Turkey. GENEL KOŞULLAR: SAACKE Group SAACKE GmbH ve SAACKE Yakma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 1. GENEL KOŞULLAR. 2. Teklif ve Sözleşmenin Akdi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turkey. GENEL KOŞULLAR: SAACKE Group SAACKE GmbH ve SAACKE Yakma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 1. GENEL KOŞULLAR. 2. Teklif ve Sözleşmenin Akdi"

Transkript

1 1. GENEL KOŞULLAR 1.1 İşbu Genel Şartlar ve Koşullar ("Genel Şartlar ve Koşullar") gemi tamiratı, gemilerin ekipman veya parçaları ile ilgili çalışmalar, ekipman tedariği ve/veya gemi güvertesind bir tesisin kurulması ve kaldırılması da dahil olmak üzere yedek parça veya diğer malzemelerin tedarik edilmesi ve SAACKE tarafından sağlanan diğer hizmetlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili uygulanacaktır. Malzemeler/ kaldırma ve kurma ve hizmetler için SAACKE'nin bütün fiyat teklifleri ve sözleşmelerinin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır ve mevcut veya gelecekteki bütün iş ilişkilerinde uygulanacaklardır. Müşterinin ( Müşteri ) çelişki yaratan şartları ve koşulları ve yan anlaşmalar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Genel Şartlar ve Koşullardan sapan anlaşmalar ancak SAACKE'nin açık bir şekilde ve yazılı olarak bunların dahil edilmesine onay vermesi sonucunda sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturacaklardır. 1.2 İş için geçerli fiyat listesi ve diğer özel şartlar Şartlar ve Koşullara ek olarak sunulacak ve bu nların ayrılmaz bir parçasını oluşturacaklardır. 2. Teklif ve Sözleşmenin Akdi 2.1 SAACKE nin teklifleri ve fiyat teklifleri bağlayıcı değildir ve sözleşmeye ilişkin ayrıca bir satış sözleşmesi halinde SAACKE nin tedarikçi olmasına tabi olacaktır. Bunlar ancak sözkonusu belgede açık şekilde ifade edilmiş olan bu tür hizmetleri kapsayacaktır. 2.2 Sözleşmeler ancak SAACKE bunlarla ilgili işleri ve satın alma siparişlerini yazılı olarak kabul ettiğinde, kendisine gönderilen kabul mektuplarını yazılı olarak teyit ettiğinde veya Müşteri tarafından sipariş edilen malzemeleri teslim ettiğinde veya hizmetleri gerçekleştirdiğinde akdedilmiş sayılacaklardır. Bu, sözleşmelerde yapılacak bütün değişiklikler veya tashihler için de gerekli değişikliklerin yapılması kaydıyla geçerlidir. 2.3 Sözleşmeye ilişkin yükümlülüklerin kapsamı hakkında herhangi bir tereddür halinde, SAACKE'nin verdiği yazılı sipariş teyidinin ve bu belgede sayılan belgelerin içeriği belirleyici olacaktır. Müşteri tarafından sağlanan çizimlerde ve diğer belgelerde yapılan hatalardan doğan ilave maliyetler Müşteri tarafından karşılanacaktır. 2.4 Sözleşmenin dayanağını oluşturan, SAACKE tarafından Müşteriye sunulan bütün veriler ve SAACKE nin belgeleri (çizimler, ölçüm ve ağırlıkla ilgili ayrıntılar veya teknik tarifler gibi) yalnızca denizcilikle ilgili gemi yapımı alanında alışılagelmiş yaklaşık tanımlamaları içermektedir. SAACKE küçük değişiklikler uygulama (tasarım, şekil veya renkle ilgili değişiklikler gibi) hakkını saklı tutar. 2.5 SAACKE yukarıda madde 2.4 de anılan belgelerle ilgili mülkiyet haklarını, telif haklarını ve diğer endüstriyel mülkiyet haklarını saklı tutar. SAACKE tarafından yazılı olarak aksi şekilde onaylanmadıkça, yukarıda anılan belgeler yalnızca SAACKE ile imzalanan ilgili sözleşmelerin yerine getirilmesi için kullanılabilir, ancak başka bir amaçla kullanılamaz ve özellikle üçüncü taraflara verilmek üzere çoğaltılamaz veya üçüncü taraflara açıklanamaz. SAACKE nin talebi üzerine bu belgeler Müşteri tarafından SAACKE ye herhangi bir gecikme olmaksızın iade edileceklerdir. 2.6 Eğer SAACKE hizmetlerini yerine getirmek üzere Müşteri tarafından sağlanan planlar veya diğer belgeler ve bilgileri kullanırsa, Müşteri nin, Müşteri tarafından sağlanan bu tür planlar, belgel er veya bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan ve üçüncü taraflarca yapılan mülkiyet hakları, telif hakları ve endüstriyel mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin bütün iddia ve taleplerine karşı SAACKE'yi tazmin etmek ve sorumlu tutmamak yükümlülüğü bulunmaktadır SAACKE

2 2.7 Tamirat ve hizmetlerin kapsamı ve bunların amaca uygunluğu münhasıran Müşteri tarafından belirlenecektir. SAACKE bir sınıflandırma kurumu veya onun vekilleri tarafından sağlanan beyanların maddi gerçekliğini doğrulamamaktadır. SAACKE'nin gizli kusurları belirlemek amacıyla gemiyi veya çalışmalarının nesnesini inceleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. 2.8 SAACKE nin kendisine verilen görevin tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara yaptırma hakkı bulunmaktadır. 3. Fiyatlar 3.1 Bütün fiyatlar, SAACKE çıkışlı olarak avro (EUR) cinsinden net olarak verilmiştir ve ilgili katma değer vergileri mevcutsa ve mevcut olduğu düzeyde bunlar da dahildir. 3.2 Sözleşmenin akdi ile yerine getirilme zamanı arasında maliyetlerde artış (ücretler, enerji, vergiler, malzemeler, vb.) meydana gelirse, sözleşmenin akdi ile yerine getirilme zamanı arasında dört (4) aydan fazla bir süre geçmiş olması koşuluyla, SAACKE, yerine getirme zamanında genel olarak geçerli olan fiyatları aşmayacak şekilde duruma uygun olarak ayarlanmış bir fiyatı adil olarak belirleme hakkına sahip olacaktır. 3.3 Motoryağı ve hidrolik yağların ve diğer malzeme ve sarf malzemelerin başlangıçta doldurulması ve yeniden doldurulması SAACKE tarafından ayrıca fiyatlandırılacaktır. Bu, aynı şekilde SAACKE tarafından yapılacak tank ve sintinelerin ve diğerlerinin gerekli gaz boşaltma için gazsız durumu belgeleyen sertifikaların maliyetleri için de uygulanacaktır. 4. Ödemeler 4.1 SAACKE ye yapılacak ödeme, faturanın alınmasını takiben derhal ve kesintisiz olarak vadesi gelmiş kabul edilecektr. 4.2 SAACKE nin, ödemenin vadesinin dolma tarihinden itibaren yıllık % 5 faiz almaya ve yükümlülüğü yerine getirmeme tarihinden itibaren o dönemde uygulanan baz orandan yüzde 8 puan fazla faiz alma hakk ı olacaktır. SAACKE nin yükümlülüğü yerine getirmeme durumuna dayanarak daha fazla tazminat talep etme hakkı bulunacaktır. 4.3 Gemi veya SAACKE nin iş veya hizmetlerinin nesnesi SAACKE tarafından Müşteri ye ancak o dönemde vadesi dolmuş olan ücretler için yapılan taleplerin tamamının karşılanması üzerine iade edilecektir. Eğer geminin veya SAACKE'nin yaptığı işlerin nesnesinin iadesi Müşteri nin ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle gecikirse, bütün sürastarya ve diğer maliyetler Müşterinin h esabından karşılanacaktır. 5. Devretme, Mahsup Etme, Muhafaza Hakkı 5.1 Müşteri nin, SAACKE'nin önceden yazılı izni olmaksızın SAACKE ye karşı hakkı bulunabilecek iddia veya haklarını üçüncü taraflara devretme hakkı bulunmayacaktır. 5.2 Müşteri SAACKE'nin taleplerine karşı bu tür taleplerini ancak kabul edilmiş, temyiz edilemez veya karara hazır (kanıtlanmış) olarak mahsup edebilir. 5.3 Müşteri ancak talebi aynı sözleşmeye bağlı ilişkiye dayanıyorsa muhafaza hakkını talep edebilir. HİZMETLER - 2 -SAACKE

3 - 3 -SAACKE

4 6. Çalışma saatleri Zaman çizelgeleri 6.1 Normal bir çalışma haftası 5 iş günü ve 2 haftasonu gününden oluşmaktadır. Normal bir çalışma günü 8 iş saatinden oluşmaktadır. 8 iş saatinden fazla çalışmak fazla mesai olarak kabul edilecektir. 6.2 Haftasonu günlerinde ve SAACKE personelinin ulusal bayramlarında bütün çalışma saatleri fazla mesai olarak kabul edilecektir. 6.3 Müşteriden veya müşterinin yetkilendirdiği temsilcisinden işin ilerlemesini yakından takip etmesi rica edilmektedir. 6.4 SAACKE personelinin Müşteri için yapılacak işleri yaptığı zamanları gösteren zaman çizelgeleri günlük olarak doldurulacaktır ve Müşteri tarafından da imzalanacaktır. Eğer Müşterinin temsilcisi zaman çizelgelerini imzalamazsa veya eğer bu tür bir temsilci SAACKE personeli tarafından doldurulması gereken zaman çizelgelerine onay vermezse, Müşterinin temsilcisi veya Müşterinin kendisi zaman çizelgelerini onaylamayı reddetme nedeni konusunda işten sorumlu olan SAACKE şubesine ivedilikle posta veya faks veya başka bir uygun metin formunda haber vermelidir. Eğer bir zaman çizelgesi bu maddeye uygun olarak onay amaçlı imzalanmışsa veya eğer Müşteri onaylanmamış zaman çizelgelerine ilişkin bu maddeye uygun olarak gerekli bildirimi SAACKE ye yapmamışsa, Müşterinin borç hesa bına yazılan zamanlara dayanan faturalara yapılacak bütün itirazlar geçersiz ve hükümsüz olacaktır. 6.5 Etkin çalışma zamanı SAACKE personeli tarafından işe başlanmasından işin bırakılmasına kadar geçen süreden yemek araları için harcanan sürenin çıkarılması ile bulunan süre olarak tanımlanmaktadır. 6.6 Personelin sahada kalmadığı durumlarda, çalışma zamanı SAACKE personelinin yaşadıkları alanı terketmesi ile başlar ve buraya dönmeleri ile sona erer. Personelin yaşadıkları alan ile iş sahası arasındaki seyahat süresi ulaşım süresi olarak faturalandırılacaktır. 6.7 Türkiye anakarası dışında çalışırken veya sahada kalırken asgari 12 saatlik çalışma günü faturalandırılacaktır. 7. Bekleme Süresi 7.1 İş olmaması nedeniyle ortaya çıkan bekleme süresi veya SAACKE personelinin kontrolü dışındaki koşullar nedeniyle azalan çalışma saatleri normal çalışma saatleri için geçerli olan ücret üzerinden faturalandırılacaktır. Ancak, SAACKE personeli bekleme süresinin ortaya çıkmasını engellemek üzere başta planlanandan başka tür işleri yüklenmeye de hazırdırlar. 7.2 SAACKE personelinin SAACKE'nin sorumluluğunda olmayan herhangi bir nedenden ötürü beklemek zorunda kaldığı durumlarda, bekleme süresi günlük olarak sabah 8.00 ila akşam saatleri arasında ücretlendirilecektir. 7.3 Her kişi için günlük olarak azami 12 saatli bekleme süresi ücretlendirilecektir. 8. Seyahat & Ulaşım Masrafları 8.1 Seyahat ve ulaşım masrafları, maliyet ile birlikte yüzde 10 genel giderler olarak ücretlendirilecektir SAACKE

5 9. Otel maliyetleri ve harcırah 9.1 Otel maliyetleri ve harcırahlar, maliyet ile birlikte yüzde 10 genel giderler olarak ücretlendirilecektir. 9.2 Konaklamanın makul standartlarda olması gerekmektedir. 9.3 Yardım için gerekli olan, telefon konuşmaları, posta, vb. gibi diğer maliyetler, maliyet ile birlikte yüzde 10 genel giderler olarak ücretlendirilecektir. 10. Gemi güvertesinde kalırken koşullar 10.1 Konaklama, tuvalet ve sıcak ve soğuk suyu olan bir duşu olan makul bir standardı karşılamalıdır. Günde en az üç (3) öğün yemek sunulmalıdır Çamaşır yıkama olanağına erişim sağlanmalıdır Eğer mümkünse ayrı bir yemekhane (görev yemekhanesi) ve buzdolabına erişim sağlanmalıdır Yardım için gerekli olan, telefon konuşmaları, posta, vb. gibi diğer maliyetler, maliyet ile birlikte yüzde 10 genel giderler olarak ücretlendirilecektir. 11. Faturalandırma 11.1 İşletmeye alma için çıkarılacak faturalar SAACKE nin yardımının tamamlanmasının ardından en kısa zamanda gönderilecek ve Müşteri tarafından faturanın alınmasını takiben ödenecektir SAACKE tarafından açık bir şekilde kabul edilmediği sürece, herhangi bir taşıt üzerinde yapılan herhangi bir iş için burada bulunan hiçbir hüküm SAACKE nin icra hakkından feragatı olarak yorumlanmayacaktır. 12. İzinler/Ruhsat SAACKE tarafından yapılacak olan işler hakkında uygun makamlardan veya sınıflandırma kuruluşlarından gereken izinler, izin ruhsatlarının veya sertifikaların alınması konusunda tavsiyelerde bulunmak ve gereken durumlarda bunları almak münhasıran Müşterinin sorumluluğundadır. 13. Ekipman 13.1 SAACKE, eğer talep edilirse, ayrı bir anlaşmaya uygun olarak araç ve ekipman tedarik edecektir Tedarik edilen araçların kirası, araçların SAACKE şirketinden çıktığı günden tekrar SAACKE şirketi tarafından alınma tarihine kadar olan süre için ücretlendirilecektir SAACKE hizmet personeline ait olan araçlar kullanımdan sonra Müşterinin temsilcisinin denetiminde araç kutusuna/kutularına konmalıdır. Eksik araç varsa bunlar kaydedilmeli ve daha sonra araç kutuları kilitlenmelidir SAACKE

6 13.4 Müşteri araç takım kutularının en kısa zamanda masrafları Müşteri tarafından karşılanmak üzere deniz, karayolu veya demiryolu ile menşe noktasına nakliyesini sağlamalıdır. Kayıp veya zarara karşı sigorta Müşteri tarafından sağlanmalıdır İşin tamamlanmasının ardından 30 gün içinde Müşteri SAACKE ye araç takım kutularının nereden ve hangi yolla gönderildiğini bildirecektir. Eğer SAACKE 30 gün içinde bu tür bir mesaj almazsa, araçları kapsayan bir fatura yazılacaktır. Daha sonra araçlar zarar görmemiş ve herhangi bir eksik olmadan tam olarak alınırsa, buna ilişkin bir kredi belgesi yazılacaktır. Zarar görmüş veya eksik araçların maliyetleri Müşteri tarafından ödenecektir. Araçların işin tamamlanmasının ardından en geç 90 gün içinde alınması gerekmektedir. Eğer bu süre içinde teslim alınmazlarsa, araçlar kayıp sayılacak ve araçların maliyetleri Müşteri tarafından karşılanacaktır Talep üzerine SAACKE masrafları Müşteri tarafından karşılanmak üzere sanayi gazlarını tedarik edecektir. Eğer Müşteri özel olarak SAACKE den bu tür gazları tedarik etmesini talep etmezse, Müşterinin bunları tedarik etmesi beklenecektir. Eğer bu konuda başka bir şekilde düzenleme yapılmamışsa, aşağıda sayılan malzemeler ve hizmetler SAACKE nin desteğinin kapsamında olmayacak ancak SAACKE personelinin kullanımında olacaktır. Malzemelerin iş sahasından ve iş sahasına nakiyesinde destek, Gerekli iskelelerin mevcudiyeti, Yürür köprüler, makaralar, tirenti kabloları ve kilitler, Motor için bütün özel araçların erişilebilir olması gerekmektedir. Temizlik, vb. için genel destek, Elektrik, çalışma için basınçlı hava, personel koruma ekipmanı, su, yakıt ve gerekli aydınlatma. 14. Kabul ve Deneme Turları 14.1 Müşteri, SAACKE nin talebi üzerine derhal gemiyi veya işin nesnesini kabul etmelidir. Kabul en geç Müşterinin gemiyi veya işin nesnesini kullanması tarihi itbariyle gerçekleşmiş sayılacaktır. YEDEK PARÇA VE EKİPMAN SATIŞI / TESİSLERİN KURULMASI 15. İşin Yapılması Yeri ve Riskin Aktarılması 15.1 SAACKE nin sözleşmeye bağlı performansının yeri, üzerinde anlaşmaya varılan başka bir yer olmadığı sürece SAACKE'nin tesisleri olacaktır. 16. Mülkiyetin Saklı Tutulması 16.1 SAACKE, ilgili sözleşmeler ve, bunların hukuki dayanağına bakılmaksızın, Müşteriyle kurulan iş ilişkisinden doğan, doğmuş veya sözleşmenin akdi zamanında mevcut bulunan veya gelecekte ortaya çıkacak olan bütün talepler uyarınca SAACKE nin Müşteri den almaya hakkı bulunan bütün taleplerinin tamamen karşılanmasına kadar teslim edilen malların ve/veya onun tarafından kurulan tesislerin (Şarta bağlı mallar) mülkiyet hakkını saklı tutacaktır SAACKE

7 - 7 -SAACKE

8 16.2 Müşterinin mülkiyet hakkının uzatılmış saklı tutulması kapsamında, normal iş düzeni içerisinde yapılması koşuluyla, Şarta Bağlı Malları yeniden satmaya, işlemeye, karıştırmaya veya birleştirmeye ve bunların sonucunda satmaya hakkı bulunmaktadır. Müşteri Şarta Bağlı Malları rehin veremez veya üçüncü taraflara güvence yoluyla sahipliğini devredemez. Müşteri SAACKE yi üçüncü taraflarca mülkün haczi veya müsaderesi veya başka bir şekilde tutulması hakkında derhal yazılı olarak haberdar edecektir Şarta Bağlı Malların herhangi bir şekilde işlenmesi veya şekil yönünden değiştirilmesi Müşteri tarafından münhasıran SAACKE nin namına yapılacaktır. Müşterinin Şarta Bağlı Malları SAACKE nin mülkiyetinde olmayan başka mallarla birleştirmesi veya karıştırması hallerinde, SAACKE Şarta Bağlı Malların bu ürünün toplam değerine oranı ölçüsünde yeni üründe de mülkiyet hakkına sahip olacaktır. Bu tür bir işleme tabi tutulmanın sonucunda ortaya çıkan yeni ürünler de Şarta bağlı Mallar olarak kabul edilecektir Müşteri SAACKE ye Şarta Bağlı Malların yeniden satışı ile ilgili olarak sahip olduğu bütün talep ve feri hakları ve sigortacılara karşı sahip olabileceği bütün talepleri önceden ve bir güvence olarak devredecektir. Eğer Şarta Bağlı Mallar SAACKE ye ait olmayan diğer mallarla beraber satılırsa, işleme tabi tutulmanın öncesinde veya sonrasında olmasına bakılmaksızın, yukarıda anılan taleplerin, Şarta Bağlı Malların ödenmemiş fatura değeri tutarında SAACKE ye devredilmiş olduğu kabul edilecektir. Yukarıda anılan devir, SAACKE nin Müşteriye karşı ödeme taleplerinin tecili anlamına gelmeyecektir Müşteri bu tür bir devre rağmen, SAACKE ye devredilen talepleri toplama hakkını saklı tutacaktır. SAACKE nin talepleri kendisi toplama yetkisi bundan etkilenmeyecektir. Ancak, SAACKE, bunları, müşteri ödeme yükümlülüğünü getiremez hale düşmediyse, Müşterinin varlıkları hakkında bir ödeme aczi kovuşturmasının başlatılması için herhangi bir başvuru yapılmadıysa veya varlıkların yetersizliği nedeniyle bu tür kovuşturmaların başlatılması talebi reddedilmediyse, veya ödemeler askıya alınmadıysa toplamayacaktır. Eğer bu tür olaylardan herhangi birisi gerçekleştiyse, Müşteri derhal SAACKE ye devredilen talepler ve bu tür taleplerin borçlularını yazılı olarak bildirecek, bu taleplerin toplanması için gerekli bilgi ve belgeleri SAACKE ye sunacak ve SAACKE ye yazılı olarak taleplerinin devrinin çeşitli borçlularını bildirecektir Müşteri Şarta Bağlı Malları uygun koşullarda tutacak ve Şarta Bağlı Malların yerleşik olmaması ölçüsünde ayrıca saklayacak ve Şarta Bağlı Malların SAACKE tarafından sahip olunan mallar olduğunu belirtecek işaretler koyacaktır. 17. Hatalar 17.1 Müşteri, herhangi bir hata bulunması halinde derhal SAACKE ye yazılı olarak bu hataları bildirecektir. Bu belgedeki 19. paragrafın hükümlerine tabi olarak, SAACKE hataların geç farkedilmesi nedeniyle meydana gelen hataların ağırlaşmasından sorumlu olmayacaktır Müşteri öncelikle SAACKE'ye makul bir sürede hatayı düzeltme fırsatı sunmalıdır ve bu SAACKE'nin tercihine bağlı olarak hatanın ortadan kaldırılması veya yeni işin üretilmesi şeklinde olabilir Gemiler SAACKE için hataların düzeltilmesi amacıyla erişileblilir olmalıdır. Eğer bu ekonomik olarak etkin olmayan bir yöntemse, Müşteri SAACKE ile karşılıklı anlaşma ile başka bir yükleniciye ("Üçüncü Taraf yüklenici") işi yaptırma hakkına sahip olacaktır. Bu durumda, SAACKE bu tür bir iş için gerekli olduğu kanıtlanmış olan bütün harcamalar için Müşteriyi tazmin edecektir Müşterinin, işbu belgenin 12.2 paragrafında belirtilen işin yapıldığı yerde gemiyi veya işin yapılması nesnesini erişilebilir kılmak da dahil ancak bununla sınırlı olmayacak şekilde, hatanın düzeltilmesinin kolaylaştırılması sırasında ortaya çıkan harcamaların tazmin edilmesi talepleri buna dahil olmayacaktır SAACKE

9 17.5 Bildirilen hatalara ilişkin olarak, SAACKE ancak Müşteri, sözleşme tutarının, bildirilen hatayı dikkate alarak makul kabul edilen bir kısmını ödedikten sonra hatayı düzeltme yükümlülüğüne sahip olacaktır Eğer sonuçta hatayı düzeltme çabaları başarılı olmazsa, veya eğer bu tür bir düzeltme SAACKE'den veya Müşteri'den makul olarak beklenemezse, veya düzeltme orantısız maliyetlere neden oluyorsa ve bu nedenle SAACKE tarafından reddedilmişse, Müşteri, yasal gereksinimlere tabi olarak, sözleşmeyi feshedebilir veya Müşterinin başka bir durumda sahip olabileceği tazminat taleplerine halel getirmeksizin ödemeyi makul bir düzeyde azaltabilir SAACKE nin tazminat ödeme yükümlülüğü bu belgenin 19. paragrafı ile düzenlenmektedir Değiştirilen parçalar, eğer isterse SAACKE nin mülkiyetine geçecektir Bu belgenin 19. paragrafına tabi olarak, Müşterinin hatalara ilişkin talepleri ve hakları, eğer sunulan malzemeler veya yapılan işler Müşteri tarafından veya SAACKE tarafından yetkilendirilmemiş üçüncü taraflarca uygun olmayan bir şekilde değiştirilmiş, ele alınmış, işlenmiş veya elden geçirilmiş veya tamir edilmişse geçersiz ve hükümsüz olacaktır SAACKE ve Müşteri tarafından başka bir şekilde anlaşmaya varılmamışsa, hatalara ilişkin Müşteri tarafından SAACKE ye karşı yapılan bütün talepler, riskin aktarılmasından başlamak üzere bir yıl içinde zaman aşımına uğramış sayılacaktır. Ancak, bu süre kısıtlaması, hatanın kötü niyetli bir şekilde saklanması halinde ve ölçüsünde ve/veya 19. paragrafta belirtilen yükümlülük durumları geçerli yse, uygulanmayacaktır. SON HÜKÜMLER 18. Mücbir Sebep ve gecikmeler 18.1 SAACKE eğer bir mücbir sebep olayı nedeniyle üzerinde anlaşmaya varılan işi üzerinde anlaşmaya varılan sürede yapamazsa, SAACKE ye mücbir sebep olayının sona ermesi tarihinden itib aren gerekli olan ekstra bir süre tanınmalıdır. SAACKE bir mücbir sebep olayının neden olduğu herhangi bir kayıp, zarar veya gecikmeden sorumlu olmayacaktır Bir mücbir sebep olayı, doğal felaketler, grevler, lokavtlar, genel karışıklık, uluslararası ulaşımda büyük çaplı trafik karışıklıkları, kötü hava koşulları, salgın hastalık ve tarafların kontrolünde olmayan diğer koşullar içermektedir ancak bunlarla sınırlı değildir Eğer SAACKE yaptığı işte, münhasıran veya kısmen Müşteri tarafından veya temsilcilerinin, çalışanlarının, memurlarının veya vekillerinin herhangi biri tarafından neden olunan sebeplerle gecikirse, SAACKE ye gereken ekstra süre tanınacaktır ve bu tür bir gecikmeden dolayı SAACKEE nin üstlenmek zorunda kaldığı ilave maliyetler için tazmin edilme hakkına sahip olacaktır SAACKE

10 SAACKE Turkey 19. Yükümlülük 19.1 Tamiratları yapma, ekipman ve araçların satışı ve teslimatı, parçaların ve hizmetlerin tedarik edilmesi ve bir tesisin kurulması için yapılan SAACKE anlaşmaları yalnızca bu belgede belirti len sınırlı yükümlülüklere dayanarak akdedilmiştir. Sözleşmeyi iptal etmek hakkı da dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere farklı ve daha geniş yükümlülükler ancak bunların niteliği ve boyutunu yazılı olarak ifade eden bir anlaşma SAACKE nin çalışmalarının başlamasından önce akdedilmişse ve fiyat uygun ilave sigorta veya ilave maruz kalmaların maliyetini içerecek şekilde düzenlenmişse kabul edilecektir SAACKE, herhangi bir araç veya herhangi bir sözleşmeye ilişkin olarak, doğrudan veya dolaylı şekilde, sözleşme ile ilgili, haksız fiille veya başka bir şekilde, Müşteriye, mülk sahiplerine, kiracılara, ana yüklenicilere (eğer SAACKE bir yüklenici ise) sigortacılara veya diğer çıkarı bulunan taraflara, araca veya tesise veya herhangi bir aksesuara gelecek herhangi bir zarardan, eğer bu tür bir zarar münhasıran SAACKE personelinin kasıtlı suistimalinden kaynaklanmadıysa, sorumlu olmayacaktır. Herhangi bir durumda, SAACKE nin herhangi bir sözleşmeden doğan toplam yükümlülüğü 1.1 million ABD dolarını veya yerel para biriminde bunun dengi bir toplamı aşmayacaktır. Müşteri, bu tutarın üzerindeki bütün yükümlülüklere ilişkin olarak SAACKE yi tazmin etmeyi kabul eder Herhangi bir durumda, SAACKE, yanlış veya ihmalkar tasarım veya üretim, gecikme, ciro kaybı, alıkonma, istarya, römorkör harcamaları, pilotaj, mürettebat maaşları, kurtarma veya kullanım kaybı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir bağlı zarardan sorumlu olmayacaktır SAACKE teslim edilen veya kurulan iş / yedek parçalar veya diğer herhangi bir ekipman veya tesis sınıflandırma kuruluşu veya Müşteri tarafından kabul edildikten sonra hatalı işçilik veya malzeme ve bütün kayıp veya zararlardan dolayı sorumluluğundan ibra edilecektir. Herhangi bir durumda, hatalı işçilik ve malzeme, hangisi önce gerçekleşirse, SAACKE nin işlerinin herhangi bir nedenle sona ermesinden veya tamamlanmasından veya taşıtın yeniden teslim edilmesinden sonra otuz (30) gün içinde SAACKE'ye yazılı olarak yapılan bir talebin öncesinde keşfedilmediyse, SAACKE sorumlu olmayacaktır SAACKE, iş için SAACKE tarafından satın alınan makine ve ekipmanlar için var olan bütün üretici garanti belgelerini Müşteriye aktarmak için elinden geleni yapacaktır. Herhangi bir durumda, satın alınan makine ve ekipman için SAACKE tarafından sağlanan garantiler/sorumluluklar üreticilerin garantileriden daha uzun süreli ve daha kapsamlı olmayacaktır Müşteri mülke zarar gelmesi veya SAACKE veya herhangi bir üçüncü tarafça istihdam edilen personelin yaralanması veya ölümü halinde, bu tür bir yaralanma veya ölüm Müşterinin sebep olduğu doğrudan veya dolaylı bir ihmalden kaynaklandıysa ve bu oranda, SAACKE ye tazminat ödeyecek ve SAACKE yi tazmin edecektir. Bu tür bir ihmal SAACKE personeli tarafından gerçekleştirilen işe ilişkin olarak gerekli talimatların verilmemesinden kaynaklanıyor olabilir Müşteri bir inşaatçı risk sigortası, gemi tamiratçısının hukuki yükümlülük sigortası veya diğer genel yükümlülük sigortası yaptırmışsa veya bu tür bir sigorta kapsamındaysa, SAACKE ve yaptığı işler de bu tür bir sigorta kapsamında olacaktır ve SAACKE ye karşı hakların devrinden feragat edilecektir SAACKE nin yalnızca ekipmanı sağladığı ve kurulumu/tamiratı yapmadığı durumlarda, SAACKE bu tür kurulum/tamirata ilişkin olarak başarısızlıktan kaynaklanan zarardan herhangi bir şekilde yükümlü olmayacak ancak yalnızca görevlendirme prosedürünün uygun olmayan bir şekilde yapılmasıyla doğrudan ilgili olan sonuçlardan sorumlu olacaktır SAACKE, herhangi bir tehlikeli, zehirli veya başka bir şekilde kirletici malzemenin ortadan kaldırılması, bertaraf edilmesi veya sonuçları ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımayacaktır

11 SAACKE Turkey 20. Tedarik edilen veya yaratılan tesis veya ürünlerin neden olduğu zararlardan kaynaklanan yükümlülükler (ÜRÜN SORUMLULUĞU) 20.1 SAACKE fiziksel yaralanmalardan, ancak bu tür bir yaralanmanın SAACKE tarafından veya SAACKE'nin sorumlu olduğu diğerleri tarafından ağır ihmal veya kötü niyetli hatalı çalışma sonucunda ortaya çıktığı kanıtlanırsa sorumlu olacaktır. SAACKE, tesis Müşterinin tasarrufunda olduğu sürede ortaya çıkan mülke gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır. SAACKE, Müşteri tarafından üretilen ürünlere gelen zarardan veya Müşterinin ürünlerinin bir parçasını oluşturduğu mallara veya hizmetlere gelen zarardan da sorumlu olmayacaktır SAACKE herhangi bir koşulda üretim kaybı, kar kaybı veya herhangi bir başka tür bağlı zarardan ve dolaylı kayıplardan sorumlu olmayacaktır. SAACKE nin herhangi bir üçüncü tarafa ürün sorumluluğu sahibi olması ölçüsünde, Müşteri, SAACKE'nin sorumluluğunun yukarıda 20.1 maddesinin hükümleriyle kısıtlanması itibariyle, SAACKE'yi tazmin edecektir. Yukarıda sayılan SAACKE'nin sorumluluğuna ilişkin kısıtlamalar, SAACKE nin ağır ihmal veya kasıtlı suistimalinden suçlu olduğu durumlarda geçerli olmayacaktır Bu maddede tarif edilen bir zarar hakkında bir talep üçüncü bir tarafça taraflardan herhangi birine karşı yapılırsa, bu taraf yazılı olarak diğerine bildirimde bulunacaktır. SAACKE ve Müşteri, tesisin neden olduğu iddia edilen zarara dayanarak, herhangi birine karşı yapılan zarar taleplerini inceleyen mahkeme veya tahkim kurulunun huzuruna çıkma yükümlülüğüne karşılıklı olarak sahip olacaklardır. 21. Diğer Garantilerin Dışlanması 21.1 Bu belgede açık şekilde SAACKE tarafından kabul edilen sorumluluklar ve garantiler dışında, açık şekilde veya ima edilerek SAACKE tarafından herhangi bir başka garanti verilmemektedir. Özel olarak dışlanan garantiler, ticarete elverişlilik, özel bir nedene uygunluk ve ustalıklı hizmet garantileridir. 22. Yer ve geçerli kanunlar 22.1 Kanunların çatışması durumunda münhasıran Türkiye kanunları uygulanacaktır. Taraflar, bunların varlığı, geçerliliği veya feshi ile ilgili herhangi bir sorun veya işlerin yapılması ve buna ilişkin herhangi bir düzenleme (bu tür düzenlemeler için açıkça başka şekilde anlaşmaya varılan haller dışında) de dahil olmak üzere, bu Şartlar ve Koşullardan veya herhangi bir siparişten veya Müşteriyle anlaşmadan doğan veya bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlığı dostane yollarla çözmeye çalışacaklardır. Aralarındaki anlaşmazlığı dostane yollarla çözme çabalarında, taraflar, üzerinde anlaşmaya varılacak kurallara uygun olarak arabuluculuk yoluyla çözüm bulmayı da düşünecekler ancak buna zorunlu olmayacaklardır. Çözüme ulaşma çabaları, taraflardan birinin diğerine bu şekilde bir bildirimde bulunması itibariyle başarısız sayılacaktır. Eğer çözüm bulma çabaları başarısız olursa, anlaşmazlık münhasıran ve nihai olarak, İstanbul Ticaret Odası Tahkim Kuralları ve TMMO - Türkiye Makine Mühendisleri Odası - uyarınca Kurallara uygun olarak atanacak üç hakem tarafından çözülecektir. Tahkimin gerçekleşeceği yer Türkiye İstanbul olacaktır. Kuralların herhangi bir hüküm öngörmediği durumlarda bu yerin içtihatı geçerli olacaktır. Tahkim işlemlerinde kullanılacak dil Türkçe olacak ve İngilizceye tercüme edilecektir. SAACKE, SAACKE nin tasarrufunda olmak üzere, Müşterinin esas işyerinin bulunduğu yerde bir mahkemeye veya ulusal veya uluslararası hukuka göre yetkili olan herhangi başka bir mahkemeye veya Türkiye Mahkemelerine başvuruda bulunma hakkına sahiptir

12 SAACKE Turkey 23. Bildirimler Burada belirtilen Genel Şartlara ilişkin yapılacak bütün bildirimler ya taahhütlü mektup, ya faks ya da Noter aracılığıyla yapılacaktır. Başka bir iletişim yoluyla yapılan bildirimler, ancak bildirimi alan tarafın bildirimi aldığını yazılı olarak kabul etmesi halinde geçerli kabul edilecektir

Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları

Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları Türkiye 1. Amaç ve kapsam 1.1 Taraflarca karşılıklı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, Zoetis Hayvan Sağlığı Limited Şirketi ("Alıcı") tarafından bir tedarikçiden ("Tedarikçi",

Detaylı

GENEL SATIN ALMA ŞARTLARI PPG EUROPE B.V. VE İŞTİRAKLERİ

GENEL SATIN ALMA ŞARTLARI PPG EUROPE B.V. VE İŞTİRAKLERİ GENEL SATIN ALMA ŞARTLARI PPG EUROPE B.V. VE İŞTİRAKLERİ 1. GENEL 1.1 Tedarikçi, bir satın alma siparişini kabul ederek ve/veya bunu gerçekleştirerek bu belgede belirtilen satın alma kayıt ve şartlarına

Detaylı

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU İdari Şartname İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER GENEL VE ĐDARĐ HÜKÜMLER 2 MADDE 1 - GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER 2 MADDE 2 - BĐLGĐ VE RAPOR SAĞLAMA

Detaylı

Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Uluslararası Yük Taşınmasına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu

Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Uluslararası Yük Taşınmasına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Uluslararası Yük Taşınmasına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu KISMEN VEYA TAMAMEN DENİZ YOLUYLA ULUSLARARASI YÜK TAŞINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMER

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

GENEL ŞARTLAR MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ

GENEL ŞARTLAR MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ GENEL ŞARTLAR BÖLÜM A HUKUKİ VE İDARİ HÜKÜMLER MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ II.1.1 Yararlanıcıların genel yükümlülükleri ve rolleri Yararlanıcılar: (b) (c) Projenin Sözleşmenin

Detaylı

Üyelik Koşulları. 01/2014 1 PEM1422_SelfEnrol_TK

Üyelik Koşulları. 01/2014 1 PEM1422_SelfEnrol_TK Üyelik Koşulları 1. GİRİŞ 1.1 Bu Üyelik Koşulları, RCI a bağlı olan bir tatil planı veya tesiste («Bağlı Tesis») konaklama ünitesine sahip olmaya, oturmaya veya kullanmaya yasal hakkı («Tatil Sahipliği»)

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. GİRİŞ 1.2. AMAÇ VE

Detaylı

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI SAYIN SİGORTA YETKİLİLERİNİN DİKKATİNE ; Söz konusu sigorta ile ilgili olarak sigorta yaptıracak olan OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi),İSGB (İş sağlığı ve Güvenliği Birimi), Bağımsız çalışan İş güvenliği

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Türk Tarafı) ve Rusya Federasyonu Hükümeti (Rus Tarafı);

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Türk Tarafı) ve Rusya Federasyonu Hükümeti (Rus Tarafı); TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ NDE AKKUYU SAHASI NDA BİR NÜKLEER GÜÇ SANTRALİNİN TESİSİNE VE İŞLETİMİNE DAİR İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI GİRİŞ Türkiye

Detaylı

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. İşbu poliçe T.C.Vatandaşları

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA ve ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SÜREKLİ ÖDEME İLİŞKİLERİ GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR ÇERÇEVE

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ Koalay.com web sitesi ( Site ), tüm hakları Telesure Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. a ( Telesure ) ait olan, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen ruhsat ve

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI AIG Sigorta A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla

Detaylı

GENEL ŞARTLAR ve KOŞULLAR

GENEL ŞARTLAR ve KOŞULLAR GENEL ŞARTLAR ve KOŞULLAR 1. Giriş SPOTZER MEDIA GROUP B.V. MERKEZ AMSTERDAM HOLLANDA İSTANBUL MERKEZİ ŞUBESİ ( Spotzer ) küçük ve yerel işletmeler için dijital reklam ürünleri, dijital reklam hizmetleri

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı