Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar"

Transkript

1 2288 NNİ İİSSAANN SSAALLI II SSAAYYI II: : Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar Turmuş, İlker. Türkiye de bankacılık sektörü ve Avrupa Birliği ne uyumlaşma süreci (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İİ SS MM MM MM OO BB i l gg i yy ee EE rr i şş im i MM ee rr kk ee zz i 1

2 Resmi Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI 2009/14819 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatında Yer Alan Zirai Üretim İşletmesi, Personel ve Makine Eğitim Merkez Müdürlüğünün Adının Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar 2009/14830 İstanbul İli, Beykoz İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Ali Bahadır Deresi Dere Islahı Alanı İçinde Kalmaları Nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2009/14846 Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sivil Havacılık Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar 2009/14847 Bazı İllerde Adları Yazılı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar 2009/14849 Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Diş Hekimliği Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi Kurulması Hakkında Karar 2009/14863 Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Malî Mesuliyet Devlet Garantisi Hesabının Tasfiyesi Hakkında Karar 2009/ Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle İşyerleri Yıkılan veya Ağır Hasar Gören Hak Sahiplerine Verilmek Üzere Düzce İli, Fevzi Çakmak Mahallesinde İnşa Edilen 87 Adet İşyerinin, Düzce İl Özel İdaresine Bedelsiz Olarak Devredilmesi Hakkında Karar 2009/14886 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Ait Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 2009/14912 Brunei Sultanlığı (Brunei Darussalam) Vatandaşlarına, Ülkemize Yapacakları Turistik Amaçlı Seyahatlerinde Toplam Kalış (İkamet) Süresi 180 Gün İçerisinde 90 Günü Geçmemek Kaydıyla Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar 2009/14919 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun Euronews SA Adlı Uluslararası Yayın Kuruluşuna Ortak Olmasına İlişkin Karar 2009/14930 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurların Aylıklarına İlişkin 2/4/2004 Tarihli ve 2004/7356 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar İİ SS MM MM MM OO BB i l gg i yy ee EE rr i şş im i MM ee rr kk ee zz i 2

3 2009/14931 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2009 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar 2009/14934 Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar 2009/14935 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2009 Yılı Sulama ve Kurutma Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Milli Eğitim Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere ATAMA KARARI 2009/14875 Yeniden Yapılandırma Kurulunda Boş Bulunan Üyeliğe Ali BOĞA (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) nın Atanması Hakkında Karar BAŞKA BİR GÖREVE ATANMAK ÜZERE GÖREVDEN ALMA KARARI Başka Bir Göreve Atanmak Üzere Görevden Alma ile İlgili Karar YÖNETMELİKLER 2009/14815 Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Namık Kemal Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER 2009 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi 2009 Yılı Mart Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Teşvik Belgeleri Listesi Yabancı Kitap Ve Süreli Yayınlar Accounting, Organizations and Society Volume 34, Issue 1, Pages (January 2009) İİ SS MM MM MM OO BB i l gg i yy ee EE rr i şş im i MM ee rr kk ee zz i 3

4 Media legitimacy and corporate environmental communication Pages 1-27 Walter Aerts, Denis Cormier Abstract Using a direct measure of environmental legitimacy, we explore the impact of annual report environmental disclosures and environmental press releases as legitimation tools. The sample comprises North American firms (Canada and the United States). The results obtained show that environmental legitimacy is significantly and positively affected by the quality of the economic-based segments of annual report environmental disclosures and by reactive environmental press releases, but not by proactive press releases. Moreover, our results suggest that negative media legitimacy is a driver of environmental press releases but not of annual report environmental disclosures. Article Outline Introduction Theoretical background and development of hypotheses Corporate environmental communication and media legitimacy Effect of industry Tactical verbal impression management Sample selection and empirical models Sample Empirical models Description of dependent variables Environmental legitimacy Annual report environmental disclosure Press releases Environmental news exposure Determinants of environmental legitimacy Size Prior environmental legitimacy Environmental performance Determinants of corporate environmental communication İİ SS MM MM MM OO BB i l gg i yy ee EE rr i şş im i MM ee rr kk ee zz i 4

5 Prior environmental legitimacy Leverage Return on assets Media exposure Environmental performance Environmentally-sensitive industries Determinants of environmental news exposure Results Univariate results Multivariate results Selection bias Simultaneous test of legitimacy, environmental disclosure, and environmental news exposure Simultaneous test of legitimacy, environmental press releases, and environmental news exposure Discussion and conclusion Acknowledgements Appendix 1. Appendix References Criticisms of capitalism, budgeting and the double enrolment: Budgetary control rhetoric and social reform in France in the 1930s and 1950s Pages Nicolas Berland, Eve Chiapello Abstract This article is a contribution to the study of the spread of management innovations, methods and rhetorics. It particularly concerns the influence of ideological and political factors, which have so far mostly escaped in-depth study. In particular, we seek to understand to what extent a critique of society developed by social reformers can be a source of inspiration for managers, leading them to change their practices and experiment with new devices. Relying on the framework of historical change in management practices developed by Boltanski and Chiapello [Boltanski, L., & Chiapello, E. (2005). The new spirit of capitalism. London: Verso (Translation of Le İİ SS MM MM MM OO BB i l gg i yy ee EE rr i şş im i MM ee rr kk ee zz i 5

6 nouvel esprit du capitalisme, Paris: Gallimard, 1999)], we study the specific development of budgetary control in France, examined in the light of the general political and economic history of the 20th century. This framework simultaneously encompasses the dissemination of a new accounting practice, the transformation of capitalist institutions and mo des of regulation in a given period and country, and the programmatic discourses [Miller, P., & Rose, N. (1990). Governing economic life. Economy and Society, 19(1), 1 31] associated with the historical move. More exactly, what interests us is a double enrolment process. The business world promoters of budgetary control use the rhetorics of social reformers to present budgetary control as a solution to the economic and social problems of their time; conversely, social reformers promote budgetary control as a realistic, efficient tool that can change the world. Ultimately, a degree of alliance is possible around this management tool, although the extent to which the meanings each group attributes to its action are shared may remain unclear. Based on an analysis of the writings of budgetary control promoters of the 1930s and the 1950s, we show the close links between their discourse and the reforming ideas of their time, and how we can trace through this corpus the evolution of this kind of political rationalities [Miller, P., & Rose, N. (1990). Governing economic life. Economy and Society, 19(1), 1 31] associated with governing and managing corporations we call the spirit of capitalism [Boltanski, L., & Chiapello, E. (2005). The new spirit of capitalism. London: Verso (Translation of Le nouvel esprit du capitalisme, Paris: Gallimard, 1999)]. Article Outline The dynamics of management rhetorics and their relationship with management change Management rhetorics and management change Institutions, political rationalities and the spirit of capitalism The framework of change in The New Spirit of Capitalism Sources, corpus and working methods Budgetary control as part of the social debates in the period Promoters of budgetary control and their relationships with the reforming networks Journals, congresses and books Professional associations İİ SS MM MM MM OO BB i l gg i yy ee EE rr i şş im i MM ee rr kk ee zz i 6

7 The central role of certain authors The economic and social problems evoked by social reformers and promoters of budgetary control Reforming the economy to avoid ever experiencing another such crisis National reconstruction Recovery from the moral disorder The search for a third way and a new form of cooperation between employers and employees Reforming currents Corporatism Planisme and technocracy Economic humanism Budgetary control: a concept that evolves in association with reforming ideas A rationalization tool A motivation tool Gradual transformation of the spirit of capitalism as seen through the budgetary control tool The promise of security The promise of stimulation The promise of fairness Conclusion Acknowledgements Appendix: Corpuses of reference texts 1930s Other sources for the 1930s 1950s Other sources for the 1950s Quotations from historical material for periods not included in the 2 corpuses. References National differences in incentive compensation practices: The differing roles of financial performance measurement in the United States and the Netherlands Pages E. Pieter Jansen, Kenneth A. Merchant, Wim A. Van der Stede Abstract İİ SS MM MM MM OO BB i l gg i yy ee EE rr i şş im i MM ee rr kk ee zz i 7

8 This paper describes the findings of a study aimed at providing an international replication of a US-based study by Gibbs et al. [Gibbs, M., Merchant, K., Van der Stede, W., & Vargus, M. (2004). Determinants and effects of subjectivity in incentives. The Accounting Review, 79(2), ; Gibbs, M., Merchant, K., Van der Stede, W., & Vargus, M. (2006). The structure of incentive contracts: Evidence from auto dealerships. Working Paper, University of Chicago, University of Southern California, London School of Economics and University of Texas-Dallas] focused on the incentive compensation practices of firms in the automobile retailing industry. The purpose was to determine the extent to which these practices and their effects were similar across countries. Theory provides conflicting predictions as to whether international practices should reflect a situational best fit or global best practices. We collected a dataset comparable to that of Gibbs et al. from Dutch automobile retailers. The findings reveal dramatic differences in practices across the two countries. As compared to the US firms, the Dutch firms are much less likely to provide their managers with incentive compensation in any form. Where Dutch firms do offer incentive compensation, the payouts are smaller and their bonus awards are less likely to be based on profit measures of performance. But where the Dutch firms use incentive compensation, their performance/reward functions are more complex. Moreover, unlike in the US firms, in the Dutch firms the effects of the use of incentive compensation on net profit and pay satisfaction are negative. Article Outline Introduction Literature Arguments and evidence suggesting an international divergence of incentive practices Cultural factors Beliefs about the role of corporations Masculinity Long-term vs. short-term orientation Institutional factors Formalization of terms of employment Tax rates Experience with incentive systems İİ SS MM MM MM OO BB i l gg i yy ee EE rr i şş im i MM ee rr kk ee zz i 8

9 Arguments and evidence suggesting an international convergence of incentive practices Research questions Method Data collection Main measures of incentive compensation Univariate analyses Incidence and size of incentives Shape of the performance/reward function Multivariate analyses Control variables Multivariate results Analysis of the effects of incentives Field research follow-up The US firm A Typically-Dutch firm? A Dutch Outlier? Discussion and conclusions References Books to be practiced: Memory, the power of the visual, and the success of accounting Pages Paolo Quattrone Abstract The aim of this paper is to explore the conditions which allow the emergence of accounting as a performable technique that can spread successfully across economies and societies. Drawing on insights offered by studies on the art of memory, Actor- Network Theory, and that broader branch of history known as the history of the book, it is argued that the emergence and spread of accounting can be understood by studying the relationships among four interrelated aspects: the nature of accounting as a method of classification for the organisation of thinking and knowledge; its reliance on images and its visual impact; its orthopraxis nature, which offers a workable space and time; and the relationships between accounting and the medium through in which it İİ SS MM MM MM OO BB i l gg i yy ee EE rr i şş im i MM ee rr kk ee zz i 9

10 materialises. The combination of these four features explains how it is that accounting is a practice which is homogeneous enough to be recognised as autonomous and heterogeneous enough to attract diversity and create difference. I was motivated to study these issues after examining two early accounting treatises: the Indirizzo degli Economi, by the Benedictine, Pietra (1586) [Pietra, A. (1586). Indirizzo degli economi o sia ordinatissima istruttione da regolamente formare qualunque scrittura in un libro doppio. Aggiuntovi l essemplare di un Libro nobile co l suo Giornale ad uso della Congregatione Cassinese dell Ordine in San Benedetto. Mantova: Francesco Osanna]; and the Trattato del libro doppio domestico col suo essemplare, by the Jesuit, Flori (1636), [Flori, L. (1636). Trattato del modo di tenere il libro doppio domestico col suo essemplare composto dal P. Lodovico Flori della Compagnia di Gesù per uso delle case e dei collegi della medesima Compagnia nel Regno di Sicilia, in Palermo, per Decio Cirillo]. Along with studies examining the emergence of modern management as a result of an economic need for rationalisation, the paper offers material for reflecting on a concomitant rationale which views innovations in the method of organisation, visual presentation, medium of communication, and praxis, as the mayor forces in the diffusion of accounting in both historical and contemporary settings. Article Outline Introduction The theoretical concerns of this paper The structure of the paper and the material inspiring the theorising in this paper Making accounting practical: memory, rhetoric, and the relevance of method beyond science Memory and early modern accounting Rhetorical canons: Flori s inventio Rhetorical canons: Flori s dispositio Flori s scienza prattica: the importance of method Accounting images and the fabrication of practical knowledge: the importance of the visual and re-presentation Dichotomies and the visual Practical accounting knowledge and the importance of the visual İİ SS MM MM MM OO BB i l gg i yy ee EE rr i şş im i MM ee rr kk ee zz i 10

11 Books as objects and the importance of the medium: Inscriptions and mobilization beyond a print logic Accounting books, Ramism and the temptation of a print-logic Accounting inscriptions and mobilization: beyond a print-logic Accounting as a working space/time: the importance of praxis beyond functionalism and towards knowledge commodification Books to be practiced Why does accounting succeed? The performability, engagement and superficiality of accounting as orthopraxis Accounting, organisations and society: from orthodoxy to orthopraxis Conclusions and implications for accounting research Acknowledgements References The construction of auditability: MBA rankings and assurance in practice Pages Clinton Free, Steven E. Salterio, Teri Shearer Abstract For much of the past decade, the audit profession has been enjoined to enter new and novel fields of assurance services. This call implies the importation of constructs from traditional attest financial audits into new domains to provide elevated levels of assurance for information-users and decision-makers. Little is presently known about the process by which audit scope, practices and communications about the work done are developed in these new fields. This paper attempts to shed light on these issues through an in-depth field study of KPMG s audit of the Financial Times MBA rankings. The audit project is argued to import legitimacy to data provided by International Business Schools as well as imbue a derived legitimacy to the Financial Times rankings. At an operational level, audit planning, procedures and communicated written conclusions emerge as a much more negotiated and adaptive practice than rhetoric might suggest. Article Outline İİ SS MM MM MM OO BB i l gg i yy ee EE rr i şş im i MM ee rr kk ee zz i 11

12 Introduction MBA and business school rankings Methodology Context: the engagement Characterizing the new assurance project The production of legitimacy Consensus building in audit planning, testing and reporting Discussion and implications Conclusion and future research References Management accounting as normal social science Pages Hendrik Vollmer Abstract The publication of Management accounting change: Approaches and perspectives (Wickramasinghe, D., & Alawattage, C. (2007). Management accounting change: Approaches and perspectives. London, New York: Routledge) provides an occasion for considering the extent to which management accounting has become a normal social science. This review essay argues that management accounting is a social science defined by a pluralism of approaches, and it identifies the generalization of social perspectives on management accounting, and particularly their ability to transcend technical and economic aspects of accounting practice, as crucial components in reproducing this specific form of expertise. Contrary to Kuhnian expectations, this social science hosts a multiplicity of paradigms, and its scientists are not exclusively concerned with the subtlest and most esoteric aspects of the phenomena under study. Instead, as social scientists management accountants are generalists as much as they are specialists. Article Outline Historicizing management accounting The social and the technical İİ SS MM MM MM OO BB i l gg i yy ee EE rr i şş im i MM ee rr kk ee zz i 12

13 The social and the economic Generalizing the social Beyond textbook performances References İİ SS MM MM MM OO BB i l gg i yy ee EE rr i şş im i MM ee rr kk ee zz i 13

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar 2211 AAĞĞUUSSTTOOSS CCUUMAA SSAAYYI II: : 662244 Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar Salı konferansları. Ankara: SPK, 1997. İİ SS MM MM MM OO BB i l gg i yy ee EE rr i şş im i MM ee rr kk ee

Detaylı

Problems of Defining and Reforming Auditor Liability. Timothy Bush. Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K.

Problems of Defining and Reforming Auditor Liability. Timothy Bush. Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K. Problems of Defining and Reforming Auditor Liability Timothy Bush Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K. Shyam Sunder, Yale University, U.S. Abstract Recent decades have seen many changes in U.K.

Detaylı

iad İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH TURK ISSN: 1309-0712 Yıl / Year Cilt / Volume Sayı / Issue isarder.com & isarder.

iad İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH TURK ISSN: 1309-0712 Yıl / Year Cilt / Volume Sayı / Issue isarder.com & isarder. iad ISSN: 1309-0712 isarder.com & isarder.org İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH TURK Yıl / Year Cilt / Volume Sayı / Issue : 2012 : 4 : 4 İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Journal

Detaylı

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Biannual Hakemli, Bilimsel, Süreli T.C. Hacettepe University, Center for Market Economics and Entrepreneurship (CMEE) T.C. Hacettepe Üniversitesi, Piyasa

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar 0033 HHAAZZİ İİRRAANN PPEERRŞŞEEMBBEE SSAAYYI II: : 882200 Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar İİ SS MM MM MM OO BB i l gg i yy ee EE rr i şş im i MM ee rr kk ee zz i 1 Resmi Gazete YÜRÜTME VE

Detaylı

EXPERIENCING CLASS DIFFERENCES: THE CASE OF FOOD RETAIL STORE WORKERS IN ANKARA

EXPERIENCING CLASS DIFFERENCES: THE CASE OF FOOD RETAIL STORE WORKERS IN ANKARA EXPERIENCING CLASS DIFFERENCES: THE CASE OF FOOD RETAIL STORE WORKERS IN ANKARA A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY DERYA KOPTEKİN IN PARTIAL

Detaylı

TRANSFORMATION OF THE TURKISH WELFARE REGIME: THE ROLE OF THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM AND ITS EFFECT ON WOMEN S WELFARE

TRANSFORMATION OF THE TURKISH WELFARE REGIME: THE ROLE OF THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM AND ITS EFFECT ON WOMEN S WELFARE TRANSFORMATION OF THE TURKISH WELFARE REGIME: THE ROLE OF THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM AND ITS EFFECT ON WOMEN S WELFARE A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL

Detaylı

AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION

AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY EBRU ÖZTÜRK IN PARTIAL FULFILLMENT OF

Detaylı

EXAMINING THE VIEWS OF PARENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES RELATED TO VALUES OF HIGH SCHOOL GEOGRAPHY CURRICULUM

EXAMINING THE VIEWS OF PARENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES RELATED TO VALUES OF HIGH SCHOOL GEOGRAPHY CURRICULUM October 2011, Volume 1 Issue 1 Article 1 ISNN: EXAMINING THE VIEWS OF PARENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES RELATED TO VALUES OF HIGH SCHOOL GEOGRAPHY CURRICULUM Assist. Prof. Yılmaz Geçit Rize University

Detaylı

TOURISM AS AN AGENT OF CHANGE İZMİR ALAÇATI CASE IN TURKEY

TOURISM AS AN AGENT OF CHANGE İZMİR ALAÇATI CASE IN TURKEY TOURISM AS AN AGENT OF CHANGE İZMİR ALAÇATI CASE IN TURKEY A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF THE MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY İNANÇ GÜRKAN IN PARTIAL FULFILLMENT OF

Detaylı

VOLUME: 1 ISSUE: 2 WINTER 2013

VOLUME: 1 ISSUE: 2 WINTER 2013 BJH.. BEDER JOURNAL OF BEDER JOURNAL OF VOLUME: 1 ISSUE: 2 WINTER 2013 LIMAN Ë.M.SH 1 2 HËNA E PLOTË BEDËR UNIVERSITY Beder Journal of Humanities (BJH) is a peer-reviewed journal published by Hëna e Plotë

Detaylı

Journal of Business Research - Türk

Journal of Business Research - Türk İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Journal of Business Research - Türk ISSN: 1309-0712 Cilt: 6 Sayı:3 2014 Vol.6 No.3 www.isarder.org / www.isarder.com DERGİ HAKKINDA (Journal of Business Research-Türk) online

Detaylı

Teachers Reflections on the Implementation of the New Elementary School Mathematics Curriculum in Turkey

Teachers Reflections on the Implementation of the New Elementary School Mathematics Curriculum in Turkey Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 28(2), 152-165 [2013] Teachers Reflections on the Implementation of the New Elementary School Mathematics Curriculum in Turkey

Detaylı

The Institute of Economics and Social Sciences of Bilkent University. by TÜLAY KESKİN

The Institute of Economics and Social Sciences of Bilkent University. by TÜLAY KESKİN FEMINIST/ NATIONALIST DISCOURSE IN THE FIRST YEAR OF THE OTTOMAN REVOLUTIONARY PRESS (1908-1909): READINGS FROM THE MAGAZINES OF DEMET, MEHASIN AND KADIN (SALONICA) The Institute of Economics and Social

Detaylı

Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula *

Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula * Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula * Yaşam Boyu Öğrenme ve Türkiye deki İlköğretim Programlarına Yansımaları Abstract Melek DEMİREL ** Hacettepe University

Detaylı

Journal of Business Research ISSN: 1309-0712

Journal of Business Research ISSN: 1309-0712 İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Journal of Business Research ISSN: 1309-0712 Cilt: 2 Sayı:3 2010 Vol.2 No.3 www.isarder.org / www.isarder.com DERGİ HAKKINDA İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business

Detaylı

AN INVESTIGATION ON THE EFFECTS OF PROJECT-BASED LEARNING ON STUDENTS ACHIEVEMENT IN AND ATTITUDE TOWARDS GEOMETRY

AN INVESTIGATION ON THE EFFECTS OF PROJECT-BASED LEARNING ON STUDENTS ACHIEVEMENT IN AND ATTITUDE TOWARDS GEOMETRY AN INVESTIGATION ON THE EFFECTS OF PROJECT-BASED LEARNING ON STUDENTS ACHIEVEMENT IN AND ATTITUDE TOWARDS GEOMETRY A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES OF MIDDLE EAST

Detaylı

English-medium Instruction in Higher Education: A Case Study in a Turkish University Context

English-medium Instruction in Higher Education: A Case Study in a Turkish University Context English-medium Instruction in Higher Education: A Case Study in a Turkish University Context İsmail Erkan Arkın Submitted to the Institute of Graduate Studies and Research in partial fulfillment of the

Detaylı

National Competence Standards for Initial Teacher Education: A Result of Collaboration by Faculties of Education in the Netherlands.

National Competence Standards for Initial Teacher Education: A Result of Collaboration by Faculties of Education in the Netherlands. Journal of Teacher Education and Educators Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi Volume/Cilt 2, Number/Sayı 2, 2013, 167-194 167 National Competence Standards for Initial Teacher Education: A Result

Detaylı

The effect of user participation in satisfaction: Beyciler after-earthquake houses in Düzce

The effect of user participation in satisfaction: Beyciler after-earthquake houses in Düzce ITU A Z VOL: 7 NO: 1 18-37, 2010-1 The effect of user participation in satisfaction: Beyciler after-earthquake houses in Düzce Deniz ERĠNSEL ÖNDER*, Emine KÖSEOĞLU *, Ömer BĠLEN**, Venhar DER Yıldız Technical

Detaylı

Dr. Ahmet Burçin YERELİ

Dr. Ahmet Burçin YERELİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ Hakemli, Bilimsel, Süreli Refreed, Scientific, Biannual www.pegem.hacettepe.edu.tr / info@pegem.hacettepe.edu.tr T.C. Hacettepe Üniversitesi, Piyasa Ekonomisini ve Girişimciliği

Detaylı

The Comparison of Turkish Students PISA Achievement Levels by Year via Data Envelopment Analysis *

The Comparison of Turkish Students PISA Achievement Levels by Year via Data Envelopment Analysis * Educational Sciences: Theory & Practice 14(3) 961-968 2014 Educational Consultancy and Research Center www.edam.com.tr/estp DOI: 10.12738/estp.2014.3.1748 The Comparison of Turkish Students PISA Achievement

Detaylı

Relationship between School Administrators Organizational Power Sources and Teachers Organizational Citizenship Behaviors

Relationship between School Administrators Organizational Power Sources and Teachers Organizational Citizenship Behaviors Educational Sciences: Theory & Practice - 12(3) Summer 1843-1852 2012 Educational Consultancy and Research Center www.edam.com.tr/estp Relationship between School Administrators Organizational Power Sources

Detaylı

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Biannual Hakemli, Bilimsel, Süreli T.C. Hacettepe University, Center for Market Economics and Entrepreneurship (CMEE) T.C. Hacettepe Üniversitesi, Piyasa

Detaylı

A LONGITUDINAL STUDY OF EFFECTS OF EUROPEAN LANGUAGE PORTFOLIO ON READING SKILL

A LONGITUDINAL STUDY OF EFFECTS OF EUROPEAN LANGUAGE PORTFOLIO ON READING SKILL Ocak 2013 Cilt:21 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 131-144 A LONGITUDINAL STUDY OF EFFECTS OF EUROPEAN LANGUAGE PORTFOLIO ON READING SKILL Ali GÖKSU Department of English Language Teaching, Gazi University,

Detaylı

A CRITIQUE OF HOUSING CLASSES APPROACH: THE CASE OF ŞENTEPE - ANKARA

A CRITIQUE OF HOUSING CLASSES APPROACH: THE CASE OF ŞENTEPE - ANKARA A CRITIQUE OF HOUSING CLASSES APPROACH: THE CASE OF ŞENTEPE - ANKARA A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY PINAR ÖZCAN IN PARTIAL FULFILLMENT

Detaylı

Turkish Migration Conference 2015. Conference Programme & Abstract Book. 25 th 27 th June Charles University Prague, Czech Republic

Turkish Migration Conference 2015. Conference Programme & Abstract Book. 25 th 27 th June Charles University Prague, Czech Republic Turkish Migration Conference 2015 Conference Programme & Abstract Book 25 th 27 th June Charles University Prague, Czech Republic Transnational Press London 2015 Turkish Migration Conference 2015 Book

Detaylı

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

iad İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH TURK ISSN: 1309-0712 Yıl / Year Cilt / Volume : 6 Sayı / Issue : 1 : 2014

iad İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH TURK ISSN: 1309-0712 Yıl / Year Cilt / Volume : 6 Sayı / Issue : 1 : 2014 iad ISSN: 1309-0712 isarder.com & isarder.org İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH TURK : 2014 Yıl / Year Cilt / Volume : 6 Sayı / Issue : 1 İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Journal

Detaylı

ISSN 2147-0405 Number 3 ÇANAKKALE 2012

ISSN 2147-0405 Number 3 ÇANAKKALE 2012 ISSN 2147-0405 Number 3 ÇANAKKALE 2012 JOURNAL OF INTERCULTURAL AND RELIGIOUS STUDIES TURKEY Journal of Intercultural and Religious Studies is included in the Islamicus Index Number 3 December 2012 ISSN

Detaylı