ONKOLOJİ GRUBU DERNEĞİ. 29 Ekim 2 Kasım 2008 Sheraton Çeşme Otel Çeşme, İzmir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ONKOLOJİ GRUBU DERNEĞİ. 29 Ekim 2 Kasım 2008 Sheraton Çeşme Otel Çeşme, İzmir"

Transkript

1 ONKOLOJİ GRUBU DERNEĞİ 29 Ekim 2 Kasım 2008 Sheraton Çeşme Otel Çeşme, İzmir

2 BİLİMSEL SEKRETERYA Dr. Mert BAŞARAN İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Tel : / Fax : Dr. Nuran Şenel BEŞE İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi A.B.D. Tel : Fax : ORGANİZASYON SEKRETERYASI DMR Kongre Organizasyon Hizmetleri Turizm Ltd. Şti. Abacı Latif sok. No:18/4 Taşlık-Maçka, Beşiktaş / İSTANBUL Tel : Fax : Web : DİZGİ & TASARIM Kedi Tasarım

3 Çalıştay Düzenleme Kurulu ONURSAL BAŞKAN Dr. Dinçer FIRAT BAŞKANLAR Dr. N. Faruk AYKAN Dr. Sedat TURKAN SEKRETERLER Dr. Mert BAŞARAN Dr. Nuran Şenel BEŞE ÜYELER Prof. Dr. Fikri İÇLİ Prof. Dr. Sait OKKAN Prof. Dr. Şuayib YALÇIN Prof. Dr. Faruk AYKAN Prof. Dr. Hakan AKBULUT Prof. Dr. Semra PAYDAŞ Prof. Dr. Münir KINAY Prof. Dr. Handan ONUR TOG Derneği Yönetim Kurulu dur. BİLİMSEL KURUL Dr. Ufuk ABACIOĞLU Dr. Hakan AKBULUT Dr. Musa ALTUN Dr. Fadıl AKYOL Dr. Fikret ARPACI Dr. İsmail ÇELİK Dr. Fuat DEMİRELLİ Dr. Fazilet Öner DİNÇBAŞ Dr. Melek ERKİŞİ Dr. Ayfer HAYDAROĞLU Dr. Fikri İÇLİ Dr. Özgür ÖZYILKAN Dr. Gülten TEKUZMAN Dr. Erkan TOPUZ Dr. Şuayib YALÇIN TOG Çalışma Grup Başkanları ndan oluşmaktadır. İsimler alfabetik sıra ile listelenmiştir. 29 Ekim 2 Kasım 2008 / Sheraton Çeşme Otel / Çeşme, İzmir 3

4

5 Önsöz Değerli Meslektaşlarımız, Türk Onkoloji Grubu (TOG), kurulmuş olduğu 1989 yılından bugüne, bünyesindeki 15 çalışma grubu ile multidisipliner çok merkezli araştırmalar yaparak ülkemizi Onkoloji alanında üst düzeylere çıkarmak için çalışmaktadır. Bilindiği gibi TOG çalışma gruplarının yaptığı birçok çalışma önemli bilimsel dergilerde yayınlanmış ve birçok ödül almıştır. TOG, 4 yıl önce Onkoloji Grubu Derneği (OGD) nin kurulmasıyla tüzel kişilik kazanmıştır. OGD bünyesinde, tıbbi onkoloji ve radyasyon onkolojisi uzmanlarının yanısıra, kanser tedavisi ve kanser araştırmaları ile uğraşan uzmanlar da, bağlı oldukları grup içinde, OGD yönetim kurulunun onayıyla TOG çalışma gruplarına girebilmektedir. Ülkemizde, onkoloji alanında epidemiyolojik, kliniko-patolojik ve temel bilim araştırmalarının ve hasta gözlem çalışmalarının yapılabilmesi için hiçbir engel yoktur. Klinik araştırmalarda ise Sağlık Bakanlığı İlaç Araştırmaları Yönetmeliği nin ilaç araştırmalarını kolaylaştıracak ve hızlandıracak yönde değiştirileceğine olan inancımız devam etmektedir. İlki Aralık 2005 de Ankara da yapılan Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı nın 4.sü 29 Ekim 2 Kasım 2008 tarihleri arasında İzmir Çeşme Sheraton Otel de yapılacaktır. Çalıştay Perşembe sabahı başlayacak ve Cumartesi öğle üzeri sona erecektir. Çalıştay da bir büyük salonda kanser araştırmaları ile ilgili temel konular ele alınıp sorunlar tartışılırken çalışma grupları farklı salonlarda toplanarak proje üretme ve yürüyen projeleri tartışma çalışmaları yapacaklardır. Büyük salonda yapılacak oturumlarda bu yıl ilk kez davetli yabancı konuşmacılar kendi ülkelerinde yapılan ulusal çalışmalardaki sorunları, çözümlerini ve çalışma gruplarının yaşadıkları deneyimleri bizlerle paylaşacaklardır. Bunun TOG çalışmalarına farklı bir bakış açısı ve ayrı bir ivme kazandıracağı inancındayız. Dördüncü Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı na Onkoloji ile ilgilenen tüm hekimlerimiz davetlidir. Çalıştay ın hastalarımız, toplumumuz ve tüm ülkemiz için yararlı geçeceğini umuyor, hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Prof.Dr. N. Faruk Aykan Çalıştay Başkanı Prof.Dr. Sedat Turkan Çalıştay Başkanı 29 Ekim 2 Kasım 2008 / Sheraton Çeşme Otel / Çeşme, İzmir 5

6 Bilimsel Program 30 Ekim 2008, Perşembe 1. OTURUM: AÇILIŞ VE TOG 09:00-09:10 Açılış Dr. N. Faruk Aykan, Dr. Fikri İçli, Dr. Sedat Turkan 09:10-09:40 TOG nun tarihçesi, misyonu ve vizyonu Dr. Dinçer Fırat 2. OTURUM: BUGÜNE KADAR YAYINLANMIŞ TOG ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER, NEDENLERİ, ÇÖZÜMLERİ, POTANSİYEL YENİ ÇALIŞMALAR Oturum Başkanları: Dr. Fikri İçli, Dr. Münir Kınay 09:40-10:10 Faz II ve III Çalışmalar Dr. Ahmet Demirkazık 10:10-10:30 Faz I Çalışmalara Başlangıç Dr. Mert Başaran 10:30-10:50 Eksperimental Çalışmalar Dr. Meltem Nalça Andrieu 10:50-11:00 Tartışma 11:00-11:30 Kahve Molası 3. OTURUM: SİSTEM BİYOLOJİSİ VE KANSER (KONFERANS) Oturum Başkanı: Dr. Şuayib Yalçın 11:30-12:00 Sistem Biyolojisi ve Kanser Dr. N. Faruk Aykan 12:00-13:30 Öğle Yemeği 4. OTURUM: KANSER TEDAVİSİNDE YENİ HEDEFLER VE HEDEFE YÖNELİK YENİ İLAÇLAR Oturum Başkanları: Dr. Serdar Turhal, Dr. Deniz Yamaç 13:30-14:00 Meme kanserinde yeni hedefler ve ilaçlar Dr. Gül Başaran 6 4. ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI

7 Bilimsel Program 14:00-14:30 Kolorektal kanserlerde yeni hedefler ve ilaçlar Dr. Gökhan Demir 14:30 15:30 TOG ÇALIŞMA GRUPLARI TOPLANTILARI Salon A Başkan: Raportör: MEME KANSERİ ÇALIŞMA GRUBU Dr. Fikri İçli Dr. Hakan Akbulut, Dr. Yeşim Eralp 1. YÜRÜRLÜKTE OLAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Proje 1: Aromataz inhibitörü kullanan meme kanserli hastalarda sağ kalımı belirleyen faktörler Çalışma Koordinatörü: Dr. Mehmet Artaç Proje 2: Osteopontin düzeyi metastatik meme kanserlerinde kemik metastazları ve ilk tanıdaki mamografide saptanan mikrokalsifikasyoanlarla ve histopatolojik tiplerle ilişkili midir? Çalışma Koordinatörü: Dr. Melih Cem Börüban Proje 3: İltihabi ve lokal ileri meme kanserinde neoadjuvan antrasiklin ve taksan içeren kemoterapi yanıtında gen ekspresyon profilinin rolü Çalışma Koordinatörü: Dr. Erhan Gökmen Proje 4: Meme kanserinde nadir durumlar Çalışma Koordinatörü: Dr. Ayfer Haydaroğlu Proje 5: Erken evre meme kanseri Türkiye gözlem çalışması Çalışma Koordinatörü: Dr. Fikri İçli 2. YENİ PROJE ÖNERİLERİNİN TARTIŞILMASI Öneri 1: Erb2+ metastatik meme kanserli hastalarda lapatinib ile vinorelbin kombinasyonunun değerlendirildiği faz II çalışma Öneren kişi: Dr. Pınar Saip 29 Ekim 2 Kasım 2008 / Sheraton Çeşme Otel / Çeşme, İzmir 7

8 Bilimsel Program Öneri 2: Triple negatif meme kanserinin neoadjuvan tedavisinde haftalık Paklitaksel + Karboplatin tedavisinin etkinliği ve hücre-içi sinyal ileti yollarına etkisi Öneren kişi: Dr. Yeşim Eralp Öneri 3: Klinik randomize çalışma metastatik meme kanserinin lokorejional tedavisinde seçilmiş hastalar için circulating tumor cell in rolü Öneren kişi: Dr. Vincent Vinh-Hung, Dr. İlknur Alsan Çetin Öneri 4: Meme kanserinde lenf nod oranı Öneren kişi: Dr. İlknur Alsan Çetin Öneri 5: Klinik calisma lokal evre meme kanserinde circulating tumor cell in rolü Öneren kişi: Dr. Vincent Vinh-Hung, Dr. İlknur Alsan Çetin Öneri 6: Metastatik Meme Kanserli olgularda daha önce Antrasiklin, Taxan ve/veya Capacitabin alan hastalarda progresyonda Capacitabin /Endoxan oral tedavisinin etkinliği Öneren kişi: Dr. Ahmet Özet 3. GRUP PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER Salon B Başkan: Raportör: ÜROLOJİK KANSERLER ÇALIŞMA GRUBU Dr. Fuat Demirelli Dr. Teoman Yanmaz YÜRÜRLÜKTE OLAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ PROJE ÖNERİLERİNİN TARTIŞILMASI Öneri 1: Renal Hücreli kanserde Tümör Lizatları ile Yüklenmiş Dentritik Hücre Aşılaması-Adjuvan Uygulama: Çift kör randomize Faz III çalışma Öneren kişi: Dr. Ercüment Ovalı 3. GRUP PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER 8 4. ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI

9 Bilimsel Program Salon C Başkan: Raportör: KEMİK VE YUMUŞAK DOKU SARKOMLARI ÇALIŞMA GRUBU Dr. Ayfer Haydaroğlu Dr. Serra Kamer, Dr. Fulya Yaman Ağaoğlu YÜRÜRLÜKTE OLAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ PROJE ÖNERİLERİNİN TARTIŞILMASI GRUP PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER 15:30 16:30 TOG ÇALIŞMA GRUPLARI TOPLANTILARI Salon A Başkan: Raportör: GASTROİNTESTİNAL KANSERLER ÇALIŞMA GRUBU Dr. Şuayib Yalçın Dr. Bülent Karabulut, Dr. Uğur Selek 1. YÜRÜRLÜKTE OLAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Proje 1: Stop and Go Çalışma Koordinatörü: Dr. Şuayib Yalçın Proje 2: Lokal ileri Gastrik Adenokarsinomunun Neoadjuvan Tedavisinde Dosetaksel, Sisplatin ve Florourasil Kombinasyonu (Neo-Tax):Faz II Klinik Çalışma Çalışma Koordinatörü: Dr. Nurullah Zengin Proje 3: Karaciğer veya Böbrek Fonksiyonları bozuk olan GIS Kanserli Hastalarda Kemoterapi Uygulaması Çalışma Koordinatörü: Dr. Hüseyin Abalı Proje 4: Safra yolları kanserleri kayıt projesi Çalışma Koordinatörü: Dr. Mustafa Özgüroğlu Proje 5: Postoperatif kemoradyoterapi uygulanmış rektum kanserli olgularda geç dönem yan etkilerin ve yaşam kalitesinin değerlendirildiği Çok merkezli klinik Çalışma Çalışma Koordinatörü: Dr. Diclehan Ünsal 29 Ekim 2 Kasım 2008 / Sheraton Çeşme Otel / Çeşme, İzmir 9

10 Bilimsel Program Proje 6: Türkiye deki Kolorektal Kanser Vakalarının Profili İle İlgili Kesitsel Bir Kayıt Çalışması (KOLON-TÜRK PROTOKOLÜ) Çalışma Yürütme Kurulu: Dr. N. Faruk Aykan, Dr. Gökhan Demir, Dr. Rian Dişçi 2. YENİ PROJE ÖNERİLERİNİN TARTIŞILMASI Öneri 1: Hepatosellüler kanserde ERCC expresyonu Öneren kişi: Dr. Serdar Turhal Öneri 2: Özofagus kanserlerinde neoadjuvan tedavi Öneren kişi: Dr. Esra Kaytan SAĞLAM Öneri 3: Prenatal Faktörlerin Kolon Kanseri Gelişimi Üzerine Etkileri Öneren kişi: Dr.Feyyaz ÖZDEMİR Öneri 4: Prenatal Faktörlerin Rektum Kanseri Gelişimi Üzerine Etkileri Öneren kişi: Dr.Feyyaz ÖZDEMİR 3. GRUP PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER Salon B Başkan: Raportör: LENFOMA ÇALIŞMA GRUBU Dr. Gülten Tekuzman Dr. Sercan Aksoy YÜRÜRLÜKTE OLAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ PROJE ÖNERİLERİNİN TARTIŞILMASI Öneri 1: Prenatal Faktörlerin NHL Gelişimi Üzerine Etkileri Öneren kişi: Dr.Feyyaz ÖZDEMİR GRUP PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER Salon C Başkan: Raportör: 10 GEÇ YAN ETKİLER ÇALIŞMA GRUBU Dr. Fazilet Dinçbaş Dr. Diclehan Ünsal, Dr. Beste Melek Atasoy 4. ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI

11 Bilimsel Program 1. YÜRÜRLÜKTE OLAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Proje 1: Pelvik radyoterapi uygulanmış rektum kanserli olgularda geç dönem yan etkilerin ve yaşam kalitesinin değerlendirildiği çok merkezli klinik çalışma Proje 2: Yüksek ve düşük dereceli primer beyin tümörü nedeniyle radyoterapi (RT) yapılan hastalarda bilişsel işlev değişiklikleri: SMMT(Standardize Mini mental test) ile Türkiye deki hastalarda ölçümleme Sorumlu araştırmacı: Dr. Sevil Kılçıksız YENİ PROJE ÖNERİLERİNİN TARTIŞILMASI GRUP PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER 16:30 17:30 TOG ÇALIŞMA GRUPLARI TOPLANTILARI Salon A Başkan: Raportör: AKCİĞER KANSERİ ÇALIŞMA GRUBU Dr. Fadıl Akyol Dr. Mustafa Erman, Dr. Aydın Yavuz YÜRÜRLÜKTE OLAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ PROJE ÖNERİLERİNİN TARTIŞILMASI Öneri 1: Prenatal Faktörlerin Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Gelişimi Üzerine Etkileri Öneren kişi: Dr.Feyyaz ÖZDEMİR Öneri 2: Nonsmall Cell akciğer kanserinde Tümör Lizatları ile Yüklenmiş Dentritik Hücre Aşılaması-Uzamış Adjuvan uygulama: Çift kör randomize Faz III çalışma Öneren kişi: Dr. Ercüment Ovalı 3. GRUP PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER 29 Ekim 2 Kasım 2008 / Sheraton Çeşme Otel / Çeşme, İzmir 11

12 Bilimsel Program Salon B Başkan: Raportör: DESTEK TEDAVİLER ÇALIŞMA GRUBU Dr. Özgür Özyılkan Dr. Rüçhan Uslu, Dr. Mustafa Özdoğan 1. YÜRÜRLÜKTE OLAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Proje 1: Pelvik Işınlamalarda Barsak Toksistesi ile Plazma Sitrülin Seviyeleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması: Prospektif Randomize Çok Merkezli Çalışma Önerisi Çalışma Koordinatörü: Dr. Cem Önal Proje 2: Pelvik radyoterapiye bağlı akut intestinal toksisite takibinde plazma sitrulin düzeyleri ile sirkadeyn ritim ilişkisinin araştırılması Çalışma Koordinatörü: Dr. Cem Önal Proje 3: Onkoloji Kliniklerinde Palyatif Bakım Programlarının Kurulması Basamakları Çalışma Koordinatörü: Dr. Sevil Bavbek Proje 4: Kanser hastalarına Ölmeden Önceki 15 Gün İçinde Yapılan Tetkik ve Tedaviler Çalışma Koordinatörü: Dr. Şeref Kömürcü YENİ PROJE ÖNERİLERİNİN TARTIŞILMASI GRUP PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER Salon C Başkan: Raportör: SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ÇALIŞMA GRUBU Dr. Ufuk Abacıoğlu Dr. Beste Melek Atasoy, Dr. Hale Başak Çağlar 1. YÜRÜRLÜKTE OLAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Proje 1: Nordic Brain Tumor Study Group - A randomized study of two schedules of radiotherapy or chemotherapy in elderly patients with high grade glioma Çalışma Yürütücüsü: Dr. Annika Malmstrom ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI

13 Bilimsel Program Türkiye Çalışma Koordinatörü: Dr. Ufuk Abacıoğlu Proje 2: Yüksek ve düşük dereceli primer beyin tümörü nedeniyle radyoterapi uygulanan hastalarda bilişsel işlev değişiklikleri: SMMT ile Türkiye deki hastalarda ölçümleme Yan Etkiler Grubu Çalışması Çalışma Koordinatörü: Dr. Sevil Kılçıksız Proje 3: Primer SSS Lenfomaları Tedavi Sonuçları. Çalışma Koordinatörü: Dr. Naciye Özşeker Proje 4: Postoperatif radyoterapi uygulan anaplastik oligodendrogliomalarda sağkalımı etkileyen prognostik faktörlerin retrospektif çok merkezli değerlendirilmesi Çalışma Koordinatörü: Dr. Serra Kamer Proje 5: İntrakranyal Ependimomalı Olguların Çok Merkezli Retrospektif Analizi Çalışma Koordinatörü: Dr. Süreyya Sarıhan 2. YENİ PROJE ÖNERİLERİNİN TARTIŞILMASI Öneri 1: GBM de Tümör Lizatı/ EGFRvIII-specific peptide ile Yüklenmiş Dentritik Hücre Aşılaması-Adjuvan Uygulama: Çift kör randomize Faz III çalışma Öneren kişi: Dr. Ercüment Ovalı 3. GRUP PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER 19:00 19:30 Açılış Kokteyli 19:30 Akşam Yemeği 29 Ekim 2 Kasım 2008 / Sheraton Çeşme Otel / Çeşme, İzmir 13

14 Bilimsel Program 31 Ekim 2008, Cuma 5. OTURUM: TÜRKİYE DE KANSER SIKLIĞI VE KANSER KAYITLARI Oturum Başkanları: Dr. Erkan Topuz, Dr. Ayfer Haydaroğlu 09:00-09:20 Türkiye de kanser sıklığı Dr. Murat Tuncer 09:20-09:40 Ulusal kanser kayıt çalışmaları Dr. Sultan Eser 09:40-10:00 Tartışma 10:00-10:30 Kahve Molası 6. OTURUM: FARKLI ÜLKELERDE ULUSAL ÇALIŞMALAR NASIL YÜRÜYOR? KARŞILAŞILAN SORUNLAR? (YUVARLAK MASA) NATIONAL STUDIES OF OTHER COUNTRIES; THE PROBLEMS THAT THEY HAVE EXPERIENCED Oturum Başkanları: Dr. Sedat Turkan, Dr. Nuran Şenel Beşe 10:30-10:50 İsviçre Deneyimi Dr. Mahmut Özşahin 10:50-11:10 Fransa Deneyimi - French Group Experience (Medical Oncology) Dr. Joseph Gligorov Medikal Onkoloji 11: Fransa Deneyimi - French Group Experience (Radiation Oncology) Dr. Yazid Belkacemi Radyasyon Onkolojisi 11:30-11:50 Türkiye Deneyimi - TOG Experience Dr. Haluk Onat 11:50-12:15 Tartışma 12:15-14:00 Öğle Yemeği 14:00 15:00 TOG ÇALIŞMA GRUPLARI TOPLANTILARI Salon A Başkan: Raportör: 14 JİNEKOLOJİK KANSERLER ÇALIŞMA GRUBU Dr. Erkan Topuz Dr. Pınar Saip, Dr. Erdem Göker, Dr. Faruk Taş 4. ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI

15 Bilimsel Program 1. YÜRÜRLÜKTE OLAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Proje 1: Seröz papiller ve berrak hücreli endometriyum kanserlerinde tedavi sonuçları: Türkiye Verisi Çalışma Koordinatörü: Dr. P. Fulden Yumuk Proje 2: Endometriyumun Mikst Mülleriyen tümörlerinin (karsinosarkomlar) Türkiye Verisi Çalışma Koordinatörü: Dr. P. Fulden Yumuk Proje 3: Radyoterapi Uygulanan Serviks Kanserli Olgularda Yaşam Kalitesinin Değerlendirildiği Çok Merkezli Prospektif Klinik Çalışma Çalışma Koordinatörü: Dr. Ayşe Nur Demiral 2. YENİ PROJE ÖNERİLERİNİN TARTIŞILMASI Öneri 1: Radyasyon Onkolojisi Merkezlerinde Serviks Kanserinde Tedavi Yaklaşımı Öneren kişi: Dr. Sait Okkan 3. GRUP PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER Salon B Başkan: Raportör: KANSER EPİDEMİYOLOJİ VE PREVANSİYONU ÇALIŞMA GRUBU Dr. İsmail Çelik Dr. Mutlu Hayran 1. YÜRÜRLÜKTE OLAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Proje 1: Kanserli Hasta Yakınlarının Bilgi ve Tutum Yaklaşımlarını Saptama Çalışması Çalışma Koordinatörü: Dr. Serdar Turhal Proje 2: Kanserli Hastalarda Komorbidite Sıklığı Çalışması Çalışma Koordinatörü: Dr. Hüseyin Abalı Proje 3: Kanserli Hasta Yakını Sigara Kullanımı Çalışması Çalışma Koordinatörü: Dr. Mutlu Hayran 29 Ekim 2 Kasım 2008 / Sheraton Çeşme Otel / Çeşme, İzmir 15

16 Bilimsel Program YENİ PROJE ÖNERİLERİNİN TARTIŞILMASI GRUP PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER Salon C Başkan: Raportör: YÜKSEK DOZ KEMOTERAPİ ÇALIŞMA GRUBU Dr. Fikret Arpacı Dr. Yener Koç, Dr. Semra Paydaş 1. YÜRÜRLÜKTE OLAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Proje 1: Erişkin Burkitt ve lenfoblastik lenfomalı hastalarda 1.remisyonda Otolog Kök Hücre Nakli: faz 2 çalışma Çalışma koordinatörü: Dr. Selmin Ataergin Proje 2: CD20 + NHL lı olgularda yüksek doz kemoterapi ve otolog kök hücre nakli uygulanan olgularda Ritüksimab ın kullanılmasının sağ kalım üzerine etkisi Çalışma koordinatörü: Dr. Fikret Arpacı Proje 3: Germ Hücreli Tümörlerde Yüksek Doz Kemoterapi ve Otolog Kök Hücre Nakli Türkiye Sonuçları Çalışma koordinatörü: Dr. Mustafa Öztürk YENİ PROJE ÖNERİLERİNİN TARTIŞILMASI GRUP PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER 15:00 16:00 TOG ÇALIŞMA GRUPLARI TOPLANTILARI Salon A Başkan: Raportör: TEMEL ONKOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU Dr. Hakan Akbulut Dr. Gül Başaran, Dr. Sinan Yavuz YÜRÜRLÜKTE OLAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ PROJE ÖNERİLERİNİN TARTIŞILMASI GRUP PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI

17 Bilimsel Program Salon B Başkan: Raportör: MELANOMA VE DERİ KANSERLERİ ÇALIŞMA GRUBU Dr. Melek Erkişi Dr. Gökhan Demir YÜRÜRLÜKTE OLAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ PROJE ÖNERİLERİNİN TARTIŞILMASI Öneri 1: M. Melanomada Tümör Lizatları ile Yüklenmiş Dentritik Hücre Aşılaması: Çift kör randomize Faz III çalışma Öneren kişi: Dr. Ercüment Ovalı 3. GRUP PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER Salon C Başkan: Raportör: BAŞ BOYUN KANSERLERİ ÇALIŞMA GRUBU Dr. Musa Altun Dr. Mustafa Özdoğan YÜRÜRLÜKTE OLAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ PROJE ÖNERİLERİNİN TARTIŞILMASI GRUP PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER 19:00 Akşam Yemeği 29 Ekim 2 Kasım 2008 / Sheraton Çeşme Otel / Çeşme, İzmir 17

18 Bilimsel Program 1 Kasım 2008, Cumartesi 7. OTURUM: KANSER ARAŞTIRMALARINDA İSTATİSTİK (KONFERANS) Oturum Başkanları: Dr. Rian Dişçi, Dr. Hakan Akbulut 09:00-09:30 Kanser araştırmalarında temel istatistik nosyonlar Onkolog gözü ile istatistiğe bakış Dr. Mahmut Özşahin 8. OTURUM: ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR VE METAANALİZLER PARTICIPITATION TO INTERNATIONAL TRIALS AND META-ANALYSES Oturum Başkanları: Dr. Faruk Zorlu, Dr. Handan Onur 09:30-10:00 Yurt içi deneyim - Experience from Turkey Dr. Ziya Kırkalı 10:00-10:30 Yurt dışı deneyim - Experience from Israel Dr. Abraham Kuten 10:30-11:00 Kahve Molası 9. OTURUM: ÇALIŞMA GRUPLARININ SUNUMU Oturum Başkanları: Dr. Sait Okkan, Dr. Sevil Bavbek 11:00-12:30 Çalışma gruplarında kabul edilen yeni projelerin sunumları ve kapanış 12:30-13:10 Öğle Yemeği 13:15 Efes Turu 19:00 Akşam Yemeği ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI

19

20

21 İçindekiler KONUŞMA ÖZETLERİ 25 Faz II-IV Klinik Araştırmalar 27 Prof. Dr. Ahmet Demirkazık Türkiye de Faz I Çalışmalar ve Sorunları 31 Doç. Dr. Mert Başaran Eksperimental Çalışmalarda Karşılaşılan Güçlükler, Nedenleri ve Çözümleri 34 Doç. Dr. Meltem Nalça Andrieu Sistem Biyolojisi 38 Prof. Dr. N. Faruk Aykan Meme Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavi 44 Doç. Dr. Gül Başaran Türkiye Kanser Verileri 47 Prof. Dr. A. Murat Tuncer Türkiye de Kanser Kayıtçılığı 48 Dr. Sultan Eser Clinical and Translational Cancer Research in Israel 53 Abraham Kuten, MD ÇALIŞMA GRUPLARI DEVAM EDEN PROJELER 57 Meme Kanseri Çalışma Grubu 59 Gastrointestinal Kanserler Çalışma Grubu 66 Türkiye deki Kolorektal Kanser Vakalarının Profili İle İlgili Kesitsel Bir Kayıt Çalışması (KOLON-TÜRK PROTOKOLÜ) Ekim 2 Kasım 2008 / Sheraton Çeşme Otel / Çeşme, İzmir 21

22 İçindekiler Postoperatif Kemoradyoterapi Uygulanmış Rektum Kanserli Olgularda Geç Dönem Yan Etkilerin Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirildiği Çok Merkezli Klinik Çalışma 70 Yüksek ve düşük dereceli primer beyin tümörü nedeniyle radyoterapi (RT) yapılan hastalarda bilişsel işlev değişiklikleri: SMMT(Standardize Mini mental test) ile Türkiye deki hastalarda ölçümleme 74 Destek Tedaviler Çalışma Grubu 80 Santral Sinir Sistemi Çalışma Grubu 82 Jinekolojik Kanserler Çalışma Grubu 84 Kanser Epidemiyoloji ve Prevansiyon Çalışma Grubu 86 Yüksek Doz Çalışma Grubu 87 ÇALIŞMA GRUPLARI PROJE ÖNERİLERİ 91 Erb2+ metastatik meme kanserli hastalarda lapatinib ile vinorelbin kombinasyonunun değerlendirildiği faz II çalışma 93 TOG Meme Çalışma Grubu İçin Faz II Çalışma Önerisi 94 Triple negatif meme kanserinin neoadjuvan tedavisinde haftalık Paklitaksel + Karboplatin tedavisinin etkinliği ve hücre-içi sinyal ileti yollarına etkisi 106 Triple negatif meme kanserinin neoadjuvan tedavisinde haftalık Paklitaksel + Karboplatin 107 Klinik randomize çalışma metastatik meme kanserinin lokorejional tedavisinde seçilmiş hastalar için circulating tumor cell in rolü ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI

23 İçindekiler Meme kanserinde lenf nod oranı 114 Klinik calisma lokal evre meme kanserinde circulating tumor cell in rolü. 115 Metastatik Meme Kanserli olgularda daha önce Antrasiklin, Taxan ve/veya Capacitabin alan hastalarda progresyonda Capacitabin /Endoxan oral tedavisinin etkinliği 116 Hepatosellüler kanserde ERCC expresyonu 117 Özofagus kanserlerinde neoadjuvan tedavi 118 Prenatal Faktörlerin Kolon Kanseri Gelişimi Üzerine Etkileri 119 Prenatal Faktörlerin Rektum Kanseri Gelişimi Üzerine Etkileri 120 Prenatal Faktörlerin Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Gelişimi Üzerine Etkileri 121 Nonsmall Cell akciğer kanserinde Tümör Lizatları ile Yüklenmiş Dentritik Hücre Aşılaması-Uzamış Adjuvan uygulama: Çift kör randomize Faz III çalışma 122 Prenatal Faktörlerin NHL Gelişimi Üzerine Etkileri 123 Radyasyon Onkolojisi Merkezlerinde Serviks Kanserinde Tedavi Yaklaşımı 124 M.Melanomada Tümör Lizatları ile Yüklenmiş Dentritik Hücre Aşılaması: Çift kör randomize Faz III çalışma 125 Renal Hücreli kanserde Tümör Lizatları ile Yüklenmiş Dentritik Hücre Aşılaması- Adjuvan Uygulama: Çift kör randomize Faz III çalışma 126 GBM de Tümör Lizatı/ EGFRvIII-specific peptide ile Yüklenmiş Dentritik Hücre Aşılaması-Adjuvan Uygulama: Çift kör randomize Faz III çalışma Ekim 2 Kasım 2008 / Sheraton Çeşme Otel / Çeşme, İzmir 23

24

25 KONUŞMA ÖZETLERİ

26

27 Faz II-IV Klinik Araştırmalar Prof. Dr. Ahmet Demirkazık Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Türk Onkoloji Grubunun (TOG) 1989 da kurulmasından sonra, onkoloji alanında ülkemizde ilk defa çok merkezli klinik araştırmalar planlanmaya ve yapılmaya başlanmıştır. Farmitalia-Carlo Erba tarafından önerilen Ankara ve İstanbul da ileri evre meme kanserli hastalarda epirubisinin haftalık doz yükseltilmesi çalışması, TOG merkezlerinde yapılan ilk klinik araştırma olmuştur. Bu çalışma, kongrelerde sunulmuş ve sonuçları Turkish Journal of Cancer dergisinde Prof. Dr. Dinçer Fırat ve arkadaşları tarafından Phase II Study of Weekly Doses of Epirubicin in Advanced Breast Cancer başlığı altında İngilizce olarak 1996 yılında yayınlanmıştır 1. Yine Farmitalia-Carlo Erba desteğiyle, küçük hücreli akciğer kanserli, meme kanserli ve lenfomalı hastalarda klinik araştırmalar planlanarak yapılmıştır. Kongrelerde sunulan bu çalışmalardan üç tanesi yine Turkish Journal of Cancer dergisinde 1996 ve 1997 yıllarında yayınlanmış 2-4, üç tanesi ise Avrupa Onkoloji Kongrelerinde poster olarak sunulmuş fakat yayınlanamamıştır 5-7. Bu çalışmaların hemen ardından metastatik mide kanserli hastalarda yapılan ilk randomize çalışma ise Prof. Dr. Fikri İçli ve arkadaşları tarafından kongrelerde sunulduktan sonra 1998 de Cancer dergisinde). Bu çalışmaların yapıldığı dönemleri izleyen yıllarda, Ocak 1993 de İlaç Araştırmaları Yönetmeliği ve Aralık 1995 de İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu nun yayınlanarak yürürlüğe girmesi ve bu doğrultuda yerel etik kurullar ile Merkez Etik Kurulun kurulması sonrası, klinik araştırmaların yapılmasının güçleştiği görülmektedir. Bu dönemden sonra, lokal ilerlemiş meme kanserinde Faz IV niteliğinde olan bir çalışma yapılarak Tumori dergisinde yayınlanmış 9 ve metastatik kanserli hastalarda yapılan iki çalışma ise Avrupa ve Amerika (ASCO) kongrelerinde sunulmuş fakat yayınlanamamıştır 10- ). Yine bu dönemde planlanan - TOG un ilk farmakoekonomik çalışması sayılabilecek metastatik meme kanserli hastalarda yapılan randomize çalışma kongrelerde sunulduktan sonra, British Journal of Cancer dergisinde 2005 yılında yayınlanmıştır 12. Bu yıllarda araştırıcının başlatabileceği klinik araştırmaların yapılmasının pek mümkün olamaması nedeniyle, TOG tarafından retrospektif değerlendirmeler ve yaşam kalitesi değerlendirmesi çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. Nazofarinks kanserli hastalarda yapılan faz IV araştırma ise, TOG tarafından planlanan ilk kemoradyoterapi çalışması ol- 29 Ekim 2 Kasım 2008 / Sheraton Çeşme Otel / Çeşme, İzmir 27

28 A. Demirkazık muştur (13). Metastatik meme kanserli hastalarda zoledronik asitin kullanıldığı ve ağrılı kanser hastalarında transdermal fentanil uygulanmasıyla ilgili faz IV araştırmalar ise en son yapılıp yayınlanan TOG faz IV çalışmaları olmuştur Türk Kemik İliği Transplantasyon Kayıtlarına dayanarak lenfomalı hastalarda yapılan otolog hematopoetik kök hücre transplantasyonu sonuçlarının retrospektif değerlendirmesi ise, bu güne kadar yapılıp yayınlanan en son TOG klinik araştırması olarak yer almıştır 16. Bu TOG çalışmalarının yanı sıra, ülkemizdeki onkoloji merkezlerinin çok sayıda Uluslar arası çok merkezli klinik araştırmalara katıldığı bilinmektedir. Fakat bunlar TOG çalışmaları değildir. Numune Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniğinde başlatılan ve çok merkezli TOG çalışması olarak halen devam eden lokal ilerlemiş mide kanserli hastalarda faz II neoadjuvan kemoterapi çalışması tam destekli ilk TOG klinik araştırması olacaktır. Yeni İlaç Araştırmaları Yönetmeliğinin son şeklinin onaylandığı bilinmekte ve bu sıralarda yayınlanarak yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Bu yönetmelikte yeni bir kavram olarak ticari olmayan ilaç araştırmaları tanımı yer almaktadır. Yine bu günlerde Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğünde, klinik araştırmalara en çok katılan uzmanlık dernekleri (TOG, Tıbbi Onkoloji, Hematoloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji ve Klinik Araştırmalar derneklerinin) temsilcilerinin görüşleri alınarak ticari olmayan ilaç araştırmaları kılavuzu hazırlanmakta İlaç Araştırmaları Yönetmeliğinin yayınlanmasının hemen ardından bu kılavuzun da yürürlüğe girmesi planlanmaktadır. Bu kılavuzun yayınlanmasıyla, çok sayıda klinik araştırmanın ülkemizde TOG tarafından da yapılabilmesinin önünün açılacağı ümit edilmektedir. KAYNAKLAR 1. FIRAT D, BALTALI E, İÇLİ F, ONAT H, MOLİNAS MANDEL N, BERK Ö, ÖBER A, AKTAN G (Turkish Oncology Group, TOG). Phase II Study Of Weekly Doses of Epirubicin in Advanced Breast Cancer. Turk J Cancer 1996; 26: BERK Ö, ONAT H, KARS A, SERDENGEÇTİ S, GÜNEL N, AYKAN F, OKKAN S, KINAY M, ÜSKENT N, AKTAN G, FIRAT D (Turk Oncology Group, TOG). High Dose Epirubicin and Ifosfamide Alternatig with Etoposide and Cisplatin Therapy with Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor in Small Cell Lung Cancer. Turk J Cancer 1996; 26: BALTALI E, İÇLİ F,MOLİNAS MANDEL N, ONAT H, AKTAN G, ÖBER A, ÜSKENT N, ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI

29 Faz II-IV Klinik Araştırmalar KINAY M, BERK Ö, FIRAT D (Turkish Oncology Group, TOG). Weekly Doses of Epirubicin in Locally Advanced Breast Cancer Patients as Neoadjuvant Chemotherapy. Turk J Cancer 1997; 27: DİNÇOL D, MOLİNAS MANDEL N, BARIŞTA İ, AKTAN G, ONAT H, SARDAŞ OS, BERK Ö, ÇEHRELİ C, FIRAT D (Turkish Oncology Group, TOG). Combination Chemotherapy Involving Weekly Epirubicin in the Treatment of Intermediate and High Grade non- Hodgkin s Lymphomas. Turk J Cancer 1997; 27: FIRAT D, BALTALI E, İÇLİ F, BERK O, ÜSKENT N, DANEL P, Le Pape, Delgado FM (Turkish Oncology Group, TOG). Navelbine (NVB) Doxorubucin (DX) Combination (D1-D8) in Advanced Breast Carcinoma Previously Untreated. Ann Oncology 1996; 7(Suppl): p25 (108p) 6. ÇAY ŞENLER F, ONAT H, SAİP P, DEMİRKAZIK A, AKBULUT H, KOCA S, AKYOL F, AK- TAN G, FIRAT D (Turkish Oncology Group, TOG). Cisplatin and Epirubicin Induction Chemotherapy Followed by Chemo-Radiotherapy in Limited Stage Small Cell Lung Cancer (LS-SCLC). Ann Oncol 1998; 9(suppl4): DEMİRKAZIK A, ONAT H, SAİP P, ÖZGÜROĞLU M, KARS A, ÇAY ŞENLER F, DEMİR G, ÜNER A, ARPACI F, AKTAN G (Turkish Oncology Group, TOG). High Dose Epirubicin and Cisplatin Induction Chemotherapy Sequentially Fallowed by Ifosfamide and Etoposide Chemotherapy in Extensive Stage Small Cell Lung Cancer (ES SCLC). Ann Oncol 1998; 9(suppl4): İÇLİ F, ÇELİK İ, AYKAN F, ÜNER A, DEMİRKAZIK A, ÖZET A, ÖZGÜROĞLU M, TAŞ F, AKBULUT H, FIRAT D (Turkish Oncology Group, TOG). Randomized Phase III Trial of EEP Versus FEP in Advanced Gastric Carcinoma. Cancer 1998; 83: BALTALI E, GÜNEL N, ONAT H, ATAHAN L, AKÇALI Z, BÜYÜKÜNAL E, FIRAT D (Turkish Oncology Group, TOG). Neoadjuvant Chemotherapy in Locally Advanced Breast Cancer: A Preliminary Report. Tumori 1999; 85: GÖKER E, AYKAN NF, SERDENGEÇTİ S, GÜNEL N, ALAKAVUKLAR M, İÇLİ F, YÜCEL İ, ÜSKENT N, ARPACI F, FIRAT D (Turkish Oncology Group, TOG). Oral Uracil/Tegafur (UFT) Plus Leucovorin (LV) in Patients With Metastatic Colorectal Cancer (CRC). Eur.J Cancer 1999; 35 (Suppl.4): Page ALTINBAŞ M, AYKAN F, ERKİŞİ M, BÜYÜKÜNAL E, YÜCEL İ, GÜNEL N, ER Ö, ÜSKENT N AKBULUT H, DİSCİ R, ÇAMLICA H, FIRAT D. Alternating Combination of Irinotecan With 5-Fluorouracil and Folinic Acid in First- Line Chemotherapy of Metastatic Colorectal Cancer (A Turkish Onkology Group Study). Proc Am Soc 29 Ekim 2 Kasım 2008 / Sheraton Çeşme Otel / Çeşme, İzmir 29

30 A. Demirkazık Clin Oncol 2002; 21: abstr İÇLİ F, AKBULUT H, UNER A, YALÇIN B, BALTALI E, ALTINBAŞ M, COŞKUN S, KOMÜR- CÜ S, ERKİŞİ M, DEMİRKAZIK A, ÇAY ŞENLER F, ŞENCAN O, BÜYÜKÇELİK A, BORU- BAN C, ONUR H, ZENGİN N, AND SAK SD. Cisplatin Plus Oral Etoposide (EOP) Combination is More Effective Than Paclitaxel in Patients With Advanced Breast Cancer Pretreated With Anthracyclines:A Randomized Phase III Trial Of Turkish Oncology Group. Br J Cancer 2005; 92: UZEL Ö, ÖZYAR E, PAK Y, ÇETİNGÜL N, ALTUN M, KAPLAN B, DALMAZ G, ESASSOLAK M, YAVUZ A. İndeferansiye ve Non-Keratinize Skuamöz Hücreli Nazofarenks Kanserinde Dosetaksel-sisplatin Neoadjuvan Tedavisi Sonrası Kemoradyoterapi Uygulaması-Faz IV Klinik Araştırma. VII Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Fethiye Nisan 2006, Sözlü Bildiriler: sayfa ATAHAN İL, YILDIZ F, CENGİZ M, KAPLAN B, ÖZKAN M, HAYDAROĞLU A, ŞENGÖZ M, KORCUM AF, AKMANSU M, ENGİN K. Zoledronic Acid With either Standard or Reduced Dose Palliative Radiotherapy in the Management of the Breast Cancer Patients with Bone Metastases: A Phase IV Randomized Study. Radiotherapy & Oncology 2006; 81 supp1: KÖMÜRCÜ Ş, TURHAL S, ALTUNDAĞ K, ATAHAN L, TURNA HS, MANAVOĞLU O, YA- VUZ A, ÖZKÖK S, ALİUSTAOĞLU M, ALTINBAŞ M, PAK Y, COOPER R, YAYLACI M, DEMİRKAN B, SARIHAN S, ÖZDEMİR F. Safety and Efficacy of Transdermal Fentanyl in Patients With Cancer Pain: Phase IV, Turkish Oncology Group Trial. European Journal of Cancer Care 2007; 16: ARPACI F, ATAERGİN S, GURMAN G, ÇAĞIRGAN S, ARAL M, ÖZEL A, AYLİ M, ÖZ- CAN M, ÜNAL A, SOYSAL T, KOÇ Y, BÜYÜKÇELİK A, ÖZTÜRK A, OVALI E, GÖKER H, ŞAHİN B, KALAYOĞLU BESİSİK S, BAYIK M, BOLAMAN Z, BAVBEK S, TURAN M (Turkish Oncology Group, TOG). The Autologous Hemopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT) in Adult Patients with Lymphoma: Turkish Bone Marrow Transplantion Regitry (TBMTR) Results. Turkish J Cancer 2007; 37: ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU 27-28 HAZİRAN 14 TÜBA - KANSER ÇALIŞMA GRUBU Yürütücü Prof. Dr. Taner DEMİRER Çalışma Grubu Üyeleri Prof. Dr. Yusuf BARAN Prof. Dr. Celaletdin CAMCI Prof.

Detaylı

TIBBI KONGRESI ONKOLOJI KONUŞMA METİNLERİ VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

TIBBI KONGRESI ONKOLOJI KONUŞMA METİNLERİ VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI TIBBI ONKOLOJI KONGRESI KONUŞMA METİNLERİ VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI KONGREYE DAVET...4 KURULLAR... 5-6 BİLİMSEL PROGRAM...7 KONUŞMA METİNLERİ... SEÇİLMİŞ SÖZEL BİLDİRİLER...0 SÖZEL BİLDİRİLER...08 HEMŞİRE

Detaylı

2013-2018 ULUSAL KANSER KONTROL PLANI

2013-2018 ULUSAL KANSER KONTROL PLANI 2013-2018 ULUSAL KANSER KONTROL PLANI ULUSAL KANSER KONTROL PLANI 2013-2018 Editörler Prof. Dr. Seçil Özkan Uz. Dr. Bekir Keskinkılıç Doç. Dr. Murat Gültekin Doç. Dr. Ahmet Serdar Karaca Uz. Dr. Cansu

Detaylı

ULUSAL KANSER PROGRAMI 2009-2015

ULUSAL KANSER PROGRAMI 2009-2015 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KANSERLE SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL KANSER PROGRAMI 2009-2015 Editör Murat Tuncer Yardımcı Editörler Nejat Özgül Emire Özen Olcayto Murat Gültekin Bengü Erdin ISBN 978-975-590-285-2

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR-PROGRAMLAR VE KANSER KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-ANKARA I İÇİNDEKİLER Sayfa No KISALTMALAR III TABLO ŞEKİL GRAFİK DİZİNİ IV ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK ROCHE TA KANSER ARAŞTIRMASININ 50. YILI UYUM ALANINDA YENİ YAPILANMA DAHA FAZLA ŞEFFAFLIK VE HESAP VERE- BİLİRLİK SAĞLIK

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Meslektaşlarım, 2 Değerli Meslektaşlarım, 9-12 Kasım 2006 tarihleri arasında ulkemizin turistik beldesi olan Muğla- Marmaris de düzenlediğimiz Uluslararası Katılımlı 1.Ulusal Sağlığı Gelistirme ve Sağlık Eğitimi Kongresine

Detaylı

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Sağlık Müdürlüğü Bu kitapçık İstanbul Eczacı Odası nın katkılarıyla basılmıştır. Renk Matbaası Basım ve Amb. San.

Detaylı

ULUSAL D YABET STRATEJ S

ULUSAL D YABET STRATEJ S 2010-2020 ULUSAL D YABET STRATEJ S SONUÇ DOKÜMANI Paydaşlar Koordinasyon Kurulu D 2020 Vizyon ve Hedefler projesi, aşağıda isimleri, soyadlarının alfabetik sıralamasına göre belirtilmiş bilim insanlarından

Detaylı

I. ULUSAL MEME KANSERİ KONSENSUSU

I. ULUSAL MEME KANSERİ KONSENSUSU I. ULUSAL MEME KANSERİ KONSENSUSU Editör Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu 1 I. ULUSAL MEME KANSERİ KONSENSUSU Ağustos 2007 Prof. Dr. Ayfer HAYDAROĞLU Yazışma Adresi : Ege Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim

Detaylı

Numune Sağlık. Çernobil Faciası ve Sonrası. Hastanelerde Performans Değerlendirme Araçları. Hayatımızdaki Radyasyon. Oruç ve Hastalıklar

Numune Sağlık. Çernobil Faciası ve Sonrası. Hastanelerde Performans Değerlendirme Araçları. Hayatımızdaki Radyasyon. Oruç ve Hastalıklar Numune Sağlık Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yayınıdır ISSN 1309-9213 EYLÜL 2010 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ Nükleer Tıpta Kullanılan Radyoizotoplarını Türkiye de Üreteceğiz

Detaylı

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır.

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. II. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SEMPOZYUMU SUNUM VE POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ

Detaylı

Antibiyotik direnci ve akılcı ilaç kullanımı

Antibiyotik direnci ve akılcı ilaç kullanımı İstanbul Eczacı Odası nın yayınıdır. 71. sayı Antibiyotik direnci ve akılcı ilaç kullanımı 7. sayfa 2. İstanbul Eczacılık Kongresi düzenleniyor: İlaç ve Eczacılıkta 3N! Editörden 71. sayı Sahibi İstanbul

Detaylı

TürkHematolojiDerneği

TürkHematolojiDerneği BÜLTEN / Ocak-Şubat 2013 TürkHematolojiDerneği Ocak-Şubat 2014 Sayı 1 İki ayda bir yayımlanır. BÜLTENİ EN İYİ MARKA TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ T.C. Türk Patent Enstitüsü nden Türk Hematoloji Derneği ve THD

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

ARALIK OCAK ŞUBAT 2014-2015 12 TL (KDV DAHİL) KIŞ

ARALIK OCAK ŞUBAT 2014-2015 12 TL (KDV DAHİL) KIŞ ARALIK OCAK ŞUBAT 2014-2015 12 TL (KDV DAHİL) KIŞ 33 S A Ğ L I K D Ü Ş Ü N C E S İ V E T I P K Ü L T Ü R Ü D E R G İ S İ PROF. DR. METİN ÇAKMAKÇI HASTA GÜVENLİĞİ: BİR PARADİGMA DEĞİŞİMİ PROF. DR. A. GÜRHAN

Detaylı

başkan dan Başkan dan Dr. Rıdvan YILMAZ

başkan dan Başkan dan Dr. Rıdvan YILMAZ Başkan dan Yılardır sağlık sistemimizin her yerinde her koşulda hizmet sunan, kendine verilen her işi tüm ciddiyetiyle yapan, hasta olan olmayan herkesle dost, özverili, sağlık sisteminin temel taşları

Detaylı

YETERLİK SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI, TARİHİ ve SON BAŞVURU TARİHİ

YETERLİK SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI, TARİHİ ve SON BAŞVURU TARİHİ YETERLİK SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI, TARİHİ ve SON BAŞVURU TARİHİ NÖROŞİRÜRJİ YETERLİK SINAVI 22 NİSAN 2011 TARİHİNDE TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ SIRASINDA ANTALYA DA YAPILACAKTIR YETERLİK SINAVINA KATILMA

Detaylı

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI 19. Ulusal Kanser Kongresi 20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI B L MSEL SEKRETERYA Prof. Dr. Nur Olgun Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Tel :

Detaylı

Prof. Dr. Vural KAVUNCU. MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Burada Hayat Var! Eray KAPICIOĞLU. Seksenler in Rukiye si: Özlem TÜRKAD. Çikolata ve Dantel Şehri: BRÜJ

Prof. Dr. Vural KAVUNCU. MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Burada Hayat Var! Eray KAPICIOĞLU. Seksenler in Rukiye si: Özlem TÜRKAD. Çikolata ve Dantel Şehri: BRÜJ AYLIK SAĞLIK VE YAŞAM DERGİSİ / SAYI 12 / ARALIK 2012 Röportaj: Prof. Dr. Vural KAVUNCU Hayatın İçinden: Seksenler in Rukiye si: Özlem TÜRKAD Portre: Dünyagöz Yönetim Kurulu Başkanı: Eray KAPICIOĞLU Kurumlarımız:

Detaylı

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI 1. AŞAMA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1 1. Basım Ankara, 2004 Bu kitabın tüm hakları Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir. Bu kitabın tamamen ya

Detaylı

TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009

TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009 TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009 Cem Terzi, Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir Uğur Okman Şehir ve

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI Araştırma Ekibi/Yazarlar Doç. Dr. Mine DURUSU TANRIÖVER Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM F. Nihan DEMİRAY READY Prof.

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN UYGULANMASI: İZMİR ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN UYGULANMASI: İZMİR ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN UYGULANMASI: İZMİR ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ FATMA GÜL ALTIN Tez Danışmanı: Yrd.

Detaylı

İşte, amacı, kapsamı ve nasıl uygulanacağı elinizdeki kitapçıkla anlatılan Sağlıkta dönüşüm Programı böyle bir anlayışın ve kararlılığın adımıdır.

İşte, amacı, kapsamı ve nasıl uygulanacağı elinizdeki kitapçıkla anlatılan Sağlıkta dönüşüm Programı böyle bir anlayışın ve kararlılığın adımıdır. SUNUŞ AK Parti iktidarının ilk gününden beri, bir hususun altını ısrarla çizmekteyiz. Bu husus, Türkiye fotoğrafının tamamına bakma anlayışımızdır. Biz fotoğrafın tamamına bakarak, Türkiye nin problemlerini

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 2. Kurultayı 4-5 Temmuz 2013 İstanbul. Kurultay Raporu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 2. Kurultayı 4-5 Temmuz 2013 İstanbul. Kurultay Raporu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ekim 2013 Ankara Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı Kurultay Onursal Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan, T.C. Başbakanı Kurultay Başkanı: Nihat Ergün, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı Kurultay Sorumlu

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ VE STRATEJİ ÖNERİSİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ VE STRATEJİ ÖNERİSİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ VE STRATEJİ ÖNERİSİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ VE STRATEJİ ÖNERİSİ Kavramlar Dünyada Durum ve Ülke Örnekleri Türkiye de Durum, Analizler ve Strateji

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı I TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ Birinci Baskı ANKARA Kasım, 2001 T.C. SAĞLIK

Detaylı