BARSELONA SÜRECİ & AKDENİZ İÇİN BİRLİK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BARSELONA SÜRECİ & AKDENİZ İÇİN BİRLİK"

Transkript

1 İZMİR TİCARET ODASI BARSELONA SÜRECİ & AKDENİZ İÇİN BİRLİK NARİN GÜLER DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ STAJYERİ EYLÜL

2 BARSELONA SÜRECİ & AKDENİZ İÇİN BİRLİK PROJESİ Akdeniz in yüzyıllardan beri, değişik kültürlerden, dinlerden, dillerden, siyasî düşüncelerden oluşmuş bir mozaik görüntüsü sergilediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Akdeniz Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrıldığında; Kuzey, Avrupa Birliği nin Akdeniz e kıyısı olan, halihazırdaki üyeleri ile aday ülkelerine gönderme yaparken; Güney, doğuda Fas tan batıda Suriye ye kadar olan coğrafi bölgeyi kapsamaktadır. 1 Avrupa ülkeleri ile Akdeniz arasındaki ilişkinin temeli tarihsel bağlara dayanmaktadır. Bunu daha anlaşılır kılmak için Avrupa nın sömürgecilik geçmişine değinmek gerekmektedir. Buna rağmen, Doğu Akdeniz-Kuzey Afrika ülkeleri ve Avrupa ülkeleri arasındaki koloniciliğe dayanan ilişki 1960 lardan sonra yerini yapıcı dialoglara bırakmıştır. Bölge içinde artan dengesizlikler sonucu geliştirilen strateji üzerine, Akdeniz de ekonomik, siyasi, sosyal alanlarda yeniden yapılanma amaçlanmıştır. Akdeniz de planlanan yeni oluşum incelendiğinde Avrupa Topluluğu nun yeni bir büyüme dalgasına girmiş olmasının tetikleyici unsurları görülmektedir. İngiltere, İrlanda ve Danimarka'nın Topluluğa katılmış olması bu süreci hızlandırmıştır. Bu üç ülkenin katılımı hem Topluluğun tarımsal ve ticaret çerçevesinde hem de AT-Akdeniz ülkeleri arasındaki ticari ilişkilerin çeşitli yönlerinde değişiklik yapılmasını gerektirmiştir. 2 Akdeniz ülkeleri açısından bakıldığında ise, ülkelerin bölgede dengeleyici unsur haline gelmesi, aynı zamanda AT nin de bölgeye denge getirmesi planlanmıştır. Bilindiği üzere petrol Batı ülkeleri için büyük önem taşımaktadır. Petrol ambargosunun yarattığı enerji krizi nedeniyle, yaşanan endişeden ötürü AT Akdenizli Arap ülkeleriyle ilişkilerini iyileştimeye karar vermiştir. AT nin genişleme politikası esas alındığında, Akdeniz bölgesindeki ülkelerin yanı sıra birçok 3.Dünya ülkeleriyle de ticari ilişkiler içine girmiştir. Ticari ilişkilerde bölgesel anlaşmalar yerine ikili anlaşmaların kullanılmasının nedeni güçlü bir Arap dünyası ile karşı karşıya kalınmak istenmemesidir. Buna rağmen ikili ilişkilerde yaşanan çıkar çatışması yeni bir yol izlenmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Bundan yola çıkarak 1960 ve 1970 yılları arasında Global Akdeniz Politikası (GAP) benimsenmeye başlanmıştır. Sırasıyla Paris ve Kopenhag zirvelerinde GAP ın uygulanabilmesi için karşılıklı müzakerelere başlanması kararlaştırılmıştır. Global Akdeniz Politikası nın sanayi mallarının serbest ticareti, bazı tarım ürünlerinde gümrük tarifelerinin indirilmesi ile teknik ve sanayi alanlarında işbirliğinin sağlanması olmak üzere üç temel yönü 1 Erturul Uzun, Avrupa Birliğinin Akdeniz Politikası ve Barselona Süreci, s:3 2 Ömer Kurtbağ, Avrupa-Akdeniz Ortaklığı: Barselona Süreci, 2003 s:76 2

3 vardır. 3 Antlaşmalar ikili olarak düzenlenmiş olup Akdeniz ülkelerine ticari kolaylık ve ayrıcalıklar sağlanmıştır. Avrupa Topluluğunun kendi üye ülkelerini korumak amaçlı uyguladığı Ortak Tarım Politikası ve Genel Tarifeler ve Ticaret Anlaşması nedeniyle sağlanan ticari kolaylıklar hedefine ulaşamamıştır. GAP projesinin hedefine ulaşamamasının en büyük nedenlerinden biri de Arap-İsrail savaşı ve sonrasında yaşanan petrol ambargosudur. Akdeniz deki Arap ülkeleriyle gerginleşen ilişkilerden dolayı GAP ı geliştirmek adına adım atılmamış ve hatta belirlenen ikili müzakerelerde gerçekleşmemiştir. Sonuç olarak, ironik olarak daha kapsamlı bir politika geliştirme anlayışıyla yola çıkılan GAP' ın, en önemli niteliğinden taviz verilmiştir. 4 Avrupa-Akdeniz Ortaklığına Giden Süreç Filistin sorunu ve Arap-İsrail gerginliği, 1973 petrol krizi ve yarattığı bir dizi ekonomik bunalım ve 1980'lerin hemen başında dünya genelinde yaşanan ekonomik bunalım, Topluluk ülkelerinin en çok çekindiği işsiz işçi akımı ve göçden kaynaklanan problemler Akdeniz Havzası nda her geçen gün artmaktadır. Bu durum kaçınılmaz olarak Avrupa Topluluk unu etkilemektedir. Yaşanan bu sorunlara yardım edilmesi durumunda Topluluk Serbest Ticaretin yaratacağı fırsatlardan da faydalanırken, Akdeniz havzası da ekonomik, siyasi alanda büyük ölçüde iyileşme göstermesi amaçlanmıştır. Bu süreç Avrupa-Akdeniz Ortaklığı nın başlangıcı olarak anılmaktadır. Avrupa Topluluk unun 2. ve 3. dalga genişlemesi doğrultusunda 1981 de Yunanistan, 1986 da Portekiz ve İspanya nın Topluluğa katılması, yeni üye olan Akdenizli ülkeler ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamıştır. Bu 3 ülkenin yanı sıra Malta, Kıbrıs ve Türkiye nin Topluluğa tam üyelik başvurusu yapması Fransa nın Topluluk içinde kendisine müttefik bulması anlamına gelmektedir. 5 Görüldüğü üzere 1990 a gelindiğinde, tarihsel olarak var olan ilişkiler yerini yapıcı ve sistematik bir sürece bırakmıştır yılında Berlin duvarının yıkılmasına neden olan politik değişimler ve sonrasında Soğuk Savaşın bitmesiyle birlikte Doğu Bloku ülkeleri üyelik taleplerini Avrupa Birliği ne bildirmişlerdir; bunun üzerine AB stratejik ve jeopolitik önceliklerini yeniden gözden geçirerek dengeyi bozmamak adına Akdeniz ülkelerine yönelik yardım programlarına başlamıştır. 6 3 Serpil Kahraman, AB-Akdeniz Bölgesel Politikaları ve Türkiye nin Uyumu, 2008 s: Ömer Kurtbağ, Avrupa-Akdeniz Ortaklığı: Barselona Süreci, 2003 s:77 5 Erdem Denk, Avrupa-Akdeniz Ortaklığı: Artan Refah ve Kurumsallaşan Bağımlılık, Mülkiye-Cilt 23-Sayı 219 s:200 6 Serpil Kahraman, AB-Akdeniz Bölgesel Politikaları ve Türkiye nin Uyumu, 2008 s:1733 3

4 Bu dönemde, daha geniş çerçeveli bir Akdeniz politikası oluşturma çabaları Avrupa- Akdeniz Ortaklığı'nın asıl hedefi olan Magrep ülkeleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. 7 Fas, Tunus, İsrail ile görüşmelerin başlamasıyla birlikte, Haziran 1990 da Komisyon tarafından sunulan bildiri yeni bir Akdeniz politikasını hedef almaktadır. Bu program Yenilenmiş Akdeniz Politikası (YAP) olarak adlandırılmıştır. Yeni politika, bölgesel işbirliğine odaklanılması, mali protokollerin ötesinde kalkınma projelerinin desteklenmesi ve Akdeniz ülkelerinin IMF'nin empoze ettiği yapısal reformların olumsuz etkilerinden dolayı uğradıkları kayıpların telafi edilmesini öngörmektedir yılları arasında yoğun olarak devam edilen program çerçevesinde, Akdeniz ve Orta Doğu ülkelerine mali yardım yapılmıştır. YAP nın önemli bir kısmını oluşturan Med Programları büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir. Med Programları kapsamında, sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere, belediye ve yerel yönetim çalışmalarına, KOBİ teşviklerine önem verilmiştir. Buna rağmen, YAP da GAP gibi mali yardım paketlerinin ötesine geçememiş ve AB nin öncelikli hedefi olan Tek Pazar uygulmasından zarar görme olasılığı belirmiştir. AB ile Ortadoğu ülkeleri arasındaki ikili anlaşmaların yanı sıra, AB serbest ticaret bölgesi kurulmasını önermiştir; ancak ikili anlaşmalar ve Euro-Mashreq Serbest Ticaret Bölgesi fikri arasında yaşanan fikir ayrılığı üzerine AB Avrupa-Akdeniz Ortaklığı na karar vermiştir. 8 Barselona Bildirgesi: Hazırlanma Süreci Barselona Bildirgesi nin hazırlanma sürecinde yaşanan olumsuz olaylar Bildirge nin yayınlanmasını hızlandırmıştır. Diğer projelerin olumsuz sonuçlanması yapıcı bir rol oynamıştır de Lizbon da Avrupa Zirvesi, Bildirge nin ilk işaretlerini vermiştir. Lizbon da Magrep ülkelerinden oluşan serbest ticaret bölgesi kurulması kararlaştırılmasına rağmen; Avrupa-Magrep İşbirliği düşüncesi, Cezayir de ortaya çıkan iç savaş ve Libya ya uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle hayata geçirilememiştir. 9 Avrupa Zirvesi Haziran 1994 te Korfu da toplandığında; Komisyon dan, Essen de görüşülecek olan AB nin Akdeniz politikası ile ilgili genel değerlendirme yapılması istenmiştir. Komisyon tarafından hazırlanan raporda yeni Akdeniz politikası sayesinde, Orta ve Doğu Avrupa ile Akdeniz arasında dengenin sağlanması gerektiği görüşüne varılmıştır; bundan yola çıkarak uzun vadeli bir strateji geliştirilmesi kararlaştırılmıştır. 7 Erdem Denk, Avrupa-Akdeniz Ortaklığı: Artan Refah ve Kurumsallaşan Bağımlılık, Mülkiye-Cilt 23-Sayı 219 s:201 8 Ömer Kurtbağ, Avrupa-Akdeniz Ortaklığı: Barselona Süreci, 2003 s: Erturul Uzun, Avrupa Birliğinin Akdeniz Politikası ve Barselona Süreci, s:11 4

5 Barselona Deklarasyonu: Barselona Süreci Avrupa Birliği nin kendi üyesi olmayan Akdeniz ülkeleri ile ilişkileri daha çok işbirliği anlaşmaları ile yoğunlaşmaktadır. 10 Avrupa Birliği'ne üye 15 devlet ve Akdeniz Ortakları arasındaki 20 yıllık yoğun bir karşılıklı ticaret ve işbirliğinden sonra, Kasım 1995 tarihinde Barselona'da gerçekleştirilen AB ve Akdeniz Ülkeleri Dışişleri Bakanları Konferansı'nda Barselona Süreci ya da genelde Avrupa-Akdeniz Ortaklığı olarak adlandırılan iki taraflı ve çok taraflı veya bölgesel işbirliğini kapsayan yeni bir "ortaklık" süreci başlatılmıştır. 11 AB ve Akdeniz ülkeleri kapsamında bulunan Akdeniz Ortağı 12 ülkenin dışişleri bakanlarının bir araya gelmesiyle bölgenin iktisadi mali işbirliği, refah, barış ve güvenliğine yönelik hususları içeren Barselona Bildirgesi ni kabul edilmiştir. 12 Barselona sürecinde yer alan Güney ve Doğu Akdeniz'de bulunan 12 Akdeniz Ortağı; Fas, Cezayir, Tunus (Magrep); Mısır, İsrail, Ürdün, Filistin, Lübnan, Suriye (Maşrek); Türkiye, Güney Kıbrıs, Malta olmak üzere 3 gruba ayrılmış olup, 3 temel amaç 13 üzerinde odaklanılmıştır. 14 Birinci Bölüm siyasal ortaklık ve güvenlik konularında ortaklık konusuna değinmektedir. İnsan Hakları ve demokrasiye dayalı temel ilkeler çerçevesinde ortak bir Avrupa - Akdeniz barış ve istikrar alanının oluşturulması ile amaçlanan "Avrupa-Akdeniz Paktı " kurulması için çalışmaların başlatılmasını öngörmektedir. Barselona Bildirgesi ni imzalayan 27 katılımcı insan hakları, demokrasi, devletlerin meşruiyeti, self-determination ve silahsızlanma gibi bir çok ilkeye bağlılıklarını ilan etmişlerdir. Bunun yanı sıra, istenmeyen muhaliflere karşı mevcut rejimleri destekleme anlamına gelen ilkelere de yer vermektedir. İkinci bölüm de AB ve Akdenizli ortaklar arasında ve ortakların kendi aralarındaki serbest ticaretin kademeli olarak sağlanmasıyla paylaşılan bir refah alanı yaratılması; ortakların ekonomik değişimlerinin sağlanması ve bu değişim sonucunda karşılaşabilecekleri toplumsal ve ekonomik sorunların çözülmesi için AB tarafından mali destek sağlanması ve yoksulluğun azaltılması amaçlanmaktadır. Dengeli sosyo-ekonomik gelişme ve sürdürülebilir ekonomik gelişmenin hızlandırılması, yaşam standardının artırılarak Kuzey-Güney uçurumunun 10 Serpil Kahraman, AB-Akdeniz Bölgesel Politikaları ve Türkiye nin Uyumu, 2008 s: (Ağustos 2010) 12 Serpil Kahraman, AB-Akdeniz Bölgesel Politikaları ve Türkiye nin Uyumu, 2008 s: Erturul Uzun, Avrupa Birliğinin Akdeniz Politikası ve Barselona Süreci, s: (Ağustos 2010) 5

6 azaltılması, pazar ekonomisi sisteminin yerleştirilmesi, ticaret koşullarının iyileştirilerek rekabet gücünün artırılması ve enerji sektöründe işbirliği, yabancı yatırım ve mali yardımların artırılması, ekonomik ve mali ortaklık adı altında 2010 yılına kadar bir serbest ticaret bölgesi oluşturulması hedeflenmiş olup, bu doğrultuda sınai ürünlerde tüm tarifelerin ve tarife dışı engellerin adım adım kaldırılması, tarımsal ürün ve hizmet ticaretinde de liberalizasyonun gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 15 Barselona Süreci nde yer alan ülkeler serbest ticaret alanının kurulmasını kolaylaştırmak için: 16 -Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için uygulamaları kabul etmektedirler, -Pazar ekonomisi ilkelerini uygulamaktadırlar, -Ekonomik ve sosyal yapının gelişen teknoloji doğrultusunda modernleşmesi için gereke uyum çalışmalarını yürütmektedirler. Üçüncü bölüm toplumsal, kültürel ve beşeri konularda ortaklığı içermektedir. Avrupa- Akdeniz bölgesinde sosyal, kültürel ve insani boyutlarda işbirliğinin sağlanmasıyla birlikte; eğitim, sosyal kalkınma, göç, terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı, yolsuzlukla mücadele gibi alanlarda işbirliği ve özellikle sivil toplumun sürece dahil edilmesi amaçlanmıştır. Sivil topluluklar arasında gerçekleştirilecek olan işbirliği Bildirgenin sürdürülebilmesi için oldukça önem taşımaktadır. Bu alandaki işbirliğinin farklı kapsamdaki konularda yapılması amaçlanmaktadır. Bölgesel düzeyde yürütülmekte olan üç program vardır. 17 -Avrupa-Akdeniz Kültürel Mirası Koruma (Euromed Heritage) -Avrupa-Akdeniz Görsel-İşitsel Programı (Euromed Audiovisual) -Gençlerin değişimi alanında Avrupa-Akdeniz Gençlik Eylem Programı (Euromed Youth) Bu işbirliği çerçevesinde uygulanmakta olan 3 programın esas amacı kültürel etkileşimdir. Bilindiği üzere Akdeniz-Arap kültürü Avrupalılarca öteki olarak algılanmaktadır. Bu programlar sayesinde gençlerden başlanarak önyargılar yıkılacak ve kültürlerin birbirlerini tanıması, anlaması sağlanacaktır. Valensiya Semineri: MEDSTAT Programı'nın Başlatılması: Avrupa-Akdeniz Ortaklığı konulu Kasım 1995 tarihli Barselona Konferansı'nı takiben, Aralık 1995 tarihleri arasında Valensiya'da özellikle istatistik işbirliği ile ilgili bir seminer düzenlenmiştir. Bu seminer, Avrupa Birliği ve 15 Muharrem Ekşi, AB nin Akdeniz Güvenlik Stratejisi: Avrupa-Akdeniz Ortaklığı s:5 16 Barselona Declaration, EUROPA, 1995 s:5 17 Erturul Uzun, Avrupa Birliğinin Akdeniz Politikası ve Barselona Süreci, s:19 6

7 Akdeniz ortaklarının ulusal istatistik sistemlerinin liderlerini bir araya getirmiştir. Avrupa- Akdeniz İstatistik İşbirliğinin temel amacı, Barselona Deklarasyonu'nda belirtilen istatistiksel bilgi ihtiyaçlarına yanıt vermektir. 18 Napoli Semineri: Valensiya Semineri kararlarını takiben, bazı istatistik alanlarında, özellikle turizm ve çevre konularında, çeşitli faaliyetler belirlenmiş ve bunların fizibiliteleri, Haziran tarihleri arasında düzenlenen 2. Avrupa-Akdeniz Semineri'nde öncelikli müdahale alanlarında (dış ticaret, göç, ulaştırma, eğitim, bilgi sistemleri) Görev Güçleri'nin oluşturulmasına karar verilmiş, gelecek 4 yıl ( ) içindeki faaliyetler planlanmış ve projenin kontrol yöntemleri kararlaştırılmıştır. 19 BARSELONA SÜRECİNİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ İKİ TARAFLI DÜZEY ORTAKLIK ANLAŞMALARI İSRAİL ÜRDÜN FAS TUNUS FİLİSTİN YÖNETİMİ MÜZAKERE AŞAMASINDA ya da YÜRÜRLÜĞE GİRMEMİŞ SURİYE MISIR CEZAYİR LÜBNAN ÖN ORTAKLIK MALTA KIBRIS TÜRKİYE Şekil: Avrupa-Akdeniz Ortaklığının Yapısı 20 İKİ TARAFLI DÜZEY AVRUPA-AKDENİZ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KONFERANSI SEKTÖREL BAKANLIK TOPLANTILARI DİĞER AVRUPA-AKDENİZ TOPLANTILARI Konferans katılımcıları Barselona Bildirgesinin uygulanmasını takip etmek ve gerçekleştirilecek eylemleri belirlemek amacıyla bakanlar düzeyinde periyodik olarak toplanılması şeklinde karar alınmıştır. 18 (Ağustos 2010) 19 (Ağustos 2010) 20 Erturul Uzun, Avrupa Birliğinin Akdeniz Politikası ve Barselona Süreci, s:20 7

8 Barselona Konferansı'nda ele alınılan kapsamlı konuların izlenmesi önemlidir. İşte bu bağlamda, Barselona'da geliştirilen amaçlarla ve Barselona'da ilk kez dile getirilen hedefler ve düzenlemelerin sağlıklı bir şekilde izlenmesi için her üç ayda bir toplanacak ve Barselona sürecini izleyerek Eylem Planı'nı güncelleştirecek Barselona Süreci İçin Avrupa-Akdeniz Komitesi kurulmuştur. Düzenli olarak toplanması öngörülen bu Komite, Avrupa Birliği troykası ve her Akdeniz ülkesinden bir temsilciden oluşmaktadır. 21 Akdeniz Bölgelerine Mali Destek Avrupa Birliği-Akdeniz ilişkilerinin en önemli enstrümanlarından biri mali yardımlardır. MEDA Programı ile birlikte Ortaklığın kuruluş amaçlarının kolaylaştırılması, yani 2010 itibariyle Akdenizli ortaklar ve Avrupa Birliği arasında bir serbest ticaret bölgesinin kademeli olarak kurulması amaçlanmıştır. 22 Yapılan yardımlar gelişmişlik düzeyine göre belirlenmektedir. Mali yardımlar kapsamında İsrail en az payı alırken, Tunus diğer ülkelere oranla üç kat fazla yardım almıştır. Avrupa-Akdeniz İşbirliği uygulamasının temel mali yardım mekanizması MEDA Programıdır (Akdeniz Ekonomik Kalkınma Alanı). Ekonomik geçiş süreci, ekonomik ve sosyal kalkınma, bölgesel ve sınır işbirliği olmak üzere üç alanda; ulusal ve bölgesel düzeyde faaliyetlerini sürdürmektedir. MEDA I Programı: yılları arasında uygulanmış olan bu program için 5.35 milyar Euro kaynak ayrılmıştır ve % 85 i ilk program kapsamında kullanılmıştır. MEDA kapsamında ekonomik reform ve yapısal uyumu gerçekleştirmek üzere 55 proje için 376 milyon Euro hibe olarak ayrılmıştır. Birinci grup projelerle 2010 yılına kadar Avrupa Akdeniz bölgesinde kurulması planlanan serbest ticaret bölgesi hedefine uygun makro ekonomik politikaların belirlenmesi ve özel sektörün desteklenerek başta Kobiler olmak üzere firmalara mali ve teknik yardımda bulunularak rekabetin gelişimine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Ayrıca Türkiye de mesleki eğitime destek olarak da 51 milyon Euro ayrılmıştır. 23 Meda II Programı: dönemi için kalan %15 lik kaynağın kullanılması planlanmıştır. MEDA I de Akdeniz bölgesi kapsamında yer alan ülkelerin birbirinden bağımsız projelerine katkı 21 Erdem Denk, Avrupa-Akdeniz Ortaklığı: Artan Refah ve Kurumsallaşan Bağımlılık, Mülkiye-Cilt 23-Sayı 219 s: Erturul Uzun, Avrupa Birliğinin Akdeniz Politikası ve Barselona Süreci, s:21 23 Serpil Kahraman, AB-Akdeniz Bölgesel Politikaları ve Türkiye nin Uyumu, 2008 s:1736 8

9 sağlanırken, MEDA II de ise daha çok bölgesel ilişkilerin geliştirilmesi doğrultusunda kaynak tahsisi esas alınmıştır. 24 Türkiye Avrupa Birliği adaylık süreci içinde yer aldığı için MEDA programının mali kaynaklarından yararlanamamaktadır, ancak daha önce aldığı yardımlar karşılığı söz verilen projelerin tamamlanmasına devam edilmektedir. Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Alt yapı projelerinde kullandırılan kredilere ortak finansman ve düşük faizli kredi uygulanması gibi faaliyetlerde bulunarak, bölgesel gelişmede önemli rol oynayan kurumlardan biridir. Akdeniz bölgesi kapsamında yer alan ülkelerde çeşitli alanlarda uygulanan projelere verdiği uzun vadeli kredilerle desteklemektedir 25. BARSELONA SÜRECİNİN OLUMSUZ SONUÇLANMASI Barselona Süreci nin bir Avrupa inisiyatifi olduğunu ve Avrupa nın Akdeniz politikalarının gelişimi içerisinde olgunlaştığı gerçeği göz ardı edilmemelidir. 26 Küreselleşen dünya ekonomisi içinde bölgeselleşmenin önemini ortaya koyan Barselona Bildirgei ile birlikte, Akdeniz Havzasında barış, istikrar ve refah bölgesine dönüştürmeyi amaçlayan Barselona Süreci beklendiği ölçüde başarı sağlayamamıştır. Ekonomik işbirliği amaçlı bir başlangıç planlanmış olmasına rağmen petrol ve enerji konusunda ekonomik çıkarlar ön plana çıkmıştır; yine ekonomik istikrar sağlama yönündeki hedefin arkasında Akdenizli Devletlerden ve Kuzey Afrika dan Avrupa ya olan göçü engelleme yer almaktadır yılı itibariyle kurulması beklenen Serbest Ticaret Alanı için gerekli Ortaklık Anlaşmalarının imzalanması gecikmiştir. Buna ek olarak, Avrupa Birliğinde vaat edilen yardımların çok küçük bir kısmı gerçekleşmiştir. Avrupa-Akdeniz Barış ve İstikrar Paktı, Akdenizli katılımcıların isteğiyle Şart a dönüştürülmüş, ancak o da ilan edilememiştir. Cezayir, Filistin deki yerel ve bölgesel kargaşalar; önlenemeyen uyuşturucu ve göç trafiği; Ortadoğu da büyük artış gösteren kimyasal, biyolojik, nükleer silahlar Avrupa kamuoyunda endişe yaratmış ve bu sürecin olumsuz sonuçlanmasına neden olmuştur. Görüldüğü üzere sadece ekonomik değil güvenlik sorunları da süreçte büyük rol oynamıştır. Barselona Süreci nin olumsuz sonuçlanmasının ardından diğer bir Avrupa insiyatifi olan Akdeniz için Birlik projesi hayata geçirilmeye başlanacaktır. 24 Serpil Kahraman, AB-Akdeniz Bölgesel Politikaları ve Türkiye nin Uyumu, 2008 s: Serpil Kahraman, AB-Akdeniz Bölgesel Politikaları ve Türkiye nin Uyumu, 2008 s: Erturul Uzun, Avrupa Birliğinin Akdeniz Politikası ve Barselona Süreci, s:8 9

10 Avrupa-Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AAPA): Avrupa Parlamentosunun girişimiyle EURO-MED den ayrı bir oluşum olarak Ekim 1998 tarihlerinde Parlamenter Forum teşkil edilmiştir. Parlamenter Forum un doğrudan sürecin bir parçası haline gelerek Parlamenter Asambleye dönüştürülmesi süreci 2-3 Aralık 2003 tarihlerinde Napoli de yapılan Avrupa-Akdeniz Süreci Altıncı Dışişleri Bakanları Toplantısıyla sonuçlandırılmıştır. 27 Avrupa-Akdeniz ortaklığı çerçevesinde kaydedilen ilerlemelerin yetersiz olduğu değerlendirmesinde bulunulmuştur ve Barselona Süreci ne dahil olan tüm ülke hükümetlerinden ve ilgili kurumlardan bu alanda daha fazla malî ve teknik destek vermelerini, siyasî işbirliğini geliştirilmesini planlanmıştır. 28 AKDENİZ İÇİN BİRLİK PROJESİ Akdeniz İçin Birlik, AB ve Akdeniz e komşu ülkeleri bir çatı altında toplamayı amaçlayan bir platform olup 14 Temmuz 2008 de Fransa da yapılan bir zirve toplantısı ile kurulmuştur. 29 Avrupa-Akdeniz Devlet Başkanları 13 Temmuz 2008 de Akdeniz i barış, demokrasi, refah, işbirliği odaklı dönüştürmek için ortak siyasi iradeden esinlenerek ortak bir bildiriyi kabul etmiştir. Akdeniz Birliği, bütün AB üyesi ülkeler ve Barselona sürecinde yer alan bütün Akdeniz ülkelerini kapsamaktadır. Amaç Avrupa, Afrika ve Ortadoğu arasında bir köprü kurmaktır 30. Cezayir, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Mısır, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İsrail, İtalya, Ürdün, Latviya, Lübnan, Libya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Fas, Hollanda, Filistin, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Suriye, Türkiye ve İngiltere hedeflenen ülkeler arasındadır. Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Fas ve Karadağ nın da Birlik de yer almasıyla yaklaşık olarak 830 milyon nüfuslu büyük bir ticari potensiyel ortaya çıkmaktadır. Arap Birliği de Barselona Sürecine katılım uyarınca Akdeniz için Birlik toplantılarına davet edilmiştirler. 27 (Ağustos 2010) 28 Avrupa-Akdeniz Parlamenterler Forumu İkinci Dönem Toplantıları Final Deklarasyonu, (Ağustos 2010) 30 (Ağustos 2010) 10

11 Akdeniz için stratejik bir dönüşüm olan Barselona Süreci: Akdeniz için Birlik 31 -Akdeniz deki tarih, coğrafya, kültür bağlarının ötesindeki hedef barış, demokrasi, refah, insanisosyal-kültürel temelli bir gelecek oluşturmakdır. -Devlet ve Hükümet Başkanları 1995 den itibaren Avrupa-Akdeniz ilişkilerinin en önemli aracı olan Barselona Süreci nin önemine değinmektedirler. -Barselona Süreci: Akdeniz için Birlik in uygulanması ve işleyişi kapsamında sivil toplum, yerel ve bölgesel otoriteler, özel sektörin de yer alması gerektiğinin altı çizilmektedir. -Bu insiyatif bölgesel güvenlik doğrultusunda hareket ederek nükleer, kimyasal ve biyolojik silahların yayılmasını önleme lehinde hareket etmektedirler. -Bu kararlılık doğrultusunda Milenyum Kalkınma Hedefleri ile bağlantılı olan insan kaynaklarının geliştirilmesi, istihdam ve yoksulluğun azaltılması öncelikli hedeflerdendir. -Devlet ve Hükümet Başkanlarının Lizbon Euromed Bakanlar Toplantısı (Kasım 2007) ve Annapolis sürecinde olduğu gibi, İsrail-Filistin Barış Sürecine verdikleri desteği yinelemektedirler. -Terörün ne şekilde olduğu önemsenmeksizin, teröre destek verenlerle mücadele edileceği ve Teröre Karşı Davranış Kuralları Yasası nın uygulanacağı bildirilmektedir. BARSELONA SÜRECİ VE AKDENİZ İÇİN BİRLİK PROJESİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ Barselona Süreci ve Akdeniz için Birlik Projesi için Akdeniz deki tarih, coğrafya, kültür bağlarınından yola çıkan Avrupa Birliği; ekonomik, siyasi, sosyal alanlarda bir dönüşüm amaçlamaktadır. Barselona Bildirisine giden süreçte Avrupa Birliği nin Akdenizli üye ülkeleri büyük rol oynarken, Akdeniz için Birlik Projesi Fransa Başkanı N. Sarkozy nin başkanlık kampanyası olarak algılanmaktadır. Avrupa nın geleceği Güney dedir diyen Sarkozy, Avrupa Birliği modelinde Akdeniz Birliği ni önermektedir. 32 Barselona Süreci ve Akdeniz Birliğinin en benzer yanı, temel hedefi tanımlama şeklidir. Mali işbirliği, refah, barış ve güvenlik kavramları ortak hedef kabul edilmiş olup, bunlar doğrultusunda yan hedefler belirlenmiştir. 31 Akdeniz için Paris Zirvesi nin Ortak Bildirisi (Paris, 13 Temmuz 2008) 32 Maria Gianniou, Sarkozy s Proposal for a Mediterranean Union s:1 11

12 Barselona Bildirisi nde siyasal ortaklık ve güvenlik; kademeli Serbest Ticaret Alanının oluşumu; insani ve kültürel konularda ortaklık olmak üzere 3 alan yer almaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere hedeflenen oluşumum güçlü bir altyapısı vardır; ama Akdeniz Birliğinde ortak bir göç politikası, ekolojik strateji, su kaynakları konusunda birlikte gelişim için ortak bir politika, terörizm ve suç kapsamında birlikte hareket etme şeklinde bir yapılanma içine girilmiştir. 33 Barselona Süreci ne üye ülke sayısı anlamında bakıldığında, Akdeniz Birliği daha fazla üye barındırdığı gözlenmektedir. Her ikisi için de büyük bir ticari potansiyel geçerli olmasına rağmen, güvenlik ilk planda yer almaktadır; yani Birliklerin planlanma aşamalarında altında yatan gerçek neden güvenlik tehditidir. Akdeniz Birliği silah yarışı nedeniyle ortak güvenlik hedefli barışı garanti ederken, Barselona Bildirisi nde ülkeler silahsızlanmaya olan bağlılıklarını bildirmişlerdir ve insan haklarına verilen önemin altı çizilmiştir. Her iki oluşumun da ekonomik altyapısı incelendiğinde, Barselona Sürecinde Serbest Ticaret Alanı nın oluşturulması ilk üç amaç içinde yer almaktadır. Barselona Süreci Avrupa Yatırım Bankasından ve MEDA programlarından mali yardım almaktadır. Buna rağmen, Akdeniz için Birlik Projesi çerçevesinde ekonomik bir altyapı yoktur. AYB şeklinde bir Akdeniz Yatırım Bankası tasarlanmış olup hayata geçirilememiştir; bununla beraber ülkeler de ulusal bütçelerinden kaynak aktarmak istememektedirler. Sonuç olarak, Akdeniz Birliği projesinin ekonomik yapısı belirsiz kalmaktadır. Her ne kadar güvenlik nedeni ile birlikte hareket edilsede Birlikler içindeki ticari boyut göz ardı edilmemektedir. Avrupa Birliği nin uyguladığı Ortak Tarım Politikası ve Akdenizli ülkelere uygulanan tarif ve kotalar nedeniyle ticaret, Barselona Süreci nde istenildiği ölçüde artırılamamıştır. Akdeniz Birliği nde de ticaret hacmi artırılmaya çalışılırken, Akdenizli ülkeler aynı konuda mağdur olmuşlardır. Ekonomik, siyasi, sosyal altyapılı olan projeler, Avrupa Birliği nin kurumsal yapısı ile karşılaştırıldığında daha gevşek kalmaktadır. Barselona Sürecinde planlanmayan Akdeniz Yatırım Bankası; Akdeniz için Birlik de yer almasına rağmen sonradan vazgeçilmiştir. 33 Maria Gianniou, Sarkozy s Proposal for a Mediterranean Union s:2 12

13 REFERANSLAR: Sosyal Bilimler Dergisi ( ) Erturul Uzun, Avrupa Birliğinin Akdeniz Politikası ve Barselona Süreci Ankara Avrupa Çal ışmaları Dergisi: Cilt:3, No:1 (Güz: 2003), s Ömer Kurtbağ, Avrupa-Akdeniz Ortaklığı: Barselona Süreci Journal of Yaşar University (2008): Serpil Kahraman, AB-Akdeniz Bölgesel Politikaları ve Türkiye nin Uyumu MÜLKİYE CİLT: XXIII SAYI: 219: Erdem Denk, Avrupa-Akdeniz Ortaklığı: Artan Refah ve Kurumsallaşan Bağımlılık Küresel ve Bölgesel Çalışmalar, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi Muharrem Ekşi, AB nin Akdeniz Güvenlik Stratejisi: Avrupa-Akdeniz Ortaklığı Maria Gianniou, Sarkozy s Proposal for a Mediterranean Union Akdeniz için Paris Zirvesi nin Ortak Bildirisi (Paris, 13 Temmuz 2008) Final Statement, Marseille, 3-4 November 2008 Brüksel, 8-9 Şubat 2001: Avrupa-Akdeniz Parlamenterler Forumu İkinci Dönem Toplantıları Final Deklarasyonu Barselona Declaration: Barcelona declaration adopted at the Euro-Mediterranean Conference /11/95 Türkiye İstatistik Kurumu 13

14 . 14

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 26- DIŞ İLİŞKİLER I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 26.1 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ÖNCELİK 26.2 Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ÖNCELİK 26.3 Çift Kullanımlı Mallar II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ TARİHSEL GELİŞİM Avrupa Komisyonu tarafından sunulan öneri üzerine, Avrupa Konseyi 17 Temmuz 2006 tarihinde yeni bir Katılım

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı.

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. AB ile üyelik müzakerelerinde üç yıllık aradan sonra, 22. Fasıl müzakereye

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Komşular SUNAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Asgari Ücretin Tanımı Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... iii x BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE DÜNYADAKİ BAŞLICA BÜTÜNLEŞME SÜREÇLERİ... 1 AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE AMAÇLARI... 2

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

Araştırma Notu 15/179

Araştırma Notu 15/179 Araştırma Notu 15/179 27.03.2015 2014 ihracatını AB kurtardı Barış Soybilgen* Yönetici Özeti 2014 yılında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 152 milyar dolardan 158 milyar dolara

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 İçerik Entelektüel Varlık Yönetimi Avrupa İnovasyon Değerlemesi İstanbul Sanayi Odası - Genel Bilgiler Avrupa İşletmeler Ağı

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

AKDENİZ PARLAMENTER ASAMBLESİ. İkinci Komite

AKDENİZ PARLAMENTER ASAMBLESİ. İkinci Komite AKDENİZ PARLAMENTER ASAMBLESİ İkinci Komite C-II/PAM/DR-pre 12 Mart 2007 KARŞILIKLI YARAR İLKESİNE UYGUN OLARAK GÖÇ AKIŞLARI İLE EŞGÜDÜMLÜ KALKINMANIN ORGANİZE EDİLMESİ Murat YILDIRIM Akdeniz Parlamenter

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU Serbest Ticaret sı (STA), iki ya da daha fazla ülke arasında ticareti etkileyen tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılarak, taraflar arasında bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını sağlayan, ancak

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

PROGRAMI PROGRAM GENEL TANITIMI

PROGRAMI PROGRAM GENEL TANITIMI PROGRAMI PROGRAM GENEL TANITIMI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME GENÇLİK Aralık 1999 2002 Helsinki Zirvesi - Topluluk

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ 25.07.2017 İhracatımızın %47,9 u (68,3 milyar $) İthalatımızın %39,1 i (77,6 milyar $) Gümrük Birliği nden Kazanımlarımız AB ye ihracatta orta-üst teknolojili sektörlerin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükseldi: Mart 2014 ten beri düşmeye devam eden Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te kısmen yükselerek -5

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) Çölleşme; kurak, yarı-kurak ve yarı nemli alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere

Detaylı

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya hizmetler sektörü güven endeksi, 4 ayın ardından pozitif değer aldı: Şubat 2014 ten bu yana negatif değer alan Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Türkiye ile AB arasındaki gelir uçurumu azalmadı arttı Tarih : 14.12.2012 2011 DE HIZLI KALKINMA MASALINA ULUSLARARASI YALANLAMA TÜİK, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 9

HABER BÜLTENİ Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükselmeye devam ediyor: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014 te bir önceki aya göre 1,2 puan yükselerek -3,8

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ:

HABER BÜLTENİ Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ: HABER BÜLTENİ 02.10.2015 Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) geçen aya ve geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Konya da inşaat sektöründe

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi 2002-2013 Döneminde Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 Yılları Arasında Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 yılları arasında sosyal içerikli konularda 62 farklı hibe programı kapsamında sivil

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUM PLANI Erasmus artı( +) Programı Nedir? Erasmus artı (+) Programının Amacı? Programa Kapsamındaki Ülkeler Program Kapsamında

Detaylı

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim?

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Hayır. Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Sadece, 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye nin de dahil olduğu 38 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve ayrıca

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Erasmus+ Personel (Ders Verme ve Eğitim Alma) Hareketliliği Nedir? Bireylerin

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 22

HABER BÜLTENİ Sayı 22 HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 22 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Türkiye genelinden ve AB-28 den daha düşük: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Temmuz 2015 te hem bir önceki aya hem de bir önceki

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11 HABER BÜLTENİ xx.09.2014 Sayı 11 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükseldi: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Ağustos 2014 te bir önceki aya göre 6,1 puan yükselerek 7 puan değerini

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11 HABER BÜLTENİ xx.09.2014 Sayı 11 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükseldi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Ağustos 2014 te bir önceki aya göre 3,7 puan yükselerek -6,3 puan değerini

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK MAYIS 2012 ANKARA EURO BÖLGESİNDE İŞSİZLİK 2 Mayıs 2012 tarihinde Eurostat tarafından açıklanan verilere göre Euro bölgesinde işsizlik oranı, Mart sonu itibariyle 1999 yılında

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 13

HABER BÜLTENİ xx Sayı 13 HABER BÜLTENİ xx.11.2014 Sayı 13 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre düştü: Ağustos 2014 te yükselişe geçen Konya hizmetler sektörü güven endeksi, ekim ayında bir önceki

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 28

HABER BÜLTENİ Sayı 28 HABER BÜLTENİ 10.02.2015 Sayı 28 Konya Ticaret Odası ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) ile Konya da inşaat

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Avrupa Parlamentosu Seçimleri sonuçlandı. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi 2014 Avrupa Parlamentosu Seçimleri, 22-25 Mayıs tarihlerinde

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19 HABER BÜLTENİ xx.05.2015 Sayı 19 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, bir önceki aya göre değişmedi: Mart ayında düşen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Nisan 2015 te bir önceki aya göre değişmedi. Geçen

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ NİSAN 2016 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 2 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ... 2 I. AB BÜTÇESİNİN GELİRLERİ... 2 II. AB BÜTÇESİNİN HARCAMALARI... 4 1. Akıllı ve Kapsayıcı Büyüme... 4 2. Sürdürülebilir

Detaylı

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 30 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Mevcut sipariş durumunun denge değeri Şubat 2016

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 38

HABER BÜLTENİ Sayı 38 HABER BÜLTENİ 14.12.2016 Sayı 38 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN SATIŞ FİYATI BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Mevcut siparişler

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya hizmetler sektörü güven endeksi geçen aya göre düştü: 2014 ün başından bu yana düşme eğilimini sürdüren Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te bir önceki

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ

HABER BÜLTENİ xx Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ HABER BÜLTENİ xx.12.2015 Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN), her ay Konya da inşaat sektöründe faaliyet gösteren 200 firmaya

Detaylı

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 30 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ Hazırlayan: Berna Özşar Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği AB, Mevzuat ve Projeler Birimi Uzmanı AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ TSRŞB Yayın

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34 HABER BÜLTENİ xx.08.2016 Sayı 34 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ ARTTI Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre yükseldi. Mevcut siparişler ise; Haziran

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI 1. KATILIM ÖNCESİ YARDIM PROGRAMI 2001 yılı sonuna kadar Türkiye ye Avrupa Birliği nin çeşitli bütçe kalemlerinden mali ve teknik işbirliğine yönelik yardımlar gelmekteydi.

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 14

HABER BÜLTENİ xx Sayı 14 HABER BÜLTENİ xx.12.2014 Sayı 14 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, bir önceki aya göre yükseldi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Kasım 2014 te bir önceki aya göre artarken geçen yılın aynı dönemine

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 28 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN, ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI

HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 28 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN, ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 28 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN, ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere olan

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.08.2014 Sayı 10

HABER BÜLTENİ xx.08.2014 Sayı 10 HABER BÜLTENİ xx.08.2014 Sayı 10 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre düştü: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Temmuz 2014 te bir önceki aya göre 0,8 puan düşerek 0,9 puan değerini

Detaylı

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi Metodoloji Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 25,0% 2 17,42% Birden fazla cevap 22,20% 15,0% 1 5,0% 12,89% 10,02% 9,07% 7,88% 8,11% 6,21% 5,97% 5,25% 5,49% 5,25% 3,10% 12,17% 10,26% 2,86% 3,58%

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 113 Şubat 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜM AB VATANDAŞLARI İÇİN VİZESİZ TÜRKİYE Deniz SERVANTIE İKV Uzman Yardımcısı Deniz SERVANTIE 27 Ekim 2014 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr TÜM AB VATANDAŞLARI

Detaylı

HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM

HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM İTALYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM 2010 İTALYA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI BAŞKENTİ DİL DİN YÖNETİM ŞEKLİ : İtalya Cumhuriyeti : Roma : İtalyanca (resmi), Almanca,

Detaylı

Avrupa Birliği ve Gençlik

Avrupa Birliği ve Gençlik Avrupa Birliği ve Gençlik GENÇLİK Doç. Dr. Çiğdem Nas Avrupa Kıtası AVRUPA BİRLİĞİ NEDİR? ULUSÜSTÜ BÜTÜNLEŞME MODELİ İKTİSADİ BÜTÜNLEŞME İLE SİYASİ BİRLİĞE ULAŞMA GİRİŞİMİ II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE TARIM POLİTİKASI VE ÇEVRE

AVRUPA BİRLİĞİ NDE TARIM POLİTİKASI VE ÇEVRE AVRUPA BİRLİĞİ NDE TARIM POLİTİKASI VE ÇEVRE OTP İlk yıllarda; Gıda güvencesi ve verimliliğin arttırılması konularına odaklanılmış iken, Bu durum 1980 li yıllarda üretim fazlalığı, aşırı bütçe yüküne yol

Detaylı

Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight.

Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight. BASIN BÜLTENİ Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight.com Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük

Detaylı

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları 2017 BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGE SİSTEMİNDE ULUSLARARASI ANLAŞMA KODLARININ GÜNCELLENMESİ BİLGE sisteminde tercihli ticaret düzenlemelerine

Detaylı

Enerji Verimliliği: Yüzde 50 Çözüm

Enerji Verimliliği: Yüzde 50 Çözüm Enerji Verimliliği: Yüzde 50 Çözüm Almanya nın Büyümesi 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 Enerji Kullanımı Energy Use GSYH GDP 1,500,000 1,000,000 500,000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMANI 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr adım adım üyelik 1996 Ticaret Gümrük Birliği 1999 Adaylık 2002

Detaylı

FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU

FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DEPARTMANI EYLÜL 2010 FİNLANDİYA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI YÖNETİM ŞEKLİ BAŞKENTİ DİL : Finlandiya Cumhuriyeti : Parlamenter Cumhuriyet

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

GÜNEY AKDENİZ DE İŞ VE YATIRIM OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

GÜNEY AKDENİZ DE İŞ VE YATIRIM OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ 1 / 5 GÜNEY AKDENİZ DE İŞ VE YATIRIM OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ Değerli Milletvekilleri, Akdeniz Coğrafyasının Seçkin Temsilcileri, Kıymetli Misafirler, Değerli konuklar, Akdeniz, tarihte ilk uygarlıkların

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 28 Kasım 2016 YERLİ EKİPMAN ÜRETİMİ PANELİ SANAYİ 4.0 ZİRVESİ AKILLI FABRİKALAR OTURUMU DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞBİRLİĞİ OTURUMU

Detaylı