KROB YOLOJ K SENTEZ YÖNTEMLER N AVANTAJLARI: ESTROJEN ANTAGON STLER Estradiolü engelleyen bile ikler Trifeniletilen antiestrojenler:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KROB YOLOJ K SENTEZ YÖNTEMLER N AVANTAJLARI: ESTROJEN ANTAGON STLER Estradiolü engelleyen bile ikler Trifeniletilen antiestrojenler:"

Transkript

1 MİKROBİYOLOJİK SENTEZ YÖNTEMLERİNİN AVANTAJLARI: 1. Doğal kaynaklardan kazanılamıyan, ancak total sentez veya çok kademeli sentezlerle elde edilebilen 11-hidroksi steroitler gibi bileşiklerin elde edilmelerine imkan verir. 2. Bazı çok kademeli kimyasal işlemler, mikrobiyolojik yöntemlerle tek kademede gerçekleşir. 3. Verim yüksektir; belirli bir mikroorganizma üzerinde mutajenik çalışma yapılarak, daha yüksek verim elde edilebilen suşlar geliştirilebilir. 4. Spesifik olarak molekülün istenilen yerinde, istenilen reaksiyonu gerçekleştirirler; molekülün diğer yerleri zarar görmez. 5. Sulu çözeltide çalışılır; pahalı organik çözücüler kullanılmaz. 6. Pahalı reaktif ve çözücülere gereksinme olmaması, verimin yüksek olması, tek kademede, spesifik ve kısa sürede yürümeleri nedeni ile üretim maliyeti düşüktür. ESTROJEN ANTAGONİSTLERİ Estradiolü engelleyen bileşikler (ÖR: Estriol): Estradiolle yarışmalı olarak hedef hücrelerdeki estrojen reseptörü ile bağlanırlar. Fakat reseptörden süratleayrılırlar, dolayısıyla kuvvetli bir estrojenik etki gözlenmez. Bu arada reseptörü işgal ederek estradiolün reseptörle birleşmesini engelledikleri için, organizmada sentezlenen estrojenlerin etkileri azalır. Trifeniletilen antiestrojenler: Tamoksifen: Hedef hücrelerde estrojen reseptörü ile kuvvetli ve kalıcı bağ yapar. Ancak oluşan ilaç-reseptör komleksi ya nüklöz içine giremez (translokasyon), ya da girse bile kromatinle birleşemez. Dolayısı ile estrojenik cevap oluşmaz. Metastaslı meme kanserlerinin tedavisinde ve Kısırlık tedavisinde kullanılır. Klomifen sitrat: Hipotalamusta estrojen reseptörüne bağlanır; estrojenlerin bu reseptörde bağlanarak feedback mekanizmasını durdurmaları bloke edilir. Hipotalamustan gonadoliberin, buna bağlı olarak hipofizden follitropin ve lutropin salgılanması kesilmez; konsantrasyonları aşırı miktarlara erişir. Amenore veya anovülatör menstrüel siklüse bağlı kısırlığın tedavisi amacı ile kullanılır. Aromataz inhibitörleri: (ÖR:4-amino glutetimit):a halkasının aromatikleştirilmesini sağlayan sitokrom P-450 enzim kompleksini bloke ederek, androjenik prekürsörlerden, estrojen sentezini azaltırlar. PROGESTERON ANTAGONİSTLERİ Reseptör blokörleri: (ÖR: Mifepriston): Hipofiz ve hedef hücrelerde, projesteron reseptörlerine bağlanarak bunları bloke ederler ve projesteronun etkisini engellerler. Sentez İnhibitörleri: (ÖR: Epostan, trilostan): Projesteron biyosentezini katalizleyen enzimlerden 3β-hidroksi dehidrojenaz enzimini inhibe ederek, projesteron sentezini engeller (adrenokortikoit sentezlerini de engellerler). ABORTİSİFİYANLAR Geleneksel Yöntem: Serum fizyolojik (hipertonik solüsyonlar da denir, ÖR: % 20 lik NaCl. Abortifasiyan ilaçlar: Mifepriston: Projesteron reclerini hipofiz - hipotalamus düzeyinde, yarışmalı olarak bloke eder. Gebeliği önlemek için (MS nin luteal fazında verildiğinde, döllenmiş ovumun uterusa yerleşmesini-nidasyon önler), Abortus meydana getirmek için (gebeliğin başlangıcında) kullanılırlar. ÖR: Prostaglandin E2, Prostaglandin F2a: Gebeliğin son dönemlerinde uygulanırlar. Uterus kontraktilitesini artırarak abortus meydana getirirler.

2 ORAL KONTRASEPTİFLER: Kombinasyon tablet uygulaması: Menstrüel siklüs boyunca devamlı olarak, estrojen ve projestajen içeren tabletler alınır. Uygulamada genellikle 21 tablet preparatlar kullanılır. Bunların kullanımına menstrüel siklüsün 5. gününden itibaren başlanır. 28 tabletlik ürünlerde 21 tanesi ilaç, 7si ise plasebodur ve inert ferro fumarat içerir. Tabletlerde estrojen hormon olarak mestranol ve etinil estradiol, projestajen hormon olarak etinodiol diasetat, linestrenol, noretinodrel, noretindron asetat, norgestrel, medroksiprojesteron asetat veya melengestrol asetat v.b. bulunur. Kombinasyon tabletler içeriklerine göre dört alt gruba ayrılır: Monofazik tabletler: Her tablet belli ve sabit miktarda estrojen ve projestajen içerir. Bifazik tabletler: Bütün tabletlerde estrojen dozu sabittir, projestajen ise ilk 10 tablette daha az, son 11 tablette ise daha yüksek dozdadır. Trifazik tabletler: Genellikle estrojen dozu sabittir, projestajen dozu ise ilk hafta kullanılan tabletlerde düşük, ikinci hafta kullanılan tabletlerde daha yüksek, son hafta kullanılanlanda ise en yüksek düzeydedir. Trifazik tablet uygulamasında bazan estrojen dozu da giderek yükselecek şekilde değiştirilir Ardışık (sequential) tabletler: Bu tabletlerin ilk tanesi sadece estrojen, son kullanılan 5-6 tanesi ise estrojen- projestajen karışımı içerir. Minik tablet (sadece projestajen) uygulaması. Ayda bir - haftada bir tablet uygulaması, Post-koital kontrasepsiyon. POST-KOİTAL KONTRASEPSİYON: Özel durumlarda, istenmeyen gebeliğin önlenmesi amacı ile uygulanır. Bu uygulama koitustan sonraki 72 saat içinde başlamalıdır; aksi taktirde sonuç alınmayabilir. Post-koital kontraseptif olarak oral yoldan dietilstilbesterol (5 gün süre ile günde 2 defa 25 mg) veya etinil estradiol (5 gün süre ile günde 1 defa 5 mg) kullanılır. ANDROJEN ANTAGONİSTLERİ: Androjen antagonistleri, testosteronun etkisini azaltan bileşiklerdir. Kadınlarda: Hiperandrojenizme bağlı akne, hirsutizm, virilizm v.b. gibi hastalıkların, Erkeklerde: Prostat CA tedavisinde ve aşırı cinsel içgüdülerin bastırılması amacı ile kullanılırlar. ADRENAL KORTEKS HORMON BOZUKLUKLARI Addison Hastalığı: Hipofiz ön lob hastalıkları nedeni ile kortikotropin eksikliği veya tüberküloz ya da başka sebeplerle adrenal korteks tahribatı, nedenli adrenokortikoidal hormon yetersizliği. Cushing Sendromu: Aşırı kortikotropin salgılanması (Ör: Hipofiz karsinomasında) veya adrenal korteks tümörleri nedeniyle adrenokortikoitlerin aşırı salgılanması. Conn Sendromu: Adrenokortikoitlerin biyosentezlerinde 17α-hidroksilasyon aşamasında bir bozukluk nedeniyle aldosteron seviyesi aşırı derecede yükselir. GLUKOKORTİKOİDLERİN ANTİENFLAMATUVAR ETKİSİ CO O R Fosfolipaz A 2 CO O H Bağlı araşidonik asit (Fosfolipit ya da trigliserit halinde) Serbest araşidonik asit GK bileşikler, antienflamatuar etkilerini fosfolipaz A2 enzimini inhibe ederek gösterirler Bu enzim, enflamasyonun nedeni olan prostaglandin, lökotrien v.b. bileşiklerin prokürsörü olan araşidonik asidin, ester halinde tutulduğu bölgelerden serbest hale geçmesini sağlamakta, dolayısı ile enflamasyon yapıcı bileşiklerin sentezlerini başlatmaktadır. Glükokortikoitler proteinik bir bileşik olan lipomodulinin sentezini artırırlar; bu da fosfolipaz A2 yi inhibe eder.

3 Estrojen Hormonlar Olgunlaşma dönemi öncesinde cinsel organlar ve sekonder cinsel yapının gelişmesini (vajina, fallop tüpleri, göğüsler ve vücutta tüylenme vb.) düzenlerler. Olgunlarda Endometriumun döllenmiş yumurtayı kabul edecek hale gelmesini, Cinsel organların normal fonksiyonlarının düzenli bir şekilde devamını Cinsel içgüdülerin uyarılmasını sağlarlar. Uterusun kontraktilitesini artırırlar. Psişik davranışların düzenlenmesinde, Mukoz membranların normal görev yapmalarında, Bazal metabolizmanın ayarlanmasında v.b. gibi rol oynarlar. Kadınlarda Hormon yetersizliği veya düzensiz salgılanmasından, kaynaklanan hastalıkların tdv Dogrudan veya androjenlerle birlikte menopoz dönemi sıkıntılarının giderilmesinde, Androjenlerle birlikte doğum sonrası ağrılı meme şişmelerinde laktasyon bastırıcı PRGST birlikte fonks. rahim kanamaları, mens bozuklukları ve habitüel abortusta, Post-menopozal meme kanserinde, Yarı sentetik ve non-steroidal estrojenlerden bazıları post-koital kontraseptif olarak, Oral kullanıma uygun bileşikler, PRGST birlikte oral kontraseptif olarak kullanılırlar. Erkeklerde Prostat kanserinde rahatlatıcı (kanser olaylarında iyileştirici etkileri yoktur). o Renal ve kardiyak hastalıklar, hipertansiyon, pre-menopozal meme ve uterus kanserinde kontrendikedirler. Estrojenik aktivite için, steroit yapı şart değildir, Steroit yapısında olmayan çok sayıda bitkisel kaynaklı estrojenik madde vardır. Estronun kuvvetli alkali ortamda parçalanması ile oluşan Nor-D (diosinolik asit) ya da D-Homo bileşikleri, (D-homoestradiol) aktif bileşiklerdir. Estrojenik etkiye sahip, steroit yapısında olmayan, tamamen sentetik bileşikler de vardır. Bunlardan stilben (1,2-difeniletilen) grubu maddeler, tedavide steroit yapısındaki estrojenler gibi kullanılırlar. Estrojenik aktivite için, geniş ve inert bir iskelet üzerinde yerlesmiş, aralarında 8.55 Å mesafe bulunan keton ya da hidroksil grubu gibi hidrojen bağı yapabilecek oksijenli iki grubun bulunması yeterli görülmektedir Hidroksil grubu içeren estrojenlerde, bu grup esterleştirildiğinde, lipofilisitenin artması nedeni ile etki süresi de artar. Estradiolün hidroksil grubundan yaptığı labil eterlerde de metabolik inaktivasyon geciktiği için etki süresi uzar. Bu tip bileşikler oral yoldan da etkilidir. 17-Numaralı konuma alkil grupları getirildiğinde, bu gruplar sterik engel oluşturarak barsak florasındaki oksidasyonu önlerler; ilaca oral kullanılma özelliği kazandırırlar. Bu amaçla kullanılan en iyi alkil grubu, 17α-etinildir.

4 Progestojen Hormonlar Gelişme çağında alveoler meme dokusunun oluşumunu hızlandırır. Olgunlarda menstrüel siklüsü düzenler; CL dan projesteron salgılanması durunca mens başlar. Uterusa Etkileri: Endometriuma etkir; MS nin foliküler devresinde estradiol etkisi ile gelişen endometrium (proliferatif faz), luteal devrede projesteron etkisi ile daha da gelişir, salgı bezlerinden mukoid maddeler, glikojen ve yağ salgılanmaya başlar (projestasyonal veya sekresyonal faz). uterusun kontraktilitesini azaltır Bu nedenle, döllenmiş ovumun uterusa yerleşmesi (nidasyon) ve gebeliğin devamı için gereklidir Antiovülatör etki: Hipotalamusu etkiler, Gonadoliberin salgılanmasını engeller. İzole projesteron rec leri, projestajenlerden doğrudan doğruya etkilenmez, bu rec ler ancak estrojenlerle muamele edildikten sonra projestajenlere karşı duyarlı hale geldikleri belirtilmektedir. Estrojen ve projestajenlerin sinerjik etkili oldukları da bilinmektedir. Fonksiyonel rahim kanamalarında: Tek başına, estrojenle dönüşümlü ya da androjenle birlikte Amenore: Tek Başına ya da Estrojenlerle birlikte dismenorede, habitüel abortusta estrojenlerle birlikte, premenstrüel tansiyonda, kısırlık tedavisinde, estrojenlerle iyileşmeyen kronik sistik mastitte ve endometrium kanserinde kullanılırlar. Ayrıca doğrudan doğruya veya çoğunlukla estrojenlerle birlikte oral kontraseptif olarak kullanılırlar. Düşük tehlikesini önlemek amacı ile oldukça sık kullanılırlar; ancak bu amaçla kullanılmaları sakıncalıdır (bir sonraki soruya bakınız). Projestajen etki için steroit yapı şarttır; bu yapıda olmayan projestajen etkili doğal ya da sentetik bileşik yoktur. Sentetik bileşikler o -17 α-hidroksiprojesteron veya o -androstan ya da 19-norandrostan (estran) yapısındadır (androjen serisi). 17α-Hidroksiprojesteron yapısındaki bileşiklerde, 3 ve 20 numaralı konumlarda okso grupları ve 4-5 çifte bağı bulunur. 6-7 arasına çifte bağ getirilmesi, 6 numaralı konumda metil veya halojen sübstitüsyonu aktiviteyi artırır. Bu grupların etkileri, 3 numaralı konumdaki karbonil grubunun ve 4-5 çifte bağının redüksiyonunu, 6 numaralı konumun hidroksilasyonunu önlemek suretiyle gerçekleşmektedir. 3-dezoksi türevi, projesteronun ancak 1/12 si kadar aktiviteye sahiptir. 17 deki OH grubunun esterleştirilmesi 20 deki karbonil grubunun redüksiyonunu önlemek suretiyle aktiviteyi artırır Esterleşmede 7 karbonluya kadar asitler kullanılabilir. Bu bileşikler oral yoldan etkilidir. Androjen serisi projestajenlerde, 17 de β konumlu bir OH grubu, 4-5 çifte bağı ve birkaç istisnai bileşik dışında 3 numaralı konumda okso grubu bulunur. 17α konumuna getirilen 1-10 karbon sayılı alkil grupları, oral aktiviteyi artırırlar; genel olarak tercih edilen grup etinil grubudur. 3 numaralı konumdaki okso grubunun kalkması ile androjenik etki de kalkar. 19-norandrostan türevlerinin projestajen etkisi daha yüksektir. 17 numaralı konumdaki hidroksil grubunun esterleştirilmesi etki süresini uzatır.

5 Androjen - Anabolik Hormonlar Androjenik Etki: Testosteron gelişme çağında cinsel organların gelişmesini ve sekonder cinsel yapının (vücudun erkeksi yapısı, ses kalınlaşması, sakal çıkışı, vücudun kıllanması v.b.) belirlenmesini sağlar, olgunlarda cinsel yaşamı düzenler. Anabolik Etki: Androjenik etkisine ek olarak, hem normal hem de patolojik durumlarda, vücutta azot tutulmasına ve pozitif azot dengesine sebep olur; protein sentezini çoğaltarak ağırlık artışı sağlar. Yan Etkileri ve kullanımda dikkat etilmesi gerekenler: Androjen hormon ve anabolik ilaç tedavisinde erken olgunlaşma, libido artması, ödem, akne, bulantı, kadınlarda bunlara ek olarak kıllanma, ses kalınlaşması, klitoris genişlemesi, menstrüel bozukluklar gibi istenmeyen yan etkiler görülebilir; bu yan etkilerden bazıları irreversibldir. Androjen tedavisinin başlangıcında spontan ereksiyon ve priyapizm olabilir. Bu zamanla geçer. Androjenler, küçük dozlarda spermatojenezi stimüle eder. Yüksek doz ve uzun süreli kullanılışta ise hipofizden gonadotropin salgılanmasını inhibe ederek spermatojenezi durdururlar; azospermi oluşur İskelet gelişmesi tamamlanmamış çocuklarda kullanılmamalıdır; kemik olgunlaşması, lineer gelişmeden daha hızlı olacağı için erken epifiz kapanması nedeni ile boy uzaması durur. Prostat ve meme kanseri olan erkeklerde dikkat edilmeli Hamile veya hamilelik bekleyen kadınlarda (fetusta maskülinizasyona) kullanılmamalıdır. Nefrit, nefroz ve konjestif kalp yetmezliği olanlarda çok dikkatli ve kontrollü kullanılmalıdır; sodyum, kalsiyum ve su tutulması ciddi sorunlar çıkarabilir. Androjenik etkileri nedeni ile: Erkeklerde: Hipogonadizm, klimakteryum ve impotenste, Kadınlarda: Cerrahi müdahale yapılamayan meme kanserlerinde rahatlatıcı olarak Doğrudan veya projestajenlerle birlikte fonksiyonel rahim kanamalarında, Estrojenlerle birlikte doğum sonrası ağrılı meme şişmelerinde laktasyon bastırılması amacı ile, Estrojenlerle birlikte menopozda ve libido azalmasında kullanılır. Dismenorede, Anabolik Etkileri Nedeniyle: Cerrahi müdahaleler, şiddetli enfeksiyonlar, yanıklar, kırıklar ve şiddetli travmatik yaralardan sonraki iyileşme döneminde kullanılırlar; doku yapımı hızlanır, hastanın iştah ve ağırlığı artar. Yaşlılık veya steroitlerin neden oldukları osteoporozda da anabolik tedavisi yapılır; bu durumda kemik dansitesinde değişme olmamakla beraber ağrı azalır. Androjenik ve anabolik aktivite için steroit yapı şarttır. A ve B halkalarının birleşmeleri trans, yani halka sistemi 5α-androstan olmalıdır; Homo veya Nor türevi bileşiklerde aktivite çok azalır veya tamamen kaybolur. Testosterondaki gibi 3 ve 17 de oksijenli grupların bulunması, aktivite için bir zorunluluk değildir. Fakat 3-okso ve 3α-hidroksi gruplarıyla 17β-OH grubu androjenik aktiviteyi artırır. 3-okso türevlerinde ve çifte bağ içeren bileşiklerde, bu gruplara yakın konumlarda metil grubu bulunması, hidrojenasyonla metabolik inaktivasyonu önleyerek etki süresini artırır. 4 ve 9 da halojen sübst. aktiviteyi olumlu, diğer konumlardaki halojenler ise olumsuz etkiler. A halkasında çifte bağ, (halkanın düzlemsel yapıya yaklaşması) anabolik aktiviteyi artırır. 19-Nor türevlerinde anabolik/androjenik etki oranı yükselir. 2 numaralı konumda karbon yerine oksijen bulunması halinde de anabolik aktivite vardır. 17β-OH trv de, bu gruptan esterleşme, lipofiliteye bağlı olarak etki süresi uzar (depo etki). Bu bileşiklerde 17α-alkil sübstitüsyonu hidroksil grubunu bakteri ve karaciğer enzimlerine karşı koruyarak ilacın oral kullanımına olanak sağlar.

6 Adrenokortikoid Hormonlar Mineralokortikoid Etki: Elektrolit ve su dengesini düzenler: Gastrointestinal sistem mukozası, ter bezleri, tükrük bezleri ve özellikle böbreklerde distal tübüllerde Na+, Cl- ve HCO3- rezorpsiyonunu artırırlar. Na+ tutulurken, K+ atılır. Yüksek dozlarda ve bazı şartlarda Ca+2 atılması da hızlanır Glukokortikoid Etki: KH, protein ve yağ mtb, mezenşimal, kan, adale ve iskelet sistemlerini etkilerler: Yağlar ve proteinlerden glikoneojenezi stimüle etmek ve glükozun periferik kullanılışını azaltmak suretiyle glikojen stokunu artırırlar. Yüksek dozları, hiperglisemi ve glikozüri yapar; KH toleransı ve insüline hassasiyet azalıp diyabetik bir tablo ortaya çıkar (steroit diyabeti). Bu durum reversibldır. Adale ve diğer dokularda protein sentezini azaltmak, aminoasitlerin glükoz ve glikojene çevrilmelerini artırmak suretiyle negatif azot dengesine sebep olurlar. Periferik biyojenezi artırarak lipit metabolizmasını da yükseltirler. Midede asit salgılanmasını azaltırlar. Buna karşılık mide ve duedonum epitelinin periyodik rejenerasyonu da azalır; ülser meydana gelebilir (adrenokortikoit ülseri). Adrenokortikoitler kanda eozinofil miktarında önemli bir düşüş (eozinopenik etki); granülosit, retikülosit ve eritrosit miktarında ise artış olur. Eozinopenik ilişkili antienflamatuar. Bağ dokusunda fibroblast fonksiyonlarını, granülasyonu ve vaskülerizasyonu inhibe ederler. Sistemik olarak Addison hastalığı, konjenital adrenal hiperplazisi v.b. adrenal yetersizliği tdv. Kkadınlarda kısırlık ve menstrüel bozuklukların tedavisinde, Akut ve kronik bronşiyal astımda, Akut ilaç reaksiyonları, kontak ve atopik dermatitler gibi allerjik hastalıkların tedavisinde, Doğrudan doğruya ve diğer ilaçlarla birlikte bazı gastrointestinal hastalıklar, pülmoner hastalıklar, kan tablosu anormallikleri, nefrotik sendrom, akut lösemi ve lenfomada, çeşitli infeksiyonlarda topik olarak dermatitler, ekzema, allerjik ilaç reaksiyonları gibi cilt hastalıkları ve yanıklarda, akut optik nevrit ve çeşitli tipte konjüktivitler gibi göz hastalıklarında kullanılırlar. Romatoit artrit, ateşli eklem romatizması, bursit, lupus erythematosus gibi enflamasyonlu bağ dokusu hastalıklarının tedavisinde Adrenokortikoidal etki için steroit yapı ve bütün halkaların trans birleşmiş olması (5α-) şarttır. Rec e bağlanmada C ve D halkaları ve 17β-ketol (-COCH 2 OH) yan zinciri önemlidir. β tarafında büyük sübst glükokortikoidal etkiyi, α tarafında büyük sübst ise mineralokortikoidal aktiviteyi azaltır. Bu husus gözönüne alındığında GK β, MK α yönünden rece bağlanır 4 ve 3-okso grubunun aktivite üzerinde minör etkili olduğu öne sürülmektedir. 17β-ketolün (OH) si F ile değiştiğinde her iki aktivite de artar; Br ya da Cl ile değiştiğinde azalır. 11β-Hidroksi grubunun da reseptörle bağlanma bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. 9α-Fluoro, 9α-kloro, 2α-metil grupları her iki aktiviteyi de artırmaktadır. 9-numaralı konumdaki bu grupların indüktif yolla elektron çekerek, 11-numaralı konumdaki hidroksil grubunun asitliğini yükselttiği ve bu grubun reseptörle daha kuvvetli bağ yapmasını sağladıkları, ayrıca bu grubun metabolik oksidasyonunu azalttıkları sanılmaktadır. 2 numaralı konumdaki metil grubu ise sterik engel oluşturarak 11 numaralı konumdaki hidroksil grubunun metabolik oksidasyonla inaktivasyonuna engel olur; ilacın yarı ömrü önemli oranda uzar. 1 Çifte bağı, glükokortikoidal ve antienflamatuar aktiviteyi önemli miktarda artırır; 6-Fluoro sübstitüsyonu da benzer şekilde etki gösterir. 16α-Hidroksi, 16α- ve 16β-metil, 16α,17α-ketal (16α,17α-dihidroksi türevlerinin asetonitleri) grupları mineralokortikoidal etkiyi azaltır.

Androjenler ve Anabolik Steroidler

Androjenler ve Anabolik Steroidler Androjenler ve Anabolik Steroidler Sentezleri Androjenler kolesterolden sentezlenirler. Testosteron, testisin interstisyel (leydig ) hücrelerinde, 5-Pregnonolon dan sentezlenir. Testosteron salındıktan

Detaylı

MENOPOZ. Menopoz nedir?

MENOPOZ. Menopoz nedir? MENOPOZ Hayatınızı kabusa çeviren, unutkanlık, uykusuzluk, depresyon, sinirlilik, halsizlik şikayetlerinin en büyük sebeplerinden biri menopozdur. İleri dönemde idrar kaçırma, kemik erimesi, hipertansiyona

Detaylı

ENDOKRİN SİSTEM. Selin Hoca

ENDOKRİN SİSTEM. Selin Hoca ENDOKRİN SİSTEM Selin Hoca HORMON NEDİR? Endokrin sistemi oluşturan iç salgı bezlerinin (endokrin bez) salgıladığı özel sinyal taşıyan salgılardır. Organik maddelerdir. Hormonların etki ettikleri doku

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 29 ENDOKRİN SİSTEM 4 BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER)

11. SINIF KONU ANLATIMI 29 ENDOKRİN SİSTEM 4 BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER) 11. SINIF KONU ANLATIMI 29 ENDOKRİN SİSTEM 4 BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER) BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZ) Her bir böbreğin üst kısmında bulunan endokrin bezdir. Böbrekler ile doğrudan bir bağlantısı

Detaylı

Cinsel Kimlik Bozuklukları

Cinsel Kimlik Bozuklukları Endokrinolog Gözü ile Cinsel Kimlik Bozuklukları Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Cinsel Kimlik Bozukluğu (Transseksüalite) Bir kişinin normal seksuel

Detaylı

Endokrin farmakoloji 1 (hipofiz hormonları, tiroid hormonları, adrenal korteks hormonları) Prof. Dr. Öner Süzer

Endokrin farmakoloji 1 (hipofiz hormonları, tiroid hormonları, adrenal korteks hormonları) Prof. Dr. Öner Süzer Endokrin farmakoloji 1 (hipofiz hormonları, tiroid hormonları, adrenal korteks hormonları) Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 2 1 3 4 2 Hipotalamus ve hipofiz Metabolizma, gelişme ve üreme gibi vücut

Detaylı

ESTROJENLER. Sentetik östrojenler: Dienestrol, Dietilstilbestrol, benzestrol, heksestrol, metestrol, metallenestril, klorotrianisen dir.

ESTROJENLER. Sentetik östrojenler: Dienestrol, Dietilstilbestrol, benzestrol, heksestrol, metestrol, metallenestril, klorotrianisen dir. ESTROJENLER Overler, gametovenik ve hormonal görevleri üstlenmiş oluşumlardır. Kadın üreme hücresi olan ovum un oluşumu ve kadın cinsiyet hormonlarının sentezlenmesi burada olur. Pubertede menstüral siklus

Detaylı

Adrenal Korteks Hormonları

Adrenal Korteks Hormonları Adrenal Korteks Hormonları Doç. Dr.Fadıl Özyener Fizyoloji AD Bu derste öğrencilerle Adrenal korteks hormonlarının (AKH) sentez ve salgılanması, organizmadaki hücre, doku ve sistemlerde genel fizyolojik

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

TESTOSTERON (TOTAL) Klinik Laboratuvar Testleri

TESTOSTERON (TOTAL) Klinik Laboratuvar Testleri TESTOSTERON (TOTAL) Kullanım amacı: Erkeklerde ve kadınlarda farklı kullanım amaçları vardır. Erkeklerde en çok, libido kaybı, erektil fonksiyon bozukluğu, jinekomasti, osteoporoz ve infertilite gibi belirti

Detaylı

Konjenital adrenal hiperplazi. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Konjenital adrenal hiperplazi. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Konjenital adrenal hiperplazi (KAH) Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Dersin Amacı KAH patogenezinin öğrenilmesi KAH lı hastaların klinik ve laboratuar bulgularının

Detaylı

Yağ ihtiyacı nereden karşılanır?

Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? Besinde Lipitler Besinsel Yağlar 1. Trigliseritler (%90) 2. Kolesterol (serbest ya da yağ asitlerine bağlı halde) 3. Serbest Yağ Asitleri 4. Fosfolipitler 5. Yağda Çözünen Vitaminler (A,D,E,K) Suda çözünmezler

Detaylı

Konjenital adrenal hiperplazi (KAH) Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Konjenital adrenal hiperplazi (KAH) Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Konjenital adrenal hiperplazi (KAH) Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Dersin Amacı KAH patogenezinin öğrenilmesi KAH lı hastaların klinik ve laboratuar bulgularının

Detaylı

Dehidroepiandrosteron- sülfat; DHEA-sülfat testi;

Dehidroepiandrosteron- sülfat; DHEA-sülfat testi; DHEA-s Dehidroepiandrosteron- sülfat; DHEA-sülfat testi; DHEA sülfat böbrek üstü bezi tarafından üretilen zayıf bir erkeklik hormonudur ( androjen ). DHEA- sülfat hem kadın hem erkeklerde üretilir. Kadınlarda

Detaylı

GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM

GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM 1) Aşağıdaki hormonlardan hangisi uterusun büyümesinde doğrudan etkilidir? A) LH B) Androjen C) Östrojen Progesteron D) FUH Büyüme hormonu E) Prolaktin - Testosteron 2)

Detaylı

ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ Kadın ve erkek üreme sistemi dölün üretilmesi amacı ile özelleşmiş özel organlardan oluşmaktadır. Bazı üreme organları cinsiyet hücrelerini üretir, diğerleri

Detaylı

Dişi Seks Hormonları ve Oral Kontraseptifler

Dişi Seks Hormonları ve Oral Kontraseptifler Dişi Seks Hormonları ve Oral Kontraseptifler Östrojenler 18 C lu steroidlerdir. Premenopozal dönemde östrojenin %75 i over kaynaklıdır. Post-menopozal dönemde ise adrenal korteks en önemli kaynaktır. Adrenal

Detaylı

Kısa Ürün Bilgisi. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET

Kısa Ürün Bilgisi. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET Kısa Ürün Bilgisi 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 100 mg Nimesulide (mikronize) içermektedir. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA ESER ELEMENTLER İnsan vücudunda en yüksek oranda bulunan element oksijendir. İkincisi ise karbondur. İnsan vücudunun kütlesinin %99 u sadece 6 elementten meydana gelir. Bunlar:

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ)

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) DOĞRU YANLIŞ SORULARI Depo yağlar iç organları basınç ve darbelerden korur. Steroitler hücre zarının yapısına katılır ve geçirgenliğini artırır.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NIZORAL 400 mg Ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir ovül etkin madde olarak 400 mg ketokonazol içerir. Yardımcı maddeler: Bütil hidroksianizol

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. CASODEX film tablet 28 tablet içeren ambalajda sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. CASODEX film tablet 28 tablet içeren ambalajda sunulmaktadır. KULLANMA TALİMATI CASODEX 50 mg film tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde : 50 mg bikalutamid Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, magnezyum stearat, polividon, sodyum nişasta glikolat, metil hidroksi

Detaylı

E DOK O RİN İ S İ S S İ T S EM

E DOK O RİN İ S İ S S İ T S EM ENDOKRİN SİSTEM Prof.Dr. Erdal ZORBA Kontrol sistemleri Sinir sistemi Hızlı, anlık değişim ve yanıtlar Endokrin sistem Saniyelerden aylara kadar süren etki ve yanıt endokrin sistem hormonal iletişim 2

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu Kullanma Talimatında:

KULLANMA TALİMATI. Bu Kullanma Talimatında: KULLANMA TALİMATI TEMETEX %0.1 krem Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde : 1 gramında 1 mg diflukortolon valerat içerir. Yardımcı maddeler: Polioksietilen stearat, sıvı parafin, beyaz vazelin, disodyum

Detaylı

DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI TRİGLİSERİTLERİN SENTEZİ

DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI TRİGLİSERİTLERİN SENTEZİ 9. Hafta: Lipit Metabolizması: Prof. Dr. Şule PEKYARDIMCI DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI Palmitoleik ve oleik asitlerin sentezi için palmitik ve stearik asitler hayvansal organizmalardaki çıkş maddeleridir.

Detaylı

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant)

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 1 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 2 Prospektüs 3 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) Steril,apirojen Formülü Beher Zoladex LA Subkütan implant, enjektör içinde, uygulamaya hazır, beyaz

Detaylı

Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme

Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme Dönem 3 Kurul 5 (ÜG ve Endokrin) 06.Şub.17 09.00-09.50 Böbrek Fizyolojisinin Temel Prensipleri Nefroloji Pazartesi 10.00-10.50 Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi ve Böbrek Hastalıklarına Klinik

Detaylı

[embeddoc url= /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ]

[embeddoc url=  /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ] VÜCUT SIVILARI [embeddoc url= http://enfeksiyonhastaliklari.com/wp-content/uploads/2015 /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ] SODYUM ( Na+) Na+; Sodyum klor ile birlikte serumun en

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. Yaşlı Bakım-Ebelik. YB 205 Beslenme İkeleri

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. Yaşlı Bakım-Ebelik. YB 205 Beslenme İkeleri Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım-Ebelik YB 205 Beslenme İkeleri Uzm. Dyt. Emine Ömerağa emine.omeraga@neu.edu.tr YAŞLANMA Amerika da yaşlı bireyler eskiye göre

Detaylı

Kolesterol Metabolizması. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D.

Kolesterol Metabolizması. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Kolesterol Metabolizması Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Steroidler Steroidlerin yapı taşı birbirine yapışık 4 halkalı karbon iskelehdir, bu yapı

Detaylı

ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA

ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA ADRENAL BEZ MEDULLA BÖLGESİ HORMONLARI Böbrek üstü bezinin öz bölgesi, embriyonik dönemde sinir dokusundan gelişir bu nedenle sinir sisteminin uzantısı şeklindedir. Sempatik

Detaylı

ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE

ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE Dönem 3 Kurul 5 (ÜG ve Endokrin) 05.Şub.18 09.00-09.50 Serbest Çalışma Pazartesi 10.00-10.50 Glomerül Hastalıkları Patolojisi 11.00-11.50 Glomerül Hastalıkları Patolojisi 12.00-12.50 Glomerül Hastalıkları

Detaylı

EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT

EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT Prof.Dr.Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı Sempatik Sistem Adrenal Medulla Kas kan dolaşımı Kan basıncı Solunum sıklık ve derinliği Kalp kasılma gücü Kalp atım

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

Nedenleri tablo halinde sıralayacak olursak: 1. Eksojen şişmanlık (mutad şişmanlık) (Bütün şişmanların %90'ı) - Kalıtsal faktörler:

Nedenleri tablo halinde sıralayacak olursak: 1. Eksojen şişmanlık (mutad şişmanlık) (Bütün şişmanların %90'ı) - Kalıtsal faktörler: Obezite alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olmasıyla oluşur. Bunu genetik faktörler, metabolizma hızı, iştah, gıdaya ulaşabilme, davranışsal faktörler, fiziksel aktivite durumu, kültürel faktörler

Detaylı

M. (arpa şekeri) +su S (çay şekeri) + su L.. (süt şekeri)+ su

M. (arpa şekeri) +su S (çay şekeri) + su L.. (süt şekeri)+ su KARBONHİDRATLAR Karbonhidratlar yapılarında.. (C),.. (H) ve. (O) atomu bulunduran organik bileşiklerdir. Karbonhidratların formülü ( ) ile gösterilir. Nükleik asitlerin, ATP nin, hücre, bitkilerde yapısına

Detaylı

Hipofiz beyin tabanında burnun arkasında optik sinirlerin altında yer alan küçük bir bezdir.

Hipofiz beyin tabanında burnun arkasında optik sinirlerin altında yer alan küçük bir bezdir. PROLAKATİNOMA NEDİR? Hipofiz beyin tabanında burnun arkasında optik sinirlerin altında yer alan küçük bir bezdir. Hipofiz tiroid, overler, testisler ve adrenal bezleri kontrol eden hormonları üretir. Hipofiz

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI LEODEX % 1.25 jel Haricen uygulanır. Etkin madde: 1 g jel, 12.50 mg deksketoprofene eşdeğer 18.45 mg deksketoprofen trometamol Yardımcı maddeler: Karbomer 980 NF (Carbomer Homopolymer),

Detaylı

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir?

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? 86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? A) Angajman B) Pelvik girimden geçiş C) Orta pelvise giriş D) Pelvik çıkım düzlemine giriş E) Omuz

Detaylı

1. Üretildikleri yerden hedef doku ve organlara kan ile taşınırlar. 2. Her hormonun etkilediği hücre, doku ve organ farklıdır.

1. Üretildikleri yerden hedef doku ve organlara kan ile taşınırlar. 2. Her hormonun etkilediği hücre, doku ve organ farklıdır. ENDOKRİN SİSTEM (HORMONLAR) HORMANLARIN ÖZELLİKLERİ 1. Üretildikleri yerden hedef doku ve organlara kan ile taşınırlar. 2. Her hormonun etkilediği hücre, doku ve organ farklıdır. 3. Hormonlar az miktarda

Detaylı

21.11.2008. I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI.

21.11.2008. I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI. Hazırlayan: Sibel ÖCAL 0501150027 I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI. Eksikliği 1 2 Pantotenik asit (Vitamin

Detaylı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı çeken sigara vücuda birçok zarar vermekte ve uzun süre

Detaylı

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry Chapter 4: Biomolecules, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry/Hikmet Geckil Chapter 4: Biomolecules 2 BİYOMOLEKÜLLER Bilim adamları hücreyi

Detaylı

6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA

6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA 6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA 1 METABOLİZMA Hücrede meydana gelen tüm reaksiyonlara denir Anabolizma: Basit moleküllerden kompleks moleküllerin sentezlendiği enerji gerektiren reaksiyonlardır X+Y+ENERJİ

Detaylı

ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI. Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU

ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI. Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU Arı Zehiri - Tanım Arı zehiri, bal arıları tarafından öncelikle memelilere ve diğer iri omurgalılara karşı

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS Aerobik Antrenmanlar Sonucu Kasta Oluşan Adaptasyonlar Miyoglobin Miktarında oluşan Değişiklikler Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar dayanıklılık antrenmanları

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi

Detaylı

ADRENAL KORTEKS HORMONLARI GLİKOKORTİKOİDLER. Doç. Dr. Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı

ADRENAL KORTEKS HORMONLARI GLİKOKORTİKOİDLER. Doç. Dr. Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı ADRENAL KORTEKS HORMONLARI GLİKOKORTİKOİDLER Doç. Dr. Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı Bu derste amaçlanan öğrencilerle; Glikokortikoid hormonların (GKH) sentez ve salgılanmasını, organizmadaki hücre,

Detaylı

Yazar Ad 41 Prof. Dr. Haluk ÖZEN Cinsel hayat çocuk yaştan itibaren hayatımızın önemli bir kesimini oluşturur. Yaşlılık döneminde cinsellik ayrı bir özellik taşır. Yaşlı erkek kimdir, hangi yaş yaşlanma

Detaylı

16 yaş altı hastalarda viral grip/ soğuk algınlığı veya suçiçeği durumlarında hekime danışılmadan kullanılmamalıdır.

16 yaş altı hastalarda viral grip/ soğuk algınlığı veya suçiçeği durumlarında hekime danışılmadan kullanılmamalıdır. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DENCOL Jel Sprey 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her 1 g jel, Etkin madde: Kolin salisilat içerir. Yardımcı maddeler: Sorbitol (%70) Karboksimetil selüloz sodyum 87.1 mg 70.0

Detaylı

DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ

DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ Kortizol süpresyon testi; ACTH süpresyon testi; Deksametazon süpresyon testi Hipotalamus ve hipofiz bezinin kortizole cevabını ölçen laboratuar testidir. Kortizol Hipotalamus

Detaylı

ACTH (Synacten) STİMÜLASYON TESTİ

ACTH (Synacten) STİMÜLASYON TESTİ ACTH (Synacten) STİMÜLASYON TESTİ Adrenal rezerv testi; Synacten stimülasyon testi; ACTH stimülasyon testi adrenal yetmezlik teşhisinde kullanılır. ACTH stimülasyon testi neyi ölçer? ACTH beyinde hipofiz

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D.

Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D. Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D. Sunu Planı Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi ve fizyolojisi Etiyoloji Klinik Tanı Tedavi Tanım ve Epidemiyoloji

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın Hücre iletişimi Tüm canlılar bulundukları çevreden sinyal alırlar ve yanıt verirler Bakteriler glukoz ve amino asit gibi besinlerin

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. CHORAGON 5000 I.U. I.M. enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü ampul

KULLANMA TALİMATI. CHORAGON 5000 I.U. I.M. enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü ampul KULLANMA TALİMATI CHORAGON 5000 I.U. I.M. enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü ampul Kas içine enjekte edilerek kullanılır. Etkin madde: Her bir liyofilize toz içeren ampul 5000 IU insan koryonik gonadotropini

Detaylı

POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ

POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ Prof. Dr. Fırat ORTAÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Jinekolojik Onkoloji Departmanı Polikistik Over Sendromu(PKOS)

Detaylı

Başlıca organizma sıvılarının ve salgılarının ortalama ph değerleri.

Başlıca organizma sıvılarının ve salgılarının ortalama ph değerleri. Asid-baz dengesi ph Başlıca organizma sıvılarının ve salgılarının ortalama ph değerleri. Organizma sıvıları, salgıları Ortalama ph Kan 7.4 Süt 6.7 Safra 7.8 İdrar 6.0 Pankreas özsuyu 8.0 Bağırsak özsuyu

Detaylı

Amino Asit Metabolizması Bozuklukları. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD

Amino Asit Metabolizması Bozuklukları. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD Amino Asit Metabolizması Bozuklukları Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD Amino Asit Metabolizması Bozuklukları Genelde hepsi kalıtsal ve otozomal resesifir

Detaylı

Endometriozis. (Çikolata kisti)

Endometriozis. (Çikolata kisti) Endometriozis (Çikolata kisti) Bugün Neler Konuşacağız? Endometriozis Nedir? Belirtileri Nelerdir? Ne Sıklıkta Görülür? Hangi Sorunlara Neden Olur? Nasıl Tanı Konur? Nasıl Tedavi Edilir? Endometriozis

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması;

Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması; AMENORE Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması; Genç kızlarda menstruasyon 9 ila 18 yaş arasında başlar. 12 yaş averaj yaşıdır ve birçoğu bu yaşta başlar. Adetin olmamasına

Detaylı

2) Kolekalsiferol (D 3)

2) Kolekalsiferol (D 3) Sunum İçeriği Öğretim Görevlisi :Yrd.Doç.Dr.Bekir ÇÖL Hazırlayan ve Sunan : Fulya ÇELEBİ Konu : D Vitamini 31/10/2008 D vitamini formları kaynaklarına genel bakış Deride ve vücutta D vitamini sentezi İnce

Detaylı

* Yapılarında C, H, O bulunur. Bazılarında C, H, O dan başka N, P, S bulunur.

* Yapılarında C, H, O bulunur. Bazılarında C, H, O dan başka N, P, S bulunur. Lipitler ortak özellikleri su ile karışmamak olan organik maddelerdir ve kimyasal olarak yağ asitlerinin bir alkolle esterleşmesinden oluşur. 1.1. Lipitlerin Yapısı ve Ortak Özellikleri * Yapılarında C,

Detaylı

MENOPOZ DÖNEMİNİN ÖZELLİKLERİ

MENOPOZ DÖNEMİNİN ÖZELLİKLERİ MENAPOZDA VE YAŞLILIKTA BESLENME 1 MENOPOZ DÖNEMİNİN ÖZELLİKLERİ MENOPOZDA GÖRÜLEN SORUNLAR MENOPOZ DÖNEMİNDE BESLENME İLKELERİ YAŞLILIKTA BESLENME YAŞLILIKTA BESLENME İLKELERİ 2 3 YAŞAM BEBEKLİK ÇOCUKLUK

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ESANSİYEL AMİNO ASİT ORAL Tablet Ağız yoluyla uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ESANSİYEL AMİNO ASİT ORAL Tablet Ağız yoluyla uygulanır. KULLANMA TALİMATI ESANSİYEL AMİNO ASİT ORAL Tablet Ağız yoluyla uygulanır. Etkin maddeler: 1 tablet içeriği: L-izolösin 59 mg L-lösin 89 mg L-lizin 75 mg = lizin asetat 105 mg L-metionin 52 mg L-fenilalanin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1. Terapötik endikasyonlar Hafif ve orta dereceli ağrı ve ateşin semptomatik tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1. Terapötik endikasyonlar Hafif ve orta dereceli ağrı ve ateşin semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PİROFEN FORTE SUPOZİTUAR 325 mg 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Paracetamol 325 mg Yardımcı maddeler için bölüm 6.1 e bakınız. 3. FARMASÖTİK

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar?

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar? BÖBREK HASTALIKLARI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrekler ne işe yarar? Böbreğin en önemli işlevi kanı süzmek, idrar oluşturmak ve vücudun çöplerini (artık ürünleri) temizlemektir. Böbrekte oluşan idrar, idrar

Detaylı

TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ

TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ DR. FZT. AYSEL YILDIZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Talasemi; Kalıtsal bir hemoglobin hastalığıdır. Hemoglobin

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Patoloji 22 8 30 Dahiliye 14 8 26 Jinekoloji 18 8 26 Üroloji 12 8 20 Mikrobiyoloji

Detaylı

MENSTURASYON VE HORMONLAR

MENSTURASYON VE HORMONLAR MENSTURASYON VE HORMONLAR İLK ADET KANAMASI" Çocukluk çağından ergenlik çağına geçiş döneminde, ortalama olarak 12.5 yaşında kız çocuğu ilk adet kanamasını görür. Bu "ilk kanama" henüz yumurtlama süreci

Detaylı

Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması;

Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması; AMENORE Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması; Genç kızlarda menstruasyon 9 ila 18 yaş arasında başlar. 12 yaş averaj yaşıdır ve birçoğu bu yaşta başlar. Adetin olmamasına

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI NİMEKSİL %1 jel Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her bir gram jel 0.01 gram nimesulid içerir. Yardımcı maddeler: Makrogol 400, propilen glikol, sepineo 600, etanol, saf su. Bu ilacı

Detaylı

FİZYOTERAPİDE KLİNİK KAVRAMLAR. Uzm. Fzt. Nazmi ŞEKERCİ

FİZYOTERAPİDE KLİNİK KAVRAMLAR. Uzm. Fzt. Nazmi ŞEKERCİ FİZYOTERAPİDE KLİNİK KAVRAMLAR Uzm. Fzt. Nazmi ŞEKERCİ İNFLAMASYON VE ONARIM İNFLAMASYON Yaralanmaya karşı dokunun vaskülarizasyonu yolu ile oluşturulan bir seri reaksiyondur. İltihabi reaksiyon.? İnflamatuar

Detaylı

HORMONLARIN ETKİ MEKANİZMALARI

HORMONLARIN ETKİ MEKANİZMALARI HORMONLARIN ETKİ MEKANİZMALARI Prof. Dr. Orhan Turan KAYNAKÇA: 1.Stephen J. McPhee, Gary D.Hammer eds. Pathophysiology of Disease. 6th ed. Mc Graw Hill; 2010. 2.Damjanov I. Pathophisiology. 1st ed. Saunders

Detaylı

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Ektopik Gebelik Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Tanım Fertilize ovumun endometriyal kavite dışında

Detaylı

Arimidex 1 mg Film Tablet. Prospektüs

Arimidex 1 mg Film Tablet. Prospektüs 1 Arimidex 1 mg Film Tablet Prospektüs 2 Arimidex 1 mg Film Tablet Formül Her bir tablet etken madde 1 mg anastrozol ve yardımcı maddeler,laktoz,sodyum nişasta glikolat ve titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJĠK

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. FINACEA jel % 15, 30g Haricen uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. FINACEA jel % 15, 30g Haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI FINACEA jel % 15, 30g Haricen uygulanır. Etkin maddeler: 1 g FINACEA, 150 mg (%15) azelaik asit içerir. Yardımcı maddeler: Lesitin, propilen glikol, polisorbat 80, carbomer 980, trigliseritler

Detaylı

adrenalin, noradrenalin, dopamin

adrenalin, noradrenalin, dopamin ADRENAL HORMONLAR Z.glomerulosa (mineralokortikoitler) Z.fasciculata (glukokortikoitler) Z.reticularis (adrenal androjenler) Adrenal medulla adrenalin, noradrenalin, dopamin GLUKOKORTİKOİTLER Metabolik

Detaylı

Erkek infertilitesinde tedavi prensipleri. Doç.Dr.Cem ÇELİK Bahçeci Sağlık Grubu

Erkek infertilitesinde tedavi prensipleri. Doç.Dr.Cem ÇELİK Bahçeci Sağlık Grubu Erkek infertilitesinde tedavi prensipleri Doç.Dr.Cem ÇELİK Bahçeci Sağlık Grubu ÜCD Ege Şubesi - Ege Üroloji Derneği 20.02.2014 3 % 30-40 Anamnez N Fizik muayene N Endokrin testler N SEMEN ANALİZİ SAYI

Detaylı

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu)

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Yağ Asitleri Uzun karbon zincirine sahip

Detaylı

Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme

Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme Doğumdan ergin çağa kadar olan büyümedir. Neonatal (yeni doğan) dönemi Infancy (yavru) dönemi Puberty (ergenlik) dönemi Adölesan (gençlik) dönemi Adult (erginlik) dönemi

Detaylı

ASİT- BAZ DENGESİ VE DENGESİZLİKLERİ. Prof. Dr. Tülin BEDÜK 2016

ASİT- BAZ DENGESİ VE DENGESİZLİKLERİ. Prof. Dr. Tülin BEDÜK 2016 ASİT- BAZ DENGESİ VE DENGESİZLİKLERİ Prof. Dr. Tülin BEDÜK 2016 Herhangi bir çözeltinin asitliği veya bazlığı içindeki hidrojen iyonunun (H + ) konsantrasyonuna bağlıdır. Beden sıvılarının asit-baz dengesi

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ADVANTAN 15g Yağlı Pomat Haricen uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ADVANTAN 15g Yağlı Pomat Haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI ADVANTAN 15g Yağlı Pomat Haricen uygulanır. Etkin madde: 1 g ADVANTAN, 1 mg metilprednisolon aseponat (%0.1) içerir. Yardımcı maddeler: Beyaz yumuşak parafin, sıvı parafin, mikrokristalin

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg Yardımcı maddeler: Mannitol... 50 mg Yardımcı maddeler

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her 1 ml çözelti içeren ampul, mg gonadoreline eşdeğer, 0.1 mg gonadorelin asetat içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her 1 ml çözelti içeren ampul, mg gonadoreline eşdeğer, 0.1 mg gonadorelin asetat içerir. KULLANMA TALİMATI LH-RH Ferring 0.1 mg/ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: Her 1 ml çözelti içeren ampul, 0.091 mg gonadoreline eşdeğer, 0.1 mg gonadorelin asetat

Detaylı

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir.

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir. Biyokimya sınavı orta zorlukta bir sınavdı. 1-2 tane zor soru ve 5-6 tane eski soru soruldu. Soruların; 16 tanesi temel bilgi, 4 tanesi ise detay bilgi ölçmekteydi. 33. soru mikrobiyolojiye daha yakındır.

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI

ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI Metabolizma durumları Memelilerde ana hatları ile en az iki metabolizma durumu önemlidir. Bunların birincisi besin maddelerinin kana emildiği beslenme (rezorpsiyon),

Detaylı

Omega 3 nedir? Balık ve balık yağları, özellikle Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA açısından zengin besin kaynaklarıdır.

Omega 3 nedir? Balık ve balık yağları, özellikle Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA açısından zengin besin kaynaklarıdır. Alfalino Omega 3 nedir? Omega 3 yağ asitleri vücut için gerekli olan ama vücudun üretemediği yağ asitleridir. Besinlerle alınamadığı durumlarda gıda takviyeleri ile alınmaları gerekmektedir. Temel Omega-3

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MULTANZİM Draje Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. MULTANZİM Draje Ağızdan alınır. MULTANZİM Draje Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 300 mg pankreatin (en az 8000 FIP ünitesi lipaz; en az 9000 FIP ünitesi amilaz; en az 500 FIP ünitesi proteaz) ve 50 mg safra disperti (%

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/8

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. GYNOFLOR VAJİNAL TABLET Vajinal yoldan uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. GYNOFLOR VAJİNAL TABLET Vajinal yoldan uygulanır. KULLANMA TALİMATI GYNOFLOR VAJİNAL TABLET Vajinal yoldan uygulanır. Etkin maddeler: Her bir vajinal tablette 100 milyon canlı Lactobacillus acidophilus ve 30 mikrogram estriol içerir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kapsülde, Saw palmetto (cüce palmiye) meyve sıvı ekstresi 160 mg (10-14,3:1) (ekstraksiyon ajanı: etanol %90 a/a) içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kapsülde, Saw palmetto (cüce palmiye) meyve sıvı ekstresi 160 mg (10-14,3:1) (ekstraksiyon ajanı: etanol %90 a/a) içerir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROSTAGOOD MONO Kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her kapsülde, Saw palmetto (cüce palmiye) meyve sıvı ekstresi 160 mg (10-14,3:1) (ekstraksiyon

Detaylı