Tez Yönetimi ve Makale Yazımı Teknikleri Hilton Oteli-İzmir. Tanışma, Öğrenme Hedefleri ve Beklentilerin Saptanması Bilimsel Yöntem Nedir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tez Yönetimi ve Makale Yazımı Teknikleri 28.04.2012 Hilton Oteli-İzmir. Tanışma, Öğrenme Hedefleri ve Beklentilerin Saptanması Bilimsel Yöntem Nedir?"

Transkript

1 Saat 10:00-10:45 Tez Yönetimi ve Makale Yazımı Teknikleri Hilton Oteli-İzmir Konu Tanışma, Öğrenme Hedefleri ve Beklentilerin Saptanması Bilimsel Yöntem Nedir? 10:45-11:00 Kahve Molası 11:00-11:45 Araştırmanın Temel İlkeleri Araştırma Türleri 11:45-13:00 Öğle Yemeği 13:00-13:45 Örneklem ve Örneklem Yöntemleri Araştırma Türlerine Göre Örneklem 13:45-14:00 Kahve Molası 14:00-14:45 Araştırmada Veri Veri Analizinin Temel Kavramları 14:45-15:00 Kahve Molası 15:00-15:45 Araştırmanın Yazılması Toplantı Geri Bildirimleri ve Tartışma ve Katkılar

2 Bilimsel Yöntem Nedir? Doç. Dr. Yasemin Baskın Dokuz Eylül üniversitesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD Temel Onkoloji AD Bilim Nedir? o Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli ve güvenilir bilgi. 1

3 Bilim Nedir? o Einstein «Her türlü düzenden yoksun duyu veriler ile düzenli düşünceler arasında uygunluk sağlama çabasıdır.» o Bertrand Russell «Gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yoluyla dünyaya ilişkin olguları birbirine bağlayan yasaları bulma çabasıdır.» Bilimsel Düşünme o Kritik (Düzenli)Düşünme: Ampirisizm (deneycilik) Kuşkuculuk Rasyonalizm (akılcılık) 2

4 Deneycilik o Demokritos ve Epikuros o George Berkeley o Francis Bacon(tümevarımsal yöntemi) o Bertrand Russel bilginin duyumlar sayesinde ve deneyimle kazanılabileceğini öne süren görüştür. Deneyci görüşe göre insan zihninde doğuştan bir bilgi yoktur. İnsan zihni, bu nedenle boş bir levha (tabula rasa) gibidir. Kuşkuculuk o Septisizm, skeptisizm veya şüphecilik, o her tür bilgi savını kuşkuyla karşılayan, bunların temellerini, etkilerini ve kesinliklerini irdeleyen, o aklın kesin bir bilgi elde edemeyeceğini, hakikate erişilse dahi sürekli ve tam bir şüphe içinde kalınacağını, o mutlak`a ulaşmanın mümkün olmadığını savunan felsefi görüştür 3

5 Akılcılık o Platon, Aristoteles,Descartes o Kantçı rasyonalizm o Hegelci rasyonalizm o Isaac Asimov,Benjamin Franklin, Sigmund Freud Usculuk, akılcılık, bilginin doğruluğunun duyum ve deneyimde değil, düşüncede ve zihinde temellendirilebileceğini öne süren felsefi görüş. o "En doğrusu, halen en doğru bildiğimizi yanlışlayacak yeni varsayımlar yaratmaktır" Sir Karl Popper o Bilimin en önemli özelliği yanlışlığının gösterilebilir düzeltilebilir olmasıdır. Karl Popper 4

6 o "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir". Kemal Atatürk o Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Kemal Atatürk Bilimsel Yöntem Nedir? o Bilimsel yöntem çeşitli yeni bilgi edinmek bilinen bazı bilgileri doğrulamak veya düzeltmek amacıyla, çeşitli fenomenleri araştırmak için geçmişte kazanılmış, öğrenilmiş bilgileri tamamlamak için kullanılan yöntemlerin bütününe verilen isimdir. Isaac Newton (1687, 1713, 1726). Rules for the study of natural philosophy", Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Third Edition. The General Scholium containing the 4 rules follows Book 3, The System of the World. Reprinted on pages of I. Bernard Cohen and Anne Whitman's 1999 translation, University of California Press ISBN , 974 pages. 5

7 Bilimsel Yöntem Nedir? o Bilimsel yöntem(ler) Gözlemlenebilir, Deneysel (ampirik) ve ölçülebilir kanıtların Belirli bazı mantıksal prensiplerle incelenmesine dayanır. Isaac Newton (1687, 1713, 1726). Rules for the study of natural philosophy", Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Third Edition. The General Scholium containing the 4 rules follows Book 3, The System of the World. Reprinted on pages of I. Bernard Cohen and Anne Whitman's 1999 translation, University of California Press ISBN , 974 pages. o BİLİMSEL YÖNTEMİN AŞAMALARI o Gözlem o Hipotez o Gerçekleme o Genelleme 6

8 Bilimsel Yöntemin Özellikleri o Yöntem belirlenmiş bir sistematik izlemelidir. o Savlanan düşünce deneyle kanıtlanmalıdır. o Elde edilen kanıt yinelenebilir olmalıdır. Bilimsel Yöntemin Sistematiği o Sorunu tanımlamak o Bilgi ve kaynak toplamak o Varsayım (hipotez) oluşturmak o Deneyler/veri toplamak o Verileri analiz etmek o Verileri yorumlamak ve sonuçlar çıkarmak o Sonuçları yayınlamak 7

9 o Yayınlanmamış bilgi bilim değildir Ruacan Araştırmanın Temel İlkeleri 8

10 o Araştırmanın yapılmasında araştırmacı Özgür Özgün Öznel o Ancak bilimsel kazanımlar ve öğretiler evrensel olduğu için o Araştırma süreci Uyulması zorunlu ilkeler taşır. İlgili etik kuralların uygulanmasını gerektirir. 9

11 Araştırmada Zorunlu İlkeler o Dürüst olma o Toplum Yararına Davranma o Yan Tutmama o Uygun Örnek Alma o Kontrol Kullanma o Fark Ettirmeme o Kafa Karıştıran Etmenler o Uygun ölçüt/birim Kullanma o Bilimsel araştırmalarda 4 farklı sonuçla karşılaşabiliriz Yan tutma Kafa karıştıran durumlar (BilgiJ) Raslantısal sonuçlar (İstatistikJ) Nedensel sonuçlar Bilimsel araştırmalar nedensel sonuçlara ulaşmayı amaçlar 10

12 ARAŞTIRMALARDA HATA KAYNAKLARI YAN TUTMA (BIAS) / YANILGI / YANLILIK Tanım: Araştırmanın Örneklemi, Veri Toplama Yöntemleri, Verilerin Analizleri ve Sonuçların Yorumlanmasına İlişkin, Bilerek ya da Bilmeyerek Yapılan Hatalar Nedeniyle Sonuçların Gerçek Durumu Yansıtmamasıdır 11

13 YAN TUTMA/YANILGI (BIAS) TÜRLERİ Seçim Yanılgısı(Selection) Yanıt Yanılgısı(Response) Bilgi / Ölçüm Yanılgısı(Information / Measurement) İstatistiksel Analizden Kaynaklanan Yanılgılar Yayınlamada Taraf Tutma(Publication) TARAF TUTMA/YANILGI (BIAS) TÜRLERİ I - SEÇİM YANILGISI(SELECTION) Örnek Büyüklüğü, Yöntemi, Temsil Gücü Katılım Boyutu İzlemelerdeki Kayıp 12

14 YAN TUTMA/YANILGI (BIAS) TÜRLERİ II - YANIT YANILGISI(RESPONSE) Yönlendirici Sorular Duyarlı Konular / Sorular İletişim Sorunları Yanıt Vermeme YAN TUTMA/YANILGI (BIAS) TÜRLERİ III - BİLGİ /ÖLÇÜM M YANILGISI (INFORMATION/ MEASUREMENT) Hafıza/Hatırlama Ölçüm m Hataları (Random, Sistematik) Geçerlilik, erlilik, Tutarlılık Validasyon, akreditasyon 13

15 TARAF TUTMA/YANILGI (BIAS) TÜRLERİ IV VERİ ANALİZLERİNDEN KAYNAKLANAN YANILGILAR Uyarlama (Adjustment)) Yapılmaması Sınıflandırma Hataları Yanlış İstatistiki Yöntemler-Yorumlar 1. Yan tutma o Örneklem seçiminde, o Deney ve kontrol gruplarını seçerken, o Veri toplama aşamasında, o Ölçümleri yaparken, o Sonuçların yorumlanmasında yan tutma, o Yedek denek yerleştirme. 14

16 2. Uygun örneklem yöntemini seçememe 3. Yeter sayıda denek üzerinde çalışmama 4. Kontrol grubu kullanmama 5. Farkına vardırmama İlkesine uymama 6. Uygun ölçü bulamama 7. Değişkenler arası İlişkileri saptamada başarısızlık 8. Araştırmayı standart koşullarda yürütememe 9. Doğru, güvenilir ve eksiksiz veri toplayamama 10.Uygun olmayan İstatistiksel yöntem kullanma 15

17 11.Karşılaştırılamayacak durumları karşılaştırma 12.Sonuçları doğru yorumlayamama 13.Diğer hata kaynakları: o Ölçüm İşlemlerinden, o Ölçümcüden, o Deneklerden kaynaklanan hatalar NASIL DOĞRU SONUÇLARA ULAŞABİLİRİZ? BİR ARAŞTIRMA YAPARKEN... VERİLERİMİZİ KULLANIRKEN 16

18 o Su, gemi adını verdiğimiz o olağanüstü yüzer evleri taşımak için yaratılmıştır. Fènelon ( ) o Pirelerin duyma fonksiyonlarına ilişkin bir deney (anonim) o Pireler beyaz bir zemin konulur, yüksek bir sesle zıpla! diye seslenilir, pireler zıplar. o Pirelerin ön bacakları koparılır, yüksek sesle zıpla! diye seslenilir, pireler zıplamaz. o Sonuç: Pirelerin ön bacakları koparıldığında duyma fonksiyonları yok olur. o Japonlar hiç yağlı yemek yemiyorlar, ve orada kalp krizinden ölüm oranı İngilizlerle Amerikalılara göre daha az!!! o İtalyanlar aşırı ölçüde yağlı yemek yiyorlar, kalp krizinden ölüm oranı İngilizlerle Amerikalılara göre daha az!!! o Fransızlar aşırı ölçüde kırmızı şarap içiyorlar, kalp krizinden ölüm oranı İngilizlerle Amerikalılara göre daha az!!! o "İngilizce konuşmak" kalp krizi için risk faktörüdür. 17

19 Öyleyse o Veriler ile sonuçlar arasındaki ilişkileri doğru anlamak gerekir. o Araştırmanın iki temel kavramı Birliktelik Nedensellik BİRLİKTELİK o Yan yana duran sağlık olguları bir birliktelik oluşturur. o Ama her durumda anlamlı ilişki içermez: o Kırsal alanda doğum oranı fazladır o Kırsal alanda leylekler fazladır o Bebekleri leylekler mi getirir? 18

20 BİRLİKTELİK o İki olgunun birlikte bulunması nedensellik içermeyebilir. o Sık televizyon izleme o Yarık damak o Ailede televizyon izleme sıklığı fazladır. Ayrıca aile üyeleri arasında yarık damak fazladır.iki olay birbirini etkilemez o İki olgu birlikte bulunur ancak birbirini değiştirmiyor ise aralarında nedensel olmayan birliktelik vardır. BİRLİKTELİK o Bazı olguların birlikte bulunmaları aynı zamanda nedensellik içerir, biri diğerinin nedeni yada sonucu olabilir: o Kış ayları o Soğuk algınlığı o Kış aylarında soğuk, vücut direncini azaltır, viral hastalıklar daha çok olur. o Tek yönlü nedensellik o (kış mevsimi infeksiyona yatkınlığı arttırır ancak infeksiyonun kış mevsimini değiştirme olasılığı yoktur) 19

21 BİRLİKTELİK o İki yönlü nedensellik o Olgular birbirlerini değiştirebilirler o Korku-taşikardi o Taşikardi-korku o Ani bir korku kalbimizin hızlı atmasına neden olabilir. Yada hiçbir neden yokken hissedilen bir taşikardi, korkmamıza neden olabilir. BİRLİKTELİK o Gizlenmiş nedensellik o Sınav -kaygı- korku -kahve- taşikardi Sınav, kaygı nedeniyle korkuya, uyanık kalma çabası nedeniyle kahve içmeye dolaylı olarak taşikardiye neden olabilir. Sınav her iki gelişmenin ortak nedenidir. Bu durumda korku ve taşıkardi arasında gizlenmiş bir nedensellik ilişkisi kurulur. 20

22 BİRLİKTELİK o Yalancı birliktelik o Tırnak yeme o Yüz kızarması o Stres ayrı ayrı tırnak yemeye ve yüz kızarmasına sebep olabilir. Ancak tırnak yeme ve yüz kızarması birbirlerine neden olmaz, birbirlerinin nedeni yada sonucu değildirler. Ortak bir nedene bağlı birliktelikleri vardır. Nedensellik olmadan birlikte bulunurlar. BİRLİKTELİK o Yalancı birliktelik o Suda boğulma o Dondurma yeme o Dondurma yeme oranları arttıkça suda boğulmalar artar. Aralarında yüksek bir korelasyon var!!! o Birbirlerinin nedeni yada sonucu değildirler. Ortak bir nedene (YAZ MAVSİMİ) bağlı birliktelikleri vardır. Nedensellik olmadan birlikte bulunurlar. 21

23 BİRLİKTELİK o Doğrudan ve aracısız birliktelik Stres Hipertansiyon o Dolaylı birliktelik Bir yakının kaybı Stres hipertansiyon NEDENSELLİK o Yargıç: niçin banka soyuyorsunuz? o Jesse James: çünkü para orada 22

24 NEDENSELLİK o Bir birliktelik şeklidir. o Özelliklerin bir değiştiğinde, diğerinde de değişiklik olmaktadır. o Tatil zamanları-trafik kazaları o Güneş ışınları-deri kanserleri NEDENSELLİK o Tek yönlü neden-sonuç bağıntısı Kadınların yaşı Doğum sayısı Yaşın artması doğum sayısını değiştirir, ancak doğum sayısı yaşı değiştiremez. 23

25 NEDENSELLİK o İki-Yönlü neden sonuç bağıntısı Damar sertliği Hipertansiyon Damar sertliği kan basıncının artmasına neden olur. Damar basıncı arttıkça damar duvarındaki değişim damar sertliğine neden olur. NEDENSELLİK o Zorunlu nedensellik Neden bulunmadığında sonuç asla ortaya çıkmıyorsa Ovum (yumurta hücresi) Döllenme (yavru oluşumu) Ovum olmadan döllenme gerçekleşmez. Zorunlu bir nedensellik var. 24

26 NEDENSELLİK o Yeterli Nedensellik Neden sonucun gerçekleşmesine yardım ediyorsa Hepatit virüsü Karaciğer kanseri Karaciğer kanseri için hepatit olma bir zorunluluk değildir. Ancak hepatit virüsü bazı durumlarda kanserin oluşumuna yardım eder. NEDENSELLİK o Göreli bir kavramdır. Nedenler bazen sonuç, sonuçlar bazen neden olabilir. o İğne batması o Hepatit o Karaciğer kanseri o Sağlık çalışanına iğne batması (nedeniyle) hepatit (sonuç) gelişebilir o Hepatit (nedeniyle) karaciğer kanseri (sonuç) gelişebilir. 25

27 NEDENSELLİK o Çoklu nedenler Cins Yaş Meslek Diyet Sigara nedenleri kalp krizi (SONUÇ) NEDENSELLİK o Kafa karıştırıcı etmenler Neden sonuç arasındaki ilişki bazen kolaylıkla görülmez, yanlış görülebilir. Sigarayı bırakır bırakmaz görülen ölümler Sigara akciğer kanserine neden olur, ölüme yakın nefes darlığı artar sigara içemez, bırakır. Ölür. 26

28 Kafa karıştırıcı Durumlar o Kurt iyilik olsun diye kuzuyu yer (Buckland ) o Kuzu böylece hastalık ve yaşlılıktan kurtulur. o Savanlarda sağlıklı aslan-antilop dengesi ve türün devamı Kafa karıştırıcı Durumlar o RNA Elektroforezlerinin sonunda gözlenen kalıntılar analitik hatalardır (1993 e kadar! Pek çok bilim insanı) o mi RNA ların keşfi o The C. elegans heterochronic gene lin-4 encodes small RNAs with antisense complementarity to lin-14. o Rosalind C. Lee, Rhonda L. Feinbaum,Victor Ambros Harvard University. Cell Received 6 August

29 Kafa Karıştırıcı Durumlar o Kafa karıştırıcı etmenler, perde önünde duranlarla yetinmeyip perde arkasının araştırılması ile açıklığa kavuşur. o Akla gelmeyen araştırılamaz NEDENSELLİK KRİTERLERİ İlişkinin gücü (RR, OR) Diğer çalışmalar ile tutarlılık Doz-cevap ilişkisi (biological gradient) Zamansal (temporal) sekans İlişkinin spesifisitesi Biyolojik açıklanabilirlik (biologic plausability) Mevcut bilgiler ile uyumluluk Deneysel kanıt Analoji (göz-fotoğraf makinesi) 28

30 Araştırmanın Aşamaları Konu seçimi Araştırmanın planlanması Uygulama Değerlendirme Rapor - makale yazımı Araştırılacak Sorunun Saptanması o Genel Ölçütler: Çözülebilirlik : Problem araştırma ile çözülebilir mi? Problemin çözülebilmesi için veri elde edilebilir mi? Önemlilik : Problem önemli mi? Teorik veya pratik bir yararı var mı? Yenilik : Problem orijinal mi? Araştırma daha önceden yapılan bir araştırmanın tekrarı olmamalıdır., yeni bilgiler eklemelidir. 29

31 Araştırılabilirlik : Araştırmaya katılanların gizlilik hakkı ve sağlıklarının tehlikeye atılmaması, pişmanlık duyabileceği davranışlara zorlanmaması, fiziksel ve psikolojik baskı altında bırakılmaması gerekir. Anlamlılık : Araştırmanın sonucunda varılacak bulguların, bilgilerin işe yarar olmaları gerekir. Genellenebilirlik : Araştırma alanının geniş, araştırmadan yararlanabilecek grubun büyük olması gerekir. o Özel Ölçütler : Alanda Yeterlilik : Araştırmacının, araştırılan konuya ilişkin bilgisi, sonuçları değerlendirmeye yeterli mi? Yöntem ve Teknik Bilgilerdeki Yeterlilik : Araştırmacı, verilerin toplanması ve değerlendirilmesinde gerekli yöntem ve teknik bilgisine sahip mi? Veri Toplama İznine Sahiplik : Verilerin toplanmasına izin verilecek mi? 30

32 Zaman ve İmkan Yeterliliği : Araştırmanın tamamlanabilmesi için gerekli zaman, eleman ve mali güç var mı? Araştırmanın bu sebeplerden dolayı yarıda kesilmemesine güvence sağlandı mı? İlgi Yeterliliği : Araştırmacı, araştırma sonucu ne çıkarsa çıksın onu savunabilecek cesarette mi? Araştırmacı, konuyla ilgili mi? Güncellik : Problem ilgi çekici ve güncel konulardan mı seçildi? Teknik olanaklar : İyi ve sıhhatli bir araştırma için uygun ortam sağlanabildi mi? Teşvik : Araştırma problemi, yeni araştırmaları teşvik edip, yeni gelişmelere yol açabilecek nitelikte mi? 31

33 Araştırma Planının Hazırlanması o Amaca uygun bilgiler sağlamak üzere izlenen bir kavramsal çerçeve ve bir eylem kılavuzudur. o Araştırmanın en önemli aşamasıdır. o Seçilen konuya ilişkin tanım yapılmalıdır Konuda sınırlama Mekanda sınırlama; Bölge, kent ya da kentin belirli parçası, köy vb. Zamanda sınırlama : Kullanılacak araştırma malzemelerinde sınırlama : 32

34 o Yapılan araştırma sonucunda erişilmek istenen sonuç (amaç) belirtilmelidir Konu iyi tanımlanmışsa, amaç açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Amaç, araştırma probleminin somutlaştırıldığı ve araştırma için yön tayin eden bir ifadedir. Başlıca üç amaca yönelik olabilir. o Araştırma bir durum saptama (tanıtlama), o Bir ilişkiyi arama ( açıklama) o bir varsayımı sınama (genelleme) o Araştırmanın önemi, araştırmadan elde edilecek kuramsal ya da pratik sonuçların, yararları, bilime ya da yaşantımıza katkıları planlamada yer almalıdır. o Sorunun çözümüne yarayacak hipotezler geliştirilip belirtilmelidir. 33

35 o Araştırma planında, araştırma yönteminin belirlenmesi gerekir. Araştırmanın yapılacağı yer ve bu yerin seçilmesinin nedenleri Kitle/popülasyon hakkında bilgi Örnekleme yöntemi hakkında bilgi Veri toplama yolları hakkında bilgi Araştırmanın alan uygulamasına ilişkin bilgi Uygulama sonucu verilerin kodlama, denetleme, bilgi girişi ve doğruluk kontrollerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi Verilerin nasıl değerlendirileceği, tabloların hazırlanması, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin saptanması, ölçütlerin ortaya konulması, gerekebilecek istatistiksel yöntemler hakkında bilgi ve yararlanılan kaynaklar 34

36 Araştırmanın Uygulanması o Uygulama aşamasında, planda belirtilen veri toplama yöntemiyle konuya ilişkin veriler elde edilir. o Doğru toplanmış verilere dayanan kararlar doğru yola ve başarıya, o Eksik veya yanlış toplanmış verilere dayanan kararlar ise yanlış yola ve başarısızlığa götürür. Verilerin Değerlendirilmesi o Toplanan kuramsal ve ampirik (gözlemsel) verilerin istatistiksel çözümlemesi, bulgu durumuna getirilmesi bu aşamada yapılır. o Çeşitli yöntemlerle elde edilen verilerin, düzene konulması, daha kolay anlaşılabilir ve yorumlanabilir hale getirilmesine VERİ ANALİZİ denir. 35

37 o Veriler amaca uygun biçimde sınıflandırılmalıdır. o Verilerin kodlanması gerekir. o Uygun istatistiksel analiz yapılmalı. o Bulguların tablolara/şekillere geçirilmeleri gerekir. o Verilerden elde edilen sonuçların yorumlanması gerekir. Araştırma Sonuçlarının Sunulması o Araştırmadan elde edilen bulguların rapor şeklinde okuyucuya sunulmasına araştırma raporu adı verilir. Bu rapor yazılmadan, bir bilimsel araştırma tamamlanmış sayılmaz. 36

38 o Araştırmada elde edilen sonuçlar rapor şeklinde sunulurken, Bölüm başlıkları, konuyu tam yansıtacak ve okuyucunun ilgisini çekecek nitelikte olmalıdır. Numaralama standart şekilde olmalıdır. Rapor, gereksiz süslemelerden arındırılmalıdır. Yazı alanlarının belirlenmesinde simetri özelliğine dikkat edilmelidir. o Araştırmanın içeriği açısından ise, Kavram, kelime ve deyimlerin sunulmasında, bölüm ve kısımların düzenlenmesinde ve materyalin sunulmasında birlik sağlanmalıdır. Konu, belirli bir mantık sırasında sunulmalıdır. Konu ile ilgili önemli noktalara gereken kuvvet verilmelidir. Rapor açık ve anlaşılır olmalıdır. Rapor kapsamlı olmalıdır. Araştırmanın zayıf noktaları belirtilmelidir. 37

39 Araştırma Türleri o Araştırmanın amacına göre o Araştırmanın kapsadığı zamana göre o Veri toplama biçimine göre 38

40 Araştırmanın amacına göre o Aydınlatıcı, yenilik getiren ve sorun çözen araştırmalar o Tanımlayıcı araştırmalar o Analitik araştırmalar Araştırmanın kapsadığı zamana göre o Kesitsel (cross-sectional) araştırmalar o İleriye yönelik (prospektif) araştırmalar o Geriye dönük (retrospektif) araştırmalar 39

41 Veri toplama biçimine göre o Kayıt araştırmaları o Anket yöntemi İle araştırma o Deneysel araştırmalar o Gözlem o Kütüphane araştırmaları o ANALİTİK ÇALIŞMALAR Karşılaştırma ve istatistiksel analiz yapılır DENEYSEL, KLİNİK (EXPERIMENTAL-INTERVENTIONAL) ÇALIŞMALAR GÖZLEMSEL (OBSERVATIONAL) ÇALIŞMALAR o TANIMLAYICI (DESCRIPTIVE) ÇALIŞMALAR Tanımlayıcı, açıklayıcı çalışmalar (Karşılaştırma ve istatistiksel analiz genellikle gerektirmez) 40

42 DENEYSEL KLİNİK ÇALIŞMALAR orandomize Kontrollü Çalışma (Altın standart) onon-randomize Kontrollü Çalışma GÖZLEMSEL ÇALIŞMALAR okohort çalışma oolgu-kontrollü (Case-Control) çalışma okesitsel (Cross-sectional) çalışma okontrolsüz araştırma 41

43 TANIMLAYICI (DESCRIPTIVE) ÇALIŞMALAR oolgu serileri (Case series) oolgu sunumları (Case report) oeksper görüşü (Expert opinion) SİSTEMATİK DERLEMELER o Meta-Analiz okarar (Decision) Analiz oekonomik Analiz (Cost-benefit analysis / maliyet-fayda analizi) 42

44 Etkene maruziyete araştırmacı mı karar veriyor? EVET Deneysel araştırma grupları belirleme rastgele mi? HAYIR Gözlemsel araştırma karşılaştırma grubu var mı? EVET HAYIR EVET HAYIR Randomize Nonrandomize Analitik Tanımlayıcı kontrollü kontrollü çalışma çalışma klinik çalışma klinik çalışma çalışmanın yönü ne? etken sonuç etken sonuç ikisi aynı anda Kohort Vaka-kontrol Kesitsel 85 Randomize Kontrollü Çalışmalar Çift kör Hastalar Rastgele gruplama Tedavi grubu Kontrol grubu İzlem İzlem Karşılaştır 43

45 Randomize Kontrollu Çalışmalar (RKÇ) o Klinik araştırma dizaynı için altın standart kabul edilir o İlk 1948 yılında yayınlanmış Streptomycin in Tuberculosis Trials Committee. Streptomycin treatment of pulmonary tuberculosis. BMJ 1948;2: Neden RKÇ? o Prospektif tasarım o Kontrollü ortam (farklılığa neden olabilecek faktörler kontrol edilebilir) o Yan tutma (bias) en aza indirilebilir o Neden-sonuç ilişkisi göreceli olarak daha güvenilir bir şekilde ortaya konabilir o Yeni tedavi yöntemlerini denemek için en uygun çalışma yöntemleridir 44

46 RKÇ tasarımı o Yeterince büyük örneklem (araştırmanın gücü) o Anlaşılabilir ve yanıtlanabilir araştırma sorusu o Uygun kontrol grubu o Uygun etkililik ölçütleri o Güvenilir randomizasyon yöntemi o Maksimum körleme o Çalışmaya katılan tüm hastaların analize katılması (ITT) Intention to treat (ITT) analizleri «kısıtlılıklar» o Çoğu zaman RKÇ larda hastalar ilk başta randomize edildikleri grupta kalmayabilirler. Ya başka tedavi grubuna geçebilirler yada çalışmadan ayrılabilirler. o Test edilen ilacın hastalık durumu ağır olan hastalar üzerinde yan etkileri daha fazla ise, bu grup hastalar çalışmadan erken ayrılabilirler. Bu durumda en sağlıksız hastalar gruptan ayrıldığından, veri analizinin sadece kalan hastalarda yapılması durumunda ilacı güvenli gösterebilir. «ITT çalışmalarda tüm hastalar sonunda hangi tedaviyi almış olurlarsa olsunlar ilk randomize edildikleri grupta analiz edilirler» 45

47 Randomizasyon o Randomizasyon deneklerin çalışmaya katıldıktan sonra hangi gruba ayrılacaklarının rastlantısal olarak belirlenmesi demektir. o Deneklerin çalışma ve kontrol gruplarına rastgele ayrılması çalışma gruplarının etkinliği incelenecek olan sağaltım dışındaki öngörülen ve öngörülmeyen tüm faktörler açısından benzer özelliklere sahip olmasını sağlamak amacıyla yapılır. Randomizasyon Yöntemleri o Basit Randomizasyon (Yazı/Tura; Zar; Rastgele Sayılar Tablosu) o Blok Randomizasyon Ör: 3 grup: ABC,ACB,BAC,BCA,CAB,CBA) o Sistematik Randomizasyon Ör: 2 grup: ABBAAABBAB 46

48 Dezavantajlar (RKÇ) o Pahalıdır o Her zaman mümkün değildir o Etik sorunlar olabilir o Hazırlanan özel şartlar nedeniyle genel populasyona genellenemeyebilir o Uygun olmayan durumlarda mecburen gözlemsel çalışmalara başvurulur o Ama RKÇ sonuçlarına yalnızca uygun şekilde tasarlanıp uygulandıkları sürece güvenilebilir!!! o! Literatürde kötü tasarlanmış ve yanıltıcı sonuçlar veren çok sayıda RKÇ rastlanabilir 47

49 Çalışma düzeni ve istatistik analizi yetersiz veya yanlış bilimsel araştırmalara, dünyanın en saygın ve en çok okunan yayınlarında da rastlanmaktadır Bir araştırma sonucuna göre; aralarında British Medical J, The New England J of Medicine, The Lancet gibi dergilerinde bulunduğu 30 dergide yayınlanan 4200 makalenin, yalnızca %20 sinin çalışma düzeni ve istatistik analiz olarak geçerli olduğu; kötü deney düzeni ve istatistik analizli çalışmaların %80 inde pozitif bulgu varken (ilaç etkili, tanı geçerli) iyi çalışmaların yalnızca %25 inde pozitif bulguya rastlanmıştır CONSORT bildirisi (Begg et al. 1996) o Consolidated Standarts for Reporting of Trials www. consort-statement.org o Yayında belirtilmesi istenen 21 nokta belirlenmiş o Hastaların çalışma içindeki aldıkları tedavileri gösterir akış şeması istenmiş o 70 den fazla dergi artık yazarlardan bu formata uymasını bekliyor o Bu sayede yazarların verileri seçici olarak yayınlamaları ve gerçekleri çarpıtmalarının engellenmesi amaçlanıyor 48

50 o The CONSORT statement: revised recommendations for improving the quality of reports of parallel-group randomised trials Moher et al. JAMA 2001; 285: Moher et al. Ann Intern Med. 2001;134: Moher et al. Lancet 2001; 357:

51 CONSORT bildirisi (akış diyagramı) Non-Randomize Kontrollü Çalışmalar o RKÇ den tek farkı gruplar arası randomizasyon yoktur o Çalışmanın sonuçları, bilinen veya bilinmeyen bazı faktörler tarafından etkilenebilir o Değeri RKÇ den daha düşüktür 50

52 Kohort çalışma İlgilenilen grup (sigara içenler) İzlem Karşılaştırma grubu (sigara içmeyenler) İzlem Sonuçları karşılaştır Kohort Çalışma o Genellikle insidans ve risk çalışmaları için o Çalışmanın başlangıç noktası etkene maruziyettir o Araştırılan sonuç ortaya çıkana kadar grup takip edilir ve benzer özelliklere sahip kontrol grubu ile karşılaştırılır o Prospektif veya retrospektif olabilir o Çalışma sonunda çalışma grubundaki hastalıklıların oranı kontrol grubundaki oranla karşılaştırılır (Rölatif risk-rr) 51

53 Kohort Çalışma o En önemli avantajları; genel populasyona genellenebilmeleri, etik olmayan etkenlerin gözlenebilmesidir. o Dezavantajları ise; etkene maruz kalan grubun daha farklı takip edilebilmesi ve uzun zamana gereksinim göstermesidir. Olgu Kontrollü Çalışma Hikayelerini al İlgilenilen grup (Kanser hastaları) Hikayelerini karşılaştır Sonuç çıkar Hikayelerini al Karşılaştırma grubu (Kanser olmayanlar) 52

54 Olgu Kontrollü Çalışma o Kohort çalışmanın tam tersidir, hastalıktan (sonuç) başlar o NE OLDU? Sorusuna yanıt arar. o Araştırılan hastalığı taşıyan grup (olgular), taşımayan kontrol grubu ile karşılaştırılır o Tek bir hastalığı (sonuç), ancak birden çok etkeni araştırmaya uygundur. Olgu Kontrollü Çalışma o Ucuz, kısa sürede ve az sayıda hasta ile yapılabilir ancak bir çok Bias a açıktır o Çoğunlukla retrospektifdir ancak nadiren prospektif olabilir o Olgu grubunda etkene maruz kalanlar, kontrol grubundakiler ile karşılaştırılır (Odds ratio-or) 53

55 Kesitsel (Cross-Sectional) Çalışma o Belirli bir zaman dilimi içerisinde, belli bir grup hem etken hem de sonuç açısından araştırılır o NE OLUYOR? Sorusu araştırılır. o Etken ile sonuç arasındaki ilişki hakkında kesin olmayan fikir verir o Bir hastalığın prevalansı hakkında fikir verir o Gözlemsel çalışmalar ile Tanımlayıcı çalışmalar arasında bir yerdedir o En sık tarama ve tanı testlerinin etkinliğini belirlemek için kullanılır Kontrolsüz Araştırma o Bir sağaltım yöntemi ya da ilacın, belli bir grup üzerindeki etkilerini ortaya koymaya çalışır o En önemli eksikliği kontrol grubunun olmamasıdır 54

56 Meta-Analiz o Sadece bir literatür derlemesi olmayıp, sistematik bir literatür taraması ve elde edilen verilerin bir araya toplanıp, yeniden değerlendirilerek belli bir etkenin, belirli bir sonuç üzerine olan etkilerini istatistiksel olarak daha anlamlı düzeyde ortaya koyma işlemidir. o Meta analize dahil edilen çalışmalar önceden belirlenmiş kriterlere göre çalışmaya dahil edilmelidir o Doğruluğu ve değeri analize dahil edilen çalışmaların kalitesi ile doğru orantılıdır. Meta-Analiz o Her bir çizgi ortasındaki nokta gruplar arasındaki hesaplanan fark noktasıdır ve çizginin genişliği bu hesabın %95 güven aralığını göstermektedir. o Eğer sonuçların güven aralığı (yatay çizgi) etki olmayan çizgiden geçerse (dikey çizgi), bu ya tedaviler arasında hiçbir anlamlı fark olmadığı ya da gerçek sonuçların yer alacağı güvene izin vermeyecek kadar küçük örneklem büyüklüğü anlamına gelmektedir. 55

57 Karar (Decision) Analizi o Farklı tedavi stratejilerinden hangisinin daha optimal olduğunu ortaya koymaya çalışan matematiksel bir modellemedir o Temel ihtimallerin ortaya konulduğu bir ağaç dalı grafik çizilir o Meta-analizlerden elde edilen bilgilerin ışığında ana tahminler yapılır o Genelde meta-analiz yapmak için yeterli veri olmadığında yapılır 56

58 Ekonomik Analiz (maliyet-fayda ve maliyet etkinliği analizi) o Çeşitli tedavi yöntemi ya da tekniklerinin, sağlıkla ilgili faydalarının ekonomik yönden karşılaştırıldığı analitik metotdur o Kullanılan yöntemin ekonomik maliyeti elde edilen sonucun ekonomik maliyeti ile karşılaştırılır o Ör: İnhalasyon ile TİVA anestezisi maliyetlerinin karşılaştırılması 57

59 Olgu Sunumları o Bilimsel değeri en az olan makaleler olarak kabul edilirler o Genellikle yeni veya çok nadir görülen bir hastalığı, yan etkiyi ya da tedavi yöntemini bildirdiklerinden yine de önemlidirler o Klinisyenlere bu nadir olay hakkında ışık tutar ve o konuda çalışma yapılması gerekliliğini ortaya koyarlar o Nadir görülen bir olgudan çok, nadir ortaya çıkış şekli ya da zor tedavi edilen olgulardan oluşmalıdır Olgu Sunumları Khan et al. BJOG 2002; 109:

60 Çalışmaların etkinliğinin sınıflandırılması (US Preventive Services Task Force ) o Level I o Prospektif, randomize, kontrollü çalışma o Level II-1 o Non-randomize, kontrollü çalışma o Level II-2 o Kohort çalışma o Vaka-kontrollü çalışma o Level II-3 o Kesitsel (Cross-Sectional) çalışma o Kontrolsüz, araştırma çalışması o Level III o Olgu serileri o Olgu sunumları o Eksper görüşleri 59

61 Kanıta dayalı tıp; bilimsel çalışma piramidi Meta-analizler RKÇ Kohort Vaka Kontrollü Olgu Serileri Olgu Sunumları Düşünce ve klinik görüşler Editör yazıları Hayvan çalışmaları İn-vitro (test tüpü) çalışmaları ÖRNEKLEM o Evren o Örneklem 60

62 Evren o Popülasyon, kitle, toplum (araştırma evreni) o Belirli bir özelliği taşıyan bireylerin tümünün oluşturduğu topluluk. o Araştırmada, evreni incelemek ideal olmakla birlikte mümkün değildir. o Evreni incelemek yerine; o Evreni temsil eden bir «örneklem» üzerinde araştırma yaparak o Belirli bir yanılma olasılığını kabul ederek o Evren hakkında fikir sahibi olmaya çalışırız 61

63 Örneklem Yöntemleri o Olasılıksız o Olasılıklı Basit Rastgele Örnekleme Tabakalı Rastgele Örnekleme Küme Örnekleme Sistematik Örnekleme Örnekleme Yöntemleri 1- Olasılığı Bilinmeyen Örnekler (Olasılıksız Örnekleme Yöntemleri), 2- Olasılıklı Örnekleme Yöntemleri. 62

64 Olasılığı Bilinmeyen Örnekler (Olasılıksız Örnekleme Yöntemleri) a. Gelişigüzel Örnekleme Evren büyüklüğü bilinmez b. Kota örneklemesi Kişilerin örneğe girme olasılığı? c. İkna yoluyla Kamuoyu görüşü saptamada kullanılırlar d. Uygunluk nedeniyle e. Gereklilik nedeniyle Olasılıklı Örnekleme Yöntemleri a. Basit rastgele örnekleme yöntemi: * Evren homojen (sosyodemografik özellikler) * Her bireyin örneğe seçilme şansı eşit b. Sistematik örnekleme yöntemi: * Evren büyük ve homojen, hazır liste var * Listeden eşit aralıklarla seçim söz konusu 63

65 Olasılıklı Örnekleme Yöntemleri c. Tabakalı örnekleme yöntemi: * Evren homojen yapıda değildir. Alt gruplar (+) * Her tabaka kendi içinde homojendir d. Küme örnekleme yöntemi: * Küme içi heterojen olmalıdır * Kümeler küçük olmalıdır 64

66 VERİ o Veri toplamada genel ilkeler o Verilerin özellikleri o Verinin özelliğini etkileyebilecek etmenler Verinin anlamı o Bir sonuca varabilmek için gerekli bilgidir. o Araştırmanın amacına yönelik toplanacak bilgilerin, işlenmeye hazır biçimidir. 65

Kardiyoloji Araştırmalarında İleri İstatistik Yöntemler: Risk Analizleri, Karar Verme ve Tahmin Yöntemleri

Kardiyoloji Araştırmalarında İleri İstatistik Yöntemler: Risk Analizleri, Karar Verme ve Tahmin Yöntemleri Kardiyoloji Araştırmalarında İleri İstatistik Yöntemler: Risk Analizleri, Karar Verme ve Tahmin Yöntemleri MedicReS Accredited Continuous Medical Education Credit - 6 MACMEC Scientific Director: Prof.

Detaylı

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ=

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= =ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= 1 BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA Bilim, geçerliliği konu üzerinde çalışan bilim adamları tarafından kabul edilen belli yöntemlere uygun olarak bilgiler üretme ve üretilen bilgileri

Detaylı

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ EYLÜL 2009 ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Seminer, Tez Önerisi, Dönem Projesi ve Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

2 3 KÜÇÜK STAJLAR KÜÇÜK STAJLAR

2 3 KÜÇÜK STAJLAR KÜÇÜK STAJLAR 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 PROJE REHBERİ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 PROJE REHBERİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 PROJE REHBERİ ÖNSÖZ Bu rehber TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması na katılacak öğrencilere yardımcı olmak

Detaylı

İSKİ 504 - Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Teknikleri

İSKİ 504 - Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Teknikleri TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SAĞLIK KURUMLARI BİLİM DALI İSKİ 504 - Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Teknikleri

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU DİYARBAKIR- 2013 ÖNSÖZ Tez Yazım Kılavuzu nun amacı; Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca, Dicle Üniversitesi

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

Performans İncelemelerinde Örneklemeden Yararlanılması. Çeviri

Performans İncelemelerinde Örneklemeden Yararlanılması. Çeviri Performans İncelemelerinde Örneklemeden Yararlanılması Çeviri Performans incelemelerinde Örneklemeden Yararlanılması Çeviri Cumhuriyetin 75'inci Yıldönümü Dizisi: 16 Özgün Adı: Use of Sampling- Value for

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

TIBBİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ: TEMEL ÖZELLİKLER, YARAR ve KISITLILILAR, OLASI HATA KAYNAKLARI

TIBBİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ: TEMEL ÖZELLİKLER, YARAR ve KISITLILILAR, OLASI HATA KAYNAKLARI TIBBİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ: TEMEL ÖZELLİKLER, YARAR ve KISITLILILAR, OLASI HATA KAYNAKLARI Banu ÇAKIR, MD, MPH, PhD Günümüzde sağlık alanında çalışan kişiler, özellikle akademisyenler, mesleklerini etkili

Detaylı

SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER

SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 25 SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER Yrd. Doç. Dr. Yalçın KARAGÖZ Bolu İzzet Baysal

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2014 i İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR... 3 3. GENEL KURALLAR... 5 4. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 7 4.1.

Detaylı

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ S O S Y A L BİLİMLE R E NSTİT ÜS Ü LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJE YAZIM KLAVUZU 2006-2007 i 1. Baskı: (3000 Adet) 2. Baskı: (3000 Adet) 3. Baskı: (3000 Adet) 4. Baskı: (3000

Detaylı

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI Meryem Yazıcı 2501050596 Tez Danışmanı Doç. Dr.

Detaylı

Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Değerlendirilmesi*

Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Değerlendirilmesi* Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Değerlendirilmesi* Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing

Detaylı

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması *

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(5) 2013-2035 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.5.2311

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2861 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1818 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1) Prof.Dr. Yusuf ÇELİK (Ünite 2, 3, 5) Prof.Dr.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ İpek ÜÇKARDEŞ RİSK ANALİZİ VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE KAZA RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Yokluk Hipotezi Anlamlılık Testi ve Etki Büyüklüğü Tartışmalarının Psikoloji Araştırmalarına Yansımaları

Yokluk Hipotezi Anlamlılık Testi ve Etki Büyüklüğü Tartışmalarının Psikoloji Araştırmalarına Yansımaları Yokluk Hipotezi Anlamlılık Testi ve Etki Büyüklüğü Tartışmalarının Psikoloji Araştırmalarına Yansımaları İdil Işık* Psikoloji araştırmalarında nicel verinin analizi için kullanılan istatistiksel testlerin

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY 135. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ YAYINLARI. Performans Ölçümü ve Performans Denetimi

T.C. SAYIŞTAY 135. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ YAYINLARI. Performans Ölçümü ve Performans Denetimi T.C. SAYIŞTAY 135. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ YAYINLARI Performans Ölçümü ve Performans Denetimi ÇEVİRİ DİZİSİ ANKARA, 1997 T.C. SAYIŞTAY 135. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ YAYINLARI Performans Ölçümü ve Performans Denetimi

Detaylı

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER İ ENSTİTÜİ ÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI Giresun 2014 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI GİRİŞ Bilimsel

Detaylı

46. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2015 PROJE REHBERİ

46. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2015 PROJE REHBERİ 46. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2015 PROJE REHBERİ İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 2 Önemli Uyarılar 3 Bilim ve Bilimsel Araştırma 5 Bilim Araştırma Özeti Nasıl Yazılır? 8 Bilim Araştırma

Detaylı

BİLİMSEL YAYIN ETİĞİ İLKELERİ, YANILTMALAR YANILTMALARI ÖNLEMEYE YÖNELİK ÖNERİLER *

BİLİMSEL YAYIN ETİĞİ İLKELERİ, YANILTMALAR YANILTMALARI ÖNLEMEYE YÖNELİK ÖNERİLER * SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK - 2009 BİLİMSEL YAYIN ETİĞİ İLKELERİ, YANILTMALAR YANILTMALARI ÖNLEMEYE YÖNELİK ÖNERİLER * Osman İNCİ Bilim, gerçeği arama eylemidir. Bilimsel bilgi gerçeklerin toplanması,

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Ölçme Araçları: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri

Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Ölçme Araçları: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 311-334 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eğitim Bilimleri Doktora

Detaylı

BİLİMSEL YAYINLARDA TARAF TUTMA Hamdi AKAN

BİLİMSEL YAYINLARDA TARAF TUTMA Hamdi AKAN BİLİMSEL YAYINLARDA TARAF TUTMA Hamdi AKAN Bir araştırmanın yayın hale gelmesi uzun ve sıkıntılı bir süreçtir. Bu süreçte çok farklı aşamalarda hatalar olabilir. Bu hatalar, çalışma tasarım hatası, çalışma

Detaylı