TURİZM - SAĞLIK ve HUKUK SEMPOZYUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURİZM - SAĞLIK ve HUKUK SEMPOZYUMU"

Transkript

1 TURİZM - SAĞLIK ve HUKUK SEMPOZYUMU Sempozyum Bildiri Kitapçığı 3-5 NİSAN 2015 NEVŞEHİR

2 Sempozyum Onursal Başkanları Prof. Dr. Filiz KILIÇ- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İBİŞ- Ankara Üniversitesi Rektörü Sempozyum Eş Başkanları Prof. Dr. Zeynep ASLAN- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İ. Hamit HANCI- Adli Bilimciler Derneği Başkanı Sempozyum Sekretaryası Arş. Gör. Zeynep ÇOKAL Arş. Gör. Eda Özgül KATLAV Arş. Gör. Meral BÜYÜKKURU Av. Cahit DOĞAN Av. Devrim KARAKÜLAH Biomüh. Emine Firdevs YILDIRIM Düzenleme Kurulu Prof. Dr. Zeynep ASLAN Prof. Dr. İ. Hamit HANCI Prof. Dr. Mustafa İSEN Yrd. Doç. Dr. Aziz Gökhan ÖZKOÇ Yrd. Doç. Dr. Erdal YERDELEN Arş. Gör. Yusuf KARAKUŞ Arş. Gör. Nurgül ÇALIŞKAN Av. Cahit DOĞAN Av. Devrim KARAKÜLAH Biomüh. Emine Firdevs YILDIRIM

3 III Bilimsel Kurul Prof. Dr. Recep AKDUR Prof. Dr. Nevzat ARTIK Prof. Dr. Zeynep ASLAN Prof. Dr. Aslıhan AVCI Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT Prof. Dr. Orhan BATMAN Prof. Dr. İsmail BEKÇİ Prof. Dr. Gürsel DELLAL Prof. Dr. Cengiz DEMİR Prof. Dr. Murat DOĞAN Prof. Dr. Ayla Sevim EROL Prof. Dr. Timur GÜLTEKİN Prof. Dr. Hamit HANCI Prof. Dr. Mehmet Ali KILIÇASLAN Prof. Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK Prof. Dr. Nazmi KOZAK Prof. Dr. Fevzi OKUMUŞ Prof. Dr. Muharrem ÖZEN Prof. Dr. Asuman SUNGUROĞLU Prof. Dr. Alp TİMUR Prof. Dr. Öcal USTA Doç. Dr. Eşref KÜÇÜK Doç. Dr. Gökçe ÖZDEMİR Doç. Dr. Şule AYDIN TÜKELTÜRK Doç. Dr. İbrahim YILMAZ Doç. Dr. Nilüfer ŞAHİN PERÇİN Yrd. Doç. Dr. Lütfi BUYRUK Yrd. Doç. Dr. Ebru GÜNEREN Yrd. Doç. Dr. Aziz Gökhan ÖZKOÇ Yrd. Doç. Dr. Fatih TÜRKMEN Uzm. Dr. Sinan İBİŞ Veli SARITOPRAK

4 KONUŞMACILAR İ. Hamit HANCI, Ankara Üniversitesi Adli Bilimciler Derneği Başkanı, (Prof. Dr.) Ölüme Felsefi Bakışlar Nevzat ARTIK, Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü, (Prof. Dr.) Turizmde Gıda Güvenliği Zeynep ASLAN, Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Turizm Fakültesi, (Prof. Dr.) Termal Turizm İşletmelerinde Hizmet Standartları Mehmet Ali KILIÇASLAN, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, (Prof. Dr.) Diş Sağlığı Turizmi Altay SUROY, Kosova Anayasa Mahkemesi Üyesi, (Dr.) Uluslararası Turizm Hukuku Veli SARITOPRAK, TÜSİAV Başkanı Turizm ve Sivil Toplum Murat DOĞAN, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, (Prof. Dr.) Yolcuların Getirdiği Eşyalardan Dolayı Otel İşletmecisinin Sorumluluğu Cahid Doğan, Sağlık Bakanlığı, (Avukat) Turistlere Yönelik Cinsel Saldırılar ve Hukuki Durum Erdal YERDELEN, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, (Yrd. Doç. Dr.) Yabancıların Mağdur ve Sanık Olmaları Durumunda Soruşturma Muharrem ÖZEN, Ankara Ü. Huk. Fak. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku AD, (Prof. Dr.) Turizm Ceza Hukuku

5 V Recep AKDUR, TÖMÖD (Tüm Öğretim Elemanları Derneği) (Prof. Dr.) Turizm Bölgelerinde Halk Sağlığı ve Hijyen Ebru GÜNEREN, Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Turizm Fakültesi, (Yrd. Doç. Dr.) Nitelikli Otellerin Belgelendirilmesinde Davranışsal Kalite Sorunları: Karşılaştırmalı Bir Mevzuat İncelemesi Şule ARDIÇ YETİŞ, Nilüfer Şahin PERÇİN, Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, (Arş. Gör., Doç. Dr.) Turizm İşletmelerinde Mobbing Sorunları: Sorunun Sağlık ve Hukuk Açısından İncelenmesi Sevgi GÜNEY, Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü, (Psikolog) Turist Psikolojisi Emine Firdevs YILDIRIM, Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü, (Biyomühendis) Turizm ve Biyogüvenlik Ercan SEYHAN, (E) J. Alb. (Dr.) Turizm Bölgelerinde Güvenlik George S. Polymeris, Eren Şahiner, Niyazi Meriç, Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, (Arş. Gör, Doç. Dr.) Concepts Of Retrospective Dosimetry Timur GÜLTEKİN, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu, (Prof. Dr.) Turizm Antropolojisi Yusuf KARAKUŞ, Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Turizm Fakültesi, (Arş. Gör.) Destinasyon Karşıtlığına Neden Olan Hukuki Suçlar Üzerine Bir İnceleme Sevim KÜL, Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Turizm Fakültesi, (Arş. Gör.) Turizm, Rekreasyon ve Sağlık Amacıyla Kapadokya Bölgesi nde Jeotermal Enerji Kaynaklarının Kullanımı

6

7 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... VII ÖNSÖZ...IX Prof. Dr. Zeynep ASLAN...XI BİLİMSEL PROGRAM...1 SÖZEL BİLDİRİLER...7 TOPLU TÜKETİM YERLERİ İÇİN HİJYEN VE HACCP UYGULAMALARI...9 Nevzat ARTIK, Nevzat KONAR...9 TERMAL TURİZM İŞLETMELERİNDE HİZMET STANDARTLARI...23 Zeynep ASLAN...23 DENTAL TURİZM...43 Mehmet Ali KILIÇASLAN...43 ULUSLARARASI TURİZM HUKUKU...47 Altay SUROY...47 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE TURİZM...57 Veli SARITOPRAK...57 KONAKLAYANLARIN GETİRDİKLERİ EŞYANIN YOK OLMASI, ZARARA UĞRAMASI VEYA ÇALINMASINDAN OTEL İŞLETENİN SORUMLULUĞU...61 Murat DOĞAN...61 TURİSTLERE YAPILAN VE TURİSTLERİN YAPTIĞI CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR...85 Cahid DOĞAN...85 TÜRK CEZA HUKUKUNDA YABANCILAR HAKKINDA SORUŞTURMA, KOVUŞTURMA VE İNFAZ Erdal YERDELEN TURİZM VE CEZA HUKUKU Muharrem ÖZEN TURİZM BÖLGELERİNDE HALK SAĞLIĞI VE HİJYEN Recep AKDUR NİTELİKLİ OTELLERİN BELGELENDİRİLMESİNDE DAVRANIŞSAL KALİTE SORUNLARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR MEVZUAT İNCELEMESİ Ebru GÜNEREN...191

8 VIII TURİZM İŞLETMELERİNDE MOBBİNG SORUNLARI: SORUNUN SAĞLIK VE HUKUK AÇISINDAN İNCELENMESİ Şule ARDIÇ YETİŞ-Nilüfer ŞAHİN PERÇİN TURİST PSİKOLOJİSİ Sevgi GÜNEY TURİZM VE BİYOGÜVENLİK Emine Firdevs YILDIRIM TURİZM BÖLGELERİNDE EMNİYET Ercan SEYHAN CONCEPTS OF RETROSPECTİVE DOSİMETRY George S. POLYMERIS-Eren ŞAHINER-Niyazi MERIÇ TURİZM ANTROPOLOJİSİ Timur GÜLTEKİN DESTİNASYON KARŞITLIĞINA NEDEN OLAN HUKUKİ SUÇLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Yusuf KARAKUŞ TURİZM, REKREASYON VE SAĞLIK AMACIYLA KAPADOKYA BÖLGESİ NDE JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMI : KOZAKLI TERMAL KAPLICALARI ÖRNEĞİ Sevim KÜL POSTER BİLDİRİLER KÂBUSA DÖNEN TATİL ÖYKÜLERİ Melike ERBAŞ-Yasemin BALCI-Kenan KARBEYAZ YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ; MUĞLA DENEYİMİ Melike ERBAŞ-Yasemin BALCI-Kenan KARBEYAZ SENECA VE ÖLÜM FELSEFESİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Barış Emre SÖNMEZ TURİZM HUKUKUNDA, PAKET TURLARDA SEYAHAT ACENTASININ HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUĞU IN TOURİSM LAW, CİVİL AND CRİMİNAL LİABİLİTY OF TRAVEL AGENT AT TOURS PACKAGE Fehmi Şener GÜLSEREN...305

9 ÖNSÖZ Dünya genelinde hızla gelişme gösteren sektörlerden biri olan turizm, ülkelere sağladığı sosyal, kültürel ve ekonomik katkılar nedeniyle, üzerinde önemle durulan bir sektör haline gelmiştir. Özellikle son otuz yıl içerisindeki verilere bakıldığında, bu durum daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) yayınladığı raporlara göre 1980 yılında dünya genelinde turist akışı yaklaşık 285 milyon, turizm gelirleri ise 92 milyar dolar iken, 2013 yılında turist sayısı 1 milyar 87 milyon kişiye, gelirler ise 1 trilyon 159 milyar dolara ulaşmıştır. Diğer bir ifadeyle son otuz yıl içerisinde dünya genelinde turist sayısı yaklaşık 4 kat, turizm gelirleri ise 12 kat artış göstermiştir. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) raporlarına göre ise seyahat ve turizm dünyada en fazla iş sahası yaratan sektör durumundadır yılında seyahat ve turizmin dünyada doğrudan ve dolaylı olarak 265 milyondan fazla insana istihdam olanağı sağladığı ve toplam istihdamın %8,9 unu oluşturduğu belirtilmektedir. Türkiye nin de dünyadaki gelişime paralel olarak son 30 yıllık dönemde turizm sektöründe hızlı ve istikrarlı bir gelişme gösterdiği görülmektedir li yıllarda 1 milyon 200 bin turist sayısı ile 327 milyon turizm geliri elde eden Türkiye, 2014 yılında 41 milyon 415 bin turist ile 34 milyar 315 milyon dolar turizm geliri elde etmiştir. Dünya Turizm Örgütü tarafından her yıl yayınlanan Tourism Highlights raporuna göre ise 2000 yılında turist sayısı bakımından 20, elde edilen turizm gelirleri bakımından ise 14. sırada yer alan Türkiye, 2013 yılında turist sayısı bakımından 6, elde edilen turizm gelirleri bakımından ise 12. sıraya yükselerek dünyanın önde gelen destinasyonları arasına girmeyi başarmıştır. Ayrıca Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi raporlarına göre 2013 yılında ülkemizde turizm sektöründe doğrudan ve dolaylı olarak çalışan toplam 2 milyon 106 bin kişi bulunmakta ve bu kişi sayısı Türkiye deki toplam istihdamın % 8,4 ünü

10 X Önsöz oluşturmaktadır. Verilerden de görüldüğü gibi, turizm sektörü ülkelerin ekonomik açıdan kalkınmasında lokomotif görevi üstlenmektedir. Dolayısıyla sosyal kalkınmaya da katkı sağlayan turizm, maddi ve manevi kültür aracılığıyla gerek ülke imajının oluşturulması ve korunmasında, gerekse ülkenin uluslararası alandaki konumunun güçlendirilmesinde büyük bir öneme sahiptir. Bu bağlamda turizmin çok yönlü yapısı ve değişmez öğesinin insan olduğu düşünüldüğünde, turizmin ekonomi, sosyoloji, psikoloji, coğrafya, tarih, işletme, ekoloji, eğitim, sağlık ve hukuk gibi birçok disiplin ile karşılıklı ilişki içerisinde olduğu görülmektedir. 3-5 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen Turizm, Sağlık ve Hukuk Sempozyumun da ise turizmin sağlık ve hukuk ile olan ilişkisi ele alınmaktadır. Turizmin sağlık ile ilişkisine bakıldığında turizm sağlığı ve sağlık turizmi gibi kavramlar karşımıza çıkmaktadır. Turizm sağlığı, turizm hareketinin bir bölgeye etkilerini bir bütün olarak ele alan bir kavramdır. Turizm sağlığı kapsamında, turist sağlığı, çalışan sağlığı, çevre sağlığı ve toplum sağlığı gibi konular yer almaktadır. Sağlık turizmi ise kişilerin ihtiyaç duydukları tıbbi tedaviyi almak, termal kaynakları kullanmak, rehabilitasyon hizmetleri ya da kendilerini iyi ve sağlıklı hissetmelerini sağlayacak hizmetleri almak amacıyla seyahat etmelerini ifade eden alternatif bir turizm çeşididir. Turizm ve hukuk ilişkisine bakıldığında ise, toplum düzenini sağlayıcı kuralları belirleyen hukuk bilimi, toplumun birçok kesimini ilgilendiren turizm olayı ile çok yönlü olarak ilişki içerisindedir. Yabancıların seyahat ve geçici konaklamalarından doğan ilişkiler, olaylar ve bunların doğurduğu sorunlar yeni bir dizi yasal düzenlemeyi zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluk bir taraftan kitle turizminin gelişmesi ile birlikte daha da artarken, diğer taraftan sayıları giderek artan büyük ölçekli seyahat ve konaklama işletmeleri de iş, ticaret ve vergi hukuku alanlarında yeni düzenlemeleri de gerektirmektedir. Turizmin sağlık ve hukuk ile ilişkisini ele alan ilk sempozyum olma özelliğini taşıyan ve 3-5 Nisan 2015 tarihinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi ev sahipliğinde ve Ankara Üniversitesi ile Adli Bilimler Derneği işbirliğiyle gerçekleşen Turizm, Sağlık ve Hukuk Sempozyumu nun Nevşehir de ve Üniversitemizde

11 Önsöz XI gerçekleşmesinden dolayı mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Bu vesile ile başta sempozyumun gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz KILIÇ a ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İBİŞ e, sempozyumun düzenlenmesi ve bildiri kitabının yayımlanmasında maddi desteklerini esirgemeyen Dr. Halil ULUER e, Kosova dan gelerek bizleri yalnız bırakmayan Kosova Anayasa Mahkemesi Üyesi Altay SUROY a ve Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı Başkanı Veli SARITOPRAK a teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca değerli çalışmaları ile sempozyuma katkı sağlayan tüm bilim insanlarına, sempozyumun düzenlenmesinde ve gerçekleştirilmesindeki yoğun çaba ve gayretlerinden ötürü bilim kurulu, düzenleme kurulu ve sekretarya üyelerine ve son olarak sempozyumun düzenlenmesinde teknik destek sağlayan Emine Firdevs YILDIRIM a teşekkür ederim. Turizm, Sağlık ve Hukuk Sempozyumu Bildiri Kitabının turizm disiplini başta olmak üzere tüm akademik camia ve uygulamacılara yararlı olması dileklerimle saygılar sunuyorum. Prof. Dr. Zeynep ASLAN

12

13 BİLİMSEL PROGRAM

14

15 3 Nisan Açılış Konuşmaları Müzik Dinletisi Yrd. Doç. Dr. Anıl ÇELİK- Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Arş. Gör. Furkan BAŞALAN- Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Dr. İ. Hamit HANCI - Adli Bilimciler Derneği Başkanı: Ölüme Felsefi Bakışlar Kahve Arası Oturum Oturum Başkanı: Prof. Dr. Recep AKDUR-TÖMÖD (Tüm Öğretim Elemanları Derneği) Başkanı *Prof. Dr. Nevzat ARTIK -Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü: Turizmde Gıda Güvenliği *Prof. Dr. Zeynep ASLAN: Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı: Termal Turizm İşletmelerinde Hizmet Standartları *Prof. Dr. Mehmet Ali KILIÇASLAN -Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı: Diş Sağlığı Turizmi Kahve Arası Oturum Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nevzat ARTIK -Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü * Prof. Dr. Timur GÜLTEKİN- Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu Müdürü: Turizm Antropolojisi *Altay SUROY- Kosova Anayasa Mahkemesi Üyesi: Uluslararası Turizm Hukuku *Veli SARITOPRAK- TÜSİAV Başkanı. Turizm ve Sivil Toplum Kahve Arası Oturum Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muharrem ÖZEN- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku AD Başkanı * Prof. Dr. Murat DOĞAN- Erciyes Hukuk Dekanı ve Rektör Yardımcısı: Yolcuların Getirdiği Eşyalardan Dolayı Otel İşletmecisinin Sorumluluğu *Av. Cahid Doğan. Sağlık Bakanlığı: Turistlere Yönelik Cinsel Saldırılar ve Hukuki Durum * Yrd. Doç. Dr. Erdal YERDELEN- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuk Fakültesi: Yabancıların Mağdur ve Sanık Olmaları Durumunda Soruşturma

16 4 BİLİMSEL PROGRAM 4 Nisan Sosyal Program -Kapadokya Gezisi -Naile BOZKURT un Ebru Galerisini Ziyaret Uçhisar / Kapadokya Oturum Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeynep ASLAN: (Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı) * Prof. Dr. Muharrem ÖZEN- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı: Turizm Ceza Hukuku * Prof. Dr. Recep AKDUR-TÖMÖD (Tüm Öğretim Elemanları Derneği Başkanı): Turizm Bölgelerinde Halk Sağlığı ve Hijyen Kahve Arası Oturum Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gürsel DELLAL- Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Öğretim Üyesi * Yrd. Doç. Dr. Ebru GÜNEREN- Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı: Nitelikli Otellerin Belgelendirilmesinde Davranışsal Kalite Sorunları: Karşılaştırmalı Bir Mevzuat İncelemesi * Arş. Gör. Şule ARDIÇ YETİŞ, Doç. Dr. Nilüfer Şahin PERÇİN: Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü: Turizm İşletmelerinde Mobbing Sorunları: Sorunun Sağlık ve Hukuk Açısından İncelenmesi * Psk. Sevgi GÜNEY -Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü: Turist Psikolojisi Kahve Arası Oturum Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmail Bekçi- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı *Biomüh. Emine Firdevs YILDIRIM- Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü: Turizm ve Biyogüvenlik *J. Alb. (E) Dr. Ercan SEYHAN: Turizm Bölgelerinde Güvenlik *Arş. Gör. Sevim KÜL: Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Turizm Fakültesi: Turizm, Rekreasyon ve Sağlık Amacıyla Kapadokya Bölgesi nde Jeotermal Enerji Kaynaklarının Kullanımı

17 BİLİMSEL PROGRAM Kahve Arası Oturum Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nesimi AKTAŞ- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı *George S. Polymeris, Arş. Gör. Eren Şahiner, Doç. Dr. Niyazi Meriç, Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü - Concepts Of Retrospective Dosimetry *Arş. Gör. Yusuf KARAKUŞ- Nevşehir H.B.V. Üniversitesi Turizm Fakültesi: Destinasyon Karşıtlığına Neden Olan Hukuki Suçlar Üzerine Bir İnceleme Oturum DEĞERLENDİRME ve KAPANIŞ TEŞEKKÜR ve KATILIM BELGESİ TAKDİMİ 5 Nisan 2015 SOSYAL PROGRAM

18

19 SÖZEL BİLDİRİLER

20

21 Toplu Tüketim Yerleri İçin Hijyen ve HACCP Uygulamaları Nevzat ARTIK 1,2 Nevzat KONAR 3 1. Giriş Ülkemizin turizm konusunda büyük bir potansiyeli mevcuttur. Yaz ve kış sezonu toplamı yaklaşık 30 milyon turist ülkemiz ziyaret etmektedir. Bu turistlerin can ve gıda güvenliği ülkemiz için çok önemlidir. Bu açıdan hem işletmelere ve hem de turizm acentalarına görev düşmektedir. Uzmanlık gerektiren gıda konusunda GTHB ile işbirliği yapılarak gıda güvenliği konusunun sürekli izlenme ve denetlenmesi zorunludur. Bu şekilde gelen misafirlerimiz daha memnun ayrılacak ve yeni turist gelmesine olanak verilecektir. 2. Mevzuat Gıda işletmecisi, gıdanın üretim, işleme ve dağıtım aşamalarından herhangi birinde faaliyet gösteren tesisinin kayıt veya onay işlemlerini Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre yaptırmak zorundadır. Toplu tüketim yerleri faaliyete başlamadan önce, ilgili belediye/il özel idaresi/organize sanayi bölgesinden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından İşletme Kayıt Belgesi almalıdır. Aynı zamanda, bu işyerlerinin; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre Esnaf ve Sanatkâr Siciline ve esnaf ve sanatkârlar odalarına veya 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Oda- 1 Ankara Üniversitesi Müh. Fak. Gıda Mühendisliği Bölümü Dışkapı Ankara. 2 Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Dışkapı Ankara. 3 Siirt Üniersitesi. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Siirt.

22 10 SÖZEL BİLDİRİLER (Nevzat Artık - Nevzat Konar) lar ve Borsalar Kanununa göre Ticaret Siciline ve ticaret odalarına kayıtlı olması zorunludur. 3. Genel Hijyen Kuralları 3.1 Genel Şartlar İşyerleri, daima temiz ve iyi durumda bulundurulmalı, tasarımı, yerleşimi ve boyutları açısından yeterli temizleme ve dezenfekte işlemleri yapılmasına elverişli olmalı ve aşağıda yer alan genel şartları taşımalıdır: İşyerinin çevresinde, işyerini olumsuz etkileyecek ve çapraz bulaşmaya neden olabilecek kirletici unsurlar (toz, koku vb.) olmamalıdır. Üretim alanında hiçbir evcil hayvan barındırılmamalı, bitki yetiştirilmemelidir. Hijyenle ilgili işlemlerin kusursuz bir şekilde yapılmasına imkân verecek yeterli çalışma alanı bulunmalıdır. Yüzeyler; üzerinde kir birikmesine, yabancı maddelerin gıda maddelerine bulaşmasına, yoğunlaşmış sıvı veya küf oluşumuna yol açmayacak şekilde tasarlanmalıdır. Zararlıların işyerine girişi önlenmelidir. Özellikle hazırlama bölümlerinde fiziksel tehlike oluşturabilecek malzemeler kullanılmamalı, bu bölgelerdeki pencere camları plastik filmler ile kaplanmalıdır. Gıda işletmecisi, son ürünü insan tüketimi için uygunsuz hale getiren; parazitler, patojenik mikroorganizmalar veya toksinler tarafından kirletilmiş veya bozulmuş veya yabancı madde olduğu veya yabancı maddelerle bulaştığı bilinen ham maddeleri veya bileşenleri veya işlenmiş ürünlerin üretiminde kullanılan diğer maddeleri kabul etmez. Mevzuata uygun hammadde, yardımcı madde ve mamul maddelerin işyerine kabulü sırasında izlenebilirliği sağlamak amacıyla etiket bilgileri de dikkate alınarak, gerekli olanlarda

23 SÖZEL BİLDİRİLER (Nevzat Artık - Nevzat Konar) 11 sıcaklık kontrolleri yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır. Bu maddelerin uygun sıcaklık ve rutubette muhafazası için yeterli kapasiteye sahip işleme ve muhafaza koşulları oluşturulmalı ve sıcaklık ve rutubet değerleri ölçülerek kayıt altına alınmalıdır. Atık su kanalları (drenajlar) kolay temizlenebilir, zararlı (haşere, kemirgen vb) girişini, koku çıkışını ve atık sıvıların geri basmalarını önleyecek şekilde olmalıdır. İşyerinde personelin uyması gereken kurallar ve iyi hijyen uygulamaları ile ilgili uyarıcı yazılar asılmalıdır Personel Tuvaletleri ve Soyunma Alanları Gıda işletme ve toplu tüketim alanlarında tuvaletlerin suyu sürekli olmalı, kanalizasyon bağlantısı bulunmalı, hiçbir şekilde üretim ve depo alanlarına doğrudan açılmamalıdır. Tuvaletlerde, sabun dispenserleri, hijyenik el kurutma (örneğin tek kullanımlık peçeteler veya el havlu ruloları) ve dezenfektan dispenserleri bulunmalıdır. Personel için personel soyunma alanları sağlanmalıdır. İş ve sokak kıyafetlerinin ayrı ayrı saklanabileceği şekilde yeterli sayıda soyunma dolapları olmalıdır. Bu dolapların içerisinde gıda maddesi saklanmamalıdır. Doğal veya mekanik havalandırma sağlanır. Tuvalet lavabolarında musluklar ile el temasını engellemek için uygun düzenekler kullanılabilir. (ayak pedallı, fotoselli vb. musluk) El Yıkama Lavaboları El yıkama lavabolarının tasarım ve nitelikleri, gerek işletme gerekse de kişisel hijyen için önem taşır. İşyerinde gerekli ve uygun yerlerde yeterli sayıda temiz, sağlam ve çalışır durumda el yıkama evyeleri bulunmalıdır. Gıda işlemlerinde kullanılan araç ve gereçler el yıkama evyelerinde yıkanmamalıdır. Sıcak ve soğuk su bağlantısı olmalıdır. El yıkama ve hijyenik el kurutma için gerekli olan malzemeler bulundurulmalıdır. Gerekli durumlarda, gıda yıkama bölümleri el yıkama bölümlerinden ayrı olur.

24 12 SÖZEL BİLDİRİLER (Nevzat Artık - Nevzat Konar) Havalandırma İşyeri ve tuvaletler yeterli havalandırma düzeneğine sahip olmalıdır. Havalandırma sistemleri, duman, koku, is ve buharlaşmayı giderecek, ısıyı muhafaza edecek, toz, kir ve zararlı girişini önleyecek nitelikte olmalıdır. Filtreleri ve diğer parçaları temizlemek veya değiştirmek üzere rahatça erişilebilecek bir şekilde kurulmalıdır. Pişirme ve buharlı ısıtıcılardan çıkan hava işyeri ortamından uzaklaştırılmalıdır. Temiz olmayan bir alandan temiz bir alana olabilecek hava akımlarından kaçınılmalıdır Aydınlatma Aydınlatma günışığına eşdeğer bir şekilde doğal veya yapay olarak gerçekleştirilmelidir. Aydınlatma araçları muhtemel tehlikelere karşı koruyucular ile korunmalıdır. Kullanılacak ışığın şiddeti ve rengi gıda üretimi ve gıdanın özelliklerini olumsuz yönde etkilemeyecek nitelikte olmalıdır Su Gerek üretim de gerekse de genel amaçlı faaliyetlerde kullanılan suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, hijyen ve sanitasyon yanısra ürün ve hizmet kalitesi üzerinde belirleyicidir. İşyerlerinde ilgili mevzuata uygun, sürekli yeterli miktarda, içme suyu niteliğinde sıcak ve soğuk su kullanılmalıdır. Buhar ve buz içilebilir nitelikteki sudan elde edilmelidir. Su tankları; yağmur, kuş, zararlı vb. girişine karşı korumalı ve kontrolü kolayca yapılabilecek yerde bulunmalı, düzenli aralıklarla temizlenmeli, içindeki su mevzuata uygunluğu açısından laboratuvarda periyodik aralıklarla kontrol edilmeli/ettirilmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Gıda işletmesinde kullanılacak su, aşağıdaki şartları sağlayacak şekilde tedarik edilir. Yangın kontrolü, buhar üretimi, soğutma ve benzeri diğer amaçlar için içilemeyen su kullanıldığında, bu suyun gerektiği gibi işaretlenmiş ayrı bir sistem içerisinde dolaşması ve içilemeyen suyun içilebilir su sistemi ile bağlantısının veya içine karışma durumunun olmaması gerekir.

25 SÖZEL BİLDİRİLER (Nevzat Artık - Nevzat Konar) Atık Su Kanalizasyon Sistemleri Atık su kanalizasyon sistemleri son tüketici için yüksek risk oluşturan gıdaların muamele edildiği alanlara doğru veya bu alanların içerisine akmasını engelleyecek şekilde tasarlanmalıdır Temizlik Gereçlerinin, Temizlik ve Dezenfeksiyon Maddelerinin Muhafazası Temizlikte kullanılan alet ve ekipman, temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri gıda maddelerinin bulunduğu alanların dışında uygun kapalı yerlerde muhafaza edilmelidir. İşyerinde temizlik ve dezenfeksiyon amacına yönelik olarak kullanılan maddeler ile bazı gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin güvenilir hale getirilmesi amacıyla kullanılan dezenfektanlar Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır. 3.2 Mekânlar Genel Şartlar Gıda maddelerinin hazırlandığı, kullanıldığı veya işlendiği alanlar (ofisler vb. hariç) gıda maddesi üretimine uygun hijyenik koşulları sağlayacak şekilde tasarlanmış ve kurulmuş olmalıdır. Üretim alanındaki pencere ve kapılar zararlıların girmesini engelleyecek şekilde tasarlanmış ve kurulmuş olmalıdır. Üretim alanına toz ve duman girmemesi sağlanmalıdır Zeminler Zemin kaplamaları sağlam, kaymayı önleyici, temizlenmesi kolay ve dezenfeksiyona uygun olmalıdır. Kaplamalar su geçirmez, aşınmaya karşı dayanıklı, yıkanabilir olmalıdır. Üretim alanında yeterli sayı ve boyutta atık su kanalı bulunmalıdır. Atık su kanalları zararlı girişine, koku yayılmasına ve atıkların geri basmasına karşı güvenilir, temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir olmalıdır.

26 14 SÖZEL BİLDİRİLER (Nevzat Artık - Nevzat Konar) Duvar Yüzeyleri ve Tavanlar Pürüzsüz, temizlenmesi kolay, dezenfekte edilebilir ve toksik olmayan maddelerden üretilmiş olmalıdır. Su geçirmeyen açık renkli malzemeden yapılmalı ve aşınmaya karşı dirençli olmalıdır. Tavanlar ve tavan yapıları kir birikmesine, nem yoğunlaşmasına ve küflenmeye izin vermeyecek şekilde olmalıdır. Tavanların periyodik olarak bakımları yapılmalıdır. Tavan yüksekliği üretilen ürüne ve alet ekipmana uygun olmalıdır. Yoğunlaşmayı ve istenmeyen küflerin gelişmesini, parçacıkların düşüşünü azaltmak amacıyla üretim yerlerindeki tavanlar tek parça ve düz yüzeyler olmalıdır Pencereler, Kapılar ve Yüzeyler Pencereler ve diğer açıklıklar kir birikmesini önleyecek şekilde, çürümeye ve kırılmaya karşı dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır. Üretim alanından dış mekana açılan pencerelerde kolay temizlenebilen sineklikler kullanılmalıdır. Pencere kenarları raf olarak kullanılmamalıdır. Açık pencerelerin bulaşmaya sebep olabileceği durumlarda, pencereler üretim esnasında kapatılır ve sabitlenir. Temiz ve kir birikmesini önleyecek şekilde, çürümeye ve kırılmaya karşı dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır. Yüzeyi düz ve su geçirmez özellikte olmalıdır. Temizlenmesi kolay ve dezenfekte edilebilir olmalıdır. Hammadde, yarı mamul ve mamul maddelerle temasta bulunan yüzeylerde çatlak ve yarıklar bulunmamalıdır. Yüzeyler temizlenebilir, dezenfekte edilebilir yapıda olmalı, korozyona karşı dayanıklı olmalı ve toksik olmayan maddelerden üretilmiş olması gerekir Gıda Maddeleri ile Alet ve Ekipmanların Temizlenmesinde Kullanılan Evyeler El yıkama evyelerinden ayrı bir yerde tüm alet ve ekipmanların yıkanması için uygun yıkama yerleri kurulmalıdır. Gıda maddelerinin temizlenmesinde kullanılan evyeler, el yıkama evyelerinden ve diğer evyelerden ayrı bir yerde bulunmalıdır. Yıkama evyelerinde

27 SÖZEL BİLDİRİLER (Nevzat Artık - Nevzat Konar) 15 sıcak ve soğuk su bağlantıları bulunmalıdır. Yıkama yerleri ve evyeler sürekli temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir (Çizelge 1). Çizelge 1 Çeşitli alanlarda uygulanan hijyen faaliyetlerinin periyodu Alan Temizlik Dezenfeksiyon Üretim Kapı Haftalık - Üretim Zemin Günlük - Üretim Evye, Lavabo Günlük Haftalık Üretim Davlumbaz, Filtre Aylık - Üretim Havalandırma mazgalı Aylık - Üretim Kaplar Günlük Günlük Üretim Atık kapları Günlük Her boşaltma Üretim Soğutucular Aylık - Tuvalet Kapı duvar ve zeminler Günlük Haftalık Tuvalet - Evye Günlük - Sosyal alan Haftalık Teknik Donanım, Alet ve Ekipman Genel Şartlar Gıda maddelerinde kullanımına izin verilen alet ve ekipmanlar, tek kullanımlık kap ve ambalajlar hariç, temizlik ve dezenfeksiyona imkan verecek, gıda maddelerinin olumsuz olarak etkilenme riskini en aza indirgeyecek şekilde uygun malzemeden yapılmış olmalıdır. Makine, alet ve ekipmanlar kullanıldıktan hemen sonra bekletilmeden temizlenmelidir. Üretim alanlarında üretimde kullanılmayan alet, ekipman, makine ve malzeme bulundurulmamalıdır Alet, Ekipman ve Makineler Gıda maddeleri ile doğrudan temasta bulunan makineler ve aletler (örneğin mikserler) temizlenebilir, dezenfekte edilebilir olması gerekir Bu alet ekipman ve makineler, korozyona dayanıklı ve toksik olmayan malzemeden yapılmış olmalıdır. Ekipman; kendisinin ve çevresindeki alanın, yeterli temizliğine imkân verecek şekilde yerleştirilir. Ekipman ve taşıma kaplarında korozyonu önlemek için kimyasal maddelerin kullanılması gerektiğinde, bu maddeler kullanma

28 16 SÖZEL BİLDİRİLER (Nevzat Artık - Nevzat Konar) talimatlarına göre kullanılır. Gerekli olan makine ve aletlerin düzenli olarak kalibrasyon kontrolleri yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır Yardımcı Ekipmanlar Yardımcı ekipmanların muhafaza edildiği yerler kolayca temizlenebilir olmalıdır. Temizlik için, muhafaza yeri veya yakın çevresinde bir içme suyu bağlantısı ve zeminde atık su kanalı bulunmalıdır. Yıkanmış ve yıkanmamış karışım kapları elle sadece alttan ve dıştan tutulmalıdır. Gıdaların sunumu sırasında kullanılan tepsiler kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir özellikte olmalı ve hijyenik bir şekilde tüketiciye sunulmalıdır. Atıkların taşınmasında kullanılan kaplar üretimde kullanılan diğer kaplardan farklı renkte ve içindeki maddelerden etkilenmeyen yapıda olmalıdır. Yardımcı ekipmanların zemin ile teması engellenmelidir Temizlik ve Dezenfeksiyon Uygulama Örnekleri Temizlik ve dezenfeksiyon konusunda uygulama örnekleri aşağıda yer almaktadır. Fırın Temizliği: a) Fırının açma/kapama düğmesinin kapalı konumda olmasına dikkat edilir. b) Fırının içindeki raf ve tepsileri dışarı çıkararak ekipman yıkama evyelerine götürüp uygun temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri ile temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanır. Raf ve tepsilerin zemin ile teması engellenmelidir. c) Fırının içi uygun temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri kullanılarak temizlenir. d) Temizlenen ve dezenfekte edilen raf ve tepsiler fırının içindeki yerlerine yerleştirilir. Davlumbaz ve filtre temizliğinde uygulanacak işlemlere örnek ise aşağıda yer almaktadır; a) Davlumbazın yüzeyi uygun temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri kullanılarak temizlenir.

29 SÖZEL BİLDİRİLER (Nevzat Artık - Nevzat Konar) 17 b) Filtreler yerinden çıkarılarak ekipman yıkama evyelerinde, uygun temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri ile temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanır. Filtrelerin zemin ile teması engellenmelidir. c) Temizlenen ve dezenfekte edilen filtreler yerlerine yerleştirilir. Bulaşık yıkama ise elle veya makine ile gerçekleştirilmesine göre farklı uygulamalar içermelidir. Elle bulaşık yıkama; a) Kaba kirler fırça yardımı ile uzaklaştırılır. b) Bulaşık yıkama evyesinde uygun temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri kullanılarak sıcak su hazırlanır. c) Bulaşık eldiveni giyilerek ve daha az kirli malzemelerden başlanarak fırça veya temizlik süngeri yardımı ile ovularak yıkanır. d) Yıkamadan sonra temiz su ile durulanır. e) Gerektiğinde dezenfekte edilebilmesi için, dezenfeksiyonlu ılık suda 2 dakika bekletilir. f) Dezenfeksiyondan sonra temiz su ile durulanır ve kurumaya bırakılır. Bulaşık makinesi ile yıkama işlemine örnek aşağıda yer almaktadır; a) Bulaşık makinesinin temizlik kontrolü yapılır. b) Filtreler dahil olmak üzere yıkama parçaları temizlenir ve kontrol edilir. c) Makinenin deterjan ve parlatıcı bölümlerine uygun temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri konulur. d) Makinenin istenilen sıcaklığa gelmesi için sıcaklık ayarı yapılır. e) Makineye konulacak malzemelerdeki kaba kirler uzaklaştırılır. f) Malzemeler cinslerine ve büyüklüklerine göre sınıflandırılarak, makinenin uygun yerlerine yerleştirilir.

TOPLU TÜKETİM YERLERİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ

TOPLU TÜKETİM YERLERİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ TOPLU TÜKETİM YERLERİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ TOPLU TÜKETİM YERLERİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ TOPLU TÜKETİM YERLERİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ 2 ÖNSÖZ Bakanlığımızın en

Detaylı

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU İN Ç İ İ M RETİ Ü İ R ULLE M A NE M A T S E PA V K I CIL FIRIN E V I R A L S A U S Z E U V N A E L I Y J K A Hİ M A UL G Y U İYİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK İŞYERLERİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU

ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK İŞYERLERİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK İŞYERLERİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK İŞYERLERİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK

Detaylı

Aslı Elif Sunay BAL SEKTÖRÜ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ. BALDER Teknik Danışmanı (Gıda Yüksek Mühendisi)

Aslı Elif Sunay BAL SEKTÖRÜ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ. BALDER Teknik Danışmanı (Gıda Yüksek Mühendisi) , Titanic Otel / İSTANBUL BAL SEKTÖRÜ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ Aslı Elif Sunay BALDER Teknik Danışmanı (Gıda Yüksek Mühendisi) REHBERİN AMACI Bal sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta

Detaylı

Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu

Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri İçin Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu ISBN: 978-605-62568-3-7 Şubat 2014 Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri İçin Hijyen

Detaylı

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ

GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ Ankara, 2014 1 Bu çalışma; Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) Projesi kapsamında Prof. Dr. İlker Yılmaz, Doç. Dr. Sarp Üner,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL Okul ve Kurumlarımız İçin İSG REHBERİ Orhan ALABAZ İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı EĞİTİM KURUMLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Bu doküman Mesleki Teknik Eğitim Okulları için

Detaylı

Kat Hizmetlerinde HACCP Uygulaması Üzerine Bir Model Önerisi

Kat Hizmetlerinde HACCP Uygulaması Üzerine Bir Model Önerisi Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, Bahar: 31-45, 2005. Copyright 2005 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220, (1990-2005) Kat Hizmetlerinde HACCP Uygulaması Üzerine Bir Model

Detaylı

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KÜLTÜR TURİZMİ EKO TURİZM ÇALIŞMA GRUBU

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KÜLTÜR TURİZMİ EKO TURİZM ÇALIŞMA GRUBU KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KÜLTÜR TURİZMİ EKO TURİZM ÇALIŞMA GRUBU Yrd. Doç. Dr. Evren GÜÇER Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü evrengucer@gazi.edu.tr Arş. Gör. Ahmet

Detaylı

TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Otel işletmelerinde bir pazarlama aracı olarak internet in kullanımı: Antalya ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren 3, 4 ve 5 yıldızlı otel

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Dünyada ve AB Ülkelerinde Turizm 3 2.2 Türkiye de Turizm Sektörü 6 3 KURUMSALSOSYAL

Detaylı

SEKTÖREL ETKİ ANALİZİ

SEKTÖREL ETKİ ANALİZİ YAŞAMBOYU ÖĞRENME PROGRAMI Proje No: 2012-1-TR1-LEO05-35116 Gıda Endüstrisi-Gıda Mevzuatı, Sektörel etki Analizi, Eğitim, İşbirliği ve Avrupa Ağı-Uzaktan Eğitimi SEKTÖREL ETKİ ANALİZİ fiel.gantep.edu.tr

Detaylı

GÜVENLİ OKUL. Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü. Okul ve Kurumlarımız için. İSG Rehberi

GÜVENLİ OKUL. Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü. Okul ve Kurumlarımız için. İSG Rehberi GÜVENLİ OKUL Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü Okul ve Kurumlarımız için İSG Rehberi Nisan 2014 EĞİTİM KURUMLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Bu doküman Mesleki Teknik Eğitim Okulları için Milli Eğitim

Detaylı

BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA VE EĞLENCE TESİSLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA VE EĞLENCE TESİSLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA VE EĞLENCE TESİSLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Bitirme Projesi Kenan AKPOLAT 131101430 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar KKGM Tarih ve No : 25.04.2006, 24 Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar Đçin Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri ile Deney Yapacak Olan Laboratuvarların Kuruluş, Çalışma,

Detaylı

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.) Resmi

Detaylı

KATI ATIKLAR. Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı

KATI ATIKLAR. Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı KATI ATIKLAR Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU Birinci Baskı Ankara-1994 I. Basım: 3500 Adet-1994 ISBN 975-7572-30-6 Bu kitap, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ocak 2014 PERŞEMBE Sayı : 28884 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5769 Birleşmiş

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4519 TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/5/2005 No : 2005/8948 Dayandığı Kanunun Tarihi : 12/3/1982 No : 2634 Yayımlandığı

Detaylı

ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MAHPUS HASTA BÖLÜMÜ ZİYARET RAPORU

ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MAHPUS HASTA BÖLÜMÜ ZİYARET RAPORU ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MAHPUS HASTA BÖLÜMÜ ZİYARET RAPORU 16.04.2015 ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MAHPUS HASTA BÖLÜMÜ ZİYARET RAPORU 16.4.2015 ANKARA NUMUNE EĞİTİM

Detaylı

1 %100 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır. Travel PLC. Otellerde Çevresel Sürdürülebilirlik Kılavuzu. Mart 2011

1 %100 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır. Travel PLC. Otellerde Çevresel Sürdürülebilirlik Kılavuzu. Mart 2011 %0 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır Travel PLC Otellerde Çevresel Sürdürülebilirlik Kılavuzu Mart 0 ÖNSÖZ Sorumlu Liderlik TUI Travel PLC nin dört anahtar değerinden biridir. Eğer bir süredir bizimle

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 2.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER 1 BÖLÜM 1. GİRİŞ Bu ödev doğrultusunda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ Kampüs Alanı içinde yapılan yürüyüş yollarında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi,

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

BAKAN YILDIZ DAN JEOTERMALE TAM DESTEK

BAKAN YILDIZ DAN JEOTERMALE TAM DESTEK 4 Ayda Bir Yayınlanır.ÜCRETSİZDİR Yıl: 3 Sayı: 5 Nisan 2012 ISSN 1302-4388 BAKAN YILDIZ DAN JEOTERMALE TAM DESTEK JEO TERMAL BELEDİYELER DERGİSİ İçindekiler T.C Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği

Detaylı

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü YİYECEK ÜRETİMİ

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü YİYECEK ÜRETİMİ YİYECEK ÜRETİMİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 3384 Yayınları: 368 Kılavuzlar, El Kitapları, Tarihçeler Dizisi: 16 ISBN:978-975-17-3645-1 Her Hakkı na Aittir. İLETİŞİM: İsmet İnönü Bulvarı

Detaylı