Cimrilik Gönderen Kadir Hatipoglu - Mart :50:55

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cimrilik Gönderen Kadir Hatipoglu - Mart :50:55"

Transkript

1 Cimrilik Gönderen Kadir Hatipoglu - Mart :50:55 İnsanı hem dünya hem de ahiret saadetinden mahrum eden kötü huylardan biri de cimriliktir. Cimrilik, müslümanın kendi malından vermesi gereken kişi ve yerlere gerektiği kadar ve zamanında vermemesi ve malını elinde tutmasıdır. İnsana ihsan edilen serveti, sarf edilmesi gereken yerde sarf etmemek cimriliktir. Sarf edilmemesi gereken yerde sarf etmek ise, israftır. İkisi de hem şer an ve hem de aklen kötü sayılmıştır. Cimriliğin de israfın da İslâm ahlâkında yeri yoktur. Bu iki yolun ortası ise sehâ ve cömertliktir. Cenab-ı Hak bir ayetinde : و ال ذ ين ا ذ ا ا ن ف ق وا ل م ي س ر ف وا و ل م ي ق ت ر وا و ك ان ب ي ن ذ ل ك ق و ام ا Onlar sarfettikleri zaman ne israf ederler ne de cimrilik, ikisi arasında bir yol tutarlar [1]. buyurmuştur. Cimrilik Allah ın sevmediği hasletlerden birisidir. İslâm la şereflenen bir insana cimrilik ve israf haramdır. Cimrilik ve israftan kurtulan insanlar saadete ve selamete kavuşurlar. Allah a ve ahiret gününe inanan bir insan fakirlere yardım ederek nefsindeki bu kara lekeyi temizler ve bu beladan kurtulur. Cimrilik hem ferdleri hem de bütün bir toplumu ilgilendiren bir hastalıktır. Bu bakımdan Peygamber Efendimiz (asm) bir hadislerinde cimrilik hakkında şöyle buyurmuştur:, و ات ق وا الش ح ف إن الش ح أ ه ل ك م ن كان ق ب ل ك م, ح م ل ه م ع لى أن س ف ك وا د م اء ه م, و اس ت ح ل &#16 15;وا م ح ار م ه &#16 05; Cimrilikten de sakınınız, çünkü cimrilik sizden önceki ümmetleri helak etmiş onları birbirlerinin haksız yere kanlarını dökmeye, haramlarını helal saymaya yöneltmiştir. [2] Tutumlu olmak ile, cimri olmayı birbirinden ayırt etmek gerekir. Tutumlu olmak; insanın harcamalarını giderlerine göre ayarlamasıyken, cimrilik ise, insanın ihtiyacı olandan çok daha az harcama yapma davranışıdır.peki cimrilik bir hastalık mıdır, eğer hastalık ise Dini ve psikiyatrik tedavisi

2 mümkün mü? Nöroloji Uzmanları, cimri kişinin bir paylaşımda bulunacağı zaman kendisinden sanki bir parça kopuyormuşçasına rahatsız olduğunu bir kayıp yaşayacağını düşündüğünü belirtiyorlar. Toplumumuzda cimrilik ekonomik olarak algılansa da cimriliğin farklı boyutları da vardır. Duygusal cimrilik, sosyal cimrilik ve Psikopatik cimrilik gibi. Psikopatik cimrilik en tehlikeli olandır. Çünkü burada cimri kişilik yapısının yanı sıra zalimlik de vardır. Ekonomik güç edinmek için psikolojik baskılar ve şiddet uygulanabilir. Örneğin psikopatik cimrilik özelliklerine sahip bir iş adamı, çalışanlarının hakkını vermez, onları sömürebildiği kadar kullanır. Vergi gibi devlete ait ödemelerini yapmaktan kaçınır, vergi kaçırmak için her usule başvurur. Eline fırsat geçtiğinde yolsuzluk yapmaktan kaçınmaz. Bu nedenle psikopatik ve sosyopatik cimriler, olağanüstü ekonomik kazançlar elde edebilirler. Köleliğin temelinde de sosyopatik cimrilik vardır. Tutumlu İle Cimri Kişiyi Birbirinden Ayıran Nedir? Tutumlu insanlar güvende olma, emniyette olma ihtiyacı diğerlerine göre yüksek kişilerken, cimri insanlar güvensiz ve emniyetsiz hissetme eğiliminde kişiler olabilir. Tutumluluk bilinç düzeyinde yaşanır. Tercih edilen bir davranış şekli ve tutumdur. Tutumlu olan kişide empati duygusu korunmaktadır. Diğer insanlara maddi manevi zarar vermekten sakınır. Ancak cimri olan kişi kendini aşırı önemser. Başka insanların çıkarları önemli değildir. Bir kişilik özelliği olarak farkındalık düzeyine ulaşmadan içselleştirilerek yaşanır. Empati duygusundan yoksundur.cimri insanlar, bu özelliklerini sosyal ilişkilerinde ve evliliklerinde reddetme eğilimindedirler. Cimriliği tutumluluk olarak yorumlayıp karşısındaki insanlarada bunu empoze etmeye çalışabilirler. Cimrilik Cinsiyete Göre Davranış Farklılıkları Gösteriyor Mu? Cimriliği, en genel haliyle paylaşmamak olarak tanımlarsak; cinsiyet, yaş ve kültür davranışların şeklini etkiler. Cimrilik, bir kişilik özelliği ve gelişimsel dönem problemleriyle ilgili olduğu için sağlıklı anne baba iletişimine ve sağlıklı çocuk yetiştirme ile ilişkilidir. Cinsiyet belirleyici bir faktör değildir. Cimri Kişiler Sevgilerinde, İlişkilerinde, Cimriler Mi? Cimri İnsanlar Bencil Kişiler Mi? Cimrilik; çocukluktan gelen, öğrenme yoluyla artan bir takım tutum ve davranışların hayatlarına entegre edilmesiyle oluşur. Cimri olan kişiler, sevgilerini gösterirken de cimridir. Kontrolü elinden kaybetmek istemezler. Sevgi gösterirken bile hesap kitap yaparlar. Karşısında ki kişiden yeteri kadar ilgi ve sevgi gördüklerinden emin olduktan sonra sevgi göstermek için harekete geçerler. Kendilerini aşırı önemserler. Cimri insanlar kesinlikle bencil ve narsist kişilerdir. Cimri kişiler, kendilerini güvensiz hissetme eğiliminde olduğu için, var olan paralarını da harcama konusunda isteksizdirler. Ellerinde olan parayı tuttukları için, maddi durumları da çoğunlukla iyidir. Onlar için parayı ihtiyaçlarına harcamak, muhtaçlara yardımda bulunmak çok zor bir olaydır. Sadece kendisine değil, yedi sülalesine yetecek maddi gücü olsa bile, az bir para kaybında sanki iflas etmiş ya da batmış gibi kendilerini kötü hissederler. Cenab-ı Hak katında insanların en cimrisi kimdir? 1-En cimri insan peygamberimize salâvat getirmeyendir. Ali radıyallahu anh den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: «ال بخ يل من ذ ك ر ت ع ن د ه ف ل م ي ص ل عل ي» Cimri, yanında adım anıldığı halde bana salâtü selâm getirmeyen kimsedir. [3] 2-İnsanların en cimrisi

3 selam vermede cimri davranandır. Ebu Hureyre den (ra) rivayetle: İnsanların en cimrisi selam vermede cimri davranan, insanların en âcizi de dua etmekte âcizlik gösterendir. (Ebu Ya la) Enes den (ra) rivayetle: İnsanlar selam vermemekle cimriliğin doruğuna ulaşırlar. (Ebu Nuaym) 3-Cimri kimseler Allah a (cc) verdikleri sözden dönenlerdir. و م ن ه م م ن ع اه د الله ل ئ ن ا ت ين ا م ن ف ض ل ه ل ن ص د ق&#16 14;ن و ل ن ك ون &#16 06; م ن الص ال ح ي&#16 06; Onlardan kimisi de; Yemin olsun ki, eğer (Allah) fazlından bize verirse, mutlaka sadaka (ve zekâtını) vereceğiz ve mutlaka salihlerden olacağız diye Allah a söz verdi. ف ل م ا ا ت يه م م ن ف ض ل ه ب خ ل وا ب ه و ت و ل و &#15 75; و ه م م ع ر ض ون Fakat (Allah) fazlından onlara verince, onda cimrilik ettiler ve onlar (Allah a itaatten) yüz çeviren kimseler olarak (sözlerinden) döndüler. ف ا ع ق ب ه&#16 15;م ن ف اق ا ف ى ق ل وب ه م ا ل ى ي و م ي ل ق و ن ه&#16 15; ب م ا ا خ ل ف وا الله م ا و ع د وه و ب م ا ك ان وا ي ك ذ ب ون İşte Allah a verdikleri sözden dönmeleri ve yalan söyleye gelmeleri sebebiyle, (Allah da) akıbetlerini kendisiyle karşılaşacakları güne kadar kalplerinde (devam edecek) bir nifak yaptı. [4] 4-Cimriler Allah (cc)katında şımarık kimselerdir. ل ك ي لا ت أ س و ا

4 ع ل ى م ا ف ات ك م و لا ت ف ر ح وا ب م آ ا ت يك م و الله لا ي ح ب ك ل م خ ت ال ف خ ور Ta ki elinizden gidene üzülmeyesiniz ve (Allah ın) size verdiği ile şımarmayasınız! Çünkü Allah, bütün kendini beğenenleri, çok övünenleri sevmez. ا ل ذ ين ي ب خ ل ون و ي أ م ر و&#16 06; الن اس ب ال ب خ ل و م ن ي ت و ل ف ا ن الله ه و ال غ ن ى ال ح م يد Onlar (o şımaran kimselerdir) ki, cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. İşte kim (Allah yolunda sarf etmekten) yüz çevirirse, artık (bilsin ki) şüphesiz Gani, Hamîd ancak Allah tır. [5] 5-İnsan şerde feryat edici, hayırda cimridir. ت د ع وا م ن ا د ب ر و ت و ل ى (17) و ج م ع ف ا و عى (18) ا ن ال ا ن س ان&#16 14; خ ل ق ه ل وع ا (19) ا ذ ا م س ه الش ر ج ز وع ا (20) و ا ذ ا م س ه ال خ ي ر م ن وع ا (21) (O ateş, Hakka) arkasını dönüp (itaatten) yüz çeviren ve (mal) toplayıp da saklayan kimseyi (kendine) çağırır!

5 Şüphesiz ki insan, çok hırslı (ve sabırsız) yaratılmıştır! Ona şer dokunduğu zaman, sızlanıcı (feryat edici)dir! Ona hayır dokunduğu zaman da cimridir (Allah yolunda sarf etmez, şükretmez). [6] Cimriliğin Dünyevî Zararları Nelerdir? 1-Allah (cc) cimri bir kimsenin elinden, verdiği nimetleri alır Allah-u Teâlâ nın bir takım kulları vardır, öteki kulların yararına harcamak üzere kendilerine nimetler bahşetmiştir. Cimrilik yapıp sahip oldukları imkânları Allah ın kulları yararına sarf etmezlerse, Allah nimetleri ellerinden alır, başkalarına verir. (Müslim) Gücünün yettiği kadar, israfa kaçmadan sadaka ver. Cimrilik etme ki, Allah da senden ihsanını kesmesin. (Buhari, Müslim) Allah birçok kullarına, kulların faydası için servet ihsan eder. Bu bakımdan kim cimrilik yapar, o faydaları kullara göstermezse Allah serveti ondan alır, başkasına devreder. (Taberani) Esma binti Ebi Bekir (ra) rivayet ediyor: Ver. Sen cimrilik ederek malı tutma ki, senden de mal esirgenmesin. (Ebu Davud) 2-Cimri bir mü min şeytanın en çok sevdiği kimsedir İhya i Ulumid-din de Gazalinin beyanına göre Zekeriya (as) iblisi kendi suretinde görünce sordu: İblis, bana söyle bakalım, en çok sevdiğin kişilerle, en kızdığın kimseler kimlerdir? İblis: En çok sevdiğim kişi cimri mü min, en kızdığım da cömert fasıktır. Niye? Çünkü cimrinin cimriliği bana yeter. Ama cömert fasığı, Allah ın bağışlamasından korkuyorum. der. [7] 3-Cimri bir kimse insanların muhabbetini kazanamaz Yahya bin Muaz şöyle diyordu: Ahlaksız da olsalar gönüller cömertlere karşı sevgi beslerler iken, takva sahibi olsalar da cimrilere kin tutarlar. (İhya i Ulumid-din) Halife Ömer bin Abdülaziz in hemşiresi Ümmü Eymen şöyle diyordu: Yuhlar olsun cimriliğe! Cimri bir entari olsaydı giymezdim, bir yol olsaydı üzerinde yürümezdim. (İhya'i Ulumid-din) 4-Cimriye karşı Allah (cc) da cimridir «لا ت وك ي ف يوك ي الل ه ع ل ي ك» Kesenin ağzını sıkma! Allah da sana sıkarak verir! «أ نف ق ي أ و أ ن ف ح ي أ و أ ن ض ح ي و لا ت ح صي ف ي ح ص ي الل ه ع ل يك و لا ت وع ي فيوع ي الل ه ع ل ي ك» İnfak et sayıp durma, Allah da sana karşı nimetini sayıp esirger. Paranı çömlekte saklama, Allah da senden saklar. [8] 5-Cimrilik kötülük olarak yeter Ukbe bin Âmir den (ra) rivayetle: Geveze, hayâsız ve cimri olması kişiyi kötülük olarak yeter. (Beyhaki) 6-Cimrilik İslamı mahvetmeye sebeptir Enes den (ra) rivayetle: Cimrilik gibi İslamı mahveden hiçbir şey

6 yoktur. (Ebu Ya lâ) 7-Cimri insanın zırhı genişlemediği için musibetlere maruz kalır «م ث ل الب خ يل والم ن ف ق ك م ث ل ر ج ل ي ن ع ل ي ه م ا ج ب ت ان م ن ح ديد م ن ث د ي ه ما إ لى ت ر اق يهم &#15 75; ف أ م ا الم ن ف ق ف لا ي ن ف ق إ لا س ب غ ت أ و و ف ر ت على ج لد ه حتى ت خ ف ي ب ن ان ه و ت ع ف و أ ث ر ه و أ م ا الب خ يل ف لا ي ر يد أ ن ي ن ف ق ش يئا إ لا ل ز ق ت ك ل ح ل ق ة م ك ان ه ا ف ه و ي و س ع ه &#15 75; ف لا ت ت س ع» Ebû Hüreyre radıyallahu anh den rivayet edildiğine göre o, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem in şöyle buyurduğunu işitmiştir: Cimri ile cömerdin durumu, göğüsleri ile köprücük kemikleri arasına zırh giyinmiş iki kişinin durumuna benzer. Cömert, sadaka verdikce, üzerindeki zırh genişler, uzar, ayak parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimri ise, bir şey vermek istediğinde zırhın halkaları birbirine iyice geçer, onu sıkıştırır; genişletmek için ne kadar çalışsa da başaramaz. [9] 8-Cimrilik akrabalık bağlarını

7 kesmeye sebeptir İbnu Ömer anlatıyor: "Bir gün Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bize hitab ederek şöyle buyurdular: إي اك م والش ح فإن م ا هلك م ن كان ق بل ك م ب الش ح أم ر ه م ف ب خ ل وا و أمر ه م ب ال ف ج ور&#16 16; ف ف ج ر وا "Sıkılık huyundan kaçının. Zira sizden önce gelip geçenler bu huy yüzünden helâk oldular. Şöyle ki: Bu huy onlara cimrilik emretti, onlar hemen cimrileşiverdiler, sıla-ı rahmi kesmelerini emretti, hemen sıla-ı rahmi kestiler, doğru yoldan çıkmayı (fücur) emretti, hemen doğru yoldan çıktılar." [10] 9-Cimri kişinin yemeği hastalıktır İbni Ömer den (ra) rivayetle: Cömert kişinin yemeği şifadır. Cimrinin yemeği ise hastalıktır. (Hatib / Kitabü l-buhalâ) 10-Cimrilik edenin rızkı daralır Hz. Ebu Bekir in kızı Hz. Esma (ra) şöyle rivayet etmiştir: Resülullah (asm) bana: Elindekini vermemezlik etme, rızkın daralır. buyurdu. Diğer bir rivayette: İnfak et veya ver, sayma, Allah da sana sayarak verir. Verdiğini hatırında tutma Allah da sana öyle yapar buyurdu. (Buhari, Müslim, Ebu Dâvud) 11-İnsandaki en şerli şey cimriliktir İnsanda bulunan en şerli şey aşırı cimrilik ve şiddetli korkudur. (Ebu Dâvud) 12-Cimrilik haramı helal gösterir Allah Resulü (s.a.s.) ise; ق ال ر س ول الل ه : و ات ق وا الش ح فإن الش ح أه ل ك م ن ك ان ق ب ل ك م ح م ل ه م ع لى أن س ف ك وا د م اء ه م و اس ت ح ل &#16 15;وا م ح ار م ه &#16 05; Cimrilikten sakının, çünkü cimrilik sizden öncekileri helâk etmiş, onları birbirlerinin kanlarını dökmeye, haramı helâl görmeye yönlendirmiştir... [11] 13-Cimriye bakmak kalbi karartır Bişr bin el-haris şöyle diyor: Cimriye bakmak kalbi karartır. Cimrilerle karşılaşmak gönüller için sıkıntıdır. (İhya'i Ulumid-din) Cimriliğin ahiretteki zararları

8 nelerdir? 1-Kur an-ı Kerim cimrilerden şöyle bahsediyor ا ل ذين ي ب خ ل ون و ي ا م ر و&#16 06; الن اس ب ال ب خ ل و ي ك ت م و&#16 06; م ا اتيه م الل ه م ن ف ض ل ه و ا ع ت د ن&#16 14;ا ل ل ك اف ري&#16 06; ع ذ اب ا م هين ا Onlar o kimseler ki, cimrilik ederler. İnsanlara da cimriliği emrederler ve Allah ın kendilerine ihsanlarından verdiği şeyleri gizlerler. Kâfirler için (pek) aşağılayıcı bir azap hazırladık! (Nisa, 37) و ا م ا م ن ب خ ل و اس ت غ نى (8) و ك ذ ب ب ال ح س نى (9) ف س ن ي س &#15 85; ه ل ل ع س رى (10) و م ا ي غ نى ع ن ه م ال ه ا ذ ا ت ر د ى Ama kim cimrilik eder ve kendini (Allah ın sevabına) muhtaç görmezse ve o en güzel olanı yalanlarsa, onu da en zor olana (cehenneme) muvaffak kılarız! Halbuki, aşağıya düştüğü (cehenneme yuvarlandığı) zaman, malı kendisine fayda vermez! (Leyl, 8-11) ي ا ا ي ه ا ال ذين ام ن وا ا ن ك ثير ا م ن ال ا ح ب ار&#16 16; و الر ه ب &#15 75;ن ل ي ا ك ل و&#16 06; ا م و ال الن اس ب ال ب اط ل&#16 16;

9 و ي ص د ون&#16 14; ع ن س بيل الل ه و ال ذين ي ك ن ز ون الذ ه ب و ال ف ض ة&#16 14; و ل ا ي ن ف ق ون &#16 07; ا فى س بيل الل ه ف ب ش ر ه &#16 05; ب ع ذ اب ا ليم (34) ي و م ي ح مى ع ل ي ه ا فى ن ار ج ه ن م ف ت ك وى ب ه ا ج ب اه ه م و ج ن وب ه &#16 05; و ظ ه ور ه &#16 05; هذ ا م ا ك ن ز ت م ل ا ن ف س ك&#16 15;م ف ذ وق وا م ا ك ن ت م ت ك ن ز ون Ey iman edenler! Doğrusu hahamlardan ve rahiplerden bir çoğu, insanların mallarını, batıl, haksız sebeplerle yerler. (Onları) Allah yolundan men ederler. Ve o kimseler ki, altın ve gümüşü biriktirirler. Ve onları Allah yolunda sarf etmezler. İşte onları (pek) elemli bir azap ile müjdele! Cehennem ateşi bunların (bu biriktirilen malların) üzerlerinde kızdırılacağı gün, artık onların, yanları ve sırtları bunlarla dağlanacak! (Kendilerine o gün:) (İşte) bu kendiniz için, toplayıp sakladıklarınız! Öyleyse biriktirmekte olduklarınız (sebebiyle hak ettiğiniz azabı) tadın! (denilecek.) (Tevbe, 34-35) 2-Cimri kimseler cehennem ehlidir Efendimiz (s.a.s.) bir defasında ashabına: أ أخ ب ر ك م ب أه ل الن ار Size cehennem ehlini haber vereyim mi? buyurdular. Ashab, Evet ya Rasulallah! dedi. Hz. Peygamber: ك ل ع ت ل ج و اظ م س ت ك ب ر&#16

10 16; Kaba, cimri ve kibirli kimselerdir. [12] Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resul-i Ekrem (asm): Haberiniz olsun ki; her cömerdin cennete gireceği Allah katında kesindir. Ve ben buna kefilim. Dikkat ediniz, her cimrinin cehenneme gireceği yine Allah katında kesindir ve ben buna da kefilim buyurdu. Ashap: Ya Resulullah! Cömert kimdir, cimri kimdir? diye sordular. O da: Cömert; mal ile Allah ın hakkını ödeyen, cimri ise; Allah ın hakkına mani olan ve Rabbine karşı cimrilik eden kimsedir. Cömert haram yoldan kazanıp, israfla infak eden kimse değildir. buyurdu.(esbehani) Ebu Hureyre den (ra) rivayetle: Cömertlik dalları dünyaya sarkmış Cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Kim o dallardan birine yapışırsa o dal onu Cennete götürür. Cimrilik de dalları dünyaya sarkmış Cehennem ağaçlarından bir ağaçtır. Kim o dallardan birine yapışırsa, o dal onu Cehenneme götürür. (Beyhaki, Ebu Nuaym) Ebu Bekr es Sıddık tan rivayet edildiğine göre Resulullah (asm) şöyle buyurdu: Cehennem, hilebaz, cimri ve yaptığı işi başa kakan her insana yakındır. (Tirmizi) 3-Cimri kimse Hutameye (Allah ın tutuşturulmuş ateşi) atılacaktır. و ي ل ل ك ل ه م ز ة ل م ز ة (1) ا ل ذى ج م ع م ال ا و ع د د ه (2) ي ح س ب ا ن م ال ه ا خ ل د ه (3) ك ل ا ل ي ن ب ذ ن&#16 17; ف ى ال ح ط م ة (4) و م ا ا د ريك م اال ح ط م&#16 14;ة (5) ن ار الل ه ال م وق د ة&#16 15; Hümeze olan (insanları arkadan devamlı ayıplayıp çekiştiren), yüzlerine karşı (da onlarla) alay etmeyi adet edinen her kişinin vay haline! (Ki o,) bir mal toplayan ve onu sayıp durandır! (O,) malının gerçekten kendisini ebedi kılacağını (ölümsüzleştireceğini) sanır!

11 Hayır! And olsun ki (o), Hutame ye atılacaktır! (Ey Resulüm!) Hutame nin ne olduğunu sana ne bildirdi? (O,) Allah ın tutuşturulmuş ateşidir! (Hümeze, 1-6) 4-Cimri olan kişi Allah a ve cennete uzak, cehenneme yakındır الس خ ى ق ر يب م ن الل ه ق ر يب م ن الن اس ق ر يب م ن الج ن ة ب ع يد من الن ار و الب خ يل ب ع يد م ن الل ه ب ع يد م ن الن اس ب ع يد م ن الج ن ة ق ر يب م ن الن ار و ل ج اه ل س خ ى أح ب إلى الل ه ت عالى م ن ع اب د ب خ يل "Sehâvet sahibi Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Câhil sehâvet sahibini Allah, cimri ibadet düşkününden daha çok sever." [13] Hiçbir cimri cennete giremez. (Tirmizi) 5-Cimriler Adn cennetinde Allah a komşu olamayacaklardır İbn-i Abbas (ra), Resulullah ın (asm) şöyle buyurduğunu rivayet etmiş: Allah, Adn cennetini kudret eliyle yarattı. Orada meyvelerini hazırladı, nehirlerini yarattı. Sonra ona baktı ve: Konuş dedi. Adn cenneti: Müminler kurtuldu. dedi. Cenab-ı Hakk da: İzzet ve celalim hakkı için, senin içinde hiçbir cimri bana komşu olmayacak! buyurdu. (Taberani) 6-Kişiye günah olarak cimri oluşu yeter Kimsenin kimseye dinden veya takvadan başka bir üstünlüğü yoktur. Kişiye günah olarak- kötü sözlü, kötü huylu ve cimri oluşu yeter. (Beyhaki) 7-Allah ın kendilerine vermiş olduğu şeyle cimrilik edenler kıyamet gününde de şiddetli azap göreceklerdir Kim, Allah ın (cc) verdiği malın zekâtını vermezse, malı kıyamet gününde gözleri üstünde iki siyah benek olan ve zehirden başının tüyü dökülmüş ejderha şeklinde gösterilir. Kıyamet gününde onun

12 boynuna dolanır sonra ağzının iki yanıyla ısırdıktan sonra: Ben senin malınım, ben senin hazinenim der. Sonra Resulullah (asm): و ل اي ح س &#15 76; ن ال ذين ي ب خ ل ون ب م ا اتيه م الل ه م ن ف ض ل ه ه و خ ي ر ا ل ه م ب ل ه و ش ر ل ه م س ي ط و ق &#16 08;ن م اب خ ل وا ب ه ي و م ال ق يم ة و ل ل ه مير اث الس مو ات و ال ا ر ض و الل ه ب م ا ت ع م ل ون خ بير Allah ın kendilerine ihsanından verdiği şeylere cimrilik edenler, onu kendileri için sakın bir hayır sanmasınlar! Bilakis o, onlar için bir şerdir. O cimrilik ettikleri şeyler, kıyamet günü boyunlarına tutunacaklar. Göklerin ve yerin mirası Allah ındır. (Mülk umumen onundur.) Hem Allah, yapmakta olduklarınızdan hakkıyla haberdardır. (Âl-i İmran, 180) ayetini okudu. (Buhari, Müslim, Nesai) 8-Malının zekâtını vermeyen ahirette şiddetli bir azaba maruz kalacaktır Ebu Zerr (ra) anlatıyor: Hz. Peygamber (asm) Kâbe nin gölgesinde otururken yanına geldim. Beni görünce Kâbe nin Rabbine kasem olsun onlar zararda buyurdu. Ben: Ey Allah ın Resulü anam babam sana feda olsun, onlar kimlerdir? dedim. Buyurdu ki: Onlar malca çok olanlardır. Ancak eliyle ön, arka, sağ ve sol taraflarını göstererek- şöyle şöyle bol bol vermelerini emredenler müstesna dedi ve hemen ilave etti: Böyleleri ne kadar az! Şunu bilin ki, devesi, sığırı, davarı olup da zekâtını vermeyen her insan kıyamet günü, o malları, mümkün olan en iri ve en semiz şekilde karşısına çıkıp, sırayla boynuzlarıyla toslayacak, ayaklarıyla çiğneyecek. Sonuncusu da bu muameleyi yapınca birinci tekrar başlayacak. Bu hal, insanlar arasındaki hüküm bitinceye kadar devam edecek. (Müslim,

13 Buhari, Tirmizi, Nesai) 9-Malında cimrilik yapanların malı ahirette yılan suretinde olacak Ebu Hureyre, Resulullah tan (asm) şu sözünü bildirir: Her kim yüce Allah ın kendisine verdiği malın zekâtını vermezse, kıyamet günü o mal kendisine kel kafalı, gözlerinin üzerinde iki nokta bulunan bir yılan şeklinde görünür. Boynuna sarılır ve onu dudaklarından ısırarak şöyle der: malın benim! O biriktirdiğin benim! (Buhari- Cem ul Fevaid ) 10-Kendisinde cimrilik olan bir kimse şehit olamaz Rasulullah ın (asm) sağlığında birisi öldürülür. Bir kadın; Vay, şehidim! diye ağlamaya başlar. Allah Resulü (asm); Onun şehit olduğunu nerden biliyorsun? Belki de kendisiyle ilgili olmayan hususlarda konuşuyor veya malını eksiltmeyecek şeyi vermekte cimrilik yapıyordu. buyurdu. (Tirmizi) Cimriliğin sebebi ve ilacı nedir? İnsan niçin başkalarına karşı cimrilik gösterir? Cimrilikten nasıl kurtulmalıyız? 1-Cimriliğin sebebi mal sevgisidir. Mal sevgisinin de iki sebebi vardır: Onlardan biri uzun emelle beraber ancak mal ile elde edilen şeyleri sevmektir. İnsanoğlu bir gün sonra öleceğini bilse çoğu zaman malıyla cimrilik yapmaz. Çünkü bir gün veya bir ay veya bir sene muhtaç olacağı miktar yakındır. Eğer kısa emelli olmasına rağmen çocukları varsa çocuklar uzun emelin yerine kaim olur. Çünkü kişi onların geride kalacaklarını kendi nefsinin kalacağı gibi takdir eder. Onlar için mal toplar. Ve bunun için de Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: Çocuk cimriliğe korkaklığa ve cehalete teşvik edici bir sebeptir. (İbn-i Mâce) Buna fakirlik korkusu, rızkın gelmesine az güvenmek de eklendiği zaman şüphesiz ki cimrilik daha da güçlenir. Diğeri de malın bizzat kendisini sevmesidir. Zira insanların bir kısmı vardır ki ömrünün geri kalan kısmında kendisine yetecek kadar malı vardır. Eğer normal infak etse bile geride binlerce dirhemi kalacaktır. 2-Cimriliğin sebebi hırstır و ا ن ه ل ح ب ال خ ي ر ل ش ديد Gerçekten insanın mal sevgisi pek şiddetlidir. [14] 3-Anne ve babalık mahiyetini tam bilmeyenebeveyn için çocuk, cimrilik, korkaklık ve üzüntü vesilesidir. Havle binti Hâkim den rivayetle: Çocuk anne babasını cimri, korkak, cahil ve üzüntülü yapar. (Hâkim / Müstedrek) Nefis ve şeytan, çocuğu olan anne babalarla biraz daha fazla uğraşır. Normalde cömert, cesur, bilgili ve neşeli olmaları gereken ebeveyni cimri, korkak, cahil ve üzüntülü hale getirmeye çalışılır. Şöyle ki: Anne baba Çocuğum var, onları geçindirmem lâzım, istikbale hazırlayıp, onlara bir şeyler bırakmalıyım der. Bunda ilk bakışta yanlışlık yoktur. Ama bu duygu anne babayı öylesine sarar ki bu hizmetleri yapacağım diye bütün bütün cimrileşir, beş kuruşluk hayır dahi yapmaktan çekilir. Fakir fukaraya hiç bir şey vermez. Oysa her şeyin yeri başkadır. Biri diğerine engel değildir. (Camiü s Sağir) Çocuk sahibi olan baba onu yetiştirmek maksadıyla ölümden korkar, cihada gitmek istemez. Çünkü şehit olursa çocuk bakımsız kalacak endişesine kapılır. Aynı şekilde, malını mülkünü çocuğu için

14 harcamayı düşünerek cimrileşir. (Kütüb-ü Sitte) Cimriliğin ilacı ise; Bir hadiste cimrilikten kurtulma yolunu sevgili Peygamberimiz şöyle açıklamaktadır: ب ر ئ م ن الش ح م ن ا د ى الز ك اة و ق ر ى الض ي ف و ا ع ط ى في الن ائ ب ة&#16 16; Zekâtını veren, misafire ziyafet çeken ve bir felaket anında başkalarına yardımda bulunan cimrilikten kurtulur. [15] Her haslette olduğu gibi cimrilik hasletinin ilacı da başta o hasletin kendisinde bulunduğunu kişinin tesbit etmesi ve hadiste de bildirildiği gibi bu hasletin üzerine giderek izalesine çalışılmasıdır. [1] Furkan Sûresi, ayet, 67 [2] Müslim; Bir 56 [3] Tirmizî, Daavât, 101 [4] Tevbe, [5] Hadid, [6] Mearic, [7] İhya i Ulumid-din [8] Buhârî, Zekât 21 [9] Buhârî, Cihâd 89; Zekât 28 [10] H; İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 3/167. [11] Müslim, Birr 56 [12] Buharî, Edeb 61; Eyman 9 [13] İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları :8/5 [14] Âdiyât, 100/8 [15] Buharî, Mezalim 8 islam ve Hayat,Güncel Vaaz ve Hutbeler

İsimleri okumaya başlarken- و ب س ي د ن ا - eklenmesi ve sonunda ع ن ه ر ض ي okunması en doğrusu.

İsimleri okumaya başlarken- و ب س ي د ن ا - eklenmesi ve sonunda ع ن ه ر ض ي okunması en doğrusu. س ي د ن ا و ن ب ي ن ا م ح م د صلى تعالى عليه و سل م İsimleri okumaya başlarken- و ب س ي د ن ا - eklenmesi ve sonunda ع ن ه ر ض ي okunması en doğrusu. 1 ا ب ى ب ك ر ب ن الص د يق 30 ث اب ت ب ن ا ق ر م 2

Detaylı

Değerli Kardeşim, Kur an ve Sünnet İslam dininin iki temel kaynağıdır. Rabbimiz in buyruklarını ve Efendimiz (s.a.v.) in mübarek sünnetini bilmek tüm

Değerli Kardeşim, Kur an ve Sünnet İslam dininin iki temel kaynağıdır. Rabbimiz in buyruklarını ve Efendimiz (s.a.v.) in mübarek sünnetini bilmek tüm 11 1 Değerli Kardeşim, Kur an ve Sünnet İslam dininin iki temel kaynağıdır. Rabbimiz in buyruklarını ve Efendimiz (s.a.v.) in mübarek sünnetini bilmek tüm Müslümanların, bilhassa idareci konumundakilerin

Detaylı

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

DUALAR DUANIN ÖNEMİ Dua

DUALAR DUANIN ÖNEMİ Dua DUANIN ÖNEMİ Dua, insanda doğuştan var olan bir duygudur. Bu sebeple bütün dinlerde dua mevcuttur. Üstün bir varlığa inanan her insan, hayatının herhangi bir anında dua ihtiyacını hisseder. Çünkü her insan,

Detaylı

İman; Allah a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve âhiret gününe iman etmendir. Keza hayrı ve şerriyle kadere inanmandır.

İman; Allah a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve âhiret gününe iman etmendir. Keza hayrı ve şerriyle kadere inanmandır. »ب ن ي ال س ل م ع ل ى خ م س : ش ه اد ة أ ن ل إ ل ه إ ل الل و أ ن م ح م د ا ر س ول الل و إ ق ام الص ل ة و إ يت اء الز ك اة و ال ح ج و ص و م ر م ض ان «İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Allah tan başka

Detaylı

Öğretim İlke ve Yöntemleri 1

Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 Dr. Öğr. Ü. M. İsmail BAĞDATLI mismailbagdatli@yahoo.com EĞİTİM Bireyin kendi iradesi ile belirli bir program dahilinde davranış kazandırma, davranış geliştirme, davranış değiştirme

Detaylı

Bir kişinin kalbinde iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz. (İbn Hanbel, II, 349)

Bir kişinin kalbinde iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz. (İbn Hanbel, II, 349) »ا ل م س ل م م ن س ل م ال م س ل م ون م ن ل س ان ه و ي د ه و ال م ؤ م ن م ن أ م ن ه الن اس ع ل ى د م ائ ه م و أ م و ال ه م» Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin

Detaylı

Allah, ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder. (Nesâî, Cihâd, 24)

Allah, ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder. (Nesâî, Cihâd, 24) ع ن ت م يم الد ار ى أ ن الن ب ص ل الل ع ل ي ه و س ل م ق ال :»الد ين الن ص يح ة «ق ل ن ا: ل م ن ق ال :»لل و ل ك ت اب ه و ل ر س ول ه و ل ئ م ة ال م س ل م ني و ع ام ت ه م.«Temîm ed-dârî anlatıyor: Hz. Peygamber

Detaylı

İbadet Hayatımızda Şaban Ayı Gönderen Kadir Hatipoglu - Mayıs :46:24

İbadet Hayatımızda Şaban Ayı Gönderen Kadir Hatipoglu - Mayıs :46:24 İbadet Hayatımızda Şaban Ayı Gönderen Kadir Hatipoglu - Mayıs 19 2015 11:46:24 İbadet hayatımızda önemli bir yeri olan günlerin içindeyiz.[1] Bugünler sevaplı, feyizli ve bereketli günlerdir. Ebedi hayatımızın

Detaylı

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER م ن ق ال ح ني ي س م ع ال م ؤ ذ ن و أ ن أ ش ه د أ ن ل إ ل ه إ ا ل ا ا لل و ح د ه ل ش ر يك ل ه و أ ان م امد ا ب د د ه و س و ل ه 1 س ض يت ب ا لل س ا ب و ب ح امد س و ل و ب ل و

Detaylı

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS www.behcetoloji.com (40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS BİRİNCİ HADİS ف ض ل ت ع ل ى ا ل ن ب ي اء ب س ت أ ع ط يت ج و ام ع ال ك ل م و ن ص ر ت ل ي ال غ ن ائ م و ج ع ل ت ل ي ا ل ر ض ط ه ور ا و م س ج د ا و أ ر س

Detaylı

REHBERLİK VE İLETİŞİM 1

REHBERLİK VE İLETİŞİM 1 REHBERLİK VE İLETİŞİM 1 Yrd. Doç Dr. M. İsmail Bağdatlı mismailbagdatli@yahoo.com HİDAYET Hidâyet kelimesi türevleriyle birlikte 316 âyet- i kerimede yer almaktadır. Arap dilinde "hedâ" kökünden gelir.

Detaylı

(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. (Fâtiha, 1/5)

(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. (Fâtiha, 1/5) ا ي اك ن ع ب د و ا ي اك ن س ت ع ني (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. (Fâtiha, 1/5) 1 و م ا ا م ر وا ا ل ل ي ع ب د وا الل م ل ص ني ل ه الد ين ح ن ف اء و ي ق يم وا الص

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Ders : 107 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 2 1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Saygı Çocukların anne-baba üzerinde hakkı olduğu gibi, anne babanın da çocukları üzerinde hakkı

Detaylı

Tedbir, Tevekkül Ve Kader Anlayışımız Gönderen Kadir Hatipoglu - Ağustos :14:51

Tedbir, Tevekkül Ve Kader Anlayışımız Gönderen Kadir Hatipoglu - Ağustos :14:51 Tedbir, Tevekkül Ve Kader Anlayışımız Gönderen Kadir Hatipoglu - Ağustos 26 2015 06:14:51 Kainatı yoktan var eden ve bizlere rahmetiyle, sevgisiyle ve şefkatiyle muamele eden Yüce Mevla mıza bizlere bahşetmiş

Detaylı

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ)

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) ب ت خ ح ج ث Dil ucu ile üst uçlarından ا ذ ر ز Boğazın ağza en yakın olan kısmından Dil ucu ile üst diplerinden Peltektir. Boğazın orta kısmından Dudaklar

Detaylı

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir?

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde Çalışmak İbadet midir? 94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir? Neden ve Niçin Çalışırız? Çalışmak, bir iş meydana getirmek için zihnî ve bedenî güç sarf etmek, gayret etmek, uğraşmak demektir.

Detaylı

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur.

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur. 3 1 Değerli Kardeşim; Unutma! Dünya hayatı çabuk geçer, önemli olan bu dünya hayatında kendine, ailene, ümmete ve tüm insanlığa ne kadar faydalı olduğuna bakman ve bunun muhasebesini yapmandır. Toplumun

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR 1 Konumuzla İlgisi SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR (Radıyallahu anh) ح د ث ن ا ه ن اد ب ن الس ر ى ع ن ع ب د الر ح ن ب ن م م د ال م ح ار ب ع ن ع ب د الس ال م ب ن ح ر ب ع ن أ ب خ ال د الد اال ن ع ن أ ب خ

Detaylı

KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK

KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK Yâsîn Suresi 13-27 Ayetlerinin Tilaveti Ve Tecvid Tahvilleri Ünite 6 İlahiyat Lisans Tamamlama Programı KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK 1 Ünite 6 YÂSÎN SURESİ 13-27 AYETLERİ TİLAVET VE

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

ALLAH IN RAZI OLDUĞU KULLAR

ALLAH IN RAZI OLDUĞU KULLAR Ders : 203 Konu : ALLAH IN RAZI OLDUĞU KULLAR ALLAH IN RAZI OLDUĞU KULLAR Rıza kelimesi sözlükte; memnun olma, hoşnut olma, kabul etme ve seçme anlamlarına gelir. Genel olarak rıza; Allah ın hüküm ve kazasına

Detaylı

5. Ünite 1, sayfa 17, son satır

5. Ünite 1, sayfa 17, son satır EYLÜL 2014 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI ARAPÇA IV DERS KİTABINA İLİŞKİN CETVELİ Değiştirilen kelimeler yuvarlak içinde gösterilmiştir. 1. Ünite 1, sayfa 5, son satır 4. ت ض ع أ ن ث ى الا خ ط ب وط تم وت ج وع

Detaylı

CENAB-I HAKK IN O NA İTAATİ KENDİNE İTAAT KABUL ETTİĞİ ZAT A SALÂT VE SELAM

CENAB-I HAKK IN O NA İTAATİ KENDİNE İTAAT KABUL ETTİĞİ ZAT A SALÂT VE SELAM ا لص ال ة و الس ال م ع ل ى م ن اع ت ب ر اهلل ط اع ت ه )ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م ( ط اع ة ل ذ ات ه )ج ل ج ال ل ه ) ب س م اهلل الر ح م ن الر ح يم ا ل ح م د ل ل ه ر ب ال ع ال م ين. و الص ال ة و الس ال م

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Cihad Gönderen Kadir Hatipoglu - Şubat :23:10. Cihad İNDİR

Cihad Gönderen Kadir Hatipoglu - Şubat :23:10. Cihad İNDİR Cihad Gönderen Kadir Hatipoglu - Şubat 15 2018 14:23:10 Cihad İNDİR ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آ م ن وا ه ل أ د ل ك م ع ل ى ت ج ار ة ت نج يك م م ن ع ذ اب أ ل يم : ت ؤ م ن ون ب الل ه و ر س ول ه و ت ج اه د &#16

Detaylı

Kolay Yolla Kur an ı Anlama

Kolay Yolla Kur an ı Anlama بسم هللا الرحمن الرحيم Kolay Yolla Kur an ı Anlama Ders 18 #kuranianlama Bu derste Kur an: Dua ال : bilgisi Dil ق ق ام Eğitim ipucu: Başarının temeli Bu derste 7 yeni kelimeyle Kur'an da 2466 defa tekrar

Detaylı

SADAKA VE KURBAN Gönderen Kadir Hatipoglu - Mart :23:59

SADAKA VE KURBAN Gönderen Kadir Hatipoglu - Mart :23:59 SADAKA VE KURBAN Gönderen Kadir Hatipoglu - Mart 18 2013 17:23:59 AHİRET İÇİN YOL AZIĞI EDİNMEK' SADAKAVE KURBAN Dünyaya gelişin asıl felsefesi ebedi yurt olan ahret için hazırlık yapmaktır. Ahiret yurdu

Detaylı

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY ا ب ع ق ظ ل ز ك İMAM HATİP LİSELERİ MESLEKİ ARAPÇA 9 Öğrenci Çalışma Kitabı ج ن 9 ل ث ان و ي ات ال ئ م ة و ال خ ط باء ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ك ت اب الت د ر يب ات Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

Detaylı

KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK

KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK Bakara Suresi 285-286 Ayetlerinin Tilaveti Ve Tecvid Tahvilleri Ünite 4 İlahiyat Lisans Tamamlama Programı KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK 1 Ünite 4 BAKARA SURESİ 285-286 AYETLERİ TİLAVET

Detaylı

Allah Teâlâ ya hamd eder, Hz. Muhammed (Sallalahu Aleyhi ve Sellem) e, âl ve ashabına selam ederiz.

Allah Teâlâ ya hamd eder, Hz. Muhammed (Sallalahu Aleyhi ve Sellem) e, âl ve ashabına selam ederiz. İstihare Hakkında Allah Teâlâ ya hamd eder, Hz. Muhammed (Sallalahu Aleyhi ve Sellem) e, âl ve ashabına selam ederiz. Âlimlerin ittifakıyla istihare yapmak sünnettir.[1] El-Buhârî nin rivayetine göre Cabir

Detaylı

MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI

MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI Muharrem ayı Müslümanların takvim başlangıcı, hicri yılbaşıdır. Rasul-i Ekrem (sav) Efendimiz Mekke de on üç yıl insanları Allah a davet etti. Bu daveti kabul etmeyen müşrikler

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

ا ن ه لا ي ح ب ال م س ر ف &#16 10;ن

ا ن ه لا ي ح ب ال م س ر ف &#16 10;ن İsraf Ve Cimrilik Gönderen Kadir Hatipoglu - Şubat 08 2018 00:00:00 İsraf Ve Cimrilik İsraf, dengesiz aşırı harcama, haddi aşma demektir. İsrafa sapana da müsrif denir. Cenâbı Allah; nîmetlerini Yeryüzünde

Detaylı

Zekatın Fazileti Gönderen Kadir Hatipoglu - Haziran :57:10

Zekatın Fazileti Gönderen Kadir Hatipoglu - Haziran :57:10 Zekatın Fazileti Gönderen Kadir Hatipoglu - Haziran 23 2016 16:57:10 İNDİR Bizleri on bir ayın sultanı olan Ramazan ayına kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdu senalar olsun. Peygamber Efendimize, ȃline ve

Detaylı

93. SOHBET Kur an ın ve Sünnetin Işığında Zengin ve Fakirin İmtihanı

93. SOHBET Kur an ın ve Sünnetin Işığında Zengin ve Fakirin İmtihanı 93. SOHBET Kur an ın ve Sünnetin Işığında Zengin ve Fakirin İmtihanı Zenginlik Ne Demektir? Kime Zengin Denir? Konunun anlaşılabilmesi için önce dinimizde zenginlik ve fakirliğin tarifi ve ölçüleri nedir

Detaylı

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz?

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? Sorularlarisale.com Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? "Şeriat" denildiğinde, daha çok dinin ahkâm kısmı anlaşılır. Kur'an-ı Kerîm,

Detaylı

İHLAS VE NİYET. Râşid b. Hüseyin el-abdulkerim. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

İHLAS VE NİYET. Râşid b. Hüseyin el-abdulkerim. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin İHLAS VE NİYET ] تريك Turkish [ Türkçe Râşid b. Hüseyin el-abdulkerim Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 لا خلا جگية» باللغة لرت ية «شد بن حسني لعبد لكريم ترمجة: حممد مسلم شاهني

Detaylı

EV SOHBETLERİ 135. Sohbet SOHBET BİZİ ALDATAN BİZDEN DEĞİLDİR! 1

EV SOHBETLERİ 135. Sohbet SOHBET BİZİ ALDATAN BİZDEN DEĞİLDİR! 1 135. SOHBET BİZİ ALDATAN BİZDEN DEĞİLDİR! 1 Ebû Hureyre (ra) anlatıyor: Resûlullah (sav) (Medine pazarında dolaşırken) bir buğday yığınının yanına geldi. Elini o yığının içine daldırınca parmakları ıslandı.

Detaylı

ZEKATIN ÖNEMİ VE FAZİLETİ

ZEKATIN ÖNEMİ VE FAZİLETİ ZEKATIN ÖNEMİ VE FAZİLETİ Mustafa GÜNEY I- Konunun Plânı A. İnfak, Sadaka Ve Zekat Kavramı B. Zekatın Dindeki Yeri, Önemi ve Fazileti C. Zekat Vermeyenlerin Durumu D. Zekatın Fert Açısından Değerlendirilmesi

Detaylı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı Onlardan bazıları م ن ه م Peygamberler ر س ل ك ل م Konuştu د ر ج ات Dereceler آ ت ي ن ا Verdik أ ي د ن ا Destekledik İhtilaf ettiler اخ ت ل ف وا Diledi ش اء م ن ه م Onlardan bazıları ي ر يد İstiyor أ ن

Detaylı

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER İmran AKDEMİR 2013 (Güncelleme 2018) TEKRAR EDEN 97 AYET Kuran ın 97 ayeti diğer ayetler gibi Kuran da sadece bir kez bulunmaz, tekrar ederler. Bu 97 ayetten birçoğuna 2 kez

Detaylı

األصل الجامع لعبادة هللا وحده

األصل الجامع لعبادة هللا وحده األصل الجامع لعبادة هللا وحده İBADETİN MANASI Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) diyor ki: 1 Sana, tek olan Allah a ibadetin

Detaylı

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني 1436 HİLALİN BİR YERDE GÖRÜLMESİYLE ORUCA BAŞLAMAK الصيام برؤية واحدة باللغة الرتكية Muhammed b. Salih el-useymîn اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren

Detaylı

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV)

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) ي و ه و ال ذ ي م د األ ر ض و ج ع ل ف يه ا ر و اس اث ن ي ن ي غ ش ي الل ي ل الن ه ا ر إ ن ف ي ذ ل ك م ت ج او ر ات و ج ن ات م ن أ ع ن اب و ز ر ع و ن يل ص ن و

Detaylı

Borçlunun sadaka vermesinin hükmü

Borçlunun sadaka vermesinin hükmü Borçlunun sadaka vermesinin hükmü ] رك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn 3Terceme3T 3T: 3TMuhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2013-1434 ح م صدقة املدن» اللغة الرت ة «بن صالح العثم مد رمجة:

Detaylı

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek İdris YAVUZYİĞİT Müftü idrisyavuzyigit@hotmail.com ALLAH VE İNSAN Allah, insanı en mükemmel şekilde yaratmış, ruhundan üfleyerek şereflendirmiş,

Detaylı

ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 299 CENNET VE NİMETLERİ

ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 299 CENNET VE NİMETLERİ ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 299 CENNET VE NİMETLERİ Değerli müminler! Bugünkü sohbetimizde cennet ve nimetlerinden söz edeceğiz. Allah ın yaratıkları içinde en üstün olanı insandır. Allah insanı yarattığı

Detaylı

Yarışıyorlarkoşuyorlar

Yarışıyorlarkoşuyorlar ت ن ال وا Ulaşıyor-içine alıyor و ض ع Konuldu ب ب ك ة Mekke ت ص د ون Engelliyorsun ت ب غ ون İstiyorsunuz ع و ج ا Eğrilik ت ط يع وا İtaat ediyorsunuz ي ع ت ص م Sıkıca tutuyor ت ق ات Sakınmak و اع ت ص م

Detaylı

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir. ال ي ل دغ الم ؤم ن م ن ج ح ر مر ت ي ن Mü min bir yılan deliğinden iki defa ısırılmaz. إن م م ا أد ر ك الن اس م ن ك الم الن ب و ة األول ى : إذ ا ل م ت س ت ح ف اص نع ش ئ ت م ا İlk peygamberlerden itibaren

Detaylı

Hesap Verme Bilinci Gönderen Kadir Hatipoglu - Ocak :00:00

Hesap Verme Bilinci Gönderen Kadir Hatipoglu - Ocak :00:00 Hesap Verme Bilinci Gönderen Kadir Hatipoglu - Ocak 17 2018 00:00:00 İNDİR و ه و م ع ك م أ ي ن م ا ك نت م و الل ه ب م ا ت ع م ل ون ب ص ير Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah, bütün yaptıklarınızı

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

El Emeği, Alın Teri, Göz Nuru Gönderen Kadir Hatipoglu - Kasım :00:00 İNDİR

El Emeği, Alın Teri, Göz Nuru Gönderen Kadir Hatipoglu - Kasım :00:00 İNDİR El Emeği, Alın Teri, Göz Nuru Gönderen Kadir Hatipoglu - Kasım 01 2018 00:00:00 İNDİR Yüce Allah, bütün kâinatı ve biz insanları yoktan var etmiş, dünya hayatımızı devam ettirebilmemiz için gerekli olan

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Kur'an'da Kadının Örtüsü Meselesi - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Kur'an'da Kadının Örtüsü Meselesi - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Kur an-ı Kerim in incelemesi, yorumlaması, tefsir edilmesi hususunda incelenen ve günümüzün en çok tartışılan konularından biri de kadının örtüsü meselesidir. Bu yazı da bu konu üzerinde duracağım inşallah...

Detaylı

Kolay Yolla Kur an ı Anlama

Kolay Yolla Kur an ı Anlama بسم هللا الرحمن الرحيم Kolay Yolla Kur an ı Anlama Ders 15 #kuranianlama Bu derste Kur an: Övme, Rukü, secde غ ف ر & ص ب ر ظ ل م ض ر ب : bilgisi Dil Eğitim ipucu: Alışkanlık haline getirme ve davranışlara

Detaylı

BİRKAÇ AYETİN TEFSİRİ

BİRKAÇ AYETİN TEFSİRİ 1 BİRKAÇ AYETİN TEFSİRİ ب س م الل ه الر ح م ن الر ح يم ك ت اب ت ف س ير ال ق ر آن KUR AN TEFSİRİ { الر ح م ن الر ح يم } اس م ان م ن الر ح م ة الر ح يم و الر اح م ب م ع ن ى و اح د ك ال ع ل يم و ال ع ال م

Detaylı

İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR

İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR Cezalar 9 بسم االله الرحمن الرحيم İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR Cezalar, insanları suç işlemekten alıkoymak için vardır. Allah ( ) şöyle buyurmaktadır: "Kısasta sizin و ل ك م ف ي ال ق ص اص ح ي اة ي ا أ

Detaylı

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve إن ال ح م د ل ل ب س م االله الر ح م ن الر ح يم ذ و ع ي و س ت غ ف ر يى و س ت ع و ح م د ي ب ب ل ل م ه ش ر ر أ و ف س ىب م ه ئب ت سي أ ع م بل ىب م ه د ي ا ل ل ف ال م ض ل ل م ه ي ض ل ل ف ال ب د ي ل ي د أ ن

Detaylı

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din DIN KAVRAMI ICERIK Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din SÖZLÜKTE DIN Cesitli sekilde anlasiliyor; Ilki hakimiyet, güc, üstünlük,

Detaylı

148. Sohbet ÖNDEN GİDENLER

148. Sohbet ÖNDEN GİDENLER 148. Sohbet - 06.02.2018 ÖNDEN GİDENLER Değerli kardeşlerim. Önden gidenler dediğimizde, bu tarif ile anlatmak istediğimiz, insanlara, İslam ın bize öğrettiği anlamda iyilikte, yani maruf işlerde öncülük

Detaylı

DUA KAVRAMININ ANLAMI*

DUA KAVRAMININ ANLAMI* DUA KAVRAMININ ANLAMI* A. SÖZLÜK VE TERİM ANLAMI Sözlükte; çağırmak, seslenmek, davet etmek, istemek ve yardım talep etmek anlamlarına gelen dua, din ıstılahında; Allah ın yüceliği karşısında insanın aczini

Detaylı

İSLAMİYET İNSAN HAKLARINA BÜYÜK ÖNEM VERMİŞTİR

İSLAMİYET İNSAN HAKLARINA BÜYÜK ÖNEM VERMİŞTİR 302 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK İSLAMİYET İNSAN HAKLARINA BÜYÜK ÖNEM VERMİŞTİR Değerli müminler! Bugünkü sohbetimizde insan haklarından söz edeceğiz. Allah Teâlâ Kur an-ı Kerim de şöyle buyuruyor. ي ا

Detaylı

ON EMİR الوصايا لعرش

ON EMİR الوصايا لعرش ON EMİR الوصايا لعرش ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ د صالح الجد Terceme: IslamQa koordinasyon: Sitesi Islamhouse رجة: وقع الا سلا سو ال وجواب تسيق: وقع IslamHouse.com

Detaylı

150. Sohbet TEVHÎDİN TARÎFİ VE MAHİYETİ (2/2)

150. Sohbet TEVHÎDİN TARÎFİ VE MAHİYETİ (2/2) 150. Sohbet - 23.02.2018 TEVHÎDİN TARÎFİ VE MAHİYETİ (2/2) Lûgatte tevhîd, "bir şeyin bir olduğuna hükmetmek ve onun bir olduğunu bilmektir." 1 İşte bu mânada tevhîd, her şeyi Bir e yani yegâne tek olan

Detaylı

Tevâzu İnsanı Yüceltir Gönderen Kadir Hatipoglu - Mart :46:38

Tevâzu İnsanı Yüceltir Gönderen Kadir Hatipoglu - Mart :46:38 Tevâzu İnsanı Yüceltir Gönderen Kadir Hatipoglu - Mart 31 2017 06:46:38 İNDİR İnsanı manen yücelten güzel ahlâkî huylardan biri de tevâzudur. Kelime manası alçak gönüllü olmak demek olan tevâzu, ahlâkî

Detaylı

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir?

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Question Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Answer: Bazı özellikler değişik ve birçok şey ve bireylerde

Detaylı

şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz VUKU BULMADAN ÖNCE BÜYÜDEN KORUNMANIN ŞER'Î YOLLARI الوساي ل لرشعية ليت ت ى ق بها السر قبل وقوعه ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz الشيخ عبد العز ز بن عبد االله بن باز Terceme:

Detaylı

Îman, Küfür ve Tekfir 2

Îman, Küfür ve Tekfir 2 Îman, Küfür ve Tekfir 2 Bizi yoktan var eden Allah Teâlâ ya sonsuz hamt eder, onu tanımamak ve ona karşı nankörlük etmekten ona sığınırız. Hakla batılı, helal ile haramı ayırmak için gönderilen Hz. Muhammed

Detaylı

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ BERAT KANDİLİ Dr. Hamdi TEKELİ I- Konunun Plânı A- Beratın Kelime Anlamı B- Istılah Anlamı C- Kur an ve Sünnette Berat Kelimesi D- Berat Kandilinin Vakti E- Berat Kandilinin Değerlendirilmesi F- Berat

Detaylı

EV SOHBETLERİ 133. SOHBET SOHBET HUZUR İSTİYOR MUYUZ?

EV SOHBETLERİ 133. SOHBET SOHBET HUZUR İSTİYOR MUYUZ? 133. SOHBET HUZUR İSTİYOR MUYUZ? Böyle bir sorunun cevabına evet demeyecek bir insanın olması mümkün değildir. Ancak arzulanan huzurun elde edilmesi için neler yapılabilir, diye sorulduğunda bir çok cevap

Detaylı

Her elini uzatana (isteyene) zekât verilir mi?

Her elini uzatana (isteyene) zekât verilir mi? Her elini uzatana (isteyene) zekât verilir mi? ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2013-1434 هل لك من مد يده ستحق الز ة» اللغة الرت ية «بن

Detaylı

MÜNAFIKLARIN VASIFLARI MÜNAFIKLARIN VASIFLARI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a)

MÜNAFIKLARIN VASIFLARI MÜNAFIKLARIN VASIFLARI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a) MÜNAFIKLARIN VASIFLARI Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Büyük Nifak ve Küçük Nifak Nifakın İki Kısmı ve Münafıkların Sıfatları Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) Allah onu Firdevs-i

Detaylı

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri ب س م االله ار ح م ن ار ح يم ي و م ي ج م ع ك م ل ي و م ال ج م ع ذ ل ك ي و م الت غ اب ن Toplanma günü için sizi bir araya getireceği

Detaylı

Bereketli Ve Feyizli Zaman Dilimi Üç Aylar Gönderen Kadir Hatipoglu - Mart :00:00

Bereketli Ve Feyizli Zaman Dilimi Üç Aylar Gönderen Kadir Hatipoglu - Mart :00:00 Bereketli Ve Feyizli Zaman Dilimi Üç Aylar Gönderen Kadir Hatipoglu - Mart 22 2017 00:00:00 Bereketli Ve Feyizli Zaman Dilimi Üç Aylar Dini hayatımızda "Üç Aylar" diye bilinen ve sonu Ramazan ayına ulaşan

Detaylı

İSRAF VE CİMRİLİK İSLAM IN HOŞ GÖRMEDİĞİ KÖTÜ HUYLARDANDIR

İSRAF VE CİMRİLİK İSLAM IN HOŞ GÖRMEDİĞİ KÖTÜ HUYLARDANDIR 92 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK İSRAF VE CİMRİLİK İSLAM IN HOŞ GÖRMEDİĞİ KÖTÜ HUYLARDANDIR Değerli Müminler! Bu günkü sohbetimizde dinimizin hoş görmediği iki huydan, israf ve cimrilikten söz etmek istiyorum.

Detaylı

İslam Da Çocuk Eğitimi Gönderen Kadir Hatipoglu - Kasım :38:40

İslam Da Çocuk Eğitimi Gönderen Kadir Hatipoglu - Kasım :38:40 İslam Da Çocuk Eğitimi Gönderen Kadir Hatipoglu - Kasım 28 2014 05:38:40 Çocuk, Allah Teâlâ'nın büyük bir nimeti ve ihsânıdır. Her çocuk bir çiçektir. Çocuk masumdur, günahsızdır. Çocuk bir süs, bir zinettir.

Detaylı

İNSANLARA İLİM ÖĞRETMENİN VE ONLARI İYİLİĞE DÂVET ETMENİN FAZÎLETİ. Râşid b. Hüseyin el-abdulkerim. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

İNSANLARA İLİM ÖĞRETMENİN VE ONLARI İYİLİĞE DÂVET ETMENİN FAZÎLETİ. Râşid b. Hüseyin el-abdulkerim. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin İNSANLARA İLİM ÖĞRETMENİN VE ONLARI İYİLİĞE DÂVET ETMENİN FAZÎLETİ ] تريك Turkish [ Türkçe Râşid b. Hüseyin el-abdulkerim Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 0-43 فضل تعليم جگا عوتهم ىل خلري»

Detaylı

ŞEHİTLİK VE GAZİLİK. Değerli mü minler! Bu konuşmamızda şehitliğin ve gaziliğin öneminden söz etmek istiyorum.

ŞEHİTLİK VE GAZİLİK. Değerli mü minler! Bu konuşmamızda şehitliğin ve gaziliğin öneminden söz etmek istiyorum. 248 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK ŞEHİTLİK VE GAZİLİK Değerli mü minler! Bu konuşmamızda şehitliğin ve gaziliğin öneminden söz etmek istiyorum. İnsan çalışarak pek çok rütbe ve ünvanlar elde eder. Bu rütbelerin

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid Tevhidi Nasıl Gerçekleştirebilirim? Vaat edilmiş Olan Karşılık Nedir? كيف ح ق ق تلوحيد وا هو جلزاء لوعود ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ د صالح النجد Terceme: IslamQa koordinasyon:

Detaylı

DÖRT KAİDE القواعد األربعة DÖRT KAİDE. Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

DÖRT KAİDE القواعد األربعة DÖRT KAİDE. Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) القواعد األربعة DÖRT KAİDE Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) diyor ki: 1 Büyük arşın Kerim Rabbi olan Allah tan isteğim şudur

Detaylı

تلقني أصول العقيدة العامة

تلقني أصول العقيدة العامة تلقني أصول العقيدة العامة SORULU CEVAPLI AKİDE DERSLERİ Muellif: Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Soru 1: Rabbin kimdir? 1 Cevap 1: Rabbim Allahtır!

Detaylı

PEYGAMBERİ SIRTINDA TAŞIYAN HZ. TALHA b. UBEYDULLAH (Radıyallahu anh)

PEYGAMBERİ SIRTINDA TAŞIYAN HZ. TALHA b. UBEYDULLAH (Radıyallahu anh) 1 PEYGAMBERİ SIRTINDA TAŞIYAN HZ. TALHA b. UBEYDULLAH (Radıyallahu anh) Talha b. Ubeydullah b. Osman b. Amr. Künyesi, Ebu Muhammed dir. Annesi, Sa be bint Abdullah b. İmâd dır. Ebu Bekir in mensubu olduğu

Detaylı

NASIL BİR ALLAH A İMAN EDİYORUZ?

NASIL BİR ALLAH A İMAN EDİYORUZ? 143. SOHBET 12.01.2018 NASIL BİR ALLAH A İMAN EDİYORUZ? Mevcut olan âlemde, insanı diğer varlıklardan farklı kılan en önemli özelliklerden birisi de, kendisi dışında bir varlığa iman etme hissiyatıdır.

Detaylı

İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları

İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları Nimetlerini rızası doğrultusunda elde etmenin yollarını bize bahşeden Allah Teâlâ ya hamd olsun. Bu yolları bize açıklayan Resulüne ve al-i ashabına salat-u selam olsun.

Detaylı

DİLİN TEHLİKESİ. Râşid b. Hüseyin el-abdulkerim. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

DİLİN TEHLİKESİ. Râşid b. Hüseyin el-abdulkerim. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin DİLİN TEHLİKESİ ] تريك Turkish [ Türkçe Râşid b. Hüseyin el-abdulkerim Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 20-432 خطر للسا للسا» باللغة لرت ية «شد بن حسني لعبد لكريم ترمجة: حممد مسلم شاهني

Detaylı

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد 1436 TERÂVİH NAMAZININ FAZÎLETİ فضل صالة الرتاويح باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren Ali Rıza Şahin مراجعة يلع

Detaylı

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster Âlemler İsmi ile ب س م ع ال م ين Gün Sahip م ال ك ي و م Gün Din الد ين إ ي ا İbadet ederiz Sen-senin ك ن ع ب د Yol göster اه د Yardım dileriz ن س ت ع ين Yol Biz-bizim ن ا ص ر اط O kimseler ki Dosdoğru

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II -Ders Planı- Dersin konusu: manaya delaletinin kapalılığı bakımından lafızlar [hafî-müşkilmücmel-müteşâbih] Ön hazırlık: İlgili tezler: hakkı

Detaylı

Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü

Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2013-1434 الصلاة ىلع السقط

Detaylı

İSİMLER VE EL TAKISI

İSİMLER VE EL TAKISI İSİMLER VE EL TAKISI Bu ilk dersimizde günlük hayatımızda kullandığımız isimleri öğreneceğiz. Bu isimleri ezberlememiz gerekmekte ancak kendimizi çokta fazla zorlamamıza gerek yok çünkü ilerleyen derslerimizde

Detaylı

Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis. İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis. İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis ] ريك Turkish [ Türkçe İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 حديث سلمان يض االله

Detaylı

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek 124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek Kendisini ifade etmek için açıklamalarda bulunmak ve anlamlı bir şekilde söz söylemek sadece insana mahsustur. Söz ki, onu insan için yaratan Allahu Teala dır. Rahman suresinde

Detaylı

CAMİ VE GENÇLİK. 1- CAMİ ve MESCİT KAVRAMI. 2- GENÇLİK ve ÖNEMİ I-KONUNUN PLANI

CAMİ VE GENÇLİK. 1- CAMİ ve MESCİT KAVRAMI. 2- GENÇLİK ve ÖNEMİ I-KONUNUN PLANI CAMİ VE GENÇLİK I-KONUNUN PLANI 1- CAMİ ve MESCİT KAVRAMI A- İslam da Mescit / Cami İnşası nın Önemi 1-Kur an-ı Kerimde Cami 2-Hadis-i Şeriflerde Cami B- Camilerin Dini Hayattaki Yeri C- Camilerin Sosyal

Detaylı

Sanal âlemde ölçülerimiz ne olmalı? (Medya Ve Bilişim Âdâbı) Gönderen Kadir Hatipoglu - Mart :19:44

Sanal âlemde ölçülerimiz ne olmalı? (Medya Ve Bilişim Âdâbı) Gönderen Kadir Hatipoglu - Mart :19:44 Sanal âlemde ölçülerimiz ne olmalı? (Medya Ve Bilişim Âdâbı) Gönderen Kadir Hatipoglu - Mart 09 2017 13:19:44 İNDİR Günümüzde kitle iletişim araçlarının rolü oldukça fazladır. Küreselleşmenin en önemli

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı