FOÇA BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FOÇA BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 FOÇA BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

2 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Misyonumuz: Foça Belediyesi sınırları içersinde yaşayan halkımıza, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili kanun,yönetmelik ve mevzuatların yüklediği görevler çerçevesinde, ekonomik sosyal ve kültür şartlara bağlı olarak halkımızın her türlü ihtiyaçlarını hızlı, kaliteli, adil bir biçimde karşılayarak hayatı kolaylaştırmak ve mevcut imkanlarla hizmet sunmaktadır. Vizyonumuz: Kaliteli bir hizmet için ;iyi yetişmiş yeterli sayıda personelle verimliliği esas alarak sürekli gelişim ve katılımcı bir yaklaşımla personelin eğitim düzeyini artırarak öncü ve örnek hizmetler sunmak için çalışan,imkanlarını hizmete dönüştürürken insanın ihtiyacı olan tüm hizmetleri sorumluluk alanında bilen seçkin kurum olmak. Personel Durumu: Belediyemiz 2013 yılı içinde 47 memur, 82 kadrolu işçi, 3 geçici işçi, 5 özürlü işçi, 3 eski hükümlü işçi,1 Kısmi Zamanlı sözleşmeli Avukat ile çalışmalarını sürdürmeye devam etmiştir. Sunulan Hizmetler : Yazı İşleri Müdürlüğü nün; Kamu Kurum veya Kuruluşlarının Vatandaşlar veya Kanuni Temsilcilerinin Belediye Başkanlığımızla ilgili taleplerinin ilk ulaştığı birim olması sebebiyle; Evrakların giriş, değerlendirme, kayıt ve havale işlemleri yapılmıştır. İlgilisine teslim edilerek, evrak genel çıkış, kayıt, posta yazışma iş ve işlemleri yapılarak, Başkanlığın tüm birimlerine (iç-dış), evrak akışı sağlanmıştır. Belediye Başkanlığımıza ulaştığı andan itibaren her evrakın, numarasının belgelendiği iş ve işlemlerinin belli bir sistem içinde yürütülmesi sağlanmıştır. Başbakanlık tarafından yayınlanan Resmi gazete düzenli olarak takip edilmiş; Belediye Başkanlığımızı ilgilendiren Genelge, Bakanlar Kurulu Kararı ve Tebliğler günlük olarak çıkarılmasına, uygun görülenlerin ilgili birimlere iletilmesi ve dosyalanmasına özen gösterilmiştir. Tüm yazışmalar yapılıp, dosyalanmıştır. Belediye Başkanlığımıza gelen fakslar tasnif edilerek, ilgilisine ulaştırılarak, acil ve süreli evraklar yine faks ile gideceği yere gönderilmiştir. Belediyemiz birimlerinde görev yapmakta olan memur ve işçi personelin tüm özlük haklarına ilişkin işlemleri yürütülmüştür. Belediyemiz memur personelin sicil raporlarını tanzim edilmiştir. Lise ve yüksek okul öğrencilerine Belediyemizde staj yapma olanağı sağlanmıştır. Belediye Başkanlığımız tarafından İlan Tahtasına asılmak suretiyle duyurulması istenen İlanların; duyurulması ve tutanaklarının ilgili kuruma gönderilmesi sağlanmıştır.

3 Resmi Kurumlarla yapılan süreli evraklarla ilgili takip ve işlemlerde yasal sürelerin geçmeden bilgi akışının sağlanmasına özen gösterilmiştir. İhale dosyaları hazırlanarak Komisyonlara sunulmuştur. Belediye Meclis Çalışmaları : Belediye Meclisi; 5393 sayılı yasanın 17. maddesine göre seçilen 15 adet Meclis Üyemiz ile birlikte aynı yasanın 20. maddesi gereği her ayın ilk haftasında toplanması sağlanarak, 2013 yılı içinde 16 defa Meclis oturumu yapılmıştır. Tutanaklar yazılmıştır. Meclis toplantılarının gündem maddeleri en az 3 gün önce Meclis Üyelerine tebliğ edilmiştir. Bu toplantılarda Belediye Meclisimiz 156 adet karar almıştır. Alınan kararlar Belediyemiz ilan tahtasında askıya çıkarılmış, Meclis Karar defterine yazılmış, ilgili birimlere ve Kurumlara dağıtımı yapılmıştır. Belediye Encümen Çalışmaları : Belediye Encümeni; Belediye Başkanı ve 5393 sayılı yasanın 33. maddesi gereği seçilen 2 adet Encümen Üyesi, Yazı İşleri Müdürü ve Mali Hizmetler Müdüründen oluşan Encümen Üyeleri ile birlikte haftada birden az olmamak üzere belirlenen gündem maddelerini görüşmek üzere 2013 yılında 56 defa toplanmış, 210 adet karar almıştır. Alınan kararlar Encümen karar defterine yazılmış, ilgili birimlere, kişilere ve Kurumlara tebliğ edilmiştir. Gelen - Giden Evrak : 2013 yılı içinde Yazı İşleri Müdürlüğüne 8722 adet gelen evrak kaydı, 4020 adet giden evrak kaydı yapılmıştır. Belediye Başkanlığımıza gelen dilekçe ve yazıların ilgili birimlere Müdürlüğümüzce sevki yapılmış ve birimler yazılara süresi içinde cevap vermiştir. Bilgi Edinme : 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkının kullanımıyla ilgili 2013 yılında 20 bilgi edinme başvurusu yapılmış ve hepsi olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanmıştır. Bimer : Başbakanlık BİMER başvuruları her gün düzenli olarak izlenilmekte ve uygulamaların aksatılmadan yürütülmesi sağlanmaktadır.2013 yılında 37 kişi istekte bulunmuş ve başvurular belirtilen süre içinde cevaplandırılmıştır. Evlendirme İşlemleri: 2013 yılı içersinde 184 adet evlenme müracaatı yapılmış olup bu müracaatlarda 27 adedine evlenme izin belgesi verilmiştir 157 adedinin nikah akitleri gerçekleşmiş olup 157 adet Uluslararası aile cüzdanı verilmiştir. Nikah akitleri gerçekleştirilenlerin işlemleri, İlçe Nüfus Müdürlüğü ne Evlenme Bildirimleri gönderilerek tamamlanmıştır.

4 Komisyonlarda ve Birliklerde görev yapan Meclis Üyelerimiz; Meclis Başkan Vekilleri Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyon Üyeleri Ayla AKSOY Ayla AKSOY İlke KURUL İlke KURUL Serdar ÖZTÜRK Encümen Üyeleri Serkan KAPLAN Özgür ULU Ali ÇELİK Esen ÇEŞMECİ Denetim Komisyonu A.Haydar ÇELEBİ Serkan KAPLAN Özgür ULU Serdar ÖZTÜRK Ali ÇELİK Plan ve Bütçe Komisyonu Ercan YÜKSEKTEPE Ayla AKSOY Recep AYDIN Serkan KAPLAN Ali ÇELİK İmar Komisyonu Ercan YÜKSEKTEPE Recep AYDIN Serdar ÖZTÜRK Cenk BAKIRLI Ceyhun ÇETİN Tarım Komisyonu A.Haydar ÇELEBİ Cenk BAKIRLI İlke KURUL Serkan KAPLAN Ceyhun ÇETİN Tarihi Kentler Birliği Osman YURTSEVEN (Asil) Ayla AKSOY (Yedek) Kıyı Ege Belediyeler Birliği Orhan BORA (Asil) Ercan YÜKSEKTEPE (Asil) Serdar ÖZTÜRK (Yedek) Özgür ULU (Yedek) Ege Belediyeler Birliği Cenk BAKIRLI (Asil) Recep AYDIN (Yedek) Bakırçay Belediyeler Birliği İlke KURUL,Esen ÇEŞMECİ (Asil) Orhan BORA,Özgür ULU (Yedek) İzmir Kuş Cenneti Koruma ve Geliştirme Birliği Özgür ULU,A.Haydar ÇELEBİ,Ayla AKSOY(Asil) Recep AYDIN,Cenk BAKIRLI (Yedek) Turizm ve Esnaf Komisyonu A.Haydar ÇELEBİ Serdar ÖZTÜRK Serkan KAPLAN Ayla AKSOY Ali ÇELİK Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Üyeleri Ercan YÜKSEKTEPE Recep AYDIN A.Haydar ÇELEBİ Cenk BAKIRLI Ali ÇELİK

5 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir ve Gider servisinde 1 Mali Hizmetler Müdürü, 1 Şef, 2 Muhasebeci, 4 Tahsildar, 1 Memur, ve 5 Büro İşçisi olmak üzere toplam 14 personel ile hizmet vermiştir YILI GELİR VE GİDERLERİ: Muhasebe Servisimizce tarihleri arasında Belediyemizce yapılan iş ve işlemlerle ilgili gelir-gider durumumuz aşağıda gösterilmiştir. Bütçe Tahmini: Kesinleşen Bütçe: GİDER: ,00 Bütçe ,28 GELİR: ,00 Bütçe ,76 olarak kesinleşmiş olup 2013 yılı içinde yapılan bütçe sonuçları ise aşağıdaki listemize çıkarılmıştır YILI BÜTÇE GİDER SONUÇLARI: GİDER (Yılı için yapılan Ödemeler) Personel Giderleri ,37 02 Sosyal Güvenlik Kurumları ,04 03 Mal ve Hizmet Alımları ,24 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler ,18 06 Sermaye Giderleri ,45 TOPLAM ,28 GELİR Vergi Gelirleri ,25 03 Teşebbüs ve Mül ,11 04 Bağış ve Yardımlar ,65 05 Diğer Gelirler ,59 06 Sermaye Gelirleri ,16 TOPLAM , yılı sonuna kadar tüm muhasebe kayıtlarımız gelir ve gider olarak bilgisayara yüklenmiş ve programlarımız günü gününe işlenerek yıl sonu hesapları alınmıştır. Tüm defter, cetvel, bordro ve hesap dökümleri ile ödeme evraklarının tümünün bilgisayardan çıkışı sağlanmıştır yılı tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yapmış olduğumuz borç ödemelerimiz, 1- İller Bankası Borç Ödemeleri : ,08 2- İller Bankası Ortaklık payı : ,03

6 EMLAK SERVİSİMİZ Belediyemiz Emlak Servisinde 2013 yılında 4497 adet bina, arsa, arazi ve çevre temizlik beyannamesi kabul edilmiştir. Yeni mükellef kayıtlarımızla birlikte 2013 yılı sonunda mükellef sayımız adede ulaşmıştır yılı emlak vergisi tahakkuk ve tahsilat tutarları ile mevcut işyerlerinden ve şehir şebeke suyu mükellefiyeti olmayan konutlardan çevre temizlik vergisi olarak yapılan tahakkuk ve tahsilatı cetveli devirler dahil olmak üzere aşağıya çıkarılmıştır. Vergi Cinsi Tahakkuk Tahsilat Bina , ,52 Arsa , ,17 Arazi , ,41 Ç.T.V , , Toplam , ,64 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Foça Belediyesinin çalışmalarının basın,yayın araçları yardımıyla etkili bir şekilde duyurulup tanıtılmasını sağlamak, Üniversiteler,STK. lar,meslek odaları ve diğer kurum kuruluşlar ile işbirliği halinde halkın sosyal anlamda gelişmesine katkıda bulunacak projeler üretmek ve hayata geçirmek;ücretsiz meslek edindirme ve beceri kursları açarak sosyal destek vermek;yetişkinler, yaşlılar, engelliler,kadınlar,gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek geliştirmek,bu amaçla sosyal tesisler kurmak ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek. SÜREKLİLİK ARZEDEN FAALİYETLER Belediyemizce alınan gazetelerin okunması,ilgili gazetelerde yer alan şikayet köşelerinde Foça ile ilgili haberler varsa;en kısa sürede başkanlık ve ilgili birimlere iletilmesi, Foça ile ilgili haberlerin takibi ve arşivlenmesi, Belediyemizde bulunan Aylık Basında Foça panomuzun çıkan haberlerle güncellenmesi Belediye Başkanlığımızın gündeminin ve programının takip edilerek,haberleştirilmesinin sağlanması, Etkinliklerde çekilen fotoğrafların CD ortamında arşivlenmesi, Belediyemizce yapılan faaliyetlerin duyurulması ve daha sonra haber haline getirilerek basına servislerinin yapılması.günlük ortalama haber sayısı 2 dir. Belediyemize ait (www.foca.bel.tr) internet sitemizin hazırlanarak işleyişinin sağlanması, Sitemize yaz ayları boyunca günlük giren kişi sayısı 332, kış aylarında ise 185 kişidir. İnternet yoluyla Foça nın tanıtımına da katkı sağlanmaktadır. Bir yıl boyunca belediyemize gelen maillerin başkanlık makamı ve ilgili birimlere iletilerek istek ve dileklerin takibinin yapılmasının sağlanması, Foça içindeki internet sitelerine bilgi akışının sağlanması, Basınla olan ilişkilerin yürütülmesinin sağlanması,

7 Gelen basın mensuplarıyla ilgilenmek, çekim istendiğinde Foça yı birlikte gezerek istenilen yerlerde çekim yapılmasının sağlanması, Başkanlıkla ilgili resmi ve özel günlerdeki kutlama ve anma mesajlarının hazırlanıp basına servis edilmesi, Foça yı tanıtıcı cd lerin, kitapların, broşürlerin, takvimlerin hazırlanması, Yılbaşı, bayram, festival vb. kartlarının hazırlanması, Etkinliklerdeki afişlerin hazırlanması, Belediyemiz birimlerince; Foça Belediyesi Çocuk Evi, İmar Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri nce vb. istenilen fotoğraf ve kamera çekiminin yapılması, İlçemizde Belediyemizin dışında gerçekleştirilen etkinliklerde Başkanlık Makamının da oluruyla etkinliklerin haberleştirilip, fotoğraf çekimlerinin yapılarak basına servis edilmesi, Gelen vatandaşların istek ve önerilerini dinleyerek, ilgili birimlere yönlendirilmesinin sağlanması. Foça ile ilgili; fotoğraf, broşür, afiş, kitap, bilgi vb. talep üzerine temin edilerek istek sahiplerine verilmesi, Belediyemize ait Çocuk Evi nin sömestre ve yıl sonunda velilere verilen, fotoğraf slayt cd lerinin hazırlanması ve çoğaltılması, Foça Belediyespor; Futbol, Basketbol ve Voleybol Takımlarının oynadığı maçların kamera çekiminin yapılması, Maç çekimlerinin görsel medyaya servisinin yapılması. İlçemizin tanıtımını yapmak,ilçede faaliyet gösteren turistik işletmeler ile yöreye has ürünler üreten esnafa destek vermek amacıyla, turizm fuarlarına iştirak edilmiştir Ocak 2013 Şubat Emitt Fuarı Haziran 2013 Yunanistan Midilli Türk Yunan Uluslararası Kültür Ve Turizm Fuarı 21 Aralık 2013 Tarihinde Foça Zeytindalı Konviviyumu,Torre Guaceto Yeryüzü Pazarı nda (Puglia)Toprak Ana kutlamalarına katılmak üzere İtalya ya davet edildi Aralık 2013 Travel Turkey 2013 Fuarı. 28 Aralık Ege Mutfak Zirvesi 30 Ekim -03 Kasım 2013 tarihlerinde Engelsiz İZMİR 2013 Kongresi. KURSLAR İlçemiz halkının sosyal yaşama uyum sağlamalarını, yaşam kalitelerini arttırmalarını sağlamak ve beceri edindirmek amacıyla kurslar açılmıştır.türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Bağlama, Gitar, Tiyatro, Resim, Piyano, Plates, Dans, Senaryo Yazma Kursu ve ayrıca sportif amaçlı Basketbol, Voleybol, Futbol, Briç, Tekvando, Jimnastik ve Engellilerin uygulayabileceği Bocca kursları da düzenlenmiştir. ÖZEL GÜNLER-HAFTALAR-BAYRAMLAR 24 Ocak Uğur Mumcu yu Anma Programı,14 Şubat Sevgililer günü kutlamaları ve çam fidanı dağıtımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlamaları kapsamında ilçemiz kadınlarına ücretsiz eğlence düzenlenmesi, 14 Mart Tıp Bayramı Kutlaması, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Programı, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü Kutlaması, 5 Nisan Avukatlar Günü Kutlaması,7 Nisan Sağlık Haftası Kutlaması, 10 Nisan Polis Teşkilatı Kuruluş Günü kutlaması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Kutlamaları, 24 Nisan Dünya Temizlik Günü Etkinliği,12 Mayıs Anneler günü Kutlamaları, 15 Mayıs Engelliler Günü Etkinliği, 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı ve Gençlik şöleni etkinliği, 7 Haziran Dünya Çevre Günü, 10 Haziran Dünya Sinema Günü Kutlamaları, 16 Haziran Babalar Günü Kutlamaları, 1 Temmuz Kabotaj bayramı kutlamaları, 2 Temmuz Sivas olaylarını anma programı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 8-10 Ağustos Ramazan Bayramı Kutlamaları, 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlamaları, 11 Eylül Foça nın Kurtuluş Günü kutlamaları, 19 Eylül

8 Gaziler Günü Kutlamaları, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Etkinlikleri, 20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü Kutlamaları, 29 Ekim Cumhuriyetimizin 90.yıl dönümü kutlamaları 10 Kasım Atatürk ün Ölümünün 75.Yıl Dönümü Anma Programı, Ekim Kurban Bayramı Kutlama Etkinlikleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlamaları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlamaları, Aralık 2013 ye Merhaba Yeni Yıl Çocuk Eğlencesi, 27 Aralık Ataya Saygı Koşusu etkinliği, 31 Aralık belediye meydanı gece yılbaşı eğlencesi ve havai fişek gösterimi. SEMPOZYUM,KONFERANS,SEMİNER,PANEL,TOPLANTILAR 4 Ocak 2013 Foça Sanat Dostları nın Mondros Mütarekesi adlı sunumu,18 Ocak 2013 Foça Sanat Dostları nın HİCİV ve YERGİ şiiri sunumu,18 Ocak 2013 Foça Kent Konseyi Engelli Meclisi toplantısı,24 Ocak 2013 Uğur Mumcu ve Tüm Devrim Şehitlerimizi Anma Programı,29 Ocak 2013 Uğur Mumcu dan Günümüze Basın ve Demokrasi konulu şöyleşi, 1 Şubat 2013 Foça Sanat Dostları nın yaşamı ve şiirleriyle Nazım Hikmet i anma programı,16 Şubat 2013 Nasuh Mahruki KENDİ EVERESTİNİZE TIRMANIN adlı kitabının tanıtımı ve kişisel gelişim konferansına konuşmacı olarak katıldı.12 Şubat 2013 TBMM Başkanvekili CHP İzmir Milletvekili Güldal Mumcu nun İÇİMDEN GEÇEN ZAMAN adlı kitabıyla Belediyemizce düzenlenen söyleşi ve imza gününe katıldı.29 Mart 2013 Foça Sanat Dostları Akşam Kahvesi buluşmasında TÜRKİYE de HUKUK adlı konuyu ele aldılar. Konuşmacı olarak Eski İzmir Barosu Başkanı Avukat Çetin TURAN katıldı.14 Mart 2013 tarihinde Belediyemizce Bitkisel ve Atık Yağların Toplanması ve Çevreye Zararları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.15 Mart 2013 ENGELLİ HAKLARI ve RAPORLARI konulu panel düzenlendi.konuşmacı olarak EÜ.Tıp Fakültesi Özürlü Sağlık Kurulu Başkanı ve Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi Yrd.Doç.Dr.Ender ŞENOL katıldı.17 Nisan 2013günü Türkiye, İzmir de Foça Turizmi:2012 değerlendirmesi ve gelecekten beklentiler konulu panel düzenlendi Nisan tarihleri arasında 11 Belçikalı ve 11 Türk genç Akdeniz Fokunun peşinde isimli projeyi uygulamak için Foça da bir araya geldiler.17 Nisan 2013 KÖY ENSTİTÜLERİ DESTANI belgesel gösterimi yapıldı. Konuşmacı olarak ADD Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi Ahmet GÜREL katıldı.24 Nisan 2013 Nurdan Çakır Tezgin in FOÇA MUTFAĞI kitabı imza programı yapıldı Mayıs 2013 tarihlerinde Belediyemiz ve Ege Üniversitesi işbirliği ile EGE DENİZİ BALIKÇILIĞI ve BALIKLARIMIZ ÇALIŞTAYI düzenlendi.22 Mayıs Halk Toplantısı.13 Mayıs 2013 tarihinde Foça ya kazandırdığı sayısız eserlerle ve yaptığı hizmetlerle TBMM Üstün Hizmet Sahibi Merhum Hayırsever İş Adamı ve Eski Belediye Başkanlarımızdan Reha MİDİLLİ Anma Programı yapıldı.29 Haziran 2013 Belediyemiz,Gıda Tarım ve Hayvancılık İzmir İl Müdürlüğü ve Slowfood Zeytindalı Grubu işbirliği ile ÇİĞ SÜTTEN PEYNİR YAPMA uygulamalı eğitimi verildi.26 Haziran 2013 Foça Halk Toplantısı.2 Temmuz 2013 MADIMAK ve SİVAS OLAYLARI anma programı.3 Temmuz 2013 Yenifoça Halk Toplantısı.6 Temmuz 2013 Eski CHP İzmir Milletvekili ve Araştırmacı Yazar Kemal ANADOL un KASIRGA-AERA kitabının imza günü ve söyleşisi yapıldı.16 Temmuz Foça Halk Toplantıs.17 Temmuz 2013 Yenifoça Halk Toplantısı.6 Ağustos 2013 Yenifoça Halk Toplantısı.14 Ağustos Foça Halk Toplantısı.20 Ağustos Yenifoça Halk Toplantısı.25 Ekim 2013 Foça Sanat Dostları nın CUMHURİYET KAZANIMLARI ve BUGÜN adlı toplantısı yapıldı.15 Kasım 2013 Foça Sanat Dostları nın SONBAHAR ŞİİRLERİ adlı sunumu yapıldı.5-7 Kasım ve 8-9 Kasım tarihleri arasında ZEYTİN 2013 konulu atölye çalışması yapıldı. SERGİLER 10 Kasım tarihinde Atatürk Fotoğraf sergisi, 26 Aralık 2013 tarihinde KUBİLAY OLAYI TARİHİ FOTOĞRAF SERGİSİ,16 Şubat 2013 tarihinde Nasuh Mahruki Fotoğraf Sergisi

9 açılışı,8mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Foçalı bayanların yaptığı takı, örgü, resim ve el sanatlarından oluşan sergi açılışı (7 gün),15 Mayıs 2013 tarihinde İzmir Resim ve Heykel Müzesi Ertuğrul Saraç Suluboya Atölyesi ressamlarının eserlerinden oluşan Foça konulu resim sergisi, (6 gün),1-7 Temmuz 2013 tarihleri arasında Foça Belediyesi Foça Kent Konseyi El Emeği Takı Tasarımı sergisi(7 gün), 7 Haziran 2013 tarihinde Foça Belediyesi Çocuk Evi Yılsonu program kapsamında Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları resim ve proje çalışmasından 500 tanesi sergilendi.22 Haziran 2013 tarihinde Foça da yaşayan amatör ve profesyonel sanatçıların eserlerini sergileyebilmeleri için otantik yapısını koruyarak sanat galerisi haline getirilen Beşkapılar Kalesi kapılarını bir kez daha sanat severlere açtı Haziran tarihlerinde Foça Belediyesi Resim Kursu Sergisi açılışı Beşkapılar Kalesinde gerçekleştirildi.15 Temmuz 2013 tarihinde Foça Belediyesi Yenifoça Resim Kursu Sergi Açılışı,29 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Uluslararası Femin Art Kadın Sanatçılar Derneği Foça Şubesince, Foça Belediyesinin katkılarıyla 2.ULUSLARARASI KARMA SANATLAR FESTİVALİ düzenlendi Ağustos 2013 tarihinde Foça El Emeği Takı Grubu Sergisi açıldı.(3 gün)11 Eylül 2013 tarihinde VIII.Uluslararası Foça Kültür,Sanat ve Balıkçılık Festivali kapsamında Ressam Avni Arbaş ve Ferruh Başağa anısına Foçalı ressamların eserlerinden oluşan resim sergisi açılışı yapıldı.(7gün) TİYATRO-SİNEMA-GÖSTERİLER 4 Ocak -7 Ocak 2013 tarihlerinde F TİPİ film gösterimi,8 Ocak 2013 günü Foça da yaşayan ünlü yazar,yönetmen, senarist Tarık Dursun K. nın hayatını konu alan İMBATLA DOL KALBİM belgesel gösterimi,10 Ocak 2013 Dokuz Eylül Üniversitesi Bağarası Reha Midilli Öğrenci Yurdu açılış töreni,11ocak-14 Ocak 2013 tarihlerinde ÇAKALLARLA DANS 2 film gösterimi,18 Ocak-21 Ocak 2013 tarihlerinde ALACAKARANLIK ŞAFAK VAKTİ film gösterimi,25 Ocak-28 Ocak 2013 tarihlerinde DAĞ isimli film gösterimi, 1 Şubat-4 Şubat 2013 tarihlerinde BANA BİR SOYGUN YAZ film gösterimi,8 Şubat-10 Şubat 2013 tarihlerinde Cem Yılmaz FUNDAMENTALS film gösterimi,10 Şubat 2013 tarihinde EÜ.Tıp Fakültesi Öğrenci Topluluğu ve Belediyemiz işbirliği ile Halk Sağlığı Şenliği düzenlendi.14 Şubat 2013 Dünyanın farklı metropol kentlerinde 1 milyar kişinin eş zamanlı olarak katıldığı One Billion Rising -1 Milyar Yükselen adlı etkinlik kapsamında Foça lı bayanlar KADINA ŞİDDETE HAYIR dedi.15 Şubat- 18 Şubat 2013 tarihlerinde CELAL ile CEREN adlı film gösterimi,22 Şubat 2013 Bağarası İtfaiye Binası açılış töreni, 22 Şubat-25 Şubat 2013 tarihlerinde Pİ nin YAŞAMI film gösterimi,1 Mart 4 Mart tarihlerinde G.D.O KARAKEDİ isimli film gösterimi,8 Mart-11 Mart tarihlerinde TAŞ MEKTEP adlı film gösterimi,15 Mart-18 Mart 2013 tarihlerinde ROMANTİK KOMEDİ- BEKARLIĞA VEDA adlı film gösterimi,22 Mart 2013 günü Foça Belediyesi Altın Horoz Tiyatro Topluluğu nun ORTAYA KARIŞIK isimli tiyatro gösterimi,5 Nisan-8 Nisan 2013 tarihlerinde MUTLU AİLE DEFTERİ film gösterimi,12 Nisan-15 Nisan 2013 tarihlerinde MAHMUT ile MERYEM adlı film gösterimi,12-14 Nisan 2013 tarihlerinde Foça Belediyesi,Slow Food Foça Zeytindalı Birliği ve Foça Su Ürünleri Kooperatifi işbirliği ile Tatların Buluşması Foça da: Tarım, Turizm ve Balıkçılık Buluşması düzenlendi.19nisan- 22 Nisan 2013 tarihlerinde ÇANAKKALE:YOLUN SONU film gösterimi,23 Nisan 2013 Foça Tarihi Merkezi açılış töreni,23 Nisan 2013 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Çocuklar için sunulan Bilgisayar Ne Sayar ve Kuşlar isimli tiyatro oyunları sergilendi.2 Mayıs 2013 Foça Belediyesi Mavi Anka Halk Tiyatrosu Topluluğu nun BARIŞ ŞİİRLERİ adlı gösterisi,6 Mayıs 2013 tarihinde HIDRELLEZ kutlaması,18 Mayıs 2013 Foça Belediyesi Deniz Öyküleri Ödül Töreni,24 Mayıs 2013 günü S.S Gerenköy Tarım ve Hayvancılık Kalkınma Kooperatifi ile Süt Toplama ve Soğutma merkezinin açılış töreni,24 Mayıs 2013 Foça Belediyesi Dans Kursu Öğrencilerinin

10 sahnelediği BAHAR GÖSTERİSİ,30 Mayıs Yılı Okul Öncesi Eğitim Şenliği düzenlenmesi,7 Haziran 2013 Foça Belediyesi Çocuk Evi Yıl Sonu Gösterisi,8 Haziran Foça Kitap Kulübü Şenliği,3 Temmuz 2013 YARAMAZ NURİ ve OĞLUM BAK GİT tiyatro oyunları sergilenmesi,5 Temmuz 2013 Engelsiz Kafe açılışı, 16 Ağustos 2013 Foça Belediyesi Altın Horoz Tiyatro Topluluğu nun UMUTLAR SAHNEDE adlı gösterimi,18 Ağustos 2013 Slowfood Foça Zeytindalı işbirliği ile 2.Tarhana Şenliği gerçekleştirildi.30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Fener Alayı ve Kuvay-i Milliye Destanı Oratoryosu düzenlendi. Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında İBİŞ ve ZENNE isimli orta oyunu sergilendi.5-6 Eylül 2013 tarihinde Açık Hava Yaz Sinemaları gösterimleri etkinliği kapsamında HÜKÜMET KADIN isimli film gösterildi Eylül 2013 tarihleri arasında VIII.Uluslararası Foça Kültür Sanat ve Balıkçılık Festivali gerçekleştirildi.25 Ekim 2013 günü Foça Belediyesi Kadın Danışma Ve Dayanışma Merkezi ve Denizkent Sosyal Tesislerin açılış törenleri gerçekleştirildi.31 Ekim 2013 Foça Devlet Hastanesi Yenifoça Semt Polikliniği açılış töreni,14-16 Kasım Çocuk Kitapları Haftası dolayısıyla SİZE BİR MASALIMIZ VAR adlı tiyatro oyunu sergilendi.25 Aralık 2013 Tahıl Kurutma Tesisi açılış töreni,17 Aralık 2013 Belediyemiz katkılarıyla Sokak Kütüphanesi oluşturuldu. KONSERLER 2 Şubat 2013 Foça Belediyesi Bağlama Kursu Konseri,8 Şubat 2013 Türk Halk Müziği Korosu Konseri,22 Şubat 2013 Foça Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Konseri, 5 Temmuz 2013 Türk Sanat Müziği Yaz Konseri,10 Ağustos 2013 Özgür Kıyat Yaz Konseri,26-29 Eylül 2013 tarihlerinde ilçemizde düzenlenen CCC Motorsiklet Festivali nde Grubal Enfeksiyon Hakkı Balamir Konseri,19 Nisan 2013 tarihinde Turizm Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında RMF Müzik Topluluğu konseri, 6 Mayıs 2013 tarihinde Hıdrellez Kutlama etkinlikleri kapsamında Foça Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ve Türk Halk Müziği Korosu konseri,14 Nisan 2013 tarihinde Tatların Buluşması:Foça da Tarım,Turizm ve Balıkçılık etkinliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası konseri,29 Ekim 2013 Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Foça Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Konseri ile Fener Alayı düzenlenmiştir. BİLGİ YARIŞMALARI-SPORTİF ETKİNLİKLER-MÜSABAKALAR Mayıs 2013 tarihlerinde 6.Denizli Pamukkale Briç Şenliklerine katılan Foça Belediyespor Briç Şubesi oyuncularımız başarılı sonuçlar elde etti.19 Mayıs Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları kapsamında Belediyemiz tarafından tavla, sokak basketbolu ve plaj voleybolu müsabakaları gerçekleşti Mayıs 2013 tarihlerinde Foça Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 12 Dev Adam Basketbol Okulları 10.Türkiye Ligi Şöleni Batı grubuna ev sahipliği yaptı.2.izmir Oryantring Günleri nin ilk iki etap yarışları 10 Mayıs 2013 günü gündüz ve akşam saatlerinde Foça da gerçekleşti Temmuz 2013 tarihlerinde Foça Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Basketbol Federasyonu Tek Pota Basketbol Turnuvası Adidas 3x3 Türkiye turu Foça etabı gerçekleşti Haziran 2013 tarihlerinde Çorlu da yapılan 2013 Trakya Açık İkili Şampiyonasına katılan Foça Belediyesporlu Briççilerimiz kulübümüze başarılar kazandırdı.30 Haziran -1 Temmuz 2013 Tarihlerinde Yelkenli Tekne Yarışları düzenlendi Ağustos 2013 tarihlerinde Plaj Futbolu müsabakası düzenlendi.4-6 Ekim tarihlerinde 3.Foça Karataş Briç Festivali düzenlendi. ÇEVRE ETKİNLİKLERİ Mayıs ayının ilk haftasında Foça Belediyesi temizlik ekiplerince yaz sezonu öncesinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı çevre temizlik çalışmaları yapıldı. Ayrıca Foça, Büyükdeniz

11 ve Küçükdeniz sahil caddeleri üzerinde yer alan kıyı şeridi komple temizlenip, ahşap iskelelerin hasarlı kısımları onarıldı.27 Temmuz 2013 günü Yenifoça beldemizde Foça Belediyesi ve İmeksan Firması işbirliği ile düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında kıyı, sualtı temizliği ve çevre temizlik çalışması yapıldı.28 Eylül 2013 tarihinde Foça Belediyesi, Foça Dalış Merkezi Dalgıçları, Foçalı gençler ve çevreye duyarlı vatandaşlarla çevre temizliği ve su altı temizliği yapıldı. SOSYAL YARDIMLAR İlçemizde yardıma muhtaç 50 aileye düzenli gıda ve giyim yardımı yapılmıştır. Ayrıca Ramazan Ayında yardıma muhtaç aileye 500 adet gıda paketi dağıtıldı. EĞİTİM AMAÇLI YARDIMLAR Çocuk Kitapları Haftası nda İlköğretim okullarına kitap dağıtım kampanyası, Tüm okulların genel temizliklerinin yaptırılması, İlçemizdeki özürlü öğrencilerin Bağarası özürlüler okuluna taşınması, Okulların yaptıkları etkinliklerde talepleri üzerine araç tahsis edilmesi, Okulların boya ihtiyaçlarının karşılanması, Okulların ihtiyacı olan el ilanı, broşür ve branda yapımı, Bedia Midilli İlköğretim Okulu ile Reha Midilli Merkez İlköğretim Okulu nun Wc lerinin tadilatının yapılması, Bağarası Cemil Midilli İlköğretim Okulu nun komple çatısının yapımı,cemil Midilli Lisesi ve Yeni Foça Recep Kerman Ticaret Meslek Lisesi nin PVC doğramalarının değiştirilmesi kapı ve pencerelerinin yenilenmesi, Yeni Bağarası Şehit Yarbay Mesut Kuru İlköğretim Okulu, Bağarası Cemil Midilli İlköğretim Okulu ve Yeni Foça İlköğretim Okulları na bilgisayar, yazıcı ve projeksiyon cihazlarının alınması. ZABITA AMİRLİĞİ Zabıta Amirliğinin 2013 yılı içerisinde 1 Zabıta Müdür Vekili,15 memur, 3 işçi personel ile İlçemiz Belediyemizin emir ve yasaklarına aykırı davranan kişi veya kişilere, ilgili kanunların kendilerine vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde Foçalı hemşerilerimize hizmet vermeye çalışmaktadır. Bu çerçevede 2013 yılında yapılan çalışmalarımız aşağıya başlık ve ara maddeler halinde sunulmuştur. YAZIŞMA VE BÜRO HİZMETLERİ Amirliğimize gelen 913 adet resmi yazı ve dilekçe tarafımızdan değerlendirilerek ilgili birimler ile birlikte en kısa sürede yanıtlanmaya özen gösterilerek ilgili yerlere gönderilmiştir yılı 02 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında 37 adet ölçü tartı aletleri beyannameleri kabul edilerek, Haziran ayı içerisinde Aliağa Belediyesinden gelen Ölçü ayar memuru tarafından kontrolleri yapılarak damgalanmaları sağlanmıştır. DİĞER HİZMETLERİMİZ Sağlık İşleri Birimi ile beraber İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 975 iş yeri kontrol edilmiş bunların içerisinde hafta tatili ruhsatını vize yaptırmayanlara vize yaptırmaları sağlanmış ayrıca Sağlık Birimi personeli ile beraber ruhsatsız iş yerleri kontrol edilerek büyük bir bölümüne ruhsat aldırılmış olup, bu konuda denetlemelerimiz devam etmektedir.

12 Emniyet, Jandarma ve Kaymakamlık Foça Toplum Sağlığı Merkezi nden gelen yazılar doğrultusunda 3 iş yeri süreli olarak mühürlenerek faaliyetten men edilmiştir. Ayrıca iş yerlerine 9 adet ceza tutanağı düzenlenmiş ve karar için Encümene sevk edilmiş ve Encümence idari para cezası verilmiştir Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanuna göre Kaymakamlığımız tarafından kurulan Denetleme Ekibi içerisinde yer alınmış, İlçemize bağlı bulunan belde ve köylerimizde rutin veya aniden kontrol şeklinde sigara yasağı kontrolleri yapılmıştır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Belediyemiz arasında yapılan Atık Pillerin Toplanılması Projesi protokolü çerçevesinde Okullarımıza, Hastane ve Sağlık Ocaklarımıza, Muhtarlıklarımıza ve belirli işyerlerimize teslim edilen atık pil bidonlarından 126 kg. pil toplanmış ve TAP a gönderilmiştir. İlçemizdeki trafik sorunları 5216 Sayılı Yasa Gereği UKOME ye taşınmış,belediyemiz tarafından görevlendirilen Memurumuz ile konu UKOME Kurulunda konuşulup karara bağlanması sağlanmıştır.(park yasakları ve yol kapamalar.) İlçe sınırları içerisinde Encümen Kararı ile yasak getirilen hurdacı ve hurda araçlarının şehir içerisinde dolaşmaları Emniyet Müdürlüğü ile yapılan işbirliği neticesinde en alt seviyeye indirilmiştir. İzinsiz ve gizlice asılan reklam pankartları ve ilanlar toplanmıştır. Pazar yerlerinde nizam intizam sağlanmış, olası asayişlik bir durumda Emniyet Teşkilatı ile birlikte hareket edilmiştir. ( hırsızlık,dilencilik vb.) FEN İŞLERİ İLE YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARIMIZ Belediyemizce yapılan inşa çalışmalarda yolların trafik levhaları ile kapatılması,trafik kukası, emniyet şeridi ile çevrilmesi ve güvenliğe alınması sağlanmıştır. Bölge o günkü iş durumuna göre en az bir sefer yaya olarak veya araç ile dolaşılmış görülen eksiklikler (su patlakları, yol hasarları, çevre atıkları vb.) ilgili birimlerine iletilerek giderilmesi sağlanmıştır. İMAR İŞLERİYLE YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR Özellikle yaz sezonunda inşaat yasaklarına aldırmadan veya kaçak yapılan inşaatlara İmar Müdürlüğü nezaretinde müdahale edilmiştir. Denizkent Mevkiinde bulunan GSM operatörlerine ait uydu antenlerinin elektriği kesilerek kendileri tarafından kaldırılması sağlanmıştır.. MEZARLIK HİZMETLERİ Mezarlık defin işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğüne devredilmiş olmakla birlikte tarafımızdan vatandaşlarımıza her türlü yardım ve yol gösterme yapılmaktadır yılında; -157 adet Köpek kısırlaştırılmıştır adet Kedi kısırlaştırılmıştır. VETERİNER HİZMETLERİ

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 EGEMENLİK, KAYITSIZ ŞARTSIZ, MİLLETİNDİR. 1 2 3 4 5 Başkandan Sevgili Hemşehrilerim, İstanbul un yeni ilçelerinden biri olan Beylikdüzü, 2000

Detaylı

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2013-MART 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı 1 Mart 2013-Mart 2014 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

BODRUM BELEDİYESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BODRUM BELEDİYESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU Değerli Arkadaşlarım; Bodrum Belediye Başkanı olarak; Tarihi mirası, doğal güzellikleri ve eşsiz koyları ile Dünyanın en önemli turistlik merkezlerinden biri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz Faaliyet Raporu 2009 1 SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz İÇİNDEKİLER B.YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre,Belediyenin Görev,Yetki ve

Detaylı

İPSALA BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

İPSALA BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU - 1 - İPSALA BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İpsala Belediyesinin Değerli Meclis Üyeleri İpsalalı hemşerilerimizin güvenini alarak birlikte görev aldığımız günden itibaren sizlerle beraber çalışmanın

Detaylı

2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2012 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 BAŞKANDAN: Meclisimizin

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ 2013 YILI MUT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

T.C. MUT BELEDİYESİ 2013 YILI MUT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU T.C. MUT BELEDİYESİ 2013 YILI MUT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sayın Meclis Üyeleri, Değerli Halkımız; Mut Belediyesi olarak 2013 yılını da yoğun bir şekilde tamamladık. İlçemizin marka bir kent olma

Detaylı

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı Mart 2010-Mart 2011 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU - GENEL BİLGİLER Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 2 Hüseyin Mutlu AKPINAR Karşıyaka Belediye Başkanı 3 T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ 4 5 BAŞKAN IN SUNUŞU

Detaylı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı 2011 yılını Belediyemiz ve Kentimiz için büyük bir heyecan ve çalışma temposu ile tamamladık. 2009 dan beri, Bugünün sorunlarını çözüp, yarınları tasarlayarak hizmet üretiyoruz. Ancak, daha çok işimiz

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

2013 YILI FAALİYETLERİMİZ MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2013 YILI FAALİYETLERİMİZ MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yıkılma tehlikesi bulunan tarihi evlerin etrafına 25 adet 100*200 Cm. korkuluk imalatı ve montajı yapıldı. Heykeltıraş atölyesine 23 adet 40x40x80 cm. ebadında sehpa imalatı yapıldı. Gümüşlük mahallesine

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1 Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2014 Faaliyet Raporu 1 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye

Detaylı

FAALİYET RAPORU T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET RAPORU T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI i 2012 FAALİYET RAPORU T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ii ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ BABAESKĠ NĠN TARĠHĠ I.GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.....1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.1 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.

Detaylı

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 2012 FAALİYET RAPORU 1 ABDULLAH GÜL TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI 2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANI 3 MEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI 4 SUNUŞ

Detaylı

SUNUŞ. Aliağa güzel olan her şeye layık. Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

SUNUŞ. Aliağa güzel olan her şeye layık. Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı SUNUŞ Aliağa güzel olan her şeye layık. 18 Bin 301 hanede yaşayan 50 bini aşan nüfusumuz ile kocaman bir aileyiz. Sanayisi, limanları OSB si ve diğer dinamikleriyle hızla büyüyen ve gelişen ilçemiz Aliağa

Detaylı

Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1 BODRUM BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU

Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1 BODRUM BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1 BODRUM BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 2 Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 3 İ Ç İ N D E K İ L E

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan,

Detaylı

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz Daha Mutlu ve Yaşanabilir Bir Arnavutköy İçin Çalışıyoruz 2 3 Çok Kıymetli Hemşehrilerim; Ahmet Haşim BALTACI 2 yıllık bir süreyi sizlerle birlikte doldurmuş bulunuyoruz. Geçen bu süre zarfında öncelikle

Detaylı

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Yasanın 41. Maddesinin 4. Fıkrası ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe Dayanılarak

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Detaylı

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 FAALİYET RAPORU

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 FAALİYET RAPORU SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 204 FAALİYET RAPORU info@salihli.bel.tr Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. FAALİYET RAPORU ŞABLONU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER l GENEL BİLGİLER A Misyon ve

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

İÇİNDEKİLER A-GENEL BİLGİLER... 3 A-1) MİSYONUMUZ... 4 A-2) VİZYONUMUZ... 4 A-3) İLKELERİMİZ... 4 A-4) ODAK ALANLARI... 4

İÇİNDEKİLER A-GENEL BİLGİLER... 3 A-1) MİSYONUMUZ... 4 A-2) VİZYONUMUZ... 4 A-3) İLKELERİMİZ... 4 A-4) ODAK ALANLARI... 4 1 İÇİNDEKİLER A-GENEL BİLGİLER... 3 A-1) MİSYONUMUZ... 4 A-2) VİZYONUMUZ... 4 A-3) İLKELERİMİZ... 4 A-4) ODAK ALANLARI... 4 B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 B-ORGANİŞZASYON ŞEMASI... 7 C-NORM KADRO

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk 2 Mustafa Kemal Atatürk 3 4 Gazi Şahin / Mamak Belediye Başkanı 5 Meclis Üyelerimiz Abdullah ARSLAN (Ak Parti) Adem AVAN (Ak Parti) Ahmet GÜZEL (Ak Parti) Ali FERHAN (Ak Parti) Aydın DEMİR (Ak Parti) Baki

Detaylı