FOÇA BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FOÇA BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 FOÇA BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

2 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Misyonumuz: Foça Belediyesi sınırları içersinde yaşayan halkımıza, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili kanun,yönetmelik ve mevzuatların yüklediği görevler çerçevesinde, ekonomik sosyal ve kültür şartlara bağlı olarak halkımızın her türlü ihtiyaçlarını hızlı, kaliteli, adil bir biçimde karşılayarak hayatı kolaylaştırmak ve mevcut imkanlarla hizmet sunmaktadır. Vizyonumuz: Kaliteli bir hizmet için ;iyi yetişmiş yeterli sayıda personelle verimliliği esas alarak sürekli gelişim ve katılımcı bir yaklaşımla personelin eğitim düzeyini artırarak öncü ve örnek hizmetler sunmak için çalışan,imkanlarını hizmete dönüştürürken insanın ihtiyacı olan tüm hizmetleri sorumluluk alanında bilen seçkin kurum olmak. Personel Durumu: Belediyemiz 2013 yılı içinde 47 memur, 82 kadrolu işçi, 3 geçici işçi, 5 özürlü işçi, 3 eski hükümlü işçi,1 Kısmi Zamanlı sözleşmeli Avukat ile çalışmalarını sürdürmeye devam etmiştir. Sunulan Hizmetler : Yazı İşleri Müdürlüğü nün; Kamu Kurum veya Kuruluşlarının Vatandaşlar veya Kanuni Temsilcilerinin Belediye Başkanlığımızla ilgili taleplerinin ilk ulaştığı birim olması sebebiyle; Evrakların giriş, değerlendirme, kayıt ve havale işlemleri yapılmıştır. İlgilisine teslim edilerek, evrak genel çıkış, kayıt, posta yazışma iş ve işlemleri yapılarak, Başkanlığın tüm birimlerine (iç-dış), evrak akışı sağlanmıştır. Belediye Başkanlığımıza ulaştığı andan itibaren her evrakın, numarasının belgelendiği iş ve işlemlerinin belli bir sistem içinde yürütülmesi sağlanmıştır. Başbakanlık tarafından yayınlanan Resmi gazete düzenli olarak takip edilmiş; Belediye Başkanlığımızı ilgilendiren Genelge, Bakanlar Kurulu Kararı ve Tebliğler günlük olarak çıkarılmasına, uygun görülenlerin ilgili birimlere iletilmesi ve dosyalanmasına özen gösterilmiştir. Tüm yazışmalar yapılıp, dosyalanmıştır. Belediye Başkanlığımıza gelen fakslar tasnif edilerek, ilgilisine ulaştırılarak, acil ve süreli evraklar yine faks ile gideceği yere gönderilmiştir. Belediyemiz birimlerinde görev yapmakta olan memur ve işçi personelin tüm özlük haklarına ilişkin işlemleri yürütülmüştür. Belediyemiz memur personelin sicil raporlarını tanzim edilmiştir. Lise ve yüksek okul öğrencilerine Belediyemizde staj yapma olanağı sağlanmıştır. Belediye Başkanlığımız tarafından İlan Tahtasına asılmak suretiyle duyurulması istenen İlanların; duyurulması ve tutanaklarının ilgili kuruma gönderilmesi sağlanmıştır.

3 Resmi Kurumlarla yapılan süreli evraklarla ilgili takip ve işlemlerde yasal sürelerin geçmeden bilgi akışının sağlanmasına özen gösterilmiştir. İhale dosyaları hazırlanarak Komisyonlara sunulmuştur. Belediye Meclis Çalışmaları : Belediye Meclisi; 5393 sayılı yasanın 17. maddesine göre seçilen 15 adet Meclis Üyemiz ile birlikte aynı yasanın 20. maddesi gereği her ayın ilk haftasında toplanması sağlanarak, 2013 yılı içinde 16 defa Meclis oturumu yapılmıştır. Tutanaklar yazılmıştır. Meclis toplantılarının gündem maddeleri en az 3 gün önce Meclis Üyelerine tebliğ edilmiştir. Bu toplantılarda Belediye Meclisimiz 156 adet karar almıştır. Alınan kararlar Belediyemiz ilan tahtasında askıya çıkarılmış, Meclis Karar defterine yazılmış, ilgili birimlere ve Kurumlara dağıtımı yapılmıştır. Belediye Encümen Çalışmaları : Belediye Encümeni; Belediye Başkanı ve 5393 sayılı yasanın 33. maddesi gereği seçilen 2 adet Encümen Üyesi, Yazı İşleri Müdürü ve Mali Hizmetler Müdüründen oluşan Encümen Üyeleri ile birlikte haftada birden az olmamak üzere belirlenen gündem maddelerini görüşmek üzere 2013 yılında 56 defa toplanmış, 210 adet karar almıştır. Alınan kararlar Encümen karar defterine yazılmış, ilgili birimlere, kişilere ve Kurumlara tebliğ edilmiştir. Gelen - Giden Evrak : 2013 yılı içinde Yazı İşleri Müdürlüğüne 8722 adet gelen evrak kaydı, 4020 adet giden evrak kaydı yapılmıştır. Belediye Başkanlığımıza gelen dilekçe ve yazıların ilgili birimlere Müdürlüğümüzce sevki yapılmış ve birimler yazılara süresi içinde cevap vermiştir. Bilgi Edinme : 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkının kullanımıyla ilgili 2013 yılında 20 bilgi edinme başvurusu yapılmış ve hepsi olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanmıştır. Bimer : Başbakanlık BİMER başvuruları her gün düzenli olarak izlenilmekte ve uygulamaların aksatılmadan yürütülmesi sağlanmaktadır.2013 yılında 37 kişi istekte bulunmuş ve başvurular belirtilen süre içinde cevaplandırılmıştır. Evlendirme İşlemleri: 2013 yılı içersinde 184 adet evlenme müracaatı yapılmış olup bu müracaatlarda 27 adedine evlenme izin belgesi verilmiştir 157 adedinin nikah akitleri gerçekleşmiş olup 157 adet Uluslararası aile cüzdanı verilmiştir. Nikah akitleri gerçekleştirilenlerin işlemleri, İlçe Nüfus Müdürlüğü ne Evlenme Bildirimleri gönderilerek tamamlanmıştır.

4 Komisyonlarda ve Birliklerde görev yapan Meclis Üyelerimiz; Meclis Başkan Vekilleri Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyon Üyeleri Ayla AKSOY Ayla AKSOY İlke KURUL İlke KURUL Serdar ÖZTÜRK Encümen Üyeleri Serkan KAPLAN Özgür ULU Ali ÇELİK Esen ÇEŞMECİ Denetim Komisyonu A.Haydar ÇELEBİ Serkan KAPLAN Özgür ULU Serdar ÖZTÜRK Ali ÇELİK Plan ve Bütçe Komisyonu Ercan YÜKSEKTEPE Ayla AKSOY Recep AYDIN Serkan KAPLAN Ali ÇELİK İmar Komisyonu Ercan YÜKSEKTEPE Recep AYDIN Serdar ÖZTÜRK Cenk BAKIRLI Ceyhun ÇETİN Tarım Komisyonu A.Haydar ÇELEBİ Cenk BAKIRLI İlke KURUL Serkan KAPLAN Ceyhun ÇETİN Tarihi Kentler Birliği Osman YURTSEVEN (Asil) Ayla AKSOY (Yedek) Kıyı Ege Belediyeler Birliği Orhan BORA (Asil) Ercan YÜKSEKTEPE (Asil) Serdar ÖZTÜRK (Yedek) Özgür ULU (Yedek) Ege Belediyeler Birliği Cenk BAKIRLI (Asil) Recep AYDIN (Yedek) Bakırçay Belediyeler Birliği İlke KURUL,Esen ÇEŞMECİ (Asil) Orhan BORA,Özgür ULU (Yedek) İzmir Kuş Cenneti Koruma ve Geliştirme Birliği Özgür ULU,A.Haydar ÇELEBİ,Ayla AKSOY(Asil) Recep AYDIN,Cenk BAKIRLI (Yedek) Turizm ve Esnaf Komisyonu A.Haydar ÇELEBİ Serdar ÖZTÜRK Serkan KAPLAN Ayla AKSOY Ali ÇELİK Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Üyeleri Ercan YÜKSEKTEPE Recep AYDIN A.Haydar ÇELEBİ Cenk BAKIRLI Ali ÇELİK

5 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir ve Gider servisinde 1 Mali Hizmetler Müdürü, 1 Şef, 2 Muhasebeci, 4 Tahsildar, 1 Memur, ve 5 Büro İşçisi olmak üzere toplam 14 personel ile hizmet vermiştir YILI GELİR VE GİDERLERİ: Muhasebe Servisimizce tarihleri arasında Belediyemizce yapılan iş ve işlemlerle ilgili gelir-gider durumumuz aşağıda gösterilmiştir. Bütçe Tahmini: Kesinleşen Bütçe: GİDER: ,00 Bütçe ,28 GELİR: ,00 Bütçe ,76 olarak kesinleşmiş olup 2013 yılı içinde yapılan bütçe sonuçları ise aşağıdaki listemize çıkarılmıştır YILI BÜTÇE GİDER SONUÇLARI: GİDER (Yılı için yapılan Ödemeler) Personel Giderleri ,37 02 Sosyal Güvenlik Kurumları ,04 03 Mal ve Hizmet Alımları ,24 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler ,18 06 Sermaye Giderleri ,45 TOPLAM ,28 GELİR Vergi Gelirleri ,25 03 Teşebbüs ve Mül ,11 04 Bağış ve Yardımlar ,65 05 Diğer Gelirler ,59 06 Sermaye Gelirleri ,16 TOPLAM , yılı sonuna kadar tüm muhasebe kayıtlarımız gelir ve gider olarak bilgisayara yüklenmiş ve programlarımız günü gününe işlenerek yıl sonu hesapları alınmıştır. Tüm defter, cetvel, bordro ve hesap dökümleri ile ödeme evraklarının tümünün bilgisayardan çıkışı sağlanmıştır yılı tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yapmış olduğumuz borç ödemelerimiz, 1- İller Bankası Borç Ödemeleri : ,08 2- İller Bankası Ortaklık payı : ,03

6 EMLAK SERVİSİMİZ Belediyemiz Emlak Servisinde 2013 yılında 4497 adet bina, arsa, arazi ve çevre temizlik beyannamesi kabul edilmiştir. Yeni mükellef kayıtlarımızla birlikte 2013 yılı sonunda mükellef sayımız adede ulaşmıştır yılı emlak vergisi tahakkuk ve tahsilat tutarları ile mevcut işyerlerinden ve şehir şebeke suyu mükellefiyeti olmayan konutlardan çevre temizlik vergisi olarak yapılan tahakkuk ve tahsilatı cetveli devirler dahil olmak üzere aşağıya çıkarılmıştır. Vergi Cinsi Tahakkuk Tahsilat Bina , ,52 Arsa , ,17 Arazi , ,41 Ç.T.V , , Toplam , ,64 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Foça Belediyesinin çalışmalarının basın,yayın araçları yardımıyla etkili bir şekilde duyurulup tanıtılmasını sağlamak, Üniversiteler,STK. lar,meslek odaları ve diğer kurum kuruluşlar ile işbirliği halinde halkın sosyal anlamda gelişmesine katkıda bulunacak projeler üretmek ve hayata geçirmek;ücretsiz meslek edindirme ve beceri kursları açarak sosyal destek vermek;yetişkinler, yaşlılar, engelliler,kadınlar,gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek geliştirmek,bu amaçla sosyal tesisler kurmak ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek. SÜREKLİLİK ARZEDEN FAALİYETLER Belediyemizce alınan gazetelerin okunması,ilgili gazetelerde yer alan şikayet köşelerinde Foça ile ilgili haberler varsa;en kısa sürede başkanlık ve ilgili birimlere iletilmesi, Foça ile ilgili haberlerin takibi ve arşivlenmesi, Belediyemizde bulunan Aylık Basında Foça panomuzun çıkan haberlerle güncellenmesi Belediye Başkanlığımızın gündeminin ve programının takip edilerek,haberleştirilmesinin sağlanması, Etkinliklerde çekilen fotoğrafların CD ortamında arşivlenmesi, Belediyemizce yapılan faaliyetlerin duyurulması ve daha sonra haber haline getirilerek basına servislerinin yapılması.günlük ortalama haber sayısı 2 dir. Belediyemize ait (www.foca.bel.tr) internet sitemizin hazırlanarak işleyişinin sağlanması, Sitemize yaz ayları boyunca günlük giren kişi sayısı 332, kış aylarında ise 185 kişidir. İnternet yoluyla Foça nın tanıtımına da katkı sağlanmaktadır. Bir yıl boyunca belediyemize gelen maillerin başkanlık makamı ve ilgili birimlere iletilerek istek ve dileklerin takibinin yapılmasının sağlanması, Foça içindeki internet sitelerine bilgi akışının sağlanması, Basınla olan ilişkilerin yürütülmesinin sağlanması,

7 Gelen basın mensuplarıyla ilgilenmek, çekim istendiğinde Foça yı birlikte gezerek istenilen yerlerde çekim yapılmasının sağlanması, Başkanlıkla ilgili resmi ve özel günlerdeki kutlama ve anma mesajlarının hazırlanıp basına servis edilmesi, Foça yı tanıtıcı cd lerin, kitapların, broşürlerin, takvimlerin hazırlanması, Yılbaşı, bayram, festival vb. kartlarının hazırlanması, Etkinliklerdeki afişlerin hazırlanması, Belediyemiz birimlerince; Foça Belediyesi Çocuk Evi, İmar Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri nce vb. istenilen fotoğraf ve kamera çekiminin yapılması, İlçemizde Belediyemizin dışında gerçekleştirilen etkinliklerde Başkanlık Makamının da oluruyla etkinliklerin haberleştirilip, fotoğraf çekimlerinin yapılarak basına servis edilmesi, Gelen vatandaşların istek ve önerilerini dinleyerek, ilgili birimlere yönlendirilmesinin sağlanması. Foça ile ilgili; fotoğraf, broşür, afiş, kitap, bilgi vb. talep üzerine temin edilerek istek sahiplerine verilmesi, Belediyemize ait Çocuk Evi nin sömestre ve yıl sonunda velilere verilen, fotoğraf slayt cd lerinin hazırlanması ve çoğaltılması, Foça Belediyespor; Futbol, Basketbol ve Voleybol Takımlarının oynadığı maçların kamera çekiminin yapılması, Maç çekimlerinin görsel medyaya servisinin yapılması. İlçemizin tanıtımını yapmak,ilçede faaliyet gösteren turistik işletmeler ile yöreye has ürünler üreten esnafa destek vermek amacıyla, turizm fuarlarına iştirak edilmiştir Ocak 2013 Şubat Emitt Fuarı Haziran 2013 Yunanistan Midilli Türk Yunan Uluslararası Kültür Ve Turizm Fuarı 21 Aralık 2013 Tarihinde Foça Zeytindalı Konviviyumu,Torre Guaceto Yeryüzü Pazarı nda (Puglia)Toprak Ana kutlamalarına katılmak üzere İtalya ya davet edildi Aralık 2013 Travel Turkey 2013 Fuarı. 28 Aralık Ege Mutfak Zirvesi 30 Ekim -03 Kasım 2013 tarihlerinde Engelsiz İZMİR 2013 Kongresi. KURSLAR İlçemiz halkının sosyal yaşama uyum sağlamalarını, yaşam kalitelerini arttırmalarını sağlamak ve beceri edindirmek amacıyla kurslar açılmıştır.türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Bağlama, Gitar, Tiyatro, Resim, Piyano, Plates, Dans, Senaryo Yazma Kursu ve ayrıca sportif amaçlı Basketbol, Voleybol, Futbol, Briç, Tekvando, Jimnastik ve Engellilerin uygulayabileceği Bocca kursları da düzenlenmiştir. ÖZEL GÜNLER-HAFTALAR-BAYRAMLAR 24 Ocak Uğur Mumcu yu Anma Programı,14 Şubat Sevgililer günü kutlamaları ve çam fidanı dağıtımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlamaları kapsamında ilçemiz kadınlarına ücretsiz eğlence düzenlenmesi, 14 Mart Tıp Bayramı Kutlaması, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Programı, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü Kutlaması, 5 Nisan Avukatlar Günü Kutlaması,7 Nisan Sağlık Haftası Kutlaması, 10 Nisan Polis Teşkilatı Kuruluş Günü kutlaması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Kutlamaları, 24 Nisan Dünya Temizlik Günü Etkinliği,12 Mayıs Anneler günü Kutlamaları, 15 Mayıs Engelliler Günü Etkinliği, 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı ve Gençlik şöleni etkinliği, 7 Haziran Dünya Çevre Günü, 10 Haziran Dünya Sinema Günü Kutlamaları, 16 Haziran Babalar Günü Kutlamaları, 1 Temmuz Kabotaj bayramı kutlamaları, 2 Temmuz Sivas olaylarını anma programı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 8-10 Ağustos Ramazan Bayramı Kutlamaları, 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlamaları, 11 Eylül Foça nın Kurtuluş Günü kutlamaları, 19 Eylül

8 Gaziler Günü Kutlamaları, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Etkinlikleri, 20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü Kutlamaları, 29 Ekim Cumhuriyetimizin 90.yıl dönümü kutlamaları 10 Kasım Atatürk ün Ölümünün 75.Yıl Dönümü Anma Programı, Ekim Kurban Bayramı Kutlama Etkinlikleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlamaları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlamaları, Aralık 2013 ye Merhaba Yeni Yıl Çocuk Eğlencesi, 27 Aralık Ataya Saygı Koşusu etkinliği, 31 Aralık belediye meydanı gece yılbaşı eğlencesi ve havai fişek gösterimi. SEMPOZYUM,KONFERANS,SEMİNER,PANEL,TOPLANTILAR 4 Ocak 2013 Foça Sanat Dostları nın Mondros Mütarekesi adlı sunumu,18 Ocak 2013 Foça Sanat Dostları nın HİCİV ve YERGİ şiiri sunumu,18 Ocak 2013 Foça Kent Konseyi Engelli Meclisi toplantısı,24 Ocak 2013 Uğur Mumcu ve Tüm Devrim Şehitlerimizi Anma Programı,29 Ocak 2013 Uğur Mumcu dan Günümüze Basın ve Demokrasi konulu şöyleşi, 1 Şubat 2013 Foça Sanat Dostları nın yaşamı ve şiirleriyle Nazım Hikmet i anma programı,16 Şubat 2013 Nasuh Mahruki KENDİ EVERESTİNİZE TIRMANIN adlı kitabının tanıtımı ve kişisel gelişim konferansına konuşmacı olarak katıldı.12 Şubat 2013 TBMM Başkanvekili CHP İzmir Milletvekili Güldal Mumcu nun İÇİMDEN GEÇEN ZAMAN adlı kitabıyla Belediyemizce düzenlenen söyleşi ve imza gününe katıldı.29 Mart 2013 Foça Sanat Dostları Akşam Kahvesi buluşmasında TÜRKİYE de HUKUK adlı konuyu ele aldılar. Konuşmacı olarak Eski İzmir Barosu Başkanı Avukat Çetin TURAN katıldı.14 Mart 2013 tarihinde Belediyemizce Bitkisel ve Atık Yağların Toplanması ve Çevreye Zararları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.15 Mart 2013 ENGELLİ HAKLARI ve RAPORLARI konulu panel düzenlendi.konuşmacı olarak EÜ.Tıp Fakültesi Özürlü Sağlık Kurulu Başkanı ve Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Yrd.Doç.Dr.Ender ŞENOL katıldı.17 Nisan 2013günü Türkiye, İzmir de Foça Turizmi:2012 değerlendirmesi ve gelecekten beklentiler konulu panel düzenlendi Nisan tarihleri arasında 11 Belçikalı ve 11 Türk genç Akdeniz Fokunun peşinde isimli projeyi uygulamak için Foça da bir araya geldiler.17 Nisan 2013 KÖY ENSTİTÜLERİ DESTANI belgesel gösterimi yapıldı. Konuşmacı olarak ADD Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi Ahmet GÜREL katıldı.24 Nisan 2013 Nurdan Çakır Tezgin in FOÇA MUTFAĞI kitabı imza programı yapıldı Mayıs 2013 tarihlerinde Belediyemiz ve Ege Üniversitesi işbirliği ile EGE DENİZİ BALIKÇILIĞI ve BALIKLARIMIZ ÇALIŞTAYI düzenlendi.22 Mayıs Halk Toplantısı.13 Mayıs 2013 tarihinde Foça ya kazandırdığı sayısız eserlerle ve yaptığı hizmetlerle TBMM Üstün Hizmet Sahibi Merhum Hayırsever İş Adamı ve Eski Belediye Başkanlarımızdan Reha MİDİLLİ Anma Programı yapıldı.29 Haziran 2013 Belediyemiz,Gıda Tarım ve Hayvancılık İzmir İl Müdürlüğü ve Slowfood Zeytindalı Grubu işbirliği ile ÇİĞ SÜTTEN PEYNİR YAPMA uygulamalı eğitimi verildi.26 Haziran 2013 Foça Halk Toplantısı.2 Temmuz 2013 MADIMAK ve SİVAS OLAYLARI anma programı.3 Temmuz 2013 Yenifoça Halk Toplantısı.6 Temmuz 2013 Eski CHP İzmir Milletvekili ve Araştırmacı Yazar Kemal ANADOL un KASIRGA-AERA kitabının imza günü ve söyleşisi yapıldı.16 Temmuz Foça Halk Toplantıs.17 Temmuz 2013 Yenifoça Halk Toplantısı.6 Ağustos 2013 Yenifoça Halk Toplantısı.14 Ağustos Foça Halk Toplantısı.20 Ağustos Yenifoça Halk Toplantısı.25 Ekim 2013 Foça Sanat Dostları nın CUMHURİYET KAZANIMLARI ve BUGÜN adlı toplantısı yapıldı.15 Kasım 2013 Foça Sanat Dostları nın SONBAHAR ŞİİRLERİ adlı sunumu yapıldı.5-7 Kasım ve 8-9 Kasım tarihleri arasında ZEYTİN 2013 konulu atölye çalışması yapıldı. SERGİLER 10 Kasım tarihinde Atatürk Fotoğraf sergisi, 26 Aralık 2013 tarihinde KUBİLAY OLAYI TARİHİ FOTOĞRAF SERGİSİ,16 Şubat 2013 tarihinde Nasuh Mahruki Fotoğraf Sergisi

9 açılışı,8mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Foçalı bayanların yaptığı takı, örgü, resim ve el sanatlarından oluşan sergi açılışı (7 gün),15 Mayıs 2013 tarihinde İzmir Resim ve Heykel Müzesi Ertuğrul Saraç Suluboya Atölyesi ressamlarının eserlerinden oluşan Foça konulu resim sergisi, (6 gün),1-7 Temmuz 2013 tarihleri arasında Foça Belediyesi Foça Kent Konseyi El Emeği Takı Tasarımı sergisi(7 gün), 7 Haziran 2013 tarihinde Foça Belediyesi Çocuk Evi Yılsonu program kapsamında Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları resim ve proje çalışmasından 500 tanesi sergilendi.22 Haziran 2013 tarihinde Foça da yaşayan amatör ve profesyonel sanatçıların eserlerini sergileyebilmeleri için otantik yapısını koruyarak sanat galerisi haline getirilen Beşkapılar Kalesi kapılarını bir kez daha sanat severlere açtı Haziran tarihlerinde Foça Belediyesi Resim Kursu Sergisi açılışı Beşkapılar Kalesinde gerçekleştirildi.15 Temmuz 2013 tarihinde Foça Belediyesi Yenifoça Resim Kursu Sergi Açılışı,29 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Uluslararası Femin Art Kadın Sanatçılar Derneği Foça Şubesince, Foça Belediyesinin katkılarıyla 2.ULUSLARARASI KARMA SANATLAR FESTİVALİ düzenlendi Ağustos 2013 tarihinde Foça El Emeği Takı Grubu Sergisi açıldı.(3 gün)11 Eylül 2013 tarihinde VIII.Uluslararası Foça Kültür,Sanat ve Balıkçılık Festivali kapsamında Ressam Avni Arbaş ve Ferruh Başağa anısına Foçalı ressamların eserlerinden oluşan resim sergisi açılışı yapıldı.(7gün) TİYATRO-SİNEMA-GÖSTERİLER 4 Ocak -7 Ocak 2013 tarihlerinde F TİPİ film gösterimi,8 Ocak 2013 günü Foça da yaşayan ünlü yazar,yönetmen, senarist Tarık Dursun K. nın hayatını konu alan İMBATLA DOL KALBİM belgesel gösterimi,10 Ocak 2013 Dokuz Eylül Üniversitesi Bağarası Reha Midilli Öğrenci Yurdu açılış töreni,11ocak-14 Ocak 2013 tarihlerinde ÇAKALLARLA DANS 2 film gösterimi,18 Ocak-21 Ocak 2013 tarihlerinde ALACAKARANLIK ŞAFAK VAKTİ film gösterimi,25 Ocak-28 Ocak 2013 tarihlerinde DAĞ isimli film gösterimi, 1 Şubat-4 Şubat 2013 tarihlerinde BANA BİR SOYGUN YAZ film gösterimi,8 Şubat-10 Şubat 2013 tarihlerinde Cem Yılmaz FUNDAMENTALS film gösterimi,10 Şubat 2013 tarihinde EÜ.Tıp Fakültesi Öğrenci Topluluğu ve Belediyemiz işbirliği ile Halk Sağlığı Şenliği düzenlendi.14 Şubat 2013 Dünyanın farklı metropol kentlerinde 1 milyar kişinin eş zamanlı olarak katıldığı One Billion Rising -1 Milyar Yükselen adlı etkinlik kapsamında Foça lı bayanlar KADINA ŞİDDETE HAYIR dedi.15 Şubat- 18 Şubat 2013 tarihlerinde CELAL ile CEREN adlı film gösterimi,22 Şubat 2013 Bağarası İtfaiye Binası açılış töreni, 22 Şubat-25 Şubat 2013 tarihlerinde Pİ nin YAŞAMI film gösterimi,1 Mart 4 Mart tarihlerinde G.D.O KARAKEDİ isimli film gösterimi,8 Mart-11 Mart tarihlerinde TAŞ MEKTEP adlı film gösterimi,15 Mart-18 Mart 2013 tarihlerinde ROMANTİK KOMEDİ- BEKARLIĞA VEDA adlı film gösterimi,22 Mart 2013 günü Foça Belediyesi Altın Horoz Tiyatro Topluluğu nun ORTAYA KARIŞIK isimli tiyatro gösterimi,5 Nisan-8 Nisan 2013 tarihlerinde MUTLU AİLE DEFTERİ film gösterimi,12 Nisan-15 Nisan 2013 tarihlerinde MAHMUT ile MERYEM adlı film gösterimi,12-14 Nisan 2013 tarihlerinde Foça Belediyesi,Slow Food Foça Zeytindalı Birliği ve Foça Su Ürünleri Kooperatifi işbirliği ile Tatların Buluşması Foça da: Tarım, Turizm ve Balıkçılık Buluşması düzenlendi.19nisan- 22 Nisan 2013 tarihlerinde ÇANAKKALE:YOLUN SONU film gösterimi,23 Nisan 2013 Foça Tarihi Merkezi açılış töreni,23 Nisan 2013 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Çocuklar için sunulan Bilgisayar Ne Sayar ve Kuşlar isimli tiyatro oyunları sergilendi.2 Mayıs 2013 Foça Belediyesi Mavi Anka Halk Tiyatrosu Topluluğu nun BARIŞ ŞİİRLERİ adlı gösterisi,6 Mayıs 2013 tarihinde HIDRELLEZ kutlaması,18 Mayıs 2013 Foça Belediyesi Deniz Öyküleri Ödül Töreni,24 Mayıs 2013 günü S.S Gerenköy Tarım ve Hayvancılık Kalkınma Kooperatifi ile Süt Toplama ve Soğutma merkezinin açılış töreni,24 Mayıs 2013 Foça Belediyesi Dans Kursu Öğrencilerinin

10 sahnelediği BAHAR GÖSTERİSİ,30 Mayıs Yılı Okul Öncesi Eğitim Şenliği düzenlenmesi,7 Haziran 2013 Foça Belediyesi Çocuk Evi Yıl Sonu Gösterisi,8 Haziran Foça Kitap Kulübü Şenliği,3 Temmuz 2013 YARAMAZ NURİ ve OĞLUM BAK GİT tiyatro oyunları sergilenmesi,5 Temmuz 2013 Engelsiz Kafe açılışı, 16 Ağustos 2013 Foça Belediyesi Altın Horoz Tiyatro Topluluğu nun UMUTLAR SAHNEDE adlı gösterimi,18 Ağustos 2013 Slowfood Foça Zeytindalı işbirliği ile 2.Tarhana Şenliği gerçekleştirildi.30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Fener Alayı ve Kuvay-i Milliye Destanı Oratoryosu düzenlendi. Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında İBİŞ ve ZENNE isimli orta oyunu sergilendi.5-6 Eylül 2013 tarihinde Açık Hava Yaz Sinemaları gösterimleri etkinliği kapsamında HÜKÜMET KADIN isimli film gösterildi Eylül 2013 tarihleri arasında VIII.Uluslararası Foça Kültür Sanat ve Balıkçılık Festivali gerçekleştirildi.25 Ekim 2013 günü Foça Belediyesi Kadın Danışma Ve Dayanışma Merkezi ve Denizkent Sosyal Tesislerin açılış törenleri gerçekleştirildi.31 Ekim 2013 Foça Devlet Hastanesi Yenifoça Semt Polikliniği açılış töreni,14-16 Kasım Çocuk Kitapları Haftası dolayısıyla SİZE BİR MASALIMIZ VAR adlı tiyatro oyunu sergilendi.25 Aralık 2013 Tahıl Kurutma Tesisi açılış töreni,17 Aralık 2013 Belediyemiz katkılarıyla Sokak Kütüphanesi oluşturuldu. KONSERLER 2 Şubat 2013 Foça Belediyesi Bağlama Kursu Konseri,8 Şubat 2013 Türk Halk Müziği Korosu Konseri,22 Şubat 2013 Foça Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Konseri, 5 Temmuz 2013 Türk Sanat Müziği Yaz Konseri,10 Ağustos 2013 Özgür Kıyat Yaz Konseri,26-29 Eylül 2013 tarihlerinde ilçemizde düzenlenen CCC Motorsiklet Festivali nde Grubal Enfeksiyon Hakkı Balamir Konseri,19 Nisan 2013 tarihinde Turizm Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında RMF Müzik Topluluğu konseri, 6 Mayıs 2013 tarihinde Hıdrellez Kutlama etkinlikleri kapsamında Foça Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ve Türk Halk Müziği Korosu konseri,14 Nisan 2013 tarihinde Tatların Buluşması:Foça da Tarım,Turizm ve Balıkçılık etkinliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası konseri,29 Ekim 2013 Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Foça Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Konseri ile Fener Alayı düzenlenmiştir. BİLGİ YARIŞMALARI-SPORTİF ETKİNLİKLER-MÜSABAKALAR Mayıs 2013 tarihlerinde 6.Denizli Pamukkale Briç Şenliklerine katılan Foça Belediyespor Briç Şubesi oyuncularımız başarılı sonuçlar elde etti.19 Mayıs Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları kapsamında Belediyemiz tarafından tavla, sokak basketbolu ve plaj voleybolu müsabakaları gerçekleşti Mayıs 2013 tarihlerinde Foça Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 12 Dev Adam Basketbol Okulları 10.Türkiye Ligi Şöleni Batı grubuna ev sahipliği yaptı.2.izmir Oryantring Günleri nin ilk iki etap yarışları 10 Mayıs 2013 günü gündüz ve akşam saatlerinde Foça da gerçekleşti Temmuz 2013 tarihlerinde Foça Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Basketbol Federasyonu Tek Pota Basketbol Turnuvası Adidas 3x3 Türkiye turu Foça etabı gerçekleşti Haziran 2013 tarihlerinde Çorlu da yapılan 2013 Trakya Açık İkili Şampiyonasına katılan Foça Belediyesporlu Briççilerimiz kulübümüze başarılar kazandırdı.30 Haziran -1 Temmuz 2013 Tarihlerinde Yelkenli Tekne Yarışları düzenlendi Ağustos 2013 tarihlerinde Plaj Futbolu müsabakası düzenlendi.4-6 Ekim tarihlerinde 3.Foça Karataş Briç Festivali düzenlendi. ÇEVRE ETKİNLİKLERİ Mayıs ayının ilk haftasında Foça Belediyesi temizlik ekiplerince yaz sezonu öncesinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı çevre temizlik çalışmaları yapıldı. Ayrıca Foça, Büyükdeniz

11 ve Küçükdeniz sahil caddeleri üzerinde yer alan kıyı şeridi komple temizlenip, ahşap iskelelerin hasarlı kısımları onarıldı.27 Temmuz 2013 günü Yenifoça beldemizde Foça Belediyesi ve İmeksan Firması işbirliği ile düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında kıyı, sualtı temizliği ve çevre temizlik çalışması yapıldı.28 Eylül 2013 tarihinde Foça Belediyesi, Foça Dalış Merkezi Dalgıçları, Foçalı gençler ve çevreye duyarlı vatandaşlarla çevre temizliği ve su altı temizliği yapıldı. SOSYAL YARDIMLAR İlçemizde yardıma muhtaç 50 aileye düzenli gıda ve giyim yardımı yapılmıştır. Ayrıca Ramazan Ayında yardıma muhtaç aileye 500 adet gıda paketi dağıtıldı. EĞİTİM AMAÇLI YARDIMLAR Çocuk Kitapları Haftası nda İlköğretim okullarına kitap dağıtım kampanyası, Tüm okulların genel temizliklerinin yaptırılması, İlçemizdeki özürlü öğrencilerin Bağarası özürlüler okuluna taşınması, Okulların yaptıkları etkinliklerde talepleri üzerine araç tahsis edilmesi, Okulların boya ihtiyaçlarının karşılanması, Okulların ihtiyacı olan el ilanı, broşür ve branda yapımı, Bedia Midilli İlköğretim Okulu ile Reha Midilli Merkez İlköğretim Okulu nun Wc lerinin tadilatının yapılması, Bağarası Cemil Midilli İlköğretim Okulu nun komple çatısının yapımı,cemil Midilli Lisesi ve Yeni Foça Recep Kerman Ticaret Meslek Lisesi nin PVC doğramalarının değiştirilmesi kapı ve pencerelerinin yenilenmesi, Yeni Bağarası Şehit Yarbay Mesut Kuru İlköğretim Okulu, Bağarası Cemil Midilli İlköğretim Okulu ve Yeni Foça İlköğretim Okulları na bilgisayar, yazıcı ve projeksiyon cihazlarının alınması. ZABITA AMİRLİĞİ Zabıta Amirliğinin 2013 yılı içerisinde 1 Zabıta Müdür Vekili,15 memur, 3 işçi personel ile İlçemiz Belediyemizin emir ve yasaklarına aykırı davranan kişi veya kişilere, ilgili kanunların kendilerine vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde Foçalı hemşerilerimize hizmet vermeye çalışmaktadır. Bu çerçevede 2013 yılında yapılan çalışmalarımız aşağıya başlık ve ara maddeler halinde sunulmuştur. YAZIŞMA VE BÜRO HİZMETLERİ Amirliğimize gelen 913 adet resmi yazı ve dilekçe tarafımızdan değerlendirilerek ilgili birimler ile birlikte en kısa sürede yanıtlanmaya özen gösterilerek ilgili yerlere gönderilmiştir yılı 02 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında 37 adet ölçü tartı aletleri beyannameleri kabul edilerek, Haziran ayı içerisinde Aliağa Belediyesinden gelen Ölçü ayar memuru tarafından kontrolleri yapılarak damgalanmaları sağlanmıştır. DİĞER HİZMETLERİMİZ Sağlık İşleri Birimi ile beraber İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 975 iş yeri kontrol edilmiş bunların içerisinde hafta tatili ruhsatını vize yaptırmayanlara vize yaptırmaları sağlanmış ayrıca Sağlık Birimi personeli ile beraber ruhsatsız iş yerleri kontrol edilerek büyük bir bölümüne ruhsat aldırılmış olup, bu konuda denetlemelerimiz devam etmektedir.

12 Emniyet, Jandarma ve Kaymakamlık Foça Toplum Sağlığı Merkezi nden gelen yazılar doğrultusunda 3 iş yeri süreli olarak mühürlenerek faaliyetten men edilmiştir. Ayrıca iş yerlerine 9 adet ceza tutanağı düzenlenmiş ve karar için Encümene sevk edilmiş ve Encümence idari para cezası verilmiştir Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanuna göre Kaymakamlığımız tarafından kurulan Denetleme Ekibi içerisinde yer alınmış, İlçemize bağlı bulunan belde ve köylerimizde rutin veya aniden kontrol şeklinde sigara yasağı kontrolleri yapılmıştır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Belediyemiz arasında yapılan Atık Pillerin Toplanılması Projesi protokolü çerçevesinde Okullarımıza, Hastane ve Sağlık Ocaklarımıza, Muhtarlıklarımıza ve belirli işyerlerimize teslim edilen atık pil bidonlarından 126 kg. pil toplanmış ve TAP a gönderilmiştir. İlçemizdeki trafik sorunları 5216 Sayılı Yasa Gereği UKOME ye taşınmış,belediyemiz tarafından görevlendirilen Memurumuz ile konu UKOME Kurulunda konuşulup karara bağlanması sağlanmıştır.(park yasakları ve yol kapamalar.) İlçe sınırları içerisinde Encümen Kararı ile yasak getirilen hurdacı ve hurda araçlarının şehir içerisinde dolaşmaları Emniyet Müdürlüğü ile yapılan işbirliği neticesinde en alt seviyeye indirilmiştir. İzinsiz ve gizlice asılan reklam pankartları ve ilanlar toplanmıştır. Pazar yerlerinde nizam intizam sağlanmış, olası asayişlik bir durumda Emniyet Teşkilatı ile birlikte hareket edilmiştir. ( hırsızlık,dilencilik vb.) FEN İŞLERİ İLE YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARIMIZ Belediyemizce yapılan inşa çalışmalarda yolların trafik levhaları ile kapatılması,trafik kukası, emniyet şeridi ile çevrilmesi ve güvenliğe alınması sağlanmıştır. Bölge o günkü iş durumuna göre en az bir sefer yaya olarak veya araç ile dolaşılmış görülen eksiklikler (su patlakları, yol hasarları, çevre atıkları vb.) ilgili birimlerine iletilerek giderilmesi sağlanmıştır. İMAR İŞLERİYLE YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR Özellikle yaz sezonunda inşaat yasaklarına aldırmadan veya kaçak yapılan inşaatlara İmar Müdürlüğü nezaretinde müdahale edilmiştir. Denizkent Mevkiinde bulunan GSM operatörlerine ait uydu antenlerinin elektriği kesilerek kendileri tarafından kaldırılması sağlanmıştır.. MEZARLIK HİZMETLERİ Mezarlık defin işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğüne devredilmiş olmakla birlikte tarafımızdan vatandaşlarımıza her türlü yardım ve yol gösterme yapılmaktadır yılında; -157 adet Köpek kısırlaştırılmıştır adet Kedi kısırlaştırılmıştır. VETERİNER HİZMETLERİ

13 -250 adet kuduz aşısı yapılmıştır adet iç ve dış parazit uygulaması yapılmıştır adet hasta tedavisi yapılmıştır. -Foça,Yenifoça,Ilıpınar,Bağarası,Kozbeyli,Yeniköy de 45 adet uyuz tedavi uygulaması yapılmıştır. Veteriner Hizmetlerinde ; İlaç : 8.705,68 TL. Hizmet Alımı : 7.875,00 TL. Malzeme: 2.631,55 TL. Hayvan Barınağı için alınan Yem : ,75 TL. TOPLAM :76.858,98 TL. harcanmıştır. FEN İŞLERİ FOÇA İLÇE MERKEZİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR Belediyemize ait Kütüphanenin çatı tamir ve bakımı yapıldı. Kadınlarımıza yönelik Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi düzenlendi. İsmetpaşa Mahallesi sokaklarda yağmur suyu hattı döşendi m² parke taş yol çalışması yapıldı Belediyemiz Sosyal Tesisi duvarlarına taş döşeme işlemi gerçekleştirildi. Yağmur suyu drenajı için Kaleliler koyuna 1000 lik künk döşendi. Hayvanların tıbbi bakım ve muayenelerinin yapılması için yer oluşturuldu. Barışkent evleri yanındaki otopark alanına asfalt kırığı serilerek düzenleme yapıldı. Küçük sanayi sitesi yolu asfalt kırığı döşendi Belediye Çocukevi Bahçesine, İsmetpaşa Mah. Polis lojmanları karşısına, Fevzipaşa Mah. Barışkent sitesi karşısındaki alana, İlçemiz semtpazarı yanında bulunan alana, İtfaiye önü yeşil alana, Atatürk Mah. Park büfe yanında bulunan alanlara oyun parkı düzenlemesi yapıldı. Belediyemiz Denizkent sosyal tesisi bahçe düzenlemesi gerçekleştirildi. Uğur mumcu parkı taş duvarları tamir ve bakımı yapıldı. Polis lojmanları yanındaki park alanına duvar yapımı gerçekleştirildi. Atatürk Mahallesinde muhtelif yerlere kaldırım yapımı, tamir ve bakımı yapıldı. Atatürk Mahallesi Çam Sokak Taşevler yolu yapıldı. Yaşlı Bakım Evinin çıkış, yürüyüş yolu demir yapımı Yaşlı Bakım evi bahçe düzenlemesi ve duvar yapımı Kıyı alanlarımızdaki İskelelerin tamir ve bakımı yapılarak, ilave iskeleler düzenlendi. Mersinaki cad., Leon otel yanı, Mavideniz sitesi, Denizkent istinat duvarı yapımı gerçekleştirildi. 13 adet park düzenlemesi yapıldı. Muhtelif yol çalışmaları yapıldı. Şehitlerin anısına Mehmetçik parkı düzenlemesi gerçekleştirildi. Denizkent 61 sokakta park düzenlemesi yapıldı. Kapalı Pazaryeri tamir ve bakımı yapıldı. Okullarımızın ihtiyacına yönelik badana boya ve bakım işleri yapıldı.

14 Belediye Çocuk Evinin tadilatı ile bahçe düzenlemesi gerçekleştirildi. İsmetpaşa Mah. Gümüşbüfe arkasında bulunan alana, İsmetpaşa Mah. Güler sitesi yanında bulunan alana, Atatürk Mah. Petköy sitesi arkasındaki alana, Büyükdeniz sahil caddesi, Foça Jandarma Okulu yanı alana, Atatürk Mah. Prefabrik evlerin karşısı, Atatürk Mah. Değirmenlik Cad. eski mezarlık yanına, Denizkent 61 sokak istinat duvarı ile çevrilen alana yeni oyun parkları oluşturuldu. BAĞARASINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Tahıl Kurutma Tesisi inşaatı tamamlandı. Spor evi inşaatı tamamlandı. Eski spor binası boya, çatı tamiratları yapılarak, çevresi beton parke döşendi. Halim Foçalı salonunun gerekli inşaat tadilatları yapıldı. Hacı Veli Mahallesi eski mandıra ile Malaçay arası eskiler dere bağlantıları temizlikleri yapıldı. Bucak Deresi Foça Karayolu arası bağlantıları dere temizliği yapıldı. İçme suyu arızaları dolayısıyla bozulan asfaltların yama işlemleri yaptırıldı. Ovaya giden yollar sağ sahil sulama birliği greyderi getirilerek düzeltme işlemleri yapıldı /1 403 sokaklar yağmur suyu kanalları temizlendi. Kaldırım bordürleri boyandı. Halim Foçalının etrafına sıcak asfalt atıldı. Parke taş tamiratları yapıldı. Ambar tepe imar yolları dozerle açıldı. Kocamemetler çakal deresi yanındaki yola künk konuldu. Çelebi çiftliği yolunda ki bozuk yerler dozer ve greyderle düzeltildi. İ.B.Ş.B ortaklaşa yağmur suyu kanalları temizlendi. Sağlık ocağı yanı,yenibağarası,kazancılıya oyun parkı konuldu. 439/1 sok 4 adet bask konuldu. Yenibağarası düğün salonunun tadilatı yapılarak yenilendi. Bağarası Cumhuriyetin 80. yılı futbol sahası yanına spor evi yapıldı. Bölgemizde ki sıcak asfalt yolları tamir ve onarımı Büyükşehir belediyesi yapıldı. Bağarası Kazım Dirik Hacıveli mahallelerinde satıh kaplama asfalt çalışmaları yapılmış olup 2013 yılı içerisinde 34975m2 sathi kaplama asfalt yapılmıştır. GERENKÖYDE YAPILAN ÇALIŞMALAR Düğün salonu çatısı açılarak tamir edildi, komple yenilendi Belediye ye ait kahvehanenin elektrik tesisatı yenilendi. Ada Mevkii nde tarım yoluna 22 kamyon iri malzeme 10 kamyon ince malzeme taşındı. Ova yollarına Büyükşehir Belediyesi nden 40 kamyon asfalt kırığı getirilip düzeltildi. Yeniköy de bulunan parkın bankları değişti, oyun grupları boyandı ve tamir edildi. Kuruçeşme Mevkii nde bulunan dereye dört tane 800 lük künk kondu. Sıcak asfalt yolların tamiratları yapıldı. Kooperatif binasına banyo ve tuvalet yapıldı. Adnan Menderes caddesinde bulunan iki parka 5 adet spor aleti kuruldu.

15 Yaza girerken badana ve boyalar yapıldı. Yolcu durakları boyandı. 556 sokakta bulunan alana oyun parkı kuruldu. Arazi yolarlı greyder ile düzeltildi. İlkokul binasına araç ve yaya girişleri açıldı. Kapılar ve korkuluklar yapıldı. Çarşıdaki Belediye ye ait dükkanların dış cepheleri boyatıldı. Kozbeyli okulunun voleybol sahası parke taş kaplandı. Kumtepe Mevki nde bulunan tarla yoluna 33 kamyon stabilize malzeme taşındı. Kılıçkayalar Mevkii nde bulunan dereye vatandaşın karşıya geçmesi için 3 tane 1000 lik künk kondu Kamyondan yük indirmek için rampa yapıldı. İsmetpaşa Caddesi nde 500 m² parketaş döşendi. Elektrik çalışmasından dolayı çarşının 3000 m² parketaşı yenisiyle değiştirildi. YENİFOÇA DA YAPILAN ÇALIŞMALAR Yenifoça eski belediye binası inşaat tadilatı yapılıp semt polikliniği haline getirildi. Kapalı pazaryerinin çatısı eternetleri yeniden yapılıp,demirleri boyandı ve su olukları galveniz saçtan yapıldı. Kapalı pazaryerine 300 mt.uzunluğunda yağmursuyu hattı 30 cm çapında korige borular döşendi. Kapalı pazaryeri zemini yeniden sıcak asfalt kaplandı. Sahil yürüyüş bandındaki 94 adet elektrik lambaları yenilendi. Fevziçakmak Mahallesi Değirmendere caddesi,doğan Çingil sokak ve Kurtuluş caddesi adreslerinde 500 mt.uzunluğunda yağmur suyu hattı döşendi. Cumhuriyet mahallesi zafer caddesinde 200 mt.uzunluğunda yağmur suyu hattı döşendi. Doğalkent sitesi ve kreş okuluna oyun grubu montajı yapıldı. Fevziçakmak ve Cumhuriyet Mahalleleri Gencelli ve Donatkent sitesi Mevkiinde yaklaşık m2 sathi kaplama yol yapıldı. Kandemir caddesi,karagöz caddesi,gazi Osman paşa caddesi Doğa sokak,rüzgar sokak ve Yabangülü sokak sıcak asfalt kaplandı. Yenifoça pazaryeri mevkii Cumhuriyet caddesi( şaftlı deresi) geniş kapsamlı bir şekilde temizlendi. Dere Menfez geçişleri sıcak asfalt kaplandı. 35 adet 800 lt.çöp konteynır ilavesi yapıldı. Çevre Kıyı ve su altı temizlikleri yapıldı. Lozan caddesi ve Köşk sokak kesiştiği yerde bulunan dere güzergahına geçit yolu ve merdiven yapıldı 2013 YILI İMAR BİRİMİ FAALİYETLERİ Tanzim Edilen Belgeler: Yapı Kullanma İzni : 508 Yapı Ruhsatı : 408 İmar Durum Belgesi : 179 Yanıtlanan Belge : 2154 İfraz ve Tevhidler: İmar Kanunu nun 16. maddesi gereği 34 adet ifraz, tevhid ve yola terk işlemi onaylandı.

16 Parselasyon Plan Onayı: İmar Kanunu nun 18. maddesi gereği toplam 1 adet parselasyon onaylandı. Kaçak Yapılara 32. ve 42. madde uygulaması: İmar Kanunu nun 32. maddesi gereği 25 adet yıkım kararı alındı. İmar Kanunu nun 42. maddesi gereği 16 adet Encümen kararı gereği ile ,95 TL para cezası kararı alındı. SAĞLIK İŞLERİ ENJEKSİYON - PANSUMAN VE TANSİYON KONTROLÜ Sağlık birimimize başvuran tüm hasta ve yaralıların enjeksiyon Pansuman, tansiyon kontrolü, kulak yıkama ve küçük cerrahi müdahaleleri ile sünnet operasyonu da birimimizce yapılmaktadır. ESNAF MUAYENESİ VE İŞYERİ DENETİMLERİ Belediyemiz hudutları dâhilinde bulunan (köyler dâhil) tüm işyerlerinin belirli periyodlarla denetimleri yapılmıştır. Yılda 1 kez tüm esnafın akciğer filimleri çektirilerek her 6 ayda bir gıda işleklerinde çalışan esnafın portör muayeneleri yaptırılmıştır.(2013 yılı içinde Esnaf portör Muayeneleri Sağlık Bakanlığı genelgesi kaldırıldı. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT İŞLERİ Belediyemiz hudutları dâhilinde yeni açılan veya devredilen tüm işyerlerine işyeri açma ve çalışma ve gayri sıhhi müesseseler ruhsatlarına ilişkin yönetmelik uyarınca ruhsat verilmiştir.ayrıca 5259 sayılı yasa gereğince umuma açık yerlere verilen içkili ve içkisiz istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlarının tanzimi ile Mes ul Müdürlük belgesi ve canlı müzik izin belgesi talep eden işletmelere canlı müzik izin belgesi verilmiştir. SİNEK MÜCADELESİ Büyükşehir Belediyesi ve Belediyemiz işçileri ile telefonla şikâyet ve ihbar üzerine yapılan ilaçlama talepleri yerine getirilerek toplam 120 ev ve işyeri ilaçlanmıştır. ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI Sağlık İşlerinde 1 Sağlık Memuru ve 1 Büro İşçisi çalışmaktadır YILI FAALİYET RAPORU 1- ENJEKSİYON PANSUMAN SAYISI a) Enjeksiyon Pansuman 1350 b) Sünnet (Fakir aile çocukları ücretsiz) 13 c) Tansiyon Kontrolü VERİLEN İŞYERİ RUHSAT SAYISI 206

17 a) Umuma açık İşyeri Ruhsat sayısı 65 b) Sıhhi İşyeri Ruhsat Sayısı 114 c) Gsm Ruhsatı 16 d) Mesul Müdürlük Belgesi 5 e) Canlı Müzik İzin Belgesi 6 TOPLAM İŞYERİ DENETİMİ a)denetlenen İşyeri Sayısı 975 b)tutanak Tutulan İşyeri Sayısı GELEN GİDEN EVRAK SAYISI 1276 a) Gelen Evrak Sayısı 571 b- Giden Evrak Sayısı SU NUMUNESİ VE KLOR KONTROLÜ a) Klor Kontrol Sayısı 620 ( Bakiye Klor Uygun:590 / Klorsuz:30) b) Su Numunesi : 14 Bakteriyolojik 23 Kimyasal (Numuneler Merkez Sağlık Ocağı ve İzsu Personeli ile ortaklaşa alınmıştır.) 6-SİNEK VE SİVRİSİNEK MÜCADELESİ: YIL İÇİNDE TELEFONLA YAPILAN ŞİKÂYET ÜZERİNE BELEDİYEMİZ İLAÇLAMA EKİBİNCE YAPILAN İLAÇLAMA: SİNEK ŞİKÂYETİ (EV İLAÇLAMASI SAYISI) 120 ÇOCUK EVİ Personel Sayısı 1 Müdür 3 Öğretmen 2 Öğretmen yardımcısı 2 Servis Görevlisi 1 Aşçı 1 Aşçı yardımcısı 1 Hizmetli personel olarak hizmet vermektedir. EĞİTİM HİZMETLERİ Çocuk Evi birimimizde 4, 5, 6 yaş olmak üzere 3 ayrı yaş grubunda eğitim hizmeti verilmektedir. Çocuk Evimizde Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitim Genel Müdürlüğünün Eğitim Programının yanı sıra Amerika da uygulanan Aktif Eğitim Amaçlı

18 High/Scope Yaklaşımı Programı da uygulanmaktadır. Ayrıca Çoklu Zekâ Kuramı, Proje Yaklaşımı, Scamper gibi farklı eğitim yaklaşımları da uygulanmaktadır. 2012/2013 eğitim yılında yaş Dans/Bale eğitimi devam etmektedir. Ocak ayında Birinci dönemin sona ermesiyle birlikte, öğrencilerin bireysel gelişimlerini gösteren gelişim raporları çoklu zeka kuramına göre düzenlenerek ailelere gönderilmiştir. Ayrıca gün içinde Çocuk Evinde Drama, Fen, Oyun, Müzik, Kavram, Bale, etkinliklerinde çekilmiş fotoğraflardan oluşan CD, her çocuk için ayrı olarak hazırlanmış ve ailelere verilmiştir. Şubat ayı başında saat, ekmek ve sabun projeleri hazırlanmıştır. Proje çalışmaları boyunca, aileler çocukları ile birlikte araştırma yaparak bilgi toplamış, maket, kostüm, deney, gezi etkinliklerini yaparak okul-aile-çocuk üçgenini kapsayacak şekilde projeler sürdürülmüştür. Proje kapsamında kaynak kişiler okula çağrılmış, geziler düzenlenmiştir.birçok konuda Scamper (yaratıcı düşünme soruları ) çalışmaları yapılmıştır. Yaş Grubu Öğrencileri İle SABUN Projesi Uygulanmıştır: Bu proje 4 hafta olarak uygulanmıştır. Sabun hakkında geniş çapta araştırmalar yapılmış, bilirkişilerden bilgiler alınmış ve bunların kaydı resimli ve yazılı olarak kayıt altına alınmıştır. Proje kapsamında okul aile işbirliği yapılarak ailelerden konu hakkında bilgiler istenmiş araştırmalarına başvurulmuştur. Ailelerin çocukları ile birlikte yaptıkları görsel ve yazılı dokümanlar sınıf proje köşesinde sergilenmiş ve çocukların kendi çalışmalarının sunumlarını yapmalarına fırsat tanınmıştır. Sabun konusunda çocuklarla birlikte beyin fırtınası tekniği uygulanmış ve bunlar kayıt altına alınmıştır, çeşitli deneyler yapılmış ve gözlemlerden sonuç çıkarılmıştır. Hikâyeler oluşturulmuş, çeşitli özgün oyunlar yaratılıp oynanmıştır, ölçme ve hesaplamalar yapılmış olup grafik oluşturulmuştur. Sabun hakkında toplanan bilgilerden yola çıkarak çocukların söylediklerinden şarkı oluşturularak sınıf orkestrası eşliğinde kayıt edilmiştir. Sınıf içinde oluşturulan sorulardan scamper çalışması yapılmıştır. Ve scamper soruları çocuklar tarafından cevaplandırılarak yazıya dökülmüştür. Proje kapsamında markete gezi düzenlenmiştir ve orada market personelinden bilgiler alınmıştır. Tüm kayıtlar yazılı ve görsel olarak cd ye kaydedilerek kültür merkezinde dev ekranda izlenmiştir. Daha sonra yapılan tüm çalışmalar sınıf ortamında düzenlenerek diğer okul arkadaşlarının incelemelerine fırsat tanınmıştır. Ve proje sunumunun ardından sonlandırılmıştır. Yaş Anasınıfı Öğrencileri İle EKMEK Projesi Uygulanmıştır: Ekmek konusu kapsamında 4 hafta boyunca incelemelerde bulunulmuş, ekmek hakkında araştırmalar yapmışlardır. Proje boyunca yazılı ve görsel bilgilere başvurulmuş ve bunların kaydı tutulmuştur. Proje kapsamında okul aile işbirliği yapılarak ailelerden konu hakkında doküman istenmiş, araştırma ve 3 boyutlu çalışmalar yapmaları istenmiştir. Ailelerin çocukları ile birlikte yaptıkları görsel ve yazılı dokümanlar sınıf proje köşesinde sergilenmiş ve çocukların kendi çalışmalarının sunumlarını yapmalarına fırsat tanınmıştır. Ekmek konusu hakkında beyin fırtınası, deney, gözlemlerden sonuç çıkarma, oyun oluşturma, ölçüm ve hesaplamalar yapma, grafik oluşturma, şarkı yaratma, ekmek makinasıyla ekmek yapımı ve ailelerine anket hazırlamışlardır. Çocuklar ekmek ile ilgili çeşitli Scamper sorularına yanıt vermişlerdir. Proje kapsamında fırına ve yel değirmenlerine gezi düzenlenmiş, oradaki görevlilerden bilgi almışlardır. Daha sonra tüm çalışmalarını diğer sınıf arkadaşlarına sunmuşlardır. Proje kapsamında çekilen fotoğraflar ve videolar barkovizyon dan izlenerek proje sonlandırılmıştır. 5 yaş grubu öğrencileri ile SAAT projesi uygulanmıştır: Proje 4 hafta sürmüştür. Bu 4 hafta boyunca saatin tarihi, nasıl icat edildiği, nerelerde kullanıldığı, hayatımızdaki önemi, üretimi, incelenmiştir. Proje boyunca yazılı ve görsel

19 bilgilere başvurulmuştur ve bunların kaydı tutulmuştur. Tüm öğrenciler saatle ilgili aileleriyle araştırmalar yapıp sınıfta sunmuşlardır. Saat konusu hakkında beyin fırtınası, deney, gözlemlerden sonuç çıkarma, oyun oluşturma, ölçüm ve hesaplamalar yapma, grafik oluşturma, şarkı yaratma, anket hazırlama çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca çocuklar scamper sorularına yanıt vermişlerdir. Proje kapsamında saat tamircisine gezi düzenlenmiştir ve orada saat tamircisiyle görüşülmüş saatle ilgili bilgiler alınmıştır. Son olarak proje kapsamında yapılanlar, video ve resim çekilerek tüm okula izletilmiş ve bütün çocuklara kartondan hazırlanan kol saatleri hediye edilmiştir. Nisan 2013 de iconte uluslararası katılımlı eğitimde yeni yönelimler kongresinde Okul Müdürü Sara KEFİ tarafından okul öncesi öğretmenlerinin temel bilimsel süreç becerilerini kullanım düzeyleri konulu bildiri sunuluştur. Bildiride ayrıca Çocuk Evimizdeki Öğretmenlerin temel bilimsel süreç becerisini sınıf ortamında kullanmalarına yönelik uygulama örneği de sunulmuştur Nisan 2013 de Kök Yayıncılık Aylık Anne Baba ve eğitimci dergisinde okul öncesi Eğitimde Oyun ve Deneyler konulu makalemiz yayınlanmıştır. Mayıs ayında, Menemen Anadolu Meslek Ve Meslek Lisesi öğrenci ve öğretmenleri okulumuz da ki eğitim çalışmalarını gözlemlemek amacıyla incelemeler de bulunmuşlardır. Haziran 2013 de Çocuk Evi Öğrencilerinin diploma ve yılsonu programları ATATÜRK VE ÇOCUKLUĞU temasıyla gerçekleştirilmiştir. Aynı gece Çocuk Evi Öğrencilerinin bir eğitim yılı boyunca yaptığı 600 resimden oluşan sergi Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde açılmıştır. Temmuz ve Ağustos aylarında, Yeni eğitim öğretim yılı öğrenci kayıt başvuruları alınmıştır. Her başvuru için aile ile bireysel görüşmeler yapılmıştır. Çocuk Evinin içi yeni eğitim ve öğretim yılı için boyanarak, küçük onarım ve bakımdan geçirilerek, hizmete uygun hale getirilmiştir. Eylül 2013 de eğitim yılı açılışı, velilerin katılımıyla sınıf içinde gerçekleştirilmiştir. Veliler çocuklarıyla birlikte sınıf ortamında sanat etkinliklerine katılmışlardır. Ekim ayında, Çocuk Evin e yeni başlayan öğrencilerin uyum dönemleri sona ermiş ve her öğrencinin gelişim raporu çıkarılarak aile ile bireysel görüşme yapılarak çocuğun gelişim durumu değerlendirilmiştir. Kasım ve Aralık aylarında eğitim öğretim hizmeti devam etmiştir Eğitim-Öğretim Yılında Çocuk Evi Öğrencileri ile incelenecek Konu Listesi Yeryüzü-Gökyüzü Matematik Çiçeğin oluşum evresi Ülkeler ve kültürleri Tohum-gövde-kök Gazete 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İcatlar Renklerin dünyası Ses ve ışık Aile ağacım Hayallerim 29 Ekim Cumhuriyet bayramı Müzik ve ritim

20 Merhaba arkadaşlarım Kardan adam yapalım Doğa olayları Geçmişten bugüne değişen olaylar Değerlerim var benim Kış geldi hoş geldi Değişen oyuncaklar Yıllık planda her iki haftada bir ele alınan konular çocuklarla birlikte araştırılarak, deneyerek, gezilere gidilerek, sınıfa kaynak kişi çağrılarak işlenmektedir. Her konu sonunda drama programları düzenlenerek çocuklar birbirlerine sunum yapmaktadırlar. Sunuşlar, CD ye alınarak isteyen ailelere verilmektedir. 4 6 yaş çocuklarının gelişim düzeyleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak plana alınan kazanım göstergeler ulaşmak için günlük plan düzenlenmekte, öğretmenler tarafından her gün yazılmakta ve uygulanmaktadır. HUKUK SERVİSİ 2013 yılında takip edilmiş olan (ve 2012 yılı ile önceki yıllarda açılmış, devam eden/sonuçlanmış) dava dosyalarımıza ilişkin bilgiler aşağıda çıkarılmıştır ve ÖNCEKİ YILLARDA AÇILMIŞ VE HALEN DERDEST OLAN DAVALAR: ***1. İDARE MAHKEMESİ 2013/485 E. DAVACI.: AYLİN UZUNALLI Davacı tarafından; izinsiz ve yasaya aykırı olarak yapılmış imalat ile ilgili olarak verilen idari para cezasının iptali istemi ile dava açılmıştır. Yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiş olup dava devam etmektedir. ***1. İDARE MAHKEMESİ 2013/541 E. DAVACI.: ŞERİFE EMEL TANIL Davacı tarafından; izinsiz ve yasaya aykırı olarak yapılmış imalat ile ilgili olarak verilen idari para cezasının iptali istemi ile dava açılmıştır. Yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiş olup dava devam etmektedir. ***1. İDARE MAHKEMESİ 2013/805 E. DAVACI.: AYLİN UZUNALLI Davacı tarafından; izinsiz ve yasaya aykırı olarak yapılmış imalat ile ilgili olarak verilen yıkım cezasının iptali istemi ile dava açılmıştır. Yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiş olup dava devam etmektedir. ***1. İDARE MAHKEMESİ 2013/1199 E. DAVACI.: ALİ UYSAL

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI KİRAMİ REFİA ALEMDAROĞLU ANADOLU LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2017 SIRA NO TARİH ETKİNLİK SORUMLU BİRİM E Y L Ü L 1 05.09.2017 salı Öğretmenlerin

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.04.2016 G Ü N D E M 1- Meclisin açılışı 2-5393 sayılı Belediye Kanununun 19., 33. ve 24.maddelerine göre Divan Katibi, Meclis 1.ve 2.Başkan Vekillerinin, Encümen Üyelerinin, Meclis

Detaylı

TEMMUZ 2016 AĞUSTOS 2016

TEMMUZ 2016 AĞUSTOS 2016 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL BİLGE ATABEY İLKOKULU/ORTAOKULU ÇALIŞMA TAKVİMİ tesi rtesi TEMMUZ 2016 TEMMUZ 2016 4 11 18 25 1 Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerin Tatile Girmesi 01 Temmuz

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANI BAŞKAN YARDIMCISI. Mevzuat: 5393 sayılı Belediye Kanunu temel hizmet alanı olup diğer kanun ve mevzuatlarda takip edilmektedir.

BELEDİYE BAŞKANI BAŞKAN YARDIMCISI. Mevzuat: 5393 sayılı Belediye Kanunu temel hizmet alanı olup diğer kanun ve mevzuatlarda takip edilmektedir. 1- GENEL BİLGİLER MİSYON: Yerel hizmetleri; halkın beklenti ve ihtiyaçlarını sağlayacak şekilde adaletli, kaliteli, çağdaş ve verimli yönetim anlayışı içerisinde sunmak. VİZYON: Adını ulu önder Atatürk

Detaylı

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E T.C. S A R I Y E R B E L EDİYE B A Ş K A N L I Ğ I 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E B E K L E N T İ L E R R A P O R U İÇİNDEKİLER GİRİŞ...2 I - 2013 YILI İLE 2014 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

Bursa 7.Sınıflar Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Fen Zümresi

Bursa 7.Sınıflar Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Fen Zümresi EKİM KASIM ARALIK 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL TAKVİMİ TARİH ETKİNLİĞİN ADI YER KATILIMCILAR SORUMLU BİRİM/KİŞİLER 1 26 Eylül 2015 Cumartesi 2 27 Eylül 2015 Pazar 3 28 Eylül 2015 Pazartesi Okul Spor

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve gereğinin yaptırılması sağlanmıştır. 3- Su ve kanal arızaları

Detaylı

FOÇA BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

FOÇA BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU FOÇA BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Misyonumuz: Foça Belediyesi sınırları içersinde yaşayan halkımıza, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili kanun,yönetmelik ve mevzuatların

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı 2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı EYLÜL 2014 Sorumluluk Sınavları Öncesi Senebaşı Öğretmenler Kurulu 1-15 Eylül Eğitim- Öğretim Hazırlık Seminerleri; Uygulama Anasınıfı

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ . Faaliyetler Veya Hizmetler: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Maaş ve ücret tahakkuku İdari işlemler Özlük işlemleri Eğitim işlemleri Evrak işlemleri. Faaliyetler:. Maaş ve Ücret Tahakkuku: Personel

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2015 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2015 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2015 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU A- KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİHİZMETLERİ : 1- İlçemiz Temaşalık Mahallesi İlçe Jandarma binası yanı Çamdibi Mahallesi yolu

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ÇAĞDAŞKENT ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTE- Sİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİ- ORTAOKUL

BAŞKENT ÜNİVERSİTE- Sİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİ- ORTAOKUL BAŞKENT ÜNİVERSİTE- Sİ 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİ- ORTAOKUL Haziran 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Temmuz 2016 1 2 3

Detaylı

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014 1. ENGELLİLER PARKI : 2007 yılından; buyana Engellilere Yönelik Psikolojik Destek ve Yaşam Kalitesinin Artırılması Projesi kapsamında; Menteş Mahallesi, Engellilere tahsisli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI EYLÜL / 2014 ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : 1 EYLÜL / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 1 EYLÜL 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Öğretmen Seminerlerinin Başlaması

Detaylı

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Saklama Süresi 1 Bütçe cetvelleri ve defterleri 10 yıl 2 Kesin hesap cetvelleri 10 yıl Devlet Arşivi ne gönderilir. 3

Detaylı

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SNO YAPILACAK FAALİYETLER TARİHİ Ramazan Bayramı 18 Ağustos 2012 Cumartesi

Detaylı

MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SIRA NO 1 2 3 4 5 MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA Asker ailelerine yapılan yardımlar Sosyal Yardımlar (ErzakSıcak Yemek) Ramazan Sıcak Yemek 1Matbu

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU - 2013

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU - 2013 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU - 2013 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ : -Belediye Zabıta Müdürlüğü Kadrosu; 1 Zabıta Müdür Vekili, 8 Zabıta Memuru, 1 Daimi İşçi (Zabıta Memuru) 7 Personel Destek hizmeti, 3 Daire Memuru

Detaylı

TARİH ETKİNLİKLER UYGULAMA

TARİH ETKİNLİKLER UYGULAMA KONU BAŞLIĞI: ÇÖP VE ATIK TARİH ETKİNLİKLER UYGULAMA EKİM 2016 * Eko okul komitesininoluşturulması. *Eko okul timinin oluşturulması. * Eko Okul panosunun yer tespiti ve içeriğinin belirlenmesi. * Tüm okulun

Detaylı

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL 01 EYLÜL 2014 Sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 08 EYLÜL 2014 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Uyum Haftası

Detaylı

ESENLER MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı AHMET KARAGÖZ. Cadde Sayısı: 1 Sokak Sayısı: 15 Nüfus: 851

ESENLER MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı AHMET KARAGÖZ. Cadde Sayısı: 1 Sokak Sayısı: 15 Nüfus: 851 Mahalle Muhtarı AHMET KARAGÖZ Cadde Sayısı: 1 Sokak Sayısı: 15 Nüfus: 851 TARİHÇE:Ergene nin köylerindendir. Tipik Trakya köy yerleşimi özellikleri göstermektedir. 19. Yy sonu 20. Yy başından itibaren

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI Pazartesi 1 8 15 22 29 Salı 2 9 16 23 30 Çarşamba 3 10 17 24 Perşembe 4 11 18 25 Cuma 5 12 19 26 Cumartesi 6 13 20 27 Pazar 7 14 21 28 12 İş günü 1-15-19 Eylül İlköğretim Haftası. 2-19 Eylül Gaziler Günü.

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

BAKIRÇA MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı MEHMET AÇIKGÖZ. Cadde Sayısı: 4 Sokak Sayısı: 9 Nüfus: 638

BAKIRÇA MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı MEHMET AÇIKGÖZ. Cadde Sayısı: 4 Sokak Sayısı: 9 Nüfus: 638 Mahalle Muhtarı MEHMET AÇIKGÖZ Cadde Sayısı: 4 Sokak Sayısı: 9 Nüfus: 638 TARİHÇE: Bakırca Mahallemiz 18. Yy.dan günümüze değin iskan gören ve tipik Trakya Köy özelliklerini BAKIRÇA MAHALLESİ bünyesinde

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Açılış ve yoklamanın ardından gündem maddelerinin görüşülmeye geçildiği Meclis

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

TED KONYA KOLEJİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ

TED KONYA KOLEJİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ TED KONYA KOLEJİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ Yapılacak Çalışmalar Başlangıç-Bitiş Tarihleri 8. ve 12. Sınıf Öğrencilerine Danışman Öğretmen Ataması 02-06 Mayıs 2016 12. Sınıf

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ E Y L Ü L HAF 2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı-Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı-Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞINDAN Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 13. maddesi gereğince; 2015 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.05.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(68/16)-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 04.04.2016 tarihli

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN İN 1. Gerçek ve Tüzel kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri 1-Dilekçe (Başvuru için www.soma.bel.tr linkine tıklayınız SÜRESİ(EN GEÇ) 15 gün 2. 4982 sayılı Bilgi

Detaylı

ÖZEL BAŞKENT OKULLARI

ÖZEL BAŞKENT OKULLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ ORTAOKUL adanaozelbaskentokulları bilim bizde toplanır bizden yayılır - EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ Haziran ( Hafta) Temmuz Ağustos

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2014 A MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüz ün Görevi : İkinci ve Üçüncü Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin İşyeri Açılış Ruhsatlarını düzenlemek,

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 211 YILINDA YAPILAN YAZIŞMALAR Talas Belediyesi 16 Birim Müdürlüğü tarafından idare edilmektedir. Müdürlüklerde istihdam edilen personel sayıları ise aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ALANYA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İtfaiye hizmetlerimiz, günün 24 saati kesintisiz olarak etkin bir şekilde yürütülerek halkın canını-

Detaylı

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Asker Ailelerine Nakdi Yardımda Bulunmak

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Katı Atık Düzenli Depolama Alanı İşletilmesi 2 Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertaraftı 3 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2011

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2011 T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2011 SUNUŞ İddialı okullar öğrenci merkezlidir, zengin akademik ortama sahiptir,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALTINÖZ Müdür Vekili Ankara, 18 Eylül 2012 1976 dan günümüze Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu; Büro Yönetimi ve Yönetici

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.10.2016 Kararın Nosu : 92 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' nün 24.10.2016 tarih ve E.11827418 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile Halk

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi FAALİYETLERİMİZ

İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi FAALİYETLERİMİZ FAALİYET BÜLTENİ Mart 2017 İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi FAALİYETLERİMİZ Seydikemer Bölgesinde Balıkçılık Faaliyetinde Bulunan Firmalar Ziyaret Edildi Fethiye ve Seydikemer Meslek Kuruluşları

Detaylı

ÖZEL GÜZELBAHÇE SEÇKİN OKULLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS-2016 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

ÖZEL GÜZELBAHÇE SEÇKİN OKULLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS-2016 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR AĞUSTOS-2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 29 30 31 3O AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI EYLÜL-2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.SINIF ORYANTASYON 1.SINIF ORYANTASYON 1.SINIF ORYANTASYON

Detaylı

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARTLARI TABLOSU YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARTLARI TABLOSU VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜMÜZ (0422)-238-39-29) Telefonundan Veya Belediyemiz Çağrı Merkezi ( 444 8 9 10 )

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI AY TARİH KONU SORUMLU EKİM EYLÜL AĞUSTOS 01.07.2015 14.08.2015 Okulda çalışan veya çalışacak personelden görevden ayrılan ya da

Detaylı

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ ANASINIFI SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ 21 Eylül Veli Toplantısı Anasınıfı Zümresi Okul İçi 10 Ekim Malatya Park AVM Anasınıfı Zümresi Okul Dışı 26 Ekim Aileler

Detaylı

FOÇA BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

FOÇA BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU FOÇA BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Misyonumuz: Foça Belediyesi sınırları içersinde yaşayan halkımıza, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuatların

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

HAZİRAN 2016 AYI KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ-SONUÇLARI

HAZİRAN 2016 AYI KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ-SONUÇLARI HAZİRAN 2016 AYI KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ-SONUÇLARI 1.GÜNDEM MADDESİ: 5393 SAYILI Belediye kanununun 76.maddesi gereğince İçişleri - Darıca lı Gençlerin genç yaşta tecrübe edinmeleri

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL İZMİR ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL İZMİR ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ AĞUSTOS EYLÜL EKİM TARİH 12 Ağustos Çarşamba - 03 Eylül Perşembe 18 Ağustos Salı - 28 Ağustos Cuma 27 Ağustos Perşembe 30 Ağustos Cuma 01 Eylül 2015 Salı -03 Eylül 2015 Perşembe 01 Eylül 2015 Salı 02 Eylül

Detaylı

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Kabul Tarihi..: 03/ 08 / 2010 Kanun No : 5393 Madde No...: 15-18 Meclis Sayı No..: 56 YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ AMAÇ KAPSAM DAYANAK BİRİNCİ

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan ) FAALİYET RAPORU AY HAFTA 2013 FAALİYET PLANINIZA GÖRE BU HAFTA FAALİYETLERİNİZ İletişim Akademi Projesi 2 (Uygulamalı İletişim, Etkili

Detaylı

EYLÜL. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba/Wednesday Perşembe/Thursday Cuma /Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday

EYLÜL. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba/Wednesday Perşembe/Thursday Cuma /Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday EYLÜL 1 2 Okul Öncesi ve İlköğretim 1. Sınıflar için Okul Açılışı 3 4 5 6 7 8 9 Okulların Açılışı Okulun Açılış Töreni 10 11 12 13 14 15 16 Yakar Top (1-2-3-4.Sınıflar) Yakar Top (1-2-3-4.Sınıflar) Yakar

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR.

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR. T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR. Etüt Proje Müdürlüğü 02.04.2007 tarih ve 26 sayılı Meclis Kararıyla Norm Kadroda oluşturulmuştur.

Detaylı

KONU: Çöp Atık. EYLEM ve ETKİNLİKLER EKİM AYI. Eko-okul Timi oluşturuldu. Eko-okul komitesi oluşturuldu Eko-okul Panosu oluşturuldu

KONU: Çöp Atık. EYLEM ve ETKİNLİKLER EKİM AYI. Eko-okul Timi oluşturuldu. Eko-okul komitesi oluşturuldu Eko-okul Panosu oluşturuldu KONU: Çöp Atık EKİM AYI EYLEM ve ETKİNLİKLER Eko-okul Timi oluşturuldu Eko-okul komitesi oluşturuldu Eko-okul Panosu oluşturuldu Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile iletişime geçildi. Tüm okul personeli

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. MAÇKA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Sıra Numarası YILLIK ÇALIŞMA PLANI YAPILACAK İŞLER GERÇEKLEŞME ARALIĞI AĞUSTOS-2015 1

Detaylı

T.C. ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 Ramazan Bayramı 27 Temmuz 2014 Pazar saat 13:00 de başlar, 30 Temmuz 2014 Çarşamba akşamı sona erer.

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TURGUTLU BELEDİYESİ TC TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 TURGUTLU BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER I-Ocak-Haziran

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013 KARABÜK

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013 KARABÜK T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013- EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013 KARABÜK T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013- EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.NO FAALİYETİN

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı