TEDAVİ TIP FAKÜLTES TEDAVİDE DE GENEL YAKLAŞIM. Dr A Zahit Bolaman

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEDAVİ TIP FAKÜLTES TEDAVİDE DE GENEL YAKLAŞIM. Dr A Zahit Bolaman"

Transkript

1 HEMATOLOJİDE ANTİFUNGAL TEDAVİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTES LTESİ HEMATOLOJİ BD ANTİFUNGAL TEDAVİDE DE GENEL YAKLAŞIM Dr A Zahit Bolaman

2 Profilaktik antibakteriyel ilaç uygulamaları Akut lösemi l semi ve lenfomalı hastalarda laktuloz suspansiyonu günde kez yumuşak dışkılama yapacak dozda verilmektedir. Akut lösemi l semi ve lenfomalı hastalarda tercihimizi (protokolde yok ise) profilaktik antibiyotik uygulanmaması yönünde nde kullanıyoruz. 2

3 Profilaktik ilaç uygulaması Yüksek ksek doz Ara-C C alan akut lösemi l ve otolog kök hücre transplantasyonu uygulanan hastalara kinolon ve Co-trimaksazol profilaksisi veriyoruz. Kemoterapi alan hastalara Nistatin oral likid form 4 kez ml olarak rutin olarak verilmektedir. Transplantasyon hastalarında flukanazol 400 mg/gün n profilaktik kullanılmaktad lmaktadır. 3

4 Antifungal tedavi başlama endikasyonları Nötropenik bir hastada ateş uygun antibiyotik (Piperasilin-Tazobaktam Tazobaktam, Sefepim, Penem gurubu) ile tedavi sonrası 5-7. günde g ateş devamında eğer e er antibiyotik değişimine imine gidilmeyecek ise antifungal tedavi planlanır. 4

5 Antifungal tedavi başlama şekli Nötropenik bir hastada antibiyotik tedavisine rağmen günde g ateşin devam etmesi antifungal tedavinin ana endikasyonunu oluşturmaktad turmaktadır r (Ampirik Tedavi). Ateşli dönemded nemde Muayenede Pnömoni moni,, ağıa ğır r mukozit-diare diare,, septik şok, periorbital inflamasyon,, deri lezyonları Laboratuar Akciğer grafisi,, Toraks BT, Batın n USG (abse), kültk ltürler (aspergilloz kolonizasyonu), galaktoman antijenemi 5

6 Antifungal tedavi de takip şekli Bilgisayarlı tomografi ateşin ilk çıktığı dönemden itibaren günde g bir tekrar edilmeye çalışılır. Galaktoman kullanılımı haftanın n belli günlerinde düzenli d olarak yapılmaktad lmaktadır. Ateşli hastalarda test 7 günde g bir tekrar edilmekte. 6

7 Antifungal tedavide kullanılan lan ilaçlar lar Klasik amfoterisin deoksilat Lipozomal amfoterisin B ( eğer e er amfoterisin deoksilat ile ilişkili intolerasyon veya renal fonksiyonlarda bozulma olur ise) Vorikonazol Eğer akciğer grafisi veya BT de aspergilloz ön n planda düşünülür d r ise Kaspofungin Yukarıdaki tedavilere yanıts tsızlıkta 7

8 Ampirik/preemptif preemptif kullanımında nda tercih edilen antifungallerin dozu Klasik amfoterisin deoksilat 0.1 mg/kg test dozu sonrası günler içinde i inde 1 mg/kg doza ulaşı şılmaya çalışılır. SıklS klıkla kla maksimum doz 0.8 mg/kg olmaktadır. Lipozomal amfoterisin B (Eczanelerde bulunabilir ise) 3-55 mg/kg Vorikonazol 2x3 mg/kg Kaspofungin 70 mg yükleme y sonrası 50 mg 8

9 Antifungal Tedavi Kullanılan lan Hastaların Özellikleri yılında y yeni tanı konulan ve antifungal tedavi alan akut lösemi l hasta sayısı 43; 37 AML, 6 ALL Yaş Cins 24 erkek 19 kadın Nötropeni süresi s güng Sitogenetik 19 hastada çalışıldı,, sadece 2 sonuç 1 hastada inv 16, 1 hastada 7,8 q delesyonu 9

10 Antifungal Tedavi Kullanılan lan Hastaların Özellikleri 4 hasta hariç tüm m hastalara YÇBT Y çekildi. 31 nde nodül/ l/halo, 25 nde infiltrasyon, 18 nde nodül/ l/halo + infiltrasyon 6 nda kaviter lezyon 5 nde nodül/ l/halo+infiltrasyon+kavite 1 nde infiltrasyon+kavite saptanıld ldı. 10

11 Antifungal İlaç Kullanılan lan Hastaların Özellikleri Galaktoman testi 24 hastada çalışıldı (özet de 34 yazılm lmıştır) 5 hastada pozitiflik saptanıld ldı 2 hastada negatiflikten pozitifliğe e dönüşüm d mevcuttu 11

12 Antifungal İlaç Kullanılan lan Hastaların Özellikleri Bronkoskopi 9 hastada yapıld ldı AML tanılı ve remisyon elde edilemeyen 1 hastada sol ana bronşu u tıkayan t kitlenin patoloji ve kültk ltürde aspergilloz olduğu u tespit edildi 12

13 Ampirik Antifungal Kullanılan lan Hastaların Özellikleri Hastaların n 40 nde tedaviye amfoterisin deoksilat ile başlan lanıldı 2 hastada lipozomal Amp B, 1 inde 1 İtrakanazol 18 hastada YE nedeni ile lipozomal Amp B geçildi. Amfoterisin B e Yanıts tsızlık k Olması Üzerine 8 hastada Vorikonazol e geçildi. 3 hastada Caspofungine 2 hastada Itrakanozol e geçildi. 2 hasta Amb B, Vorikonazol, Caspofungin tedavisini ardışı ışık k aldı Hastalık k ve lösemi l devam ediyor 13

14 Ampirik Antifungal Kullanılan lan Hastaların Özellikleri Hastaların n 24 nde tedavide başar arılı (TR+KR) 17 hasta eksitus 2 hastada tedavi devam etmekte Tedavi süresi s gün g n arasında değişmekteydi 14

15 Empirik/preemptif preemptif kullanımında nda tercih edilen antifungallerin kullanım m süreleris İlacın n kesilmesi her hastanın n klinik (nötropeni süresi s ) ve radyolojik seyrine göre değişmekteydi. 15

16 Antifungal Profilaksi Kliniğimizde imizde mikostatin ve/veya flukanazol dışı antifungal profilaktik olarak kullanılmamaktad lmamaktadır. Kullanılmal lmalı mı? Daha evvel invazif fungal enfeksiyon tedavisi alan ve görüntg ntüleme de lezyon var olduğu u bilinen hastaların myeloablatif tedavi alma zorunluluğu var ise antifungal profilaksi uygulanmaktadır. Amfoterisin B, vorikonazol (oral de olabilir), veya itrakanazol bu amaçla kullanıld ldı. Preperat seçimi EHU göre g yapıld ldı. 16

17 Antifungallerin Tedavi Etkinliği Tedavi ile başar arı elde edilen hastalarda belirleyiciler Antifungal tedaviye erken başlan lanılması Nötropeni süresis Antifungaller arasında fark var mı m?? Vorikonazol ile 8 hastadan 7 nde 7 cevap 17

18 18

19 19

20 In the preemptive treatment arm, antifungal treatment was guided by any of the following occurrences at any time after 4 days of fever and antibacterial treatment: clinically and imaging-documented pneumonia or acute sinusitis, mucositis of grade 3, septic shock, skin lesion suggesting IFI, unexplained CNS symptoms, periorbital inflammation, splenic or hepatic abscess, severe diarrhea, Aspergillus colonization, or ELISA results positive for galactomannan antigenemia 20

Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi

Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi URL: http://www.mjima.org/ DOİ: 10.5578/mjima.8786 ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE http://www.mjima.org/ /www w ma.o.org Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi Evaluation

Detaylı

Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Görülen İnvaziv Kandida İnfeksiyonları: Literatürden Bir Olgu Eşliğinde

Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Görülen İnvaziv Kandida İnfeksiyonları: Literatürden Bir Olgu Eşliğinde OLGU SUNUMU/CASE REPORT Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Görülen İnvaziv Kandida İnfeksiyonları: Literatürden Bir Olgu Eşliğinde Yaşar BAYINDIR 1 1 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Pulmonary

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ ÇOCUKLARDA GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ ÇOCUKLARDA GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org. ISSN 1302-7808 Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği nin yayın organıdır. Official journal of the Turkish Thoracic Society Cilt 10 Ek 4 Haziran 2009 Volume 10 Supplement 4 June

Detaylı

Kemik iliği transplantasyonu yapılan çocuklarda prokalsitonin, kantitatif C-reaktif protein ve eritrosit sedimentasyon hızı değerleri

Kemik iliği transplantasyonu yapılan çocuklarda prokalsitonin, kantitatif C-reaktif protein ve eritrosit sedimentasyon hızı değerleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007; 50: 1-5 Orijinal Makale Kemik iliği transplantasyonu yapılan çocuklarda prokalsitonin, kantitatif C-reaktif protein ve eritrosit sedimentasyon hızı değerleri

Detaylı

Akut Lösemiler. 86 XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. 86 XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Akut Lösemiler Bildiri: 73 Poster No: P000 ADOLESAN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİSİNDE İNDÜKSİYONDA YÜKSEK DOZ STEROİD KULLANIMI İLE ARTMIŞ SAĞKALIM: Şule Ünal, Aytemiz Gürgey, Selin Elmas, Sevgi Yetgin, Murat

Detaylı

Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon

Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon Dr. Sevgi Kalayoğlu-Beşışık İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Hematoloji BD, İstanbul Hematopoetik kök hücre transplantasyonu (HKHT) çok yüksek

Detaylı

Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV)

Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV) Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV) Mümtaz Yılmaz Nisan 2015, 5.TİGED Kongresi, Antalya Herpes virüs ailesi HHV-1 Herpes simpleks virus 1 HSV-1 Orofasiyal herpes HHV-2 Herpes simpleks

Detaylı

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Klimik Dergisi Cilt 21, Özel Say 2, 2008, s: 3-10 3 Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Selda Say n-kutlu 1, smail

Detaylı

Kerim Çayır 1, Mehmet Bilici 1, Salim Başol Tekin 1, Habip Emre 2, Yusuf Bilen 2

Kerim Çayır 1, Mehmet Bilici 1, Salim Başol Tekin 1, Habip Emre 2, Yusuf Bilen 2 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical K. Çayir Journal ve ark. Kolon kanserli hastalarda adjuvan tedavi Cilt / Vol 37, No 2, 145-150 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Evre II-III kolon kanserli hastalarda

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ

ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ Giriş Çocuk ve adolesanlarda akut miyeloid lösemi (AML) lösemilerin %15-20 sini oluşturur. İnsidansı her yıl milyonda 5-7 dir. İki yaş insidansın

Detaylı

MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F.

MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F. MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F. Aydın, F.Özdemir, M. Yılmaz 2, S.S. Kartı 2, M. Sönmez 2, H. Kavgacı, E. Ovalı 2. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı 2

Detaylı

11 th CONGRESS OF THE TURKISH SOCIETY OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE POSTER PRESENTATIONS

11 th CONGRESS OF THE TURKISH SOCIETY OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE POSTER PRESENTATIONS . ULUSAL DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM KONGRESİ POSTER BİLDİRİLERİ th CONGRESS OF THE TURKISH SOCIETY OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE POSTER PRESENTATIONS 3. AVRASYA YOĞUN BAKIM

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu: Klinik yansımalar. Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu: Klinik yansımalar. Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu: Klinik yansımalar Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi OLGU 55 yaşında bayan hasta 2003 yıllında diffüz büyük B hücreli NHL tanısı 4 kez

Detaylı

ÜSYE de AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI

ÜSYE de AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI ÜSYE de AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI Prof.Dr. Ahmet SOYSAL Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı asoysal@marmara.edu.tr Antibiyotiklerin ilk keşfinden sonra etkili

Detaylı

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir?

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? Recep SAVAŞ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Özel Sağlık Hastanesi, İzmir PET/ BT; Pozitron Emisyon Tomografi ve Bilgisayarlı Tomografi cihazlarının

Detaylı

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler 30 Mayıs 1 Haziran 2014 Konuşma Özetleri ve Bildiriler BİLİMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Ener Çağrı Dinleyici Uzm. Dr. Ayşe Bozkurt Turhan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim

Detaylı

Çocuk Hekimleri için Akıl Defteri / Klinik İpuçları*

Çocuk Hekimleri için Akıl Defteri / Klinik İpuçları* Hazırlayan: Mustafa Hacımustafaoğlu, Bursa * Bu sayfaya, konusunda uzman akademisyenlerin Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları radyolojisi ile ilgili ve kısa klinik bilgileri de içeren konusunda klinik açıdan

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Allojenik Hematopoetik Kök Hücre Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonların Yönetimi Management of Viral Infections in Allogenic Hematopoietic

Detaylı

P-001. Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları POSTERLER

P-001. Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları POSTERLER posterler Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları P-001 Safiye Aşcı 1, Rabin Saba 2, Şirin Elmi 3, Zeynep Tuncel 4, Murat

Detaylı

COMPARISON OF GLUCAN AND GALACTOMANNAN TESTS WITH REAL-TIME PCR FOR DIAGNOSIS OF INVASIVE ASPERGILLOSIS IN A NEUTROPENIC RAT MODEL

COMPARISON OF GLUCAN AND GALACTOMANNAN TESTS WITH REAL-TIME PCR FOR DIAGNOSIS OF INVASIVE ASPERGILLOSIS IN A NEUTROPENIC RAT MODEL Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2010; 44: 441-452 İNVAZİF ASPERGİLLOZ OLUŞTURULAN SIÇANLARDA GLUKAN VE GALAKTOMANNAN TESTLERİ İLE GERÇEK ZAMANLI POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI*

Detaylı

İNVAZİV ASPERGİLLOZUN GALAKTOMANNANIN TANISAL değeri

İNVAZİV ASPERGİLLOZUN GALAKTOMANNANIN TANISAL değeri İNVAZİV ASPERGİLLOZUN TANISINDA (1,3)-BETA-D glukan ve GALAKTOMANNANIN TANISAL değeri Hatice Tuna Hörmet Öz, 1 A. Nedret Koç, 1 M. Altay Atalay, 1 Bülent Eser, 2 Orhan Yıldız, 3 Leyla Gül Kaynar 2 1 Erciyes

Detaylı

Diş Çekimine İkincil Gelişen Septik Pulmoner Emboli

Diş Çekimine İkincil Gelişen Septik Pulmoner Emboli J Kartal TR 2011;22(2):79-83 doi: 10.5505/jkartaltr.2011.23855 OLGU SUNUMU CASE REPORT Diş Çekimine İkincil Gelişen Septik Pulmoner Emboli Septic Pulmonary Embolism Secondary to Tooth Extraction Coşkun

Detaylı

VERTEBRA TÜBERKÜLOZUNUN ANTERİOR YAKLAŞIMLA TEDAVİSİ Treatment of vertebral tuberculosis by anterior aproach

VERTEBRA TÜBERKÜLOZUNUN ANTERİOR YAKLAŞIMLA TEDAVİSİ Treatment of vertebral tuberculosis by anterior aproach ARAŞTIRMALAR Argün, Türk, (Research Halıcı, Şahin, Reports) Kabak VERTEBRA TÜBERKÜLOZUNUN ANTERİOR YAKLAŞIMLA TEDAVİSİ Treatment of vertebral tuberculosis by anterior aproach Mahmut ARGÜN 1, Cemil Yıldırım

Detaylı

Hematolojik hastalar - CMV

Hematolojik hastalar - CMV Hematolojik hastalar - CMV Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hast. ve Klin. Mikrobiyoloji AD CMV İnsanları infekte eden en büyük virus Bir Beta Herpes virus KIT hastalarında

Detaylı

EFFICIENCY OF URETEROSCOPY AFTER FAILED SWL IN MID AND UPPER URETERAL STONES

EFFICIENCY OF URETEROSCOPY AFTER FAILED SWL IN MID AND UPPER URETERAL STONES İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 15 (1-4): 13-20, 2009 ESWL YE DİRENÇLİ ORTA VE ÜST BÖLÜM ÜRETER TAŞLARINDA ÜRETERORENOSKOPİNİN ETKİNLİĞİ EFFICIENCY OF

Detaylı

ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINDA NE ZAMAN ANTİBİYOTİK VERELİM?

ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINDA NE ZAMAN ANTİBİYOTİK VERELİM? İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 43 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.43-47 ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINDA

Detaylı

Enfeksiyon Kontrol Programları Performansa Dahil mi?

Enfeksiyon Kontrol Programları Performansa Dahil mi? Enfeksiyon Kontrol Programları Performansa Dahil mi? Dr. Güven ÇELEBİ Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD guvencelebi@yahoo.com Performans sözcüğü,

Detaylı

1995-2004 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN SAFRA YOLU YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

1995-2004 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN SAFRA YOLU YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI 1995-2004 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN SAFRA YOLU YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ Dr. Atılgan Tolga AKÇAM UZMANLIK

Detaylı

Postoperatif MSS enfeksiyonları. Doç.. Dr. Serhan SAKARYA AD

Postoperatif MSS enfeksiyonları. Doç.. Dr. Serhan SAKARYA AD Postoperatif MSS enfeksiyonları Doç.. Dr. Serhan SAKARYA ADÜ Tıp p Fak Enf. Hst.. ve Kl. Mik. AD Ne zaman? Kraniyotomi Ventrikülostomi Ventriküloperitoneal shunt Epidural anestezi Lumbar ponksiyon Nasıl?

Detaylı