T.C. MALİYE BAKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALİYE BAKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2013 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 30 Ekim

2 OKUNAN METİN GEÇERLİDİR 2 2

3 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Saygıdeğer Üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Hepinizi saygıyla selamlıyor, geçmiş Kurban Bayramınızı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. 17 Ekim 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulan 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının görüşmelerine bugün başlıyoruz. Her iki Tasarının, Komisyonunuzun yapacağı yoğun ve özverili çalışmalarla değerlendirileceğine ve en iyi şeklini alarak Genel Kurula sunulacağına dair inancım tamdır. 3 3

4 Sayın Başkan ve Komisyonun değerli üyeleri, yapacağınız değerli katkılar için sizlere şimdiden teşekkür ediyorum. Ülkemizin imkan ve ihtiyaçları doğrultusunda, orta ve uzun vadeli hedeflerimize bir adım daha yaklaşabilmek için hazırladığımız 2013 Yılı Bütçesinin, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini dileyerek sunumuma başlıyorum. EKONOMİK GÖRÜNÜM Sayın Başkan, Değerli Üyeler, İlk olarak dünya ve Türkiye ekonomisinin görünümü ile ilgili değerlendirmeler yapacağım. Daha sonra 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı ve 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi hakkında sizlere bilgi vereceğim. 4 4

5 Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Küresel finansal krizin başlangıcından bu yana yaklaşık beş yıl geçmesine rağmen dünya ekonomisinde istikrar hala sağlanamamıştır. Gelişmiş ekonomilerde zayıf büyüme ve yüksek işsizlik ortamı sürerken Avro Bölgesi kamu borç krizi bir güven bunalımına dönüşmüştür. Gelişmiş ülkelerin yaşadığı bu sorunlar küresel görünümü olumsuz yönde etkilemektedir. Nitekim birçok ülke ve uluslararası kuruluş büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmiştir. IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporunda yayımladığı tahminlerini 2012 yılı için 0,7, 2013 için de 0,9 puan aşağı yönlü revize etmiştir. Buna göre küresel büyümenin 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla yüzde 3,3 ve yüzde 3,6 olması tahmin edilmektedir. Bu oranlar kriz öncesi küresel ekonomide görülen yüzde 5,0-5,5 lik büyüme oranlarının oldukça altındadır. Benzer şekilde, 2011 yılında yüzde 1,6 büyüyen gelişmiş ekonomilerin 2012 ve 2013 yıllarında, potansiyelin altında kalarak, yüzde 1,3 ve yüzde 1,5 büyümesi beklenmektedir. 5 5

6 Dünya ekonomisinin yüzde 21 ini oluşturan Amerika Birleşik Devletlerinde, nispi iyileşmeye rağmen büyüme hala potansiyelin altında seyretmektedir. İşgücü piyasası ve iç talepteki zayıf gidişat, büyümenin bir süre daha ılımlı seyredeceğini göstermektedir yılında yüzde 1,8 büyüyen ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,2, önümüzdeki yıl ise yüzde 2,1 büyümesi beklenmektedir. Dünya ekonomisinin yüzde 19 unu oluşturan Avro Bölgesi nde ise sorunlar hala devam etmektedir yılında yüzde 1,4 oranında büyüyen Avro Bölgesi nin 2012 yılında yüzde 0,4 daralması, 2013 yılında ise yüzde 0,2 lik büyüme ile neredeyse yerinde sayması beklenmektedir. Bölge ekonomisinin 2007 yıl sonundan bu yana yüzde 1,9 oranında küçüldüğü göz önüne alınırsa krizin bölge üzerindeki etkisi daha iyi anlaşılacaktır. Gelişmiş ülkelerdeki sorunlar gelişmekte olan ülkeleri de ticaret, finansman ve beklentiler kanalı ile olumsuz yönde etkilemektedir. Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme bu yılın ilk yarısında önemli 6 6

7 ölçüde yavaşlamıştır. Çin ve Hindistan gibi büyük ekonomilerde büyüme, bu yılın ilk yarısında sırasıyla yüzde 7,9 ve yüzde 5,4 seviyelerine gerileyerek son 3 yılın en zayıf performansını göstermiştir. Bu çerçevede, 2011 yılında yüzde 6,2 oranında büyüyen gelişmekte olan ekonomilerin 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla yüzde 5,3 ve 5,6 büyüyeceği tahmin edilmektedir. Küresel yavaşlamaya paralel olarak dünya ticaret hacmindeki artış da ivme kaybetmiştir yılında yüzde 5,8 büyüyen küresel ticaretin 2012 yılında sadece yüzde 3,2 artması beklenmektedir. Küresel ticaret hacminin önümüzdeki yıl bir miktar hızlanarak yüzde 4,5 olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Gelişmiş ekonomilerde büyüme zayıf seyrederken işsizlik son 10 yılın en yüksek seviyelerindedir. Avro Bölgesi nde 2007 yıl sonunda yüzde 7,4 olan işsizlik oranının 2012 yılında yüzde 11,2 ye, 2013 te ise yüzde 11,5 e yükselmesi beklenmektedir. Hatta bu yıl, İspanya ve Yunanistan da işsizlik oranı yüzde 25 gibi rekor seviyelere çıkmıştır. ABD de ise 2007 yılında yüzde 5 olan işsizlik oranının, 2012 ve 2013 yıllarında yüzde 8 in üzerinde kalacağı tahmin edilmektedir. 7 7

8 Küresel kriz sonrası yaşanan ekonomik daralma ve kamunun üstlendiği yükümlülüklerle birlikte gelişmiş ekonomilerde mali dengeler bozulmuş, kamu borçları rekor seviyelere çıkmıştır. Ayrıca, kamu borcunun önemli bir kısmının bu ülkelerin bankacılık sistemi tarafından tutulmasıyla da sistem bir kısır döngü içine girmiştir. Bu durum zaman zaman finansal istikrarı tehdit etmektedir. Öte yandan, bu ülkelerdeki düşük büyüme ortamı mali istikrarı sağlamak için gereken politikaları uygulamayı zorlaştırmaktadır. Bütçe açığının GSYH ye oranı, zirve yaptığı 2009 yılından bu yana ABD de 4,6, Avro Bölgesinde ise 3,1 puan düşmesine rağmen hala kriz öncesi seviyelerin 3-6 puan üzerindedir. Benzer şekilde borçluluk oranları da artmaya devam etmektedir yılında borcun GSYH ye oranı, 2007 yılına göre, ABD de 40 puan artarak yüzde 107,2 ye, Avro Bölgesi nde ise 27,2 puan yükselerek yüzde 93,6 ya çıkmıştır. 8 8

9 Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Tüketici enflasyonu 2011 yılında gelişmiş ekonomilerde yüzde 2,5, gelişmekte olan ekonomilerde ise yüzde 6,6 olarak gerçekleşmiştir yılında ABD ve Hindistan da görülen kuraklık küresel gıda fiyatlarında; jeopolitik riskler ise enerji fiyatları üzerinde önemli bir baskı oluşturmuştur. Ancak, küresel ekonomik faaliyetlerdeki durgunluğun da etkisiyle, yıl sonunda enflasyonun gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde sırasıyla yüzde 1,7 ve yüzde 6,2 ye gerileyeceği öngörülmektedir yılında ise gelişmiş ekonomilerde enflasyonun yüzde 1,7 seviyesinde seyretmesi, gelişmekte olan ekonomilerde ise bir miktar gerileyerek yüzde 5,7 civarında olacağı tahmin edilmektedir. 9 9

10 Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Küresel finansal kirizin ana sebeplerinden biri olan küresel makroekonomik dengesizlikler devam etmektedir. Kriz öncesi dönemde başta Çin olmak üzere yüksek cari fazla veren Rusya, Almanya, Körfez ve gelişmekte olan Asya ülkelerinde büyüme hala dış talep ağırlıklıdır. Öte yandan başta ABD ve İngiltere olmak üzere birçok gelişmiş ülke ve bazı gelişmekte olan ülkeler yüksek cari açık vermektedir. Küresel makroekonomik dengesizliklerin azaltılması için tasarruf fazlası olan ülkelerin iç talebi canlandırması, tasarruf açığı olan ülkelerin ise cari açığı kontrol altına almaları gerekmektedir. Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Krizde yaşananları ve karşı karşıya olduğumuz riskleri değerlendirirken en anlamlı referans 1929 bunalımıdır. Büyük Buhran olarak adlandırılan 10 10

11 1929 krizinde dünya ekonomisi kriz öncesi seviyelere göre yüzde 12,6, ABD ise yüzde 26,7 küçülmüştür. Küresel finansal krizde ise dünya ekonomisi yüzde 4,6, ABD yüzde 4,9 daralmıştır 1. Küresel finansal krizin küresel buhrana dönüşmesini engelleyen en büyük faktör, ülkelerin ekonomi politikalarını küresel koordinasyon ve işbirliği içinde belirlemeleri olmuştur. Ülkemizin de aktif rol aldığı bu süreçte G-20, ülkelerin krize karşı birlikte mücadele ettiği bir platform olmuştur. Uluslararası finansal kuruluşlar ise krize giren ülkelere daha esnek politikalarla önemli ölçüde destek olmuşlardır. Her ne kadar küresel finansal kriz Büyük Buhran kadar derin olmasa da etkilerinin daha uzun süre hissedileceği tahmin edilmektedir. Büyük Buhran sonrası küresel ekonominin kriz öncesi seviyeyi yakalaması yaklaşık 7 yıl almıştı. IMF, küresel kriz sonrası kırılgan bir yapıda devam eden toparlanma sürecinin 2018 yılına kadar süreceğini tahmin etmektedir. Bu çerçevede, Türkiye ekonomisini de çok yakından ilgilendiren küresel ekonominin önündeki temel riskleri, Avro Bölgesinde devam eden borç sarmalı ve güven sorunu ABD deki mali belirsizlikler Gelişmekte olan ülkelerde büyümenin sert biçimde yavaşlaması Jeopolitik risklere bağlı olarak yüksek seyreden emtia fiyatları şeklinde özetleyebiliriz. 1 Ekonomik büyüklüğün zirve ve dip yaptığı çeyreklik veriler karşılaştırılmıştır

12 Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Şimdi de Türkiye ekonomisinin görünümü ile ilgili değerlendirme yapmak istiyorum. Küresel ekonomide vurguladığım belirsizlikler devam ederken Türkiye ekonomisinde yumuşak iniş süreci başarıyla devam etmektedir. Yumuşak iniş olarak adlandırdığımız bu süreç, büyüme kompozisyonunun iç ve dış talep arasında dengelenmesi, cari açığın daralması ve enflasyonist baskıların azalmasıdır. Bildiğiniz üzere, kriz sonrası dönemde Türkiye ekonomisi güçlü bir büyüme süreci yaşamıştır yıllarında ortalama yüzde 8,8 büyüyen Türkiye ekonomisi global büyüme liginde üst sıralarda yer almıştır

13 Ancak kriz sonrası dönemde büyümenin motoru olan iç talep yüzde 10,3 ile normalin oldukça üzerinde büyümüştür. Yurtiçi tasarruflarımızın yetersiz oluşu ve dış finansmana erişimin kolaylaşması da cari açığı çok yüksek seviyelere çıkarmıştır. Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Cari açığı kontrol altına almak için geçen yıl ekonomi yönetimi olarak bazı önemli adımlar attık. Bu çerçevede, Merkez Bankamız para politikasını sıkılaştırdı, biz ithalatın artış hızını sınırlayan bazı vergisel önlemler aldık, BDDK da makro-ihtiyati uygulamalarla bu sürece destek verdi. Alınan bu önlemler neticesinde ekonomimiz 2011 in ikinci yarısından itibaren kontrollü bir yavaşlama sürecine girmiştir. Bu süreçte iç talep yavaşlarken dış talep büyümenin kaynağı haline gelmiştir. Geçen yılın ilk yarısında nihai iç talep büyümeyi 15,3 puan artırırken dış talep 5,3 puan azaltmıştı. Yumuşak iniş sürecine bağlı olarak bu yılın ilk yarısında iç talebin büyümeye katkısı -0,5 olurken net ihracatın katkısı 5,1 puana yükselmiştir

14 Yılın ikinci yarısına dair son göstergeler iç talepte ılımlı bir toparlanmayı işaret etmektedir. Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre, Ekim ayında reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 4 puan, imalat sanayi kapasite kullanım oranı da 0,3 puan artmıştır. Benzer şekilde, imalat sanayi sektöründeki PMI endeksi de Eylül ayında 50 seviyesinin üstüne çıkarak sanayi üretimindeki artışın canlanmaya başladığını göstermektedir. Bu gelişmelere paralel olarak, 2012 yılında ekonomimizin yüzde 3,2 oranında büyümesini öngörüyoruz. Bu oran geçen yıl Orta Vadeli Programda (OVP) öngördüğümüz yüzde 4 ün 0,8 puan altındadır. Yaşanan küresel yavaşlama dikkate alındığında bu farkın büyük bir sapma olmadığı görülmektedir. Nitekim, IMF geçen yıla göre 2012 büyüme tahminlerini gelişmekte olan ülkelerde ortalama 0,8 puan aşağı çekmiştir. Buna rağmen Türkiye IMF tahminlerine göre, bu yıl Avrupa da Letonya ve Kosova dan sonra en hızlı büyüyen ülke olacaktır. Bu yılki büyüme oranımız gelişmekte olan Avrupa ülkelerinin yüzde 2 lik büyümesinden daha 14 14

15 iyi, Latin Amerika nın yüzde 3,2 lik büyümesiyle başa baş, gelişmekte olan Asyanın yüzde 6,7 lik büyümesine göre düşük olacaktır. Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Türkiye cari açık gibi önemli bir ekonomik sorunu krize dönüştürmeden yönetmiştir. Yüksek seviyelere çıkan cari açığı, uyguladığımız doğru makroekonomik politikalarla kontrol atına aldık yılı Ekim ayında zirve yaparak 78,6 milyar dolara kadar yükselen 12 aylık cari açık bu yılın Ağustos ayında 59 milyar dolara gerilemiştir. Yılın son çeyreğinde, iç talepteki toparlanmaya bağlı olarak cari açıktaki azalma hızının bir miktar yavaşlamasını bekliyoruz. Bu çerçevede, cari açığın yıl sonunda 58,7 milyar dolar, milli gelire oran olarak da yüzde 7,3 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz

16 Cari açıktaki bu gerileme, yüksek seviyelerde seyreden petrol fiyatları ile en büyük ticari ortağımız AB nin resesyonda olmasına rağmen gerçekleşmiştir. Bu yıl ham petrol fiyatları ortalama 112 dolar gibi yüksek bir seviyede seyretmiştir. Dolayısıyla Ağustos ayı itibarıyla 12 aylık enerji ithalatımız 58,8 milyar dolara yükselmiştir. Nitekim enerji dışı cari açıktaki daralma daha belirgin olmuştur yılı Ekim ayında 33 milyar dolara yükselerek zirve yapan 12 aylık net enerji dışı cari açık, 2012 yılı Ağustos ayında 7,3 milyar dolara gerilemiştir. Dış ticaretteki pazar ve ürün çeşitliliği AB borç krizinin Türkiye üzerindeki etkisini azaltmaktadır. AB ye yaptığımız ihracat bu yılın ilk sekiz ayında yüzde 9,4 azalarak toplam ihracatımızın yüzde 38,2 sine gerilemiştir. Kriz öncesi bu oran yüzde 56 lardaydı. Buna karşılık, özellikle Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerine yönelik ihracatta yaşanan artışla birlikte toplam ihracat kriz öncesi seviyenin yüzde 10,5 üzerine çıkmıştır

17 Cari açıktaki iyileşmenin yanı sıra uyguladığımız politikalar sayesinde döviz rezervlerimizi de güçlendirdik yıl sonunda 74 milyar dolar civarında olan altın dahil brüt döviz rezervlerimizi Ekim 2012 itibarıyla 114,6 milyar dolara yükselttik. Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Yumuşak iniş sürecine paralel olarak enflasyonist baskılar da azalmaktadır. Geçen yıl sonunda yüzde 10,5 e yükselen enflasyonun bu yıl sonunda kurdaki istikrar ve iç talepteki zayıflamayla birlikte yüzde 7,4 e, önümüzdeki yıl ise yüzde 5,3 e gerilemesini bekliyoruz. Ancak başta gıda ve petrol olmak üzere emtia fiyatlarındaki yükselme eğilimi enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaktadır

18 Enflasyonu tek hanelere indirerek tarihi bir başarıya imza attık. Ortauzun vadede hedefimiz, enflasyonun düşük tek hanelerde gerçekleşmesidir; çünkü fiyat istikrarı büyüme potansiyelini artıran önemli bir faktördür. Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Önümüzdeki dönemde büyümemizi destekleyecek en önemli unsurlardan biri son yıllarda yakaladığımız güçlü istihdam artışıdır. Küresel kriz sonrası toparlanmanın başladığı 2009 yılından bu yana 4,2 milyon net istihdam yarattık. İşgücüne katılım oranın arttığı bir dönemde işsizliği azaltmayı başardık. Nitekim 2009 yılında yüzde 14 olan işsizlik oranı, Temmuz 2012 de yüzde 8,4 ile son 10 yılın en düşük seviyelerindedir

19 Türkiye yi diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda bunun yadsınamayacak bir başarı olduğu ortadadır. Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütünün verilerine göre krizden çıkış sürecinde işsizliği en hızlı düşüren ülke olmuştur. Kriz sonrası dönemde birçok ülkede işsizlik oranlarının arttığı dikkate alındığında, ülkemizin istihdam yaratmadaki başarısı daha iyi anlaşılacaktır

20 Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Hükümet olarak her zaman mali disipline önem verdik; çünkü sürdürülebilir yüksek büyüme için ekonomik istikrar ve güven ortamının rolü aşikardır. Bugün birçok gelişmiş ülkede borç krizi yaşanırken Türkiye de kamu borçlarının sürdürülebilirliğine ilişkin hiçbir tereddüt kalmamıştır. Çok değil, bundan 10 yıl önce, genel devlet bütçe açığının GSYH ye oranı yüzde 11 civarındaydı. Piyasalarda, Türkiye de kamu borçlarının sürdürülebilir olmadığı kanısı hakimdi gibi nispeten sıkıntılı bir yılda dahi genel devlet bütçe açığının GSYH ye oranının yüzde 1,6 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu oran, yıl sonu için tahmin edilen yüzde 5,3 lük OECD ortalamasının da üçte birinden azdır. Ayrıca, bütçe açığının GSYH ye oranını önümüzdeki dönemde azaltmaya devam ederek 2015 yılında yüzde 0,9 a indirmeyi hedefliyoruz

21 Ülkemizde kamu borç stokunu bir sorun olmaktan çıkardık yılında yüzde 74 olan kamu borç stokunun GSYH ye oranını 2011 yılında yüzde 39,2 ye düşürdük. Bu oran yüzde 60 lık Maastricht Kriterinin yaklaşık 21 puan altında, OECD ortalamasının ise yarısından azdır. Kamu borç stoku oranını, 2012 de yüzde 36,5 e, 2015 te de yüzde 31 e indirmeyi hedefliyoruz yılında yüzde 61,5 olan kamu net borç stokunun GSYH ye oranı 2012 yıl sonunda yaklaşık yüzde 20 ye düşecektir. Diğer yandan, uluslararası piyasalarda borç alan ülke olmaktan çıkıp net borç veren ülke haline geldik. Haziran 2012 itibarıyla kamu net dış borç stoku -3,5 milyar TL dir. AK Parti Hükümetleri öncesinde hem borcun faizi hem de faiz ödemelerinin bütçe içindeki payı çok yüksekti yılında reel faiz oranları yüzde 25,4, faiz giderlerinin toplam bütçe gelirlerine oranı ise yüzde 65 seviyesindeydi. Mali disiplin sayesinde reel faizi sıfırlarken bütçeden faiz harcamalarına ayrılan payı yüzde 14,9 a düşürdük

22 Bu rakamlar, Türkiye ye küresel arenada önemli ölçüde kredibilite sağlamaktadır. Bu kredibilitede 2002 den bu yana uyguladığımız ihtiyatlı maliye politikalarının büyük rolü olmuştur. Sağladığımız siyasi istikrar ve güven ortamı sayesinde küresel kriz yılı olan 2009 hariç son 10 yıldır kamu mali dengelerinde önemli iyileşmeler sağladık. Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Türkiye ekonomisinin temel güç ve dayanıklılık alanlarından biri de sağlam bankacılık sektörüdür ve 2001 krizlerinin merkezinde yer alan bankacılık sektörü, AK Parti Hükümetleri dönemindeki başarılı uygulamalar sayesinde küresel kriz ve sonrası dönemde Türkiye nin güçlü çıkışını destekleyen önemli unsurlardan biri olmuştur. Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin kriz sonrası dönemde başladığı stres testlerini 2004 ten beri uyguluyoruz. Ayrıca, bankacılık sektörümüzü, risklere karşı daha iyi korumak amacıyla hedef sermaye yeterlilik oranını 2006 da yüzde 12 ye çıkardık

23 2008 yılından bu yana bankaların kar dağıtımını BDDK nın yakın takibine aldık. Böylece, bankaların bilançolarında önemli tutarda yedek akçe oluşumunu sağlayıp sektörün güçlü özkaynak yapısını koruyoruz. Bunların yanı sıra, Hükümetlerimiz döneminde sağlanan makroekonomik istikrar ve güçlü büyüme de bankaların sağlıklı bir yapı kazanmasında önemli bir rol oynamıştır. Bütün bu sağlıklı uygulamalar sayesinde bankalarımız küresel krize hazırlıklı girmişlerdir. Krize rağmen bugün bile bankaların sermaye yeterlilik oranları Basel II de belirtilen yüzde 8 in iki katından yüksek bir düzeydedir. Türk bankacılık sistemi kriz sonrası dönemde de hızla büyümeye devam etmiştir. Ağustos 2012 de bankacılık sektöründe bilanço büyüklüğü 1,3 trilyon TL ye, krediler ise 749 milyar TL ye yükselmiştir. Bu rakamlar 10 yıl öncesine göre bilanço büyüklüğü için 5 kat, krediler için ise yaklaşık 15 katlık bir büyümeyi ifade etmektedir

24 Küresel kriz sonrası dönemde hızla artan kredilere rağmen bankacılık sektörü aktif kalitesini iyileştirmeye devam etmiştir. Bu dönemde krediler yıllık ortalama yüzde 30 civarında artmış; ancak kredilerin takibe dönüşüm oranı, Ağustos 2012 itibarıyla yüzde 2,8 ile düşük bir seviyede kalmıştır. Oysa 2011 yıl sonunda bu oran AB de yüzde 6,1, ABD de yüzde 4,7, OECD de ise yüzde 3,2 olarak gerçekleşmiştir. Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Hanehalkı yükümlülükleri son dönemde artmıştır. Hanehalkı yükümlülüklerinin GSYH ye oranı, bu istatistiklerin hesaplanmaya başlandığı 2006 yılında yüzde 10,1 iken, 2011 yıl sonunda yüzde 19,5 e yükselmiştir

25 Ancak hanehalkı yükümlülüklerinin artış hızı, uyguladığımız makroekonomik politikalar ve makro-ihtiyati tedbirlerin sayesinde, geçen yılın ikinci yarısından itibaren yavaşlamıştır. Ayrıca 2011 yıl sonu itibarıyla, hanehalkı yükümlülüklerinin GSYH ye oranı yüzde 19,5 ile ortalaması yüzde 66 olan AB ülkelerine kıyasla çok daha düşük bir seviyededir. Faiz ödemelerinin hanehalkı harcanabilir gelir içerisindeki payı ise harcanabilir gelirdeki iyileşme sayesinde yüzde 4,8 seviyesinde kalmıştır. Türkiye için güçlü hanehalkı bilançoları ile bankacılık sektörü, önümüzdeki dönemde iç talebin canlanmasını ve ekonominin büyümesini destekleyecek iki önemli unsurdur

26 HÜKÜMETLERİMİZ DÖNEMİNDEKİ REFORMLAR VE KAZANIMLAR Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Son 10 yıldaki ekonomik istikrarı ve güçlü büyümeyi, sağladığımız siyasi istikrar, uyguladığımız doğru makroekonomik politikalar ile kararlılıkla yürüttüğümüz yapısal reformlara borçluyuz. Bu sayede son 10 yıllık dönemde yılda ortalama yüzde 5,3 büyüyerek milli gelirimizi 230,5 milyar dolardan 774,2 milyar dolara yükselttik; ülkemizi dolar bazında 3 kattan fazla zenginleştirdik. Aynı dönemde kişi başına düşen milli gelirimizi 3 bin 492 dolardan 10 bin 469 dolara çıkardık, gelişmiş ülkelerle olan gelir makasını hızla daralttık. Gerçekleştirdiğimiz reformlarla ülkemizde kurumsal yapıyı güçlendirdik, iş yapma ortamını iyileştirdik, Türkiye ye rekabet liginde basamak atlattık. Dünya Ekonomik Forumunun yaptığı Küresel Rekabet Gücü Endeksinde 26 26

27 Türkiye, 2005 yılında 117 ülke arasında 71. sıradaydı. Rekabet halinde olduğumuz Brezilya, Arjantin, Meksika, Rusya, Hindistan ve Endonezya gibi birçok ülke bizden çok daha iyi konumdaydı yılında ise 144 ülke arasında 43. sıraya yükseldik. Biraz önce saydığım tüm bu ülkeleri geride bıraktık. Ayrıca bir önceki yıla göre 16 basamak birden yükselerek küresel rekabet sıralamasında en hızlı yol alan ikinci ülke olduk. Bu başarıda, Türkiye nin yakaladığı makroekonomik istikrar, bankacılık ve finans sektörünün sağlam yapısı ve özellikle mal piyasasında ulaştığı rekabet düzeyi ile sağlık, eğitim ve inovasyon alanındaki ilerlemeler olumlu yönde etkili olmuştur

28 Benzer şekilde Dünya Bankasının İş Yapma Kolaylığı Endeksinde, Türkiye 2006 yılında 175 ülke arasında 84. sırada iken 2012 yılında 183 ülke arasında 71. sıraya yükselmiştir. Uluslararası Yolsuzluk Algı Endeksinde de önemli bir mesafe kat ettik yılında 102 ülke arasında 65. sıradaydık; yolsuzluk algısı en yüksek olan yüzde 50 lik gruptaydık yılında ise 183 ülke arasında 61. sıraya yükseldik; yolsuzluk algısı en düşük olan üçte birlik gruba girdik. Bütün bu iyileşmeler, ülkemizin önemli bir yapısal dönüşüm içinde olduğunu göstermektedir; ancak gelinen noktayı yeterli bulmuyoruz, daha gidecek çok yolumuz var. Yapısal dönüşüm sayesinde Türkiye nin küresel ekonomideki rolü giderek artmakta ve küresel yatırımlardan daha büyük pay almaktadır döneminde sadece 14,8 milyar dolar doğrudan yatırım çekebilen Türkiye, son 10 yılda 119,3 milyar dolar doğrudan yatırım girişi sağlamıştır

29 Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Elde ettiğimiz bu başarılar tesadüf değildir. Hükümetlerimiz döneminde Türkiye yi refah düzeyi daha yüksek bir toplum haline getirmek için son 10 yıllık dönemde birçok alanda önemli reformlara, stratejik yatırımlara ve uygulamalara imza attık. Şimdi bunlardan bir kısmına değinmek istiyorum. İşsizliği daha düşük seviyelere indirmek için birçok tedbir aldık. Kısa vadede işsizliği azaltmak amacıyla aktif işgücü politikalarını küresel kriz döneminden itibaren artırarak uygulamaya devam ediyoruz. Bu programlardan yararlanan kişi sayısı 2008 yılında 32 bin iken 2012 yılı ilk dokuz ayında yaklaşık 324 bin olmuştur. Geçen yıl, kriz dönemlerinde ve zorlayıcı sebepler durumunda uygulanan kısa çalışma ödeneğinin miktarını artırıp, kapsamını genişlettik. Kısa çalışma ödeneği tutarını brüt kazancın yüzde 40 ından yüzde 60 ına 29 29

30 yükselttik. Sektörel ve bölgesel kriz durumlarını da içerecek şekilde kapsamını genişlettik. Böylece, 3 ay boyunca uygulanan kısa çalışma ödemelerini, döneminde ve Van depremi dolayısıyla 2011 yıl sonunda 6 aya çıkardık. Orta vadeli perspektifle istihdamı artırmak amacıyla arz-talep uyumsuzluğunu gidermeye yönelik çeşitli projeleri 2011 yılında hayata geçirdik. İşsizlerimize beceri kazandırmak amacıyla başlatılan Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi ile yaklaşık 76 bin kişiyi mesleki eğitimden geçirdik ve bir meslek sahibi yaptık. İstihdam üzerindeki yükleri azaltmak amacıyla 2008 yılında sosyal güvenlik primi işveren hissesinde yaptığımız 5 puanlık indirimi devam ettiriyoruz. Ayrıca bu indirimden diğer teşviklerle eş zamanlı yararlanma imkanı getirdik. Bunun yanı sıra gençlerin, kadınların ve mesleki eğitim alan işsizlerin istihdamı halinde, sosyal güvenlik primi işveren hissesini 54 aya kadar işsizlik sigortası ile karşılıyoruz. Sayın Başkan, Değerli Üyeler, İşsizlik sorununun uzun vadede çözümü için eğitimin hem yaygınlığını hem de niteliğini artırmaya yönelik önemli adımlar atıyoruz. Bu çerçevede Hükümetlerimiz döneminde bütçeden en büyük payı eğitime ayırdık yılında bütçeden eğitime 11,3 milyar TL ayrılmış iken bu payı 2012 yılında yaklaşık 5 katına yükselterek 56,4 milyar TL ye çıkardık. Böylece bütçeden eğitime ayrılan payı yüzde 9,4 ten yüzde 15,5 e yükselttik. Ülkemizde 25 yaş üstü nüfusun okulda geçirdiği süre ortalama 6,5 yıldır. Bu süre OECD ülkelerinde ortalama 11 yıldır. Bu yıl uygulamaya koyduğumuz yeni sistemle zorunlu eğitim süresini 8 yıldan 12 yıla çıkardık

31 Böylece Türkiye de ortalama okula devam süresini uluslararası seviyelere yükseltmiş olacağız. Hükümetlerimiz döneminde okullaşma oranlarında önemli iyileşmeler kaydettik eğitim-öğretim döneminde okul öncesi için yüzde 11,2, ilköğretim için yüzde 96,5, ortaöğretim için yüzde 80,8 ve yükseköğretim için yüzde 35,8 olan brüt okullaşma oranlarını; döneminde sırasıyla yüzde 46,4, yüzde 108,4, yüzde 92,6 ve yüzde 81,6 ya yükselttik. Hükümet olarak eğitimde kaliteyi artırmaya büyük önem veriyoruz. Bu amaçla başlattığımız FATİH Projesi ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarımızı internet, akıllı tahta gibi birçok bilişim ekipmanıyla donatıyoruz. Ayrıca, öğretmen ve öğrencilerin kullanacağı e-kitaplar için tablet PC çalışmasını yürütüyoruz. Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Hükümetlerimiz döneminde altyapıda gerçekleştirdiğimiz yatırımlar 31 31

32 sayesinde kara, hava ve demiryollarında büyük mesafeler kat ettik. 10 yıl önce, 6 bin 101 km uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızla sadece 6 ilimiz birbirine bağlıydı. Bugün bölünmüş yol ağımızı 21 bin 801 km ye ulaştırdık ve 74 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık yılında tarifeli sefer düzenleyen 26 havalimanı varken 2012 yılında bunu 48 e çıkardık. Aynı dönemde toplam yolcu trafiğini yaklaşık 34,5 milyondan 118,3 milyona çıkararak yüzde 243 lük bir artış elde ettik den 2003 yılına kadar sadece 945 km lik demiryolu ana hattı çalışması yapılmıştı. Son 10 yıllık dönemde ise km ana hat çalışması yaptık. 2 bin 47 km lik ana hat çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülkemize hızlı treni kazandırdık. Yaptığımız yoğun çalışmalarla önce Ankara-Eskişehir, ardından da Ankara-Konya hızlı tren hatlarını halkımızın hizmetine sunduk

33 Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Enerji ithalatı cari açık üzerinde önemli bir baskı unsurudur. Hükümetlerimiz döneminde enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak amacıyla yerli ve yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlar yapıyoruz. Bu kapsamda yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik veriyoruz yıl sonu itibarıyla toplam kurulu gücümüzün yüzde 36,1 i yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmektedir. İnşa halindeki santrallerden elde edilecek kaynakları da ekleyince, ülkemizde yenilenebilir enerjinin toplam kurulu gücün içindeki payı yüzde 46,6 ya yükselecektir. Bunun yanı sıra yerli enerji kaynaklarına sağladığımız teşviklerle son 10 yılda tespit edilen kömür rezervlerinde yüzde 43,4 oranında artış sağladık. 8,3 milyar ton olarak tespit edilen linyit rezervlerimiz 2011 yıl sonu itibarıyla 12 milyar tona ulaştı. Bu kaynakların daha yoğun kullanılmasıyla enerjide dışa bağımlılığımızı daha da azaltacağız

34 Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Ülke olarak katma değer zincirinde yukarı seviyelere çıkmak için son 10 yıllık dönemde Ar-Ge ve inovasyona önem verdik. Bu dönemde Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payını yüzde 0,53 ten yüzde 0,84 e çıkardık. Türkiye, marka konusunda Avrupa nın en çok başvuru yapılan ülkesi konumuna gelmiştir. Marka başvurusunda Avrupa da ikinci sırada yer alan Fransa da yapılan başvuru sayısı yılda 90 bin civarındayken ülkemizde bu sayı 120 bine ulaşmıştır. Ayrıca, endüstriyel tasarımda yaklaşık 37 bin başvuru ile Türkiye Avrupa da üçüncü sıraya yükselmiştir. Yerli faydalı model tescil sayısı son on yılda beş kat artarak yaklaşık 2 bine yükselmiştir. Aynı dönemde yerli patent tescili 11 katın üzerinde artarak yaklaşık 850 adede yükselmiştir

35 Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Hızlandırdığımız GAP ve uygulamaya koyduğumuz diğer bazı bölgesel kalkınma projeleri ile refahı tabana yaymaya çalışıyoruz. Nitekim hem bölge hem de ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyan GAP bunun güzel bir örneğidir. Proje kapsamında döneminde 2012 yılı fiyatlarıyla 28,3 milyar TL harcadık. Bu sayede, 15 baraj tamamlayıp, 300 bin hektar alanı sulamaya açtık. Yapılan tüm bu yatırımlarla bölge istihdamını artırdık. Kriz sonrası dönemde, bölgede yüzde 17,4 e yükselen işsizlik oranını yüzde 11,7 ye düşürdük. Son 4 yılda 400 bin yeni istihdam yarattık. DAP, KOP, DOKAP gibi diğer bölgesel kalkınma projelerine de kaynak aktarmaya devam ediyoruz. Bu projeleri, 642 sayılı KHK ile kurduğumuz Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Karadeniz Projesi Kalkınma İdaresi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıkları ile güçlendirdik

36 2012 YILINDA NELER YAPTIK Sayın Başkan, Değerli Üyeler, 2012 yılında da reform niteliğinde olan çok önemli projelere imza attık. Yurtiçi tasarruflarımızı artırmaya, rekabet gücümüzü yükseltmeye ve iş yapma ortamını iyileştirmeye yönelik birçok düzenlemeyi uygulamaya koyduk. Yeni yatırım teşvik sistemi ile Türkiye yi küresel platformda daha yüksek seviyelere çıkaracak yatırımları teşvik ediyoruz. Bu kapsamda, uluslararası rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip, Ar-Ge içeriği yoğun, yüksek teknolojili ve katma değerli, stratejik önemi haiz yatırımlara öncelik veriyoruz. Ayrıca büyümeyi sürdürülebilir kılmak amacıyla bölgesel gelişmişlik farklarını azaltan, çevreyi koruyan faaliyetleri destekliyoruz yılında uygulamaya koyduğumuz sistemde, 157,4 milyar TL lik yatırım ile yaklaşık 376 bin kişilik istihdam yaratmayı öngören 11 bin adet teşvik belgesi düzenlenmiş, ülkemizde yatırım ve istihdam artmıştır de uygulamaya koyduğumuz yeni teşvik sistemi ile birlikte yüksek katma değer yaratacak, dolayısıyla cari açığı azaltacak ve istihdamı daha da artıracak yatırımları teşvik ediyoruz. Kamuoyunda 2B yasası olarak bilinen düzenleme ile vatandaş ve kamu arasında yıllardır süregelen bir sorunu çözüyoruz. Aynı zamanda, artık ormana dönüştürülmesi mümkün olmayan bu alanlarda düzenli ve planlı kentleşmenin önünü açıyoruz. Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Bildiğiniz gibi 2023 yılı için çok iddialı hedeflerimiz var. Bu hedeflerimiz arasında İstanbul u dünyanın en büyük 10 finans merkezinden 36 36

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 26 Ekim 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2012 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 26 Ekim 2011 2 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN 2011 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ İLE YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ VE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN 2011 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ İLE YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ VE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN 2011 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ İLE YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ VE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI HAKKINDAKİ BASIN TOPLANTISI KONUŞMA

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI - 1-2012 YILI PROGRAMI 18 Ekim 2011 Tarihli ve 28088 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan 11 Ekim 2011 Tarihli ve 2011/2303 Sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair

Detaylı

- 1 - 2013 YILI PROGRAMI

- 1 - 2013 YILI PROGRAMI - 1-2013 YILI PROGRAMI 18 Ekim 2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 4 Ekim 2012 Tarihli ve 2012/3839 Sayılı 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Bakanlar

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI - 1-2014 YILI PROGRAMI 25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar

Detaylı

İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ EKONOMİ

İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ EKONOMİ İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ EKONOMİ Büyüme ve Makroekonomik İstikrar Ödemeler Dengesi Enflasyon ve Para Politikası Mali Piyasalar ve Finansal Hizmetler Mali Disiplin Kayıt Dışılığın Azaltılması Kamu Sermayeli

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA Aralık 2009 2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı Yüksek Planlama Kurulunun 2010/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 8 Olağan Genel Kurul Gündemi 9 2014 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 10 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 11 Sorumluluk Beyanı 12 Kısaca VakıfBank 13 VakıfBank

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017)

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) GİRİŞ 1. Bütçe sürecini başlatan ve 2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye ekonomisinin daha rekabetçi ve yenilikçi bir zeminde, 2023 hedeflerine

Detaylı

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği 2014 Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği Dünya da 40 yaşına giren faizsiz bankacılık ya da bizdeki adıyla katılım bankacılığı Türkiye de 30 yaşına basmış bulunmaktadır. V. Derya GÜRERK TKBB Başkanı

Detaylı

Editörden. Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik.

Editörden. Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik. Editörden Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik. Ülkemizde tasarruf bilinci her zaman tartışılan bir konu olmuştur. Hükümetler tarafından bu konuda politikalar

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No.36, Emek 06510 ANKARA Tel: +90-(312)-204 73 12 0 Faks: +90 (312)-212 89 16 http://www.ekonomi.gov.tr http://www.yoikk.gov.tr

Detaylı

Konuşmamın başında, hepinizi saygı ile selamlıyorum.

Konuşmamın başında, hepinizi saygı ile selamlıyorum. Maliye Bakanı Sümer ORAL ın 3 Aralık 2001 Tarihinde Yaptığı 2002 Yılı Bütçe Kanun Tasarıları ve 2000 Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu na Sunuş Konuşması GİRİŞ

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ

TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA İLERLEME KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA RAPORU İLERLEME RAPORU 2013KONSEYİ 2013 İLERLEME RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 3 GRAFİKLER... 4 HARİTALAR...

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1 DÜNYA EKONOMİSİ Genel Küresel ekonomik faaliyet hacminde ve uluslararası ticarette II. Dünya Savaşından buyana tanık olunan en şiddetli küçülmenin yaşanmasına yol açan derin

Detaylı

Yıllık Ekonomik Rapor 2014 2014

Yıllık Ekonomik Rapor 2014 2014 Yıllık Ekonomik Rapor 21 21 Yıllık Ekonomik Rapor T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 21 Yıllık Ekonomik Rapor 21 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı internet sitesinde yer almaktadır. (http://www.maliye.gov.tr)

Detaylı

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi 2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi Ekonomik Araştırmalar Bölümü Aralık 2014 Yayın No: TÜSİAD-T/2014-12/566 Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı / İstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefaks

Detaylı

Faaliyet Raporu 2009

Faaliyet Raporu 2009 Faaliyet Raporu 2009 İçindekiler Sunuş Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz,

Detaylı

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı 9. Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz 10. Stratejimizin

Detaylı

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U GARANTİ her HER YERDE yerde 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU Cumhuriyet in ilk kurumlarından biri olan İş Bankası nın kuruluş misyonu Türkiye nin kalkınmasına, inşasına ve gelişmesine her alanda katkı sağlamak olmuştur. 90

Detaylı

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 476 ONUNCU KALKINMA PLANININ (2014-2018) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA SUNULDUĞUNA DAİR BAŞBAKANLIK TEZKERESİ İLE PLAN

Detaylı

Onyıllardır bekleyen reform: Vergi

Onyıllardır bekleyen reform: Vergi Onyıllardır bekleyen reform: Vergi Aralık 2011-10 TL KDV Dahil 67 71 10 Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile söyleşi VERGİ USUL KANUNU İLE GELİR VERGİSİ KANUNU NU YENİDEN YAZACAĞIZ 16 Prof. Dr. Ünal Zenginobuz

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI CUMHURİYET İN İLK KURUMLARINDAN BİRİ OLAN NIN KURULUŞ MİSYONU TÜRKİYE NİN KALKINMASINA, İNŞASINA VE GELİŞMESİNE HER ALANDA KATKI SAĞLAMAK OLMUŞTUR. 88 YILDIR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞAN, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN

Detaylı

Faaliyet Raporu 2010

Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu 2010 İçindekiler Sunuş 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Stratejimiz 5 Tarihçe 6 Rakamlarla Anadolu Hayat Emeklilik 8 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2010 Yılı Değerlendirmesi

Detaylı