Bölüm 1. Fen Eğitiminin Amaçları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm 1. Fen Eğitiminin Amaçları"

Transkript

1 Bölüm 1 Fen Eğitiminin Amaçları Fen bilgisi eğitiminin amacını tek bir cümle ile söylemek gerekirse: Fen eğitimi kişilerin bilimi kullanarak kendi yaşantılarını daha iyi yapmalı ve sürekli teknolojileşen dünya ile başa çıkmalarını sağlamalıdır. Fen bilgisinin bu en genel amacını şu alt amaçlarda inceleyebiliriz: 1. Bilimsel Bilgi Fen bilgisi programları çoğunlukla, öğrencilerin bilimsel bilgileri edinmesine yönelik olarak hazırlanmaktadır. Bunula birlikte birçok fen bilgisi öğretmeni öğrencilerininin sınıfta anlattıkları konuları bilmesini beklemektedir. Örneğin öğretmenler öğrencilerin bilimsel kavram ve tanımları kullanarak problem çözme ve bilimsel düşünme yeteneklerini kazanmasını istemektedirler. Fen bilgisi öğretmenleri, fen eğitiminin öğrencilerin bilimsel bilgi üzerine yoğunlaşmanın doğru olduğunu düşünmektedirler. Fen eğtiminin öğrencilere bilimsel bilgileri kazandırması vazgeçilemez doğal bir amaçtır. Bunu yaparken her seviyede bir sonraki seviye için gerekli olan bilgilerin öğrenciye kazandırılması sağlanmalıdır. 2. Bilimsel Metod Birçok fen bilgisi öğretmeni bilimsel metod üzerinde çok az emek harcamaktadır. Örneğin, birçok fen programında bulunan deneyleri yaptırmamakta, bunlarla ilgili soru sormamakta ve öğrencilerin bilimsel motodu öğrenmesini sağlamamaktadırlar. Öğrenme üzerine yapılan birçok araştırma, öğrencilerin bilimsel metodu kullanmayı öğrenmesinin onların fen ile ilgili konularda daha iyi düşünebildiğini ve günlük hayatta fen ile ilgili karşılaştıkları sorunları daha iyi çözebildiklerini göstermiştir. Öğretmenlerin, öğrencilerin bilimsel metodu öğrenmesini engelleyen birçok neden vardır. Bunları kısaca şöyle açıklayabiliriz: 1. Öğretmenlerin çoğu bilimsel medotu kendisi kullanmamaktadır. 2. Birçok öğretmen sınıfta harcadıkları zamanın %75 ini ders anlatmak ile geçirmekte ne öğrencilerin kendisine soru sormasına fırsat vermekte ne de kendisi öğrencilerin bilimsel metodu öğrenmesini sağlayacak sorular sormaktadır. 3. Öğretmenler, öğrencilerinin araştırma yeteneğini kazanmasını fen eğitiminin amaçlarından birisi olarak görmemesidir. Bu nedenle fen öğretmenleri araştırmaya harcanan zamanı boşa harcanmış vakit olarak görmektedirler. 4. Bilimsel metodu, fen öğretiminin amaçlarından birisi gören öğretmenlerin çoğu da, bilimsel araştırma metodu kullanma becerisini sadece başarılı ve zeki öğrencilerin kazanabileceğini düşünmktedirler. Bu nedenle sınıf geneline uygulanamayacağı yargısına varıp, zamanlarını boşa geçirmek istemiyorlar. Onlar için temel bilgileri öğrenme ön plandadır, ve temel bilgilerin öğrenilmesini engelleyecek zaman kayıplarını istemiyorlar.

2 3. Sosyal Konular Son yıllarda fen bilgisi eğitiminin sosyal konulara yönelik amaçların çoğaldığı görülmektedir. Fen bilgisi öğretmenleri, öğrencilerin sosyal konulara yönelik amaçlardaki hedeflerin öğrenciler tarafından kazanılmasını arzulamakta ve bu konuda oldukça ısrarlı olmaktadırlar. Sosyal konulardaki önde gelen amaç, öğrencilerin çevreye duyarlı olmalarını sağlamaktır. Bununla birlikte enerji kullanımı, toplum sağlığını ilgilendiren konular, alkol ve uyuşturucu konuları gibi birçok sosyal problemin çözülmesinde fen bilgisinin kullanılması hedeflenmektedir. Birçok sosyal konuya ait ayrı ayrı dersler açılmaktadır. Bunlara ek olarak her sosyal problemin fen bilimi ile çözülemeyeceği de hatırdan çıkartılmamalıdır. 4. Kişisel İhtiyaçlar Fen bilgisi eğitiminin bir amacı da, öğrencilerin günlük yaşamda bilim ile ilgili karşılaştıkları problemlerin çözümünde fen bilgisinde öğrendikleri bilgileri kullanabilmesi amaçlanmaktadır. Bu birçok öğretmenin ortak isteğidir. Ancak derste işlenen konuları anlatırken, edinilen bilgilerin günlük hayatta nerelerde kullanılabileceklerine dair örneklere çok fazla değinmemektedirler. Örneğin elektromanyetik dalgalar konusu işlenirken, kaç öğretmen çep telefonları ve biligasayar ekranlarından yayılan dalgaların kişilerin sağlığını tehdit edebileceği üzerinde durmaktadır? Birçok insanın cep telefonun ceketinin (ya da gömleğinin) sol üst ceinde taşıması bu gibi konuların sınıfta hiç tartışılmadığını kanıtlayan en çarpıcı örnektir. Birçok okulda kişisel ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak üzere seçmeli derslerin açıldığı da bir gerçektir. Örneğin sağlık bilgisi dersi bunlardan sadece birisidir. 5. Meslek Bilgisi Fen eğitiminin ana amaçlarından birisi de, öğrencilerin fen bilgisi ile ilgili derslerde öğrencilerin ne gibi iş olanaklarının olduğundan haberdar etmesidir. Ülkemizde en çok bilinen ve uygulanan amaç ta bu olsa gerek. Fen Eğitimine Yeni Tasarımlar Sürekli gelişen teknoloji karşısında fen eğitiminin müfredatınında yenilenmesi kaçınılmazdır. Yeni Tasarımlar (New Designs) IBM (International Business Machines) ve BSCS (Biological Sciences Curriculum Study) raporlarından oluşmaktadır. Yeni tasarıma göre ilköğretim (K-6) fen eğitiminin temel amacı şu olmalıdır: Çocuklar gelecek nesillerde olduğu gibi; fen, teknoloji ve sağlık bilgilerini günlük hayatı anlamak ve ihtiyaçlarını gidermek için öğrenmelidirler.ilköğretimdeki fen eğitimi öğrencilerin çevrelerini anlamak için var olan doğal meraklarını desteklemeli, çevrelerinde olup bitenleri açıklayabilecek becerileri geliştirmeli, teknolojiyi anlama ve kullanmada yardımcı olmalı, kişisel ve sosyal hayatları ile ilgili bilgilerine katkıda bulunmalıdır. Yeni tasarımlar ilköğretim fen bilgisinide şu üç alanda öneriler sunmaktadır: ilköğretim fen ve sağlık bilgisinin müfredat konularında, çağdaş ilköğretim fen eğitimi için bir öğretme modelinde, ve temel fen ve sağlık bilgisini teknoloji ile bütünleştirmede

3 1.Müfredat Konuları Fen eğitimi programı öğrencilere şu konularda yardımcı olmalıdır: 1. insanın temel ihtiyaçlarını karşılamalı ve kişisel gelişimini sağlamalıdır 2. fiziksel ve kişisel çevreyi korumalı ve geliştirmelidir 3. doğal kaynakları korumalıdır 4. yerel, bölgesel, ulusal ve global seviyelerde sosyal bütünleşmeyi sağlamalıdır. İlköğretim fen eğitiminin amaçları şu soruya cevap verecek şekilde hazırlanmalıdır Önerilen fen eğitimi müfredatı neyi başarmalıdır? BSCS'nin önerileri şunlardır: Fen eğitimi temel bilimi, teknolojiyi ve sağlık bilgisini vermelidir. Fen eğitimi, öğrencilere bilimsel araştırma metodunu öğretmeli ve onların bunu kullanabilemseini sağlamalıdır. Fen eğitimi, vatandaşlarını bilim, teknoloji ve sağlık bilgisi ile ilgili sosyal konularda sorumlu kararlar verecek şekilde hazırlamalıdır. Fen eğitimi, öğrencilerin kişisel beklentilerini karşılamalıdır. Fen eğitimi, öğrencilerin fen, teknoloji ve sağlık alanındaki iş imkanları ile ilgili yeterli bilgiyi vermelidir. Fen eğitimi kişilerin sağlıklı ve tehlikelerden uzak şekilde yaşamak için gerekli davranışları geliştirmelidir. Yeni Tasarımlar ın fen eğitiminin müfredat amaçları ile ilgili aşağıdaki ilişkiyi önermektedir: Amaçlar Arasındaki İlişki Fen ve Teknoloji Bilgisi Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi Sağlıklı Olmak ve Rahatsızlığı Önlemek İçin Gerekli Bilgi Bilim ve Teknolojinin Metodları

4 Müfredat geliştiricileri, öğrencilerin şu özelliklerini kullanmalıdırlar: 1. Öğrencilerin öğrenme dürtüleri vardır. 2. Öğrencilerde öğrenmeyi etkileyen öğrenme evreleri ve görevleri vardır. 3. Her öğrencinin knedisine özgü bir öğrenme stili vardır. 4. Öğrencilerin yaşam ile ilgili açıklamaları, eğilimleri ve duyarlılıkları vardır. 2.Öğretim Modeli Yeni Tasarımlar, fen eğitimi alanında yapılan araştırmalara dayanarak Yapıcı Öğrenme Modelini (Constructivist Learning) önermektedir. Yapıcı öğrenme modelinde öğrenciler yeni bilgileri kendileri ve çevreleri ile etkileşerek eski bilgilerini: (1) yeniden tanımlayarak, (2) yeniden organize ederek, (2) ayrıntılı hale getirerek ve (3)değiştirerek öğrenirler. Yeni Tasarımlar öğrenmenin 5 evresi olduğunu söylemektedirler. Bu öğrenme şekline 5E modeli denmektedir. Öğrenme evreleri ve hangi evrede hangi aktivitenin yapılacağı aşağıdaki tabloda açıklanmıştır. Öğrenmenin Evreleri Öğrenci Aktiviteleri ve Fonksiyonları 1. Engage: Meşgul Etme Bu evrede öğrenci zihinsel olarak bir soru ile meşgul edilir. Meşgul Etme aktivitesi öğrencinin ne bildiği ve ne yapabileceği arasındaki bağlantıyı kurar. 2. Explore: Keşfetme Öğrenciler verilen aktivite üzerinde group olarak çalışıp çeşitli fikirleri keşfederler. Öğretmenin denetimi altında temel kavramları anlayıp, becerilerini geliştirirler. 3. Explain: Açıklama Öğrenciler anladıklarını açıklarlar ve bu aşamada öğrenmeye devam ederler. Öğretmen onların anladıklarını daha da ayrıntılı açıklar ve yeni kavramları tanımlar. Öğrencilerin bazı becerileri kazandığı evre burasıdır. 4. Elaborate: Ayrıntılama Bu aktivitede öğrenciler öğrendiklerini yeni durumlara uyuglarlar ve anladıkları kavramlar zihinlerinde yapılanır. Yeni deneyimleri kullanarak bilgi ve becerilerini genişletirler. 5. Evaluate: Değerlendirme Öğrenciler kendi bilgi ve becerilerini kendileri değerlendirirler. Bu aktivite de aynı zamanda öğretmen öğrencileri değerlendirebilirler. 3. Teknoloji ve Temel Bilimin Bütünleşmesi Yeni Tasarımcılar, öğretmenin teknolojiyi sınıfta öğrenme ve öğretme materyali olarak kullanmasını benimserler. Eğitim amaçlı yazılmış programlar ve internet bağlantısı vazgeçilmez teknolojidir. BSCS'lerin önemle üzerinde durduğu konu teknoloji temelli eğitim ortamının hazırlanmasıdır. Bilgisayarların fen öğretiminde kullanılması sadece müfredatın değiştirilmesi ile sağlanmaz, aynı zamanda eğitim ortamınında yeniden şekillendirilmesi gerekir.

5 Aktivite-1 Aşağıda yazılan amaçlardan hangilerinin fen eğitimin amacı olduğuna karar veriniz. 1. Öğrencilere sağlıklı yaşama biçiminin kazandırılması. 2. Çağdaş sosyal problemleri ve çözümlerinin içerilmesi 3. Sentezleyici düşünme yerine analitik düşünmeye yönlendirme 4. Fen ile ilgili mesleklere öğrencileri hazırlama. 5. Kişilerin çevresi ile ilgili sorunları çözmede yardımcı olması. 6. Toplumda fen ve teknolojinin önemli bir yer tuttuğunun öğrenilmesi. 7. Hipotez kurmayı ve bu hipotezi test edecek bir deneyi tasarlamayı öğrenmesi. 8. Bilimsel kuramlar daha yakın incelenerek genellemelerin çıkartılması, çünkü öğrenci bilimsel genellemeleri yapamaz. 9. Teknik alanlardaki meslek konularına yönelik temel becerilerin geliştirilmesi. 10.Kişisel inanç, eğilim ve değerler ile ilgili olması. 11.Sosyal alandaki birçok problemin çözümünde bilimin tek çözüm yolu olduğu bilincinin yerleştirilmesi. 12.Öğrencilere bilimsel kavramları daha genişlemesine öğretilmesi. 13.Öğrencilerin bilim ile ilgili meslekler hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanması. 14.Öğrencilerin günlük yaşamda karşılaştıkları sorunların çözümünde bilimsel metodun kullanılmasının öğretilmesi. 15.Şu andaki bilimsel bilgileri öğretmek, çağdaş bilgileri değil. Eğer öğrenciler temel bilgileri öğrenmişlerse, bunları kullanarak kişisel ve sosyal problemleri çözebilirler. 16.Geleceğe yönelik olmak. Şimdiki ve geçmişteki bilgilerin de öğretilmesi. 17.Bilimsel araştırma yöntemi ve süreci üzerinde yeteri kadar durulması. 18.Öğrencilerin fen öğrenimleri sırasında bilimsel aktiviteleri kullanması. 19.Şu yeteneklerin geliştirilmesi: yaratıcı düşünebilen, etkili iletişim kurabilen ve karar verebilen. 20.Bilimin etik kurallarının öğretimesi 21.Bilimin ahlaki değerlerinin kişinin kendi yaşantısı ve topluma uygulanabilir hale getirilmesi için yeteri kadar önem verilmesi. 22.Kişilerin hangi bilimsel bilgilere ihtiyaç duyacağını belirlemek imkansız olduğundan, mümkün olduğu kadar çok ve kapsamlı bilgilerin öğretimesi. 23.Bilimsel araştırma yöntemi üzerinde odaklaşılmalı, çünkü bu bilimin değişmeyen tek yönüdür. 24.Öğrencilerin ilke ve fikirleri ayrıt edebilmesini sağlama ve problemlerin çözümünde hangisinin daha iyi bilgi sağlayabildiğini öğretilmesi. 25.Öğrencilerin daha sonraki okul yaşantılarında öğrenecekleri konuların temelini oluşturacak kadar temel bilginin öğretilmesi.

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

TEKNOLOJİ VE EĞİTİM, EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARI VE OKULLARDA KULLANIMI

TEKNOLOJİ VE EĞİTİM, EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARI VE OKULLARDA KULLANIMI TEKNOLOJİ VE EĞİTİM, EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARI VE OKULLARDA KULLANIMI İÇİNDEKİLER 1.Giriş 2. Teknoloji Nedir? 3.Eğitim Teknolojisi Nedir? 3.1. Eğitim Teknolojisinde Kullanılan Araçlar 3.2.Eğitimde Teknolojinin

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ VE NASIL OLMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

İLKÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ VE NASIL OLMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (1) Sayı:13 80 İLKÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ VE NASIL OLMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ahmet Hakan HANÇER * Önder

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Ağustos 2011 Ankara T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI FİZİK

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Galip BERK LİSANS TEZİ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ EĞİTİMİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Galip BERK LİSANS TEZİ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ EĞİTİMİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Galip BERK LİSANS TEZİ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MAYIS 2008 ANKARA ii Galip BERK

Detaylı

Öğrenme Sonuçlarının Yazılması ve Kullanılması

Öğrenme Sonuçlarının Yazılması ve Kullanılması Öğrenme Sonuçlarının Yazılması ve Kullanılması Declan Kennedy, Áine Hyland, Norma Ryan Bolonya sürecinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de niteliklerin ve nitelik yapılarının geleneksel tanımlarını

Detaylı

Özel Beykoz Doğa İlkokulu 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı İlk Yıllar Programı (PYP) Kılavuzu

Özel Beykoz Doğa İlkokulu 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı İlk Yıllar Programı (PYP) Kılavuzu Özel Beykoz Doğa İlkokulu 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı İlk Yıllar Programı (PYP) Kılavuzu Yeni bir eğitim ve öğretim dönemine hep birlikte başlamış bulunmaktayız. Sizlerin ve öğrencilerimizin birlikteliğiyle

Detaylı

Öğrenci Merkezli Sınıflarda 21 Yüzyıl Becerilerin Gelişimi

Öğrenci Merkezli Sınıflarda 21 Yüzyıl Becerilerin Gelişimi Bu yayında ifade edilen yazarın görüşleri, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı veya Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti nin görüşlerini yansıtmaz. Bu Kılavuz, Temel Eğitim Programı

Detaylı

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 Millî Eğitim Bakanlığı 2010 yılından itibaren ilk ve orta dereceli okullarda değerler eğitimi çalışmalarının yapılmasını

Detaylı

TBMM BİLİŞİM RAPORUNDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE İLGİLİ DURUM TESPİTLERİ VE ÖNERİLER DURUM TESPİTLERİ

TBMM BİLİŞİM RAPORUNDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE İLGİLİ DURUM TESPİTLERİ VE ÖNERİLER DURUM TESPİTLERİ TBMM BİLİŞİM RAPORUNDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE İLGİLİ DURUM TESPİTLERİ VE ÖNERİLER Bu rapor, TBMM Bilişim Raporundan(http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss381.pdf) ülkemizin mevcut bilişim

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU Arazi 25,00 20,00 1 1 1 1 1 1 15,00 1 10,00 5,00 1 0,00 5 den az 5-9

Detaylı

Her dal eğilmez ama. her ağaç meyve verir.

Her dal eğilmez ama. her ağaç meyve verir. Her dal eğilmez ama her ağaç meyve verir. Merhaba, Billtest Koleji, Bilfen Okulları liderliğinde kurulmuş olan, Danışmanlık ve Denetleme Organizasyonu Bilfen Okulları tarafından yapılan uluslararası standartlarda

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM

İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM Dr. Şengül GENÇ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU OKULÖNCESİ EĞİTİM Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Hangi Yeterlikler Kazandırılmalıdır

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI... I PROGRAMIN ÖĞRENCİLERE

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ Hazırlayan: Çiğdem GÖNÜL Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ethem Nazif BAYAZITOĞLU Lisansüstü Eğitim, Öğretim

Detaylı

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Tarih Okulu Mayıs-Ağustos 2010 Sayı VII, 7-23. DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Haydar ÇORUH Özet Ülkemizde uzun yıllar Bilim Tarihi dersleri okutulmuştur. Bu dersler her bilimin kendi

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ

FEN ÖĞRETİMİNDE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (1) Sayı:13 89 FEN ÖĞRETİMİNDE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ Prof.Dr.Mustafa TAN * Arş.Gör.Burak Kaan TEMİZ ÖZET Bu çalışmada, bilimsel

Detaylı

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi 2 4 6 10 14 16 18 20 22 Gelenekten Geleceğe Eğitim Felsefemiz Anaokulu İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Rehberlik Yabancı Dil Öğrenci Takip Sistemi 1 Gelenekten Geleceğe Arte Koleji, kuruluş enerjisini

Detaylı

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular 2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular %100 İsabet 120 Sorunun 60 ında %100 İsabet EĞİTİM BİLİMLERİ 1. İnformal öğrenmede, öğrencilerin bilgiyi okul ortamından farklı olarak millî

Detaylı