SABİT VE GSM TELEFON KULLANICILARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SABİT VE GSM TELEFON KULLANICILARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA"

Transkript

1 i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SABİT VE GSM TELEFON KULLANICILARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ahmet BÖBREK TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Danışman: Yrd. Doç. Dr. A.Hüsrev EROĞLU ISPARTA, 2011

2 ii

3 i TEŞEKKÜR Bu çalışmama katkılarından dolayı Tez danışmanım Yrd. Dç. Dr. A. Hüsrev EROĞLU na ve yapılan anket çalışmasında bana yardımcı olan eşime, anneme, anket çalışmasında yardımlarını esirgemeyen Bora ÖÇAL kardeşime ve tüm mesai arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunarım. Isparta 2011 Ahmet BÖBREK.

4 ii ÖZET SABİT VE GSM TELEFON KULLANICILARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER Ahmet BÖBREK Süleyman Demirel Üniversitesi, İşletme Bölümü, Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışman: Yrd. Doç. Dr. A. Hüsrev EROĞLU Bu çalışmanın konusu sabit ve GSM telefon kullanıcılarının memnuniyet düzeylerini belirleyen faktörleri araştırmak ve analiz etmektir. Çalışmanın sonunda oluşturulan memnuniyet modeli gerçek verilerle analiz edilerek etkilerin boyutlarının somutlaştırılması hedeflenmektedir. Çalışmanın ilk kısmı çalışmanın esasını teşkil eden ve verilerin ait olduğu Türkiye Telekomünikasyon pazarını incelemekte, ilerleyen bölümlerde ise dünya üzerindeki örnekler incelenmekte, sabit ve mobil haberleşme sektöründeki müşteri hareketleri sabit telefon hizmetlerinin tutundurma çabaları hakkında bilgi verilmektedir. Sabit ve mobil yakınsamasının yapısı anlatılmaktadır. İkinci bölümde ise, müşteri beklentileri ve satın alma davranışları ve karar süreci işlenmektedir. Asıl konumuz olan memnuniyet, beklentilerin karşılanma düzeyinin bir getirisi olacağından beklentileri belirleyen faktörlerde değinilmiştir. Üçüncü Bölümde hizmet kavramı üzerine açıklamalar bulunmaktadır. Hizmet sektöründe olan işletmelerde işletmenin devamı müşteri memnuniyetiyle doğrudan ilişkilidir. İşte bu çalışma, Telekomünikasyon sektöründe müşteri beklentileri ve bu beklentilerin gerçekleşme oranı diyebileceğimiz müşteri memnuniyetini sağlamadaki belirleyici olan faktörler üzerine bina edilmiştir. Bu konuda yapılan araştırma, sabit telekomünikasyon sektörünün tekel kuruluşu olan Türk Telekom A.Ş personelinin mobil ve sabit hatlardan beklentileri ve telekomünikasyon işletmelerinin pazarlama stratejilerini yorumlamışlardır. Bu araştırma sonucunda sabit telekomünikasyon sektörünün tekel kuruluşu olan Türk Telekom A.Ş personeli %75 oranla mobil hatları, sabit hatlara göre daha vazgeçilmez olarak görmektedir. Türk Telekom A.Ş personeli telekomünikasyon işletmelerinin pazarlama stratejileri arasında pek fark görmemektedir. Anahtar Kelimeler: Sabit Hat, Mobil Hat, Telekomünikasyon, Pazarlama ve Pazarlama Stratejileri, Müşteri Beklentileri, Müşteri Memnuniyeti, Telekomünikasyon Yakınsamaları.

5 iii ABSTRACT SATISFACTION LEVELS OF FACTORS IN FIXED AND GSM PHONE USERS Ahmet BÖBREK Süleyman Demirel University, Master Of Business Administration Graduation Project. Supervisor: Ass. Prof. Dr. A. Hüsrev EROĞLU Fixed and GSM phone users in this study was to investigate the factors that determine the satisfaction levels and to analyze. At the end of the study, the data generated by analyzing the real effects of satisfaction dimensions of the model is aimed to concretization. In the first part of the study and the data that formed the basis of the telecommunications market in Turkey that examines examples from around the world are examined in the following sections, fixed telephone services in fixed and mobile communications industry promotion efforts to provide information on customer transactions. Describes the structure of the fixed and mobile convergence. In the second part, the decision process, customer expectations and purchasing behaviors and processed. The main story of satisfaction, expectations will be fulfilled the expectations of a return determining the factors mentioned. There are descriptions of the third chapter on the concept of service. Customer satisfaction is directly related to the continuation of the business service sector enterprises. That study, the telecommunications sector, we can call our customer expectations and the expectations for the realization of the decisive factors in ensuring customer satisfaction is built on. Research in this area, a monopoly provider of fixed telecommunications sector, Inc. Turk Telekom staff expectations of mobile and fixed lines, and telecommunications companies have interpreted marketing strategies. As a result of this research monopoly provider of fixed telecommunications sector compared to 75% of Turk Telekom, Inc. staff mobile lines than fixed lines, seen as indispensable. Inc. Turk Telekom sees much difference between the marketing strategies of enterprises in the telecommunications staff. Keywords: Fixed Line, Mobile Line, Telecommunications, Marketing and Marketing Strategies, Customer Expectations, Customer Satisfaction, Telecommunications Convergence.

6 iv İÇİNDEKİLER Sayfa TEŞEKKÜR... i ÖZET...ii İÇİNDEKİLER... iv ŞEKİLLER DİZİNİ...vii TABLOLAR DİZİNİ...viii GRAFİKLER DİZİNİ... x GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM... 3 KONU İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Mobil İletişimin Genel Kullanım Alanları İletişim Bilgi Kaynağı Veri İletimi Eğlence Telekomünikasyon Teknolojileri ve Sektörün Durumu Telekomünikasyon Nedir? Sektörün Tarihsel Gelişim Süreci Dünyada Telekomünikasyon Türkiye de Telekomünikasyon Sabit Pazar Verileri Abone Sayıları Sabit Pazarda Gelirler Sabit Pazarda Yatırım Mobil Pazar Verileri Abone Sayısı ve Penetrasyon Mobil Abone Profili Sabit Mobil Yakınsaması Mobil Sabit İkamesi Mobil Operatörlere Etkiler Sabit Operatörlere Etkiler... 25

7 v Entegre Servisler İKİNCİ BÖLÜM MÜŞTERİ BEKLENTİLERİ Müşteri Beklentileri Kavramı Müşterinin Tanımı Müşteri Davranışları Ortaya Çıkabilecek Faaliyetler Müşteri Davranışlarını Etkileyen Faktörler Kültürel Faktörler Sosyal Faktörler Kişisel Faktörler Psikolojik Faktörler Müşteri Satın Alma Karar Süreci Yoğun Çaba İle Satın Alma Sınırlı Çaba İle Satın Alma Rutin Satın Alma Müşterinin İlgilenim Düzeyi Yüksek İlgilenim Düşük İlgilenim Düzeyi Satın Alma Süreci İhtiyacın Fark Edilmesi Bilgi Toplama Alternatiflerin Değerlendirilmesi Satın Alma Kararının Verilmesi Plansız Satın Alma Satın Alma Sonrasındaki Davranışlar Ürünü Elden Çıkarma Bilişsel Çelişki Şikâyet Davranışı ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HİZMET KAVRAMI, TANIMI VE ÖZELLİKLERİ Hizmet Kavramı ve Tanımı... 77

8 vi 3.2. Hizmetler Hizmetlerin Çeşitleri Hizmetlerin Özellikleri DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SABİT VE MOBİL HATLARDA MÜŞTERİ BEKLENTİLERİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ ÜZERİNE UYGULAMA Araştırmanın Amacı Araştırmanın Yöntemi Demografik Bilgiler Sonuçlar ve Yorumları KAYNAKÇA EK: Sabit ve Mobil Operatörlerde; Müşteri Beklentileri Anketi ÖZGEÇMİŞ

9 vii ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa Şekil 2.1. Avrupa Müşteri Memnuniyeti İndeksi Şekil 2.2. Müşteri Davranışının Dinamik Yapısı Şekil 2.3. Müşteri Satın Alma Karar Tipleri Şekil 2.4. Müşteri Alternatif Değerlendirme Süreci Şekil 2.5. Müşterinin Psikolojik Özelliklerinin Marka Değerlendirmedeki Etkisi Şekil 2.6. İlk Bilgi Araştırması Şekil 2.7. Satın Almanın Belirleyicileri Şekil 2.8. Satın Alma Sonrası Davranışlar Şekil 2.9. Ürünü Elden Çıkarma Seçenekleri... 70

10 viii TABLOLAR DİZİNİ Sayfa Tablo1.1. Bölgelere Göre Telekom... 9 Tablo 1.2. Bölgelere Göre Telekom Kullanıcı Sayıları... 9 Tablo 1.3. Çeşitli OECD Ülkelerinin Telekom Sektörlerinde Durum (2001) Tablo G Hizmeti Kullanıcı Verileri Tablo 2.1. Müşteri Davranışlarında Görülen Bazı Faaliyetler Tablo 2.2.Tüketici Satın Alma Karar Süreci Tablo 2.3. Yoğun Sorun Çözme Karar Türünde İhtiyacın Tanımlanması Tablo 2.4. Marka/Ürün Tercih Yöntemleri Tablo 2.5. İlgilenim Düzeyine Göre Karar Verme Tablo 2.6. İlgilenim Düzeyine Göre Stratejiler Tablo 2.7. Yüksek ve Düşük İlgilenimdeki Müşteri Karakteristikleri Tablo 4.1. Ankete Katılan Kişilerin Yaş Bilgileri Tablo 4.2. Ankete Katılan Kişilerin Cinsiyet Bilgileri Tablo 4.3. Ankete Katılan Kişilerin Gelir durumu Bilgileri Tablo 4.4. Ankete Katılan Kişilerin Öğrenim durumu Bilgileri Tablo 4.5. Günlük Yaşantınızda Hangisi Sizin İçin Daha Önemlidir? Tablo 4.6. Fiyatın Uygun Olması Tablo 4.7. Yaygın Şebeke Ağının Olması Tablo 4.8. Verilen Armağanlar Tablo 4.9. Avantajlı Tarife Paketleri Sunması Tablo Müşteri İlişkileri Seviyesinin İyi Olması Tablo Ürün/Promosyonların İlgi Çekici Reklamları Tablo Alınan Tavsiyeler Tablo Marka Güvenilirliği Tablo İlave İşlevlerinin Olması Tablo Mecburiyet Tablo Fiyat Stratejisi Tablo Dağıtım Stratejisi Tablo Promosyon Stratejisi Tablo İndirim Stratejisi... 90

11 ix Tablo Müşteri İlişkileri Stratejisi Tablo Reklam Stratejisi Tablo Marka Stratejisi Tablo Fiyatın Uygun Olması Tablo Yaygın Şebeke Ağının Olması Tablo Verilen Armağanlar Tablo Avantajlı Tarife Paketleri Sunması Tablo Müşteri İlişkileri Seviyesinin İyi Olması Tablo Ürün/Promosyonların İlgi Çekici Reklamları Tablo Alınan Tavsiyeler Tablo Marka Güvenilirliği Tablo İlave İşlevlerinin Olması Tablo Mecburiyet Tablo Fiyat Stratejisi Tablo Dağıtım Stratejisi Tablo Promosyon Stratejisi Tablo İndirim Stratejisi Tablo Müşteri İlişkileri Stratejisi Tablo Reklam Stratejisi Tablo Marka Stratejisi Tablo Türk Telekom da Çalışmak Cevaplarımı Etkilemiştir

12 x GRAFİKLER DİZİNİ Sayfa Grafik 1.1. Türkiye de Mobil Hizmetlerden Elde Edilen Gelir Grafik 1.2. Türkiye de Mobil Hizmet Gelirlerinden Dağılımı Grafik 1.3. Sabit Abone Sayısı ve Penetrasyon Grafik 1.4. Tarife Paketlerine Göre Sabit Telefon Abone Yüzdeleri Grafik 1.5. Yıllık Sabit Gelirlerin Dağılımı, (%) Grafik 1.6. Sabit Üç Aylık Gelirlerin Dağılımı (%) Grafik 1.7. TT nin Yatırımları, (Milyon TL) Grafik 1.8. Mobil Abone Sayısı ve Penetrasyon Grafik 1.9. Türkiye ve Bazı Avrupa Ülkelerine Ait Mobil Penetrasyon Oranları Grafik 1.10.Yıllara Göre Türkiye veab Ülkeleri Mobil Penetrasyon Oranları (%). 19 Grafik Ön Ödemeli ve Faturalı Mobil Abone Oranları (%) Grafik Bazı Avrupa Ülkelerinde Ön Ödemeli/Faturalı Abonelerin Dağılımı (%) Grafik Bazı Avrupa Ülkelerinde 2G-3G Abonelerin Dağılımı(%)... 21

13 1 GİRİŞ Telekomünikasyon sektörü, 2000 li yılların başında yaşanan atılım ile birlikte yaygınlığını ve müşteriler üzerindeki etkilerini oldukça artırmış, bu sayede ekonomi üzerindeki etkisi de gün geçtikçe artmaya devam etmektedir. Telekomünikasyon sektörünün amiral gemileri sabit telefon hizmetleri ve mobil telekomünikasyon hizmetlerinin yanına son yıllarda gelişmekte olan geniş bant internet hizmetleri de dâhil olmuştur. Her ne kadar Türkiye de telefon hizmetlerinde mobil telefon hizmetinin ağırlığı artsa da sabit telefon hizmeti %22,5 penetrasyon oranıyla önemli bir paya sahiptir. Son gelişmeler geniş bant internet hizmetlerinin kullanımının da büyük bir hızla geliştiğini göstermektedir. Sabit telefon hizmetleri pazarının doyuma ulaşması ve penetrasyon oranının geçmiş yıllarda durağanlaşması katma değerli servisler denilen İPTV, XDSL gibi servislerin sabit telefonun tutundurulması açısından önemini ortaya koymuştur. Mobil telekomünikasyon pazarında ise gelişmeler ise yavaş da olsa devam etmektedir. Günümüzde dünya üzerindeki mobil telefon kullanımı 4 milyarı aşmıştır. 1 Avrupa Birliği ülkelerinde telekomünikasyon sektörü üzerinde yapılan çalışmalardan ve Avrupa Birliği Komisyonun 2007 yılında 2010 yılı stratejilerini belirlemek üzere yayınladığı ilerleme raporunda Bilişim Hizmetleri Sektörüne (ICT) %35 katma değer sağladığı, AB ekonomisinin %1,8 ini oluşturduğu, işgücü verimlilik artışına %12 katkı sağladığı belirtilmektedir. 2 Türkiye nin bilgi ve telekomünikasyon pazarı büyüklüğünün yaklaşık olarak 20 milyar USD den fazla olduğu bilinmektedir. 3 Sektördeki gelişmeler ve kullanıcılara sunulan son teknolojiler, toplumların yaşayışlarını temelden etkilemektedir. Teknolojinin her gün gelişmesiyle şu anda yapılamayacağı düşünülen pek çok unsurun ticari olarak sunulabilmesi mümkün olabilmekte, telekomünikasyon alanında kaydedilen her türlü ilerlemenin, hem ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığı hem de abone ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması, müşteri refahının gelişmesi açısından önemli katkıları olmaktadır. Son yıllarda artan teknolojik 1 Kaynak: GSM Association 2 Second Generation Structural Reforms: De-Regulation And Competition In Infrastructure Industrıes - Centre foreconomics and Foreign Policy Studies (EDAM) 3 TOBB 2007 Telekomünikasyon Sektörü Raporu

14 2 gelişmeler ve pazar şartları sayesinde kullanıcılara daha kaliteli hizmet sunma yarışına giren diğer yandan a sunulan kaliteli hizmetleri hem müşteri talepleri ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde şekillendirmeye, hem de bu hizmetlerin aboneye olan maliyetlerinin azaltılması için çaba göstermektedirler. Abonelerin talep ve ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında verilen hizmetlerde abonelerin almış oldukları hizmetlerin birbirleriyle yakınsatılması da bu hizmetler kapsamında sunulan hizmetlerin bir bölümünü oluşturmaktadır. Sabit ve mobil telekomünikasyon hizmetlerinde müşteri memnuniyetini belirleyen faktörlerin incelenebilmesi, bu kavramın uygulama alanlarının irdelenmesi ve bu kavramın operatörler üzerine ekonomik etkilerinin araştırılabilmesi amacıyla bu çalışma yapılmıştır.

15 3 BİRİNCİ BÖLÜM KONU İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Mobil İletişimin Genel Kullanım Alanları İletişim İnsanlığın ve toplumların iletişim anlamında kat ettikleri yol inanılmaz bir noktaya ulaşmıştır. Hem bilgiye hem de diğer insanlara ulaşmak çok kolaylaşmış, insanoğlu yeni iletişim biçimleriyle tanışmıştır. Teknoloji bu anlamda insanların adapte olma hızından daha hızlı bir şekilde gelişmekte, henüz kullanıcılar yeni iletişim ihtiyaçlarını adresleyemeden yeni servisler ortaya çıkmaktadır. Artık insan teknolojiyi değil, teknoloji insanı tetikler hale gelmiştir. Telekomünikasyon teknolojiler sayesinde artık iletişim gündelik hayatın kolay bir parçası haline gelmiştir. Kişiler artık dünyanın neresinde olursa olsun ulaşmak istedikleri bir insana kablosuz ve sınırsız bir şekilde istedikleri zaman ulaşabilmektedir. Bu derece hızlı ve kolay iletişimin insan hayatına kazandırdığı zaman, hız ve verimlilik tartışılmazdır. Günümüz insanı iletişim teknolojilerini, özellikler mobil teknolojileri beklenenden de hızlı bir şekilde benimsemiş ve hayatının merkezine sokmuş durumdadır. Ericsson Consumer Lab tarafından yapılan mobil pazar araştırmasına göre, Türkiye de sabit ve cep telefonu penetrasyon oranı %61 dir. Bu oran İngiltere de %89, Amerika da ise %59 dur. Hiç telefon kullanmayanların oranı ise Amerika ve Türkiye de %3, İngiltere de ise yalnızca toplumun %1 lik bir kesimini oluşturmaktadır Bilgi Kaynağı İnternet in günümüz toplumuna en fazla entegre olmuş parçası şüphesiz ki web siteleridir. Özellikle günümüzün arama motoru teknolojileriyle, kişiler ihtiyaç duydukları her türlü ürün, servis ve bilgiye birkaç saniye içinde ulaşabilmektedir. 4 Dünya Mobil Trend Haritası, 2005, ( ).

16 4 Wap siteleri, cep telefonundan ulaşılabilen web siteleridir. 2,5G ve 3G teknolojileri ile birlikte Mobil GPRS (General Packet Radio Service- Genel Paket Radyo Servisi) teknolojileri, ses verisinden daha büyük olan veri paketlerinin taşınmasını mümkün kılarak cepten internet in kapılarını açmıştır. GPRS, 2.5G'nin temelini oluşturan teknolojidir. GPRS ile kullanıcılar her an cep telefonundan internete bağlanabilirler. Veri şebekelerine sürekli bağlı kalabilir ve sık kullanılan bilgi ve eğlence servislerini kullanabilirler. Öncesiyle karşılaştırıldığında, gecikmesiz bağlantı ve yüksek veri akışı sağlayarak bilgi alımını daha da erişilebilir ve kullanışlı hale getirir. GPRS'in ilk temel kullanımı, WAP servisleri için taşıyıcı olmasıdır. GPRS teknolojisinde veriler 'paketler' halinde gönderilir. 5 GPRS teknolojisi ile uygulamada saniyede kilobit e kadar veri akışı sağlanabildiğinden, wap siteleri hızlı bir şekilde dolaşılabilir. Aynı web sitesini kullanır gibi kişi ister özel hazırlanmış wap ara yüzleri ile internette dolaşarak bilgi alır, isterse bilet alma, alış veriş gibi çeşitli hizmetlerden faydalanabilir veya gönderip alabilir. Dünyada yaygın olarak kullanılan ve ülkemizde kullanılması beklenen 3G teknolojiler ile daha da hızlanacak olan veri transferi sayesinde, wap tan müzik, video ve film indirmek de kolaylaşacak ve yaygınlaşacaktır. Tüm bu bileşenler, mobil internetin aynı mevcut internette olduğu gibi, kullanıcılar için büyük bir bilgi kaynağı olmasını sağlamıştır. Kişiler herhangi bir konuda bilgi edinmek istediklerinde bunun en kısa ve kolay yolu olarak internetten faydalanmaktadır. Mobil internet ise, onlara bu bilgiye lokasyondan bağımsız olarak her yerde her zaman ulaşma olanağını sağlamaktadır Veri İletimi Mobil telefon sistemleri sayesinde telefon haberleşmesinin yeri günlük hayatta ayrı bir anlam kazanmıştır. Bu sistem iş hayatının ve sosyal hayatın boyutlarını değiştirmiştir. Veri iletişiminin de mobil şebeke aracılığıyla temin edilmesi bu sistemi yaşamın vazgeçilmez bir unsuru haline getirmeye başlamıştır. 5 Mobil Terimler Sözlüğü, ( ).

17 5 Bir önceki bölümde belirtildiği gibi, GPRS teknolojisi ile uygulamada saniyede Kilobit'e kadar veri akışı sağlanabilmektedir. Yeni nesil GSM şebekeleri olan 3G teknolojileri ile iletilebilen verinin kuramsal hızı saniyede iki megabit ile üç yüz seksen altı kilobit arasında değişmektedir. Hatta Amerika da kullanılmaya başlanan HSDPA (High Speed Downlink Packet Access yani Yüksek Hızlı Veri Paketi İndirme İmkânı), 3G için yapılmış ve veri alımı transfer hızını kuramsal olarak on dört megabit'e uygulamada ise bir megabit'e çıkartan iletişim standardıdır. Bazı çevrelerce 3,5 G olarak da anılır 6. Bu teknoloji kullanılarak, pek çok internet bağlantısından daha hızlı bir şekilde veri transferi yapmak mümkündür. Bu teknolojiler sayesinde cep telefonundan televizyon izlenmesine olanak sağlayan mobil TV servisi artık bir hayal değildir. Mobil TV servisi, ilk olarak Güney Kore de uygulanmış, daha sonra İngiltere bu servisi sağlamıştır. 47 Ayrıca bu hızda mobil internet, büyük dosyaların paylaşımı ve gönderimini de olanaklı kılmıştır. Dolayısıyla kullanıcılar cep telefonlarına yalnızca logo-melodi gibi küçük boyutlu dosyalar indirmemekte, artık bütün müzik paraları ya da filmleri indirerek paylaşabilmektedir. Bunun dışında iş ortamında dosya ve belgeler daha kolay paylaşılabilir hale gelmiştir. Veri transferini hızlı kılan HSPA gibi teknolojilerin yaygınlaşmasıyla, mobil kullanımda yeni bir çağın başlaması beklenmektedir Eğlence Cep telefonları artık kullanıcıların gündelik hayatlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Standart bir kullanıcıya evden çıkarken yanına alacağı en önemli malzemeleri sorsanız, cep telefonu mutlaka bunlar içinde ilk beşte yer almaktadır. Kişiler sürekli olarak ulaşılabilir olmayı ve istedikleri kişilere sürekli olarak ulaşabilmeyi istemektedir. Diğer yandan, kullanıcı cep telefonu ile sürekli ilgilenmek durumundadır. Kısa aralıklar ile aranıp aranmadığını kontrol etmekte, ya da birisi ile görüşmektedir. Bu da olmazsa Wap ta gezinebilmekte, ve SMS lerini kontrol edebilmektedir. GPRS kullanarak video, müzik, logo, melodi, 6 HSDPA, ( ). 7 Mobile TV, ( ).

18 6 oyun, kumar, bahis, yetişkin içerikleri gibi eğlenceye yönelik içerik ve hizmetlerden faydalanabilmektedirler. Tüm bu çeşitli ve eğlenceli özellikleri sebebiyle eğlence, telefon kullanımının temel sebeplerinden biri haline gelmiştir. Kullanıcılar boş zamanlarında ya da yolculuk, ev otobüs bekleme, gibi vakit geçirmeye çalıştıkları durumlarda, sürekli yanlarında bulundurdukları ve eğlence kaynağı olan telekomünikasyon servislerini sıklıkla kullanmaktadır. Cep telefonlarının gelişen fonksiyonları nedeniyle GSM hizmetlerini kullanmadığı zamanlarda da cihaz üzerinden fotoğraf çekebilmekte, müzik dinlemekte, hatta bazı modellerde lamba olarak bile kullanabilmektedir. Bu nedenle cep telefonu, bir çok sektör için bir kullanıcı ile sürekli iletişim halinde olabilecekleri en verimli mecra haline gelmiştir. Yukarıda belirtilen eğlence kaynaklarının yanı sıra, kullanıcının interaktif olarak katılım sağlayabileceği SMS tabanlı servisler, wap servisleri, sesli yanıt servisleri gibi pek çok servis türemiştir Telekomünikasyon Teknolojileri ve Sektörün Durumu Telekomünikasyon Nedir? Telekomünikasyon kelimesinin kökeni eski Yunanca da uzak anlamına gele tele kelimesi ile Latince paylaşmak anlamına gelen communicare kelimelerinden türetilmiştir. Türkçede iletişim olarak adlandırılan komünikasyon kelimesinin anlamı ise insanlar, yerler veya aygıtlar arasında bilgi (information)/veri (data) iletimi işlemidir. Başka bir deyişle duyum, yazı, resim, simge ya da her çeşit bilginin tel, radyo, optik ile başka elektromanyetik dizgelerle iletilmesi, bunların yayımı ya da alınması anlamına gelir. 8 Türkiye de telekomünikasyon sektörünü düzenlemek amacıyla 2000 yılında yürürlüğe sokulan 4502 sayılı Kanun da telekomünikasyon, her türlü işaret, sembol, ses ve görüntünün ve elektrik sinyallerine dönüştürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınması olarak tanımlanmıştır 9 8 Joseph Pecar, The New McGraw-Hill Telecom Factbook, UK, Mcgraw-Hill Osborne Media (2000), s Pecar, a.g.e., s.53

19 Sektörün Tarihsel Gelişim Süreci Dünya telekomünikasyon ağının başlangıcı sayılabilecek sistem, telgraf haberleşme sistemidir. Telgraf hizmeti 19. yüzyılın başlarında keşfedilmiş, 1966 da uzun mesafe iletişim olanağı sağlayacak performansa ulaşmıştır. 10 Bu sistem 19. yüzyıl sonlarından itibaren uzun bir süre devletin denetiminde, bürokratik ve askeri ihtiyaçlar doğrultuşunda kullanılmıştır. Daha sonraları sivil amaçlı kullanımın hızla yaygınlık kazanmasının ardındaki başlıca etken, gelişmiş toplumlarda üretilen malların pazara ulaştırılmasını sağlayan temel ulaşım aracı olan demiryollarının desteklenmesidir. Telgraf sistemlerinin bir düzene bağlanması ihtiyacı ise, iç ve dış güvenlik açısından stratejik unsur sayılmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Sesin teller üzerinde elektrik sinyalleri olarak taşınması ilk defa 1876 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu, radyo yayınının ve bildiğimiz anlamda telefon haberleşmesinin kapılarını açmıştır. Telefon haberleşmesi, 1876 yılından itibaren, uzun yıllar düzenlenmeden, piyasanın kurallarına tabi ve birden fazla özel şirket tarafından verilen yerel bir hizmet olarak kalmıştır. Sonraki yıllarda, çeşitli ülkelerde ulusal postaneler telekomünikasyon hizmetlerini posta hizmetleri ile bütünleşmiş bir şekilde sağlamışlardır. Bazı ülkelerde ise telefon hizmeti bağımsız şirketler tarafından yürütülmüştür. Veri iletiminin kablosuz olarak sağlanması ilk olarak 1901 yılında kablosuz ses taşınması ile 1925 yılında ise kablosuz olarak hareket eden resimler taşınması, yani televizyonun bulunması ile gerçekleşmiştir. 11 Daha sonra teknolojinin ilerlemesi ile birlikte sayısal yayınlar ve internet de telekomünikasyonun parçalarıdır. Fakat Telekom sektörü gerçek değerini, 1900 lü yılların ortalarından sonra mobil telefonların kullanımına olanak sağlayan mobil iletişim sistemleri ile bulmuştur. Telekom sektörünün günümüzde çok yoğun kullanılan bir bacağını oluşturan mobil iletişim, bu tezin temel konusunu oluşturmaktadır. Günümüzde GSM teknolojileri mobil iletişimi mümkün kılmaktadır. GSM (Global System for Mobile Communications -Mobil İletişim için Küresel Sistem). Avrupa'da kullanılan mobil iletişim teknolojilerinin en bilinen adıdır Bern Dibner, The Atlantic Cable, 7. B., Cambridge Massachusetts, Burndy Library Press, 1959, s Tesla s Biography, ( ). 12 Mobil Terimler Sözlüğü, ( ).

20 8 Mobil iletişim hizmetleri teknik olarak 1946 yılında başlamıştır. Fakat bu hizmetin karşılanabilir ve toplumca kullanılabilir bir hizmet olarak piyasaya çıkışı, 1995 yılını bulmuştur. Ticari GSM şebekeleri 1991 de Avrupa da devreye girmiştir. 1 Haziran 1991 de Finlandiya ilk ticari GSM şebekesini hizmete açmıştır. Bu gelişmeden sonra GSM şebekeleri tüm dünyaya yayılmış ve en popüler iletişim ağı haline gelmiştir Dünyada Telekomünikasyon Mobil telekomünikasyon sektörü Avrupa da filizlenip daha sonra Amerika ya yayıldığı halde, günümüzde Japonya gibi uzak doğu ülkeleri de sektörde önemli bir yer edinmiştir. Günümüzde Telekom sektörü, özellikle mobil Telekom sektörü, büyük bir gelir ve istihdam kaynağıdır te küresel olarak Telekom servislerinin geliri 1,4 trilyon dolar olarak ölçülmüştür. Bu değer, 2004 tekine göre %8,2 lik bir artış göstermiştir. Bu gelirin 2010 yılına kadar yıllık %3,6 ile artması beklenmektedir. Bu gelirin büyük ve gittikçe büyüyecek bir miktarı mobil servisler ve internet servislerinden kaynaklanacaktır yılında mobil Telekom gelirlerinin sabit Telekom sektöründen elde edilen geliri aşması beklenmektedir. Bölgesel olarak bakıldığında en geniş pazar Kuzey Amerika dır ve dünya Telekom servis gelirlerinin %28,5 ini oluşturmaktadır. Batı Avrupa ve Asya bunu %27,6 ile yakından izlemektedir. Orta Doğu-Afrika ve Latin Amerika gelirlerin sırsıyla %11,8 ve %9 unu oluşturmaktadır yılının sonunda Asya nın dünyadaki en büyük Telekom sektörüne sahip olması beklenmektedir. 13 Öte yandan, telekomünikasyon sektörü OECD ülkeleri için yapılan hesaplamalara göre toplam istihdamın ortalama % 1 ini, GSMH nin de % 1,5-3 ünü sağlayarak başlı başına istihdam ortamı yaratan çok önemli bir sektördür. 13 Vincent Zha, Telecom Market Analysis, USA, Global Market Analysis by Telecom Consulting, 2006, s.3.

21 9 Tablo1.1. Bölgelere Göre Telekom Kaynak: Hot Telecom Research on Operators and Regulators. UK s. 8. Tablo 1.2. Bölgelere Göre Telekom Kullanıcı Sayıları Kaynak: Hot Telecom Research on Operators and Regulators. UK s Türkiye de Telekomünikasyon Türkiye'de telekomünikasyonun sektörünün tarihi Osmanlı döneminde, 23 Ekim 1840 tarihinde Sultan Abdülmecit tarafından Postahane-i Amirane nin kurulması ile başlamaktadır. Telgraf Nezaretinin 1855 yılında kurulmasından sonra 1871'de Posta ve Telgraf nezaretleri birleştirilerek, Posta ve Telgraf Nezaretine dönüştürülmüştür. Telefon hizmeti ise ilk olarak, Temmuz 1881'de İstanbul Soğuk çeşme deki Posta ve Telgraf Nezareti binasıyla Yeni Cami'deki postane arasına çekilen tek telli bir telefon ile verilmiştir. Türkiye'de ilk telefon sistemi İstanbul'da, 1911 yılında American Western Electric şirketine tanınan 30 yıllık bir imtiyaz karşılığında, bu şirket adına faaliyet göstermek amacıyla oluşturulan Dersaadet

22 10 Telefon Anonim Şirketi tarafından kurulmuştur. I. Dünya Savaşı sırasında devlet tarafından el konulan şirket, 1935'e kadar İstanbul ve civarında telefon hizmetlerini sağlamaya devam etmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonraki dönemde ise, 1924 Telgraf ve Telefon Kanunu ile Osmanlı devletinden devralınan ve özel şirketler eliyle yürütülen telgraf ve telefon iletişimi yeniden düzenlenmiştir. Posta ve Telgraf ve Telefon İdaresi (PTT) 1936'da kurulmuş ve ülke çapında telekomünikasyon hizmetlerini sağlamakla görevlendirilmiştir. PTT İdaresi, 1939'da Ulaştırma Bakanlığına bağlanmış, 1953 yılında iktisadi devlet teşekkülü olarak yeniden yapılandırılmıştır. 14 Türkiye telekomünikasyon pazarında imtiyaz sözleşmesi ile yetkilendirilmiş 4 işletmeci mobil telekomünikasyon/sabit telefon hizmetleri sunmaktadır: Türk Telekom : Sabit Telefon Hizmeti Avea : GSM Mobil Telefon Hizmeti Turkcell : GSM Mobil Telefon Hizmeti Vodafone : GSM Mobil Telefon Hizmeti Türk Telekom kökleri 1840 lı yıllara dayanan Türkiye nin en eski şirketlerinden biridir. Cumhuriyetin ilk yıllarında yayınlanan 406 sayılı Telefon ve Telgraf Kanunu ile telefon tesis etme ve isletme görevi PTT Genel Müdürlüğü'ne verilmiş, 1995 yılında PTT'deki telekomünikasyon ve posta hizmetlerinin birbirinden ayrılmasıyla Türk Telekomünikasyon A.Ş. kurulmuştur.2005 yılı Temmuz ayında Türk Telekom'un %55'i oranındaki hissesinin özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihaleyi, Ger Telecom, Telecom Italia ve BT Consult'ten oluşan Oger Telecom konsorsiyumu kazanmıştır. (5 yılda ödenmek üzere 6,55 milyar ABD Doları, faizi ile birlikte 7,4 milyar ABD Doları) Türkiye'de mobil iletişim pazarında hâlihazırda Turkcell, Vodafone ve Avea olmak üzere 3 işletmeci hizmet vermektedir. Turkcell ve Vodafone (eski adıyla Telsim) 1994 yılında faaliyete başlamışlar 1998 yılına kadar Türk Telekom desteği ile hizmet vermeye devam etmişlerdir yılında Ulaştırma Bakanlığı ile imzalanmış olan imtiyaz sözleşmeleri ile Turkcell ve Telsim 14 Özge İçöz, Telekomünikasyon Sektöründe Regülasyon ve Rekabet, 1.B., Ankara, Rekabet Kurumu, 2003, s.s.14-28

milyona ulaştı İnternet abone sayısı 2011 de

milyona ulaştı İnternet abone sayısı 2011 de İnternet abone sayısı 2011 de milyona ulaştı 14 Türkiye nin elektronik haberleşme sektör büyüklüğü, 2011 de 27.6 milyarı bulurken pazar gelirlerinde telefon hizmetlerinden sonra en büyük payı oluşturan

Detaylı

Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı Ocak 2008 İstanbul

Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı Ocak 2008 İstanbul Telekomünikasyon Sektöründe Rekabet Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı Ocak 2008 İstanbul Gündem Genel İstatistikler Pazar Analizleri Sabit Arama Pazarı Mobil Arama Pazarı Genişbant

Detaylı

Türkiye de Telekomünikasyon Sektörü

Türkiye de Telekomünikasyon Sektörü 26 Şubat 215 Türkiye de Telekomünikasyon Sektörü Sektöre Genel Bakış Türkiye de elektronik haberleşme sektörü artarak şehirleşen ve teknoloji okur yazarlığı artan genç nüfus dolayısıyla büyüme potansiyeli

Detaylı

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ Üç Aylık Pazar Verileri Raporu 2009 Yılı 3. Çeyrek Temmuz-Ağustos-Eylül Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Detaylı

Data fiyatlarının ucuzlaması ve 3G destekli modemlerin artması ile beraber; 2010 yılında mobil internet kullanımı, sabit internet kullanımını

Data fiyatlarının ucuzlaması ve 3G destekli modemlerin artması ile beraber; 2010 yılında mobil internet kullanımı, sabit internet kullanımını 3G THIRD GENERATION 3G, mevcut 2G şebekelerden çok daha hızlı data bağlantısı sunulabilen ve kullanıcıların video uygulamalarını kullanabildiği yeni nesil şebekedir. 3G tam olarak 3. nesil GSM hizmetleri

Detaylı

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ Üç Aylık Pazar Verileri Raporu 2009 Yılı 4. Çeyrek Ekim-Kasım-Aralık Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Şubat

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 ÖZET DEĞERLENDİRME Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 2010 yılında ikincisi yayımlanan Bilgi Toplumu İstatistikleri yayını Türkiye nin bilgi

Detaylı

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen 1 2 Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen yerden, istenildiği anda ulaşabilmeyi sağlamaktadır.

Detaylı

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu Powered by MyBilet Online yayın nedir? MyStreamTurkey teknolojisi ile, firmanız tarafından uygun bulunulan görsel içerik ile, ekibimiz tarafından firmanızın veya

Detaylı

Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009

Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009 Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009 www.webrazzi.com 2/16 Rapor Hakkında Bu araştırma Türkiyeʼde mobil internet kullanımı ve 3Gʼnin bilinirliğini ölçmek amacıyla Webrazzi okuyucuları

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2013 1. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 16 Nisan 2013 Güçlü Büyüme Devam Etti Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom, 2013 yılı birinci

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile;

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun 10.02.2010 tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Düzenleyici kurumların başlıca amaçlarından birisini oluşturan tüketici refahının artırılması amacıyla fiyatların

Detaylı

MOBİLSAD, Eylül 2010

MOBİLSAD, Eylül 2010 MOBİLSAD, Eylül 2010 Gündem TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ VE KATKILARIMIZ Telekomünikasyon Sektörü Mobil İletişim Sektörü Ekonomiye Diğer Katkılarımız Ülke Gelişimine Katkı TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE VERGİ

Detaylı

Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği

Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Telekomünikasyon Kurumundan: Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; telekomünikasyon hizmetleri yürüten ve/veya telekomünikasyon

Detaylı

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ Üç Aylık Pazar Verileri Raporu 2010 Yılı 4. Çeyrek Ekim-Kasım-Aralık Sayı: 12 Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu. Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Ağustos 2009, Ankara

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu. Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Ağustos 2009, Ankara TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ Üç Aylık Pazar Verileri Raporu 2009 Yılı 2. Çeyrek Nisan-Mayıs-Haziran Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Detaylı

TURKCELL. Süreyya CİLİV. 28 Nisan 2011, Kiev

TURKCELL. Süreyya CİLİV. 28 Nisan 2011, Kiev TURKCELL Süreyya CİLİV 28 Nisan 2011, Kiev Turkcell Grup 2011 1.Çeyrek Finansal Sonuçları (milyon TL) 1.Ç. 10 4.Ç. 10 1.Ç. 11 Yıllık Değişim Çeyreksel Değişim Gelir 2.249 2.186 2.118 - %5,8 - %3,1 AVFÖK

Detaylı

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Günümüzün giderek zorlaşan rekabet ortamında artan müşteri sayıları nedeniyle müşteri ilişkileri yönetimi her geçen gün boyut değiştirmektedir. Müşterilerine

Detaylı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı 1. BİLİŞİM 1. Bilişim teknolojilerinin ülke kalkınmasında hızlandırıcı rolünden daha çok yararlanılması, bilgiye dayalı ekonomiye dönüşümler rekabet gücünün kazanılması, eğitim yoluyla insan gücü yaratılması

Detaylı

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu. Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Temmuz 2009, Ankara

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu. Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Temmuz 2009, Ankara TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ Üç Aylık Pazar Verileri Raporu 2009 Yılı 1. Çeyrek Ocak-Şubat-Mart Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Temmuz

Detaylı

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu. Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Kasım 2010, Ankara

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu. Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Kasım 2010, Ankara TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ Üç Aylık Pazar Verileri Raporu 2010 Yılı 3. Çeyrek Temmuz-Ağustos-Eylül Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ Mobil pazarlama nedir? Mobil pazarlama, tüke4cide sa7n alma isteği yaratma amacıyla, mobil mecra üzerinden ve/ veya mobil ürünler kullanılarak yapılan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle;

Detaylı

Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr

Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr Biz Kimiz? Hizmetlerimiz Türmob ve İşNet Ortaklığı Hizmetlerimiz ve Artılarımız Temel Süreçler Biz Kimiz? Türkiye İş Bankası'nın %100 iştiraki

Detaylı

Türkiye İnternet Raporu 2005

Türkiye İnternet Raporu 2005 Türkiye İnternet Raporu 2005 Aytaç MESTÇİ İş Geliştirme Direktörü Aytac.Mestci@TiMNET.com.tr Şubat, 2006 İçerik Türkiye de İnternet Kullanıcısı Çoğalıyor Avrupa da İnternet Türkiye deki Bilgisayar & İnternet

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 2. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 2. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 2. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 16 Temmuz 2012 2012 2. Çeyreğinde Kârlılıkta Güçlü Büyüme Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom,

Detaylı

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu. Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Mayıs 2010, Ankara

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu. Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Mayıs 2010, Ankara TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ Üç Aylık Pazar Verileri Raporu 2010 Yılı 1. Çeyrek Ocak-Şubat-Mart Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Mayıs

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 2010 Yılı Faaliyetleri 2011 Yılı İş Planı Basın Bilgilendirme Toplantısı 26 Ocak 2011 Ankara GÜNDEM 2010 YILI ÖNEMLİ PAZAR GÖSTERGELERİ 2010 YILI ÇALIŞMALARI ve 2011

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2009 YIL SONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2009 YIL SONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2009 YIL SONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 12 Şubat 2010 2009 da Net Kâr %5 arttı Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojisi şirketi Türk Telekom 2009

Detaylı

Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014

Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014 Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014 OTOMOTİV SEKTÖRÜ Satışlarınızı ve karlılığınızı arttıracak kampanyaları hedef kitlenize toplu SMS ile duyurabilirsiniz, Müşterilerinizi özel günlerini, doğum günlerinin,

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü:

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine

Detaylı

Mobil Pazarlama, İnteraktif SMS ve Toplu SMS Genel Teklifi

Mobil Pazarlama, İnteraktif SMS ve Toplu SMS Genel Teklifi Mobil Pazarlama, İnteraktif SMS ve Toplu SMS Genel Teklifi 26 Ocak 2015 Mobil Pazarlama Mobil cihaz aracılığı ile herhangi bir ağ üzerinden karşılıklı olarak kullanıcılarla iletişime geçildiği uygulamaların

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

Sesli İletişim ve Toplu Duyuru Hizmeti- Toplu Sesli Mesaj Fiyat Teklifi

Sesli İletişim ve Toplu Duyuru Hizmeti- Toplu Sesli Mesaj Fiyat Teklifi SESLİ MESAJ HİZMETİ Sesli İletişim ve Toplu Duyuru Hizmeti- Toplu Sesli Mesaj Fiyat Teklifi Sayın Yetkili; Müşterilerinizle ve hedef kitlelerinizle hızlı haberleşmenizi, sağlayacak olan projemiz aşağıda

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2009 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 20 Ekim 2009 Konsolide Gelir 7,8 milyar TL yi aştı Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojisi şirketi Türk Telekom

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 YILSONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 YILSONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 YILSONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 6 Şubat 2013 Güçlü Büyüme ve Karlılık 2012 de Devam Etti Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom,

Detaylı

Serbestleşmenin Neresindeyiz?

Serbestleşmenin Neresindeyiz? Serbestleşmenin Neresindeyiz? Dr. Murad Ardaç Koç Bilgi Grubu Telekomünikasyon Koordinatörü 4. Telekom Arenası, 1 Mart 2004 1.3.2004 4. Telekom Arenası Saydam 1 Sabit Telefonunuzu Atın, Mobil Yaşama Geçin!

Detaylı

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ Üç Aylık Pazar Verileri Raporu 2010 Yılı 2. Çeyrek Nisan-Mayıs-Haziran Sayı: 10 Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de belirtilen hatlarımız

Detaylı

CEPTE BAYRAM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) (TÜRK TELEKOM BİREYSEL SABİT HAT SAHİBİ MÜŞTERİLER İÇİN)

CEPTE BAYRAM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) (TÜRK TELEKOM BİREYSEL SABİT HAT SAHİBİ MÜŞTERİLER İÇİN) CEPTE BAYRAM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) (TÜRK TELEKOM BİREYSEL SABİT HAT SAHİBİ MÜŞTERİLER İÇİN) 1- AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Cepte Bayram Büyük Paket Tarifesi / Cepte Bayram

Detaylı

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Hibrit Dağıtık Yapı Örneği OpenScape 4000 V7 SoftGate IPDA AP 3700 OpenScape Access 3 OpenScape 4000 V7 Sanal Dağıtık

Detaylı

BİLGİ ve İLETİŞİM HİZMETLERİ TÜRKİYE DE PAHALI ve YETERSİZ. Emin Köksal 1. Yönetici özeti

BİLGİ ve İLETİŞİM HİZMETLERİ TÜRKİYE DE PAHALI ve YETERSİZ. Emin Köksal 1. Yönetici özeti Araştırma Notu 08/14 16.10.2008 BİLGİ ve İLETİŞİM HİZMETLERİ TÜRKİYE DE PAHALI ve YETERSİZ Emin Köksal 1 Yönetici özeti Bilgi ve iletişim hizmetlerinde Türkiye yi diğer OECD ülkeleri ile karşılaştırdığımızda,

Detaylı

KURUMSAL TANITIM DOSYASI

KURUMSAL TANITIM DOSYASI KURUMSAL TANITIM DOSYASI İNDEX 1. ŞİRKETİMİZ HAKKINDA 2. ŞİRKETİN İDARİ MERKEZİ 3. ŞİRKETİN AMAÇ VE KONULARI 4. ŞİRKETİN SERMAYESİ VE HİSSEDARLARI 5. ŞİRKETİN MÜŞTERİLERİ VE AYLIK SMS TRAFİĞİ 6. ŞİRKET

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 3. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 23 Ekim 3. Çeyrekte Gelir Büyümesi Devam Etti Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom, yılı üçüncü

Detaylı

YENİ NESİL TELEKOM OPERATÖRÜ

YENİ NESİL TELEKOM OPERATÖRÜ HİZMETLERİMİZ KURUMSAL SES HİZMETİ Verimor Telekom un ses hizmetleriyle en basit yapılardan en kompleks yapılara kadar, firmanız için en uygun ses çözümünü alarak şehiriçi, şehirlerarası, gsm ve milletlerarası

Detaylı

09.08.2011 TURKCELL. Bireysel Pazarlama Basın Toplantısı. Emre SAYIN Genel Müdür Yardımcısı

09.08.2011 TURKCELL. Bireysel Pazarlama Basın Toplantısı. Emre SAYIN Genel Müdür Yardımcısı 09.08.2011 TURKCELL Bireysel Pazarlama Basın Toplantısı Emre SAYIN Genel Müdür Yardımcısı TURKCELL MOBİL PAZARDA LİDER Abone Pazar Payı(%) 56% 55% 56% 56% 56% 57% 56% 56% 55% 55% 55% 54% 54% 54% 27% 27%

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU 2011 YIL SONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU 2011 YIL SONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2011 YIL SONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 14 Şubat 2012 2011 de Güçlü Faaliyet Performansı ve Hızlı Büyüme Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

Sunulan hizmet için uygulanacak tarifeler konusunda açık, detaylı ve güncel bilgilere erişebilme hakkı,

Sunulan hizmet için uygulanacak tarifeler konusunda açık, detaylı ve güncel bilgilere erişebilme hakkı, SABİT TELEFON HİZMETLERİ: Abonelik: Abonelik sözleşmesi yapabilme hakkınız bulunmaktadır. Abonelik sözleşmesi yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz yararınıza olacaktır: Sözleşme hükümlerini okumalı,

Detaylı

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu. 2011 Yılı 4. Çeyrek Ekim-Kasım-Aralık. Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu. 2011 Yılı 4. Çeyrek Ekim-Kasım-Aralık. Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ Üç Aylık Pazar Verileri Raporu 2011 Yılı 4. Çeyrek Ekim-Kasım-Aralık Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Detaylı

EMO BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ RAPORU-2016 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YOKSULLUĞU

EMO BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ RAPORU-2016 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YOKSULLUĞU EMO BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ RAPORU-2016 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YOKSULLUĞU ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KOMİSYONU Uluslararası Telekomünikasyon Birliği nin

Detaylı

MOBİL ŞEBEKELERE ERİŞİM VE ÇAĞRI BAŞLATMA PAZARI - Kamuoyu Görüşü Alınmasına İlişkin Doküman EK: SORU FORMU TELKODER GÖRÜŞLERİ

MOBİL ŞEBEKELERE ERİŞİM VE ÇAĞRI BAŞLATMA PAZARI - Kamuoyu Görüşü Alınmasına İlişkin Doküman EK: SORU FORMU TELKODER GÖRÜŞLERİ MOBİL ŞEBEKELERE ERİŞİM VE ÇAĞRI BAŞLATMA PAZARI - Kamuoyu Görüşü Alınmasına İlişkin Doküman EK: SORU FORMU TELKODER GÖRÜŞLERİ 26.01.2017 Soru 1 Mobil şebekelere erişim ve çağrı başlatma hizmetlerinin

Detaylı

Ericsson Consumer Lab - 2008 / Türkiye Sonuçları

Ericsson Consumer Lab - 2008 / Türkiye Sonuçları Ericsson Consumer Lab Türkiye Raporu 2008 Yiğit Kulabaş Ericsson Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ericsson Consumer Lab Pazar Araştırması ve Tahminleri 2008 Araştırmaları Ülke: Görüşme Sayısı: Seçki: Arjantin

Detaylı

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR ADI NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sisteminin

Detaylı

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi 1 2 Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi toplumu ve e- devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi

Detaylı

Taşınabilir Teknolojiler

Taşınabilir Teknolojiler Taşınabilir Teknolojiler Nelerdir? Akıllı cep telefonları Dizüstü bilgisayarlar Tablet PC ler Giyilebilir teknolojiler Akıllı cep telefonları Fotoğraf makinesi, video kamera, sesli ve görüntülü ortam oynatıcılar,

Detaylı

Türkiye Telekomünikasyon Hizmetleri Mevcut Durum ve Dünya İle Karşılaştırmalar

Türkiye Telekomünikasyon Hizmetleri Mevcut Durum ve Dünya İle Karşılaştırmalar Türkiye Telekomünikasyon Hizmetleri Mevcut Durum ve Dünya İle Karşılaştırmalar ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ Telekomünikasyon Çalışma Gurubu 26 OCAK 2009 Hazırlayan : Rıdvan Uğurlu Telekomünikasyon Sektörü Verileri

Detaylı

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması Türkiye nin ilk ve öncü dijital ajansı adinteractive in Türk internet kullanıcısının davranış alışkanlıklarına ışık tuttuğu araştırması İnteraktif

Detaylı

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ Üç Aylık Pazar Verileri Raporu 2010 Yılı 4. Çeyrek Ekim-Kasım-Aralık Sayı: 12 Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business %50 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de belirtilen hatlarımız

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

1) tarih ve 2008/UK-07/656 sayılı Kurul Kararı

1) tarih ve 2008/UK-07/656 sayılı Kurul Kararı 1) 20.11.2009 tarih ve 2008/UK-07/656 sayılı Kurul Kararı Doruk İletişim ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. nin 11.07.2008 tarihli başvurusunda; 20.02.2008 tarih ve 2008/DK-07/136 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen

Detaylı

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu. Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Mayıs 2010, Ankara

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu. Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Mayıs 2010, Ankara TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ Üç Aylık Pazar Verileri Raporu 2010 Yılı 1. Çeyrek Ocak-Şubat-Mart Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Mayıs

Detaylı

Vodafone Toplu SMS Platformu JetSMS TCKN Teklifi FİRMA ADI

Vodafone Toplu SMS Platformu JetSMS TCKN Teklifi FİRMA ADI Vodafone Toplu SMS Platformu JetSMS TCKN Teklifi FİRMA ADI TCKN SMS Hizmeti JetSMS, kurumların SMS tabanlı, mobil çözüm ihtiyaçlarını "En Hızlı, En Kolay, En Güvenilir" şekilde karşılayan toplam mobil

Detaylı

Esnafa Ozel Vodafone lular ile Sınırsız Konuşma Kampanyası Taahhütnamesi

Esnafa Ozel Vodafone lular ile Sınırsız Konuşma Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından Esnafa Ozel Vodafone lular ile Sınırsız Konuşma Kampanyası ndan ( Kampanya ) İnternetli Esnaf Small tarifesine ( Tarife 1 ) İnternetli Esnaf Medium tarifesine ( Tarife

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

Dünya da ve Türkiye de Mobil in Yeri

Dünya da ve Türkiye de Mobil in Yeri MOBİL PAZARLAMA Dünya da ve Türkiye de Mobil in Yeri Dünyada 1,5 milyar insan akıllı telefon kullanıyor. Türkiye de kadınların %44 ü, erkeklerin %56 sı akıllı telefon kullanıyor. Cep telefonu kullanıcılarının

Detaylı

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu. Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu. Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ Üç Aylık Pazar Verileri Raporu 2011 Yılı 3. Çeyrek Temmuz-Ağustos-Eylül Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim

Detaylı

2014 Ericsson ConsumerLab

2014 Ericsson ConsumerLab 2014 Ericsson ConsumerLab TÜRKİYE MOBİL GENİŞBANT KULLANICI ARAŞTIRMASI Ericsson ConsumerLab 2014 Türkiye Mobil Genişbant Çalışması 19.09.2014 Page 1 ARAŞTIRMA METOD VE KAPSAMI Örneklem 3G mobil interneti

Detaylı

1-12 ( ) 2- ( ) 3-4- 5-30 TL.)

1-12 ( ) 2- ( ) 3-4- 5-30 TL.) TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) MODEMSİZ Aşımsız 5GB Taahhütlü Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

HAKKIMIZDA. Sınırsız, bağımsız ve kesintisiz iletişim Bringo ile iletişim, özgürlüğüne. Bringo, iletişim özgürlüğünü kısıtlayan ne varsa onun tam

HAKKIMIZDA. Sınırsız, bağımsız ve kesintisiz iletişim Bringo ile iletişim, özgürlüğüne. Bringo, iletişim özgürlüğünü kısıtlayan ne varsa onun tam br ngo ÖZGÜR KAMU br ngo ÖZGÜR KAMU HAKKIMIZDA Sınırsız, bağımsız ve kesintisiz iletişim Bringo ile iletişim, özgürlüğüne kavuştu. Fatura korkusu ve mesafe sınırı olmadan dünyanın bir ucundan başka bir

Detaylı

Telekomünikasyon Sektörünün Durumu Altyapı-Rekabet-Büyüme Sorunları Kamu-Bilişim Sektörü Bağlantısı. TBD Kamu-BİB'19. TELKODER 27 Ekim 2017

Telekomünikasyon Sektörünün Durumu Altyapı-Rekabet-Büyüme Sorunları Kamu-Bilişim Sektörü Bağlantısı. TBD Kamu-BİB'19. TELKODER 27 Ekim 2017 Telekomünikasyon Sektörünün Durumu Altyapı-Rekabet-Büyüme Sorunları Kamu-Bilişim Sektörü Bağlantısı TBD Kamu-BİB'19 TELKODER 27 Ekim 2017 TELKODER Üyeleri Bir VPN Hizmetini (KamuNet) Diğer İşletmeciler

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

Turkcell Europe Faturalı Hat Hizmet Tanımlaması

Turkcell Europe Faturalı Hat Hizmet Tanımlaması Turkcell Europe Faturalı Hat Hizmet Tanımlaması Turkcell Europe GmbH (bunden böyle Turkcell olarak anılacaktır), mevcut teknik ve işletmesel olanaklar çerçevesinde, mobil telefon bağlantılarının yanı sıra

Detaylı

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu. Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu. Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ Üç Aylık Pazar Verileri Raporu 2012 Yılı 1. Çeyrek Ocak-Şubat-Mart Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Detaylı

JetSMS Toplu SMS Platformu Ücretlendirme - Turkcell

JetSMS Toplu SMS Platformu Ücretlendirme - Turkcell JetSMS Toplu SMS Platformu Ücretlendirme - Turkcell Ücretlendirme Ön Ödemeli Toplu SMS Paketleri Ön Ödemeli Toplu SMS Paket Tutarları 1.000 110 TL 5.000 500 TL 10.000 900 TL 25.000 2.050 TL 50.000 3.850

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE MARKA GÜCÜ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE MARKA GÜCÜ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE MARKA GÜCÜ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI ZENNA Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen araştırma 2016 Eylül ayında Telekomünikasyon Sektörü nü

Detaylı

DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 20 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) DİYABET PAKETİ 24 AY KAMPANYASI ndan ( Kampanya )... adresinde mukim...

Detaylı

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business %40 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de belirtilen hatlarımız

Detaylı

İşini Bilen Esnaf Kampanyası Taahütnamesi Şahıs Esnaf

İşini Bilen Esnaf Kampanyası Taahütnamesi Şahıs Esnaf ye, İşini Bilen Esnaf Kampanyası Taahütnamesi Şahıs Esnaf (kısaca Vodafone ) tarafından İşini Bilen Esnaf Kampanyası ndan ( Kampanya ) İşini Bilen Esnaf S tarifesine ( Tarife 1 ) İşini Bilen Esnaf M tarifesine

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 3. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 3. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 3. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 22 Ekim 2014 Güçlü Operasyonel Sonuçlar ile birlikte Artan Gelir ve FAVÖK Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları

Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları DIGINEWS 2015 Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları Anlık İleti Uygulamaları Anlık mesajlaşma, internet üzerinden gerçek zamanlı olarak ileti transferi sağlayan bir online mesajlaşma şeklidir. Mart

Detaylı

Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013. Sosyal Medya Riski ve Denetimi. Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör

Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013. Sosyal Medya Riski ve Denetimi. Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013 Sosyal Medya Riski ve Denetimi Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör Sosyal Medya Kavramı Anket Soruları Sayfa 2 Sosyal Medya Kavramı Geleneksel

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 15GB 24 Ay Taahhütlü 21 lik Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

Dünya ve Türkiye de, Kamu Çağrı Merkezi Uygulamaları ve Son Trendler 26 Eylül 2012

Dünya ve Türkiye de, Kamu Çağrı Merkezi Uygulamaları ve Son Trendler 26 Eylül 2012 Dünya ve Türkiye de, Kamu Çağrı Merkezi Uygulamaları ve Son Trendler 26 Eylül 2012 IMI 2.Ankara Çağrı Merkezi Konferansı Emre ERTÜRK TURKCELL GLOBAL BİLGİ Stratejik Planlama Müdürü Dünya Çağrı Merkezi

Detaylı

-~-~- -----~ \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _.

-~-~- -----~ \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _. -~-~- -----~ li T \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _. TÜRKiYE'DE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI Türkiye'de özellikle 1950 sonrasında çıkarılan

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Rehberlik Hizmeti.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Rehberlik Hizmeti. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 01.08.2012 Karar No : 2012/DK-08/354 Gündem Konusu : Rehberlik Hizmeti. KARAR :Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri

Detaylı

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Platformu, üretici Anadolu sanayicisine satışı artırıcı bir fonksiyon olarak pazarlama ve bileşenleri konusunda yön göstermek amacıyla

Detaylı

TURKCELL de Yoğun İçerik Yönetimi FileNet Burak MÜJDECİ-Satış ve Pazarlama Müdürü

TURKCELL de Yoğun İçerik Yönetimi FileNet Burak MÜJDECİ-Satış ve Pazarlama Müdürü TURKCELL de Yoğun İçerik Yönetimi FileNet Burak MÜJDECİ-Satış ve Pazarlama Müdürü 1994 den 2009 a Aksis 16 yıllık Kurumsal İçerik Yönetimi Tecrübesi 6 yıllık FileNet Tecrübesi 80 adet FileNet P8 Sertifikası

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE FATURA USUL VE ESASLARI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE FATURA USUL VE ESASLARI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE FATURA USUL VE ESASLARI TASLAĞI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı, elektronik haberleşme sektöründe faaliyette bulunan sabit ve mobil

Detaylı

İşini Bilen Esnaf Kampanyası Taahütnamesi Şahıs Esnaf

İşini Bilen Esnaf Kampanyası Taahütnamesi Şahıs Esnaf ye, İşini Bilen Esnaf Kampanyası Taahütnamesi Şahıs Esnaf (kısaca Vodafone ) tarafından İşini Bilen Esnaf Kampanyası ndan ( Kampanya ) İşini Bilen Esnaf S tarifesine ( Tarife 1 ) İşini Bilen Esnaf M tarifesine

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Red Business %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Red Business %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business %50 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de belirtilen hatlarımız

Detaylı

I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ

I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ 1262 I.BURDUR SEMPOZYUMU I.BURDUR SEMPOZYUMU 1263 BURDUR DAKİ KOBİ LERDE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMALARI İrfan ATEŞOĞLU * 1. Elektronik Ticaret Kavramı E-ticaretin

Detaylı