Turkey. GENEL KOŞULLAR: SAACKE Group SAACKE GmbH ve SAACKE Yakma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 1. GENEL KOŞULLAR. 2. Teklif ve Sözleşmenin Akdi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turkey. GENEL KOŞULLAR: SAACKE Group SAACKE GmbH ve SAACKE Yakma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 1. GENEL KOŞULLAR. 2. Teklif ve Sözleşmenin Akdi"

Transkript

1 1. GENEL KOŞULLAR 1.1 İşbu Genel Şartlar ve Koşullar ("Genel Şartlar ve Koşullar") gemi tamiratı, gemilerin ekipman veya parçaları ile ilgili çalışmalar, ekipman tedariği ve/veya gemi güvertesind bir tesisin kurulması ve kaldırılması da dahil olmak üzere yedek parça veya diğer malzemelerin tedarik edilmesi ve SAACKE tarafından sağlanan diğer hizmetlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili uygulanacaktır. Malzemeler/ kaldırma ve kurma ve hizmetler için SAACKE'nin bütün fiyat teklifleri ve sözleşmelerinin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır ve mevcut veya gelecekteki bütün iş ilişkilerinde uygulanacaklardır. Müşterinin ( Müşteri ) çelişki yaratan şartları ve koşulları ve yan anlaşmalar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Genel Şartlar ve Koşullardan sapan anlaşmalar ancak SAACKE'nin açık bir şekilde ve yazılı olarak bunların dahil edilmesine onay vermesi sonucunda sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturacaklardır. 1.2 İş için geçerli fiyat listesi ve diğer özel şartlar Şartlar ve Koşullara ek olarak sunulacak ve bu nların ayrılmaz bir parçasını oluşturacaklardır. 2. Teklif ve Sözleşmenin Akdi 2.1 SAACKE nin teklifleri ve fiyat teklifleri bağlayıcı değildir ve sözleşmeye ilişkin ayrıca bir satış sözleşmesi halinde SAACKE nin tedarikçi olmasına tabi olacaktır. Bunlar ancak sözkonusu belgede açık şekilde ifade edilmiş olan bu tür hizmetleri kapsayacaktır. 2.2 Sözleşmeler ancak SAACKE bunlarla ilgili işleri ve satın alma siparişlerini yazılı olarak kabul ettiğinde, kendisine gönderilen kabul mektuplarını yazılı olarak teyit ettiğinde veya Müşteri tarafından sipariş edilen malzemeleri teslim ettiğinde veya hizmetleri gerçekleştirdiğinde akdedilmiş sayılacaklardır. Bu, sözleşmelerde yapılacak bütün değişiklikler veya tashihler için de gerekli değişikliklerin yapılması kaydıyla geçerlidir. 2.3 Sözleşmeye ilişkin yükümlülüklerin kapsamı hakkında herhangi bir tereddür halinde, SAACKE'nin verdiği yazılı sipariş teyidinin ve bu belgede sayılan belgelerin içeriği belirleyici olacaktır. Müşteri tarafından sağlanan çizimlerde ve diğer belgelerde yapılan hatalardan doğan ilave maliyetler Müşteri tarafından karşılanacaktır. 2.4 Sözleşmenin dayanağını oluşturan, SAACKE tarafından Müşteriye sunulan bütün veriler ve SAACKE nin belgeleri (çizimler, ölçüm ve ağırlıkla ilgili ayrıntılar veya teknik tarifler gibi) yalnızca denizcilikle ilgili gemi yapımı alanında alışılagelmiş yaklaşık tanımlamaları içermektedir. SAACKE küçük değişiklikler uygulama (tasarım, şekil veya renkle ilgili değişiklikler gibi) hakkını saklı tutar. 2.5 SAACKE yukarıda madde 2.4 de anılan belgelerle ilgili mülkiyet haklarını, telif haklarını ve diğer endüstriyel mülkiyet haklarını saklı tutar. SAACKE tarafından yazılı olarak aksi şekilde onaylanmadıkça, yukarıda anılan belgeler yalnızca SAACKE ile imzalanan ilgili sözleşmelerin yerine getirilmesi için kullanılabilir, ancak başka bir amaçla kullanılamaz ve özellikle üçüncü taraflara verilmek üzere çoğaltılamaz veya üçüncü taraflara açıklanamaz. SAACKE nin talebi üzerine bu belgeler Müşteri tarafından SAACKE ye herhangi bir gecikme olmaksızın iade edileceklerdir. 2.6 Eğer SAACKE hizmetlerini yerine getirmek üzere Müşteri tarafından sağlanan planlar veya diğer belgeler ve bilgileri kullanırsa, Müşteri nin, Müşteri tarafından sağlanan bu tür planlar, belgel er veya bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan ve üçüncü taraflarca yapılan mülkiyet hakları, telif hakları ve endüstriyel mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin bütün iddia ve taleplerine karşı SAACKE'yi tazmin etmek ve sorumlu tutmamak yükümlülüğü bulunmaktadır SAACKE

2 2.7 Tamirat ve hizmetlerin kapsamı ve bunların amaca uygunluğu münhasıran Müşteri tarafından belirlenecektir. SAACKE bir sınıflandırma kurumu veya onun vekilleri tarafından sağlanan beyanların maddi gerçekliğini doğrulamamaktadır. SAACKE'nin gizli kusurları belirlemek amacıyla gemiyi veya çalışmalarının nesnesini inceleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. 2.8 SAACKE nin kendisine verilen görevin tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara yaptırma hakkı bulunmaktadır. 3. Fiyatlar 3.1 Bütün fiyatlar, SAACKE çıkışlı olarak avro (EUR) cinsinden net olarak verilmiştir ve ilgili katma değer vergileri mevcutsa ve mevcut olduğu düzeyde bunlar da dahildir. 3.2 Sözleşmenin akdi ile yerine getirilme zamanı arasında maliyetlerde artış (ücretler, enerji, vergiler, malzemeler, vb.) meydana gelirse, sözleşmenin akdi ile yerine getirilme zamanı arasında dört (4) aydan fazla bir süre geçmiş olması koşuluyla, SAACKE, yerine getirme zamanında genel olarak geçerli olan fiyatları aşmayacak şekilde duruma uygun olarak ayarlanmış bir fiyatı adil olarak belirleme hakkına sahip olacaktır. 3.3 Motoryağı ve hidrolik yağların ve diğer malzeme ve sarf malzemelerin başlangıçta doldurulması ve yeniden doldurulması SAACKE tarafından ayrıca fiyatlandırılacaktır. Bu, aynı şekilde SAACKE tarafından yapılacak tank ve sintinelerin ve diğerlerinin gerekli gaz boşaltma için gazsız durumu belgeleyen sertifikaların maliyetleri için de uygulanacaktır. 4. Ödemeler 4.1 SAACKE ye yapılacak ödeme, faturanın alınmasını takiben derhal ve kesintisiz olarak vadesi gelmiş kabul edilecektr. 4.2 SAACKE nin, ödemenin vadesinin dolma tarihinden itibaren yıllık % 5 faiz almaya ve yükümlülüğü yerine getirmeme tarihinden itibaren o dönemde uygulanan baz orandan yüzde 8 puan fazla faiz alma hakk ı olacaktır. SAACKE nin yükümlülüğü yerine getirmeme durumuna dayanarak daha fazla tazminat talep etme hakkı bulunacaktır. 4.3 Gemi veya SAACKE nin iş veya hizmetlerinin nesnesi SAACKE tarafından Müşteri ye ancak o dönemde vadesi dolmuş olan ücretler için yapılan taleplerin tamamının karşılanması üzerine iade edilecektir. Eğer geminin veya SAACKE'nin yaptığı işlerin nesnesinin iadesi Müşteri nin ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle gecikirse, bütün sürastarya ve diğer maliyetler Müşterinin h esabından karşılanacaktır. 5. Devretme, Mahsup Etme, Muhafaza Hakkı 5.1 Müşteri nin, SAACKE'nin önceden yazılı izni olmaksızın SAACKE ye karşı hakkı bulunabilecek iddia veya haklarını üçüncü taraflara devretme hakkı bulunmayacaktır. 5.2 Müşteri SAACKE'nin taleplerine karşı bu tür taleplerini ancak kabul edilmiş, temyiz edilemez veya karara hazır (kanıtlanmış) olarak mahsup edebilir. 5.3 Müşteri ancak talebi aynı sözleşmeye bağlı ilişkiye dayanıyorsa muhafaza hakkını talep edebilir. HİZMETLER - 2 -SAACKE

3 - 3 -SAACKE

4 6. Çalışma saatleri Zaman çizelgeleri 6.1 Normal bir çalışma haftası 5 iş günü ve 2 haftasonu gününden oluşmaktadır. Normal bir çalışma günü 8 iş saatinden oluşmaktadır. 8 iş saatinden fazla çalışmak fazla mesai olarak kabul edilecektir. 6.2 Haftasonu günlerinde ve SAACKE personelinin ulusal bayramlarında bütün çalışma saatleri fazla mesai olarak kabul edilecektir. 6.3 Müşteriden veya müşterinin yetkilendirdiği temsilcisinden işin ilerlemesini yakından takip etmesi rica edilmektedir. 6.4 SAACKE personelinin Müşteri için yapılacak işleri yaptığı zamanları gösteren zaman çizelgeleri günlük olarak doldurulacaktır ve Müşteri tarafından da imzalanacaktır. Eğer Müşterinin temsilcisi zaman çizelgelerini imzalamazsa veya eğer bu tür bir temsilci SAACKE personeli tarafından doldurulması gereken zaman çizelgelerine onay vermezse, Müşterinin temsilcisi veya Müşterinin kendisi zaman çizelgelerini onaylamayı reddetme nedeni konusunda işten sorumlu olan SAACKE şubesine ivedilikle posta veya faks veya başka bir uygun metin formunda haber vermelidir. Eğer bir zaman çizelgesi bu maddeye uygun olarak onay amaçlı imzalanmışsa veya eğer Müşteri onaylanmamış zaman çizelgelerine ilişkin bu maddeye uygun olarak gerekli bildirimi SAACKE ye yapmamışsa, Müşterinin borç hesa bına yazılan zamanlara dayanan faturalara yapılacak bütün itirazlar geçersiz ve hükümsüz olacaktır. 6.5 Etkin çalışma zamanı SAACKE personeli tarafından işe başlanmasından işin bırakılmasına kadar geçen süreden yemek araları için harcanan sürenin çıkarılması ile bulunan süre olarak tanımlanmaktadır. 6.6 Personelin sahada kalmadığı durumlarda, çalışma zamanı SAACKE personelinin yaşadıkları alanı terketmesi ile başlar ve buraya dönmeleri ile sona erer. Personelin yaşadıkları alan ile iş sahası arasındaki seyahat süresi ulaşım süresi olarak faturalandırılacaktır. 6.7 Türkiye anakarası dışında çalışırken veya sahada kalırken asgari 12 saatlik çalışma günü faturalandırılacaktır. 7. Bekleme Süresi 7.1 İş olmaması nedeniyle ortaya çıkan bekleme süresi veya SAACKE personelinin kontrolü dışındaki koşullar nedeniyle azalan çalışma saatleri normal çalışma saatleri için geçerli olan ücret üzerinden faturalandırılacaktır. Ancak, SAACKE personeli bekleme süresinin ortaya çıkmasını engellemek üzere başta planlanandan başka tür işleri yüklenmeye de hazırdırlar. 7.2 SAACKE personelinin SAACKE'nin sorumluluğunda olmayan herhangi bir nedenden ötürü beklemek zorunda kaldığı durumlarda, bekleme süresi günlük olarak sabah 8.00 ila akşam saatleri arasında ücretlendirilecektir. 7.3 Her kişi için günlük olarak azami 12 saatli bekleme süresi ücretlendirilecektir. 8. Seyahat & Ulaşım Masrafları 8.1 Seyahat ve ulaşım masrafları, maliyet ile birlikte yüzde 10 genel giderler olarak ücretlendirilecektir SAACKE

5 9. Otel maliyetleri ve harcırah 9.1 Otel maliyetleri ve harcırahlar, maliyet ile birlikte yüzde 10 genel giderler olarak ücretlendirilecektir. 9.2 Konaklamanın makul standartlarda olması gerekmektedir. 9.3 Yardım için gerekli olan, telefon konuşmaları, posta, vb. gibi diğer maliyetler, maliyet ile birlikte yüzde 10 genel giderler olarak ücretlendirilecektir. 10. Gemi güvertesinde kalırken koşullar 10.1 Konaklama, tuvalet ve sıcak ve soğuk suyu olan bir duşu olan makul bir standardı karşılamalıdır. Günde en az üç (3) öğün yemek sunulmalıdır Çamaşır yıkama olanağına erişim sağlanmalıdır Eğer mümkünse ayrı bir yemekhane (görev yemekhanesi) ve buzdolabına erişim sağlanmalıdır Yardım için gerekli olan, telefon konuşmaları, posta, vb. gibi diğer maliyetler, maliyet ile birlikte yüzde 10 genel giderler olarak ücretlendirilecektir. 11. Faturalandırma 11.1 İşletmeye alma için çıkarılacak faturalar SAACKE nin yardımının tamamlanmasının ardından en kısa zamanda gönderilecek ve Müşteri tarafından faturanın alınmasını takiben ödenecektir SAACKE tarafından açık bir şekilde kabul edilmediği sürece, herhangi bir taşıt üzerinde yapılan herhangi bir iş için burada bulunan hiçbir hüküm SAACKE nin icra hakkından feragatı olarak yorumlanmayacaktır. 12. İzinler/Ruhsat SAACKE tarafından yapılacak olan işler hakkında uygun makamlardan veya sınıflandırma kuruluşlarından gereken izinler, izin ruhsatlarının veya sertifikaların alınması konusunda tavsiyelerde bulunmak ve gereken durumlarda bunları almak münhasıran Müşterinin sorumluluğundadır. 13. Ekipman 13.1 SAACKE, eğer talep edilirse, ayrı bir anlaşmaya uygun olarak araç ve ekipman tedarik edecektir Tedarik edilen araçların kirası, araçların SAACKE şirketinden çıktığı günden tekrar SAACKE şirketi tarafından alınma tarihine kadar olan süre için ücretlendirilecektir SAACKE hizmet personeline ait olan araçlar kullanımdan sonra Müşterinin temsilcisinin denetiminde araç kutusuna/kutularına konmalıdır. Eksik araç varsa bunlar kaydedilmeli ve daha sonra araç kutuları kilitlenmelidir SAACKE

6 13.4 Müşteri araç takım kutularının en kısa zamanda masrafları Müşteri tarafından karşılanmak üzere deniz, karayolu veya demiryolu ile menşe noktasına nakliyesini sağlamalıdır. Kayıp veya zarara karşı sigorta Müşteri tarafından sağlanmalıdır İşin tamamlanmasının ardından 30 gün içinde Müşteri SAACKE ye araç takım kutularının nereden ve hangi yolla gönderildiğini bildirecektir. Eğer SAACKE 30 gün içinde bu tür bir mesaj almazsa, araçları kapsayan bir fatura yazılacaktır. Daha sonra araçlar zarar görmemiş ve herhangi bir eksik olmadan tam olarak alınırsa, buna ilişkin bir kredi belgesi yazılacaktır. Zarar görmüş veya eksik araçların maliyetleri Müşteri tarafından ödenecektir. Araçların işin tamamlanmasının ardından en geç 90 gün içinde alınması gerekmektedir. Eğer bu süre içinde teslim alınmazlarsa, araçlar kayıp sayılacak ve araçların maliyetleri Müşteri tarafından karşılanacaktır Talep üzerine SAACKE masrafları Müşteri tarafından karşılanmak üzere sanayi gazlarını tedarik edecektir. Eğer Müşteri özel olarak SAACKE den bu tür gazları tedarik etmesini talep etmezse, Müşterinin bunları tedarik etmesi beklenecektir. Eğer bu konuda başka bir şekilde düzenleme yapılmamışsa, aşağıda sayılan malzemeler ve hizmetler SAACKE nin desteğinin kapsamında olmayacak ancak SAACKE personelinin kullanımında olacaktır. Malzemelerin iş sahasından ve iş sahasına nakiyesinde destek, Gerekli iskelelerin mevcudiyeti, Yürür köprüler, makaralar, tirenti kabloları ve kilitler, Motor için bütün özel araçların erişilebilir olması gerekmektedir. Temizlik, vb. için genel destek, Elektrik, çalışma için basınçlı hava, personel koruma ekipmanı, su, yakıt ve gerekli aydınlatma. 14. Kabul ve Deneme Turları 14.1 Müşteri, SAACKE nin talebi üzerine derhal gemiyi veya işin nesnesini kabul etmelidir. Kabul en geç Müşterinin gemiyi veya işin nesnesini kullanması tarihi itbariyle gerçekleşmiş sayılacaktır. YEDEK PARÇA VE EKİPMAN SATIŞI / TESİSLERİN KURULMASI 15. İşin Yapılması Yeri ve Riskin Aktarılması 15.1 SAACKE nin sözleşmeye bağlı performansının yeri, üzerinde anlaşmaya varılan başka bir yer olmadığı sürece SAACKE'nin tesisleri olacaktır. 16. Mülkiyetin Saklı Tutulması 16.1 SAACKE, ilgili sözleşmeler ve, bunların hukuki dayanağına bakılmaksızın, Müşteriyle kurulan iş ilişkisinden doğan, doğmuş veya sözleşmenin akdi zamanında mevcut bulunan veya gelecekte ortaya çıkacak olan bütün talepler uyarınca SAACKE nin Müşteri den almaya hakkı bulunan bütün taleplerinin tamamen karşılanmasına kadar teslim edilen malların ve/veya onun tarafından kurulan tesislerin (Şarta bağlı mallar) mülkiyet hakkını saklı tutacaktır SAACKE

7 - 7 -SAACKE

8 16.2 Müşterinin mülkiyet hakkının uzatılmış saklı tutulması kapsamında, normal iş düzeni içerisinde yapılması koşuluyla, Şarta Bağlı Malları yeniden satmaya, işlemeye, karıştırmaya veya birleştirmeye ve bunların sonucunda satmaya hakkı bulunmaktadır. Müşteri Şarta Bağlı Malları rehin veremez veya üçüncü taraflara güvence yoluyla sahipliğini devredemez. Müşteri SAACKE yi üçüncü taraflarca mülkün haczi veya müsaderesi veya başka bir şekilde tutulması hakkında derhal yazılı olarak haberdar edecektir Şarta Bağlı Malların herhangi bir şekilde işlenmesi veya şekil yönünden değiştirilmesi Müşteri tarafından münhasıran SAACKE nin namına yapılacaktır. Müşterinin Şarta Bağlı Malları SAACKE nin mülkiyetinde olmayan başka mallarla birleştirmesi veya karıştırması hallerinde, SAACKE Şarta Bağlı Malların bu ürünün toplam değerine oranı ölçüsünde yeni üründe de mülkiyet hakkına sahip olacaktır. Bu tür bir işleme tabi tutulmanın sonucunda ortaya çıkan yeni ürünler de Şarta bağlı Mallar olarak kabul edilecektir Müşteri SAACKE ye Şarta Bağlı Malların yeniden satışı ile ilgili olarak sahip olduğu bütün talep ve feri hakları ve sigortacılara karşı sahip olabileceği bütün talepleri önceden ve bir güvence olarak devredecektir. Eğer Şarta Bağlı Mallar SAACKE ye ait olmayan diğer mallarla beraber satılırsa, işleme tabi tutulmanın öncesinde veya sonrasında olmasına bakılmaksızın, yukarıda anılan taleplerin, Şarta Bağlı Malların ödenmemiş fatura değeri tutarında SAACKE ye devredilmiş olduğu kabul edilecektir. Yukarıda anılan devir, SAACKE nin Müşteriye karşı ödeme taleplerinin tecili anlamına gelmeyecektir Müşteri bu tür bir devre rağmen, SAACKE ye devredilen talepleri toplama hakkını saklı tutacaktır. SAACKE nin talepleri kendisi toplama yetkisi bundan etkilenmeyecektir. Ancak, SAACKE, bunları, müşteri ödeme yükümlülüğünü getiremez hale düşmediyse, Müşterinin varlıkları hakkında bir ödeme aczi kovuşturmasının başlatılması için herhangi bir başvuru yapılmadıysa veya varlıkların yetersizliği nedeniyle bu tür kovuşturmaların başlatılması talebi reddedilmediyse, veya ödemeler askıya alınmadıysa toplamayacaktır. Eğer bu tür olaylardan herhangi birisi gerçekleştiyse, Müşteri derhal SAACKE ye devredilen talepler ve bu tür taleplerin borçlularını yazılı olarak bildirecek, bu taleplerin toplanması için gerekli bilgi ve belgeleri SAACKE ye sunacak ve SAACKE ye yazılı olarak taleplerinin devrinin çeşitli borçlularını bildirecektir Müşteri Şarta Bağlı Malları uygun koşullarda tutacak ve Şarta Bağlı Malların yerleşik olmaması ölçüsünde ayrıca saklayacak ve Şarta Bağlı Malların SAACKE tarafından sahip olunan mallar olduğunu belirtecek işaretler koyacaktır. 17. Hatalar 17.1 Müşteri, herhangi bir hata bulunması halinde derhal SAACKE ye yazılı olarak bu hataları bildirecektir. Bu belgedeki 19. paragrafın hükümlerine tabi olarak, SAACKE hataların geç farkedilmesi nedeniyle meydana gelen hataların ağırlaşmasından sorumlu olmayacaktır Müşteri öncelikle SAACKE'ye makul bir sürede hatayı düzeltme fırsatı sunmalıdır ve bu SAACKE'nin tercihine bağlı olarak hatanın ortadan kaldırılması veya yeni işin üretilmesi şeklinde olabilir Gemiler SAACKE için hataların düzeltilmesi amacıyla erişileblilir olmalıdır. Eğer bu ekonomik olarak etkin olmayan bir yöntemse, Müşteri SAACKE ile karşılıklı anlaşma ile başka bir yükleniciye ("Üçüncü Taraf yüklenici") işi yaptırma hakkına sahip olacaktır. Bu durumda, SAACKE bu tür bir iş için gerekli olduğu kanıtlanmış olan bütün harcamalar için Müşteriyi tazmin edecektir Müşterinin, işbu belgenin 12.2 paragrafında belirtilen işin yapıldığı yerde gemiyi veya işin yapılması nesnesini erişilebilir kılmak da dahil ancak bununla sınırlı olmayacak şekilde, hatanın düzeltilmesinin kolaylaştırılması sırasında ortaya çıkan harcamaların tazmin edilmesi talepleri buna dahil olmayacaktır SAACKE

9 17.5 Bildirilen hatalara ilişkin olarak, SAACKE ancak Müşteri, sözleşme tutarının, bildirilen hatayı dikkate alarak makul kabul edilen bir kısmını ödedikten sonra hatayı düzeltme yükümlülüğüne sahip olacaktır Eğer sonuçta hatayı düzeltme çabaları başarılı olmazsa, veya eğer bu tür bir düzeltme SAACKE'den veya Müşteri'den makul olarak beklenemezse, veya düzeltme orantısız maliyetlere neden oluyorsa ve bu nedenle SAACKE tarafından reddedilmişse, Müşteri, yasal gereksinimlere tabi olarak, sözleşmeyi feshedebilir veya Müşterinin başka bir durumda sahip olabileceği tazminat taleplerine halel getirmeksizin ödemeyi makul bir düzeyde azaltabilir SAACKE nin tazminat ödeme yükümlülüğü bu belgenin 19. paragrafı ile düzenlenmektedir Değiştirilen parçalar, eğer isterse SAACKE nin mülkiyetine geçecektir Bu belgenin 19. paragrafına tabi olarak, Müşterinin hatalara ilişkin talepleri ve hakları, eğer sunulan malzemeler veya yapılan işler Müşteri tarafından veya SAACKE tarafından yetkilendirilmemiş üçüncü taraflarca uygun olmayan bir şekilde değiştirilmiş, ele alınmış, işlenmiş veya elden geçirilmiş veya tamir edilmişse geçersiz ve hükümsüz olacaktır SAACKE ve Müşteri tarafından başka bir şekilde anlaşmaya varılmamışsa, hatalara ilişkin Müşteri tarafından SAACKE ye karşı yapılan bütün talepler, riskin aktarılmasından başlamak üzere bir yıl içinde zaman aşımına uğramış sayılacaktır. Ancak, bu süre kısıtlaması, hatanın kötü niyetli bir şekilde saklanması halinde ve ölçüsünde ve/veya 19. paragrafta belirtilen yükümlülük durumları geçerli yse, uygulanmayacaktır. SON HÜKÜMLER 18. Mücbir Sebep ve gecikmeler 18.1 SAACKE eğer bir mücbir sebep olayı nedeniyle üzerinde anlaşmaya varılan işi üzerinde anlaşmaya varılan sürede yapamazsa, SAACKE ye mücbir sebep olayının sona ermesi tarihinden itib aren gerekli olan ekstra bir süre tanınmalıdır. SAACKE bir mücbir sebep olayının neden olduğu herhangi bir kayıp, zarar veya gecikmeden sorumlu olmayacaktır Bir mücbir sebep olayı, doğal felaketler, grevler, lokavtlar, genel karışıklık, uluslararası ulaşımda büyük çaplı trafik karışıklıkları, kötü hava koşulları, salgın hastalık ve tarafların kontrolünde olmayan diğer koşullar içermektedir ancak bunlarla sınırlı değildir Eğer SAACKE yaptığı işte, münhasıran veya kısmen Müşteri tarafından veya temsilcilerinin, çalışanlarının, memurlarının veya vekillerinin herhangi biri tarafından neden olunan sebeplerle gecikirse, SAACKE ye gereken ekstra süre tanınacaktır ve bu tür bir gecikmeden dolayı SAACKEE nin üstlenmek zorunda kaldığı ilave maliyetler için tazmin edilme hakkına sahip olacaktır SAACKE

10 SAACKE Turkey 19. Yükümlülük 19.1 Tamiratları yapma, ekipman ve araçların satışı ve teslimatı, parçaların ve hizmetlerin tedarik edilmesi ve bir tesisin kurulması için yapılan SAACKE anlaşmaları yalnızca bu belgede belirti len sınırlı yükümlülüklere dayanarak akdedilmiştir. Sözleşmeyi iptal etmek hakkı da dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere farklı ve daha geniş yükümlülükler ancak bunların niteliği ve boyutunu yazılı olarak ifade eden bir anlaşma SAACKE nin çalışmalarının başlamasından önce akdedilmişse ve fiyat uygun ilave sigorta veya ilave maruz kalmaların maliyetini içerecek şekilde düzenlenmişse kabul edilecektir SAACKE, herhangi bir araç veya herhangi bir sözleşmeye ilişkin olarak, doğrudan veya dolaylı şekilde, sözleşme ile ilgili, haksız fiille veya başka bir şekilde, Müşteriye, mülk sahiplerine, kiracılara, ana yüklenicilere (eğer SAACKE bir yüklenici ise) sigortacılara veya diğer çıkarı bulunan taraflara, araca veya tesise veya herhangi bir aksesuara gelecek herhangi bir zarardan, eğer bu tür bir zarar münhasıran SAACKE personelinin kasıtlı suistimalinden kaynaklanmadıysa, sorumlu olmayacaktır. Herhangi bir durumda, SAACKE nin herhangi bir sözleşmeden doğan toplam yükümlülüğü 1.1 million ABD dolarını veya yerel para biriminde bunun dengi bir toplamı aşmayacaktır. Müşteri, bu tutarın üzerindeki bütün yükümlülüklere ilişkin olarak SAACKE yi tazmin etmeyi kabul eder Herhangi bir durumda, SAACKE, yanlış veya ihmalkar tasarım veya üretim, gecikme, ciro kaybı, alıkonma, istarya, römorkör harcamaları, pilotaj, mürettebat maaşları, kurtarma veya kullanım kaybı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir bağlı zarardan sorumlu olmayacaktır SAACKE teslim edilen veya kurulan iş / yedek parçalar veya diğer herhangi bir ekipman veya tesis sınıflandırma kuruluşu veya Müşteri tarafından kabul edildikten sonra hatalı işçilik veya malzeme ve bütün kayıp veya zararlardan dolayı sorumluluğundan ibra edilecektir. Herhangi bir durumda, hatalı işçilik ve malzeme, hangisi önce gerçekleşirse, SAACKE nin işlerinin herhangi bir nedenle sona ermesinden veya tamamlanmasından veya taşıtın yeniden teslim edilmesinden sonra otuz (30) gün içinde SAACKE'ye yazılı olarak yapılan bir talebin öncesinde keşfedilmediyse, SAACKE sorumlu olmayacaktır SAACKE, iş için SAACKE tarafından satın alınan makine ve ekipmanlar için var olan bütün üretici garanti belgelerini Müşteriye aktarmak için elinden geleni yapacaktır. Herhangi bir durumda, satın alınan makine ve ekipman için SAACKE tarafından sağlanan garantiler/sorumluluklar üreticilerin garantileriden daha uzun süreli ve daha kapsamlı olmayacaktır Müşteri mülke zarar gelmesi veya SAACKE veya herhangi bir üçüncü tarafça istihdam edilen personelin yaralanması veya ölümü halinde, bu tür bir yaralanma veya ölüm Müşterinin sebep olduğu doğrudan veya dolaylı bir ihmalden kaynaklandıysa ve bu oranda, SAACKE ye tazminat ödeyecek ve SAACKE yi tazmin edecektir. Bu tür bir ihmal SAACKE personeli tarafından gerçekleştirilen işe ilişkin olarak gerekli talimatların verilmemesinden kaynaklanıyor olabilir Müşteri bir inşaatçı risk sigortası, gemi tamiratçısının hukuki yükümlülük sigortası veya diğer genel yükümlülük sigortası yaptırmışsa veya bu tür bir sigorta kapsamındaysa, SAACKE ve yaptığı işler de bu tür bir sigorta kapsamında olacaktır ve SAACKE ye karşı hakların devrinden feragat edilecektir SAACKE nin yalnızca ekipmanı sağladığı ve kurulumu/tamiratı yapmadığı durumlarda, SAACKE bu tür kurulum/tamirata ilişkin olarak başarısızlıktan kaynaklanan zarardan herhangi bir şekilde yükümlü olmayacak ancak yalnızca görevlendirme prosedürünün uygun olmayan bir şekilde yapılmasıyla doğrudan ilgili olan sonuçlardan sorumlu olacaktır SAACKE, herhangi bir tehlikeli, zehirli veya başka bir şekilde kirletici malzemenin ortadan kaldırılması, bertaraf edilmesi veya sonuçları ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımayacaktır

11 SAACKE Turkey 20. Tedarik edilen veya yaratılan tesis veya ürünlerin neden olduğu zararlardan kaynaklanan yükümlülükler (ÜRÜN SORUMLULUĞU) 20.1 SAACKE fiziksel yaralanmalardan, ancak bu tür bir yaralanmanın SAACKE tarafından veya SAACKE'nin sorumlu olduğu diğerleri tarafından ağır ihmal veya kötü niyetli hatalı çalışma sonucunda ortaya çıktığı kanıtlanırsa sorumlu olacaktır. SAACKE, tesis Müşterinin tasarrufunda olduğu sürede ortaya çıkan mülke gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır. SAACKE, Müşteri tarafından üretilen ürünlere gelen zarardan veya Müşterinin ürünlerinin bir parçasını oluşturduğu mallara veya hizmetlere gelen zarardan da sorumlu olmayacaktır SAACKE herhangi bir koşulda üretim kaybı, kar kaybı veya herhangi bir başka tür bağlı zarardan ve dolaylı kayıplardan sorumlu olmayacaktır. SAACKE nin herhangi bir üçüncü tarafa ürün sorumluluğu sahibi olması ölçüsünde, Müşteri, SAACKE'nin sorumluluğunun yukarıda 20.1 maddesinin hükümleriyle kısıtlanması itibariyle, SAACKE'yi tazmin edecektir. Yukarıda sayılan SAACKE'nin sorumluluğuna ilişkin kısıtlamalar, SAACKE nin ağır ihmal veya kasıtlı suistimalinden suçlu olduğu durumlarda geçerli olmayacaktır Bu maddede tarif edilen bir zarar hakkında bir talep üçüncü bir tarafça taraflardan herhangi birine karşı yapılırsa, bu taraf yazılı olarak diğerine bildirimde bulunacaktır. SAACKE ve Müşteri, tesisin neden olduğu iddia edilen zarara dayanarak, herhangi birine karşı yapılan zarar taleplerini inceleyen mahkeme veya tahkim kurulunun huzuruna çıkma yükümlülüğüne karşılıklı olarak sahip olacaklardır. 21. Diğer Garantilerin Dışlanması 21.1 Bu belgede açık şekilde SAACKE tarafından kabul edilen sorumluluklar ve garantiler dışında, açık şekilde veya ima edilerek SAACKE tarafından herhangi bir başka garanti verilmemektedir. Özel olarak dışlanan garantiler, ticarete elverişlilik, özel bir nedene uygunluk ve ustalıklı hizmet garantileridir. 22. Yer ve geçerli kanunlar 22.1 Kanunların çatışması durumunda münhasıran Türkiye kanunları uygulanacaktır. Taraflar, bunların varlığı, geçerliliği veya feshi ile ilgili herhangi bir sorun veya işlerin yapılması ve buna ilişkin herhangi bir düzenleme (bu tür düzenlemeler için açıkça başka şekilde anlaşmaya varılan haller dışında) de dahil olmak üzere, bu Şartlar ve Koşullardan veya herhangi bir siparişten veya Müşteriyle anlaşmadan doğan veya bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlığı dostane yollarla çözmeye çalışacaklardır. Aralarındaki anlaşmazlığı dostane yollarla çözme çabalarında, taraflar, üzerinde anlaşmaya varılacak kurallara uygun olarak arabuluculuk yoluyla çözüm bulmayı da düşünecekler ancak buna zorunlu olmayacaklardır. Çözüme ulaşma çabaları, taraflardan birinin diğerine bu şekilde bir bildirimde bulunması itibariyle başarısız sayılacaktır. Eğer çözüm bulma çabaları başarısız olursa, anlaşmazlık münhasıran ve nihai olarak, İstanbul Ticaret Odası Tahkim Kuralları ve TMMO - Türkiye Makine Mühendisleri Odası - uyarınca Kurallara uygun olarak atanacak üç hakem tarafından çözülecektir. Tahkimin gerçekleşeceği yer Türkiye İstanbul olacaktır. Kuralların herhangi bir hüküm öngörmediği durumlarda bu yerin içtihatı geçerli olacaktır. Tahkim işlemlerinde kullanılacak dil Türkçe olacak ve İngilizceye tercüme edilecektir. SAACKE, SAACKE nin tasarrufunda olmak üzere, Müşterinin esas işyerinin bulunduğu yerde bir mahkemeye veya ulusal veya uluslararası hukuka göre yetkili olan herhangi başka bir mahkemeye veya Türkiye Mahkemelerine başvuruda bulunma hakkına sahiptir

12 SAACKE Turkey 23. Bildirimler Burada belirtilen Genel Şartlara ilişkin yapılacak bütün bildirimler ya taahhütlü mektup, ya faks ya da Noter aracılığıyla yapılacaktır. Başka bir iletişim yoluyla yapılan bildirimler, ancak bildirimi alan tarafın bildirimi aldığını yazılı olarak kabul etmesi halinde geçerli kabul edilecektir

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ:

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ: GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu gizlilik Sözleşmesi ( Sözleşme ); (1) AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ( AVEA ) Abdi İpekçi Caddesi No:75, Maçka/İstanbul, Türkiye -ile- (2) ( İŞLETMECİ ) arasında akdedilmiştir.

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti; Özellikle

Detaylı

KOŞULLAR VE SÜRELER Koşullar ve Süreler 1. Tanımlar Bu koşul ve süreler bağlamında, aşağıdaki kelimeler, karşılarında yazan anlamlara geleceklerdir. DataSafe Storage Limited, Ticaret Sicilinde 02674267

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01 SAYFA 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu doküman, eki olduğu teklif formunda belirtilmiş kapsamda Ürün belgelendirme kuruluşu ve tedarikçi arasında yürütülecek belgelendirme ve değerlendirme faaliyetleri ve sonrasında

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

Genel İşlem Şartları

Genel İşlem Şartları TÜV SÜD Teknik Güvenlik ve Kalite Denetim Tic. Ltd. Şti 1. Genel Olarak: Genel İşlem Şartları TÜV SÜD Teknik Güvenlik ve Kalite Denetim Tic. Ltd. Şti. (aşağıda bundan böyle TÜV olarak anılacaktır) 1.1

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU ÖN BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu nun konusu, SATICI' nın, ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

PROTOKOL. Madde 1- Taraflar. İşbu Protokol;

PROTOKOL. Madde 1- Taraflar. İşbu Protokol; PROTOKOL Madde 1- Taraflar İşbu Protokol; Şirket merkezi İçerenköy Mah. Çayıryolu Cad. Üçgen Plaza No:7 Kat: 11 34752 Ataşehir/İstanbul adresinde faaliyette bulunan KG M Enerji Tic. Ltd. Şti. ("Tek Elektrik")

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Yüklenici Firma Adı Yüklenicinin Tebligat Adresi :... E-Posta Adresi

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Yüklenici Firma Adı Yüklenicinin Tebligat Adresi :... E-Posta Adresi GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 1. Sözleşmenin Tarafları İşbu Gizlilik Sözleşmesi (işbu belgede bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır)türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş bir anonim şirket olan ve ticari

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

STANDART SATIŞ ŞARTLARI VE KOŞULLARI

STANDART SATIŞ ŞARTLARI VE KOŞULLARI STANDART SATIŞ ŞARTLARI VE KOŞULLARI 1. YORUM Bu Şartlarda: "Siz" Sözleşme uyarınca Malları satın alan kişi, şirket, varlık veya firma anlamına gelmektedir "BUFFALO", "Biz" veya "Bize" kayıtlı adresi Saturnusstraat

Detaylı

ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU

ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU İş bu sözleşme 06.03.2011 tarih ve 25137 sayılı resmi gazetede yayınlanan mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik gereği internet-telefon ve

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Personel Hareketliliği Sözleşme Örneği 2013-2014

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Personel Hareketliliği Sözleşme Örneği 2013-2014 Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Personel Hareketliliği Sözleşme Örneği 2013-2014 Gönderen kurumun adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık adresi : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 34119 Beyazıt/ İSTANBUL Kurum

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Sipariş numarası: sipariş onaylandıktan sonra mail atılırken doldurulacak MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Sipariş numarası: sipariş onaylandıktan sonra mail atılırken doldurulacak MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sipariş numarası: sipariş onaylandıktan sonra mail atılırken doldurulacak MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1. ALICI BİLGİLERİ: BU KISIM SİPARİŞ FORMUNDAN ÇEKİLECEK Adı:

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 01 16.04.2013 Madde 2.6 CPC LOGOSUNUN, İŞARETİNİN, RAPORUNUN, BELGESİNİN VE KİMLİK NUMARASININ KULLANIMI olarak isminin, 2.6.4 Müşteri, CPC raporunu,

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Şartları

Ofisim.com Kullanım Şartları Ofisim.com Kullanım Şartları Versiyon 60104-1 İşbu sözleşme, Müşteri ye Ofisim.com 'un çevrimiçi hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sorumluluk sigortası Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden

Detaylı

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ Müşteri Numarası.. Kiralık kasa numarası.. KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ Türkiye Garanti Bankası A.Ş.. Şubesi ( Banka ) tarafından müşterilerine ( Müşteri ) kasa kiralanmasına ilişkin Kiralık Kasa Sözleşmesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi ISTANBUL UNIVERSITY Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi Bundan böyle kurum olarak adlandırılacak taraf : Gönderen kurumun adı : Açık adresi : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER Ticari Unvan: Adres: ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Teknokta Eğitim Dan. Org. San ve Tic. Ltd. Şti. Ahi Evran Caddesi, Nazmi Akbacı İş Merkezi no: 175, Maslak, 34398 Sarıyer, İstanbul

Detaylı

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/150620 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ Bu Alım Satım Sözleşmesi ( Sözleşme ) 14.02.2013 tarihinde; (1) merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yer alan ve İstanbul Ticaret

Detaylı

Genel Satış, Teslim ve Ödeme koşulları

Genel Satış, Teslim ve Ödeme koşulları Genel Satış, Teslim ve Ödeme koşulları I. Geçerlilik Sahası Aşağıdaki satış koşulları satın alan ve bizim aramızda ürün tedariki için imzalanmış sözleşmeler içi n geçerlidir. Bunlar aynı zamanda, bir kez

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

HİZMET SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye

HİZMET SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye MADDE 1 - KONU: HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye www.zinyaturizm.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Ticari Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi Mesafeli Satış Sözleşmesi İş bu, Mesafeli Satış Sözleşmesi, Aşağıda bilgileri bulunan Alıcı ve Satıcı arasında belirtilen şartlar çerçevesinde düzenlenmiştir. 1. Satıcı Bilgileri ( Sözleşme içerisinde

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare

Detaylı

Erasmus+ Yükseköğretim personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği için hibe sözleşmesi modeli. Uyruk: Fakülte/bölüm/birim:

Erasmus+ Yükseköğretim personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği için hibe sözleşmesi modeli. Uyruk: Fakülte/bölüm/birim: GfNA-II-B-Erasmus+ Hibe Sözleşmesi - Personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği 2015 versiyonu Erasmus+ Yükseköğretim personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği için hibe sözleşmesi modeli

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

Satış ve Teslimat ile ilgili Genel Şart ve Koşullar

Satış ve Teslimat ile ilgili Genel Şart ve Koşullar Satış ve Teslimat ile ilgili Genel Şart ve Koşullar 1. Geçerlilik 1) Spheros GmbH, Gilching ile Alman Şirketler Kanununun (Aktiengesetz) 15 ff maddesi uyarınca Spheros GmbH, Gilching ile bağlantılı diğer

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Bilişim Güvenliği Ürünleri alımı işine istekli sıfatıyla katılacak olan

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Yetkili Satınalma Adı: Yazılım alımı. Satınalma Numarası: 2014/340-774-01 Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin

Detaylı

BİLGİ DEĞİŞİMİ ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

BİLGİ DEĞİŞİMİ ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ BİLGİ DEĞİŞİMİ ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu Bilgi Değişimi ve Gizlilik Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır), Bilgi Veren Taraf : Şirket / Adres : Bilgiyi Alan Taraf : Şirket / Adres : (ayrı

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. 1.a) E1 International Investment Holding Gmbh, Mülheimer Straße Duisburg /Deutschland

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. 1.a) E1 International Investment Holding Gmbh, Mülheimer Straße Duisburg /Deutschland GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.a) E1 International Investment Holding Gmbh, Mülheimer Straße 39. 47058 Duisburg /Deutschland 1.b) MADDE 2 - TANIMLAR İş bu sözleşme metni içerisinde; 1.a) E1 International

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

Ticaret Odasında 61262935 numara ile kayıtlı genel şartlar

Ticaret Odasında 61262935 numara ile kayıtlı genel şartlar Ticaret Odasında 61262935 numara ile kayıtlı genel şartlar Madde 1. Tanımlar Bu genel şartlarda sözü geçen kavramlar aşağıda açıklanmaktadır: A. Hasta: Haaglanden Stichting Medisch Centrum (Tıp Merkezi

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR EK-1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU /./.. AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı] Açık tebligat adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken;

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken; Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİRİYESİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİRİYESİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİRİYESİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ve Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi,

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA DMO İhale No 1 İhalenin Adı Teklif Sahibinin Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı Vergi Kimlik Numarası 2 TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA / / 20.. *

Detaylı

Başvuru sahiplerinin bir niyet mektubu yazması gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin bir niyet mektubu yazması gerekmektedir. KLASİK DÖNEM ÖĞRENCİ KABUL POLİTİKASI 1 TEKLİFLER Kabul Jürisi, başvuru sahibinin niteliklerinin, yeterliliklerinin ve hedeflerinin Özyeğin Üniversitesi - Le Cordon Bleu Sertifika Programı tarafından sunulan

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, Öğretmenler Cad, No: 14, 06530 ANKARA adresinde bulunan Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli nde 3 farklı tarife üzerinden başlattığı Kampanya uygulamasından

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra

Detaylı

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren MADDE 1: TARAFLAR 1.1.SATICI: Ünvanı : caddeonline.com Mail: info@caddeonline.com 1.2 ALICI: İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren kişidir. ALICI nın, üye olurken

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME

SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME ve HARCIRAH YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan ve Üyeleri, Mütevelli Heyeti tarafından oluşturulacak, kurul veya

Detaylı

Erasmus+ Yükseköğretim personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği için hibe sözleşmesi modeli

Erasmus+ Yükseköğretim personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği için hibe sözleşmesi modeli GfNA-II-B-Erasmus+ Hibe Sözleşmesi - Personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği 23 Haziran 2014 versiyonu Erasmus+ Yükseköğretim personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği için hibe sözleşmesi

Detaylı

NDT GÖZETİM MÜM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

NDT GÖZETİM MÜM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Sayfa 1/5 A. GENEL Yazılı olarak başkaca bir şekilde anlaşılmadığı sürece, EKA (buradan sonra Şirket olarak anılacaktır) işbu Genel Ticari Kayıt ve Koşullar (buradan sonra Genel Şartlar ve Kurallar olarak

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

MADDE 1) TARAFLAR MADDE 2) KONU MADDE 3) ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1) TARAFLAR MADDE 2) KONU MADDE 3) ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi MADDE 1) TARAFLAR 1.Taraflar arasında akdedilen bu sözleşme Gelecek GYO A.Ş ile üye arasında kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını tanımlar. MADDE 2) KONU 1.

Detaylı

İZMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ

İZMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ PROTOKOL Madde 1- Taraflar İşbu Protokol; Şirket merkezi İçerenköy Mah. Çayıryolu Cad. Üçgen Plaza No:7 Kat: 11 34752 Ataşehir/İstanbul adresinde faaliyette bulunan KGM Enerji Tic. Ltd. Şti. ("Tek Elektrik")

Detaylı

KURUMSAL SÖZLEŞME 1. TARAFLAR

KURUMSAL SÖZLEŞME 1. TARAFLAR KURUMSAL SÖZLEŞME 1. TARAFLAR İşbu sözleşme Kripteks Bilişim Teknolojileri ve Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) tarafından aşağıdaki koşullar ve temeller çerçevesinde.

Detaylı

3.1 Ürünün/lerin türü, cinsi, miktarı, modeli, rengi, satış bedeli, teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir. Şöyle ki; Adet Peşin Fiyatı Vadeli Fiyatı

3.1 Ürünün/lerin türü, cinsi, miktarı, modeli, rengi, satış bedeli, teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir. Şöyle ki; Adet Peşin Fiyatı Vadeli Fiyatı Mesafeli Satış Sözleşmesi Enka STORE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1. ALICI Adı/Soyadı/Unvanı : Adresi : Telefon : Eposta adresi : 1.2. SATICI Unvanı : Adresi : Telefon : Faks :

Detaylı

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare. Kombinası

Detaylı

DAĞITIM SÜRECİ. Öğr. Gör. Selçuk KAHVECİ

DAĞITIM SÜRECİ. Öğr. Gör. Selçuk KAHVECİ Ünite 9 Öğr. Gör. Selçuk KAHVECİ Dağıtım Yetki Belgeleri Yurt içi dağıtım yapmak isteyen firmaların faaliyette bulunabilmesi için öncelikle T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından faaliyet

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı