KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler"

Transkript

1 TARIHI : 04/06/2012 NOSU : 144 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 25. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı duruşuna davet etti. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı hep birlikte okundu. Önergeler 1.Belediye Meclis Üyeleri Meral KAYAN, Galip KARABUDAK,Ahmet KAYA, Ramazan SARIKAYA, İsmail KOPARAN ın vermiş olduğu;yaz aylarının gelmesi sebebiyle Çubuk çay yatağının düzenlenmesi ve kötü kokunun giderilmesi için ilaçlama yapılması,durağan olan yerlerin açılarak akım sağlanması gerekmektedir.konunun komisyona sevkini arz ederiz.şeklindeki Önerge Belediye Meclisine okundu.konu Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine Gündemin 26.Maddesi olarak belirlenen önergenin EĞİTİM SAĞLIK VE ÇEVRE KOMİSYONU na sevkine oybirliği ile karar verildi. 2.Belediye Meclis Üyeleri; Meral KAYAN, Galip KARABUDAK, Ahmet KAYA, Ramazan SARIKAYA, İsmail KOPARAN ın vermiş oldukları; Dernekler bazında araştırmalar yapılarak yöresel bazda etkinliklerin yapılması için belediye imkanlarının sunulması ve bu konu ile ilgili çalışmaların yapılması için konunun komisyona sevki gerekmektedir. Şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu. Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine Gündemin 27. Maddesi olarak belirlenen önergenin SOSYAL İŞLER YAŞLILAR VE ENGELLİLER KOMİSYONU na sevkine oybirliği ile karar verildi. 3. Belediye Meclis Üyeleri Kemal KÜÇÜK, Zeki AVAN,Ünal ÖZTÜRK.Ömer AYDIN, Osman YOLCU nun vermiş oldukları; Şeyh Şamil bulvarında ölümlü kazaların meydana gelmesi nedeniyle belirli aralıklarla hız kesici ve trafik uyarı işaretlerinin konulmasını öneririz. Konunun Belediye Meclisinde görüşülmesini arz ederiz.şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu. Konu Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine Gündemin 28.Maddesi olarak belirlenen önergenin ULAŞIM İNCELEME VE ARAŞTIRMA KOMİSYONU na sevkine oybirliği ile karar verildi. 4. Belediye Meclis Üyeleri Kemal KÜÇÜK, Zeki AVAN,Ünal ÖZTÜRK.Ömer AYDIN,Kemal KÜÇÜK Osman YOLCU nun vermiş oldukları;ilçemiz Adnan Menderes Bulvarında bulunan Esnaflarımızın sorunlarının araştırılmasını arz ederiz.şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu. Konu Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine Gündemin 29.Maddesi olarak belirlenen önergenin ESNAF SANATKARLAR VE TARİFELER KOMİSYONU na sevkine oybirliği ile karar verildi. 5.Başkanlık Yazısı: İlçemiz Muhsin YAZICIOĞLU Mahallesi 1670 ada 1,2,3,4 nolu parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili talebin Belediyemiz Meclisinde görüşülmesini arz ederim.şeklindeki Başkanlık yazısı belediye Meclisine okundu. Konu Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine Gündemin 30.Maddesi olarak belirlenen Başkanlık Yazısının BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONU na sevkine oybirliği ile karar verildi.

2 6. Başkanlık Yazısı: İlçemiz Kızılca Mahallesi yeniden düzenlenen 1/1000 ölçekli imar planları tarih ve 48 sayılı Çubuk Belediye meclis kararı alınmış ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 518 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 518 sayılı kararı ile onaylanan Kızılca Mahallesi yeniden düzenlenen 1/1000 ölçekli imar planları İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tarihinden itibaren bir ay süre askıya çıkarılmıştır. Askı esnasında imar planlarına 4 adet itiraz ve talep dilekçesi bulunmakta olup, konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesini arz ederim.şeklindeki Başkanlık yazısı belediye Meclisine okundu. Konu Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine Gündemin 31.Maddesi olarak belirlenen Başkanlık Yazısının BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONU na sevkine oybirliği ile karar verildi. 7. Başkanlık Yazısı: Mülkiyeti Belediyemize ait Yavuz Selim Mahallesi 5001 ada 6 parsel 1208 m2 gayrimenkulün 89366/ (893,66 m2) hissesi Maliye Hazinesi ve 31434/ (314,34m2) hissesi Çubuk Belediyesi adına kayıtlıdır. Çubuk Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün tarih ve 242 sayılı yazısına istinaden Çubuk İlçesi Duru Sokaktaki İlçe Emniyet Müdürlüğü lojmanlarının bulunması ve Maliye Hazinesinin tarih ve sayılı yazı ile İl Emniyet Müdürlüğüne tahsisinin yapılmış olması nedeniyle Belediyemiz adına kayıtlı hissenin tahsisinse ihtiyaç duyulduğu ilgili yazılarda belirtimiştir. Bu nedenle Yavuz Selim Mahallesi 5001 ada 6 parsel 1208 m / (314,34m2) Çubuk Belediyesi hissesinin, 5393 sayılı Belediye kanununun 75 maddesi (d) bendine göre 'Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.'emniyet Genel Müdürlüğü 10 yıllığına adına tahsisi konusunda, Gerekli kararın alınmasını arz ederim.şeklindeki Başkanlık yazısı Belediye Meclisine okundu. Konu Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine Gündemin 32.Maddesi olarak belirlendi.yapılan açık oylama neticesinde ilgili yerin 10 yıllığına Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisine oybirliğiyle karar verildi.

3 TARIHI : 04/06/2012 NOSU : 145 IN KONUSU : Eğitim Sağlık ve Çevre Komisyonu ÖZÜ: Çubuk Çay yatağının düzenlenmesi Gündemin 26.Maddesi: Belediye Meclis Üyeleri Meral KAYAN, Galip KARABUDAK,Ahmet KAYA, Ramazan SARIKAYA, İsmail KOPARAN ın vermiş olduğu;yaz aylarının gelmesi sebebiyle Çubuk çay yatağının düzenlenmesi ve kötü kokunun giderilmesi için ilaçlama yapılması,durağan olan yerlerin açılarak akım sağlanması gerekmektedir.konunun komisyona sevkini arz ederiz.şeklindeki Önerge Belediye Meclisine okundu.yapılan açık oylama neticesinde EĞİTİM SAĞLIK VE ÇEVRE KOMİSYONU na sevkine oybirliği ile karar verildi.

4 TARIHI : 04/06/2012 NOSU : 146 IN KONUSU : Sosyal İşler Yaşlılar ve Engelliler Kom.Sevk ÖZÜ: Dernekler bazında araştırmalar yapılarak yöresel bazda etkinliklerin yapılması için belediye imkanlarının sunulması Gündemin 27.Maddesi: Belediye Meclis Üyeleri; Meral KAYAN, Galip KARABUDAK, Ahmet KAYA, Ramazan SARIKAYA, İsmail KOPARAN ın vermiş oldukları; Dernekler bazında araştırmalar yapılarak yöresel bazda etkinliklerin yapılması için belediye imkanlarının sunulması ve bu konu ile ilgili çalışmaların yapılması için konunun komisyona sevki gerekmektedir. Şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu. Yapılan açık oylama neticesinde önergenin SOSYAL İŞLER YAŞLILAR VE ENGELLİLER KOMİSYONU na sevkine oybirliği ile karar verildi.

5 TARIHI : 04/06/2012 NOSU : 147 IN KONUSU : Ulaşım İnceleme ve Araşt. Kom.Sevk ÖZÜ: Şeyh Şamil bulvarında ölümlü kazaların meydana gelmesi nedeniyle belirli aralıklarla hız kesici ve trafik uyarı işaretlerinin konulması Gündemin 28.Maddesi: Belediye Meclis Üyeleri Kemal KÜÇÜK, Zeki AVAN,Ünal ÖZTÜRK.Ömer AYDIN, Osman YOLCU nun vermiş oldukları; Şeyh Şamil bulvarında ölümlü kazaların meydana gelmesi nedeniyle belirli aralıklarla hız kesici ve trafik uyarı işaretlerinin konulmasını öneririz. Konunun Belediye Meclisinde görüşülmesini arz ederiz.şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu. Konu Yapılan açık oylama neticesinde önergenin ULAŞIM İNCELEME VE ARAŞTIRMA KOMİSYONU na sevkine oybirliği ile karar verildi.

6 TARIHI : 04/06/2012 NOSU : 148 IN KONUSU :Esnaf Sanatkarlar ve Tarifeler Kom.Sevk ÖZÜ: İlçemiz Adnan Menderes Bulvarında bulunan Esnaflarımızın sorunlarının araştırılması Gündemin 29.Maddesi: Belediye Meclis Üyeleri Kemal KÜÇÜK, Zeki AVAN,Ünal ÖZTÜRK.Ömer AYDIN,Kemal KÜÇÜK Osman YOLCU nun vermiş oldukları;ilçemiz Adnan Menderes Bulvarında bulunan Esnaflarımızın sorunlarının araştırılmasını arz ederiz.şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu. Yapılan açık oylama neticesinde önergenin ESNAF SANATKARLAR VE TARİFELER KOMİSYONU na sevkine oybirliği ile karar verildi

7 TARIHI : 04/06/2012 NOSU : 149 IN KONUSU :Bayındırlık ve İmar Kom.Sevk ÖZÜ: İlçemiz Muhsin YAZICIOĞLU Mahallesi 1670 ada 1,2,3,4 nolu parselde plan değişikliği yapılması Gündemin 30.Maddesi: İlçemiz Muhsin YAZICIOĞLU Mahallesi 1670 ada 1,2,3,4 nolu parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili talebin Belediyemiz Meclisinde görüşülmesini arz ederim.şeklindeki Başkanlık yazısı belediye Meclisine okundu. Konu Yapılan açık oylama neticesinde BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONU na sevkine oybirliği ile karar verildi.

8 TARIHI : 04/06/2012 NOSU : 150 IN KONUSU :Bayındırlık ve İmar Kom.Sevk ÖZÜ: İlçemiz Kızılca Mahallesi yeniden düzenlenen 1/1000 ölçekli imar planlarına itiraz dilekçeleri Gündemin 31.Maddesi: İlçemiz Kızılca Mahallesi yeniden düzenlenen 1/1000 ölçekli imar planları tarih ve 48 sayılı Çubuk Belediye meclis kararı alınmış ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 518 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 518 sayılı kararı ile onaylanan Kızılca Mahallesi yeniden düzenlenen 1/1000 ölçekli imar planları İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tarihinden itibaren bir ay süre askıya çıkarılmıştır. Askı esnasında imar planlarına 4 adet itiraz ve talep dilekçesi bulunmakta olup, konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesini arz ederim.şeklindeki Başkanlık yazısı belediye Meclisine okundu.yapılan açık oylama neticesinde Başkanlık Yazısının BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONU na sevkine oybirliği ile karar verildi.

9 TARIHI : 04/06/2012 NOSU : 151 IN KONUSU :Başkanlık Yazısı ÖZÜ: Mülkiyeti Belediyemize ait Yavuz Selim Mahallesi 5001 ada 6 parsel 1208 m2 gayrimenkulün tahsisi hak. Gündemin 32.Maddesi: Mülkiyeti Belediyemize ait Yavuz Selim Mahallesi 5001 ada 6 parsel 1208 m2 gayrimenkulün 89366/ (893,66 m2) hissesi Maliye Hazinesi ve 31434/ (314,34m2) hissesi Çubuk Belediyesi adına kayıtlıdır. Çubuk Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün tarih ve 242 sayılı yazısına istinaden Çubuk İlçesi Duru Sokaktaki İlçe Emniyet Müdürlüğü lojmanlarının bulunması ve Maliye Hazinesinin tarih ve sayılı yazı ile İl Emniyet Müdürlüğüne tahsisinin yapılmış olması nedeniyle Belediyemiz adına kayıtlı hissenin tahsisinse ihtiyaç duyulduğu ilgili yazılarda belirtimiştir. Bu nedenle Yavuz Selim Mahallesi 5001 ada 6 parsel 1208 m / (314,34m2) Çubuk Belediyesi hissesinin, 5393 sayılı Belediye kanununun 75 maddesi (d) bendine göre 'Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.'emniyet Genel Müdürlüğü 10 yıllığına adına tahsisi konusunda, Gerekli kararın alınmasını arz ederim.şeklindeki Başkanlık yazısı Belediye Meclisine okundu.yapılan açık oylama neticesinde ilgili yerin 10 yıllığına Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisine oybirliğiyle karar verildi.

10 TARIHI : 04/06/2012 NOSU : 152 IN KONUSU : ÖZÜ: Gündem Maddelerinin komisyonlara Toplu Sevki Gündemin 33. Maddesi: Gündemin 2.Maddesi İlçemiz İlçemiz Y.Beyazıt mah.214 ada 1 nolu parselde plan değişikliği yapılması talebi konusu BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONU na Gündemin 3.Maddesi İlçemiz Tahtayazı Mah.İninönü Mevkiinde yeni Cezaevi yapılması talebi konusu BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONU na Gündemin 4.Maddesi İlçemiz Atatürk mah.2070 ada nolu parsellerde plan değişikliği yapılması talebi talebi konusu BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONU na Gündemin 5.Maddesi İlçemiz Fatih Mah.Özel Yükselen İlköğretim okulu ve yanındaki park alanına trafo yeri tahsis edilmesi konusu BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONU na Gündemin 6.Maddesi Akkuzulu Mah.1/1000 Ölçekli İmar planlarına askıda iken yapılan itiraz ve talep dilekçelerinin görüşülmesi konusu BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONU na Gündemin 16.Maddesi Cezayirli Milli kahramanların isimlerinin İlçemizdeki Cadde, Bulvar Sokak ve parklara verilmesi konusu İSİMLENDİRME TARİH ARAŞTIRMA VE HUKUK KOMİSYONU na Gündemin 17.Maddesi Belediyemiz Çalışmalarından halkımızın bilgilendirilmesi İNSAN HAKLARI TÜKETİCİYİ KORUMA VE HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU na Sevklerine yapılan açık oylama neticesinde oybirliğiyle karar verildi.

11 TARIHI : 04/06/2012 NOSU : 153 IN KONUSU :Başkanlık Yazısı: ÖZÜ: Temizlik İşleri İhalesi yapılması Gündemin 7.Maddesi Belediyemiz tarafından tarihinde temizlik hizmeti özel bir firmaya ihale edilmiş olup,sözleşme tarihinde sona erecektir.bu nedenle sözleşme bitim tarihinden evvel yeni bir ihale yapılması gerekmektedir.yeni yapılacak olan ihale 2 yıl olarak planlanmaktadır. İlçemizin bulvar,meydan cadde ve sokakların süpürülmesi,çöplerin daha sık alınması ve nakledilmesi işi için; 5393 sayılı Belediye kanunun 67.maddesi gereğince yıllara sarih ( 2 yıl ) ihale yapılması konusunun, Belediye Meclisinde görüşülmesini arz ederim.şeklindeki Başkanlık yazısı Belediye Meclisine okundu sayılı Belediye kanunun 67.maddesi gereğince yıllara sarih ( 2 yıl ) ihale yapılmasına;yapılan açık oylama neticesinde oybirliğiyle karar verildi.

12 TARIHI : 04/06/2012 NOSU : 154 IN KONUSU :Başkanlık Yazısı: ÖZÜ: İlçemiz Barbaros Mah.5136 ada 1 parselde buluna 112/316 hissenin satın alınması Gündemin 8.Maddesi Çubuk ilçesi Barbaros Mahallesi 5136 ada 1 parsel 316 m2 gayrimenkulün 204/316 hisse Çubuk Belediyesi adına 109/316 hisse Mehmet oğlu Orhan Safter ve 3/316 hisse Dilaver oğlu Muzaffer Kaya adına kayıtlı iken, Bu gayrimenkulün toplam 112/316 hissesinin,5393 sayılı Belediye kanunun 18 maddesi e bendine göre Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. hükmü gereği, Yukarıda belirtilen hükümler doğrultusunda Çubuk ilçesi Barbaros Mahallesi 5136 ada 1 parsel 316 m2 gayrimenkulün 109/316 hissenin Mehmet oğlu Orhan Safter ve 3/316 hissenin Dilaver oğlu Muzaffer Kaya'dan Satın alma yolu ile alınmasına ve Satın alma işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunda,gerekli kararın alınmasını arz ederim.şeklindeki Başkanlık yazısı Belediye Meclisine okundu.yapılan açık oylama neticesinde geldiği şekliyle oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi. Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 25.Birleşim 1.Oturum Meclis Toplantısı kapanışını yaptı.

13 TARIHI : 05/06/2012 NOSU : 155 IN KONUSU :Başkanlık Yazısı(Gündem dışı) ÖZÜ: Yılmaz köyünde içkili yer açma talebi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 26. Birleşim 2.Oturum toplantısı açılışını yaparak, gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi. meclis Gündemin 34.Maddesi (Başkanlık Yazısı) İlgi: a) T.C. Ankara Valiliği, Emniyet Müd. nün 03/06/1996 tarihli ve tarihli yazısı b) Çubuk Belediye Meclisinin 05/12/2011 tarihli ve 313 sayılı kararı. c) Ercüment Cüneyt COŞKUN un 02/05/2012 tarihli dilekçesi. Çubuk İlçesi İçkili Yerler Bölgesi Tespit Komisyonunun 19/04/1996 tarihli ve 3 sayılı kararı (EK:1), Çubuk Belediyesi Meclisinin 15/12/2011 tarihli 313 sayılı kararı (EK:2) ve Ercüment Cüneyt COŞKUN un 02/05/2012 tarihli dilekçesi tarafınızdan değerlendirilmek üzere yazımız ekinde sunulmuştur. İçkili yer bölgesinin tespitinde aranacak kriterler. 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4. Kısım maddeleri. İçkili yer bölgesinin tespiti Madde 29-İçkili yer bölgesi, mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından tespit edilir. İçkili yer bölgesi haricinde içkili yer açılamaz. İçkili yer bölgesi olarak tespit edilemeyecek yerler. Madde 30- İçkili yer bölgesi; a) Hükümet binaları, hapishane ve ıslah evleri; her türlü mabet, dini kurum ve kuruluşlar; sanat müesseseleri, maden ocakları, inşaat yerleri; patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri yakınında, b) Konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyolları ve karayollarının her iki tarafında sınır çizgisine iki yüz metreden yakın mesafe içinde, c) Otogar ve otobüs terminallerinde, d) Resmi ve özel okul binaları ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarına yüz metreden yakın mesafe içinde,tespit edilemez. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamına girmeyen eğitim- öğretim kurum ve tesisleri ile öğrenci yurtları ve (a) bendinde belirtilen yerler için mahalli şartlar dikkate alınarak belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından belirli bir mesafe, tayin ve tespit edilir.

14 Karar ve krokinin hazırlanması Madde 31- Tespit edilen içkili yer bölgesi, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından karar şeklinde tutanağa geçirilir ve karara adres bilgilerinin bulunduğu tastiklenmiş ölçekli kroki eklenir. Yukarıda arz olunan yönetmelik gereğince ilçemizde içkili yer bölge tespitinin yapılması hususunun meclis gündemine alınmasını ve görüşülmesini arz ederim.şeklindeki başkanlık yazısı meclis üyelerine okundu.gündeme alınması ve gündeme eklenmesine ayrıca konunun incelenmek üzere ESNAF SANATKARLAR VE TARİFELER KOMİSYONUNA sevkinin yapılmasına yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

15 TARIHI : 05/06/2012 NOSU : 156 IN KONUSU :Başkanlık Yazısı ÖZÜ: Fen İşleri Müdürlüğü Ödenek Aktarması 2012 mali yılı Belediye Bütçesi ile kabul olunan Başkanlığımız bütçesi ihtiyaçlar doğrultusunda daha verimli ve düzgün kullanmak amacıyla aşağıda belirtilen müdürlükler bütçesinden aşağıdaki listede kurumsal sınıflandırma düzeyinde yapmış olduğumuz ödenek aktarmasını Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince aktarma yapılması hususunda; Gereğini arz ederim. KURUMSAL KODU FONKSİYON KODU EKLENEN EKONOMİK KODU TUTARI , ,00 TOPLAM AKTARMA KURUMSAL FONKSİYON EKONOMİK TUTARI KODU KODU KODU , , , , , , ,00 TOPLAM ,00 Şeklindeki başkanlık yazısı meclis üyelerine okundu.yapılan açık oylama neticesinde başkanlık yazısı geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

16 TARIHI : 05/06/2012 NOSU : 157 IN KONUSU :Başkanlık Yazısı ÖZÜ: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bütçe Kalemi Açılması Müdürlüğümüz bünyesinde çalıştırılmakta olan, 657 sayılı kanunun F.K 4 B Sözleşmeli Personelin maaş ve giderlerinin karşılanabilmesi için, müdürlüğümüzde harcama kalemi olmayan no. lu harcama kaleminin, Meclis gündemine alınarak açılması hususunda;gereğini arz ederim.şeklindeki başkanlık yazısı meclis üyelerine okundu.yapılan açık oylama neticesinde başkanlık yazısı geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

17 TARIHI : 05/06/2012 NOSU : 158 IN KONUSU :Sosyal İşl.Yaşl.ve Eng.Kom Rap.ve Gençlik Spor Kül Turz.Kom.Rp. ÖZÜ: Baharın gelmesi nedeni ile mesire ve piknik alanları ile ilgili çalışma yapılması SOSYAL İŞLER YAŞLILAR VE ENGELİLER KOMİSYONU Baharın gelmesi ile mesire ve piknik alanlarının tanıtılması, çevreye bu konuda duyuruların yapılması, vatandaşların ailece gelip piknik yapması konusu komisyonumuzca incelenmiş olup;billboardlarımızda yayın yapılması,ankara Büyükşehir Belediyesi Billboardlarında kiralanmasıyla bu tanıtımların yapılması, El ilanları reklam ve küçük kataloglarla duyurulması benimsenmiştir. Meclise Arz Olunur. GENÇLİK SPOR KÜLTÜR TURİZM KOMİSYONU Şubat 2012 tarihinden bu yana aynı konu ile ilgili çalışma devam etmekte olduğundan, hususun mükerrer bir şekilde komisyona gelmesi uygun görülmemiştir. Meclise arz olunur Şeklindeki komisyon raporları meclis üyelerine okundu.yapılan açık oylama neticesinde komisyon raporları geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

18 TARIHI : 05/06/2012 NOSU : 159 IN KONUSU : Eğitim Sağ. Çevre Kom.Rap.ve Esnaf Sanatkarlar ve Tarifeler Kom.Rap. ÖZÜ: Caddeler ve sokaklar üzerinde yaya kaldırımları işgal edilmesinin araştırılması ESNAF SANATKARLAR VE TARİFELER KOMİSYONU Geçmiş yıllarda 04/08/2006 tarih ve 2006/161 sayılı meclis kararında aynı konu değerlendirilmiş ve kararın uygulanmasının aynen devam edilmesi komisyonumuzca uygun görüşülmüştür. Meclise arz olunur. EĞİTİM SAĞLIK VE ÇEVRE KOMİSYONU Komisyonumuzca alınan karar gereğince daha önceden yapılan çalışmanın çok etkin olmadığı görülmüştür.bu konunun Meclis gündemine alınması ve Mecliste tekrar görüşülmesi komisyonumuzca buralarda bulunan fazlalıkların kaldırılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclise Arz Olunur. Şeklindeki komisyon raporları meclis üyelerine okundu.yapılan açık oylama neticesinde komisyon raporları geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

19 TARIHI : 05/06/2012 NOSU : 160 IN KONUSU : Esnaf Sanatkarlar ve Tarifeler Kom.Rap. ÖZÜ: Cumhuriyet Mahallesi Arı Sokağın Çift yöne geliş gidiş olarak trafiğe açılması talebinin görüşülmesi Komisyonumuzca Cumhuriyet Mahallesi Arı Sokağın Çift yöne geliş gidiş olarak trafiğe açılmasını orada bulunan esnafların işlerinin neredeyse yok olma durumuna geldiğini bu nedenle çift yön olduğu takdirde işlerinin açılacağını yazılı olarak belirtmişlerdir.bu nedenle Cumhuriyet mahallesi arı sokağın gidiş-geliş olarak açılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.meclise arz olunur.şeklindeki komisyon raporu meclis üyelerine okundu.yapılan açık oylama neticesinde komisyon raporu geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

20 TARIHI : 05/06/2012 NOSU : 161 IN KONUSU : Ulaşım İnceleme ve Araştırma Komisyonu Raporu ÖZÜ: İlçemiz Muhsin Yazıcıoğlu mahallesi dolmuş durağı talebi Yeni Mahalle olan Muhsin YAZICIOĞLU mahallesinde nüfus yoğunluğu fazla olması ve ulaşımın zor olması sebebi ile Altınyurt Sitesi ve Yasin sitesi önüne dolmuş duraklarının konulması komisyonumuzca uygun görülmüştür.meclise arz olunur.şeklindeki komisyon raporu meclis üyelerine okundu.yapılan açık oylama neticesinde komisyon raporu geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

21 TARIHI : 05/06/2012 NOSU : 162 IN KONUSU : Ulaşım İnceleme ve Araştırma Komisyonu Raporu ÖZÜ: Ankara Bulvarı ile Akkuzulu Mahallesine giden yolun kesiştiği noktadan açılan tali yol hakkında Şabanözü yolu ile Akkuzulu yolu arasında trafik yoğunluğundan dolayı kazalara sebebiyet vermektedir.bu kazaların önüne geçebilmek ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayabilmek amacıyla söz konusu yere kavşak düzenlemesi ve sinyalizasyon sistemi ilgili kurumlarca yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclise Arz Olunur.Şeklindeki komisyon raporu meclis üyelerine okundu.yapılan açık oylama neticesinde komisyon raporu geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

22 TARIHI : 06/06/2012 NOSU : 163 IN KONUSU:Gündem Dışı Başkanlık Yazısı ÖZÜ: Asfalt Kesme Makinesinin Ücreti Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 27.Birleşim 3.Oturum Meclis Toplantısı Açılışını yaptı. Gündemin 35.Maddesi: Vatandaşlarımızın kanal bağlantısı;kanal tamiri, su bağlantısı ve benzeri altyapı çalışmalarında iş ve işlemlerini yaptırırken Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından Altyapı Tesisi Açım Ruhsatı tanzim edilmektedir.söz konusu ruhsat düzenlenirken Aski Çubuk Bölge Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğümüzün yapmış olduğu keşiflerde kazılacak bölgede asfalt var ise Asfalt tahribatı ücretinin içerisine asfalt kesme makinesinin ücretinin de eklenerek alınması hususunun belediye Meclisinde görüşülmesini arz ederim.şeklindeki Başkanlık yazısı Belediye Meclisine okundu.yapılan açık oylama neticesinde PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU na sevkine oybirliğiyle karar verildi.

23 TARIHI : 06/06/2012 NOSU : 164 IN KONUSU:Gündem Dışı Başkanlık Yazısı ÖZÜ: 1/1000 Ölçekli İmar planlarında trafo yeri ayrılması talebi Gündemin 37.Maddesi: İlçemizin Enerji ihtiyacını karşılayabilmek için 1/1000 Ölçekli İmar planlarına işlenmek üzere muhtelif alanlara trafo yeri ayrılması hususunun belediye Meclisinde görüşülmesini arz ederim.şeklindeki Başkanlık yazısı Belediye Meclisine okundu.yapılan açık oylama neticesinde BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONU na sevkine oybirliğiyle karar verildi.

24 TARIHI : 06/06/2012 NOSU : 165 IN KONUSU:Emlak İstimlak Altyapı ve Yeni Yerleşimler Kom.Rp. ÖZÜ: İlçemiz Mahallelerinin altyapı ve yol sorunlarının araştırılması Gündemin 18.Maddesi: İlçemize bağlı mahallelerin altyapı ve yol sorunlarının araştırılması için komisyonumuzca yapılan çalışma devam ettiğinden tekrar komisyona sevk edilmesi uygun görülmüştür. Meclise arz olunur.şeklindeki Komisyon raporu Belediye Meclisine okundu.yapılan açık oylama neticesinde EMLAK İSTİMLAK ALTYAPI VE YENİ YERLEŞİMLER KOMİSYONU na sevkine oybirliğiyle karar verildi.

25 TARIHI : 06/06/2012 NOSU : 166 IN KONUSU:Gençlik Spor Kültür ve Turizm Kom.Rp. ÖZÜ: İlçemizdeki Mesire alanlarının sorunlarının araştırılması Gündemin 19.Maddesi: Belediye Meclisinin tarih ve 2012/100 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen İlçemizdeki mesire alanlarının sorunlarının araştırılması konusu ile ilgili komisyonumuzca yapılan araştırmalarda aşağıdaki karar alınmıştır.diğer Mesire yerleri ile araştırmalar devam ettiğinden konunun komisyona tekrar sevki komisyonumuzca uygun görülmüştür.meclise arz olunur.şeklindeki Komisyon raporu Belediye Meclisine okundu.yapılan açık oylama neticesinde GENÇLİK SPOR KÜLTÜR VE TURİZM KOMİSYONU na sevkine oybirliğiyle karar verildi.

26 TARIHI : 06/06/2012 NOSU : 167 IN KONUSU:Bayındırlık ve İmar Kom.Rp. ÖZÜ: İlçemiz Öziçi Mevkii nde 32 ada 8 nolu parselde İlave İmar Planı yapılması Gündemin 20.Maddesi: Belediye Meclisimizin tarih ve 2012 / 125 sayılı Belediye Meclisinde okunan Başkanlık yazısı komisyonumuza havale edilen Öziçi Mevkii nde 32 ada 8 nolu parselde İlave İmar Planı yapılması ile ilgili konu komisyonumuza incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, İlçemiz Öziçi Mevkii 32 ada 8 nolu (78.232m2) parselin imar planlarımız dışında bulunduğu ve tarla vasfında olduğu tespit edilmiştir. Plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 3.maddesinin 4. fıkrasında, İlave Plan: (Değişik: /24345 R.G.) Yürürlükte bulunan planın ihtiyaca cevap vermediği durumlarda, mevcut plana bitişik ve mevcut planın genel arazi kullanım kararları ile süreklilik, bütünlük ve uyum sağlayacak biçimde hazırlanan plandır. denilmektedir. Buna göre, Plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 3.maddesinin 4. fıkrasına göre, İlçemiz Öziçi Mevkii 32 ada 8 nolu parselin ilave imar planlarının yapılması ile ilgili talep komisyonumuzca uygun görülmemiştir. Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir.şeklindeki Komisyon raporu Belediye Meclisine okundu.yapılan açık oylama neticesinde geldiği şekliyle oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.

27 TARIHI : 06/06/2012 NOSU : 168 IN KONUSU:Bayındırlık ve İmar Kom.Rp. ÖZÜ: İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 5107 ve 5108 ada ve yakın çevresinde 1/1000 ölçekli imar planlarında plan değişikliği yapılması Gündemin 22.Maddesi: Belediye Meclisinde okunan Başkanlık yazısı ile, komisyonumuza havale edilen İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 5107 ve 5108 ada ve yakın çevresinde 1/1000 ölçekli imar planlarında plan değişikliği yapılması ile ilgili konu çalışmaların devam etmesi nedeniyle tekrar komisyonumuza havale edilmesi uygun görülmüştür.konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir.şeklindeki Komisyon raporu Belediye Meclisine okundu.yapılan açık oylama neticesinde BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONU na sevkine oybirliğiyle karar verildi.

28 TARIHI : 06/06/2012 NOSU : 169 IN KONUSU:Bayındırlık ve İmar Kom.Rp. ÖZÜ: İlçemiz 1/1000 ölçekli imar planı, plan notlarına plan notu ilave edilmesi hk. Gündemin 24.Maddesi: Belediye Meclisinde okunan Başkanlık yazısı ile komisyonumuza havale edilen Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 435 sayılı kararına istinaden planlarda mevcut donatı alanları için genel plan notu ilavesine ilişkin konu komisyonumuzca incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Başkanlığı Uygulama İmar Planlama Şube Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazıları ile Belediyeler aleyhine kamulaştırmasız el atma davaları açılması nedeniyle planlarda mevcut donatı alanları için genel plan notu ilavesine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 435 sayılı meclis kararı alındığı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 435 sayılı meclis kararında, İmar Kanunu ve Yönetmeliği Hükümleri doğrultusunda hazırlanarak muhtelif tarihlerde onaylanan imar planları kapsamındaki kamu ortaklık payı (KOP) tarzında ayrılmış; spor, sağlık, eğitim, rekreasyon, ağaçlandırma, STK, vb. donatı alanları için hukuki ve kamulaştırmasız el atma davaları nda yoğunlaşma olduğu, Bu konuda spor, sağlık, eğitim vb. kullanımların yatırımcı kuruluşu niteliğinde olan bazı bakanlık ya da ilgili genel müdürlüklerin, planların bilgileri haricinde yapıldığı gerekçesi ile konuya sahip çıkılmaksızın bu tür davaları, planı yapan/onaylayan belediyelere yönlendirdiğinden belediyelerin bütçe imkanlarının üstünde bir kamulaştırma yükü ile karşı karşıya kaldığı, Bunun için, Özel kullanımı mümkün olmayan resmi kurum, belediye hizmet alanı vb. direkt kamu kurumlarının kullanabileceği donatı alanları için maliklerince planlama ilke ve esaslarına uygun ortaklaşa imar planı değişikliği sunulabilir. tarzında Genel Nazım İmar Planı notu oluşturma ihtiyacı doğduğu, Bu plan notu kararının ilgili belediyelerce kapsamda yer alan sosyal donatı tesislerinin 1/1000 ölçekli uygulama planlarına ayrı ayrı özel ibaresi işlenmek suretiyle meclis kararına bağlanması gerektiğinin tarafımıza bildirildiği, Buna göre, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından tarih ve 435 sayılı kararına istinaden planlarda mevcut donatı alanları için genel plan notu ilavesine ilişkin talebin, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 2009/153 sayılı Belediye Meclis Kararı ile parsel ve çevresinde Revizyon İmar Planı çalışmalarının başlatılmış olduğu, bu çalışmalar esnasında 1/1000 ölçekli imar planı plan notlarına eklenmesi ve gerekli çalışmaların yapılması komisyonumuzca uygun görülmüş olup, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir.şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine okundu.yapılan açık oylama neticesinde geldiği şekliyle oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi. Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 27.Birleşim 3.Oturum Meclis Toplantısı kapanışını yaptı. Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtib

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 02/05/2012 NOSU : 118 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 21. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI TARİFE-İMAR VE BAYINDIRLIK-TARIM ORMAN VE KÖY HİZMETLERİ KOMİSYONU MÜŞTEREK 210 2012/2160 KONUNUN ÖZÜ: Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapılar Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 02.02.2015 Karar No : 16 Karar Konusu : Çanakkale Zaferi 100. Yıl Kutlama Programı. BAŞKAN : Gültekin AYANTAŞ ÜYELER: Selçuk YILMAZ- Ertekin ŞAN- Fethi AVCI-İlhan ŞENER -Musa ÇAKMAK- Nuh

Detaylı

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19 Haziran 1984 gün ve 50012 sayılı kararı ile kurulan İmar Şube Müdürlüğünün 5216 sayılı Büyükşehir Belediye

Detaylı

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED)

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) 8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) Her türlü ölçekte imar planı ve değişikliklerinin toplum ve çevre yararı ile genel şehircilik ilkeleri ve hukuka uygun gerçekleşmemesi

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS 1. BAŞKAN V. KATİPLER : ALİ KONUKSEVEN : DEDE RIZA AKGÜL TURGAY BAŞ GELEN ÜYELER : ELİFE DİLARA GÜNGÖR - MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS COŞAR - RAMAZAN

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 55 Tarih: 10.07.2013 Dosya No: 2013/1382 KONUNUN ÖZÜ: Arnavutköy İlçesi, 931 parselin bir kısmına ilişkin

Detaylı

DAVACILAR : 1- TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI(İSTANBUL ŞUBESİ)

DAVACILAR : 1- TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI(İSTANBUL ŞUBESİ) T. C. İSTANBUL 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/778KARAR NO : 2013/1084 DAVACILAR : 1- TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI(İSTANBUL ŞUBESİ) 2- TMMOB MİMARLAR ODASI(İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ)3- TMMOB ŞEHİR PLANCILARI

Detaylı

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2015 İcra eden, tatbik eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2012 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 BAŞKANDAN: Meclisimizin

Detaylı

KARAR ÖZETİ 08/10/2014

KARAR ÖZETİ 08/10/2014 1 KARAR ÖZETİ 08/10/2014 SAYI : 301/05/ 16.Birleşim. SERVİS : MECLİS KONU : Karar özetleri hk. TOPLANTIDA BULUNANLAR : : Ahmet Raif YUSUFAĞAOĞLU, Hüseyin SARI, M.Hayati TÖKEZ,Şükrü ERTÜRK, Ferit ÖZKAN,

Detaylı

9.17. Park Otel. ifadeleri yer almaktadır.

9.17. Park Otel. ifadeleri yer almaktadır. 9.17. Park Otel Plan onama sınırı içerisindeki alanla ilgili, ilk olarak TC Kültür Bakanlığı GEEAYK nın 11.2.1978 gün ve 1027031 sayılı kararı ile korunması gerekli bir yapı olmadığı kararı verilmiştir.

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ -BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ 183 ADA 1 PARSEL VE 184 ADA 1 PARSEL D-100 KENARI 2 ADET ARSA GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 02.01.2015 GAYRİMENKUL

Detaylı

Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Sakarya mızın daha da yaşanabilir bir şehir olması ve vizyonumuzda da belirttiğimiz gibi özgün nitelikleri ile öne çıkan bir kent olması için 2014 yılı içerisinde yaptığımız

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Selçuklu Yükseliyor... I - GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluklar C - İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Teşkilat Yapısı

Detaylı

Cumhuriyet Caddesi, Sipahi Apartmanı, No: 187/6 ELMADAĞ İSTANBUL Tel: +90 212 296 40 33(pbx) Fax: +90 212 296 06 58 web: www.tkd.com.

Cumhuriyet Caddesi, Sipahi Apartmanı, No: 187/6 ELMADAĞ İSTANBUL Tel: +90 212 296 40 33(pbx) Fax: +90 212 296 06 58 web: www.tkd.com. YÖNETİCİ ÖZETİ RAPOR BİLGİLERİ Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi Tarihi 28.10.2011 Ekspertiz Tarihi 01.11.2011 Rapor Tarihi 16.11.2011 Değerlenen

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- Bu yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2- Bu yönetmelik,

Detaylı

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz Daha Mutlu ve Yaşanabilir Bir Arnavutköy İçin Çalışıyoruz 2 3 Çok Kıymetli Hemşehrilerim; Ahmet Haşim BALTACI 2 yıllık bir süreyi sizlerle birlikte doldurmuş bulunuyoruz. Geçen bu süre zarfında öncelikle

Detaylı

... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU. Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012

... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU. Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012 ... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012 Raporu Talep Eden: Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adres YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU RAPOR NO: 2012-001 YÖNETİCİ ÖZETİ

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU RAPOR NO: 2012-001 YÖNETİCİ ÖZETİ YÖNETİCİ ÖZETİ RAPOR BİLGİLERİ Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi Tarihi 03.08.2012 Ekspertiz Tarihi 01.11.2011 Rapor Tarihi 15.08.2012 (*) Değerlenen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz Faaliyet Raporu 2009 1 SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz İÇİNDEKİLER B.YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre,Belediyenin Görev,Yetki ve

Detaylı