ONKOLOJİ GRUBU DERNEĞİ. 29 Ekim 2 Kasım 2008 Sheraton Çeşme Otel Çeşme, İzmir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ONKOLOJİ GRUBU DERNEĞİ. 29 Ekim 2 Kasım 2008 Sheraton Çeşme Otel Çeşme, İzmir"

Transkript

1 ONKOLOJİ GRUBU DERNEĞİ 29 Ekim 2 Kasım 2008 Sheraton Çeşme Otel Çeşme, İzmir

2 BİLİMSEL SEKRETERYA Dr. Mert BAŞARAN İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Tel : / Fax : Dr. Nuran Şenel BEŞE İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi A.B.D. Tel : Fax : ORGANİZASYON SEKRETERYASI DMR Kongre Organizasyon Hizmetleri Turizm Ltd. Şti. Abacı Latif sok. No:18/4 Taşlık-Maçka, Beşiktaş / İSTANBUL Tel : Fax : Web : DİZGİ & TASARIM Kedi Tasarım

3 Çalıştay Düzenleme Kurulu ONURSAL BAŞKAN Dr. Dinçer FIRAT BAŞKANLAR Dr. N. Faruk AYKAN Dr. Sedat TURKAN SEKRETERLER Dr. Mert BAŞARAN Dr. Nuran Şenel BEŞE ÜYELER Prof. Dr. Fikri İÇLİ Prof. Dr. Sait OKKAN Prof. Dr. Şuayib YALÇIN Prof. Dr. Faruk AYKAN Prof. Dr. Hakan AKBULUT Prof. Dr. Semra PAYDAŞ Prof. Dr. Münir KINAY Prof. Dr. Handan ONUR TOG Derneği Yönetim Kurulu dur. BİLİMSEL KURUL Dr. Ufuk ABACIOĞLU Dr. Hakan AKBULUT Dr. Musa ALTUN Dr. Fadıl AKYOL Dr. Fikret ARPACI Dr. İsmail ÇELİK Dr. Fuat DEMİRELLİ Dr. Fazilet Öner DİNÇBAŞ Dr. Melek ERKİŞİ Dr. Ayfer HAYDAROĞLU Dr. Fikri İÇLİ Dr. Özgür ÖZYILKAN Dr. Gülten TEKUZMAN Dr. Erkan TOPUZ Dr. Şuayib YALÇIN TOG Çalışma Grup Başkanları ndan oluşmaktadır. İsimler alfabetik sıra ile listelenmiştir. 29 Ekim 2 Kasım 2008 / Sheraton Çeşme Otel / Çeşme, İzmir 3

4

5 Önsöz Değerli Meslektaşlarımız, Türk Onkoloji Grubu (TOG), kurulmuş olduğu 1989 yılından bugüne, bünyesindeki 15 çalışma grubu ile multidisipliner çok merkezli araştırmalar yaparak ülkemizi Onkoloji alanında üst düzeylere çıkarmak için çalışmaktadır. Bilindiği gibi TOG çalışma gruplarının yaptığı birçok çalışma önemli bilimsel dergilerde yayınlanmış ve birçok ödül almıştır. TOG, 4 yıl önce Onkoloji Grubu Derneği (OGD) nin kurulmasıyla tüzel kişilik kazanmıştır. OGD bünyesinde, tıbbi onkoloji ve radyasyon onkolojisi uzmanlarının yanısıra, kanser tedavisi ve kanser araştırmaları ile uğraşan uzmanlar da, bağlı oldukları grup içinde, OGD yönetim kurulunun onayıyla TOG çalışma gruplarına girebilmektedir. Ülkemizde, onkoloji alanında epidemiyolojik, kliniko-patolojik ve temel bilim araştırmalarının ve hasta gözlem çalışmalarının yapılabilmesi için hiçbir engel yoktur. Klinik araştırmalarda ise Sağlık Bakanlığı İlaç Araştırmaları Yönetmeliği nin ilaç araştırmalarını kolaylaştıracak ve hızlandıracak yönde değiştirileceğine olan inancımız devam etmektedir. İlki Aralık 2005 de Ankara da yapılan Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı nın 4.sü 29 Ekim 2 Kasım 2008 tarihleri arasında İzmir Çeşme Sheraton Otel de yapılacaktır. Çalıştay Perşembe sabahı başlayacak ve Cumartesi öğle üzeri sona erecektir. Çalıştay da bir büyük salonda kanser araştırmaları ile ilgili temel konular ele alınıp sorunlar tartışılırken çalışma grupları farklı salonlarda toplanarak proje üretme ve yürüyen projeleri tartışma çalışmaları yapacaklardır. Büyük salonda yapılacak oturumlarda bu yıl ilk kez davetli yabancı konuşmacılar kendi ülkelerinde yapılan ulusal çalışmalardaki sorunları, çözümlerini ve çalışma gruplarının yaşadıkları deneyimleri bizlerle paylaşacaklardır. Bunun TOG çalışmalarına farklı bir bakış açısı ve ayrı bir ivme kazandıracağı inancındayız. Dördüncü Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı na Onkoloji ile ilgilenen tüm hekimlerimiz davetlidir. Çalıştay ın hastalarımız, toplumumuz ve tüm ülkemiz için yararlı geçeceğini umuyor, hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Prof.Dr. N. Faruk Aykan Çalıştay Başkanı Prof.Dr. Sedat Turkan Çalıştay Başkanı 29 Ekim 2 Kasım 2008 / Sheraton Çeşme Otel / Çeşme, İzmir 5

6 Bilimsel Program 30 Ekim 2008, Perşembe 1. OTURUM: AÇILIŞ VE TOG 09:00-09:10 Açılış Dr. N. Faruk Aykan, Dr. Fikri İçli, Dr. Sedat Turkan 09:10-09:40 TOG nun tarihçesi, misyonu ve vizyonu Dr. Dinçer Fırat 2. OTURUM: BUGÜNE KADAR YAYINLANMIŞ TOG ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER, NEDENLERİ, ÇÖZÜMLERİ, POTANSİYEL YENİ ÇALIŞMALAR Oturum Başkanları: Dr. Fikri İçli, Dr. Münir Kınay 09:40-10:10 Faz II ve III Çalışmalar Dr. Ahmet Demirkazık 10:10-10:30 Faz I Çalışmalara Başlangıç Dr. Mert Başaran 10:30-10:50 Eksperimental Çalışmalar Dr. Meltem Nalça Andrieu 10:50-11:00 Tartışma 11:00-11:30 Kahve Molası 3. OTURUM: SİSTEM BİYOLOJİSİ VE KANSER (KONFERANS) Oturum Başkanı: Dr. Şuayib Yalçın 11:30-12:00 Sistem Biyolojisi ve Kanser Dr. N. Faruk Aykan 12:00-13:30 Öğle Yemeği 4. OTURUM: KANSER TEDAVİSİNDE YENİ HEDEFLER VE HEDEFE YÖNELİK YENİ İLAÇLAR Oturum Başkanları: Dr. Serdar Turhal, Dr. Deniz Yamaç 13:30-14:00 Meme kanserinde yeni hedefler ve ilaçlar Dr. Gül Başaran 6 4. ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI

7 Bilimsel Program 14:00-14:30 Kolorektal kanserlerde yeni hedefler ve ilaçlar Dr. Gökhan Demir 14:30 15:30 TOG ÇALIŞMA GRUPLARI TOPLANTILARI Salon A Başkan: Raportör: MEME KANSERİ ÇALIŞMA GRUBU Dr. Fikri İçli Dr. Hakan Akbulut, Dr. Yeşim Eralp 1. YÜRÜRLÜKTE OLAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Proje 1: Aromataz inhibitörü kullanan meme kanserli hastalarda sağ kalımı belirleyen faktörler Çalışma Koordinatörü: Dr. Mehmet Artaç Proje 2: Osteopontin düzeyi metastatik meme kanserlerinde kemik metastazları ve ilk tanıdaki mamografide saptanan mikrokalsifikasyoanlarla ve histopatolojik tiplerle ilişkili midir? Çalışma Koordinatörü: Dr. Melih Cem Börüban Proje 3: İltihabi ve lokal ileri meme kanserinde neoadjuvan antrasiklin ve taksan içeren kemoterapi yanıtında gen ekspresyon profilinin rolü Çalışma Koordinatörü: Dr. Erhan Gökmen Proje 4: Meme kanserinde nadir durumlar Çalışma Koordinatörü: Dr. Ayfer Haydaroğlu Proje 5: Erken evre meme kanseri Türkiye gözlem çalışması Çalışma Koordinatörü: Dr. Fikri İçli 2. YENİ PROJE ÖNERİLERİNİN TARTIŞILMASI Öneri 1: Erb2+ metastatik meme kanserli hastalarda lapatinib ile vinorelbin kombinasyonunun değerlendirildiği faz II çalışma Öneren kişi: Dr. Pınar Saip 29 Ekim 2 Kasım 2008 / Sheraton Çeşme Otel / Çeşme, İzmir 7

8 Bilimsel Program Öneri 2: Triple negatif meme kanserinin neoadjuvan tedavisinde haftalık Paklitaksel + Karboplatin tedavisinin etkinliği ve hücre-içi sinyal ileti yollarına etkisi Öneren kişi: Dr. Yeşim Eralp Öneri 3: Klinik randomize çalışma metastatik meme kanserinin lokorejional tedavisinde seçilmiş hastalar için circulating tumor cell in rolü Öneren kişi: Dr. Vincent Vinh-Hung, Dr. İlknur Alsan Çetin Öneri 4: Meme kanserinde lenf nod oranı Öneren kişi: Dr. İlknur Alsan Çetin Öneri 5: Klinik calisma lokal evre meme kanserinde circulating tumor cell in rolü Öneren kişi: Dr. Vincent Vinh-Hung, Dr. İlknur Alsan Çetin Öneri 6: Metastatik Meme Kanserli olgularda daha önce Antrasiklin, Taxan ve/veya Capacitabin alan hastalarda progresyonda Capacitabin /Endoxan oral tedavisinin etkinliği Öneren kişi: Dr. Ahmet Özet 3. GRUP PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER Salon B Başkan: Raportör: ÜROLOJİK KANSERLER ÇALIŞMA GRUBU Dr. Fuat Demirelli Dr. Teoman Yanmaz YÜRÜRLÜKTE OLAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ PROJE ÖNERİLERİNİN TARTIŞILMASI Öneri 1: Renal Hücreli kanserde Tümör Lizatları ile Yüklenmiş Dentritik Hücre Aşılaması-Adjuvan Uygulama: Çift kör randomize Faz III çalışma Öneren kişi: Dr. Ercüment Ovalı 3. GRUP PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER 8 4. ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI

9 Bilimsel Program Salon C Başkan: Raportör: KEMİK VE YUMUŞAK DOKU SARKOMLARI ÇALIŞMA GRUBU Dr. Ayfer Haydaroğlu Dr. Serra Kamer, Dr. Fulya Yaman Ağaoğlu YÜRÜRLÜKTE OLAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ PROJE ÖNERİLERİNİN TARTIŞILMASI GRUP PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER 15:30 16:30 TOG ÇALIŞMA GRUPLARI TOPLANTILARI Salon A Başkan: Raportör: GASTROİNTESTİNAL KANSERLER ÇALIŞMA GRUBU Dr. Şuayib Yalçın Dr. Bülent Karabulut, Dr. Uğur Selek 1. YÜRÜRLÜKTE OLAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Proje 1: Stop and Go Çalışma Koordinatörü: Dr. Şuayib Yalçın Proje 2: Lokal ileri Gastrik Adenokarsinomunun Neoadjuvan Tedavisinde Dosetaksel, Sisplatin ve Florourasil Kombinasyonu (Neo-Tax):Faz II Klinik Çalışma Çalışma Koordinatörü: Dr. Nurullah Zengin Proje 3: Karaciğer veya Böbrek Fonksiyonları bozuk olan GIS Kanserli Hastalarda Kemoterapi Uygulaması Çalışma Koordinatörü: Dr. Hüseyin Abalı Proje 4: Safra yolları kanserleri kayıt projesi Çalışma Koordinatörü: Dr. Mustafa Özgüroğlu Proje 5: Postoperatif kemoradyoterapi uygulanmış rektum kanserli olgularda geç dönem yan etkilerin ve yaşam kalitesinin değerlendirildiği Çok merkezli klinik Çalışma Çalışma Koordinatörü: Dr. Diclehan Ünsal 29 Ekim 2 Kasım 2008 / Sheraton Çeşme Otel / Çeşme, İzmir 9

10 Bilimsel Program Proje 6: Türkiye deki Kolorektal Kanser Vakalarının Profili İle İlgili Kesitsel Bir Kayıt Çalışması (KOLON-TÜRK PROTOKOLÜ) Çalışma Yürütme Kurulu: Dr. N. Faruk Aykan, Dr. Gökhan Demir, Dr. Rian Dişçi 2. YENİ PROJE ÖNERİLERİNİN TARTIŞILMASI Öneri 1: Hepatosellüler kanserde ERCC expresyonu Öneren kişi: Dr. Serdar Turhal Öneri 2: Özofagus kanserlerinde neoadjuvan tedavi Öneren kişi: Dr. Esra Kaytan SAĞLAM Öneri 3: Prenatal Faktörlerin Kolon Kanseri Gelişimi Üzerine Etkileri Öneren kişi: Dr.Feyyaz ÖZDEMİR Öneri 4: Prenatal Faktörlerin Rektum Kanseri Gelişimi Üzerine Etkileri Öneren kişi: Dr.Feyyaz ÖZDEMİR 3. GRUP PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER Salon B Başkan: Raportör: LENFOMA ÇALIŞMA GRUBU Dr. Gülten Tekuzman Dr. Sercan Aksoy YÜRÜRLÜKTE OLAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ PROJE ÖNERİLERİNİN TARTIŞILMASI Öneri 1: Prenatal Faktörlerin NHL Gelişimi Üzerine Etkileri Öneren kişi: Dr.Feyyaz ÖZDEMİR GRUP PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER Salon C Başkan: Raportör: 10 GEÇ YAN ETKİLER ÇALIŞMA GRUBU Dr. Fazilet Dinçbaş Dr. Diclehan Ünsal, Dr. Beste Melek Atasoy 4. ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI

11 Bilimsel Program 1. YÜRÜRLÜKTE OLAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Proje 1: Pelvik radyoterapi uygulanmış rektum kanserli olgularda geç dönem yan etkilerin ve yaşam kalitesinin değerlendirildiği çok merkezli klinik çalışma Proje 2: Yüksek ve düşük dereceli primer beyin tümörü nedeniyle radyoterapi (RT) yapılan hastalarda bilişsel işlev değişiklikleri: SMMT(Standardize Mini mental test) ile Türkiye deki hastalarda ölçümleme Sorumlu araştırmacı: Dr. Sevil Kılçıksız YENİ PROJE ÖNERİLERİNİN TARTIŞILMASI GRUP PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER 16:30 17:30 TOG ÇALIŞMA GRUPLARI TOPLANTILARI Salon A Başkan: Raportör: AKCİĞER KANSERİ ÇALIŞMA GRUBU Dr. Fadıl Akyol Dr. Mustafa Erman, Dr. Aydın Yavuz YÜRÜRLÜKTE OLAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ PROJE ÖNERİLERİNİN TARTIŞILMASI Öneri 1: Prenatal Faktörlerin Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Gelişimi Üzerine Etkileri Öneren kişi: Dr.Feyyaz ÖZDEMİR Öneri 2: Nonsmall Cell akciğer kanserinde Tümör Lizatları ile Yüklenmiş Dentritik Hücre Aşılaması-Uzamış Adjuvan uygulama: Çift kör randomize Faz III çalışma Öneren kişi: Dr. Ercüment Ovalı 3. GRUP PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER 29 Ekim 2 Kasım 2008 / Sheraton Çeşme Otel / Çeşme, İzmir 11

12 Bilimsel Program Salon B Başkan: Raportör: DESTEK TEDAVİLER ÇALIŞMA GRUBU Dr. Özgür Özyılkan Dr. Rüçhan Uslu, Dr. Mustafa Özdoğan 1. YÜRÜRLÜKTE OLAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Proje 1: Pelvik Işınlamalarda Barsak Toksistesi ile Plazma Sitrülin Seviyeleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması: Prospektif Randomize Çok Merkezli Çalışma Önerisi Çalışma Koordinatörü: Dr. Cem Önal Proje 2: Pelvik radyoterapiye bağlı akut intestinal toksisite takibinde plazma sitrulin düzeyleri ile sirkadeyn ritim ilişkisinin araştırılması Çalışma Koordinatörü: Dr. Cem Önal Proje 3: Onkoloji Kliniklerinde Palyatif Bakım Programlarının Kurulması Basamakları Çalışma Koordinatörü: Dr. Sevil Bavbek Proje 4: Kanser hastalarına Ölmeden Önceki 15 Gün İçinde Yapılan Tetkik ve Tedaviler Çalışma Koordinatörü: Dr. Şeref Kömürcü YENİ PROJE ÖNERİLERİNİN TARTIŞILMASI GRUP PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER Salon C Başkan: Raportör: SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ÇALIŞMA GRUBU Dr. Ufuk Abacıoğlu Dr. Beste Melek Atasoy, Dr. Hale Başak Çağlar 1. YÜRÜRLÜKTE OLAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Proje 1: Nordic Brain Tumor Study Group - A randomized study of two schedules of radiotherapy or chemotherapy in elderly patients with high grade glioma Çalışma Yürütücüsü: Dr. Annika Malmstrom ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI

13 Bilimsel Program Türkiye Çalışma Koordinatörü: Dr. Ufuk Abacıoğlu Proje 2: Yüksek ve düşük dereceli primer beyin tümörü nedeniyle radyoterapi uygulanan hastalarda bilişsel işlev değişiklikleri: SMMT ile Türkiye deki hastalarda ölçümleme Yan Etkiler Grubu Çalışması Çalışma Koordinatörü: Dr. Sevil Kılçıksız Proje 3: Primer SSS Lenfomaları Tedavi Sonuçları. Çalışma Koordinatörü: Dr. Naciye Özşeker Proje 4: Postoperatif radyoterapi uygulan anaplastik oligodendrogliomalarda sağkalımı etkileyen prognostik faktörlerin retrospektif çok merkezli değerlendirilmesi Çalışma Koordinatörü: Dr. Serra Kamer Proje 5: İntrakranyal Ependimomalı Olguların Çok Merkezli Retrospektif Analizi Çalışma Koordinatörü: Dr. Süreyya Sarıhan 2. YENİ PROJE ÖNERİLERİNİN TARTIŞILMASI Öneri 1: GBM de Tümör Lizatı/ EGFRvIII-specific peptide ile Yüklenmiş Dentritik Hücre Aşılaması-Adjuvan Uygulama: Çift kör randomize Faz III çalışma Öneren kişi: Dr. Ercüment Ovalı 3. GRUP PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER 19:00 19:30 Açılış Kokteyli 19:30 Akşam Yemeği 29 Ekim 2 Kasım 2008 / Sheraton Çeşme Otel / Çeşme, İzmir 13

14 Bilimsel Program 31 Ekim 2008, Cuma 5. OTURUM: TÜRKİYE DE KANSER SIKLIĞI VE KANSER KAYITLARI Oturum Başkanları: Dr. Erkan Topuz, Dr. Ayfer Haydaroğlu 09:00-09:20 Türkiye de kanser sıklığı Dr. Murat Tuncer 09:20-09:40 Ulusal kanser kayıt çalışmaları Dr. Sultan Eser 09:40-10:00 Tartışma 10:00-10:30 Kahve Molası 6. OTURUM: FARKLI ÜLKELERDE ULUSAL ÇALIŞMALAR NASIL YÜRÜYOR? KARŞILAŞILAN SORUNLAR? (YUVARLAK MASA) NATIONAL STUDIES OF OTHER COUNTRIES; THE PROBLEMS THAT THEY HAVE EXPERIENCED Oturum Başkanları: Dr. Sedat Turkan, Dr. Nuran Şenel Beşe 10:30-10:50 İsviçre Deneyimi Dr. Mahmut Özşahin 10:50-11:10 Fransa Deneyimi - French Group Experience (Medical Oncology) Dr. Joseph Gligorov Medikal Onkoloji 11: Fransa Deneyimi - French Group Experience (Radiation Oncology) Dr. Yazid Belkacemi Radyasyon Onkolojisi 11:30-11:50 Türkiye Deneyimi - TOG Experience Dr. Haluk Onat 11:50-12:15 Tartışma 12:15-14:00 Öğle Yemeği 14:00 15:00 TOG ÇALIŞMA GRUPLARI TOPLANTILARI Salon A Başkan: Raportör: 14 JİNEKOLOJİK KANSERLER ÇALIŞMA GRUBU Dr. Erkan Topuz Dr. Pınar Saip, Dr. Erdem Göker, Dr. Faruk Taş 4. ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI

15 Bilimsel Program 1. YÜRÜRLÜKTE OLAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Proje 1: Seröz papiller ve berrak hücreli endometriyum kanserlerinde tedavi sonuçları: Türkiye Verisi Çalışma Koordinatörü: Dr. P. Fulden Yumuk Proje 2: Endometriyumun Mikst Mülleriyen tümörlerinin (karsinosarkomlar) Türkiye Verisi Çalışma Koordinatörü: Dr. P. Fulden Yumuk Proje 3: Radyoterapi Uygulanan Serviks Kanserli Olgularda Yaşam Kalitesinin Değerlendirildiği Çok Merkezli Prospektif Klinik Çalışma Çalışma Koordinatörü: Dr. Ayşe Nur Demiral 2. YENİ PROJE ÖNERİLERİNİN TARTIŞILMASI Öneri 1: Radyasyon Onkolojisi Merkezlerinde Serviks Kanserinde Tedavi Yaklaşımı Öneren kişi: Dr. Sait Okkan 3. GRUP PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER Salon B Başkan: Raportör: KANSER EPİDEMİYOLOJİ VE PREVANSİYONU ÇALIŞMA GRUBU Dr. İsmail Çelik Dr. Mutlu Hayran 1. YÜRÜRLÜKTE OLAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Proje 1: Kanserli Hasta Yakınlarının Bilgi ve Tutum Yaklaşımlarını Saptama Çalışması Çalışma Koordinatörü: Dr. Serdar Turhal Proje 2: Kanserli Hastalarda Komorbidite Sıklığı Çalışması Çalışma Koordinatörü: Dr. Hüseyin Abalı Proje 3: Kanserli Hasta Yakını Sigara Kullanımı Çalışması Çalışma Koordinatörü: Dr. Mutlu Hayran 29 Ekim 2 Kasım 2008 / Sheraton Çeşme Otel / Çeşme, İzmir 15

16 Bilimsel Program YENİ PROJE ÖNERİLERİNİN TARTIŞILMASI GRUP PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER Salon C Başkan: Raportör: YÜKSEK DOZ KEMOTERAPİ ÇALIŞMA GRUBU Dr. Fikret Arpacı Dr. Yener Koç, Dr. Semra Paydaş 1. YÜRÜRLÜKTE OLAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Proje 1: Erişkin Burkitt ve lenfoblastik lenfomalı hastalarda 1.remisyonda Otolog Kök Hücre Nakli: faz 2 çalışma Çalışma koordinatörü: Dr. Selmin Ataergin Proje 2: CD20 + NHL lı olgularda yüksek doz kemoterapi ve otolog kök hücre nakli uygulanan olgularda Ritüksimab ın kullanılmasının sağ kalım üzerine etkisi Çalışma koordinatörü: Dr. Fikret Arpacı Proje 3: Germ Hücreli Tümörlerde Yüksek Doz Kemoterapi ve Otolog Kök Hücre Nakli Türkiye Sonuçları Çalışma koordinatörü: Dr. Mustafa Öztürk YENİ PROJE ÖNERİLERİNİN TARTIŞILMASI GRUP PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER 15:00 16:00 TOG ÇALIŞMA GRUPLARI TOPLANTILARI Salon A Başkan: Raportör: TEMEL ONKOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU Dr. Hakan Akbulut Dr. Gül Başaran, Dr. Sinan Yavuz YÜRÜRLÜKTE OLAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ PROJE ÖNERİLERİNİN TARTIŞILMASI GRUP PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI

17 Bilimsel Program Salon B Başkan: Raportör: MELANOMA VE DERİ KANSERLERİ ÇALIŞMA GRUBU Dr. Melek Erkişi Dr. Gökhan Demir YÜRÜRLÜKTE OLAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ PROJE ÖNERİLERİNİN TARTIŞILMASI Öneri 1: M. Melanomada Tümör Lizatları ile Yüklenmiş Dentritik Hücre Aşılaması: Çift kör randomize Faz III çalışma Öneren kişi: Dr. Ercüment Ovalı 3. GRUP PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER Salon C Başkan: Raportör: BAŞ BOYUN KANSERLERİ ÇALIŞMA GRUBU Dr. Musa Altun Dr. Mustafa Özdoğan YÜRÜRLÜKTE OLAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ PROJE ÖNERİLERİNİN TARTIŞILMASI GRUP PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER 19:00 Akşam Yemeği 29 Ekim 2 Kasım 2008 / Sheraton Çeşme Otel / Çeşme, İzmir 17

18 Bilimsel Program 1 Kasım 2008, Cumartesi 7. OTURUM: KANSER ARAŞTIRMALARINDA İSTATİSTİK (KONFERANS) Oturum Başkanları: Dr. Rian Dişçi, Dr. Hakan Akbulut 09:00-09:30 Kanser araştırmalarında temel istatistik nosyonlar Onkolog gözü ile istatistiğe bakış Dr. Mahmut Özşahin 8. OTURUM: ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR VE METAANALİZLER PARTICIPITATION TO INTERNATIONAL TRIALS AND META-ANALYSES Oturum Başkanları: Dr. Faruk Zorlu, Dr. Handan Onur 09:30-10:00 Yurt içi deneyim - Experience from Turkey Dr. Ziya Kırkalı 10:00-10:30 Yurt dışı deneyim - Experience from Israel Dr. Abraham Kuten 10:30-11:00 Kahve Molası 9. OTURUM: ÇALIŞMA GRUPLARININ SUNUMU Oturum Başkanları: Dr. Sait Okkan, Dr. Sevil Bavbek 11:00-12:30 Çalışma gruplarında kabul edilen yeni projelerin sunumları ve kapanış 12:30-13:10 Öğle Yemeği 13:15 Efes Turu 19:00 Akşam Yemeği ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI

19

20

21 İçindekiler KONUŞMA ÖZETLERİ 25 Faz II-IV Klinik Araştırmalar 27 Prof. Dr. Ahmet Demirkazık Türkiye de Faz I Çalışmalar ve Sorunları 31 Doç. Dr. Mert Başaran Eksperimental Çalışmalarda Karşılaşılan Güçlükler, Nedenleri ve Çözümleri 34 Doç. Dr. Meltem Nalça Andrieu Sistem Biyolojisi 38 Prof. Dr. N. Faruk Aykan Meme Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavi 44 Doç. Dr. Gül Başaran Türkiye Kanser Verileri 47 Prof. Dr. A. Murat Tuncer Türkiye de Kanser Kayıtçılığı 48 Dr. Sultan Eser Clinical and Translational Cancer Research in Israel 53 Abraham Kuten, MD ÇALIŞMA GRUPLARI DEVAM EDEN PROJELER 57 Meme Kanseri Çalışma Grubu 59 Gastrointestinal Kanserler Çalışma Grubu 66 Türkiye deki Kolorektal Kanser Vakalarının Profili İle İlgili Kesitsel Bir Kayıt Çalışması (KOLON-TÜRK PROTOKOLÜ) Ekim 2 Kasım 2008 / Sheraton Çeşme Otel / Çeşme, İzmir 21

22 İçindekiler Postoperatif Kemoradyoterapi Uygulanmış Rektum Kanserli Olgularda Geç Dönem Yan Etkilerin Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirildiği Çok Merkezli Klinik Çalışma 70 Yüksek ve düşük dereceli primer beyin tümörü nedeniyle radyoterapi (RT) yapılan hastalarda bilişsel işlev değişiklikleri: SMMT(Standardize Mini mental test) ile Türkiye deki hastalarda ölçümleme 74 Destek Tedaviler Çalışma Grubu 80 Santral Sinir Sistemi Çalışma Grubu 82 Jinekolojik Kanserler Çalışma Grubu 84 Kanser Epidemiyoloji ve Prevansiyon Çalışma Grubu 86 Yüksek Doz Çalışma Grubu 87 ÇALIŞMA GRUPLARI PROJE ÖNERİLERİ 91 Erb2+ metastatik meme kanserli hastalarda lapatinib ile vinorelbin kombinasyonunun değerlendirildiği faz II çalışma 93 TOG Meme Çalışma Grubu İçin Faz II Çalışma Önerisi 94 Triple negatif meme kanserinin neoadjuvan tedavisinde haftalık Paklitaksel + Karboplatin tedavisinin etkinliği ve hücre-içi sinyal ileti yollarına etkisi 106 Triple negatif meme kanserinin neoadjuvan tedavisinde haftalık Paklitaksel + Karboplatin 107 Klinik randomize çalışma metastatik meme kanserinin lokorejional tedavisinde seçilmiş hastalar için circulating tumor cell in rolü ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI

23 İçindekiler Meme kanserinde lenf nod oranı 114 Klinik calisma lokal evre meme kanserinde circulating tumor cell in rolü. 115 Metastatik Meme Kanserli olgularda daha önce Antrasiklin, Taxan ve/veya Capacitabin alan hastalarda progresyonda Capacitabin /Endoxan oral tedavisinin etkinliği 116 Hepatosellüler kanserde ERCC expresyonu 117 Özofagus kanserlerinde neoadjuvan tedavi 118 Prenatal Faktörlerin Kolon Kanseri Gelişimi Üzerine Etkileri 119 Prenatal Faktörlerin Rektum Kanseri Gelişimi Üzerine Etkileri 120 Prenatal Faktörlerin Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Gelişimi Üzerine Etkileri 121 Nonsmall Cell akciğer kanserinde Tümör Lizatları ile Yüklenmiş Dentritik Hücre Aşılaması-Uzamış Adjuvan uygulama: Çift kör randomize Faz III çalışma 122 Prenatal Faktörlerin NHL Gelişimi Üzerine Etkileri 123 Radyasyon Onkolojisi Merkezlerinde Serviks Kanserinde Tedavi Yaklaşımı 124 M.Melanomada Tümör Lizatları ile Yüklenmiş Dentritik Hücre Aşılaması: Çift kör randomize Faz III çalışma 125 Renal Hücreli kanserde Tümör Lizatları ile Yüklenmiş Dentritik Hücre Aşılaması- Adjuvan Uygulama: Çift kör randomize Faz III çalışma 126 GBM de Tümör Lizatı/ EGFRvIII-specific peptide ile Yüklenmiş Dentritik Hücre Aşılaması-Adjuvan Uygulama: Çift kör randomize Faz III çalışma Ekim 2 Kasım 2008 / Sheraton Çeşme Otel / Çeşme, İzmir 23

24

25 KONUŞMA ÖZETLERİ

26

27 Faz II-IV Klinik Araştırmalar Prof. Dr. Ahmet Demirkazık Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Türk Onkoloji Grubunun (TOG) 1989 da kurulmasından sonra, onkoloji alanında ülkemizde ilk defa çok merkezli klinik araştırmalar planlanmaya ve yapılmaya başlanmıştır. Farmitalia-Carlo Erba tarafından önerilen Ankara ve İstanbul da ileri evre meme kanserli hastalarda epirubisinin haftalık doz yükseltilmesi çalışması, TOG merkezlerinde yapılan ilk klinik araştırma olmuştur. Bu çalışma, kongrelerde sunulmuş ve sonuçları Turkish Journal of Cancer dergisinde Prof. Dr. Dinçer Fırat ve arkadaşları tarafından Phase II Study of Weekly Doses of Epirubicin in Advanced Breast Cancer başlığı altında İngilizce olarak 1996 yılında yayınlanmıştır 1. Yine Farmitalia-Carlo Erba desteğiyle, küçük hücreli akciğer kanserli, meme kanserli ve lenfomalı hastalarda klinik araştırmalar planlanarak yapılmıştır. Kongrelerde sunulan bu çalışmalardan üç tanesi yine Turkish Journal of Cancer dergisinde 1996 ve 1997 yıllarında yayınlanmış 2-4, üç tanesi ise Avrupa Onkoloji Kongrelerinde poster olarak sunulmuş fakat yayınlanamamıştır 5-7. Bu çalışmaların hemen ardından metastatik mide kanserli hastalarda yapılan ilk randomize çalışma ise Prof. Dr. Fikri İçli ve arkadaşları tarafından kongrelerde sunulduktan sonra 1998 de Cancer dergisinde). Bu çalışmaların yapıldığı dönemleri izleyen yıllarda, Ocak 1993 de İlaç Araştırmaları Yönetmeliği ve Aralık 1995 de İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu nun yayınlanarak yürürlüğe girmesi ve bu doğrultuda yerel etik kurullar ile Merkez Etik Kurulun kurulması sonrası, klinik araştırmaların yapılmasının güçleştiği görülmektedir. Bu dönemden sonra, lokal ilerlemiş meme kanserinde Faz IV niteliğinde olan bir çalışma yapılarak Tumori dergisinde yayınlanmış 9 ve metastatik kanserli hastalarda yapılan iki çalışma ise Avrupa ve Amerika (ASCO) kongrelerinde sunulmuş fakat yayınlanamamıştır 10- ). Yine bu dönemde planlanan - TOG un ilk farmakoekonomik çalışması sayılabilecek metastatik meme kanserli hastalarda yapılan randomize çalışma kongrelerde sunulduktan sonra, British Journal of Cancer dergisinde 2005 yılında yayınlanmıştır 12. Bu yıllarda araştırıcının başlatabileceği klinik araştırmaların yapılmasının pek mümkün olamaması nedeniyle, TOG tarafından retrospektif değerlendirmeler ve yaşam kalitesi değerlendirmesi çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. Nazofarinks kanserli hastalarda yapılan faz IV araştırma ise, TOG tarafından planlanan ilk kemoradyoterapi çalışması ol- 29 Ekim 2 Kasım 2008 / Sheraton Çeşme Otel / Çeşme, İzmir 27

28 A. Demirkazık muştur (13). Metastatik meme kanserli hastalarda zoledronik asitin kullanıldığı ve ağrılı kanser hastalarında transdermal fentanil uygulanmasıyla ilgili faz IV araştırmalar ise en son yapılıp yayınlanan TOG faz IV çalışmaları olmuştur Türk Kemik İliği Transplantasyon Kayıtlarına dayanarak lenfomalı hastalarda yapılan otolog hematopoetik kök hücre transplantasyonu sonuçlarının retrospektif değerlendirmesi ise, bu güne kadar yapılıp yayınlanan en son TOG klinik araştırması olarak yer almıştır 16. Bu TOG çalışmalarının yanı sıra, ülkemizdeki onkoloji merkezlerinin çok sayıda Uluslar arası çok merkezli klinik araştırmalara katıldığı bilinmektedir. Fakat bunlar TOG çalışmaları değildir. Numune Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniğinde başlatılan ve çok merkezli TOG çalışması olarak halen devam eden lokal ilerlemiş mide kanserli hastalarda faz II neoadjuvan kemoterapi çalışması tam destekli ilk TOG klinik araştırması olacaktır. Yeni İlaç Araştırmaları Yönetmeliğinin son şeklinin onaylandığı bilinmekte ve bu sıralarda yayınlanarak yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Bu yönetmelikte yeni bir kavram olarak ticari olmayan ilaç araştırmaları tanımı yer almaktadır. Yine bu günlerde Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğünde, klinik araştırmalara en çok katılan uzmanlık dernekleri (TOG, Tıbbi Onkoloji, Hematoloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji ve Klinik Araştırmalar derneklerinin) temsilcilerinin görüşleri alınarak ticari olmayan ilaç araştırmaları kılavuzu hazırlanmakta İlaç Araştırmaları Yönetmeliğinin yayınlanmasının hemen ardından bu kılavuzun da yürürlüğe girmesi planlanmaktadır. Bu kılavuzun yayınlanmasıyla, çok sayıda klinik araştırmanın ülkemizde TOG tarafından da yapılabilmesinin önünün açılacağı ümit edilmektedir. KAYNAKLAR 1. FIRAT D, BALTALI E, İÇLİ F, ONAT H, MOLİNAS MANDEL N, BERK Ö, ÖBER A, AKTAN G (Turkish Oncology Group, TOG). Phase II Study Of Weekly Doses of Epirubicin in Advanced Breast Cancer. Turk J Cancer 1996; 26: BERK Ö, ONAT H, KARS A, SERDENGEÇTİ S, GÜNEL N, AYKAN F, OKKAN S, KINAY M, ÜSKENT N, AKTAN G, FIRAT D (Turk Oncology Group, TOG). High Dose Epirubicin and Ifosfamide Alternatig with Etoposide and Cisplatin Therapy with Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor in Small Cell Lung Cancer. Turk J Cancer 1996; 26: BALTALI E, İÇLİ F,MOLİNAS MANDEL N, ONAT H, AKTAN G, ÖBER A, ÜSKENT N, ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI

29 Faz II-IV Klinik Araştırmalar KINAY M, BERK Ö, FIRAT D (Turkish Oncology Group, TOG). Weekly Doses of Epirubicin in Locally Advanced Breast Cancer Patients as Neoadjuvant Chemotherapy. Turk J Cancer 1997; 27: DİNÇOL D, MOLİNAS MANDEL N, BARIŞTA İ, AKTAN G, ONAT H, SARDAŞ OS, BERK Ö, ÇEHRELİ C, FIRAT D (Turkish Oncology Group, TOG). Combination Chemotherapy Involving Weekly Epirubicin in the Treatment of Intermediate and High Grade non- Hodgkin s Lymphomas. Turk J Cancer 1997; 27: FIRAT D, BALTALI E, İÇLİ F, BERK O, ÜSKENT N, DANEL P, Le Pape, Delgado FM (Turkish Oncology Group, TOG). Navelbine (NVB) Doxorubucin (DX) Combination (D1-D8) in Advanced Breast Carcinoma Previously Untreated. Ann Oncology 1996; 7(Suppl): p25 (108p) 6. ÇAY ŞENLER F, ONAT H, SAİP P, DEMİRKAZIK A, AKBULUT H, KOCA S, AKYOL F, AK- TAN G, FIRAT D (Turkish Oncology Group, TOG). Cisplatin and Epirubicin Induction Chemotherapy Followed by Chemo-Radiotherapy in Limited Stage Small Cell Lung Cancer (LS-SCLC). Ann Oncol 1998; 9(suppl4): DEMİRKAZIK A, ONAT H, SAİP P, ÖZGÜROĞLU M, KARS A, ÇAY ŞENLER F, DEMİR G, ÜNER A, ARPACI F, AKTAN G (Turkish Oncology Group, TOG). High Dose Epirubicin and Cisplatin Induction Chemotherapy Sequentially Fallowed by Ifosfamide and Etoposide Chemotherapy in Extensive Stage Small Cell Lung Cancer (ES SCLC). Ann Oncol 1998; 9(suppl4): İÇLİ F, ÇELİK İ, AYKAN F, ÜNER A, DEMİRKAZIK A, ÖZET A, ÖZGÜROĞLU M, TAŞ F, AKBULUT H, FIRAT D (Turkish Oncology Group, TOG). Randomized Phase III Trial of EEP Versus FEP in Advanced Gastric Carcinoma. Cancer 1998; 83: BALTALI E, GÜNEL N, ONAT H, ATAHAN L, AKÇALI Z, BÜYÜKÜNAL E, FIRAT D (Turkish Oncology Group, TOG). Neoadjuvant Chemotherapy in Locally Advanced Breast Cancer: A Preliminary Report. Tumori 1999; 85: GÖKER E, AYKAN NF, SERDENGEÇTİ S, GÜNEL N, ALAKAVUKLAR M, İÇLİ F, YÜCEL İ, ÜSKENT N, ARPACI F, FIRAT D (Turkish Oncology Group, TOG). Oral Uracil/Tegafur (UFT) Plus Leucovorin (LV) in Patients With Metastatic Colorectal Cancer (CRC). Eur.J Cancer 1999; 35 (Suppl.4): Page ALTINBAŞ M, AYKAN F, ERKİŞİ M, BÜYÜKÜNAL E, YÜCEL İ, GÜNEL N, ER Ö, ÜSKENT N AKBULUT H, DİSCİ R, ÇAMLICA H, FIRAT D. Alternating Combination of Irinotecan With 5-Fluorouracil and Folinic Acid in First- Line Chemotherapy of Metastatic Colorectal Cancer (A Turkish Onkology Group Study). Proc Am Soc 29 Ekim 2 Kasım 2008 / Sheraton Çeşme Otel / Çeşme, İzmir 29

30 A. Demirkazık Clin Oncol 2002; 21: abstr İÇLİ F, AKBULUT H, UNER A, YALÇIN B, BALTALI E, ALTINBAŞ M, COŞKUN S, KOMÜR- CÜ S, ERKİŞİ M, DEMİRKAZIK A, ÇAY ŞENLER F, ŞENCAN O, BÜYÜKÇELİK A, BORU- BAN C, ONUR H, ZENGİN N, AND SAK SD. Cisplatin Plus Oral Etoposide (EOP) Combination is More Effective Than Paclitaxel in Patients With Advanced Breast Cancer Pretreated With Anthracyclines:A Randomized Phase III Trial Of Turkish Oncology Group. Br J Cancer 2005; 92: UZEL Ö, ÖZYAR E, PAK Y, ÇETİNGÜL N, ALTUN M, KAPLAN B, DALMAZ G, ESASSOLAK M, YAVUZ A. İndeferansiye ve Non-Keratinize Skuamöz Hücreli Nazofarenks Kanserinde Dosetaksel-sisplatin Neoadjuvan Tedavisi Sonrası Kemoradyoterapi Uygulaması-Faz IV Klinik Araştırma. VII Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Fethiye Nisan 2006, Sözlü Bildiriler: sayfa ATAHAN İL, YILDIZ F, CENGİZ M, KAPLAN B, ÖZKAN M, HAYDAROĞLU A, ŞENGÖZ M, KORCUM AF, AKMANSU M, ENGİN K. Zoledronic Acid With either Standard or Reduced Dose Palliative Radiotherapy in the Management of the Breast Cancer Patients with Bone Metastases: A Phase IV Randomized Study. Radiotherapy & Oncology 2006; 81 supp1: KÖMÜRCÜ Ş, TURHAL S, ALTUNDAĞ K, ATAHAN L, TURNA HS, MANAVOĞLU O, YA- VUZ A, ÖZKÖK S, ALİUSTAOĞLU M, ALTINBAŞ M, PAK Y, COOPER R, YAYLACI M, DEMİRKAN B, SARIHAN S, ÖZDEMİR F. Safety and Efficacy of Transdermal Fentanyl in Patients With Cancer Pain: Phase IV, Turkish Oncology Group Trial. European Journal of Cancer Care 2007; 16: ARPACI F, ATAERGİN S, GURMAN G, ÇAĞIRGAN S, ARAL M, ÖZEL A, AYLİ M, ÖZ- CAN M, ÜNAL A, SOYSAL T, KOÇ Y, BÜYÜKÇELİK A, ÖZTÜRK A, OVALI E, GÖKER H, ŞAHİN B, KALAYOĞLU BESİSİK S, BAYIK M, BOLAMAN Z, BAVBEK S, TURAN M (Turkish Oncology Group, TOG). The Autologous Hemopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT) in Adult Patients with Lymphoma: Turkish Bone Marrow Transplantion Regitry (TBMTR) Results. Turkish J Cancer 2007; 37: ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI

ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI TÜRK ONKOLOJİ GRUBU. 29 Ekim 2 Kasım 2008 Sheraton Çeşme Otel Çeşme, İzmir. Son Duyuru. g d. o. w. t o.

ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI TÜRK ONKOLOJİ GRUBU. 29 Ekim 2 Kasım 2008 Sheraton Çeşme Otel Çeşme, İzmir. Son Duyuru. g d. o. w. t o. TÜRK ONKOLOJİ GRUBU ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI 29 Ekim 2 Kasım 2008 Sheraton Çeşme Otel Çeşme, İzmir w w Son Duyuru w. t o g d. o r g Değerli Meslektaşlarımız, Türk Onkoloji Grubu (TOG), kurulmuş

Detaylı

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız,

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız, DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Sizleri Multidisipliner Onkoloji Derneği (MDO) tarafından 2-4 Ekim 2015 tarihleri arasında Radisson Blu Otel Şişli de gerçekleştirilecek olan 1. Multidisipliner Onkoloji

Detaylı

1. Oturum: Meme Kanserine Giriş, Patoloji ve Alt Tiplendirme Oturum Başkanları : Dr. Orhan ŞENCAN, Dr. İrfan ÇİÇİN

1. Oturum: Meme Kanserine Giriş, Patoloji ve Alt Tiplendirme Oturum Başkanları : Dr. Orhan ŞENCAN, Dr. İrfan ÇİÇİN TTOD Meme Kanseri Güncelleme Kursu 13-14 Haziran 2015 İstanbul 08:25-08:30 Açılış Dr. Cem BÖRÜBAN Oturum Başkanları : Dr. Fikri İÇLİ, Dr. Gül Başaran, Dr. Erhan GÖKMEN 08:00-08:30 Pratiği Değiştiren Çalışmalar.

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM 1. GÜN 12 MAYIS 2016 PERŞEMBE

BİLİMSEL PROGRAM 1. GÜN 12 MAYIS 2016 PERŞEMBE BİLİMSEL PROGRAM 1. GÜN 12 MAYIS 2016 PERŞEMBE 08:30 Açılış, İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu 08:30-09:00 Dr. İsmail Çelik 09:00-09:50 PANEL - AKCİĞER KANSERİ OTURUMU Oturum Başkanları: Dr. Türkkan Evrensel,

Detaylı

19-23 Ekim 2011 Titanic De Luxe Hotel Antalya

19-23 Ekim 2011 Titanic De Luxe Hotel Antalya ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR 7ÇALIŞTAYI 19-23 Ekim 2011 Titanic De Luxe Hotel Antalya Son Duyuru w w w. t o g d. n e t 2 Değerli Meslektaşlarım, Türk Onkoloji Grubu nun (TOG) 7. Onkolojik Araştırmalar

Detaylı

3. U L U S A L O N K O L O J İ K Ç A L I Ş T A Y I. Son Duyuru ve Program

3. U L U S A L O N K O L O J İ K Ç A L I Ş T A Y I. Son Duyuru ve Program TÜRK ONKOLOJİ GRUBU 3. U L U S A L O N K O L O J İ K A R A Ş T I R M A L A R Ç A L I Ş T A Y I Son Duyuru ve Program 19-21 Ekim 2007 The Mercure Otel Girne, KKTC Fotoğraf: National Aeronautics and Space

Detaylı

17 Aralık 2004-23 Aralık 2006

17 Aralık 2004-23 Aralık 2006 17 Aralık 2004-23 Aralık 2006 Tıbbi Onkoloji Derneği Demokratik Katılımcı Şeffaf Kişilere bağlı olmayan kurumsal kimlik Yönetim Kurulu Haluk Onat (Başkan) Fikri İçli (Seçilmiş Başkan) Pınar Saip (Genel

Detaylı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Çalışmaları. Dr Fikri İçli

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Çalışmaları. Dr Fikri İçli Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Çalışmaları Dr Fikri İçli AÜTF Onkoloji Birimleri Tıbbi Onkoloji BD Cerrahi Onkoloji BD Radyasyon Onkolojisi AnaBD Pediatrik Onkoloji BD Onkoloji Uygulama ve Araştırma

Detaylı

1. GÜN 12 MAYIS 2016 PERŞEMBE

1. GÜN 12 MAYIS 2016 PERŞEMBE 1. GÜN 12 MAYIS 2016 PERŞEMBE 08:30 Açılış, İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu 08:30-09:00 Dr. İsmail Çelik 09:00-09:50 PANEL - AKCİĞER KANSERİ OTURUMU Oturum Başkanları: Dr. Türkkan Evrensel, Dr. Hakan Bozcuk

Detaylı

5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Bilimsel Program - 20 Mart 2014, Perşembe UĞUR DERMAN SALONU SEÇİLMİŞ VAKA SUNUMLARI - Peritoneal Kanserlerde HIPEC in Yeri HIPEC Nasıl Yapılır? Kolon Kanseri Mezotelyoma KONFERANS - Onkolojide Nereden

Detaylı

Sayın Meslektaşlarımız,

Sayın Meslektaşlarımız, Sayın Meslektaşlarımız, 2006 yılında kurulan üniversitemizin onkoloji alanında multidisipliner yaklaşımları güçlendirmek için Group Florence Nightingale ile işbirliği içinde başlattığı yıllık bilimsel

Detaylı

ETİK KURUL BAŞVURU DOSYASI

ETİK KURUL BAŞVURU DOSYASI ETİK KURUL BAŞVURU DOSYASI Ülkemizde Hematolojik Kanserlerin Yükü, Coğrafi Dağılımı, Demografik Karakteristiği, İmmünohistokimyasal Özellikleri ve Klinik Davranışı Epidemiyolog Danışman Doç. Dr. Mutlu

Detaylı

Dr. Ersin Arslan KINIYORUZ

Dr. Ersin Arslan KINIYORUZ Dr. Ersin Arslan KINIYORUZ .Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Ege Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.Hacettepe Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Ankara

Detaylı

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF )

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Neyran Kertmen, Sercan Aksoy, Mustafa Cengiz, Gözde Yazıcı, Özge Keskin, Taner Babacan,

Detaylı

GEBELİK VE MEME KANSERİ

GEBELİK VE MEME KANSERİ GEBELİK VE MEME KANSERİ Doç. Dr. Ramazan YILDIZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, 27 Kasım 2014, Ankara Gebelikte Kanser Gebelikte kanser insidansı % 0.07-0.1 arasında Gebelik

Detaylı

TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile)

TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile) TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile) 1. Gün 1. Oturum: Meme kanserine giriş, Patoloji ve Alt

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM I. GÜN 03 Mayıs 2014. 1. Oturum: Serviks Kanseri / Session I: Cervical Cancer

BİLİMSEL PROGRAM I. GÜN 03 Mayıs 2014. 1. Oturum: Serviks Kanseri / Session I: Cervical Cancer Multidisipliner Jinekolojik Onkoloji Toplantısı Multidiciplinary Gynecologic Oncology Meeting 3-4 Mayıs, 2014, İstanbul / May 3-4, 2014, Elite World Otel,Taksim/ Istanbul BİLİMSEL PROGRAM I. GÜN 03 Mayıs

Detaylı

2. GERİATRİK ONKOLOJİ KONGRESİ

2. GERİATRİK ONKOLOJİ KONGRESİ www.geriatrikonkoloji2016.com 2. GERİATRİK ONKOLOJİ KONGRESİ 20-23 Ekim 2016 Adam & Eve Hotels-Belek, ANTALYA DAVET Sevgili Meslektaşlarımız, Geriatrik onkoloji oldukça yeni bir disiplin olmasına karşın,

Detaylı

Dr. Hasan Şenol COŞKUN

Dr. Hasan Şenol COŞKUN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Dr. Hasan Şenol COŞKUN Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 21 Mart 2014, Perşembe ANTALYA o o S01:AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA SERUM VİSFATİN SEVİYESİ

Detaylı

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Adjuvan Kemoterapi Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Rudolph Carl Virchow 13/10/1821-5/9/1902 Adjuvan Tedaviye İhtiyacı Olan Mide Kanserleri D1 veya D2, ama mutlaka

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.İEG.0.06.00.01-22816 Konu : Kemoterapotik İlaçların Endikasyon Dışı Kullanımı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.İEG.0.06.00.01-22816 Konu : Kemoterapotik İlaçların Endikasyon Dışı Kullanımı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.İEG.0.06.00.01-22816 Konu : Kemoterapotik İlaçların Endikasyon Dışı Kullanımı 20.04.2007 GENELGE 2007/29 Bilindiği gibi endikasyon

Detaylı

KONGRESİ, (3 4 NİSAN 2009)

KONGRESİ, (3 4 NİSAN 2009) 4. ULUSAL KANSERLİ HASTALAR KONGRESİ, (3 4 NİSAN 2009) uicc global cancer control Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü nün (UICC) Himayelerinde 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR KONGRESÝ Sn. Prof.Dr.Murat Tuncer,

Detaylı

KHDAK da Güncel Hedef Tedaviler

KHDAK da Güncel Hedef Tedaviler KHDAK da Güncel Hedef Tedaviler Prof.Dr. Adnan Aydıner İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü İstanbul William, WN et al. Nature Reviews, 2009 a Güncel Hedef Tedaviler EGFR İnhibitörleri EGFR: transmembran

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSER ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU. Düzenleyen Kuruluş

Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSER ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU. Düzenleyen Kuruluş Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü ONKOLOJİ 2013 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 9. KANSER ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU 29-30 Kasım 2013 Crowne Plaza Ankara www.onkoloji2013.org Düzenleyen Kuruluş Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

www.bilimonkoloji2014.org

www.bilimonkoloji2014.org www.bilimonkoloji2014.org Değerli Meslektaşlarımız, Üniversitemizin gelenekselleşmiş olan Onkoloji Günlerinin altıncısı şimdiye kadar olanlardan farklı olarak bu yıl 5-7 Aralık 2014 tarihleri arasında

Detaylı

KANSER KAYITÇILIĞI: AMAÇ VE KULLANIM ALANI. Prof Dr Gül Ergör DEÜTF Halk Sağlığı AD

KANSER KAYITÇILIĞI: AMAÇ VE KULLANIM ALANI. Prof Dr Gül Ergör DEÜTF Halk Sağlığı AD KANSER KAYITÇILIĞI: AMAÇ VE KULLANIM ALANI Prof Dr Gül Ergör DEÜTF Halk Sağlığı AD Kanser Kayıtçılığı Amaç, kanserin boyutunu belirlemek ve gelecekteki durumu hakkında öngörüde bulunmak Tanımlanmış bir

Detaylı

BAŞ-BOYUN KANSERLERİ & MSS KANSERLERİ

BAŞ-BOYUN KANSERLERİ & MSS KANSERLERİ BAŞ-BOYUN KANSERLERİ & MSS KANSERLERİ 12-13 Mart Swissotel Büyük Efes İzmir 12 Mart 2016, Cumartesi 08.25-08.30 AÇILIŞ 1. Oturum: Baş-boyun kanserlerine giriş, temel bilgiler Başkan: Ahmet Özet, Mustafa

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü BASIN TARAMASI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü BASIN TARAMASI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü BASIN TARAMASI Yayın: www.kongretoplanti.com Sayfa: 1 Yayın Tarihi:01.04.2010 IV ISTANBUL MEME KANSERİ KONFERANSI Yer : Ceylan

Detaylı

Türkiye de Kanser İstatistikleri Kanser, Türkiye'de 1982 yılında 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 57. Maddesi gereğince "bildirimi zorunlu

Türkiye de Kanser İstatistikleri Kanser, Türkiye'de 1982 yılında 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 57. Maddesi gereğince bildirimi zorunlu 6 Türkiye de Kanser İstatistikleri Kanser, Türkiye'de 1982 yılında 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 57. Maddesi gereğince "bildirimi zorunlu hastalıklar listesi"ne alınmış olmasına rağmen ülkemizde

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ 1988 MK DEDEMAN HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ KURULUŞ : 1998 HASTANESİ KURU KURULUŞ 1998 OTOLOG KÖK HÜCRE NAKİLLERİ

Detaylı

ONKOLOJİ 2010 ONKOLOJİ 2010 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU. 26-27 Kasım 2010 Bilkent Otel - Ankara

ONKOLOJİ 2010 ONKOLOJİ 2010 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU. 26-27 Kasım 2010 Bilkent Otel - Ankara ONKOLOJİ 2010 6. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU 26-27 Kasım 2010 Bilkent Otel - Ankara Değerli Konuklarımız, 1982 yılında kurulan Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü ülkemizin

Detaylı

Uz.Dr. Saadet TOKLUOĞLU

Uz.Dr. Saadet TOKLUOĞLU Uz.Dr. Saadet TOKLUOĞLU Fakülte : İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, 1988 Uzmanlık : İÇ HASTALIKLARI, DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, 2000 YAYINLAR Sadık Muallaoğlu, Güngör Utkan, Ayşe Gök Durnalı, Ülkü Yalçıntaş

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1990 Y. Lisans İç Hastalıkları-

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1990 Y. Lisans İç Hastalıkları- 1. Adı Soyadı: Mehmet Salih İYİKESİCİ 2. Doğum Tarihi: 01.01.1966 3. Unvanı: Tıbbi Onkoloji Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1990 Y.

Detaylı

KANSER İSTATİSTİKLERİ

KANSER İSTATİSTİKLERİ 1 KANSER İSTATİSTİKLERİ Kanser, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biridir. Sık görülmesi ve öldürücülüğünün yüksek olması nedeniyle de bir halk sağlığı sorunudur. Tanı olanaklarının gelişmesi ve

Detaylı

En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test

En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test Yeni Nesil DNA Dizileme (NGS), İmmünHistoKimya (IHC) ile Hastanızın Kanser Tipinin ve Kemoterapi İlacının Belirlenmesi Kanser Tanı

Detaylı

ONKOLOJİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ORGAN YETMEZLİKLERİNDE ETKİLEŞİM

ONKOLOJİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ORGAN YETMEZLİKLERİNDE ETKİLEŞİM ONKOLOJİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ORGAN YETMEZLİKLERİNDE ETKİLEŞİM İlaç etkileşiminde rolü olan organlar Böbrek Karaciğer Akciğer GİS Kalp Organ fonksiyonlarının değerlendirilmesi Böbrek (üre, kreatinin, GFR)

Detaylı

23-25 ŞUBAT 2007. www.febrilnotropeni.net BİLKENT OTEL VE KONFERANS MERKEZİ, ANKARA. Derneği

23-25 ŞUBAT 2007. www.febrilnotropeni.net BİLKENT OTEL VE KONFERANS MERKEZİ, ANKARA. Derneği www.febrilnotropeni.net BİLKENT OTEL VE KONFERANS MERKEZİ, ANKARA Derneği 4. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenecek 4. Mezuniyet Sonrası

Detaylı

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Dr. Hakan Bozcuk Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Tıbbi Onkoloji BD Antalya Akış Kemoradyoterapi Biolojik

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

Ayrıca son yıllarda giderek artan şekilde kullanılan PET-BT görüntülemenin Radyoterapi simülasyonunda kullanılmasından da toplantıda bahsedilecektir.

Ayrıca son yıllarda giderek artan şekilde kullanılan PET-BT görüntülemenin Radyoterapi simülasyonunda kullanılmasından da toplantıda bahsedilecektir. DUYURU Değerli Meslektaşlarımız, Tüm dünya ile beraber ülkemizdeki PET-BT cihazlarında ve moleküler görüntüleme yapılan hasta sayısında da çok hızlı bir artış meydana gelmiştir. Son 2 yıl içinde PET-BT

Detaylı

7.ULUSAL KANSERLİ HASTALAR KONGRESİ

7.ULUSAL KANSERLİ HASTALAR KONGRESİ Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü nün (UICC) Himayelerinde 7.ULUSAL KANSERLİ 6 Nisan 2012 Ramada Otel, Ankara Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü nün (UICC) Himayelerinde Değerli Arkadaşlar, Türk Kanser

Detaylı

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ A C I B A D E M Ü N İ V E R S İ T E S İ T I P F A K Ü L T E S İ İ Ç H A S T A L I K L A R I A N A B İ L İ M D A L I A C I B A D E M A D A N A H A S T A N E

Detaylı

SRC/SBRT Temel Eğitim Kursu. Kaan OYSUL - kaan@oysul.com

SRC/SBRT Temel Eğitim Kursu. Kaan OYSUL - kaan@oysul.com + SRC/SBRT Temel Eğitim Kursu Kaan OYSUL - kaan@oysul.com + Radyocerrahi 1951 yılında Lars Leksell Lezyonun stereotaktik tanımlanması Yüksek sayıda çapraz radyasyon hüzmesinin hedefte kesişmesi + Radyocerrahi

Detaylı

MEME ve TİROİD HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 3 EKİM 2015

MEME ve TİROİD HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 3 EKİM 2015 Değerli Meslektaşlarımız, Bu yıl Türk Cerrahi Derneği'nin Bölgesel Cerrahi Toplantısı'nın Edirne'de yapılacak olmasını sizlere bildirmekten gurur duymaktayız. Trakya Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim

Detaylı

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR 01.05.2013-14.11.2013 TARİHLERİ ARASINDA SAĞLIK BAKANLIĞI EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ İLAÇLARI LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER LİSTEYE EKLENENLER SIRA NO İLAÇLAR

Detaylı

İLAÇ DIŞI KLİNİK ARAŞTIRMALARI BAŞVURU FORMU

İLAÇ DIŞI KLİNİK ARAŞTIRMALARI BAŞVURU FORMU A. BAŞVURUNUN YAPILDIĞI YER Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Etik Kurula yapılacak olan başvurular için aynı form kullanılmalı ve ilgili kutu işaretlenmelidir. A.1. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ MEDĠKAL ONKOLOJĠ

Detaylı

Adım Adım Kanser Kayıtçılık. Uz. Dr. Güledal Boztaş Kanser Daire Başkanılığı Kanser Kayıt & Epidemiyoloji Birimi boztasguledal@yahoo.

Adım Adım Kanser Kayıtçılık. Uz. Dr. Güledal Boztaş Kanser Daire Başkanılığı Kanser Kayıt & Epidemiyoloji Birimi boztasguledal@yahoo. Adım Adım Kanser Kayıtçılık Uz. Dr. Güledal Boztaş Kanser Daire Başkanılığı Kanser Kayıt & Epidemiyoloji Birimi boztasguledal@yahoo.com Sunum Planı Kanser Kayıtçılığı nedir? Neden kanser kayıtçılığı yapılmalıdır?

Detaylı

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri 5. TTOK-2014 Antalya Neoadjuvan Kemoterapi (KT) nin Rasyoneli Adjuvan tedavi olarak KT (5-FU veya Gemsitabin) veya KRT hastalıksız

Detaylı

DENEY HAYVANLARI LABORATUVARLARINDA VETERİNER HEKİMİN ROLÜ. *Gülhane Askeri Tıp Akademisi Araştırma ve Geliştirme Merkezi Deney Hayvanları Kısmı

DENEY HAYVANLARI LABORATUVARLARINDA VETERİNER HEKİMİN ROLÜ. *Gülhane Askeri Tıp Akademisi Araştırma ve Geliştirme Merkezi Deney Hayvanları Kısmı DENEY HAYVANLARI LABORATUVARLARINDA VETERİNER HEKİMİN ROLÜ Uzm. Vet. Hekim Tayfun İDE* Uzm. Vet. Hekim A.Sarper BOZKURT* *Gülhane Askeri Tıp Akademisi Araştırma ve Geliştirme Merkezi Deney Hayvanları Kısmı

Detaylı

«BEST OF ASBMT TANDEM MEETINGS» ULUSLARARASI SEMPOZYUM Mart 21-22

«BEST OF ASBMT TANDEM MEETINGS» ULUSLARARASI SEMPOZYUM Mart 21-22 2014 «BEST OF ASBMT TANDEM MEETINGS» ULUSLARARASI SEMPOZYUM Mart 21-22 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu Sıhhiye, Ankara TÜRKİYE KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON VAKFI DAVET

Detaylı

İNVAZİF MESANE KANSERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER METASTATİK MESANE KANSERİNİN TEDAVİSİ

İNVAZİF MESANE KANSERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER METASTATİK MESANE KANSERİNİN TEDAVİSİ İNVAZİF MESANE KANSERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER METASTATİK MESANE KANSERİNİN TEDAVİSİ Dr.Cavit Can Eskişehir Osmangazi Ün. Tıp Fak. Üroloji AD Organ Koruyucu Tedaviler Transüretral rezeksiyon Parsiyel

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib Medicine (Baltimore). 2015 Jun;94(22):e887. doi: 10.1097/MD.0000000000000887. Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Detaylı

YAŞLI HASTAYA YAKLAŞIM

YAŞLI HASTAYA YAKLAŞIM YAŞLI HASTAYA YAKLAŞIM Kazım UYGUN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı DESTEK TEDAVİ KONSENSUS TOPLANTISI, 9. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Günleri WOW Hotels & Convention

Detaylı

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU P1 Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU Slayt 1 P1 PackardBell; 01.11.2013 Pankreas kanseri tanısı konulduğu zaman, hastaların sadece

Detaylı

Eksternal Kalite Kontrol Programı. Doç. Dr. Mustafa ERTEK RSHMB

Eksternal Kalite Kontrol Programı. Doç. Dr. Mustafa ERTEK RSHMB Sağlık Bakanlığı Penceresinden Eksternal Kalite Kontrol Programı Doç. Dr. Mustafa ERTEK RSHMB Sunum Planı Laboratuarlarda kalite kavramı Dış kalite değerlendirme programına katılımda gerekli yasal düzenleme

Detaylı

Kanser Tedavisi: Günümüz

Kanser Tedavisi: Günümüz KANSER TEDAVİSİNDE MOLEKÜLER HEDEFLER Doç. Dr. Işık G. YULUĞ Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yulug@fen.bilkent.edu.tr Kanser Tedavisi: Günümüz Geleneksel sitotoksik ilaçlar ve

Detaylı

DAVET YAZISI. Talasemi Federasyonu Bilim Kurulu adına, Prof. Dr. Yeşim Aydınok. Talasemi Federasyonu Bilim Kurulu Başkanı Kongre Başkanı

DAVET YAZISI. Talasemi Federasyonu Bilim Kurulu adına, Prof. Dr. Yeşim Aydınok. Talasemi Federasyonu Bilim Kurulu Başkanı Kongre Başkanı 1. DUYURU DAVET YAZISI Değerli Ka lımcılar, Talasemi ve Hemoglobinopa ler in ülkemizde bir halk sağlığı sorunu olması, T.C. Sağlık Bakanlığı birimlerinin, Hemoglobinopa Tarama Merkezleri ile Tanı ve Tedavi

Detaylı

TUCRIN (Türkiye Klinik Araştırma Altyapıları Ağı)

TUCRIN (Türkiye Klinik Araştırma Altyapıları Ağı) TUCRIN (Türkiye Klinik Araştırma Altyapıları Ağı) 1 Tarihçe Kuruluş: Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı Avrupa Klinik Araştırma Altyapıları Ağı (ECRIN) 2004 7. Çerçeve Programı ile büyüme (2012-2015) Amaç:

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER HAKKINDA DERNEK GÖRÜŞLERİMİZ & SAĞLIK BAKANLIĞI NA VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YAZDIĞIMIZ YAZILAR

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER HAKKINDA DERNEK GÖRÜŞLERİMİZ & SAĞLIK BAKANLIĞI NA VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YAZDIĞIMIZ YAZILAR GİRİŞİMSEL İŞLEMLER HAKKINDA DERNEK GÖRÜŞLERİMİZ & SAĞLIK BAKANLIĞI NA VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YAZDIĞIMIZ YAZILAR T.C.Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Birliği Başkanlığı na ve Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ. Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ. Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİ MEME VE AKCİĞER KANSERİNDEN

Detaylı

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE NEOADJUVAN KıSA DÖNEM VE UZUN DÖNEM KEMORADYOTERAPI SONRASı HAYAT KALITESI DEĞERLENDIRILMESI SORUMLU ARAŞTIRMACI: Prof.Dr.ESRA SAĞLAM YARDIMCI ARAŞTIRMACI: Dr. ŞÜKRAN ŞENYÜREK

Detaylı

Haliç Kongre Merkezi, İstanbul

Haliç Kongre Merkezi, İstanbul Haliç Kongre Merkezi, İstanbul SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ DEĞERLENDİRME YUVARLAK MASA TOPLANTISI III 27 Kasım 2015, Haliç Kongre Merkezi, İstanbul TOPLANTI RAPORU YAZARLAR Doç.Dr.Rabia KAHVECİ Doç.Dr.Haluk ÖZSARI

Detaylı

Kýymetli Arkadaþlarým, Bu duyuruda programýn biraz daha þekillendiðini göreceksiniz. Sizleri önceden bilgilendirdiðimiz gibi kongremiz klasik literatür tanýtýcý paneller yerine hergün çeþitli endikasyonlarda,

Detaylı

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ Prof. Dr. Sait Okkan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Adana, 2004 Erken Evre Serviks Kanseri Tedavi Seçenekleri * Cerrahi * Radyoterapi *

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi Hematopoetik kök hücre transplantasyonu hematoloji-onkoloji alanında özel bir daldır

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY Dokuz Eylül Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY Dokuz Eylül Üniversitesi AVRUPA BİRLİĞİ NDE SAĞLIK TURİZMİ Yrd. Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık turizmi nedir? hastaların ihraç edilmesi? tıbbi hizmetlerin ithal edilmesi? sağlığın/sağlık hizmetlerinin

Detaylı

Tıbbi Onkoloji Uzmanları için TEMEL ONKOLOJİ KURSU

Tıbbi Onkoloji Uzmanları için TEMEL ONKOLOJİ KURSU Sayın meslektaşım, -I temalı toplantı serilerinin ilki tarihinde İstanbul da yapılacaktır. Son dekadlardaki sağlık alanında gelişmeleri takip eden herkes, 1950 lerde antibiyotik tedavilerindeki gelişmeler

Detaylı

TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ 2006-2008 FAALİYET RAPORU

TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ 2006-2008 FAALİYET RAPORU TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ 2006-2008 FAALİYET RAPORU 23 Aralık 2006 tarihinde yapılan Genel Kurulda seçimle işbaşına gelen Yönetim Kurulunun en önemli amaç ve hedefi demokratik, katılımcı şeffaf ve kişilere

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

«BEST OF ASBMT TANDEM MEETINGS» ULUSLARARASI SEMPOZYUM Mart 21-22

«BEST OF ASBMT TANDEM MEETINGS» ULUSLARARASI SEMPOZYUM Mart 21-22 2014 «BEST OF ASBMT TANDEM MEETINGS» ULUSLARARASI SEMPOZYUM Mart 21-22 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu Sıhhıye, Ankara KONUŞMACILAR Sergio A. Giralt, MD Memorial Sloan-Kettering

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2007-2008. EĞİTİM ve BİLİMSEL FAALİYET PROGRAMI TÜMÖR KONSEYLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2007-2008. EĞİTİM ve BİLİMSEL FAALİYET PROGRAMI TÜMÖR KONSEYLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2007-2008 EĞİTİM ve BİLİMSEL FAALİYET PROGRAMI TÜMÖR KONSEYLERİ PAZARTESİ 12 00-13 00 Kemik Tümörleri Toplantısı YER: İ.Ü.O.E. A Blok Toplantı Salonu SALI 12. 30-13.

Detaylı

MEME KANSERİNDE TIBBİ TEDAVİ PRENSİPLERİ. Prof.Dr.Evin Büyükünal İç Hastalıkları Medikal Onkoloji Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

MEME KANSERİNDE TIBBİ TEDAVİ PRENSİPLERİ. Prof.Dr.Evin Büyükünal İç Hastalıkları Medikal Onkoloji Cerrahpaşa Tıp Fakültesi MEME KANSERİNDE TIBBİ TEDAVİ PRENSİPLERİ Prof.Dr.Evin Büyükünal İç Hastalıkları Medikal Onkoloji Cerrahpaşa Tıp Fakültesi A.B.D İstatistiklerine Göre 180.000 MEME KANSERİ VAKASI MEVCUT İLK TEDAVİDEN SONRA

Detaylı

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Murat Özdemir, Özer Makay, Tevfik Demir*, Berk Göktepe, Kamil Erözkan, Barış Bingül**, Yeşim Ertan**, Hüsnü Buğdaycı***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER Sağlık

Detaylı

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1945 Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi Dr. Talia İleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji BD Akut Lösemide Tedavi

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi Dr. Meltem Serin Sınırlı hastalıkta radyoterapi Yaygın hastalıkta radyoterapi Sınırlı hastalıkta radyoterapi Torakal radyoterapide tartışmalı konular Proflaktik

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

İnoperabl Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Sisplatin/Vinorelbin Kemoterapisinin Etkinliği

İnoperabl Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Sisplatin/Vinorelbin Kemoterapisinin Etkinliği İnoperabl Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Sisplatin/Vinorelbin Kemoterapisinin Etkinliği Can ÖZTÜRK, Nurdan KÖKTÜRK, Melike ŞENER, Ender LEVENT, Gül GÜRSEL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs

Detaylı

PANKREAS KANSERLERİNDE

PANKREAS KANSERLERİNDE PANKREAS KANSERLERİNDE NDE ADJUVAN TEDAVİ GEREKLİDİR 10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012 Zafer Koçak Trakya Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Sunum

Detaylı

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi?

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Sunum Akışı Giriş Lokal ileri

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ Prof. Dr. Işık ASLAY 1967 yılında lise eğitimini Kadıköy Kız Lisesi nde tamamladı. 1973 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ni bitirdi. 1982 yılında

Detaylı

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NA GİRİŞ KOŞULLARI : Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık veya Hemşirelik Yüksekokulları, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ve Ebelik Programları mezunu

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Tarih: 10/09/2015 Sayı : 8 Dünya Lenfoma Farkındalık Günü 15 Eylül 2015 Hazırlayan Neşet SAKARYA Birkaç dakikanızı ayırarak ülkemizde 2011

Detaylı

TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ 23.12.2008-15.03.2010 FAALİYET RAPORU

TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ 23.12.2008-15.03.2010 FAALİYET RAPORU TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ 23.12.2008-15.03.2010 FAALİYET RAPORU Başkan Prof. Dr. Ahmet Demirkazık Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şuayib Yalçın Genel Sekreter Prof. Dr. Pınar Saip Sayman Doç. Dr. Gül Başaran

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER (HEM 701

Detaylı

Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi. Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013

Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi. Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013 Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013 RT nin yeri varmı? RT endike ise doz ve volüm? Hangi teknik? Kurtarma tedavisinde RT?

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2014-2015 EĞİTİM, BİLİM ve KURUM FAALİYET PROGRAMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2014-2015 EĞİTİM, BİLİM ve KURUM FAALİYET PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM, BİLİM ve KURUM FAALİYET PROGRAMI İÇİNDEKİLER Giriş..... Programla İlgili Genel Bilgilendirme. Akademik Eğitim Programı ve Tümör Konseylerine Genel

Detaylı

TÜRKİYE - AZERBAYCAN 1.ONKOLOJİ GÜNLERİ 10-13 EYLÜL 2015 JW MARRIOTT ABSHERON BAKÜ

TÜRKİYE - AZERBAYCAN 1.ONKOLOJİ GÜNLERİ 10-13 EYLÜL 2015 JW MARRIOTT ABSHERON BAKÜ 1.ONKOLOJİ GÜNLERİ TÜRKİYE - AZERBAYCAN 10-13 EYLÜL 2015 JW MARRIOTT ABSHERON BAKÜ Davet Muhterem Hekimlerimiz, Tu rkiye - Azerbaycan onkoloji gu nleri adı altında her iki u lkenin onkoloji doktorlarını

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

5-8 Mart 2015 Çeşme Sheraton Otel-İZMİR

5-8 Mart 2015 Çeşme Sheraton Otel-İZMİR 5-8 Mart 2015 Çeşme Sheraton Otel-İZMİR 5 MART 2015 PERŞEMBE 13.30-14.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI 14.00-14.30 14.30-17.00 Tehlikeli İlaçların Hazırlanması ve Uygulanmasında Sağlık Çalışanları ve Hastaların

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI. Prof. Dr. Rejin KEBUDİ

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI. Prof. Dr. Rejin KEBUDİ ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI Prof. Dr. Rejin KEBUDİ İ.Ü., Cerrahpaşa T. F., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. & İ.Ü., Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Hematolojik-Onkoloji B.D. ÇOCUKLUK

Detaylı

Daha Önceden Antrasiklin ve Taksan Tedavisi Alm ş Metastatik Meme Kanserli Hastalarda Gemsitabin Tedavisi

Daha Önceden Antrasiklin ve Taksan Tedavisi Alm ş Metastatik Meme Kanserli Hastalarda Gemsitabin Tedavisi TÜRK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ DERGİSİ MAKALE / ART CLE The Turkish Journal of Hematology and Oncology Daha Önceden Antrasiklin ve Taksan Tedavisi Alm ş Metastatik Meme Kanserli Hastalarda Gemsitabin Tedavisi

Detaylı

KEMOTERAPİ NEOADJUVANT VE ADJUVANT UYGULAMALAR. Doç.. Dr. Murat BOZLU Üroloji Anabilim Dalı 8 MART 2008 - ANTAKYA

KEMOTERAPİ NEOADJUVANT VE ADJUVANT UYGULAMALAR. Doç.. Dr. Murat BOZLU Üroloji Anabilim Dalı 8 MART 2008 - ANTAKYA İNVAZİF F MESANE TÜMÖRÜNDET KEMOTERAPİ NEOADJUVANT VE ADJUVANT UYGULAMALAR Doç.. Dr. Murat BOZLU Mersin Üniversitesi Tıp T p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 8 MART 2008 - ANTAKYA MESANE TÜMÖRÜT SIKLIĞI

Detaylı

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D.

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. Kanser tedavisinde multidisipliner organ koruyucu yaklaşım: Meme kanseri Anal kanal kanseri Larinks kanseri Prostat kanseri

Detaylı

H. Şenol COŞKUN, Özlem ER, Fatih TANRIVERDİ, Mustafa ALTINBAŞ, Bülent ESER, Ali ÜNAL, Mustafa ÇETİN

H. Şenol COŞKUN, Özlem ER, Fatih TANRIVERDİ, Mustafa ALTINBAŞ, Bülent ESER, Ali ÜNAL, Mustafa ÇETİN Türkiye Tıp Dergisi 2002; 9(4): 145-151 Metastatik Mide Kanserinin Palyatif Tedavisinde Tek Ajan Fluorourasil, Fluorourasil ve Folinik Asit Kombinasyonu ve Fluorourasil, Adriamisin ve Mitomisin (FAM) Kombinasyonunun

Detaylı

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ BİLİM KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ BİLİM KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ BİLİM KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Türk Fizyolojik Bilimler Derneği (TFBD) Bilim Kurulu nun

Detaylı