TURİZM - SAĞLIK ve HUKUK SEMPOZYUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURİZM - SAĞLIK ve HUKUK SEMPOZYUMU"

Transkript

1 TURİZM - SAĞLIK ve HUKUK SEMPOZYUMU Sempozyum Bildiri Kitapçığı 3-5 NİSAN 2015 NEVŞEHİR

2 Sempozyum Onursal Başkanları Prof. Dr. Filiz KILIÇ- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İBİŞ- Ankara Üniversitesi Rektörü Sempozyum Eş Başkanları Prof. Dr. Zeynep ASLAN- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İ. Hamit HANCI- Adli Bilimciler Derneği Başkanı Sempozyum Sekretaryası Arş. Gör. Zeynep ÇOKAL Arş. Gör. Eda Özgül KATLAV Arş. Gör. Meral BÜYÜKKURU Av. Cahit DOĞAN Av. Devrim KARAKÜLAH Biomüh. Emine Firdevs YILDIRIM Düzenleme Kurulu Prof. Dr. Zeynep ASLAN Prof. Dr. İ. Hamit HANCI Prof. Dr. Mustafa İSEN Yrd. Doç. Dr. Aziz Gökhan ÖZKOÇ Yrd. Doç. Dr. Erdal YERDELEN Arş. Gör. Yusuf KARAKUŞ Arş. Gör. Nurgül ÇALIŞKAN Av. Cahit DOĞAN Av. Devrim KARAKÜLAH Biomüh. Emine Firdevs YILDIRIM

3 III Bilimsel Kurul Prof. Dr. Recep AKDUR Prof. Dr. Nevzat ARTIK Prof. Dr. Zeynep ASLAN Prof. Dr. Aslıhan AVCI Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT Prof. Dr. Orhan BATMAN Prof. Dr. İsmail BEKÇİ Prof. Dr. Gürsel DELLAL Prof. Dr. Cengiz DEMİR Prof. Dr. Murat DOĞAN Prof. Dr. Ayla Sevim EROL Prof. Dr. Timur GÜLTEKİN Prof. Dr. Hamit HANCI Prof. Dr. Mehmet Ali KILIÇASLAN Prof. Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK Prof. Dr. Nazmi KOZAK Prof. Dr. Fevzi OKUMUŞ Prof. Dr. Muharrem ÖZEN Prof. Dr. Asuman SUNGUROĞLU Prof. Dr. Alp TİMUR Prof. Dr. Öcal USTA Doç. Dr. Eşref KÜÇÜK Doç. Dr. Gökçe ÖZDEMİR Doç. Dr. Şule AYDIN TÜKELTÜRK Doç. Dr. İbrahim YILMAZ Doç. Dr. Nilüfer ŞAHİN PERÇİN Yrd. Doç. Dr. Lütfi BUYRUK Yrd. Doç. Dr. Ebru GÜNEREN Yrd. Doç. Dr. Aziz Gökhan ÖZKOÇ Yrd. Doç. Dr. Fatih TÜRKMEN Uzm. Dr. Sinan İBİŞ Veli SARITOPRAK

4 KONUŞMACILAR İ. Hamit HANCI, Ankara Üniversitesi Adli Bilimciler Derneği Başkanı, (Prof. Dr.) Ölüme Felsefi Bakışlar Nevzat ARTIK, Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü, (Prof. Dr.) Turizmde Gıda Güvenliği Zeynep ASLAN, Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Turizm Fakültesi, (Prof. Dr.) Termal Turizm İşletmelerinde Hizmet Standartları Mehmet Ali KILIÇASLAN, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, (Prof. Dr.) Diş Sağlığı Turizmi Altay SUROY, Kosova Anayasa Mahkemesi Üyesi, (Dr.) Uluslararası Turizm Hukuku Veli SARITOPRAK, TÜSİAV Başkanı Turizm ve Sivil Toplum Murat DOĞAN, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, (Prof. Dr.) Yolcuların Getirdiği Eşyalardan Dolayı Otel İşletmecisinin Sorumluluğu Cahid Doğan, Sağlık Bakanlığı, (Avukat) Turistlere Yönelik Cinsel Saldırılar ve Hukuki Durum Erdal YERDELEN, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, (Yrd. Doç. Dr.) Yabancıların Mağdur ve Sanık Olmaları Durumunda Soruşturma Muharrem ÖZEN, Ankara Ü. Huk. Fak. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku AD, (Prof. Dr.) Turizm Ceza Hukuku

5 V Recep AKDUR, TÖMÖD (Tüm Öğretim Elemanları Derneği) (Prof. Dr.) Turizm Bölgelerinde Halk Sağlığı ve Hijyen Ebru GÜNEREN, Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Turizm Fakültesi, (Yrd. Doç. Dr.) Nitelikli Otellerin Belgelendirilmesinde Davranışsal Kalite Sorunları: Karşılaştırmalı Bir Mevzuat İncelemesi Şule ARDIÇ YETİŞ, Nilüfer Şahin PERÇİN, Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, (Arş. Gör., Doç. Dr.) Turizm İşletmelerinde Mobbing Sorunları: Sorunun Sağlık ve Hukuk Açısından İncelenmesi Sevgi GÜNEY, Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü, (Psikolog) Turist Psikolojisi Emine Firdevs YILDIRIM, Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü, (Biyomühendis) Turizm ve Biyogüvenlik Ercan SEYHAN, (E) J. Alb. (Dr.) Turizm Bölgelerinde Güvenlik George S. Polymeris, Eren Şahiner, Niyazi Meriç, Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, (Arş. Gör, Doç. Dr.) Concepts Of Retrospective Dosimetry Timur GÜLTEKİN, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu, (Prof. Dr.) Turizm Antropolojisi Yusuf KARAKUŞ, Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Turizm Fakültesi, (Arş. Gör.) Destinasyon Karşıtlığına Neden Olan Hukuki Suçlar Üzerine Bir İnceleme Sevim KÜL, Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Turizm Fakültesi, (Arş. Gör.) Turizm, Rekreasyon ve Sağlık Amacıyla Kapadokya Bölgesi nde Jeotermal Enerji Kaynaklarının Kullanımı

6

7 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... VII ÖNSÖZ...IX Prof. Dr. Zeynep ASLAN...XI BİLİMSEL PROGRAM...1 SÖZEL BİLDİRİLER...7 TOPLU TÜKETİM YERLERİ İÇİN HİJYEN VE HACCP UYGULAMALARI...9 Nevzat ARTIK, Nevzat KONAR...9 TERMAL TURİZM İŞLETMELERİNDE HİZMET STANDARTLARI...23 Zeynep ASLAN...23 DENTAL TURİZM...43 Mehmet Ali KILIÇASLAN...43 ULUSLARARASI TURİZM HUKUKU...47 Altay SUROY...47 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE TURİZM...57 Veli SARITOPRAK...57 KONAKLAYANLARIN GETİRDİKLERİ EŞYANIN YOK OLMASI, ZARARA UĞRAMASI VEYA ÇALINMASINDAN OTEL İŞLETENİN SORUMLULUĞU...61 Murat DOĞAN...61 TURİSTLERE YAPILAN VE TURİSTLERİN YAPTIĞI CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR...85 Cahid DOĞAN...85 TÜRK CEZA HUKUKUNDA YABANCILAR HAKKINDA SORUŞTURMA, KOVUŞTURMA VE İNFAZ Erdal YERDELEN TURİZM VE CEZA HUKUKU Muharrem ÖZEN TURİZM BÖLGELERİNDE HALK SAĞLIĞI VE HİJYEN Recep AKDUR NİTELİKLİ OTELLERİN BELGELENDİRİLMESİNDE DAVRANIŞSAL KALİTE SORUNLARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR MEVZUAT İNCELEMESİ Ebru GÜNEREN...191

8 VIII TURİZM İŞLETMELERİNDE MOBBİNG SORUNLARI: SORUNUN SAĞLIK VE HUKUK AÇISINDAN İNCELENMESİ Şule ARDIÇ YETİŞ-Nilüfer ŞAHİN PERÇİN TURİST PSİKOLOJİSİ Sevgi GÜNEY TURİZM VE BİYOGÜVENLİK Emine Firdevs YILDIRIM TURİZM BÖLGELERİNDE EMNİYET Ercan SEYHAN CONCEPTS OF RETROSPECTİVE DOSİMETRY George S. POLYMERIS-Eren ŞAHINER-Niyazi MERIÇ TURİZM ANTROPOLOJİSİ Timur GÜLTEKİN DESTİNASYON KARŞITLIĞINA NEDEN OLAN HUKUKİ SUÇLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Yusuf KARAKUŞ TURİZM, REKREASYON VE SAĞLIK AMACIYLA KAPADOKYA BÖLGESİ NDE JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMI : KOZAKLI TERMAL KAPLICALARI ÖRNEĞİ Sevim KÜL POSTER BİLDİRİLER KÂBUSA DÖNEN TATİL ÖYKÜLERİ Melike ERBAŞ-Yasemin BALCI-Kenan KARBEYAZ YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ; MUĞLA DENEYİMİ Melike ERBAŞ-Yasemin BALCI-Kenan KARBEYAZ SENECA VE ÖLÜM FELSEFESİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Barış Emre SÖNMEZ TURİZM HUKUKUNDA, PAKET TURLARDA SEYAHAT ACENTASININ HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUĞU IN TOURİSM LAW, CİVİL AND CRİMİNAL LİABİLİTY OF TRAVEL AGENT AT TOURS PACKAGE Fehmi Şener GÜLSEREN...305

9 ÖNSÖZ Dünya genelinde hızla gelişme gösteren sektörlerden biri olan turizm, ülkelere sağladığı sosyal, kültürel ve ekonomik katkılar nedeniyle, üzerinde önemle durulan bir sektör haline gelmiştir. Özellikle son otuz yıl içerisindeki verilere bakıldığında, bu durum daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) yayınladığı raporlara göre 1980 yılında dünya genelinde turist akışı yaklaşık 285 milyon, turizm gelirleri ise 92 milyar dolar iken, 2013 yılında turist sayısı 1 milyar 87 milyon kişiye, gelirler ise 1 trilyon 159 milyar dolara ulaşmıştır. Diğer bir ifadeyle son otuz yıl içerisinde dünya genelinde turist sayısı yaklaşık 4 kat, turizm gelirleri ise 12 kat artış göstermiştir. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) raporlarına göre ise seyahat ve turizm dünyada en fazla iş sahası yaratan sektör durumundadır yılında seyahat ve turizmin dünyada doğrudan ve dolaylı olarak 265 milyondan fazla insana istihdam olanağı sağladığı ve toplam istihdamın %8,9 unu oluşturduğu belirtilmektedir. Türkiye nin de dünyadaki gelişime paralel olarak son 30 yıllık dönemde turizm sektöründe hızlı ve istikrarlı bir gelişme gösterdiği görülmektedir li yıllarda 1 milyon 200 bin turist sayısı ile 327 milyon turizm geliri elde eden Türkiye, 2014 yılında 41 milyon 415 bin turist ile 34 milyar 315 milyon dolar turizm geliri elde etmiştir. Dünya Turizm Örgütü tarafından her yıl yayınlanan Tourism Highlights raporuna göre ise 2000 yılında turist sayısı bakımından 20, elde edilen turizm gelirleri bakımından ise 14. sırada yer alan Türkiye, 2013 yılında turist sayısı bakımından 6, elde edilen turizm gelirleri bakımından ise 12. sıraya yükselerek dünyanın önde gelen destinasyonları arasına girmeyi başarmıştır. Ayrıca Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi raporlarına göre 2013 yılında ülkemizde turizm sektöründe doğrudan ve dolaylı olarak çalışan toplam 2 milyon 106 bin kişi bulunmakta ve bu kişi sayısı Türkiye deki toplam istihdamın % 8,4 ünü

10 X Önsöz oluşturmaktadır. Verilerden de görüldüğü gibi, turizm sektörü ülkelerin ekonomik açıdan kalkınmasında lokomotif görevi üstlenmektedir. Dolayısıyla sosyal kalkınmaya da katkı sağlayan turizm, maddi ve manevi kültür aracılığıyla gerek ülke imajının oluşturulması ve korunmasında, gerekse ülkenin uluslararası alandaki konumunun güçlendirilmesinde büyük bir öneme sahiptir. Bu bağlamda turizmin çok yönlü yapısı ve değişmez öğesinin insan olduğu düşünüldüğünde, turizmin ekonomi, sosyoloji, psikoloji, coğrafya, tarih, işletme, ekoloji, eğitim, sağlık ve hukuk gibi birçok disiplin ile karşılıklı ilişki içerisinde olduğu görülmektedir. 3-5 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen Turizm, Sağlık ve Hukuk Sempozyumun da ise turizmin sağlık ve hukuk ile olan ilişkisi ele alınmaktadır. Turizmin sağlık ile ilişkisine bakıldığında turizm sağlığı ve sağlık turizmi gibi kavramlar karşımıza çıkmaktadır. Turizm sağlığı, turizm hareketinin bir bölgeye etkilerini bir bütün olarak ele alan bir kavramdır. Turizm sağlığı kapsamında, turist sağlığı, çalışan sağlığı, çevre sağlığı ve toplum sağlığı gibi konular yer almaktadır. Sağlık turizmi ise kişilerin ihtiyaç duydukları tıbbi tedaviyi almak, termal kaynakları kullanmak, rehabilitasyon hizmetleri ya da kendilerini iyi ve sağlıklı hissetmelerini sağlayacak hizmetleri almak amacıyla seyahat etmelerini ifade eden alternatif bir turizm çeşididir. Turizm ve hukuk ilişkisine bakıldığında ise, toplum düzenini sağlayıcı kuralları belirleyen hukuk bilimi, toplumun birçok kesimini ilgilendiren turizm olayı ile çok yönlü olarak ilişki içerisindedir. Yabancıların seyahat ve geçici konaklamalarından doğan ilişkiler, olaylar ve bunların doğurduğu sorunlar yeni bir dizi yasal düzenlemeyi zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluk bir taraftan kitle turizminin gelişmesi ile birlikte daha da artarken, diğer taraftan sayıları giderek artan büyük ölçekli seyahat ve konaklama işletmeleri de iş, ticaret ve vergi hukuku alanlarında yeni düzenlemeleri de gerektirmektedir. Turizmin sağlık ve hukuk ile ilişkisini ele alan ilk sempozyum olma özelliğini taşıyan ve 3-5 Nisan 2015 tarihinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi ev sahipliğinde ve Ankara Üniversitesi ile Adli Bilimler Derneği işbirliğiyle gerçekleşen Turizm, Sağlık ve Hukuk Sempozyumu nun Nevşehir de ve Üniversitemizde

11 Önsöz XI gerçekleşmesinden dolayı mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Bu vesile ile başta sempozyumun gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz KILIÇ a ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İBİŞ e, sempozyumun düzenlenmesi ve bildiri kitabının yayımlanmasında maddi desteklerini esirgemeyen Dr. Halil ULUER e, Kosova dan gelerek bizleri yalnız bırakmayan Kosova Anayasa Mahkemesi Üyesi Altay SUROY a ve Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı Başkanı Veli SARITOPRAK a teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca değerli çalışmaları ile sempozyuma katkı sağlayan tüm bilim insanlarına, sempozyumun düzenlenmesinde ve gerçekleştirilmesindeki yoğun çaba ve gayretlerinden ötürü bilim kurulu, düzenleme kurulu ve sekretarya üyelerine ve son olarak sempozyumun düzenlenmesinde teknik destek sağlayan Emine Firdevs YILDIRIM a teşekkür ederim. Turizm, Sağlık ve Hukuk Sempozyumu Bildiri Kitabının turizm disiplini başta olmak üzere tüm akademik camia ve uygulamacılara yararlı olması dileklerimle saygılar sunuyorum. Prof. Dr. Zeynep ASLAN

12

13 BİLİMSEL PROGRAM

14

15 3 Nisan Açılış Konuşmaları Müzik Dinletisi Yrd. Doç. Dr. Anıl ÇELİK- Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Arş. Gör. Furkan BAŞALAN- Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Dr. İ. Hamit HANCI - Adli Bilimciler Derneği Başkanı: Ölüme Felsefi Bakışlar Kahve Arası Oturum Oturum Başkanı: Prof. Dr. Recep AKDUR-TÖMÖD (Tüm Öğretim Elemanları Derneği) Başkanı *Prof. Dr. Nevzat ARTIK -Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü: Turizmde Gıda Güvenliği *Prof. Dr. Zeynep ASLAN: Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı: Termal Turizm İşletmelerinde Hizmet Standartları *Prof. Dr. Mehmet Ali KILIÇASLAN -Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı: Diş Sağlığı Turizmi Kahve Arası Oturum Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nevzat ARTIK -Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü * Prof. Dr. Timur GÜLTEKİN- Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu Müdürü: Turizm Antropolojisi *Altay SUROY- Kosova Anayasa Mahkemesi Üyesi: Uluslararası Turizm Hukuku *Veli SARITOPRAK- TÜSİAV Başkanı. Turizm ve Sivil Toplum Kahve Arası Oturum Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muharrem ÖZEN- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku AD Başkanı * Prof. Dr. Murat DOĞAN- Erciyes Hukuk Dekanı ve Rektör Yardımcısı: Yolcuların Getirdiği Eşyalardan Dolayı Otel İşletmecisinin Sorumluluğu *Av. Cahid Doğan. Sağlık Bakanlığı: Turistlere Yönelik Cinsel Saldırılar ve Hukuki Durum * Yrd. Doç. Dr. Erdal YERDELEN- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuk Fakültesi: Yabancıların Mağdur ve Sanık Olmaları Durumunda Soruşturma

16 4 BİLİMSEL PROGRAM 4 Nisan Sosyal Program -Kapadokya Gezisi -Naile BOZKURT un Ebru Galerisini Ziyaret Uçhisar / Kapadokya Oturum Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeynep ASLAN: (Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı) * Prof. Dr. Muharrem ÖZEN- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı: Turizm Ceza Hukuku * Prof. Dr. Recep AKDUR-TÖMÖD (Tüm Öğretim Elemanları Derneği Başkanı): Turizm Bölgelerinde Halk Sağlığı ve Hijyen Kahve Arası Oturum Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gürsel DELLAL- Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Öğretim Üyesi * Yrd. Doç. Dr. Ebru GÜNEREN- Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı: Nitelikli Otellerin Belgelendirilmesinde Davranışsal Kalite Sorunları: Karşılaştırmalı Bir Mevzuat İncelemesi * Arş. Gör. Şule ARDIÇ YETİŞ, Doç. Dr. Nilüfer Şahin PERÇİN: Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü: Turizm İşletmelerinde Mobbing Sorunları: Sorunun Sağlık ve Hukuk Açısından İncelenmesi * Psk. Sevgi GÜNEY -Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü: Turist Psikolojisi Kahve Arası Oturum Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmail Bekçi- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı *Biomüh. Emine Firdevs YILDIRIM- Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü: Turizm ve Biyogüvenlik *J. Alb. (E) Dr. Ercan SEYHAN: Turizm Bölgelerinde Güvenlik *Arş. Gör. Sevim KÜL: Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Turizm Fakültesi: Turizm, Rekreasyon ve Sağlık Amacıyla Kapadokya Bölgesi nde Jeotermal Enerji Kaynaklarının Kullanımı

17 BİLİMSEL PROGRAM Kahve Arası Oturum Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nesimi AKTAŞ- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı *George S. Polymeris, Arş. Gör. Eren Şahiner, Doç. Dr. Niyazi Meriç, Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü - Concepts Of Retrospective Dosimetry *Arş. Gör. Yusuf KARAKUŞ- Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Turizm Fakültesi: Destinasyon Karşıtlığına Neden Olan Hukuki Suçlar Üzerine Bir İnceleme Oturum DEĞERLENDİRME ve KAPANIŞ TEŞEKKÜR ve KATILIM BELGESİ TAKDİMİ 5 Nisan 2015 SOSYAL PROGRAM

18

19 SÖZEL BİLDİRİLER

20

21 Toplu Tüketim Yerleri İçin Hijyen ve HACCP Uygulamaları Nevzat ARTIK 1,2 Nevzat KONAR 3 1. Giriş Ülkemizin turizm konusunda büyük bir potansiyeli mevcuttur. Yaz ve kış sezonu toplamı yaklaşık 30 milyon turist ülkemiz ziyaret etmektedir. Bu turistlerin can ve gıda güvenliği ülkemiz için çok önemlidir. Bu açıdan hem işletmelere ve hem de turizm acentalarına görev düşmektedir. Uzmanlık gerektiren gıda konusunda GTHB ile işbirliği yapılarak gıda güvenliği konusunun sürekli izlenme ve denetlenmesi zorunludur. Bu şekilde gelen misafirlerimiz daha memnun ayrılacak ve yeni turist gelmesine olanak verilecektir. 2. Mevzuat Gıda işletmecisi, gıdanın üretim, işleme ve dağıtım aşamalarından herhangi birinde faaliyet gösteren tesisinin kayıt veya onay işlemlerini Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre yaptırmak zorundadır. Toplu tüketim yerleri faaliyete başlamadan önce, ilgili belediye/il özel idaresi/organize sanayi bölgesinden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından İşletme Kayıt Belgesi almalıdır. Aynı zamanda, bu işyerlerinin; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre Esnaf ve Sanatkâr Siciline ve esnaf ve sanatkârlar odalarına veya 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Oda- 1 Ankara Üniversitesi Müh. Fak. Gıda Mühendisliği Bölümü Dışkapı Ankara. 2 Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Dışkapı Ankara. 3 Siirt Üniersitesi. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Siirt.

22 10 SÖZEL BİLDİRİLER (Nevzat Artık - Nevzat Konar) lar ve Borsalar Kanununa göre Ticaret Siciline ve ticaret odalarına kayıtlı olması zorunludur. 3. Genel Hijyen Kuralları 3.1 Genel Şartlar İşyerleri, daima temiz ve iyi durumda bulundurulmalı, tasarımı, yerleşimi ve boyutları açısından yeterli temizleme ve dezenfekte işlemleri yapılmasına elverişli olmalı ve aşağıda yer alan genel şartları taşımalıdır: İşyerinin çevresinde, işyerini olumsuz etkileyecek ve çapraz bulaşmaya neden olabilecek kirletici unsurlar (toz, koku vb.) olmamalıdır. Üretim alanında hiçbir evcil hayvan barındırılmamalı, bitki yetiştirilmemelidir. Hijyenle ilgili işlemlerin kusursuz bir şekilde yapılmasına imkân verecek yeterli çalışma alanı bulunmalıdır. Yüzeyler; üzerinde kir birikmesine, yabancı maddelerin gıda maddelerine bulaşmasına, yoğunlaşmış sıvı veya küf oluşumuna yol açmayacak şekilde tasarlanmalıdır. Zararlıların işyerine girişi önlenmelidir. Özellikle hazırlama bölümlerinde fiziksel tehlike oluşturabilecek malzemeler kullanılmamalı, bu bölgelerdeki pencere camları plastik filmler ile kaplanmalıdır. Gıda işletmecisi, son ürünü insan tüketimi için uygunsuz hale getiren; parazitler, patojenik mikroorganizmalar veya toksinler tarafından kirletilmiş veya bozulmuş veya yabancı madde olduğu veya yabancı maddelerle bulaştığı bilinen ham maddeleri veya bileşenleri veya işlenmiş ürünlerin üretiminde kullanılan diğer maddeleri kabul etmez. Mevzuata uygun hammadde, yardımcı madde ve mamul maddelerin işyerine kabulü sırasında izlenebilirliği sağlamak amacıyla etiket bilgileri de dikkate alınarak, gerekli olanlarda

23 SÖZEL BİLDİRİLER (Nevzat Artık - Nevzat Konar) 11 sıcaklık kontrolleri yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır. Bu maddelerin uygun sıcaklık ve rutubette muhafazası için yeterli kapasiteye sahip işleme ve muhafaza koşulları oluşturulmalı ve sıcaklık ve rutubet değerleri ölçülerek kayıt altına alınmalıdır. Atık su kanalları (drenajlar) kolay temizlenebilir, zararlı (haşere, kemirgen vb) girişini, koku çıkışını ve atık sıvıların geri basmalarını önleyecek şekilde olmalıdır. İşyerinde personelin uyması gereken kurallar ve iyi hijyen uygulamaları ile ilgili uyarıcı yazılar asılmalıdır Personel Tuvaletleri ve Soyunma Alanları Gıda işletme ve toplu tüketim alanlarında tuvaletlerin suyu sürekli olmalı, kanalizasyon bağlantısı bulunmalı, hiçbir şekilde üretim ve depo alanlarına doğrudan açılmamalıdır. Tuvaletlerde, sabun dispenserleri, hijyenik el kurutma (örneğin tek kullanımlık peçeteler veya el havlu ruloları) ve dezenfektan dispenserleri bulunmalıdır. Personel için personel soyunma alanları sağlanmalıdır. İş ve sokak kıyafetlerinin ayrı ayrı saklanabileceği şekilde yeterli sayıda soyunma dolapları olmalıdır. Bu dolapların içerisinde gıda maddesi saklanmamalıdır. Doğal veya mekanik havalandırma sağlanır. Tuvalet lavabolarında musluklar ile el temasını engellemek için uygun düzenekler kullanılabilir. (ayak pedallı, fotoselli vb. musluk) El Yıkama Lavaboları El yıkama lavabolarının tasarım ve nitelikleri, gerek işletme gerekse de kişisel hijyen için önem taşır. İşyerinde gerekli ve uygun yerlerde yeterli sayıda temiz, sağlam ve çalışır durumda el yıkama evyeleri bulunmalıdır. Gıda işlemlerinde kullanılan araç ve gereçler el yıkama evyelerinde yıkanmamalıdır. Sıcak ve soğuk su bağlantısı olmalıdır. El yıkama ve hijyenik el kurutma için gerekli olan malzemeler bulundurulmalıdır. Gerekli durumlarda, gıda yıkama bölümleri el yıkama bölümlerinden ayrı olur.

24 12 SÖZEL BİLDİRİLER (Nevzat Artık - Nevzat Konar) Havalandırma İşyeri ve tuvaletler yeterli havalandırma düzeneğine sahip olmalıdır. Havalandırma sistemleri, duman, koku, is ve buharlaşmayı giderecek, ısıyı muhafaza edecek, toz, kir ve zararlı girişini önleyecek nitelikte olmalıdır. Filtreleri ve diğer parçaları temizlemek veya değiştirmek üzere rahatça erişilebilecek bir şekilde kurulmalıdır. Pişirme ve buharlı ısıtıcılardan çıkan hava işyeri ortamından uzaklaştırılmalıdır. Temiz olmayan bir alandan temiz bir alana olabilecek hava akımlarından kaçınılmalıdır Aydınlatma Aydınlatma günışığına eşdeğer bir şekilde doğal veya yapay olarak gerçekleştirilmelidir. Aydınlatma araçları muhtemel tehlikelere karşı koruyucular ile korunmalıdır. Kullanılacak ışığın şiddeti ve rengi gıda üretimi ve gıdanın özelliklerini olumsuz yönde etkilemeyecek nitelikte olmalıdır Su Gerek üretim de gerekse de genel amaçlı faaliyetlerde kullanılan suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, hijyen ve sanitasyon yanısra ürün ve hizmet kalitesi üzerinde belirleyicidir. İşyerlerinde ilgili mevzuata uygun, sürekli yeterli miktarda, içme suyu niteliğinde sıcak ve soğuk su kullanılmalıdır. Buhar ve buz içilebilir nitelikteki sudan elde edilmelidir. Su tankları; yağmur, kuş, zararlı vb. girişine karşı korumalı ve kontrolü kolayca yapılabilecek yerde bulunmalı, düzenli aralıklarla temizlenmeli, içindeki su mevzuata uygunluğu açısından laboratuvarda periyodik aralıklarla kontrol edilmeli/ettirilmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Gıda işletmesinde kullanılacak su, aşağıdaki şartları sağlayacak şekilde tedarik edilir. Yangın kontrolü, buhar üretimi, soğutma ve benzeri diğer amaçlar için içilemeyen su kullanıldığında, bu suyun gerektiği gibi işaretlenmiş ayrı bir sistem içerisinde dolaşması ve içilemeyen suyun içilebilir su sistemi ile bağlantısının veya içine karışma durumunun olmaması gerekir.

25 SÖZEL BİLDİRİLER (Nevzat Artık - Nevzat Konar) Atık Su Kanalizasyon Sistemleri Atık su kanalizasyon sistemleri son tüketici için yüksek risk oluşturan gıdaların muamele edildiği alanlara doğru veya bu alanların içerisine akmasını engelleyecek şekilde tasarlanmalıdır Temizlik Gereçlerinin, Temizlik ve Dezenfeksiyon Maddelerinin Muhafazası Temizlikte kullanılan alet ve ekipman, temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri gıda maddelerinin bulunduğu alanların dışında uygun kapalı yerlerde muhafaza edilmelidir. İşyerinde temizlik ve dezenfeksiyon amacına yönelik olarak kullanılan maddeler ile bazı gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin güvenilir hale getirilmesi amacıyla kullanılan dezenfektanlar Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır. 3.2 Mekânlar Genel Şartlar Gıda maddelerinin hazırlandığı, kullanıldığı veya işlendiği alanlar (ofisler vb. hariç) gıda maddesi üretimine uygun hijyenik koşulları sağlayacak şekilde tasarlanmış ve kurulmuş olmalıdır. Üretim alanındaki pencere ve kapılar zararlıların girmesini engelleyecek şekilde tasarlanmış ve kurulmuş olmalıdır. Üretim alanına toz ve duman girmemesi sağlanmalıdır Zeminler Zemin kaplamaları sağlam, kaymayı önleyici, temizlenmesi kolay ve dezenfeksiyona uygun olmalıdır. Kaplamalar su geçirmez, aşınmaya karşı dayanıklı, yıkanabilir olmalıdır. Üretim alanında yeterli sayı ve boyutta atık su kanalı bulunmalıdır. Atık su kanalları zararlı girişine, koku yayılmasına ve atıkların geri basmasına karşı güvenilir, temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir olmalıdır.

26 14 SÖZEL BİLDİRİLER (Nevzat Artık - Nevzat Konar) Duvar Yüzeyleri ve Tavanlar Pürüzsüz, temizlenmesi kolay, dezenfekte edilebilir ve toksik olmayan maddelerden üretilmiş olmalıdır. Su geçirmeyen açık renkli malzemeden yapılmalı ve aşınmaya karşı dirençli olmalıdır. Tavanlar ve tavan yapıları kir birikmesine, nem yoğunlaşmasına ve küflenmeye izin vermeyecek şekilde olmalıdır. Tavanların periyodik olarak bakımları yapılmalıdır. Tavan yüksekliği üretilen ürüne ve alet ekipmana uygun olmalıdır. Yoğunlaşmayı ve istenmeyen küflerin gelişmesini, parçacıkların düşüşünü azaltmak amacıyla üretim yerlerindeki tavanlar tek parça ve düz yüzeyler olmalıdır Pencereler, Kapılar ve Yüzeyler Pencereler ve diğer açıklıklar kir birikmesini önleyecek şekilde, çürümeye ve kırılmaya karşı dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır. Üretim alanından dış mekana açılan pencerelerde kolay temizlenebilen sineklikler kullanılmalıdır. Pencere kenarları raf olarak kullanılmamalıdır. Açık pencerelerin bulaşmaya sebep olabileceği durumlarda, pencereler üretim esnasında kapatılır ve sabitlenir. Temiz ve kir birikmesini önleyecek şekilde, çürümeye ve kırılmaya karşı dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır. Yüzeyi düz ve su geçirmez özellikte olmalıdır. Temizlenmesi kolay ve dezenfekte edilebilir olmalıdır. Hammadde, yarı mamul ve mamul maddelerle temasta bulunan yüzeylerde çatlak ve yarıklar bulunmamalıdır. Yüzeyler temizlenebilir, dezenfekte edilebilir yapıda olmalı, korozyona karşı dayanıklı olmalı ve toksik olmayan maddelerden üretilmiş olması gerekir Gıda Maddeleri ile Alet ve Ekipmanların Temizlenmesinde Kullanılan Evyeler El yıkama evyelerinden ayrı bir yerde tüm alet ve ekipmanların yıkanması için uygun yıkama yerleri kurulmalıdır. Gıda maddelerinin temizlenmesinde kullanılan evyeler, el yıkama evyelerinden ve diğer evyelerden ayrı bir yerde bulunmalıdır. Yıkama evyelerinde

27 SÖZEL BİLDİRİLER (Nevzat Artık - Nevzat Konar) 15 sıcak ve soğuk su bağlantıları bulunmalıdır. Yıkama yerleri ve evyeler sürekli temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir (Çizelge 1). Çizelge 1 Çeşitli alanlarda uygulanan hijyen faaliyetlerinin periyodu Alan Temizlik Dezenfeksiyon Üretim Kapı Haftalık - Üretim Zemin Günlük - Üretim Evye, Lavabo Günlük Haftalık Üretim Davlumbaz, Filtre Aylık - Üretim Havalandırma mazgalı Aylık - Üretim Kaplar Günlük Günlük Üretim Atık kapları Günlük Her boşaltma Üretim Soğutucular Aylık - Tuvalet Kapı duvar ve zeminler Günlük Haftalık Tuvalet - Evye Günlük - Sosyal alan Haftalık Teknik Donanım, Alet ve Ekipman Genel Şartlar Gıda maddelerinde kullanımına izin verilen alet ve ekipmanlar, tek kullanımlık kap ve ambalajlar hariç, temizlik ve dezenfeksiyona imkan verecek, gıda maddelerinin olumsuz olarak etkilenme riskini en aza indirgeyecek şekilde uygun malzemeden yapılmış olmalıdır. Makine, alet ve ekipmanlar kullanıldıktan hemen sonra bekletilmeden temizlenmelidir. Üretim alanlarında üretimde kullanılmayan alet, ekipman, makine ve malzeme bulundurulmamalıdır Alet, Ekipman ve Makineler Gıda maddeleri ile doğrudan temasta bulunan makineler ve aletler (örneğin mikserler) temizlenebilir, dezenfekte edilebilir olması gerekir Bu alet ekipman ve makineler, korozyona dayanıklı ve toksik olmayan malzemeden yapılmış olmalıdır. Ekipman; kendisinin ve çevresindeki alanın, yeterli temizliğine imkân verecek şekilde yerleştirilir. Ekipman ve taşıma kaplarında korozyonu önlemek için kimyasal maddelerin kullanılması gerektiğinde, bu maddeler kullanma

28 16 SÖZEL BİLDİRİLER (Nevzat Artık - Nevzat Konar) talimatlarına göre kullanılır. Gerekli olan makine ve aletlerin düzenli olarak kalibrasyon kontrolleri yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır Yardımcı Ekipmanlar Yardımcı ekipmanların muhafaza edildiği yerler kolayca temizlenebilir olmalıdır. Temizlik için, muhafaza yeri veya yakın çevresinde bir içme suyu bağlantısı ve zeminde atık su kanalı bulunmalıdır. Yıkanmış ve yıkanmamış karışım kapları elle sadece alttan ve dıştan tutulmalıdır. Gıdaların sunumu sırasında kullanılan tepsiler kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir özellikte olmalı ve hijyenik bir şekilde tüketiciye sunulmalıdır. Atıkların taşınmasında kullanılan kaplar üretimde kullanılan diğer kaplardan farklı renkte ve içindeki maddelerden etkilenmeyen yapıda olmalıdır. Yardımcı ekipmanların zemin ile teması engellenmelidir Temizlik ve Dezenfeksiyon Uygulama Örnekleri Temizlik ve dezenfeksiyon konusunda uygulama örnekleri aşağıda yer almaktadır. Fırın Temizliği: a) Fırının açma/kapama düğmesinin kapalı konumda olmasına dikkat edilir. b) Fırının içindeki raf ve tepsileri dışarı çıkararak ekipman yıkama evyelerine götürüp uygun temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri ile temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanır. Raf ve tepsilerin zemin ile teması engellenmelidir. c) Fırının içi uygun temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri kullanılarak temizlenir. d) Temizlenen ve dezenfekte edilen raf ve tepsiler fırının içindeki yerlerine yerleştirilir. Davlumbaz ve filtre temizliğinde uygulanacak işlemlere örnek ise aşağıda yer almaktadır; a) Davlumbazın yüzeyi uygun temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri kullanılarak temizlenir.

29 SÖZEL BİLDİRİLER (Nevzat Artık - Nevzat Konar) 17 b) Filtreler yerinden çıkarılarak ekipman yıkama evyelerinde, uygun temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri ile temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanır. Filtrelerin zemin ile teması engellenmelidir. c) Temizlenen ve dezenfekte edilen filtreler yerlerine yerleştirilir. Bulaşık yıkama ise elle veya makine ile gerçekleştirilmesine göre farklı uygulamalar içermelidir. Elle bulaşık yıkama; a) Kaba kirler fırça yardımı ile uzaklaştırılır. b) Bulaşık yıkama evyesinde uygun temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri kullanılarak sıcak su hazırlanır. c) Bulaşık eldiveni giyilerek ve daha az kirli malzemelerden başlanarak fırça veya temizlik süngeri yardımı ile ovularak yıkanır. d) Yıkamadan sonra temiz su ile durulanır. e) Gerektiğinde dezenfekte edilebilmesi için, dezenfeksiyonlu ılık suda 2 dakika bekletilir. f) Dezenfeksiyondan sonra temiz su ile durulanır ve kurumaya bırakılır. Bulaşık makinesi ile yıkama işlemine örnek aşağıda yer almaktadır; a) Bulaşık makinesinin temizlik kontrolü yapılır. b) Filtreler dahil olmak üzere yıkama parçaları temizlenir ve kontrol edilir. c) Makinenin deterjan ve parlatıcı bölümlerine uygun temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri konulur. d) Makinenin istenilen sıcaklığa gelmesi için sıcaklık ayarı yapılır. e) Makineye konulacak malzemelerdeki kaba kirler uzaklaştırılır. f) Malzemeler cinslerine ve büyüklüklerine göre sınıflandırılarak, makinenin uygun yerlerine yerleştirilir.

TURİZM - SAĞLIK ve HUKUK SEMPOZYUMU 3-5 NİSAN 2014 NEVŞEHİR

TURİZM - SAĞLIK ve HUKUK SEMPOZYUMU 3-5 NİSAN 2014 NEVŞEHİR TURİZM - SAĞLIK ve HUKUK SEMPOZYUMU 3-5 NİSAN 2014 NEVŞEHİR Sempozyum Onursal Başkanları Prof. Dr. Filiz KILIÇ- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İBİŞ- Ankara Üniversitesi

Detaylı

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA GÜVENLİĞİ Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin

Detaylı

İŞ YERİ HİJYENİ. Arş. Gör. Reha KILIÇHAN Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi

İŞ YERİ HİJYENİ. Arş. Gör. Reha KILIÇHAN Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi İŞ YERİ HİJYENİ Arş. Gör. Reha KILIÇHAN Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Gıda işletmelerinde; üretilen gıda maddelerinde kalite ve güvenliği sağlamak, üretilen ürünlerin planlanan özelliklere uygun

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi Tedbir 3: Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Sektör 3-3: Kanatlı

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ Amaç Hastanede çalışan personeli ve yatan hastaları hastane enfeksiyonları açısından korumak, bilinçlendirmek, Gerekli

Detaylı

Gıda Servislerinde Enfeksiyon Kontrol Talimatı

Gıda Servislerinde Enfeksiyon Kontrol Talimatı 1. AMAÇ Hastane içerisinde tüketilen gıdaların hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanması, muhafazası ve dağıtımının sağlanması; bu hususlarla ilgili ortam, araç-gereç ve personelin sahip olması gereken

Detaylı

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK Laboratuar Tasarımı Genel Gereksinimler Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK 1. Genel Tehlikeli materyallerin kullanımı ve muhafazasının oluşturduğu riskler nedeni ile laboratuarlar ve laboratuar dışı aktivitelerin

Detaylı

YEMEKHANE HİZMETLERİ DENETLEME FORMU

YEMEKHANE HİZMETLERİ DENETLEME FORMU Doküman No: MUT.FR.03 Yayın Tarihi: 18.09.2007 Revizyon Tarihi: 16.05.2013 Revizyon No: 02 Sayfa: 1 / 5 Değerlendirilen Firma Adı: Değerlendirme Ekibi: Tarih: BİNA VE YERLEŞİM Evet Hayır Açıklama 1. Üretim

Detaylı

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli, o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

Detaylı

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal faaliyetleri yapabileceği tesisleri tercih etmektedirler. Bu

Detaylı

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ Ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Engelli hastalar için düzenleme yapılmalı, o Hasta koltuğu başlığı (tetiyer) arkaya katlanabilir olmalı,

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 14.08.2014 Madde 5.1.3 teki Personel Kılık ve Kıyafet Prosedürü ne 01 yapılan atıf kaldırılarak, mutfak/kafeterya personelinin sakal ve bıyıklı olmaması

Detaylı

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır. Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ YRD. DOÇ. DR. UĞUR AKDU

SAĞLIK TURİZMİ YRD. DOÇ. DR. UĞUR AKDU SAĞLIK TURİZMİ YRD. DOÇ. DR. UĞUR AKDU Sağlık Turizminin Çeşitleri 2 Termal ve spa-wellness turizmi İleri yaş ve engelli turizmi Medikal turizm 3 Termal ve Spa-Wellness Turizmi Mineralize termal sular

Detaylı

1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir.

1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 1- GENEL BİLGİLER 1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 1.2- KAPSAM Bu plan Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 AMAÇ KAPSAM SORUMLULAR : Hereke MYO nun genel temizlik ve tertip-düzeni için standartları, sorumluları, sorumlulukları ve kontrol esaslarını belirleyerek, sürecin kalitesini arttırmak. : Hereke

Detaylı

bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama ünitesi

bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama ünitesi MUTFAK HİJYENİ VE KİŞİSEL HİJYEN ENFEKSİYON KONTROL KURULU MUTFAK HİJYENİ Mutfakta fiziki iki alanlar; l Yemek pişirilme ünitesi Hazırlanan yemeklerin bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL KURULU. Ameliyathane Organizasyonu ve Giriş Çıkışlarda Uyulması Gereken Kurallar

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL KURULU. Ameliyathane Organizasyonu ve Giriş Çıkışlarda Uyulması Gereken Kurallar T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL KURULU Ameliyathane Organizasyonu ve Giriş Çıkışlarda Uyulması Gereken Kurallar Mekan: Ameliyathanelerin yoğun bakım ünitelerinden

Detaylı

TOPLU TÜKETİM YERLERİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ

TOPLU TÜKETİM YERLERİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ TOPLU TÜKETİM YERLERİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ TOPLU TÜKETİM YERLERİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ TOPLU TÜKETİM YERLERİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ 2 ÖNSÖZ Bakanlığımızın en

Detaylı

Banyo ve Sıhhi Tesisatın Temizlenmesi Niçin Bu Kadar Önemlidir? Sıhhi tesisatın yapısı kir toplamaya çok uygundur. Kirli ellerde ve vücudun ölü

Banyo ve Sıhhi Tesisatın Temizlenmesi Niçin Bu Kadar Önemlidir? Sıhhi tesisatın yapısı kir toplamaya çok uygundur. Kirli ellerde ve vücudun ölü Banyo ve Sıhhi Tesisatın Temizlenmesi Niçin Bu Kadar Önemlidir? Sıhhi tesisatın yapısı kir toplamaya çok uygundur. Kirli ellerde ve vücudun ölü derisinden, saçtan, temizlenen alanlardan(gider ve lavabolarda)

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROL KURULU STANDARTLARI. Hastanelerde makine ile ıslak temizlik yöntemleri tercih edilmelidir,

HASTANE TEMİZLİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROL KURULU STANDARTLARI. Hastanelerde makine ile ıslak temizlik yöntemleri tercih edilmelidir, HASTANE TEMİZLİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROL KURULU STANDARTLARI Genel Temizlik Standartları Hastanelerde makine ile ıslak temizlik yöntemleri tercih edilmelidir, Hastanelerde kritik bölgeler dışındaki ünitelerde,

Detaylı

CIP Sisteminin Avantajları

CIP Sisteminin Avantajları Gıda işletmelerinde spesifik hijyen sorunlarının çözümünde CIP temizleme yöntemi büyük bir öneme sahiptir. Uzun zamandan beri başarı ile uygulanmaktadır. Gıda işletmelerinin otomatik olarak temizlenmesini

Detaylı

BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ

BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ Murat EVLİCE ÇEVRE MÜHENDİSİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TEL: 0507 179 80 98 0553 293 87 62 E- POSTA: murate@kayalarosgb.com muratevlice@gmail.com BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1.AMAÇ:Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) sinde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolünü sağlamak. 2.KAPSAM:Tüm Yoğun Bakım ünitesini kapsar. 3.KISALTMALAR: YBÜ:Yoğun Bakım Ünitesi HHEK:Hastane

Detaylı

MUTFAK VE DEPOLAMA YAPILAN BİRİMLERDE YAPILACAK ANA KONTROL FORMU (AYLIK RUTİN KONTROLLERDE KULLANILACAKTIR)

MUTFAK VE DEPOLAMA YAPILAN BİRİMLERDE YAPILACAK ANA KONTROL FORMU (AYLIK RUTİN KONTROLLERDE KULLANILACAKTIR) MUTFAK VE DEPOLAMA YAPILAN BİRİMLERDE YAPILACAK ANA KONTROL FORMU (AYLIK RUTİN KONTROLLERDE KULLANILACAKTIR) A.DEPOLAMA ALANLARI TARİH: I.SOĞUK DEPOLAMA EVET HAYIR 1- Soğuk depo ve / veya buzdolabı var.

Detaylı

FANTASIA DE LUXE MARMARİS

FANTASIA DE LUXE MARMARİS FANTASIA DE LUXE MARMARİS OZANSU TUR. VE GAY.MENK.YAT.İŞL. A.Ş. MARMARİS - MUĞLA HİJYEN PERFORMANS RAPORU H3-HOUSEKEEPING H3-MUTFAK H3-SERVİS-BARLAR H3-SPA-HAMAM H3-TEKNİK SERVİS H3-TESELLÜM - ANA DEPOLAR

Detaylı

01. Fizikî koşullarının (havalandırma, aydınlatma, hizmet alanının vb.) durumu;

01. Fizikî koşullarının (havalandırma, aydınlatma, hizmet alanının vb.) durumu; A) Sağlık Ve Temizlik Durumu 01. Fizikî koşullarının (havalandırma, aydınlatma, hizmet alanının vb.) durumu; ( ) Yeterli ( ) Yeterli Değil 02. Tezgâhın üzeri mermer, fayans, paslanmaz çelik veya benzeri

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi 4 Tedbir 03: Tarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması Ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına

Detaylı

Uluslararası Yeşil Anahtar Ödülü. Arzu Akdağ Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinatörü Çevre Mühendisi

Uluslararası Yeşil Anahtar Ödülü. Arzu Akdağ Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinatörü Çevre Mühendisi Uluslararası Yeşil Anahtar Ödülü Arzu Akdağ Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinatörü Çevre Mühendisi Sunumun İçeriği Yeşil Anahtar Ödülü nedir? Yeşil Anahtarlı Tesisler Yeşil Anahtar Ödülü nün Kriterleri

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU STERİLİZASYON HİZMETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu

Detaylı

YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM

YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM Hazırlayan: Turabi ÇELEBİ Termal Turizm Yatırımlarına yaklaşım *Termal Turizm Destinasyonları *Termal Otel Yatırımları * * Geleneksel Anlayış ( Asya Tipi ) * Modern

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

ANA BULAŞIKHANE BÖLÜM TEMİZLİK PLANI

ANA BULAŞIKHANE BÖLÜM TEMİZLİK PLANI ANA BULAŞIKHANE BÖLÜM PLANI DAVLUMBAZ VE FİLTRESİ SUMA SÜPERFOAM 1. Davlumbaz filtrelerini yerlerinden dikkatlice sökünüz. 2. Sökülen filitreler kazan kaynatmada kaynatılır15 dk-30 dk 3. Son olarak su

Detaylı

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DEPOLAMA UYGULAMALARI Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 1 Gıda Maddelerinin Depolanması Gıda maddeleri canlı kaynaklı maddelerdir. Bu nedenle özel olarak saklanması gerekir. Aksi durumda büyük miktarlarda

Detaylı

KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ

KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ Sayılarla Türk Turizmi Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Özel Hastaneler Yönetmeliği SAYILARLA TÜRK TURİZMİ TÜRK

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrrd. Doç. Dr. Kaya Süer Adem Aköl Sinan Özyavaş Dilek Baytaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ

Detaylı

MUTFAK KONTROL TARİHİ: KONTROL NOKTALARI. Başarı Kat Sayısı. Risk Puanı. Alınan Puan

MUTFAK KONTROL TARİHİ: KONTROL NOKTALARI. Başarı Kat Sayısı. Risk Puanı. Alınan Puan KONTROL TARİHİ: 13.07.2016 KONTROL NOKTALARI Risk Puanı Başarı Kat Sayısı Alınan Puan DENETİM BULGULARI ÇÖZÜM ÖNERİSİ DEPO 1 Ürünlere tesise girişi tarih etiketi basılmış mı? 2 Depolarda iade alanı mevcut

Detaylı

Gýda ve Gýda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten Ýþ Yerlerinde Aranan Özellikl

Gýda ve Gýda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten Ýþ Yerlerinde Aranan Özellikl Gýda ve Gýda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten Ýþ Yerlerinde Aranan Özellikl Onaylayan Administrator Saturday, 11 March 2006 T.C. Gülyalý Belediyesi Resmi Sitesi Gýda ve gýda ile temas eden madde

Detaylı

UMUT ULU GIDA MÜHENDİSİ İZMİR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ

UMUT ULU GIDA MÜHENDİSİ İZMİR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ SÜT İŞLETMELERİNDE GENEL VE ÖZEL HİJYEN UYGULAMALARI UMUT ULU GIDA MÜHENDİSİ İZMİR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ YASAL MEVZUAT 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri,Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

Detaylı

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane

Detaylı

Toplu tüketim kuruluşlarının amaçlarına ulaşmak istedikleri yolda en önemli yer mutfaktır. Günde bin, iki bin kişiye hizmet veren yerlerde mutfak

Toplu tüketim kuruluşlarının amaçlarına ulaşmak istedikleri yolda en önemli yer mutfaktır. Günde bin, iki bin kişiye hizmet veren yerlerde mutfak Toplu tüketim kuruluşlarının amaçlarına ulaşmak istedikleri yolda en önemli yer mutfaktır. Günde bin, iki bin kişiye hizmet veren yerlerde mutfak planı, fiziki özellikleri ve konumu öncelikle ele alınmalıdır.

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

FIRINCILIK VE PASTANE MAMULLERİ ÜRETİMİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ

FIRINCILIK VE PASTANE MAMULLERİ ÜRETİMİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMULLERİ ÜRETİMİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMULLERİ ÜRETİMİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMULLERİ ÜRETİMİ İÇİN İYİ

Detaylı

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 ÖNEMLİ! Gıdaları insanların sağlıklarını çok ciddi şekilde etkiler. Bu nedenle, gıda üreten kişilerin temizlik kurallarına uyması çok önemlidir.

Detaylı

Lokantaların hepsi insanlara yemek sunarlar; ancak birbirlerinden farklılık gösteririler. Özellikle lokantacılık konusunda mesleki örgütlerin

Lokantaların hepsi insanlara yemek sunarlar; ancak birbirlerinden farklılık gösteririler. Özellikle lokantacılık konusunda mesleki örgütlerin GENEL PROFİL Oteller ve lokantalar, dünyanın her yerinde yaygın olarak bulunmaktadır. Özellikle turizmin geliştiği bölgelerde ve kentlerde otelcilik ve buna bağlı olarak lokantacılık da oldukça çabuk gelişme

Detaylı

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...11 1. BÖLÜM TURİZM KAVRAMI VE KAPSAMI / Yrd. Doç. Dr. Emine Kale I. TURİZMİN TANIMI VE GENEL ÖZELLİKLERİ...15 A. Turizm Kavramının Tanımı...15 B. Turizmin Özellikleri ve Sınıflandırılması...18

Detaylı

Mor Bayrak Yönergesi

Mor Bayrak Yönergesi Mor Bayrak Yönergesi Kabul Tarihi:27/03/2017 Sayı: 2017/01 MOR BAYRAK ÖDÜL BAŞVURUSU Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 1. Başvuru Formu İşletme Kayıt Belgesinin fotokopisi MOR BAYRAK ÖDÜLÜ GÖREV VE ÇALIŞMA

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

GÜNLÜK HĠJYEN ALIġKANLIKLARI

GÜNLÜK HĠJYEN ALIġKANLIKLARI GÜNLÜK HĠJYEN ALIġKANLIKLARI HĠJYEN NEDĠR? Bir sağlık bilimi olup,temel ilgi alanı sağlığın korunması ve sürdürülmesidi r. KĠġĠSEL HĠJYEN Kişilerin kendi sağlığını korudukları ve devam ettirdikleri öz

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir;

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir; Yrd. Doç Dr. Gonca Güzel Şahin SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE Sağlık Turizmi; insanların tedavi olmak amacıyla yaşadıkları ülkeden, kaliteli ve görece daha ucuz hizmet alabilecekleri başka ülkelere

Detaylı

1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. EGM DANISMANLIK HIZMETLERI www.egmdanismanlik.com

1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. EGM DANISMANLIK HIZMETLERI www.egmdanismanlik.com KOZMETĐKTE GMP UYGULAMALARI ĐYĐ ÜRETĐM TEKNIKLERI www.egmdanismanlik.com GMP Nedir? Personel, Eğitim ve Hijyen Tesis ve Alt Yapı Ekipmanlar Hammaddeler ve Ambalaj Malzemeleri Üretim Bitmiş Ürünler Kalite

Detaylı

SORUMLULAR: İdari birim sorumlusu, sorumlu hemşireler, temizlik şirketi sorumlusu, temizlik personeli ve temizlik komitesi

SORUMLULAR: İdari birim sorumlusu, sorumlu hemşireler, temizlik şirketi sorumlusu, temizlik personeli ve temizlik komitesi Doküman No:ENF.TL.58 Yayın Tarihi: 20.09.2011 Revizyon Tarihi: 01.04.2013 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 5 AMAÇ: Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek servisteki hasta ve çalışanlara

Detaylı

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI AMAÇ Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personeli, hasta, hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için, uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemlerini

Detaylı

MUTFAKLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. İbrahim KOLANCI Enerji Yöneticisi

MUTFAKLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. İbrahim KOLANCI Enerji Yöneticisi BİNALARDA ELEKTRİK TÜKETİMİ 35 30 25 20 15 10 5 0 YÜZDE % STANDBY KURUTUCULAR ISITICILAR TELEVİZYON AYDINLATMA BULAŞIK MAKİNASI ÇAMAŞIR MAKİNASI KLİMA BUZDOLABI DİĞER Soğutucu ve Dondurucular Bir soğutucu

Detaylı

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri GBK 4 Genel Bağlayıcı Kurallar Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri Bu Genel Bağlayıcı Kurallarda (GBK) öngörülen çevresel koşullar, hastane ve kliniklerde insan ve hayvanların tedavileri

Detaylı

OTEL, ALIŞVERİŞ MERKEZİ, HASTANE, TEMİZLİK İŞLETMELERİ, OKUL VE OFİSLER, SOSYAL İŞLETMELERİN TEMİZLİK, KOKU VE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDA

OTEL, ALIŞVERİŞ MERKEZİ, HASTANE, TEMİZLİK İŞLETMELERİ, OKUL VE OFİSLER, SOSYAL İŞLETMELERİN TEMİZLİK, KOKU VE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDA OTEL, ALIŞVERİŞ MERKEZİ, HASTANE, TEMİZLİK İŞLETMELERİ, OKUL VE OFİSLER, SOSYAL İŞLETMELERİN TEMİZLİK, KOKU VE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDA EM ETKİN MİKROORGANİZMA KULLANIMI 1 ***KOKU GİDERİMİ Kötü kokular

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

İLETİŞİM Beypazarı Adli Bilimler Günleri. Yayınlanma tarihi 01 Haziran 2015

İLETİŞİM Beypazarı Adli Bilimler Günleri. Yayınlanma tarihi 01 Haziran 2015 İLETİŞİM Beypazarı Adli Bilimler Günleri Yayınlanma tarihi 01 Haziran 2015 Ankara Üniversitesi, Adli Tıp Kurumu, Beypazarı Belediye Başkanlığı, Adli Bilimciler Derneği (ADBİD) ve Emniyet Genel Müdürlüğü

Detaylı

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ ENDOSKOPİ HİZMETLERİ Endoskopi ünitelerinde fiziki düzenleme yapılmalıdır. Endoskopi işleminin yapıldığı odanın tüm yüzeyleri kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır. Endoskopi

Detaylı

Gıda işletmeleri diğer işletmelerden farklıdır. Bu nedenle belli kurallara uymak ve bu kuralları sürekli işletmek zorundadırlar.

Gıda işletmeleri diğer işletmelerden farklıdır. Bu nedenle belli kurallara uymak ve bu kuralları sürekli işletmek zorundadırlar. Biyolog Bahattin Karlankuş 1 Gıda işletmeleri diğer işletmelerden farklıdır. Bu nedenle belli kurallara uymak ve bu kuralları sürekli işletmek zorundadırlar. Bu eğitimde hjyen olarak tanımlanan sağlık

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1. AMAÇ:Ameliyathanede mikroorganizmaların yayılımının engellenmesi, enfeksiyonlar açısından hasta ve personelin güvenliğinin azami ölçüde sağlanması. 2. KAPSAM:Ameliyathane birimini kapsar. 3.KISALTMALAR:

Detaylı

Ticari mutfaklara, kantinlere vb. yerlere yönelik gereksinimler

Ticari mutfaklara, kantinlere vb. yerlere yönelik gereksinimler Sayfa 1 / 5 Ticari mutfaklara, kantinlere vb. yerlere yönelik gereksinimler Bu bilgilendirme formu ticari mutfaklar, kantinler vb. alanların gereksinimleri konusunda oryantasyon sağlamak içindir. Gıda

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI KODU: ENF.PL.08 YAYINLAMA TARİHİ: 24.06.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

ANA PERSONEL GİRİŞİ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 PROSES ALANI 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,5 DOLUM ALANI 0,5 0,5

ANA PERSONEL GİRİŞİ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 PROSES ALANI 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,5 DOLUM ALANI 0,5 0,5 ANA PERSONEL GİRİŞİ 1 Hijyen bariyerinde bone var mı? 2 Hijyen bariyerinde önlük var mı? 3 Hijyen bariyerinde maske var mı? 4 Hijyen bariyerinde galoş var mı? 5 Hijyen bariyerinde lavabodaki sıcak su akıyor

Detaylı

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler Ferit Bayram DentaFiera 6 Haziran 2016 Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler A. Temizlik ve Dezenfeksiyon Kurallarına İlişkin Düzenlemeler Sterilizasyon prosedürlerinin düzenli kontrolü

Detaylı

www.zaferkimya.com info@zaferkimya.com TEL: 0216 417 59 49(PBX) FAX: 0216 417 84 74

www.zaferkimya.com info@zaferkimya.com TEL: 0216 417 59 49(PBX) FAX: 0216 417 84 74 www.zaferkimya.com info@zaferkimya.com TEL: 0216 417 59 49(PBX) FAX: 0216 417 84 74 DİKKAT Meyve ve sebzelerinizi tüketmeden önce dezenfekte edeceğinizi biliyor musunuz? Sadece YIKAMAK zararlı bakterileri

Detaylı

HASTANE HİJYEN PLANI

HASTANE HİJYEN PLANI Dr. Nazan ÇALBAYRAM HASTANE HİJYEN PLANI Temel İlkeler Tüy bırakmayan temizlik bezleri tercih edilmelidir, bez ve kova renkleri kullanım alanına göre belirlenmelidir. Bölüm Kova Rengi Bez Rengi Tuvalet

Detaylı

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI. Ayda bir

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI. Ayda bir YER: İZOLASYON ve NOTRÖPENİK HASTA ODASI YÜKSEK RİSKLİ ALAN GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar: Sarı Yoğun Bakım, Laboratuvar Alanları, İzolasyon Odası, Ameliyathane :Beyaz 1-Tuvaletler

Detaylı

TURİZMİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ. Necip BOZ Koordinatör TÜROFED Türkiye Otelciler Federasyonu

TURİZMİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ. Necip BOZ Koordinatör TÜROFED Türkiye Otelciler Federasyonu TURİZMİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ Necip BOZ Koordinatör TÜROFED Türkiye Otelciler Federasyonu 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 199 1991 1992 2 25 Turizm İşletmesi Belgeli Tesis Sayısı 1982-1992 2

Detaylı

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK PLANI KOD YÖN.PL.07 YAY.TR. OCAK 2013 REV TR. TEMMUZ 2014 REV NO 01 SYF NO 1/4

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK PLANI KOD YÖN.PL.07 YAY.TR. OCAK 2013 REV TR. TEMMUZ 2014 REV NO 01 SYF NO 1/4 YÜKSEK RİSKLİ ALAN ORTA RİSKLİ ALAN DÜŞÜK RİSKLİ ALAN DİŞ PRETEZ LABORATUARI RÖNTGEN TUVALETLER ENTEGRE KLİNİKLER MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ BÖLÜM BAZINDA TEMİZLİK UYGULAMALARI İDARİ BİRİMLER HASTA

Detaylı

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU İN Ç İ İ M RETİ Ü İ R ULLE M A NE M A T S E PA V K I CIL FIRIN E V I R A L S A U S Z E U V N A E L I Y J K A Hİ M A UL G Y U İYİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi 1 Tedbir 103: Tarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması Ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına

Detaylı

OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 1- Okul bahçe kapılarının önüne kara yolları şube şefliği ile irtibata geçilerek OKUL GEÇİDİ TABELASIkonulmalıdır. Okul önünde Okul Geçidi

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız FİRMA PROFİLİ Akademik Hijyen Ltd. Şti., İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özer Ergün ün başkanlığında bir grup akademisyen tarafından, her

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Ruhen, bedenen ve sosyal bakımdan tam bir iyilik halidir. Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Gün İçi Hizmetler Konaklama Hizmetleri Kat Elemanlığı. 2. Yıl, 3. ve 4. dönem

DERS BİLGİ FORMU Gün İçi Hizmetler Konaklama Hizmetleri Kat Elemanlığı. 2. Yıl, 3. ve 4. dönem Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOIL BLUE

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOIL BLUE 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde/ Müstahzarın Tanıtılması Ürün adı 1.2 Madde / Müstahzarın Kullanımı Adblue 1.3 Firmanın Tanıtımı MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10013

Detaylı

POLİKLİNİK HİZMETLERİ

POLİKLİNİK HİZMETLERİ POLİKLİNİK HİZMETLERİ Hasta kayıt işlemlerinin yapıldığı birime yönelik düzenleme bulunmalıdır. Hasta kayıt işlemlerinin yapıldığı birim bulunmalıdır. Bu birimde, bölümde hizmet veren hekimlerin listesi

Detaylı

Turizm sektörü, Türkiye için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır.

Turizm sektörü, Türkiye için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Turizm sektörü, Türkiye için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Milli Gelirin yaklaşık %5 i turizm sektöründen elde edilmektedir. (%1i termal turizimden) Turizm sektöründe son yıllarda yaşanan hızlı

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

FIRINCILIK VE PASTANE MAMULLERİ ÜRETİMİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ

FIRINCILIK VE PASTANE MAMULLERİ ÜRETİMİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMULLERİ ÜRETİMİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMULLERİ ÜRETİMİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMULLERİ ÜRETİMİ İÇİN İYİ

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI KODU: ENF.PL.05 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 AY/YIL:

Detaylı

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi Sayfa No Sayfa 1/6 1.AMAÇ Hastalarla ve hastane ortamındaki yüzeylerle el teması sonrasında ortaya çıkan enfeksiyon bulaş riskini önlemeye yönelik el hijyeni ve eldiven kullanım kurallarını ve uygulamalarını

Detaylı

TEMİZİK. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015

TEMİZİK. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 TEMİZİK Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Neslihan Yukarıkır ve Arş. Gör. Dr. Pınar Güner tarafından Prof.

Detaylı

Günlük Aylık ve Sezonluk Temizlik

Günlük Aylık ve Sezonluk Temizlik HAVUZ TEMİZLİĞİ Günlük Aylık ve Sezonluk Temizlik TSE 11899 a göre havuzlar haftada bir gün işletmeye kapanacak (Genel bakım ve temizlik işleri için) Havuzun dibi, her gün yapılacak, ardından ters yıkama

Detaylı

ŞARAP ENDÜSTRİSİNDE HİJYEN UYGULAMALARI

ŞARAP ENDÜSTRİSİNDE HİJYEN UYGULAMALARI ŞARAP ENDÜSTRİSİNDE HİJYEN UYGULAMALARI İÇERİK Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK 06.11.2013 Sağlıklı bir yaşam için yapılan faaliyetlerin tümü, sağlık bilgisi HIFZISIHHA HİJYEN NEDİR? Sağlıklı yaşama ve sağlığı

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM140

Konveyörlü Tip WTM140 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

: Kişisel hazırlık yapmaya uygun koşullar sağlanmalı, öğrenci araştırmaya ve gözlem yapmaya yönlendirilmelidir.

: Kişisel hazırlık yapmaya uygun koşullar sağlanmalı, öğrenci araştırmaya ve gözlem yapmaya yönlendirilmelidir. KİŞİSEL BAKIM MODÜL BİLGİ SAYFASI MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN : AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ MODÜL : KİŞİSEL BAKIM KODU : 815SBG001 SÜRE : 40/8 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ GENEL AMAÇ :

Detaylı

DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor

Detaylı

Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com.

Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com. Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com.tr Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi 1 Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi Tıbbi atıkların geçici

Detaylı

PASTANE MUTFAK BÖLÜM TEMİZLİK PLANI

PASTANE MUTFAK BÖLÜM TEMİZLİK PLANI PASTANE BÖLÜM PLANI TEMİZLENECEK ALAN// DAVLUMBAZ VE FİLTRESİ SUMA SÜPERFOAM 1. Davlumbaz filtrelerini yerlerinden dikkatlice sökünüz. 2. Sökülen filitreler kazan kaynatmada kaynatılır15 dk-30 dk 3. Son

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ il HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ 1) Çamaşır suyu 1. ph değeri 12,5-14 arasında, sodyum hipoklorit oranı en az %5 olmalıdır.

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL Risk Değerlendirme No: 1 S.M.M.M AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU Tarih: 31.12.2012 İşveren: Risk Değerlendirilmesinin Geçerlilik Tarihi İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? AHMET DEMİR ÖRTÜN

Detaylı