DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için"

Transkript

1 DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problmlri 9.. Grafik çizimind izlnck adımlar. y f() in grafiğini çizmk için Adım. f() i analiz diniz. (f nin tanım kümsi, f() in tanımlı olduğu tüm rl sayıların oluşturduğu kümdir.) A) f nin tanım kümsini blirlyiniz. B) Koordinat ksişimlrini bulunuz. (Eğr varsa, y-ksişimi f() dır; - ksişimlri d f() ın çözümlri.) C) Asimtotları bulunuz. ( lim f ( ) ± vya lim f ( ) ± is, a dusy asimtot; a lim f ( ) b m Adım. f () i analiz diniz. (Hazırlayacağınız bir tabloda f () in sıfır olduğu vya tanımsız olduğu yrlri, işart dğişimini göstriniz; böylc, f() in nrlrd artan, nrlrd azalan olduğunu v ayrıca yrl maksimum v minimum dğrlrini blirlyiniz.) Adım 3. f () i analiz diniz. (Hazırladığınız tabloda f () in d sıfır olduğu vya tanımsız olduğu yrlri, işart dğişimini göstriniz; böylc, f() in nrlrd aşağıya doğru, nrlrd yukarıya doğru konkav olduğunu v ayrıca varsa dönüm noktalarını blirlyiniz.) Adım 4. Grafiği çiziniz. (Hazırladığınız tablodan da yararlanarak, asimtotları çiziniz, koordinat ksişiml-rini, yrl maks. v min. noktalarını, dönüm noktalarını işartlyiniz v şklinizi tamamlayınız.) is, Şimdi bu adımları bazı örnklr üzrind grçklştirlim. + a y b yatay asimtot. Örnk. f() 4 3 il vriln fonksiyonun grafiğini çizlim. Adım. f() i analiz dlim. A) f nin tanım kümsi : tüm rl sayılar kümsi R B) y ksişimi : f() ksişimlri : f(), ( ), C) Asimtotlar : f bir polinom olduğundan düşy vya yatay asimtot yoktur. Adım. f () i analiz dlim : f () ( 3/) Kritik Dğrlr : v 3/ f () f() 3/ azalan azalan -7/6 artan Yrl min. f(), (-,3/) aralığında azalan, (3/, ) aralığında artan olup 3/ d yrl minumum vardır.

2 Adım 3. f () i analiz dlim: f () (-), f (),. f () f() Yukarıya konkav Aşağıy a - Yukarıya konkav Dönüm noktası Dönüm noktası f(), (-,) v (, - ) aralıklarında yukarıya doğru, (,) aralığında aşağıya doğru konkav olup v d dönüm noktası vardır. Şimdi, Adım v Adım 3 t ld dilnlri bir tabloda öztlylim: 3/ f() - -7/6 f () f () (,) v (,-) noktaları dönüm noktası, f(3/) -7/6 yrl minimum dğridir. Adım 4. Grafiği çizlim. y Bulduğumuz noktaları yrlştirlim f()

3 Örnk. f() in grafiğini çizlim Adım. f() i analiz dlim. A) f nin tanım kümsi : tüm rl sayılar kümsi R B) y ksişimi : f() 5 ksişimlri : f() (-)(+5) (,) v (-5,) C) Asimtotlar : f bir polinom olduğundan düşy vya yatay asimtot yoktur. Adım -3. f () v f () i analiz dlim : f () ( +-3) 3(-)(+3) f () (+) -, Kritik Dğrlr : -3 v f (() f () f () Adım 4. (-3,3) y f() (-,6) (-5,) (,5) (,) Örnk 3. f ( ) nin grafiğini çizlim. Adım. f() i analiz dlim. A) f nin tanım kümsi : R\{} B) y ksişimi : f ( )

4 ksişimlri : Bir ksrin sıfır olduğu yrlr, payın sıfır olduğu, ancak paydanın sıfırdan farklı olduğu yrlrdir. Dolayısıyla, -ksişimi dir. C) Yatay asimtot : lim olduğundan, y atay asimtottur. m Adım -3. ( ) ( ) f ( ) ( ) ( ) f ( ) ( ) 3 f() f () f () / / / Adım 4. y - 3 f ( )

5 Örnk 4. f ( ) + Adım. f() i analiz dlim. in grafiğini çizlim. A) f nin tanım kümsi : R B) y ksişimi : f ( ) + ksişimlri : Yok. C) Yatay asimtot : lim olduğundan, y yatay asimtottur. m + Düşy asimtot: Yok. Adım v Adım 3 ü birlikt grçklştirip bir tk tablo yapalım: ( f ( ) ( ) ( f ( ) + ) ( + ) ( + ) + ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) m 3 f() f () f () 3 3 3/4 3/4 / Yrl Maks. Adım 4. y f ( ) + 3 3

6 Örnk 5. f ( ) in grafiğini çizlim. Tanım kümsi : R\{} -ksişimi : yok, y-ksişimi : yok. lim, lim+ düşy asimtot. lim, lim y yatay asimtot. ( ) f ( ) ( f ( ) + ( ) ) 4 ( ) ( + ) 3 İkinci türvin asla sıfır olmadığına dikkat diyoruz. f() f () f () Yrl min. y f ( )

7 Örnk 6. f ( ) ln Tanım kümsi : in grafiğini çizlim. (, ) -ksişimi :, y-ksişimi : yok. ( ) ln lim ln lim lim ( ) lim ln f ( ) ln + ln + / f ( ) f() f () f () / -/ Yrl min. y f ( ) ln /

8 Grafik çizim stratjisini öztlylim. y f() in grafiğini çizmk için Adım. f() i analiz diniz. GRAFİK ÇİZİM STRATEJİSİ A) f nin tanım kümsini blirlyiniz (f nin tanım kümsi, f () in tanımlı olduğu tüm rl sayıların oluşturduğu kümdir.) B) Koordinat ksişimlrini bulunuz (Eğr varsa, y-ksişimi f () dır; -ksişimlri d f () ın çözümlri.) C) Asimtotları bulunuz. ( lim f ( ) m a lim m f ( ) b vya lim a + f ( ) m is, yb yatay asimtot, ) is, a düşy asimtot Adım. f () i analiz diniz. (Hazırlayacağınız bir tabloda f () in sıfır olduğu vya tanımsız olduğu yrlri, işart dğişimini göstriniz; böylc, f () in nrlrd artan, nrlrd azalan olduğunu v ayrıca yrl maksimum v minimum dğrlrini blirlyiniz.) Adım 3. f () i analiz diniz. (Hazırladığınız tabloda f () in d sıfır olduğu vya tanımsız olduğu yrlri, işart dğişimini göstriniz; böylc, f () in nrlrd aşağıya doğru, nrlrd yukarıya doğru konkav olduğunu v ayrıca varsa dönüm noktalarını blirlyiniz.) Adım 4. Grafiği çiziniz. 9. Maksimum Minimum Problmlri. f bir fonksiyon, c R olsun. Eğr tanım kümsindki hr için f() f(c) is, f(c) y f nin mutlak maksimum dğri dnir.eğr tanım kümsindki hr için f() f(c) is, f(c) y f nin mutlak minimum dğri dnir. y f(c ) : f nin mutlak maksimum dğri f(c ) : f nin mutlak minimum dğri a c c b

9 Mutlak maksimum v mutlak minimumla ilgili tml sonucu ifad diyoruz: Torm. f fonksiyonu [ a, b ] kapalı aralığında sürkli is, f nin [ a, b ] aralığı üzrind mutlak maksimum v mutlak minimum dğrlri vardır. f nin [ a, b ] aralığı üzrind mutlak maksimum v mutlak minimum dğrlrini bulmak için. f nin [ a, b ] aralığı üzrind sürkli olduğundan min olunuz.. f nin ( a, b ) aralığında kritik noktalarını bulunuz. 3. f nin kritik noktalarda aldığı dğrlri; f(a) v f(b) yi bulunuz. 4. Adım 3 t bulduğunuz dğrlrdn n büyüğü f nin mutlak maksimum dğri, n küçüğü d mutlak minimum dğridir. Örnk. F () nin aşağıdaki aralıklardan hr biri üzrind mutlak maksimum v mutlak minimum dğrlrini bulunuz: a) [-6, 4 ] b) [-4, ] c) [-, ]. f nin vriln aralıklardan hr biri üzrind sürkli olduğu açık.. f nin kritik noktalarını bulalım: f () ( + 3) -3,. -3 [-, ] olduğuna dikkat diyoruz. 3. f (-6) -6, f (-4) 3, f (-3), f (-) 5, f () -, f () -5, f (4) [-6, 4 ] için : mutlak maks. f(4) 69 ; mutlak min. f (-6) -6. [-4, ] için : mutlak maks. f (-3) ; mutlak min. f () -. [-, ] için : mutlak maks. f (-) 5 ; mutlak min. f () -.

10 Problm. Radyo ürtn bir firmanın, haftada radyo ürtmsi duru-munda toplam gidri C() 5 +, fiyat talp fonksiyonu is p (.), olarak vriliyor. (Para birimi olarak YTL alınız.) a) Haftalık maksimum gliri bulunuz. b) Haftalık maksimum kârı, bu kârın grçklşmsi için haftada ürtilmsi grkn radyo sayısını v radyo başına fiyatı bulunuz. c) Eğr firma hr bir radyo için YTL vrgi ödmk durumunda kalırsa, maksimum kâr n olur v bunun için haftada kaç radyo ürtilmlidir? Bu durumda maksimum kâr için bir radyonun satış fiyatı n olur? Çözüm. a) Glir fonksiyonu R () (. ) (.), olacağından R () (.) 5. R (), R (5) 5, R ( ). Maksimum glir : 5 YTL. b) Kâr fonksiyonu P () R () C() (.) - (5 + ) (.). P () 8 (.) 4. P () -5, P( ) -5, P(4). Maksimum kâr : YTL, 4 radyo ürtilinc grçklşir. Bir radyonun satış fiyatı : p (.)(4) 6 YTL. c) Radyo başına YTL vrgi ödninc gidr fonksiyonu C () , kâr fonksiyonu P () R() C() (.) - (5 + 4) (.). P () 6 (.) 3. P (3) 4. Maksimum kâr : 4 YTL, 3 radyo ürtilinc grçklşir. Bir radyonun satış fiyatı : p (.)(3) 7 YTL. Problm. Bir yüzm havuzu zararlı baktrilrin yok dilmsi için priyodik olarak ilaçlanıyor. İlaçlama yapıldıktan t gün sonra havuz suyunun hr cm3 ünd C(t) 3 t 4 t + 5, t 8 baktri görülüyor. Havuzdaki baktri sayısı ilaçlamadan kaç gün sonra minimum olur?

11 Çözüm. C(t) 3 t 4 t + 5, t 8 C (t) 6 t 4 t 4. C () 5, C(4), C(8) 5. Havuzdaki baktri sayısı ilaçlama yapıldıktan 4 gün sonra minimum olur v minimum sayı C (4) dir Günlük Yaşamdan Problmlr. Şimdi günlük hayatta karşılaşılabilck maksimizasyon problmlrin başka örnklr vriyoruz. Problm. Aşağıdaki şkild görüldüğü gibi, uzun bir duvarın önünd bir ta-rafı duvar v diğr üç tarafı tl-örgü il çvrili dikdörtgn biçimind bir alan oluşturulmak istniyor. Bu iş için kullanılacak tl-örgü 4 m. olduğuna gör, oluşturulacak alanın maksimum olması için dikdörtgnin boyutları n olmalıdır? Maksimum alan n olur? 4 m. 4 Problmin çözümü için dikdörtgnin duvara dik gln knarının uzunluğunu il göstrlim. O zaman duvara parall olan knarın uzunluğu 4 - olur. Dik dörtgnin alanı olacağından A () (4 - ) 4, A () A (), A (), A (6) 7 Maksimum alan için boyutlar : n 6 m, boy m. Maksimum alan : A(6) 6. 7 m. Problm. Bir cviz ürticisi, gçmiş dnyimlrindn, dönüm başına ağaç dikrs, hr bir ağacın yılda ortalama 6 kg. cviz vrcğini tahmin diyor. Dönüm başına ağaçtan

12 sonra dikilck hr ağaç, ağaç başına yıllık vrimi kg. düşürüyor. Bir dönüm n çok 45 ağaç dikilbildiğin gör, maksimum vrim için dönüm başına kaç ağaç dikilmlidir? dönümlük bir toprağa cviz kilirs alınabilck yıllık maksimum vrim n olur? Çözüm. Bir dönüm kilck ağaç sayısı: N() +, 5 Dönüm başına yıllık vrim: V() ( + ) (6 - ) +, 5 V () 4 5 V () 4 5 V(), V(5) 45, V(5) 5 Dönüm başına ağaç dikilirs yıllık vrim maksimum olur: V(5) 5 kg. dönümlük topraktan yıllık maksimum vrim :.5 5 kg. Problmlr 9. Aşağıdaki problmlrd y f () in grafiğini, grafik çizim stratjisi uygulayarak çiziniz. 3 a) f ( ) b) f ( ) c) f ( ) ( + 4)( ) ç) f ( ) 3 d) f ( ) ( 4). Aşağıdaki fonksiyonların hr birinin grafiğini grafik çizim stratjisini uygulayarak çiziniz. ln a) f ( ) ln b) f ( ) (3 ) c) f ( ) ç) f ( )

13 3. f () dnklmi il vriln fonksiyonun [-4,] kapalı aralığı üzrind mutlak maksimum v mutlak minimum dğrlrini blirlyiniz odası bulunan bir otl 4 YTL lik oda fiyatı il hr gc dolmaktadır. Otl idarsi, fiyatı yüksltrk kârını artırıp artıramayacağını blirlmk istiyor. Fiyattaki hr YTL lik artışın o gc 5 odanın boş kalmasına ndn olduğu görülüyor. Hr oda için günlük sabit gidr 5 YTL v hr dolu oda için günlük srvis gidri d YTL olduğuna gör, otl idarsi maksimum kâr için oda fiyatını kaç YTL olarak blirlmlidir? (Oda fiyatında indirim asla düşünülmmktdir.) 5. Haftada adt hsap makinsi ürtip satan bir firmanın gidr fonksiyonu v fiyat fonksiyonu C() , p() 4 ( / 4), 5 olarak vriliyor. Firmanın kârı hangi ürtim sviysind maksimum olur? 6. Şkild görüldüğü gibi, bir vin önünd dikdörtgn şklind bir alan tl örgü il çvrilcktir. Bu alanın 6 mtrlik kısmı v il kapatıldığından oraya tl örgü kullanılmayacaktır. Bu iş için kullanılmak üzr sadc 36 mtr tl örgü bulunduğuna gör maksimum alan çvirmk için dikdörtgnin boyutları n olmalıdır? EV 7. Aşağıdaki fonksiyonların hr birinin (, ) aralığında mutlak maksimum v mutlak minimum dğrlrini (varsa) bulunuz. 7 a) f ( ) 3 + b) f ( ) Bir üründn tan ürtmk için yapılan toplam gidr C( ) 6 + ln dir. Minimum ortalama gidri bulunuz. 9. Tlvizyon sti ürtn bir firmanın, ayda tlvizyon sti ürtmsi durumunda, toplam gidr fonksiyonu C() 7 + 6, fiyat talp dnklmi d p, 6 3 olarak vriliyor. Para birimi, birim para il göstrilsin. a) Maksimum gliri bulunuz. b) Maksimum kârı; bu kârın grçklşmsi için kaç adt tlvizyon sti ürtilmsi grktiğini v hr bir tlvizyon stinin kaça satılması grktiğini blirlyiniz. c) Eğr firma, ürttiği hr tlvizyon sti için 5 birim para vrgi ödrs, kârın maksimum olması için kaç adt tlvizyon sti ürtmlidir? Bu durumda maksimum kâr n olur? Hr bir tlvizyon stini kaça satmalıdır?

14 . Elktrik sobası ürtn bir firmanın, ayda lktrik sobası ürtmsi durumunda, toplam gidr fonksiyonu C() , fiyat talp dnklmi d p 5.5, olarak vriliyor. Para birimi, birim para il göstrilsin. a) Maksimum gliri bulunuz b) Maksimum kârı; bu kârın grçklşmsi için kaç adt lktrik sobası ürtilmsi grktiğini v hr bir lktrik sobasının kaça satılması grktiğini blirlyiniz. c) Eğr firma, ürttiği hr lktrik sobası için 5 birim para vrgi ödrs, kârın maksimum olması için kaç adt lktrik sobası ürtmlidir? Bu durumda maksimum kâr n olur? Hr bir lktrik sobasını kaça satmalıdır?. Bir baktri kolonisin ürmlrini arttıran bir ilaç vriliyor. İlaç vrildiktn t dakika sonra kolonidki baktri sayısı aşağıdaki ifad il vriliyor: N (t) + 36t t 3, 3. a) Kolonidki baktri sayısı hangi t dğri için maksimum olur? Maksimum sayı kaçtır? b) Kolonidki baktri sayısı hangi t dğrind n çok artmaktadır?

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2 BÖLÜ II A. YE Đ BETO ARE BĐ ALARI TASARI ÖR EKLERĐ ÖR EK SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARE PERDELĐ / ÇERÇEELĐ BĐ A SĐSTEĐ Đ EŞDEĞER DEPRE YÜKÜ YÖ TEĐ ĐLE A ALĐZĐ E TASARII.1. GENEL BĐNA BĐLGĐLERĐ...II./..

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır.

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır. Mali Tablolar Mali tablo tanımları mnüsün Muhasb/Mali tablo tanımları altından ulaşılmatadır. Mali tablolarla ilgili yapılabilc işlmlr ii gruba ayrılır. Mali Tablo Tanımları Bu bölümd firmanın ullanacağı

Detaylı

ÖZEL KONU ANLATIMI SENCAR Başarının sırrı, bilginin ışığı

ÖZEL KONU ANLATIMI SENCAR Başarının sırrı, bilginin ışığı GENİŞLETİLMİŞ GERÇEL SAYILARDA LİMİT R = Q I küsin Rl Sayılar Küsi dniliyor. Rl Sayılar Küsid; = Tanısız v = olduğunu biliyorduk. -- R = R { -, + } gnişltiliş grçl sayılar küsind: li = -, - = -, li = +

Detaylı

BÖLÜM 7. Sürekli hal hatalarının değerlendirilmesinde kullanılan test dalga şekilleri: Dalga Şekli Giriş Fiziksel karşılığı. Sabit Konum.

BÖLÜM 7. Sürekli hal hatalarının değerlendirilmesinde kullanılan test dalga şekilleri: Dalga Şekli Giriş Fiziksel karşılığı. Sabit Konum. 9 BÖLÜM 7 SÜRELİ HAL HATALARI ontrol itmlrinin analizind v dizaynında üç özlliğ odaklanılır, bunlar ; ) İtniln bir gçici hal cvabı ürtmk. ( T, %OS, ζ, ω n, ) ) ararlı olmaı. ıaca kutupların diky knin olunda

Detaylı

4.3. Türev ile İlgili Teoremler

4.3. Türev ile İlgili Teoremler 4.. Türev ile İlgili Teoremler Bu kesimde ortalama değer teoremini vereceğiz. Ortalama değer teoremini ispatlarken kullanılacak olan Fermat teoremini ve diğer bazı teoremleri ispat edeceğiz. 4...Teorem

Detaylı

1) Toplam gelir fonksiyonu olarak verildiğine göre marjinal gelir fonksiyonu MG aşağıdakilerden hangisidir? A) ** B) C) D) E)

1) Toplam gelir fonksiyonu olarak verildiğine göre marjinal gelir fonksiyonu MG aşağıdakilerden hangisidir? A) ** B) C) D) E) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi MAT 152 Genel Matematik II Final Sorularının Çözümleri: 1) Toplam gelir fonksiyonu olarak verildiğine göre marjinal gelir fonksiyonu MG aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

2) Bir mağazada, bir ürüne satış fiyatı üzerinden %7 indirim yapılmış. Eğer yeni fiyatı 372 TL ise, kaç liralık indirim yapılmıştır?

2) Bir mağazada, bir ürüne satış fiyatı üzerinden %7 indirim yapılmış. Eğer yeni fiyatı 372 TL ise, kaç liralık indirim yapılmıştır? MATE 106 SOSYAL BİLİMLER İÇİN TEMEL ANALİZ Ad-Soyad No Uygun cevabı bulunuz. 1)A = πr2 formülü r yarıçaplı çemberin A alanını vermektedir. Bir masa örtüsü A alanına sahipse, yarıçapını A'nın bir fonksiyonu

Detaylı

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ MENKUL KIYMET EĞERLEMESİ.. Hiss Sdii Tk ömlik Gtirisii Hsaplaması Bir mkul kıymti gtirisi, bkl akit akımlarıı, şimdiki piyasa fiyatıa şitly iskoto oraıdır. Mkul kıymti özlliği gör bu akit akımları faiz

Detaylı

MB5002 NÜMERİK ANALİZ

MB5002 NÜMERİK ANALİZ MB500 NÜMERİK ANALİZ Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü c 01, Emel Yavuz Duman Tüm hakkı saklıdır. Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim

Detaylı

DERS 6. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum Minimum

DERS 6. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum Minimum DERS Çok Değişkenli onksionlarda Maksimum Minimum.. Yerel Maksimum Yerel Minimum. z denklemi ile tanımlanan iki değişkenli bir onksionu ve bu onksionun tanım kümesi içinde ab R verilmiş olsun. Tanım. Eğer

Detaylı

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1 SAYISAL MANTIK ŞEKİL YETENEĞİ TEST. + = = 4. I. a c a + b + c Yukarıdaki eşitliklerden,, sembolleri belli bir sayının yerine kullanılmıştır. b + nin değeri kaçtır? II. c b b c + m c A) B) C) D) 4 E) 5

Detaylı

metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan

metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan 1 YARI İLETKENLER Enstrümantal Analiz ir yarı iltkn, iltknliği bir iltkn il bir yalıtkan arasında olan kristal bir malzmdir. Çok çşitli yarıiltkn malzm vardır, silikon v grmanyum, mtalimsi bilşiklr (silikon

Detaylı

DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA -I-

DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA -I- DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA -I- Dışbükeylik / İçbükeylik Hazırlayan Doç. Dr. Nil ARAS Anadolu Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü İST38 Yöneylem Araştırması Dersi 0-0 Öğretim Yılı Doğrusal olmayan

Detaylı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Glir gtirn taşınmazlar gnl olarak yatırım aracı olarak görülürlr. Alıcı, taşınmazı satın almak için kullandığı paranın karşılığında bir gtiri bklr. Bundan ötürü,

Detaylı

PNOZ Emniyet Röleleri

PNOZ Emniyet Röleleri PNOZ Emniyt Röllri Emniyt Röllri PNOZ X, PNOZsigma v PNOZlog, Modülr mniyt röllri PNOZmulti v PNOZpowr Hr talp için uygun mniyt çözümü. İş Faaliytlri Excllnt Componnts Snsör tknolojisi Emniyt şaltrlri

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak 10.Konu İç çarpım uzayları ve özellikleri 10.1. ve üzerinde uzunluk de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor teoreminden dir. 1.Ö.: [ ] ise ( ) ( ) ve ( ) noktaları gözönüne alalım.

Detaylı

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 8 Haziran 2010 SALI Rsmî Gazt Sayı : 27605 Çvr v Şircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Gerçek uygulamalarda, standart normal olmayan sürekli bir rassal. değişken, sıfırdan farklı bir ortalama ve birden farklı standart sapma

Gerçek uygulamalarda, standart normal olmayan sürekli bir rassal. değişken, sıfırdan farklı bir ortalama ve birden farklı standart sapma 2 13.1 Normal Dağılımın Standartlaştırılması Gerçek uygulamalarda, standart normal olmayan sürekli bir rassal değişken, sıfırdan farklı bir ortalama ve birden farklı standart sapma değerleriyle normal

Detaylı

www.mehmetsahinkitaplari.org

www.mehmetsahinkitaplari.org MATEMA www.mehmetsahinkitaplari.org T T r. P ALME YA YINCILIK Ankara I PALME YAYINLARI: 76 Sinif Matematik Konu Anlatım / Mehmet Şahin Yaına Hazırlama : PALME Dizgi-Grafik Tasarım Birimi Yaın Editörü :

Detaylı

2. PİYASA ve FİYAT. 2.1 Piyasa Çeşitleri. 2.1.1 Tam Rekabet Piyasası

2. PİYASA ve FİYAT. 2.1 Piyasa Çeşitleri. 2.1.1 Tam Rekabet Piyasası 2. PİYASA ve FİYAT Piyasa kısaca alıcı (talep eden) ve satıcının (arz eden) buluştuğu yerdir olarak tanımlanabilir. Piyasanın herhangi bir sokakta, bir alanda vb. yerlerde yer alması zorunlu değildir.

Detaylı

Uzayda iki doğrunun ortak dikme doğrusunun denklemi

Uzayda iki doğrunun ortak dikme doğrusunun denklemi Uzayda iki doğrunun ortak dikme doğrusunun denklemi Uzayda verilen d 1 ve d aykırı doğrularının ikisine birden dik olan doğruya ortak dikme doğrusu denir... olmak üzere bu iki doğru denkleminde değilse

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI. MATEMATİK YARIŞMASI 0. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 5. sayısının virgülden sonra 9 99 999 5. basamağındaki rakam kaçtır? A) 0 B) C) 3 D) E) 8!.!.3!...4! 4. A= aşağıdaki hangi

Detaylı

MALĐYET- HACĐM- KAR ANALĐZLERĐ

MALĐYET- HACĐM- KAR ANALĐZLERĐ MALĐYET- HACĐM- KAR ANALĐZLERĐ 5.1. Maliyet-Hacim-Kar Analizleri ve Başabaş Noktası 5.1.1. Katkı Payı Yaklaşımı 5.1.2. Eşitlik Yaklaşımı 5.1.3. Katkı Payı ve Eşitlik Yaklaşımlarının Birleştirilmesi 5.2.

Detaylı

İnsansız Hava Araçları için Kontrol Yüzey Kaybını Dengeleyici ve Yan Rüzgâr Koşullarında Çalışabilen Otomatik Uçuş ve İniş Sistemi Tasarımı

İnsansız Hava Araçları için Kontrol Yüzey Kaybını Dengeleyici ve Yan Rüzgâr Koşullarında Çalışabilen Otomatik Uçuş ve İniş Sistemi Tasarımı İnanız Hava Araçları için Kontrol Yüzy Kaybını Dnglyici v Yan Rüzgâr Koşullarında Çalışabiln Otomatik Uçuş v İniş Sitmi Taarımı Coşku Kanakoğlu, Ünvr Kaynak, Arif Öndr Işıkman, Abdullah Giray Yağlıkçı,

Detaylı

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.1. Düzlemde vektörler Düzlemdeki her noktası ile reel sayılardan oluşan ikilisini eşleştirebiliriz. Buna P noktanın koordinatları denir. y-ekseni P x y O dan P ye

Detaylı

EXCEL DE ARİTMETİKSEL İŞLEMLER

EXCEL DE ARİTMETİKSEL İŞLEMLER EXCEL DE ARİTMETİKSEL İŞLEMLER Toplama İşlemi. Bu İşlemleri yapmadan önce ( toplama- Çıkarma Çarpma-Bölme ve formüllerde) İlk önce hücre İçerisine = (Eşittir) işareti koyman gerekir. KDV HESAPLARI ÖRNEK;

Detaylı

TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ. Araş. Gör. Gündüz AKSU

TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ. Araş. Gör. Gündüz AKSU TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ Araş. Gör. Gündüz AKSU ÖZ İltişim, nformayon, ulaşım v tknoloji gibi alanlarda kürllşn dünyada artık ürtimin yrl olmaktan

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı