YARARLANILAN KAYNAKLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARARLANILAN KAYNAKLAR"

Transkript

1 Kaynaklar 3263 YARARLANILAN KAYNAKLAR 1- Ak B. (1990) Hastahane Yöneticiliği, 2- Amele Birliği (1998) Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme Ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği, Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme Ve Yardımlaşma Sandığı. 3- Ankara İl Sağlık Müdürlüğü (2001) T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, 2002 Yılı Faaliyet Raporu, 4- Ankara Özel İdare Müdürlüğü (1987) İş ve İşlemler Yönergesi, Ankara Valiliği ÖİM, 5- / ankaravaliligi1.htm Özel İdare 6- Ankara Veremle Savaş Derneği (2001) Verem Savaşında 55.Yıl , 7- Bağ-Kur (2001) Bağ-Kur XII.Genel Kurulu Çalışma Raporu, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, 8- Bağ-Kur 9- Büyük Kültür Ansiklopedisi (1998) Başkent Yayınları, Cilt: 11, 10- Büyük Larousse Sözlük Ve Ansiklopedisi (1999) Milliyet Gazetesi Sözlük Ve Ansiklopedisi, Milliyet Gazetesi Yayınları, Cilt: 23, İstanbul / turkiye / ulke20.htm Türkiye / turkiye / ulke22.htm Türkiye Nüfus / turkiye / turkce / iktisadi291.htm Türkiye Dil / turkiye / turkce / yasam403.htm Türkiye 15- Can N. (2001) Avrupa Birliği İle Entegrasyon Süresinde Türk Sağlık Sektörünün Durumu, Yeni Türkiye Dergisi, Sağlık Özel Sayısı, Yeni Türkiye Medya Hizmetleri Yayınları, Ankara, Yıl: 7, S: Çevikbilen T. (2001) Türkiye Kızılay Derneği Sağlık Hizmetleri, Yeni Türkiye Dergisi, Sağlık Özel Sayısı, Yeni Türkiye Medya Hizmetleri Yayınları, Ankara Yıl:7, S: 39

2 3264 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri 17- ÇSGB (2001) İstatistik Yıllığı, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 18- ÇSGB (2001) Yeniden Yapılanma Ve Yeni Atılımlar, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Semih Ofset Matbaacılık Ltd. Şti., 19- ÇSGB (2002) Yeniden Yapılanma Ve Yeni Atılımlar, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Faaliyet Raporu, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 20- Demirhan E. A. (1996) Tıbbi Deontoloji Ve Genel Tıp Tarihi, Güneş Global Yayınları, Bursa. 21- Devlet Bakanlığı (1998) 1999 Mali Yıl Bütçesi, Plan Bütçe Komisyonu na Devlet Bakanı H. Gemici nin Sunuşu, Başbakanlık Sosyal Hizmet Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, 22- Devlet Bakanlığı (1999) 2000 Mali Yılı Bütçesi, Plan Ve Bütçe Komisyonuna Devlet Bakanı H. Gemici nin Sunuşu, Başbakanlık Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, 23- DİE (1998) Kesin Hesaplar Belediyeler Ve İl Özel İdareleri, TC Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, 24- DPT (1990) Sağlık Sektörü Master Plan Etüdü Sonuç Raporu, Price Waterhouse, Devlet Planlama Teşkilatı yayını, 25- DPT (2000) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ), Devlet Planlama Teşkilatı yayını, 26- DPT (2001) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Sosyal Güvenlik, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Devlet Planlama Teşkilatı yayını, 27- DPT (2001) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı İlaç Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Devlet Planlama Teşkilatı yayını, 28- DPT (2001) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ), 2002 Yılı Programı, Devlet Planlama Teşkilatı yayını, 29- Dönmez M. (2003) İl Özel İdarelerinin Gelirleri, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Şube Müdürü Yayınlanmamış Çalışma, 30- Emekli Sandığı (2000) 51.Hesap Yılı Faaliyet Raporu, Bilanço Gelir Ve Gider Tablosu, T.C. Genel Müdürlüğü, 31- Emekli Sandığı (2000) Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Görevde Yükselme Eğitimi Ders Notu, T.C Genel Müdürlüğü, Emekli Sandığı / enerji / genel.htm. Türkiye Enerji 34- ESMV (2002) T.C. Emekli Sandığı Kanunu, T.C. Emekli Sandığı Mensupları Sosyal Güvenlik Ve Yardımlaşma Vakfı, Yayın No:2,

3 Kaynaklar Fişek N. (1985) Halk Sağlığına Giriş, Hacettepe Üniversitesi- Dünya Sağlık Örgütü Araştırma Ve Yetiştirici yayını, 36- Genç R. (1997) Kaşgarlı Mahmud a Göre XI.Yüzyılda Türk Dünyası, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yayını, 37- Giray A. Ü. (2001) Sağlıkta Avrupa Birliğine Doğru, Yeni Türkiye Dergisi, Sağlık Özel Sayısı, Yeni Türkiye Medya Hizmeti Yayınları, Yıl: 7, S: Günay T. (1996) Sosyal Güvenlik Reformu Projesi Çalışmalarının Mevcut Sistem Ve Önerilen Seçeneklerle İlgili Temel Bulgular Ve Seçeneklerin Değerlendirilmesi, SSK Bülteni, Mayıs-Haziran 1996, 39- Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (1999) Türkiye Nüfus Ve Sağlık Araştırması 1998, 40- HDTM (1998) Hayat Ve Sağlık Sigortaları Alanında 1998 Yılı İçerisindeki Gelişmeler, Hazine Ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Hazine Genel Müdürlüğü Raporu, 41- ILO (1996) Sosyal Güvenlik Reformu, Uluslararası Çalışma Örgütü Uluslararası Çalışma Bürosu. 42- Kılıç B., Bumin Ç. (1993) Sağlık Sistemlerinin Sınıflandırması,Toplum Ve Hekim, Türk Tabipleri Birliği yayın organı, Ankara,Şubat / organizasyon.htm. Kızılay / kan-files / organizasyon.htm. Kızılay 45- OYAK (1998) OYAK Yardımlaşma Kanunu, Ordu Yardımlaşma Kurumu, 46- OYAK (2000) OYAK 2000 Yılı Faaliyet Raporu, Ordu Yardımlaşma Kurumu, OYAK 48- Özcan S., Türkan E. (1999) Sağlık İnsangücü Mevcut Durum Raporu, Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü Birinci Sağlık Projesi, İkinci Basım, 49- Özdemir Y. E. (2001) Cumhuriyet Dönemi Sağlık Politikaları Cumhuriyetin Kuruluşundan 1980 li Yıllara Sağlık Politikaları; Yeni Türkiye Dergisi, Sağlık Özel Sayısı II, Yeni Türkiye Medya Hizmetleri Yayınları, Ankara, Yıl:7, Sayı: Özdemir Y. E. (2001) Sağlık Reformları-1980 Ve 1990 lı Yılların Sağlık Politikaları, Yeni Türkiye Dergisi, Sağlık Özel Sayısı II, Yeni Türkiye Medya Hizmetleri Yayınları, Ankara, Yıl:7 Sayı: Öztek Z. (2001) Herkese Sağlık, Türkiye nin Hedef Ve Stratejileri, Barok Matbaacılık, 52- Roemer M. I. (1991) National Health Systems of The World, Volume 1, 2, Oxford University Press, New York, 1991, 1993.

4 3266 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri 53- Sağlık Bakanlığı (1973) Sağlık Hizmetlerinde Elli Yıl, Sağlık Bakanlığı Yayınları, 54- Sağlık Bakanlığı (Tarihsiz) Bakanlıkların Kuruluş Ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş Ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması Ve Bazı Maddelerinde Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Kanun No: 3046, Sağlık Bakanlığı Yayınları, 55- Sağlık Bakanlığı (1992) Sağlık Hizmetlerinde Mevcut Durum, Sağlık Bakanlığı Yayını, 56- Sağlık Bakanlığı (1993) Türkiye Sağlık Reformu- Sağlık Reformu İle İlgili Kanun Tasarısı Taslakları Ve Gerekçeleri, Sağlık Bakanlığı Yayını, 57- Sağlık Bakanlığı (1996) Ulusal Sağlık Akademisi Kanun Tasarı Taslağı Ve Gerekçeleri, Sağlık Bakanlığı, 58- Sağlık Bakanlığı (1996) Refik Saydam Ulusal Sağlık Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Tasarı Taslağı Ve Gerekçeleri, Sağlık Bakanlığı, 59- Sağlık Bakanlığı (1996) Sağlık Finansmanı Politika Seçenekleri Çalışması Nihai Raporu, Avustralya Sağlık Sigortası Komisyonu, Sağlık Bakanlığı, 60- Sağlık Bakanlığı (1997) Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Ve Aile Hekimliği Kanun Tasarı Taslağı Ve Gerekçeleri, Sağlık Bakanlığı, 61- Sağlık Bakanlığı (1997) Kamu Sağlığı Kanun Tasarısı Taslağı Ve Gerekçeleri, Sağlık Bakanlığı, 62- Sağlık Bakanlığı (1998) 21. Y.Y da Yaşam- Herkes için Bir Vizyon, DSÖ Genel Direktörün Raporu 1998, Sağlık Bakanlığı Yayını, 63- Sağlık Bakanlığı (1999) Hastahane Ve Sağlık İşletmeleri Temel Kanunu Tasarı Taslağı Ve Gerekçeleri, Sağlık Bakanlığı, 64- Sağlık Bakanlığı (1999) Sağlık Sandığı Kurumu Kanun Tasarısı, Sağlık Bakanlığı, 65- Sağlık Bakanlığı (2000) Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı Temel Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 66- Sağlık Bakanlığı (2001) Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönerge, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 67- Sağlık Bakanlığı (2001) Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çalışma Yıllığı , Sağlık Bakanlığı Yayını, 68- Sağlık Bakanlığı (2001) Ulusal Program (Avrupa Birliği Müktesebatının Yıllarında Üstlenilmesine İlişkin), Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Yayını, 69- Sağlık Bakanlığı (2002) 1529 Sayılı ve Tarihli Genelge, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 70- Sağlık Bakanlığı (2004) OECD Sağlık Hesapları Sistemine Göre Türkiye Ulusal Sağlık Hesapları , SB Hıfzıssıhha Mektebi Yayın Nu: 2004/08.

5 Kaynaklar / sema.pdf Sağlık Bakanlığı / gıda-files / gıda-hijyeni.htm Hudut Ve Sahiller / extras / pdf / 3fr.pdf SB Tarihçesi Ve Görevleri / modules.php?name=news&file=article&sid14 AÇSAP, İlaç, Sağlık Eğitimi / modules.php?name=news&file=article&sid65 Kanserle Savaş / modules.php?name=news&file=article&sid68 Bilgi İşlem / modules.php?name=news&file=article&sid78 Sıtma Savaşı / modules.php?name=news&file=article&sid81 Sağlık Bakanlığı / modules.php?name=news&file=article&sid84 Temel Sağlık Hizmetleri, Sağlık Projesi / modules.php?name=news&file=article&sid91 Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi / modules.php?name=news&file=article&sid92 Sağlık Bakanlığı / modules.php?name=news&file=article&sid126 Dış İlişkiler, Refik Saydam Hıfzıssıhha / modules.php?name=news&file=article&sid132 Verem Savaşı / modules.php?name=news&file=article&sid153 Tedavi Hizmetleri / modules.php?name=news&file=article&sid259 Satın Alma Ve İhale

6 3268 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri / extras / istatistikler / ytkiy5.htm SB İstatistikler / extras / istatistikler / ytkiy22.htm SB İstatistikler / extras / istatistikler / ytkiy47.htm SB İstatistikler 89- Sargutan A. E. (1993) Türk Sağlık Sektörünün Yapısı, Sağlık-İş Yayınları, 90- Sargutan A. E. (1996) Türk Bilim Ve Teknoloji Politikasının Bir Unsuru Olarak Sağlık İdaresinde Teknik Ve Teknoloji Politikaları, Sağlık Yayınları, 91- Sargutan A. E. (1996) Türk Sağlık Politikası- Değerlendirmeler İlkeler Öneriler, Üçüncü Baskı, Sağlık Yayınları, 92- Sargutan A. E. (2001) Sağlık Sektörünün Yapısı, H:Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü SKY Doktora Programı Sağlık Hizmetlerinde Finansman Sistemleri ders notları, 93- Sargutan A. E. (2001) Türkiye Sağlık Sektörü Sağlık Hizmeti Arz Ve Talep Sistemlerinde Mevcut Durum Ve Öneriler, Yeni Türkiye Dergisi, Yeni Türkiye Medya Hizmetleri Yayınları, Sağlık Özel Sayısı, Yıl:7, Sayı: Sargutan A. E. (2003) Sosyal Politika Bilimi- Sosyal Politikalar, Sosyal Devlet, Sosyal Güvenlik, Başaran Teknik, 95- Sargutan A. E. (2004) Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, Başaran Teknik, 96- Sargutan A. E. (2005) Sağlık Sektöründe Ve Sağlık Kuruluşlarında Teknoloji Yönetimi, Başaran Teknik, 97- Sargutan A. E. (2006) Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, Hacettepe Üniversitesi yayını, Ankara 98- Savaş B. S. (2001) Türkiye Sağlık Sistemi, Kısa Bir Bakış, Yeni Türkiye Dergisi, Sağlık Özel Sayısı, Yeni Türkiye Medya Hizmetleri Yayınları, Ankara, Yıl: 7, Sayı: / dosyalar / aile-kadın-toplum / konukevleri.htm / dosyalar / kuruluslar / idx-kurulus.htm / dosyalar / özürlü hizm./ idx.özürlü.htm / yaşlı hizm / shçek huzurevleri.htm

7 Kaynaklar / dosyalar / cocuk hizm /idx. cocuk.htm / dosyalar / aile-kadın-toplum/top merk.htm / dosyalar / teşkilat / merkez.htm SİYO ( ) Ülke Sağlık Sistemi Araştırma Raporları, Araştırma Gruplarının Raporları, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu, 107- SSK (2000) Çalışma Raporu, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Yayın No:640, 108- Tarcan M. (2000) Yeşil Kart Uygulaması İle İlgili Hastahane Yöneticilerinin Değerlendirmeleri, Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, Hacettepe.Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi, 109- Tatar M., Tatar F. (1998) Yerel Yönetimler Ve Sağlık, Türk Belediyecilik Derneği, 110- T.C. Resmi Gazete, 3 Temmuz 1992, S: T.C. Resmi Gazete, 13 Ağustos 1992, S: TKASK (Tarihsiz) Türk Kanser Araştırma Ve Savaş Kurumu Çalışmaları Türk Kanser Araştırma Ve Savaş Kurumu Genel Merkezi, 113- TKASK (Tarihsiz) 36. Olağan Genel Kurul Raporu, Türk Kanser Araştırma Ve Savaş Kurumu Genel Merkezi, 114- TOBB (1998) Vakıf Senedi, TOBB Personeli Sigorta Ve Emekli Sandığı Vakfı, Ankara 115- TOBB (2002) TOBB Faaliyet Raporu , TOBB Başkanlığı, 116- Tokat M. ve diğerleri (2001) Türkiye Sağlık Harcamaları Ve Finansmanı , SB Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, 117- Tokat M. ve diğerleri (2001) Türkiye Sağlık Harcamaları Ve Finansmanı 1997, SB Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, 118- Tokat M. ve diğerleri (2001) Türkiye Sağlık Harcamaları Ve Finansmanı 1998, SB Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, 119- Toplum Ve Hekim (1995) Sağlık Sistemleri Özel Sayısı, Türk Tabipleri Birliği yayın organı, Ankara, Kasın 1994-Şubat Türk-İş (1996) Sosyal Güvenlik Reformu Araştırması Hakkında Değerlendirme Raporu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Demircioğlu Matbaacılık, 121- TTB (1999) Cumhuriyet Ve Sağlık, Türk Tabipleri Birliği yayını, 122- TTB (2002) Yeni Bin Yılın Başında Türkiye Sağlık Sektörü nün Durumu, Türk Tabipleri Birliği yayını,

8 3270 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri 123- UNDP (2002) Human Development Report 2002, United Nations Development Programme Oxford University Press, New York, USA UNDP (2003) Human Development Report 2003, United Nations Development Programme, Oxford University Press, New York, USA Vakıflar Genel Müdürlüğü (1998) Türk Vakıf Hizmetlerinde Kalite Ve Verimlilik, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü yayını, 126- Vakıflar Genel Müdürlüğü (2000) Türkiye de Vakıflar, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, 127- Vakıflar Genel Müdürlüğü (Tarihsiz) Sağlık Amaçlı Vakıfların Dağılımı Listesi, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, 128- WB (2003) World Development Report 2003, The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank (WB), Oxford University Press, Washington, USA WHO (2002) World Health Report 2002, The World Health Organization, Geneva, Switzerland WHO (2004) World Health Report 2004, The World Health Organization, Geneva, Switzerland Yeğinboy Y., Yeğinboy E. (1993) Uluslararası Sağlık Hizmetleri Etkinlik Göstergelerinin Türkiye Açısından İrdelenmesi, Sağlık Hizmetleri Ve İşletmeleri Serisi: 2, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, İzmir Yiğit Ş. A. (1999) Türkiye de Sağlık Hizmetleri Ve Sağlık Harcamaları, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Yayını, No: 22, İstanbul / universiteler / uni-web.htm YÖK Üniversiteler 134- Yücel E. (1999) Sistem Analizi,

9 Kaynaklar 3271 NOT Bu kitap, binlerce kaynak arasından seçilen ü aşkın kaynak kullanılarak hazırlanmıştır. Kitap sonundaki bu Kaynaklar bölümünde sadece Bölüm Bir Kısım İki ve Bölüm İki Kısım İki de kullanılan kaynakların künyelerine yer verilmiştir. Bölüm Bir Kısım Bir de kaynaklar ve künyeleri metin içinde verilmiş olup, bu kaynaklara ve kaynak atıfı / gönderimi yapılmamış olan diğer kaynaklara kitap sonundaki bu Kaynaklar bölümünde yer verilmemiş, böylece tekrardan kaçınarak anlatım ve yararlanma kolaylığı sağlanması amaçlanmıştır. Bölüm İki Kısım Bir de her ülkenin raporuna ait kaynaklar ve künyeleri ilgili raporun sonundaki kendi Kaynaklar bölümlerinde verilmiş olup, böylece ü aşkın kaynağı ve künyesini kitap sonundaki bu Kaynaklar bölümünde bir araya yığmaktan kaçınılarak, okuyucuya kullanım kolaylığı sağlamak amaçlanmıştır.

10

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul 389 390 1-2007, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, www.dpt.gov.tr/docobjects/download/3087/oik691.pdf,

Detaylı

SAĞLIK VE MİLLİ GÜCE ETKİSİ

SAĞLIK VE MİLLİ GÜCE ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK VE MİLLİ GÜCE ETKİSİ Dr. S. Haluk ÖZSARI Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sağlık Projesi Genel Koordinatörü 29 HAZİRAN 1998 MİLLİ GÜVENLİK AKADEMİSİ ANKARA Ljubljana Bildirgesi,

Detaylı

Sağlık örgütlenmesi ve sağlık bakanlığı. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

Sağlık örgütlenmesi ve sağlık bakanlığı. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık örgütlenmesi ve sağlık bakanlığı Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık sisteminin unsurları Politika ve Strateji TBMM Sağlık Bakanlığı DPT Tedarikciler İlaç üreticileri Tıbbi malzeme Eczaneler. Hizmet

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.05.2012 Sayı: 2012/103 Ref: 4/103

SİRKÜLER İstanbul, 04.05.2012 Sayı: 2012/103 Ref: 4/103 SİRKÜLER İstanbul, 04.05.2012 Sayı: 2012/103 Ref: 4/103 Konu: 117 NUMARALI K.D.V. GENEL TEBLİĞİ UYARINCA BELİRLENMİŞ ALICILAR KAPSAMINDAKİ İDARE, KURUM VE KURUŞLAR TARAFINDAN ALINAN HİZMETLERDE K.D.V.

Detaylı

TÜRKIYE DE SAĞLIK REFORMLARI. DOÇ. DR. MELTEM ÇIÇEKLIOĞLU EGE ÜNIVERSITESI Tı P FAKÜLTESI HALK SAĞLIĞI AD

TÜRKIYE DE SAĞLIK REFORMLARI. DOÇ. DR. MELTEM ÇIÇEKLIOĞLU EGE ÜNIVERSITESI Tı P FAKÜLTESI HALK SAĞLIĞI AD TÜRKIYE DE SAĞLIK REFORMLARI DOÇ. DR. MELTEM ÇIÇEKLIOĞLU EGE ÜNIVERSITESI Tı P FAKÜLTESI HALK SAĞLIĞI AD TURKIYE DE SAĞLIK REFORMLARI Sağlık Hizmet Sunumu Sağlık Bakanlığı Yapılanması Birinci Basamak Sağlık

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ İ Ç İ NDEKİ LER ANKARA BÜLTENİ Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ Sayı : 2004-1-A 16 Ş ubat 2004 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR

İÇİNDEKİLER. Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR İÇİNDEKİLER Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR 1.ÇALIŞMA HUKUKU... 3 2. ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR... 4 I- MİLLİ ÇALIŞMA HUKUKU KURULUŞLARI...

Detaylı

TABLO-2: NÜFUSUN YERLEŞİM YERİNE GÖRE DAĞILIMI, 2008 TABLO-3: İSTATİSTİKÎ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLAMASI'NA (İBBS) GÖRE NÜFUS

TABLO-2: NÜFUSUN YERLEŞİM YERİNE GÖRE DAĞILIMI, 2008 TABLO-3: İSTATİSTİKÎ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLAMASI'NA (İBBS) GÖRE NÜFUS TABLO DİZİNİ TABLO-1: DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER, 2008 TABLO-2: NÜFUSUN YERLEŞİM YERİNE GÖRE DAĞILIMI, 2008 TABLO-3: İSTATİSTİKÎ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLAMASI'NA (İBBS) GÖRE NÜFUS DAĞILIMI TABLO-4: YILLARA GÖRE

Detaylı

Ü Ğ Ğ Ş Ö Ü Ü Ğ Ğ ü ü ü ü ü Ö Ü ü ü ü Ş ü ü Ş Ş ü ü ü ü üü ü Ş ü ü ü ü ü ü ü Ç ü ü ü ü ü ü ü üü ü ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü Ş ü ü Ö ü ü ü ü ü ü ü ü Ç Ş Ç üü Ş ü ü ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Ş ü ü ü Ü ü ü

Detaylı

Ğ Ğ Ü Ü Ö Ü Ö Ö Ö Ü Ö Ü Ü Ü Ü Ü İ İ Ü Ü Ö Ö Ü Ö Ü Ö Ü Ö İ Ü Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ü Ö İ Ö Ü Ö İ Ö İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö İ Ü İ Ü İ İ İ İ İ İ İ Ö İ Ü İ İ İ Ö İ Ö Ö İ İ Ö Ö İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ Ö

Detaylı

Ğ ü ü ç ş ş ğ ğ ğ ğ Ö ü ğ ş ğ ü ş Ç ş ş Ç ş ü ü ü ğ ç ç ş ü ş ş Ç ş ü ü ü ü ğ ş ş ü ü ş ş ş ü ü ğ ü üğü ş ç ü ü Ç ç ğ ü ü üğü ğ ü ç ş ş ş ş ğ ç ü ü ü ş ş ş Ç ş Ç ğ Ç ğ Ç Ç ü ş ş ü Öğ ü ş ş ğ ç Ç Ç ş Ç

Detaylı

İ Ç Ü ö üğü İ ö üğü ü öğ ü ü ü ü Ö ği İ ü ö İ ğ Ğ Ü Ç ö üğü ö ü ü Ç ğ ü ğ Ş ğ ü ü ü ü ü ğ ö ü ü ü ü ü ö Ö Ş Ö ğ ö ü Ç ğ İ Ç Ü Ç ğ ğ Ü Ü ü «ü ö üğü İ Ü Ö Ü İ Ş İ Ü ü ö ü ö ğ ü İ «Ö ü ö ü İ ğ Ş ü Ş ö ö ü

Detaylı

Ş İ İ ç İ İ İ İ ç Ş ü ü ü ü ç ü üç ü ü ü ç ü ü Ü İ Ğ Ş üç ü İ ü ü ü ç ü ç Ç ç İ ü üç ü Ç üç ü ç ç Ç ü Ç ç üç ü ç Ç ç ç ç ç Ğ Ğ ç İ ü ü ç ç ç ü ü ü Ü ç ç ü ç ç ü ü ü Ö ü ü ü ü Ü ü ü ç ü ç ç ü ü ü ü ç ü

Detaylı

ç ü ü ç ç ş İ Ç Ü ş İ Ç Ü ç ş ü İ Ç Ü ş ş ç ş ü Ö ü Ö İş ş ç İ Ç Ü ş ş ç ü ç ş ş İ Ç Ü ş ç Ü İ Ç Ü İ Ç Ü ü ç ş ş ş İ Ç Ü ç ü ş İ Ç Ü İş ş ş ü ş İ Ç Ü ş ü ş üç ü ş ş ş ç ü ü ç ş ş ş ş ü ş ü ü ş ç ü ç ç

Detaylı

Ü ş ğ ğ Ü ş Ç ğ ş ş Ç ğ ş Ü ğ Ü ş ğ Ü Ç ğ ğ Ü ğ ğ ğ ş ğ ğ ğ ş ş ğ ş ş ş Ç Ç Ö ş ğ ş ş ğ ş ğ ğ ş Ü Ç ğ ş ğ ş ş ğ Ü ğ ş ş ğ ş ş ş ş ş ş ğ ğ ş ş ş ş ş ş ş Ü ğ ş ş Ü Ç ğ Ç Ç ş ş ş ğ ş Ö ÇÜ Ö ş ğ Ö ş ş ğ ş

Detaylı

İ Ç Ü ş ö üü ş ş ö üü Ü ü ü ö ü ç ü ü ü Ö Ü Ü Ö ç ç ş ş ç ç ü İ ü ç Ü ç ş ö üü ö ü ü ç ş ş ü ş ş ç ş ş ü ü ü ç ü ş ü ç Ş ü Ü ç ü ü ü ç ş ş ö ş Ö ş Ö ş ö ü ç ş Ç Ü Ç ş Ç İ Ü İ Ü Ş ş ü ş ö çü ü Ç Ü ü ö ş

Detaylı

Ğ Ğ ö Ş Ş Ğ Ş Ş Ü Ş Ğ Ğ Ğ ö ö Ğ Ş Ş Ğ Ğ ö Ğ ö ö ö ö ö ö ö ö Ü Ş Ö Ö Ö Ş Ş Ç Ü ö Ü Ü Ğ ö «ö ö ö Ğ Ş ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ş ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ö ö ö Ö Ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ö Ö ö ö Ç Ö ö Ü ö

Detaylı

İ Ç Ü ö üğü İ Ö ö üğü Ş ü öğ ü ç Ç ü ü ü Ç Ü ç ğ ç ğ Ğ ç Ş ğ ç ö ğ ğ ü ç Ü Ç ö üğü ö ü ü İİ Ç ğ ü ğ ç ğ ü ü ü ç ü ü Ş ü ğ ç ü ü ç ü ü ç ö Ö Ş Ö ğ ö ü ç ğ İ Ç Ü Ç ğ Ç ğ Ü Ü İ ü ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ç Ç ç ü ç Ş

Detaylı

ü ü üğü ğ Ö ü ö üş ö İ ü ü üğü ş ğ ç İ ç Ş ç ş ğ ş ş ğ ç ö ç ğ ş ş ş ö ü ğ ş ğ ü ü üğü ü ğ ö ü ü üğü ş ğ ş ş ş ö ü ç ğ ö ü ğ ö ü ü üğü ş ö ğ ç ğ ü ü üğü ü ğ ü ü üğü ü ü ü üğ ü ğ ö ü ğ ş ö üş ü ü üğü ü

Detaylı

ü Ğ İ Ğ ü İ ç ü ü ü ç Ç ü ü ç Ç ü ü ç ü ü Ü Ç Ü ç ü ü ü ü ü ç Ç ü ü ç İ ü Ğ Ş İ İ ü Ğ İ Ğ ü İ Ö üçü ü Ö Ö ü Ö ü İ İ Ş Ğ İ İĞİ ü ü ü Ğİ İ Ğ İ Ğ ü Ö Ö Ü İĞİ ü Ü İ İ Ğİ ü ü Ğ İ İ İ İ İ İ ç ü ç ü ç ü ü ç ü

Detaylı

ü ü ü ö ü ü Ö Ö Ö öğ öğ ü ü İ ç ö ü ü ü Ü ü ö ü ü ö ö ö ö ö ç ö ö ü ö ü İ Ö Ü ü ü ü ü ö ü ö ü ü ü ü ü ç ü ö ç Ö ü ç ö ö ö ü ü ö ö ö ç ü ç ö ç ö ö ü ö ö ç ü ç ç ö ü ü ü ü ö ü ü ö ü Ö Ö ö ü ü Ö ö ö ö ü ü

Detaylı

ç ç ö Ğ Ö Ş ö ü ü Ş ç ö ü ç ğ ü ç ç Ğ Ü Ü ÜĞÜ ç ö ö ü ç ü üç ç ğ ü ü Ş ğ ü ü üğü ç ö ö ü ç ü ö ç Ş Ş ü ü üğü Ğ Ğ Ş ü üğü Ğ ç ü ö ğ ü ö Ö Ü Ş ü ü ü Ğ ğ ü ö ğ ü ü üğü ğ Ö Ğ ğ ü ü ü ç ö ö ü ö ü ü ğ ç ç ö

Detaylı

İ İ İ Ğ İ İ İ İ Ğ Ğ Ş Ç Ş Ö Ş Ç İ Ç İ Ç Ş Ç Ü İ İ İ Ş Ş Ş Ş Ö Ç Ş Ş Ğ Ş Ç Ö Ş Ö Ö İ Ş Ç Ş Ş Ç Ş Ğ Ğ Ğ Ç İ Ğ Ş Ş Ç Ç Ş İ Ç Ş Ş Ş Ş İ Ğ Ö Ö Ş Ç Ş Ç Ş Ş Ş Ü Ö Ö Ö Ö Ö Ç Ç Ç Ö Ş Ç Ö Ö Ş İ İ Ç Ş Ş Ğ Ü Ş İ Ö

Detaylı

ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ

ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ İ Ş Ş İ İ Ö İ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ ğ ğ ğ ğ Ö Ö Ç ğ ğ ğ ğ ğ Ü ğ İ ğ ğ Ç İ ğ ğ Ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ş ğ ğ ğ Ü ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ Ö ğ ğ ğ

Detaylı

Ç Ç ü Ş ç Ü İ İ İ İ İ Ü İ İ Ş ğ ü Ö ç ç ü ç İ Ü ç İ İ ü ç ü ç İç ö ö ö ö ü ü ü ü ü ü ö Ü İ Ö İ ç ö ğ ü ö ç ç ö ç ö ü ğ ğ Ş ç Ç Ç Ş ü ö ç ğ ç ü ü ü ö ö ü ö ü ü ü ğ ğ ç ğ ğ ü ü ü ç ö ğ ç ğ ö ğ ğ ğ ç ü ü

Detaylı

Ç Ü ğ Ç ç Ğ ç Ü ç ğ ç ğ ğ ç ğ ç ç ğ ç ç Ö Ş Ö ğ ç ğ Ç Ü Ç ğ Ç ğ Ü Ü Ç Ü ğ ğ Ü ğ ç Ç ğ Ü ç ç ğ Ğ Ğ ç ç ğ ğ ğ ğ ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ş Ş Ç Ö Ö ç Ç ğ ç ç ğ ç ğ ç ç ç ğ ç ç ç Ü ç ç ç ğ Ö Ü Ç Ş Ş ç Ö ç ğ ğ ğ ç ğ ğ ğ

Detaylı

Ü Ü Ğ Ş Ş Ş Ş Ş Ü Ğ ç Ş Ğ Ü Ü Ğ Ü Ş Ö ç ç Ğ Ğ Ü Ş Ü Ş Ş ç ç Ç Ü Ş Ç Ç Ü Ş Ş Ü Ü Ü Ü Ü Ü ç Ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç Ş Ğ Ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ş ç ç ç Ç ç ç ç ç ç ç Ç ç Ç ç ç ç

Detaylı

ç ğ ğ ğ ç ç ç ğ ç ğ ğ ç ğ ğ ç ğ ç ğ ğ ğ ç ğ ğ ç ğ ğ ç ç ğ ğ ğ Ü ç ğ ç ç ç ğ ç ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ü ğ ğ ç ç ç ğ ç ğ ğ ç ğ ç ç ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ç ğ ç ğ Ü ğ ğ ğ ç ç ğ ç ğ Ü ç ğ ğ ğ ç Ü ç ç ç ç ğ ç ğ ğ

Detaylı

İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ Ö İ İ İ İ İ Ü Ç İ Ş Ş İ İ Ü İ İ İ İ İ İÇİ Ö Ö Ç Ç Ç İ Ü Çİ İ Ü Ü İ İ İ İ İ İ İİ İ Ç Ş İ İ İ İ Ü Çİ Ö İ Ü Çİ İ İ Ü İİ İ Ç Ö İ Ö İ Ç Ç İ Ç Ö İ İ İİ İ Ç Ç Ç Ü İ Ç İ Ç İ Ş Ç İ Ğ İ İ İ İ

Detaylı

ö Ü Ü ö Ö ğ ğ ğ ö Ü Ş ö Ü Ğ ö Ü ö Ü ö ğ ö ğ ö ö ğ ğ Ş Ü ğ ö ğ ğ ğ ğ ğ Ş Ş ğ ö ğ ğ ğ ğ ğ ö ö Ş ğ Ç ğ Ç Ş ö Ç ö ğ Ç ğ ö ğ ö ö ğ ö ğ ö Ş ğ Ç ğ Ç ğ ğ Ç Ş ö ö ö ğ Ç Ş Ç ö ö ğ ğ ğ ğ Ü Ü ö ğ «ğ ğ ğ ö ö «ö ğ ğ

Detaylı

ç Ğ Ü ç ö Ğ «ö ç ö ç ö ç ç ö ç ç ö ö ö ç ç ç ç ö ç ç ö ç ç ç ö ö ö ç ç ç Ç Ö Ü ç ç ç ç ç ç ç Ü ç ç ö ö ç ç ç ö ç ç ç ö ö ç ç ö Ç ç ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç Ü ö ç ç ç ç ç Ç Ç ç ç Ç

Detaylı

Ü İ İ İ İ ö İ ö ğ ğ Ü ö Ş Ç ğ İç Ş Ç ğ Ü ö İ İ ğ Ü ö ğ Ü ö İ İ Ş Ç ğ İ İ ğ Ü ğ ğ ğ ç ç ö ğ ö ö ğ ğ ğ ö ç ç Ç Ç ö Ö ğ ğ ç ç Ş ğ ğ Üç Ç ğ ç ö Ş Ç ğ ğ Ş Ü ğ ğ Ş ğ ç ç ç ğ ö ö ğ ö ö İ ç ç ğ ğ Ü ö İ İ ğ Ş ğ

Detaylı

Ç ö Ü ğ ö Ş ç ç Ş Ü Ö Ü Ü ö Ü ğ ğ ö ö ç ç Ü ğ ç ç ğ ğ ğ Ü ğ ö ö Ş ö ç ğ ö ç ç ğ ç ç ö Ş Ş ö ğ ç Ç ç ö ö ç Ç ö ğ Ü ö ğ ğ ç ö ç ğ ç ğ ö ç ö ö Üç ğ ö ç ö ç ö ç ğ ö ğ ö ç Ç ğ ç ç ğ ö ö ç ç ç ğ ğ ç ğ ç ğ ç

Detaylı

Ç Ü ö ö Ü ö ç Ö Ü ç ö ç ç Ğ ç ç ç ö ö ç ç Ü ç ö ö ç ç ç ç ç ç ö Ö Ş Ö ö ç Ç Ü Ç Ç Ü Ü ö ç ö ç ç ç ç ö ç ç ç ö ç ö ö ö ç ö ö Ü ç çö çö Ü ç çö Ö ö ö çö ç Ü ö ç ç ç çö ç ç ç ö ç çö çö ö ö ö ç Çö çö çö ö ç

Detaylı

Ç Ç ç Ğ ç Ö Ğ Ş ç Ö Ö Ğ Ğ Ö Ö Ç Ü ç Ç Ü ç Ö ç ç ç ç Ğ ç ç Ç Ç ç Ç Ü ç ç Ç ç ç ç Ö ç Ö Ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ö Ş ç ç ç ç ç ç ç ç Ü ç ç Ü ç ç ç ç ç ç ç Ö Ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ö ç ç Ğ Ç Ü ç ç Ç Ü ç ç Ç

Detaylı

İ Ç Ü ş ö ğ ş ö ğ Ü öğ ç ş Ö Ü ğ ç ö ç ş ş ğ Ğ ç ç ğ ğ ö ş İ ç Ü ç ş ö ğ ö ç ç ş ş İ ğ ş ğ ş ç ş ğ ş ç ş ğ ç ç ş ş ö ş Ö Ş Ö ğ ş ö ç ş ğ Ç Ü Ç ğ ş Ç ğ İ Ü İ Ü ö ş ş ş ğ ç ş ö ğ çö ğ ş ş ç ö ş ş ş ğ ç ş

Detaylı

Ş İ İ İ ç İ İ İ İ ç ç ç Ç ç ç ç ç İ Ö İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç Ö Ö ç ç ç ç Ö ç Ö ç ç ç ç ç ç ç Ç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç Ç ç Ö ç ç ç ç Ç ç Ö Ç ç ç Ş ç ç Ç Ş ç İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç

Detaylı

Ü Ö Ö ö ö Ü Ü Ö ö ç ç ö ç ö ç ç ö ö ö ö ö ç ö ö ç ç ç ç ç ç ö ö ö ö ç ç ö ç» ö ö ö ö ç ö ö ö ö ç ö ç ö ç ö ç ö ö ç ç ç ç ö ö ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ö ç ç ö ç ç ç ç ç ç ö ö ö ç ç ç ö ö ö ç ç ç ç ö ç ç ç ç

Detaylı

İ» Ö İ İ ğ ğ İ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ ö ö ç ğ ğ ğ ğ ğ Ö Ü Ü ğ ğ ğ ö ğ ğ ğ ğ ö ğ ğ İ İ İ İ ğ ğ ğ ö İ ğ ğ ğ ğ ğ ö ğ ğ ö ö ğ öğ ğ ğ ğ İ ö ç ç ğ ö ö ç ğ ç ç ğ ç ğ ö ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ Ü Ş İ ö İ ğ ğ İ İ ğ ğ ğ ç ğ ğ

Detaylı

ğ Ş ğ ş ğ İ ö ç ö ö İ ğ ş ş ç ç ğ ç ğ ş ğ İ Ş Ü İş ö Ö ğ Öğ ş ğ ğ İ ö ö Çğ ö İ ö ç İ ş ş ş ç ş öğ ş Ş ğ ö ğ ş ö ğ İ ğ ö ş ş ş ğ ğ İ ş ğ çö ğ ğ ş ö öğ ç öği İ ğ ğ ğ ğ öğ ö ş ğ İ ç ş İ İ ğ ç İ İ Ö ÖĞ İ ğ

Detaylı

İ Ğ Ş İ» Ğ Ğ ö Ğ ö ö Ç ö Ç İ Ş ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ç ö ö ö ö ö ö İ İ ö ö ö Ü ö ö ö ö ö ö ö Ş ö ö İ ö ö İ ö ö İ İ ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ç İ İ ö İ İ İ İ Ö İ Ç ö ö Ö Ç ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö

Detaylı

Ğ Ğ Ö İ İĞİ» Çö İ İ İĞİ Ç İ İĞİ Ü İ İĞİ İ İ ö ö ö Ğ İ ç Ö Ö ö ö ö ç ç ö Ö ö ö ö ö ö Ö ç ç ç ç ç Ğ ç Ğ İ Çö öğ ö İ İ İ ç ö ö ç Ğ İ ö ö İ İĞİ İ İĞİ Ğ Ç Ğ ö ö ö Ğ ç Ö Ö ö ç ö Ö ö ö ç ö ö ö ç Ö ç ç ç ç ç Ğ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU. A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU. A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi SOSYAL GÜVENLİK REFORMU A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İşgücünün Durumu TÜRKİYE KENT KIR 2005 2006 2005 2006 2005 2006 Kurumsal olmayan sivil nüfus (000) 71 915 72 879 44 631 45

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İKTİSADİ GÜVENLİK ARAYIŞLARI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İKTİSADİ GÜVENLİK ARAYIŞLARI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İKTİSADİ GÜVENLİK ARAYIŞLARI 1.1. SOSYAL GÜVENLİK 9 1.1.1. Sosyal Güvenliğin Tarihsel Gelişimi 1 1.1.. Sosyal Güvenliğin Araçları ve Sosyal Riskler 17 1.1..1. Sosyal Yardımlar

Detaylı

HAFTALIK DERS PLANI. Uzmanlık Modeli. İnsan Hakları Yaklaşımı Engelli Haklarının Gelişimi V. Hafta Özürlülüğün Nedenleri

HAFTALIK DERS PLANI. Uzmanlık Modeli. İnsan Hakları Yaklaşımı Engelli Haklarının Gelişimi V. Hafta Özürlülüğün Nedenleri HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ SHO 326 ÖZÜRLÜLERLE SOSYAL HİZMET DERSİ ANAHATTI Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Gülsüm

Detaylı

Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar

Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Anadolu Ajansı T.A.Ş.Genel Müdürlüğü Anayasa

Detaylı

TÜRKİYE DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLıK HİZMETLERİNDE NELER OLUYOR? SORUSUNU YANıTLAYABİLMEK İÇİN

TÜRKİYE DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLıK HİZMETLERİNDE NELER OLUYOR? SORUSUNU YANıTLAYABİLMEK İÇİN TÜRKİYE DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLıK HİZMETLERİNDE NELER OLUYOR? SORUSUNU YANıTLAYABİLMEK İÇİN 19. Pratisyen Hekimlik Kongresi 17 Mayıs 2015 - İSTANBUL Dr. Onur HAMZAOĞLU Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK HARCAMALARININ FİNANSMANI VE ANALİZİ 1

TÜRKİYE DE SAĞLIK HARCAMALARININ FİNANSMANI VE ANALİZİ 1 TÜRKİYE DE SAĞLIK HARCAMALARININ FİNANSMANI VE ANALİZİ 1 Dr. Volkan YURDADOĞ Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü vyurdadog@cu.edu.tr ÖZET Sağlık sektörü reform çalışmalarına bakıldığında sağlık

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI

SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI EK-18 SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI Türk sağlık sisteminin temel özelliklerinden biri, gerek hizmet sunumu, gerekse finansmanı açısından farklı rejimlerden oluşmuş olmasıdır. Sağlık hizmetleri bir yandan

Detaylı

SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ Kaynak: Sağlık İşletmeleri Yönetimi Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Yrd. Doç. Dr. Oğuz IŞIK *Türkiye de Sağlık

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi 19/11/2012 Aday Memur Eğitimleri-2012 1 ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI

Detaylı

Ü Ğ Ğ ŞŞ ş Ğ ö Ğ ç ö ö ş ş ş ö ö ç ö ş Ç Ğ Ğ ç ş Ğ ş ç ö ş ç ş ş ö ö ş ö ş Ü ş ş ş ç ç Ü ş ş ö ş ş ö ş ş ş ö ç ş ö ş ş ö ş ş ç Ş ş ö ş ş ö ö Ç ç Ş ş ç ş ş ş ç ş ş ç ş ş ş ş ö ş ö ö ş ş ş ş ç ş ş ş ş ç

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

Gülbiye Yenimahalleli Yaşar

Gülbiye Yenimahalleli Yaşar Gülbiye Yenimahalleli Yaşar 1980-88 Dö e i Sağlık Politikaları Ekonomide 24 Ocak 1980 Kararları ile başlayan bu dönemde dünya ekonomisi ile ticaret yoluyla bütünleşme politikası izlenmiştir. Bu çerçevede

Detaylı

Ü Ü İ İ İ Ğİ Ü Ö İ İ Ğ Ğ İ ç İ Ğ ç ç ç İ ç ç İ İ ç ç ç İ ç ç İ ç ç ç Ü Ü İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç İ ç ç ç ç ç ç ç Ü İ ç ç İ Ö ç Ü ç ç ç ç ç ç ç ç Ü ç Ü Ü ç İ ç ç İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç

Detaylı

ğ Ç ö ğ ğ ğ ğ ğ ö ğ Ş ğ ğ Ş Ş Ş ö ö ö ğ Ş ö ğ ğ ö ğ ö ğ ğ ğ Ş ö ö ğ ö ğ ğ Ç ğ ö ğ ğ ö ö ğ ğ ö Ö Ç ö Ç ö Ç ö Ç ö ğ ö ö ğ ğ ö ğ ö ğ ğ ğ ğ Ö Ü ğ Ç Ç Ç ğ ö ğ ğ ğ ö ö Ş Ç ğ Ö Ş ğ ö Ç Ş ğ Ç Ş Ç Ş ö ö ö ö Ç ğ

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. Bursa Bölge Müdürlüğü

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. Bursa Bölge Müdürlüğü SAĞLIK HARCAMALARI ĠSTATĠSTĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR Sağlık harcamaları konusunda veri derleme ve analiz çalışmaları, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından geliştirilen Sağlık Hesapları Sistemi

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

Ğ İĞİ Ü ğ ğ ğ Ş ğ ö ğ ğ ğ ğ ö Ç Ç Ç Ğ Ç ÜÜ Ğ Ş Ğ Ç Ğ Ç Ğ Ğ İ Ş İ İ ğ ğ ğ İ İ İ İ Ü İ ğ ğ ğ ÖÇ ğ ö ğ ö ö ğ ö ö ğ Ç ğ ö ö ğ ö ö ö ö ğ ğ ö ğ ğ ö ö Ç Ü İ Ş İ İ ğ Ş İ İ İ İ Ş ö Ç ö ö ğ ğ ö ö ğ ö Ç Ç İ İŞ İ

Detaylı

«Ğ ğ İ ğ Ü Ü İ İ ğ ğ Ü Ü İ İ Ğ ğ ğ İ İ Ü Ü İ İ Ü İ Ğ Ü Ü ÜĞÜ Ğ İİ İ Ü ğ İ İ İ İİ İ İ Ç İ İ İ ö ö ö ğ İ İ Ö İ ö ğ Ö ğ ö ö ğ ö İ ğ ğ ğ ğ Ü Ü İ İ İ Ğ ğ ğ Ç ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ö ö ğ ğ ö ğ İ ğ İ ö ğ ğ ğ ğ

Detaylı