T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KARADENĐZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KARADENĐZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KARADENĐZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ĐÇ KONTROL SĐSTEMĐ STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI RAPORU Tel: Faks: E-posta: Adres: Samsun - Ordu Karayolu 17.Km P.K.39 Gelemen / Tekkeköy - SAMSUN Şubat

2 İçindekiler Giriş... 8 İç Kontrol Sisteminin Amacı... 8 İç Kontrol Sisteminin Tanımlayıcı Genel Bilgileri Ve Özellikleri... 9 İç Kontrol Sistemi... 9 Yapılan Uygulama Çalışmaları... 9 Yapılan Diğer Çalışmalar Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Hakkında Bilgi Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Kuruluş Amacı Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Görev Alanları Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Görev Konuları Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Genel Görevleri Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Özel Görevleri Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Çalışma Şekli Misyonumuz Vizyonumuz İç Kontrol Sisteminin Uygulanması İçin Yapılan Çalışmalar Aşama: Proje Ekibinin Kurulması ve Onaylanması Aşama: Mevcut Durum Tespiti: a)teşhis Çalışması Değerlendirme Formu veya Verimlilik Sorunlarının Teşhisi Anketi b)organizasyonel ve Yönetsel Süreçlerde Performans Analizi Anketi: c) Birim/Bölüm Etkenliği Anketi ç) Etik Değerlendirme Anketi d) İç Kontrol Güvenilirlik Analizi Anketi e) İç Paydaş Memnuniyet Anketi f) Çalışan Memnuniyeti Anketi g) Bilgi Sistemleri İhtiyaç Analizleri Bilgi Teknolojileri Kullanıcılarına Yönelik Mevcut Durum Analiz Formu

3 Bilgi Teknolojileri Personeline Yönelik Mevcut Durum Analiz Formu Aşama: Etik Sistemi nin Kurulması Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Etik Davranış Kuralları Faaliyetlere Yönelik Etik Davranış Kuralları Yönetime Yönelik Etik Davranış Kuralları Çalışanlara Yönelik Etik Davranış Kuralları Aşama: İş Analizlerinin Yapılması İş Analizi Yapılan Birimler Aşama: Süreç Yönetiminin Kurulması a) Temel Süreçlerin Sınıflandırılması Tablosu b) Süreç Hiyerarşisi Tablosu: Araştırma Süreci Hiyerarşisi Tablosu: Laboratuvar Analiz Süreci Hiyerarşisi Tablosu: Destek Hizmetleri Süreci Hiyerarşisi Tablosu: İnsan Kaynakları Süreci Hiyerarşisi Tablosu: Mali İşler Süreci Hiyerarşisi Tablosu: Bakım Onarım Süreci Hiyerarşisi Tablosu: Bilgi İşlem Süreci Hiyerarşisi Tablosu: Sivil Savunma Süreci Hiyerarşisi Tablosu: Eğitim Ve Yayım Süreci Hiyerarşisi Tablosu: İç Kontrol Süreci Hiyerarşisi Tablosu: c) Temel Süreç Tanım Formu Araştırma Süreci Tanım Formu: Laboratuvar Analiz Süreci Tanım Formu: Destek Hizmetleri Süreci Tanım Formu İnsan Kaynakları Süreci Tanım Formu: Mali İşler Süreci Tanım Formu: Bakım Onarım Süreci Tanım Formu:

4 Bilgi İşlem Süreci Tanım Formu: Sivil Savunma Süreci Tanım Formu: Eğitim Ve Yayım Süreci Tanım Formu: İç Kontrol Süreci Tanım Formu: ç) Süreç Adımlarında Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi Araştırma Sürecin Kritik Kontrol Noktaları: Laboratuvar Analiz Sürecin Kritik Kontrol Noktaları: Destek Hizmetleri Sürecin Kritik Kontrol Noktaları İnsan Kaynakları Sürecin Kritik Kontrol Noktaları: Mali İşler Sürecin Kritik Kontrol Noktaları: Bakım Onarım Sürecin Kritik Kontrol Noktaları: Bilgi İşlem Sürecin Kritik Kontrol Noktaları: Sivil Savunma Sürecin Kritik Kontrol Noktaları: Eğitim Ve Yayım Sürecin Kritik Kontrol Noktaları: İç Kontrol Sürecin Kritik Kontrol Noktaları: Aşama İş Akışlarının Çizilmesi (Çizilen İş Akış Şemaları) Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Organizasyon Şeması c) Ortak Görev ve Sorumlulukların Belirlenmesi Bölüm Başkanlarının Ortak Görev Ve Sorumlulukları Bölüm Başkanlarının Ortak Yetkileri Birim Sorumluların Ortak Görev Ve Sorumlulukları Birim Sorumluların Ortak Yetkileri ç) İş Tanımı ve Gerekli Belgelerin Hazırlanması: Enstitü Müdürü Teknik Koordinatör İdari Koordinatör Döner Sermaye Saymanı

5 Enstitü Araştırma Komitesi İç Kontrol Sistemi Sorumlusu Sivil Savunma Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanı Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Toprak ve Su Kaynakları Bölüm Başkanı Bitki Sağlığı Bölümü Başkanı Enerji Tarımı Bölümü Başkanı İnsan Kaynakları Mali İşler Destek Hizmetleri Sorumlusu Eğitim Yayım Birim Sorumlusu Bakım Onarım Sorumlusu Meyvecilik Islahı ve Agronomisi Birim Sorumlusu Süs Bitkileri Islahı ve Agronomisi Birimi Sorumlusu Sebzecilik Islahı ve Agronomisi Birim Sorumlusu Serin ve Sıcak İklim Tahılları Birimi Endüstri Bitkileri Birim Sorumlusu Çayır Mera Yem Bitkileri Birim Sorumlusu Yemeklik Dane ve Baklagiller Birim Sorumlusu İklim Değişikliği ve Havza Birimi Sorumlusu Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Birimi Sorumlusu Bitki Besleme ve Toprak Birimi Sorumlusu Tarım Ekonomisi Birimi Sorumlusu Fitopatoloji Birim Sorumlusu Herboloji Birim Sorumlusu Entomoloji Birim Sorumlusu Biyokütle Sorumlusu

6 Biyodizel Sorumlusu Biyoetanol Sorumlusu Personel Birimi Evrak Arşiv Yönetici Asistanı Maaş ve Diğer Ödemeler Bütçe ve Performans Satınalma Sorumlusu Kütüphane Sorumlusu Bilgi İşlem Sorumlusu Taşınır Kayıt İşlemleri Yemekhane Hizmetleri Basım Yayım ve Fuar Kurs Eğitim Organizasyon d) Görev Envanteri Tablosu nun Hazırlanması e) İç Hareketlilik Analizi Tablosu nun Hazırlanması f) Eğitim Deneyim Tablosu nun Hazırlanması Aşama: Yetki Devri Aşama: Hassas Görevlerin Belirlenmesi Aşama: Risk Yönetim Sistemi (Risklerin Belirlenmesi, Değerlendirilmesi Ve Yönetilmesi) a) Risklerin Belirlenmesi: i) İyileştirmeye Açık Alanlar Listesi nin Oluşturulması ii) İyileştirmeye Açık Alanların Belirlenmesi iii) Varyans Analizi Tablosu iv) Temel Risk Listesinin Hazırlanması b) Risklerin Değerlendirilmesi i) Risklerin Değerlendirilmesi (Olasılık, Şiddet, Hatanın Tespit Edilebilirliği)

7 ii) Risk Derecelendirme Matrisi iii) Risk Önem Dereceleri Tablosu iv) Risk Önem Derecesini Belirleme Puan Tablosu v) Kritik Başarı Faktörlerine Etkisinin belirlenmesi vi) Risk Önem Derecelerine Göre Sıralama Tablosu vii) Risklerin Sınıflandırılması (Risk Sınıflandırma Tablosu): viii) Risk Profil Tablolarının Çıkarılması ix) Bünyesel ve Artık Risklerin Belirlenmesi x) Risklere Verilecek Yanıtlar Tablosunun Hazırlanması xi) Risklere Verilecek Yanıtlarla İlgili Gerçekleşme Alanlarının Belirlenmesi xii) Risk Envanteri Tablosunun Hazırlanması III. Kontrol Faaliyetleri Bileşeni Aşama: Kontrol Stratejilerinin Ve Uygulama Yöntemlerinin Geliştirilmesi b) Vekalet ve görev devri sisteminde standart oluşturulması i)vekalet Formu: ii) Görev Devri Rapor Formu IV. Bilgi Ve İletişim Bileşeni Aşama: Bilgi, İletişim Ve Kayıt Sisteminin Sürekliliğini Ve Güvenilirliğini Sağlamak İçin Gerekli Kontrollerin Geliştirilmesi a)kayıt, Dosyalama, Evrak Ve Arşiv Sisteminin Analiz Edilmesi c) Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemlerinin standart hale getirilmesi i)hata Bildirim Formu ii) Şikayet Formu iii) Tutanak Formu V. İzleme Bileşeni Aşama: İç Kontrol Sisteminin Kalitesini Değerlendirmek Amacıyla İzleme Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi a) Düzeltici/Önleyici Faaliyet Sisteminin Uygulanması

8 i)düzeltici Önleyici Faaliyet Formu ii) Çalışan Öneri Formu İç Denetim Raporu Eylem Planı Tablosu

9 Giriş Kamu Đç Kontrol Standartları Tebliği 26/12/2007 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Bakanlığımız Đç Kontrol Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Eylem Planı ise hazırlanarak, Müsteşarlık Makamının tarih ve 30 sayılı olurlarıyla yürürlüğe girmiştir sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, kamu idaresinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi çalışmaları, ilgili kamu idaresinin yönetim sorumluluğun da olmakla birlikte, iç kontrol sistemi çalışmalarında kamu idaresine rehberlik yapmak amacıyla Kamu Đç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Raporunun hazırlanmasına gerek duyulmuştur. Đç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin; etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynaklarının korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan; organizasyon, yöntem ve süreçle, iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontrollerin bütünüdür. Đç Kontrol Sisteminin Amacı; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamaktır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun öngördüğü, Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme çalışmaları kapsamında hazırlanan; hedefler, proje ve faaliyetler, performans programı, faaliyet raporları ancak iç kontrol sisteminin sağladığı sağlıklı verilerle doğru performans değerlerine ulaşabilecektir. Bu rapor, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün iç kontrol sistemlerini Kamu iç kontrol standartları ile uyumlu hale getirmek için yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, bu çalışmalar için eylem planı oluşturulması, gerekli prosedürler ile ilgili düzenlemelerin hazırlanması çalışmalarında kamu idarelerine rehberlik yapmak amacıyla hazırlanmıştır. Kamu iç kontrol standartlarına eylem planı hazırlık ve uygulama çalışmaları, bakanlık kamu iç kontrol standartları uyum eylem planı rehberinde belirtilen ilke ve yöntemler çerçevesinde enstitü organizasyon yapısı, idari kapasitesi, çalışma yöntemleri ve benzeri özellikleri dikkate alarak yürütülecektir. Kurumda çalışan herkes, iç kontrolün işletilmesinden sorumludur. Her bir çalışan görev tanımı çerçevesinde kendisine verilen iş/işlemleri etkin ve verimli bir şekilde mevzuata uygun olarak yürütmek durumundadır. Bu çerçevede Kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planına hazırlık çalışmalarına Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Kıbar AK ın onayıyla başlatılmıştır. Kuruluşumuzun, iç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi için konularında çalışmalar yapmak üzere Bilgi Đşlem Sorumluları Dilek ÇAKIR ve Ali Kadir KARADENĐZ görevlendirilmiştir. 9

10 Đç Kontrol Sisteminin Tanımlayıcı Genel Bilgileri Ve Özellikleri Đç kontrol, belli noktalarda, belli alanlarda ve belli zamanlarda değil; idarenin tüm faaliyetlerini kapsayan devamlılık esasına dayanan tamamlayıcı bir süreçtir. Đç kontrol bir amaç değil, idareyi hedeflerine ulaştırma amacı taşıyan bir yönetim aracıdır. Hedefleri belirlemez. Belirlenmiş hedeflere ulaşabilmek için makul bir güvence sağlamaktadır. Hiçbir zaman kesin güvence vermez. Đç kontrol faaliyetleri idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür. Risk esasına dayanır. Riskleri karşılamak için makul bir güvencedir. Đç kontrol sadece ön mali kontrol değildir. Đdarenin mali ve mali olmayan tüm işlemlerini kapsar. Đç kontrol, yönetici ve diğer personel tarafından hayata geçirilir. Đç kontrol sistemi Kurum misyonunun peşinde olmayı gerektirir. Her yıl değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Daima güncel ve canlı tutulan bir süreçtir. Ayrı işleyen bir sistem değil, mevcut sistemlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Sadece yazılı dokümanlara (form, belge, el kitabı vb.) dayanmaz. Güçlü ve pozitif bir ortamı da ifade eder. Đç Kontrol Sistemi 1-Kontrol Ortamı (4 standart, 26 genel şart) 2-Risk Değerlendirme (2 standart, 9 genel şart) 3-Kontrol Faaliyetleri (6 standart, 17 genel şart) 4-Bilgi Ve Đletişim (4 standart, 20 genel şart) 5-Đzleme (2 standart, 7 genel şart) olmak üzere 5 bileşen 18 standart ve 79 genel şart ile tanımlanmıştır. Yapılan Uygulama Çalışmaları: Kamu Đç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu tarafından, öncelikle idaredeki mevcut durum ile 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen iç kontrol sistemini tespit eden, karşılaştıran ve boşlukları ortaya koyan bir rapor hazırlanmıştır. Tüm çalışma sonuçları, ilgili bölümler ile kontroller yapılarak ve onay alınarak uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Đç kontrol yaşayan ve sürekli güncel tutulması gereken sistemler bütünü olması nedeniyle çalışmaların tümü dokümante edilmiştir. Đç Kontrol Proje Ekibi nin Kurulması ve Eğitimi, Mevcut Durum Analizleri Etik Sistemin Mevcut Durumunun Đncelenmesi Đş Analizleri Süreçlerin Tanımlanması, Performans Göstergelerinin ve Performans Ölçüm Noktalarının Belirlenmesi Đç Paydaş Memnuniyeti Anketi Uygulaması Çalışan Memnuniyeti Anketi Uygulaması Đş Akışları Organizasyon Şemaları 10

11 Đş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri Eğitim/Deneyim Tablosu Hassas Görevlerin Belirlenmesi Görevler Ayrılığı Uygulamasının Analizi Yetki Devri Modeli Oluşturulması Görev Devri Modeli Oluşturulması Bilgi Sistemleri Đhtiyaç Analizlerinin Yapılması ve Raporlanması Hizmet içi Eğitim Yönetim Sisteminin Analizi ve Öneriler Geliştirilmesi Anket çalışmalarının değerlendirilmesinin yapılması, 1. Risk alanlarının belirlenmesinde yararlanılacak Kontrol Ortamı bileşenine ait çalışmalardan elde edilen kaynak verinin değerlendirilmesi ve Varyans Analizinin yapılması, 2. Risk alanlarının değerlendirilmesi (belirlenmesi, önem ve öncelik sıralamasının elde edilmesi ve risk dereceleme matrislerinin hazırlanması) çalışmaların gerçekleştirilmesi, 3. Risklerin sınıflandırılması, 4. Risklere verilebilecek yanıtların katılımcı yöntemlerle belirlenmesi, 5. Risk Profillerinin hazırlanması, 6. Organizasyonun karşılayabileceği (göğüsleyeceği) risk miktarının (kapasitesinin) takdir edilmesi, 7. Risk Envanterinin (Kütüğünün) hazırlanması, 8. Risk Yönetim Planının hazırlanması, 9. Risklerin iç denetime uyumlu şekilde tanımlanması, 10. Mevcut kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, 11. Tüm işleyişlere dair doğrulama, koordinasyon, kaydetme, uygulama, onaylama, raporlama, izleme, kontrol ve geçerli kılma yöntemlerinin belirlenmesi, 12. Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesindeki kontrol faaliyetlerinin daha etkili takibi için Đş Akışı üzerinde kontrol, paraf, imza ve onay noktalarının tanımlanması, 13. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirim yöntemlerin oluşturulması, 14. Form standardizasyonun sağlanması, 15. Ön Mali Kontrole Đlişkin ayrıntılı analizler ve tanımlamaların yapılması, 16. Bilgi ve Đletişim Sisteminin mevcut durumunun analizinin yapılması, 17. Kayıt, dosyalama, evrak ve arşiv sistemlerinin raporunun hazırlanması, 18-Elektronik doküman ve arşiv yönetim sisteminin mevcut durumunun analiz edilmesi ve Tavsiye Raporu nun hazırlanması 18. Kurulan Đç Kontrol Sisteminin Uygulama Performansının Đzleme ve Değerlendirme sisteminin oluşturulması, 19. Đç Denetim mekanizmasının işleyişinin ve etkilerinin analiz edilmesi. 11

12 Yapılan Diğer Çalışmalar Đyileştirmeye Açık Alanların Çıkarılması Varyans Analizinin Gerçekleştirilmesi Temel Risk Listesinin Oluşturulması Risk Değerlendirme Tablosu Risk Dereceleme Matrisinin Oluşturulması Risk Önem Dereceleri Sonuçlarının Çıkarılması Risk Profili Tabloları Kritik Risk Alanları Değerlendirme Tablosu Risk Sınıflandırma Tablosu Risk Önem Derecelerine Göre Sıralama Tablosu Risklere Verilecek Yanıtlarla Đlgili Gerçekleşme Alanları Tablosu Risk Eylem Planı Tablolarının Hazırlanması Eğitim/Deneyim Tablosunun Hazırlanması Görev Envanteri Tablosu Yetki Devri Formu Kullanılan Mevcut Formların Toplanması, Tanımlarına Uygun Olarak Dokümante Edilmesi Formların Yeniden Düzenlenmesi ve Standartlaştırılması Ön Mali Kontrol Đşlemleri Đle Đlgili Analizlerin Yapılması Đç Hareketlilik Analizi Tablosu Vekalet Formu Görev Devri Rapor Formu Kurum Đçi ve Dışı Đletişim Sisteminin Analizi Ve Mevcut Sistemlerin Đyileştirme Önerilerinin Geliştirilmesi Bilgi Sistemlerine Yönelik Olası Risklerin ve Kontrol Faaliyetlerinin Raporlanması Bilgi Sistemleri Đhtiyaç Analizleri Raporunun Hazırlanması Kayıt, Dosyalama, Evrak ve Arşiv Sisteminin Analiz Edilmesi ve Raporlanması Elektronik Doküman ve Arşiv Yönetim Sisteminin Analiz Edilmesi ve Raporlanması Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirim Yöntemlerine Đlişkin Formların Hazırlanması Hata Bildirim Formu Şikayet Formu Tutanak Formu Đç Kontrol Sistemi Kritik Kontrol Noktaları ve Performans Göstergeleri nin Belirlenmesi Çalışan Öneri Formu Đç Kontrol Sisteminin Güncelliğinin ve Sürekliliğinin Sağlanması Đçin Đzleme Modelinin Oluşturulması Đç Kontrol Sistemi Đzleme Formu Đç Kontrol Sistemi Düzeltici/Önleyici Faaliyet Formu Đç Denetim Raporlarının Đç Kontrol Sisteminin Đşleyişi Kapsamında Değerlendirilmesi Đç Denetim Raporu Sonucu Hazırlanan Eylem Planı Tablosu Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Hakkında Bilgi Bölge Tohum Islah Đstasyonları Müdürleri 1944 yılı olağan toplantılarında "Değişik özellikler arz eden Karadeniz Bölgesi için müstakil bir Tarımsal Araştırma Đstasyonu kurulması kararı" alırlar. Bu 12

13 karara istinaden Enstitü, 17 Kasım 1944 tarihinde Samsun-Trabzon karayolunun 16. Km. sinde, "Samsun Bölge Tohum Islah Đstasyonu adı altında kurulur. Çalışmalarına, 15 Ekim, 1971 tarihine kadar bu isim altında devam eder. Bu tarihten itibaren "Karadeniz Bölge Zirai Araştırma" adını alan Enstitü, 01 Mayıs, 1987 tarihinde Samsun Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsünün katılımı ile "Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü" adını almıştır tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazıları ile Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kapatılarak Enstitümüz ile birleştirilmiştir. Her iki enstitü faaliyetlerini Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü çatısı altında devam ettirmektedir. Enstitümüz idari olarak Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü kanalı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı na doğrudan bağlı bir Bölge kuruluşudur Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Kuruluş Amacı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı olan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) görevleri tarihli resmi gazetede yayınlanan 639 sayılı kanun hükmündeki kararnamede Enstitünün kuruluş amacı, uluslararası, ülkesel ve bölgesel düzeyde, kendilerine konu olarak verilen genel ve özel görev alanlarında temel ve uygulamalı araştırma yapmaktır. Enstitümüz, Bakanlık Stratejik Plan hedefleri ve Master Plan öncelikleri doğrultusunda genel görevleri yerine getirmekle yetkili ve sorumludurlar Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Görev Alanları Ülkesel görev alanı : Ülkenin tamamı, Bölgesel görev alanı : Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Amasya, Tokat, Çorum ve Gümüşhane illerini kapsayan 15 vilayettir. Bu illerde Enstitü çalışmalarını sahil ve geçit bölgeleri olmak üzere iki alt bölgede yürütmekle görevlidir. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Görev Konuları Tahıllar, endüstri bitkileri, yemeklik tane baklagiller, tıbbi aromatik bitkiler, çayır-mera ve yem bitkileri, enerji bitkileri ve biyoenerji çalışmaları, biyolojik çeşitlilik ve genetik kaynaklar, meyvecilik, sebzecilik, süs bitkileri, bitki sağlığı ve toprak su kaynakları Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Genel Görevleri Entegre program ve projeler kapsamında çalışmalarda bulunmak ve bu tip projelere her türlü teknik ve idari destek sağlamak, Çalışma alanlarına giren konularda gıda besin değerlerinin tespiti ve kullanım imkanlarının artırılmasına yönelik araştırmalar yapmak, Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları konularında araştırmalar yapmak, 13

14 Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması amacıyla Đl müdürlükleri, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, ortak programlar düzenlemek, çiftçi şartlarında demonstrasyonlar kurmak, yayım çalışmalarına katkıda bulunmak, Teknik düzeyde bölgesel, ulusal ve uluslararası seminer, konferans, sempozyum, kongre, çalıştay vb. bilimsel toplantılar ve eğitim programları düzenlemek, Enstitü tarafından yapılan veya yaptırılan araştırma sonuçlarını raporlar halinde düzenlemek ve yayınlamak, Görevli olduğu konularda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar, kamu ve özel kurum, kuruluşları ve STK larla bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde Ar-Ge çalışmalarında işbirliği yapmak, araştırma projeleri hazırlamak, yürütmek ve bu projelerde görev almak, Enstitünün fiziki, beşeri, mali ve proje kapasitesini geliştirmek, bilgi teknolojilerinin kullanımını sağlamak, Görev alanına giren konularda sosyo-ekonomik araştırmalar yapmak, Görevli olduğu konular/temel tarım ürünlerinde üretim ve yatırım maliyetleri konusunda çalışma yapmak, Uygulama kuruluşlarından ve üreticilerden gelen sorunları değerlendirerek çözüm yollarını araştırmak, Enstitü/istasyonun Döner sermaye faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü nce (TAGEM) verilecek diğer görevleri yapmak Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Özel Görevleri Islah ve yetiştirme teknikleri ile pazar talepleri doğrultusunda yeni çeşit, hat, verim ve kaliteyi geliştirmek, hastalık, zararlı ve olumsuz çevre koşullarına dayanıklılığı artırmak, bu görevleri yaparken biyoteknoloji gibi yeni teknik ve teknolojileri kullanarak temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak. Tarımsal mekanizasyon ve bilgi teknolojileri, hassas tarım teknikleri veya erken uyarı sistemleri ile bitki besleme ve zirai mücadelede etkinliği artırmak, hasat ve hasat sonrası ürün kayıplarını azaltacak araştırmalar yapmak, Islah çalışmaları sonucunda geliştirilen çeşit ve hatları tescil ettirmek, ıslah materyalinin devamlılığını sağlamak ve geliştirdiği çeşitlerin elit ve orijinal kademede tohumluk üretimini gerçekleştirmek, Sahibi olduğu çeşitlerin ön temel ve temel damızlıklarının kurulması ve talep halinde nitelikli çoğaltım materyalinin fidancılara aktarılması çalışmaları yapmak, Đntrodüksiyon ve/veya adaptasyon çalışmalarıyla bölgede bahçe bitkileri ürün desenindeki çeşitliliği artırması çalışmaları yapmak; Ürün çeşitliliğinin artırılması için alternatif ürün araştırmaları yapmak, Enerji bitkilerinden ve biyo atıklardan enerji üretimine yönelik araştırmalar yapmak, biyoenerji çalışmalarında ülkesel merkez görevini yürütmek, Görev alanında biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla, bitkisel genetik kaynakların toplanması, muhafazası, tanımlanması, gerekli görüldüğünde kültüre alınması ve ıslah programında kullanılması konularında çalışmalar yapmak, 14

15 Tarımda suyun etkin kullanımı için uygun yöntem ve teknoloji geliştirmek, düşük nitelikli suların tarımsal sulamada kullanım koşullarını belirlemek, Toprakların verimlilik potansiyellerini belirlemek, bitki besin maddeleri ile toprak düzenleyicilerin toprak verimlilik ve kalitesine etkilerini araştırmak ve uygun gübreleme tekniklerini geliştirmek, Havzalarda su kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak, Tuzluluk, erozyon ve çölleşmenin olumsuz etkilerinin azaltılması için alınması gerekli önlemleri belirlemek ve uygulanabilir ıslah yöntemlerini geliştirmek, Đklim değişikliğinin toprak, su kaynaklarında ve bitkisel üretimde meydana getireceği muhtemel değişimleri belirlemek ve uygun adaptasyon önerileri geliştirmek, Görevli olduğu temel ürünlerde vejetasyonu izlemek, gözlem yapmak, gelişim ve hasat dönemlerinde rekolte tahmini de içeren raporlar hazırlayarak karar vericilere, muhtemel krizleri önleyici önerilerde bulunmak, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Çalışma Şekli Kuruluşumuz çalışmalarına; Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Bahçe Bitkileri, Toprak ve Su Kaynakları ve Enerji Tarımı olmak üzere beş bölüm altında devam etmektedir. Enstitü, araştırma çalışmalarını kendi arazisi yanında diğer illerde de yürütmeye çalışmaktadır. Tarımsal teknolojinin içinde bulunulan şartlarda üretilme zorunluluğu dikkate alınırsa, sadece enstitü arazisinde yürütülen çalışmaların çok geniş bir alana aynı şekilde götürülemeyeceği ve bu alanlarda bu teknolojilerin denenmesi ihtiyacı olduğu görülür. Bunun için araştırmaların mümkün olduğu kadar ihtiyaç duyulan yerlerde veya benzer ekolojilerde yürütülme mecburiyeti vardır. Bu nedenle, çok zor da olsa, bölgenin değişik ekolojilerinde araştırmalar yürütülmektedir. Bazı çalışmalar uluslararası kuruluşlar ve üniversiteler ile koordineli olarak yürütülmektedir. Enstitümüzde, tarımsal kuruluşlardan ve üreticilerden gelen veya araştırmacıların kendilerinin tespit ettiği enstitünün görev alanı içine giren tarımsal problemlerin çözümüne yönelik eğitimler verilmekte, gerekirse araştırma projesi hazırlanmaktadır. Araştırmacıların hazırladığı projeler öncelikle müessese araştırma komitesinde görüşülerek gerekli katkılar ve düzenlemeler yapıldıktan sonra, diğer enstitülerin, ülkemizin ileri gelen konu uzmanlarının, öğretim üyeleri ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün temsilcilerinin katıldığı Program Değerlendirme Toplantılarında değerlendirilmekte, kabul edilen projeler Genel Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan Araştırma Tavsiye Kurulunda (ATK) gönderilmektedir. ATK ların onayladığı projeler üzerinde çalışmalar yapılmaya başlanmaktadır. Misyonumuz Ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan, güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği gerçekleştirmek, Tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, Kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek amacıyla politika belirlemek ve uygulamaktır. 15

16 Vizyonumuz Gıda ve tarım alanında; Üretici ve tüketici memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak, Türkiye yi bölgesinde lider, Dünyada küresel aktör haline getirmektir. Đç Kontrol Sisteminin Uygulanması Đçin Yapılan Çalışmalar 1. Kontrol Ortamı Bileşeni: (Kontrol ortamı 8 Aşamadan oluşmaktadır ) 1. Aşama: Proje Ekibinin Kurulması ve Onaylanması: Proje Ekibinin Kurulması ve Onaylanması Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Kıbar AK onayıyla başlatılmıştır. Kuruluşumuzun, iç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi için konularında çalışmalar yapmak üzere Bilgi Đşlem Sorumluları Dilek ÇAKIR ve Ali Kadir KARADENĐZ görevlendirilmiştir 2. Aşama: Mevcut Durum Tespiti: Đyileştirmeye açık alanların belirlenmesi için anketler ve iş analizleri yapılmıştır. Mevcut Durum Analizlerinin Değerlendirilmesi Analiz Hedef Kitle (Analiz Yapılacaklar) Değerlendirme Beklene Değer Đyileştirmeye Açık Alanlar Listesi Verimlilik sorunlarının teşhisi anketi Üst düzey yöneticiler (Müdür/Müdür Yardımcıları) Her bir soruya verilen cevapların toplamı/anket sayısı = o soruya ait değer 4,00-5,00 <4,00 Organizasyonel ve yönetsl süreçlerde performans analizi Orta düzey yöneticiler (Bölüm Başkanı/Şube şefi ve Araştırmacılar) Her bir soruya verilen cevapların toplamı/anket sayısı = o soruya ait değer 4,00-5,00 <4,00 Birim/bölüm etkenliği değerlendirme formu Destek personeli (memur, şef VHKĐ vb) Her bir soruya verilen cevapların toplamı/anket sayısı = o soruya ait değer 3,00-4,00 <3,00 Etik değerlendirme anketi Tüm birim personeli Her bir soruya verilen cevapların toplamı/anket sayısı = o soruya ait değer 4,00-5,00 <4,00 Đç kontrol güvenilirlik değerlendirme formu Đç kontrol proje ekibi Her bir soruya verilen cevapların toplamı/anket sayısı = o soruya ait değer 4,00-5,00 <4,00 Đç paydaş memnuniyeti anketi Birimin faaliyet içinde bulunduğu diğer Bakanlık birimleri Müşteri kurum / kişi ve kuruluşlar Puanlamalı sorularda: Her bir soruya verilen cevapların toplamı/anket sayısı = o soruya ait değer Puanlamalı sorularda: Puanlamalı sorularda: <70 Tercihli sorular: risk olma özelliği taşıyan cevaplar arasında en çok işaretlenenler 16

17 Çalışan memnuniyeti anketi Tüm birim personeli Puanlamalı sorularda: Her bir soruya verilen cevapların toplamı/anket sayısı = o soruya ait değer Puanlamalı sorularda: 4,00-5,00 Puanlamalı sorularda: <4,00 Tercihli sorular: risk olma özelliği taşıyan cevaplar arasında en çok işaretlenenler Bilgi teknolojileri kullanıcılarına - personeline yönelik mevcut durum analiz formu Birimde çalışan tüm bilgisayar kullanıcıları Her bir soruya verilen cevapların toplamı/anket sayısı = o soruya ait değer 4,00-5,00 <4,00 Đş analizi formu Birimde yürütülen her bir iş için seçilecek iki personel - - Her bir iş analizinde sorun olarak belirtilen her ifade doğrudan alınır a) Teşhis Çalışması Değerlendirme Formu veya Verimlilik Sorunlarının Teşhisi Anketi Bu analiz formu, kurumsal performansı yükseltmek isteyen yöneticilere, hangi kurumsal sitemlerin ve özelliklerin üzerinde durmaları ve iyileştirmeleri gerektiği konusunda yol göstermek amacıyla hazırlanan bir teşhis ve değerlendirme formudur. Form iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm birimin kimlik bilgilerini içermektedir (birinci bölüm formdan çıkarılmıştır). Đkinci bölüm ise birimin gerçekleştirdiği faaliyetlerin ve uygulamaların mevcut durumunu belirlemeye yönelik 67 önermeden oluşmaktadır. Hedef kitle üst düzey yöneticiler Bu anket sonucun da 4,00-5,00 cevaplara beklenen değerler olup 4,00 altında değere alan cevaplar Đyileştirmeye Açık Alanlar olarak belirlenmiştir. Kriterler Ortalama Performans Puanı Beklenen Değer 4 Đyileştirmeye Açık Alanlar Oranı Organizasyon Yapısı 4,00/5 % 20,00 Stratejik Planlama 3,58/5 % 28,40 Satınalma Ve Envanter Kontrolü 4,12/5 % 16,00 Hizmet Süreci 3,78/5 % 24,40 Hizmet Tanıtımı 3,28/5 % 34,40 Mali Yönetim 2,21/5 % 55,80 Đnsan Kaynakları Yönetimi 2,96/5 % 40,80 Genel Yönetim Politikası 4,30/5 % 14,00 17

18 Organizasyon Yapısı 18

19 Stratejik Planlama 19

20 Hizmet Süreci 20

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR İç Kontrol Sistemi kapsamında kullanılacak olan dokümanlar, sistemin uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Genel

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI

MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI Genel Müdürlüğümüzün iç kontrol sistemi Dışarıdan danışmanlık hizmeti satın alınmadan %97 oranında tamamlanmıştır. Diğer kalan kısmı için, Devlet Personel Başkanlığı

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.1 MÜDÜR Dök.No KAİM.İKS.FRM.082 Sayfa No 1 / 4 İŞİN KISA TANIMI: üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İç Kontrol Sistemi (İKS) Dokümanlarının. Kullanım Kılavuzu

İç Kontrol Sistemi (İKS) Dokümanlarının. Kullanım Kılavuzu Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü İç Kontrol Sistemi (İKS) Dokümanlarının Kullanım Kılavuzu Formlar, Tablolar ve Listelerin Kod Numaraları ve Açıklamaları Ocak 2013 İKS KOD

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, kontrol etme, muhasebeleştirme

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

İÇ KONTROL FAALİYETLERİ. Strateji Geliştirme Başkanlığı

İÇ KONTROL FAALİYETLERİ. Strateji Geliştirme Başkanlığı İÇ KONTROL FAALİYETLERİ Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Faaliyetlerinin km taşları İç Kontrol Sisteminin proje kapsamında ele alınarak değerlendirilmesi (UBAKİK Projesi). İzleme ve Yönlendirme

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015-2016 İÇİNDEKİLER A. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠNĠN GENEL ESASLARI 1-Amaç 2-Kapsam 3-Dayanak 4- Ġç Kontrolün Temel Ġlkeleri 5- Ġç Kontrol Sisteminin BileĢenleri

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ VE İSTASYONLARI GÖREV YÖNERGESİ... 1

İÇİNDEKİLER I. TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ VE İSTASYONLARI GÖREV YÖNERGESİ... 1 İÇİNDEKİLER I. TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ VE İSTASYONLARI GÖREV YÖNERGESİ... 1 a. EK-1 - ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ VE İSTASYONLARININ ÖZEL GÖREVLERİ... 5 1. ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1. İŞLETME MÜDÜRÜ KURUM BİLGİLERİ Üst Birim Birim Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İşletme

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Taner Güler Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü

İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Taner Güler Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KAMU İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STANDARTLARI Taner Güler Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü Neden İç Kontrol Harcama Yetkilisi Harcama Talimatı - İhale onay

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİMİZİ İZLEME FORMU

İÇ KONTROL SİSTEMİMİZİ İZLEME FORMU İÇ KONTROL SİSTEMİMİZİ İZLEME FORMU İÇ KONTROL SİSTEMİNİZ DOĞRU ÇALIŞIYOR MU? Stareteji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde uygulamaya geçirilen İç Kontrol Sisteminin, beklenen kalitede çalışmasını ve sürekliliğini

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ T.C DÖŞEMEALTI KAYMAKAMLIĞI Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. RİSK DEĞERLENDİRME VE İÇ KONTROL SİSTEMİ ORGANİZASYON ŞEMASI.. 3 ORGANİZASYON ŞEMASI...

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI NO BELGESİ KODU YAYIN TARİHİ 52 53 54 55 Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi Bitki Besleme ve

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

T.C. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İÇ KONTROL. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart, 2017

T.C. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İÇ KONTROL. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart, 2017 T.C. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İÇ KONTROL Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart, 2017 SUNUM PLANI İç Kontrol Nedir? İç Kontrol Ne Değildir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU 2016 ARALIK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU 2016 ARALIK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU 2016 ARALIK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 1 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...3 KISALTMALAR...3 GİRİŞ...4 DEVAM EDEN EYLEMLER...5 GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1 İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1.1. Etik Değerler ve Dürüstlük 7 1.2. Personelin Yeterliliği ve Performansı 7 1.3.

Detaylı

İÇ KONTROLÜN TEMEL İLKELERİ

İÇ KONTROLÜN TEMEL İLKELERİ İÇ KONTROL BÜLTENİ Bu e-bülten; iç kontrolle ilgili farkındalık sağlamak, iç kontrolün ne olduğu, kimler tarafından nasıl uygulandığı ve bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla,

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Öngörülen veya ler veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇ KONTROL SİSTEMİNİZ DOĞRU ÇALIŞIYOR MU?

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇ KONTROL SİSTEMİNİZ DOĞRU ÇALIŞIYOR MU? İÇ KONTROL SİSTEMİNİZ DOĞRU ÇALIŞIYOR MU? Bingöl Üniversitesi bünyesinde uygulamaya geçirilen İç Kontrol Sisteminin, beklenen kalitede çalışmasını ve sürekliliğini sağlamak için izlenmesi gerekmektedir.

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ NEDİR? Müşteri/Vatandaş için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Sibernetik Sistemler İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Yönetimin Tarihsel Gelişimi Bilimsellik Çarpanı İnovasyon Yeteneği NEWYORK + KABİL - Öğrenen Organizasyon

Detaylı

GÖREV TANIMLARI. : Genel Müdür. İşin Adı. Bağlı Olduğu Kişi : Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Tüm Bölümler.

GÖREV TANIMLARI. : Genel Müdür. İşin Adı. Bağlı Olduğu Kişi : Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Tüm Bölümler. Sayfa No 1/ 5 İşin Adı Bağlı Olduğu Kişi : Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Tüm Bölümler Organizasyon Alt Bağ : Tüm Bölümler İşin Amacı : Yokluğunda Vekâlet Durumu Kime Vekâlet Edeceği

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanacak süreç yönetim sistemi ile ilgili temel esasları tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanmakta olan tüm süreçleri kapsar. 3.0 TANIMLAR

Detaylı

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN LOGO SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN SUNUM PLANI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Getirdiği Sistem İçerisinde İç Kontrol ve İç Denetimin Yeri ve İşlevleri İzmir

Detaylı

*5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunundaki tanımı ile;

*5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunundaki tanımı ile; SUNUM PLANI İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde Sorumluluklar Kamu İç Kontrol Standartları Üniversitemizde İç Kontrol İzlenmesi Gereken Yol Risk Yönetimi İç Kontrol Nedir?

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: TAGEM.ORG.01 Yayınlanma Tarihi Revizyon No:05 Revizyon tarihi: 15.11.2016 Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarla Bitkileri Daire Başkanlığı Bahçe Bitkileri Daire Başkanlığı Bitki

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 23/03/2015-3344 T.C. Sayı : 13960294-612.02- Konu : İç Kontrol Sisteminin Revize Edilerek Yeniden Değerlendirilmesi Dağıtım İlgi : 03/03/2015 tarihli ve 2623 sayılı yazı. Bilindiği

Detaylı

4- BİLGİ VE İLETİŞİM(SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

4- BİLGİ VE İLETİŞİM(SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI) 4- BİLGİ VE İLETİŞİM(SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI) Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Başkanlığın

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul 1 Gündem Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı

YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE

YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE İÇ KONTROL 08-09/09/2006-Kızılcahamam M. Sait ARCAGÖK MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ İ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ü ÜĞÜ SUNUM PLANI Mali yönetim ve kontrol yapısı İç

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL BİRİMİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Sayfa 2 İç Kontrol Küreselleşme ile birlikte tüm dünyada hız kazanan

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

İçindekiler. T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL EL KİTAPÇIĞI. 1-) İç Kontrol Sistemi...

İçindekiler. T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL EL KİTAPÇIĞI. 1-) İç Kontrol Sistemi... T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İçindekiler 1-) İç Kontrol Sistemi... 3 2-) İç Kontrolün Faydaları... 7 3-) İç Kontrolde Rol ve Sorumluluklar... 8 İÇ KONTROL EL

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2010 2011) (KONTROL FAALİYETLERİ) Sorumlu KFS 7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

GÖREV TANIMLARI. : Muhasebe Sorumlusu

GÖREV TANIMLARI. : Muhasebe Sorumlusu Sayfa No 1/ 5 İşin Adı : Muhasebe Sorumlusu Bağlı Olduğu Kişi Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Dış Ticaret, İç Piyasa, Satınalma, Finansman, Çorlu, İstanbul muhasebe bölümleri. Organizasyon

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası

Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası POLİTİKASI Sayfa :1/7 Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası Doküman Bilgileri Adı: Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası Doküman No: 01 Revizyon No: İlk yayındır Doküman Tarihi: 01.10.2014 Referans

Detaylı