Türkiye'de Internet Altyapisi Üzerine Görüşler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye'de Internet Altyapisi Üzerine Görüşler"

Transkript

1 Türkiye'de İnternet Altyapısı Üzerine Görüşler İnternet Üst Kurulu Altyapı Teknik Komitesi Raporu (Sürüm ) file:///users/macbookpro/desktop/gisam-internet-kutlama-belges iye'de%20internet%20altyapisi%20üzerine%20görüşler.webarchive Page 1 of 39

2 Özet İnternet Üst Kurulu tarafından kurulan Altyapı Teknik Komitesi, Türkiye'de Internet altyapısı ile ilgili olarak bugüne kadar yapılan çalışmaları ve karşılaşılan problemleri belgelemek ve Internet altyapısı konusunda yapılacak çalışmaları alternatifler halinde önermek amacıyla bir dizi çalışma yürütmüştür. Bu çalışmanın sonuçları bu raporda yer almaktadır. Bu rapor aracılığı ile altyapı sorunları detaylı bir şekilde belgelenmiş ve ileriye dönük önerilerde bulunulmuştur. Internet'in gerçek anlamda ülkemize gelmesi Nisan 1993'dür. Bu konuda geç kalınmış olmasına ek olarak sahipsiz ve plansız yapılan faaliyetler sonucunda Internet'in ülkemiz çapında yaygınlaşması ve etkin bir şekilde kullanılmasında gecikilmiş ve çeşitli problemlerle karşılaşılmıştır. Türkiye çapında bir Internet altyapısı olarak Türk Telekom tarafından kurulması hedeflenen TURNET altyapısı, aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen yaygın, ucuz ve etkin bir Internet altyapısı haline getirilememiştir. TURNET'in eksikliklerini gidermek amacıyla Türk Telekom tarafından planlanan TTNet adlı Internet altyapısında da benzer problemlerin yaşanması ihtimali karşısında altyapı problemlerinin kapsamlı bir incelemesinin yapılması gereksinimi belirmiştir. Türkiye'deki kişisel ve kurumsal kullanıcıların yaygın, ucuz ve etkin bir şekilde birbiriyle haberleşmesi ve yurt içi ve yurt dışı bilgi kaynaklarına erişmesi amacıyla yüksek kapasiteli ve modern bir Internet altyapısı kurulmasına gereksinim vardır. Transmisyon hatları, uydu bağlantıları, yönlendiriciler, paket anahtarları gibi altsistemlerden oluşan bir ya da daha fazla Internet omurgası, bu omurgaya kişisel ve kurumsal kullanıcıların çeşitli hız ve maliyetlerde bağlanmasını sağlayacak erişim santralleri ve ağ üzerinde sunulacak bilgi servisleri bu altyapının üç ana parçasını oluşturmaktadır. Transmisyon hatlarının kurulması hakkı ve mülkiyeti yasa yoluyla Türk Telekom'undur. Omurganın diğer altsistemlerinin mülkiyeti varolan mevzuat çerçevesinde Türk Telekom dışındaki özel ve kamu kuruluşlarına ait olabilmektedir. Yine varolan mevzuat çerçevesinde, bir iletişim altyapısı, ya da bir Internet omurgası kuran bir kuruluş bu altyapı üzerindeki katma değerli servislerini üçüncü kişi ve kurumlara satabilmektedir. Erişim santrallerinin mülkiyeti genellikle Türk Telekom'a aittir, fakat özel kuruluşlar da erişim santralleri kurabilmekte ve işletebilmektedir. Bilgi servisi sunucuları ve teçhizatı özel ya da kamu kuruluşlarına ait olabilmektedir. Internet kullanımı ülkemizde geç başlamış olmasına rağmen büyük bir hızla artmaktadır. Telefon altyapısının sadece telefon hizmetleri için bile batı ülkelerinin epey gerisinde olduğu gözönüne alınırsa Internet kullanımında karşılaşılan problemlerin büyük bir hızla artacağı görülmektedir. TTNet'in kuruluş gerekçeleri ve fizibilitesi gözden geçirilmeli, TTNet, kamu kuruluşları ve diğer kişisel ve kurumsal kullanıcılar tarafından etkin bir şekilde kullanılacak şekilde kurulmalıdır. Özel ve kamu kuruluşlarının, Internet altyapısının izin verilen altsistemler ya da parçalarını kurması ve işletmesinde eşit rekabet şartları, gerekiyorsa mevzut düzenlemesiyle, sağlanmalıdır. Kurma ve işletme izinlerinin verilmesini ve belirli hizmet standartlarına uyulmasını sağlamak amacıyla Türk Telekom dışında tercihan Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde bir Düzenleyici Kurum (regulatory body) belirlenmeli ve ilgili mevzuat hazırlanmalıdır. Spesifik altyapı problemlerinin çözülmesinde daha detaylı çalışmalar yapabilecek uzman komiteler Internet Üst Kurulu tarafından kurulmalı, çalışmaları sağlanmalı ve koordine edilmelidir. file:///users/macbookpro/desktop/gisam-internet-kutlama-belges iye'de%20internet%20altyapisi%20üzerine%20görüşler.webarchive Page 2 of 39

3 İçindekiler 1. Giriş 2. Internet'in ABD ve Avrupa'da gelişimi 3. Internet'in Türkiye'de Gelişimi ve Sorunlar 3.1. Internet'in Türkiye'de gelişimi 3.2. TURNET ve ISS ilişkileri ve yaşanan sorunlar 3.3. Türk Telekom altyapısı genel sorunları 3.4. TTNet üzerine görüşler 3.5. Genel Sorunlar 4. Diğer ülkelerde Internet altyapısı 5. Öneriler 5.1. Kısa vadeli öneriler 5.2. Uzun vadeli öneriler 5.3. Global One Önerileri 5.4. ISS Önerileri Ek 1 : Ağ Üzerinde Verilmesi Gereken Servisler Ek 2 : Bir ISP'nin Görüşleri Ek 3 : Türk Telekom'dan Dicle Eroğul'un Görüşü TTNet Altyapı Gereksinimi (Teknoloji Seçimi) Ek 4 : Mehmet Çelebiler'in Görüşü Ek 5 : Avukat Rıza Şekerci'nin Görüşü file:///users/macbookpro/desktop/gisam-internet-kutlama-belges iye'de%20internet%20altyapisi%20üzerine%20görüşler.webarchive Page 3 of 39

4 Ek 6 : Mustafa Şahintepe'nin Görüşü Ek 7 : Dr. Veli Hüsnü Tokmen'in Görüşü Ek 8 : Sami Dönmez'in Görüşü Ek 9 : Gökhan Sungur'un Görüşü Ek 10 : Mehmet Aksoy'un Görüşü Ek 11 : Devlet Planlama Teşkilatı'nın Görüşü 1. Giriş Internet Üst Kurulu tarihinde Ulaştırma Bakanlığı'nda yaptığı toplantıda Türkiye'de Internet altyapısının kurulması ve geliştirilmesi konusunda görüş bildirecek bir Altyapı Teknik Komitesi oluşturmuştur. Altyapı Teknik Komitesi üyeleri aşağıda sıralanmıştır. - Prof. Dr. M. Ufuk Çağlayan, Boğaziçi Üniversitesi (Başkan) - Doç. Dr. Mustafa Akgül, Bilkent Üniversitesi - Dicle Eroğul, Türk Telekom - Çağatay Özdoğru, Global One - Füsun Sarp Nebil, Alnet (ISP Derneği Temsilcisi) Altyapı Teknik Komitesi'ne verilen hedef kısaca, Türkiye'de Internet altyapısı ile ilgili olarak bugüne kadar yapılan çalışmaların ve karşılaşılan problemlerin farklı ilgi grupları tarafından algılandığı şekilde belgelenmesi ve Internet altyapısı konusunda geleceğe dönük yapılacak kısa ve uzun vadeli çalışmaların alternatifler halinde önerilmesidir. Kısaca TURNET/Türk Telekom konusundaki sorunlar ve öneriler ile TTnet ile ilgili görüş ve öneriler hedeflenmiştir. Bu raporun ilk taslağı Altyapı Teknik Komitesi üyelerinin yaptığı kısa bir çalışmanın ürünü olarak tarihinde tamamlanmış ve Internet Üst Kurulu üyeleri ile kamuoyunun değerlendirmesine sunulmuştur. Gerek ilk taslağın gerek raporun bu son şeklinin hazırlanmasında Altyapı Teknik Komitesi üyeleri dışında diğer Internet Üst Kurulu üyelerinin, Internet Servis Sağlayıcı firmaların ve konu ile ilgili uzmanların görüşleri alınmıştır. Altyapı Teknik Komitesi üyelerinin tamamen hemfikir olmadıkları görüşler, görüş sahipleri kaynak gösterilerek bu raporda yer almaktadır. Raporun temel amacı, ortaya konulan alternatif önerilerin Internet Üst Kurulu'nda tartışılmasını sağlamak ve kabul gören alternatifler üzerinde daha kapsamlı çalışmalara ve çalışma gruplarına yol açmaktır. 2. Internet'in ABD ve Avrupa'da gelişimi file:///users/macbookpro/desktop/gisam-internet-kutlama-belges iye'de%20internet%20altyapisi%20üzerine%20görüşler.webarchive Page 4 of 39

5 Internet 1962'de, ABD M.I.T'de Lickleider tarafından hayal edildi, Kleinrock tarafından teknik alt yapısının ilk taşı atıldı, ABD Savunma Bakanlığı kurumu ARPA'nın desteğiyle kuruldu, arası sınırlı saha deneyleri yapıldı ve protokol spesifekasyonları bir kaç defa yeniden yazıldı. Bu arada elektronik posta, telnet, ftp, listeler, ağ haberleri gibi servisler belirli bir istikrar kavuştu. Internet 80'li yıllarda akademik dünyada İngiltere, Japonya ve ABD gibi ülkelerde daha da yaygınlaştı ve bu ülkelerde Janet, NFSNet gibi Ulusal Akedemik Ağlar oluşturuldu. Türkiye aynı yıllarda kurulan Bitnet'e zorluklarla ve küçük ölçüde katılabildi. 1990'ların başında Wais, Gopher ve Web gibi Internet servisleri açıklandı. Wais ve daha sonra Gopher, yetenekleri ve kullanım kolaylığı nedeniyle, Internet'in yaygınlaşması, iş dünyası ve kamu yönetimine yayılmasına yardım etti. 1993'de NCSA tarafından yaygın kullanılan bilgisayar ortamlarından Web'e erişim için `Mosaic' istemci programının parasız olarak dağıtılması, ve Mosaic'in çoklu ortamı sorunsuzca desteklemesi, Internet'te patlamayı getirdi. Bilginin sunulmasında ve paylaşılmasında getirdiği kolaylıklar sebebiyle Internet hızla ticari bir ağ şeklini aldı. Internet teknolojiyi taşıyıcı bir ortama dönüştü, bilgisayar insan arayüzünü değiştirdi, yaşam biçimimizi ve kültürümüzü de değiştirmeye devam etmekte. Internet yüzünden ticaretten eğitime, sağlıktan hukuk sistemine kadar tüm alanlarda köklü değişiklikler olmakta, yönetim biçimleri ve devlet vatandaş ilişkileri etkilenmekte. Günümüzde 30 milyon bilgisayarın Internet'e kayıtlı olduğunu ve 1994 sonunda bu sayının 2 milyon, 8 ay öncede 20 milyon olduğunu belirtirsek, gelişmenin temposu hakkında bilgimiz olur. Halen Internet'I kullanan insan sayısının milyon civarında olduğu hesaplanmakta. Gelişmenin çok dışında kalmış bir kaç ülke ile, bazı despotik ülkeler dışında hemen hemen tüm ülkeler bu konuda çok ciddi çabalar içinde. Kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinden oluşan çeşitli koalisyon örgütleri bu alanda çalışmalar yürütmekte. Hemen tüm çabalarda uzunca bir dönem devlet desteği var. Devlet desteğini sağlayan ve sağlayamayan ülkeler arasındaki farklar kendini göstermekte. Pek çok ülke, Internet'te geri kalmanın hayati öneminin farkında olarak büyük ve önemli projeler peşinde. Bunların arasında Singapur ve Malezya'ya dikkati çekmeğe değer. Singapor-One ile tüm ülkeyi kapsayan bir ağ kuruluyor. Evlere kadar fiber optik döşenmesi planlanıyor. Malezya'da ise yeni baştan elektronik yaşam için tasarlanmış bir şehir kuruluyor. Bu iki ülke donanım ve yazılım üretimi için de çok ciddi çabalar içinde. 3. Internet'in Türkiye'de Gelişimi ve Sorunlar 3.1. Internet'in Türkiye'de gelişimi 12 Nisan 1993'de TÜBITAK-ODTÜ (TR-NET) iş birliği ile bir DPT projesi çerçevesinde Türkiye Global Internet'e bağlandı. 93 yılı bir kaç gelişmiş üniversitenin Internet'i öğrenmesi ve tanıtım faaliyetleri ile geçti başında Internet yavaş yavaş özel sektöre de girmeye başladı. 5 Nisan 1994 ekonomik kararları üniversitelerde ve kamuda gelişmeye darbe vurdu. 94 sonunda TR- NET ekibi Türk Telekom ile daha gelişmiş bir Internet için görüşmelere başladı. Bu arada YÖK, DPT, üniversitelerin çoğu, TBMM ve basının Internet konusunda pek sesi duyulmadı. TR-NET ekibi özel sektörden partnerler bulma aşamasındayken ODTÜ ve TÜBITAK ekipleri arasında bazı uyuşmazlıklar çıktı. Internet konusunda herhangi bir birikimi olmayan Türk Telekom 3. parti kullanımı yorumuyla, telefon tekelini uzatarak Internet tekelini ilan etti. TR-NET ile görüşmelerde ortaya çıkan Ulusal Omurga fikrini sahiplenerek, omurgayı kendisi kurmayı denedi. Internet'in önemini yeterince kavramamış DPT ve diğer yetkililer gerekli finansmana izin vermeyince gelir paylaşımlı modele gidildi ve 1995 yazında TURNET ihalesine çıkıldı. file:///users/macbookpro/desktop/gisam-internet-kutlama-belges iye'de%20internet%20altyapisi%20üzerine%20görüşler.webarchive Page 5 of 39

6 Iki aşamalı TURNET ihalesini, gelirin yaklaşık %70'inin Türk Telekom'a aktarılması şartıyla Satko-GlobalOne-ODTÜ konsorsiyomu kazandı, kısa bir süre içinde önce ODTÜ sonra da SATKO konsorsiyomdan çekildi. Böylece Türkiye'nin sancılı TURNET yılları başladı. Tekel yaklaşımı başlangıçta yanlıştı ve %70 oranıyla bu işin sağlıklı yürümesi olanaksızdı. Ayrıca, TT Internet'in epey dışındaydı; hızlı karar alıp uygulayamıyordu, tüm iyiniyetine rağmen katılımcı ve açık olamadı. Verilen vaadler yerine getirilemedi; işletmede hatalar yapıldı. ISS'ler arasında haksız rekabet ortamı yaratılmasına göz yumuldu. Yanlış modeller peşinde koşuldu. TT'nin işletme tecrübesi yoktu, TURNET projesinin işten anlayan bir proje sorumlusu yoktu. TT Internet komuoyuna, 700'lu ve 822'li telefonlarla sürpriz yaptı. 822'li telefonlar bazı ISP'lerce kötüye kullanıldı; TT üzerinden promosyon kampanyaları yapıldı; kullanıcı sayısı abartılı olarak eksik bildirildi. Telefon kullanım fiyatları gibi TURNET'e erişim fiyatları da dünya fiyatlarının üstündeydi. TURNET dışı uluslararası hat kullanmak ise yasaklanmıştı. Bazı ISS'ler işin başından beri tekel dışı hatlar peşindeydi. Kullanıcılar çeşitli defalar protesto ettiler. Internet üzerinde en az yarım düzine protesto kampanyası açıldı. Tartışmalı hatlar o kadar yaygınlaştı ki, Başbakanlık'a bile doğrudan Internet bağlantı teklifi götürüldü. Tüm bu karışıklığa ve sancılara rağmen, geniş kitleler Internet ile TURNET döneminde tanıştı. Türkiye Internet'i büyüme çabasında. Içerik boyutunda bir ivme gözüküyor. Büyük ölçüde, bugün Türkiye Internet'i pahalı, yavaş ve sorunlu bir durumda. TT, yerinde bir deyimle TURNET'in cenazesini TTNet projesiyle kaldırmak istemekte TURNET ve ISS ilişkileri ve yaşanan sorunlar TURNET ile ilgili gelişmeler, Türk Telekom-TURNET-ISS firmaların ilişkileri ve yaşanan sorunlar üzerine çeşitli kuruluş ve kişilerden edinilen görüşler ve deklarasyonlar, bunların manaları değişmiyecek şekilde metinler düzeltilerek aşağıda sıralanmıştır. GlobalOne Görüşleri 1. Internet'in doğası itibariyle iki ortağın beraberce bu işi götürmesi imkansızdır. Bir tarafın tüm yatırımları yapması, teknik desteği vermesi (INTURNET), diğer tarafın tüm tarife, faturalama, pazarlama ve işletim aktivitelerini götürmesi (TT) Internet'in yapısına tam zıt olmuştur. 2. TURNET'in sadece ISS'lere hizmet veren bir altyapı olması gerekliydi, böyle olmadı. TURNET hem ISS'lere, hem şirketlere, hem de ev kullanıcılarına hizmet vermek istedi. Bu doğru değildi 3. TURNET'in hem ISS olması, hem de şirketlerle ISS sözleşmesi imzalaması da çok gariptir.. Türk Telekom'nin firmalara ISS ünvanı ve yetkisi verme hakkı var mıdır? Yoksa bu Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda mıdır? 4. TURNET'in yürüyememesinin en büyük nedenlerinden biri, plansızca, sadece yapmış olmak için bu işe başlanmasıdır. Politik etkiler olmuştur, bugün TTNet de politik bir çözümdür. Ikinci büyük neden ise, ülkemiz telekom sektöründeki otorite boşluğudur. TT bir bağımsız AŞ midir? Görevi tekel bir operatör olmak mıdır? Tekel hakları neleri içerir? Internet bu haklar içine girer mi? TT pazarı regüle etme hakkına kanunen sahip midir? Ulaştırma Bakanlığı bu çerçevenin neresinde, Özelleştirme Idaresi, DPT neresindedir? ISS Görüşleri file:///users/macbookpro/desktop/gisam-internet-kutlama-belges iye'de%20internet%20altyapisi%20üzerine%20görüşler.webarchive Page 6 of 39

7 Ülkemizde TURNET şebekesi'nin Eylül 1996'da işletime açılmasından günümüze kadar geçen zaman içerisinde Internet Servis Sağlayıcıları birçok sorunla karşılaşmışlardır. TURNET Şebekesi'nin plansız ve yaklaşık 1 yıl gibi çok uzun bir süre içerisinde kurulması ISS'lerin maddi ve manevi olarak daha baştan kayıplara uğramasına neden olmuştur. ISS'lerin yaşadığı ve yaşamakta oldukları problemler iki ana kategoride toplanabilir. Ilk olarak TURNET bazında yaşanan problemler, ikinci olarak ise Türk Telekom nezdindekiler sıralanmıştır. 1. TURNET'in network tasarımı bilinçsiz ve plansız olarak yapılmıştır. Ileriye yönelik kapasite arttırımları planlaması yoktur. 2. Türk Telekom'un böyle bir network'ün yönetimi (IP NW) için gerekli deneyimi bulunmadığından, TURNET'in başından beri birçok aksaklıklar yaşanmıştır. Servis kesintileri devamlı vardır ve önceden yada sonradan bilgi verilmemektedir. Bu durumda da mağdur olan yine Servis Sağlayıcıları olmakta ve abonelerine durumu izah etmekte zorunda kalmaktadırlar. 3. Böyle bir servisin verilmesi için Teknik Destek Grubu'nun 24 saat 365 gün hizmet vermesi gerekmektedir. Bugün itibarıyla bu uygulama yoktur. 4. TURNET yurtdışı çıkışlarında TURNET Anlaşmasında yer alan ve yapılması mecburi kapasite artışlarını yapmamıştır. ISS'lere pahalı ama karşılığında 5-6 kere paylaşılmış bir hizmet verilmektedir 5. TURNET Şebekesi'nde yapılan testler ve "upgrade"'lerden ISS'ler haber edilmemekte ve bu tür çalışmalar hafta içi, gün ortasında yapılmakta ve servisin kesilmesine neden olmaktadır. 6. TURNET tarafından verilen Internet Servisleri (proxy, news, gibi) başlangıçta verilmiş sonradan kaldırılmıştır. 7. TURNET tarafından uygulanan fiyat politikası, Internet'in Türkiye'de gelişmesine negatif bir etki yapmaktadır ve ISS'leri alamadıkları bir servis için büyük külfetler altına sokmaktadır. TURNET fiyat/performans kriteri göz önüne alınırsa aşırı pahalıdır. 8. TURNET Fiyat Tarifesi idari boşluklar içermektedir. Bu boşlukların cezasını 6 ISS firması çekmiş ve bunlardan bir tanesi şirketini sadece gelen faturayı ödeyemediği için kapatmak zorunda kalmıştır. 9. TURNET'in yurt dışı çıkışı tekeli IEN ek anlasması ile ortadan kalkmış olsa da, IEN içinde "havuz" gibi pratikde ve teknik açıdan mümkün olmayan uygulama şekilleri vardır. 10. Türkiye'nin şu anda ihtiyacı olan, iletişim data altyapısının acilen düzeltilmesidir. Altyapı düzeltilmeden üstüne bir şeyler inşaa etmeye çalışmak kanalizasyon boruları sağlıklı olmayan bir mekana lüks tuvalet yapmaya benzer Türk Telekom altyapısı genel sorunları Internet Servis Sağlayıcıları sundukları bütün servisleri Türk Telekom'un işlettiği telefon şebekesi ve data şebekesi üzerinden vermektedirler. Buralarda yaşanan sorunlar doğrudan ISS'leri etkilemekte ve aboneler karşısında zor durumda kalınmaktadır. Bu problemler özet olarak aşağıda sıralanmıştır. file:///users/macbookpro/desktop/gisam-internet-kutlama-belges iye'de%20internet%20altyapisi%20üzerine%20görüşler.webarchive Page 7 of 39

8 1. Türk Telekom telefon (ses trafiği) şebekesi Internet kullanımı için uygun bir yapıda ve kapasitede değildir. 2. TURNET Anlaşması gereği, ISS'lere verilen 822 nolu telefonlarda aşırı trafikten dolayı teknik problemler yaşanmaktadır. 3. Santraller arası telefon trafiği planlaması Internet servisleri için çok düşük seviyededir. 4. Telefon hatlarına ihtiyacı olan ISS'lerin istekleri karşılanmamakta ve ISDN'e geçilecek diye belirsiz bir süre beklemek durumunda kalmaktadırlar. 5. Türk Telekom ISDN altyapısı çalışmaları nedeni bilinmeyen sebeplerden dolayı çok uzun sürmektedir. 6. ISDN olması halinde, ISS'lerin santrallere bağlantısında, Türk Telekom'un alması gerekli maliyeti çok yüksek cihazların ve fiber yatırımının ISS'ler tarafından karşılanması istenilmektedir. 7. Türk Telekom'a yapılan data başvuruları sonuçlanmamaktadır. Ayrıca Türk Telekom bu alana hiçbir yatırım yapmamakta ve gelecekte Türkiye'nin iletişim altyapısını felce uğratacak bir tutum içerisindedir. 8. Şehirler arası bağlantılarda Data Şebekelerine ilave olarak Türk uyduları üzerinden yüksek hızlar için çözümler verilmemektedir TTNet üzerine görüşler Altyapı Teknik Komitesi TTNet ile ilgili belgelere tam olarak erişemediğinden, TTNet'i teknik olarak tam inceleyememiştir. Hesaplarda kullanılan bazı talep tahminlerine ilişkin bir döküman bu rapora eklenmiştir (Ek3). Yazılanlar, Internet Üst Kurulu'ndaki tanıtım, Kamu-Net'deki tanıtım, Bolu toplantısındaki konuşmalar ve Sayın Eroğul tarafından verilen kısa bir notu esas almıştır. (Ek3). ISS Görüşleri 1. ISS'ler kamu ve özel bir çok omurga olmasını desteklemektedir. Fakat ne yazık ki, şu anda TURNET'in yeterince planlama yapmaması ve hızlı davranamaması yüzünden bugün bir çok ISS kendi omurgasını kurmaya, yaymaya ve kapasitesini arttırmaya başlamış ve devam etmektedir. Bugün şirketlerin (örneğin bankalar) kendi omurgaları olmasını engelleyen bir mevzuat olmadığı gibi ISS'lerin de kendi omurgalarını kurmasını engelleyen bir mevzuat yoktur. 2. ISS'ler kendi omurgalarının gitmedigi yerlere (küçük kasaba ve yerleşim yerleri) hizmet götürmek için TTNet'i kullanabilirler. Ancak TTnet için Gbit/sec civarı hızlar planlanması gerekirken, halen bazı ISS'lerin kendi omurgalarını kurarken kullandıkları hızlar (3x34 yada 155 MBit) planlanmaktadır. 3. TTNET projesine verilen isim Ulusal Internet Altyapı Ağı'dır. Bundan iki yıl önce açılan TURNET şartnamesine baktığımızda bu ihalenin isminin de "Ulusal Internet Altyapı Ağı" olduğunu görüyoruz. Daha önceki yapıda (TURNET) performans, kalite, yönetim sağlanamadığına göre yeni yapının bu özellikleri sağlanabileceği nasıl garantilenmektedir? file:///users/macbookpro/desktop/gisam-internet-kutlama-belges iye'de%20internet%20altyapisi%20üzerine%20görüşler.webarchive Page 8 of 39

9 4. TTNET bitirildiğinde eğer TDM data networkleri yeterli değilse, bu altyapı Internet'e doğrudan bağlanmak isteyenlere nasıl hizmet verecektir? 5. Data Network'leri genişletilmediği için ofislerini, şubelerini, şirketlerini ve kampüslerini birbirine bağlamak isteyen kuruluşlara hizmet verilemiyor. Bu nasıl yapılacaktır? 6. TTNet'in görevi data altyapısını kurmak olmalıdır. Devletin bu işe ayırdığı para uçlara gitmek yani 81. ISS'I kurmak için kullanılmamalıdır. 7. TTNet ihalesinin teknik şartnamesi gereken detayları içermemektedir. Bu projenin TTnet ile ilgili kişilerce oluşturulan bir ortamda tartışılması acilen gereklidir. 8. Yaklaşık iki yıl önce başlayan TURNET omurgası ne olacaktır? 9. TT'nin tekelci yaklaşımı nedeniyle Internet Servis Sağlayıcı anlaşmasını imzalayan firmalar, TT'nin bu işe başlamasıyla ne yapacaklardır? Bu rekabet kanununa uygun mudur? 10. TTNET projesinin teknik şartnamesinin mevcut hali incelendiginde Ulusal Internet Altyapı Ağı kuran degil, Internet Servis Saglayıcı olmak için yatırım yapan bir şirketin projesi ortaya çıkmaktadır. 11. TURNET gibi bir yapıda 2 yıl süresince ve halen data altyapısını sağlıklı geliştirmeyen, mevcut uyduları (Türksat) yurtiçinde dahi noktadan noktaya bağlantı için kullandırmayan, data bağlantısı için yapılan başvurularda, kendi tarafında yeterli cihaz olmadığı için cihaz isteyen, 822 telefon uygulaması yüzünden ses şebekesini tehlikeye atan, yüksek nitelikli eleman isteyen IP network işletmeciliği ve Internet Servis Sağlayıcılığı için insan gücü yetersiz olan, yapısında politik nedenlerle sağlıklı koordinasyon bulunmayan, Türk Telekom'un TTnet gibi bir şirketi ve yapıyı yönetmesi konusunda ciddi endişeler bulunmaktadır Genel Sorunlar 1. TURNET'in doğasından kaynaklanan bir sorun da yaşanan problemlerde ilgili, yetkili ve sorumlu bir kişi bulunamamaktadır. 2. İmzalanan sözleşmede servis kalitesi düşüklüğü durumunda hiç bir yaptırım bulunmamaktadır. Bu nedenle de ISS'ler Servis Kalitesinin arttırılmasını sağlayamamaktadırlar. 3. TT (TURNET yada TTNet) ileriye yönelik planlamaları yayınlamamaktadır. Bu planlarla ilgili bilgiler sözlü olarak ve resmi olmayan yollardan alınmaktadır. Bu planlar hiçbir zaman söylenen zamanlarda gerçekleştirilmemekte ve ISS'ler bu konuda hem mali hem de idari olarak zarara uğramaktadır. Bu zararın karşısında da bir sorumlu bulunamamaktadır (Örnek : Bölgesel POP noktası açma zorunluluğu, Trunk Hattı uygulaması gibi) 4. Türk Telekom data hatları ve haberleşme altyapısı ile ilgili standartlar mevcut değildir, her nokta için ayrı bir bağlantı şekli uygulanmaktadir; santraller arası uyumsuzluklar planlama yapmayı imkansız kılmaktadır. 5. Türk Telekom yabancı ülkelerde yıllardır kullanılan ISDN için bile tam bir standart belirtmiş değildir. file:///users/macbookpro/desktop/gisam-internet-kutlama-belges iye'de%20internet%20altyapisi%20üzerine%20görüşler.webarchive Page 9 of 39

10 6. Türk Telekom Frame Relay, ATM, ISDN gibi yeni altyapı seçeneklerini, bunların bir kısmı için altyapı mevcut olsa bile yönetmelik eksikliğinden uygulayamamaktadır. 7. DSL için bir tarife olmadığından dolayı aynı santrale bağlı iki nokta arasında çekilen bakır tel ile ikişehir arasındaki kiralık hat aynı tarifeler üzerinden ele alınmaktadır. 4. Diğer ülkelerde Internet altyapısı Internet teknolojisinin anavatanı olan ABD'nde kurulu Internet omurga, ya da omurgalarının yapısı, gerek liberal bakış açısından gerek en son teknolojilerin kullanılması açısından incelemek için en önemlisidir, Başlangıçta National Science Foundation (NSF) tarafından kurulan ve işletilen omurga Mayıs 1993 itibarı ile teknolojinin yeteri kadar olgunlaitığı düşüncesi ile tamamen özel sektöre devredilmiştir. Ama bu devir tamamen serbest bir şekilde değil, omurga kuracak firmaların belirli kurallara uymaları sağlanacak şekilde yapılmıştır. Temel olarak FCC kurallarına uyan ve yatırım yapmak isteyen herhangi bir firma omurga işletebilmektedir. Fakat bu omurgalar başlangıçta dört daha sonra da onbir Network Access Point (NAP) aracılığı ile birbirine tam bağlantılı olarak irtibatlandırılmıştır. NAP'lar aracılığı ile herhangi bir omurgadaki Internet trafiği diğer herhangi bir omurgaya en kısa yoldan aktarılabilmektedir. Başlangıçta NSF tarafından kurulan ve firmalara işletimi verilen San Fransisco NAP (Pacific Bell), Chicago NAP (Bellcore ve Ameritech), New York NAP (Sprintlink) ve MAE-EAST NAP (Metropolitan Fibre Systems, MFS)'a ek olarak daha sonra MFS tarafından MAE-WEST, MAE-LA, MAE-Dallas ve MAE-Chicago NAP'ları kurulmuştur. Federal devletin (ABD Kamunet) omurga trafiği ise üç adet NAP (FIX-East, FIX-West ve CIX) aracılığı ile diğer Internet omurgalarına aktarılmaktadır. Tekrar etmek gerekirse, ABD omurgalarında en önemli nokta, yeni kurulan ya da kurulacak olan bir omurganın trafiğinin ya yeni bir NAP ile ya da varolan NAP'ların aracılığı ile tüm diğer NAP'lara doğrudan aktarılma zorunluluğudur. Tüm Singapur'u kapsayan Singapore-One omurgası 622M byte erişim hızında bir ATM ağıdır. Ağı kuran ve işleten Net-1 adlı bir konsorsiyumdur. Konsorsiyumda Singapore Telecom Authority'nin bir kamu şirketi, bir kamu şirketi olan Singapore Telecom, biri kablo-tv şirketi olmak üzere üç özel şirket vardır. Omurgaya Singapore Telecom ve Singapore Cable Vision firmasi bağlıdır ve servis sağlayıcılara 155Mbit/s hızlara kadar erişimi bu iki firma satmaktadır. 155Mbit/s hızdaki temel servis 2.5 yıllık bir anlaşma için ayda Singapore Dolarıdır. Servis sağlayıcılar erişim için ADSL ve HFC kullanmaktadır. Diğer ülkelerdeki altyapı gelişmelerinin özetlerini TUENA raporlarında bulmak mümkündür. 5. Öneriler 5.1. Kısa vadeli öneriler Bunlar mevcut yangını söndürmeye yönelik, bazılarının geçerliliği bir yıl bile olmayacak önerilerdir: TURNET'in Proxy ve News sunucuları, TT tarafından, ya da bakanlık tarafından devreye sokulmalı ve Proxy ve News sunucuları TURNET, ULAKNET ve özel sektör sunucuları arasında Page 10 of 39

11 koordine edilmelidir. Yeni teknolojileri kullanarak, TDM sıkıntısı bypass edilerek, kiralık hatlar verilebilir. TTNet'in kurulup çalışması gerçekçi olarak 1999 başından önce olmaz. Ankara-İstanbul-İzmir, (hatta 6 ili kapsayan) geçiçi bir omurga kurulabilir. 1 yıllık bir demo önerisi çeşitli firmalar tarafından Bakanlığa sunulmuştur. Yangının en can yakıcı kısmı dış hatlardadır. Haksız rekabet de bu yönde en fazla kendini göstermektedir. TURNET dışında ISP'lerin yurt dışı hattı toplamını 40-50Mbit/s olarak kestirilmektedir. Bu konuda TT/Bakanlık doğrudan hat almalıdır. Bu en az 10Mbit/s tercihan 30Mbit/s olmalıdır. Yarı devre fiyatları aşağıya çekilmelidir. Bu bağlamda Internet erişimine olanak sağlayan uydu bağlantısı ücretleri, IBS fiyatları yeniden belirlenerek, aşağı çekilmelidir. TURNET'in fiyatı kısa bir süre içinde en az yarısına tercihan 1/3'e düşürülmelidir ve indirimlerin son kullanıcıya yansıtılması için önlem alınmalıdır. DSL tarifesi, maliyet esaslı bir bakış açısı ile bir an önce çıkarılmalıdır. PRI yatırımlarına devam edilmelidir. Bugüne kadar yapılmış tüm PRI talepleri çok kısa bir süre içinde (örneğin 10 gün) karşılanıp, bu bağlantılar çalışır hale getirilmelidir. Ayrıca PRI yatırımlarının ara verilmeden sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bazı ülkelerde farklı omurgaların bir arada yaşaması yaygın bir uygulamadır. Bazı ülkelerde ise tek bir ulusal ağda her kesimin var olması söz konusudur. Ülkemizde bazı servis sağlayıcıların ve bankaların kendi omurgaları şimdiden vardır. Yasal mevzuat buna uygundur. Iyi planlanmış, sağlıklı çalışan, iyi işletilen ve yönetilen bir ulusal omurganın kurulmasında ölçek ekonomisi açısından büyük yararlar vardır. Yasakçı olmıyan bir bakış açışıyla, isteyenin kimseden izin almadan kendi omurgasını kurmasına olumlu bakulabilir, ama tüm kesimlere yönelik ulusal bir omurgayı, katılımcı mekanizmalarla hayata geçirmek gerekmektedir. TTNet'in kuruluş gerekçeleri ve fizibilitesi gözden geçirilmeli, TTNet, kamu kuruluşları ve diğer kişisel ve kurumsal kullanıcılar tarafından etkin bir şekilde kullanılacak şekilde kurulmalıdır. Özel ve kamu kuruluşlarının, Internet altyapısının izin verilen altsistemler ya da parçalarını kurması ve işletmesinde eşit rekabet şartları, gerekiyorsa mevzut düzenlemesiyle, sağlanmalıdır. Kurma ve işletme izinlerinin verilmesini ve belirli hizmet standartlarına uyulmasını sağlamak amacıyla Türk Telekom dışında tercihan Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde bir Düzenleyici Kurum (regulatory body) belirlenmeli ve ilgili mevzuat hazırlanmalıdır. Spesifik altyapı problemlerinin çözülmesinde daha detaylı çalışmalar yapabilecek uzman komiteler Internet Üst Kurulu tarafından kurulmalı, çalışmaları sağlanmalı ve koordine edilmelidir. Türk Telekom' un hizmet kalitesine verdiği önem 1991 yılından beri ileri ülkelerde bir bilgi kaynağı olan sarı sayfaları çıkarmamış olmasıyla belirlenmiştir. Bu sebepten fiziksel altyapı üzerinde çalışacak alt komiteler yanında hizmet sunumu ve kalitesi üzerinde çalışacak alt komitelerin kurulması da gereklidir Uzun vadeli öneriler Türkiye'de yerleşik kişisel ve kurumsal kullanıcıların yaygın, ucuz ve etkin bir şekilde birbiriyle iletişimde bulunması ve yurt içi ve yurt dışı bilgi kaynaklarına erişmesi amacıyla yüksek kapasiteli ve modern bir Internet altyapısı kurulmasına gereksinim vardır. Page 11 of 39

12 Transmisyon hatları, uydu bağlantıları, yönlendiriciler, paket anahtarları gibi altsistemlerden oluşan bir ya da daha fazla Internet omurgası, bu omurgaya kişisel ve kurumsal kullanıcıların çeşitli hız ve maliyetlerde bağlanmasını sağlayacak erişim santralleri ve ağ üzerinde sunulacak bilgi servisleri bu altyapının üç ana parçasını oluşturmaktadır. Transmisyon hatlarının kurulması hakkı ve mülkiyeti yasa yoluyla Türk Telekom'undur. Omurganın diğer altsistemlerinin mülkiyeti varolan mevzuat çerçevesinde Türk Telekom dışındaki özel ve kamu kuruluşlarına ait olabilmektedir. Gene varolan mevzuat çerçevesinde, bir iletişim altyapısı, ya da bir Internet omurgası kuran bir kuruluş bu altyapı üzerindeki katma değerli servislerini üçüncü kişli ve kurumlara satabilmektedir. Erişim santrallerinin mülkiyeti genellikle Türk Telekom'a aittir fakat özel kuruluşların da erişim santralleri kurma ve işletme hakları bulunmaktadır. Bilgi servisi sunucuları ve teçhizatı özel ya da kamu kuruluşlarına ait olabilmektedir. TTNet'in kuruluş gerekçeleri ve fizibilitesi gözden geçirilmeli, TTNet kamu kuruluşları ve diğer kişisel ve kurumsal kullanıcılar tarafından etkin bir şekilde kullanılacak şekilde kurulmalıdır. Özel ve kamu kuruluşlarının, Internet altyapısının izin verilen altsistemler ya da parçalarını kurması ve işletmesinde eşit rekabet şartları, gerekiyorsa mevzut düzenlemesiyle, sağlanmalıdır. Kurma ve işletme izinlerinin verilmesini ve belirli hizmet standartlarına uyulmasını sağlamak amacıyla Türk Telekom dışında tercihan Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde bir Düzenleyici Kurum (regulatory body) belirlenmeli ve ilgili mevzuat hazırlanmalıdır. Spesifik altyapı problemlerinin çözülmesinde daha detaylı çalışmalar yapabilecek uzman komiteler Internet Üst Kurulu tarafından kurulmalı, çalışmaları sağlanmalı ve koordine edilmelidir. Internet herkes içindir. Internet ve temsil ettiği teknolojiler toplumun tüm kesimleri için hayati önemdedir. Bu nedenle Internetin kaderi hiç bir kesime tek başına bırakılamaz. Buna kamu, üniversiteler, ISP'ler, TT ve özel sektörde de dahildir. Internete ulusal bakış açısıyla ve uzun vadeli bir perspektifle yaklaşmak lazımdır. Internet Türk toplumun geleceğine, onun çağdaş bir toplum olma hedefine yönelik bir yatırımdır. Internet Bilgi toplumu olarak adlandırdığımız yeni topluma giden yoldur; bu değişimi taşıyan, oluşmasına katkıda bulunan bir mekanizmalar topluluğudur. Bilim ve teknolojide gelişmenin olmazsa olmaz koşullarından biridir. Geleceğin toplumunu sağlıktan, eğitime, ticaretten, tanıtıma, kültür ve sanatıda içinde taşıyacak bir ortamdır. Kamunun temel fonksiyonlarını, hızlı, verimli, güvenilir ve insana saygılı yerine getirmenin yolu bilişim teknolojilerinden, dağıtık mekanizmalardan ve ağ teknolojilerinden; yani Internet teknolojilerinden geçmektedir. Öte yandan bir iletişim ortamı ve elektronik yayın ortamı oluşu, toplumsal uzlaşma, fikir üretme, çözüm oluşturma, toplumsal denetim, saydamlık; yani katılımcı demokrasi konularında çok yeni ufuklar açmakta ve doğrudan demokrasiyi görülebilir bir ufka getirmektedir. Internet yeni toplumun can damarını oluşturan iletişim, çalısma, ticaret, ve bilgi ana yollarıdır. Dünya ile bütünleşmek isteyen kuşaklarımıza bilgisayar ve internet kültürü vermek, onların dünya ile yarışabilmesi için yapmamız gereken bir zorunluluktur. Bugün Internet telefon, su, havagazı, elektrik gibi evrensel hizmet kavramı kapsamına giren çok temel bir hizmet haline gelmektedir. Öte yandan açıktır ki, Internet toplumun geleceği için yapılacak çok önemli bir yatırımdır. Gelişmiş ABD'den, gelişmekte olan Malezya'ya bir yelpazede ülkeler ulusal planlar eşliğinde Interneti geliştirme, tüm topluma yayma konusunda çok ciddi çabalar içindedir. Bu nedenle bizim ülke olarak büyük düşünüp, toplumsal uzlaşma içinde önemli yatırımlar yapmamız gerekir. Page 12 of 39

13 Bu nedenle tüm kesimleri, Kamu, Üniversiteler, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerini içeren örgütlenmelere gitmeliyiz. Bu örgütlenme, Internetle ilgili önemli kararları almalı ve ülke kapsamında koordinasyonu sağlamalıdır. Şu andaki yasal ve ekonomik yapıda telekomünikasyon alt alpısı TT'nin olmak zorundadır. Devlet temel bir alt yapı hizmeti olarak gerekli yatırımı yapmalıdır. Internet teknolojileri sübvanse edilmelidir. Türk Telekom ve Kamu Internet'in gelişmesi için destek sağlanmalıdır. Kısa vadeli kârlar değil, uzun vadeli katma değerler ve toplumda oluşacak değişimler göz önüne alınmalıdır. Nasıl turizme, ihracata düzenli bir şekilde teşvik sağlanmışsa, Internet teknolojilerine de aynı şekilde destek sağlanmalıdır. Internet fiyatları maliyet esaslı olmalıdır. Başlangıç olarak Türk Telekom, en az 5 yıllık bir dönem için Internet'den para kazanmamayı taahhüt etmelidir. Burada kasıt, Internet'le ilgili hizmetlerin fiyatlarının aşağı çekilmesidir. Bunun kalıcı bir politika haline gelmesi gerekir. Ticari ağ olan TURNET ya da TTnet ve Ulak-Net ile oluşacak Kamu-Net tek bir fiziki ağ içinde taşınabilir. Teknoloji bugün buna izin vermektedir. Aslında düzgün çalışan ve kelimenin geniş anlamında üretim için kullanılan Internet toplumun geleceğine yönelik bir altyapı yatırımı olduğu için, Internet altyapısının gerçekleştirilmesinde aynı karayolları, havaalanları, limanlar vb altyapılarda uygulanan yaklaşım geçerlidir. Örneğin, turizm sektörü Internet'i kullanarak Türkiye'ye bazı avantajlar sağlıyorsa ve devlet bunun altyapı maliyetini yükleniyorsa, bu durumu olumlu olarak görmek gerekmektedir. Ulusal Internet ağının fiilen işletilmesi profesyonel bir ekibe bırakılmalıdır. Bağımsız profesyonel ekip ağ için 365 gün 24 saat güvenilir hizmet garantisi ve uzman kişileri çalıştırma olanağı verecektir. Bürokratik yapıların bir engel olmasını engelleyecektir. Ulusal Omurga'nın işletilmesine kurumsal olarak sahip çıkabilecek geniş katılımlı bir koalisyon örgütü kurulabilir. Burada akla gelen bir model, amacı ağı işletmek olan bir vakıf olabilir. Bu vakfın kontrolu söz konusu koalisyon örgütünde olabilir. Üzerinde düşünülmesi gereken bir diğer model de geliştirilmiş TÜBİTAK modelidir. Özerk, yatırım yapabilen, bürokratik kısıtlamalardan uzak, yetişmiş insan gücü istihdamında sıkıntı çekmeyen ve karar mekanizmalarında kamu, üniversite ve araştırma kurumları, özel sektör ve sivil toplum ve bilişim örgütlerinin olduğu bir kurum kurulabilir. Bunun, esnek, katılımcı mekanizmaları olan, kâr amacı gütmeyen, tüm toplum kesimlerinin yararlarını gözeten bir kurum olması gerekmektedir. Böyle bir kurum için, Ulusal Bilgisayar Ağları Merkezi, Ulusal Bilgisayar ve Ağ Merkezi, Türkiye Bilişim ve Internet Kurumu gibi adlar düşünülebilir. Kurulacak mekanizmalar, çalışan bir Türkiye Internetini güvenceye almalı ve fiyatları her boyutta aşağı çekmelidir. Bu mekanizmların önemli bir görevi ülke kapsamında Internet'le ilgili koordinasyonu sağlamak olmalıdır. Özel sektör de diğer birimlerle birlikte çözüm oluşturma sürecinin bir ortağı olmalıdır. Özel sektör burada koalisyon örgütte ve vakıfta bulunmalıdır. Özel sektör, ağı işletmek için kolayca sermaye koyabilir. Özel sektörün rekabeti, esas olarak verilen servisin kalitesinde, ve Türkiye Internetini büyütmekte olmalıdır. Sektörde firmalar arasında fırsat eşitliği ve rekabetin sağlanması gözardı edilmemelidir. Ülke çapında başlatılmış olan Ulusal Enformasyon Master Planı'nın ve Bilişim Projeleri'nin, katılımcı mekanizmalarla geliştirilmesi ve partiler üstü bir anlayışla, kısa, orta ve uzun vadeli planlar çerçevesinde gerekli yatırımları yaparak hayata geçirilmesi gerekmektedir. Page 13 of 39

14 5.3. Global One Önerileri 1. Internet pazarında eşit ve açık pazar ve rekabet koşulları sağlanmalıdır. 2. Hiyerarşinin en tepesinde altyapı/omurga sağlayıcıları/işleticileri yer almalıdır. Bunlar yine eşit rekabet ortamında birden fazla olmalıdır. Amaçları sadece ve de sadece ISS'lere altyapı hizmeti vermek olmalıdır. Yerel tekel operatör bunlardan biri olabilir, ancak eşit rekabet koşulları sağlanmalıdır. Eğer eşit rekabet koşulları sağlanamıyorsa, sadece bir adet yerel altyapı/omurga olmalı, işletimi yerel tekel operatör veya bağımsız bir grup tarafından yapılmalıdır. 3. Eşit rekabet koşulları sağlanana kadar yerel tekel operatör ISS'lik işine girmemeli, sonrasında doğal olarak eşit rekabet koşullarında bu işe girişebilmelidir. 4. Yerel regülatör organizasyon kurulmalı (belki de var?: Haberleşme Genel Müdürlüğü), görev ve sorumlulukları kanunlarla belirlenmeli, Eğer gerekiyorsa, ISS, omurga operatörü gibi payeler, bu organizasyon tarafından verilmelidir. 5. ISS'ler son kullanıcıları/şirketleri hedeflemeli, onlara kaliteli hizmet vermelidir ISS Önerileri 1. Öncelikle Türkiye'nin mevcut telekomünikasyon şebekesi transmisyon bant genişligi ve bu bant genişliğinin kullanım oranlarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu öncelik Internet kullanımının çok yoğun olduğu büyük şehirlerden başlayıp, tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde ele alınmalıdır. Bu çalışma ile mevcut linkler ve bu linklerin fiziksel ve multiplexing bantgenişlikleri bir harita üzerinde oluşturulmalıdır. 2. Bu linkler üzerinde öncelikle mevcut bant genişliğini değerlendirerek, en azından 4 büyük şehre dağılan ve SDH linklere dayanan bir omurga oluşturulmalıdır. Oluşturulacak bu omurga Frame Relay, X.25 gibi mevcut data şebekeleri ile bağlantılandırılmalıdır. 3. Bu omurga bir network operasyon merkezinden transmisyon cihazlarına ve alternatif shadow path'lerine kadar yönetilebilir ve gözlemlenebilir olmalıdır. 4. Istanbul ve Ankara gibi kullanımın çok yoğun olduğu ve mevcut bant genişliğinin yetersiz oldugu yerlerde fiber yatırımını ile enaz STM-1 hızında alt omurgalar oluşturulmalıdır. 5. Bu aşamadan sonra varolan bağlantıların kapasitelerinin bir ATM omurgayı destekleyebilir hızlarda olmasını sağlayarak mevcut SDH linkler uzerinde bir ATM omurga oluşması sağlanmalıdır. Bu sayede ATM`in bursty ozelliğinden faydalanılarak, bugün en büyük sorunlardan biri olan paket kayıplarının minimuma inmesi sağlanmalıdır. 6. Yurtdışına uydu yada başka bir yol uzerinden çıkışlar serbest bırakılmalı, böylece toplam Türkiye dışına çıkış bant genişliğinin artması sağlanmalıdır. 7. Uzun vadede kiralik hatlar ve yutdışı çıkışları ile yerel omurga işleticilerinin oluşmasına izin veren kanuni alt yapı oluşmalıdır. 8. ISS'lerin yoğun olduğu bölgelerdeki telefon santrallerinin saatteki arama kapasiteleri ve Page 14 of 39

15 kullanım istatistiklerine bakılarak, gerekli olan yerlerde işlemci kapasite artırımları yapılmalıdır. 9. Merkezi bir santral ve buna bağlı tüm ISS'ler şeklindeki bir yaklaşımın hem transmisyon hem de santral CPU gücü açısından çok daha büyük problemlere yol açacağı unutulmamalıdır. Aksine bütün ISS'ler mümkün olduğunca birbirinden ayrılmalı ve bu bölgelerdeki santrallerin upgrade'i öncelikli hale gelmelidir. 10. İleride kurulacak ATM omurgaya tüm ISS`ler omurga router'ları üzerinden bağlanmalı ve yerel santrallerle aralarında ISDN PRI hatlar bulunmalıdır. 11. IEN imzalamadan, yurtdışına çıkmak, TURNET'i delmek ve dolayısı ile TT'ye hiç bir yarı devre tarifesi ödememek mümkündür ve en az bir düzine şirket tarafından yapılmaktadır. Türk Telekom bu ihlallere bir şey yapamamaktadır. Dolayısı ile yurt dışı çıkışlar tamamen serbest olmalı ve TT yarı devresi şimdikinden çok daha düşük ve makul olmalıdır. Ek 1 : Ağ Üzerinde Verilmesi Gereken Servisler Bu servisler Internet'in etkin ve düzgün çalışması için gerekli olanlardır. 1. DNS: Ulusal ağın bir kaç noktasında birbirlerini destekleyecek şekilde, tekrarlanması gerekir. Bu tüm üst düzey alanları içermelidir. Buna ek olarak, var olan her alan adının, kendi kurumu dışında bir ikincil sunucusu olmalıdır. Bunu meslek örğütleri, yetkili birimler, ve Internet'e destek verecek vakıflar yapabilir. DNS yapılanması konusunda tüm dünyada pek çok tartışma olmaktadır; ABD içinde, ABD ile Avrupa arasında ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıkmaktadır. Tartışmalar, Türkiye'de de devam etmektedir. 2. MX: Gene ülkeye, üst düzey alanları da göz önüne alan, ve yedekleme amaçlı MX kayıtlarını tutan ve buna yeterli kaynak ayıran birimler olmalıdır. Bunlar, bu günden örnek verirsek, Başbakanlık, ULAKNET, TURNET ve kurulucak bir Internet vakfı olabilir. 3. NEWS: Tüm dünyayı dalga dalga kapsayan bir grup haberleşme mekanizması olan Usenet News ve onun Türkiye ayağı henüz düzenli bir şekilde çalışmamaktadır. Kaynak israfını önleyecek, ve her Internet kullanıcısının sınırsız erişimini sağlayacak mekanizmalar kurmalıyız. 4. PROXY: Internet'i etkin kullanmak için koordineli bir şekilde ve hiyararşik bir oluşum içinde birbirleriyle konuşan proxy sunucuları kurulmalıdır. Yurtdışı bağlantısı olan her kurum/ağ bu mekanizmada gönüllü olarak yer almalıdır. 5. YANSILAR: Ulusal boyutta web ve ftp yansıları oluşturulmalıdır. Bunlar uygun kapasitelerle kurulmalı, yeterince tekrarlanmalıdır. Bunlar yaygın bir şekilde duyurulmalı, her web'de kolay erişilebilecek bir yerde olmalıdır. 6. TARAMA mekanizmaları: Türkiye Internetindeki kaynaklar üzerinde tarama mekanizmaları kurmak ve bunları çalıştırmak gerekir. 7. INFO.TR ve INFO.GOV.TR Özellikle ülke dışına yönelik her tür bilginin tutulacağı, en azından bağlantıları gösteren, hizmetler (web vs) Page 15 of 39

16 8. DİZİN SERVİSLERİ (DIRECTORY SERVICES): Kurum, şirket ve kişileri bulmaya yönelik telefon rehberi, e-posta adresleri, firma adreslerini tutan, taranabilen hizmetler. 9. LOCATOR SERVİSLERİ: İçeri ve dışa yönelik, tarama mekanizmalarıyla uyumlu, neyin nerede olduğunu bulmaya yönelik servisler. 10. PGP, AUTHENTICATION (Kimlik Kanıtlama) SERVISLERI. Güvenli iletişim için gerekli altyapıyı oluşturan çesitli servislerin verilmesi gerekir. PGP, Authantication bunların bazılarıdır. 11. Bunlara ek olarak Yönlendirme, Internet Roaming, Traffic Exchange ve Yasal konular (Mevzuat) konularında çalışma grupları oluşturulmalıdır. Ek 2 : Bir ISP'nin Görüşleri Yazarların Notu : Aşağıdaki görüşler sadece bariz Türkçe ve yazım hataları düzeltilerek bu eke konulmuştur. Internet Üst Kurulu'nun Teknik Alt Komisyonu üyelerince değerlendirilmek üzere, Superonline'nin "TURNET, TTNet ve Türk Telekom'un Internet için yapması gerekenler" hakkındaki görüşlerini ve beklentilerini aşağıda bilgilerinize arz ederim. 1) TURNET : Superonline TURNET'i kanunu mecburiyet olduğu için kullanmaktadır. TURNET'in yurt dışı giriş ve çıkışları Superonline tarafından kullanılmamaktadır. Türk Telekom ISP'leri kendi aralarında direk bağlanmalarına izin vermediği için (1) Superonline'nin ülkemizdeki diğer ISP'lere bağlantısı TURNET üstünden yapılmaktadır yılında ve 1996'nin ilk yarısında Superonline TURNET'in tekel olarak açılmasına şiddetle (2) karşı çıkmıştır (TURNET'e karşı olmadık sadece Tekel olmasına karşı çıktık). TURNET fiyat/performas kriteri göz önüne alınırsa aşırı pahalıdır. TURNET'in yurt dışı çıkışı tekeli IEN ek anlaşması ile ortadan kalkmış olsa da, IEN içinde "havuz" gibi pratikte mümkün olmayacak uygulama şekilleri vardır. TURNET'in yurt dışı çıkışında IEN imzalamadan, TURNET'i delmek ve dolayısı ile TT'ye hiç bir yarı devre tarifesi ödememek mümkündür ve en az bir düzine şirket tarafından yapılmaktadır (3) ve Türk Telekom bu ihlallere bir şey yapamamaktadır. Dolayısı ile yurt dışı çıkışlar tamamen serbest olmalı ve TT yarı devresi şimdikinden çok daha düşük ve makul olmalıdır. 2) TTNET Superonline prensipte ülkemizde kamu ve özel bir çok omurga olmasını desteklemektedir. Ayrıca Superonline TT'nin Internet için harcadığı her kuruşu prensipte destekler. İhale şartlarında ifade edilen kapasite ve coğrafi kapsamda TTNET 1996 başında TURNET yerine açılmış olsa idi Superonline büyük bir ihtimal ile TTNET gibi bir servisin büyük kullanıcıları arasında olurdu. Page 16 of 39

17 Fakat ne yazıkki, başımıza örülen TURNET belası yüzünden Superonline 1996 sonu ile kendi (4) ulusal omurgasını kurmaya, yaymaya ve kapasitesini arttırmaya başlamış ve devam etmektedir. Bugün şirketlerin (örneğin bankaların) kendi ulusal omurgaları olmasını engelleyen bir mevzuat olmadğı gibi ISP'lerin de kendi omurgalarını kurmasını engelleyen mevzuat yoktur (5). Superonline kendi omurgasının gitmediği yerlere (küçük kasaba ve yerleşim yerleri) hizmet götürmek için TTNet'i kullanabilir. Fakat TT'de planlama yapan meslekdaşlarım ne yazikki dünya yörüngesinde bayrağımızı dalgalandıran işlere imza atmış bir şirketi çok küçük düşünmeye zorlamaktadırlar. Bugün TT'nin TTNet gibi bir şey planlarken iç ve dış hızlarında Mbitler yerine Gbit/sec hızlar ile başlaması gerekirken, 3x34Mbitler veya 155Mbitler TT'nin adına, sanına ve konumuna yakışmadığı gibi, bunları zaten ISP'ler (en azından Superonline) tek başına kendi omurgası ile yapabilecek durumdadır. Superonline TTNet ile Türk Telekom'un ISP'lere rakip olmasına karşı değildir ama TEK bir şart ile, kendisinin ISP olması için kendi imkanlarından faydalanma şartlarını ve kolaylıklarını TT aynen biz ISP'lere de uygulamalıdır. 3) BİZCE TT INTERNET İÇİN NE YAPMALI Ülkemizde Internet kullanımının yayılması için en acil ve hayati yatırımlar omurga veya yurt dışı kapasitesi değildir (izin verilirse özel ISP'ler burada kendi başlarının çaresine çok rahat bakarlar ve bunlar çok düşük yatırımlardır). Lokal Loop en önemli noktadır. Lokal Loop da Bakanlık tekelinde olduğu için ve bu tekel de hala alışkanlık(6) ile TT'ye verildiği için TT'nin TURNET veya TTNet gibi adına ve boyuna pek yakışmayan derecede küçük işler ile uğraşması yerine 16 milyon telefon abonesinin 16 milyon lokal loop'unu Internet için gözden geçirmesi gerekir. Gerçekçi yaklaşım iki ana adımda olur. Var olan 16 milyon digital lokal loop'un santral ve santrallar arası tarafında ISP'lerin talep ettiği kadar telefon numaralarını her zaman rahatlıkla tahsis edecek ve aboneler bu numaraları ararken meşgul çalmayacak kapasitenin konulmasıdır. 16 Milyon lokal loop için bu en çok bir kaç MİLYAR dolarlık bir yatırımdır. İkinci adım ise abonenin evinde lokal loop bağlantı hızını Kbitlerden Mbitlere çıkaracak yatırımların yapılmasıdır. Bu yatırım da MİLYAR dolarlar ile ölçülür. Her iki adım da zamanda bir şekilde overlap edecek hayata geçirme planı ile 4-6 yıl içinde yapılmalıdır. TT'nin bunu yapmaya gücü yoksa ve bu yatırım imkanı özel sektöre tanınmaz ise ülkemizde Internet için yapılabilecek fazla bir şey kalmamaktadır. Superonline'nin üyesi olduğu Çukurova Holding ve Yapı Kredi grubu lokal loop için gerekli yatırımların özel sektörce yapılması izni ile bu işe talipdir (7) ve bunu çeşitli defalarda ve her merci önünde dile getirmiştir. Üst Kurul ve teknik komisyonuna başarılar diler ve en derin saygılarımı iletirim. Page 17 of 39

18 Babür Özden Murahhas Üye ve Genel Müdür Superonline Notlar : (1) Türk Telekom TURNET anlaşması her ne kadar ISP'lerin kendi aralarında direk bağlanmalarına izin vermese de 1997 ikinci yarısından başlayarak bu kısıtlamanın TT haberi veya onayı olmadan aşılmakta olduğu yolunda bilgimiz vardır. (2) Ülkemize bütün uyarılara rağmen TURNET belasını saran kurumların (Satko, GlobalOne, ODTÜ ve TT) ilgili isimlerinin Internet Üst Kurulu'nda yer almalarına ayrıca aşırı derecede şüpheli gözle baktığımızın bilinmesinde yarar vardır. (3) Superonline da 3/97-9/97 arasında bu şekilde çalışmak zorunda kalmıştır. (4) Superonline'nin bugün 11 node'lu ve node'ları arası (redundant pathler ile) 2Mbit ile bağlı, yurt dışı çıkışı 10Mbit olan bir omurgası vardır. Yıl sonu ile beraber bu omurga toplam 19 node çıkacak ve node'lar arası 6Mbit ve yurt dışı çıkışı 30Mbit civarında olacak şekilde büyüyecek üzere yatırımlarımız devam etmektedir başı ile bu omurga ayrıca frame relay çalışacaktır sonu ile bu omurga ile Yapı Kredi'nin bugünlerde inşaatını sürdürdüğü ve ülke genelini kapsayan ATM şebekesi entegre olacaklardır. (5) TURNET ile bu mevzuat (kısıtlama) sadece ISP'lere getirilmiş olsa da daha sonra TT TURNET'deki bu maddeyi değiştirerek doğru bir adım atmıştır. (6) Tekeli kırmak için gerekli kanuni zemini yaratmak üzere Millet Meclisi çağdaş bir şekilde üzerine düşen görevi yapmış ve 23 Aralık 1995'de Katma Değerli Telekom Hizmetleri Lisans Yönetmeliği kanunu çıkmıştır. Bundan sonra telekom hizmet sektörünü özel rekabete açmayı engelleyen sadece siyasetin iradesidir görüşündeyiz. (7) Hisselerinin çoğunluğu grubumuzda olan Türkcell'in 3 yıl içinde MİLYAR dolar civarında yatırım yaptığını hatırlatmakta yarar vardır. Ayrıca Topaz isimli şirketimiz ile 9/97'den bu yana Kablo TV icin TT ile lisans opsiyonlu gelir paylaşımı metodu ile bir çok ilde lokal loop kurmaya ve işletilmeye başlandığının da bilinmesi yararlı olacaktır. Bir çok yüz milyon dolar da buraya akacaktır. TT ve bakanlık GSM ve Kablo TV için yaptığı şekilde niye Internet için de gerekli lokal loop yatırımı ve işletimi engelini çözmez? Ek 3 : Türk Telekom'dan Dicle Eroğul'un Görüşü TTNet Altyapı Gereksinimi (Teknoloji Seçimi) 1994 yılından beri çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlarda tartışılan ve planlama çalışmaları başlatılan Ulusal ve Global Enformasyon altyapısı kavramı ve böyle bir altyapının kurulmasında yaşanacak süreç, mevcut şebeke yapılarından Global Enformasyon Altyapısına geçişte izlenmesi gereken politikalar konusunda halen belirsizlikler sürse de kesin olan birşey bu yeni Page 18 of 39

19 tartışmanın daha önceki altyapı projelerinden farklı bir biçimde şebekede kullanılacak teknolojilerden çok şebeke üzerinden verilecek servisler ve uygulamalar üzerinde yoğunlaşmasıdır. Bir diğer önemli fark, bu tartışmaların iletişim sektörünün dışında da yoğun bir biçimde yer almasıdır. Bilişim, iletişim, eğlence sektörlerinden hangi perspektifle baktığınıza bağlı olarak Global Enformasyon Altyapısı kavramı da değişmektedir. Bilişim sektöründen bakıldığında, Global Enformasyon Altyapısı, yüksek hızlı veri iletişimine olanak sağlayan yüksek performanslı bilgisayar şebekesi olarak tanımlanabilir. Bu tanıma göre Internet, Global Enformasyon Altyapısının başlangıcı veya Bilgi Otoyollarına çıkan hızlanma şeridi olarak görülebilir. Iletişim sektöründen bakıldığında ise Global Enformasyon Altyapısı; ses, veri, text, görüntü ve video trafiğini taşıyan ATM temelli multimedya şebeke tanımı ile çakışıyor. Eğlence sektörü ise akıllı televizyon setlerinden uç kullanıcı birimi olarak yararlanıldığı etkileşimli televizyon ortamı olarak üçüncü bir tanım getiriyor Global Enformasyon Altyapısı kavramına. Bu üç sektörün birleşimi (infocommunications, infotainment, vb.) ile birlikte tanımları da çakışıyor. Bütün bu değişik tanımlardaki ortak noktalar; şebekenin sayısal ve yüksek kapasiteli olması ve sunulacak yeni servislerin kişisel nitelik taşıması. Sayısallaşma bilişim endüstrisinde başladı, iletişim endüstrisinde sayısallaşma oldukça ileri bir düzeye geldi, yayıncılık sektöründe ise yaygınlaşıyor. Uç kullanıcıların bireyler olarak ele alındığı kişiselleşme süreci de yine bilişim sektöründe PC'ler ile başladı, iletişim sektöründe kişisel mobil iletişim (personal mobile communications) ve kişisel numaralandırma (portable numbering) ile gelişmekte, yayıncılık sektöründe ise video-on-demand gibi servislerle gelişecek. Bilişim, iletişim ve eğlence sektörlerindeki teknolojik gelişmelerin ve uygulamaların paralelliği bu üç sektörün birleşimini doğururken, bu birleşimin getirdiği sektörler arası regülasyon sorunları tartışılıyor. Diğer yandan Ulusal Enformasyon Altyapılarından, Global Enformasyon Altyapısına geçiş süreçleri ve bu süreçte yaşanacak regülasyon sorunları tartışılırken Global Mobil Kişisel Iletişim Servisleri (Global Mobile Personal Communications Services) projesi, bu geçiş aşaması için ilk örneği oluşturdu. GMPCS projesi, yeni jenerasyon çoklu uydu sistemleri ile hayata geçirilecek. Bu sistemler global kapsama alanı olan ilk iletişim sistemleri olacak. 1990'lı yıllar bilişim ve iletişim alanlarında çok hızlı değişimlere sahne olmuştur. Tüm kuruluşlar için önemli olan eski yatırımlarını; teknolojik gelişmelerin getirdiği olanaklar, yeni servis ve uygulamalarla yeni dünyaya taşımak ve yapacağı yatırımların gelecekteki gelişmelere uyumluluğunu sağlayabilmektir. Bundan birkaç yıl öncesine kadar genel anlayış; bir ülkenin iletişim altyapısının gelişmişlik düzeyinin, o ülkenin zenginliğine bağlı olduğu şeklinde idi. Sadece en zengin ülkeler, tüm kamuoyuna yüksek kapasiteli servis sunmaya elverişli iletişim şebekeleri kurabilecek pozisyonda idi. Şimdi durum tersine döndü; en son teknolojiyi kullanan iletişim şebekelerinin maliyeti büyük bir hızla düşmekte. Artık bir ülkenin zenginliği ve gelişmişliği, kurulu iletişim altyapısının düzeyi ile ölçülmekte. Toplumun tüm kesimlerine çeşitli biçimlerde servis veren bir araçlar topluluğu olan Internet'te, üzerinde yazılı ve görsel basının, telefonun ve ticaretin yer aldığı bir haberleşme ortamı. Internet özünde bir iletişim, tanıtım, halkla ilişkiler, ticaret, kültür ve sanat ortamı olmasının yanında bir sürekli eğitim ortamı, ortak çalışma ortamı, uzaktan çalışma ortamıdır. Sağlık hizmetlerinden vergiye, tapudan belediye hizmetlerine, nüfüstan trafiğe, kamu yönetiminin her parçası Page 19 of 39

20 Internet'in temsil ettiği teknolojilerden yararlanmak zorundadır. Saydam ve katılımcı bir yönetim için Internet vazgeçilmez mekanizmalar ve toplumumuz için hayati önemde teknolojiler içermektedir. Internet uygulamalarıni içeren servisler katmanının, her konunun uzmanlarınca ayrıca ele alınması gereklidir. Üzerinde servisler katmanının kurulabilmesi için Internet'in iletişim ve IT altyapısının, sözkonusu uygulamalara elverişli bir biçimde kurulmuş olması zorunluluğu vardır. Internet'in iletişim altyapısını; Internet omurgasının iletişim altyapısı ve Internet'e erişim şebekeleri olarak ikiye ayırabiliriz. Yeni uygulamalara açık Internet omurgasının altyapısı ATM ve SONET/SDH teknolojilerine dayanmalıdır. Optik lif ve SDH, bugün genişbantlı iletişime olanak sağlayan kilit iletim teknolojileridir. Multimedya servislerin sunulabilmesi için temel gereksinimlerden biri bu teknolojilere dayanan genişbantlı iletim ortamının varlığıdır. ATM teknolojisi ise çeşitli trafik tiplerini taşıyabilme özelliği ile geleceğin teknolojisi olarak kabul edilmektedir. Çeşitli trafik tiplerini içeren multimedya servislerin sunumunda genişbant anahtarlama ve bantgenişliğini servis gereksinimlerine göre ayarlayan esnek anahtarlama yapısı temeldir. Telefon şebekeleri, veri şebekeleri ve yerel alan ağlarında sunulan servisin tipine bağlı olarak farklı anahtarlama yöntemleri kullanılmaktadır. Video dağıtım şebekeleri ise iletişim şebekelerinden farklı olarak anahtarlama yerine dağıtım mimarisine sahiptir. Genişbantlı multimedya servislerin gereksinimlerini karşılayacak şebeke teknolojisi, bütün bu farklı yöntemlerin avantajlarını birleştiren ATM'dir. ATM; ses, video ve veri trafiği gibi farklı trafik türlerinin aynı şebekede birleştirilmesine olanak sağlayan bir teknolojidir. Devre anahtarlama ile paket anahtarlama yöntemlerinin avantajlarını birleştiren ATM, sabit paket uzunluklu, bağlantı temelli, hızlı bir paket anahtarlama tekniğidir. Devre anahtarlama, gerçek zamanlı iletişimin ve paket anahtarlama da veri iletişiminin gereksinimlerini karşılarken, Broadband ISDN'de aktarım yöntemi olarak seçilen ATM, tüm bu iletişim gereksinimlerine bütünleşik bir tarzda cevap verebilmektedir. Veri iletişim şebekelerindeki yapılanma süreci, kullanıcı arabağlantı katmanını oluşturan erişim şebekeleri katmanı ve bu katmandan bağımsız bir altyapıya doğru gelişmektedir. SONET/SDH ve ATM teknolojilerine dayanan altyapı ve uç kullanıcı uygulamalarının ATM altyapısına adaptasyonunu gerçekleştiren erişim şebekeleri. Bu uygulamaların büyük bir kısmını bugünün ses, paket, frame relay ve video servisleri oluşturmakta. Bugünkü servislere özel devreler için alternatif oluşturan ATM servisi de eklenmekte. Böyle bir şebeke yapısı, ihtiyaç duyulan servis çeşitliliğini ve esnekliğini arttıracağı gibi şebeke kaynakları en etkin bir biçimde kullanılacağından toplam yatırım ve işletim maliyetini de düşürecektir. TTnet, gerek Internet dünyasında, gerekse Türkiye Internet'inde son üç yıldır yaşanan değişiklikler sonucunda gereksinim duyulan yeni servis ve uygulamalar için elverişli ATM ve SONET/SDH teknolojilerine dayanan iletişim altyapısıdır. SONET/SDH yatırımları yapılmış olup; bazı merkezlerde servise verilmiştir. Sürmekte olan montaj çalışmaları sonucunda 1998 yılının sonunda tüm ülke çapında yaygınlaşmış olacaktır. TTnet ile ATM altyapısı kurulmuş olacaktır. Bilindiği gibi IP trafiğini ATM üzerinden taşımak için çeşitli çözümler vardır. TTnet, erişim seviyesinde frame relay teknolojisini içermektedir. Ayrıca bakır kablo üzerinden yüksek hızlarda iletişim olanağı sağlayan DSL teknolojisi de desteklenecektir. Telefon şebekesinden erişim için narrowband ISDN (ISDN PRI ve BRI) servisleri, TTnet'ten önce uygulamaya geçmiş olacaktır. TTnet'in mevcut ve kurulacak olan TDM şebekeleri ile TURPAK şebekesi arabağlantıları olacaktır. Bu şebekeler kullanıcı erişimi için kullanılacaktır. TTnet projesinin bir amacı da karlı olmayan merkezlerde servis sağlayıcılara virtual POP servisi Page 20 of 39

İnternet'in Tarihi. İnternet Teknolojileri. İnternet'in Tarihi. NSFNET omurgası 1971. Ders 2

İnternet'in Tarihi. İnternet Teknolojileri. İnternet'in Tarihi. NSFNET omurgası 1971. Ders 2 İnternet'in Tarihi İnternet Teknolojileri Ders 2 1971 yılında Ağ Kontrol protokolü (NCP-Network Control Protocol) ismi verilen bir protokol ile çalışmaya başladı. 1972 yılı Ekim ayında gerçekleştirilen

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 2

İnternet Teknolojileri. Ders 2 İnternet Teknolojileri Ders 2 İnternet'in Tarihi 1971 yılında Ağ Kontrol protokolü (NCP-Network Control Protocol) ismi verilen bir protokol ile çalışmaya başladı. 1972 yılı Ekim ayında gerçekleştirilen

Detaylı

Telekomünikasyon Sektörünün Durumu Altyapı-Rekabet-Büyüme Sorunları Kamu-Bilişim Sektörü Bağlantısı. TBD Kamu-BİB'19. TELKODER 27 Ekim 2017

Telekomünikasyon Sektörünün Durumu Altyapı-Rekabet-Büyüme Sorunları Kamu-Bilişim Sektörü Bağlantısı. TBD Kamu-BİB'19. TELKODER 27 Ekim 2017 Telekomünikasyon Sektörünün Durumu Altyapı-Rekabet-Büyüme Sorunları Kamu-Bilişim Sektörü Bağlantısı TBD Kamu-BİB'19 TELKODER 27 Ekim 2017 TELKODER Üyeleri Bir VPN Hizmetini (KamuNet) Diğer İşletmeciler

Detaylı

FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERE AİT LOKAL ERİŞİM, TEÇHİZAT ve DEVRE HAZIRLAMA ÜCRETLERİ

FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERE AİT LOKAL ERİŞİM, TEÇHİZAT ve DEVRE HAZIRLAMA ÜCRETLERİ FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERE AİT LOKAL ERİŞİM, TEÇHİZAT ve DEVRE HAZIRLAMA ÜCRETLERİ KDV ve ÖİV HARİÇ ÜCRETLER Hizmetin verilmesine yönelik olarak

Detaylı

Altyapıya Dayalı Rekabet -Türkiye Uygulamaları- Dr. Kuddusi YAZICI Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Tarifeler Dairesi Başkanı Aralık 2008

Altyapıya Dayalı Rekabet -Türkiye Uygulamaları- Dr. Kuddusi YAZICI Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Tarifeler Dairesi Başkanı Aralık 2008 Altyapıya Dayalı Rekabet -Türkiye Uygulamaları- Dr. Kuddusi YAZICI Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Tarifeler Dairesi Başkanı Aralık 2008 İçindekiler Genel Bilgi Ulaştırma Bakanlığı Görev ve

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERİN BAĞLANTI VE NAKİL ÜCRETLERİ

FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERİN BAĞLANTI VE NAKİL ÜCRETLERİ FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERİN BAĞLANTI VE NAKİL ÜCRETLERİ %18 KDV VE %15 ÖİV DAHİL ÜCRETLER Avans Ücreti (Bağlantı ücretine mahsuben) :.250 TL alınır.

Detaylı

Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı Ocak 2008 İstanbul

Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı Ocak 2008 İstanbul Telekomünikasyon Sektöründe Rekabet Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı Ocak 2008 İstanbul Gündem Genel İstatistikler Pazar Analizleri Sabit Arama Pazarı Mobil Arama Pazarı Genişbant

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA II. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA II. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA II. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK İletişimin Tarihsel Gelişimi İnternet in Tarihsel Gelişimi

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 2. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 2. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 2. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 16 Temmuz 2012 2012 2. Çeyreğinde Kârlılıkta Güçlü Büyüme Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom,

Detaylı

Türkiye Ulusal Sabit GPS İstasyonları Ağı (TUSAGA-AKTİF : CORS-TR) İşletilmesinde TÜRKSAT A.Ş. YAKLAŞIMI. Sunum Kapsamı

Türkiye Ulusal Sabit GPS İstasyonları Ağı (TUSAGA-AKTİF : CORS-TR) İşletilmesinde TÜRKSAT A.Ş. YAKLAŞIMI. Sunum Kapsamı Türkiye Ulusal Sabit GPS İstasyonları Ağı (TUSAGA-AKTİF : CORS-TR) İşletilmesinde TÜRKSAT A.Ş. YAKLAŞIMI 36 K 20 K 1K 1 Sunum Kapsamı 1. İstasyonların Bakımı, idamesi ve işletilmesi 2. Kontrol Merkezinin

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

Türk Telekom Portali Nasıl Değişti?

Türk Telekom Portali Nasıl Değişti? Türk Telekom Portali Nasıl Değişti? Türkiye nin Telekomünikasyon Devi Aboneleriyle IBM WebSphere Portal Aracılığı ile Konuşuyor Alpaslan Tomuş İş Geliştirme Koordinatörü innova Bilişim Çözümleri Türk Telekom

Detaylı

ULAKNET KULLANIM POLİTİKASI

ULAKNET KULLANIM POLİTİKASI ULAKNET KULLANIM POLİTİKASI MADDE 1. AMAÇ Bu kullanım politikası; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) bir enstitüsü olan Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : SSG İnternet Hizmeti Tarife ve SSG Uygulama Teklifleri.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : SSG İnternet Hizmeti Tarife ve SSG Uygulama Teklifleri. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 06.12.2011 Karar No : 2011/DK-07/628 Gündem Konusu : SSG İnternet Hizmeti Tarife ve SSG Uygulama Teklifleri. KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi

Detaylı

FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERE AİT LOKAL ERİŞİM, TEÇHİZAT ve DEVRE HAZIRLAMA ÜCRETLERİ

FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERE AİT LOKAL ERİŞİM, TEÇHİZAT ve DEVRE HAZIRLAMA ÜCRETLERİ FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERE AİT LOKAL ERİŞİM, TEÇHİZAT ve DEVRE HAZIRLAMA ÜCRETLERİ KDV ve ÖİV HARİÇ ÜCRETLER Hizmetin verilmesine yönelik olarak

Detaylı

ULAKNET IPv6 Tecrübeleri

ULAKNET IPv6 Tecrübeleri ULAKNET IPv6 Tecrübeleri Onur BEKTAŞ onur at ulakbim. gov. tr 13 Şubat 2008 TK 1 İÇERİK ULAKBİM & ULAKNET tanıtım. Dünyadaki durum. ULAKNET IPv6 Tarihçe. Yaşadığımız Sorunlar. Önerilerimiz. Sorular. 13

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü WAN NETWORK HİZMETİ, KURUMSAL İNTERNET ERİŞİMİ (70 MBPS) VE NETWORK GÜVENLİK SERVİSLERİ HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME KAPSAM VE HEDEFLER Internet

Detaylı

Kamuda Elektronik İmza Uygulamaları

Kamuda Elektronik İmza Uygulamaları Kamuda Elektronik İmza Uygulamaları Ersin GÜLAÇTI Baş Uzman Araştırmacı 23.01.2007, ANKARA Sunum Planı Türkiye de E-imza Kamu Sertifikasyon Merkezi Sertifika Süreci E-imza Uygulamalarının Önündeki Engeller

Detaylı

KUŞCU GRUP. Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP. Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk.

KUŞCU GRUP. Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP. Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk. KUŞCU GRUP Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk.No:3/1 TUZLA Tel: 0216 494 63 50 Fax:0216 494 63 51 Kayseri Ofis: Kayabaşı

Detaylı

BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları

BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları Sezen YEŞİL Bilişim Uzmanı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) IPv6 Konferansı Ankara, Türkiye 12 Ocak 2011 1 Gündem BTK nın Görevleri BTK nın Çalışmaları Başbakanlık

Detaylı

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi 1 2 Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi toplumu ve e- devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 1. AMAÇ Türksat İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü nün bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında

Detaylı

Serbestleşmenin Neresindeyiz?

Serbestleşmenin Neresindeyiz? Serbestleşmenin Neresindeyiz? Dr. Murad Ardaç Koç Bilgi Grubu Telekomünikasyon Koordinatörü 4. Telekom Arenası, 1 Mart 2004 1.3.2004 4. Telekom Arenası Saydam 1 Sabit Telefonunuzu Atın, Mobil Yaşama Geçin!

Detaylı

1.2.Teklif verenler, satın almaya ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

1.2.Teklif verenler, satın almaya ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. WINES OF TURKEY ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ DIŞ TİCARETTE STRATEJİK MÜŞTERİ VE PAZAR BULMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ HİZMET ALIMI ŞARTNAMESİ I. SATIN ALMANIN KONUSU VE

Detaylı

2. hafta Bulut Bilişime Giriş

2. hafta Bulut Bilişime Giriş 1 2. hafta Bulut Bilişime Giriş 3. Bulut Bilişime Duyulan İhtiyaç Son yıllarda veri kullanımında görülen artışlar sayesinde verinin elde edilmesi ve üzerinde analizler yapılarak genel değerlendirmelerde

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

Telekomünikasyon sektöründe düzenleme, rekabet ve yatırım ortamı

Telekomünikasyon sektöründe düzenleme, rekabet ve yatırım ortamı Telekomünikasyon sektöründe düzenleme, rekabet ve yatırım ortamı İzak Atiyas Sabancı Üniversitesi Rekabet Politikası ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Konferansı, 4 Mart 2005, Ankara Ana başlıklar Telekomünikasyon

Detaylı

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu?

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu? KONYA "BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ" GÜDÜMLÜ PROJE ÖZETİ Başvuru Sahibi: Konya Sanayi Odası Proje Ortakları: Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası,Konya ABİGEM, Konya Ticaret Borsası,

Detaylı

Araştırma Notu 10/80

Araştırma Notu 10/80 Araştırma Notu 10/80 09.07.2010 GENİŞBANT İNTERNETİN YAYGINLAŞMASI REKABETİN GELİŞMESİNE BAĞLI Emin Köksal * Yönetici Özeti Günümüz internet teknolojisinin daha çok veri taşıyabilen genişbant özelliği

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

Servis Tanımı 4/12/2011

Servis Tanımı 4/12/2011 Servis Tanımı 1 Cebim HerYerde servisi ile GSM aboneleri kendi telefon ve sim kartlarından bağımsız şekilde gsm operatörü tarafından sunulan bu hizmetle yakınlarına her zaman ulaşabilecektir. Servis Tanımı

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. Karar Tarihi: : 08.04.2015 Karar No : 2015/DK-ETD/198 Gündem Konusu : Toptan İnternet Kampanyası.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. Karar Tarihi: : 08.04.2015 Karar No : 2015/DK-ETD/198 Gündem Konusu : Toptan İnternet Kampanyası. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi: : 08.04.2015 Karar No : 2015/DK-ETD/198 Gündem Konusu : Toptan İnternet Kampanyası. KARAR hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. : Erişim

Detaylı

Niçin Bilinçli ve Güvenli İnternet?

Niçin Bilinçli ve Güvenli İnternet? Niçin Bilinçli ve Güvenli İnternet? Sanal ortamdaki katalog suçlardan öğretmen ve öğrencilerimiz korunsun, Sanal suçlular okulumuza ve evimize girmesin, Masumlar suçlu olmasın, Çocuklarımız istismar edilmesin,

Detaylı

Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi

Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi PlaceCam Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi 2014 Telif Hakkı: Bu doküman kısmın veya tamamen kopyalanamaz. İçindeki fikirler ve iş modeli paylaşılamaz. İletişim: Bilgin Yazar, bilginyazar@etgigrup.com,

Detaylı

6.14 KAMU KULLANIMLARI

6.14 KAMU KULLANIMLARI 6.14 KAMU KULLANIMLARI 6.14 KAMU KULLANIMLARI VE ALT YAPI 329 6.14 KAMU KULLANIMLARI VE ALTYAPI Plan alanındaki kentsel sistemin gelişimi ve işlevini yerine getirmesi kamusal hizmetlerin ve özellikle su

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2012 YILI STRATEJİK PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2012 YILI STRATEJİK PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI STRATEJİK PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU Stratejik Gösterge 1 (Stratejik Hedef 2.2.1.) : Yerel Ağ hizmetlerinin son kullanıcılara ulaştırılmasında 2012 yılı sonu itibarıyla %99 oranlarında erişilebilirlik

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : DSL Satış Performans ve Genişbant/THK Erişim Kampanyaları.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : DSL Satış Performans ve Genişbant/THK Erişim Kampanyaları. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 05.02.2013 Karar No : 2013/DK-ETD/75 Gündem Konusu : DSL Satış Performans ve Genişbant/THK Erişim Kampanyaları. KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Türk Telekom Referans Tekliflerinde (RKDT ve RAFMET) Revizyon.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Türk Telekom Referans Tekliflerinde (RKDT ve RAFMET) Revizyon. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 12.02.2013 Karar No : 2013/DK-ETD/99 Gündem Konusu : Türk Telekom Referans Tekliflerinde (RKDT ve RAFMET) Revizyon. KARAR :Erişim ve Tarifeler

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Data fiyatlarının ucuzlaması ve 3G destekli modemlerin artması ile beraber; 2010 yılında mobil internet kullanımı, sabit internet kullanımını

Data fiyatlarının ucuzlaması ve 3G destekli modemlerin artması ile beraber; 2010 yılında mobil internet kullanımı, sabit internet kullanımını 3G THIRD GENERATION 3G, mevcut 2G şebekelerden çok daha hızlı data bağlantısı sunulabilen ve kullanıcıların video uygulamalarını kullanabildiği yeni nesil şebekedir. 3G tam olarak 3. nesil GSM hizmetleri

Detaylı

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Hibrit Dağıtık Yapı Örneği OpenScape 4000 V7 SoftGate IPDA AP 3700 OpenScape Access 3 OpenScape 4000 V7 Sanal Dağıtık

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, İş Ortağım Benim İşim Süper Tarifesi İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya 1 ) İş Ortağım Benim İşim Mega Tarifesi İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya 2 ) (birlikte

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 YILSONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 YILSONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 YILSONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 6 Şubat 2013 Güçlü Büyüme ve Karlılık 2012 de Devam Etti Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom,

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SİSTEM SALONU YENİLEME DENEYİMİNİN PAYLAŞILMASI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SİSTEM SALONU YENİLEME DENEYİMİNİN PAYLAŞILMASI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SİSTEM SALONU YENİLEME DENEYİMİNİN PAYLAŞILMASI Giriş Sunum hakkında genel bilgi Yenileme çalışmasının kapsamı i. Süresi ii. Elektrik, data, KGK, yangın söndürme, bölümlendirme,

Detaylı

ULAKBİM Sözleşmesi 1. Giriş ve Amaç 2. eduroam Servis Sağlayıcı Görev ve Sorumlulukları 3. Katılımcı Kurumun Görev ve Sorumlulukları

ULAKBİM Sözleşmesi 1. Giriş ve Amaç 2. eduroam Servis Sağlayıcı Görev ve Sorumlulukları 3. Katılımcı Kurumun Görev ve Sorumlulukları ULAKBİM Sözleşmesi 1. Giriş ve Amaç Bu katılım sözleşmesi; Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) bir enstitüsü olan Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından işletilen

Detaylı

UlakNet IPv6 Görev Gücü Oluşumu. Onur BEKTAŞ onur at ulakbim.gov.tr

UlakNet IPv6 Görev Gücü Oluşumu. Onur BEKTAŞ onur at ulakbim.gov.tr UlakNet IPv6 Görev Gücü Oluşumu Onur BEKTAŞ onur at ulakbim.gov.tr Dünyada IPv6 Çin ve Japonya IPv6 kullanımında lider. Avrupa Birliği 6Net,Euro6IX,6Diss projeleri. Avrupa Akademik Ağı Geant 2003 yılından

Detaylı

5651 Sayılı Kanun Hakkında Kanunla ilgili detay bilgiler

5651 Sayılı Kanun Hakkında Kanunla ilgili detay bilgiler 2009 5651 Sayılı Kanun Hakkında Kanunla ilgili detay bilgiler İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki 5651 sayılı kanunun

Detaylı

TBD Kamu-BİB. e-devlet Üstyapısı. TBD Kamu-BĠB

TBD Kamu-BİB. e-devlet Üstyapısı. TBD Kamu-BĠB TBD Kamu-BİB e-devlet Üstyapısı E-Devlet Üstyapısı Çalışma aşamaları: Aşama 1: e-devlet üstyapısının ana görev ve faaliyetleri neler olmalı ve bu faaliyet ve görevler hangi paydaşlarla nasıl yerine getirilmeli?

Detaylı

Müminhan BİLGİN TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI

Müminhan BİLGİN TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum yeri/tarihi : Trabzon, 1964 Askerlik Hizmeti : Tamamlandı, 1985 Medeni Durumu : Evli, 3 çocuk babası PROFESYONEL DENEYİM DEVLET/ ÖZEL SEKTÖR HİZMET TECRÜBELERİ NETAŞ 4G ve Kamu Acil

Detaylı

EMO BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ RAPORU-2016 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YOKSULLUĞU

EMO BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ RAPORU-2016 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YOKSULLUĞU EMO BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ RAPORU-2016 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YOKSULLUĞU ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KOMİSYONU Uluslararası Telekomünikasyon Birliği nin

Detaylı

Türkiye E-Ticaret Sistemleri

Türkiye E-Ticaret Sistemleri Türkiye E-Ticaret Sistemleri Türkiye E-Ticaret Sistemleri E-Ticaret Sorunları E-Ticaret Sorunları Dağıtılan bilgi üzerindeki denetim eksikliği Bilginin çalınması ve yayılması üzerindeki denetim eksikliği

Detaylı

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ Ali Dinçkan, BTYÖN Danışmanlık İş sürekliliği, kurumun kritik süreçlerinin belirlenmesi, bu süreçlerin sürekliliği için gerekli çalışmaların

Detaylı

MOBİLSAD, Eylül 2010

MOBİLSAD, Eylül 2010 MOBİLSAD, Eylül 2010 Gündem TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ VE KATKILARIMIZ Telekomünikasyon Sektörü Mobil İletişim Sektörü Ekonomiye Diğer Katkılarımız Ülke Gelişimine Katkı TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE VERGİ

Detaylı

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür.

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür. Nagios Enterprises, kurumsal ölçekte, BT altyapı gözetiminde endüstri standardı olan Nagios için resmi ürünler, hizmetler ve çözümler sunuyor. Dünya çapında yüz binlerce kullanıcıyla Nagios bilgi teknolojileri

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ Mobil pazarlama nedir? Mobil pazarlama, tüke4cide sa7n alma isteği yaratma amacıyla, mobil mecra üzerinden ve/ veya mobil ürünler kullanılarak yapılan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle;

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2013 1. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 16 Nisan 2013 Güçlü Büyüme Devam Etti Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom, 2013 yılı birinci

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 21.12.2011 Karar No : 2011/DK-07/658 Gündem Konusu : Genişbant Kampanyaları. KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı 12/12/2011

Detaylı

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir?

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir? İnternet Teknolojisi Öğrt. Gör. Alper Aslan ENF102 Bilgisayar - II İnternet Teknolojisi İnternet Nedir? İnternet Kime Aittir İnternet in Türkiye deki Gelişimi İnternet in Türkiye de Kullanımı Yakın Gelecekte

Detaylı

Mehmet BOZ ULAKBİM mehmet@ulakbim.gov.tr AB 06 Pamukkale Üniversitesi 9 Şubat 2006, Denizli Neden Toplu Katalog?

Mehmet BOZ ULAKBİM mehmet@ulakbim.gov.tr AB 06 Pamukkale Üniversitesi 9 Şubat 2006, Denizli Neden Toplu Katalog? Toplu Katalog Çalışmaları; Gelişmeler Işığında Bir Değerlendirme Mehmet BOZ ULAKBİM mehmet@ulakbim.gov.tr AB 06 Pamukkale Üniversitesi 9 Şubat 2006, Denizli Kapsam Neden Toplu Katalog? Nasıl bir Sistem?

Detaylı

SSG İNTERNET HİZMETİ TARİFELER. SSG İnternet Ürünü Tarifeleri (4:1) Hız (Download)* Mbps. Aylık Ücret**

SSG İNTERNET HİZMETİ TARİFELER. SSG İnternet Ürünü Tarifeleri (4:1) Hız (Download)* Mbps. Aylık Ücret** SSG İNTERNET HİZMETİ SSG İnternet Hizmeti, İşletmelerin IP VAE, ATM VAE ya da YAPA kapsamında ortak yerleşimde bulunan SSG lerinde toplanan trafiğinin internet ortamına taşınabilmesi için sunulur. Hizmet;

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU 2011 3. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU 2011 3. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2011 3. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 18 Ekim 2011 Güçlü Faaliyet Performansı Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom, 2011 3. Çeyrek

Detaylı

Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları

Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları 1. Avrupa Birliği Yeterlilik Çerçevesi esas alınarak Yeterlilik Çerçevesi ivedilikle ilan edilmelidir. 2. Bağımsız Ulusal Yeterlilik

Detaylı

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1)

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar Listesi... 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 1.SEKTÖRÜN

Detaylı

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT / 1

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT   / 1 GİRİŞİMCİLİK Ders 04 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde çıkmamıştır. www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 2 İş Planı Kavramı ve Öğeleri Eğitimi www.ozersenyurt.net

Detaylı

IP VAE/ATM VAE/YAPA METRO ETHERNET KAMPANYASI

IP VAE/ATM VAE/YAPA METRO ETHERNET KAMPANYASI IP VAE/ATM VAE/YAPA METRO ETHERNET KAMPANYASI ADSL internet hizmetini IP VAE/ATM VAE/YAPA modeli kullanarak sunan TTNet A.Ş. haricindeki İSS lerin, VAE trafik teslim noktasında/yapa kapsamında paylaşıma

Detaylı

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ Dr. Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Detaylı

MIS 325T Servis Stratejisi ve Tasarımı Hafta 7:

MIS 325T Servis Stratejisi ve Tasarımı Hafta 7: MIS 325T Servis Stratejisi ve Tasarımı Hafta 7: Servis değerinin yaratılması, talep yönetimi, Servis kataloğu ve portföyünün yönetimi, SSA, OSA, Hazır bulunurluk ve kapasite yönetimi, BT servis süreklilik

Detaylı

ECTA 2009 DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR KARNESİ (ECTA 2009 REGULATORY SCORECARD)

ECTA 2009 DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR KARNESİ (ECTA 2009 REGULATORY SCORECARD) ECTA 2009 DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR KARNESİ (ECTA 2009 REGULATORY SCORECARD) TELKODER DEN Üyesi olduğumuz ECTA tarafından bağımsız danışmanlık kuruluşlarına yaptırılan 2009 Regulatory Scorecard Düzenleyici

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ IP TELEFON SİSTEMİ

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ IP TELEFON SİSTEMİ BİLECİK ÜNİVERSİTESİ IP TELEFON SİSTEMİ Bilecik Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 12.01.2012 Neden IP Telefon (1/9) 2 Önceki santral hurdadan hibe idi 15 sene öncesinin teknolojisi. Maksimum

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

GRUP DOĞAR ÇALIŞTAY RAPORU,

GRUP DOĞAR ÇALIŞTAY RAPORU, GRUP DOĞAR ÇALIŞTAY RAPORU, 29.10.2011 Sektör derneklerinin yapısı: Genel olarak sektör dernekleri firma esaslı olan (Tüzel kişilere dayanan) yapılardır. Belirli grupları kapsar. Sadece tasarımcılar ayrı

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

TURKCELL SIR BAŞLIK ALANI. Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü

TURKCELL SIR BAŞLIK ALANI. Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü BAŞLIK ALANI Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü Her Yerden Ulaşılabilir Servislerle Yeni Bir Dünya TARIM Mobil Cihazlar Başrolde (Milyon Adet) 1.500 1.000 500 Akıllı Telefonlar Tabletler Bilgisayar

Detaylı

01.01.2015 30.09.2015 İÇİNDEKİLER 1. RAPORUN DÖNEMİ 2 2. KURUMSAL KÜNYE 2 3. FAALİYET KONUSU 2 4. ŞİRKET HAKKINDA ÖZET BİLGİLER 2 5. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI 3 6. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER 3 7.

Detaylı

YENİ NESİL TELEKOM OPERATÖRÜ

YENİ NESİL TELEKOM OPERATÖRÜ HİZMETLERİMİZ KURUMSAL SES HİZMETİ Verimor Telekom un ses hizmetleriyle en basit yapılardan en kompleks yapılara kadar, firmanız için en uygun ses çözümünü alarak şehiriçi, şehirlerarası, gsm ve milletlerarası

Detaylı

Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi. Onur Bektaş (ULAKBİM) Sistem Yöneticisi

Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi. Onur Bektaş (ULAKBİM) Sistem Yöneticisi Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi Onur Bektaş (ULAKBİM) Sistem Yöneticisi İçerik Giriş Nereden nereye? Proje aşamaları IPv6-GO IPv6 Durum Tespit Anketi Nereden Nereye? (ULAKNET)

Detaylı

ULAKNET VoIP Servisi ve VoIP Çalışma Grubu

ULAKNET VoIP Servisi ve VoIP Çalışma Grubu ULAKNET VoIP Servisi ve VoIP Çalışma Grubu Neşe Kaptan Koç III. ULAKNET Çalıştayı ve Eğitimi Adnan Menderes Üniversitesi Didim MYO/Aydın 31 Mayıs - 3 Haziran 2009 Gündem VoIP nedir? VoIP için Kullanılan

Detaylı

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 Ders- 12 Bilgisayar Ağları Yrd. Doç. Dr. Burcu Can Buğlalılar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Katmanları İçerik Bilgisayar ağı nedir? Yerel alan ağları

Detaylı

Rekabet Kongresi Özel Sektörde Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma. Cüneyt Türktan 8.11.2007

Rekabet Kongresi Özel Sektörde Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma. Cüneyt Türktan 8.11.2007 Rekabet Kongresi Özel Sektörde Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma Cüneyt Türktan 8.11.2007 BÜYÜMEDE REKABETİN ÖNEMİ Modern serbest piyasa ekonomisi sistemini benimseyen ülkelerde rekabet kavramı,

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 1 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 655 Sayılı Kanun

Detaylı

ITI; X 25, SDLC Servisleri. 2400-19200 bit/sn arası (19200 bit/sn dahil) 64.767. 19200-64 kbit/sn arası (64 kbit/sn dahil ) 107.

ITI; X 25, SDLC Servisleri. 2400-19200 bit/sn arası (19200 bit/sn dahil) 64.767. 19200-64 kbit/sn arası (64 kbit/sn dahil ) 107. BAĞLANTI ÜCRETLERĐ Doğrudan Erişim (Doğrudan Bağlantı): KDV Dahil Tablodaki fiyatlara %18 Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir. ITI; X 25, SDLC Servisleri 2400-19200 bit/sn arası (19200 bit/sn dahil) 64.767

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 3. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 3. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 3. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 22 Ekim 2014 Güçlü Operasyonel Sonuçlar ile birlikte Artan Gelir ve FAVÖK Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı tepav Yatırım Ortamı Değerlendirme Çalışması Slide 1 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı Güven Sak İstanbul,

Detaylı

VODAFONE AKILLI BAS KONUŞ BİREYSEL SERVİS SÖZLEŞMESİ

VODAFONE AKILLI BAS KONUŞ BİREYSEL SERVİS SÖZLEŞMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Akıllı Bas Konuş Servisi nden ( Servis ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi

Detaylı

Bir süreç projesi olan Fatih Projesi ETKİLEŞİMLİ TAHTA ÇALIŞMALARI Etkileşimli Tahta Teknik Şartnamesi kapsamında Vestel AŞ yüklenicisince

Bir süreç projesi olan Fatih Projesi ETKİLEŞİMLİ TAHTA ÇALIŞMALARI Etkileşimli Tahta Teknik Şartnamesi kapsamında Vestel AŞ yüklenicisince Bir süreç projesi olan Fatih Projesi ETKİLEŞİMLİ TAHTA ÇALIŞMALARI Etkileşimli Tahta Teknik Şartnamesi kapsamında Vestel AŞ yüklenicisince Etkileşimli tahtaların güvenli kullanılması için okul enerji altyapısının

Detaylı

Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014. Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr

Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014. Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014 Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr SaaS Gündem Kullanım alanları IaaS PaaS Sanallaştırma Hizmet Şekilleri

Detaylı

Pardus Temel Seviye Kullanıcı Eğitimi. Sürüm 1.0 13 Ağustos 2012 Pardus 2011.3K Fatih Akıllı Tahta sürümüne göre hazırlanmıştır.

Pardus Temel Seviye Kullanıcı Eğitimi. Sürüm 1.0 13 Ağustos 2012 Pardus 2011.3K Fatih Akıllı Tahta sürümüne göre hazırlanmıştır. Pardus Temel Seviye Kullanıcı Eğitimi Sürüm 1.0 13 Ağustos 2012 Pardus 2011.3K Fatih Akıllı Tahta sürümüne göre hazırlanmıştır. Bu bölümde, Pardus projesinin ne şekilde ortaya çıktığı ve amaçları açıklanacaktır.

Detaylı

Operatör Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Operatör Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Operatör Çözümleri Operatör ve servis sağlayıcı gibi sorunsuz altyapı üzerinden müşterilerine hizmet sunma ihtiyacı duyan müşterilerimize Mobil TV için altyapılar, Sinyal İşleme merkezleri ile sorunsuz

Detaylı

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi:

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1 / 7 BİRİM: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birimi İŞİN ADI: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu ve Çalışanları BAĞLI OLDUĞU BİRİM: Başhekim SORUMLU

Detaylı

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Türkiye deki tüm akademik kurumları birbirine ve sonra küresel araştırma ağlarına bağlayan, Ulusal Akademik Ağ altyapısını işleten, Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 3. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 17 Ekim 2012 Kârlılıkta Güçlü Büyüme 3. Çeyrekte Devam Ediyor Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk

Detaylı

KABLOSUZ AĞ GÜVENLİĞİNE KURUMSAL BAKIŞ

KABLOSUZ AĞ GÜVENLİĞİNE KURUMSAL BAKIŞ KABLOSUZ AĞ GÜVENLİĞİNE KURUMSAL BAKIŞ Battal ÖZDEMİR Uzman Araştırmacı 15 Mart 2007, İstanbul Sunum İçeriği Kablosuz Ağlar Tehditler Riskler Kurumsal Yaklaşım 2 Neden Kablosuz Esneklik Mobil Veri Erişimi

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

Bütünleşik e-kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması: Ankara Üniversitesi e-beyas Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma

Bütünleşik e-kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması: Ankara Üniversitesi e-beyas Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma Bütünleşik e-kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması: Ankara Üniversitesi e-beyas Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi

Detaylı