AııH artlı miwilr nn ıhı ı f^r^fınh^n LmncarwariMi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AııH artlı miwilr nn ıhı ı f^r^fınh^n LmncarwariMi"

Transkript

1

2 Genel Merkez II. Başkanımız Atilla KARAÇELEBİ ve Genel Sekreterimiz A.Fahri ÖZTEN'in katılımı ile Çorum Temsilciliğimizin toplantısı 19 Haziran 2003 perşembe saat de Çorumun tarihi mekanlarından Katipler Konağın da üye çoğunluğu ile gerçekleştirildi. Toplantıya Çorum Merkez, Osmancık ve iskiliple çalışan SHKM ile Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 21 üye katıldı. Çorum'öa tarihinde değişen yönetimle başlayan süreçte gerçekleştirilen ilk toplantı,genel Sekreterimiz A.Fahri ÖZTEN Başkanlığında gündemin oluşturulması ile başladı. Gündemin öncelikli maddesi HKMO Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliğinin En Az Ücrete ilişkin hükümlerinin askıya alınması oldu. Bu konuda yapılan tartışmalar sonucunda;bu uygulamaya ilişkin SHKM nin yaşadığı tedirginlik dile getirildi. Üretilecek projelerde meslek disiplini.mesleki davranış ilkeleri ve meslek etiği açısından yeni uygulamanın değerlendirilmesi ile SHKM nln duyarlı davranması gerekliliği savunuldu. Konu ile ilgili Danıştayın Yürütmeyi Durdurması ve Yasa değişikliklerine de hazır olmamız gerektiği konusunda bilgiler verildi. Gündemde yer alan diğer bir madde ise yeni ihale yasasının kabulü ile başlayan sürecin Türkiyede çalışan şirketlere yansımaları ve Uluslararası Tahkim konusu tartışıldı. II. Başkanımız Atilla Karaçelebi, yeni ihale yasası ile ilgili açıklamalar yaptı ve üst düzeyde yapılan görüşmelerde bahsetti. Harita Mühendislik Şirketlerinin bu ihale yasası ile yaşayacaktan sorunların da ele alındığı konuşmanın sonucunda tum Mühendis arkadaşlann Odanın çalışmalannı dikkatle izlemesi ve yasada oluşabilecek değişiklikler hakkında bilgileredinmesini istedi. Gündemde yer alan son madde ise Yapı Denetim Şirketlerinin kurulması ve Harita Kadastro Mühendislerinin bu kuruluşun içinde yer almaması ile yaşanacak sorunlann tartışılması oldu. Bu konunun şu an Çorum için bir problem oluşturmadığı ancak gelecek günlerde oluşabilecek olumsuzluklarda Odanın yoğun denetiminin etkili olacağı bildirildi. Gündemin dışında ise ISO Belgesi Jügem ve Serbest Çalışan Harita Mühendislik Bürolarının Ticaret Odasına Kayıt zorunlulukları tartışıldı.

3 Şube Yönetim Kurulu olarak, meslektaşlarımızla yüzyüze görüşmek ve Van ilinin mesleğimiz açısından durumunu öğrenmek amacıyla tarihinde Van Temsilciliği ziyaret edildi. Van 1 daki meslektaşlarımızın sorunlarını, çözüm önerilerini görüşmek ve Yönetim Kurulu üyeleri olarak tasarılarımızı iletmek amacıyla, yemekli bir toplantı düzenlendi. "su" idi. Beyazsu'yun kenarında bir araya gelindi, yemek yendi, halay çekildi, suyun kaynağına doğru gezildi. Daha sonra Mar Gabriel Manastn ziyaret edildi. Manastırdaki görevliler tarafından Manastır hakkında bilgi edinildi. TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu tarafından tarihinde düzenlenen Hasankeyf Şenliği'ne Şubemizden çok sayıda meslektaş katıldı. Şenlikte, Hasankeyf in tarihi önemini vurgulayan konuşmalardan sonra. Koma AııH artlı miwilr nn ıhı ı f^r^fınh^n LmncarwariMi Van Temsilci ve Temsilci Yardımcısının istifaları nedeniyle, boşalan Van Temsilciliğine Ümit KESER, Temsilci Yardımcılığına Abdullah GÜNBATAR atanmıştır. Arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz. 31 Mayıs Cumartesi günü, Diyarbakır'da hava çok sıcaktı. Mardin'in Nusaybin İlçesi'ne bağlı "Beyazstı", Nusaybin Midyat yolu üzerinde, kurak bir vadiyi yeşile boyayan berrak bir

4 Şubemiz, Aralık 2002 tarihlerinde Ankara'da yapılan "Mesleki Sorunların Tartışılması ve Geleceğe Yönelik Politikaların Belirlenmesi" başlıkfı kurultayımız öncesinde Kocaeli'nöe Doğu Marmara ve Babaeski'de Trakya bölge toplantılarını gerçekleştirmişti. Genel ve bölgesel sorunlarımızın, mesleğimizin bugünkü durumunun ve geleceğinin tartışıldığı bu toplantıların sonunda, bölgesel toplantıların düzenlenen bu iki toplantı ile sınırlı kalmayacağını, kurultay sonrasında da meslektaşlarımızla bir araya geleceğimizi dile getirmiştik. Çalışma dönemimizin ikinci Trakya bölge toplantısı 14 Haziran 2003 tarihinde Edirne'de ve ikinci Doğu Marmara toplantısı 28 Haziran 2003 tarihinde Sakarya'da gerçekleştirildi. Toplantılarımızda amacımız, Oda-üye ilişkilerini geliştirmek, Odamız gündemini bölgelerdeki meslektaşlarımızla paylaşmak, sektörümüz çalışmalarını ve yaşanan gelişmeleri değerlendirmek, bölgeler özelinde sektörümüze ilişkin sorunları ele almak, bu doğrultuda üyelerimizin görüş ve önerilerini almaktı. Edirne'de TMMOB Makına Mühendisleri Odası Edirne Şubesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Trakya Bölge Toplantımızda, işgal edilen hazine arazilerinin işgalcilerine satışıyla gündeme gelen dolaylı imar atfı, orman arazilerinin talanı, kamu ihale yasası, Teknik Uygulama Sorumluluğu uygulamaları vb. süreçler tartışıldı. Üyelerimiz, özellikle TUS konusunda karşılaştıklan sorunları dile getirerek, bu konu ile ilgili olarak kurumların ve diğer meslek disiplinlerinin bilgilendirilmesi gerektiğini ifade ettiler. Ayrıca, meslektaşlarımız Edirne'de yayın yapan E-TVde, mesleğimizi tanıtan bir programa yer verilmesi için girişimlerde bulunulduğunu belirterek, Odamızın programa katkı vermesini talep ettiler. Sakarya'da Özen Müh. Bürosunda gerçekleştirilen Doğu Marmara Bölge Toplantısında da benzer konular tartışıldı. Kamu İhale Yasası, TUS özelinde Sakarya yer elliğinde yaşanan sorunlar tartışmaların başlıca konularıydı. Dile getirilen bir diğer önemli konu ise, bölgede harita ve kadastro mühendisliği hizmetini üreten bir çok meslektaşımızın düşük ücretlerle hizmet ürettikleri ve mesleki denetim yaptırmadığı idi. Odamızın, maliyet analizlerine bağlı olarak bilimsel bir çerçevede belirlediği ücretlerle hizmet üretilmesinin meslek ahlakının bir gereği olduğu, mesleki denetim işleminin ise hem Odamızın yazılı yönetmelikleri, hem üe yazılı olması gerekmeyen ahlaki ilkeler çerçevesinde yaptırılması gerektiği meslektaşlarımıza hatırlatıldı, Meslek onuruna ve ahlakına sahip çıkan meslektaşlarımız, Odamızın tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden meslektaşlarımıza karşı yaptırım gücünü kullanmasını talep ettiler. Toplantılarımızın bir diğer önemli bölümünü ise Doç. Dr. Rahmi Nurhan Çelik'in yaptığı 'Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri üretim Yönetmeliği Jeodezik ve Teknik Altyapı' başlıklı sunum oluşturdu. Çelik'in de Odamız adına bizzat içerisinde yer aldığı. Odamızın koordinasyonunda Bakan klararası Harita

5 İşlerini Planlama ve Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda son biçimi verilen ve önümüzdeki aylarda yürürlüğe girmesi beklenen "Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğinin ne tür yenilikleri içerdiği, ülkemizdeki jeodezik altyapı ile de ilişkilendirilerek yapılan sunumda meslektaşlanmıza aktarıldı. Bölgelerdeki üyelerimizin güncel gelişmelere ilişkin bilgilendirilmelerini amaçlayan bu tür etkinliklerin daha sık yapılması gerektiğini vurgulayan meslektaşlarımız, bölge toplantılarının da daha sık periyotlarla yapılması dileğini dile getirdiler. Şube Yönetim Kurulumuz da, bölgedeki meslektaşlarımızla daha sık bir araya gelinmesi gerekliğine olan inancını ifade etti. Aynca, bölgelerdeki meslektaşlarımızın güncel mesleki ya da toplumsal konulardaki etkinlik önerilerinin yerine getirilmesinin Şubenin öncelikli görevleri arasında yer aldığı dile getirilerek, bu önerilerin temsilcilerimiz aracılığıyla Şubemize iletilmesi islendi. Mesleki sorunlarımıza çözüm geliştirmek, hedeflerimizi yaşama geçirmek açısından önem taşıyan Bölge Toplantılarına katılan ve görüşleriyle katkı veren üyelerimize içten teşekkür ediyoruz. Yaşadıklarımız, teknolojinin insanlık yararına kullanımından, banştan, insandan, yaşamdan, eşit ve özgür bir dünyadan yana taraf olmamız gerektiğini bir kez daha bize hatırlatıyor. İşte bu nedenle etkinliğimizi, tarih bilincini yeni nesil meslektaşlanmıza aşılamak, özellikle de mühendislik, teknoloji, toplum ilişkisini bilince taşımak adına önemsiyoruz. Söyleşiler ve bu kapsamda yapılacak sunumlarda, belirli dönemlerdeki toplumsal ve siyasal konjonklür, bu konjonktürün genelde mühendislik alanındaki, özelde ise harita ve kadastro mühendisliği alanındaki yansımaları, bu süreçte HKMO'nun izlediği politikalar ve düzenlediği etkinlikler ile HKMO'nun iç dinamikleri ele alınacaktır." Etkinliğimiz bir önceki bültenimizde de vurgulandığı gibi başarıyla gerçekleştirildi. "50. Yıla Doğru..." başlığı altında yürüttüğümüz çalışmalarımız devam ediyor. 6u çalışmalardan biri de başlatılan arşiv ve dokümantasyon çalışması. Arşiv ve dokümantasyon çalışması, Şubemizin, bulunulan her ortamda önemini vurguladığı, özellikle de Odamızın geçmişinin geleceğe taşınabilmesi için zorunlu bir çalışma olduğunu dile getirdiği bir konu. Şubemizin kuruluşundan bugüne dek arşivinde bulunan tüm belgelerin, belirli bir sistematik çerçevesinde dokümante edilmesi amacıyla Şubemizde başlatılan çalışmanın yıl sonuna dek tamamlanması Şubemiz, Odamızın ve TMMOB'nin 50. kuruluş yılı olan 2004 yılı etkinliklerimizin ilkini 3 Mayıs 2003 tarihinde "Geçmişten Günümüze HKMO" başlığı altında düzenlemiştik. "50. Yıla Doğru..." üst başlığı ile düzenlediğimiz bu etkinlikle amaçladıklarımızı aşağıdaki cümlelerle ifade etmiştik: "1954 yılında kurulan Odamızın 50. kuruluş yılına yaklaşırken, 1954'den günümüze kadar geçen süreçte Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) yöneticiliği yapmış ya da Odamız çalışmalarında aktif olarak yer almış meslektaşlarımızın katılarak geçmişi ve günümüzü değerlendirecekleri ve bu değerlendirmeler ışığında geleceğe ilişkin öngörü ve açılımları dile getirecekleri bir söyleşi gerçekleştirilecektir. Dünya bilginin, teknolojinin insan yararına kullanımı İle aynı teknolojilerin menzil tanımayan bombardıman uçaklannda, deniz altından da fırlatılabilen GPS ile donatılmış akıllı tüzelerde kullanılması ikilemini yaşarken, Odamızın 50 yıllık geçmişinde mesleki toplumsal ve siyasal gelişmeler karşısındaki tavrını barıştan, emekten ve bilimin bir bütün olarak insanlık için kullanımından yana olan duruşunu dönemlerin canlı tanıkları ile günümüze aktarılacaktır.

Şubat 2009. HKMO Diyarbakır Şubesi Tarafından Düzenlenen Mesleğimizde Güncel Gelişmeler Başlıklı Eğitim Seminerine Katılım ve Katkı Sağlanmıştır

Şubat 2009. HKMO Diyarbakır Şubesi Tarafından Düzenlenen Mesleğimizde Güncel Gelişmeler Başlıklı Eğitim Seminerine Katılım ve Katkı Sağlanmıştır Şubat 2009 Şubemiz Afetler Teknik Rapor ve İnceleme Çalışma Grubu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nı Ziyaret Etti Harita ve Kadastro Mühendisleri

Detaylı

TMMOB HABERLER. TMMOB den

TMMOB HABERLER. TMMOB den TMMOB HABERLER ULAŞILABİLİRLİK EYLEM PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTISI YAPILDI Ulaşılabilirlik Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısı, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı

Detaylı

tanıdığı Parlamenter, İl Başkanları, Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri nezdinde çaba gösterme sorumluluğu vardır.

tanıdığı Parlamenter, İl Başkanları, Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri nezdinde çaba gösterme sorumluluğu vardır. HKiviO Büitenı Subai 2001 13. 7 defa Anayasa Mahkemesince Anayasaya aykırı bulunarak reddedilmesine rağmen, kı yak emeklilik konusunda ısrarcı olunması güven bunalımı yaratmaktadır. 14. Kamuda çalışan

Detaylı

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010 2012) TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010-2012) 10. OLAĞAN

Detaylı

HKMO BURSA ŞUBESİ BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER KENT REHBERİ ÖNEMLİ TELEFONLAR. Bültene Yazı Göndermek İsteyenlerin Dikkatine:

HKMO BURSA ŞUBESİ BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER KENT REHBERİ ÖNEMLİ TELEFONLAR. Bültene Yazı Göndermek İsteyenlerin Dikkatine: HKMO BURSA ŞUBESİ Odunluk Mah. Kale Cd. No: 20 K.3 Nilüfer/BURSA Tel: 0224 451 27 00-452 27 00 Faks: 0224 453 24 00 e-mail: bursa@hkmo.org.tr BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER BALIKESİR İL TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE HAZİRAN 2011 YIL: 21 SAYI: 81 ISSN 1300/3535 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: A. Fahri Özten Genel Yayın Yönetmeni: Özkan Talay Yazı İşleri

Detaylı

hedeflerimiz Sistemi'nin Coğrafi kültürünü disiplinlerinin belirtmiştir

hedeflerimiz Sistemi'nin Coğrafi kültürünü disiplinlerinin belirtmiştir hedefleniyor. Ancak, hedeflerimiz arşiv ve dokümantasyon çalışması ile sınırlı değil, Gündemimizde Şube Silgi Sistemi'nin oluşturulması çalışması da var. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) toplum yaşamı

Detaylı

Türkiye de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon. ve Mesleki Yetkinlik ve Yeterlilik

Türkiye de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon. ve Mesleki Yetkinlik ve Yeterlilik Türkiye Planlama Okulları Birliği III. Koordinasyon Toplantısı İstanbul Teknik Üniversitesi Buluşması Notları Türkiye de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon ve Mesleki

Detaylı

BİYO-MEDAK KURULDU BİYOMÜHENDİSLİK BÜLTENİ. Bültenimiz 1 yaşında! I. Türkiye Biyomühendislik Zirvesi 20 Nisan 2012 KMO DA 41 BİYOMÜHENDİS OLDUK!

BİYO-MEDAK KURULDU BİYOMÜHENDİSLİK BÜLTENİ. Bültenimiz 1 yaşında! I. Türkiye Biyomühendislik Zirvesi 20 Nisan 2012 KMO DA 41 BİYOMÜHENDİS OLDUK! BİYOMÜHENDİSLİK BÜLTENİ Sayı:5 Haziran 2012 Bültenimiz 1 yaşında! BİYO-MEDAK KURULDU I. Türkiye Biyomühendislik Zirvesi 20 Nisan 2012 Meslek Hayatına Biyomühendis Bakışı yazıları KMO DA 41 BİYOMÜHENDİS

Detaylı

TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ Gündem TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ Odamız ve Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından 06-08 Haziran 2012 tarihleri arasında Zonguldak - Bülent

Detaylı

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ ye İLİŞKİN BAZI BİLGİLER İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini

Detaylı

TMMOB Bülteni ve Web Sitesi TMMOB Bülteninin yayınlanması ve web sitesinin sürekli güncelleştirilmesi Yürütme Kurulunca yapılacaktır.

TMMOB Bülteni ve Web Sitesi TMMOB Bülteninin yayınlanması ve web sitesinin sürekli güncelleştirilmesi Yürütme Kurulunca yapılacaktır. HKMO B ü l t e n i Kasım 2002 Grupları, ilgili Odaların ortak çalışması olarak yürütülecektir. Gruplar uzmanlık alanına göre görüş üretip, gelişen olgular doğrultusunda raporlar hazırlarken, zamanlaması

Detaylı

1.4 KOMİSYON ÇALIŞMALARI

1.4 KOMİSYON ÇALIŞMALARI TMMOB MMO İSTANBUL ŞUBESİ 2012-2013 Çalışma Raporu 1.4 KOMİSYON ÇALIŞMALARI DOĞALGAZ KOMİSYONU MMO İstanbul Şube Başkanı Zeki ARSLAN`ın moderatörlüğünü yaptığı, MMO Doğalgaz Komisyon Başkanı ve MMO Denetleme

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

BÖLÜM - 3 43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM - 3 43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM - 3 43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 1.GİRİŞ Odamız; ilkeleri ve yönetmelikleri çerçevesinde meslek ve meslektaşların haklarını koruyucu ve geliştirici, demokratik, katılımcı,

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş Madde 1 - Bu Ana Yönetmelik, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu

Detaylı

2006-2007 YÖNETİM KURULU

2006-2007 YÖNETİM KURULU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 4. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN 1.Açılış 2.Başkanlık divanı seçimi ve saygı duruşu, 3.Konuk konuşmacıların dinlenmesi, 4.Şube Yönetim Kurulu Çalışma raporunun

Detaylı

26. DÖNEM ŞUBE GENEL KURULUNA SUNULAN ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI

26. DÖNEM ŞUBE GENEL KURULUNA SUNULAN ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI 26. DÖNEM ŞUBE GENEL KURULUNA SUNULAN ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI 27.01.2012 İZMİR 26. DÖNEM ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI ÖNSÖZ Şubemizde 2010-2011 yılarını kapsayan 25. dönemde üyelerimizin gönüllü katılımları

Detaylı

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011 Stratejik Planı Aralık 2006, Ankara Bakan Sunuşu Kamu yönetiminin etkinlik düzeyini yükseltmek ve küreselleşmenin temel dinamiklerini hayata geçirmek için, 1980 lerde,

Detaylı

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MANİSA ŞUBE AÇILIŞI ANTALYA ŞUBE AÇILIŞI. DANIŞMA KURULU HATAY da TOPLANDI BAŞKANIMIZA TARIM ÖDÜLÜ

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MANİSA ŞUBE AÇILIŞI ANTALYA ŞUBE AÇILIŞI. DANIŞMA KURULU HATAY da TOPLANDI BAŞKANIMIZA TARIM ÖDÜLÜ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HABER BÜLTENİ MAYIS-AĞUSTOS 2008 SAYI: 87 MANİSA ŞUBE AÇILIŞI ANTALYA ŞUBE AÇILIŞI DANIŞMA KURULU HATAY da TOPLANDI BAŞKANIMIZA TARIM ÖDÜLÜ MISIR BALONU BURSA da Prof. Dr.

Detaylı

Kasım 2009 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534

Kasım 2009 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534 KASIM 2009 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534 2 ayda 1 yayınlanır. Yaygın Süreli Yayındır. Ücretsizdir. HKMO Adına Sahibi: A. Fahri ÖZTEN Genel Yayın Yönetmeni: Ufuk Serdar

Detaylı

SEMİNER TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ. 50. Yıl Anısına Düzenlenen İGeleneksel 1. Güz Yemeği

SEMİNER TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ. 50. Yıl Anısına Düzenlenen İGeleneksel 1. Güz Yemeği 50. Yıl Anısına Düzenlenen İGeleneksel 1. Güz Yemeği 9 Ekim 2004 akşamı Diyarbakır Prestige Hotelde kalabalık bir katılımla yapıldı.gece/e meslektaşlarımız yanı sıra Diyarbakır beledi/e başkanları, yerel

Detaylı

5. DÖNEM FAALİYET RAPORU

5. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN Açılış 1. Yönetim kurulu adına açılış, başkanlık divanı seçimi ve

Detaylı

şube etkinlikleri 20 Temmuz- EMO Ankara Şubesi Mühendislik

şube etkinlikleri 20 Temmuz- EMO Ankara Şubesi Mühendislik ADANA 12 Eylül- 12 Eylül ün 25 inci yıldönümü dolayısıyla yapılan mitinge katılındı. 16 Eylül- İl Koordinasyon Kurulu (İKK) toplantısına katılındı. 28 Eylül- İKK toplantısına katılım sağlandı. 3 Ekim-

Detaylı

"Bana gösterilen saygıya teşekkür ederim. Ben bugüne dek bir insan olarak sadece yapmam. gerekenleri yaptım. Yaptıklarım bana düşen sorumluluklar

Bana gösterilen saygıya teşekkür ederim. Ben bugüne dek bir insan olarak sadece yapmam. gerekenleri yaptım. Yaptıklarım bana düşen sorumluluklar HKAAO B ü l t e n i H a z ir an 2002 Sn. ÜLKÜ ayrıca; Türkiye'de söylenenin aksine hazineye ait arazilerin %65 değil, %8,5 gibi bir paya sahip olduğunu, aradaki farkın, devletin hüküm ve tasarrufunda olan

Detaylı

24. 24. Dönem 1. 1. ve ve 2. 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu

24. 24. Dönem 1. 1. ve ve 2. 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu Türkiye Büyük Büyük Millet Meclisi 24. 1. 1. ve ve 2. 2. 12 12 Haziran 2011 2011 4 Temmuz 4 2012 2012 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 24. DÖNEM YASAMA YILI YASAMA, DENETİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 12 Haziran

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MESLEKİ EĞİTİM KONULARINDAKİ ÇALIŞMALAR

MÜHENDİSLİK VE MESLEKİ EĞİTİM KONULARINDAKİ ÇALIŞMALAR MÜHENDİSLİK VE MESLEKİ EĞİTİM KONULARINDAKİ ÇALIŞMALAR Ülkemizde halen 27 üniversitede açılmış olan ve 6'sında gece öğrenimi sürdürülen jeoloji mühendisliği eğitiminin, uluslararası standartlara ve ülke

Detaylı

l.gün 2.GÜN 39. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEMi

l.gün 2.GÜN 39. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEMi 39. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEMi l.gün ı. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi 2. Saygı Duruşu ve İstiklaı Marşı 3. Açılış Konuşmaları 4. Konukların Konuşmaları 5. Komisyonların Seçimi 6. Çalışma Raporu ve Denetleme

Detaylı

TMMOB DEN TMMOB 37. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB DEN TMMOB 37. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TMMOB DEN TMMOB 37. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Sunuş TMMOB, ülkemizdeki mühendisleri ve mimarları, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ve onların içinde yer aldıkları bütün süreçlerde temsil etmek,

Detaylı

44. Dönem Çalışma Programı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

44. Dönem Çalışma Programı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası sayı 244 / 1 eylül 2014 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 44. Dönem Şubelerimizde Depreme Duyarlılık Sergisi düzenlendi 1 Eylül 2014...5 te 1 Bitlis Temsilciliğimiz yeni bürosunda hizmet

Detaylı