akıllı Bilet Online İşlem Merkezi Uygulaması Akıllı Bilet Online İşlem Merkezi Uygulaması www.akillibiletim.com Akıllı Bilet Online İşlem Merkezi uygulamasının tasarım ve geliştirme sürecinde göz önünde bulundurulan en önemli husus, uygulamanın herkes

Detaylı

Papercut ile TÜKETİMİ AZALTIN, BASKILARI TAKİP EDİN & TASARRUF EDİN.

Papercut ile TÜKETİMİ AZALTIN, BASKILARI TAKİP EDİN & TASARRUF EDİN. Papercut ile TÜKETİMİ AZALTIN, BASKILARI TAKİP EDİN & TASARRUF EDİN. PaperCut MF SysAdmin lerin En Sevdiği Yazılım MFP Gömülü Yazılım ve Donanım entegrasyonu Yazdırma, Fotokopi, Tarama ve Faks özelliklerine

Detaylı

Vodafone dan Office 365. Satış temsilcisi ismi Tarih

Vodafone dan Office 365. Satış temsilcisi ismi Tarih Vodafone dan Office 365 Satış temsilcisi ismi Tarih Yeni Office 365 Paketleri Bir işletmenin tüm temel çalışma ihtiyaçlarını karşılayacak üretkenlik paketi Sadece Office uygulamalarını güncellemek isteyen

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One Kobileri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

Giri. Form Nedir? Bir formun yapısı

Giri. Form Nedir? Bir formun yapısı Giri Yaamımız boyunca anket, bavuru, sigorta bildirimleri biçiminde yüzlerce form doldururuz. Formlar bilgi toplamak amacıyla kullanıldıından, bu bilgileri formlardan ayrıtırıp okuyacak ve deerlendirecek

Detaylı

Kütüphane Kullanıcıları için İçeriğin Zenginleştirilmesi II

Kütüphane Kullanıcıları için İçeriğin Zenginleştirilmesi II Kütüphanelerde Web Sitesi Hazırlama Uygulama Semineri Kütüphane Kullanıcıları için İçeriğin Zenginleştirilmesi II Adnan Menderes Üniversitesi 26 Ekim 2001 Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu Erişim: yapılanma,

Detaylı

Birey Okulları Office 365

Birey Okulları Office 365 Birey Okulları Office 365 Birey Okulları Microsoft ile Office 365 Exchange Plan 1 anlaşması sağlamıştır. Peki Office 365 nedir? Birey Office 365, Microsoft tarafından sağlanan e-posta (adsoyad@bireyokullari.com)

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satı sonrası montaj,

Detaylı

Doküman No:KEP01 07.11.2014 Rev No: 00.01 Sayfa No: 1/18

Doküman No:KEP01 07.11.2014 Rev No: 00.01 Sayfa No: 1/18 Rev No: 00.01 Sayfa No: 1/18 Table of Contents 1. GİRİŞ... 3 2. KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 4 3. YÖNETİM... 5 3.1. Kimlik Bilgilerim... 5 3.2. Adres ve iletişim bilgilerim... 6 3.3. Rehber Bilgilerim...

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BLACKBERRY WINDOWS LIVE MESSENGER FOR SMARTPHONES http://tr.yourpdfguides.com/dref/1118515

Kullanım kılavuzunuz BLACKBERRY WINDOWS LIVE MESSENGER FOR SMARTPHONES http://tr.yourpdfguides.com/dref/1118515 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BLACKBERRY WINDOWS LIVE MESSENGER FOR SMARTPHONES için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BLACKBERRY WINDOWS LIVE MESSENGER FOR SMARTPHONES

Detaylı

ÇELEBİ SUCCESS PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

ÇELEBİ SUCCESS PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU ÇELEBİ SUCCESS PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER SİSTEM KULLANIMI... 3 1. Sisteme Giriş ve Ana Sayfa:... 3 2. Şifre Değiştirme:... 4 3. Sistem Dilini Değiştirme:... 4 4. Performans

Detaylı

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0 Sistem Kataloğu İ N F O S E T S E S K A Y I T S İ S T E M İ V 2. 0 Sistem Kataloğu İnfoset Yazılım Marmara Cad.Yüksel Sok. 6/7 Pendik-İstanbul Telefon 216 379 81

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

Profesyonel Çözümler Sunar. Profesyonel Çözümler Sunar

Profesyonel Çözümler Sunar. Profesyonel Çözümler Sunar Reyhan, personel yönetimi, proje yönetimi, çözüm ortağı yönetimi, randevu ve iş takibi, rehber yönetimi amacıyla hazırlanmış bir web tabanlı uygulamadır. Kurum çalışanlarının iş takibini kolaylaştırmak,

Detaylı

Bilgi savunmasının cepheleri

Bilgi savunmasının cepheleri Bilgi savunmasının cepheleri Fatih Emiral Deloitte. Etkin ve güçlü kurumlar için bilgi varlıkları (halen bilançolarında bu adla görülmeseler de) büyük deerlere ulamı ve vazgeçilmez konuma gelmitir. Bu

Detaylı

Belge, ABYSIS içinde kullanılan, kayıt, fiş, fatura, hesap kartı gibi bir tanımı veya bir işlemi ifade eden kayıt veya evraklardır.

Belge, ABYSIS içinde kullanılan, kayıt, fiş, fatura, hesap kartı gibi bir tanımı veya bir işlemi ifade eden kayıt veya evraklardır. Belge, ABYSIS içinde kullanılan, kayıt, fiş, fatura, hesap kartı gibi bir tanımı veya bir işlemi ifade eden kayıt veya evraklardır. ROBO Framework içinde uygulanan tüm belgeler aynı yapıdan miras yolu

Detaylı

Çözüm Bilgisayar. Çözüm İntSite

Çözüm Bilgisayar. Çözüm İntSite Çözüm Bilgisayar Çözüm İntSite Çözüm İnternet Site Programı (intsite.exe) Firmamızca geliştirilen ve Çözüm HBYS programının ana modülü olan Hasta Takip modülünü kullanan tüm hastanelerin kullanabileceği

Detaylı

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI Logo Turkcell Akıllı Faks Entegrasyonu Logo Turkcell Akıllı Faks entegrasyonu ile, faks cihazına ihtiyaç duymadan, GO Plus, GO 3, Tiger Plus ve Tiger

Detaylı

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 BarkomatikPOS Barkomatik Mucizesi olarak bilinen bilgisayarsız sistemlerimizin kolay ve hızlı kullanım özeliği olan yazılımlarına paralel olarak hazırlanan

Detaylı

TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI

TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI Toplu Havale EFT programı ile kurumlar, piyasa ve maa ödemelerine ilikin bilgileri hazırlayabilmekte ve bu bilgileri dosyalar halinde Garanti Bankası'na transfer edebilmektedirler.

Detaylı

AX5000 KONTROL PANELLER

AX5000 KONTROL PANELLER AX5000 KONTROL PANELLER ÜRÜN SPESFKASYONU UYGULAMA AX5000 serisi, farklı modellerde kontrol panellerinden oluur. Bazı AX5000 panelleri tek baına ya da bir haberleme aı içinde baka panellerle kullanılabilirler.

Detaylı

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com Powered by www.etgigrup.com www.vedubox.com Entegre E-Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sisteminiz 1DK da Hazır! Kolay Basit İnovatif Esnek Entegre Entegre Eğitim Platformu Uzaktan Eğitim, e-eğitim, Online

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX e-defter. Yardım Dosyası

AKINSOFT WOLVOX e-defter. Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 27.05.2014 1 İçindekiler: 1- e-defter Hakkında... 3 1.1. e-defter Nedir?... 3 1.2. Hangi defterler e-defter olarak tutulabilir?... 3 1.3. Defter

Detaylı

Kamu Kurumlarında Doküman Yönetimi ve Arşiv Sistemleri

Kamu Kurumlarında Doküman Yönetimi ve Arşiv Sistemleri Kamu Kurumlarında Doküman Yönetimi ve Arşiv Sistemleri Ülkemizde hem yerinden hem de merkezden yönetimi oluşturan tüm kamu kurum ve kuruluşları Eski Kıta tabir edilen Asya Avrupa kültürünün miraslarını

Detaylı

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, Turgut Özal Tıp Merkezinde kurulu olan Yönetim Sistemlerinin standartlarında yer alan şartlarla ilgili tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını,

Detaylı

Okullar ve Üniversiteler için Dijital Kütüphane

Okullar ve Üniversiteler için Dijital Kütüphane Okullar ve Üniversiteler için Dijital Kütüphane E-kitaplar Sesli Kitaplar Video OverDrive hakkında E-kitap avantajları Neden OverDrive? Eşsiz katalog Video filmler Çeşitli erişim kanalları Referanslar

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LENOVO IDEACENTRE B520 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3940037

Kullanım kılavuzunuz LENOVO IDEACENTRE B520 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3940037 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Özlem Özgöbek Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2010 İnternet erişiminin yaygınlaşması ve artık mobil cihazlar üzerinden bile yüksek hızlı veri iletişimine

Detaylı

Vodafone Mobil Form. Teklif Dokümanı

Vodafone Mobil Form. Teklif Dokümanı Teklif Dokümanı Vodafone Mobil Form Vodafone Mobil Form, kurumunuzun kağıtlar üzerinde formlar şeklinde yürüttüğü iş süreçlerini dijital platforma taşıyan bir mobil uygulamadır. IT yatırımı yapmadan sahadan

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu 2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ...2 2. SİSTEME GİRİŞ... 2 DOKÜMAN YÖNETİMİ... 4 3.1 İÇ TETKİK EKRANI...4 İÇ TETKİK... 5 4.1 İÇ TETKİK

Detaylı

TeamBase5 BELEDİYE İLETİŞİM MERKEZİ SIEMENS

TeamBase5 BELEDİYE İLETİŞİM MERKEZİ SIEMENS SIEMENS TeamBase5 BELEDİYE İLETİŞİM MERKEZİ SIEMENS TEAMBASE 5 BELEDİYE İLETİŞİM MERKEZİ Her geçen gün hızla değişen ve gelişen teknoloji, kurumların ve vatandaşların birbirleriyle olan iletişimlerine

Detaylı

Koullar Bu kursun baarı ile tamamlanaması için gerekenler: Eitim Yaı Düzeyi (RAL) en az 13 CCNA 2 nin baarıyla tamamlanması

Koullar Bu kursun baarı ile tamamlanaması için gerekenler: Eitim Yaı Düzeyi (RAL) en az 13 CCNA 2 nin baarıyla tamamlanması CCNA 3: Anahtarlama Temelleri ve Orta Düzey Yönlendirme Hedef Kitle Hedef kitle, a oluturma alanına pratik ve teknik bir giri yapmak isteyen lise örencileri, üniversite örencileri, a teknisyeni, a mühendisi,

Detaylı

Çalışanları ihtiyaç duyduğu bilgiye en hızlı ulaştıran araç. www.innova.com.tr

Çalışanları ihtiyaç duyduğu bilgiye en hızlı ulaştıran araç. www.innova.com.tr Çalışanları ihtiyaç duyduğu bilgiye en hızlı ulaştıran araç - Önceki müşteri tekliflerine nasıl ulaşabilirim? - Servisim kaçta nereden kalkıyor? - Bilgisayarım bozuldu kim onarabilir? - Bu dosyanın çıktısını

Detaylı

ONLINE İŞE ALIM & ADAY VERİTABANI

ONLINE İŞE ALIM & ADAY VERİTABANI ONLINE İŞE ALIM & ADAY VERİTABANI TANITIM DOKÜMANI EXECUSELECT - ONLİNE İŞE ALIM VE ADAY VERİTABANI SİSTEMİ Hızlı ve doğru kararlar almanın giderek önem kazandığı günümüz piyasa şartlarında, iş akışının

Detaylı

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi 2013 Sayın Yetkili; Sunduğumuz danışmanlık hizmeti ve geliştirmiş olduğumuz yazılım çözümleriyle müşterilerimizin Bilgi Teknolojileri alanında sektörel rekabet

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Ekim 2017

Kullanım Kılavuzu Ekim 2017 Kullanım Kılavuzu Ekim 2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 1.1... Genel Bilgiler... 3 1.2... Üyelik Ekranı... 3 2 Dil Seçimi... 7 3 Doküman Yükleme Ekranı... 8 3.1... Öğrenci... 8 3.2... Akademisyen... 9 4 Rapor

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV2750EN http://tr.yourpdfguides.com/dref/4149062

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV2750EN http://tr.yourpdfguides.com/dref/4149062 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

AKINSOFT. Eofis NetworkAdmin. AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008. Copyright 2008 AKINSOFT

AKINSOFT. Eofis NetworkAdmin. AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008. Copyright 2008 AKINSOFT AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008 1 - Çalışma Şekli Hakkında Kısa Bilgi modülü kısaca aşağıdaki işlemleri yapar. Bu özelliklerin çalışabilmesi

Detaylı

ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1.0. KONU VE KAPSAM 2.0. KULLANIM AMACI 3.0. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 4.0. ÇALIŞMA ŞARTLARI 5.0. DONANIM DESTEĞİ 6.0. KURULUM VE EĞİTİM 7.0.

Detaylı

iş zekası business intelligence- harita- performans göstergeleri - balanced scorecard 7 boyut da görsel tasarım LOGOBI İş Zekası Platformu

iş zekası business intelligence- harita- performans göstergeleri - balanced scorecard 7 boyut da görsel tasarım LOGOBI İş Zekası Platformu iş zekası business intelligence- harita- performans göstergeleri - balanced scorecard 7 boyut da görsel tasarım LOGOBI İş Zekası Platformu LOGOBI LOGOBI İş Zekası Platformu İnternet veya intranet ortamlarda

Detaylı

Örnek bir kullanım ve bilgisayar ağlarını oluşturan bileşenlerin özeti

Örnek bir kullanım ve bilgisayar ağlarını oluşturan bileşenlerin özeti Bu sayfaları okuduğunuza göre bir şekilde bilgisayarlar ve bilgisayar ağlarıyla ilişkiniz olduğunu biliyorum. Ancak yine de en başta niçin bilgisayar ağı kullanıyoruz sorusunun cevabını vermekle işe başlayabiliriz.

Detaylı

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri 5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall 5651 Sayılı Kanun Kanunun Tanımı : İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Detaylı

MailStore tüm şirket e-postalarınızı uzun yıllar güvenle saklayabileceğiniz bir mail arşivleme sistemidir.

MailStore tüm şirket e-postalarınızı uzun yıllar güvenle saklayabileceğiniz bir mail arşivleme sistemidir. Neden MailStore! Hatırlatma : Arşivleme, posta sunucusunda herhangi bir değişiklik gerektirmez MailStore tüm şirket e-postalarınızı uzun yıllar güvenle saklayabileceğiniz bir mail arşivleme sistemidir.

Detaylı

w w w. a n k a r a b t. c o m

w w w. a n k a r a b t. c o m Şirket Profili w w w. a n k a r a b t. c o m AnkaraBT, yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen kurumsal çözümlerini üreten %100 Türk sermayeli bilgi teknolojisi

Detaylı